EVALUERING NÆRINGSFOND 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EVALUERING NÆRINGSFOND 2006"

Transkript

1 EVALUERING NÆRINGSFOND Foto: Bjarne Riesto 1

2 NÆRINGSFONDET - SØKERE BEDRIFT PROSJEKT SØKN.SUM TOTAL KOST VEDTATT Arnold Dahlslett Trykking av plakat/katalog Camilla Pettersen Egenkapital/Overtagelse Destinasjon 71 Grader Nord Støtte markedsføring Eirik Varmedal Investeringstilskudd-fiskefart Finnmark Reiseliv Driftstilskudd Honningsvåg Produkter Produksjonsutstyr/Truck Hotell View Investeringstilskudd-energiø Ishavstjenester Investeringstilskudd Ishavstjenester Bedriftsutvikling Julehuset ved Heidi Ingebrigtsen Investeringstilskudd Kamøyvær Havfiske Investeringstilskudd Kamøyvær Maritim Service Varelager Søker om lån LapBack AS Investeringstilskudd Magnar Wilhelmsen Investering - kjølemaskin Filmfestival Filmfestivalen Havn/ Næringshage Cruisekonferanse Ikke behandlet Partnerskapsavtale (sak 05/ Kjøp av aksjer - Næringshag Naturterapi Investeringstilskudd/Spa Nordvågen slipp SUS Kjøp/renovering NorthCape Adventures Investeringstilskudd Utvidels Søker lån og t NorthCape Adventures Produktutvikling Ole Thomassens Eftf. Bedriftsutvikling/Merkur Ole`s Data Investeringstilskudd/Datauts Opplæringskontoret Rekruttering Sarnes Slipp Investeringstilskudd Sieps suvenir og gave Produksjonsutstyr/Broderi Skarsvåg Fiske/Turistsenter Ombygging/Tilrettelegging Skarsvåg Fiskeri & Turistservice Infrastruktur - Hornvika Stappan Sjøprodukter Varebil Steinar Olsen Reise MIT- FabLab Steinar Olsen Utgifter juridisk bistand/beton Reiseliv Sms vedr sommerbyen Bridgeklubb turnering - profil Barlindhaug Strategidokument Bernt Magne Holmgren mfl..no Profileringsmidler Arkitektforslag Sjøgata Rica Finnmark Julenissen på EvArt Bedriftsutvikling Christine Gamst Vitikka Europrise Tildelt fra fylkesn : Tidligere tilsagn som er annulert i : Settefisk TOTALT:

3 FORDELING ETTER TYPE NÆRING SØKNADER Selskap Reiseliv Fiskeri Havbruk Kultur/Næring Olje/gass IKT Annet Arnold Dahlslett Camilla Pettersen Destinasjon 71 Grader Nord Eirik Varmedal Finnmark Reiseliv Honningsvåg Produkter Hotell View Ishavstjenester Ishavstjenester 7000 Julehuset ved Heidi Ingebrigtsen Kamøyvær Havfiske Kamøyvær Maritim Service LapBack AS Magnar Wilhelmsen Filmfestival Havn/ Næringshage /Partnerskap aksjer Naturterapi Nordvågen slipp SUS NorthCape Adventures NorthCape Adventures Ole Thomassens Eftf Ole`s Data Opplæringskontoret Sarnes Slipp Sieps suvenir og gave Skarsvåg Fiske/Turistsenter Skarsvåg Fiskeri & Turistservice Stappan Sjøprodukter Steinar Olsen Steinar Olsen Reiseliv Bridgeklubb 5000 Barlindhaug no Arkitektforslag/ 1500 Rica/Julenissen på EvArt Christine Gamst Vitikka 5000 TOTALT Reiseliv Fiskeri Havbruk Kultur/Næring Miljø/Petro IKT Annet 3

4 FORDELING ETTER TYPE NÆRING - VEDTATT Selskap Reiseliv Fiskeri Havbruk Kultur/Næring Miljø/Petro IKT Annet Arnold Dahlslett 0 Camilla Pettersen Destinasjon 71 Grader Nord Eirik Varmedal 0 Finnmark Reiseliv Honningsvåg Produkter Hotell View 0 Ishavstjenester 0 Ishavstjenester 0 Julehuset ved Heidi Ingebrigtsen Kamøyvær Havfiske 0 Kamøyvær Maritim Service LapBack AS Magnar Wilhelmsen 0 Filmfestival Havn/ Næringshage /Partnerskap Naturterapi Nordvågen slipp SUS NorthCape Adventures 0 NorthCape Adventures 0 Ole Thomassens Eftf Ole`s Data 0 Opplæringskontoret Sarnes Slipp Sieps suvenir og gave Skarsvåg Fiske/Turistsenter Skarsvåg Fiskeri & Turistservice Stappan Sjøprodukter 0 Steinar Olsen Steinar Olsen 0 Reiseliv Bridgeklubb 5000 Barlindhaug no Arkitektforslag/ 1500 Rica Finnmark/Julenissen på Nordk EvArt Christine Gamst Vitikka 5000 TOTALT Reiseliv Fiskeri Havbruk Kultur/Næring Miljø/Petro IKT Annet 4

5 FORDELING ETTER TYPE NÆRING (FISKERIFONDET/ANDRE TILSKUDD INKL.) - Selskap Reiseliv Fiskeri Havbruk Kultur/Næring Miljø/Petro IKT Annet Barlindhaug Camilla Pettersen Cristine Gamst Vitikka 5000 Destinasjon 71 Grader Nord EvArt Finnmark Reiseliv Honningsvåg Produkter Julehuset ved Heidi Ingebrigtsen Kamøyvær Maritim Service LapBack AS Bridgeklubb 5000.no Filmfestival Havn/ Næringshage /Partnerskap Naturterapi Nordvågen slipp SUS Ole Thomassens Eftf Opplæringskontoret Sarnes Slipp Sieps suvenir og gave Skarsvåg Fiske/Turistsenter Skarsvåg Fiskeri & Turistservice Steinar Olsen Rica Finnmark/Julenissen Vikran Fisk (Lån/tilskudd) Trondal/Nylund(Lån/tilskudd) Kjell Vidar Forsberg (Lån/tilskudd) Terje Hansen (Lån/tilskudd) Storgrunn AS (Lån/tilskudd) Kåre Henriksen (Lån/tilskudd) Reiseliv (Verstskapsfunksjon) Reiseliv Prosjektleder olje/gass TOTALT % 4 % 19 % 3 % 0 % 22 % Reiseliv Fiskeri Havbruk Kultur/Næring Miljø/Petro IKT Annet 50 % 5

6 1.0 FISKERI OG HAVBRUK/OPPDRETT Mål: skal være et livskraftig senter innen fiskeri og havbruk/oppdrett innen 2007/2008. Utfordring: Hvordan videreutvikle til et stabilt senter innen fiskeri og havbruk/oppdrett? Strategier Tiltak Tidsplan Ansvarlig Aktører Status Arbeide for at eierne av oppdrettskonsesjonene skaper langsiktig virksomhet i. Være aktive tilretteleggere og påvirke de som tar beslutninger i selskapet Ordfører, Formannskap, Næringsavdeling HFVS, Volden Group, Origo Nord As. Tilrettelegge kommunal infrastruktur slik at lakseslakteriet framstår som attraktivt Tilrettelegge infrastruktur på landsiden i Styrke s andel av kvoterettigheter innen eksisterende strukturordning Aktivt bygge nettverk og relasjoner HFVS utvider skolekonsesjon, aktiv gjennom prosjektet Havets ressurser gir muligheter Gjennomføring av hovedplan for avløp. -Bidra til å videreutvikle servicetilbudet i Nordvågen for lokale fiskere og fremmedflåten -Bidra til etablering av velferdstilbud for fiskere i Honningsvåg -Etablering av Næringshage -Arbeide for at infrastrukturen/veistandarden, deriblant utvidelse av kolonnetider, er godt tilrettelagt slik at alle næringer i n kan utvikle seg Årlig tilførsel av kr til fiskerifondet (ikke lagt i budsjettet) deltar og er synlig på fiskerimesse og oljemesse i Teknisk sektor Ordfører, Formannskap, Ordfører, HFVS. Finnmark Fiskarlag, Volden Nordvågen Fiskeriservice, Nordvågen Fiskarlag. Honningsvåg Fiskarlag. Statens veivesen, Reiseliv, Kommunestyret Finnmark Fiskarlag, lokale fiskarlag, lokale fiskere De vi på ulike måter samarbeider med kontinuerlig. HFVS har fått skolekonsesjon... Lokale Initiativ. Liten aktivitet. Redningsselskapet ønsker å bidra. Gjennomført.. Tunnel aktualisert. Ekstra midler Ikke tilført. Fondet har dekket etterspørsel. Flere nye prosjekt i Deltatt på reiseliv og oljemesse (ONS) 6

7 2.0 REISELIV Mål: Utfordring: Vår geografiske plassering skal utnyttes maksimalt for å sikre og videreutvikle reiselivsnæringen i n Hvordan videreutvikle og som reisemål både sommer og vinter? Strategier Tiltak Tidsplan Ansvarlig Aktører Status Tilrettelegge Havn KF, Gjennomført infrastruktur Horwath Consulting Aktivt bygge relasjoner/nett verk og kompetanse Styrke vertskapsfunksjonen Dokumentere de lokale, regionale og nasjonale ringvirkninger ved å etablere en tilfredsstillende cruisekai i Honningsvåg Etablere ny cruisekai i Honningsvåg sentrum Øke aktiviteten med å fjerne gammelt skrot og søppel Arbeide for å få etablert flytekaier for bruk innen fiskeriturisme Oppgradering av E 69 som turistvei Tilrettelegge for flere vinteraktiviteter, deriblant scooterløype til Deltagelse på reiselivsmesse og reiselivskonferanser Etablere Cruisenettverk Styrke samarbeidet med HIF reiselivslinjen. Fokus på cruise Etablere Næringshage Oppdatering av eksisterende informasjonstavler. Drive turistinformasjon i NK Etablere flere informasjonspunkter Styrings- og arbeidsgruppe i cruisekai prosjektet. politiske parti i. Næringsavd, Teknisk sektor Havn KF/ Formannskap, Ordfører, Næringsavd, Havn KF Havn KF Reiseliv AS Reiseliv AS Statens Veivesen Reiseliv, Finnmark Reiseliv, Fylkesmannen I Finnmark Reiseliv Havn KF, Reiseliv AS Finnmark Reiseliv Reiseliv, Næringshage, Statens veivesen.. Flere aksjoner i. Liten aktivitet Liten aktivitet. Lokale initiativ God aktivitet. Gjennomført 3.0 OLJE OG GASSRELATERT VIRKSOMHET 7

8 Mål: Utfordring: At i nasjonal og regional sammenheng er den n som ivaretar miljøspørsmål knyttet til Barentshavet og petroleumsutvinning. Hvordan skape ny virksomhet i basert på den framtidige utbyggingen i Barentshavet? Strategier Tiltak Tidsplan Ansvarlig Aktører Status Profilere som n med kompetanse og vilje til å ivareta miljøet i forbindelse med petroleumsutbyggingen i Barentshavet. -Kontinuerlig mediaprofilering både administrativt og politisk innen området. Ordfører, Formannskap De parter vi til enhver tid arbeider sammen med.. Utvikle kompetanse for maritime operasjoner i Barentshavet, derav vedlikehold og teknologiutvikling i forhold til arktisk havklima -Etablering av et kompetansesenter for oljevern i (Fylkesplanen pkt.4.8) -Etablering av Havmiljøsenter, Barentshavet ved HFVS. Aktiv gjennom prosjektet Havets ressurser gir muligheter konferansen fokus på miljø og sikkerhet Etablere Arktisk Beredskapssenter Ordfører,,, Ordfører,, HFVS, FFK, Ulike fagmiljø, HIF, Norut NIBR, Næringshage HFVS sammen med flere. HFVS HFVS, Havn HFVS, Havn Etablert Beredskaps- Senter og Respons Center Group. Liten aktivitet. Inngår i andre Prosjekt. Nytt opplæringsfartøy og simulator. Stor aktivitet. Konferansen Gjennomført. Etablert Tilrettelegge infrastrukturen Aktivt bygge nettverk/relasjoner og kompetanse Etablering av Gjesvær Miljøsenter Starte arbeidet med den overordnede utviklingsstrategi og arealdisponering på Veidnes Arbeide for at områder blir regulert til næringsformål innen olje og gass. Etablere partnerskapsavtaler Etablere Næringshage Delta på konferanser og seminarer Bruke ekstern kompetanse der det er nødvendig Teknisk sektor HFVS Ulike interessegrupper som Næringshage, Reiseliv, Havn KF m.fl. HFVS, Havn KF, Næringshage, Reiseliv, Origo, SIVA. Presentert for Miljødep. og Fiskeridep. Samarbeid med Universitetet i Tromsø.. Omlasting i gang.. Gjennomført Stor aktivitet Gjennom Prosjektstilling. 8

9 4.0 KULTUR SOM NÆRING Mål: Øke trivsel og sysselsettingen i gjennom bevisst satsing på kultur Utfordring: Hvordan kan nærings- og kulturlivet i et positivt samarbeid bidra til økt kreativitet, mer innovasjon og økt verdiskaping for deltakerne og for samfunnet? Strategier Tiltak Tidsplan Ansvarlig Aktører Status Skape kulturelle møteplasser i for å videreutvikle kreative miljø Tilrettelegge for festivalen, Filmfestivalen og andre kulturarrangement/idrettsarrangement som har regionale/nasjonale/internasjonale målgrupper, Næringsavd. Oppvekst og kultur Palmeøya, frivillige organisasjoner, Næringshage, Reiseliv Målbevisst satsing på fyrtårn, profilering Bevisst bruke våre lokale ressurser i enhver sammenheng når vi skal presentere n. Etablere samarbeid mellom, næringsliv og kulturinstitusjoner for å selge som et nasjonalt opplevelses- og konferansesenter, Oppvekst og kultur, Næringsavd. /ordfører Palmeøya, frivillige organisasjoner, Næringshage, Reiseliv, Rica. Ansvarlig for UKM Liten aktivitet Støtte Nord Norsk Filmsenters drift i Honningsvåg Tilrettelegge infrastruktur Etablering av Næringshage Næringsavd. Gjennomført Permanent etablering av Finnmark Revy og teaterverksted Næringsavd. Oppvekst og kultur FFK, Frivillige revylag Prosjektet Avsluttet med Dårlig resultat. Utvide museet, og tilrettelegge for felles administrasjon for kystmuseet museet, Oppvekst og kultur Gjennomført. Aktivt bygge nettverk/relasjoner og kompetanse Delta aktivt på arena hvor dette er mulig. Oppsøke ulike nettverk Næringsavd., Oppvekst og kultur Aktører vi til enhver tid samarbeider med. 9

10 TILSKUDD FRA SAMISK UTVIKLINGSFOND I 2005 Fylke Adm.vedt. Styrevedt. Sum adm/styre Driftstilsk Sum SU Finnmark Troms Nordland Resten av landet Kommune Kautokeino Alta Loppa Kvalsund Måsøy Porsanger Karasjok Lebesby Gamvik Tana Nesseby Sør-Varanger Utenfor virkeområdet i Finnmark

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune HANDLINGSPLAN MED STRATEGISKE DEL 2010 Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune Side 1 av 20 1 Næringslivet i Gamvik kommune... 3 1.1 Næringsstruktur... 3 1.2 Robust næringsstruktur... 3 1.2.1 Næringslivets

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2014 1. Innledning 1.1 Utviklingsanalysen I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde

Detaljer

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY Visjon og strategi for Stavanger som arrangementsby STAVANGER KOMMUNE 1 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Overordnede mål og retningslinjer 3 2.1 Visjon 3 2.2 Hovedmål

Detaljer

Regionrådets Handlingsplan 2015

Regionrådets Handlingsplan 2015 Regionrådets Handlingsplan 2015 Satsingsområde 1: Næringsutvikling Tiltak 1 Supplerende 1. linjetjeneste for kommunene Videreføring av eksisterende tiltak Regionrådet er i Oppland fylkeskommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl.

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl. Bibliotek? Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014 Vedtatt av Finnmark fylkesting 8. desember 2004 bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek www.fm.fylkesbibl.no Forord Fylkesutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring

Universell utforming som regional utfordring Universell utforming som regional utfordring Prosjektplan for pilotfylke Rogaland 1 Bakgrunn Fylkesdelplan for universell utforming 2007-2011 for Rogaland ble enstemmig vedtatt i fylkestinget mars 2007.

Detaljer

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016 Rana kommune Kommuneplan for Rana 2006 2016 Strategisk del Frodige Rana regionalt senter for vekst og utvikling Vedtatt av Rana kommunestyre 22.mai 2007 Forord: Kommuneplanens strategiske del er det langsiktige

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015 Omstillingsplan For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020 Revidert for 2015 Innhold Innledning... 3 1. Bakgrunn for omstillingsstatusen... 4 1.2 Oppsummering av ståsteds- og mulighetsstudie...

Detaljer

Unge bønder Gargia 8. april 2013

Unge bønder Gargia 8. april 2013 Unge bønder Gargia 8. april 2013 En internasjonal organisasjon Kontorer i alle fylker Representert i over 30 land Innovasjon Norge Vårt hovedmål er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

Småsamfunnssatsing. Telemarksforsking-Bø. En statusbeskrivelse av pilotprosjektene i småsamfunnssatsinga. pr 1. april 2007.

Småsamfunnssatsing. Telemarksforsking-Bø. En statusbeskrivelse av pilotprosjektene i småsamfunnssatsinga. pr 1. april 2007. Småsamfunnssatsing En statusbeskrivelse av pilotprosjektene i småsamfunnssatsinga pr 1. april 2007 Av Egil Rønning Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 6/2007 20. april 2007 Telemarksforsking-Bø 2007 TF-notat

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 Alta vil Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 Forslag til vedtak. Sist revidert: 2015-04-24 Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1 Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA Telefon: 78 45 50 00 Telefaks:

Detaljer

Næringsplan for Lenvik 2015-2019

Næringsplan for Lenvik 2015-2019 Næringsplan for Lenvik 1 Forord Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret i 2014, og dette er kommunens overordnede styringsdokument. Her er de viktigste mål og strategier for samfunnsutviklingen

Detaljer

lan for kultur i nordområdene

lan for kultur i nordområdene es landsdel - Handlingsplan lan for kultur i nordområdene Mulighetenes landsdel - handlingsplan for kultur i Nordområdene Kart over det baltiske området. Cartographer/Designer Philippe Rekacewicz, UNEP/GRID-Arendal

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE

INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE Foto: Arild Danielsen Foto: Arild Danielsen INNHOLD 1. Innledning...4. 1.1 Bakgrunn...4. 1.2 Formål...4. 1.3 Forankring...4. 1.4 Eksisterende

Detaljer

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Sjurelv & Kufaas september 2014 Hovedrapport Innhold Forord 3 Bakgrunn 4 Utviklingsprogram salten 5 Funn 6 Sammendrag 11 Regioner 13

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 1 UTVALGETS MANDAT OG ARBEID 7 1.1 Mandat og sammensetning

Detaljer

Strategiplan for kulturnæringer

Strategiplan for kulturnæringer Samisk Kulturnæring Kulturarv musikk for kulturnæringer Trøndelag 2009 2016 Billedkunst, kunsthåndverk og håndverk arkitektur og design film Teater Festivaler og idrettsarrangement for kulturnæringer i

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag

Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer