S 3004 / S 3004 P / S Monteringsanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S 3004 / S 3004 P / S 5004. Monteringsanvisning"

Transkript

1 S 004 / S 004 P / S 004 Monteringsanvisning

2 A S 004 / S 004 P 6 Montering til høyre B S 004 / S 004 P Montering til venstre

3 A S Montering til høyre B S Montering til venstre

4 Mål S 004 / S 004 P S * 0* * * ** 02** * Med pyntelist i krom ** Truma Ultraheat (alternativ) Monteringstrinn S 004 / S 004 P S 004 Montering til høyre min. 280 min min. 0 min min. 280 min. 80 Montering til venstre min min. 0 4 mm x.x x.x + 2 mm mm

5 S 004 / S 004 P / S 004 Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... Monteringsanvisning Bruksområder... S 004 / S 004 P... S Oppvarming under kjøring... Forskrifter... 6 Spesielle henvisninger angående montering... 6 Plassering av ovnen... 6 Plassering av skorstein for avgass... 6 Elektrisk forbindelse (alternativ)... 6 Vannforsyning... Annet... Forarbeid og innbyggingskasse... S 004 / S 004 P... S Montere ovn... 8 S 004 / S 004 P... 8 S 004 P Forberedelse Piezo-trykktenner... 8 S S 004 / 004 montering / demontering av tenningsautomat... 9 Skorstein for avgass... 9 Avgassføring... 9 Gassforbindelse... 0 Betjeningselement / forkledning... 0 Montere betjeningselementer... 0 Montere forkledning... Ta av forkledningen... Funksjonskontroll... 2 Varselshenvisninger... 2 Tekniske data... 2 Monteringsanvisning Montering og reparasjon av ovnen får kun gjennomføres av fagfolk. Før arbeidet påbegynnes må monteringsveiledningen leses grundig og følges! Ignorering av regelverk og / eller feilinstallasjon kan sette personer i fare og føre til skader på eiendom. Bruksområder Denne ovnen ble konstruert for montering i campingvogner og andre tilhengere. Ovnen S 004 / S 004 P er også egnet for montering i campingbiler. Montering i båter er forbudt. Annen anvendelse er mulig etter avtale med Truma. S 004 / S 004 P Ovnen S 004 / S 004 P er godkjent for montering i biler (campingbiler i kjøretøysklasse M) for persontransport med maks. 8 sitteplasser utenom førersetet, og for tilhengere (campingvogner i kjøretøysklasse klasse O). Montering inne i busser (kjøretøysklasse M2 og M) og i kjøretøy som transporterer farlig gods er ikke tillatt. Ved montering i spesialkjøretøy må man ta hensyn til de forskriftene som gjelder for dette. S 004 Ovnen S 004 er godkjent for montering i tilhengere (campingvogner i kjøretøysklasse O). Montering inne i campingbiler (kjøretøysklasse M), i busser (kjøretøysklasse M2 og M) og i kjøretøy som transporterer farlig gods er ikke tillatt. Ved montering i spesialkjøretøy må man ta hensyn til de forskriftene som gjelder for dette. Oppvarming under kjøring For oppvarming under kjøring foreskriver direktiv 2004/8/EF for bobiler en sikkerhetsavstengningsanordning. Gasstrykk reguleringsanleggene Truma SecuMotion / MonoControl CS oppfyller dette kravet. Symboler som finner anvendelse Symbolet henviser til potensielle farer. Forbrenningsfare! Varm overflate. Gjennom montering av en sikkerhetsavstengningsanordning, som f. eks. gasstrykk reguleringsanlegg Truma SecuMotion / MonoControl CS, med tilsvarende gassinstallasjon, er det tillatt med drift av en typekontrollert oppvarming med flytende gass under kjøring i henhold til EF-direktiv 200/6/EF i hele Europa. For oppvarming under kjøring i campingvogner anbefaler vi også sikkerhetsavstengningsanordning for sikkerhets skyld. Bruk vernehansker for beskyttelse mot eventuelle mekaniske skader. Vær obs på ESD-forskrifter! Elektrostatisk opplading kan føre til at elektronikken ødelegges. Potensialutligning må opprettes før elektronikken berøres. Instruks med informasjon og tips.

6 Forskrifter Garantikrav bortfaller og erstatningskrav avvises særlig ved: forandringer på apparatet (inklusive tilbehørsdeler), forandringer på avgassystemet og pipen, bruk av andre deler enn originaldeler fra Truma som reserveog tilbehørsdeler, ikke-overholdelse av monterings- og bruksanvisningen. I tillegg bortfaller apparatets driftstillatelse og i mange land dermed også driftstillatelsen for kjøretøyet. 2 cm² Året for første igangsetting må krysses av på skriftskiltet (66). Montering i kjøretøy må tilsvare de tekniske og administrative bestemmelsene i tilsvarende land (f.eks. EN 949). Nasjonale forskrifter og reguleringer (i Tyskland f.eks. DVGW-arbeidsark G 60) må overholdes. Ytterligere opplysninger om forskriftene i de tilsvarende landene kan bestilles over vår utlandsavdeling (se Truma servicehefte eller Spesielle henvisninger angående montering Apparatet og avgassføringen skal prinsipielt monteres slik at det alltid er lett tilgang for servicearbeid og at det lett kan demonteres og monteres. Plassering av ovnen Sjåføren får ikke komme i kontakt med ovnen fra førersetet under kjøring. Ovnen får ikke monteres direkte bak førersetet. I henhold til monteringssjablonen kontrolleres det om gulvutsnittet skal utføres på høyre eller venstre side for innsuging av forbrenningsluften. Forbrenningsluften får ikke trekkes ut innenfra. Forbrenningsluften må alltid tilføres utenfra. Innsuging av forbrenningsluften får ikke være i spruteområdet til hjulene, hvis ikke må det monteres sprutbeskyttelse. Gulvutsnittet for apparatet må utføres slik at ingen uren luft (eksos, bensin- eller oljedamp) kan komme inn i kjøretøyet. Det må ikke være varmeømtålige materialer under apparatet (tepper skjæres ut). På PVC-gulv kan det oppstå en misfarging på grunn av ovnens sokkel. Det får heller ikke være brennbare / varmeømtålige materialer i nærheten av innsugingen av forbrenningsluften, hvis ikke må disse beskyttes mot termiske påvirkninger (f.eks. gjennom en dekkplate). Hvis ovnen monteres på en sokkel, dobbelt gulv eller lignende, er det absolutt nødvendig å bruke innsugningsforlengelsen (Art.-Nr , lengde 0 cm). Innsugningsforlengelsen må rage ut fritt i luftstrømmen, ca. til 0 cm under kjøretøyets dypeste sted (vær oppmerksom på kjøretøyets bakkeklaring). For S 004 er det nødvendig med 2 innsugningsforlengelser. Sokkelen eller dobbelgulvet må være tett ovenfor kjøretøyets innvendige rom, og være produsert av materiale som ikke er brennbart eller ha en plateforkledning innvendig. For å unngå oppsamling av ubrent gass må sokkelen ha en ventilasjon på min. 2 cm² på det dypeste stedet eller være åpen nedover. Plassering av skorstein for avgass ca. - 0 cm Ovnen får kun brukes med skorstein på taket. Denne får kun monteres loddrett eller med maksimalt graders helling! Plasseringen av skorsteinen må velges ut slik at denne alltid ligger fritt i luftstrømmen under bruk av ovnen. Påbygg på taket kan forstyrre ovnens funksjon. Produsenten av kjøretøyet eller montøren av ovnen må finne ut en kombinasjon av påbygg/forlengelse av skorstein gjennom forsøk, alt etter kjøretøystype, og eventuelt konsultere Truma. Avhengig av kjøretøystype og takpåbygg kan det være nødvendig med et skorsteinspåbygg T2 (Art.-Nr ) eller T (Art.-Nr ). Skorsteinspåbygg T er spesielt utviklet for campingbiler. Eventuelt må man også montere en skorsteinsforlengelse AKV (Art.-Nr ). Denne må sikres med en skrue. Hvis takvindu / takluker er åpne rundt skorsteinen, så er det fare for at avgassen kommer inn i kjøretøyet. Derfor må man aldri plassere skorsteinen i nærheten av disse åpningene. Hvis dette ikke er helt mulig, så får ovnen kun brukes når takvindu/takluker er lukket. For å gjøre dette helt klart må montøren i tillegg sette på et klistremerke (Art.-Nr ) godt synlig på takvindu/takluker. Elektrisk forbindelse (alternativ) Det er ikke nødvendig med en 2 V-spenningsforsyning for å bruke ovnen S 004 med Piezo-trykktenner (S 004 P) eller tenningsautomat (, V). Forbindelse 2 V Hvis det monteres en Truma vifte TEB- eller en belysning for betjeningsdelene, så er det nødvendig med en 2 V-spenningsforsyning (vekselspenningsrippel <,2 Vss). Ovnen må forbindes med det sikrede nettet ( A). Forbindelse 20 V ~, 0 Hz Ved bruk av en Truma vifte TN- er det nødvendig å opprette en forbindelse med 20 V-vekselspenningsnettet og en ekstern betjeningsdel. Sikkerhetshenvisninger Montering og reparasjon av apparatet får kun gjennomføres av fagfolk. Se til at strømtilførselen er slått av! Trekk ut kontakten! Montering i kjøretøy må tilsvare de tekniske og administrative bestemmelsene i tilsvarende land (f.eks. EN 648, VDE 000-2). Nasjonale forskrifter og reguleringer må overholdes. 6

7 Vannforsyning Ved montering av en vannforsyning i kjøretøyet må man se til at man har en tilstrekkelig avstand mellom vannslanger og varmekilder (f.eks. ovn, varmluftsrør). En vannslange får først forlegges på varmluftsrøret med en avstand på, m til oppvarmingen. Truma slangeklips SC (Art.-Nr ) kan brukes fra denne avstanden. Ved parallell forlegging, f.eks. en gjennomføring gjenom en vegg, må det monteres en avstandsholder (f.eks. en isolering) for å unngå kontakt. Annet Ved montering av en hullet skuff over ovnen, som f.eks. brukes til å tørke gjenstander, er det absolutt nødvendig å bruke en mellombunn av udekket tre (min. dybde 280 mm eller 80 mm ved S 004). Tildekningene til monteringsrammen må være av temperaturbestandig materiale (ikke PVC eller lignende). Hvis kjøretøyets gulv utstyres med understellsbeskyttelse, så må alle ovnsdeler som er under kjøretøyet tildekkes, slik at ikke sprøytetåken som oppstår fører til funksjonsfeil i oppvarmingsanlegget. Etter at arbeidet er ferdig fjernes tildekningene igjen. For å oppnå en jevn og rask luftfordeling og å senke overflatetemperaturen på utgangsgitteret til varmluften, anbefaler vi å montere en Truma vifte TEB- eller TN-. Ovnen S 004 må minst ha en vifte. Det finnes en spesiell innbyggingskasse for å bruke to vifter. Forarbeid og innbyggingskasse Det er viktig at underkanten til innbyggingskassen og ovnens sokkel ligger på et nivå for at apparatet skal fungere feilfritt, og sokkelen skal plasseres i henhold til monteringssjablonen, slik at betjeningsknappen ikke sitter for lavt eller høyt. S 004 / S 004 P Viften (20) festes med skruer (, x 9) på innbyggingskassen. Holder (60) settes på stussene (a) til innbyggingskassen og låses fast. Integrert betjeningsdel Betjeningsdelens kabel (2 silikon) for viften skyves gjennom hullene i holderen og klemmes inn i tilsvarende kabelføring. Ekstern betjeningsdel Betjeningsdelens kabel (uten bilde) må ikke ligge mot ovnen, på viften eller varmluftsrøret. Kabelen må festes tilstrekkelig. Innbyggingskassen () festes i monteringsutsnittet med 6 skruer ( x 2), alle på skrått utover. Hvis dette ikke er mulig kan innbyggingskassen festes på siden, på toppsiden til monteringsutsnittet, med 4 skruer. Holder (60) festes med skruer (, x 6). Blenden (6) settes på de 2 sentreringene (60a) på holderen. Sving inn ovenfra til det låses fast. x a 20 x Monteringssjablonen festes på bunnen til monteringsutsnittet, pilen må peke nøyaktig på fremkanten til utsnittet (R = høyremontering, L = venstremontering). Sag ut utsnittet i gulvet og stikk inn punkt for festeskruene x x 2x Bilde A (høyremontering) / bilde B (venstremontering) Rammehalvdelene (4) legges inn i utsnittet, trykk utover og skru fast (ev. spennes det først ved å bøye skaftet, slik at rammen sitter godt). På innbyggingskassen () brytes gjennomgangene ut for avgassrøret (R = høyremontering, L = venstremontering). Ved liten monteringsdybde kan avgassrøret også utføres på siden (R eller L) på ovnen S a 60 a 20 2 a S 004 / S 004 P S 004 x 6 T T L U R L U R R L Hvis det monteres en Truma vifte og/eller elektro-tilleggsvarme Truma Ultraheat, fjernes dekselet (T eller U) og formonteres på innbyggingskassen tilsvarende vedlagt monteringsveiledning.

8 S 004 Innbyggingskassens utvendige del og innvendige del legges oppå hverandre og festes med skruer (, x 9,) høyremontering (R) og venstremontering (L). Viften(e) (20) festes med skruer (, x 9) på innbyggingskassen. Hvis det ikke monteres noen vifte må skruene allikevel skrus inn, slik at ikke innbyggingskassen klaprer. Holder (60) settes på stussene (a) i innbyggingskassen og låses fast. Integrert betjeningsdel Betjeningsdelens / betjeningsdelelenes kabel (2 silikon) for viften skyves gjennom hullene i holderen og klemmes inn i tilsvarende kabelføring. Ekstern betjeningsdel Betjeningsdelens / betjeningsdelenes kabel (uten bilde) må ikke ligge mot ovnen, på viften eller varmluftsrøret. Kabelen / kablene må festes tilstrekkelig. Innbyggingskassen festes i monteringsutsnittet med 6 skruer ( x 2), alle på skrått utover. Hvis dette ikke er mulig kan innbyggingskassen festes på siden med 4 skruer, på toppsiden til monteringsutsnittet. Holder (60) festes med 4 skruer (, x 6). Blende (6) skyves på forfra til den låses fast. Montere ovn S 004 / S 004 P Bilde A (høyremontering) / bilde B (venstremontering) Termostatføleren () må alltid monteres fremme på ovnen (ut i rommet). Termostatføler () og kapillarrør (6) må aldri ligge mot varmeveksler eller mot ovnens forkledning, heller ikke knekkes! Kun ved venstremontering Termostatføler () trekkes forsiktig av låseklammerne og settes på til den låses fast på motsatt side speilvendt. Sett ovnen i utsnittet i gulvet. Apparatet festes med skruer (), x 2 på punktene i hjørnene og fremme i midten. Gulvkonstruksjonen forsterkes på skruepunktene, f.eks. med lister. Trykkstangen () tas ut av holderen (60), sett den gjennom klemmen til holderen nedenfra og lås den fast i tenningens sikringsventil (8). 60 * 6 a 20 x x 2 x * 4 x 2 x * Kun S 004 P 60 2 R 4 x L S 004 P Forberedelse Piezo-trykktenner Massefjæren (4) trykkes ut av transportsikringen, slik at denne ligger mot innbyggingskassen (ellers fungerer ikke tenningen). a 20 2 a Tenningskabelen (6) festes på siden til trykkstangen med hjelp av kabelholderen (). Tenningskabelen forlegges over innbyggingskassen og skyves gjennom hullene i holderen. Piezo-trykktenner må monteres på trykkstangens side. Høyre (R) eller venstre (L) massekontakt til innbyggingskassen bøyes opp. 6 4 x 60 6 L R 8

9 S 004 Bilde A (høyremontering) / bilde B (venstremontering) Termostatføleren () må alltid monteres fremme på ovnen (ut i rommet). Termostatføler () og kapillarrør (6) må aldri ligge mot varmeveksler eller mot ovnens forkledning, heller ikke knekkes! Kun ved venstremontering Termostatføler () trekkes forsiktig av låseklammerne og settes på til den låses fast på motsatt side speilvend. Sett ovnen i utsnittet i gulvet. Termostatføler () med dekkplate låses på skruer. Skorstein for avgass Kun S 004 / S 004 P Skjær ut en åpning på Ø 60 mm i en mellomavstand på min. mm til sideveggene. Kun S 004 Skjær ut en åpning på 0 mm i en mellomavstand på min. 60 mm til sideveggene. På doble tak fores hulrommet med egnet, varmebestandig material (0), slik at taket stives ut slik at det ikke misformes når tilskruingen trekkes til og forblir vanntett. Skorsteinen settes gjennom taket ovenfra, trekk til med skruring () innenfra og skruringen sikres med skruen (2). S 004 / S 004 P S Apparatet festes med skruer (), x 2 på punktene i hjørnene og fremme i midten. Gulvkonstruksjonen forsterkes på skruepunktene, f.eks. med lister. Trykkstangen () tas ut av holderen (60), sett den gjennom klemmen til holderen nedenfra og lås den fast i tenningens sikringsventil (8). 60 Tetningen skjer med vedlagt gummitetning uten ytterligere tetningsmiddel. Avgassføring For S 004 / S 004 P / S 004 får man kun bruke Truma edelstål avgassrør AE for S 004 / S 004 P eller AE for S 004 med Truma overrør ÜR eller ÜR, for apparatene er kun byggmønstertestet og typegodkjent med disse rørene. Avgassrørets lengde 8 * l h 0 S 004 / 004 montering / demontering av tenningsautomat For montering av avgassrøret tas tenningsautomaten (9) ut av holderen. Før montering av tenningsautomaten må man se til at pluggforbindelsene ( + 2) sitter riktig. Tenningsautomaten skyves inn i bøylene (0) igjen til den stopper. minimal maksimal h [m] l [m] h [m] l [m] S 004 / S 004 P,6,8 2,,0 S 004,9 2, * Maksimalt stk. skorsteinsforlengelser à cm. Hvis det brukes 2 eller forlengelser à cm, må disse tas av før man kjører, slik at de ikke mistes (fare for ulykker). En varig forlengelse må skrus fast og sikres med en skrue

10 Bruk av bøye-boys (Art.-Nr ) gjør det lettere å bøye edelstålrøret og å trekke på o-ringen. Gassforbindelse Bilde A Driftstrykket til gasstilførselen på 0 mbar må stemme overens med driftstrykket til apparatet (se typeskiltet 66). Gassledningen må forbindes med slissering-tilskruing på stuss (2) med 8 mm ytre diameter. Forbinde avgassrøret med ovnen Tetningsplate ( kroken peker mot avgasstuss på ovnen) skyves ca. cm på avgassrøret (). Skyv på trykkringen (6). O-ringen (4) føres forsiktig over rørets snittkant ved å vide den ut, og avgassrøret settes inn i avgasstusset, helt til det stopper. O-ring, trykkring og tetningsplate skyves mot avgasstusset. Tetningsplaten () henges inn ved å dreie på bøylene til avgasstusset og trekkes fast til med skruen (). Se til at avgassrøret sitter fast. Stusset til gassforbindelsen på ovnen må ikke bøyes! Når forbindelsesnippelen trekkes til må den holdes godt i mot med en nøkkel! Rørforleggingen må gjøres slik at ovnen kan bygges ut for servicearbeid. Før forbindelse med ovnen må man se til at det ikke finnes smuss, spon eller lignende på gassledningen! Anlegg med flytende gass må tilsvare de tekniske og administrative bestemmelsene i tilsvarende land. Nasjonale forskrifter og reguleringer (i Tyskland f.eks. DVGW-arbeidsark G 60) må overholdes. 4 6 Betjeningselement / forkledning Etter hver demontering må det monteres en ny o-ring (4). Overrøret (8) skyves på avgassrøret (må rekke fra skorsteinen til bakveggen til monteringskassen). Rørene føres opp langs veggen med få krumninger. Avgassrøret () skyves helt inn i skorsteinen og sikres med plateskrue (9, x 6). Montere betjeningselementer Plasseringen av bøssingen (0) for betjeningshåndtaket ( gass) bestemmes av monteringen av ovnen (høyreeller venstremontering). Betjeningsdelene for viften kan monteres i en hver ledig åpning i tildekningen (62). Kun S 004 P Piezo-trykktenner (8) må monteres ved siden av betjeningshåndtaket for gass. Bøssingen (0) for betjeningshåndtaket ( gass) og Piezotrykktenner (8), hvis det finnes, og betjeningsdelen (22 for vifte TEB-) trykkes inn i hullene (vær obs på høyre- eller venstremontering!). Sett inn kontakten til viften i betjeningsdelen. S 004 S 004 P S 004 En hver fri åpning i tildekningen (62) lukkes med lukkedeksel (6) Avgassrør () med overrør (8) må monteres stigende over hele lengden, og festes med flere klemmer (40) fast og permanent, ellers kan det dannes en vannsekk som forhindrer at avgassene trekkes fritt ut. 0

11 0 Utførelse med belysning Vær obs på ESD-forskrifter! Tildekningen leveres med forhåndsmontert sensorelektronikk. Kontakten til betjeningsdelene settes i valgfri rekkefølge på sensorplatinen. Kablene festes i klemmebøylene Bilde B Skiltet (6) settes inn i vinduets åpning i forkledningen (ved høyremontering venstre, ved venstremontering høyre). Sett på plass peispanelet Peispanelet henges inn i nederste posisjon (), svinges inn (2) til det høres at det låses fast. Trekk for å se at det sitter fast Belysningen forsynes med spenning over viften TEB-. Hvis apparatet S 004 / S 004 P / S 004 brukes uten vifte TEB-, må man forlegge en separat 2 V-ledning (Art.-Nr ) for belysningen, fra det sikre nettet (vekselspenningsrippel <,2 Vss). Kun S 004 P Flatpluggen til tenningskabelen (6) forbindes med Piezotrykktenner (8). Massekabelen () skyves inn gjennom åpningene i holderen og settes inn i høyre (R) eller venstre (L) massekontakt i innbyggingskassen. 8 6 Ta av peispanelet Forkledningen må kun tas av når ovnen er av og kald. Ved å trykke de to låsespakene (64) utover samtidig, løsnes peispanelet. Den kan svinges ut og løftes ut fra nederste posisjon R L Sett tildekningen (62) på holderen (60) og lås fast. Se til at kablene forlegges uten knekk og ikke klemmes inn. Betjeningshåndtaket ( gass) settes på trykkstangen () slik at markeringen peker mot «0» posisjonen

12 Funksjonskontroll Etter montering må man kontrollere at gassledningen er tett iht. trykkfallmetoden. Det skal opprettes et testdokument (i Tyskland f. eks. iht. DVGW-arbeidsark G 60). Utførelse med belysning Alt etter produsent av 2-V-spenningsforsyningen kalibreres sensorelektronikken til belysningen. Dette kan ta noen sekunder. Under kalibreringen må ikke tildekningen berøres. Deretter kontrolleres alle funksjoner til apparatet iht. bruksanvisningen. Bruksanvisningen skal leveres ut til eieren av kjøretøyet. Varselshenvisninger Klistremerkene som følger med apparatet skal festes av montør eller eier av kjøretøyet, slik at de er godt synlige! Manglende klistremerker kan bestilles hos Truma. Tekniske data (formidlet iht. EN 624 eller Truma testbetingelser) S 004 / S 004 P / S 004 Gasstype Flytende gass (propan / butan) Driftstrykk 0 mbar (se skriftskilt) Nominell varmeeffekt S 004 / S 004 P: 00 W S 004: 6000 W Gassforbruk S 004 / S 004 P: g/h S 004: g/h Ytterligere opplysninger iht. EN 624 S 004 / S 004 P: Q n = 4,0 kw (Hs); 290 g/h; C ; I B/P S 004: Q n = 6,8 kw (Hs); 490 g/h; C ; I B/P Bestemmelsesland BE, BG, RO, DK, DE, EE, FI, FR, GB, GR, UK, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, AT, PL, PT, SE, CH, SK, SI, ES, CZ, HU, CY Driftsspenning, V (tenningsautomat med batteridrift) Strømopptak 22 mw (tenning) Vekt S 004 / S 004 P: ca. 0, kg (uten vifte) S 004: ca., kg (uten vifte) Forbehold om tekniske endringer! 2

13 Notizen, Notes, Nota

14 Notizen, Notes, Nota

15 Notizen, Notes, Nota

16 I Tyskland skal man alltid melde fra til Trumas servicesenter når det oppstår feil, i andre land skal man henvende seg til de aktuelle servicepartnerne (se Truma-serviceheftet eller Henvendelsen din kan behandles raskere hvis du på forhånd har funnet frem apparattypen og fabrikknummeret (se typeskiltet). Neptus A.S. Høymyrmarka Tel. +4 (0) N-9 Vollen Fax +4 (0) /202 Fo Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn Deutschland Service Telefon +49 (0) Telefax +49 (0)

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Boiler B 10 / B 14 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Boiler B 10 / B 14 Varmtvannsbereder for propan (Spesialversjon B 10 EL, B 14 EL med ekstra eloppvarming 230 V, 850 W) Monteringseksempel 1 Truma-Vannvarmer

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

Bruksveiledning Campingvogn

Bruksveiledning Campingvogn Bruksveiledning Campingvogn Version 07/2011 N Kjære caravanist. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-campingvogn. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda flere nye

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta. Version 08/2011

Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta. Version 08/2011 Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta N Version 08/2011 Innledning Kjære campere. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-bobil. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG BRUGS- OG MONTAGEVEJLEDNING INSTRUCTIONS FOR FITTING AND USE BRUKS- OG MONTERINGSANVISNING BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING KÄYTTÖ - JA ASENNUSOHJE Einbau-Glaskeramik-Kochfeld

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer

VOLVO V60. Instruksjonsbok. Web Edition

VOLVO V60. Instruksjonsbok. Web Edition VOLVO V60 Instruksjonsbok Web Edition KJÆRE VOLVO-EIER TAKK FOR AT DU VALGTE VOLVO Vi håper din Volvo vil gi deg kjøreglede i mange år. Bilen er konstruert for din og dine passasjerers sikkerhet og komfort.

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

15.08.05. Monteringsveiledning kjøkken og bad. Anvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser

15.08.05. Monteringsveiledning kjøkken og bad. Anvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser 5.08.05 Monteringsveiledning kjøkken og bad nvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser Innhold: Generell informasjon side 2 Målskisser - kjøkken side 3 Plassering av lettvegger

Detaljer

Gassvannvarmer 11-14 liter

Gassvannvarmer 11-14 liter Gassvannvarmer 11-14 liter VANNVARMER MED GASSBRENNER Modeller for tilknytning til røykkanal Veiledning for installasjon og bruk Betegnelser for de ulike modellene: 6327170 Vera gassvannvarmer 11 liter

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

DK NO SE FI RU 12-2012 B763-002&BDC 997.122.00.0 (02)

DK NO SE FI RU 12-2012 B763-002&BDC 997.122.00.0 (02) DK Monteringsvejledning Side Monteringsanvisning Side SE Monteringsanvisning Sidan 9 FI Asennusohje Sivu 7 RU Руководство по монтажу Страница 5 DK SE FI RU B76-00&BDC -0 997..00.0 (0) B76-00&BDC -0 Sikkerhet

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon)

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før

Detaljer

Air Star Light 20 / 30

Air Star Light 20 / 30 Air Star Light 20 / 30 Brukermanual Ver. 1.2 1 Innholdsfortegnelse Deleliste 3 Tekniske Data 3 Light 20 3 Light 30 3 Brukerguide 4 Forsiktighetsregler 4 Ventilasjonsaggregat 4 Åpne og lukke frontpanel

Detaljer