Truma CP (E) classic. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Truma CP (E) classic. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12"

Transkript

1 Truma CP (E) classic Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12

2 Betjeningselementer CP (E) classic Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Symboler som brukes Montering og reparasjon av apparatet må kun utføres av faglært tekniker. Bruksanvisning Sikkerhetsmerknader... 3 Visnings- og betjeningselementer... 3 Betjeningsenhet CP classic... 3 Energivelger CP E classic... 3 Igangkjøring... 4 Varmtvannsdrift... 4 Oppvarmings- og varmtvannsdrift... 4 Utkobling... 5 Feil... 5 Gass- eller dieseldrift... 5 Elektrisk drift... 6 Blandingsdrift... 6 Tilbehør... 6 Feilsøkingstabell (varmeapparat Combi Gas)... 7 Feilsøkingstabell (varmeapparat Combi Diesel) Tekniske data Vedlikehold Kassering Samsvarserklæring Merknad med informasjon og tips. Følg ESD-forskriftene! Elektrostatisk oppladning kan føre til at elektronikken blir ødelagt. Jorde deg selv før du berører elektroniske komponenter. Bruksformål Betjeningsenhet CP classic Betjeningsenheten kan brukes til å stille inn rom- og vanntemperaturen med varmeapparatet Truma Combi (E). Energivelger CP E classic Energivelgeren kan brukes til å velge energiform, dvs. enten gass eller diesel og/eller elektrisk energi, for varmeapparatet Truma Combi E (med varmestaver for elektrisk drift). Det er dessuten nødvendig med betjeningsenheten CP classic. Betjeningselementene er kun beregnet på innmontering i campingvogner og bobiler. Innmontering i båter er ikke tillatt. Monteringsanvisning Sikkerhetsmerknader Leveransens omfang Montering

3 Bruksanvisning Sikkerhetsmerknader Varmeapparatet eller et betjeningselement må kun brukes i teknisk feilfri tilstand. Feil må rettes omgående. De eneste gangene brukeren har lov til å rette feil selv, er når feilrettingen er beskrevet under feilsøkingstabell i denne bruksanvisningen. Ikke utfør noen reparasjoner eller forandringer på varmeapparatet eller betjeningselementet! Et defekt varmeapparat eller et defekt betjeningselement skal kun repareres av produsenten eller dennes serviceteknikere. Visnings- og betjeningselementer Betjeningsenhet CP classic a g, h b Combi c f d e a = Vrider for romtemperatur (1 5) b = Grønn lysdiode lyser Drift c = Varmtvannsdrift (vanntemperatur 40 C eller 60 C) d = Oppvarmings- og varmtvannsdrift (oppvarming uten kontrollert vanntemperatur, eller med tømt vannsystem) e = Oppvarmings- og varmtvannsdrift (oppvarming med kontrollert vanntemperatur) f = Dreiebryter Av g = Gul lysdiode lyser Varmtvannsbereder-oppvarmingsfase Gul lysdiode blinker Advarsel h = Rød lysdiode lyser, rød lysdiode blinker Feil Energivelger CP E classic i o 230 V~ Combi E j k l m n i = Dreiebryter for valg av energikilde j = Elektrisk drift 230 V, W k = Elektrisk drift 230 V, 900 W l = Gass- eller dieseldrift m = Blandingsdrift* (gass- eller dieseldrift - og elektrisk drift 900 W) n = Blandingsdrift* (gass- eller dieseldrift - og elektrisk drift W) o = Gul lysdiode lyser Elektrisk drift * Varmtvannsdrift: Ved varmtvannsdrift velger varmeapparatet automatisk elektrisk drift med den forhåndsvalgte elektriske effekten på 900 W eller W. Oppvarmingsdrift: Ved oppvarmingsdrift prioriteres elektrisk drift. Hvis den elektriske oppvarmingseffekten ikke strekker til, kobles gass- eller dieseldrift til. 3

4 Den maksimale varmeeffekten blir ikke større om de elektriske varmestavene kobles til. Igangkjøring Oppvarmingsdrift er mulig både med og uten vanninnhold, avhengig av driftsstillingen. Varmtvannsdrift Denne driftsstillingen er kun tillatt med fylt varmtvannsbereder. For apparater med elektriske varmestaver Still inn gass- eller dieseldrift eller elektrisk drift med energivelgeren. Hvis den gule lysdioden (o) på energivelgeren tennes, betyr det drift med 230 V. Ved varmtvannsdrift er det ikke mulig med gass- eller dieseldrift i kombinasjon med elektrisk drift. Ved denne innstillingen velger apparatet automatisk elektrisk drift med det forhåndsvalgte effekttrinnet på 900 W eller W. Sett dreiebryteren på betjeningsenheten i stilling (c varmtvannsdrift) 40 C eller 60 C. Den grønne (b) og den gule (g) lysdioden lyser. Etter at den innstilte vanntemperaturen (40 C eller 60 C) er nådd, slår varmeapparatet seg av, og den gule lysdioden (g) slukkes. Oppvarmings- og varmtvannsdrift For apparater med elektriske varmestaver Still inn gass- eller dieseldrift, elektrisk drift eller blandingsdrift med energivelgeren. Hvis den gule lysdioden (o) på energivelgeren tennes, betyr det drift med 230 V. Oppvarming med kontrollert vanntemperatur Sett dreiebryteren på betjeningsenheten i driftsstilling (e). Drei vrideren (a) til den ønskede termostatstillingen (1 5). Den grønne lysdioden (b) for drift lyser og viser samtidig stillingen til den valgte romtemperaturen. Den gule lysdioden (g) viser vannets oppvarmingsfase. Apparatet velger automatisk det påkrevde effekttrinnet, tilsvarende temperaturforskjellen mellom det som er stilt inn på betjeningsenheten og den aktuelle romtemperaturen. Når den romtemperaturen som er stilt inn på betjeningsenheten, er nådd, går varmeapparatet tilbake til laveste trinn og varmer opp vannet til 60 C. Etter at vanntemperaturen er nådd, slår varmeapparatet seg av, og den gule lysdioden (g) slukkes. Oppvarming uten kontrollert vanntemperatur Sett dreiebryteren på betjeningsenheten i driftsstilling (d). Drei vrideren (a) til den ønskede termostatstillingen (1 5). Den grønne lysdioden (b) for drift lyser og viser samtidig stillingen til den valgte romtemperaturen. Den gule lysdioden (g vannets oppvarmingsfase) lyser bare ved vanntemperaturer under 5 C! 4

5 Apparatet velger automatisk det påkrevde effekttrinnet, tilsvarende temperaturforskjellen mellom det som er stilt inn på betjeningsenheten og den aktuelle romtemperaturen. Når den romtemperaturen som er stilt inn på betjeningsenheten, er nådd, slår varmeapparatet seg av. Varmluftviften går fortsatt, med lavere turtall, så lenge utblåsningstemperaturen (ved apparatet) er høyere enn 40 C. Når varmtvannsberederen er full, varmes vannet automatisk samtidig. Vanntemperaturen er da avhengig av den avgitte varmeeffekten og oppvarmingsvarigheten for å nå romtemperatur. Oppvarming med tømt vannsystem Sett dreiebryteren på betjeningsenheten i driftsstilling (d). Drei vrideren (a) til den ønskede termostatstillingen (1 5). Den grønne lysdioden (b) for drift lyser og viser samtidig stillingen til den valgte romtemperaturen. Den gule lysdioden (g) lyser bare ved apparattemperaturer under 5 C! Avhengig av driftsmodus velger apparatet automatisk det påkrevde effekttrinnet, tilsvarende temperaturforskjellen mellom det som er stilt inn på betjeningsenheten og den aktuelle romtemperaturen. Når den romtemperaturen som er stilt inn på betjeningsenheten, er nådd, slår varmeapparatet seg av. Varmluftviften går fortsatt, med lavere turtall, så lenge utblåsningstemperaturen (ved apparatet) er høyere enn 40 C. Utkobling Slå av varmeapparatet med dreiebryteren (stilling f) på betjeningsenheten. Den grønne lysdioden (b) slukkes. Ved fare for frost må vannet tømmes ut! Apparater med gassdrift Hvis det er lenge til apparatet skal brukes igjen, må hurtigstengeventilen på gasstilførselen og gassflasken stenges. Feil Gass- eller dieseldrift Ved feil blinker den røde lysdioden (h) eller den gule lysdioden (g) på betjeningsenheten. Mulige årsaker fremgår av feilsøkingstabellen. For å tilbakestille (feiltilbakestilling) apparatet må du slå det av når ingen av lysdiodene på betjeningsdelen blinker lenger, og deretter må du slå det på igjen. Hvis vinduet åpnes, og dette er utstyrt med en vindusbryter, slutter varmeapparatet å gå, og den gule lysdioden (g) blinker 3 ganger. Etter at vinduet er lukket, kommer varmeapparatet på igjen. 5

6 Elektrisk drift Den gule lysdioden (o) på energivelgeren slukkes, og på betjeningsenheten begynner den gule lysdioden (g) eller den røde lysdioden (h) å blinke. Tilbehør Som tilbehør kan det leveres avdekningsrammer i fargene agatgrå, svart, beige, platina og gull. Mulige årsaker fremgår av feilsøkingstabellen. Hvis spenningsforsyningen på 230 V brytes mens apparatet går, også om det bare er for kort tid (ca. 1 sekund), går oppvarmingen deretter videre i elektrisk drift. Blandingsdrift Feil i spenningsforsyningen på 230 V Den gule lysdioden (o) på energivelgeren slukkes, og på betjeningsenheten blinker den gule lysdioden (g) 2 ganger. Mulige årsaker fremgår av feilsøkingstabellen. Hvis spenningsforsyningen på 230 V brytes mens apparatet går i blandingsdrift, går varmeapparatet automatisk over til gassdrift. Så snart spenningsforsyningen på 230 V er gjenopprettet, går varmeapparatet automatisk over til blandingsdrift igjen. Det går også an å bestille sidedeler i 8 ulike farger som passer til betjeningselementene og gjør et behagelig visuelt inntrykk. Snakk med forhandleren din om dette. Forbindelsesklips, 1 stykk (art.-nr ). For montering av flere Truma-betjeningselementer ved siden av hverandre. Feil i forbrenningsprosessen Den gule lysdioden (o) på energivelgeren lyser, og på betjeningsenheten blinker den røde (h) eller den gule (g) lysdioden. Mulige årsaker fremgår av feilsøkingstabellen. Hvis flammen slukker i blandingsdrift (f.eks. fordi gassflasken er tom, eller eksosutløpet er stengt), går varmeapparatet automatisk over i elektrisk drift. Hvis varmeapparatet skal gå i blandingsdrift igjen, må årsaken til feilen finnes og feilen rettes, og apparatet må slås av og på igjen med betjeningsenheten (feiltilbakestilling). Mer tilbehør (ikke avbildet) til betjeningsenheten Kabel til betjeningsenhet 3 m (art.-nr ) Kabel til betjeningsenhet 6 m (art.-nr ) Kabel til betjeningsenhet 9 m (art.-nr ) 6

7 Feilsøkingstabell (varmeapparat Combi Gas) Blinkkode på analog betjeningsenhet CP classic Blinkserie LED: På/av: 0,5 sekunder Pause mellom blinkserier: 5 sekunder Feil Årsak Avhjelpende tiltak Ingen LED lyser, apparatet er på, og driftsspenningen er tilkoblet. Etter at enheten er slått på, lyser ingen av lysdiodene. Etter at apparatet er slått på, lyser den grønne lysdioden, men varmeapparatet går ikke. Etter at varmeapparatet er slått på, tennes den grønne lysdioden, og den gule lysdioden blinker 1 gang (varmeapparat går fortsatt) gule lysdioden blinker 2 ganger (varmeapparatet går ikke) (Kun for Combi E) Automatisk nystart er blokkert, f.eks. etter brudd på strømtilførselen. Ingen driftsspenning. Apparat- eller kjøretøysikring defekt. Den innstilte temperaturen på betjeningsenheten er lavere enn romtemperaturen. Fare for underspenning Batterispenningen er for lav < 10,4 V Underspenning Batterispenningen er for lav < 10,0 V Overspenning > 16,4 V Tilbakestilling (feiltilbakestilling) ved å slå apparatet av, vente i 5 sekunder og slå det på igjen. Kontroller at batterispenningen er på 12 V, og lad batteriet ved behov. Kontroller alle elektriske pluggforbindelser. Kontroller apparat- eller kjøretøysikring, og skift ut om nødvendig (se Sikringer). Still inn en høyere temperatur med betjeningsenheten. Lad batteriet. Lad batteriet. Skift eventuelt ut for gammelt batteri. Kontroller batterispenningen og spenningskilder som f.eks. ladeapparatet. Driftsspenning ikke 230 V Gjenopprett driftsspenning på 230 V. 230 V sikring defekt. Skift ut 230 V sikring. Overopphetingsvernet er utløst. Tilbakestill overopphetingsvernet, la varmeapparatet avkjøles, ta av tilkoblingsdekselet og trykk på tilbakestillingsknappen. 7

8 Feil Årsak Avhjelpende tiltak gule lysdioden blinker 3 ganger gule lysdioden blinker 4 ganger (Etter lengre tids drift kobler varmeapparatet om til feilmodus.) gule lysdioden blinker 5 ganger gule lysdioden blinker 7 ganger gule lysdioden blinker 8 ganger gule lysdioden blinker 9 ganger (ca. 30 sekunder at varmeapparatet er slått på) (Etter lengre tids drift kobler varmeapparatet om til feilmodus.) Den røde lysdioden blinker mellom 1 og 8 ganger. Grønn lysdiode blinker (5 Hz) etter at varmeapparatet er slått av. Vinduet over pipen er åpent (vindusbryter). Sommerdrift med tom vannbeholder Varmluftsutløpene er blokkert. Omluftinnsuget er blokkert. Romtemperaturføler eller kabel er defekt. Betjeningsenhet eller kabel er defekt. Kortslutning i varmeelementet for FrostControl. Gassflasken eller hurtigstenge ventilen i gasstilførselen er lukket. Gassflasken er tom. Is i gasstrykkreguleringsanlegget. Butanandelen i gassflasken er for høy. Feil i varmeapparatet Funksjonen som kjører viften etter utkobling for å redusere temperaturen, er aktiv. Lukk vinduet. Slå av apparatet og la det avkjøles, fyll varmtvannsberederen med vann. Kontroll av de enkelte utløpsåpningene. Fjern det som blokkerer omluftinnsuget. Kontakt Trumas serviceavdeling. Kontakt Trumas serviceavdeling. Trekk ut støpselet til varmeelementet fra den elektroniske styringsenheten, skift ut varmeelementet. Kontroller gasstilførselen og åpne ventilene. Skift gassflaske. Bruk regulatoroppvarming (EisEx). Bruk propan (spesielt ved temperaturer under 10 C er butan uegnet til oppvarming) Kontakt Trumas serviceavdeling. Finn frem til en eventuell blinkkode (kort, lang): Rød lysdiode på varmeapparatelektronikken. Ingen feil. Viften slår seg av etter maks. 5 minutter. 8

9 Feil Årsak Avhjelpende tiltak Romoppvarmingen reagerer ikke omgående etter innstilling. Etter at varmeapparatet er slått på, lyser den grønne og den røde lysdioden. Funksjonen som kjører viften etter utkobling for å redusere temperaturen, er aktiv. Elektronikken er defekt. Ingen feil. Viften slår seg av etter maks. 5 minutter. Kontakt Trumas serviceavdeling. Skulle disse tiltakene ikke løse problemet, må du henvende deg til Trumas serviceavdeling. 9

10 Feilsøkingstabell (varmeapparat Combi Diesel) Blinkkode på analog betjeningsenhet CP classic Blinkserie LED: På/av: 0,5 sekunder Pause mellom blinkserier: 5 sekunder Feil Årsak Avhjelpende tiltak Etter at enheten er slått på, lyser ingen av lysdiodene. Etter at apparatet er slått på, lyser den grønne lysdioden, men varmeapparatet går ikke. Grønn lysdiode blinker (5 Hz) etter at varmeapparatet er slått av. Den røde lysdioden blinker 6 ganger. Den røde lysdioden blinker (unntatt 6 ganger), eller den røde lysdioden lyser jevnt. Gul lysdiode blinker 1 gang Gule lysdioden blinker 2 ganger Ingen driftsspenning. Apparat- eller kjøretøysikring defekt. Den innstilte temperaturen på betjeningsenheten er lavere enn romtemperaturen. Funksjonen som kjører viften etter utkobling for å redusere temperaturen, er aktiv. Drivstoffmangel som følge av for lite påfylt drivstoff, tomkjørt tank og/eller skråstilling av kjøretøyet Feil på varmeapparatet Fare for underspenning < 11,5 V Underspenning < 10,2 V Kontroller at batterispenningen er på 12 V, og lad batteriet ved behov. Kontroller alle elektriske pluggforbindelser. Kontroller apparat- eller kjøretøysikring, og skift ut om nødvendig (se Sikringer). Still inn en høyere temperatur med betjeningsenheten. Ingen feil. Viften slår seg av etter maks. 5 minutter. Fyll tanken med drivstoff. Fyll deretter drivstoffledningen som beskrevet under Første gangs bruk. Kontakt Trumas serviceavdeling. Vær sparsom med elektrisk strøm fra batteriet, f.eks. ved å begrense lysbruken. Lad batteriet Kontroller batterispenningen, og lad batteriet ved behov. Kortsiktig strakstiltak. Slå av kraftige forbrukere, eller start kjøretøyets motor og la den gå inntil varmeapparatet er i gang (ca. 4 minutter). Utilstrekkelig batterikapasitet. Skift eventuelt ut batteriet (f.eks. hvis det er for gammelt). 10

11 Feil Årsak Avhjelpende tiltak Gule lysdioden blinker 2 ganger (Kun for Combi E) Gule lysdioden blinker 3 ganger Gule lysdioden blinker 4 ganger Gule lysdioden blinker 5 ganger Gul lysdiode blinker 6 ganger Gul lysdiode blinker 7 ganger Gul lysdiode blinker 8 ganger Overspenning > 16,4 V Driftsspenning ikke 230 V 230 V sikring defekt. Overopphetingsvernet er utløst. Vinduet over pipen er åpent (vindusbryter). Varmlufttemperatur eller vanntemperatur er overskredet: Ikke alle varmluftsrør er tilkoblet. Varmluftsutløpene er blokkert. Omluftinnsuget er blokkert. Sommerdrift med tom vannbeholder Romtemperaturføler eller kabel er defekt. Vanntemperaturen er overskredet ved sommerdrift. Betjeningsenheten eller kabelen til betjeningsenheten er defekt. Kortslutning i varmeelementet for FrostControl. Kontroller batterispenningen og spenningskilder som f.eks. ladeapparatet. Gjenopprett driftsspenning på 230 V. Skift ut 230 V sikring. Tilbakestill overopphetingsvernet, la varmeapparatet avkjøles, ta av tilkoblingsdekselet og trykk på tilbakestillingsknappen. Lukk vinduet. Kontroller om 4 varmluftsrør er koblet til. Kontroll av de enkelte utløpsåpningene. Fjern det som blokkerer omluftinnsuget. Fyll varmtvannsberederen med vann. Kontakt Trumas serviceavdeling. Fyll varmtvannsberederen med vann. Kontakt Trumas serviceavdeling. Trekk ut støpselet til varmeelementet fra den elektroniske styringsenheten, skift ut varmeelementet. Skulle disse tiltakene ikke løse problemet, må du henvende deg til Trumas serviceavdeling. 11

12 Tekniske data Mål (LxBxH) 53 x 53 x 44 mm Monteringsanvisning Sikkerhetsmerknader Forbehold om tekniske endringer. Vedlikehold Montering i kjøretøy må tilfredsstille tekniske og administrative krav i brukslandet (f.eks. NEK EN 1648, i Tyskland VDE ). Nasjonale lover og regler må følges. Betjeningselementene er vedlikeholdsfrie. Kassering Apparatet må kasseres i henhold til det aktuelle brukslandets administrative bestemmelser. Ta hensyn til nasjonale lover og regler (i Tyskland er dette f.eks. forskriften om vraking av gamle biler). Samsvarserklæring Det er lov å bruke CE-merket på betjeningselementene. (Samsvarserklæring se bruksanvisningen for det aktuelle varmeapparatet) CE-produkt-ID-nummeret til varmeapparatet forblir gyldig. Følg ESD-forskriftene! Leveransens omfang CP classic (for apparater uten elektriske varmestaver) 1 Betjeningsenhet CP classic 1 Bruks- og monteringsanvisning CP E classic (for apparater med elektriske varmestaver) 1 Betjeningsenhet CP classic 1 Energivelger CP E classic 1 Betjeningsenhetstilkoblingskabel 1 Bruks- og monteringsanvisning Må bestilles separat Tilkoblingskabel (for tilkobling av betjeningsenheten / energivelgeren med varmeapparatet kan leveres i ulike lengder) Avdekningsrammer, sidedeler og ev. forbindelsesklips 12

13 3 2 Montering Valg av monteringssted Monter betjeningselementene på et sted som er beskyttet mot fuktighet. Betjeningsenhet CP classic Bor et hull med diameter Ø 55 mm. Obs! Lengde på tilkoblingskabel maks. 10 m. Sett pluggen (3) til tilkoblingskabelen (2) inn i betjeningsenheten (1). Klem fast tilkoblingskabelen (2) i kabelføringen til betjeningsenheten. Legg tilkoblingskabelen (2) bort til varmeapparatet og plugg den inn. Pass på at alle pluggene har gått i inngrep. Fest betjeningsenheten med 4 skruer (4). Sett på avdekningsrammen (10) med sidedeler (11). 2 Ø 55 mm Betjeningsenhet CP classic og energivelger CP E classic Bor et hull med diameter Ø 55 mm til hver (avstand til midten av hull 66 mm). Koble sammen betjeningsenheten (1) og energivelgeren (5) med betjeningsenhetstilkoblingskabelen (6). Obs! Lengde på tilkoblingskabel maks. 10 m. Sett pluggen (3) til tilkoblingskabelen (2) inn i energivelgeren (5). Klem kablene (2 + 6) inn i kabelføringene til betjeningselementene. Legg tilkoblingskabelen (2) bort til varmeapparatet og plugg den inn. Pass på at alle pluggene har gått i inngrep. Fest betjeningselementene med 4 skruer (4). Sett på avdekningsrammen (10) med sidedeler (11) mm Ø 55 mm Combi

14

15

16 I tilfelle feil bør du ta kontakt med Trumas servicesenter eller en av våre autoriserte servicepartnere (se Truma-serviceheftet eller Henvendelsen din kan behandles raskere hvis du på forhånd har funnet frem apparattypen og fabrikknummeret (se typeskiltet) /2013 Fo Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn Deutschland Service Telefon +49 (0) Telefax +49 (0)

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål...

Detaljer

inet Box Monteringsanvisning

inet Box Monteringsanvisning Monteringsanvisning Side 2 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Sikkerhetanvisninger... 2 Bruksformål... 2 Leveransens omfang... 2 Mål... 3 Tilkoblinger / betjeningselementer...

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

Truma CP plus. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 16

Truma CP plus. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 16 Truma CP plus Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 16 Betjeningsenhet Truma CP plus Innholdsfortegnelse Bruksanvisning Symboler som brukes... 3 Bruksformål... 3 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen!

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5 Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Tillegg til bruksanvisningen Sikkerhetsanvisninger...

Detaljer

Combi 4 E / Combi 6 E. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Combi 4 E / Combi 6 E. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi 4 E / Combi 6 E Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi 4 E / Combi 6 E 1 2 3 4 8 6 7 5 13 15 17 18 14 10 11 9 12 16 8 1 Betjeningselement 2 Energivelger 3 Tidskoblingsur ZUCB (tilbehør) 4 Romtemperaturføler

Detaljer

TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning

TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning Side 2 A B TEB-3 1 6.3 mm 1 1 18 24 1 24 26 24 26 18 C 10 Ø 55 mm 9 D TN-3 18 L1 N 23 19 22 12 23 20 22 11 13 10 21 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Symboler som brukes Symbol markerer

Detaljer

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

Truma CP plus. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 21

Truma CP plus. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 21 Truma CP plus Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 21 Betjeningsenhet Truma CP plus Innholdsfortegnelse Bruksanvisning Bruksformål... 3 Sikkerhetsanvisninger... 3 Viktige

Detaljer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Modell... Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning 0 Plassvalg og montering...

Detaljer

Combi 4 / Combi 6. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Combi 4 / Combi 6. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi 4 / Combi 6 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi 4 / Combi 6 3 1 2 5 6 13 10 9 12 14 7 11 7 1 Betjeningselement 2 Tidskoblingsur ZUCB (tilbehør) 3 Romtemperaturføler 4 Kaldtvannstilkobling 5

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Kortfattet

Detaljer

Brenselcellesystem VeGA. Servicehefte. Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brenselcellesystem VeGA. Servicehefte. Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brenselcellesystem VeGA Servicehefte Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Bilde Bilde 5 Bilde 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehefte VeGA Serienummer VeGA Serienummer

Detaljer

Combi (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Combi (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Combi (E) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Combi (E) 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3 Kaldtvannstilkobling

Detaljer

Combi D 6 (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Combi D 6 (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Combi D 6 (E) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Combi D 6 (E) 1 4 5 12 2 6 11 13 15 16 8 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3 Kaldtvannstilkobling

Detaljer

Boiler Elektro. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Elektro. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Elektro Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Modell... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Viktig bruksinformasjon...

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Therme Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksområder... 3 Symboler som finner anvendelse Symbolet henviser

Detaljer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Modell... 2 Monteringsanvisning 24 Monteringsanvisning 20 Plassvalg og

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Monteringsanvisning Side 2 Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning

Detaljer

Combi (E) Monteringsanvisning Side 2

Combi (E) Monteringsanvisning Side 2 Combi (E) Monteringsanvisning Side 2 Combi (E) 2 1 3 6 4 5 Monteringseksempel 1 Betjeningsenhet 2 Romtemperaturføler 3 Omluftinnsug (min. 150 cm²) 4 Varmluftsrør 5 Varmluftsutløp 6 Veggpipe 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Combi (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Combi (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Combi (E) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Combi (E) 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3 Kaldtvannstilkobling

Detaljer

Truma LevelControl. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

Truma LevelControl. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Truma LevelControl Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Truma LevelControl Innholdsfortegnelse Oversikt over apparatet Symboler som brukes... 2 Oversikt over apparatet... 2 Forskriftsmessig bruk...

Detaljer

Combi D 6 (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Combi D 6 (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Combi D 6 (E) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Combi D 6 (E) 1 4 5 12 2 6 11 13 15 16 8 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3 Kaldtvannstilkobling

Detaljer

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Boiler B 10 / B 14 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Boiler B 10 / B 14 Varmtvannsbereder for propan (Spesialversjon B 10 EL, B 14 EL med ekstra eloppvarming 230 V, 850 W) Monteringseksempel 1 Truma-Vannvarmer

Detaljer

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 6

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 6 Gassfilter Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 6 Gassfilter Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksanvisning Bruksformål... 3 Utskifting av filterpatronen...

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT

BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT Bilvarmeapparater Teknisk dokumentasjon NO BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT Betjeningselement for Eberspächer kupévarmere EasyStart Select Bedienungsanleitung EasyStart Select Bruksanvisning Kapittel Kapittelbetegnelse

Detaljer

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 7

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 7 Gassfilter Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 7 Gassfilter Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksanvisning Bruksformål... 3 Utskifting av filterpatronen... 3

Detaljer

Combi D6 (E) CP plus ready. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Combi D6 (E) CP plus ready. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi D6 (E) CP plus ready Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi D6 (E) CP plus ready 4 1 5 12 2 6 11 13 15 16 8 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3

Detaljer

Truma VarioHeat. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Truma VarioHeat. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Truma VarioHeat Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Truma VarioHeat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 Funksjonsbeskrivelse... 5 Bruksanvisning

Detaljer

Combi (E) CP plus ready. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Combi (E) CP plus ready. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi (E) CP plus ready Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi (E) CP plus ready 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder

Therme Varmtvannsbereder Therme Varmtvannsbereder Therme 230 V ~ Monteringsanvisning A B C D 18 Ø 55 mm 17 20 19 22 22 21 6 2 Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 3 Monteringsveiledning

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder

Therme Varmtvannsbereder Therme Varmtvannsbereder 230 V ~ Therme Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksområder... 3 Symboler som finner anvendelse

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Bruksanvisning Side Oppbevares i bilen! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Sikkerhetsmerknader... Viktig bruksinformasjon... 3 Bruksformål...

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 gassdrevet/elektrisk varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som

Detaljer

MONTERINGSANVISNING EASYSTART SELECT BETJENINGSELEMENT FOR EBERSPÄCHER KUPÉVARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON

MONTERINGSANVISNING EASYSTART SELECT BETJENINGSELEMENT FOR EBERSPÄCHER KUPÉVARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING EASYSTART SELECT NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENINGSELEMENT FOR EBERSPÄCHER KUPÉVARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR

Detaljer

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Boiler B 10 / B 14 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Boiler B 10 / B 14 Varmtvannsbereder for propan (Spesialversjon B 10 EL, B 14 EL med ekstra eloppvarming 230 V, 850 W) Monteringseksempel 1 Truma-Vannvarmer

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder

Therme Varmtvannsbereder Therme Varmtvannsbereder 230 V ~ Therme Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksområder... 3 Symboler som finner anvendelse

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning Spenningsenhet for DIN skinne Art.nr. 1208 REG Pulsenhet Art.nr. 1208 UI Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning Motorstyrt røykgasspjeld 00200648 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid

Detaljer

Combi D 6. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Komfort på reisen. Combi

Combi D 6. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Komfort på reisen. Combi Combi D 6 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi 9 7 4 3 5 5 2 3 1 1 60 40 60 Komfort på reisen Combi D 6 1 2 3 5 6 13 12 14 7 11 9 10 1 Betjeningselement 2 Tidskoblingsur ZUCB (tilbehør) 3 Romtemperaturføler

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V Monteringsanvisning Brukerveiledning Vannsystempakke 12V Innledning Før du begynner monteringen Pakken inneholder Denne startpakken sørger for varmt og kaldt trykkvann fram til første tappested. Selve

Detaljer

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk.

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Ved feil bruk av apparatet vil garantien falle bort. 1 Bluepower oppladbar

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen.

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. Innhold Innledning Vennligst les først... 3 Sikkerhet... 3 Lovbestemte forskrifter... 3 Påregnet bruk...

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Bruksanvisning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure

Bruksanvisning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure NO Bruksanvisning Webasto Charging Solutions Webasto Pure 1 Om dette dokumentet 1.1 Formålet med dokumentet Denne bruksanvisningen er en del av produktet og gir brukeren informasjon om sikker drift av

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning KNX spenningsforsyner avbruddsfri Art.nr. USV 640 MA Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Multi Control MC04

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Multi Control MC04 NO Bruksanvisning Betjeningselement Multi Control MC04 1 Oversikt betjeningselement 1 Symbol hurtig varmefunksjon 2 Symbol lufte 3 Dreieknapp (temperatur/vifte) 4 Driftsindikator/feilkode-indikator/ serviceindikator

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk vinduskontakt. Funk vinduskontakt. Best.nr. : 2256..

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk vinduskontakt. Funk vinduskontakt. Best.nr. : 2256.. Best.nr. : 2256.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

emh1 Electric Mobility Home BRUKSANVISNING - LADESTASJONER

emh1 Electric Mobility Home BRUKSANVISNING - LADESTASJONER emh1 Electric Mobility Home BRUKSANVISNING - LADESTASJONER Versjon: Nov 2012 INNHOLD 2 Innledning Side 3 Produktoversikt - Versjoner - Bestanddeler - Sikkerhetsråd - Sikkerhetssymboler - Generelle sikkerhetsråd

Detaljer

Aventa comfort. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 9. Oppbevares i bilen!

Aventa comfort. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 9. Oppbevares i bilen! Aventa comfort Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 9 Oppbevares i bilen! Aventa comfort Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 3 Sikkerhetsmerknader... 3 Informasjon om bruk av klimaanlegg...

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

Bruksanvisning GEMINI R

Bruksanvisning GEMINI R Bruksanvisning GEMINI R 060999-10 02.09.2011 Generell informasjon Om sikkerhet Dokumentasjon Gjør deg kjent med denne bruksanvisningen og alle sikkerhetshenvisninger og informasjoner før du begynner å

Detaljer

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter Bruksanvisning 12 Volts oppvarmede klær for MC, ATV og snøscooter Installering av kabler til batteri Før du installer kabler til batteriet, må du velge riktig sikring basert på kombinasjonen av oppvarmede

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende ringeklokke 1200..

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende ringeklokke 1200.. Monterings- og bruksanvisning Utenpåliggende ringeklokke 1200.. Apparatbeskrivelse Utenpåliggende klokke er en ferdiglaget enhet og tilhører Gira porttelefonssystem. Den brukes for ekstra signalisering

Detaljer

VARMLUFTSGENERATOR VERTIGO L-L184.00-FO BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

VARMLUFTSGENERATOR VERTIGO L-L184.00-FO BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING VARMLUFTSGENERATOR VERTIGO L-L184.00-FO BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 2 DRIFTSSKJEMA 7 5 6 4 2 3 1 14 11 9 12 13 8 10 Fig. 1 1 FORBRENNINGSKAMMER 2 BRENNER 3 DYSE 4 MAGNETVENTIL 5 DRIVSTOFFPUMPE 6 MOTOR

Detaljer

Bruksanvisning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 for bobiler

Bruksanvisning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 for bobiler NO Bruksanvisning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 for bobiler 1 1 Om dette dokumentet 1.1 Dokumentets formål Denne bruksanvisningen er del av produktet og inneholder informasjoner for brukeren

Detaljer

Bruksanvisning Styring WX-15S

Bruksanvisning Styring WX-15S Bruksanvisning Styring WX-15S Indeks 000 10987082 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW. Art.-nr. : FZD 1254 WW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

Aventa eco. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 9. Oppbevares i bilen!

Aventa eco. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 9. Oppbevares i bilen! Aventa eco Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 9 Oppbevares i bilen! Aventa eco Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Informasjon om bruk av klimaanlegg... 3

Detaljer

Funk bussystem Funk stikkontaktadapter für dimming. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1185..

Funk bussystem Funk stikkontaktadapter für dimming. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1185.. Best.nr. : 1185.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG. Art.nr. FST 1240 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning Bestillingsnr.: 1073 00 1 Programmere/spørre 2 Stille inn aktuelt klokkeslett 3 Stille inn ukedag 4 Visning av ukedag (1 = ma, 2 = ti.. 7 = sø) 5 Markør t for visning av ukedag 6 Visning av timer 7 Display

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer