Innkalling til årsmøtet i EAK 17. september Årsberetning, regnskap og budsjett Sted: Fjellheimen kl. 17:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til årsmøtet i EAK 17. september Årsberetning, regnskap og budsjett Sted: Fjellheimen kl. 17:00"

Transkript

1 NR. 100 september 2011 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Innkalling til årsmøtet i EAK 17. september Årsberetning, regnskap og budsjett Sted: Fjellheimen kl. 17:00 Innløsing av tomter - hva er praksis? Hyttestrid på Kroksjøen

2 Kjøp hos oss Det lønner seg! Velkommen til vår nye avdeling i Mesnali! Stort vareutvalg Malingsavdeling Bredt utvalg i hytteutstyr Flotte utstillinger Lett adkomst og gode parkeringsmuligheter Hentelager for byggevare og trelast Faste kjøreruter 216 til Lillehammer til Lillehammer Nord- Mesna LISMARKA til Brøttum 216 til Sjusjøen MESNALI Sør- Mesna til Moelv Du ringer vi bringer! Åpningstider: / BYGGEVARE TRELAST JERNVARE INTERIØR MALING TRANSPORT > gaus.no 2

3 Velformannen har ordet Så er nok et år over. Etter en kald vinter fikk vi en strålende vår. I påsken var det nok noen færre som tok turen inn på fjellet, men de av oss som kom hadde en drømmepåske. Vår familie kom opp palmehelga og vi rakk over alle de beste påskeaktivitetene før snøen smelta, vi pilka, grilla pølser og sjølfiska abbor på Aksjøen opptil flere ganger, vi gikk mange fine turer og vi og koste oss sammen med familie og venner. På kveldene gikk det i kortspill og Trivial Pursuit. TV n streika tidligere i vinter og det gjorde at det ble mer tid til å lese og spille spill. Det anbefales! Det store spørsmålet før påske var om vi skulle avvikle påskeskirenn, føret så jo ikke ut som om det skulle holde. Etter litt om og men og telefoner att og fram mellom styremedlemmene ble vi enige om at det var spesielt viktig at vi gjorde dette for vellet i år så alle kunne møtes å gjøre noe hyggelig sammen. Hvis det absolutt ikke hadde blitt noe snø så ble vi enige om å ha renn til fots rundt bombua. Magda i bua var så grei at hun lot oss låne fasilitetene der. Det ble heldigvis ikke nødvendig, vi har jo så flott velkoie. Så påskeskirennet gikk sin gang det var bart flere meter rundt koia og rennet måtte gå noen hundre meter i hver retning langs allerede oppkjørte spor. De minste ungene ga som alltid alt og fikk flotte medaljer, premier og litt saft når de gikk i mål. Det var rundt halvparten av de som vanligvis stiller på påskeskirenn, men de som var der hadde det veldig koselig. Nesten alle fra styret og valgkomiteen stilte opp sammen med mange familiemedlemmer. Alle jobba godt og var enige om at det hadde vært et morsomt renn. Vi fikk også inn et pent overskudd på noe over 8000 kr. Sommeren på hytta skal jeg ikke skive noe om denne gangen for vi har ikke vært der i år for første gang noensinne. Men det kommer nye sommere og til neste år blir det satt opp badeflåte på velt Aksjøen igjen, det er noen år sia det var det der. Jeg gleder meg til å prøve den ut! Nå håper jeg på en flott høst og noen flotte turer før vinteren. Jeg vil takke styret for innsatsen i året som har gått. Det har vært en fryd å være leder for en slik gjeng med entusiastiske folk, og mer om det kan dere lese i årsberetningen. Jeg vil samtidig benytte anledningen til å takke for med som leder av vellet, jeg har en arbeids og familiesituasjon som gjøre det umulig for meg å stille til gjenvalg, skal blant annet ta noen studiepoeng i høst. Det har imidlertid vært artig å være med på dette, så kanskje kommer jeg sterkere tilbake om noen år, hvis jeg har bedre tid og overskudd og vellet vil ha meg tilbake. Takk for denne gang. Med vennlig hilsen Heidi Fæste 3

4 Birkebeineren nr.100 Innløsing av tomter Innløsing av tomter - hva er praksis? Illustrasjonsfoto: Helli - visuell kommunikasjon Fra en av våre medlemmer har Velforeningen mottatt en forespørsel om rutiner og praksis ved innløsing av tomter. Vi vet at flere av dere har kjøpt sine tomter og vi ønsker å høre hvilke erfaringer dere har. Nedenfor kan du lese et av våre medlemmers erfaring. Han ønsker å høre hvordan andre medlemmers erfaring. Hei Etter å ha sendt krav om innløsning av festetomt på Elgåsen i juni 2010 fikk jeg i dag ( )endelig svar fra Pihl. Jeg hadde regnet med å få et tilbud tilsvarende 25*festeavgift. Med den oppjusterte avgiften pr ville dette utgjort kr Jeg ble derfor meget overrasket da tilbudet lød på kr Uten at det står direkte går jeg ut fra at dette tallet har kommet fram ved å bruke den såkalte 40% regelen. Det er mulig Pihl har rett til det, og de må i så fall ha lagt til grunn en tomteverdi på kr ! Dette synes jeg mildest talt er i drøyeste laget. Tross alt har tomta hverken innlagt strøm, vann eller avløp, og det påløper årlige avgifter for vannpost og veibruk. Det er fortsatt ikke tillatt å gjerde inn tomta eller felle trær uten tillatelse. Det skal også nevnes at tilbudet gjelder tomtestørrelse 1500 kvm, og at det spesifiseres at det ikke vil bli gitt tilbud om et mindre areal. Jeg vet at det er flere i EAK området som har innløst tomt. Jeg er derfor interessert i å høre om styret sitter inne med noe informasjon, evt. om det jeg har skrevet kunne settes på nettsiden til EAK. Pihl vil ha svar innen Vennlig hilsen Svein Erik Wennemo Elgåsen 85 4

5 Lei av å vente på hyttestrøm Det har vært en forventning om strøm i to generasjoner, derfor er jeg veldig skuffet og overrasket, sier Morten Dagre, hytteeier på Kuåsen. Tekst: Artikkelen er hentet fra Ringsaker Blad Foto: Ringsaker Blad Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen vel I lørdagens leserbrev forteller Morten Dagre om frustrasjonen over forslaget om å nekte strømforsyning til de rundt 450 hytteeierne på Kuåsen, Elgåsen og Aksjøen for all framtid. At hytteeierne innenfor Kroksjøen skal ofres for at kommunenes målsetting om energi og klimaplan skal nås setter han stort spørsmålstegn ved. Jeg ser jo at politikere i Ringsaker tillater strømslukende hytter i tillegg til skianlegg ellers, da er det rart at de skal nekte oss strøm. Egentlig synes jeg politikerne har styrt utviklingen i Ringsakfjellet veldig bra, men akkurat her tråkker de feil. Dette kan få uheldige ringvirkninger. Du kan like det eller mislike det, men komfort på hytter har kommet for å bli. Det er et faktum at hytter med lav standard brukes mindre. Har Ringsaker råd til å miste arbeidsplassene i tilknytning til hytteturismen? spør Dagre. Siden hytta ble satt opp på Kuåsen tidlig på 60-tallet har han brukt mye tid der. Men med strøm hadde vi helt klart brukt den mye mer, det er det ingen tvil om! Vinterstid er det 20 kuldegrader inne som ute når vi kommer fram til hytta, så behovet er først og fremst strøm til lys og varme, understreker Morten. Av hytteeierne opplyser han videre at der er 2/3 dels flertall blant de aktuelle hytteeiere for å legge inn strøm i området. Det er ingen som blir tvunget til det, vi betaler alt selv og ber ikke om noe støtte, presiserer han. Mange av hytteeierne er ifølge Dagre godt voksne, enkelte hytter bærere preg av de ikke er i bruk og om vinteren durer det kraftig fra hyttene som har tatt skjeen i egen hånd og skaffet aggregat. Om kommunedelplanen vedtas vil den ikke være juridisk bindende, bare rådgivende. Jeg frykter derfor at det vil skape usikkerhet om hva som vil skje og legge en klam hånd over den videre utviklingen av området. Politikerne kan godt ta seg en tur og se hyttegrenda på nært hold, noen hytter er bare sporadisk i bruk og enkelte er dårlig vedlikeholdt. Og jeg utfordrer de tre partiene som ikke har vært representert i styringsgruppa til å si hva de mener om strøm, det er tre ganske små partier som har flertallet her, så hva mener Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti? Hvis det endelige resultatet blir at hytteeierne likevel må klare seg uten, vet Dagre hva som må til. Et stort og støyende aggregat. «Vi betaler alt selv og ber ikke om noe støtte» Morten Dagre, hytteeier 5

6 Birkebeineren nr.100 Styrets årsberetning Styret har hatt tre møter høsten 2010 og fire møter i Oppmøte har vært godt og styret har vært vedtaksdyktige på alle møter. Styret gjennomførte etter fullmakt fra årsmøtet en grundig og upartisk spørreundersøkelse der resultatet ble flertall for strøm. Syret har også sendt en høringsuttallelse til Ringsaker kommune i forbindelse med at spørsmålet om strøm ble tatt opp i kommunedelplan. Styreleder har i etterkant av undersøkelsen også vært intervjuet på radio og av aviser for å redegjøre for resultatet. Strømsaken har tatt mye tid og vært oppe på mange møter. Det ble også gjennomført flere samarbeidsmøter mellom Phil og strømkomite og etter at spørreundersøkelsen var gjennomført har det også vært møter mellom Phil, Eidsiva og strømkomite Representanter fra styret har også vært representert på møter angående Sjusjøområdets utvikling. Styret har hatt en representant i Sjusjøen og omegn skiforening. Styret har søkt og fått innvilget penger fra Phil til usetting av benker på Aksjøen og disse er allerede satt ut. Til vellets medlemmer ønsker vi å formidle at samarbeidet med Pihl fungerer godt og vi takker dermed Pihl for godt samarbeid i perioden. Styret har søkt og fått innvilget penger fra Ringsaker kommune til flytebrygge på Velt Aksjøen og klopping ned til henholdsvis Velt Aksjøen, Aksjøen og Kroksjøen. Det blir også satt ut benker ved velkoia. Styret har valgt å konsentrere seg om Aksjøen denne gangen fordi dette området har vært lite tilgodesett de siste årene. Styret anbefaler at det fortsatt søkes om penger til de to neste områdene i årene som kommer. Styret har etter inspirasjon fra Sjusjøen vel satt ned en arbeidskomité for hvert område og ber medlemmene av vellet om å melde seg til innsats. Det være seg utsetting av benker, klopping eller trehogst/ tynning. Medlemmer av styret fra hvert område vil organisere men er avhengig av medlemmenes frivillige innsats. Styret vil på årsmøtet ta initiativ til en løypekomité, en komité med ansvar for velkoia og en komité som kan følge opp strømsaken. Påskeskirennet ble avholdt i fin stil med et pent overskudd dugnadsånden blomstrer fortsatt. Styret har fått henvendelse angående Innløsning av tomer se artikkel i BB og på nettsiden. Styreleder benytter anledningen til å takke styret for flott innsats i året som gikk og ønsker lykke til videre. Heidi Fæste leder. 6

7 Resultatregnskap Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen vel Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen Vel Resultatregnskap Note 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 186 Sum finansinntekter 186 NETTO FINANSPOSTER 186 ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER OG DISPONERINGER SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER

8 Birkebeineren nr.100 Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen Vel Balanse pr Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL OG GJELD

9 9

10 Birkebeineren nr.100 UENIGE: Sommeren 2010 restaurerte Brøttum Historielag den gamle fiskehytta på Kroksjøen med støtte fra Pihl AS. Foto: Ringsaker Blad Hyttestrid på Kroksjøen Denne gangen handler det om den gamle men nyrestaurerte hytta som ligger midt i Kroksjøen. Artikkelen er i sin helhet hentet fra Ringsaker Blad. I fjor restaurerte Brøttum historielag fiskehytta til Ludden på Kroksjøen med støtte fra Philske sameie. Kroken er imidlertid satt på døra av Odd Dag Bjørndal. Jeg eier stedet, og synes ikke det er riktig at folk tar seg til rette på den måten, sier han. Bjørndal forteller at han har et skjøte fra 50-tallet, signert Ludvig Olestadengen. Det var nærmest som en pussighet jeg kjøpte det. Hytta så helt forferdelig ut innvendig. Jeg ryddet opp, men folk lot den ikke stå i fred, derfor stengte jeg døra og lot det stå i mange år. Så oppdaget jeg plutselig i at hytta var blitt restaurert, uten at jeg hadde fått beskjed. At folk tar seg til rette på den måten synes jeg ikke noe om, sier Bjørndal. I vinter låste han derfor døra, og slik har det stått siden. Bjørndal har ingen planer om å fjerne låsen. Hyttefolket hadde vel heller ikke fjernet låsene på sine hytter, sier han. Bjørndal forteller videre at han hadde planer om å bygge ei biohytte på holmen. Det blir det imidlertid ikke noe av nå. Jeg kunne ha krevet at de skulle sette hytta tilbake i sin opprinnelige stand, men det kommer jeg ikke til å gjøre. 10

11 Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen vel Uenige Historielaget restaurerte hytta for å bevare gamle minner for framtiden. Hytta har blitt et landemerke, og de ønsket at det både skulle se pent ut og brukes. av folk i fjellet. Tak og vegger ble skiftet, og man satte inn en ovn. Vi kontaktet Phil i forkant, og fikk beskjed om at det var greit at vi restaurerte hytta. Det ble gjort en flott innsats med å sette den i stand, men nå har to personer hevdet eierskap til stedet. Vi synes hytta bør være åpen for allmennheten. Vi har prøvd å få til et samarbeid med Bjørndal om å holde den åpen, men har ikke nådd fram. Pihl jobber derfor videre med saken, sier Inger Eva Mæhlum. Jobber med saken Per Fineid, bestyrer i Pihl AS, forteller at de fortsatt jobber med saken. Historielaget satte i gang arbeidet med vår velsignelse og med materialer fra oss. I etterkant har det dukket opp en person som hevder eierskap og en som skal ha en kjøpsavtale. Fineid synes historielaget har gjort et bra tiltak, og håper at man kommer til enighet. Vi synes det er viktig at gamle bygg som dette blir ivaretatt. Til alle hundeeiere: Husk båndtvang Den ordinære båndtvangen er 1. april til 31. oktober og gjelder i områder der det går beitedyr, det vil i praksis si i hele Ringsakerfjellet. I Ringsaker er det båndtvang hele året "i anlegg for lek og idrett, sport eller rekreasjon". Det vil si at hunder skal være i bånd i skianlegget på Sjusjøen (skistadion og lysløype) hele vinteren. Vi oppfordrer turgåere med hund til å ta hensyn til andre som har glede av ski- og turløyper, ved å holde hunden i bånd hele året. Hentet fra Philske.no

12 Birkebeineren nr.100 Åge Skinnstad forklarer. Treningstur med Sjusjøen og omegn skiforening Sammen med min bedre halvdel var undertegnede lørdag 30. juli 2011 for første gang med på en treningstur på sykkel i regi av Sjusjøen & Omegn skiforening. Som annonsert på foreningens nettsider var fremmøte ved Kiwi på Sjusjøen kl Sjefen sjøl, Johannes Haukåssveen hadde en kort orientering for de rundt femti fremmøtte om traseen vi skulle sykle som gikk over Elgåsen til Åsta bru. Videre på østsiden av Åsta-elva hvor Johannes også kunne fortelle litt seterhistorie. Ved Kvarstaddammen var det en kort pause med servering av gratis bananer fra Kiwi/Sjusjøen. Her holdt langrennssjef Åge Skinstad en orientering om hvordan man deler opp de ulike treningssoner og intensiteten i disse.. Nytt for undertegnede var at så mye som 80 % av treningen skal foregå i sone 1. Ikke at jeg har for vane å trene så hardt men ofte foregår nok mye trening i lapskaus sonen. Åge delte også noen gode intervalltips med oss. Fra Kvarstaddammen gikk turen om Bjønnåsen og derfra fulgte vi Birkebeinertraseen tilbake til Sjusjøen. Alt i alt en utrolig flott tur og hvor været viste seg fra sin beste side. Dette frister til gjentagelse. Vel blåst! Erik Helli Vil du lage en sti/turkomité? Melsjøhøgda er godt besøkt. 12

13 Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen vel Vi ser at turkassa på Melsjøhøgda er godt besøkt. Bok nummer en er for lengst utskrevet og vi er godt i gang med bok nummer to. Her skriver man seg inn gammel som ung og vi ser spesielt at dette er et artig for barna. Etter at vi monterte en gradestokk der oppe har veldig mange også noteret ned dagtemperaturen inn i boka. Flott! Imidlertid burde vi ha laget flere turforslag. Kanskje noen av dere kunne tenke dere å tromme sammen en sti/turkomite. Det hadde vært fint å utarbeide fire fem turforslag og med varierende lengde. Mange stier er også i ferd med å gro igjen og merking er det etter hvert blitt så som så med. Turforslagene kunne vi legge ut på våre nettsider og selvsagt trykkes de i Birkebeinern. Tiltaket ville gi området et lite løft styret vil sette stor pris på om noen kunne tenke seg å dra i gang et slikt prosjekt. Lag deg en nødplakat til hytta Ved flere tilfeller har det vist seg at det ville være meget nyttig å kunne oppgi en nøyaktig posisjon hvor hytta di befinner seg, slik at for eksempel hjelpemannskaper med letthet kan finne deg. En nødplakat på hytta gir deg all informasjonen du trenger for å tilkalle hjelp hvis det oppstår en krisesituasjon. Statens kartverk har i samarbeid med hovedredningssentralene og nødetatene laget et enkelt verktøy for å kunne produsere en slik plakat. Nødplakaten gir deg en nøyaktig beskrivelse av hyttas geografiske posisjon. I en krisesituasjon hvor det er behov for akutthjelp fra politi, brannvesen eller ambulansetjenesten kan dette være avgjørende for at hjelpen finner frem raskt nok. Dersom du har en hyttenabo som ikke har internett tilgang eller mulighet til selv å produsere plakaten, kan han som medlem av EAK sende navn, adresse og hyttenummer til sekretæren i EAK, Kristin Helland, Bj. Bjørnsons gt. 12, 2609 Lillehammer, så kan hun være behjelpelig med å produsere en plakat som kan lamineres eller settes inn i glass og ramme, og henges opp på et lett synlig sted på hytta. Slik lager du den: Tjenesten er gratis og enkel i bruk 1. Klikk deg inn på norgeskart.no. 2. Zoom deg inn på kartet og finn stedet du vil markere. 3. Klikk på det røde korset merket med SOS. 4. Klikk på stedet du vil lage plakaten for. 5. Godta vilkår. 6. Sjekk at stedsnavnet er riktig og skriv ut. 13

14 Ditt elektrikerfirma på begge sider av Mjøsa! Jarl Eirik Draumås Vi har elektriker til deg! VI UTFØRER ALLE TYPER ELEKTROINSTALLA- SJONER INNEN STERKSTRØM OG SVAKSTRØM FOR boliger hytter næringsbygg landbruk industri m.m. Trond M. Sveum Magnar Farestveit Inge Torgersen Jørn Ove M. Hannestad Service Vedlikehold Rehabilitering Nybygg Varme Belysning Styringssystemer for lys og varme Telefon/datanett Alarmer El-kontroll (vi kan hjelpe deg med internkontroll og El-sjekk av ditt anlegg.) Velutstyrte servicebiler Elektriker n Ringsaker A/S Brugsvn Moelv Tlf Faks E-post: Knut Bakke Geir Bjerke Jørgen Gudbrandsen

15 Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen vel Styremedlemmer Styret i EAK-velforening Navn/adresse: Styreleder Heidi Fæste Vårstien Lillehammer Styremedlem/Aksjøen Vidar Sølvsberg Kongsveien 63A 2380 Brummunddal Styremedlem/Elgåsen Geir Weium Selandgutua Nes på H. Styremedlem/Elgåsen Kristin Helland Bjørnstjerne Bjørnsons gt Lillehammer Tlf: m m m t m m online.no Navn/adresse: Styremedlem/Kuåsen Reiel Harald Nybø Tystevvn Oslo Styremedlem/Aksjøen Kjetil Berntsen Duevegen Ingeberg Styremedlem/Kuåsen Svein Arild Hallås Heggelia Fetsund Tlf: t: m m m For full oversikt over styret: ALT-TIL-TUR BUTIKKEN!! Som medlem i Coop får du kjøpeutbytte på alt du handler! Rudshøgda 9-21 (9-20) Gratis parkering Tlf:

16 Returadresse: Thore Sjuls, 2055 Nordkisa KIWI Sjusjøen Åpningstider Mandag - Torsdag 09:00-18:00 Tlf: Fredag 09:00-21:00 Lørdag 09:00-18:00 Søndag 09:00-18:00 Vi er nå forhandler av Cinderella forbrenningstoalett Vi utfører service og vedlikehold innen: - Solcelleanlegg - Vaktmestertjenester - Parafinovner - Restaurering - Nybygg - Torvtak - Maling - Snømåking Og er tiden inne for å investere i nytt ordner vi selvsagt det også. Ring oss for et godt tilbud! eller besøk oss på: Dette fixer vi! Grafisk produksjon: HELLI Visuell kommunikasjon - tlf.: ,

Leserinnlegg. Leserinnlegg. Endring av løypekjøring NR. 93 JANUAR 2009 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL

Leserinnlegg. Leserinnlegg. Endring av løypekjøring NR. 93 JANUAR 2009 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Vi har vel alle hørt de gamle si; alt var bedre før! Ja, var det egentlig det? Både min mor og jeg er så å si født og oppvokst på Kroksjøen. Ludden og jeg var gode busser sies det, uten at jeg kan huske

Detaljer

Innhold: Løypenettet rakner. Husk! Sett av tid til årsmøte 19. september 2009. s. 6. Se resultatlisten fra påskeskirennet på www.birkebeinern.

Innhold: Løypenettet rakner. Husk! Sett av tid til årsmøte 19. september 2009. s. 6. Se resultatlisten fra påskeskirennet på www.birkebeinern. Nr. 95 JUnI 2009 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Innhold: Løypenettet rakner s. 6 Se resultatlisten fra påskeskirennet på www.birkebeinern.no Husk! Sett av tid til årsmøte 19. september 2009 Se: www.birkebeinern.no

Detaljer

God sommer! Nr. 2-2013 Årgang 21. Vi banker på... Side 18-19. Fristende og enkel turmat Side 38-39. Nytt tak på Sjusjøen fjellkirke Side 11

God sommer! Nr. 2-2013 Årgang 21. Vi banker på... Side 18-19. Fristende og enkel turmat Side 38-39. Nytt tak på Sjusjøen fjellkirke Side 11 Nr. 2-2013 Årgang 21 God sommer! Foto: Einar Lyngar Nytt tak på Sjusjøen fjellkirke Side 11 Vi banker på... Side 18-19 Fristende og enkel turmat Side 38-39 Sjusjøtunet kafe Et naturlig møtested i Ringsakfjellet

Detaljer

God sommer! Nr. 4-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Sjusjøen vel informerer Side 20-21. Carl Johan selger Sjusjøen Side 28-29. Sjusjøen på topp Side 4

God sommer! Nr. 4-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Sjusjøen vel informerer Side 20-21. Carl Johan selger Sjusjøen Side 28-29. Sjusjøen på topp Side 4 Nr. 4-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- God sommer! Foto: Einar Lyngar Sjusjøen på topp Side 4 Sjusjøen vel informerer Side 20-21 Carl Johan selger Sjusjøen Side 28-29 Trenger du dyktige og lokale snekkere?

Detaljer

God sommer! Nr. 3-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Kjemper for en sunn utvikling av Sjusjøen Side 16-17. Fotokonkurransen Side 32

God sommer! Nr. 3-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Kjemper for en sunn utvikling av Sjusjøen Side 16-17. Fotokonkurransen Side 32 Nr. 3-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- God sommer! Foto: Einar Lyngar Svetten renner på Sjusjøen Side 8-9 Kjemper for en sunn utvikling av Sjusjøen Side 16-17 Fotokonkurransen Side 32 Trenger du dyktige

Detaljer

Nr. 1-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,-

Nr. 1-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Nr. 1-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Foto: Einar Lyngar Han lager verdens beste løyper Side 6-7 Eldstemann på Sydpolen Side 20-21 Vil ha et tydeligere sentrum Side 29 Trenger du dyktige og lokale snekkere?

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

Totalt kjøres det 100 kilometer skiløyper

Totalt kjøres det 100 kilometer skiløyper blefjell BLefjell En informasjonsavis fra Foreningen Blefjell En avis for deg som er glad i Blefjell! Avisa «Blefjell» som du nå leser er laget for deg som er glad i Blefjell! Den blir distribuert til

Detaljer

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N»

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N» «HYTTEEIER N» Nr. 5 mai 2013 FREDRIKSTAD Hyttesesongen er i gang Ekspropriasjon den siste utvei? På skjær med gamle sjøkart Referat fra hytteforeningens VA-møte 29. januar Skaff deg nødplakat på hytta!

Detaljer

Nr. 1-2015 Årgang 23 Løssalg kr 50,-

Nr. 1-2015 Årgang 23 Løssalg kr 50,- Nr. 1-2015 Årgang 23 Løssalg kr 50,- Foto: Einar Lyngar Matstasjon blir skikafé Side 4 Det skjer i fjellkirka... Side 22 Nordseter vil være en god nabo Side 44-45 2 SJUSJØPOSTEN Vaffel eller middag? Både

Detaljer

Vinteren er et faktum i år også

Vinteren er et faktum i år også LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Vinteren er et faktum i år også N Og vi var i år som tidligere år akkurat like uforberedt. Det ble klaget på brøyting, og snømengde allerede før brøytemannskapene

Detaljer

RUSS 2009 Avgangsgruppa i Svanviken barnehage arrangerer barnehagedag og øver nå på årets russerop

RUSS 2009 Avgangsgruppa i Svanviken barnehage arrangerer barnehagedag og øver nå på årets russerop LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Nr 2/09 Mai 2009 17. Mai Program for Leirsund og Leirsunds arrangementer Igjen gleder vi oss til en flott sesong på Stampen, hvor det nye stupebrettet

Detaljer

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år! Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 30 - NR. 4 2007 God jul og godt nytt år! s.8 s.10-11 Ordføreren Vertshuset Ny løypelegger s.20 Lederen Vi må ta vare på dugnadsånden i Hugulia Vi kan se tilbake på

Detaljer

Dans under Løten hytteeierforening sitt 25 års jubileum Foto: Henriette Hoel

Dans under Løten hytteeierforening sitt 25 års jubileum Foto: Henriette Hoel m e d l e m s b l a d 2 0 13 o p p l a g 110 0 å r g a n g 24 Dans under Løten hytteeierforening sitt 25 års jubileum Foto: Henriette Hoel Løtenfjellet Hy t teeierforening Lederen har ordet Skrevet av

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

HVALER. Brattestø, Asmaløy. FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 1/2008

HVALER. Brattestø, Asmaløy. FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 1/2008 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 1/2008 Foto: Spektrum AS Brattestø, Asmaløy Det er ganske dramatisk her ute i havgapet når vinden øker, og bølgehøyden tiltar. NASJONALPARK Det er nå fastsatt

Detaljer

Hytte & Fritid. God påske fra oss i Norges Hytteforbund. Medlemsblad nr. 1/2012

Hytte & Fritid. God påske fra oss i Norges Hytteforbund. Medlemsblad nr. 1/2012 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2012 www.hytteforbund.no God påske fra oss i Norges Hytteforbund Fra innholdet: Friluftsloven og endringene s. 3 Ubebodde eiendommer til fritidsbruk s. 4 Aksjonerer mot

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert

Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Nr 2/07 April 2007 Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert Et langvarig, tidkrevende arbeide med å få det aller mest grunnleggende på

Detaljer

Grenseland. Fange-flis Ørjesenteret får nytt liv når Pikeværelset, PABs Pizza og Interflora åpner dørene i nyoppussede lokaler.

Grenseland. Fange-flis Ørjesenteret får nytt liv når Pikeværelset, PABs Pizza og Interflora åpner dørene i nyoppussede lokaler. Nr. 3 Mars 2010 Gleder seg til masse fri Grenseland AVISA Et møtested for Aremark Marker Rømskog Rådmann Magne Barane ser frem til å lese noe annet enn dokumenter når han går av med pensjon. S side 6 og

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

ET FAGMAGASIN. FOR TOBBs FORVALTNINGSKUNDER 3/2012. I kampens hete...

ET FAGMAGASIN. FOR TOBBs FORVALTNINGSKUNDER 3/2012. I kampens hete... i ET FAGMAGASIN FOR TOBBs FORVALTNINGSKUNDER 3/2012 I kampens hete... KURS PÅ RØROS FOR TILLITSVALGTE OG ANSATTE I BOLIGSELSKAP 02. - 04. november 2012 Følg med på Styreportalen for mer info og invitasjon!

Detaljer

Side 6 Side 10-11 Side 16 Verdt

Side 6 Side 10-11 Side 16 Verdt Generalforsamling sameiermøte 2015 Side 6 Enkel styrehverdag i Webersgate borettslag. Side 10-11 Vaktmesterservice styrker staben. Side 16 Verdt å vite 1-2015 Tema Dugnad 70 prosent av 153 boligselskap

Detaljer

LINDA. Komprimatorbil. Åpning av treningspark Taklekkasje i 57. Generalforsamling. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2011

LINDA. Komprimatorbil. Åpning av treningspark Taklekkasje i 57. Generalforsamling. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2011 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Komprimatorbil Generalforsamling Åpning av treningspark Taklekkasje i Innhold Leder... Spurvehauk i borettslaget igjen... Nytt fra styreleder... Dugnad...

Detaljer

nytt HVALER Vakkert på Hvaler om vinteren også! Sydengenbrygga med Løperen og Asmaløy i bakgrunnen FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR.

nytt HVALER Vakkert på Hvaler om vinteren også! Sydengenbrygga med Løperen og Asmaløy i bakgrunnen FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. 1/2013 Vakkert på Hvaler om vinteren også! Sydengenbrygga med Løperen og Asmaløy i bakgrunnen HVALER-NYTT - NR. 1/2013 1 Vi står klare til å hjelpe deg

Detaljer

FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 1/2005

FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 1/2005 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 1/2005 Mars er måneden hvor vinteren sier takk for seg og sola får overtaket. Foran oss ligger sommer og varme. I horisonten ser vi Tisler. En god påske

Detaljer

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 4/2013. www.hytteforbund.no. Hovedtema: Boplikt. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Stiftet 4.10.

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 4/2013. www.hytteforbund.no. Hovedtema: Boplikt. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Stiftet 4.10. Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 4/2013 www.hytteforbund.no Hovedtema: Boplikt Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Stiftet 4.10.1971 Styrelederen har ordet Nå er valget over og vi har fått en ny

Detaljer

a/m CLronncn til m mmim imndel HOS NØRSTEUEN DAGLIGVARE "? a n r t < ors 1 0 : 0 0 V 0 * r f 1 0 0 0 n Nord-torpvegen 1375-61 11 85 40

a/m CLronncn til m mmim imndel HOS NØRSTEUEN DAGLIGVARE ? a n r t < ors 1 0 : 0 0 V 0 * r f 1 0 0 0 n Nord-torpvegen 1375-61 11 85 40 Fors ide foto: Arne R. Bjornstad Redaktørens hjørne høsten 2013 I juninummeret av = Oslo star det om Knut Marius som er rusmisbruker. Han elsker naturen og er en dyktig amatørfotograf. Han sier fjellet

Detaljer