Sportsplan IHK Stavanger, revidert 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sportsplan IHK Stavanger, revidert 2015"

Transkript

1 Sportsplan IHK Stavanger, revidert 2015 Innhold Visjon og verdier... 2 Målsettinger... 2 Generelle retningslinjer... 2 Konkrete mål for neste 3 års periode ( )... 3 Retningslinjer for den sportslige aktiviteten... 3 trening på ulike alderstrinn... 4 Retningslinjer for kamper i Stavanger hockey... 4 Hospitering i Stavanger hockey... 5 Oppførsel og disiplin... 7 Krav til holdninger og atferd... 7 Forelder/trener kommunikasjon

2 VISJON OG VERDIER Stavanger hockey skal være en ledende klubb for utvikling av ishockeysporten i regionen. Ishockey skal være et naturlig valg av idrett for barn og unge i distriktet. Klubben skal være en arena for utvikling av gode holdninger og fair play, hvor barn og unge får muligheten til å utvikle seg optimalt ut i fra egne forutsetninger. På denne måten ønsker Stavanger hockey å fremstå som en positiv arena for utvikling av barn og unge, både som mennesker og ishockeyspillere. «Fleste mulig, lengst mulig» Stavanger hockey vil arbeide for å tilby muligheter for både bredde og elite, og på denne måten kunne gi spillere i alle aldre og med ulike ferdigheter muligheten til å glede seg over hockeysporten så lenge som mulig. Stavanger hockey ønsker å fremstå som en organisasjon som preges av følgende verdier Engasjement hardt arbeid og innsats. Raushet og åpenhet det er plass til alle. Ærlighet i spillet og innad i laget. Samarbeid som lagspiller. Stolthet ishockeyspillere med stolthet til klubben og sporten. Respekt for alle aktører. God idrettsånd ærlig spill. Utvikling gi spillere, trenere og medlemmer muligheten til vekst utfra egne forutsetninger, både som spillere og som mennesker. MÅLSETTINGER Etablere og opprettholde så mange konkurransedyktige lag som mulig, dette for å sørge for at barnehockeyen i Stavangerområdet har maksimal oppslutning. Skaffe best mulig trenere til alle lag. Ivareta trygghet for alle deltakere. Tilrettelegge for best mulig konkurransemuligheter til alle lag. Maksimalisere spillernes ferdigheter og sørge for muligheten til å flytte oppover i systemet til et høyere nivå, for eksempel fra Hvit til Blå til Gull. Opprettholde et klubbstyrt system, der et valgt styre med andre gjeldende komiteer sikrer et helhetlig tilbud for alle klubbens lag som er til det beste for den enkelte spiller. GENERELLE RETNINGSLINJER Alle aktivitet i Stavanger hockey skal preges av og styres av følgende retningslinjer: Vi ønsker å gi et godt sportslig tilbud til alle som vil spille ishockey Vi ønsker å gi et tilbud som er tilpasset den enkeltes forutsetninger Vi ønsker at alle skal oppleve mestring og trivsel på isen, ved at de får utfordring som er tilpasset og ved at det sosiale miljøet er godt og inkluderende. Det sportslige tilbudet styres av en sportsplan som gjennomføres av trenere og sportslig ledelse Ansvaret for å administrere og lede laget utenfor isen er hos lagleder De avgjørelser som har betydning for det sportslige opplegget skal forankres i trenerteamet Vi ønsker å skape et sportslig stimulerende tilbud for ishockeyspillere i Rogaland, hvor kostnadene til reising holdes nede 2

3 KONKRETE MÅL FOR NESTE 3 ÅRS PERIODE ( ) Alle betegnelser med for lag vil gjelde begge kjønn. U7 vil derfor gjelde for både U7 og JU7. Vi tar i denne planen høyde for at Oilers fortsatt har det sportslige ansvaret med U18 elite og U16 elite, og at betegnelsen opp til senior dermed vil omfatte U16 1. div, U18 1. div, Kvinner 1. div og Kvinner elite 1. Rekruttere 100 nye spillere (U7 og yngre) gjennom hockey/skøyteskolen hvert år 2. Etablere og opprettholde flere «bydelslag» i U8, U9 og U10 (min 6 lag pr årstrinn) 3. Spille 4 4 i alle klasser fram til og med U10 4. Rekruttere spillere inn i alle lagene slik at vi har flest spillere ved U11 5. Rekruttere 6 målvakter i hver årsgruppe fra U10 (evt. bytte på rollen) 6. Gi muligheten til å trene ekstra for de som er ivrige ved bruk av HFO og/eller spesialtrening 7. Fra U11 til U14 må treningsmengden økes gradvis fra 3 til 4 timer på is og til 3 økter off ice 8. Trenerne vil fylle ut karakterkort 2 ganger i året for hver spiller på U11 senior 9. Klubben skal lage plan for off ice trening med målsettinger for alle lag fra U8 og til senior 10. U15 og U16 kvalifiserer seg til sluttspillet i forbundscup 11. Kvinner Elite and Kvinner 1. div. skal være blant de 2 beste både i serie og NM 12. Klubbens trenerapparat skal gjennomføre trenerkurs som er tilpasset den aldersgruppen de trener (min. 75% av trenerne på alle lag skal ha relevant trenerutdannelse) 13. Ha en grense på spillere som slutter på mindre enn 5% pr lag i årene fra U10 U15 RETNINGSLINJER FOR DEN SPORTSLIGE AKTIVITETEN All aktivitet i regi av Stavanger hockey skal styres av et sett med retningslinjer som en del av sportsplanen. Disse prinsippene skal være mer synlige og tydelige jo eldre spillerne blir. I de yngste aldersgruppene, (HS U11) vil trenerne bli pålagt å nøye følge klubbens utviklingsplan basert på de grunnleggende ferdighetene. I de eldre aldersgruppene (U12 U15) må trenerne forsikre seg om at grunnleggende ferdigheter relevante for deres aldersgruppe fortsatt utvikles, men det vil være større frihet for selv å bestemme hvilke treningsmetoder/øvelser de implementerer. Vi skal utvikle spillerne og alle sider av det å være ishockeyspiller Vi er offensive og ønsker å skape sjanser og lage mål (utvikle scoringsteft) Vi spiller moderne totalhockey (alle deltar aktivt i angrep og forsvar not 'breakaway' 1 0, eller «slå pucken bort og håp på det beste») Vi beholder pucken i laget og utvikler ferdigheter med puck Vi verdsetter spillerens utvikling heller enn det å vinne. Vi lærer spillerne å kontrollere pucken og ta gode avgjørelser, selv om dette kan medføre en del feil i begynnelsen Vi evaluerer ikke trenerne basert på deres lags antall seiere eller tap, men heller på deres evne til å utvikle så mange spillere som mulig med gode ferdigheter, sterk fysikk og en god spilleforståelse Vi jobber for at alle skal bidra til lagets beste Vi spiller med stor innsats og offervilje Vi fokuserer på kloke løsninger for å utvikle taktisk gode spillere 3

4 TRENING PÅ ULIKE ALDERSTRINN Anbefalt treningsmengde Lag Antall is økter pr spiller pr uke Maks ant. Spillere på isen Lengde på øktene Off ice HS U min Andre idrett 2x60min per uke U10 U is*70; 1 is*35 1 is*60; 2 is*30 60 min 60 min 2 x 30 min koordinasjon 2 x 30 min koordinasjon U12 U is*55; 2 is*28 2 is*50; 2 is *25 60 min 60 min 3 x 30 min koordinasjon, teknikk, utholdenhet 3 x 50 min styrke, teknikk, koordinasjon, hurtighet U14 U is*40; 2 is*20 1 is*36; 3 is*18 60 min 2 x 50 min styrke plus 2 x 50 min teknikk/koord/hurtighet RETNINGSLINJER FOR KAMPER I STAVANGER HOCKEY Under 10 år (begynneropplæring): Kamper i turneringsform i helger (min. 1 helg i mnd.) Kamper i ukedagene ca. hver 14. dag (bruke treningstider) Vi ønsker at kampene skal være jevne spillemessig og i resultat Vi spiller 4 4 på tvers av banen U10 kan spille 5 5 på halv bane dersom det er mulighet Jente og guttelag spiller sammen og mot hverandre Barneidretts bestemmelsene styrer aktiviteten U11 og U13 (Barneidrett): Seriespill med kamper i helger og eller ukedager (bør ha kamper i løpet av sesongen) Tilrettelegge for turnering hjemme og borte (bør ha tilbud om å delta på 3 5 turneringer) Alle får likt tilbud om å være med på turneringer I kamper følges NIHF reglement for spilletid ( tutehockey og lik spilletid) Jentelagene plasseres der de passer inn i forhold til nivå (utfordringer som passer) Vi ønsker at spillerne spiller på flere posisjoner (trygghet og tilpasningsevne bestemmer) Barneidrettsbestemmelsene styrer aktiviteten U14 og U15 (Ungdomshockey): U14 spiller i landsdekkende serie og i Vestlandsserie U15e spiller i landsdekkende serie og U15b spiller i Vestlandsserie Fokusere på å holde flest mulig med lengst mulig. Dette ved å gi hver spiller muligheten til å spille på et passe utfordrende nivå, hvor de kan skape noe med pucken og er deltakende i spillet Dersom det er spillere til flere lag i aldersgruppa, skal det tilstrebes å gis et likeverdig tilbud til alle lagene Informere foreldre og spillere om opplegg for kamper i starten av sesongen (vektlegge hvordan laget matches og betydningen av at alle bidrar til lagets beste og at alle får mulighet til å spille for å utvikle seg) 4

5 Fokusere på å optimalisere tilbudet for flest mulig, tilbud til både bredde og elitelag HOSPITERING I STAVANGER HOCKEY Hospitering Policy Stavanger Hockey 2015/16 Alle spillere opp til og med U10 (2006) skal registreres i sin passende aldersgruppe/lag, basert på fødselsdato. Avgjørelser om hvorvidt en spiller skal flyttes opp et nivå, tas av Sportslig leder i samråd med relevante trenerne. Alle forespørsler om å flytte spillere skal gjøres skriftlig til Sportslig leder innen 1. oktober. Søknaden må være signert forelder/verge. Eldre spillere (U11 U15) som allerede har spilt/trent med et eldre lag på permanent basis i minimum en full sesong, skal få lov til å fortsette sammen med det eldre laget med mindre fysisk utvikling, styrke, ferdigheter eller forskjell i størrelse krever at spilleren flyttes tilbake til sin aldergruppe/passende aldersgruppe. Spillernes foreldre/verger må kunne dokumentere skriftlig hvor lenge den gjeldende spiller har spilt på et eldre lag. Dokumentasjon på dette må fremlegges senest 1. oktober. Avgjørelsen om å flytte en spiller opp en årsklasse skal baseres på følgende kriterier: Evaluering av spillerens ferdigheter samt evne til å bidra til det eldre laget. Den gjeldende spillerens emosjonelle og fysiske modenhet sammenlignet med spillerne på det eldre laget. Spillerens fysiske størrelse. Antall spillere på hvert nivå/de ulike nivåene. Spillerens oppførsel under trening, kampspill og på reise. Forstyrrende eller dårlig oppførsel vil være en gyldig grunn for å avslå/avvise en forespørsel om å flytte spilleren opp en aldersgruppe. Spilleren som skal spille opp må anses å være en dominerende spiller på det eldre laget. Dersom spilleren ikke anses å være en dominerende spiller på det eldre laget, vil det være høyst diskutabelt hvorvidt det å spille opp vil være i beste interesse både for spilleren eller laget. Tillatelse for spiller å rykke opp fra en ikke taklende gruppe til en taklende gruppe vil representere en større risiko og en slik tillatelse vil derfor kreve ytterligere vurdering. Retningslinjer for det å spille opp en hel sesong A Disse retningslinjene gjelder for alle spillere i Stavanger hockey født mellom 2011 (hockey skole) og 2001 (U15). B Disse retningslinjene gjelder alle forespørsler fra spillere som ønsker å flytte: Fra Hockeyskole til et aldersbestemt lag, FØR hockeyskole programmet er gjennomført/fullført. Fra sin egen aldersgruppe til et lag med ett år eldre spillere (for eksempel barn født i 2004 som ønsker å flytte til 2003). C Spill opp, bli oppe retningslinjer/holdninger? a Spillere som har fått innvilget flytting en hel sesong, forblir på det eldre laget hele sesongen. Spilleren kan ikke trene/spille på både laget i opprinnelig aldersgruppe og det eldre laget. Dette gjelder også der hvor spillerens lag (aldersgruppe) deltar i turneringer. b En spiller som er flyttet opp kan flyttes tilbake til sitt originale lag dersom han/hun ikke 5

6 utviser god oppførsel/ikke deltar på trening/ikke spiller med det eldre laget på fast basis. I slike tilfeller vil ikke spilleren vise at innehar den modenhet og de ferdighetene som anses å være nødvendige for å kunne konkurrere sammen med eldre spillere. D Lag av motsatt kjønn a Kvinnelige spillere kan søke om å trene/spille med guttelag, men må først utvise dominans på kvinnenivået. En kvinnelig spiller som ikke dominerer på kvinnenivå kan ikke kreve å få trene på guttenes nivå. b Kvinnelige spillere som anses å være dominerende og som ønsker mer utfordringer, vil flyttes gjennom de kvinnelige lagene før hun flyttes over til mannlige lag. c Kvinnelige spillere under 18 år som allerede spiller på det øverste kvinnelaget kan trene eller spille på et gutteelite lag (U16 U18), men kun dersom de anses å være bedre enn tilgjengelige mannlige spillere. De mest talentfulle spillerne, uavhengig av kjønn, skal motta denne muligheten. Dersom en kvinnelig spiller trenger/krever spilletid på U16 eller U18 for å kunne utvikle seg, kreves det at hun deltar på alle U16 eller U18 treninger eller kamper på linje med det som kreves av de andre medlemmene av laget. d Kvinnelige spillere kan få tillatelse til å spille på herre breddelag, avhengig av antall mannlige spillere som allerede er på laget. e Mannlige spillere kan få tillatelse til å trene med kvinnelag, men må delta på alle treninger og kamper sammen med sine relevante mannlige lag først. NIHF sitt regelverk hindrer gutter å spille på kvinnelag under offisielle kamper. f Enhver forespørsel om å spille/trene på et lag av motsatt kjønn vil sees opp mot til hvor mange spillere det allerede er på laget, og de individuelles utviklingsbehov. Kvinnelige spillere som er dominerende på sitt kvinnelag vil kunne kreve ekstra trening eller kamper sammen guttelag på samme alder. Mannlige spillere som trenger mer tid til utvikling av ferdigheter kan få tillatelse til å trene ekstra sammen med damelag. E Flytting fra hockeyskole til aldersbestemte grupper/lag a Alle spillere, uavhengig av alder ved oppstart på hockeyskolen, blir sterkt oppmuntret til å fullføre hele hockeyskoleprogrammet (6 nivå) før de slutter seg til et aldersbestemt lag. b Spillere som ønsker å flytte fra hockeyskolen til et aldersbestemt lag, må sende skriftlig søknad til sportslig leder. Flytting til aldersgruppen kan ikke foretas før deres søknad er godkjent. c Spillere kan kun flytte fra hockeyskolen til aldersbestemte lag tre ganger i sesongen: 1. November, 1 januar og 1. april. Dette for å unngå unødvendige forstyrrelser fra nye spillere kommer inn på laget gjennom sesongen. d Nye spillere over 13 år oppmuntres til å delta på voksen hockeyskole i tillegg til den vanlige hockeyskolen for å kunne ha størst mulig utvikling før en flytter opp på aldersbestemt lag. e Eldre spillere (11+) som ønsker å slutte seg til et aldersbestemt lag, vil måtte gå gjennom enn grundigere granskning enn yngre spillere. Hockey er en hurtig og krevende 6

7 sport som krever gode skøyteferdigheter, og spillere på eldre lag som har svakere skøyteferdigheter vil kunne utgjøre en høyere risiko for skade både mot seg selv og andre. F Lag som trenger spillere for en helg/kamp/turnering (korttidsflytting) a Dersom et lag på grunn av sykdom, ferie eller andre faktorer ikke har nok spillere for å kunne delta på kamp(er), vil det bli prioritert å bruke spillere fra sin egen aldersgruppe før en forsøker å flytte spillere opp fra en annen aldersgruppe. Stavanger hockeys mål er å utvikle så mange spillere som mulig i hver aldersgruppe; for å kunne klare dette må vi prioritere spillere innenfor den rette aldersgruppen. b Dersom en spiller på et yngre alderstrinn er så dominerende at han/hun er bedre enn alle de andre i gruppen, bør det vurderes et permanent flytte opp for ham/henne. c Spillere som er flyttet opp permanent (for eksempel fra 2004 til 2003) har ikke anledning til å spille i sin hjemhørende aldersgruppe (2004), selv om denne aldersgruppen mangler spillere. Eksempel på en forespørsel om å flytte opp Navn på spiller: Fødselsdato: Ønsker om flytting fra/til: (for eksempel fra 2004 til 2003 lag) Bakgrunn for ønske om flytting: Anbefalt av: (hovedtreners navn) Navn på foreldre/foresatte/verge: OPPFØRSEL OG DISIPLIN Stavanger hockey mål er å kunne tilby våre spillere og ansatte et trygt miljø, fritt for mobbing, krangler og slåssing. Disiplinærsaker håndteres sak for sak. Lagets trener vil i samråd med sportslig leder ta hånd om mindre eller første gangs overtredelser, og disse kan resulterer i tap av trening eller spilletid. Mer alvorlige saker oversendes klubbens disiplinærkomite og/eller NHIF, og kan resultere i langtidssuspensjon eller eksklusjon fra klubben. Mer informasjon om Stavanger Hockeys etiske retningslinjer og disiplinærkomiteen finner man på klubbens webside. KRAV TIL HOLDNINGER OG ATFERD U11 U13 U15 Lagspillere Respektere medspillere og jobbe for Forstå og godta at noen Respekt for motspillere å gjøre de gode. får mer spilletid enn Respekt for trenere og Respektere motstandere og spille andre i forhold til ledere slik at en følger fair. situasjoner i kamp. beskjeder. Respektere trenere og ledere og de Vise forståelse for Akseptere tap og seier beslutningene som tas. behovet for å trene 4 x på samme måte Forstå at kroppstaklinger er et pr uke + off ice. verktøy for å få en offensiv mulighet i Sette laget foran neste trekk. jaget Forstå at kroppstaklinger kan være Jobbe hardt når vi er på skadelig og ikke takle motspillere isen i trening og kamp. som ikke kan forsvare seg (blindsone, Alle jobber hardt i hvert bakfra eller som er i ubalanse) bytt ( foresjekke og 7

8 Jobbe hardt i alle situasjoner i spillet (backsjekking og foresjekking osv.) Jobbe hardt og gå på skøyter på trening og kamp. backsjekke ) Vi støtter lagkamerater i kamp og trening. (Positive tilbakemeldinger) Trenere tar seg av veiledning og kritikk FORELDER/TRENER KOMMUNIKASJON Foreldrerollen og trenerrollen kan begge være utfordrende. Ved å etablere en forståelse for begge roller, kan vi lettere akseptere hverandres handlinger og på denne måten sørge for å gi utøveren større fordeler. Når barnet ditt blir medlem i Stavanger Hockey, har du rett til å forstå/få vite om de forventningene som stilles til barnet. Dette starter med tydelig kommunikasjon fra treneren. Informasjon foreldre og spillere kan forvente av våre trenere: 1. Treningsfilosofi 2. Sted og tid for treninger og kamper 3. Prosedyrer for håndtering av skader 4. Liste over lagets forventninger/regler 5. Hva en må ha i orden for å kunne være med på laget (betaling, utstyr osv.) 6. Prinsipper for god sportsånd, etikk, god oppførsel osv. Tilbakemeldinger trenere vil forvente av foreldrene: 1. Bekymringer tatt direkte til treneren, på en rolig og saklig måte 2. Beskjed om kolliderende avtaler/fravær fra trening og kamper så tidlig som mulig 3. Konkrete bekymringer omkring trenerens forventninger. 4. Støtte til trenerens innsats for god sportsånd. Når barnet ditt blir en del av Stavanger hockey programmet, vil han/hun få oppleve noen av de mest givende stundene i sitt liv. Samtidig er det viktig å forstå at det kan komme dager hvor ting ikke nødvendigvis går slik ditt barn ønsker. Ved slike opplevelser, oppfordres det til en samtale/diskusjon med treneren. Relevante bekymringer som kan diskuteres med trenerne: 1. Hvordan barnet ditt behandles mentalt og fysisk 2. Hvordan du kan hjelpe barnet ditt å forbedre seg/utvikle seg 3. Tanker rundt ditt barns atferd. Som forelder kan det være vanskelig å akseptere at barnet ditt ikke får spille så mye som du ønsker. Avgjørelsene som tas av trenerne baserer seg på hva de tenker er best for alle utøverne. Som du kan se fra listen over, er det visse tema som kan og bør diskuteres med barnets trener. Andre tema må en kunne overlate til trenerteamet. 8

9 Saker det ikke vil være passende å diskutere med treneren: 1. Spilletid 2. Lagets strategi 3. Spillesystemer, offensive og defensive 4. Andre spillere Det kan dukke opp situasjoner som krever kommunikasjon mellom trener, utøver og/eller foreldre. Denne type dialog oppmuntres. Det er viktig at alle parter har en klar forståelse for den andres posisjon. Når det er nødvendig med en samtale, skal følgende prosedyre nyttes for å fremme en beslutning rundt bekymringen. Prosedyre for å ta opp bekymringer med treneren: 1. Utøveren tar kontakt med treneren med enhver passende bekymring. Dersom utøveren ikke er tilfreds: 2. Foreldre/foresatte/verge tar kontakt med treneren og avtaler et møte for å diskutere bekymringen. 3. Vi ber om at treneren ikke konfronteres før eller etter kamp/trening (24 timers regel). Dette kan være en emosjonell tid for både foreldre og trener. Møter av nevnte natur vil sannsynligvis ikke gi et produktivt resultat. Hva gjør en dersom møte med treneren ikke gir en løsning som er tilfredsstillende?: 1. Ring eller send en mail for å lage en avtale med sportslig leder, daglig leder og trener for å diskutere situasjonen. 2. På dette møte vil et passende neste steg bestemmes. For mer informasjon som omhandler disse eller andre emner/tema, vennligst se klubbens webside under «spiller utvikling». Der vil du finne flere detaljer rundt «Core skills» programmet, spillerutviklingssiden, HFO og videoer av off ice trening som spillerne kan utføre på egen hånd. 9

Sportsplan - IHK Stavanger, revidert 2016

Sportsplan - IHK Stavanger, revidert 2016 Stavanger Hockey Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord post@stavangerhockey.no www.stavangerhockey.no Org.nr: 971340347 Sportsplan - IHK Stavanger, revidert 2016 1. VISJON OG VERDIER Stavanger hockey skal være

Detaljer

INNLEDNING VISJON OG VERDIER

INNLEDNING VISJON OG VERDIER SPORTSPLAN 1 INNLEDNING - Formålet med sportsplanen er å skape retningslinjer for aktiviteten vi har i klubben og dermed utvikle klubben og spillere i en positiv retning. Det er viktig at trenere og lagledere

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Utgitt dato: 28.02.2012 Revidert dato: 29.05.2013 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben skal jobbe etter

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Første gang godkjent av styret: 06.03.2012 Revidert dato: xx.xx.xxxx 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR KRISTIANSAND ISHOCKEY KLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR KRISTIANSAND ISHOCKEY KLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR KRISTIANSAND ISHOCKEY KLUBB 8 Sider Innhold Innledning... 3 KIK Historie... 3 VISJON OG VERDIER... 3 MÅLSETTING... 4 Målsetting hockey... 4 Målsetting kunstløp... 4 KONKRETE MÅLSETTINGER

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter.

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter. Foreldremøte 3/6 Agenda for møte Lite motiverende resultater i vår sesongen, varierende engasjement på trening som resulterer i ulike ferdigheter på gutta. Det er også ulikt ønske om hvor mye tid man ønsker

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

U / VISJON OG VERDIER

U / VISJON OG VERDIER U14 Handlingsplan for 2004 sesong 2017/2018 og gyldig fra 18.04.2017 Referanser: Stavanger Hockey styrende dokumenter Kapitel Hovedmål Delmål U14 Tiltak U14 Ansvar Frist 1. VISJON OG VERDIER Bidra til

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Klubbhåndbok og Organisasjonsplan

Klubbhåndbok og Organisasjonsplan Ishockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord post@stavangerhockey.no www.stavangerhockey.no Org.nr: 971340347 Klubbhåndbok og Organisasjonsplan Innhold 1. Innledning 2. Historikk 3. Idrettslagets

Detaljer

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014)

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) LIF-malen 2014 (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) Et veiledende dokument for trenere og støtteapparat for satsningslag gutter\jenter 13-19 år i Lørenskog IF Trivsel - Muligheter - Spillerutvikling

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG FLEST MULIG LENGST MULIG - MED SPILLEREN I SENTRUM GJENNOM: OVERORDNET MÅLSETNING TILPASSET DIFFERENSIERING HENSIKTSMESSIG HOSPITERING GODE TRENINGSØVELSER NOK TRENERKOMPETANSE TRENERFORUM MED KONTINUERLIG

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

Sportslig Plan. for Ålesund Golfklubb perioden 2015 2016. 17. april 2015. Ålesund Golfklubb Gode Golfopplevelser for Alle

Sportslig Plan. for Ålesund Golfklubb perioden 2015 2016. 17. april 2015. Ålesund Golfklubb Gode Golfopplevelser for Alle Sportslig Plan for Ålesund Golfklubb perioden 2015 2016 17. april 2015 Ålesund Golfklubb Gode Golfopplevelser for Alle Innhold Verdigrunnlag 3 Del 1 - Aktiv livet ut 4 Rekruttere, ivareta, utvikle Del

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

Sportsplan Tromsø hockey

Sportsplan Tromsø hockey Sportsplan Tromsø hockey 2017 Innhold Visjon og verdier... 3 Klubbens organisering... 3 Hovedmål... 4 Målsetninger for de neste 2 år... 4 Trening for ulike alderstrinn-retningslinjer for trening... 5 Innhold

Detaljer

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 og oppe til revisjon årsmøtet 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier...

Detaljer

Årsplan. Sesongen 2007. Gutter 13 Rælingen Fotballklubb

Årsplan. Sesongen 2007. Gutter 13 Rælingen Fotballklubb Årsplan Sesongen 2007 Gutter 13 Rælingen Fotballklubb Innhold 1. Oversikt over spillere og ledere 2. Aktivitetsplan 3. Holdninger 4. Treningsplan 5. Målsetning for sesongen 6. Krav til foreldre/foresatte

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Lørenskog Idrettsforening

Lørenskog Idrettsforening Lørenskog Idrettsforening DET HANDLER OM RESPEKT, IKKE SANT? Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Verdigrunnlag I LIF har vi valgt tre verdier vi ønsker

Detaljer

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI KNØTTEFOTBALL 5 KAMPREGLEMENT 6 TRENERROLLEN 7 LAGLEDERROLLEN

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Rollebeskrivelser TIL BREDDE

Rollebeskrivelser TIL BREDDE Rollebeskrivelser TIL BREDDE Medlemmer 1. SPORTSLIG UTVALG BREDDE 4 representanter fra styret de som har et sportslig ansvar. Administrasjon er representert ved sportslig og adminstrativt ansatte samt

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Hospitering i Smørås IL

Hospitering i Smørås IL Hospitering i Smørås IL Hva er hospitering En spiller hospiterer når han trener eller spiller kamp i et annet miljø enn han normalt gjør. Vi stimulerer til hospitering og ser dette som en udelt positiv

Detaljer

HANDLINGSPLAN Vedtatt av styret i Holmen Hockey august 2012

HANDLINGSPLAN Vedtatt av styret i Holmen Hockey august 2012 HANDLINGSPLAN Vedtatt av styret i Holmen Hockey august 2012 Velkommen til Holmen Hockey Holmen Hockey har et tilbud til de som vil spille ishockey, fra de er 4 år til man er godt voksen. Totalt aktiviserer

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte.

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte. Kjære Hasle Løren medspiller! Du leser nå Hasle Lørens sportslige plan. Planen er ment å være et verktøy for deg som er trener for et aldersbestemt lag, og som informasjon til deg som er forelder eller

Detaljer

Retningslinjer og regler for spillere, foresatte og foreldre tilknyttet aldersbestemte lag

Retningslinjer og regler for spillere, foresatte og foreldre tilknyttet aldersbestemte lag Retningslinjer og regler for spillere, foresatte og foreldre tilknyttet aldersbestemte lag Fastsatt 8. mai 2012 1 Overordnede retningslinjer for spilleren - Spill ishockey fordi det er gøy - Arbeid med

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Sportslig rammeplan - Del I Innledning og grunnleggende forutsetning om profesjonalitet

Sportslig rammeplan - Del I Innledning og grunnleggende forutsetning om profesjonalitet Side 1 av 5 Innledning Rammeplanen bygger på strategien for Asker Skiklubb Håndball (Asker Håndball) vedtatt av styret november 2006, og er ment å være et arbeidsverktøy: Et arbeidsverktøy for lagledelsen

Detaljer

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Gjelleråsen IF Fotball 1 Forord. 3 Visjon, verdier og mål... 3 Spillerutvikling. 4 Differensiering. 4 Hospitering... 5 Trener i Gjelleråsen 6 Gjelleråsenspilleren

Detaljer

Årgangsark ØHIL Fotball

Årgangsark ØHIL Fotball Årgangsark ØHIL Fotball Organisering av ØHIL barnefotball Barnefotballen er delt i Ø og H i barnefotballen (6-12 år) Grav (ink. Steinerskolen), Bekkestua, Jar tilhører Jarmyra (Ø) - Hosle og Eikeli tilhører

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Sportslige retningslinjer:

Sportslige retningslinjer: Sportslige retningslinjer: SPORTSLIGE RETNINGSLINJER:...1 VISJON...2 IDEOLOGI:...2 HOVEDMÅL:...2 SPILLESTIL:...2 SESONGMÅL:...2 RESULTATMÅL:...2 ISHOCKEYUTVIKLING:...3 TRENERE:...3 COACHING:...4 SPILLERE:...4

Detaljer

Høybråten Basket. for alle! visjon - verdigrunnlag - sosiale mål. www.hbbk.nu

Høybråten Basket. for alle! visjon - verdigrunnlag - sosiale mål. www.hbbk.nu Høybråten Basket for alle! visjon - verdigrunnlag - sosiale mål www.hbbk.nu Visjon Basket for alle Verdigrunnlag Toleranse - Respekt- Idrettsglede Sosiale mål Trygghet - Trivsel - Tilhørlighet www.hbbk.nu

Detaljer

Organisatorisk sportsplan

Organisatorisk sportsplan Organisatorisk sportsplan i Lørenskog IF Sportslig Utvalg 2014 Forord Velkommen til den organisatoriske sportsplanen for Lørenskog IF sine lag. I denne planen vil du finne en oversikt over treningsmengde,

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter.

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter. Den gule tråd Skoleringsplan Heftet du nå holder i hånden beskriver Hundvåg Fotball sine minimumskrav til treningsmengde, læringsmomenter og holdninger for hvert enkelt årstrinn fra og med 7 år og til

Detaljer

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB BARNEFOTBALLKVELDEN BARNEFOTBALLKVELDEN INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB DELTAKERE - TRENERE,

Detaljer

Steinkjer Fotballklubb FOTBALL. Hospitering

Steinkjer Fotballklubb FOTBALL. Hospitering FOTBALL Hospitering Bakgrunn Strategiprosessen i 2005 avdekket 4 viktige faktorer som vektlegges i tida fremover: 1) trenerutvikling 2) øke den generelle treningsmengden 3) legge til rette for gode hospiteringsordninger

Detaljer

Sportsplan. Fredrikstad Fotballklubb 2014-2020

Sportsplan. Fredrikstad Fotballklubb 2014-2020 Sportsplan Fredrikstad Fotballklubb 2014-2020 Innhold 1. Klubbpolitiske retningslinjer Side 4 2. Spill og-utviklingsfilosofi Side 5 3. Spillerlogistikk Side 5 4. Kamparena Side 5 5. Anleggsutvikling Side

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK SPORTSPLAN EGERSUNDS IK MED FOKUS PÅ BREDDE -men det er lov å bli god i EIK! EIK er med sine cirka 1300 medlemmer Egersund og Dalanes største idrettslag. Utallige timer frivillig arbeid blir lagt ned hver

Detaljer

Flest mulig lengst mulig best mulig Den «røde» tråden kan illustreres slik: Visjon: SÅ DYRKE HØSTE. FK Toten skal:

Flest mulig lengst mulig best mulig Den «røde» tråden kan illustreres slik: Visjon: SÅ DYRKE HØSTE. FK Toten skal: Kortversjon Retningslinjer for trenere og lagledere i barne og ungdomsfotballen Moderklubbene til FK Toten Flest mulig lengst mulig best mulig Den «røde» tråden kan illustreres slik: Visjon: SÅ DYRKE HØSTE

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse Fotballederkurs 2 Modul 6: Sportslig ledelse Formål med modulen Forstå: Styrets sportslige ansvar Kunnskap om: Hvordan et sportslig utvalg bør settes sammen Hvordan vi kan organisere aktiviteten på en

Detaljer

Hødd Gutter født 2004. Generelt infoskriv og regelverk for sesongen 2014

Hødd Gutter født 2004. Generelt infoskriv og regelverk for sesongen 2014 Hødd Gutter født 2004 Generelt infoskriv og regelverk for sesongen 2014 Ambisjoner og formål Informasjonen publiseres på lagsidene. Hødd har en egen spillerutviklingsplan, kan leses på http://www.hodd.no/sport-plan

Detaljer

Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball

Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Mål Nesodden IF Fotball skal tilby fotballaktivitet for barn og ungdommer. Treningenes innhold, og ledernes væremåte skal være tilpasset spillernes alder, utviklingsnivå,

Detaljer

Hødd Gutter født 2004

Hødd Gutter født 2004 Hødd Gutter født 2004 Generelt infoskriv og regelverk for sesongen 2013 Skal leses av alle foresatte, slik at dere kan hjelpe spillerne med å bli kjent med - samt å forstå innholdet. Side 1 av 7 Dette

Detaljer

Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012

Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012 Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012 Lagledermøte barnefotball 2012 Laglederkveld Agenda: - Hordaland Fotballkrets - Verdier og retningslinjer NFF - Fair Play - Sesongen 2012 - serieoppsett - Spilleregler

Detaljer

Strategiplan for Brumunddal fotball

Strategiplan for Brumunddal fotball Strategiplan for Brumunddal fotball Planen gjelder for Brumunddal fotball fram til 31.12.2017. Planen revideres årlig. Strategiplanen skal i planperioden være førende for alt arbeid som utføres i Brumunddal

Detaljer

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL Desember Håndballskole (egne juniortrenere)3 Utbetale dommere Lage supersøndag Januar SU møte 2 DK samling NHF RØN Dommerkurs 5 Følge opp påmelding fellescup Sekretariatkurs Tapekurs Februar Trenerfora

Detaljer

READY BANDY SPORTSPLAN. 1e1d3b KONTAKT. Ready Bandy Stasjonsveien Oslo.

READY BANDY SPORTSPLAN. 1e1d3b KONTAKT. Ready Bandy Stasjonsveien Oslo. READY BANDY SPORTSPLAN 1e1d3b KONTAKT Ready Bandy Stasjonsveien 24 0773 Oslo patrik@ready.no malin@ready.no nicklas@ready.no www.ready.no/bandy HVA ER READY BANDY? Alle som er aktiv i Ready bandy som spiller,

Detaljer

Sportsplan Stavanger hockey

Sportsplan Stavanger hockey Sportsplan Stavanger hockey 03.11.2012 INNHOLD Visjon og verdier... 2 Målsetting... 2 Konkrete målsettinger for Stavanger ishockey... 2 Konkrete mål for neste 3 års periode (2012-2015):... 3 Det sportslige

Detaljer

SPILLER OG FORELDRE HÅNDBOK

SPILLER OG FORELDRE HÅNDBOK SPILLER OG FORELDRE HÅNDBOK Versjon 1.2 1 VÅR VISJON ER Ved å spille hockey i Rosenborg skal barn og ungdom ha det artig, de skal trives, de skal oppleve spenningen, utfordringen og mestringen ved å trene

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN Vedlegg til sportslig plan INNLEDNING Dette dokumentet er en revidert utgave av retningslinjene for barnefotball som ble lansert i høsten 2013. Dokumentet har vært diskutert

Detaljer

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3 Alder 6-8 år 6-7 år:en treningsdag i uken med 1. klokketimes varighet. 8 år: To treningsdager i uken med 75-90 minutters varighet. Alle skal ha hver sin ball på trening. En grad av differensiering. Fast

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT Dokumentet skal gjennomgås før sesongstart sammen med trenere/lagleder, spillere og foreldre. Planen revideres hvert år og/eller

Detaljer

Sportsplan HSV Fotball.

Sportsplan HSV Fotball. Sportsplan 2016 HSV Fotball. Innledning. Sportsplanen er laget med den hensikt å være et verktøy for å bidra til kontinuitet i hvordan vi organiserer, trener og spiller i HSV Fotball. Den skal gi en felles

Detaljer

Sportsplan for Strindheim håndball

Sportsplan for Strindheim håndball Sportsplan for Strindheim håndball Målsetninger 1. Teknisk, offensiv og tempofylt håndball 2. Individuelle utfordringer utfra ferdighets- og ambisjonsnivå 3. Hospitering organiseres fra 12 år og oppover

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

Trenerhåndbok. Sarpsborg IL Håndball

Trenerhåndbok. Sarpsborg IL Håndball Trenerhåndbok Sarpsborg IL Håndball Innhold: 1. Trenerens rolle 2. Treningen, forberedelse, gjennomføring etc 3. Rød tråd Sarpsborg IL håndball 4. Fysisk trening prosjekt den gode vane 5. Øvelses bank.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

Foreldrevett - rytterforbundet

Foreldrevett - rytterforbundet Foreldrevett - rytterforbundet Verdigrunnlaget i Norges Idrettsforbund 9. Januar 2016 Mari Bjone rådgiver utviklingsavdelingen Mål for foredraget Idrettens verdigrunnlag- En bevisstgjøring om hva det betyr

Detaljer

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer:

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Sportsplan for FK BODØ/GLIMT Håndboka - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Bodø/Glimts hovedmål: 1. Gi alle spillerne i ungdomsavdelingen en fotballopplevelse

Detaljer

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2 2. Overordnet målsetning for klubben 2 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4 5. Utviklingstreninger 4 6. Talenttreninger 4 7. Spillestil 5 7.1 Vestfold

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03.

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03. SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL Versjon 2.0, 2010 Versjon 2.0, 25.03.2010 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 4 1.1 INNHOLD... 4 1.2 REVISJON... 4 2 MÅL OG VERDIER... 5 2.1 POSITIVE

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF Forord Huringen IF ønsker som klubb å gjøre mer for å utvikle aldersbestemt fotball. Et steg i denne retning er å utvikle noen grunnleggende felles holdninger omkring barneog

Detaljer

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR)

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) INNLEDNING Dette dokumentet beskriver sportslige rammer for barnefotballen i ROS

Detaljer

MIN BAKGRUNN. Trent alle aldre bortsett fra junior lag Kretslag Mjøndalen

MIN BAKGRUNN. Trent alle aldre bortsett fra junior lag Kretslag Mjøndalen MIN BAKGRUNN Trent alle aldre bortsett fra junior lag Kretslag Mjøndalen FORBREDENDE INFO Det er mange veier til Rom Vi tror jo det vi har gjort er best hvis ikke hadde vi jo gjort noe annet Jeg vil skryte

Detaljer

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball Sportslig plan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at

Detaljer

Rettinger i rødt er en teknisk oppdatering og ikke godkjent på noe Årsmøte - pr 23.9.2012 For øvrig ble planen senest godkjent på årsmøtet i 2009.

Rettinger i rødt er en teknisk oppdatering og ikke godkjent på noe Årsmøte - pr 23.9.2012 For øvrig ble planen senest godkjent på årsmøtet i 2009. Rettinger i rødt er en teknisk oppdatering og ikke godkjent på noe Årsmøte - pr 23.9.2012 For øvrig ble planen senest godkjent på årsmøtet i 2009. STRATEGISK PLAN Hva er en strategisk plan og hvorfor skal

Detaljer

Barnefotballkvelden. Deltakere Alle trenere, ledere og tillitsvalgte i barnefotballen. Varighet 3 timer + pauser

Barnefotballkvelden. Deltakere Alle trenere, ledere og tillitsvalgte i barnefotballen. Varighet 3 timer + pauser Barnefotballkvelden Barnefotballkvelden Innhold Verdier og retningslinjer Klubben som sjef God fotballaktivitet i økta og kampen www.treningsøkta.no God fotballaktivitet i praksis Deltakere Alle trenere,

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

Sportslig Plan for Malvik IL -

Sportslig Plan for Malvik IL - Sportslig Plan for Malvik IL - aldersbestemt håndball MIL håndball- aldersbestemt er en avdeling innenfor Malvik idrettslag, og bestemmelsene om barneidrett vedtatt av Norges Idrettsforbund samt vedtekter

Detaljer

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre SPORTSPLAN for fotball Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre DEL 1 www.tanabk.no Utgitt: 2002 Revidert: 04.02.2016 INNHOLD FORMÅL side 3 KLUBBENS VISJON OG GRUNNVERDIER

Detaljer

Foreldremøte CSK Jenter 16 Mandag 12.01.2015

Foreldremøte CSK Jenter 16 Mandag 12.01.2015 Foreldremøte CSK Jenter 16 Mandag 12.01.2015 Sesongen 2015 - spillere 26 spillere skal være med sesongen 2015. Av deae er 13 spillere født i 99 og 13 spillere født i 00. Det er påmeldt to lag i serien,

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

SPORTSLIG PLAN. Otta håndball

SPORTSLIG PLAN. Otta håndball SPORTSLIG PLAN Otta håndball Visjon: «Best i Norddalen» Hvorfor ha en sportslig plan? Den gir veiledning for trenere, ressurspersoner i klubben. Det er nødvendig at alle trenere, oppmenn, foreldrekontakter,

Detaljer