Protokoll fra ordinært styremøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra ordinært styremøte"

Transkript

1 Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Ullevål Stadion,, Dag/dato: Onsdag 16.juli 2014 Varighet: 17:30 19:00 Tilstede Styret: Nasar Bhatti (NB), Fozia Ahmad (FA), David Kuhlwilm (DK), Mirza Taimoor Saqlain (TS), Owais Mahmood (OM) Administrasjon: Forfall: Espen A. Johansen (GS) Safir Hayat (SH), Ikhlaq Khan (IK), ), John Tvedt (JT), Asad Maaz (AM) Åpen halvtime Shahzad Sheikh Salim møtte opp på åpen halvtime for å presentere forslag til utbedring på Rommen. Forslaget gjaldt etablering av sitteplasser med overbygg til spillere, flere varianter av slike overbygg ble presenter for styret. Prisnivået varierte mellom ,- pr. enhet til ,- pr. enhet. I tillegg kommer montering av sitteplasser, kostnad på ca ,- pr. enhet. Forslaget er at det skal etableres to slike på Rommen banen, dette vil også være et eksempel for mulige prosjekter på andre baner i Norge. GS informerte om at slike bygg må være mobile da Bymiljøetaten krever at de lagres andre steder på anlegget når det ikke er sesong. Styret vedtok å gi GS fullmakt til å ta en avgjørelse i saken når halvårsregnskapet er gjennomgått i slutten av juli Dagsorden Sak 092 Godkjenning av sakslisten og innkalling Styret godkjente sakslisten og innkallingen Sak 093 Signering av protokoll fra styremøte Styret signerte protokollen fra Styremedlemmer som ikke var tilstede signerer ved neste anledning.

2 Sak 094 Bruk av treningsnettene på Haugerud Treningsnettene på Haugerud står klare til bruk, men de holder dessverre ikke god nok standard til at landslag eller nye lag kan bruke dem. NCF har en ny matte som ikke er i bruk. Forslaget er at Haugerud kan benytte denne matten i ett av sine treningsnett mot at NCF kan disponere treningstid for å heve kvaliteten på fremtidens landslag, kvinnelag, juniorlag og nye lag uten treningstid. NCF kan få disponere et avtalt antall timer pr. uke som betaling for matten. Styret vedtok at matten ikke skal benyttes på Haugerud. Styret ønsker at det skal undersøkes om anlegg som disponeres av NCF trenger oppgradering. Matten skal benyttes på et av anleggene som disponeres av NCF. Sak 095 Økonomisk støtte til Cricketfestvalen City Cricket Klubb har invitert pakistanske cricketstjerner til Norge ifm. deres arrangement, Cricketfestival/Mela. Det er kommet en forespørsel på om NCF vil bidra med økonomisk støtte til dette arrangementet mot at NCF kan benytte noe av tiden til stjernene. Forslag om tiltak som vil være positivt for NCF og utviklingen av cricket i Norge. Saken om Cricketfestival har vært opp som sak i styret ved flere anledninger. Det er gjort vedtak på at NCF ikke skal bruke ressurser eller tid på et slik arrangement denne sesongen da det er andre oppgaver som skal prioriteres. Styret vedtok at NCF skal ikke bruke ressurser på et slikt arrangement i 2014 da andre viktige oppgaver skal prioriteres både i forhold til tidsbruk og økonomi. Sak 096 Ansettelse av idrettsleder videre prosess Styret har tidligere vedtatt at ny idrettsleder og utviklingsleder skal ansettes fra Stillingen er lyst ut iht. dette og det er kommet inn en søknad. Innsendt forslag er at man utsetter ansettelsen siden det muligens er færre arbeidsoppgaver og NCF kan spare penger frem til Forslaget innebærer også at nåværende idrettsleder skal bidra en måned ekstra for å avlutte oppgaver som er startet.

3 GS opplyste styret om alle de viktige oppgavene man har mulighet til å gjennomføre i roligere perioder. Det er essensielt at en organisasjon som NCF ser på utviklingsmuligheter for norsk cricket, da må de administrative ressursene opprettholdes. Så lenge det er økonomi til å ansette en person bør man gjøre dette iht. tidligere vedtak. Styret vedtok at ny idrettsleder og utviklingsleder skal ansettes fra som tidligere vedtatt. GS får fullmakt til å ansette hvis søkeren oppfyller NCF sine krav. Sak 097 Budsjett 2015 videre prosess GS presenterte forslag til budsjettprosess. - Budsjettforslag presenteres for styret på neste styremøte i august. - Styret bruker tiden frem til styremøte i september med å komme med sine innspill - Styret vedtar budsjettet i styremøte i september - Ekstraordinært forbundsting innkalles i oktober hvor budsjettet behandles - Godkjent budsjett sendes til ICC innen fristen 15.oktober 2014 GS ønsket også at det skal settes opp et budsjett for 2016 som et styringsverktøy for administrasjonen og styret. Styret vedtok forslag til budsjettprosess og at det i tillegg skal utarbeides et budsjett for Sak 098 Rapportering fra landslagsturer Det er sendt ut skjemaer som hovedtrenere og managere skal svare på innen 24.juli. GS vil samle informasjonen og sammenfatte dette i en rapport som skal være til bruk på senere turer. Styret savner informasjon på hjemmesiden fra tuene til A-landslaget og U19 landslaget. Styret oppfordrer administrasjonen til å publisere mer informasjon i forkant, under og etter turer og arrangement.

4 Styret tok orienteringen til etteretning Sak 099 Årsavslutning arrangementskomite og organisering Årsavslutningen skal planlegges og gjennomføres. Det må settes ned en komite/arbeidsgruppe som skal gjøre denne jobben. Årsavslutningen skal planlegges nøye og arrangeres i regi av NCF. Styremedlemmene Owais, Nasar og Fozia sa seg villige til å ta seg av arrangementet og med hjelp fra GS organisere dette. Styret diskuterte når på året avslutningen bør finne sted Styret vedtok arbeidsgruppen og at årsavslutningen skal arrangeres kort tid etter at sesongen er ferdig. Arbeidsgruppen skal fremlegge en plan for organisering på neste styremøte Sak 100 T20 finale - arrangementskomite og organisering T20 finalen spilles i september og det er kommet forslag om å lage et arrangement denne dagen. NM finalen ble en suksess, og man kan arrangere en dag som er lik dette. Styret vedtok å lage et arrangement på T20 finalen. Pokaler og premier deles ut denne dagen. Hvem som skal ha ansvaret for arrangementet utsettes til neste styremøte i august Sak 101 Stubberudmyra statusoppdatering Pitchen på Stubberudmyra har vært oppe som sak på flere styremøter. Kvaliteten er ikke god nok og det har blitt diskutert flere løsninger. Pitchen har nå blitt oppgradert ved at matten er fjernet og underlaget har blitt jevnet ut. Banen er nå av betydelig bedre standard enn tidligere.

5 Styret tok orienteringen til etterretning Sak 102 Komiteer som er valgt på forbundsting NIF sine innspill NCF har ved flere anledninger denne sesongen fått utfordringer når medlemmer av komiteer trekker seg midt i perioden. Noen av NCF sine komiteer er valgt på forbundstinget og styret kan ikke oppnevne erstattere. Man må i utgangspunktet innkalle til ekstraordinært forbundsting. Det er mange viktige arbeidsoppgaver som står i fare for å ikke bli gjort pga dette. Administrasjonen har vært i dialog med NIF for å finne en løsning på dette. NIF vil kunne gi NCF dispensasjon til å gjøre komiteers arbeid frem til neste forbundsting i mars. NIF sitt forslag er at administrasjonen i NCF tar over jobben til sanksjonsutvalget slik at innsendte saker og fremtidige saker får den behandlingen de har krav på. NIF ønsker også et møte for å se på strukturen med komiteer i NCF. Det er kommet inn søknader til dommerkomiteen, styret lurte på om det var plasser ledig ti denne komiteen. GS informerte om at han er i dialog med en person som har trukket seg som har blitt bedt om å revurdere sin oppsigelse. Hvis denne personen står ved sitt valg om å trekke seg er det en ledig plass, GS følger opp prosessen videre. Styret vedtok forslaget om at administrasjonen behandler sanksjonssaker frem til neste forbundsting. Styret tok NIF sitt ønske om et møte til etterretning, GS tar seg av denne prosessen. Sak 103 Kvinneturnering innlands/utlands bidrag fra NCF De som arrangerer tur for kvinnelag til England i september ber om støtte på ,- fra NCF, turen har en kostnad på ,- GS ba styret vente med denne avgjørelsen til ½ års rapporten kommer fra NIF økonomi, da kan man se hva som kan brukes av midler.

6 De ønsker også støtte fra NCF på trener til to treninger pr. uke frem til avreise, GS informerte at dette er en sak administrasjonen skal se på og avgjøre. Styret vedtok å utsette avgjørelsen om økonomisk støtte til administrasjonen får oppdatert ½ års rapport fra økonomiavdelingen i NIF. En avgjørelse blir foretatt på neste styremøte i august. Sak 104 Eventuelt Det er kommet inn en sak til eventuelt Betaling for gressklipping i 2013 Sak Betaling for gressklipping i 2013 Zafar Iqbal etterspør betaling for gressklipping i Denne saken har vært oppe til behandling i NCF styret tidligere hvor vedtaket fra styret var at det ikke skal utbetales godtgjørelse da det ikke finnes dokumentasjon på at noen med fullmakt har godkjent denne kostnaden. Tidligere leder av banekomiteen Mukhtar Chaudry har bedt NCF styret utbetale pengene da han mener han har hatt mandat til å engasjere personer til å jobbe mot betaling for NCF Styret vedtok at det ikke skal utbetales godtgjørelse/betaling for jobben da det fortsatt ikke er fremlagt dokumentasjon på at noen med fullmakt har godkjent arbeidet.

7 Signering: Safir Hayat Ikhlaq Khan John Tvedt Fozia Ahmad David Kuhlwilm Nasar Bhatti Owais Mahmood