Husk årsmøtet 20. september på Rustad Hotell. Innkalling til Årsmøte på Rustad Hotell og Fjellstue 20. september 2014 kl. 16.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Husk årsmøtet 20. september på Rustad Hotell. Innkalling til Årsmøte på Rustad Hotell og Fjellstue 20. september 2014 kl. 16."

Transkript

1 NR. 107 juni 2014 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Innkalling til Årsmøte på Rustad Hotell og Fjellstue 20. september 2014 kl , side 4 Årsberetning og regnskap, s. 5 Eidsiva i anmarsj!, s. 10 Fine turforslag på Sjusjøen, s. 14 Husk årsmøtet 20. september på Rustad Hotell Møte hos Pihl AS etter brøytesesongen, s. 16

2 Din byggmester i Ringsakerfjellet! Vi har solid erfaring med rehabilitering, tilbygg og nybygg i Mjøsområdet. Vi utfører både små og store oppdrag, og lager skreddersydde løsninger etter dine ønsker. Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud! Tlf E-post:

3 Fjellhilsen fra redaktøren Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen vel Kjære hytteeier! av Erik Helli Vinteren vi har lagt bak oss har endelig gått over i historien. Fjellet gikk fra vinterdrakt til sommerdrakt i løpet av to tropeuker. Det er utrolig at de snømengder vi hadde forsvant på så kort tid. En hver årstid har sin sjarm sies det og med rette. For jammen er det flott i fjellet på sommerstid også! For de av dere som ikke følger med på våre nettsider ønsker vi her å gi en liten oppsummering av hva vinter/våren har brakt med seg av aktiviteter. Som så mange ganger før arrangerte vi påskeaften vårt tradisjonelle påskeskirenn. Nok en gang var det masse glade og energiske barn som gjorde en kjempeinnsats i sporet. Belønningen var medalje, diplom og påskeegg. Påmeldingen til familierennet var også solid med mer enn 50 lag og denne gang var det Kuåsen 51 som fikk et napp i vandrepokalen. EAK Vel deltar og er til stede i mange fora. I løpet av våren har styret fordelt møtevirksomheten mellom seg. Vi er representert og har deltatt i flere møter med Destinasjon Sjusjøen, Sjusjøen & Omegn Skiforening, Ringsaker kommune og Pihl. For å kunne ha et ord med i lagte når beslutninger som har innvirkning for vårt område tas er det etter vår oppfatning er det viktig å ha en plass rundt bordet. Nettopp av denne grunn valgte styret å fortsette samarbeidet med Destinasjon Sjusjøen og EAK Vel er representert med en eierandel. For første gang ble en del stikkveier inn til hyttene brøytet. Selv om utfordringene i ukesvis stod i kø med store snømengder er det ikke kommet inn noen klager på verken kvalitet eller responstid på brøytingen. En stor takk til Storåsen Parkering! Eidsiva er i skrivende stund i startgropa med å ta opp igjen arbeidet med å forsyne resten av Elgåsen med strøm. Planen er at anleggsarbeidet på Elgåsen skal fullføres inneværende sesong og før vinteren setter inn skal hoved-kabel skal føres fram til Aksjøen. På planen står også at det skal ryddes og finpusses litt langs hytteveiene som i fjor fikk strømkabler. I denne Birkebeinern følger også innkalling og med tilhørende saksdokumenter til årsmøtet. Nok en benytter vi Rustad hotell og i år er vi blitt lovet litt større lokale. Vi håper der vil sette av denne ettermiddagen og møte opp. Som vanlig byr vertskapet på kaffe og nydelige hjemmebakte kaker. Nyt sommeren! 3

4 Birkebeineren nr.107 Innkalling til årsmøte 2014 på Rustad Hotell og Fjellstue lørdag 20. september kl Det blir registrering av fremmøtte og utdeling av stemmesedler ved inngangen. Før årsmøtet begynner vil Per Fineid fra Pihl AS orientere om aktuelle saker som angår vårt område. Årsmøtets gang 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Konstituering av årsmøtet Valg av møteleder og sekretær Valg av 2 personer til å skrive under protokollen 3. Årsberetning 4. Regnskap med revisors beretning 5. Budsjett for Innkomne forslag 7. Valg av kommende års styre 8. Valg av revisor 9. Valg av valgkomité Velforeningen inviterer på kaffe og kaker og håper at de fremmøtte medlemmene også i år vil ta seg tid til en uformell prat når årsmøtet er rundet av. Vel møtt For styret i EAK Knut Bjarne Tajet, styreleder KIWI Sjusjøen Tlf: Åpningstider Sommer 2014 Mandag - Torsdag 09:00-21:00 Fredag 09:00-21:00 Lørdag 09:00-18:00 Søndag 09:00-18:00 4

5 Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen vel Årsberetning Medlemskap Det er 490 hytter i EAKs område. Styret er godt fornøyd med oppslutning om vellet. Kontingenten er en vesentlig del av vellets økonomiske fundament. Inneværende år har vi 383 betalende medlemmer Styrearbeid Det har dette arbeidsåret vært holdt 5 styremøter. Styremedlemmene bor spredt over hele Østlandet, og styremøtene holdes på steder og tidspunkt som kan gjøre det mulig for medlemmene å møte. Dette er som før en vesentlig utfordring, men oppmøtet har vært godt og styret har til enhver tid vært beslutnings dyktig. Styret har dette året bestått av: Knut Bjarne Tajet, leder (valgt for 2 år, ikke på valg i år) Representerer Kuåsen Aksel Ruud, styremedlem (valgt for 2 år, ikke på valg i år) Representerer Kuåsen Vidar Sølvsberg, styremedlem (valgt for 2 år, ikke på valg i år) Representerer Aksjøen Tore Sæther, styremedlem (valgt for 2 år, ikke på valg i år) Representerer Elgåsen Svein Arild Hallås, styremedlem (på valg i år) Representerer Kuåsen Kjetil Berntsen, styremedlem (på valg i år) Representerer Aksjøen Kristin Helland, sekretær (på valg i år) Representerer Elgåsen Reiel Nybø, varamedlem (på valg i år) Representerer Kuåsen Erik Helli, varamedlem og utgiver av medlems bladet Birkebeiner n (på valg i år) Representerer Elgåsen Inge Olav Rosenberg, varamedlem (på valg i år) Representerer Aksjøen. Siri Enerud har siden årsmøtet 2012 hatt hånd om økonomi og regnskap. Hun meldte seg på årsmøtet etter at vi etterlyste en person som kunne ta seg av denne oppgaven. Dette har vært et vesentlig bidrag til kvalitet i styrearbeidet. Valgkomitè: Solveig Nor, representerer Aksjøen Rovenvn Fetsund Aage Skaugen, representerer Elgåsen Gunnar Brobakken, representerer Kuåsen Valgt revisor: Jo H Lunde Leder eller medlem i styret har vært representert og hatt møter med: De andre velforeningene i Sjusjø-området Pihl v Per Fineid Destinasjon Sjusjøen Sjusjøen og Omegn Skiforening (SOS) Ringsaker Kommune 5

6 Birkebeineren nr.107 Virksomhet Samarbeidsavtalen for EAKs medlemmer med Gausdal Landhandleri er fulgt opp. Bonus for siste år er utbetalt til EAK og var på 9312,- Fortsatt iherdig innsats i salg av reklameplass fra utgiver av i Birkebeinern har fremdeles stor betydning for vellets økonomi. Fremføring av strøm går sin gang. Store deler av Elgåsen fikk strøm i høst, og Eidsiva melder at de regner med å starte opp på nytt medio juni for så å holde på til oktober. Da skal hele Elgåsen ha fått tilgang på strøm. De som har bestilt, har fått eget informasjonsbrev fra Eidsiva Nett. Hytteeiere på Aksjøen fikk i juni henvendelse fra Eidsiva angående bestilling av strøm for neste fase i utbyggingen. Det ble i høst ført strøm frem til Velkoia. Stor takk til Eidsiva som gjorde dette vederlagsfritt for EAK og til Pihl som vil betale strømabonnementet. Det har vært innhentet pris på bygging av uthus til velkoia og satt av til formålet i neste års budsjett. Styret søker Pihl om å få sette opp et uthus på 10 m2. Hvis positivt svar, blir huset satt opp på dugnad. Det har etter vinteren 2014 vært møter med bomvokter og Pihl der både erfaringer med vinterbrøyting og nytt bomsystem ble lagt frem. For bomvokter/snørydder har denne vinteren gitt et stort underskudd. Styret i EAK henvendte seg i mai 2013 til Pihl med forslag om helårsbom. Styret mener at en helårsbom kan være med å subsidiere vinter brøyting. Henvendelsen vil bli gjort på nytt juni EAK har vært representert på møter i Sjusjøen Omegn Skiforening og vil fortsatt være aktiv der. For brukerne av fjellet er de gode skiløypene helt avgjørende. Det er uttrykt ønske om å få kjørt opp en løype fra p-plassen på Elgåsen, over åsen og ned til Melsjøen. Det ble i høst vedtatt at løypene som er kjørt opp med scooter skal opprettholdes. EAKs styre vil på nytt etterlyse et kart som viser hvor disse går. Denne scooterkjøringen er en av postene i vellets regnskap. Destinasjon Sjusjøen er inne i en ny fase i og med at Innovasjon Norge er ferdig med sitt 3-årige engasjement. Styret i EAK har vedtatt å opprettholde sin deltakelse ved fortsatt å betale 1 aksje. Dette vil koste 2250,- pr år. Det har vært sendt søknad til Ringsaker kommune om tilskudd til miljøtiltak som klopping og badebrygger. EAK mener det vil være en rimelig kompensasjon for noe av eiendomsskatten som betales av hytte eierne. Styreleder har hatt møte med Ringsaker Kommune angående eiendomsskatt. Han kan melde at det er fare for at eiendomsskatten øker! Det har vært avviklet påskeskirenn ved Velkoia med god deltakelse påskeaften. Denne gangen var det mange hjelpere og arrangementet gled greit. Overskudd: ca 9000,- Det har vært sendt ut 3 nummer av Birkebeinern. Erik Helli gir ut både papirutgaven og er ansvarlig for hjemmesiden. Lillehammer Kristin Helland, sekretær 6

7 Din lokale elektroentreprenør i Mjøsregionen! Reduser strømregningen! Vi hjelper deg å installere fjernstyring av el-anlegg på hytta. Installerer nye elektriske anlegg Rehabiliterer elektriske anlegg i bolig og hytte Bad Kjøkken Sikringsskap Varme- og lysstyringer Tilbyr løsninger for landbruket Monterer brann- og tyverialarmer Tar sikkerhetssjekker på boliger og i landbruket Utarbeide rapporter Tar på oss oppdrag for industri Elektro Øst Installasjon AS Brugsvegen Moelv Tlf Faks

8 Birkebeineren nr.107 Resultatregnskap for 2012 Aksjøen, Elgåsen, Kuåsen Vel Aksjøen, Kuåsen Vel BUDSJETT 2014 BUDSJETT BUDSJETT Resultat 2013 Resultat Resultat 2 sinntekter Driftsinntekter tingenter Kontingenter Bala 99 onser Annonser k Tipping, grasrot Norsk Tipping, grasrot te fra R Kommune Støtte fra R Kommune eskirenn Påskeskirenn re inntekter Andre inntekter SUM sutgifter ehonorar Driftsutgifter Styrehonorar krivning, koia Avskrivning, koia likehold, koia Vedlikehold, koia likehold stier etc Vedlikehold stier etc ntar (høyttaler inventar anlegg) (høyttaler anlegg) skapsbod Redskapsbod isita Rekvisita m Vel-hytta Strøm Vel-hytta ekjøring fra p.plass Løypekjøring fra p.plass te til Røde kors Støtte til Røde kors te til Ringsakerfjellet Støtte til Fritid Ringsakerfjellet AS Fritid AS ebeinern, papirbirkebeinern, papir ebeinern, web Birkebeinern, web o Porto erer, forretningsfører Kasserer, forretningsfører emøter Styremøter øte Årsmøte dtgjørelse Bilgodtgjørelse er Gaver 330 ikring Forsikring en kostnad Annen kostnad gebyr Bankgebyr Sum ns einntekt Finans Renteinntekt ltat Resultat

9 Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen vel Balanse pr Kontonr Tekst Inngående balanse Denne periode Hitt Eiendeler nse pr ANLEGGSMIDLER Kontonr Tekst Inngående balanse Denne periode Hittil i år 1150 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 98900,00 0, Eiendeler 1151 Avskrivning konto , , ANLEGGSMIDLER Sum varige driftsmidler 93900, , Tomter, bygninger og annen fast eiendom 98900,00 0, ,00 SUM ANLEGGSMIDLER 93900, , Avskrivning konto , , , Bank DNB , , Sum varige driftsmidler 93900, , ,00 Sum bankinnskudd 27706, , SUM ANLEGGSMIDLER 93900, , ,00 SUM OMLØPSMIDLER 27706, , Bank DNB , , ,21 Sum bankinnskudd 27706, , ,21 SUM EIENDELER , ,04 SUM OMLØPSMIDLER 27706, , , , Egenkapital og gjeld SUM EIENDELER EGENKAPITAL , , , Annen egenkapital ,17 0, , Egenkapital og gjeld Overført resultat 0, , EGENKAPITAL Sum opptjent egenkapital , , , 2050 Annen egenkapital ,17 0, ,17 EGENKAPITAL , , , Overført resultat 0, , ,04 GJELD Sum opptjent egenkapital , , , Leverandørgjeld 5334, , EGENKAPITAL , , , Annen kortsiktig gjeld 0, , GJELD Sum kortsiktig gjeld 5334, , Leverandørgjeld 5334, , ,00 SUM GJELD 5334, , Annen kortsiktig gjeld 0, , ,00 Sum kortsiktig gjeld 5334, , ,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,04 SUM GJELD 5334, , , , SUM EGENKAPITAL OG GJELD , , ,21 9

10 Birkebeineren nr.107 Fiske i Ringsakerfjellet For å ha lov til å fiske i vannene må det løses fiskekort. Dette kan du kjøpe på Kiwi Sjusjøen eller hos bomvokter på Elgåsen. Du kan kjøpe dagskort eller årskort og for stangfiske og garnfiske. Prisen varierer mellom 350 og 850 for sesongkort for oter og garnfiske. Fiskekortet gjelder da for alle vann i Ringsakfjellet. Enkelte vann kan friste med røye, og de fleste vann er det ørret, sik og abbor som dominerer. På Sjusjøen har dessverre noen sluppet ut gjedde, noe som er for miljøkriminalitet å regne. For oss som har hytte i området har vi grunneiers tillatelse til å ha båt liggende ved vannet. Betingelsen er at båten tydelig er merket med hytte nummer. Eidsiva er i anmarsj! Eidsiva satser på å fullføre hele Elg åsen denne sesongen. Dette er selvsagt noe avhengig av hvor tidlig de kan foreta oppstart. For hele Elgåsen er det nå registrert 154 bestillinger, hvorav 77 stk. fikk mulighet for strøm i Faktura på anleggsbidraget og informasjon sendes ut en av de nærmeste dagene. Mer informasjon på neste side. < 10

11 Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen vel 11

12 Birkebeineren nr.107 EAK Vel og Sjusjøen vel i møte med Ringsaker kommune Av Knut Bjarne Tajet Leder EAK velforening Mandag 5 mai møtte representanter for de overnevnte velforeninger i samtale med ledelsen i Ringsaker kommune. Kommunen stilte med representanter fra administrasjonen og med Rådmann i spissen. Møtet fant sted i Rådhuset Brumunddal. Undertegnede representerte vår velforening. Eiendomsskatt Kommunerepresentantene redegjorde for eiendomsskatten som ble innført i kommunen i Fast eiendom, bolig og fritidseiendommer skal beskattes med samme faktor, dvs for 2014 med 4,4 promille, og kr 9000,- pr kvm for bolig, hytte og garasje og et bunnfradrag på kr ,-. Skattesatsen er også basert på en områdefaktor, dvs faktor 1,5 for Sjusjøen, faktor 1,0 for EAKs område, faktor 1,0 for Brumunddal, faktor 0,7 for Nes osv. Kommunerepresentantene kunne ikke garantere for samme nivået på eiendomsskatten i tiden fremover, men de var avhengig av å få budsjettet i balanse hvert år. Promille satsen kan lovlig heves til 7 promille. Nåværende retningslinjer for eiendomsskatt vil gjelde til 2016, men da kan retningslinjene reforhandles, evt kan en retaksering gjennomføres. Ringsaker kommune tok inn kr 71 millioner i eiendomsskatt i De kunne ikke svare på hvor mye de tok inn i eiendomsskatt fra hytteeiere. Vi mente at våre hytteområder burde få mer igjen fra kommunen, som velferdstilbud, gangveier, belysning, planovergang Norseterveien for Birkebeinerløypa, badeplass m.m. For inneværende år synes det som om vårt område er bort prioritert i vedtatte kommuneplan. Undertegnede opplyste at EAK velforening har søkt Ringsaker kommune om midler i 2013 og 2014, uten at vår velforening har fått tildelt midler for nevnte 2 år. Dette var ikke kjent for de fremmøtte fra kommunen. Næringssjef Hermod Østberg ville se på saken når han fikk tilsendt en kopi av nevnte søknad for Videre utbygging i Ringsakerfjellet Kommunerepresentantene redegjorde for videre utbygging i Ringsakerfjellet. «Som en følge av justeringene av byggeområdene, er hytteantallet redusert fra 65 til inntil 60 hytter for FB8 Heståsmyra og fra 200 til inntil 100 hytter for FB7 Kroksjølia.» Vi synes det var betenkelig at kommunen ville tillate utbygging av så vidt mange hytter i nevnte områder. Dersom noen har merknader til forslagene må dette sendes til kommunen innen 10.mai Hurdal,

13 Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen vel Innkjøring til hyttefeltet ved Aksjøen Vi ønsker å gjøre kjent at bommen ved innkjøring til hyttefeltet på Aksjøen vil bli fjernet. Denne er til hinder for utrykningskjøretøy og for de som brøyter vinterveg. Dessuten er den lite praktisk med hensyn til all trafikk av håndverkere som skal til hyttene. Storåsen AS fjerner bommen for oss. Styret Kjøring uten å betale Denne vinteren har hyttefeltet ved Aksjøen og enkelte andre hytteveier blitt brøytet. De hytteeiere som har gjort avtale med Storåsen Parkering gis mulighet til å kjøre helt fram til hytta. Da er det svært lite tilfredsstillende at det i løpet av vinteren har dukket opp en del gratiskjørende. dette syntes verken Storåsen Parkering, de respektive betalende særlig mye om. Etter innføring av det nye bomsystemet har det også dukket opp noen uærlige hytteeiere. Vi er gjort kjent med at enkelte hytteeiere betaler feil (for lav) sats, for så å på uærlig vis benytte vinterbrøytet vei for å sette av bagasje og folk, for så å endelig å parkere bilen langs veien. De som blir oppdaget opplever å måtte betale straffegebyr. Uansett blir det ikke godt naboskap av slikt oppførsel. 13

14 Birkebeineren nr.107 Fine turforslag på Sjusjøen Hytter skifter eiere og dermed kommer stadig nye hytteeiere til. Det tar litt tid å bli kjent i nye områder. Derfor tenkte vi at vi kunne fortelle litt om to svært mye brukte turalternativer. Nøkkelåsen til Steinvikfjellet ca 2-2,5 timer tur retur Middels lett tur med flott utsikt som bonus. Start ved Nøkkelåssetrene, som ligger langs veien mellom Storstilen og Ljøsheim, merket Nøkkelåsen ved hovedveien. Stien går til høyre når du kommer inn på setervangen, følg denne meter og ta til venstre. Stien går oppover i småskogen de første 20 minuttene før terrenget åpner seg. Stien går slakt på skrå oppover mot Steinvikfjellet i åpent terreng. På toppen åpner det seg en fantastisk utsikt mot Ljøsheim, Aksjøen, Elgåsen, Rondane og Jotunheimen. Ta samme sti tilbake, som blir en lettere nedstigning fra fjellet med utsikt mot Åstdalen og Øyungsfjellet. Ta av ned mot Snultrasetrene som du ser mot nord/nord vest på fine klopper over myra. Følg stien til du kommer til setrene, deretter seterveien ca 500 meter. Stien tar av til høyre over Svartåsen og kommer ned igjen på vei lenger fremme. Følg veien ca 500 meter, ta av hyttevei opp til venstre og følg denne til enden ca 300 meter hvor stien starter igjen. Variert stigning opp til toppen på god sti med utsikt mot Øyungsfjellet og Hornsjø. På toppen er det flott utsikt hvor du på klarværsdager kan se både Rondane og Jotunheimen. Ta samme vei tilbake. For flere turforslag Krigsfjell 3-3,5 timer tur retur fra Elgåsen og Aksjøen Fra Aksjøen, følg hytteveien fra parkeringen ved Aksjøen hyttefelt opp til toppen av feltet ca 1,5 km, der starter stien opp til høyre mot Aksjøhøgda. Fra Elgåsen kan du følge veien til Melsjøsetrene. Følg stien opp til Melsjøhøgda, deretter stien over toppen og nedover på andre siden hvor du kan se mot Snultra seteren og Agnkjernet. Følg stien til du kommer til Aksjøhøgda. To spreke damer på tur. Sjusjøen i sin høstprakt. 14

15 RingsakFjelletDr ift Behov for anleggsarbeid ved din hytte? Ringsakfjellet Drift holder til i Sjusjøen, og kan hjelpe deg med alt du trenger innen graving, planering og drenering i fjellet. Vi utfører blant annet - brøyting - drenering - grunnarbeid - grøftegraving - tomtegraving Ta kontakt for en hyggelig prat! Tlf Sjusjøen Infosenter, 2612 Sjusjøen Kontaktperson: Johannes Haukåssveen Tlf

16 Birkebeineren nr.107 Møte hos Pihl AS etter brøytesesongen Av Tore Sæther Sverre har hatt det travelt i vinter. Det fortelles om litt forskjellige tilbakemeldinger fra hyttebrukerne i områdene til Pihl og Brøttum Almenning. Trond Sverre Hagen kunne fortelle at folk i EAK stort sett har vist forståelse og gitt positive tilbakemeldinger angående vegstandard og fremkommelighet. Den siste vinteren har gitt flere erfaringer med brøyting av veger i EAK områdene. Vi har hatt noe i nærheten av en ekstremvinter med store snømengder og mye vind. Dette har gitt brøytemannskapene utfordringer. Etter vintersesongen har Pihl AS invitert maskinentreprenørene og velforeningene til informasjonsmøter den 11. april og 3. juni. Ekstremvinter. Brøytemannskapene kunne fortelle at de på en normal vinter regner brøytedager. Før vinterferien var antallet brøytedager allerede kommet opp i det dobbelte!! Det er også en vesentlig forskjell på brøyting av områdene nedenfor Storåsen og innenfor i det at lavere områder i større grad brøytes etter snøfall mens områdene innenfor Storåsen brøytes også når det blåser. Dermed øker antallet brøytedager i EAK området ytterligere det er ingen tvil om at Trond Brøyting av hytteveger. For første gang har en del av hyttevegene blitt brøyta fram til hyttene med oppstillingsplass for bil hos den enkelte hytteeier. Selv om hyttevegene i utgangspunktet skal brøytes til helgene har de i vinter vært brøyta kontinuerlig på grunn av vær og snøforholdene. Dette for å unngå at de snør helt igjen med mye ekstraarbeid i å brøyte dem neste helg. For vinteren 2013/14 ble prisen for hyttevegbrøyting satt til kr ,-. Etter at vinteren er forbi ser en at brøytekostnadene ble dobbelt så store som først antatt. Selv om det nå har vært en ekstremvinter vil det i normale vintre ikke være økonomisk gjennomførbart å brøyte vegene uten at prisen for den enkelte hytteeier økes. Trond Sverre på Storåsen kunne fortelle at det har vært mer trafikk gjennom bommen sist vinter i forhold til tidligere vinter. Han kan i sitt regnskap skille kostnader og inntekter mellom hovedvegen innover til Aksjøen og hyttevegene. Dermed holdes det god oversikt over hvordan økonomien for brøytinga i områdene fordeler seg. Vi er dermed sikret riktig prissetting for kjøring i området. Velforeningen har bedt om at kostnadene for brøyting av hyttevegene synliggjøres og legges til grunn for prissettingen. 16

17 Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen vel I forbindelse med fjorårets spørreundersøkelse og problemstillinger rundt brøyting av hytteveger vedtok velforeningen at den ikke skal være part i saken. Brøyting skal være et anliggende mellom den enkelte hytteeier og Pihl AS som grunneier og maskinentreprenør. Dårlig butikk å brøyte. Etter sesongen er det klart at økonomien i brøytinga for maskinentreprenørene sin del er svært dårlig. Det er snakk om betydelige underskudd som det tar lang tid å hente inn og det kreves solid økonomisk ryggrad. I den forbindelse har det særlig fra Sjusjøen Vel blitt ytret ønske om at grunneierne, dvs Pihl og Brøttum Almenning, skal stå for brøytingen og at de skal leie tjenester fra entreprenørene. Dermed drar man fordel av den solide økonomi grunneierne har. I tillegg vil hytteeierne da få kun en part å forholde seg til både når det gjelder brøyting, serviceavgift og tomteleie. Pihl og Brøttum Almenning ville ikke gi lovnader om at de vil forestå brøyting men lovet å tenke igjennom saken. Bommen på Storåsen. Velforeningen har tidligere bedt om at betalingssystemet for kjøring på hovedvegen skal være likt det som var da man betalte manuelt i luka. Oppgradering av betalingsautomaten gir nå mulighet for å gå tilbake til prinsippet der man betaler for en kjøretur og for parkering etter hvor mange dager man skal stå. Dette vil trolig bli innført fra kommende vinter. Trond Sverre Hagen vil sammen med Per Finneid fra Pihl AS bli invitert til årsmøtet i september og vi håper de kan informere om bom og brøyting der. Ny bru ved Velt Aksjøen Vidar og Inge Olav fornekter seg ikke. Med krom rygg og og full dugnadsinnsats gikk de sist helg i gang med arbeidet med å bygge ny bru over bekken ved Velt-Aksjøen. Her viser vi før og etter bilde. Vel blåst karer! Før Etter 17

18 Birkebeineren nr.107 Styremedlemmer Styret i EAK-velforening Navn/adresse: Styreleder/Kuåsen Knut Bjarne Tajet Styremedlem/Aksjøen Kjetil Berntsen Duevegen Ingeberg Styremedlem/Aksjøen Vidar Sølvsberg Kongsveien 63A 2380 Brummunddal Styremedlem/Elgåsen Kristin Helland Weidemanns gt. 4 c 2613 Lillehammer Tlf: m m m kommune.no m online.no Navn/adresse: Styremedlem/Elgåsen Tore Sæther Sørsvevegen Lillehammer Styremedlem/Kuåsen Svein Arild Hallås Heggelia Fetsund Styremedlem/Kuåsen Axsel Ruud Jøkvegen 7B 2380 Brumunddal Tlf: m m m For full oversikt over styret: Feiet pipa på hytta? Tenk brannsikkerhet! Ringsaker kommune feiervesenet utfører hyttefeiing i uke 35, 25. til 28. august i Ringsakerfjellet. Pris pr. pipeløp er 812,- + mva (1015,- inkl mva) Bestilling sendes: eller Servicesenteret på telefon Husk ved bestilling: Hytte nr., veinavn, almenning hvor hytta ligger, eiers navn og bostedsadresse og telefonnummer. Velforeningen søker dugnadsgjeng Av Erik Helli Til enkelte prosjekter ønsker vi å ha tilgang til en dugnadsgjeng. På planen har vi arbeid med å legge klopper mellom hyttefeltet fra Aksjøen til Elgåsen. Det er en strekning på meter. Mange stier er i ferd med å gro igjen og vi ønsker oss litt hjelp til rydding og merking av disse. Velkoia vår trenger også et malingstrøk av og til. I løpet av kort tid vil vi legge ut en liste på hjemmesiden hvor man kan skrive seg på med navn og telefonnummer. Følg med på nettsiden. Takk for at du stiller! 18

19 Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen vel Innedo og vann på hytta? DIN RØRLEGGER I FJELLREGIONEN Øk komforten på hytta og innstaller Jetsdo. Vi kommer gjerne på befaring og finner gode løsninger som passer deg. Telefon: Turistveien 107, 2390 Moelv Telefon:

20 Vi er nå forhandler av Cinderella forbrenningstoalett Vi utfører service og vedlikehold innen: - Solcelleanlegg - Vaktmestertjenester - Parafinovner - Restaurering - Nybygg - Torvtak - Maling - Snømåking Og er tiden inne for å investere i nytt ordner vi selvsagt det også. Ring oss for et godt tilbud! eller besøk oss på: Dette fixer vi! Layout og trykk: HELLI Visuell kommunikasjon - tlf.: ,

Innkalling til årsmøte Lørdag 26. september på Låven bar, Sjusjøen. Årsberetning og resultatregnskap for EAK Vel - s. 5. Innkalling til årsmøte - s.

Innkalling til årsmøte Lørdag 26. september på Låven bar, Sjusjøen. Årsberetning og resultatregnskap for EAK Vel - s. 5. Innkalling til årsmøte - s. NR. 110 JUNI 2015 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Innkalling til årsmøte Lørdag 26. september på Låven bar, Sjusjøen Innkalling til årsmøte - s. 4 Årsberetning og resultatregnskap for EAK Vel - s. 5 Referat

Detaljer

Husk årsmøtet 14. september på Rustad Hotell. Innkalling til Årsmøte på Rustad Hotell 14. september 2013 kl 16.00, side 4

Husk årsmøtet 14. september på Rustad Hotell. Innkalling til Årsmøte på Rustad Hotell 14. september 2013 kl 16.00, side 4 NR. 104 juni 2013 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Innkalling til Årsmøte på Rustad Hotell 14. september 2013 kl 16.00, side 4 Årsberetning og regnskap 15.09.2012 14.09.2013 Gutta bygger ny badebrygge på

Detaljer

Påskeskirenn. Med påminnelse om betaling av kontingent, og husk påskeskirennet! Stemningsrapport fra fjellet og styret i EAK, s. 4

Påskeskirenn. Med påminnelse om betaling av kontingent, og husk påskeskirennet! Stemningsrapport fra fjellet og styret i EAK, s. 4 Startkontingent kr 50,- pr. lag. NR. 106 November 2013 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Med påminnelse om betaling av kontingent, og husk påskeskirennet! Stemningsrapport fra fjellet og styret i EAK, s.

Detaljer

Referat fra Årsmøte 2014 s. 8. Pihl med beslutningsvegring i Kvevegen s. 12. Møte med Arne M. Hoff, Aksjøen s. 5

Referat fra Årsmøte 2014 s. 8. Pihl med beslutningsvegring i Kvevegen s. 12. Møte med Arne M. Hoff, Aksjøen s. 5 NR. 108 november 2014 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Referat fra Årsmøte 2014 s. 8 Pihl med beslutningsvegring i Kvevegen s. 12 Møte med Arne M. Hoff, Aksjøen s. 5 Innedo og vann på hytta? DIN RØRLEGGER

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte NR. 113 JUNI 2016 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Innkalling til årsmøte Lørdag 15. september på Låven bar, Sjusjøen Intervju 6 EAK VEL 10 Aksjøen nr. 14 Thale Renskaug forteller om hytte nummer 14 Årsberetning

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen Vel 14. september 2013 - s. 4. Automatbom på Storåsen klar for drift - s.10

Referat fra Årsmøte i Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen Vel 14. september 2013 - s. 4. Automatbom på Storåsen klar for drift - s.10 NR. 105 November 2013 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Referat fra Årsmøte i Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen Vel 14. september 2013 - s. 4 Automatbom på Storåsen klar for drift - s.10 Storfint besøk på Elgåsen

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte NR. 113 JUNI 216 E LG Å S E N, A K S J Ø E N O G K U Å S E N V E L Innkalling til årsmøte Lørdag 17. september på Låven bar, Sjusjøen Intervju EAK VEL 6 Aksjøen nr. 14 1 Årsberetning Thale Renskaug forteller

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

HOLSÅSEN VEL. Sak 2 Styrets årsberetning for 2016 Etter årsmøtet i 2016 har styret hatt følgende sammensetning:

HOLSÅSEN VEL. Sak 2 Styrets årsberetning for 2016 Etter årsmøtet i 2016 har styret hatt følgende sammensetning: HOLSÅSEN VEL Referat fra årsmøte på Steinstølen torsdag 13.04.2017 kl. 17.00. Det møtte omlag 46 personer på årsmøtet. Møteledelse: Inger-Lise F. Jespersen ble valgt til møteleder. Sak 1 Innkalling og

Detaljer

ÅRSMØTE I ELGÅSEN, AKSJØEN OGKUÅSEN VELFORENING I SJUSJØEN FJELLKIRKE

ÅRSMØTE I ELGÅSEN, AKSJØEN OGKUÅSEN VELFORENING I SJUSJØEN FJELLKIRKE ÅRSMØTE I ELGÅSEN, AKSJØEN OGKUÅSEN VELFORENING 23.09.2017 I SJUSJØEN FJELLKIRKE REFERAT OG PROTOKOLL. Referat fra formøtet Allerede en time før møtestart begynte hytteierne å fylle kirken. Det var satt

Detaljer

Årsmelding Sjusjøen Vel 01.05.2013-31.04.2014

Årsmelding Sjusjøen Vel 01.05.2013-31.04.2014 Årsmøte Sjusjøen Vel 2014 Sak 3 Årsmelding Sjusjøen Vel 01.05.2013-31.04.2014 1. Formål Sjusjøen Vel er en uavhengig forening som har til formål å ivareta medlemmenes interesser på Sjusjøen og omegn. 2.

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 Lørdag 13. august kl. 15:30, etter årsmøtet for Trondrudmarka Vegsamvirke MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017

Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017 Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017 Tid: Onsdag 12. april kl. 16.30 Sted: Gautestad kurs- og misjonssenter Saker til behandling: 1. Styrets årsberetning for 2016 2. Regnskap for 2016 3.

Detaljer

Innkalling til årsmøtet i EAK 17. september Årsberetning, regnskap og budsjett Sted: Fjellheimen kl. 17:00

Innkalling til årsmøtet i EAK 17. september Årsberetning, regnskap og budsjett Sted: Fjellheimen kl. 17:00 NR. 100 september 2011 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Innkalling til årsmøtet i EAK 17. september Årsberetning, regnskap og budsjett Sted: Fjellheimen kl. 17:00 Innløsing av tomter - hva er praksis? Hyttestrid

Detaljer

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING ) ÅRSMØTE OG ÅRSBERETNING 2) STYRET/STYREMØTER/ANDRE MØTER 3) UTBEDRING/RYDDING AV LØYPETRASEER - NYE TRASEER

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING ) ÅRSMØTE OG ÅRSBERETNING 2) STYRET/STYREMØTER/ANDRE MØTER 3) UTBEDRING/RYDDING AV LØYPETRASEER - NYE TRASEER 1) ÅRSMØTE OG ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2015 Årsmøtet 2015 ble avholdt 8. mai i Borgegrend Jaktlavvo, Det var i alt 10 fremmøtte. Årsmøtet var det første ordinære etter vedtekter utarbeidet i 2014. Under

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal Styrets beretning Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Revisor:

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller Innkalling til årsmøte for 2012

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller  Innkalling til årsmøte for 2012 Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller http://www.orvtt.no Innkalling til årsmøte for 2012 Styret for Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket innkaller herved velforeningens medlemmer

Detaljer

Hytteeierforeningen Hafjell Panorama

Hytteeierforeningen Hafjell Panorama STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010/2011 I. Styrets sammensetning Styret har etter årsmøtet 31. mars 2010 bestått av: Styret har hatt 5 styremøter i perioden, og ett i forbindelse med Nyttårsarrangementet. II.

Detaljer

Husk å betale medlemskontigenten for 2015! Påskeskirenn. Bombilletter Elgåsen- s. 4. Destinasjon Sjusjøen, hva er det? - s. 8. Leserbrev s.

Husk å betale medlemskontigenten for 2015! Påskeskirenn. Bombilletter Elgåsen- s. 4. Destinasjon Sjusjøen, hva er det? - s. 8. Leserbrev s. idealtid og rebusløsning) Startkontigent 100, pr. lag NR. 109 FEBRUAR 2015 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Påskeskirenn fra Velkoia på Elgåsen PÅSKEAFTEN Påmelding fra kl 11.00 Start kl 12.00 Klasse 1:

Detaljer

Innkalling til årsmøte. Lørdag 23. september i Sjusjøen fjellkirke, kl EAK VEL. Innlegg 16. Årets årsberetning, resultatregnskap og budsjett

Innkalling til årsmøte. Lørdag 23. september i Sjusjøen fjellkirke, kl EAK VEL. Innlegg 16. Årets årsberetning, resultatregnskap og budsjett NR. 116 AUGUST 2017 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Innkalling til årsmøte Lørdag 23. september i Sjusjøen fjellkirke, kl. 16.00 EAK VEL Årsberetning Årets årsberetning, resultatregnskap og budsjett 8 1

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent

Detaljer

Husk å betale medlemskontingenten. for 2013! Referat fra møte i styringsgruppa i Sjusjøen og Omegn Skiforening

Husk å betale medlemskontingenten. for 2013! Referat fra møte i styringsgruppa i Sjusjøen og Omegn Skiforening NR. 103 Januar 2013 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Referat fra møte i styringsgruppa i Sjusjøen og Omegn Skiforening God innkjøpsavtale for velforeningens medlemmer, se eget brev Bevaring av Luddenhytta

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 Lørdag 9. august kl. 15:30 MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste

Detaljer

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 1600 ---OO---OO---OO---

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Agenda : 1. Årsberetning 2014 2. Regnskap, revisjonsberetning

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I Medlemmer i Nordre Greverud Vel innkalles herved til ordinært årsmøte som avholdes torsdag 26. mars 2009 kl. 20.00 i Idrettshuset på Østre Greverud. Møtet blir en fin anledning

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010.

Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010. Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010. Årsmøtet ble åpnet kl. 1600 av styreleder Bjørn Egil Skar. Han ønsket alle velkommen og orienterte så om aktuelle saker: - Det har

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2013 Brenthovd februar 2013 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette innkalt til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2016

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2016 SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2016 Sted : Væktarstua Tid : Lørdag 29.10.2016 - Klokka 16.00 I forkant av årsmøtet vil representant fra Tydal Kommune orientere om status på oppgradering av

Detaljer

Ta brannsikkerhet på alvor s. 4-5

Ta brannsikkerhet på alvor s. 4-5 NR. 111 NOVEMBER 2015 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Ta brannsikkerhet på alvor s. 4-5 Nye bomsatser - s. 6 Ut på tur - s. 11 Motta gratis Fjellnytt - s. 10 Innedo og vann på hytta? DIN RØRLEGGER I FJELLREGIONEN

Detaljer

Referat fra Årsmøtet 08.04.2009. Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009. Det var 21 medlemmer og to ikke-medlemmer som møtte.

Referat fra Årsmøtet 08.04.2009. Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009. Det var 21 medlemmer og to ikke-medlemmer som møtte. . AHF. Aurdalsåsen hytteforening Leder Finn Kr. Aamodt Jegerveien 36, 0777 OSLO Telefon: mob.91840710 e-post: finn.aamodt@invanor.no www.aurdal-hytteforening.no Kasserer Tone M.Jystad Fredrikson Jegerveien

Detaljer

Brøyting av sideveier i Skarsdalen 2014-2015 og eventuelt over 3 år 2014-2017.

Brøyting av sideveier i Skarsdalen 2014-2015 og eventuelt over 3 år 2014-2017. Brøyting av sideveier i Skarsdalen 2014-2015 og eventuelt over 3 år 2014-2017. På kommende ekstraordinær generalforsamling skal det voteres over styrets forslag på reduksjon av hovedveinettet, samt kostnadsfordeling

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNLI HYTTEVEL TORSDAG 24. MARS 2016 KL

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNLI HYTTEVEL TORSDAG 24. MARS 2016 KL INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNLI HYTTEVEL TORSDAG 24. MARS 2016 KL. 16.00-17.00 Årsmøtet avholdes ute i den frie natur, på parkeringsplassen ved Storeflate Vi håper og tror det blir godt vær i påsken, og

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING Til husstandene i Askjellrud Huseierforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING Dato: 24. mars 2010 Tid: Klokken 19.00 Sted: Røyslimoen Skole SAKSLISTE 1. Opprop og fastsetting av stemmetall

Detaljer

Årsmelding Sjusjøen Vel 01.05.2014-31.04.2015

Årsmelding Sjusjøen Vel 01.05.2014-31.04.2015 Årsmelding Sjusjøen Vel 01.05.2014-31.04.2015 1. Formål Sjusjøen Vel er en uavhengig forening som har til formål å ivareta medlemmenes interesser på Sjusjøen og omegn. 2. Velets tillitsvalgte 2.1 Styret

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Dagsorden: 1. Årsberetning 2. Regnskap 3. Budsjett 4. Valg 1. Formann på valg 1 år Espen Krogh 2. Viseformann på valg 2 år Olav Frang 3.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. Lørdag 13. August 2016 kl

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. Lørdag 13. August 2016 kl Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA Lørdag 13. August 2016 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent og valg av møteleder. 2. Årsberetning

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening

Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening Dato: 21. mars 2007 Tid: kl. 19:00 Sted: Horten Rådhus, kantinen Innkalling til årsmøtet ble sendt ut 21. februar. Dagsorden og innkomne forslag ble sendt

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 29.01.17 Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 ÅPNING AV MØTET VED LEDER SAK 1 / 17 KONSTITUERING AV MØTET 1.1 Registrering av stemmeberettigede 42 stk. 1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2010 Dugnad høsten 2010 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette kallet inn til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014 Velkommen til Årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014 Innkalling Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap. Årsmøtet holdes i kaféen på Mysusæter Servicesenter 27. september

Detaljer

Til: Sverre Benum, Thomas Austad, Bjørnar Svendsen og Einar Hansen SAK 1/2013. GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTETE 6.

Til: Sverre Benum, Thomas Austad, Bjørnar Svendsen og Einar Hansen SAK 1/2013. GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTETE 6. SOLTINDDALEN SAMEIE Dåfjord 9130 HANSNES Til: Sverre Benum, Thomas Austad, Bjørnar Svendsen og Einar Hansen INNKALLING TIL STYREMØTE I SOLTINDDALEN SAMEIE STED: Turistveien 94, 9020 Tromsdalen DATO: Lørdag

Detaljer

INNKALLING. Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009

INNKALLING. Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009 INNKALLING Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009 Tid: 9/4-09 Skjærtorsdag kl 17:00 18:30 Sted: Stua på Knaben Leirskole Saker: 0. Konstituering, opptelling av stemmeberettigede 1. Valg av dirigent

Detaljer

Saksliste Årsmøte Storrlineset Hyttegrend Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Valg av møteleder

Saksliste Årsmøte Storrlineset Hyttegrend Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Valg av møteleder Saksliste Årsmøte Storrlineset Hyttegrend 2015-2016 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Valg av møteleder Årsrapport 2015-2016 sesongen Regnskap 2015-2016 sesongen Budsjett 2015-2016 sesongen

Detaljer

Steinset Økteren Hytteforening

Steinset Økteren Hytteforening Styrets årsberetning 2014 Art av virksomhet Hytteforeningens formål er å virke for utvikling av feltet, ivareta de interesser som punktfeste innehaverne har felles, samt fremme godt naboforhold. Hytteforeningen

Detaljer

1. Registering av fremmøtte medlemmer

1. Registering av fremmøtte medlemmer Saksliste 1. Åpning og registrering av fremmøtte medlemmer (andelshavere) 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av møteleder, referent og 2 personer til å underskrive protokoll 4. Årsberetning og orientering

Detaljer

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013 Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel Sjusjøen Fjellkirke 27. juli 2013 Årsmøtet ble åpnet kl. 16:05 av Bjørn Egil Skar som ønsket alle velkommen og orienterte om tilleggsdokumentene og aktuelle saker.

Detaljer

Sak 3 Årsmøte 2013. Årsmelding Sjusjøen Vel - 1. mai 2012 30. april 2013

Sak 3 Årsmøte 2013. Årsmelding Sjusjøen Vel - 1. mai 2012 30. april 2013 Sak 3 Årsmøte 2013 Årsmelding Sjusjøen Vel - 1. mai 2012 30. april 2013 1 Formål Sjusjøen Vel er en uavhengig forening som har til formål å ivareta medlemmenes interesser på Sjusjøen og omegn. 1.1 Styrets

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering UlVANGSVEGEN VEGLAG - Orgnr 999332749 27. mars 2014 Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering Styrets forslag til

Detaljer

Dato: 14.2.2015 Deltakere: Oddgeir Løken, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Bjørn Skaar, Odd Christian Øverland Forfall:

Dato: 14.2.2015 Deltakere: Oddgeir Løken, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Bjørn Skaar, Odd Christian Øverland Forfall: STYREPROTOKOLL 2015-1 Dato: 14.2.2015 Deltakere: Oddgeir Løken, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Bjørn Skaar, Odd Christian Øverland Forfall: SAK 62: NY BRØYTE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE (Saken er behandlet

Detaljer

Referat styremøte nr 03 Vinjeveien vel 28/02-2014

Referat styremøte nr 03 Vinjeveien vel 28/02-2014 Referat styremøte nr 03 Vinjeveien vel 28/02-2014 Møte avholdt på hytta hos Per Eivind Grosvold Tilstede: Joar Hagen Odd Søgård Simen Sollien Per Eivind Grosvold Per Ole Hveberg Helge Hatlemark Haakon

Detaljer

Husk årsmøtet: Det er fort gjort å glemme... Eidsiva har oppstart i uke 25. Leserbrev: Fortetting av hytteområder. Gjelsten tar over Pellestova

Husk årsmøtet: Det er fort gjort å glemme... Eidsiva har oppstart i uke 25. Leserbrev: Fortetting av hytteområder. Gjelsten tar over Pellestova NR. 102 JULI 2012 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Det er fort gjort å glemme... Eidsiva har oppstart i uke 25 Leserbrev: Fortetting av hytteområder Husk årsmøtet: Lørdag xx. september Gjelsten tar over

Detaljer

Bevertning-kaffe og kaker

Bevertning-kaffe og kaker INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014 I VARDE VEL Det innkalles med dette til årsmøte onsdag 12. februar 2014 kl. 19.00. Sted: Fjord- og Fjellhytter, Svanholmen 19, 4313 Sandnes (PÅ FORUS) 1. PRESENTSJON AV FJORD-og

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2015

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2015 SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2015 Sted : Væktarstua Tid : Lørdag 24.10.2015 - Klokka 16.00 I forkant av årsmøtet vil representanter fra Tydal Kommune orientere om status på oppgradering av

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

NR. 114 JANUAR Servering. Årsmøte. Protokoll fra fjorårets årsmøte på Låven bar. Midtfjellkoia skal nå utvide sin åpningstid

NR. 114 JANUAR Servering. Årsmøte. Protokoll fra fjorårets årsmøte på Låven bar. Midtfjellkoia skal nå utvide sin åpningstid NR. 114 JANUAR 2017 E LG Å S E N, A K S J Ø E N O G K U Å S E N V E L Innbeta lingsblanket t for me dlemskonting ent er m ed i denne u tgaven Servering Årsmøte 6 Midtfjellkoia Protokoll Midtfjellkoia skal

Detaljer

Langebåt Vel, Frogn. Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo

Langebåt Vel, Frogn. Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo A. Åpning Styrets formann, Arild Kristiansen, ble valgt til møteleder. Svein Erik Bakken og Marit Dietrichson

Detaljer

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 (Innkallingen lagt ved til slutt med oppdatert innstilling fra valgkomiteen) Oppsummering og vedtak: Sak 0. Innkalling ble godkjent uten kommentarer.

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

Årsmøte Hytteeierforeningen Hafjell Panorama Gaiastova 31. mars 2010

Årsmøte Hytteeierforeningen Hafjell Panorama Gaiastova 31. mars 2010 Årsmøte 2009-2010 Hytteeierforeningen Hafjell Panorama Gaiastova 31. mars 2010 SAKSLISTE 1. Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av to medlemmer

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. (Trondrudmarka Vegforening) Lørdag 9. August 2014 kl

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. (Trondrudmarka Vegforening) Lørdag 9. August 2014 kl Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA (Trondrudmarka Vegforening) Lørdag 9. August 2014 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

«Grenser for utbygging, grenser for forskning og politikk» Tor Arnesen Østlandsforskning. Spol fram til 1978

«Grenser for utbygging, grenser for forskning og politikk» Tor Arnesen Østlandsforskning. Spol fram til 1978 «Grenser for utbygging, grenser for forskning og politikk» Tor Arnesen Østlandsforskning Spol fram til 1978 «Grenser for utbygging, grenser for forskning og politikk» Situasjonen i 1978, og framtiden slik

Detaljer

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Dato: Torsdag 11. mai 2017 Sted: Kantinen, Revheim Skole Tid: Kl. 20:00 Saker til behandling 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Gjennomgang

Detaljer

Hvem ønsker strøm? Spørreundersøkelse om strømsaken s. 11 Svar fra Pihl vedrørende bomsaken s. 15 Strømforsyning? Her er svaret fra Eidsiva s.

Hvem ønsker strøm? Spørreundersøkelse om strømsaken s. 11 Svar fra Pihl vedrørende bomsaken s. 15 Strømforsyning? Her er svaret fra Eidsiva s. NR. 96 FFEBRUAR 2010 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Husk å betale medlemskontingent for 2010! Giro medfølger. Husk å oppgi hyttenummer og navn dersom du ikke benytter vedlagte giro ved betaling. Hvem ønsker

Detaljer

Torsdag 28. mars 2013 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter

Torsdag 28. mars 2013 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter AGENDA Årsmøte for Hellebuklia Løypelag Torsdag 28. mars 2013 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter 1. Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen., godkjenning av innkalling 2. Styrets årsberetning

Detaljer

NYSTØYL VELFORENING HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend.

NYSTØYL VELFORENING HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend. HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend. VELAVGIFT OG BRØYTEAVGIFT: Det er inngått ny brøyteavtale med Hovden hytteservice

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Sted: Brattås skole Tidspunkt: Torsdag 08.04.2010 kl. 19:00 Saksliste: Sak 2010-1 Konstituering Valg av møteleder Valg av referent Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA Lørdag 25. februar 2017 kl NB! Merk tid og dato!

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA Lørdag 25. februar 2017 kl NB! Merk tid og dato! Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA 2017 Lørdag 25. februar 2017 kl. 10.00 NB! Merk tid og dato! Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent

Detaljer

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Hva har Buvasstølan sti- og løypelag fått til siden starten i august 2013? Foreningens formål er å tilrettelegge sti og løyper, for hytteeiere og andre

Detaljer

Vi er pr. 1.juli medlemmer. 4 nye medlemmer har kommet til i 2011.

Vi er pr. 1.juli medlemmer. 4 nye medlemmer har kommet til i 2011. VELKOMMEN!! Høysand Vann & Avløps lag SA Årsmøte 1.juli 2011 kl.19-21 Dagsorden: Årsmøte, 1/7-2011 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

ÅRSMØTE 2016 STIFTINGSMØTE i RAGGSTEINDALEN HYTTEVELL

ÅRSMØTE 2016 STIFTINGSMØTE i RAGGSTEINDALEN HYTTEVELL ÅRSMØTE 2016 STIFTINGSMØTE i RAGGSTEINDALEN HYTTEVELL Fredag 25. mars 2016 kl. 15.00 På Raggsteindalen Høyfjellstue Saksliste / Dagsorden: Sak 1. Spørsmål om stemmerett inntil vedtekter er vedtatt Sak

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900 Roan Hytteforening innkaller til årsmøte onsdag 16.03.2016 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder 2. Årsmelding for 2015 3.

Detaljer

Jomfruslettfjell Løypelag årsberetning 2017

Jomfruslettfjell Løypelag årsberetning 2017 Gamlestølen 020417 Jomfruslettfjell Løypelag årsberetning 2017 Styremedlemmer 2016-17 Bjørn Lofterød (leder), Hanne Werner, Knut Vatn, Endre Berntzen, Rune Granås, Rune Bjerke og Knut T Bostad. Valgkomite

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Årsmøte Vegglifjell Hytteeierforening

Årsmøte Vegglifjell Hytteeierforening Årsmøte Vegglifjell Hytteeierforening Tid:24.3.2015 kl. 16:00 til kl. 18:00 Sted: Veggli Fjellkirke Nye og gamle medlemmer ønskes velkommen. Agenda 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. To til å

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Gull- Hella Nytt. Nr.1/2009. HUSK: Skidag søndag 8. mars kl 1130 På skiskoleområdet ved Eid gård

Gull- Hella Nytt. Nr.1/2009. HUSK: Skidag søndag 8. mars kl 1130 På skiskoleområdet ved Eid gård Gull- Hella Nytt Nr.1/2009 HUSK: Skidag søndag 8. mars kl 1130 På skiskoleområdet ved Eid gård Nytt fra styret Her kommer en forsinket utgave av Gullhella Nytt, med en oppdatering av Gullhella Vels virksomhet

Detaljer

Generalforsamling Steinset Økteren Hytteforening

Generalforsamling Steinset Økteren Hytteforening Generalforsamling Steinset Økteren Hytteforening Lørdag 4. oktober 2014 Terje Halland Næringskonsulent Nore og Uvdal kommune Kommunens arbeider med stier og løyper Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune

Detaljer

DESTINASJON SJUSJØEN SA

DESTINASJON SJUSJØEN SA August 2012 Vel overstått sommer! Vi håper dere har hatt en god sommer, til tross for litt for mange regndager, og har ladet batteriene til nok en spennende og inntektsbringende vintersesong. Vi gleder

Detaljer

lørdag 18.september kl 18.00 Årsmøte avholdes Ryddeaksjon ved Kroksjøen s.7 Årsmøtepapirer følger vedlagt! s.12

lørdag 18.september kl 18.00 Årsmøte avholdes Ryddeaksjon ved Kroksjøen s.7 Årsmøtepapirer følger vedlagt! s.12 Nr. 97 JULI 2010 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Årsmøte avholdes lørdag 18.september kl 18.00 Ryddeaksjon ved Kroksjøen s.7 Årsmøtepapirer følger vedlagt! s.12 Registrer deg på www.birkebeinern.no for

Detaljer

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 13.02.2014 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal. Rune Hjelm Synnøve Westermoen

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 13.02.2014 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal. Rune Hjelm Synnøve Westermoen Styrets beretning Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 13.02.2014 og har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Revisor:

Detaljer

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap.

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap. REFERAT FRA ÅRSMØTE I USKEKALVEN VEL FOR REGNSKAPSÅRET 2008 Referent: Møteleder: Representant 1 for signering av møtereferat: Representant 2 for signering av møtereferat: Øyvind Gabrielsen Arne Oscar Løschbrandt

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Vedr: Oppsummering av løypekomiteens arbeid 25.11.05 01.04.2006

Vedr: Oppsummering av løypekomiteens arbeid 25.11.05 01.04.2006 1/8 Notat Vedr: Oppsummering av løypekomiteens arbeid 25.11.05 01.04.2006 Innledning Etter initiativ fra Flendalen sameieskog ble representanter fra alle hytteområdene, representant fra de fastboende i

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer