S 3004 / S 3004 P / S Monteringsanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S 3004 / S 3004 P / S Monteringsanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!"

Transkript

1 S 004 / S 004 P / S 004 Monteringsanvisning Side 2 Oppbevares i bilen!

2 A S 004 / S 004 P 1 16 Innmontering til høyre B S 004 / S 004 P Innmontering til venstre

3 A S Innmontering til høyre B S Innmontering til venstre

4 Mål S 004 / S 004 P S * 0* * * ** 102** * Med pyntelist i krom ** Truma Ultraheat (tilleggsutstyr) Monteringsutsnitt S 004 / S 004 P S 004 min. 280 min Innmontering til høyre min min min. 280 min. 80 Innmontering til venstre min min. 0 4 mm x.x x.x + 2 mm 1 mm

5 S 004 / S 004 P / S 004 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Monteringsanvisning Bruksformål... S 004 / S 004 P... S Oppvarming under kjøring... Bestemmelser... 6 Spesielle merknader for innmontering... 6 Valg av plass til varmeapparatet... 6 Valg av plass til pipe... 6 Elektrisk tilkobling (tilleggsutstyr)... 6 Vannforsyning... Annet... Forarbeid og monteringskasse... S 004 / S 004 P... 8 S Innmontere varmeapparatet... 9 S 004 / S 004 P... 9 S 004 P klargjøring av piezo-trykktenner... 9 S S 004 / 004 ut-/innmontering av tenningsautomat Pipe Avgassføring Gasstilkobling Betjeningselementer / panel Sett på betjeningselementene Sett på panelet Ta av panelet Funksjonskontroll... 1 Advarsler... 1 Tekniske data... 1 Monteringsanvisning Montering og reparasjon av varmeapparatet må kun utføres av faglært tekniker. Før arbeidet påbegynnes må monteringsanvisningen leses og følges nøye! Hvis monteringsanvisningene ikke følges, eller monteringen utføres på feil måte, kan det føre til materielle skader og til at mennesker utsettes for fare. Bruksformål Dette varmeapparatet er konstruert for innmontering i campingvogner og andre tilhengere. Varmeapparatet S 004 / S 004 P egner seg dessuten til montering i bobiler. Innmontering i båter er ikke tillatt. S 004 / S 004 P Varmeapparatet S 004 / S 004 P er tillatt for montering i kjøretøy (bobiler i kjøretøyklasse M1) for persontransport med høyst 8 sitteplasser i tillegg til førersetet, samt for tilhengere (campingvogner i kjøretøyklasse O). Montering er ikke tillatt inne i busser (kjøretøyklasse M2 og M) og i kjøretøy for transport av farlig gods. Ved montering i spesialkjøretøy må det tas hensyn til de bestemmelsene som gjelder i slike tilfeller. S 004 Varmeapparatet S 004 er godkjent for montering i tilhengere (campingvogner i kjøretøyklasse O). Montering er ikke tillatt inne i bobiler (kjøretøyklasse M1), i busser (kjøretøyklasse M2 og M) og i kjøretøy for transport av farlig gods. Ved montering i spesialkjøretøy må det tas hensyn til de bestemmelsene som gjelder i slike tilfeller. Oppvarming under kjøring For oppvarming under kjøring foreskriver forordning (EF) nr. 661/2009 og det forpliktende UN/ECE-direktivet R 122 en sikkerhetsavstengningsanordning for bobiler og campingvogner. Gasstrykkreguleringsanlegget Truma MonoControl CS oppfyller dette kravet. Symboler som brukes Symbol markerer ulike faremomenter. Ved montering av en sikkerhetsavstengningsanordning som f.eks. gasstrykkreguleringsanlegget Truma MonoControl CS med passende dimensjonert gassinstallasjon, er drift av et typegodkjent varmeanlegg med flytende gass under kjøring tillatt over hele Europa i henhold til forordningen nevnt ovenfor. Fare for forbrenninger! Varm overflate. Følg ESD-forskriftene! Elektrostatisk oppladning kan føre til at elektronikken blir ødelagt. Jorde deg selv før du berører elektroniske komponenter. Merknad med informasjon og tips.

6 Bestemmelser Garantikrav bortfaller og erstatningskrav avvises særlig ved: forandringer på apparatet (inklusive tilbehørsdeler), forandringer på avgassføringen og pipen, bruk av andre deler enn originaldeler fra Truma som reserve- og tilbehørsdeler, ikke-overholdelse av monterings- og bruksanvisningen. I tillegg bortfaller apparatets driftstillatelse og i mange land dermed også driftstillatelsen for kjøretøyet. 2 cm² Året apparatet ble tatt i bruk for første gang må krysses av på typeskiltet (66) cm Montering i kjøretøy må tilfredsstille tekniske og administrative krav i det landet hvor det skal brukes (i Norge f.eks. NS-EN 1949). Ta hensyn til nasjonale forskrifter og regler (i Tyskland f.eks. det såkalte DVGW-arbeidsdokument G 60 ). Nærmere informasjon om bestemmelsene i de aktuelle landene kan innhentes fra våre utenlandskontorer (se Spesielle merknader for innmontering Apparatet og avgassføringen dets må alltid monteres slik at det til enhver tid er lett tilgjengelig for service og lett å demontere eller montere. Valg av plass til varmeapparatet Under kjøring må sjåføren ikke komme i berøring med varmeapparatet fra setet sitt. Varmeapparatet må ikke monteres rett bak førersetet. Bruk monteringsmalen til å kontrollere om gulvutsnittet for forbrenningsluftinntaket skal lages på høyre eller venstre side. Forbrenningsluften må ikke hentes fra kjøretøyets indre. Forbrenningsluften må alltid tilføres utenfra. Forbrenningsluftinntaket må ikke ligge i hjulenes sprutområde, ellers må det monteres et sprutvern. Gulvutsnittet for apparatet må plasseres slik at forurenset luft (avgasser, bensin- eller oljedamp) ikke kan komme inn i kjøretøyets indre. Under apparatet må det ikke befinne seg noen varmefølsomme materialer (skjær bort gulvteppet). PVC-gulv kan misfarges som følge av varmen fra sokkelen til varmeapparatet. På kjøretøyets undergulv i nærheten av forbrenningsluftinnsuget må det heller ikke være brennbare / varmeømfintlige materialer. Hvis varmeapparatet monteres på en sokkel, et dobbelt gulv eller liknende, må inntaksforlengeren (art.-nr , lengde 0 cm) brukes. Inntaksforlengeren må stikke fritt ut i luftstrømmen ca. til 10 cm under det nederste punktet av kjøretøyet (ta hensyn til kjøretøyets bakkeklaring). For S 004 trengs det 2 inntaksforlengere. Sokkelen eller det dobbelte gulvet må være nært inntil kjøretøyets indre og være laget av et ikke brennbart materiale eller være kledd med metall på innsiden. For å unngå opphopning av uforbrent gass må sokkelen ha en lufteåpning på minst 2 cm² nederst eller være åpen på undersiden. Bilde 1 Valg av plass til pipe Varmeapparatet må kun brukes med takpipe. Denne må kun innmonteres loddrett eller med en helning på maksimalt 1 grader! Pipen må plasseres slik at den alltid står fritt i luftstrømmen når varmeapparatet er i bruk. Takpåbygg kan forstyrre varmeapparatets virkemåte. Gjennom prøvekjøring må kjøretøyprodusenten eller varmeapparatmontøren finne frem til en kombinasjon av pipepåbygg og pipeforlenger som passer til de aktuelle monteringsforholdene i kjøretøyet, og eventuelt rådføre seg med Truma. Avhengig av kjøretøytype og takpåbygg kan det være nødvendig med pipepåbygg T2 (art.-nr ) eller T (art.-nr ). Pipepåbygg T er spesialutviklet for bobiler. Eventuelt må det i tillegg monteres en pipeforlenger AKV (art.-nr ). Denne må være festet med en skrue. Et åpent takvindu eller en åpen takluke i området ved pipen kan føre til at avgasser kommer inn i kjøretøyet. Derfor må pipen under ingen omstendigheter plasseres i nærheten av denne åpningen. Hvis dette ikke er hundre prosent gjennomførbart, må varmeapparatet kun brukes mens takvinduet eller takluken er lukket. For at dette ikke skal være til å misforstå, må montøren plassere en klebeetikett (art.-nr ) godt synlig ved takvinduet eller takluken. Elektrisk tilkobling (tilleggsutstyr) For drift av et varmeapparat S 004 med piezo-trykktenner (S 004 P) eller tenningsautomat (1, V) er det ikke nødvendig med en 12 V strømforsyning. Tilkobling 12 V Hvis det monteres en Truma-vifte av typen TEB- eller belysning for betjeningsenhetene, kreves det en 12 V strømforsyning (brumspenning <1,2 Vss). Varmeapparatet må kobles til det sikrede strømnettet i kjøretøyet ( A). Tilkobling 20 V ~, 0 Hz Ved bruk av en Truma-vifte av typen TN- er det påkrevet med en ekstern betjeningsenhet og tilkobling til et strømnett med 20 V vekselstrøm. Sikkerhetsmerknader Montering og reparasjon av apparatet må kun utføres av faglært tekniker. Forviss deg om at strømtilførselen er brutt. Trekk ut nettstøpselet! Montering i kjøretøy må tilfredsstille tekniske og administrative krav i det landet hvor det skal brukes (i Norge f.eks. NS-EN 1648, i Tyskland VDE ). Nasjonale lover og regler må følges. 6

7 Vannforsyning Ved innmontering av en vannforsyning i kjøretøyet må det være stor nok avstand mellom vannslangene og varmekilden (f.eks. varmeapparat eller varmluftsrør). En vannslange må ikke legges inntil varmluftsrøret nærmere enn 1, m fra varmeapparatet. Fra denne avstanden kan Truma slangeklips SC (art.-nr.: ) brukes. Ved parallell legging, f.eks. gjennom en vegg, må det brukes en avstandsholder (f.eks. litt isolasjon) for å unngå berøringspunkter. Annet Ved innmontering av en hullet skuff over varmeapparatet, som f.eks. kan brukes til å tørke ulike gjenstander, er det absolutt påkrevet å bruke en mellombunn av tre med naturlig overflate (minstedybde 280 mm eller 80 mm for S 004). Deksler til monteringsrommet må bestå av temperaturbestandig materiale (ikke PVC e.l.). Hvis kjøretøyet understellsbehandles, må alle deler av varmeapparatet som befinner seg under bilen, tildekkes, så ikke partikkeltåken fører til at varmeanlegget slutter å virke som det skal. Etter at arbeidet er avsluttet, må dekslene fjernes igjen. For å oppnå en jevn og hurtig varmluftfordeling og senkning av overflatetemperaturene ved utløpsgitteret for varmluften anbefaler vi innmontering av en Truma-vifte av typen TEB- eller TN-. Varmeapparatet S 004 må utstyres med minst én vifte. For drift med to vifter kan det leveres en spesiell monteringskasse. Forarbeid og monteringskasse For at apparatet skal fungere feilfritt, er det viktig at underkantene av monteringskassen og varmeapparatets sokkel befinner seg på samme nivå, og at sokkelen plasseres ved hjelp av monteringsmalen, så betjeningsknappen hverken blir sittende for lavt eller for høyt. Bilde A (montering på høyre side) / bilde B (montering på venstre side) Legg inn rammehalvdelene (4) i gulvutsnittet, trykk dem utover og skru dem fast (ev. kan bena først bøyes litt ut for oppnå en viss forspenning, så rammen sitter godt). På grunn av forseglingen trengs det ikke ekstra tetting mellom rammehalvdelene og gulvet. Dersom kjøretøyprodusenten krever tetting, må overflødig tetningsmateriale, spesielt tiloversblevne strenger, fjernes. Ikke bruk brennbare / varmeømfintlige materialer. Trykk ut det forstansede hullet for avgassrør i monteringskassen (1) (R = montering på høyre side, L = montering på venstre side). Ved liten monteringsdybde for varmeapparat S 004 kan avgassrøret også legges inn gjennom en åpning på siden (R1 eller L1). S 004 / S 004 P S Bilde 2 L T U R T L1 U R R1 L Hvis en Truma-vifte og / eller det elektriske tilleggsvarmeapparatet Truma Ultraheat monteres, må dekselet (T eller U) fjernes, og viften / apparatet forhåndsmonteres i samsvar med den monteringsanvisningen som fulgte med monteringskassen. 1 Fest monteringsmalen på gulvet der utsnittet for montering av monteringskassen skal lages. Pilen må peke nøyaktig mot forkanten av utsnittet (R = montering på høyre side, L = montering på venstre side). Sag ut gulvutsnittet og lag starthull for de festeskruene. Forsegle snittflater og la dem tørke helt. Ikke bruk brennbare / varmeømfintlige materialer.

8 S 004 / S 004 P Trykk ut det forstansede hullet for trykkstangen () i monteringskassen (1) (DR = montering på høyre side, DL = montering på venstre side). Hvis det forstansede hullet trykkes ut ved en feil, er det viktig å tette det ubrukte hullet DR / DL igjen. Fest viften (20) til monteringskassen med skruer (, x 19). Sett braketten (60) på støttene (1a) til monteringskassen og la den gå i inngrep. Intern betjeningsenhet Skyv kabelen til betjeningsenheten (2 silikon) for viften gjennom hullet i braketten, og klem den inn i den kabelføringen som skal brukes til dette. Ekstern betjeningsenhet Kabelen til betjeningsenheten (ikke avbildet) må ikke ligge an mot varmeapparatet, viften eller varmluftsrøret. Fest kabelen tilstrekkelig godt. Fest monteringskassen (1) i monteringsutsnittet med 6 skruer ( x 12) som alle står skrått utover. Hvis dette ikke er mulig, kan monteringskassen festes på siden, på forsiden av monteringsutsnittet, med 4 skruer. Fest braketten (60) med skruer (, x 16). Sett dekselet (61) på de to sentreringsknastene (60a) på braketten. Sving det inn ovenfra til disse går i inngrep. 1a DL 20 x S 004 Legg ytter- og innerdelen av monteringskassen over hverandre og fest dem med skruer (, x 9,) montering på høyre side (R) og montering på venstre side (L). Fest viften(e) (20) til monteringskassen med skruer (, x 19) hver. Hvis det ikke monteres noen vifte, må skruene allikevel skrus inn, for å hindre at monteringskassen klaprer. Sett braketten (60) på støttene (1a) i monteringskassen og la den gå i inngrep. Intern betjeningsenhet Skyv kabelen (eller kablene) til betjeningsenheten (2 silikon) for viften gjennom hullet i braketten, og klem den (eller dem) inn i den kabelføringen som skal brukes til dette. Ekstern betjeningsenhet Kabelen (eller kablene) til betjeningsenheten (ikke avbildet) må ikke ligge an mot varmeapparatet, viften eller varmluftsrøret. Fest kabelen (eller kablene) tilstrekkelig godt. Fest monteringskassen i monteringsutsnittet med 6 skruer ( x 12) som alle står skrått utover. Hvis dette ikke er mulig, kan monteringskassen festes på siden, på forsiden av monteringsutsnittet, med 4 skruer. Fest braketten (60) med 4 skruer (, x 16). Skyv dekselet (61) innpå fra forsiden til det går i inngrep. 1a 1 20 x 1 2 x x 2 x DR x 2 x x x 2x 60 2 R 4 x L 60a 60 1a a 1a a x Bilde 61 Bilde x 60 8

9 Innmontere varmeapparatet S 004 / S 004 P Bilde A (montering på høyre side) / bilde B (montering på venstre side) Termostatføleren () må alltid være montert på forsiden av varmeapparatet (på romsiden). Termostatføleren () og kapillærrøret (6) må under ingen omstendighet ligge an mot varmeveksleren eller panelet til varmeapparatet, eller bøyes. Kun ved montering på venstre side Trekk termostatføleren () forsiktig av etter inngrepsklemmene og sett den på på motsatt side (speilvendt), så den går i inngrep der. Sett varmeapparatet i gulvutsnittet. S 004 Bilde A (montering på høyre side) / bilde B (montering på venstre side) Termostatføleren () må alltid være montert på forsiden av varmeapparatet (på romsiden). Termostatføleren () og kapillærrøret (6) må under ingen omstendighet ligge an mot varmeveksleren eller panelet til varmeapparatet, eller bøyes. Kun ved montering på venstre side Trekk termostatføleren () forsiktig av etter inngrepsklemmene og sett den på på motsatt side (speilvendt), så den går i inngrep der. Sett varmeapparatet i gulvutsnittet. Skyv termostatføleren () med varmeskjoldet inn på skruene. Fest apparatet med skruer (), x 2 i starthullene i hjørnene og i front. Forsterk gulvkonstruksjonen i skruepunktene, f.eks. med lister. Ta ut trykkstangen () av braketten (60), stikk den nedenfra og opp gjennom rørstubben til braketten, og la den gå i inngrep i tenningssikringsventilen (8). 60 * 16 Bilde 6 1 Fest apparatet med skruer (), x 2 i starthullene i hjørnene og i front. Forsterk gulvkonstruksjonen i skruepunktene, f.eks. med lister Ta ut trykkstangen () av braketten (60), stikk den nedenfra og opp gjennom rørstubben til braketten, og la den gå i inngrep i tenningssikringsventilen (8). * Bilde / * kun S 004 P S 004 P klargjøring av piezo-trykktenner Trykk massefjæren (14) ut av transportsikringen, så denne ligger an mot monteringskassen (ellers fungerer ikke tenningen). Fest tenningskabelen (16) på samme side som trykkstangen ved hjelp av kabelholderen (1) til monteringskassen. Legg tenningskabelen over monteringskassen og skyv den gjennom utsparingen i braketten. Piezo-trykktenneren må innmonteres på samme side som trykkstangen. Bøy opp monteringskassens høyre (R) eller venstre (L) jordkontakt. Bilde L R Bilde 6 9

10 S 004 / 004 ut-/innmontering av tenningsautomat Trekk tenningsautomaten (9) ut av holderen for å montere avgassrøret. Før innmontering av tenningsautomaten må du kontrollere at stikkerkontaktene ( ) sitter som de skal. Avgassføring For S 004 / S 004 P må du kun bruke Trumas avgassrør i rustfritt stål AE, og for S 004 med Trumas overrør ÜR eller ÜR må du kun bruke AE, da apparatene er byggemønsterkontrollert og typegodkjent kun i forbindelse med disse rørene. Avgassrørets lengde Skyv tenningsautomaten inn under laskene (10) til den ikke går lenger. 1 l h * Bilde 11 9 Bilde 9 Pipe Kun S 004 / S 004 P Skjær ut en åpning med Ø 60 mm + 1 mm i en midtavstand på minst min. mm til sideveggene. Kun S 004 Skjær ut en åpning med Ø 0 mm + 1 mm i en midtavstand på minst min. 60 mm til sideveggene. Ved dobbelt tak må hulrommet fylles ut med passende, varmebestandig materiale (0), så taket blir så stivt at det ikke deformeres, men holder seg regntett når skruforbindelsen trekkes til. Stikk pipen ovenfra og ned gjennom taket, og trekk det til med skrueringen (1) på innsiden. Sikre skrueringen med skruen (2). S 004 / S 004 P 0 S minimum maksimum h [m] l [m] h [m] l [m] S 004 / S 004 P 1,6 1,8 S 004 1,9 2,1 2,,0 * Maksimalt pipeforlengere på 1 cm hver Hvis det brukes 2 eller forlengere à 1 cm, må disse tas av før kjøringen begynner, om de ikke skal mistes (ulykkesfare). En fast forlenger må være skrudd fast og sikret med en skrue. Med bøyeverktøyet (Biege-Boy, art.-nr ) blir det lettere å bøye det rustfrie stålrøret og sette på O-ringen. Bilde 12 Koble avgassrøret til varmeapparatet Skyv tetningsplaten ( kloen peker mot avgasstussen til varmeapparatet) ca. cm inn på avgassrøret (). Skyv på trykkringen (6). Utvid O-ringen (4) og før den forsiktig over snittkanten på røret, og stikk avgassrøret så langt det går inn i avgasstussen Skyv O-ringen, trykkringen og tetningsplaten inntil avgasstussen. Drei på tetningsplaten (), hekt den innpå laskene til avgasstussen, og trekk den godt til med en skrue (). Kontroller at avgassrøret sitter godt. Bilde Den medfølgende gummipakningen brukes til å tette åpningen. Ytterligere tetningsmidler trengs ikke. Bilde 1 Etter hver demontering må det settes på en ny O-ring (4). 10

11 Skyv overrøret (8) inn på avgassrøret (må rekke fra pipen til bakveggen av monteringskassen). Før rørene langs veggen med færrest mulig bend. Skyv avgassrøret () så langt det går inn i pipen, og sikre det med en plateskrue (9, x 16). S 004 S 004 P S 004 Betjeningselementer / panel Sett på betjeningselementene Plasseringen av hylsen (0) for betjeningsrattet (1 gass) avgjøres av hvordan varmeapparatet monteres (høyre- eller venstremontering). Betjeningsenhetene for viftene kan innmonteres i enhver ledig åpning i dekselet (62) Kun S 004 P Piezo-trykktenneren (18) må monteres ved siden av betjeningsrattet for gassen Trykk hylsen (0) for betjeningsrattet (1 gass) og ev. piezotrykktenneren (18) og betjeningsenheten (22 for vifte TEB-) inn i utsparingene (ta hensyn til høyre- eller venstremontering!). Plugg inn pluggen til viften i betjeningsenheten. Lukk alle åpne utsparinger i dekselet (62) med det låsbare dekselet (6). Bilde Avgassrør () med overrør (8) må være lagt med stigning i hele sin lengde og være fast og varig montert med flere klemmer (40), da det ellers kan danne seg en vannansamling som forhindrer fritt avtrekk for avgassene Gasstilkobling 62 Bilde A Driftstrykket til gasstilførselen på 0 mbar må stemme overens med driftstrykket til apparatet (se typeskiltet 66). Gassledningen må være tilkoblet med en skjæreringskobling på stussen (2), 8 mm utvendig diameter. Gasstilkoblingsstussen på varmeapparatet må ikke bøyes! Når tilkoblingsnippelen trekkes til, må man holde hardt imot med en annen fastnøkkel. Rørene må legges slik at varmeapparatet kan utmonteres igjen i forbindelse med service. Før tilkobling til varmeapparatet må du forvisse deg om at gassledningene er fri for smuss, spon o.l.! Gassanlegg for flytende gass må tilfredsstille tekniske og administrative krav i det landet hvor de skal brukes (f.eks. NS-EN 1949 for kjøretøyer). Ta hensyn til nasjonale forskrifter og regler (i Tyskland f.eks. det såkalte DVGW-arbeidsdokument G 60 ). Bilde 1 Utførelse med belysning Følg ESD-forskriftene! Dekselet leveres med forhåndsmontert sensorelektronikk. Sett inn pluggene til betjeningsenhetene i sensorkretskortet i vilkårlig rekkefølge. Fest kablene til klembøylene Bilde 16 Belysningen får strøm fra viften TEB-. Hvis apparatet S 004 / S 004 P / S 004 brukes uten viften TEB-, må det legges en separat 12 V-ledning (art.-nr ) fra kjøretøyets sikrede strømnett (brumspenning <1,2 Vss). 11

12 0 Kun S 004 P Koble den flate pluggen fra tenningskabelen (16) til piezotrykktenneren (18). Skyv jordkabelen (1) gjennom utsparingen i braketten og plugg den inn i høyre (R) eller venstre (L) jordkontakt i monteringskassen. Sett på panelet Hekt inn panelet i de nedre lagrene (1) og sving det inn (2) til forriglingen går hørbart i inngrep. Trekk for å kontrollere at festet holder Bilde 1 16 R 1 L 1 Sett dekselet (62) på braketten (60) og la det gå i inngrep. Pass på at kablene legges uten knekk og uten å bli klemt. Sett betjeningsrattet (1 gass) på trykkstangen () på en slik måte at markeringen peker på 0 -stillingen Bilde 19 Ta av panelet Panelet må kun tas av når varmeapparatet er slått av og kaldt. Hvis de to låsehendlene (64) trykkes ut samtidig, løsnes panelet. Det kan svinges ut og løftes ut av de nedre lagrene. 64 Bilde 18 Bilde B Klips på skiltet (6) i utsparingen for seglasset i panelet (til venstre ved høyremontering, til høyre ved venstremontering). Bilde 20 12

13 Funksjonskontroll Etter montering må det kontrolleres med trykkfallmetoden at tilførselsledningen for gassen er tett. Det skal utstedes et kontrollsertifikat (i Tyskland f.eks. i henhold til det såkalte DVGW-arbeidsdokument G 60 ). Utførelse med belysning Hver gang 12 V strømtilførsel er opprettet, kalibreres sensorelektronikken til belysningen på nytt. Dette kan ta noen sekunder. Ikke berør dekselet mens kalibreringen pågår. Kontroller deretter alle apparatets funksjoner iht. bruksanvisningen. Bruksanvisningen skal overleveres til eieren av kjøretøyet. Advarsler Montøren eller eieren av kjøretøyet må plassere klebeetikettene som følger med apparatet, på et sted i kjøretøyet som er synlig for alle brukere! Truma kan sende manglende etiketter på oppfordring. Tekniske data (Bestemt i henhold til NS-EN 624 og Trumas godkjenningsvilkår) Gasstype Flytende gass (propan / butan) Driftstrykk 0 mbar (se typeskilt) Merkevarmeeffekt S 004 / S 004 P: 00 W S 004: 6000 W Gassforbruk S 004 / S 004 P: g/t S 004: g/t Tilleggsinformasjon iht. NS-EN 624 S 004 / S 004 P: Q n = 4,0 kw (Hs); 290 g/t; C 1 ; I B/P S 004: Q n = 6,8 kw (Hs); 490 g/t; C 1 ; I B/P Bestemmelsesland BE, BG, RO, DK, DE, EE, FI, FR, GB, GR, UK, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, AT, PL, PT, SE, CH, SK, SI, ES, CZ, HU, CY Driftsspenning 1, V (tenningsautomat med batteridrift) Strømforbruk 22 mw (tenning) Vekt S 004 / S 004 P: ca. 10, kg (uten vifte) S 004: ca. 1, kg (uten vifte) CE-produkt-identifikasjonsnummer S 004 / S 004 P: CE-008CM028 S 004: CE-008CM0288 Med forbehold om tekniske endringer. 1

14

15

16 I tilfelle feil bør du ta kontakt med Trumas servicesenter eller en av våre autoriserte servicepartnere (se Henvendelsen din kan behandles raskere hvis du på forhånd har funnet frem apparattypen og serienummeret (se typeskiltet). Neptus A.S. Høymyrmarka Tel N-191 Vollen Fax /2016 Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn Deutschland Service Telefon +49 (0) Telefax +49 (0)

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål...

Detaljer

TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning

TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning Side 2 A B TEB-3 1 6.3 mm 1 1 18 24 1 24 26 24 26 18 C 10 Ø 55 mm 9 D TN-3 18 L1 N 23 19 22 12 23 20 22 11 13 10 21 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Symboler som brukes Symbol markerer

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Monteringsanvisning

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Monteringsanvisning S 004 / S 004 P / S 004 Monteringsanvisning A S 004 / S 004 P 6 Montering til høyre 66 8 2 0 6 4 9 4 2 B 8 62 2 6 22 S 004 / S 004 P Montering til venstre 64 64 6 6 8 6 66 9 2 2 A S 004 2 Montering til

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Monteringsanvisning Komfort på reisen A S 3002 (P) A S 5002 B C S 3002 (P) C S 5002 2 cm² ca. 5-10 cm D S 3002 (P) D S 5002 E S 3002 (P) E S 5002 F G S 3002 (P) G S

Detaljer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Modell... Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning 0 Plassvalg og montering...

Detaljer

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Monteringsanvisning Komfort på reisen A S 3002 (P) A S 5002 B C S 3002 (P) C S 5002 2 cm² ca. 5-10 cm D S 3002 (P) D S 5002 E S 3002 (P) E S 5002 F G S 3002 (P) G S

Detaljer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Modell... 2 Monteringsanvisning 24 Monteringsanvisning 20 Plassvalg og

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

S 3004 / S 3004 P / S Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Bruksanvisning Side Oppbevares i bilen! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Sikkerhetsmerknader... Viktig bruksinformasjon... 3 Oppvarming under

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Kortfattet

Detaljer

Brenselcellesystem VeGA. Servicehefte. Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brenselcellesystem VeGA. Servicehefte. Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brenselcellesystem VeGA Servicehefte Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Bilde Bilde 5 Bilde 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehefte VeGA Serienummer VeGA Serienummer

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Monteringsanvisning Side 2 Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning

Detaljer

inet Box Monteringsanvisning

inet Box Monteringsanvisning Monteringsanvisning Side 2 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Sikkerhetanvisninger... 2 Bruksformål... 2 Leveransens omfang... 2 Mål... 3 Tilkoblinger / betjeningselementer...

Detaljer

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen!

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5 Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Tillegg til bruksanvisningen Sikkerhetsanvisninger...

Detaljer

Boiler Gas BGF 10. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Gas BGF 10. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Gas BGF 10 Monteringsanvisning Side 2 Boiler Gas BGF 10 gassdrevet varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål... 2 Bestemmelser... 2 Valg av monteringssted...

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Bruksanvisning Side Oppbevares i bilen! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Sikkerhetsmerknader... Viktig bruksinformasjon... 3 Bruksformål...

Detaljer

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 7

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 7 Gassfilter Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 7 Gassfilter Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksanvisning Bruksformål... 3 Utskifting av filterpatronen... 3

Detaljer

Combi (E) Monteringsanvisning Side 2

Combi (E) Monteringsanvisning Side 2 Combi (E) Monteringsanvisning Side 2 Combi (E) 2 1 3 6 4 5 Monteringseksempel 1 Betjeningsenhet 2 Romtemperaturføler 3 Omluftinnsug (min. 150 cm²) 4 Varmluftsrør 5 Varmluftsutløp 6 Veggpipe 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Monteringsanvisning Side 2 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 gassdrevet/elektrisk varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2

Detaljer

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 6

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 6 Gassfilter Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 6 Gassfilter Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksanvisning Bruksformål... 3 Utskifting av filterpatronen...

Detaljer

Truma VarioHeat. Monteringsanvisning Side 2

Truma VarioHeat. Monteringsanvisning Side 2 Truma VarioHeat Monteringsanvisning Side Monteringsvarianter 3 4 5 30 - max. 50 cm 7 30 - max. 50 cm 6 Bilde Bilde Bilde 3 30 - max. 50 cm Monteringseksempel Romtemperaturføler Digital betjeningsenhet

Detaljer

Truma CP (E) classic. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12

Truma CP (E) classic. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12 Truma CP (E) classic Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12 Betjeningselementer CP (E) classic Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Symboler som

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder

Therme Varmtvannsbereder Therme Varmtvannsbereder Therme 230 V ~ Monteringsanvisning A B C D 18 Ø 55 mm 17 20 19 22 22 21 6 2 Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 3 Monteringsveiledning

Detaljer

Combi (E) Monteringsanvisning Side 2

Combi (E) Monteringsanvisning Side 2 Combi (E) Monteringsanvisning Side 2 Combi (E) 2 1 3 6 4 5 Monteringseksempel 1 Betjeningsenhet 2 Romtemperaturføler 3 Omluftinnsug (min. 150 cm²) 4 Varmluftsrør 5 Varmluftsutløp 6 Veggpipe 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Komfort på reisen Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 1 Varmeapparatet med propan gass Trumatic S 2 Tilførsel av forbrenningsluft

Detaljer

Boiler. Monteringsanvisning

Boiler. Monteringsanvisning Boiler Monteringsanvisning Boiler B 10 / B 14 A 3 4 8 11 38 10 1 9 2 7 5 KBS 3 B C 15 23 15 23 12 20 16 13 24 14 22 20 16 6 13 14 24 22 D E 66 mm Ø 55 mm F 34 28 30 29 28 31 26 36 25 27 31 32 33 28 35

Detaljer

Trumatic S 2200 / S 2200 P. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen!

Trumatic S 2200 / S 2200 P. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Trumatic S 2200 / S 2200 P Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Trumatic S 2200 / S 2200 P Propanvarmer for campingvogner og andre tilhengere Monteringseksempel Varmeren vises her med

Detaljer

Combi (E) CP plus ready. Monteringsanvisning

Combi (E) CP plus ready. Monteringsanvisning Combi (E) CP plus ready Monteringsanvisning Combi (E) CP plus ready 2 1 3 6 4 5 Monteringseksempel 1 Betjeningselementer (analoge/digitale) 2 Romtemperaturføler 3 Omluftinnsug (min. 150 cm²) 4 Varmluftsrør

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Eco Monterings- og brukerveiledning. -utslipp - 66 % * i brenselkostnader -66 % * CO 2

Eco Monterings- og brukerveiledning. -utslipp - 66 % * i brenselkostnader -66 % * CO 2 Monterings- og brukerveiledning -66 % * CO 2 -utslipp - 66 % * i brenselkostnader * ved bruk av begge brennerne i forhold til en konvensjonell 12 kw terrassevarmer Les bruksanvisningen nøye og påse at

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Boiler Elektro. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Elektro. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Elektro Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Modell... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Viktig bruksinformasjon...

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Bruksanvisning Side Oppbevares i bilen! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Sikkerhetsmerknader... Viktig bruksinformasjon... 3 Oppvarming under

Detaljer

Truma LevelControl. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

Truma LevelControl. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Truma LevelControl Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Truma LevelControl Innholdsfortegnelse Oversikt over apparatet Symboler som brukes... 2 Oversikt over apparatet... 2 Forskriftsmessig bruk...

Detaljer

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett Optimavent 60/30 P/F: - Optimavent P / F-modell - ½ rør L = 1000 mm - ½ rør L = 1500 mm - Innblåsningsvifte type D - Hette Ø 1170 mm -

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene. Del

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

DK NO SE FI RU 12-2012 B763-002&BDC 997.122.00.0 (02)

DK NO SE FI RU 12-2012 B763-002&BDC 997.122.00.0 (02) DK Monteringsvejledning Side Monteringsanvisning Side SE Monteringsanvisning Sidan 9 FI Asennusohje Sivu 7 RU Руководство по монтажу Страница 5 DK SE FI RU B76-00&BDC -0 997..00.0 (0) B76-00&BDC -0 Sikkerhet

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm www.dahl.no Vers: 3.03 Medfølger ikke TOPP BUNN Medfølger ikke OBS. Dusjsettet i fig 11 kan avvike noe fra aktuell modell.

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm www.dahl.no Vers: 3.03 Medfølger ikke TOPP BUNN Medfølger ikke OBS. Dusjsettet i fig 11 kan avvike noe fra aktuell modell.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang med blandabatteri med trykktank 12 liter med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene.

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Hyttedusj 90 x 70 r Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

Combi D 6(E) Monteringsanvisning. Komfort på reisen. Combi E. Combi 230 V~

Combi D 6(E) Monteringsanvisning. Komfort på reisen. Combi E. Combi 230 V~ Combi D 6(E) Monteringsanvisning Combi E 9 7 3 Combi 2 3 1 1 60 0 230 V~ 60 Komfort på reisen Combi D 6(E) 2 1 3 6 Monteringseksempel 1 Betjeningsenheter 2 Romtemperaturføler 3 Omluftinnsug (min. 10 cm²)

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Cura multiløft

Monterings- og bruksanvisning. Cura multiløft Monterings- og bruksanvisning for Cura multiløft Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innholdsfortegnelse: Side Generell beskrivelse 3 Betjening 3 Sikkerhet 3 Renhold 4 Vedlikehold 4 Lagring 4 Tekniske data 4

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

HS2800. Montering og brukerveiledning. Hytteliv Senteret AS

HS2800. Montering og brukerveiledning. Hytteliv Senteret AS HS2800 Montering og brukerveiledning Hytteliv Senteret AS 2 INNHOLD Denne pakken inneholder følgende: 1 stk. Heatsource 2800 1 stk. Termostatpanel 1 stk. GSM fjernstyring 1 stk. Gasstilkobling for 3/8"

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Therme Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksområder... 3 Symboler som finner anvendelse Symbolet henviser

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner 441055 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord uten sidebrenner 441056 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord med sidebrenner 441065

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

Fjerning av transportsikringer

Fjerning av transportsikringer Sikkerhetsanvisninger Leveranseomfang Vaskemaskinen er tung utvis forsiktighet ved løfting av maskinen. Obs! Dersom slangene fryser, kan de briste/sprekke. Vaskemaskinen skal ikke settes på steder med

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der.

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. Motasjeveiledning Aqua 1 / Aqua 2 2 1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. 3) Plasser karet der hvor

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80 MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 80 x 80 Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

Fjerning av transportsikringer

Fjerning av transportsikringer Sikkerhetsanvisninger Leveranseomfang Vaskemaskinen er tung utvis forsiktighet ved løfting av maskinen. Obs! Dersom slangene fryser, kan de briste/sprekke. Vaskemaskinen skal ikke settes på steder med

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Vers: 1.01 Telefon: 33 00 47 10 Fix Engros As Faks: 33 00 47 13 Postadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Besøksadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Org.nr:

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder

Therme Varmtvannsbereder Therme Varmtvannsbereder 230 V ~ Therme Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksområder... 3 Symboler som finner anvendelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Monterings- veiledning. Montering på 1-2-3. quick connector

Monterings- veiledning. Montering på 1-2-3. quick connector Montering på 1-2-3 Monterings- veiledning biocare e4100 quick connector Innedel - deler Utedel - drenering Verktøy Plassering Veggbrakket Hull i veggen - styrebor - 70 mm hullsag Rørenhet i gjennomvegg

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 gassdrevet/elektrisk varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som

Detaljer

SLO EST. Information RUS RS PRO LED P1 SL

SLO EST. Information RUS RS PRO LED P1 SL LT EST HR SLO RO PL SK CZ H TR GR LV RUS BG N FI DK S P E I NL F GB D Information RS PRO LED P1 SL 3.1 3.2 88,5 5 Ø235 Ø255 5 3.3 5. A C D - 2 - 4.1 Slave Master Slave 5.4 5.1 5.5 5.2 5.3 5.6-3 - N 1.

Detaljer

3/2008 MONTERINGSANVISNING PORSGRUND SEVEN D

3/2008 MONTERINGSANVISNING PORSGRUND SEVEN D 3/2008 MONTERINGSNVISNING PORSGRUND SEVEN D Innholdsfortegnelse Porsgrund Seven D Mål for monteringsskinne Generell monteringsanvisning for skap i Seven D-serien - feste av monteringsskinner på vegg -

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Ludvig MONTERINGSANVISNING 1 MONTERING AV VEGGFESTENE. Standardfester MÅLTABELL. Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) Standard (M)

Ludvig MONTERINGSANVISNING 1 MONTERING AV VEGGFESTENE. Standardfester MÅLTABELL. Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) Standard (M) MONTERINGSANVISNING Ludvig Standard (M) Compakt (MC) Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) 1 MONTERING AV VEGGFESTENE Radiatorene monteres på veggen med veggfester som griper over radiatorens

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

Avalon MONTASJEVEILEDNING

Avalon MONTASJEVEILEDNING MONTASJEVEILEDNING Steam- og dusjkabinett HX-418 2010-03 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av steam- og dusjkabinett HX-418. Husk at før montering så bør alle glassdeler

Detaljer

2 APPARATETS MÅL. Apparatets mål (i mm) A Apparatets fulle høyde (inkl. monteringsskinner) 640 B Apparatets fulle bredde 855

2 APPARATETS MÅL. Apparatets mål (i mm) A Apparatets fulle høyde (inkl. monteringsskinner) 640 B Apparatets fulle bredde 855 APPARATETS MÅL Tegningen er bare til illustrasjon D C B A Apparatets mål (i mm) CoolDrawer RB90S A Apparatets fulle høyde (inkl. monteringsskinner) 640 B Apparatets fulle bredde 855 C Apparatets fulle

Detaljer

Combi (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Combi (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Combi (E) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Combi (E) 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3 Kaldtvannstilkobling

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Combi (E) CP plus ready. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Combi (E) CP plus ready. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi (E) CP plus ready Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi (E) CP plus ready 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo Rund. Dusjkabinett 90x90

Monteringsanvising for Primeo Rund. Dusjkabinett 90x90 Vers: 01.03 Monteringsanvising for Primeo Rund Dusjkabinett 90x90 www.dahl.no Medfølger ikke Dusjstang kan avvike fra levert modell Kommentarer til monteringsanvisning for Primeo Rund Montering gjøres

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

Combi (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Combi (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Combi (E) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Combi (E) 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3 Kaldtvannstilkobling

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V Monteringsanvisning Brukerveiledning Vannsystempakke 12V Innledning Før du begynner monteringen Pakken inneholder Denne startpakken sørger for varmt og kaldt trykkvann fram til første tappested. Selve

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer