Protokoll fra ordinært styremøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra ordinært styremøte"

Transkript

1 Protokoll fra ordinært styremøte Dato: Varighet: kl Sted: Tilstede Styret: Administrasjon: Forfall: Ullevål Stadion,, Safir Hayat (SH), Fozia Ahmed (FA), John Tvedt (JT), Owais Mahmood (OM), Nasar Bhatti (NB) Espen Andre Johansen (GS), Kashif Majeed (KM) Ikhlaq Khan (IK), David Kuhlwilm (DK), Åpen halvtime: Leder av konkurransekomiteen Tariq Waqas (TW). Konkurransekomiteen har tre medlemmer og to varamedlemmer. Ett av medlemmene får ikke bidratt tilstrekkelig, derfor ønsker TW at 1.vara Suhail Iftikhar tas opp som fullverdig medlem, 2. vara flyttes til 1. vara og at medlem Santoshkumar R bli 2.vara. Styret vedtok forslaget fra TW og endringene gjøre omgående. Sak 046 Godkjennelse av sakslisten og innkalling Ingen merknader Styret godkjente sakslisten og innkallingen Sak 047 Signering av protokoll fra møte Styret signerte protokollen. Styremedlemmene IK og DK signerer ved neste anledning Sak 048 Engasjere landslagsmanager og assistenttrenere Stillingen som landslagsmanager har blitt lyst ut på hjemmesiden, Bob Gibb har som eneste person vist interesse. SH kom med en innstilling til styret om at Bob Gibb engasjeres som manager for landslaget, A laget og U 19. SH informerte styret om at Bob Gibb har god

2 kommunikasjon med ICC, han har også hatt en prat med landslagstrener M. Haroon og deres tanker samstemte godt. Engasjementet til Bob Gibb er frivillig og ulønnet. SH kom med forslag på Shahid Ahmad fra Nord Cricketklubb som assistenttrener 1 for landslaget, treneren får honorar inkl. feriepenger pr. trening og reiser med landslaget på deres turer. SH kom med forslag på Rizwan Bhatti fra Christiania Cricketklubb som assistenttrener 2 for landslaget, treneren lønnes ikke og reiser ikke med landslaget på deres turer. Assistenttrener 2 følger opp landslaget når de er i Norge. Styret vedtok å engasjere Bob Gibb som landslagsmanager, Shahid Ahmed som assistenttrener 1 og Rizwan Bhatti som assistenttrener 2. Sak 049 Opptak av nye jentelag Ullensaker Cricketklubb og Friends Cricketklubb har søkt om opptak for jentelag. Styret vedtok å godkjenne søknadene og ta opp Ullensaker Cricketklubb og Friends Cricketklubb til seriespill sesongen Sak 050 Gjennomgang av møtereferater - Bærum kommune Aspekt arkitekt Økonomisjef i NIF Anita Pelsholen SH og GS gjennomgikk referatene. Bærum kommune : Banen på Rud vil være spilleklar i juli eller august, da vil NCF sette opp kamper i helgene. ASPEKT arkitekt : ASPEKT jobber med et byprosjekt i Groruddalen, en del av dette er rettet mot OL 2022 og flere anlegg for OL grener som hocky, kunstløp og skiskyting. ASPEKT ser NCF som en god samarbeidspartner for dette prosjektet hvor skiskytterstadion vil være et Nasjonalt Cricketstadion sommerstid. Stadion lages som en Cricketbane med internasjonale mål og standarder. Anlegget kan tidligst stå ferdig i 2018, men trolig ikke før i 2020.

3 Møte med Anita Pelsholen (AP) Økonomisjef i NIF SH og GS hadde møte med NIF for en gjennomgang av NCF sitt regnskap, rutiner og tiltak for økonomikontroll. NIF er fornøyde med den oppryddingen det nye styret har foretatt de siste månedene. AP kommenterte at rutiner er etabler, dokumentasjon foreligger og det er tydelig at NCF styret har økonomi som høy prioritet. NIF vil derfor innen utbetale midler som er hold igjen, MVA refusjon på ,- og rammetilskudd fra NIF på ,- AP viste bekymring over høye kostnader NCF har relatert til komitearbeid og trener oppdrag. Honorar for disse tjenester er ikke normalt i andre særforbund og det ble anbefalt at NCF skulle oppfordre frivillige til å utføre disse oppgaver på en frivilligbasis. NCF vil i nærmeste fremtid avholde møte med IRK om videre samarbeid og etablering av flere rutiner. Styret tok orienteringen til etterretning og ba administrasjonen lage en rapport til klubbene på jobben so er gjort ift økonomi og rutiner. Sak 051 Større kontor til administrasjonen Administrasjonen jobber nå hovedsakelig på Ullevål og størrelsen på kontoret skapet til tider utfordringer, det er meget trangt. Et større kontor vil koste ,- ekstra pr. år. Styret vedtok av økonomiske hensyn at saken utsettes til budsjettprosess 2015 Sak 052 Gi GS tilgang til bank og økonomisystemer GS skal på sikt ta over større andel av jobben med økonomi og regnskap. GS vil i samarbeid med IRK finne en løsning som er effektiv og kostnadsreduserende. GS trenger da tilgang nettbank og økonomisystemer. Styret vedtok at GS skal få tilgang til altinn, bank og økonomisystemer for å kunne starte jobben med å overta deler av økonomiarbeidet for NCF Sak 053 Fullmakt til GS for signering av lønn og fakturaer Som en del av prosessen med at GS skal overta større andel av arbeidet med økonomi er det fornuftig at han får fullmakt til signering av lønn og fakturaer.

4 Styret vedtok at GS er den som nå har fullmakt til å signere lønn, timelister og fakturaer. Ingen andre i NCF enn GS og evt. et samlet styre kan godkjenne lønn, timelister og fakturaer. GS skal legge inn betalinger i nettbanken og førstegangs godkjenne, Arnstein Mo skal andregangs godkjenne betalingene i nettbanken. Betalingene sendes til President Safir Hayat på mail i tillegg. Utbetalinger som angår GS skal være signert av idrettsleder KM. Sak 054 Kredittkort til GS og rutiner for kontroll/godkjenning av kjøp GS trenger kredittkort for å gjøre innkjøp til NCF. Idrettsleder KM fortar etterkontroll av kjøp på vegne av NCF styret. GS kan foreta kjøp på inntil 5000,- uten forhåndsgodkjenning av KM. Styret vedtok at GS får tilgang til kredittkort og at KM foretar for og etterkontroll av innkjøpene på vegne av NCF Sak 055 Bytte bank fra Sparebank1 til DNB DNB har kontorer ved Ullevål, derfor vil det være mer praktisk å flytte fra Sparebank1 til DNB Styret godkjente forslaget om å bytte bank til DNB Sak 056 Forslag til styremøteplan for 2014 GS la frem forslag om møteplan for Møtene er på onsdager kl.17.30, en gang pr. Måned. Ved forslag til endring av møtetidspunkter må dette sendes administrasjonen senest 14 dager før oppsatt møtet. Planen publiseres på hjemmesiden. Styret vedtok møteplanen og rutinen for endring av møtetidspunkt Sak 057 Eventuelt - Ny hjemmeside Den nåværende hjemmesiden fungerer ikke godt nok, den er overbelastet og kommuniserer ikke med andre mer moderne systemer. Dette skaper utfordringer for oppdatering av siden. KM ber om at vi gjør nødvendige oppdateringer og lanserer ny hjemmeside, dette vil koste ,- Alternativt kan vi lage en testside som vi kan lansere i 2014 for kvinneliga, ungdommsliga og juniorliga. Dette vil koste mindre, estimert ,-

5 - Mela festivalen Spørsmål om Mela skal arrangeres av NCF eller settes ut på anbud. Ved at NCF arrangerer dette selv vil kontrollen være større og NCF kan sette sitt preg på arrangementet. Ved at Mela settes ut på anbud vil ikke NCF ha den nødvendige kontrollen. Diskusjonen gikk da på om NCF har kapasitet til dette. - Markedskomite SH fremla forslag om å etablere en markedskomite som skal jobbe med å få NCF og Cricket ut til folket. En slik komite og deres arbeid vil ha en kostnad på ,- pr. år. - Organisasjonskart og hierarki Styret føler det ikke et klart nok organisasjonskart for NCF. Styret vil at NCF skal være tydelig på hvem som rapporterer til hvem i organisasjonen, dette for tydeliggjøre ansvar og for fortsatt å styre Norsk Cricket i riktig retning. - Ny hjemmeside: Styret vedtok at ny side tester ut i 2014 og evt lanseres Mela festivalen: Styret vedtok at NCF selv skal arrangere festivalen. SH lager en prosjektplan som presenteres på neste styremøte. SH ser også på om festivalen skal bytte navn. - Markedskomite: Administrasjonen fikk i oppdrag å vurdere alle komiteer, deres bidrag og behovet. Administrasjonen vil komme med et forslag på hvilke komiteer vi trenger, retningslinjer for deres arbeid og frister. - Organisasjonskart og hierarki: Styret vedtok at det skal utarbeides et organisasjonskart som skal publiseres på hjemmesiden. Styret vil at administrasjonen klargjør for komiteene hvem de rapporterer til og hvilke rapporteringsrutiner som gjelder. Dette gjelder også for landslagstrenere og manager. GS er øverste leder i administrasjonen og bindeledd mellom komiteene og styret, i samarbeid med KM skal komiteer, trenere og manager rapportere til GS. Møte hevet 19:00 Signering: Safir Hayat Ikhlaq Khan John Tvedt Fozia Ahmad David Kuhlwilm Nasa Bhatti Owais Mehmood

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 7. oktober 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident (til

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Vedtatt på styremøte 24.04.13. Innhold 0. Innledning 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2. Virksomhet 3. Selskapskapital og utbytte 4. Likebehandling

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Til stede fra: Styre: STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad, Magnus Johnsen Ordfører: Hallstein Flesland deltok under sak 36-2015

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 Sted: Toppidrettssenteret, Oslo Tid: Torsdag 22. januar 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfor (SB),

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 10 2013

PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 10 2013 PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 10 2013 Møte: Tid: Sted: Innkalles: Frafall: 10/2013 Torsdag 12. desember kl. 19 Møterommet Bjølsenhallen Alle avdelingsledere til infomøte kl. 19, Hovedstyrets medlemmer til hovedstyremøte

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes Godkjent på Idrettsstyrets møte 17. desember 2007 Sak 69 Protokoll Idrettsstyrets

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

NB Biljardstudio Prosessen fra start til nå

NB Biljardstudio Prosessen fra start til nå NB Biljardstudio Prosessen fra start til nå Vi ønsker med dette å informere om prosessen rundt NB Biljardstudio, fra opprinnelig initiativ/ide, til der vi er i dag. 1. Litt anleggshistorikk fra årtusenskiftet

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Regnskapsgjennomgang Vi ligger i rute på både inntekts- og utgiftssiden.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Regnskapsgjennomgang Vi ligger i rute på både inntekts- og utgiftssiden. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.01.08 Tid: Kl 19.45 22.00 Sted: Klubbhuset Til stede:, Ole, Nina, Stig, Bjørn, Oddrun og Ola Forfall: Bjørn 06/08 19.45 Innkalling og saksliste

Detaljer

Mandag 05. september kl 08.00

Mandag 05. september kl 08.00 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 05. september

Detaljer

Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA,

Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA, Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA, Torsdag 17. november 2011, kl. 1830 Møtet fant sted Samfunnshuset salong 1, 3 etg. i Kolben på Kolbotn. 70 hytteeiere var representert

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER Før jeg kommenterer landsstyrets innstillinger til dagsordenens punkt Vår egen organisasjon og vedtekter, vil jeg komme med noen generelle synspunkter om LO, kartellene

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer