Du er noe helt spesielt la oss snakke om det! DAG 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du er noe helt spesielt la oss snakke om det! DAG 2"

Transkript

1 Du er noe helt spesielt la oss snakke om det! DAG 2 Psykoedukasjon som tilnærming for å øke selvinnsikt, selvaksept og løsningsfokus hos mennesker med autismespekterforstyrrelser (ASF) Mette Holme Van Nes & Anders Johansen, 2015

2 Dagens agenda: Spørsmål, innspill og kommentarer fra dag 1? Hvordan komme i posisjon til pasienten? Eksempler på verktøy og hjelpemidler under samtalene Eksempler på hverdagsverktøy som kan fungere for enkelte Hjernetrim Eksempler på presentasjoner fra pasienter i møte med familie/nettverk Mer fra Verden i fragmenter Deres tur!

3 Hvordan komme i posisjon? Avklaringsmøte Hvordan er pas. motivasjon Når og hvor skal samtaler gjennomføres? Hvem skal delta? Hvor mange samtaler? Oppsummeringsmøte m/nettverk/familie/venner skisseres allerede ved oppstart av programmet Viser frem stimulusmateriale/samtalemanual/arbeidsark og oppbygning av programmet (Huset) i avklaringsmøtet. Arbeidsarket Å bli kjent -arket kan være hensiktsmessig Erkjenner at noen av temaene/arbeidsarkene kan være upassende i fht. alder Før intevensjons skjema gir terapeuten et innblikk i pas. selvvurdering/selvforståelse (både pas. og foreldre) Vær undrende og interessert i pas. særinteresser Kan man prøve JEHNS-spillet?

4 Mer om å komme i posisjon OBS! Eget kroppsspråk og egen atferd Hva sier henvisningen? Finnes det dokumentasjon fra tidligere kontakt Kan telefon være et aktuelt kommunikasjonsverktøy Hvor lenge bør første møte vare? OBS varierende dagsform/funksjonsprofil Ønsker pas. å ha med en trygghetsperson? Programmets oppbygning er i seg selv et virkemiddel for å komme i posisjon.

5 Motivasjonsproblemer??

6 Hvordan jobbe med økt motivasjon? Når man har personer med motivasjonsvansker har man flere muligheter. Man kan jobbe med forståelse hos personen (fungerer ikke?) Man kan gå til foreldre og fortelle de at de har ett problem.. (fungerer ikke?) Man kan jobbe med å lage oppgavene så motiverende at personen har lyst til å jobbe med de.. (kan fungere) IPAD en ypperlig mulighet Man kan jobbe med å etablere ett belønningssystem. Hva fremmer- og hemmer etablering og oppfølging av ett belønningssystem i hverdagen? Enkle regler; jobbe først Ipad etterpå..

7 Hvilke muligheter har vi Ta personen på fersken i å gjøre noe bra Utfordringen blir at man må vente på at personen skal gjøre, kan jo ta tid. Lage enkle avtaler først så Fordel, kan bruke ting som personen er opptatt av der og da. Belønningen kommer også umiddelbart etter at oppgaven er fullført. Lage enkle tegnøkonomisystemer Litt mer tidkrevende, men ta timeplan eller arbeidsplan som utgangspunkt.

8 Hva kan være en forsterker i forbindelse med Ipad? En forsterker kan være mye forskjellig - Tid til å spille, se på film, høre musikk, filme, legge på youtube. - Laste inn nye apper - Kjøpe apper - Kjøpe oppgraderinger i spill

9 Hvordan «motivere»? Hva som er forsterkende er individuelt, og varierer over tid Deprivasjon Unngå metning Å variere forsterkere vi presenterer under trening har vist seg langt mere effektivt enn å presentere samme forsterker hver gang (metning) Ha kontroll på forsterkeren Formidling av forsterker bør komme umiddelbart etter ønsket atferd

10 Angst? Hva kan ligge bak motivasjonsvanskene? Manglende samsvar i verbal og nonverbal kommunikasjon? Tenåringsproblematikk/Opposisjon? Mangel på verktøy? Autismesuspekte vansker?

11 Hjernetrim

12 This one is quite tricky!

13 Alzheimer s eye test Count every F in the following text: FINISHED FILES ARE THE RE SULT OF YEARS OF SCIENTI FIC STUDY COMBINED WITH THE EXPERIENCE OF YEARS

14 How many? WRONG, THERE ARE 6 NO JOKE. READ IT AGAIN!

15 En frivillig? O lny srmat poelpe can raed tihs. cdnuolt blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd waht I was rdanieg. The phaonmneal pweor of the hmuan mnid, aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn't mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoatnt tihng is taht the frist and lsat ltteer be in the rghit pclae. The rset can be a taotl mses and you can sitll raed it wouthit a porbelm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe. Amzanig huh? yaeh and I awlyas tghuhot slpeling was ipmorantt! if you can raed tihs psas it on!!

16 Terapeutens Verktøy

17 Programmets oppbygning

18

19

20

21 Becks anxiety interview

22

23 Samtalevurdering

24

25 Hjelpemidler i hverdagen

26 Mine sirkler

27 Sosial historie Å begynne på ungdomsskolen Jeg går i 7. klasse. Snart skal jeg begynne på ungdomsskolen. På ungdomsskolen er det litt annerledes enn på den skolen jeg går nå. Ungdomsskolen er annerledes fordi; Det er andre lærere der Det er i et annet hus Det er nye fag der Jeg får en annen skolevei Lærerne mine vet hvordan det blir på ungdomsskolen. De har snakket med lærerne der. Derfor vil de forklare meg hva som skal skje, hva som blir annerledes og hva jeg skal gjøre når jeg begynner på ungdomsskolen. Det er bra! For at jeg skal bli kjent med ungdomsskolen, skal vi på besøk dit. Jeg skal få hilse på rektor og noen av lærerne der. Jeg skal også få se det klasserommet jeg skal være i når jeg begynner på ungdomsskolen. Det er fint! Når vi er på besøk på ungdomsskolen skal vi ta bilder. Da blir det lettere for meg å huske det jeg har sett. Det er smart! Når man er på besøk for å bli kjent, er det vanlig å følge godt med. Det er vanlig å høre på det som blir fortalt og å se på det de viser fram. På den måten blir det ikke så nytt og ukjent når jeg skal begynne der. Det er lurt! Jeg vil prøve å følge godt med når jeg besøker ungdomsskolen. Jeg vil prøve å ta bilder av det jeg vil huske. Det er en god ide! Det blir moro å begynne på ungdomsskolen!

28 Sosial historie Kommunikasjon: Noen ganger synes jeg at andre snakker for fort, for utydelig eller for mye. Det er helt vanlig. Det er ikke alltid så lett å vite hvilken dagsform andre har eller hvor tydelig man skal være når man kommuniserer med dem. Derfor er det lurt at jeg sier fra, dersom jeg synes andres kommunikasjon gjør det vanskelig for meg å svare. Jeg kan for eksempel be dem skrive ned spørsmålet eller det de vil si, og gi meg tid til å svare. Når jeg har fått nok tid, kan jeg svare enten med tegn eller ved å skrive ned svaret. Det er lurt! Jeg vil prøve å vise tegn eller (det røde?) kortet hvor det står at de som snakker til meg skal skrive ned det de vil si. Hvis jeg gjør det, får jeg antakelig nok tid til å se hva det var de ville si meg; det er lurt! Når jeg får nok tid og tydelig informasjon vil det også antakelig være lettere for meg å gi dem et godt svar. Det er kjempefint! Kommunikasjonsblokk Kan du skrive ned det du vil si og gi meg litt tid, så skal jeg svare deg!

29 Noen eksempler fra pasienter syndrom/

30 Min autisme Av: NN

31 Hva er autisme? En funksjonsvanske man må leve med Hva kan være vanskelig for personer med autisme? Språk/kommunikasjon Sosiale situasjoner Særegenhet/særinteresser Ingen mennesker med autisme er like jeg er noe helt spesielt!

32 Mine egenskaper Stille Selvsikker Snill Sta Rolig Humoristisk

33 Min intelligens Økonomisk intelligens ****** Dyre-intelligens ***** Fakta-intelligens **** Sosial intelligens ***

34 Interesser og personlighet Interesser Høre på musikk Fisking Spille med spillkonsoller Data Bygge Lego Personlighet - Mistenksom - Glad - Interessert - Frustrert - Humoristisk - Sta - Nysgjerrig - Ubekymret - Optimistisk - Fornøyd - Bestemt - Sjenert - Forsiktig - Selvsikker

35 Mine relasjoner Geir Tante Tone Farfar Jane Mamma JEG

36 Hva er vanskelig for meg på grunn av autisme Sosialt Jeg synes det er ubehagelig når andre mennesker tar på meg eller kommer for nær meg. Jeg vet ikke alltid hvordan jeg skal reagere på andre mennesker. Jeg forstår ikke alltid hvorfor andre oppfører seg slik de gjør. Jeg foretrekker å være alene: Å gjøre ting sammen med andre er vanskelig for meg. Noen ganger irriterer jeg andre (uten at jeg mener å gjøre det). Ofte forstår jeg ikke så godt hvorfor eller når andre mennesker blir sinte. Kommunikasjon Noen ganger er det vanskelig å uttrykke hva jeg mener. Ofte kan jeg snakke for høyt eller for lavt. Jeg forstår ikke alltid hva andre mennesker mener. Jeg blir forvirret eller irritert når det er for mye prat.

37 Hva er vanskelig for meg på grunn av autisme Fleksibilitet i tanker og handlinger Jeg liker ikke plutselige forandringer. Jeg har en eller to spesielle interesser som jeg bruker mye tid på. Jeg synes det er vanskelig å dra til ukjente steder eller å være i ukjente situasjoner. Jeg liker ikke at ting blir annerledes enn jeg tror eller vil de skal være. Jeg liker å vite på forhånd hva som skal skje, hvor, når, sammen med hvem... Presisjon og punktlighet, for eksempel å starte eller stoppe i tide, er veldig viktig for meg. Jeg vet ofte ikke hva jeg skal velge. Andre ting Jeg synes noen lyder er ubehagelig, som smålyder i klasserommet Jeg synes visse typer lys er ubehagelig, som sterkt lys fra lommelykt Jeg er veldig redd for ting som edderkopper (store)

38 Styrker Styrker Sykling Fisking Pugging av faktastoff Spare penger Passe på dyr

39 Verden i fragmenter

40

41

42

43

44 Nå er det deres tur

45 Har dere med noen kasus?

46 Kasus Person 1 17 år Asperger Syndrom Kjennskap til egen diagnose Gjennomført JENHS Utplassert som lærerkandidat i bedrift Person 2 12 år Asperger Syndrom Ikke kjennskap til egen diagnose Tilsynelatende lite motivert Går på ordinær skole Ønsker samtaler (VF) Ønske om psykoedukative samtaler er fremmet fra foreldrene

47 Kartlegge Hva gjør dere? (Legges frem i plenum) Vurdere motivasjon Avdekke tilleggsutfordringer Komme i posisjon Rammebetingelser Gjennomføring Plan for evaluering, under og etter intervensjon

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

«Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte

«Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte «Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte Innhold Kjenn hva jeg føler... 4 Hvem skriver vi for?... 5 Hvorfor er det viktig å jobbe med følelser?...

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER Lær å lese Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER 1 Det begynner hjemme Tekst: Liv Engen Før var det vanlig å si: Vi holder igjen så godt vi kan. Leseopplæring får være skolens jobb. Slik er det

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Spesielt for besteforeldre til barn med Asperger syndrom.

Spesielt for besteforeldre til barn med Asperger syndrom. Spesielt for besteforeldre til barn med Asperger syndrom. Av Nancy Muclow Hvis ditt barnebarn nylig har blitt diagnostisert, så velkommen til verdenen Aspergers syndrom. Det er en mystisk og noen ganger

Detaljer

Asperger syndrom Hva kan være til hjelp? Cand. ed. Ellen Ekevik

Asperger syndrom Hva kan være til hjelp? Cand. ed. Ellen Ekevik Asperger syndrom Hva kan være til hjelp? Cand. ed. Ellen Ekevik Som framhevet i forrige artikkel har personer med Asperger syndrom store vansker med sosial forståelse. De er til tross for visse likhetstrekk,

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Klart jeg er smart! sier Martin

Klart jeg er smart! sier Martin Klart jeg er smart! sier Martin Nå er mamma sinna igjen. Hun er nesten bestandig sinna på meg. I går var hun sinna, og hun kommer sikkert til å bli sinna i morgen også. Det er ikke noe gøy. I dag er det

Detaljer

Mestring av angst: Et treningsprogram (1)

Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Det mest effektive en kan gjøre for å få mindre angst, er å utsette seg for den på en planlagt og systematisk måte. Ved å være i situasjoner som er angstskapende,

Detaljer

INNBLIKK. ET SOSIAL ANALYTISK VERKTØY FOR Å FOREBYGGE OG AVDEKKE SKJULT MOBBING Utviklet av Tove Flack STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER

INNBLIKK. ET SOSIAL ANALYTISK VERKTØY FOR Å FOREBYGGE OG AVDEKKE SKJULT MOBBING Utviklet av Tove Flack STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER INNBLIKK ET SOSIAL ANALYTISK VERKTØY FOR Å FOREBYGGE OG AVDEKKE SKJULT MOBBING Utviklet av Tove Flack STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER 2 Informasjon This PDF is registered for copyright under

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer