Referat fra Årsmøte i Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen Vel 14. september s. 4. Automatbom på Storåsen klar for drift - s.10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra Årsmøte i Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen Vel 14. september 2013 - s. 4. Automatbom på Storåsen klar for drift - s.10"

Transkript

1 NR. 105 November 2013 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Referat fra Årsmøte i Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen Vel 14. september s. 4 Automatbom på Storåsen klar for drift - s.10 Storfint besøk på Elgåsen nr s. 12 s. 12

2 i r e t s gme g y b et! l l Din e j f er k a s g Rin Vi har solid erfaring med rehabilitering, tilbygg og nybygg i Mjøsområdet. Vi utfører både små og store oppdrag, og lager bygger skreddersydde løsninger etter Vi dine ønsker. nytt og Vi restaurerer, bygger nytt og restaurere hytter og hus hytter og hus Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud! Tlf E-post:

3 er, Fjellhilsen fra redaktøren Kjære hytteeier! av Erik Helli Vi har lagt bak oss en fantastisk flott sommer og en minst like fantastisk høst. Nå er altså vinteren over oss igjen og for de av dere som fortsatt ikke har fjernet klisteret fra påsken vil jeg nok si tiden nå er overmoden. Det er Storåsen Parkering som står for dette arbeidet. For å brøyte må man ha tilstrekkelig fri sone langs vegen og derfor har det vært nødvendig å rydde skog langs veiene som skal brøytes. Til glede for alle har resultatet blitt et mer åpent landskap. Vi har lagt bak oss et nytt årsmøte ønsker å takke alle nye styrerepresentanter. Spesielt ønsker vi Knut Bjarne velkommen som ny formann og Tore Sæther velkommen som representant for Elgåsen. Du kan lese referat fra møtet inne i bladet og gjøre deg kjent med styret. Den enkelte hytteeier står fritt til å være med på brøytingen og vi oppfordrer de som ikke ønsker å bidra med betaling til å benytte parkeringsplassen. I løpet av november vil Storåsen Parkering lansere nye web-sider. Her vil det jevnlig bli lagt ut informasjon om vær & vind samt opplysninger om vakttelefon. Se Den lune sommeren har bidratt til at fremdriften for tilførsel og tilkobling av strømnettet er holdt med god margin. I sommer og høst er store deler av Elgåsen nå tilkoblet strømnettet. Den siste hytta som fikk strøm er Elgås-bommen. Og med den velkoia. Her har Pihl vært svært generøse og latt oss koble oss på deres anlegg. I praksis betyr det at EAK Vel slipper å tegne eget abonnement som ville ha kostet oss rundt kr I tillegg betaler Pihl forbruket også. Og ikke nok med det; Kvarberg Entreprenør har sponset oss med kraving av kabelgrøften, Eidsiva har solgt oss strømkabel til selvkost og Elektrikker`n Ringsaker har forestått en rimelig installasjon. Slå den! Bladet du nå holder i hånden er tredje og dermed den siste utgivelsen for i år. Vi er utrolig glade for den støtten annonsørene har gitt oss og håper de også neste år ser verdien i å annonsere hos oss. Vi føler oss sikre på at de har fått valuta igjen for hver eneste annonsering-krone og ønsker de velkommen igjen i En liten oppfordring; godt samhold koster ikke penger, kun en liten porsjon egeninnsats. Spill kan bygge relasjoner, mellom generasjoner. Da gjenstår det å ønske alle en fin skisesong, med fortsatt gode skispor og ikke minst mange lune hyttekvelder. Det skjer mye i fjellet og denne vinteren skal for første gang Aksjøen vinterbrøytes. 3

4 Birkebeineren nr.105 Referat fra møte i elgåsen, Aksjøen og Kuåsen Vel LØRDAG på Rustad Hotell 1. Orientering fra Pihl v/utmarksleder Anders Berg og Storåsen Parkering v/ Trond Sverre Hagen 2. Årsmøte i EAK velforening Det møtte godt over 70 personer og stemningen var god og konstruktiv. Fra grunneier Pihl A/S - Det er gjort innskjerpinger ved inngjerding av hyttetomter. Inngjerding av inngangsparti er ok. Gamle gjerder får stå der de er /kan fornyes. - Det drives hogst fra Pihl etter prinsippet «Utsikt, ikke innsikt». - Det legges tilrettelegging av fiske, men det er et stort problem at vannene gror til. Noen steder vil det bli nødvendig å ta i bruk store maskiner. Fra spørsmålsrunden i salen: Dårlig opprydding etter nedhugging på Aksjøen skal rettes opp. Tørre trær langs veien og andre trær man ønsker fjernet, kan blinkes ut i samarbeid med Pihl. Ta direkte kontakt. Det mangler dumpeplass for kvist. Hytteeierne oppfordres til å ta kontakt med Pihl/bomvokter for å bli orientert om muligheter som foreligger i deres område. Fra bomvokter Trond Sverre Hagen, Storåsen. Ny bom på Storåsen. Det vil bli satt opp bom med automat. Denne vil stå litt lenger inn enn nåværende bom. Automaten vil kun ta kort, ikke mynt eller sedler. Pris avgjøres i høst. Slik det ser ut nå, vil systemet bli vesentlig billigere for dem som reiser inn i området og blir en stund, mens de som kjører mange ganger inn og ut, vil oppleve at det blir dyrere. Det utredes muligheter for sesongkort. Fra spørsmålsrunde i salen: Det er ikke bestemt om det blir helårsbom på Storåsen. Dette vil evt. berøre virksomheten på Elgåsen. Dårlig vær og vanskelig fremkommelighet er vanlig i vårt område. Det arbeides med en tavle som varsler trafikantene. Storåsen får også etter hvert sin egen hjemmeside. Følg med. Bomvokteren blir boende på Storåsen og kan kontaktes. Tlf På direkte spørsmål om kolonnekjøring i uvær, mente han at det var uforutsigbart og vanskelig, men at ambisjonen var å holde veien åpen og farbar. Vinterbrøyting av småveier Alle hytteiere har nettopp fått tilsendt et brev fra Pihl der det orienteres om resultat av sommerens spørreundersøkelse. I samme brev redegjøres det for opplegg rundt brøyting i de områder der flertallet har takket ja. Fra spørsmål/kommentarrunde i salen: Bomvokteren opplyser at oppkjøring med scooter på ubrøytede veier opprettholdes. Saken forsetter på neste side >> 4

5 Kontakt oss for ett godt tilbud på ny-installasjon! Skru på varmen med mobilen! Vi hjelper deg å installere fjernstyring av el-anlegg på hytta. El-Installasjon Lillehammer er en tottalleverandør av installasjons- og elektrotjenester. Vi er store på hytteinstallasjoner i fjellområdene omkring Lillehammer. Uansett oppdragets art eller størrelse, skal du være trygg på at det blir utført på en profesjonell måte - alltid i tråd med forskriftene. Velkommen til en hyggelig fagprat! Tlf Industrigata Lillehammer

6 Birkebeineren nr.105 Tilbakeblikk: mange oppmøtte på årsmøtet september 2010 Flere i salen mente at det var uheldig at spørreundersøkelsen var sendt ut i ferietiden, at spørsmålene kunne misforstås og at svarene falt svært uheldig ut for enkelte. Noen ønsket en ny runde. Det ble understreket at alle som vil ha brøyting, må ta direktekontakt med Storåsen, selv om de har svart positivt i undersøkelsen. Bestillingen registreres på mail eller på SMS eller Det ble uttrykt ønske om snuplass der veien stanser på toppen av Elgåsen. Oppfordring til Pihl A/S: Skaff e-postadresser til alle hytteeiere i tillegg til hjemmeadressen. REFERAT FRA ÅRSMØTE 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. Styret i EAK hadde besluttet å sende ut sakspapirer som en del av Birkebeiner n juni Dette for å spare portoutgifter. To representanter i salen kritiserte dette sterkt og ønsket samtidig at valgkomitèens innstilling til styreverv og innkomne saker skulle ligge ved en innkalling. Etter forslag fra en annen fremmøtt ble likevel innkalling og sakliste godkjent. 2. Konstituering. Møteleder: Reiel Nybø Sekretær: Kristin Helland Underskrivere av protokoll: Tone Mikkelsen Børre Heggenhaugen 3. Årsberetning ble gjengitt og godkjent. Erik Helli fikk varm applaus for sitt arbeid med medlemsbladet Birkebeiner n og vellets hjemmeside. 4. Regnskap ble gjennomgått og godkjent. Likeså revisors beretning. 5. I forbindelse med budsjettet kunne møteleder opplyse at styret ønsker å opprettholde kontingenten på 250,- for 2014, men at det er opp til nytt styre å ta dette opp som sak på neste årsmøte. Dette fikk årsmøtets tilslutning. 6

7 Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen vel 6. Innkomne saker. Hytteeier Kristian Flaten hadde fremmet følgende forslag til endring i vedtektenes 8: «Et medlem av hytteeiers familie kan etter skriftlig fullmakt fra hytteeier fungere som hytte eiers representant og inneha tillitsverv, herunder styreverv i EAK. Fullmakten gjelder til opphør varsles skriftlig av hytteeier. Den som etter fullmakt representerer hytteeier, overtar hytteeiers stemmerett og ansvar for dokumentasjon i hht 8. Familiemedlemmer forstås i denne sammenheng som slektninger og inngifte i nærmeste familie». Forslaget var godt begrunnet i henvendelsen og fikk årsmøtets tilslutning. 8 i vedtektene for EAK utvides med teksten gjengitt ovenfor. 7. Valg av ny styreleder: Knut Bjarne Tajet ble valgt ved akklamasjon. 8. Valg av styrerepresentant fra Kuåsen: Aksel Ruud var villig til å fortsette i styret. Valg av styrerepresentant fra Aksjøen: Vidar Sølvsberg var villig til å fortsette i styret. Valg av styrerepresentant fra Elgåsen: Etter benkeforslag ble Tore Sæther valgt. 9. Valg av vararepresentanter: Kuåsen - Reiel Nybø Aksjøen Inge Olav Rosenberg Elgåsen Erik Helli 10. Valg av revisor Jo H. Lunde 11. Valg av valgkomitè: Kuåsen Gunnar Brobakken tlf: ) Aksjøen: - Solveig Nor, Rovenvn Fetsund Elgåsen - Aage Skaugen Årsmøtet ble avsluttet med blomsteroverrekkelse til avtroppende leder Reiel Nybø og «oppmunteringssjokolade» til påtroppende leder Knut Bjarne Tajet, samt bomvokter Trond Sverre Hagen. Den nye lederen inviterte forsamlingen til samarbeid i velområdet. Gledelig mange tok imot velforeningens tilbud om kaffe og fersk kringle i Rustads hyggelige stuer. Lillehammer Kristin Helland KIWI Sjusjøen Tlf: Åpningstider Vinter 2013/14 Mandag - Torsdag 09:00-21:00 Fredag 09:00-21:00 Lørdag 09:00-18:00 Søndag 09:00-18:00 7

8 Birkebeineren nr.105 Brøyting av hyttefelt av Kjetil Berntsen Så langt har oppslutningen om brøyting av Aksjøen og andre stikkveier vært bra. På Aksjøen er det 58 hytteeiere som har betalt for brøyting av veg og gårdsplass (pr ). Etter avstemningen på Aksjøen (42 for og 35 mot brøyting) har Trond Sverre & co på Storåsen svingt seg rundt og hugget masse trær langs vegen innover på Aksjøen. Det har blitt lyst og fint innover på hyttefeltet. Brøytestikker for hver enkelt gårdsplass er også på plass, så vi er nå klare for vinteren sier Trond Sverre. Ellers er tilbakemeldingen fra hytteeierne at mange gleder seg over enklere adkomst og tror de kommer til å bruke hyttene mer på vinteren. Totalt blir 208 hyttegårdsplasser brøytet innenfor bommen på Storåsen. Som man ser av bildet fra Storåsen og Aksjøen er vinteren på plass i fjellet. 8

9 RingsakFjellet Drift Behov for annleggsarbeid ved din hytte? Ringsakfjellet Drift holder til på Sjusjøen, og kan hjelpe deg med alt du trenger innen graving, planering og drenering i fjellet. Vi utfører blant annet - brøyting - drenering - grunnarbeid - grøftegraving - tomtegraving Ta kontakt for en hyggelig prat! Tlf Sjusjøen Infosenter, 2612 Sjusjøen Kontaktperson: Johannes Haukåssveen Tlf

10 Birkebeineren nr.105 Automatbom på Storåsen klar for drift Automatbommen på Storåsen Som de fleste har fått med seg er nå bommen på Storåsen modernisert og vil bli satt i drift i løpet av kort tid. Nytt av året er at vi ikke vil bli krevet avgift for parkering. Dermed blir det rimeligere jo lengre man er på hytta. I andre enden vil det bli kostbart med enkeltturer. Vinteren 2013/14 vil det bli disse satseme på bomstasjon og parkering: I vinterhalvåret er Birkebeinervegen brøtet frem til Aksjøen og passering gjøres ved å løse bilett på Storåsen. Prisene er delt inn i to nivåer. Bomstasjon: Storåsen t.o.m Kuåsen kr. 120,- Hermannsholen t.o.m Aksjøen kr. 150,- Disse priser gjelder for de som har betalt for brøyting frem til hytta: Storåsen t.o.m Kuåsen kr. 60,- Hermannsholen t.o.m Aksjøen kr. 85,- Kjøring utover betalt sone på hovedvei ilegges gebyr på kr. 400,- Parkering på Storåsen: 1 time kr. 20,- Per dag kr. 50,- Regler: Minner samtidig om at hvis man kjører inn uten å betale påløper et grebyr på kroner 800,- og hvis man betaler for lite vil et gebyr på kroner 400,- påløpe. Parkering uten å ha betalt avgift pålegges et gebyr på kr. 400,- 10

11 Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen vel Kart med prisoversikt 11

12 Birkebeineren nr.105 Storfint besøk på Elgåsen nr. 90 General og forsvarssjef med hytte på Elgåsen av Erik Helli General og Forsvarssjef Sverre Ludvig Borgund Hamre hadde i mange år hytte på Elgåsen. Ved flere anledninger ankom han Elgåsen i uniform, rett fra sine mange møter. Transportmiddelet var helikopter. Selv om det bare er drøye 30 år siden han var øverste sjef for vår militære sikkerhet sier vel det litt om hvordan tidene har forandret seg. I dag er det utenkelig at vår nåværende forsvarssjef skulle ankomme hytta med helikopter! Hamres hytte lå på venstre side innover langs Brinken. Det hadde seg slik at de tilbrakte mang en påske og helg sammen med Astrid og Rolf Kjelsrud som bor i E 90. Som bilder viser ble det her servert mat og drikke av høy kvalitet, og det var noe Hamre hadde sans for. Selv er jeg også så heldig å oppleve Kjelsruds gjestfrihet. Astrid Kjelsrud og Forsvarssjef Sverre Ludvig Borgund Hamre Gi din Grasrotandel til EAK Vel Nå har du muligheten til å støtte velforenningen med penger uten at det koster deg noe. Når du spiller Lotto, VikingLotto, Tipping eller noen av de andre spillene til Norsk Tipping, kan du heretter gi 5 % av innsatsen til EAK vel. Du kan lese mer om Grasrotandelen på 12

13 Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen vel Her ser vi gjengen i lystig lag, til høyre drar vi kjensel på Rolf Kjelsrud. Undertegnede hadde hørt hint at Hamre hadde hatt hytte på Elgåsen og et av få spor er rester etter telefonkabel til fasttelefon. Det var slettes ikke vanlig med fasttelefon på den tiden, men Forsvarssjef Hamre hadde allerede på slutten av 70-tallet hotline på hytta. For den yngre generasjon er vel begrepet fasttelefon i ferd med å bli utvisket fra vokabularet, men fakta er at man på den tiden måtte søke og stå på venteliste hos Televerket for å i det hele tatt bli tatt i betraktning for å bli tildelt linje og telefonnummer. Enkelte skaffet seg mobiltelefon, en svær koloss på bortimot 10kg og en prislapp på drøye kr Det var hinsides mye penger for en mobiltelen. Fasttelefon på hytta var utenkelig. Hadde man behov for å ringe måtte man ty til telefonkiosken som stod ved Elgåsbommen, tidene forandrer seg. Sverre Ludvig Borgund Hamre, norsk offiser. Krigsskolen i London Deltok i invasjonen i Normandie og kampene i Vest- Europa Oberst Sjef for Forsyningsstaben, HOK , for materiellavdelingen i Forsvarsdepartementet , generalmajor 1972, generalløytnant og øverstkommanderende i Nord-Norge General og forsvarssjef Fra venstre: fru Hamre, fru Sukkestad, herr Sukkestad, herr Hamre og fru Kjelsrud. Bildematerialet er i sin helhet utlånt av Astrid og Rolf Kjelsrud. 13

14 Birkebeineren nr.105 Styremedlemmer Styret i EAK-velforening Navn/adresse: Styreleder/Kuåsen Knut Bjarne Tajet Styremedlem/Aksjøen Kjetil Berntsen Duevegen Ingeberg Styremedlem/Aksjøen Vidar Sølvsberg Kongsveien 63A 2380 Brummunddal Styremedlem/Elgåsen Kristin Helland Weidemanns gt. 4 c 2613 Lillehammer Tlf: m m m kommune.no m online.no Navn/adresse: Styremedlem/Elgåsen Tore Sæther Sørsvevegen Lillehammer Styremedlem/Kuåsen Svein Arild Hallås Heggelia Fetsund Styremedlem/Kuåsen Axsel Ruud Jøkvegen 7B 2380 Brumunddal Tlf: m m m For full oversikt over styret: LAG DEG EN NØDPLAKAT TIL HYTTA Ved flere tilfeller har det vist seg at det ville være meget nyttig å kunne oppgi en nøyaktig posisjon hvor hytta di befinner seg, slik at for eksempel hjelpemannskaper med letthet kan finne deg. En nødplakat på hytta gir deg all informasjonen du trenger for å tilkalle hjelp hvis det oppstår en krisesituasjon. Statens kartverk har i samarbeid med hovedredningssentralene og nødetatene laget et enkelt verktøy for å kunne produsere en slik plakat. Nødplakaten gir deg en nøyaktig beskrivelse av hyttas geografiske posisjon. I en krisesituasjon hvor det er behov for akutthjelp fra politi, brannvesen eller ambulansetjenesten kan dette være avgjørende for at hjelpen finner frem raskt nok. Dersom du har en hyttenabo som ikke har internett tilgang eller mulighet til selv å produsere plakaten, kan man som medlem av EAK sende navn, adresse og hyttenummer til sekretæren i EAK, Kristin Helland, Bj. Bjørnsons gt. 12, 2609 Lillehammer, så kan hun være behjelpelig med å produsere en plakat som kan lamineres eller settes inn i glass og ramme, og henges opp på et lett synlig sted på hytta. Slik lager du den: Tjenesten er gratis og enkel i bruk 1. Klikk deg inn på norgeskart.no. 2. Zoom deg inn på kartet og finn stedet du vil markere. 3. Klikk på det røde korset merket med SOS. 4. Klikk på stedet du vil lage plakaten for. 5. Godta vilkår. 6. Sjekk at stedsnavnet er riktig og skriv ut. 14

15 Birkebeineren nr.104 Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen vel Innedo og vann på hytta? DIN RØRLEGGER I FJELLREGIONEN Øk komforten på hytta og innstaller Jetsdo. Vi kommer gjerne på befaring og finner gode løsninger som passer deg. Turistveien 107, 2390 Moelv Telefon:

16 Vi er nå forhandler av Cinderella forbrenningstoalett Vi utfører service og vedlikehold innen: - Solcelleanlegg - Vaktmestertjenester - Parafinovner - Restaurering - Nybygg - Torvtak - Maling - Snømåking Og er tiden inne for å investere i nytt ordner vi selvsagt det også. Ring oss for et godt tilbud! eller besøk oss på: Dette fixer vi! Layout og trykk: HELLI Visuell kommunikasjon - tlf.: ,

Innkalling til årsmøtet i EAK 17. september Årsberetning, regnskap og budsjett Sted: Fjellheimen kl. 17:00

Innkalling til årsmøtet i EAK 17. september Årsberetning, regnskap og budsjett Sted: Fjellheimen kl. 17:00 NR. 100 september 2011 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Innkalling til årsmøtet i EAK 17. september Årsberetning, regnskap og budsjett Sted: Fjellheimen kl. 17:00 Innløsing av tomter - hva er praksis? Hyttestrid

Detaljer

Leserinnlegg. Leserinnlegg. Endring av løypekjøring NR. 93 JANUAR 2009 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL

Leserinnlegg. Leserinnlegg. Endring av løypekjøring NR. 93 JANUAR 2009 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Vi har vel alle hørt de gamle si; alt var bedre før! Ja, var det egentlig det? Både min mor og jeg er så å si født og oppvokst på Kroksjøen. Ludden og jeg var gode busser sies det, uten at jeg kan huske

Detaljer

Innhold: Løypenettet rakner. Husk! Sett av tid til årsmøte 19. september 2009. s. 6. Se resultatlisten fra påskeskirennet på www.birkebeinern.

Innhold: Løypenettet rakner. Husk! Sett av tid til årsmøte 19. september 2009. s. 6. Se resultatlisten fra påskeskirennet på www.birkebeinern. Nr. 95 JUnI 2009 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Innhold: Løypenettet rakner s. 6 Se resultatlisten fra påskeskirennet på www.birkebeinern.no Husk! Sett av tid til årsmøte 19. september 2009 Se: www.birkebeinern.no

Detaljer

God påske! Husk årets påskeskirenn. Påskeskirenn. Siste i strømsaken. Kan du hjelpe oss noen timer på påskeskirennet? s. 9

God påske! Husk årets påskeskirenn. Påskeskirenn. Siste i strømsaken. Kan du hjelpe oss noen timer på påskeskirennet? s. 9 Nr. 99 april 2011 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel God påske! Påskeskirenn fra Velkoia på Elgåsen PåskEAFTEN Påmelding fra kl 11.00 Start kl 12.00 Klasse 1: Barn under 7 år. (løypa er 300-400 meter) Starkontinghent

Detaljer

NR. 89 DESEMBER 2007 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL. Etter 17 år, overlater Hein formannsklubba til Tore Ødegårstuen - Side 4

NR. 89 DESEMBER 2007 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL. Etter 17 år, overlater Hein formannsklubba til Tore Ødegårstuen - Side 4 NR. 89 DESEMBER 2007 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Vi ønsker alle en fredelig fjelljul og et godt nytt år! Takk til Hein! Etter 17 år, overlater Hein formannsklubba til Tore Ødegårstuen - Side 4 EAK velforeninges

Detaljer

NR. 92 SEPTEMBER 2008 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL. Husk årsmøtet. på Fjellheimen 20. september klokka 18.00. Nye vegnavn på Elgåsen?

NR. 92 SEPTEMBER 2008 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL. Husk årsmøtet. på Fjellheimen 20. september klokka 18.00. Nye vegnavn på Elgåsen? NR. 92 SEPTEMBER 2008 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Husk årsmøtet på Fjellheimen 20. september klokka 18.00 Nye vegnavn på Elgåsen? Velformannen har ordet Nå er sommermånedene og ferie over for de fleste

Detaljer

God sommer! Nr. 4-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Sjusjøen vel informerer Side 20-21. Carl Johan selger Sjusjøen Side 28-29. Sjusjøen på topp Side 4

God sommer! Nr. 4-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Sjusjøen vel informerer Side 20-21. Carl Johan selger Sjusjøen Side 28-29. Sjusjøen på topp Side 4 Nr. 4-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- God sommer! Foto: Einar Lyngar Sjusjøen på topp Side 4 Sjusjøen vel informerer Side 20-21 Carl Johan selger Sjusjøen Side 28-29 Trenger du dyktige og lokale snekkere?

Detaljer

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

^ Bygge og Sewceorga/i

^ Bygge og Sewceorga/i Formannen har ordet Generalforsamlingen vel overstått - stor enighet blant medlemmene Årets generalforsamling ble avviklet 17. september med 46 hytter representert. Referat fra møtet følger i denne utgaven

Detaljer

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 www.nocc.no Rocar Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rogaland Årgang 31 Nr. 1-2015 To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 Rocar ORGAN FOR NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB AVD. ROGALAND Bladet sendes

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 1 - Mars 2014 - Årgang 25

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 1 - Mars 2014 - Årgang 25 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 1 - Mars 2014 - Årgang 25 I dette bladet: Invitasjon til medlemsbowling 19. mars Invitasjon til medlemsmøte 2. april Invitasjoner

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 25 Nr. 2 Julen 2008 Løssalg kr 50,- Opplag 600 God Jul & Godt Nytt år FjellNytt dette nummer Side Lederen har ordet... 6 Bamsespor, av Tom Jacobsen...

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009. God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009. God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600 BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009 God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600 FjellNytt dette nummer Lederen har ordet... 6 Noen tips for påsken... 8 Embrets...

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2013

Informasjon til kolonistene våren 2013 Informasjon til kolonistene våren 2013 Innhold 1) Årets informasjon 2 a) Hvem er kommet til og hvem er gått ut? 2 b) Forslag til reguleringsplan for den gamle «komposttomta» 2 c) Oppussing kjøkken 2 d)

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 30 Nr. 1 Påsken 2012 Løssalg kr 50,- Opplag 750 Sjekk skisporet på www.trysil-knut.org 2 Fjell Nytt dette nummer Side Informasjon fra

Detaljer

Totalt kjøres det 100 kilometer skiløyper

Totalt kjøres det 100 kilometer skiløyper blefjell BLefjell En informasjonsavis fra Foreningen Blefjell En avis for deg som er glad i Blefjell! Avisa «Blefjell» som du nå leser er laget for deg som er glad i Blefjell! Den blir distribuert til

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Vinteren er et faktum i år også

Vinteren er et faktum i år også LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Vinteren er et faktum i år også N Og vi var i år som tidligere år akkurat like uforberedt. Det ble klaget på brøyting, og snømengde allerede før brøytemannskapene

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011 Nr. 1 august 2011 Organ for Sandvikens Bataljon Stiftet 17. mai 1857 41. årgang Willy Hovland 1935 2011 Se omtale inne i bladet Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011 Terminliste

Detaljer

God sommer! Nr. 3-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Kjemper for en sunn utvikling av Sjusjøen Side 16-17. Fotokonkurransen Side 32

God sommer! Nr. 3-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Kjemper for en sunn utvikling av Sjusjøen Side 16-17. Fotokonkurransen Side 32 Nr. 3-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- God sommer! Foto: Einar Lyngar Svetten renner på Sjusjøen Side 8-9 Kjemper for en sunn utvikling av Sjusjøen Side 16-17 Fotokonkurransen Side 32 Trenger du dyktige

Detaljer

nytt HVALER Full fart mot åpning av Nasjonalparken 09.09.09 FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. Nr. 3/2009

nytt HVALER Full fart mot åpning av Nasjonalparken 09.09.09 FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. Nr. 3/2009 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. Nr. 3/2009 Full fart mot åpning av Nasjonalparken 09.09.09 Informasjon! Vårt medlemsblad Hvaler-nytt som du nå sitter og leser har vi valgt å sende ut til

Detaljer

SANDTJØNNLIA. og Omegn Velforening. PÅSKEN 2008- Årgang 3 SANDTJØNNLIA OG OMEGN VELFORENING 1

SANDTJØNNLIA. og Omegn Velforening. PÅSKEN 2008- Årgang 3 SANDTJØNNLIA OG OMEGN VELFORENING 1 SANDTJØNNLIA og Omegn Velforening SANDTJØNNLIA OG OMEGN VELFORENING 1 PÅSKEN 2008- Årgang 3 Thor-Øystein Eriksen E-post: thor.oistein.eriksen@nrk.no Knut Håvard Andersson tlf. 918 58 323 E-post: knuthand@online.no

Detaljer

Dans under Løten hytteeierforening sitt 25 års jubileum Foto: Henriette Hoel

Dans under Løten hytteeierforening sitt 25 års jubileum Foto: Henriette Hoel m e d l e m s b l a d 2 0 13 o p p l a g 110 0 å r g a n g 24 Dans under Løten hytteeierforening sitt 25 års jubileum Foto: Henriette Hoel Løtenfjellet Hy t teeierforening Lederen har ordet Skrevet av

Detaljer

Nytt fra NR. 56 JUNI 2014

Nytt fra NR. 56 JUNI 2014 Nytt fra NR. 56 JUNI 2014 Invitasjon til kjøp av aksjer i Tydal Ski AS Det er fortsatt mulig å kjøpe aksjer i Tydal Ski AS. Har du lyst til å kjøpe aksjer så kan du gjøre det ved å betale inn på konto

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

God sommer! Nr. 2-2013 Årgang 21. Vi banker på... Side 18-19. Fristende og enkel turmat Side 38-39. Nytt tak på Sjusjøen fjellkirke Side 11

God sommer! Nr. 2-2013 Årgang 21. Vi banker på... Side 18-19. Fristende og enkel turmat Side 38-39. Nytt tak på Sjusjøen fjellkirke Side 11 Nr. 2-2013 Årgang 21 God sommer! Foto: Einar Lyngar Nytt tak på Sjusjøen fjellkirke Side 11 Vi banker på... Side 18-19 Fristende og enkel turmat Side 38-39 Sjusjøtunet kafe Et naturlig møtested i Ringsakfjellet

Detaljer