Styreperioden Protokoll. Forbundsstyrets møte nr november 2009 Ullevål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styreperioden 2007-2010. Protokoll. Forbundsstyrets møte nr. 30-2007-2010 3.november 2009 Ullevål"

Transkript

1 Styreperioden Forbundsstyrets møte nr november 2009 Ullevål Tilstede: Forbundsstyret: Ståle Johansen, Sigve Skimmeland, Anne Berit Figenschau, Eva Roald Øfstås, Christian Fredrik Grønli, Kristin Eliassen Rønneberg, Marianne Reme Kleivane, Thor W. Bjørlo, Irene Sand, John Walstad Forfall: Administrasjonen: Eva Lio, Olle Karlsson på økonomispørsmål (sak 145) Sakliste: Orienteringssaker - Møte med NIF ( ) - Møte med Olympiatoppen ( ) - EM kval. junior Prosjekt 1000 baner Drøftingssaker - Arbeid i styret Beslutningssaker 145 Implementeringsplan for organisering av NVBF 146 NM sandvolleyball Norway Tour Forbundstinget Tribune as 150 Senter for volleyball og utdanning 151 Regnskap pr Landslagsbase 153 Medlem dommer og regelkomite 154 Opprettelse av SFF 1

2 Sakens behandling og vedtak: Orienteringssaker - Møte med NIF ( ): GS, presidenten og 1. visepresidenten orienterte om møte med NIF der man blant annet kom inn på spørsmål om status i NVBF ift. økonomi, budsjettprognose, omorganisering og organisasjonsprosess. - Møte med Olympiatoppen ( ) Presidenten orienterte om møte med Olympiatoppen. OLT utfordrer NVBF på å tenke nytt ift. modell og prosjektfinansiering. Hva er formålstjenlig ift. mål og økonomi? - EM kval. junior 2010 Ref. e-post sendt til styret GS og presidenten orienterte om bakgrunnen for saken og om vurderingene som lå til grunn for beslutningen om påmelding til EM kval. Junior Det bemerkes at denne aktiviteten må gjøres innefor et svært nøkternt budsjett. - Prosjekt 1000 baner Presidenten orienterte om prosjektet og personer som er involvert i saken. Det jobbes med en søknad til sparebankstiftelsen om støtte på forhåpentligvis flere millioner til dette prosjektet. Dette er et positivt og offensivt prosjekt og er p.t kun en O-sak for styret. Drøftingssaker - Arbeid i styret Det er både et ønske og et behov for at flere i styret må være delaktig i gode prosjekter og engasjere seg politisk. For eksempel vil HP som skal legges fram på Tinget i 2010 være et eksempel på et slikt engasjement. Styrets medlemmer utfordres ift. egen rolle ift. det å oppsøke informasjon og det er selvfølgelig mer krevende å sitte i styret i en periode med opprydding, stram økonomi og ny kursendring. Rent praktisk ift. Forbundstinget i 2010 må hver enkelt melde tilbake til GS om hvilken gruppe de ønsker å delta i ift. tingsakene. Beslutningssaker Sak 145 Implementeringsplan for organisering av NVBF 1. Forbundsstyret vedtar den fremlagte implementeringsplanen med de endringer som fremkom på møtet. 2

3 Thor W. Bjørlo ba om følgende protokolltilførsel i sak 145: Undertertegnende mener at vedtak og prosess ang. nedlegging av kretser og inndeling av nye regioner innen ikke er i samsvar med NVBFs lov og gode organisasjonsmessige prinsipper. Det anses derfor riktig at saken skal behandles på Forbundstinget 2010, med gjennomføring pr av de vedtak Forbundstinget treffer i saken. Sak 146 NM sandvolleyball Forbundsstyret tildeler Jr. NM (både U17 / U19 og U18 / U20) til Førde Volleyballklubb. 2. Forbundsstyret gir NVBFs administrasjon fullmakt til å inngå avtaler om Jr. NM med Førde Volleyballklubb 3. Forbundsstyret legger Sr. NM inn i konseptet for Norway Tour 2010 med muligheter for flere partnere til å gå sammen om arrangementet. Sak 147 Norway Tour 2010 Sak 148 Forbundstinget NVBF gjennomfører prosess frem mot Forbundstinget etter saksfremlegget. 2. Følgende arbeidsgrupper opprettes: a) Handlingsplan 2 personer b) Forbundsstyrets beretning 2 personer c) Innkomne saker 2 personer d) Forbundsstyrets saker 2 personer e) Oppgavefordeling under tinget 2 personer f) Langtidsbudsjett 2 personer 3

4 3. Forbundsstyret godkjenner den vedlagte innkallingen. Sak 149 Tribune as 1. Forbundsstyret slutter seg til innstillingen fra forhandlingsutvalgets leder. 2. Forbundsstyret ber om en nærmere gjennomgang av hvilke krav KKD stiller for utbetaling av de kr 4 millioner det er gitt tilsagn om til Tribune AS. Det rettes i den anledning en skriftlig henvendelse til KKD. 3. Dersom WE AS kommer med utspill til nye forhandlinger som ivaretar NVBFs situasjon og KKDs krav på en hensiktsmessig måte, gjenopptas forhandlingene. Sak 150 Senter for volleyball og utdanning 1. Forbundsstyret gir HIT- Bø status som nasjonalt senter for sandvolleyball og utdanning. 2. Forbundsstyret gir denne statusen for 3 år med mulighet for forlengelse i 3 nye år. Selvfinansiering er en forutsetning. Avtalen som inngås skal godkjennes av forbundsstyret. Sak 151 Regnskap pr Forbundsstyret tar den fremlagte prognosen pr til orientering. 4

5 Sak 152 Landslagsbase Sak 153 Medlem dommer og regelkomite 1. Forbundsstyret oppnevner Helge Strømsheim til medlem av Dommer- og reglekomiteen ut tingperioden Sak 154 Opprettelse av SFF 5