S 3004 / S 3004 P / S Monteringsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S 3004 / S 3004 P / S 5004. Monteringsanvisning"

Transkript

1 S 004 / S 004 P / S 004 Monteringsanvisning

2 A S 004 / S 004 P 6 Montering til høyre B S 004 / S 004 P Montering til venstre

3 A S Montering til høyre B S Montering til venstre

4 Mål S 004 / S 004 P S * 0* * * ** 02** * Med pyntelist i krom ** Truma Ultraheat (alternativ) Monteringstrinn S 004 / S 004 P S 004 Montering til høyre min. 280 min min. 0 min min. 280 min. 80 Montering til venstre min min. 0 4 mm x.x x.x + 2 mm mm

5 S 004 / S 004 P / S 004 Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... Monteringsanvisning Bruksområder... S 004 / S 004 P... S Oppvarming under kjøring... Forskrifter... 6 Spesielle henvisninger angående montering... 6 Plassering av ovnen... 6 Plassering av skorstein for avgass... 6 Elektrisk forbindelse (alternativ)... 6 Vannforsyning... Annet... Forarbeid og innbyggingskasse... S 004 / S 004 P... S Montere ovn... 8 S 004 / S 004 P... 8 S 004 P Forberedelse Piezo-trykktenner... 8 S S 004 / 004 montering / demontering av tenningsautomat... 9 Skorstein for avgass... 9 Avgassføring... 9 Gassforbindelse... 0 Betjeningselement / forkledning... 0 Montere betjeningselementer... 0 Montere forkledning... Ta av forkledningen... Funksjonskontroll... 2 Varselshenvisninger... 2 Tekniske data... 2 Monteringsanvisning Montering og reparasjon av ovnen får kun gjennomføres av fagfolk. Før arbeidet påbegynnes må monteringsveiledningen leses grundig og følges! Ignorering av regelverk og / eller feilinstallasjon kan sette personer i fare og føre til skader på eiendom. Bruksområder Denne ovnen ble konstruert for montering i campingvogner og andre tilhengere. Ovnen S 004 / S 004 P er også egnet for montering i campingbiler. Montering i båter er forbudt. Annen anvendelse er mulig etter avtale med Truma. S 004 / S 004 P Ovnen S 004 / S 004 P er godkjent for montering i biler (campingbiler i kjøretøysklasse M) for persontransport med maks. 8 sitteplasser utenom førersetet, og for tilhengere (campingvogner i kjøretøysklasse klasse O). Montering inne i busser (kjøretøysklasse M2 og M) og i kjøretøy som transporterer farlig gods er ikke tillatt. Ved montering i spesialkjøretøy må man ta hensyn til de forskriftene som gjelder for dette. S 004 Ovnen S 004 er godkjent for montering i tilhengere (campingvogner i kjøretøysklasse O). Montering inne i campingbiler (kjøretøysklasse M), i busser (kjøretøysklasse M2 og M) og i kjøretøy som transporterer farlig gods er ikke tillatt. Ved montering i spesialkjøretøy må man ta hensyn til de forskriftene som gjelder for dette. Oppvarming under kjøring For oppvarming under kjøring foreskriver direktiv 2004/8/EF for bobiler en sikkerhetsavstengningsanordning. Gasstrykk reguleringsanleggene Truma SecuMotion / MonoControl CS oppfyller dette kravet. Symboler som finner anvendelse Symbolet henviser til potensielle farer. Forbrenningsfare! Varm overflate. Gjennom montering av en sikkerhetsavstengningsanordning, som f. eks. gasstrykk reguleringsanlegg Truma SecuMotion / MonoControl CS, med tilsvarende gassinstallasjon, er det tillatt med drift av en typekontrollert oppvarming med flytende gass under kjøring i henhold til EF-direktiv 200/6/EF i hele Europa. For oppvarming under kjøring i campingvogner anbefaler vi også sikkerhetsavstengningsanordning for sikkerhets skyld. Bruk vernehansker for beskyttelse mot eventuelle mekaniske skader. Vær obs på ESD-forskrifter! Elektrostatisk opplading kan føre til at elektronikken ødelegges. Potensialutligning må opprettes før elektronikken berøres. Instruks med informasjon og tips.

6 Forskrifter Garantikrav bortfaller og erstatningskrav avvises særlig ved: forandringer på apparatet (inklusive tilbehørsdeler), forandringer på avgassystemet og pipen, bruk av andre deler enn originaldeler fra Truma som reserveog tilbehørsdeler, ikke-overholdelse av monterings- og bruksanvisningen. I tillegg bortfaller apparatets driftstillatelse og i mange land dermed også driftstillatelsen for kjøretøyet. 2 cm² Året for første igangsetting må krysses av på skriftskiltet (66). Montering i kjøretøy må tilsvare de tekniske og administrative bestemmelsene i tilsvarende land (f.eks. EN 949). Nasjonale forskrifter og reguleringer (i Tyskland f.eks. DVGW-arbeidsark G 60) må overholdes. Ytterligere opplysninger om forskriftene i de tilsvarende landene kan bestilles over vår utlandsavdeling (se Truma servicehefte eller Spesielle henvisninger angående montering Apparatet og avgassføringen skal prinsipielt monteres slik at det alltid er lett tilgang for servicearbeid og at det lett kan demonteres og monteres. Plassering av ovnen Sjåføren får ikke komme i kontakt med ovnen fra førersetet under kjøring. Ovnen får ikke monteres direkte bak førersetet. I henhold til monteringssjablonen kontrolleres det om gulvutsnittet skal utføres på høyre eller venstre side for innsuging av forbrenningsluften. Forbrenningsluften får ikke trekkes ut innenfra. Forbrenningsluften må alltid tilføres utenfra. Innsuging av forbrenningsluften får ikke være i spruteområdet til hjulene, hvis ikke må det monteres sprutbeskyttelse. Gulvutsnittet for apparatet må utføres slik at ingen uren luft (eksos, bensin- eller oljedamp) kan komme inn i kjøretøyet. Det må ikke være varmeømtålige materialer under apparatet (tepper skjæres ut). På PVC-gulv kan det oppstå en misfarging på grunn av ovnens sokkel. Det får heller ikke være brennbare / varmeømtålige materialer i nærheten av innsugingen av forbrenningsluften, hvis ikke må disse beskyttes mot termiske påvirkninger (f.eks. gjennom en dekkplate). Hvis ovnen monteres på en sokkel, dobbelt gulv eller lignende, er det absolutt nødvendig å bruke innsugningsforlengelsen (Art.-Nr , lengde 0 cm). Innsugningsforlengelsen må rage ut fritt i luftstrømmen, ca. til 0 cm under kjøretøyets dypeste sted (vær oppmerksom på kjøretøyets bakkeklaring). For S 004 er det nødvendig med 2 innsugningsforlengelser. Sokkelen eller dobbelgulvet må være tett ovenfor kjøretøyets innvendige rom, og være produsert av materiale som ikke er brennbart eller ha en plateforkledning innvendig. For å unngå oppsamling av ubrent gass må sokkelen ha en ventilasjon på min. 2 cm² på det dypeste stedet eller være åpen nedover. Plassering av skorstein for avgass ca. - 0 cm Ovnen får kun brukes med skorstein på taket. Denne får kun monteres loddrett eller med maksimalt graders helling! Plasseringen av skorsteinen må velges ut slik at denne alltid ligger fritt i luftstrømmen under bruk av ovnen. Påbygg på taket kan forstyrre ovnens funksjon. Produsenten av kjøretøyet eller montøren av ovnen må finne ut en kombinasjon av påbygg/forlengelse av skorstein gjennom forsøk, alt etter kjøretøystype, og eventuelt konsultere Truma. Avhengig av kjøretøystype og takpåbygg kan det være nødvendig med et skorsteinspåbygg T2 (Art.-Nr ) eller T (Art.-Nr ). Skorsteinspåbygg T er spesielt utviklet for campingbiler. Eventuelt må man også montere en skorsteinsforlengelse AKV (Art.-Nr ). Denne må sikres med en skrue. Hvis takvindu / takluker er åpne rundt skorsteinen, så er det fare for at avgassen kommer inn i kjøretøyet. Derfor må man aldri plassere skorsteinen i nærheten av disse åpningene. Hvis dette ikke er helt mulig, så får ovnen kun brukes når takvindu/takluker er lukket. For å gjøre dette helt klart må montøren i tillegg sette på et klistremerke (Art.-Nr ) godt synlig på takvindu/takluker. Elektrisk forbindelse (alternativ) Det er ikke nødvendig med en 2 V-spenningsforsyning for å bruke ovnen S 004 med Piezo-trykktenner (S 004 P) eller tenningsautomat (, V). Forbindelse 2 V Hvis det monteres en Truma vifte TEB- eller en belysning for betjeningsdelene, så er det nødvendig med en 2 V-spenningsforsyning (vekselspenningsrippel <,2 Vss). Ovnen må forbindes med det sikrede nettet ( A). Forbindelse 20 V ~, 0 Hz Ved bruk av en Truma vifte TN- er det nødvendig å opprette en forbindelse med 20 V-vekselspenningsnettet og en ekstern betjeningsdel. Sikkerhetshenvisninger Montering og reparasjon av apparatet får kun gjennomføres av fagfolk. Se til at strømtilførselen er slått av! Trekk ut kontakten! Montering i kjøretøy må tilsvare de tekniske og administrative bestemmelsene i tilsvarende land (f.eks. EN 648, VDE 000-2). Nasjonale forskrifter og reguleringer må overholdes. 6

7 Vannforsyning Ved montering av en vannforsyning i kjøretøyet må man se til at man har en tilstrekkelig avstand mellom vannslanger og varmekilder (f.eks. ovn, varmluftsrør). En vannslange får først forlegges på varmluftsrøret med en avstand på, m til oppvarmingen. Truma slangeklips SC (Art.-Nr ) kan brukes fra denne avstanden. Ved parallell forlegging, f.eks. en gjennomføring gjenom en vegg, må det monteres en avstandsholder (f.eks. en isolering) for å unngå kontakt. Annet Ved montering av en hullet skuff over ovnen, som f.eks. brukes til å tørke gjenstander, er det absolutt nødvendig å bruke en mellombunn av udekket tre (min. dybde 280 mm eller 80 mm ved S 004). Tildekningene til monteringsrammen må være av temperaturbestandig materiale (ikke PVC eller lignende). Hvis kjøretøyets gulv utstyres med understellsbeskyttelse, så må alle ovnsdeler som er under kjøretøyet tildekkes, slik at ikke sprøytetåken som oppstår fører til funksjonsfeil i oppvarmingsanlegget. Etter at arbeidet er ferdig fjernes tildekningene igjen. For å oppnå en jevn og rask luftfordeling og å senke overflatetemperaturen på utgangsgitteret til varmluften, anbefaler vi å montere en Truma vifte TEB- eller TN-. Ovnen S 004 må minst ha en vifte. Det finnes en spesiell innbyggingskasse for å bruke to vifter. Forarbeid og innbyggingskasse Det er viktig at underkanten til innbyggingskassen og ovnens sokkel ligger på et nivå for at apparatet skal fungere feilfritt, og sokkelen skal plasseres i henhold til monteringssjablonen, slik at betjeningsknappen ikke sitter for lavt eller høyt. S 004 / S 004 P Viften (20) festes med skruer (, x 9) på innbyggingskassen. Holder (60) settes på stussene (a) til innbyggingskassen og låses fast. Integrert betjeningsdel Betjeningsdelens kabel (2 silikon) for viften skyves gjennom hullene i holderen og klemmes inn i tilsvarende kabelføring. Ekstern betjeningsdel Betjeningsdelens kabel (uten bilde) må ikke ligge mot ovnen, på viften eller varmluftsrøret. Kabelen må festes tilstrekkelig. Innbyggingskassen () festes i monteringsutsnittet med 6 skruer ( x 2), alle på skrått utover. Hvis dette ikke er mulig kan innbyggingskassen festes på siden, på toppsiden til monteringsutsnittet, med 4 skruer. Holder (60) festes med skruer (, x 6). Blenden (6) settes på de 2 sentreringene (60a) på holderen. Sving inn ovenfra til det låses fast. x a 20 x Monteringssjablonen festes på bunnen til monteringsutsnittet, pilen må peke nøyaktig på fremkanten til utsnittet (R = høyremontering, L = venstremontering). Sag ut utsnittet i gulvet og stikk inn punkt for festeskruene x x 2x Bilde A (høyremontering) / bilde B (venstremontering) Rammehalvdelene (4) legges inn i utsnittet, trykk utover og skru fast (ev. spennes det først ved å bøye skaftet, slik at rammen sitter godt). På innbyggingskassen () brytes gjennomgangene ut for avgassrøret (R = høyremontering, L = venstremontering). Ved liten monteringsdybde kan avgassrøret også utføres på siden (R eller L) på ovnen S a 60 a 20 2 a S 004 / S 004 P S 004 x 6 T T L U R L U R R L Hvis det monteres en Truma vifte og/eller elektro-tilleggsvarme Truma Ultraheat, fjernes dekselet (T eller U) og formonteres på innbyggingskassen tilsvarende vedlagt monteringsveiledning.

8 S 004 Innbyggingskassens utvendige del og innvendige del legges oppå hverandre og festes med skruer (, x 9,) høyremontering (R) og venstremontering (L). Viften(e) (20) festes med skruer (, x 9) på innbyggingskassen. Hvis det ikke monteres noen vifte må skruene allikevel skrus inn, slik at ikke innbyggingskassen klaprer. Holder (60) settes på stussene (a) i innbyggingskassen og låses fast. Integrert betjeningsdel Betjeningsdelens / betjeningsdelelenes kabel (2 silikon) for viften skyves gjennom hullene i holderen og klemmes inn i tilsvarende kabelføring. Ekstern betjeningsdel Betjeningsdelens / betjeningsdelenes kabel (uten bilde) må ikke ligge mot ovnen, på viften eller varmluftsrøret. Kabelen / kablene må festes tilstrekkelig. Innbyggingskassen festes i monteringsutsnittet med 6 skruer ( x 2), alle på skrått utover. Hvis dette ikke er mulig kan innbyggingskassen festes på siden med 4 skruer, på toppsiden til monteringsutsnittet. Holder (60) festes med 4 skruer (, x 6). Blende (6) skyves på forfra til den låses fast. Montere ovn S 004 / S 004 P Bilde A (høyremontering) / bilde B (venstremontering) Termostatføleren () må alltid monteres fremme på ovnen (ut i rommet). Termostatføler () og kapillarrør (6) må aldri ligge mot varmeveksler eller mot ovnens forkledning, heller ikke knekkes! Kun ved venstremontering Termostatføler () trekkes forsiktig av låseklammerne og settes på til den låses fast på motsatt side speilvendt. Sett ovnen i utsnittet i gulvet. Apparatet festes med skruer (), x 2 på punktene i hjørnene og fremme i midten. Gulvkonstruksjonen forsterkes på skruepunktene, f.eks. med lister. Trykkstangen () tas ut av holderen (60), sett den gjennom klemmen til holderen nedenfra og lås den fast i tenningens sikringsventil (8). 60 * 6 a 20 x x 2 x * 4 x 2 x * Kun S 004 P 60 2 R 4 x L S 004 P Forberedelse Piezo-trykktenner Massefjæren (4) trykkes ut av transportsikringen, slik at denne ligger mot innbyggingskassen (ellers fungerer ikke tenningen). a 20 2 a Tenningskabelen (6) festes på siden til trykkstangen med hjelp av kabelholderen (). Tenningskabelen forlegges over innbyggingskassen og skyves gjennom hullene i holderen. Piezo-trykktenner må monteres på trykkstangens side. Høyre (R) eller venstre (L) massekontakt til innbyggingskassen bøyes opp. 6 4 x 60 6 L R 8

9 S 004 Bilde A (høyremontering) / bilde B (venstremontering) Termostatføleren () må alltid monteres fremme på ovnen (ut i rommet). Termostatføler () og kapillarrør (6) må aldri ligge mot varmeveksler eller mot ovnens forkledning, heller ikke knekkes! Kun ved venstremontering Termostatføler () trekkes forsiktig av låseklammerne og settes på til den låses fast på motsatt side speilvend. Sett ovnen i utsnittet i gulvet. Termostatføler () med dekkplate låses på skruer. Skorstein for avgass Kun S 004 / S 004 P Skjær ut en åpning på Ø 60 mm i en mellomavstand på min. mm til sideveggene. Kun S 004 Skjær ut en åpning på 0 mm i en mellomavstand på min. 60 mm til sideveggene. På doble tak fores hulrommet med egnet, varmebestandig material (0), slik at taket stives ut slik at det ikke misformes når tilskruingen trekkes til og forblir vanntett. Skorsteinen settes gjennom taket ovenfra, trekk til med skruring () innenfra og skruringen sikres med skruen (2). S 004 / S 004 P S Apparatet festes med skruer (), x 2 på punktene i hjørnene og fremme i midten. Gulvkonstruksjonen forsterkes på skruepunktene, f.eks. med lister. Trykkstangen () tas ut av holderen (60), sett den gjennom klemmen til holderen nedenfra og lås den fast i tenningens sikringsventil (8). 60 Tetningen skjer med vedlagt gummitetning uten ytterligere tetningsmiddel. Avgassføring For S 004 / S 004 P / S 004 får man kun bruke Truma edelstål avgassrør AE for S 004 / S 004 P eller AE for S 004 med Truma overrør ÜR eller ÜR, for apparatene er kun byggmønstertestet og typegodkjent med disse rørene. Avgassrørets lengde 8 * l h 0 S 004 / 004 montering / demontering av tenningsautomat For montering av avgassrøret tas tenningsautomaten (9) ut av holderen. Før montering av tenningsautomaten må man se til at pluggforbindelsene ( + 2) sitter riktig. Tenningsautomaten skyves inn i bøylene (0) igjen til den stopper. minimal maksimal h [m] l [m] h [m] l [m] S 004 / S 004 P,6,8 2,,0 S 004,9 2, * Maksimalt stk. skorsteinsforlengelser à cm. Hvis det brukes 2 eller forlengelser à cm, må disse tas av før man kjører, slik at de ikke mistes (fare for ulykker). En varig forlengelse må skrus fast og sikres med en skrue

10 Bruk av bøye-boys (Art.-Nr ) gjør det lettere å bøye edelstålrøret og å trekke på o-ringen. Gassforbindelse Bilde A Driftstrykket til gasstilførselen på 0 mbar må stemme overens med driftstrykket til apparatet (se typeskiltet 66). Gassledningen må forbindes med slissering-tilskruing på stuss (2) med 8 mm ytre diameter. Forbinde avgassrøret med ovnen Tetningsplate ( kroken peker mot avgasstuss på ovnen) skyves ca. cm på avgassrøret (). Skyv på trykkringen (6). O-ringen (4) føres forsiktig over rørets snittkant ved å vide den ut, og avgassrøret settes inn i avgasstusset, helt til det stopper. O-ring, trykkring og tetningsplate skyves mot avgasstusset. Tetningsplaten () henges inn ved å dreie på bøylene til avgasstusset og trekkes fast til med skruen (). Se til at avgassrøret sitter fast. Stusset til gassforbindelsen på ovnen må ikke bøyes! Når forbindelsesnippelen trekkes til må den holdes godt i mot med en nøkkel! Rørforleggingen må gjøres slik at ovnen kan bygges ut for servicearbeid. Før forbindelse med ovnen må man se til at det ikke finnes smuss, spon eller lignende på gassledningen! Anlegg med flytende gass må tilsvare de tekniske og administrative bestemmelsene i tilsvarende land. Nasjonale forskrifter og reguleringer (i Tyskland f.eks. DVGW-arbeidsark G 60) må overholdes. 4 6 Betjeningselement / forkledning Etter hver demontering må det monteres en ny o-ring (4). Overrøret (8) skyves på avgassrøret (må rekke fra skorsteinen til bakveggen til monteringskassen). Rørene føres opp langs veggen med få krumninger. Avgassrøret () skyves helt inn i skorsteinen og sikres med plateskrue (9, x 6). Montere betjeningselementer Plasseringen av bøssingen (0) for betjeningshåndtaket ( gass) bestemmes av monteringen av ovnen (høyreeller venstremontering). Betjeningsdelene for viften kan monteres i en hver ledig åpning i tildekningen (62). Kun S 004 P Piezo-trykktenner (8) må monteres ved siden av betjeningshåndtaket for gass. Bøssingen (0) for betjeningshåndtaket ( gass) og Piezotrykktenner (8), hvis det finnes, og betjeningsdelen (22 for vifte TEB-) trykkes inn i hullene (vær obs på høyre- eller venstremontering!). Sett inn kontakten til viften i betjeningsdelen. S 004 S 004 P S 004 En hver fri åpning i tildekningen (62) lukkes med lukkedeksel (6) Avgassrør () med overrør (8) må monteres stigende over hele lengden, og festes med flere klemmer (40) fast og permanent, ellers kan det dannes en vannsekk som forhindrer at avgassene trekkes fritt ut. 0

11 0 Utførelse med belysning Vær obs på ESD-forskrifter! Tildekningen leveres med forhåndsmontert sensorelektronikk. Kontakten til betjeningsdelene settes i valgfri rekkefølge på sensorplatinen. Kablene festes i klemmebøylene Bilde B Skiltet (6) settes inn i vinduets åpning i forkledningen (ved høyremontering venstre, ved venstremontering høyre). Sett på plass peispanelet Peispanelet henges inn i nederste posisjon (), svinges inn (2) til det høres at det låses fast. Trekk for å se at det sitter fast Belysningen forsynes med spenning over viften TEB-. Hvis apparatet S 004 / S 004 P / S 004 brukes uten vifte TEB-, må man forlegge en separat 2 V-ledning (Art.-Nr ) for belysningen, fra det sikre nettet (vekselspenningsrippel <,2 Vss). Kun S 004 P Flatpluggen til tenningskabelen (6) forbindes med Piezotrykktenner (8). Massekabelen () skyves inn gjennom åpningene i holderen og settes inn i høyre (R) eller venstre (L) massekontakt i innbyggingskassen. 8 6 Ta av peispanelet Forkledningen må kun tas av når ovnen er av og kald. Ved å trykke de to låsespakene (64) utover samtidig, løsnes peispanelet. Den kan svinges ut og løftes ut fra nederste posisjon R L Sett tildekningen (62) på holderen (60) og lås fast. Se til at kablene forlegges uten knekk og ikke klemmes inn. Betjeningshåndtaket ( gass) settes på trykkstangen () slik at markeringen peker mot «0» posisjonen

12 Funksjonskontroll Etter montering må man kontrollere at gassledningen er tett iht. trykkfallmetoden. Det skal opprettes et testdokument (i Tyskland f. eks. iht. DVGW-arbeidsark G 60). Utførelse med belysning Alt etter produsent av 2-V-spenningsforsyningen kalibreres sensorelektronikken til belysningen. Dette kan ta noen sekunder. Under kalibreringen må ikke tildekningen berøres. Deretter kontrolleres alle funksjoner til apparatet iht. bruksanvisningen. Bruksanvisningen skal leveres ut til eieren av kjøretøyet. Varselshenvisninger Klistremerkene som følger med apparatet skal festes av montør eller eier av kjøretøyet, slik at de er godt synlige! Manglende klistremerker kan bestilles hos Truma. Tekniske data (formidlet iht. EN 624 eller Truma testbetingelser) S 004 / S 004 P / S 004 Gasstype Flytende gass (propan / butan) Driftstrykk 0 mbar (se skriftskilt) Nominell varmeeffekt S 004 / S 004 P: 00 W S 004: 6000 W Gassforbruk S 004 / S 004 P: g/h S 004: g/h Ytterligere opplysninger iht. EN 624 S 004 / S 004 P: Q n = 4,0 kw (Hs); 290 g/h; C ; I B/P S 004: Q n = 6,8 kw (Hs); 490 g/h; C ; I B/P Bestemmelsesland BE, BG, RO, DK, DE, EE, FI, FR, GB, GR, UK, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, AT, PL, PT, SE, CH, SK, SI, ES, CZ, HU, CY Driftsspenning, V (tenningsautomat med batteridrift) Strømopptak 22 mw (tenning) Vekt S 004 / S 004 P: ca. 0, kg (uten vifte) S 004: ca., kg (uten vifte) Forbehold om tekniske endringer! 2

13 Notizen, Notes, Nota

14 Notizen, Notes, Nota

15 Notizen, Notes, Nota

16 I Tyskland skal man alltid melde fra til Trumas servicesenter når det oppstår feil, i andre land skal man henvende seg til de aktuelle servicepartnerne (se Truma-serviceheftet eller Henvendelsen din kan behandles raskere hvis du på forhånd har funnet frem apparattypen og fabrikknummeret (se typeskiltet). Neptus A.S. Høymyrmarka Tel. +4 (0) N-9 Vollen Fax +4 (0) /202 Fo Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn Deutschland Service Telefon +49 (0) Telefax +49 (0)

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål...

Detaljer

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Monteringsanvisning Komfort på reisen A S 3002 (P) A S 5002 B C S 3002 (P) C S 5002 2 cm² ca. 5-10 cm D S 3002 (P) D S 5002 E S 3002 (P) E S 5002 F G S 3002 (P) G S

Detaljer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Modell... Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning 0 Plassvalg og montering...

Detaljer

inet Box Monteringsanvisning

inet Box Monteringsanvisning Monteringsanvisning Side 2 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Sikkerhetanvisninger... 2 Bruksformål... 2 Leveransens omfang... 2 Mål... 3 Tilkoblinger / betjeningselementer...

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Monteringsanvisning Side 2 Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning

Detaljer

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

Boiler. Monteringsanvisning

Boiler. Monteringsanvisning Boiler Monteringsanvisning Boiler B 10 / B 14 A 3 4 8 11 38 10 1 9 2 7 5 KBS 3 B C 15 23 15 23 12 20 16 13 24 14 22 20 16 6 13 14 24 22 D E 66 mm Ø 55 mm F 34 28 30 29 28 31 26 36 25 27 31 32 33 28 35

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Bruksanvisning Side Oppbevares i bilen! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Sikkerhetsmerknader... Viktig bruksinformasjon... 3 Bruksformål...

Detaljer

Truma CP (E) classic. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12

Truma CP (E) classic. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12 Truma CP (E) classic Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12 Betjeningselementer CP (E) classic Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Symboler som

Detaljer

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Komfort på reisen Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 1 Varmeapparatet med propan gass Trumatic S 2 Tilførsel av forbrenningsluft

Detaljer

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen!

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5 Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Tillegg til bruksanvisningen Sikkerhetsanvisninger...

Detaljer

Trumatic S 2200 / S 2200 P. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen!

Trumatic S 2200 / S 2200 P. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Trumatic S 2200 / S 2200 P Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Trumatic S 2200 / S 2200 P Propanvarmer for campingvogner og andre tilhengere Monteringseksempel Varmeren vises her med

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Therme Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksområder... 3 Symboler som finner anvendelse Symbolet henviser

Detaljer

Combi (E) Monteringsanvisning Side 2

Combi (E) Monteringsanvisning Side 2 Combi (E) Monteringsanvisning Side 2 Combi (E) 2 1 3 6 4 5 Monteringseksempel 1 Betjeningsenhet 2 Romtemperaturføler 3 Omluftinnsug (min. 150 cm²) 4 Varmluftsrør 5 Varmluftsutløp 6 Veggpipe 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett Optimavent 60/30 P/F: - Optimavent P / F-modell - ½ rør L = 1000 mm - ½ rør L = 1500 mm - Innblåsningsvifte type D - Hette Ø 1170 mm -

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Boiler Elektro. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Elektro. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Elektro Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Modell... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Viktig bruksinformasjon...

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde:

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde: Skyvbare partier. Kontroller alltid at du har fått med deg riktig antall artikler før du begynner monteringen. Se innholdslisten på neste side. OBS! Nesten alle skruer er Torx-skruer. Du trenger en T20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

KINGFIRE-PARAT. Monterings - og bruksanvisning. L x B x H: 550 x 550 x 2623mm

KINGFIRE-PARAT. Monterings - og bruksanvisning. L x B x H: 550 x 550 x 2623mm KINGFIRE-PARAT Monterings - og bruksanvisning TEKNISKE DATA PEISMODUL L x B x H: 550 x 550 x 2623mm Vekt: ca. 750 kg VARMEINNSATS Nominell varmeeffekt: 3-7 kw Virkningsgrad: > 84% Frontplate (H x B): 1301

Detaljer

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Gå ikke videre med monteringen før du har lest hele bruksanvisningen inklusive 2a 1 Deleliste Antall 1. Dagslysdimmer (1) 2. Festeanordninger (1) a. Folie

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

Monteringsanvisning Skyggetaksrullegardin

Monteringsanvisning Skyggetaksrullegardin Monteringsanvisning Skyggetaksrullegardin Art nr: 61-3283 Rev.nr: 140214 Bormaskin/Skrutrekker Skrutrekker Baufil Tommestokk 61-3283 - NO Montering Skyggetaket passer under tak der avstanden mellom takstolene

Detaljer

HS2800. Montering og brukerveiledning. Hytteliv Senteret AS

HS2800. Montering og brukerveiledning. Hytteliv Senteret AS HS2800 Montering og brukerveiledning Hytteliv Senteret AS 2 INNHOLD Denne pakken inneholder følgende: 1 stk. Heatsource 2800 1 stk. Termostatpanel 1 stk. GSM fjernstyring 1 stk. Gasstilkobling for 3/8"

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner 441055 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord uten sidebrenner 441056 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord med sidebrenner 441065

Detaljer

7 43 N, 119 05. Brennstoffcellesystem VeGA BESTILL NÅ! TIL ENHVER TID UAVHENGIG STRØMFORSYNING? AKKURAT DER DE ØNSKER DET.

7 43 N, 119 05. Brennstoffcellesystem VeGA BESTILL NÅ! TIL ENHVER TID UAVHENGIG STRØMFORSYNING? AKKURAT DER DE ØNSKER DET. 7 43 N, 119 05 TIL ENHVER TID UAVHENGIG STRØMFORSYNING? AKKURAT DER DE ØNSKER DET. BESTILL NÅ! Brennstoffcellesystem VeGA Bedre komfort underveis Bekjennelsen til mer frihet Gjør Dem uavhengig av strømnettet

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

Kjøkkenventilator 725 Tender

Kjøkkenventilator 725 Tender Kjøkkenventilator 725 Tender NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 9 991.0292.981/125216/2014-05-05 (9089) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Combi 4 / Combi 6. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Combi 4 / Combi 6. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi 4 / Combi 6 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi 4 / Combi 6 3 1 2 5 6 13 10 9 12 14 7 11 7 1 Betjeningselement 2 Tidskoblingsur ZUCB (tilbehør) 3 Romtemperaturføler 4 Kaldtvannstilkobling 5

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! S 00 / S 00 P / S 00 Bruksnvisning Oppbevres i bilen! S 00 / S 00 P / S 00 Innholdsfortegnelse Symboler som finner nvendelse... Sikkerhetsmerknder... Viktig bruksinformsjon... Bruksområder... Bruksnvisning

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

DK NO SE FI RU 12-2012 B763-002&BDC 997.122.00.0 (02)

DK NO SE FI RU 12-2012 B763-002&BDC 997.122.00.0 (02) DK Monteringsvejledning Side Monteringsanvisning Side SE Monteringsanvisning Sidan 9 FI Asennusohje Sivu 7 RU Руководство по монтажу Страница 5 DK SE FI RU B76-00&BDC -0 997..00.0 (0) B76-00&BDC -0 Sikkerhet

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm www.dahl.no Vers: 3.03 Medfølger ikke TOPP BUNN Medfølger ikke OBS. Dusjsettet i fig 11 kan avvike noe fra aktuell modell.

Detaljer

3/2008 MONTERINGSANVISNING PORSGRUND SEVEN D

3/2008 MONTERINGSANVISNING PORSGRUND SEVEN D 3/2008 MONTERINGSNVISNING PORSGRUND SEVEN D Innholdsfortegnelse Porsgrund Seven D Mål for monteringsskinne Generell monteringsanvisning for skap i Seven D-serien - feste av monteringsskinner på vegg -

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BLUSS 4+1 Les bruksanvisningen nøye og påse at grillen er forskriftsmessig montert. Bruk og vedlikehold må også være i henhold til bruksanvisningen.

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING FRONTER

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING FRONTER Skaper løsninger MONTERINGSVEILENING FRONTER 14656-02-4000 NØVENIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. Monteringsveiledning for RETRO, SUR, safir, topaz, OPL og

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Informasjon IS 2180-5

Informasjon IS 2180-5 TR GR 1100023196 04/2013_N Med forbehold om tekniske endringer. N FI DK S p e NL F GB N I Elnummer: 14 784 38 IS 2180-5 sort 14 784 39 IS 2180-5 hvit 14 784 40 IS 2180-5 inox Informasjon IS 2180-5 BG RUS

Detaljer

BRUKSANVISNING INSTALLASJONSMANUAL

BRUKSANVISNING INSTALLASJONSMANUAL BRUKSANVISNING INSTALLASJONSMANUAL STEALTH Rev: 24-06-2011 A.O. 1 INNSTALLASJONSVEILEDNING TEKNISKE PRINSIPPER VIKTIG Før du installerer og bruker gasspeisen er det viktig å lese gjennom installasjonsveiledninger

Detaljer

1. Legg gulvet opp/ned og tre inn de regulerbare sokkelbena helt til bunn i plastkoppene (fig 1).

1. Legg gulvet opp/ned og tre inn de regulerbare sokkelbena helt til bunn i plastkoppene (fig 1). Bruk og vedlikehold: Innstilling av temperaturen Når bryteren vris i klokke retningen senkes temperaturen og det blir kaldere i kjølehjørnet. Temperaturen stilles etter et termometer som plasseres i et

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Ludvig MONTERINGSANVISNING 1 MONTERING AV VEGGFESTENE. Standardfester MÅLTABELL. Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) Standard (M)

Ludvig MONTERINGSANVISNING 1 MONTERING AV VEGGFESTENE. Standardfester MÅLTABELL. Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) Standard (M) MONTERINGSANVISNING Ludvig Standard (M) Compakt (MC) Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) 1 MONTERING AV VEGGFESTENE Radiatorene monteres på veggen med veggfester som griper over radiatorens

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NO.LPINST.101104. Dokumentets originalspråk er svensk. Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1

NO.LPINST.101104. Dokumentets originalspråk er svensk. Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 INSTALLASJONSanvisning GOLD LP Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 1. INSTALLASJON 1.4 Montering av aggregat 1.1 Generelt Berørt personell skal gjøre seg kjent

Detaljer

Trumatic E. Trumatic E 4000 / E 4000 A. fra 07 / 2010. Bruksanvisning Monteringsanvisning. Oppbevares i bilen!

Trumatic E. Trumatic E 4000 / E 4000 A. fra 07 / 2010. Bruksanvisning Monteringsanvisning. Oppbevares i bilen! 5 7 Trumatic E 3 9 Trumatic E 4000 / E 4000 A Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! fra 07 / 2010 1 Trumatic E 4000 / E 4000 A Installasjons eksempel 1 1 Betjeningsenhet (etter valg) 2

Detaljer

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Vers: 1.01 Telefon: 33 00 47 10 Fix Engros As Faks: 33 00 47 13 Postadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Besøksadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Org.nr:

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Dørstasjon Edelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20

Monterings- og bruksanvisning. Dørstasjon Edelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Monterings- og bruksanvisning Dørstasjon Edelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Innholdsfortegnelse Apparatbeskrivelse...3 Installere innbyggingsboksen...4

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

GT 120 - GT 1200 GTU 120 - GTU 1200

GT 120 - GT 1200 GTU 120 - GTU 1200 MONTERINGSVEILEDNING for lavtemperatur kjeler GT 120 - GT 1200 GTU 120 - GTU 1200 Industriveien 44 Telefon: 67 52 21 21 Postboks 506 Telefax: 67 52 21 31 1301 Sandvika Email: mail@sgpvarme.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Bruksanvisning for gassovn

Bruksanvisning for gassovn Bruksanvisning for gassovn 430-043 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB Les bruksanvisningen nøye før bruk! SIKKERHETSANVISNINGER Les bruksanvisningen før du tar i bruk ovnen. Installer kun ovnen

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

Avalon MONTASJEVEILEDNING

Avalon MONTASJEVEILEDNING MONTASJEVEILEDNING Steam- og dusjkabinett HX-418 2010-03 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av steam- og dusjkabinett HX-418. Husk at før montering så bør alle glassdeler

Detaljer

KNX/EIB Lysstyrkeregulator. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

KNX/EIB Lysstyrkeregulator. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Innfelt lysstyrkeregulator Best.-nr. : 2102 00 Utenpåliggende lysstyrkeregulator Best.-nr. : 2103 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

Terrassevarmer feilsøking

Terrassevarmer feilsøking Terrassevarmer feilsøking PROBLEM MULIG ÅRSAK FORSLAG TIL RETTELSE Gass lukt under montering Gass lekkasje Se hvis det lukter gass på side 4. Gass lukt før første tenning Gass lekkasje Se hvis det lukter

Detaljer

lindab takrennesystem monteringsanvisning Lindab Rainline TM Takrennesystem det komplette takrennesystemet

lindab takrennesystem monteringsanvisning Lindab Rainline TM Takrennesystem det komplette takrennesystemet Lindab Rainline TM Takrennesystem det komplette takrennesystemet Monter enkelt og raskt 1 Dimensjonering Gjennom å multiplisere takets lengde X med bredden Y får du takets areal A. I tabellen kan du se

Detaljer

for deg som prioriterer hygiene Installasjonsveiledning for Palma Vita design produksjon levering montering service resirkulering

for deg som prioriterer hygiene Installasjonsveiledning for Palma Vita design produksjon levering montering service resirkulering for deg som prioriterer hygiene Installasjonsveiledning for Palma Vita design produksjon levering montering service resirkulering elektriker tjenester Elektrisk installasjon må utføres i samsvar med forskrifter

Detaljer