Innkalling til årsmøte Lørdag 26. september på Låven bar, Sjusjøen. Årsberetning og resultatregnskap for EAK Vel - s. 5. Innkalling til årsmøte - s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til årsmøte Lørdag 26. september på Låven bar, Sjusjøen. Årsberetning og resultatregnskap for EAK Vel - s. 5. Innkalling til årsmøte - s."

Transkript

1 NR. 110 JUNI 2015 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Innkalling til årsmøte Lørdag 26. september på Låven bar, Sjusjøen Innkalling til årsmøte - s. 4 Årsberetning og resultatregnskap for EAK Vel - s. 5 Referat fra møte med Phil - s. 12

2 Innedo og vann på hytta? DIN RØRLEGGER I FJELLREGIONEN Øk komforten på hytta og innstaller Jetsdo. Vi kommer gjerne på befaring og finner gode løsninger som passer deg. Storgata 102, 2390 Moelv Telefon:

3 Redaktørens hjørne Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen vel Refleksjoner av Erik Helli Endelig er veien kjørbar frem til hytta. Jeg kan ikke huske sist vinteren hang i så lenge. Men den som venter på noe godt venter ikke forgjeves. Dette bladet er siste utgave før årsmøte. I følge vedtekter skal varsling sendes senest tre uker før årsmøtet. Så er herved gjort. Jeg ønsker å minne hytteeiere om at fristen for å sende inn saker til behandling er 1. august. Har du en sak du brenner for ønsker vi å høre fra deg. EAK vel avsluttet sitt regnskapsår pr med positivt resultat. Av 430 hytteeiere er det i dag registrert innbetalinger fra 383 medlemmer. Tusen takk til dere. Det har aldri vært velforeningens mål å ha mye penger i banken. Et eventuelt overskudd skal pløyes tilbake til løypekjøring og opprusting av sommerstier. I dag benyttes velkoia delvis som redskapsbod og for oppbevaring av effekter til påskeskirennet, men i sommer håper vi å få på plass en redskapsbod i tilknytning til koia. Regulering av tomtefesteavtalen står stadig på agenda og noen har sikkert fått med seg at justiskomiteen har oversendt Stortinget ny lov-innstilling med virkning fra 1.juli Forslaget går ut på at bortfester kan øke festeleien til kr pr mål fra første regulering, men kan ikke kreve en økning på mer enn kr før i Reguleringen gjelder fra hovedforfall, dvs kontraktens utløp. Du kan lese hele innstillingen på Prop 73 L ( ). Stortingets møte 10 juni Jeg tar ikke sjansen på å spå hva de ulike partier finner på av hestehandel seg i mellom nå straks før ferien i en sen nattetime. Rett og slett helt umulig. Og kanskje er det derfor valgoppslutningen synker. Hvem liker uforutsigbarhet? Det gror og vokser over alt. Noen mener det er endringer i klima som gjelder og andre mener det er for få beitedyr. Begge deler kan nok være medvirkende, men den viktigste grunnen er at det hogges alt for lite. Tilveksten er dobbelt så stor som avvirking. Men på fjellet ønsker vi å holde dette i sjakk. EAK Vel har ved flere anledninger tatt dette opp med Pihl som ikke har noen planer om å forestå tiltak i vårt område. Alle må forsøke å hjelpe til så godt de kan. Derfor lanserer jeg her et forslag: Bli enig med berørte naboer, innhent tillatelse fra Pihl og hogg i veg. Ønsker du hjelp kan du kontakte velforeningen så skal vi forsøke å bidra. I sommer skal brua ved Kroksjødemningen restaureres. Sammtidig har Pihl søkt om å få utvide brua slik at man heretter får lagt skiløypa utenfor veibanen. Resultatet er økt trafikksikkerhet og bedre skiløyper. Tiltaket vil ganske sikkert koste grunneiere en del penger og her får vi hytteeiere noe tilbake. Flott! Med ønske om en herlig sommer i Ringsakerfjellet. Skitt fiske! 3

4 Birkebeineren nr.110 Innkalling til årsmøte 2015 Lørdag 26. september 2015 kl.1600 på Låven bar, Sjusjøen. Det blir registrering av fremmøtte og utdeling av stemmesedler ved inngangen. Før årsmøtet begynner vil Per Fineid fra Pihl AS og Trond Sverre Hagen fra Storåsen As orienterer og svarer på spørsmål om aktuelle saker som angår vårt område. Årsmøtets gang 1. Konstituering 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtesekretær 4. Valg av 2 personer til å skrive under møteprotokollen 5. Årsberetning 6. Regnskap m revisors beretning 7. Budsjett/kontingentfastsettelse 8. Valg av styreleder (når årets leder er på valg) 9. Valg av kommende års styre. 10. Valg av revisor med varamann Årsmøtet kan bestemme at føring av vellets regnskap settes bort til en autorisert regnskapsfører. 11. Valg av valgkomitè. 12. Innkomne saker. Frist for innmelding til styret er 1. august hvert år. Årsmøtet kan ha en åpen post hvor medlemmene kan ta opp saker som ikke krever årsmøtets behandling/vedtak. Velforeningen inviterer på kaffe og kaker og håper at de fremmøtte medlemmene også i år vil ta seg tid til en uformell prat når årsmøtet er rundet av. Vel møtt! For styret i EAK Knut Bjarne Tajet, styreleder 4

5 Behov for anleggsarbeid ved din hytte? Vi drifter bomstasjonen og parkering på Storåsen, Sjusjøen. Vi har også ansvaret for veivedlikeholdet og ønsker å yte en god service til hyttefolket på Sjusjøen. Vi utfører blant annet: - graving og vedlikehold - snøbrøyting - hytteservice - bomstasjon - parkering Ta kontakt for en hyggelig prat! Tlf Storåsen AS Telefon: Mobil: E-post:

6 Birkebeineren nr.110 Årsberetning EAK Vel MEDLEMSKAP Det er 490 hytter i EAKs område. Inneværende år har 383 hytteeiere betalt medlemsskap i vellet. Kontingenten er en vesentlig del av vellets økonomiske fundament., og vi oppfordrer alle medlemmer til å minne sine naboer og bekjente om denne muligheten til å ha et vel som arbeider for hytteeiernes beste. STYREARBEID Det har dette arbeidsåret vært holdt 5 styremøter. Styremedlemmene bor spredt over hele østlandet, og styremøtene holdes på steder og tidspunkt som kan gjøre det mulig for medlemmene å møte. Dette er som før en vesentlig utfordring, men oppmøtet har vært bra og lojaliteten til styrets oppgaver upåklagelig. Mye har likevel falt på styreleder Knut Bjarne Tajet og enkeltmedlemmer i styret som har stilt seg til disposisjon, f.eks Erik Helli og Tore Sæther. Det har vært avholdt et betydelig antall møter i lokalmiljøet på Sjusjøen, og de som har representert EAK, har fått dekket en del kjøreutgifter. Styret har dette året bestått av; Knut Bjarne Tajet, leder (valgt for 2 år, på valg i år), tar ikke gjenvalg) Representerer Kuåsen) Aksel Ruud, styremedlem (valgt for 2 år, på valg i år, tar ikke gjenvalg) Representerer Kuåsen Erik Helli, styremedlem og utgiver av medlemsbladet Birkebeiner n (ikke på valg i år) Representerer Elgåsen Tore Sæther, styremedlem (valgt for 2 år, på valg i år) Representerer Elgåsen Kjetil Berntsen, styremedlem (valgt for 2 år, ikke på valg i år.) Representerer Aksjøen Vidar Sølvsberg, styremedlem (valgt for 2 år, på valg i år), tar gjenvalg) Representerer Aksjøen Inge Olav Rosenberg, varamedlem (på valg i år) Representerer Aksjøen. Reiel Nybø, varamedlem (på valg i år) Representerer Kuåsen Kristin Helland, varamedlem (på valg i år) Representerer Elgåsen Siri Enrud har siden årsmøtet 2012 hatt hånd om økonomi og regnskap. Hun meldte seg da leder på årsmøtet 2012 etterlyste en person som kunne ta seg av denne oppgaven. Dette har vært et vesentlig bidrag til kvalitet i styrearbeidet. Valgkomitè: Solveig Nor, representerer Aksjøen Aage Skaugen, representerer Elgåsen Gunnar Brobakken, representerer Kuåsen Valgt revisor: Øystein Tveit m vara Erling Nordsjø ENGASJEMENT OG TILTAK Leder eller medlem i styret har vært representert og hatt møter med: De andre velforeningene i Sjusjø-området Pihl v Per Fineid Destinasjon Sjusjøen Sjusjøen og Omegn Skiforening (SOS) Ringsaker Kommune 6

7 Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen vel VIRKSOMHET Samarbeidsavtalen for EAKs medlemmer med Gausdal Landhandleri er fulgt opp. Bonus for siste år er utbetalt til EAK og var på ca 9000 Fortsatt iherdig innsats i salg av reklameplass fra utgiver av i Birkebeinern har fremdeles stor betydning for vellets økonomi. Utbyggingsperioden er nå over, og grunnlaget for annonsering dessverre ikke det samme. Det vil bli krevende å opprettholde annonseinntektene på samme nivå som de to siste år. På Aksjøen har det vært gjort mange og viktige tiltak; klopping, flising av sti, klargjøring av gapahuk og bygging av badebrygge. Hytteeiere på Aksjøen bør være spesielt godt fornøyd med sine to representanter i EAK, Vidar Sølvsberg og Inge olav Rosenberg. Fremføring av strøm ble ført frem på hele Elgåsen, og hovedkabel frem til Aksjøen. Strøm i velkoia gjorde det svært mye enklere å avvikle påskeskirenn. Det er gjort avtale med Storåsen as om oppsetting av uthus til velkoia. Det skal være ferdig før vinteren. Kveveien vil kommende vinter få vinterbrøyting. Det ble i fjor vedtatt at løypene som er kjørt opp med scooter skal opprettholdes. 7

8 Birkebeineren nr.110 Denne scooterkjøringen er en av postene i vellets regnskap. Det har vært flere runder med henvendelser og avklaringer mellom Pihl, Storåsen og hytteiere angående vinterbrøyting. Det har vært meningsmotsetninger, misnøye med spørreundersøkelser og spørsmål om sikring av vannposter mht frostskader. Destinasjon Sjusjøen har fått ny daglig leder. Styret i EAK har vedtatt å opprettholde sitt medlemskap i Destinasjon Sjusjøen kommende år ved fortsatt å betale 1 aksje. Dette vil koste 2800,- pr år. Det har vært sendt søknad til Ringsaker kommune om tilskudd til miljøtiltak som klopping og badebrygger. EAK mener fremdeles det vil være en rimelig kompensasjon for noe av eiendomsskatten som betales av hytteeierne. Tilskuddet i år har vært ,- I år vil det bli kloppet innerst i Kroksjøen frem til båt- og badeplass ved utløpet av elva mellom Melsjøen og Kroksjøen. Etter søknad har også tilskudd til EAK fra Pihl blitt doblet. Det har vært avviklet påskeskirenn ved velkoia med god deltakelse påskeaften. Det var mange hjelpere, sol og god stemning Overskudd: 7200,- Det har vært sendt ut 3 nummer av Birkebeinern. Erik Helli gir ut både papirutgaven og er ansvarlig for hjemmesiden. Lillehammer Kristin Helland

9 Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen vel Resultatregnskap for 2015 Elgåsen, Aksjøen, Kuåsen Vel BUDSJETT 2015 BUDSJETT 2014 Resultat 2014 Resultat 20 Driftsinntekter Kontingenter Annonser Norsk Tipping, grasrot Støtte fra R Kommune Påskeskirenn Andre inntekter SUM Driftsutgifter Styrehonorar Avskrivning, koia Vedlikehold, koia Vedlikehold stier etc inventar (høyttaler anlegg) Redskapsbod Rekvisita Strøm Vel- hytta + div Løypekjøring fra p.plass Støtte til Røde kors Støtte til Ringsakerfjellet Fritid AS Birkebeinern, papir Birkebeinern, web Porto Kasserer, forretningsfører Styremøter Årsmøte Bilgodtgjørelse Gaver Forsikring Annen kostnad Bankgebyr Sum Finans Renteinntekt Resultat

10 Birkebeineren nr.110 Balanse pr nse pr Kontonr Tekst Inngående balanse Denne periode Hi Kontonr Tekst Inngående balanse Denne periode Hittil i år Eiendeler Eiendeler ANLEGGSMIDLER ANLEGGSMIDLER 1150 Tomter, bygninger og annen fast eiendom Tomter, bygninger og annen fast eiendom Avskrivning konto Avskrivning konto SUM ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER Kasse Kasse Bank DNB Bank DNB SUM OMLØPSMIDLER SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER SUM EIENDELER Egenkapital og gjeld Egenkapital og gjeld EGENKAPITAL EGENKAPITAL 2050 Annen egenkapital 2050 Annen egenkapital Overført resultat Overført resultat Sum opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital EGENKAPITAL EGENKAPITAL GJELD GJELD 2400 Leverandørgjeld 2400 Leverandørgjeld Annen kortsiktig 2990 Annen gjeld kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL SUM OG EGENKAPITAL GJELD OG GJELD Eidsiva informerer og sier; Vi er i ferd med å sende ut informasjon og faktura til 83 hytteeiere på Nordre Aksjøen som har bestilt strøm. Dessverre er vårt kundesystem under revisjon slik at dette ikke blir sendt ut før i slutten av uke 25. Det er planlagt oppstart med gravearbeider er i slutten av juni, dersom sommeren kommer snart! Første faktura er på kr ,- Med vennlig hilsen Trond Ivar Veskje Eidsiva Nett AS. 10

11 Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen vel Intervju med Trond Sverre Hagen, Storåsen AS EAK-vel tok en prat med Trond Sverre for å høre hvordan trafikken har vært på Storåsen-bommen i vinter. NORMAL VINTER Vinteren 2014/15 har vært normal, men det har vært mye vind i fjellet. Nesten all nedbør i vinter har kommet sammen med mye vind, hvilket har gjort brøytingen krevende til tider. I løpet av vinteren har vegen innover til våre hyttefelt vært stengt 4 ganger. Heldigvis har denne vinteren vært mer normal (mindre snø) enn fjorårets, da vi nesten snødde ned på fjellet, sier Trond Sverre. To traktorer har vært i svinge innover på våre felt i vinter og Trond Sverre & co fikk også oppdrag om brøyting på resten av Sjusjøen. Det har gått fint med mere brøyting i vinter, men noen steder er krevende å brøyte på grunn av vind og at det trangt. Mye snø (og vind) gjør at Trond Sverre må inn på hyttefeltene med store maskiner for å fjerne snøen, hvilket har vært krevende enkelte steder. Trond Sverre kan rapportere om bare gode tilbakemeldinger fra oss hytteeiere og han er takknemlig for å ha så trivelig kunder på fjellet. 11

12 Birkebeineren nr.110 Kommende vinter vil Storåsen tilby klippekort for vinterpasseringer i bommen. Her vil man kunne kjøpe 10 eller 20 klipp (bompasseringer). For de som ikke har brøytet gårdsplass, må man i tillegg kjøpe parkeringsbevis, som vil gjelde parkering langs vegen for hele vinteren. Både klippekort og parkeringsbevis vil kunne bestilles fra Storåsen på forhånd. Disse ordningene vil medføre at transaksjonene i bommen går raskere. Storåsen AS kommer tilbake med detaljert informasjon om dette systemet i god tid før kommende vinter. MYE TRAFIKK Det har vært mye trafikk i fjellet i vinter. Spesielt høytidsdagene i påsken var det særdeles mange besøkende innenfor bommen og på parkeringen på Storåsen. Det har aldri vært registrert så mange besøkende gjennom bommen på Storåsen som det var i vinter. De opplever at folk har vært mye mer på hyttene sine i vinter enn hva de var vinteren 2013/14. Da var det mange reisende gjennom bommen som kun var innover på fjellet for å måke hyttetakene. BETALINGSSYSTEM Vinterens betalingssystem har fungert meget bra. Dog ble det litt kø enkelte dager i påsken da biler ankommer bommen samtidig. Her opplevede vertskapet på Storåsen at enkelte kunder ble stresset av køen og et nytt betalingssystem, hvilket medførte at betalingene tok enda lenger tid. SCOOTERTRANSPORT Storåsen AS har også i vinter vært behjelpelige med scootertransport innover på fjellet. De opplever naturlig nok en nedgang i vårt område pga. brøytede veger, men har hatt økt kjøring innover mot Melsjøen. VANN Vanntilførselen til tappepunktene har fungert bra i år. Det har kun vært et par lekkasjer. Det har ikke vært noen tilfeller hvor vannpunkter har frosset. Trond Sverre opplever at vi hytteeiere tapper mer vann når vi først tapper, nå som vi har bilveg frem til tappepunktene. Vi bruker ikke mer vann på hyttene, men vi tapper sjeldnere og mer når vi ført henter vann. Dette medfører økt vanntrafikk på høytidsdager, når mange ankommer hyttene samtidig. Her kan noen har opplevd dårlig vanntrykk/ikke vann onsdag og torsdag i påsken. Så her lover Trond Sverre å ligge mer i forkant til neste påske. Vi EAK-vel takker Trond Sverre for praten og ser frem til nok en vinter med godt samarbeide med Storåsen AS. 12

13 Din lokale elektroentreprenør i Mjøsregionen! Reduser strømregningen! Vi hjelper deg å installere fjernstyring av el-anlegg på hytta. Installerer nye elektriske anlegg Rehabiliterer elektriske anlegg i bolig og hytte Bad Kjøkken Sikringsskap Varme- og lysstyringer Tilbyr løsninger for landbruket Monterer brann- og tyverialarmer Tar sikkerhetssjekker på boliger og i landbruket Utarbeide rapporter Tar på oss oppdrag for industri Elektro Øst Installasjon AS Brugsvegen Moelv Tlf Faks

14 Birkebeineren nr.110 Referat fra møte hos Phil 12. mai 2015 Tilstede: Per Fineid - Phil, Tone Alterskjær - Destinasjon Sjusjøen, Ida Nilseng og Leif Tore Lie - Hundekjørere, Tore Sæther - EAK. Det har sist vinter vært en del hundekjøring med området ved Kroksjødemma som utgangspunkt. I denne forbindelse har det kommet innspill fra hytteeier(e) som reagerer på hundestøy. Man kan forstå at hytteeire i området er skeptiske til en økende hundekjøreraktivitet som ser ut til å kunne foregå både sent og tidlig. I denne forbindelse ble det arrangert et møte med Phil, hundekjørerne som driver kommersiell kjøring, Destinasjon Sjusjøen og EAK velforening. Tema for møte var altså aktiviteten med hundekjøring ved Kroksjødemma. Ida Nilseng og Leif Tore Lie har drevet hundekjøring med Kroksjødemma som utgangspunkt. De driver småskala kommersiell kjøring i hovedsak med turister fra Sjusjøen- og Lillehammerområdet. Deres aktivitet har kun foregått på dagtid og da som oftest fra formiddagen og utover dagen. De har vanligvis i vinter hatt kjøring på onsdager og lørdager mens det i feriene har vært aktivitet mandag, onsdag, fredag og lørdag. Per Finneid fortalte at Phil hadde fått henvendelse om at hytteeiere har reagert på støy blant annet på kveldstid. Det er kjent at området brukes av flere hundekjørere i Ringsaker, Lillehammer og Øyer distriktet. De benytter seg av Åpningstider 6.juli-16.aug 2015 KIWI Sjusjøen Mandag - torsdag 09:00-21:00 Fredag 09:00-21:00 Lørdag 09:00-18:00 Søndag 09:00-18:00 Tlf: Åpningstider 17.aug-23.des 2015 Mandag - torsdag 09:00-18:00 Fredag 09:00-21:00 Lørdag 09:00-18:00 Søndag 09:00-18:00 14

15 Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen vel løypenettet for hundekjøring som Leif Tore Lie kjører opp med snøscooter for eget bruk. Finneid var klar på at folk ikke kan nektes å kjøre hundespann i området men vil bidra til at "privat" aktivitet flyttes til andre områder enn Kroksjødemma. Phil og Destinasjon Sjusjøen vil kontakte hundekjørere de kjenner til samt sette opp skilt hvor området innerst i Aksjøvegen ved Svartvamyra foreslås som alternativt utgangspunkt men det krever scooterspor da skiløypene ikke brukes. Nilseng og Lie er avhengig av Kroksjødemma som utgangspunkt på grunn av nærheten til Storåsen dit en del turister kommer med buss og på grunn av at grillhytta brukes som del av et tilrettelagt opplegg. Tone Alterskjær kunne i denne forbindelse opplyse om at da det ble søkt om tillatelse til å sette opp grillhytta lå det inne som en forutsetning at denne skulle brukes blant annet av kitere og hundekjørere. Det ble presisert at hytta kan brukes av alle (også EAK hytteeriere). Den er riktignok låst men nøkkel fås ved henvendelse til Storåsen AS. Det er forøvrig ikke tillatt å overnatte der. Det ble også gjort klart fra Phil og Destinasjon Sjusjøen at hundekjøreraktiviteten for turister fra Kroksjødemma er et ønsket tilbud til området og det har vist seg å være populært ikke bare hos turister men også blant bedrifter som kjøper aktiviteter for ansatte og gjester. Vi kan vel se for oss at det er et godt tilbud for oss hytteeiere også. Ville det ikke være eksklusivt å bli henta ved hytta av et eller flere hundespann for deretter å få bli med på en rundtur i Sjusjøens uberørte åpne fjellområder!! Etter at spørsmålene rundt hundekjøring var besvart gikk Finneid og jeg i "enerom" for et kort møte om andre temaer: VINTERPARKERING Det er kommet tilbakemelding fra hytteeier(e) som mener at reservering av parkeringsplasser ikke er rimelig. Dette ble tatt opp med Per Finneid. Han var klar på at Phils holdning 15

16 Birkebeineren nr.110 til denne problemstillingen er at parkeringsplasser langs hovedvegene er for alle. Det er ikke anledning til å reservere plasser ved å sette opp bukk, pulk, skiutstyr osv. Åpen plass er ledig for alle. VINTERBRØYTING I LUDVIKSVEG Det blir i sommer undersøkelse om hvorvidt det er ønskelig blant oppsitterne at Ludviksveg brøytes neste vinter. Phil ble oppfordret til å gjennomføre undersøkelsen på en slik måte at alle, dvs de som ønsker og de som ikke ønsker brøyting, føler at de blir hørt. Finneid gav uttrykk for at han ønsket kontakt med representanter både fra de som ønsker og de som ikke ønsker vinterbrøyting i forbindelse med gjennomføringen av undersøkelsen. TELENORMAST PÅ ELGÅSEN Bygging av Telenormasta på Elgåsen er forsinka et år på grunn av klage med henblikk på skadelig stråling. Fylksesmannen (dama!) har avvist klagen og byggetillatelse blir gitt. Bygging blir sommeren Dermed blir det bedre mobilforhold blant annet til Aksjøen. Trolig blir det 4G dekning også. NY BRU VED KROKSJØDEMMA Phil planlegger å bygge ny bru ved Kroksjødemma. Det er sendt søknad til kommunen om byggetillatelse. Denne skal til slutt godkjennes hos Fylkesmannen før man forhåpentligvis kan starte bygging høsten Brua planlegges å bli 13 meter bred. Det blir en såle med adskillelse mellom bane for biler og gangbane/skiløype. Dette høres ut som en godt og etterlengtet trafikksikkerhetstiltak i området ved Kroksjødemma!! Tore Sæther EAK Vel. 16

17 Velkommen til Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen vel BIRKEBEINERRITTET august Birkebeinerrittet arrangeres i år for 23. gang. Det 92 km lange, tradisjonsrike sykkelrittet foregår i vakker natur fra Rena til Lillehammer og er en stor opplevelse for både deltakere og for publikum langs løypa. Birkebeinerrittet er et arrangement hvor hele familien kan delta, og nytt for året er Halv- Birken sykkel. NYHET - HALVBIRKEN SYKKEL! HalvBirken sykkel arrangeres for første gang fredag 28. august. Har du en drøm å delta i verdens største terrengsykkelritt, men synes den 92 km lange traseen fra Rena til Lillehammer er litt i lengste laget? Kanskje har du ikke deltatt i noe sykkelritt tidligere. Da er HalvBirken sykkel noe for deg! Her får du følt på birkenatmosfæren og du sykler deler av den ordinære traseen. HalvBirken sykkel er perfekt for deg som vil delta i et kortere sykkelritt med færre deltakere. ØVRIGE SYKKELRITT SOM FINNER STED HELGEN AUGUST ER: Birkebeinerrittet FredagsBirken sykkel UltraBirken Sykkel BarneBirken UngdomsBirken PÅMELDING OG INFORMASJON For å lese mer om de ulike Birkebeinerarrangementene og for å melde deg på, gå inn på våre hjemmesider: Vi håper å se deg og dine på startstreken i august! Hilsen alle oss i Birken 17

18 Birkebeineren nr.110 Styremedlemmer Styret i EAK-velforening Navn/adresse: Styreleder/Kuåsen Knut Bjarne Tajet Styremedlem/Aksjøen Kjetil Berntsen Duevegen Ingeberg Styremedlem/Aksjøen Vidar Sølvsberg Kongsveien 63A 2380 Brummunddal Styremedlem/Elgåsen Erik Helli Ørretveien Hagan Tlf: m m m kommune.no m Navn/adresse: Styremedlem/Elgåsen Tore Sæther Sørsvevegen Lillehammer Styremedlem/Kuåsen Geir Åge Ulsrud Styremedlem/Kuåsen Axsel Ruud Jøkvegen 7B 2380 Brumunddal Tlf: m m For full oversikt over styret: Generell informasjon til medlemmene Vi ønsker at våre medlemmer skal få bladet «Birkebeinern» og annen nyttig informasjon om vår velforening. Det er derfor viktig at vi har riktig adresse til våre medlemmer. Det er hos Pihl vi henter adresser til våre medlemmer. Våre medlemmer må derfor melde adresseendringer til Pihl, mailadresse: Pihl forholder seg bare til den som er registrert som eier av hytta/eiendommen. På vår hjemmeside legger vi ut nyttig informasjon. Vi håper at alle lesere fra EAK hytteområde løser medlemskap og støtter driften av vår velforening. Informasjon om medlemskap finnes på vår hjemmeside. Med hilsen Knut Bjarne Tajet leder EAK velforening 18

19 Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen vel Din byggmester i Ringsakerfjellet! Vi har solid erfaring med rehabilitering, tilbygg og nybygg i Mjøsområdet. Vi utfører både små og store oppdrag, og lager skreddersydde løsninger etter dine ønsker. Telefon: Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud! Tlf E-post:

20 Returadresse: Siri Enerud, Lundsgutua 40, 2074 Eidsvoll Verk Feiet pipa på hytta? Tenk brannsikkerhet! Ringsaker kommune feiervesenet utfører hyttefeiing i uke 24 og uke 34 i Ringsakerfjellet. Pris pr. pipeløp er 812,- + mva (1015,- inkl mva) Bestilling sendes: eller Servicesenteret på telefon Husk ved bestilling: Hytte nr., veinavn, almenning hvor hytta ligger, eiers navn og bostedsadresse og telefonnummer. Vi er nå forhandler av Cinderella forbrenningstoalett Vi utfører service og vedlikehold innen: - Solcelleanlegg - Vaktmestertjenester - Parafinovner - Restaurering - Nybygg - Torvtak - Maling - Snømåking Og er tiden inne for å investere i nytt ordner vi selvsagt det også. Ring oss for et godt tilbud! eller besøk oss på: Dette fixer vi! Layout og trykk: HELLI Visuell kommunikasjon - tlf.: ,

Ta brannsikkerhet på alvor s. 4-5

Ta brannsikkerhet på alvor s. 4-5 NR. 111 NOVEMBER 2015 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Ta brannsikkerhet på alvor s. 4-5 Nye bomsatser - s. 6 Ut på tur - s. 11 Motta gratis Fjellnytt - s. 10 Innedo og vann på hytta? DIN RØRLEGGER I FJELLREGIONEN

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Husk årsmøtet 20. september på Rustad Hotell. Innkalling til Årsmøte på Rustad Hotell og Fjellstue 20. september 2014 kl. 16.

Husk årsmøtet 20. september på Rustad Hotell. Innkalling til Årsmøte på Rustad Hotell og Fjellstue 20. september 2014 kl. 16. NR. 107 juni 2014 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Innkalling til Årsmøte på Rustad Hotell og Fjellstue 20. september 2014 kl. 16.00, side 4 Årsberetning og regnskap, s. 5 Eidsiva i anmarsj!, s. 10 Fine

Detaljer

Referat fra Årsmøte 2014 s. 8. Pihl med beslutningsvegring i Kvevegen s. 12. Møte med Arne M. Hoff, Aksjøen s. 5

Referat fra Årsmøte 2014 s. 8. Pihl med beslutningsvegring i Kvevegen s. 12. Møte med Arne M. Hoff, Aksjøen s. 5 NR. 108 november 2014 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Referat fra Årsmøte 2014 s. 8 Pihl med beslutningsvegring i Kvevegen s. 12 Møte med Arne M. Hoff, Aksjøen s. 5 Innedo og vann på hytta? DIN RØRLEGGER

Detaljer

Husk årsmøtet 14. september på Rustad Hotell. Innkalling til Årsmøte på Rustad Hotell 14. september 2013 kl 16.00, side 4

Husk årsmøtet 14. september på Rustad Hotell. Innkalling til Årsmøte på Rustad Hotell 14. september 2013 kl 16.00, side 4 NR. 104 juni 2013 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Innkalling til Årsmøte på Rustad Hotell 14. september 2013 kl 16.00, side 4 Årsberetning og regnskap 15.09.2012 14.09.2013 Gutta bygger ny badebrygge på

Detaljer

lørdag 18.september kl 18.00 Årsmøte avholdes Ryddeaksjon ved Kroksjøen s.7 Årsmøtepapirer følger vedlagt! s.12

lørdag 18.september kl 18.00 Årsmøte avholdes Ryddeaksjon ved Kroksjøen s.7 Årsmøtepapirer følger vedlagt! s.12 Nr. 97 JULI 2010 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Årsmøte avholdes lørdag 18.september kl 18.00 Ryddeaksjon ved Kroksjøen s.7 Årsmøtepapirer følger vedlagt! s.12 Registrer deg på www.birkebeinern.no for

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I Medlemmer i Nordre Greverud Vel innkalles herved til ordinært årsmøte som avholdes torsdag 26. mars 2009 kl. 20.00 i Idrettshuset på Østre Greverud. Møtet blir en fin anledning

Detaljer

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355 Til: Marikova Vels medlemmer Oslo 5. februar 2014 I overensstemmelse med vellets vedtekter, 6, innkalles herved til Årsmøte i Marikova Vel: Tid: ONSDAG 5. Mars 2014 kl. 18.00 Sted: Oppsal Samfunnshus,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013 INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013 Styret ønsker velkommen til årsmøte for Løkeberg Vel den 12 mars 2014 kl. 18.30 i Ekeberg Seniorsenter, Hans Øverlands vei 29,. FORSLAG TIL DAGSORDEN 1. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte NR. 113 JUNI 2016 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Innkalling til årsmøte Lørdag 15. september på Låven bar, Sjusjøen Intervju 6 EAK VEL 10 Aksjøen nr. 14 Thale Renskaug forteller om hytte nummer 14 Årsberetning

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte NR. 113 JUNI 216 E LG Å S E N, A K S J Ø E N O G K U Å S E N V E L Innkalling til årsmøte Lørdag 17. september på Låven bar, Sjusjøen Intervju EAK VEL 6 Aksjøen nr. 14 1 Årsberetning Thale Renskaug forteller

Detaljer

Borgegrend Løypelag. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30.

Borgegrend Løypelag. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30. REFERAT FRA MØTE 23.1.2015. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30. Til stede: Halvor Haug, Leif Haug, Jan-Aksel Svea, Bjørn Bergerud, Øystein Landsgård, Knut

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 29. OKTOBER 2013, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG BAKKEBYGRENDA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012/13 FOR FÆRGELI HYTTEEIERFORENING

ÅRSBERETNING 2012/13 FOR FÆRGELI HYTTEEIERFORENING FÆRGELI HYTTEEIERFORENING v/styret ÅRSBERETNING 2012/13 FOR FÆRGELI HYTTEEIERFORENING Det er fint i Fergeli! Vintersolverv 21. desember 2012. Side 2 av 7 ÅRSBERETNING 2011/12 FOR FÆRGELI HYTTEEIERFORENING

Detaljer

Årsmøte Vegglifjell Hytteeierforening

Årsmøte Vegglifjell Hytteeierforening Årsmøte Vegglifjell Hytteeierforening Tid:24.3.2015 kl. 16:00 til kl. 18:00 Sted: Veggli Fjellkirke Nye og gamle medlemmer ønskes velkommen. Agenda 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. To til å

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

DESTINASJON SJUSJØEN SA

DESTINASJON SJUSJØEN SA August 2012 Vel overstått sommer! Vi håper dere har hatt en god sommer, til tross for litt for mange regndager, og har ladet batteriene til nok en spennende og inntektsbringende vintersesong. Vi gleder

Detaljer

INNKALLING ORDINÆRT ÅRSMØTE GRANHAUGÅSEN GRENDELAG

INNKALLING ORDINÆRT ÅRSMØTE GRANHAUGÅSEN GRENDELAG INNKALLING ORDINÆRT ÅRSMØTE GRANHAUGÅSEN GRENDELAG Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Granhaugåsen Grendelag. Tid: Mandag 15. februar 2010 kl. 19.00. Sted: Gladbakk Aktivitetssenter Agenda

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017

Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017 Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017 Tid: Onsdag 12. april kl. 16.30 Sted: Gautestad kurs- og misjonssenter Saker til behandling: 1. Styrets årsberetning for 2016 2. Regnskap for 2016 3.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Dato: Torsdag 11. mai 2017 Sted: Kantinen, Revheim Skole Tid: Kl. 20:00 Saker til behandling 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Gjennomgang

Detaljer

Referat fra områdemøte 1.06.2013.

Referat fra områdemøte 1.06.2013. Referat fra områdemøte 1.06.2013. 1 1.1 Presentasjon: Tilstede fra interim; nestleder og kasserer. 1.2 Stille stund avholdt. 1.3 En gsr refererer. 1.4 12 tradisjoner lest. 1.5 Er det noen som har noe å

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

MEDLEMSMØTE, 06.08.2011. Rondane - Kvamsfjellet Turløypelag SA

MEDLEMSMØTE, 06.08.2011. Rondane - Kvamsfjellet Turløypelag SA MEDLEMSMØTE, 06.08.2011 Agenda 1. Status i arbeidet med etableringen av RKT; hva har vi gjort og oppnådd hittil? 2. Medlemsoversikt og andelstegning pr. 31.07.2011 3. Regnskap pr. 31.07.2011 4. Arbeidet

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING FOR

STYRETS ÅRSMELDING FOR Høgevarde Vel STYRETS ÅRSMELDING FOR 2013/2014 Årsmelding Styret ønsker å lage en melding for hele sin virkeperiode, perioden avviker fra regnskapsåret, og omfatter perioden fra årsmøte 2013 til årsmøte

Detaljer

Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola

Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola SKOGVOKTERINFO NR 2/08 Vårsamling 2008 Nå er det kun kort tid til vårsamlingen. Som

Detaljer

fra ÅRSMØTET torsdag 4. desember 2014, Rødekors huset

fra ÅRSMØTET torsdag 4. desember 2014, Rødekors huset 1 REFERAT fra ÅRSMØTET torsdag 4. desember 2014, Rødekors huset 15 medlemmer var tilstede. Agenda: 1. Konstituering 2. Årsberetning 2014 3. Regnskap 2014 Kaffe med noe attåt 4. Kontingent og avgifter for

Detaljer

Påskeskirenn. Med påminnelse om betaling av kontingent, og husk påskeskirennet! Stemningsrapport fra fjellet og styret i EAK, s. 4

Påskeskirenn. Med påminnelse om betaling av kontingent, og husk påskeskirennet! Stemningsrapport fra fjellet og styret i EAK, s. 4 Startkontingent kr 50,- pr. lag. NR. 106 November 2013 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Med påminnelse om betaling av kontingent, og husk påskeskirennet! Stemningsrapport fra fjellet og styret i EAK, s.

Detaljer

Referat fra Årsmøtet 08.04.2009. Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009. Det var 21 medlemmer og to ikke-medlemmer som møtte.

Referat fra Årsmøtet 08.04.2009. Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009. Det var 21 medlemmer og to ikke-medlemmer som møtte. . AHF. Aurdalsåsen hytteforening Leder Finn Kr. Aamodt Jegerveien 36, 0777 OSLO Telefon: mob.91840710 e-post: finn.aamodt@invanor.no www.aurdal-hytteforening.no Kasserer Tone M.Jystad Fredrikson Jegerveien

Detaljer

ÅRSMØTE I KVISLE SKOG VEL 2000. Årsmøtet ble avholdt på Veggli Vertshus Søndag 10. September 2000. 18 hytter var representert. Kasserer Ann hadde ordnet med kaffe og noe å bite i. 1. Valg av ordstyrer

Detaljer

Husk å betale medlemskontigenten for 2015! Påskeskirenn. Bombilletter Elgåsen- s. 4. Destinasjon Sjusjøen, hva er det? - s. 8. Leserbrev s.

Husk å betale medlemskontigenten for 2015! Påskeskirenn. Bombilletter Elgåsen- s. 4. Destinasjon Sjusjøen, hva er det? - s. 8. Leserbrev s. idealtid og rebusløsning) Startkontigent 100, pr. lag NR. 109 FEBRUAR 2015 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Påskeskirenn fra Velkoia på Elgåsen PÅSKEAFTEN Påmelding fra kl 11.00 Start kl 12.00 Klasse 1:

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK GRENDEHUS SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK GRENDEHUS SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK GRENDEHUS SA FREDAG 13.03.2015 KL. 19.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS Saksliste: 1. Godkjenning av årsmøteinnkallinga 2. Valg av møteleder. 3. Valg av 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR BEISFJORD VANNVERK AL

ÅRSMØTE FOR BEISFJORD VANNVERK AL Årsmøtevedtak ÅRSMØTE FOR BEISFJORD VANNVERK AL PÅ ALLHUSET (Sivilforsvaret) Torsdag den 24. april 2008 kl 1900 Dagsorden 01 Valg av sekretær 02 Årsberetning 03 Regnskap 04 Innkomne forslag 05 Årsavgift

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE HAGASLETTA VEL

REFERAT ÅRSMØTE HAGASLETTA VEL REFERAT ÅRSMØTE HAGASLETTA VEL Dato: Onsdag 22 mai. Kl 19.00 Sted: Musikkhytta i Rælingen Saksliste: Valg av møteleder og referent Møteleder: Rune Degerdal, Referent : Frank Brenn, Valg av styre Styreleder:

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Til medlemmene av Ytre Hamarøy Grunneierlag SA Innkalling til ordinært årsmøte. Styret i Ytre Hamarøy Grunneierlag innkaller med dette til ordinært årsmøte i Grunneierlaget,

Detaljer

Torsdag 17 mars kl 19 på Hauger gård, se siste side

Torsdag 17 mars kl 19 på Hauger gård, se siste side Nr 1/2016 innhold i dette nummer: Småklipp fra arrangementer i velkretsen Turforslag til skitur Kjekstadmarka Utbygging Gamle Heggedalsvei Sørhellarennet Lørdag 5. mars innkalling TiL ÅrSmøTe Torsdag 17

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Det innkalles herved til årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Finnmark Dato og tid: 17. februar kl 1630 Sted: SmartDoc, Markedsgata 3, Alta Dagsorden og saksliste 1. Valg

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2010 Dugnad høsten 2010 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette kallet inn til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte Innkalling til ekstraordinært årsmøte Norsk Terrier Klubb Agder Tid: Fredag 11. desember 2015 kl. 19.00 Sted: AniCura Sørlandets Dyreklinikk ved Travbanen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallelse til årsmøte.

Detaljer

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN med Foreldregruppa i Follo, AiN MEDLEMSHELG MED HYTTETUR! HVOR: Sagakollen feriehjem, utenfor Drøbak www.sagakollen.no NÅR: Fredag 5. september, lørdag 6. september og/eller

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

Innkallelse til årsmøte 4. april 2015 kl 12:00

Innkallelse til årsmøte 4. april 2015 kl 12:00 Innkallelse til årsmøte 4. april 2015 kl 12:00 Styret i Myrefjell og Omegn hytteforening ønsker med dette velkommen til årsmøte, påskeaften lørdag 4. april 2015 kl. 12:00, utenfor hytta til Norsk Folkehjelp

Detaljer

Bamble Modell Fly Klubb BMFK

Bamble Modell Fly Klubb BMFK Stathelle 15.02.2014 Side 1 av 9 Til medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 15/2 14 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 1/2 2014 Torsdag

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Andersdal -Kristofferjord utviklingslag. Innkaller herved til årsmøte på. Stornes grendehus tirsdag 24. februar kl 19.00

Andersdal -Kristofferjord utviklingslag. Innkaller herved til årsmøte på. Stornes grendehus tirsdag 24. februar kl 19.00 Andersdal -Kristofferjord utviklingslag Innkaller herved til årsmøte på Stornes grendehus tirsdag 24. februar kl 19.00 Vi får besøk av varaordfører Annie Skogmann og en representant fra hovedstyret for

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 23.02.2016 KL. 19.00 MØTETYPE Ord. Styremøte REFERENT Solum MØTESTED Marikåpeveien 8 DELTAKERE Siv Iren Solberg, Trude Engen, Robert Joakimsen, Christian Eklund, Linda Myhre

Detaljer

ÅRSMØTE I BEITOSTØLEN VEL 2016

ÅRSMØTE I BEITOSTØLEN VEL 2016 Nettside: http://www.beitostolenvel.no/ E-post: post@beitostolenvel.no ÅRSMØTE I BEITOSTØLEN VEL 2016 Styret har gleden av å innkalle til årsmøte Lørdag 6. august kl 16.00 Denne gang i Møterom Besseggen,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Bortelid Velforening og Hyttelag. Dag: Lørdag 1. mars 2014 Tid: 16.30-18.30 Sted: Varmestua på Bortelid skisenter

Innkalling til årsmøte i Bortelid Velforening og Hyttelag. Dag: Lørdag 1. mars 2014 Tid: 16.30-18.30 Sted: Varmestua på Bortelid skisenter Innkalling til årsmøte i Bortelid Velforening og Hyttelag Dag: Lørdag 1. mars 2014 Tid: 16.30-18.30 Sted: Varmestua på Bortelid skisenter Saksliste 1. Konstituering: a. Valg av dirigent b. Valg av referent

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 Lørdag 9. august kl. 15:30 MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2013 Brenthovd februar 2013 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette innkalt til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Trekøveren for februar 2009. Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00

Trekøveren for februar 2009. Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00 Trekøveren for februar 2009 Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00 Brannsikkerheten i hjemmet vårt I den senere tid har vi i Tv og aviser sett mange branner med store konsekvenser. I

Detaljer

ÅRSMØTE 27. JANUAR 2016

ÅRSMØTE 27. JANUAR 2016 ÅRSMØTE 27. JANUAR 2016 Årsmøte 2016 Vi innkaller med dette til Årsmøte onsdag 27. januar kl. 18.00 på Klubbhuset til NIL i Kvernstuveien 5, 1482 Nittedal Dagsorden: 1. Valg av møteleder og referent 2.

Detaljer

Kvamskogen Vel Interesseorganisasjon på Kvamskogen KVAMSKOGEN VEL ÅRSBERETNING FOR 2015

Kvamskogen Vel Interesseorganisasjon på Kvamskogen KVAMSKOGEN VEL ÅRSBERETNING FOR 2015 Kvamskogen Vel Interesseorganisasjon på Kvamskogen KVAMSKOGEN VEL ÅRSBERETNING FOR 2015 Etter årsmøte i mai 2015 har styret hatt denne sammensetningen: Eikedalsområdet Geir Bjånes 1 år Kleivenområdet Svein

Detaljer

Årsmøte for Cicignon Lokalsamfunnsutvalg 12. mars 2015 Kafé Nyt

Årsmøte for Cicignon Lokalsamfunnsutvalg 12. mars 2015 Kafé Nyt Cicignon Lokalsamfunn Årsmøte for Cicignon Lokalsamfunnsutvalg 12. mars 2015 Kafé Nyt Saksliste 1. Åpning av leder 2. Konstituering av årsmøte: a. Godkjenning av innkalling b. Erklære møtet for lovlig

Detaljer

Hellvikskog Vel v/formann Ola Dronsett Liaveien 34 1450 Nesoddtangen Tel.: 901 96 917 Mail: ola@dronsett.no www.hellvikskog.no

Hellvikskog Vel v/formann Ola Dronsett Liaveien 34 1450 Nesoddtangen Tel.: 901 96 917 Mail: ola@dronsett.no www.hellvikskog.no Hellvikskog Vel v/formann Ola Dronsett Liaveien 34 1450 Nesoddtangen Tel.: 901 96 917 Mail: ola@dronsett.no www.hellvikskog.no Referat fra generalforsamlingen i Hellvikskog vel, badehuset og nybrygga 28.

Detaljer

Ukebrevet. Uke 24 (13/6 19/6) FELLES

Ukebrevet. Uke 24 (13/6 19/6) FELLES Ukebrevet Uke 24 (13/6 19/6) Ny styrer i Barnehagen: FELLES Med virkning fra 1. august vil Johanna Petersen tiltre som styrer for barnehagestiftelsen. Hun vil da være øverste leder for våre 2 barnehageavdelinger

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2003.9. årgang. Januar. 000000000000 Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Tirsdag 25. februar 2003, kl. 18.30 På Flykaféen, Tønsberg Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

http://www.mesta.no/nettsted/pensjonistforening Møtereferat.

http://www.mesta.no/nettsted/pensjonistforening Møtereferat. http://www.mesta.no/nettsted/pensjonistforening Møtereferat. Møte 02-2011. Møte avholdt på Lysaker 30.03.2011 kl. 10.00 Tilstede: Olav Lien, Tore Foss, Ola Arne Berg og Ola Gumdal, Per Hagesæter. Referat

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Dagsorden: 1. Årsberetning 2. Regnskap 3. Budsjett 4. Valg 1. Formann på valg 1 år Espen Krogh 2. Viseformann på valg 2 år Olav Frang 3.

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE Oppdatert 13.01.2016 INNLEDNING Vi i barnehagen ønsker dere velkommen til Gråkallen barnehage. Velkommen til Gråkallen barnehage er et hefte med generell informasjon for

Detaljer

Håndbok for medlemsservice. Utgivelse august 2014

Håndbok for medlemsservice. Utgivelse august 2014 Håndbok for medlemsservice Utgivelse august 2014 Innhold RUTINER RUNDT MEDLEMSSERVICE 1.1 Skjemaer 3 1.2 Medlemslister 3 1.3 Endringsskjemaer for vedlikehold av medlemsservice 3 1.4 Medlemsskap 3 1.5 Kollektivt

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015

Årsmøteprotokoll 2015 Årsmøteprotokoll 2015 Årsmøtet for Stopp veisaltingen for 2015 er nå avviklet. Nedenfor vises Dagsorden med utfall av avstemningen. DAGSORDEN: 1. Årsberetning 2014-2015 2. Regnskap 2014-2015 3. Oppfølging

Detaljer

Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøtereferat

Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøtereferat Sak: Referat fra årsmøte i Håen Hytteforening 2013 Tid/sted: Langfredag 29. mars 2013/hytte nr. 18 (Rognså) Deltakere: C. E. Strøm (hytte nr. 3), S. Havik (5), K. Holthe (6), A. Moksnes (7), T. Holden

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I VELFORENINGEN KVITFJELL VEST 05/04-2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I VELFORENINGEN KVITFJELL VEST 05/04-2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I VELFORENINGEN KVITFJELL VEST 05/04-2012 1. Velkommen Møtet ble åpnet av Erik Osmundsen. 2. Valg av møteleder. Osmundsen ble valgt til møteleder. 3. Valg av referent og to medlemmer

Detaljer

Vedtekter for Høgfjellia Vel

Vedtekter for Høgfjellia Vel Vedtekter for Høgfjellia Vel 1 Formål Foreningen, som har navnet Høgfjellia Vel, har pliktig medlemskap for eiendommer innen Høgfjellia hytteområde. Formålet er å ivareta medlemmenes felles interesser

Detaljer

Referat av Oslo Trekkers årsmøte 2015

Referat av Oslo Trekkers årsmøte 2015 Referat av Oslo Trekkers årsmøte 2015 Birch Reichenwalds gate 25 (Holodeck 3) 0482 Oslo Fredag 8. mai kl. 18:00 Sak 1: åpning og konstituering Møtet begynte ca. kl. 18:15. Bernhard Jensen var ordstyrer

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 Lørdag 13. august kl. 15:30, etter årsmøtet for Trondrudmarka Vegsamvirke MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen

Detaljer

SLIMESTAD BEDEHUS OG GRENDETUN TORSDAG 06. MARS 2014 KL. 19.00 ----------------------------------------

SLIMESTAD BEDEHUS OG GRENDETUN TORSDAG 06. MARS 2014 KL. 19.00 ---------------------------------------- Til oppsittere på Ytre Egeland inkl. Kloster, Lindland, Slimestad og andre med tilknytning til Slimestad bedehus INNKALLING TIL ÅRSMØTE!!!!!!! SLIMESTAD BEDEHUS OG GRENDETUN TORSDAG 06. MARS 2014 KL. 19.00

Detaljer

N R. 88 AUGUST 2007 Brøyting av vinter Brøyting av vintervei engasjerer hyttefolket engasjerer hyttefolket Her er resultatene av avstemningen

N R. 88 AUGUST 2007 Brøyting av vinter Brøyting av vintervei engasjerer hyttefolket engasjerer hyttefolket Her er resultatene av avstemningen NR. 88 AUGUST 2007 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Brøyting av vintervei engasjerer hyttefolket Her er resultatene av avstemningen Side 8 Husk årsmøtet på Fjellheimen lørdag 15. september kl.1800 Formannen

Detaljer

Kalenderen: I morgen- lørdag

Kalenderen: I morgen- lørdag o fb.c m/hu ru ine mste Barn eh på s agen ide T O r Uke 43 Fredag 24. okt 2014 Kalenderen: I morgen- lørdag Tirsdag 28. okt Torsdag 30. okt Tirsdag 11. nov Onsdag 12. nov Torsdag 13. nov Noen elever selger

Detaljer

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00 Resultatregnskap Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Annonseinntekter (3040) kr 5 000,00 kr 2 000,00 kr 8 900,00 kr 8 000,00 Andre inntekter (3070,3080) Note 1 kr 13 770,00

Detaljer

Referat fra styremøte 21. januar 2012

Referat fra styremøte 21. januar 2012 Referat fra styremøte 21. januar 2012 Tilstede: Ivar, Per Olav, Knut, Nancy og Line Fravær: Bjørg Sak 1: Saksliste Sakslisten mangler en sak vedr. avvikling av utstillinger i klubben. Denne sendes inn

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 Dagsorden: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 Generalforsamlingen avholdes på Sanderød bedehus lørdag 18. mai 2012 kl 11:00. PS: Umiddelbart etter møtet kl. 12:00 vil SVAL ha sitt årsmøte 1

Detaljer

Hjertelig velkommen. 70-års fest for. Rolf. Lørdag 16. juli 2016. Vi bor og feirer på sjarmerende Tanums Gestgifveri i Sverige.

Hjertelig velkommen. 70-års fest for. Rolf. Lørdag 16. juli 2016. Vi bor og feirer på sjarmerende Tanums Gestgifveri i Sverige. Hjertelig velkommen 70-års fest for Rolf Lørdag 16. juli 2016 Vi bor og feirer på sjarmerende Tanums Gestgifveri i Sverige. Vi gleder oss til å se dere der! Kjære familie og venner.så kom det altså så

Detaljer

Årsberetning Tekna Finnmark for året 2015

Årsberetning Tekna Finnmark for året 2015 Årsberetning Tekna Finnmark for året 2015 1 PERIODE OG ANTALL MEDLEMMER Denne beretningen gjelder for året 2015. Vi har nå 210 medlemmer som er en fin økning fra 198 medlmmer i 2014 og 187 medlemmer i

Detaljer

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv!

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Er du klar? Bruk de neste 8 minuttene til å lese denne presentasjonen nøye! 1 Vi vet alle at store tall alltid

Detaljer

C) Økonomi. I løpet av juli måned har vi mottatt kr. 4200 i medlemskontigent fra NKK. Vi har betalt Telt og Fritid for dommertelt til årsvinner

C) Økonomi. I løpet av juli måned har vi mottatt kr. 4200 i medlemskontigent fra NKK. Vi har betalt Telt og Fritid for dommertelt til årsvinner Styremøte 21.09.2012 Tilstede. Line Orlund, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Faste poster: A) Godkjenning av saksliste Den framlagte sakslisten godkjennes. B) Medlemsutvikling. Pr. i dag (17.09.12)

Detaljer

Mai 2015. Opplæringskontorets hjørne. Tid for fagprøve. Bytte av læreplass høsten 2015. Inntak av lærlinger

Mai 2015. Opplæringskontorets hjørne. Tid for fagprøve. Bytte av læreplass høsten 2015. Inntak av lærlinger Mai 2015 Opplæringskontorets hjørne Det begynner å bli vår, og da er det stor aktivitet på Opplæringskontoret. 1.mars var søknadsfristen for de som ønsker å starte som lærlinger fra høsten av, og søknadene

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Protokoll årsmøte2011

Protokoll årsmøte2011 2011 0. SAKSLISTE 1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 2. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL 3. ÅRSMELDING 2010 4. REGNSKAP 2010 5. BUDSJETT 2011 6. ØKONOMISK BISTAND TIL UTBEDRING AV

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakslisten og de stemmeberettigede 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter

Detaljer

Dato: 14.2.2015 Deltakere: Oddgeir Løken, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Bjørn Skaar, Odd Christian Øverland Forfall:

Dato: 14.2.2015 Deltakere: Oddgeir Løken, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Bjørn Skaar, Odd Christian Øverland Forfall: STYREPROTOKOLL 2015-1 Dato: 14.2.2015 Deltakere: Oddgeir Løken, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Bjørn Skaar, Odd Christian Øverland Forfall: SAK 62: NY BRØYTE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE (Saken er behandlet

Detaljer

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 1600 ---OO---OO---OO---

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Agenda : 1. Årsberetning 2014 2. Regnskap, revisjonsberetning

Detaljer

Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte

Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte Til ATT: Kopi: Folkehøgskolene (vær vennlig å videresende til:) Rektor, ass. rektor/inspektør Lokallagsleder/alle ansatte Utvalgene Vår ref.: 10/16/A 1.08 Oslo, 03.02.2016 FHF-rundskriv 3/2016 Invitasjon

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær.

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær. LANGEBÅT VEL Referat fra generalforsamlingen 2006 avholdt tirdag 6. februar 2007 kl 1900 i Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1109 Oslo A Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/13 Innkalling, saksliste Bjørn

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/13 Innkalling, saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 17.01.13 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Simen, Ole, Lea, Wenche Forfall: Nina, Klaus (sak 6 og 7 pkt sportslig utvalg) 06/13

Detaljer