Husk å betale medlemskontingenten. for 2013! Referat fra møte i styringsgruppa i Sjusjøen og Omegn Skiforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Husk å betale medlemskontingenten. for 2013! Referat fra møte i styringsgruppa i Sjusjøen og Omegn Skiforening"

Transkript

1 NR. 103 Januar 2013 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Referat fra møte i styringsgruppa i Sjusjøen og Omegn Skiforening God innkjøpsavtale for velforeningens medlemmer, se eget brev Bevaring av Luddenhytta Husk å betale medlemskontingenten for 2013!

2 Innedo og vann på hytta? DIN RØRLEGGER I FJELLREGIONEN Øk komforten på hytta og innstaller Jetsdo. Vi kommer gjerne på befaring og finner gode løsninger som passer deg. Turistveien 107, 2390 Moelv Telefon:

3 Fjellhilsen fra redaktøren Kjære hytteeier! Først og fremst ønsker vi å beklage at vi ikke har maktet å etterleve vår ambisjon om å ha denne utgave av Birkebeinern ute til vinter ferien. Vi har ventet på en avklaring med Gausdal Landhandleri om en innkjøpsavtale for medlemmene. Denne er nå i havn og vi henviser til brevet som følger med i denne utsendelsen. Deretter ønsker vi å ønske dere alle et forsinket "godt nytt år". Vi håper jule- og nyttårshelgen har gjort dere godt. Sett under ett var været godt og skiføret ikke mindre enn fantastisk. Takket være Sjusjøen og Omegn Skiforening er løype- nettet som vanlig i verdensklasse! Takk til dere som kjører løypemaskinene! Velforeningen har vært representert på flere møter i regi av SOS og for at dere skal kunne følge med på det grundige arbeidet som blir lagt ned, har vi i dette nummer av Birkebeinern valgt å gjengi referatet fra sist møte. Til dere som ikke er medlem tør vi oppfordre til å tegne medlemskap. Vår velforening gir også et bidrag til SOS. Innmedling kan bl.a. gjøres hos Sport1 på Sjusjøen eller via Medlemsbladet du nå holder i hånden sendes til samtlige hytteeiere. Pihl har, som så mange ganger før, sagt seg villig til å dekke portoutgifter for denne utsendelsen. Selvsagt ønsker vi at flest mulig støtter opp om vårt arbeide og betaler medlemskontingenten som her ligger vedlagt. Vi er nå så heldige at vi har fått hjelp av Siri Enerud/Aksjøen til å hjelpe oss med kontingentrutiner og for første gang vil vedlagte blankett inneholde kid-nummer slik at "herreløse" innbetalinger enkelt lar seg spore. Vi ønsker også å benytte anledningen til å slå et slag for Luddenhytta. Det er Brøttum Historielag som står som eier, og de er nå bekymret for hyttas ve og vel. Velforeningen har mottatt en henvendelse fra historielaget som ber om hjelp til å sørge for at dører og vinduer til en hver tid holdes lukket, og et skjørt gammelt tak er lite egnet som solterrasse for påsketurister. La oss sammen sørge for at denne unike hytta og som bærer en historie vi ikke bør glemme, bevares for ettertiden. Denne vinteren har de som har ønsket det fått innlagt strøm på hytta. Videre utbygging er godt i gang og straks telen slipper taket rykker Eidsiva og Kvarberg inn i fjellet igjen. Denne sommeren er det Elgåsen som står for tur. Så får vi håpe at sommeren ikke blir av det fuktige slaget, slik at man ikke støter på flere problemer enn strengt tatt nødvendig. Innløsing av hyttetomter går sin gang og i følge Pihl har nå omtrent 20 tomter blitt kjøpt på Aksjøen, 15 tomter på Elgåsen og 8 på Kuåsen. Når det gjelder dommen fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg henviser vi til egen artikkel i bladet. Mye er uvisst og i skrivende stund er det så vidt vi forstår og ingen som kan fortelle hva dette vil bety for oss. Vi har fått med oss nye annonsører. Disse er Moelv Rørservice, Ringsakfjellet Drift, Elinnstalasjon AS og Byggmester Jon Kåshagen. Alle har tilknytning til regionen, er seriøse aktører og står for et solid handverk. Sist med ikke minst ønsker vi de nye bomvoktere Trond Sverre Hagen m/kone på Storåsen velkommen. Vi vet at flere av dere allerede har høstet positive positive erfaringer. Velforeningen ønsker med dette dere alle en flott vintersesong! Erik Helli 3

4 Birkebeineren nr.103 Regjeringens anke er avvist i Strasbourg Kilde: dinepenger.no/birkebeinern.no (utdrag) Opprettholder dom. I juni avsa Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg en dom om at Norge brøt menneskerettighetskonvensjonen når det gjelder eiendomsrett, da deparementet reviderte tomtefesteloven i Regjeringen har anket dommen, men anken ble avvist, og dommen blir stående. Beslutningen om ikke å tillate Regjeringens anke over dommen fremmet, ble kjent 23. oktober Kjernen i dommen av 12. juni 2012 fra Menneskerettsdomstolen er at tomtefesteloven 33 ikke oppfyller kravet til rimelig økonomisk balanse («fair balance») i forholdet mellom grunneier og fester. Uklart om hvor mye. Dommen sier ingen ting om hvor mye leiene kan økes med. Da dommen ble kjent i juni. Det er opp til regjeringen å avgjøre hvor regelverket legger seg. Taket på 9000 kroner som står i tomtefesteloven, kan være en pekepinn. Oppjustert med konsumprisindeksen tilsvarer dette idag et tak på kroner i årlig festeavgift pr dekar. Denne grensen er omtalt i paragraf 15. Men det er viktig å være klar over at dette taket gjelder den typen festeavtaler som er løpende, og hvor det er avtalefestet at festeavgiften kan reguleres etter tomteverdien underveis. Saken som var oppe for Menneskerettighetsdomstolen gjelder de tomtefesteavtalene som utløper på en bestemt dato, sa Flaaten til Dine Penger i juni. Under 3000 kroner. De aller fleste som leier tomt, betaler mindre enn 3000 kroner i året. Det viser en undersøkelse som Norsk Skogeierforbund har utført. (Les mer på birkebeinern.no) 4

5 Kiwi blir på Sjusjøen Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen vel Forsidebilde til facebook kampanjen "Nei til flytting av sjusjøen" Som mange av dere har fått meg seg var det flere oppslag i lokalpresseni høst om flytting av Kiwi. Spøkelset var rett og slett at uten Kiwi, ingen aktivitet på Graaten/Sjusjøen sentrum. Kontrakten var inne i sin siste fase. Som trofast bruker av både sprotsforretning og matforretning så jeg ikke særlig lyst på å kjøre langt ned i bygda for å handle. Sosiale medier er ikke bare til morro, det kan også utnyttes kommersielt. Dermed startet jeg en Facebook-kampanje med tittel "Nei til fytting av Sjusjøen sentrum". Det tok helt av og i løpet av kort til fikk nettsiden 500 "Likes/ følgere. Samtlige var altså sterkt i mot flytting av sentrum. Formålet med kampanjen var å engasjere lokalpolitikerne. Det lykkes vi med da Ola Berg fra Rinsakerlista kom på banen med en solid rettet pekefinger til resten av kommunestyret; Sjusjøen sentrum skal ikke flyttes! Og slik ble det. Kiwi har nå tegnet ny langsiktig kontrakt med Even Graaten. Det foreligger også nå utbyggingsplaner for forretningen. Takk til alle som støttet opp om kampanjen! KIWI Sjusjøen Tlf: Åpningstider Vinter/vår 2013 Mandag - Torsdag 09:00-18:00 Fredag 09:00-21:00 Lørdag 09:00-18:00 Søndag 09:00-18:00 5

6 Birkebeineren nr.103 Møtereferat - Styringsgruppa i Sjusjøen og Omegn Skiforening Dato: Sted: Sjusjøen Cafe, Natrudstilen Referent: Tore G Deltakere: Utførende entrepr. Johannes Haukåssveen EAK Vel Reiel Nybø Nes Almenning Tore Lien Bjørnstad Sjusjøen Vel Jan Ove Holmen Rømåsen Vel Knut Erik Gran Pihl AS Per Fineid Ringsaker Amenning Mathias Neraasen Birkebeineren Tor Skraastad Brøttum Almenning Johs Hemma Næringsdrivende Jørn Håkenstad Ringsaker kommune Ole Roger Strandbakke - observatør Ljøsheim og O. Vel Tore Gebhardt Sak 1: Bestemme referent for styringsgruppa. Knut Erik foreslo Tore G. som ny referent for styringsgruppa. Tore G. informerte i denne sammenheng om at han vil fratre som leder i LOV ved velforeningens neste årsmøte i februar 2013, og at styringsgruppa på bakgrunn av dette bør velge en annen fast referent. Møte ble enig om at Tore G. skriver referat fra dette møtet, så vil man senere ta stilling til hvem som for ettertiden skal være sekretær, og om eventuelt dette vil være en ny representant fra LOV Sak 2: Referat fra møte i styringsgruppa Pkt. 5 fra forrige referat følges opp til våren/ forsommeren i forhold til breiere og sikrere bro ved Moste og diverse traseutbedringer ellers. Det foretas i så måte en befaring før tiltak iverksettes, da det ikke ble tid til slik befaring inneværende høst. Fra pkt. eventuelt ved forrige møte kunne Tor og Knut Erik orientere om samarbeidsavtale med Swix, hvor det legges opp til salg av eget antrekk av god kvalitet med SOSlogo. Dette skal kunne kjøpes over nettbutikk eller direkte salg via Sport 1 på Sjusjøen. Sak 3: Status løypekjøring ved Johannes. Tidlig oppstart på løypesesongen i høst grunnet tidlige snøfall med mye kram og tung snø. Løyper er blitt tråkket/ oppkjørt over store deler Sjusjøområdet og også over til Ljøsheim siden fredag 2. november. Har vært en del utfordringer med forsering av bløte myrer. Skisporet og GPS-registreringer har vært ute av drift de siste dagene, men det er daglig vært lagt ut oppdateringer om hvilke løyper som er kjørt på SOS`s hjemmesider. For øvrig oppdateres disse hjemmesidene daglig med god informasjon om både vær og føre, samt dagens bilde. 6

7 Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen vel Det er så langt ikke brukt mange timer på løypekjøring totalt, men mer enn november i fjor. Det kommer enkelte henvendelser fra publikum på at løypene i oppstartfasen kan ha en kul på midten og være for smale noe som vanskeliggjør skøyting. Grunnene til dette er at løypene må kjøres opp med ulåst fres før det blir nok snø, og da kan kul i midtre del av løypa forekomme, spesielt da den er oppkjørt på vei. På samme måte vil grøfter hindre at løypa kan gjøres så brei som mulig enkelte steder i oppstartsfasen av sesongen. Sak 4: Status økonomi ved Mathias Mathias orienterte om regnskap som ble delt ut på møtet, og som vedlegges dette møtereferatet. SOS har i dag 637 medlemmer. SOS-midlene står plassert på egen konto. Driftsresultat pr kr ,- mot kr samme tid i fjor. Se for øvrig regnskap i eget vedlegg. Per kom med forslag til endret rapporteringsform for regnskapet som innebærer at inntekter og kostnader for løypekjøring slås sammen til ett og samme regnskap. Dette vil bli mer oversiktlig, og man får en bedre oversikt over det totale bildet. Møtet ga sin tilslutning til at dette er en riktig måte å fremstille regnskapet på. Det er ikke minst viktig at vi utad viser det totale regnskapet på en enkel og forståelig møte. Per`s oppsett for forslag til rapportering følger dette referatet, og vi tar stilling til forslaget ved neste møte i styringsgruppen. Sak 5: Bindende avtaler for finansiering En arbeidsgruppe bestående av Jørn, Johannes, Mathias og Per har jobbet med dette. Målsetningen er å etablere bindende kontrakter med alle aktuelle næringsaktører i Ringsakerfjellet, og ellers andre aktører som måtte være aktuelle. Det er videre en målsetning at det sikres lik og rettferdig deltakelse fra samme type aktører, og at man skaper full åpenhet og tillit til finanseringen. Det legges opp til følgende prinsipper for betaling og kontrakter jfr. informasjon sendt ut i forkant av møtet. Kommentarer fra møtet er flettet inn med tekst i kursiv. Grunneiere Sjusjøen betaler samme grunntilskudd som før, kr + mva for hver av grunneierne Brøttum Almenning, Ringsaker Almenning og Pihl AS. I tillegg betales andel av serviceavgift fra selveiertomter og leiligheter videre til SOS. RA benytter her i dag en sats på kr 800,- jfr. familiemedlemskap i SOS, mens Pihl benytter en sats på kr. 500,-, jfr. enkeltmedlemssats. Grunneierne ønsker å jobbe for lik sats på kr. 800,-. Denne ordningen medfører da et tvungent medlemskap i SOS for hytteeiere som har selveiertomter. Tore G stiller spørsmålstegn om hvor vidt dette er riktig, og da spesielt overfor hytteeiere som løste inn eller kjøpte sine hyttetomter før denne praksisen ble satt i verk. Det vises her også til at SOS`s intensjon basert på frivillig medlemskap for hytteeiere. Grunneiere Ljøsheim og Hamarseterhøgda betaler restkostnad fordelt i forhold til antall hytter, etter velforeningenes bidrag. Velforeninger betaler de samme faste tilskudd som tidligere. Dette er i størrelsesorden ca kr samlet. Velforeningens bidrag er nok samlet sett ca. kr ,- inklusive LOV og 7

8 Birkebeineren nr.103 Hamarseterhøgda. Dette tas med i den totale oppstillingen. En skal her også ta hensyn til Nes Almennings og Pihls bidrag til løypekjøringa på Ljøsheim-sida. Mathias sjekker ut hva dette er for Næringsdrivende utleie betaler kr 750 pr enhet pr som er i utleie. Møtet ble enig om at denne satsen økes til kr 800,- Næringsdrivende eiendomsutvikling betaler kr pr leilighet eller kr pr hytte som ferdigstilles. Møtet ble enig om at dette må felles inn direkte i salgskontraktene slik at man har sikkerhet for at midlene faktisk inndrives. Næringsdrivende for øvrig betales tilskudd med 0,25 0,625 % av årets omsetning. Kategori og sats innenfor rammene bestemmes av styringsgruppa. Spesialordninger skal behandles i styringsgruppa Bidrag faktureres med a konto andel i februar og en avregning i september. Satser og beløp reguleres i henhold til endringen i konsumprisindeksen hvert år (unntatt prosentvise bidrag). Det ble under møtet kommentert at bidraget fra Sport 1 skal være 0,5% av omsetningen. Kommunens bidrag er i dag kr ,- Bør det sendes søknad til RK om at denne satsen økes? Bidrag fra grunneierne KPI-reguleres årlig Møtet konkluderte avslutningsvis med at arbeidsgruppa fortsetter dette arbeidet, med de forslag til endringer/justeringer som fremkom under møtet. Sak 6: Driften av p-plass ved Sjusjøen Langrennsarena ved Tor Tor fremmet forslag om at en betydelig andel av inntekten fra P-plassen bør komme SOS til gode, og øremerkes til løypekjøring. Videre at man bør gå vekk fra bomkasse og over til elektronisk bom. En bør også vurdere å øke P-satsen. Prisen er i dag kr 40,-. Møtedeltagerne er enige om at denne satsen med fordel kan økes til kr 60,- Per snakker med Hans B. om styringsgruppas ønsker, og forsøker å komme frem til en løsning. En bør tilstrebe at andeler av P-avgiften som eventuelt tilfaller SOS kanaliseres inn i tråd med gjeldende bestemmelser og lovverk. Et alternativ er i så måte at det avtales en konkret prosentsats av omsetningen som skal overføres til SOS i tråd med avtaler som lages med andre næringsdrivende. Denne prosentsatsen bør i tilfelle samsvare med at inntekter fra P-plassen i all hovedsak kommer fra dagsturister som benytter løypenettet. Sak 7: Skikart samarbeid med Lillehammer og Omegn Turistforening ved Johannes. LHT har oppdatert sine stikart. LHT oppdaterer for øvrig sine kart kontinuerlig slik at de til en hver tid er rimelig korrekte. SOS har fått tilbud om å kjøpe kart fra LHT. Da slipper vi i tilfelle å drive omfattende arbeide med oppdateringer av kart osv. i egen regi. Kartproduksjon i egen regi er både kostnads- og tidkrevende, og det vil ha sine fordeler og overlate denne jobben til LHT. Om vi inngår samarbeid med LHT om kjøp av kart er det en forutsetning at kartene selges via SOS, og at kartene inneholder reklame om Ringsakerfjellet. Kartene kjøpes inn for anslagsvis kr 30,- og har en utsalgspris 8

9 Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen vel på f.eks. kr. 60,-. Anslagsvis kr. 20,- pr kart går til SOS og 10 % til forhandler. Møtet er enig om at Johannes og Jørn jobber videre med dette, med tanke på å få til skissert løsning med LHT. Sak 8: Hva er behovet for løyper, stier og sykkeltraseer på lang sikt ved Knut Erik Knut Erik foreslår at det etableres en egen arbeidsgruppe som lager en strategisk plan sett i et 20 til 25-årsperspektiv for hvilke større tiltak SOS skal jobbe med i Ringsakerfjellet. Dette kan eksempelvis være større prosjekter forbundet med sti- og sykkeltraseer mellom hoveddestinasjonene i fjellet, som bør spilles inn til kommuneplanen. Arbeidsgruppa består i første omgang av Knut Erik, Jørn og Johannes, men utvides etter hvert med representanter fra eksempelvis velforeningene, Birken og evt. utenforstående. Arbeidsgruppa rapporterer planer om tiltak framdrift osv. overfor SOS og grunneierne. Knut Erik kaller inne til første møte i arbeidsgruppa, som for øvrig staker ut veien videre. Sak 9: Organisering av SOS ved Jhs BA setter frem ønske om at SOS blir organisert som egen selskapsmessig enhet og registreres med eget organisasjonsnummer i Br.sund. Dette blant annet for å få en bedre total-økonomisk oversikt som viser et helhetlig bilde av kostnader og inntekter forbundet med løypekjøring. Pr. i dag er SOS organisert via Ringsakerfjellet Fritid, og det opereres med to avdelingsregnskap slik at kostnader og inntekter for løypekjøring ikke synligjøres på en tilfredsstillende måte. Møtet diskuterte fordeler og ulemper ved at evt. SOS organiseres som egen juridisk og økonomisk bindende enhet. Det ble i denne sammenheng blant annet påpekt at RFF ved tidligere anledninger har dekket underskudd forbundet med løypekjøring, og at det er en viss økonomisk risiko ved at SOS evt. skilles ut som eget selskap. RFF bærer i dag også deler av de administrative kostnadene forbundet med SOS uten at disse kostnadene belastes SOS. Møtet konkluderte med at dagens løsning opprettholdes, dog med bedre synliggjøring av det totale inntekts- og kostnadsbilde gjennom samlet rapporteringsform. Ses for øvrig i sammenheng med sak 4. og forslag til regnskapsrapportering. Sak 10: Prosjekter for SOS videre. SOS har i dag ca. 0,5 millioner kr. disponibelt for påbegynte og nye tiltak. Vi vil i senere møter ta stilling til prosjekter som skal finansieres og jobbes med. Stikkordsmessing nevnes som følger: Stien rundt Sjusjøvannet. Grunneierne finansierer tiltak inntil spillemidler er mottatt? Brua over kulverten. Bru ved Moste. Bru ved Gjestbusåsen Sti Snørvillen Birkebeinerløypa. Stikart og merking Ljsøheim. Finansiering? Stil Leindalen Solifjell. Skilting sommerstier. Sak 11 Eventuelt. Johannes ba om ordet før møtet åpnet, og kunngjorde en meget hyggelig hilsning fra det Kongelige Slott ved en dame hvis bærer navnet Sonja. Majesteten fullroste skiløypene våre i Ringsakerfjellet og alle som legger ned et betydelig arbeide og ressurser for at disse faktisk er så bra som de er! Dronningen oversendes medlemskort og diverse rekvisita fra SOS, samt tilbud om prøvetur i løypemaskin. Neste møte i styringsgruppen berammes gjennomført i mer eller mindre majestetisk stil i løpet av februar måned anno

10 Birkebeineren nr.103 Bevaring av Luddenhytta Hytta er et kulturhistorisk minne om en tid da det var viktig å nytte fjellets ressurser for å overleve i ei fjellbygd. Folk gikk til fots opp i fjellet for å plukke bær, fiske og jakte på hare og rype. De måtte derfor ha et sted å overnatte, og det ble satt opp flere små og enkle hytter i Kuåsen omkring forrige århundreskifte. Det var helst folk fra nordre del av Mesnali, gjerne av flere familier i fellesskap, som bygde i Kuåsen. dørene til hytta og uthuset er lukket og at ingen bruker taket som sitteplass i vårsolen. Med denne lille orientering håper Brøttum historielag på godt samarbeide med fjellfolket, så vi kan bevare et lite kulturminne lenge! Luddenhytta står åpen og ubeskyttet i et værhardt landskap, slik den alltid har stått. Brøttum historielag står som eier og prøver å ta vare på den. Den er et historisk minne om en tid der det meste dreide seg om livberging. Den er en interessant kommentar til alle de nye hytter omkring som viser en livsform der fritid og rekreasjon har større betydning. Skal hytta bestå er vi helt avhengig av at besøkende og forbipasserende hjelper oss, slik at LUDDENHYTTA, Ludvig Olestadengens hytte i Kuåsen. Av: Brøttum Historielag i oktober Gi din Grasrotandel til EAK Vel Nå har du muligheten til å støtte velforenningen med penger uten at det koster deg noe. Når du spiller Lotto, VikingLotto, Tipping eller noen av de andre spillene til Norsk Tipping, kan du heretter gi 5 % av innsatsen til EAK vel. Du kan lese mer om Grasrotandelen på 10

11 Kontakt oss for ett godt tilbud på ny-installasjon! Skru på varmen med mobilen! Vi hjelper deg å installere fjernstyring av el-anlegg på hytta. El-Installasjon Lillehammer er en tottalleverandør av installasjons- og elektrotjenester. Vi er store på hytteinstallasjoner i fjellområdene omkring Lillehammer. Uansett oppdragets art eller størrelse, skal du være trygg på at det blir utført på en profesjonell måte - alltid i tråd med forskriftene. Velkommen til en hyggelig fagprat! Tlf Industrigata Lillehammer

12 Birkebeineren nr.103 Referat fra årsmøte - Elgåsen Aksjøen og Kuåsen vel Tekst: Kristin Helland Møtet ble holdt på Fjellheimen lørdag Det møtte 104 personer, av disse 68 stemmeberettigede. Det gode fremmøtet skyldtes at det for tiden er mange viktige og engasjerende saker som berører vellets område. Møtet innledet med grundig orientering fra - Eidsiva v prosjektleder Trond Eide - Pihlske Sameie v. daglig leder Per Fineid Begge innledere hadde sine presentasjoner skriftlig i PowerPoint. Disse ligger på EAKs hjemmeside. Etter hver innledning var det anledning til å stille spørsmål for utfyllende informasjon, noe mange benyttet seg av. Det ble da bl. a opplyst fra Eidsiva - at det ikke legges ned fiberkabel sammen med strømkabelen - at nettleien på hytta vil være den samme som hjemme - at man fritt kan velge strømleverandør - at fristen for bestilling av strøm på Elgåsen er Om 50% kravet ikke innfris i denne omgang, kan spørsmålet tas opp på nytt etter noen år. - at flere hytteeiere kunne slå seg sammen om graving fra strømskapene og frem til hytte veggen. Etter redegjørelsen fra Pihl ble bl.a. følgende presisert - at rapporten fra Østlandsforskning som omhandler fortetting i vårt område ligger på Pihls hjemmeside - at rapporten er Pihls innspill til kommunen hva gjelder rullering av kommuneplanen i løpet av at dagens situasjon hva gjelder avstand mellom hytter flere steder er tettere enn det som antydes i rapporten - at utbygging vurderes i forhold til infrastruktur (strøm, vann, avløp, vei) - at 100m sonen mot vannene gjelder også i fjellet - at spørsmål om å legge vann og avløp vil ha en prosess i forkant. Hytteeierne avgjør. - at dagens plan- og bygningslov åpner for tilknytningsplikt dersom vann og avløp er etablert - at færre enn forventet hadde innløst sine festetomter Kvist og avfall - haugen på Aksjøen vil bli ryddet/fjernet. En alternativ kvistlevering blir etablert i Åstadalen. Kart kommer. Prosjekt Sjusjøen - det jobbes for å skape et attraktivt miljø og aktiviteter på Sjusjøen. Eks. tilrettelegging ved Kroksjødemningen Dagligvarehandel - Arealet ved krysset Sjusjøvn og vegen mot Nordseter er allerede regulert som næringsareal. Ringsaker Almenning jobber for å få regulert området ved avkjøring til Natrudstilen 12

13 Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen vel til næringsareal og trekke Sjusjøen sentrum dit ned. Norgesgruppen som eier eksisterende Kiwibutikk har signalisert at de vil ta en avgjørelse om plassering i løpet av september. Sjusjøen og Omegn Skiforening SOS - brua over Fjellelva er forbedret - på Kroksjødemningen skal skiløypa gå på det utfylte området mot brua. Nye bomvoktere på Storåsen Aud Jorunn og Jon Olav Sørlund har sagt opp sin stilling. Nye bomvoktere blir Ellen Huse Tømte og Trond Sverre Hagen. De kommer fra Biri. Det skal vurderes nye bomløsninger, men også beredskapssituasjon i tilfelle uvær. Avvikling av årsmøtesaker Sak 1: Innkalling og sakliste godkjent Sak 2: Møteleder Reiel Nybø, sekretær Kristin Helland, 2 personer til å skrive under protokoll: Åge Skaugen og Inge Olav Rosenberg Sak 3: Opplesing årsberetning. Det ble bemerket at i den utsendte årsberetning vardet utelatt at Kjetil Berntsen hadde vært styre medlem i 2 år. Dette er rettet opp i ny versjon av årsmeldingen. Fra salen ble det bemerket at det ventes stadig mer av styret ettersom saker som kommer opp er engasjerende og oppleves som viktige for hytteeierne. Det ble oppfordret til så langt det er mulig å følge opp spørsmål og kommentarer som dukker opp på hjemmesiden Eks: Spørsmålet om fortetting. Styret understreker at EAK vel trenger aktive bidragsytere både til bladet Birkebeiner n og til hjemmesiden. Sak 4: Regnskap med revisors beretning. Spørsmål om kontingentbetaling og regnskapstall ble raskt besvart. Portoutgiftene er forholdsvis store. Det ble antydet at vellet kunne spare penger ved å benytte elektroniske løsninger. Dette var allerede satt på sakskartet for det nye styret. På oppfordring kunne hjemmesideredaktøren fortelle om en godt besøkt hjemmeside pr mnd, mer enn på Sjusjøen vels hjemmeside. Regnskapet ble godkjent av årsmøtet. Kasserer Thore Sjuls ble takket for god innsats. Han vil bli savnet. Sak 5: I budsjettet for kommende år er det satt opp en utgift til en person som kan ta på seg å være vellets kasserer over en lengre periode. Etter møtet meldte det seg en slik kompetent person: Siri Enerud, Connect Regnskap. Balder allè Jessheim - tlf Hun holder til på hytte nr 117 på Elgåsen. Det nye styret skal også heve prisene på annonse i Birkebeiner n og evt. elektonisk nyhetsbrev. Scooterkjøring Det er satt av et beløp til å kjøre opp ubrøytede veier i forkant av vinterhelgene.henvendelser om dette kan gjøres til styret v leder Reiel Nybø. Sak 6: Innkomne forslag Styret hadde ikke mottatt noe forslag innen fristen Sak 7: Valg Bortsett fra kasserer hadde alle som var på valg stilt seg til disposisjon for en ny periode. Disse ble gjenvalgt ved akklamasjon. Det mangler en varamann fra Aksjøen. Inge Olav Rosenberg hadde på forhånd sagt seg villig til å gå inn i den funksjonen. Årsmøtet ble avviklet på 35 minutter. Etter møtet var alle ønsket velkommen til en prat over en kaffekopp og en kringlebit. 13

14 Birkebeineren nr.103 Styremedlemmer Styret i EAK-velforening Navn/adresse: Styreleder/Kuåsen Reiel Harald Nybø Tystevvn Oslo Styremedlem/Aksjøen Kjetil Berntsen Duevegen Ingeberg Styremedlem/Kuåsen Svein Arild Hallås Heggelia Fetsund Styremedlem/Elgåsen Kristin Helland Weidemanns gt. 4 c 2613 Lillehammer Tlf: t: m m m m online.no Navn/adresse: Styremedlem/Elgåsen Knut Espen Bryhn Holterteigen Drøbak Styremedlem/Aksjøen Vidar Sølvsberg Kongsveien 63A 2380 Brummunddal Styremedlem/Kuåsen Axsel Ruud Tlf: m m m For full oversikt over styret: LAG DEG EN NØDPLAKAT TIL HYTTA Ved flere tilfeller har det vist seg at det ville være meget nyttig å kunne oppgi en nøyaktig posisjon hvor hytta di befinner seg, slik at for eksempel hjelpemannskaper med letthet kan finne deg. En nødplakat på hytta gir deg all informasjonen du trenger for å tilkalle hjelp hvis det oppstår en krisesituasjon. Statens kartverk har i samarbeid med hovedredningssentralene og nødetatene laget et enkelt verktøy for å kunne produsere en slik plakat. Nødplakaten gir deg en nøyaktig beskrivelse av hyttas geografiske posisjon. I en krisesituasjon hvor det er behov for akutthjelp fra politi, brannvesen eller ambulansetjenesten kan dette være avgjørende for at hjelpen finner frem raskt nok. Dersom du har en hyttenabo som ikke har internett tilgang eller mulighet til selv å produsere plakaten, kan man som medlem av EAK sende navn, adresse og hyttenummer til sekretæren i EAK, Kristin Helland, Bj. Bjørnsons gt. 12, 2609 Lillehammer, så kan hun være behjelpelig med å produsere en plakat som kan lamineres eller settes inn i glass og ramme, og henges opp på et lett synlig sted på hytta. Slik lager du den: Tjenesten er gratis og enkel i bruk 1. Klikk deg inn på norgeskart.no. 2. Zoom deg inn på kartet og finn stedet du vil markere. 3. Klikk på det røde korset merket med SOS. 4. Klikk på stedet du vil lage plakaten for. 5. Godta vilkår. 6. Sjekk at stedsnavnet er riktig og skriv ut. 14

15 RingsakFjellet Drift Behov for annleggsarbeid ved din hytte? Ringsakfjellet Drift holder til i Sjusjøen, og kan hjelpe deg med alt du trenger innen graving, planering og drenering i fjellet. Vi utfører blant annet - brøyting - drenering - grunnarbeid - grøftegraving - tomtegraving Ta kontakt for en hyggelig prat! Tlf Sjusjøen Infosenter, 2612 Sjusjøen Kontaktperson: Johannes Haukåssveen Tlf

16 Vi er nå forhandler av Cinderella forbrenningstoalett Vi utfører service og vedlikehold innen: - Solcelleanlegg - Vaktmestertjenester - Parafinovner - Restaurering - Nybygg - Torvtak - Maling - Snømåking Og er tiden inne for å investere i nytt ordner vi selvsagt det også. Ring oss for et godt tilbud! eller besøk oss på: Dette fixer vi! Grafisk produksjon: HELLI Visuell kommunikasjon - tlf.: ,

Husk årsmøtet 14. september på Rustad Hotell. Innkalling til Årsmøte på Rustad Hotell 14. september 2013 kl 16.00, side 4

Husk årsmøtet 14. september på Rustad Hotell. Innkalling til Årsmøte på Rustad Hotell 14. september 2013 kl 16.00, side 4 NR. 104 juni 2013 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Innkalling til Årsmøte på Rustad Hotell 14. september 2013 kl 16.00, side 4 Årsberetning og regnskap 15.09.2012 14.09.2013 Gutta bygger ny badebrygge på

Detaljer

Påskeskirenn. Med påminnelse om betaling av kontingent, og husk påskeskirennet! Stemningsrapport fra fjellet og styret i EAK, s. 4

Påskeskirenn. Med påminnelse om betaling av kontingent, og husk påskeskirennet! Stemningsrapport fra fjellet og styret i EAK, s. 4 Startkontingent kr 50,- pr. lag. NR. 106 November 2013 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Med påminnelse om betaling av kontingent, og husk påskeskirennet! Stemningsrapport fra fjellet og styret i EAK, s.

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen Vel 14. september 2013 - s. 4. Automatbom på Storåsen klar for drift - s.10

Referat fra Årsmøte i Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen Vel 14. september 2013 - s. 4. Automatbom på Storåsen klar for drift - s.10 NR. 105 November 2013 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Referat fra Årsmøte i Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen Vel 14. september 2013 - s. 4 Automatbom på Storåsen klar for drift - s.10 Storfint besøk på Elgåsen

Detaljer

Husk årsmøtet: Det er fort gjort å glemme... Eidsiva har oppstart i uke 25. Leserbrev: Fortetting av hytteområder. Gjelsten tar over Pellestova

Husk årsmøtet: Det er fort gjort å glemme... Eidsiva har oppstart i uke 25. Leserbrev: Fortetting av hytteområder. Gjelsten tar over Pellestova NR. 102 JULI 2012 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Det er fort gjort å glemme... Eidsiva har oppstart i uke 25 Leserbrev: Fortetting av hytteområder Husk årsmøtet: Lørdag xx. september Gjelsten tar over

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010.

Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010. Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010. Årsmøtet ble åpnet kl. 1600 av styreleder Bjørn Egil Skar. Han ønsket alle velkommen og orienterte så om aktuelle saker: - Det har

Detaljer

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013 Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel Sjusjøen Fjellkirke 27. juli 2013 Årsmøtet ble åpnet kl. 16:05 av Bjørn Egil Skar som ønsket alle velkommen og orienterte om tilleggsdokumentene og aktuelle saker.

Detaljer

ÅRSMØTE I ELGÅSEN, AKSJØEN OGKUÅSEN VELFORENING I SJUSJØEN FJELLKIRKE

ÅRSMØTE I ELGÅSEN, AKSJØEN OGKUÅSEN VELFORENING I SJUSJØEN FJELLKIRKE ÅRSMØTE I ELGÅSEN, AKSJØEN OGKUÅSEN VELFORENING 23.09.2017 I SJUSJØEN FJELLKIRKE REFERAT OG PROTOKOLL. Referat fra formøtet Allerede en time før møtestart begynte hytteierne å fylle kirken. Det var satt

Detaljer

Årsmelding Sjusjøen Vel 01.05.2013-31.04.2014

Årsmelding Sjusjøen Vel 01.05.2013-31.04.2014 Årsmøte Sjusjøen Vel 2014 Sak 3 Årsmelding Sjusjøen Vel 01.05.2013-31.04.2014 1. Formål Sjusjøen Vel er en uavhengig forening som har til formål å ivareta medlemmenes interesser på Sjusjøen og omegn. 2.

Detaljer

Innkalling til årsmøtet i EAK 17. september Årsberetning, regnskap og budsjett Sted: Fjellheimen kl. 17:00

Innkalling til årsmøtet i EAK 17. september Årsberetning, regnskap og budsjett Sted: Fjellheimen kl. 17:00 NR. 100 september 2011 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Innkalling til årsmøtet i EAK 17. september Årsberetning, regnskap og budsjett Sted: Fjellheimen kl. 17:00 Innløsing av tomter - hva er praksis? Hyttestrid

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

Retningslinjer for løypepreparering i Ringsakerfjellet. Sjusjøen har norges beste løyper. Kontingenten for 2012. Strømutbygging i rute

Retningslinjer for løypepreparering i Ringsakerfjellet. Sjusjøen har norges beste løyper. Kontingenten for 2012. Strømutbygging i rute NR. 101 FEBRUAR 2012 E l g å s en, a k s j ø en o g k u å s en v e l Retningslinjer for løypepreparering i Ringsakerfjellet Sjusjøen har norges beste løyper Kontingenten for 2012 Strømutbygging i rute

Detaljer

Husk årsmøtet 20. september på Rustad Hotell. Innkalling til Årsmøte på Rustad Hotell og Fjellstue 20. september 2014 kl. 16.

Husk årsmøtet 20. september på Rustad Hotell. Innkalling til Årsmøte på Rustad Hotell og Fjellstue 20. september 2014 kl. 16. NR. 107 juni 2014 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Innkalling til Årsmøte på Rustad Hotell og Fjellstue 20. september 2014 kl. 16.00, side 4 Årsberetning og regnskap, s. 5 Eidsiva i anmarsj!, s. 10 Fine

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2013 Brenthovd februar 2013 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette innkalt til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 1600 ---OO---OO---OO---

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Agenda : 1. Årsberetning 2014 2. Regnskap, revisjonsberetning

Detaljer

Referat fra Årsmøte 2014 s. 8. Pihl med beslutningsvegring i Kvevegen s. 12. Møte med Arne M. Hoff, Aksjøen s. 5

Referat fra Årsmøte 2014 s. 8. Pihl med beslutningsvegring i Kvevegen s. 12. Møte med Arne M. Hoff, Aksjøen s. 5 NR. 108 november 2014 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Referat fra Årsmøte 2014 s. 8 Pihl med beslutningsvegring i Kvevegen s. 12 Møte med Arne M. Hoff, Aksjøen s. 5 Innedo og vann på hytta? DIN RØRLEGGER

Detaljer

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap.

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap. REFERAT FRA ÅRSMØTE I USKEKALVEN VEL FOR REGNSKAPSÅRET 2008 Referent: Møteleder: Representant 1 for signering av møtereferat: Representant 2 for signering av møtereferat: Øyvind Gabrielsen Arne Oscar Løschbrandt

Detaljer

REFERAT STYREMØTE HØGEVARDE VEL

REFERAT STYREMØTE HØGEVARDE VEL REFERAT STYREMØTE HØGEVARDE VEL Dato: 18.08.2015 Tid: 17:00 18:30 Sted: Juristenes Hus Kristian Augusts gt. 9 Tilstede: Ken Woodward, Svein Joakimsen, Erik Vebner, Erik Simon Fougner, Siri Waade, Ove Vigdal,

Detaljer

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2016

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2016 SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2016 Sted : Væktarstua Tid : Lørdag 29.10.2016 - Klokka 16.00 I forkant av årsmøtet vil representant fra Tydal Kommune orientere om status på oppgradering av

Detaljer

Sak 3 Årsmøte 2013. Årsmelding Sjusjøen Vel - 1. mai 2012 30. april 2013

Sak 3 Årsmøte 2013. Årsmelding Sjusjøen Vel - 1. mai 2012 30. april 2013 Sak 3 Årsmøte 2013 Årsmelding Sjusjøen Vel - 1. mai 2012 30. april 2013 1 Formål Sjusjøen Vel er en uavhengig forening som har til formål å ivareta medlemmenes interesser på Sjusjøen og omegn. 1.1 Styrets

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I HØGFJELLIA VEL 2010

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I HØGFJELLIA VEL 2010 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I HØGFJELLIA VEL 200 Årsmøtet ble avholdt på Nordseter Sportell, skjærtorsdag. april 200 kl. 0.00-2.00. Til stede var: Styret i Høgfjellia Vel ved Bent Rune Madslien, Ole Vestad,

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2010 Dugnad høsten 2010 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette kallet inn til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Sjusjøen i endring - Pihl AS

Sjusjøen i endring - Pihl AS Sjusjøen i endring - Pihl AS Kort om Pihl AS Utviklingen av Sjusjøen - status pr i dag Utvikling og planer Beiteproblematikk Offentlige virkemiddelapparat Pihl AS i Ringsaker - Historien Situasjonen rundt

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Besøk hos Jørgen Bryhn s. 4 Referat fra årsmøte s. 8 Ny skiforening skal styrke turtilbudet s. 12

Besøk hos Jørgen Bryhn s. 4 Referat fra årsmøte s. 8 Ny skiforening skal styrke turtilbudet s. 12 Nr. 98 November 2010 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Besøk hos Jørgen Bryhn s. 4 Referat fra årsmøte s. 8 Ny skiforening skal styrke turtilbudet s. 12 Velformannen har ordet Som nyvalgt leder av vellet

Detaljer

Tuddal, 10. april 2009

Tuddal, 10. april 2009 Tuddal, 10. april 2009 Presentasjon av styret Styrets beretning Årsregnskap Godkjenning av vedtekter Status Løypelaget/skiløyper Kontingent og avgift løypelaget Nytt fra Olav Flugon Innkomne forslag Valg

Detaljer

> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte.

> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte. > Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte. > Ole Jonny Brattum ble valgt til Møteleder. > Ragnar Bang som referent. > 2 stykker ble valgt til å skrive under protokollen

Detaljer

Årsmøte Årsmøtet ble avholdt på Levanger Bo og Aktivitetssenter Det møtte 35 medlemmer inklusive styret.

Årsmøte Årsmøtet ble avholdt på Levanger Bo og Aktivitetssenter Det møtte 35 medlemmer inklusive styret. Årsmøte 2016 Årsmøtet ble avholdt på Levanger Bo og Aktivitetssenter 9.11.2016 Det møtte 35 medlemmer inklusive styret. Før årsmøtet fikk vi en orientering fra Børre Sivertsvoll, Småkraft Trøndelag AS

Detaljer

SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTET PÅ SYNNFJELLPORTEN LØRDAG 27. JUNI 2015 KL 1600

SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTET PÅ SYNNFJELLPORTEN LØRDAG 27. JUNI 2015 KL 1600 SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTET PÅ SYNNFJELLPORTEN LØRDAG 27. JUNI 2015 KL 1600 16 personer, inkl. styremedlemmer, var til stede. Forfall fra styret: Eivind Osnes og Frithjof Funder. Forfall fra

Detaljer

Årsmelding Sjusjøen Vel 01.05.2014-31.04.2015

Årsmelding Sjusjøen Vel 01.05.2014-31.04.2015 Årsmelding Sjusjøen Vel 01.05.2014-31.04.2015 1. Formål Sjusjøen Vel er en uavhengig forening som har til formål å ivareta medlemmenes interesser på Sjusjøen og omegn. 2. Velets tillitsvalgte 2.1 Styret

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Årsmøtet ble som vanlig holdt ved Folkehjelpshytta ved Sundtjønn, og det var 60 fremmøtte ved start, og i løpet av møtet kom det 10 til i tillegg. Ordstyreren,

Detaljer

Innkalling til årsmøte Lørdag 26. september på Låven bar, Sjusjøen. Årsberetning og resultatregnskap for EAK Vel - s. 5. Innkalling til årsmøte - s.

Innkalling til årsmøte Lørdag 26. september på Låven bar, Sjusjøen. Årsberetning og resultatregnskap for EAK Vel - s. 5. Innkalling til årsmøte - s. NR. 110 JUNI 2015 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Innkalling til årsmøte Lørdag 26. september på Låven bar, Sjusjøen Innkalling til årsmøte - s. 4 Årsberetning og resultatregnskap for EAK Vel - s. 5 Referat

Detaljer

Bevertning-kaffe og kaker

Bevertning-kaffe og kaker INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014 I VARDE VEL Det innkalles med dette til årsmøte onsdag 12. februar 2014 kl. 19.00. Sted: Fjord- og Fjellhytter, Svanholmen 19, 4313 Sandnes (PÅ FORUS) 1. PRESENTSJON AV FJORD-og

Detaljer

Skeibo årsmøte 12 april 2009

Skeibo årsmøte 12 april 2009 Skeibo årsmøte 12 april 2009 Saksliste Registrering av deltagere ved inngangen. Til behandling: Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder Valg av protokollfører og 2 personer til å underskrive

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Referat fra Årsmøtet 08.04.2009. Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009. Det var 21 medlemmer og to ikke-medlemmer som møtte.

Referat fra Årsmøtet 08.04.2009. Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009. Det var 21 medlemmer og to ikke-medlemmer som møtte. . AHF. Aurdalsåsen hytteforening Leder Finn Kr. Aamodt Jegerveien 36, 0777 OSLO Telefon: mob.91840710 e-post: finn.aamodt@invanor.no www.aurdal-hytteforening.no Kasserer Tone M.Jystad Fredrikson Jegerveien

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering UlVANGSVEGEN VEGLAG - Orgnr 999332749 27. mars 2014 Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering Styrets forslag til

Detaljer

«Grenser for utbygging, grenser for forskning og politikk» Tor Arnesen Østlandsforskning. Spol fram til 1978

«Grenser for utbygging, grenser for forskning og politikk» Tor Arnesen Østlandsforskning. Spol fram til 1978 «Grenser for utbygging, grenser for forskning og politikk» Tor Arnesen Østlandsforskning Spol fram til 1978 «Grenser for utbygging, grenser for forskning og politikk» Situasjonen i 1978, og framtiden slik

Detaljer

NR. 114 JANUAR Servering. Årsmøte. Protokoll fra fjorårets årsmøte på Låven bar. Midtfjellkoia skal nå utvide sin åpningstid

NR. 114 JANUAR Servering. Årsmøte. Protokoll fra fjorårets årsmøte på Låven bar. Midtfjellkoia skal nå utvide sin åpningstid NR. 114 JANUAR 2017 E LG Å S E N, A K S J Ø E N O G K U Å S E N V E L Innbeta lingsblanket t for me dlemskonting ent er m ed i denne u tgaven Servering Årsmøte 6 Midtfjellkoia Protokoll Midtfjellkoia skal

Detaljer

Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening

Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening Langfredag 29. mars 2013 kl. 1600 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fåvang Østfjell Hytteforening i sportskapellet på Gullhaugen. Mer enn 100 hytteeiere

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 Lørdag 13. august kl. 15:30, etter årsmøtet for Trondrudmarka Vegsamvirke MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen

Detaljer

REFERAT STYREMØTE HØGEVARDE VEL

REFERAT STYREMØTE HØGEVARDE VEL REFERAT STYREMØTE HØGEVARDE VEL Dato: 30.06.2015 Tid: 17:00 19:00 Sted: Tilstede: Fraværende: Terje Olsen Referent: Claude Monéts allé 5, Sandvika Ken Woodward, Svein Joakimsen, Erik Vebner, Erik Simon

Detaljer

Nordseter Vel Nordseter, 12. mars 2014

Nordseter Vel Nordseter, 12. mars 2014 Nordseter, 12. mars 2014 Til Årsmøte 2014 - Prosjekt «Hva vil vi med Nordseter» Bakgrunn fra Årsmøte 2013 Sitat fra protokollen: Årsmøtet sluttet seg til styrets konklusjon og anbefalinger: Et fulltallig

Detaljer

TURITRØEN HYTTEVEL v kl Ved grana med postkasse HH

TURITRØEN HYTTEVEL v kl Ved grana med postkasse HH TURITRØEN HYTTEVEL Arki v Møtetype Årsmøte 2013 Nr. 1 Tid, sted 30.03.12 kl 12.00 Ved grana med postkasse Tilstede/ representant for hyttene. Ikke til stede hytte nr Nest e årsm. 2014 3 Sandli 5 Fagerbakke

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Oppsetting av skilt under dugnad 2014

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Oppsetting av skilt under dugnad 2014 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2014 Oppsetting av skilt under dugnad 2014 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette innkalt til

Detaljer

Arendal og Engseth vann og avløpslag BA (AEVA)

Arendal og Engseth vann og avløpslag BA (AEVA) Arendal og Engseth vann og avløpslag BA (AEVA) Møtereferat fra årsmøtet. Sted: Møterom Ingedal i tidligere Skjeberg rådhus, Borgenhaugen, Sarpsborg Tid: Torsdag 18. Juni 2009, kl.: 18:30 Tilstede: Det

Detaljer

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2015

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2015 SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2015 Sted : Væktarstua Tid : Lørdag 24.10.2015 - Klokka 16.00 I forkant av årsmøtet vil representanter fra Tydal Kommune orientere om status på oppgradering av

Detaljer

Referat årsmøte i Varde Vel 12.februar 2014

Referat årsmøte i Varde Vel 12.februar 2014 Referat årsmøte i Varde Vel 12.februar 2014 Innkalling til møtet ble sendt ut tre uker før møtet sammen med årsmelding for Varde Vel. Medlemmene ble invitert til å sende inn saker til årsmøtet. Årsmøte

Detaljer

Destinasjon Venabygdsfjellet

Destinasjon Venabygdsfjellet Et prosjekt etablert av i 2013 Formål: Utvikle og sikre gode tur- og naturopplevelser både sommer og vinter på Venabygdsfjellet. Prosjektleder: Harald Larsen Visit Venabygdsfjellet Hvorfor har startet

Detaljer

HOLSÅSEN VEL. Sak 2 Styrets årsberetning for 2016 Etter årsmøtet i 2016 har styret hatt følgende sammensetning:

HOLSÅSEN VEL. Sak 2 Styrets årsberetning for 2016 Etter årsmøtet i 2016 har styret hatt følgende sammensetning: HOLSÅSEN VEL Referat fra årsmøte på Steinstølen torsdag 13.04.2017 kl. 17.00. Det møtte omlag 46 personer på årsmøtet. Møteledelse: Inger-Lise F. Jespersen ble valgt til møteleder. Sak 1 Innkalling og

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

Hvem ønsker strøm? Spørreundersøkelse om strømsaken s. 11 Svar fra Pihl vedrørende bomsaken s. 15 Strømforsyning? Her er svaret fra Eidsiva s.

Hvem ønsker strøm? Spørreundersøkelse om strømsaken s. 11 Svar fra Pihl vedrørende bomsaken s. 15 Strømforsyning? Her er svaret fra Eidsiva s. NR. 96 FFEBRUAR 2010 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Husk å betale medlemskontingent for 2010! Giro medfølger. Husk å oppgi hyttenummer og navn dersom du ikke benytter vedlagte giro ved betaling. Hvem ønsker

Detaljer

VELKOMMEN!! Høysand Vann & Avløps lag SA Ordinært 25/6-2009

VELKOMMEN!! Høysand Vann & Avløps lag SA Ordinært 25/6-2009 VELKOMMEN!! Høysand Vann & Avløps lag SA Ordinært rt Årsmøte 25/6- kl.19-21 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, m referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Detaljer

Årsmøte Vegglifjell Hytteeierforening

Årsmøte Vegglifjell Hytteeierforening Årsmøte Vegglifjell Hytteeierforening Tid:24.3.2015 kl. 16:00 til kl. 18:00 Sted: Veggli Fjellkirke Nye og gamle medlemmer ønskes velkommen. Agenda 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. To til å

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00.

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Møtet ble holdt ved Folkehjelpshytta kl.1200 med 62 fremmøtte i tillegg til styret. 1. Åpning Møtet ble åpnet av styrets

Detaljer

Fritidseiendommer - Næringseiendommer

Fritidseiendommer - Næringseiendommer Kun 6 min til Sjusjøen sentrum FRITIDSEIENDOMMER - NÆRINGSEIENDOMMER Ved Landetjern NORDSETER (Lillehammers fjellområde) Nordseter - et eldorado for vintersport såvel som for alle former for utendørstrening

Detaljer

Kyrkjebygdheia Løypelag

Kyrkjebygdheia Løypelag Kyrkjebygdheia Løypelag Årsrapport 2013 Årsrapport 1. Etablering av Kyrkjebygdheia Løypelag Etter initiativ fra KVS ble Kyrkjebygdheia Løypelag (KBL) etablert i oktober 2012. KBL er registrert i Frivillighetsregisteret

Detaljer

Lang og omfattende politisk behandling av ny skiløypetrasé og vinterbrøyting av Ulvangsvegen

Lang og omfattende politisk behandling av ny skiløypetrasé og vinterbrøyting av Ulvangsvegen Lang og omfattende politisk behandling av ny skiløypetrasé og vinterbrøyting av Ulvangsvegen Spørsmålet om vinterbrøyting av Ulvangsvegen startet allerede i 2002 På i årsmøtet til Mysuseter vel 27. juli

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNLI HYTTEVEL TORSDAG 24. MARS 2016 KL

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNLI HYTTEVEL TORSDAG 24. MARS 2016 KL INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNLI HYTTEVEL TORSDAG 24. MARS 2016 KL. 16.00-17.00 Årsmøtet avholdes ute i den frie natur, på parkeringsplassen ved Storeflate Vi håper og tror det blir godt vær i påsken, og

Detaljer

Borgegrend Løypelag. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30.

Borgegrend Løypelag. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30. REFERAT FRA MØTE 23.1.2015. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30. Til stede: Halvor Haug, Leif Haug, Jan-Aksel Svea, Bjørn Bergerud, Øystein Landsgård, Knut

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 Lørdag 9. august kl. 15:30 MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Skihyttevegen Hytteeierforening avholdt lørdag 1. juni 2013 kl 14:00 på Nordseter Fjellpark Sportell.

Referat fra årsmøtet i Skihyttevegen Hytteeierforening avholdt lørdag 1. juni 2013 kl 14:00 på Nordseter Fjellpark Sportell. Referat fra årsmøtet i Skihyttevegen Hytteeierforening avholdt lørdag 1. juni 2013 kl 14:00 på Nordseter Fjellpark Sportell. Tilstede: Foreningens leder kunne ved møtets åpning ønske 19 stemmeberettigede

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012.

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012. Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012. 1. Formannen ønsket velkommen til årsmøtet. 2. Einar Sekkeseter ble enstemmig valgt til møteleder, og takket for tilliten. 3. Referent: Svein

Detaljer

Referat frå årsmøtet 2011

Referat frå årsmøtet 2011 1 Filtvet, 1. august 2011 Referat frå årsmøtet 2011 Lørdag 18. juni 2011 kl 10:00 12:00 Klubbhuset til Filtvet/Fremad 1. Åpning og registrering av fremmøtte Leder Ulf Stigen åpnet møtet og ønsket alle

Detaljer

Leserinnlegg. Leserinnlegg. Endring av løypekjøring NR. 93 JANUAR 2009 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL

Leserinnlegg. Leserinnlegg. Endring av løypekjøring NR. 93 JANUAR 2009 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Vi har vel alle hørt de gamle si; alt var bedre før! Ja, var det egentlig det? Både min mor og jeg er så å si født og oppvokst på Kroksjøen. Ludden og jeg var gode busser sies det, uten at jeg kan huske

Detaljer

P R O T O K O L L Styremøte Buvasstølan sti- og løypelang

P R O T O K O L L Styremøte Buvasstølan sti- og løypelang P R O T O K O L L Styremøte Buvasstølan sti- og løypelang Møte: Fredag den 7. februar kl. 16.00 Sted: Nesbyen kro Tid: kl. 16.00 til 18.00 Tilstede fra styret: Sjur Bidne (nestleder), Stein Erik Opheim

Detaljer

Årsrapport Flåmyrane2 hytteforening 2016

Årsrapport Flåmyrane2 hytteforening 2016 Årsrapport Flåmyrane2 hytteforening 2016 1/6 Styret ble formelt valgt på årsmøtet 20 mars 2016. Styret har siste året bestått av: - Stein Ove Bjelland Leder - Jorill Melkevik Kasserer - Lars Gunnar Holta

Detaljer

SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTE PÅ SYNNFJELLPORTEN TORSDAG 17. APRIL 2014 KL 1600

SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTE PÅ SYNNFJELLPORTEN TORSDAG 17. APRIL 2014 KL 1600 SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTE PÅ SYNNFJELLPORTEN TORSDAG 17. APRIL 2014 KL 1600 34 personer, inkl. styremedlemmer, var til stede. Forfall fra styret: Eivind Osnes. Anne Alvik, leder av hyttelaget,

Detaljer

HORTEN SKIKLUBB. Saksliste for årsmøtet 30. mars Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

HORTEN SKIKLUBB. Saksliste for årsmøtet 30. mars Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. HORTEN SKIKLUBB Saksliste for årsmøtet 30. mars 2017. 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Styret har hatt et år med begrenset aktivitet på grunn av for få aktive. styremedlemmer og stor geografisk spredning på styremedlemmene.

Styret har hatt et år med begrenset aktivitet på grunn av for få aktive. styremedlemmer og stor geografisk spredning på styremedlemmene. Ål hytteforening 3570 Ål Årsmelding for 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Aud L Krook Rita Roarsen Martin Bekkelund John Duus Leder Nestleder Sekretær Kasserer Ivar Ådnegard Styremedlem Styret

Detaljer

Årsberetning 2014 Vasetløypene SA

Årsberetning 2014 Vasetløypene SA Årsberetning 2014 Vasetløypene SA Innledning Denne årsberetningen og regnskapet dekker kalenderåret 2014. Årsberetningen er i tillegg oppdatert med aktuell informasjon fra skisesongen januar mars 2015.

Detaljer

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal Styrets beretning Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Revisor:

Detaljer

Årsmøtet 2012 Kikut Fjellgrend. Forslag til nye interne skiløyper

Årsmøtet 2012 Kikut Fjellgrend. Forslag til nye interne skiløyper Årsmøtet 2012 Kikut Fjellgrend Forslag til nye interne skiløyper GEILO LØYPEOMRÅDE - BAKGRUNN Hol Kommune overtok fra 2007 ansvaret for drift og finansiering av Geilo Løypeområde. Kommunen dekker i utgangspunktet

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Til stede Tone Tveito Eidnes Ål kommune (rådmann) Telenor har dårlig mobildekning i noen fjellområdene i Ål kommune og nettet er

Til stede Tone Tveito Eidnes Ål kommune (rådmann) Telenor har dårlig mobildekning i noen fjellområdene i Ål kommune og nettet er Møte med rådmannen i Ål kommune Dato / Sted 02.04.13, Ål Til stede Tone Tveito Eidnes Ål kommune (rådmann) Aud L. Krook Rita Roarsen ÅHF ÅHF Referent Rita Roarsen Sak 1: Hvordan har det gått med...? a.

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

Destinasjon Venabygdsfjellet

Destinasjon Venabygdsfjellet Et prosjekt etablert av i 2013 Formål: Utvikle og sikre gode tur- og naturopplevelser både sommer og vinter på Venabygdsfjellet. Prosjektleder: Harald Larsen Visit Venabygdsfjellet Hvorfor har startet

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

SAKSLISTE OG INNKALLING TIL STYREMØTE I SØGNE FRIVILLIGSENTRAL TORSDAG 23. APRIL, KL 17.30 SØGNE FRIVILLIGSENTRAL

SAKSLISTE OG INNKALLING TIL STYREMØTE I SØGNE FRIVILLIGSENTRAL TORSDAG 23. APRIL, KL 17.30 SØGNE FRIVILLIGSENTRAL SAKSLISTE OG INNKALLING TIL STYREMØTE I SØGNE FRIVILLIGSENTRAL TORSDAG 23. APRIL, KL 17.30 SØGNE FRIVILLIGSENTRAL Følgende saker foreligger til behandling: SAK 22/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2008

Innkalling til årsmøte 2008 Innkalling til årsmøte 2008 10 april 2008 Det innkalles med dette til årsmøte i Marinevold Velforening Onsdag 16. april kl 1900 i huset (inngang mellom Magnus den Godes gt 17 og 19) Saksliste: 1. Valg

Detaljer

Steinset Økteren Hytteforening

Steinset Økteren Hytteforening Styrets årsberetning 2014 Art av virksomhet Hytteforeningens formål er å virke for utvikling av feltet, ivareta de interesser som punktfeste innehaverne har felles, samt fremme godt naboforhold. Hytteforeningen

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte NR. 113 JUNI 2016 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Innkalling til årsmøte Lørdag 15. september på Låven bar, Sjusjøen Intervju 6 EAK VEL 10 Aksjøen nr. 14 Thale Renskaug forteller om hytte nummer 14 Årsberetning

Detaljer

Saksliste Årsmøte Storrlineset Hyttegrend Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Valg av møteleder

Saksliste Årsmøte Storrlineset Hyttegrend Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Valg av møteleder Saksliste Årsmøte Storrlineset Hyttegrend 2015-2016 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Valg av møteleder Årsrapport 2015-2016 sesongen Regnskap 2015-2016 sesongen Budsjett 2015-2016 sesongen

Detaljer

Faratangen Samvirke SA (FSA)

Faratangen Samvirke SA (FSA) (FSA) Ekstraordinært årsmøte 14.11.2010 Samhold Agenda Styrets aktiviteter Nytt fra FSA Økonomi Samarbeidsavtale Tilbud fra grunneier Status Kostnader Veien videre 3 alternativer Mandat for videre styrearbeide

Detaljer

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Hva har Buvasstølan sti- og løypelag fått til siden starten i august 2013? Foreningens formål er å tilrettelegge sti og løyper, for hytteeiere og andre

Detaljer

Status på utbyggingen Fiberutbygging

Status på utbyggingen Fiberutbygging 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 3. Styrets årsberetning. 4. Regnskap og budsjett. 5. Fastsettelse av årlig avgift

Detaljer

Vedtekter for Høgfjellia Vel

Vedtekter for Høgfjellia Vel Vedtekter for Høgfjellia Vel 1 Formål Foreningen, som har navnet Høgfjellia Vel, har pliktig medlemskap for eiendommer innen Høgfjellia hytteområde. Formålet er å ivareta medlemmenes felles interesser

Detaljer

Referat fra årsmøte Nordbyhagen Velforening 2014

Referat fra årsmøte Nordbyhagen Velforening 2014 1 Referat fra årsmøte Nordbyhagen Velforening 2014 Dato: 24.4.2014 Tid: 19.30 Sted: Nordbyhagen bhg Tilstede: 45 stemmeberettigede på lista Dagsorden 1. Åpning Ved Styreleder Kristian Hannestad Gjennomgang

Detaljer

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 (Innkallingen lagt ved til slutt med oppdatert innstilling fra valgkomiteen) Oppsummering og vedtak: Sak 0. Innkalling ble godkjent uten kommentarer.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2016 I TYNSET TURLAG (avholdt i Frivilligsentralen)

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2016 I TYNSET TURLAG (avholdt i Frivilligsentralen) PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2016 I TYNSET TURLAG (avholdt 15.03.2016 i Frivilligsentralen) Tilstede fra styret : Bernt R. Hansen Magnar Often Bjørg Røsteggen Brændvang Leder Løypeansvarlig Økonomiansvarlig Sekretær

Detaljer

Kunnskap som grunnlag til lønnsomme opplevelser.

Kunnskap som grunnlag til lønnsomme opplevelser. Kunnskap som grunnlag til lønnsomme opplevelser. Hytteutvikling som varig næring/fremtidens fridtidsboliger/nye løsninger og konsepter. Utbyggers roller og strategier. Komparative fortrinn v/ Mathias Neraasen

Detaljer

VELKOMMEN TIL BOLLO HYTTEFORENING

VELKOMMEN TIL BOLLO HYTTEFORENING VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR 2008-2009 I BOLLO HYTTEFORENING TIRSDAG 2. MARS 2010 KL. 18:00 NORDLYS HOTELL ÅRSMØTE I BOLLO HYTTEFORENING Tirsdag 2. mars 2010 Kl. 18:00 Sted: Nordlys Hotell SAKSLISTE: Sak

Detaljer

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING ) ÅRSMØTE OG ÅRSBERETNING 2) STYRET/STYREMØTER/ANDRE MØTER 3) UTBEDRING/RYDDING AV LØYPETRASEER - NYE TRASEER

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING ) ÅRSMØTE OG ÅRSBERETNING 2) STYRET/STYREMØTER/ANDRE MØTER 3) UTBEDRING/RYDDING AV LØYPETRASEER - NYE TRASEER 1) ÅRSMØTE OG ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2015 Årsmøtet 2015 ble avholdt 8. mai i Borgegrend Jaktlavvo, Det var i alt 10 fremmøtte. Årsmøtet var det første ordinære etter vedtekter utarbeidet i 2014. Under

Detaljer

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 13.02.2014 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal. Rune Hjelm Synnøve Westermoen

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 13.02.2014 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal. Rune Hjelm Synnøve Westermoen Styrets beretning Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 13.02.2014 og har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Revisor:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sigdal kommune gjør vedtak etter plan og bygningslovens 17-2 om innføring av utbyggingsavtaler for områder og formål angitt nedenfor.

SAKSFRAMLEGG. Sigdal kommune gjør vedtak etter plan og bygningslovens 17-2 om innføring av utbyggingsavtaler for områder og formål angitt nedenfor. SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 16/3029 UTBYGGINGSAVTALER OG INFRASTRUKTURFOND Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune gjør vedtak etter plan og

Detaljer