Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2"

Transkript

1 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side

2 Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Modell... Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning 0 Plassvalg og montering... Vanntilkobling... 3 Innmontere sikkerhets- / tømmeventilen... 3 Legging av vannledninger... 3 Montering av betjeningsenheten... 3 Funksjonskontroll... 4 Advarsler Bilde A Symboler som brukes Bilde B Montering og reparasjon av apparatet må kun utføres av faglært tekniker. Symbol markerer ulike faremomenter. Modell Merknad med informasjon og tips. Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) (BE ) Montering og reparasjon av apparatet må kun utføres av faglært tekniker. Før arbeidet påbegynnes, må monteringsanvisningen leses og følges nøye! Året apparatet ble tatt i bruk for første gang må krysses av på typeskiltet. Plassvalg og montering Velg monteringssted (ikke i monteringsrommet bak varmeapparatet) slik at varmtvannsrørene blir så korte som mulig. Varmtvannsberederen må imidlertid til enhver tid være lett tilgjengelig for service, og enkel å ut- og innmontere. Skru varmtvannsberederen godt fast på et passende underlag (laminerte treplater, innlaminerte trelister eller metallgulv) på kjøretøygulvet med de medfølgende skruene B, x 70 og skiver (1). Til forsterking av isoleringsmantelen må du alltid bruke de støttehylsene () som er formontert på fabrikken.

3 Vanntilkobling For drift av varmtvannsberederen kan alle trykk- og dykkpumper på inntil,8 bar brukes. I tillegg kan alle blandebatterier med eller uten elektrisk bryter benyttes. Bilde A Ved bruk av dykkpumper må en tilbakeslagsventil (3 ikke inkludert i leveransen) monteres mellom pumpen og den første forgreningen (pilen peker i strømningsretningen). Bilde B Ved bruk av trykkpumper med stor koblingshysterese kan varmtvann strømme tilbake via kaldtvannskranen. For å motvirke tilbakestrømning anbefaler vi å montere en tilbakeslagsventil (4 omfattes ikke av leveransen) mellom varmtvannskranen og tømmeventilen. For tilkobling til varmtvannsbereder og sikkerhets- / tømmeventil må det brukes trykkbestandige (opptil 3, bar) og varmtvannsbestandige slanger med en innvendig diameter på 10 mm. For legging av stive rør (f.eks. John Guest-systemet) tilbyr Truma som tilleggsutstyr vanntilkoblinger ( + ), en sikkerhets- / tømmeventil (7) og en tilbakeslagsventil (3 + 4) med innvendig tilkoblingsdiameter Ø 1 mm. Ved tilkobling av en sentral vannforsyning (land- eller bytilkobling) eller ved bruk av sterkere pumper må det brukes en trykkforminsker som forhindrer at trykket i varmtvannsberederen kan bli høyere enn,8 bar. Legging av vannledninger 1. Bilde A + B Koble til kaldtvannstilførselen (9) på sikkerhets- / tømmeventilen (7). Strømningsretningen spiller ingen rolle.. Sett vinkeltilkoblingen () med integrert lufteventil (1) på varmtvannstilkoblingsrøret (øvre rør), til anslag. Trekk i motsatt retning for å kontrollere om vinkelkoblingen er satt skikkelig på. Sett vinkeltilkoblingen uten lufteventil () på kaldtvannstilkoblingsrøret (nedre rør), til anslag. Trekk i motsatt retning for å kontrollere om vinkelkoblingen er satt skikkelig på. Skyv ventilasjonsslangen med ytre diameter Ø 11 mm () inn på slangetuten til lufteventilen (1), og før den ut. Pass på at radiusen på bendet ikke blir mindre enn 40 mm. 1 Vannslangene må legges så kort og så rett som mulig. Alle slangeforbindelser må sikres med slangeklemmer (også kaldtvann)! Ved oppvarming av vannet og den derav følgende utvidelsen kan det oppstå trykk på opptil 4, bar før sikkerhetsventilen reagerer (også mulig ved bruk av dykkpumper). Vannledningene for tilkobling til varmtvannsbereder og sikkerhets- / tømmeventil må være drikkevannsegnede, trykkbestandige (opptil 4, bar) og varmtvannsbestandige opptil +80 C. Bilde JG 0 mm 4º Fleksibel slangelegging Til feste av slangene på vegg eller gulv anbefaler vi bruk av slangeklips (art.-nr ). Hvis en gassovn er innmontert, kan vannslangene legges frostsikkert på varmluftsrørene ved hjelp av slangeklips. 1 Ø 1 mm Bilde 1 For å garantere fullstendig tømming av vannet i varmtvannsberederen må du alltid bruke den vedlagte vinkeltilkoblingen med lufteventil () på varmtvannstilkoblingen! Alle vannledninger legges med fall mot sikkerhets- / tømmeventilen! Ingen garanti ved frostskader! Innmontere sikkerhets- / tømmeventilen Bilde A + B Monter sikkerhets- / tømmeventilen (7) på et lett tilgjengelig sted i nærheten av varmtvannsberederen. Bor et hull Ø 18 mm og stikk tømmestussen med slange (8) gjennom hullet. Fest sikkerhets- / tømmeventilen med skruer. Dreneringen må legges rett ut, på et sted som er beskyttet mot vannsprut (ev. må det anbringes et sprutvern). Bilde 3 0 mm 4º Legging av stive rør (f.eks. John Guest-system) Skjær av ventilasjonsslangen ca. 0 mm under kjøretøygulvet i 4 vinkel til kjøreretningen. 3. Bilde A + B Legg en slangeforbindelse (1) for kaldtvannstilførsel mellom sikkerhets- / tømmeventilen (7) og vinkeltilkoblingen ( nedre rør) på varmtvannsberederen. 4. Varmtvannsrøret (17) legges fra vinkeltilkoblingen med integrert lufteventil ( øvre rør) til varmtvannsforbrukerne. 3

4 Montering av betjeningsenheten Ved bruk av kjøretøy- eller produsentspesifikke betjeningsenheter må den elektriske tilkoblingen utføres i henhold til Trumas grensesnittbeskrivelse. Enhver forandring av tilhørende Truma-deler fører til at garantien blir ugyldig og til bortfall av eventuelle krav på erstatning. Montøren (produsenten) er ansvarlig fremstilling av en bruksanvisning for brukeren og for merking av betjeningsenhetene! Ved valg av plass er det viktig å ta hensyn til at betjeningsenheten (0) ikke må utsettes for direkte varmestråling. Lengde på tilkoblingskabel, m. Hvis innfelt montering av betjeningsenheten ikke er mulig, leverer Truma om ønskelig også en ramme for montering på vegg (18 art.-nr ) som tilbehør. Bor et hull med diameter Ø mm. Før kabelen (19) gjennom og ut på baksiden, og fest betjeningsenheten (0) med 4 skruer (1). Sett deretter avdekningsrammen () på, og legg kabelen (19) frem til varmtvannsberederen. 19 Ø mm Bilde 1 = Kabel til betjeningsenhet = Tilførselsledning 3 x 1, mm² 3 = Varmestavkabel 4 = Brun = Grønn = Blå 7 = Gul 8 = Hvit 9 = Gul / grønn Alle kabler må være sikret med klemmer. Bilde Funksjonskontroll Etter montering må det kontrolleres i henhold til bruksanvisningen at vanntilkoblingene er tette og at samtlige funksjoner virker som de skal. Avslutningsvis er det viktig å forsikre seg om at hele vanninnholdet ( liter) renner ut ved tømming. Ingen garanti ved frostskader. Som visuell avslutning på avdekningsrammene () leverer Truma sidedeler (3) som tilbehør. Spør forhandleren din. Elektrisk tilkobling 30 V Den elektriske tilkoblingen må kun foretas av en faglært tekniker (i Tyskland i henhold til VDE 0100, del 71 eller IEC ). Forbindelsen til strømnettet opprettes med en kabel 3 x 1, mm² (f.eks. slange H0VV-F) til en fordelerboks (bilde A + B: 4 omfattes ikke av leveransen). Tilkoblingskabel med støpsel er ikke tillatt. Advarsler Montøren eller eieren av kjøretøyet må plassere den gule etiketten med advarslene som fulgte med apparatet, på et sted i kjøretøyet som er lett synlig for alle brukere (f.eks. på døren til klesskapet)! Truma kan sende manglende etiketter på oppfordring. Med forbehold om tekniske endringer. Det er viktig å være meget nøye med tilkobling med riktige farger! For vedlikeholds- og reparasjonsarbeid må kjøretøyet være utstyrt med en skilleinnretning for å kunne skille alle poler fra nettet med minst 3, mm kontaktavstand. Bilde A + B Fordelingsboksen (4) plasseres i nærheten av apparatet på gulvet av kjøretøyet, eller på veggen (kabellengde 110 cm). Koble til kabel til betjeningsenhet, tilførselsledning 30 V og varmestavkabel i henhold til koblingsplan. 4

5 I tilfelle feil bør du ta kontakt med Trumas servicesenter eller en av våre autoriserte servicepartnere (se Henvendelsen din kan behandles raskere hvis du på forhånd har funnet frem apparattypen og serienummeret (se typeskiltet). Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel N-1391 Vollen Fax /01 Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn Deutschland Service Telefon +49 (0) Telefax +49 (0)

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål...

Detaljer

Combi D 6(E) Monteringsanvisning. Komfort på reisen. Combi E. Combi 230 V~

Combi D 6(E) Monteringsanvisning. Komfort på reisen. Combi E. Combi 230 V~ Combi D 6(E) Monteringsanvisning Combi E 9 7 3 Combi 2 3 1 1 60 0 230 V~ 60 Komfort på reisen Combi D 6(E) 2 1 3 6 Monteringseksempel 1 Betjeningsenheter 2 Romtemperaturføler 3 Omluftinnsug (min. 10 cm²)

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Monteringsanvisning

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Monteringsanvisning S 004 / S 004 P / S 004 Monteringsanvisning A S 004 / S 004 P 6 Montering til høyre 66 8 2 0 6 4 9 4 2 B 8 62 2 6 22 S 004 / S 004 P Montering til venstre 64 64 6 6 8 6 66 9 2 2 A S 004 2 Montering til

Detaljer

Trumatic S 2200 / S 2200 P. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen!

Trumatic S 2200 / S 2200 P. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Trumatic S 2200 / S 2200 P Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Trumatic S 2200 / S 2200 P Propanvarmer for campingvogner og andre tilhengere Monteringseksempel Varmeren vises her med

Detaljer

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Boiler B 10 / B 14 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Boiler B 10 / B 14 Varmtvannsbereder for propan (Spesialversjon B 10 EL, B 14 EL med ekstra eloppvarming 230 V, 850 W) Monteringseksempel 1 Truma-Vannvarmer

Detaljer

Truma inet Box. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

Truma inet Box. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Truma inet Box Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Truma inet Box Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger... 3 Visnings- og betjeningselementer

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Providing sustainable energy solutions worldwide. Montering, drift og vedlikehold. CTC FerroTerm og CTC Heat Injection

Providing sustainable energy solutions worldwide. Montering, drift og vedlikehold. CTC FerroTerm og CTC Heat Injection Providing sustainable energy solutions worldwide Montering, drift og vedlikehold CTC FerroTerm og CTC Heat Injection 4 04 04 4 4 4 Innbygging CTC FerroTerm og CTC Heat Injection Montering Berederen passer

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock Installasjons- og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons- og vedlikeholdsanvisning eloblock VE O Innhold Innhold Merknader om dokumentasjon...3. Følge andre gjeldende dokumenter...3.2 Ta

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR de Einbau- und Betriebsanleitung 2 535 459-Ed.02 / 2013-07-Wilo Fig. 1a: 15 17 9 1 16 14 4 10 7 5 11 3 8 12 Fig. 1b: 15 1 17 9 16 14 10 7 5 6

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo no Monterings- og driftsveiledning Fig. 1a: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 Fig. 1b: 1 2 9 8 13 13

Detaljer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/30

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/30 RU 24 NDT Manual 9000-608-26/30 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.4 Forskriftsmessig

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG Q1636V http://no.yourpdfguides.com/dref/788391

Din bruksanvisning SAMSUNG Q1636V http://no.yourpdfguides.com/dref/788391 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

Brukermanual for vaffeljern

Brukermanual for vaffeljern Brukermanual for vaffeljern Innhold 1. Generell informasjon...3 1.1 Informasjon vedrørende brukermanualen...3 1.2 Forklaring av symboler...3 1.3 Ansvar og garantier...4 1.4 Beskyttelse av kopirettighetene...4

Detaljer

Ama-Drainer-Box Mini

Ama-Drainer-Box Mini Automatisk heveanlegget for sølevann Ama-Drainer-Box Mini Heveanlegg for installasjon over bakken Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Drainer-Box Mini Original betjeningsveiledning

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

SUB 6500 / DRAIN 7000 / 7500 Betriebsanleitung

SUB 6500 / DRAIN 7000 / 7500 Betriebsanleitung SUB 6500 / DRAIN 7000 / 7500 Betriebsanleitung 057 467 769_a I 04/2012 A B 1 2 3 4 Start 5 6 min. 450 mm Stop 8 7 min. 450 x 450 mm C 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 3 SUB 6500 4 3 DRAIN 7500 2 1 2 1 DRAIN 7000

Detaljer

LUFT / VANN VARMEPUMPER. Compact. Bruksanvisning NO. LWC serie

LUFT / VANN VARMEPUMPER. Compact. Bruksanvisning NO. LWC serie Bruksanvisning NO LUFT / VANN Compact VARMEPUMPER LWC serie Oversettelse av originalbruksanvisningen Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om bruken av apparatet.

Detaljer

HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014

HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014 HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014 1 Innhold: Håndbok NO 1. Generelt 2 2. Tilkobling til strømkilde 3 3. Deler 4 4. Montering

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M http://no.yourpdfguides.com/dref/814511

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M http://no.yourpdfguides.com/dref/814511 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 79905G-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 79905G-M i bruksanvisningen

Detaljer

1c Vanntilkopling Vannledningen skal gi minst 7 l/min og det statiske trykket kan være maks. 8 bar.

1c Vanntilkopling Vannledningen skal gi minst 7 l/min og det statiske trykket kan være maks. 8 bar. Monteringsanvisning CLOS-O-MAT LIMA VITA Les nøye gjennom monteringsanvisningen før monteringen for at arbeidet skal bli så enkelt og greit som mulig. Monter Clos-O-Mat først når øvrige håndverkere har

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN 8 - BRUK AV BESKYTTELSESDEKSEL FOR BRYTERNE

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN 8 - BRUK AV BESKYTTELSESDEKSEL FOR BRYTERNE NO Kjære kunde Gratulerer med valget av denne komfyren! Produktet er laget i moderne fabrikklokaler, og våre krav til høy standard og kvalitet i alle ledd vil gi deg glede av produktet i mange år. For

Detaljer

Pumpestasjon type ABS Piranhamat 100 og 120

Pumpestasjon type ABS Piranhamat 100 og 120 1113-00 15970314NO (04/2015) NO Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning (Oversettelse av originale instruksjoner) Pumpestasjon type ABS Piranhamat 100 120 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil...

Detaljer