DK NO SE FI RU B &BDC (02)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DK NO SE FI RU 12-2012 B763-002&BDC 997.122.00.0 (02)"

Transkript

1 DK Monteringsvejledning Side Monteringsanvisning Side SE Monteringsanvisning Sidan 9 FI Asennusohje Sivu 7 RU Руководство по монтажу Страница 5 DK SE FI RU B76-00&BDC (0)

2 B76-00&BDC -0 Sikkerhet Målgruppe og kvalifikasjon Geberit-produktet må kun monteres av en utdannet vvsinstallatør i samsvar med monteringsanvisning og sikkerhetsanvisningene. Grunnleggende sikkerhetsanvisninger Ta hensyn til følgende sikkerhetsanvisninger ved montering av Geberit-produktet: Les nøye gjennom monteringsanvisningen før monteringen starter Ha monteringsanvisningen for hånden under monteringen, så kan du slå opp i den ved behov Ikke bruk et produkt som har synlige mangler Ikke foreta noen form for endringer på produktet Sørg for tilstrekkelig plass og belysning under monteringen Spesielle sikkerhetsanvisninger Bruk FARE Livsfare på grunn av elektrisk støt Bygningsmessig elektroinstallasjon må bare utføres av autoriserte fagpersoner i henhold til gjeldende forskrifter. AquaClean 4000 må bare monteres på toppen av en WCskål som har synlig sisterne eller innbyggingssisterne. AquaClean 4000 må ikke instaleres i rom som er utsatt for frost. Omgivelsestemperaturen må ikke være lavere enn 0 C. AquaClean 4000 må ikke brukes med regnvann. All annen montering og bruk anses som feil bruk. Geberit er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av dette. Forklaring av symbolene Symbol FARE FORSIKTIG Kontakt Betydning Gjør oppmerksom på en umiddelbart farlig situasjon som kan føre til alvorlige personskader eller død. Gjør oppmerksom på en mulig farlig situasjon som kan medføre lett til middels personskade eller materiell skade. Gjør oppmerksom på viktig informasjon. Ta spesielt hensyn til anviste arbeidstrinn! Henvend deg til din Geberit-forhandler eller for tekniske opplysninger og forespørsler. Tekniske data Nettfrekvens Nominell spenning Lengde nettledning Beskyttelsesklasse Innkapsling Strømuttak i standby / når varmeelementet er på Inngangseffekt Strømningstrykkområde Gjennomstrømningsmengde Volum varmtvannsbereder 50 / I IP x4 0,45 / 5, ,05 (0,5 0 0,9,5 0,9 Hz V AC m W W MPa bar) l/min l DE FR IT NL ES PT DK SE FI IS PL HU SK CZ SL HR EE LV LT BG RO GR TR RU AE IL CN JP

3 Montasje Følg trinnene nedenfor ved monteringen: Opprett vanntilkopling Monter AquaClean 4000 på WC-skålen Kople AquaClean 4000 til vanntilkoplingen AquaClean 4000 kan få vann fra synlig sisterne eller innbyggingssisterne. Forutsetninger Jordet elektrotilkopling er tilgjengelig Vanntilkopling er tilgjengelig WC-skålens masse er kontrollert i forhold til AquaClean 4000 (mønster ) min For AquaClean 4000 må det garanteres konstant strømtilførsel. AquaClean 4000 må derfor installeres uten montert strømbryter. Finn plasseringen av vanntilkoplingen (på venstre side, i midten bak eller på høyre side) Kontroller om nødvendig vanntilkoplingssett er tilgjengelig Kople til vanntilkoplingen som vist i vedlagte monteringsanvisning Vanntilkopling ved innbyggingssisterne Avhengig av sisternemodellen kan det være nødvendig med et vanntilkoplingssett. Følgende vanntilkoplingssett står til disposisjon: UP00 / UP0 innbyggingssisterne med ytterrør Vanntilkoplingssett art. nr UP00 innbyggingssisterne elementhøyde 8 cm med ytterrør Vanntilkoplingssett art. nr UP00 innbyggingssisterne elementhøyde 98 cm med ytterrør Vanntilkoplingssett art. nr Følgende vanntilkoplingssett er tilgjengelig for ekstern tilkopling: Vanntilkoplingssett art.nr Kontroller om innbyggingssisternen allerede har et forhåndsmontert ytterrør Etiketten på beskyttelsesplaten under betjeningsplaten viser om innbyggingssisternen har et ytterrør. Mangler sisternen forhåndsmontert ytterrør, kan vanntilkoplingen opprettes med synlig kopperrør over fliser / veggpuss, eller med ekstern tilkopling. Tilkopling til vanntilkopling ved synlig sisterne Avhengig av vanntilkoplingsmåte kan det være nødvendig med et vanntilkoplingssett. Følgende vanntilkoplingssett står til disposisjon: Vanntilkopling på venstre side Standard vanntilkoplingssett inkludert Vanntilkopling i midten bak Vanntilkoplingssett art. nr Vanntilkopling på høyre side Vanntilkoplingssett art. nr Anbohrmass: Cote de percement: Misura per la trapanazione: Boorafstand: Drilling distance: 9 5 Wasseranschluss für Geberit AquaClean ist vorbereitet. Le fourreau permettant le raccordement en eau du Geberit AquaClean est prémonté. L'allacciamento idrico per Geberit AquaClean è già preparato. Wateraansluiting voor Geberit AquaClean reeds voorbereid. Prepared water connection for Geberit AquaClean B76-00&BDC -0

4 B76-00&BDC -0 4 Sjekk hvilken type sisterne som er montert, og hvilken elementhøyde den har Sjekk om nødvendig vanntilkoplingssett er for hånden Kople til vanntilkoplingen som vist i vedlagte monteringsanvisning Monter AquaClean 4000 på WC-skålen 4 Finn ut på hvilken side av WC-skålen stikkontakten befinner seg Kontroller lengden på nettilslutningskabelen Hvis nettilslutningskabelen må avkortes eller det må koples til en lengre nettilslutningskabelen, fjernes dekslet over elektrotilkoplingen Legg strømkabelen på undersiden mot høyre eller venstre, avhengig av hvor stikkontakten sitter Les av serienummeret fra typeskiltet og overfør det til garantikortet (A), eller ta av etiketten med serienummeret fra emballasjen for sluttkundepapirene og kleb den på garantikortet (B) Skru fast tilkoplingsbenden på ventilen A B Plasser monteringsskruene DE FR IT NL ES PT DK SE FI IS PL HU SK CZ SL HR EE LV LT BG RO GR TR RU AE IL CN JP

5 8 Sett monteringsskruene i boringene Dersom utjevningsbufferne ikke ligger jevnt på WCskålen, kan AquaClean 4000 bli skadet. Kontroller utjevningsbuffernes posisjon, og skift ved behov Art x mm x 7 mm 9 Sett AquaClean 4000 med monteringsskruer på WC-skålen og stram vingemutrene lett A A 0 Juster AquaClean 4000, og stram til vingemutrene med,5 -, Nm Resultat AquaClean 4000 er montert på WC-skålen. B76-00&BDC -0 4

6 B76-00&BDC -0 Kople AquaClean 4000 til vanntilkoplingen Hvordan AquaClean 4000 koples til vanntilkoplingen avhenger av om sisternen er innebygd eller synlig. Forutsetninger Vanntilkopling er opprettet til innbyggingssisterne eller synlig sisterne. Er sisternen innebygd, kan AquaClean 4000 koples til hjørneventilen som vist i monteringsanvisningen for vanntilkoplingssettet. Er sisternen synlig, kan AquaClean 4000 koples til hjørneventilen som vist i monteringsanvisningen for vanntilkoplingssettet, eller som angitt nedenfor. Steng hovedkranen 4 Måle opp vanntilkoplingen Forbind vanntilkoplingen med tilkoplingsbenden Løsne tilkoplingsbenden fra AquaClean 4000, og drei den nedover DE FR IT NL ES PT DK SE FI IS PL HU SK CZ SL HR EE LV LT BG RO GR TR RU AE IL CN JP 5

7 5 Åpne hovedkranen 8 Åpne hjørneventilen 6 Åpne hjørneventilen og spyl rørledningen Resultat AquaClean 4000 er forbundet med vanntilkoplingen. 7 Lukk hjørneventilen igjen, drei tilkoplingsbenden oppover og kople den til AquaClean 4000 B76-00&BDC -0 6

8 B76-00&BDC -0 Testing etter montasje Kontrollere funksjoner Forutsetninger Nå er AquaClean 4000 montert på WC-skålen og forbundet med vanntilkoplingen. AquaClean 4000 har ingen strømbryter, og slås på ved tilkopling til strømnettet. Sett i støpslet Legg sprutvernet på setet Kontroller varmtvannsberederens status: LED lyser blått, varmtvannsberederen er på Trykk på <dusjknappen>: Dusjarmen går ut, og dusjen starter Med knappene <+> og <-> økes eller reduseres styrken på dusjstrålen Vent i minutter, trykk på <dusjknappen> igjen og kontroller om dusjvannet holder kroppstemperatur Resultat C Alle funksjoner er kontrollert og funnet i orden. DE FR IT NL ES PT DK SE FI IS PL HU SK CZ SL HR EE LV LT BG RO GR TR RU AE IL CN JP 7

9 Første gangs bruk Gjøre AquaClean 4000 klart til bruk Forutsetninger Funksjonene er kontrollert og funnet i orden. Fjern sprutvernet Overlevering Overlever AquaClean 4000 til kunden Forutsetninger AquaClean 4000 er klart til bruk. Forklar kunden hvordan installasjonen brukes 4 Gi kunden informasjon om rengjøring og vedlikehold Gi sluttkundepapirene til kunden Fyll ut garantikortet sammen med kunden (sluttkundepapir) og send det til Geberit Rengjør AquaClean 4000 Resultat AquaClean 4000 er klart til bruk. B76-00&BDC -0 8

10 Geberit International AG Schachenstrasse 77 CH-8645 Jona

Monteringsanvisning for bad

Monteringsanvisning for bad Monteringsanvisning for bad Stegvis montering av skap Vi gjør mye grunnarbeid slik at det skal bli enklest mulig for deg å sette sammen og montere de nye baderomsmøblene dine selv. Vi designer til og med

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

TEH 20 T / TEH 30 T BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO

TEH 20 T / TEH 30 T BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO TEH 20 T / TEH 30 T NO BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO Innholdsfortegnelse 1. Merknader om bruk av håndboken...1 Tegnforklaring...1 Illustrasjonskonvensjoner...1 2. Innhold i pakken...1

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Air Star Comfort 20 / 30

Air Star Comfort 20 / 30 Air Star Comfort 20 / 30 Brukermanual Versjon 1.3 1 Innholdsfortegnelse Deleliste 3 Tekniske Data 3 Comfort 20 3 Comfort 30 3 Brukerguide 4 Forsiktighetsregler 4 Ventilasjonsaggregat 4 Åpne og lukke frontpanel

Detaljer

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG BRUGS- OG MONTAGEVEJLEDNING INSTRUCTIONS FOR FITTING AND USE BRUKS- OG MONTERINGSANVISNING BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING KÄYTTÖ - JA ASENNUSOHJE Einbau-Glaskeramik-Kochfeld

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

GX 100. Bedienungsanleitung Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Kasutusjuhend Инструкция по зксплуатации

GX 100. Bedienungsanleitung Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Kasutusjuhend Инструкция по зксплуатации Bedienungsanleitung Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Kasutusjuhend Инструкция по зксплуатации de fr nl da fi sv et ru gass boltepistol Det er viktig

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse.

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse. Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.1 Styresignaler: Parallelt Profibus DP Profibus DP med fiberoptikk Modbus Modbus med fiberoptikk DeviceNet Foundation

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W072210050 02/15

iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W072210050 02/15 iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W070050 0/5 Originalbetriebsanleitung Translation of the original operating instructions Traduzione delle istruzioni di funzionamento originali Traduction des instructions

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator

Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator 2CDC550012D2101 04.2015 Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator Sensor / Bryteraktuator SA-M-8.8.1 (6251/8.8) Innhold 1 Anvisninger til veiledningen 3 2 Sikkerhet 4 2.1 Symboler som brukes 4 2.2 Forskriftsmessig

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 IR-sender Control 10 HMS art. nr.: 142979 Bestillingsnr.: 2425710 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 10... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER

6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER 6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER Instructions KÜCHENMASCHINE MIT SCHÜSSELHEBER UND 6,9-LITER-SCHÜSSEL Bedienungsanleitung ROBOT SUR SOCLE À BOL RELEVABLE DE 6,9 LITRES Instructions ROBOT DA CUCINA CON SOLLEVAMENTO

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Dørstasjon Edelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20

Monterings- og bruksanvisning. Dørstasjon Edelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Monterings- og bruksanvisning Dørstasjon Edelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Innholdsfortegnelse Apparatbeskrivelse...3 Installere innbyggingsboksen...4

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 NO 5200000882 02 0413 Opphavsrettigheter Copyright 2013 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter,

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer