Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet"

Transkript

1 Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011

2 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet 5,0 % 0,0 %

3 Næringsliv i Lenvik 2414 registrerte foretak (2011) 524 registrert som AS (2011) Total omsetning i 2008 var 4,9 mrd kr Total omsetning i 2009 var 4,3 mrd kr 80 selskaper med omsetning over 10 mill. kr 8 selskaper med omsetning over 100 mill. kr 117 registrerte foretak hittil i 2011 av disse er 26 registrert som AS.

4 Utviklingstrekk Demografi (kilde: SSB) Område Årlig Endring ( ) Årlig Endring ( ) Folketall 2011 Prognose 2020 Sør-Troms - 0,9 % - 0,4 % Harstad 0,2 % 0,7 % Midt-Troms -0,2 % 0,3 % Lenvik 0,4 % 0,8 % Balsfjord/ Karlsøy -0,2 % 0,1 % Tromsø 1,4 % 1,3 % Nord-Troms -0,4 % 0,1 % Troms 0,5 % 0,7 %

5 Lenvik kommune næringskraftig og sterk! En av de tyngste eksportregionene i Norge på fisk og havbruk Et stort energiforbruk i nasjonal målestokk, med store muligheter for mer effektiv utnyttelse og gjenvinning Regionalt tyngdepunkt innen transport og logistikk Et flott naturgitt landskap i bunn som utgangspunkt for utvikling av en kraftfull reiselivsnæring Nyskapende virksomhet basert på landbruksprodukter Livskraftige bygder og tettsteder med innbyggere som har kompetanse og kraft til å gjennomføre omfattende oppgaver i sine samfunn. Våre nære farvann innholder trolig noen av de antatt mest attraktive områdene mht fremtidig olje og gassvirksomhet

6 Status - styrke Sterkt handels- og regionsenter Lokalt eierskap i næringslivet Kompetansemiljøer innen ferrosilisiumproduksjon, energi, miljø, bygg- og anlegg, fiskeri, fiskeindustri, havbruk, reiseliv, landbruk og næringsmiddelproduksjon i tilknytning til landbruk Sterkt kulturliv og frivillig innsats fra lag og foreninger Barnebyen Finnsnes Ungdommens kulturmønstring (UKM)

7 Satsingsområder næringsplan Fiskeri og havbruk Energi og miljø - industri Reiseliv og kulturnæringer Landbruk Kunnskapsnæringer

8 Satsingsområder (forts) Gründersatsing Finnsnes som handels- og regionsenter Levende bygder Infrastruktur og næringsareal

9 Lenvik Kommunes Visjon Sammen skaper vi tiltak og trivsel.

10 Strategiske mål Lenvik kommune skal vokse innenfor de næringsområder hvor vi allerede har vår styrke, og disse områdene skal utvikles videre. I tillegg skal vi bidra til utvikling av nye kunnskapsbaserte næringer. Dette skal gjøres i et nært samspill mellom kommune og næringsliv.

11 Politiske mål Næringsutvikling Den politiske avtalen Lenvik kommune skal ha et utviklingsorientert, nyskapende og konkurransedyktig næringsliv med vekt på økt lokal verdiskaping og utvikling av arbeidsplasser i alle deler av kommunen. Næringsutviklingen skal ha fokus på følgende områder: Videreutvikling av marine næringer og fiskeindustri Videreutvikle Finnsnes som regionsenter Transport og logistikk Turisme og reiseliv Ivareta og videreutvikle den landbaserte industrien Satse på utvikling av FoU (samarbeid offentlig, næringsliv, FoU) Videreutvikle energipotensialet i kommunen Stimulering av landbruket

12 Næringsutfordringer Rekruttering og tilgang til kompetent arbeidskraft Kompetanseunderskudd i nøkkelstillinger Risikovillig kapital Finanskrise (uro i eurosonen) kan påvirke konjunkturavhengige bransjer Infrastruktur (veger, bredbånd) Tilgang til nærings- og industriarealer Kampen om råvarer og naturressurser (fiskeri, kvotegrunnlag) Filialisering vs. lokalt eierskap

13 Er Lenvik en attraktiv vertskommune for industrivirksomhet??? Svar: JA og NEI

14 Hvorfor JA? Lenvik kommune har: Bidratt til utbygging og investering i havner og næringsområder (Finnfjord, Fjordgård (kaianlegg), Kårvikhamn (kaianlegg), Botnhamn (liggekai), Tennskjær, Lysnes. Fokus på tilbud til høyere utdanning (Studiesenteret, Kunnskapspark) Fokus på trygge oppvekstvilkår (Barnebyen) og barnehageutbygging Fokus på kvalitative helse- og omsorgstilbud (desentraliserte spesialisthelsetjenester) Fokus på gode kultur og trivselstiltak

15 Hvorfor NEI? Lenvik kommune har: Ikke tilfredsstillende planverk (1 av 3 kommuner i Troms som ikke har godkjent arealplan) Det politiske dilemma : Ressurskonflikt (i likhet med de fleste kommuner) mellom ressurser til lovpålagte oppgaver og til næringsutvikling. Få frie midler til næringsutvikling (i likhet med de fleste kommuner). Ressurser og fokus på næringsutvikling blir salderingspost i forhold til nødvendige prioriterte oppgaver innen pleie/omsorg og skole

16 Skal Lenvik være en attraktiv vertskommune for industrivirksomhet??? Svar: JA! DEFINITIVT!

17 Kommunens rolle(r) (1) Kommunal planlegging: Kommuneplanleggingen er forankret i plan- og bygningsloven, 19. I ny pbl. (1.juli 2009), så er det pålagt kommunen å utarbeide kommunal planstrategi. Planstrategien skal redegjøre for viktige lokale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke planer som skal utarbeides.

18 Kommunens rolle(r) (2) Kommunen som lokal utviklingsaktør: Kommunalt utviklingsarbeid skjer innenfor rammen av lokal og regional politikk. Lokalt utviklingsarbeid skal bidra til å se sammenhengen mellom ulike sektorer, skape samarbeid mellom ulike aktører og utvikle strategier for lokalsamfunnsutviklingen. Stimulere til og utvikle samarbeidet mellom kommunen, næringsliv, utdanning/skole, og FoUmiljø. Bidra til å etablere gode oppvekstvilkår, bolyst, trygge- og trivelige lokalsamfunn og offentlige tilbud som tilrettelegger for en attraktiv rekrutteringsarena for næringslivet.

19 Hva skal Lenvik kommune gjennomføre Iverksette og gjennomføre kommunal planstrategi Utarbeide og vedta arealplan for kommunen Utarbeide og vedta sentrumsplan for Finnsnes Utføre investering og utbygging av næringsareal til Finnsnes Industripark, i samarbeid med Troms Fylke. Utføre investering og utbygging av nytt kaianlegg på Husøy, i samarbeid med Troms Fylke. Utarbeide reguleringsplan for industriområdet Klubben, i samarbeid med private aktører om utvikling av området. Samarbeide om etablering av fjernvarme fra Senja Avfall og Finnfjord til Finnsnes, i tilknytning til opprustning av Sandvikveien.

20 Hva skal Lenvik kommune gjennomføre Bygge ut bredbånd til alle bygder i kommunen Bidra til realisering av Kunnskapsparken Finnsnes, i samarbeid med Troms Fylke og Universitetet i Tromsø. Bidra til videreutvikling av Barnebyen Finnsnes Bidra til utvikling av Destinasjon Senja, i et nettverk av bedrifter som ønsker utvikling av reiselivet i Senjaregionen Generelt samarbeid kommune/næringsliv tilrettelegging og økonomisk støtte

21 Noe å strekke seg etter Lenvik Kommune skal befeste Finnsnes sin posisjon som regionsenter på samme nivå som Harstad. Lenvik Kommune skal utnytte sin geografiske plassering i fylket slik at det blir sentrum i en naturlig bo- og arbeidsregion mot Tromsø i nord og Harstad i sør. Lenvik Kommune skal posisjonere seg mot en framtidig petroleumsindustri i nordområdene. Lenvik Kommune skal videreutvikles som fylkets ledende industri- og energiregion. Lenvik Kommune skal bidra til at Senja videreutvikles som fylkets største og viktigste region innenfor fiskeriog havbruk. Lenvik Kommune skal bidra til at det etableres permanent høyskoletilbud på Finnsnes

22 Noe å strekke seg etter Lenvik kommune skal utvikles til å bli den mest attraktive vertskommunen for industrivirksomhet i Troms.

Næringsplan for Lenvik 2015-2019

Næringsplan for Lenvik 2015-2019 Næringsplan for Lenvik 1 Forord Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret i 2014, og dette er kommunens overordnede styringsdokument. Her er de viktigste mål og strategier for samfunnsutviklingen

Detaljer

Fylkesplan for Troms 2014-2025 ELEVRÅDET

Fylkesplan for Troms 2014-2025 ELEVRÅDET FYLKESPLAN 2014 2025 Fylkesplan for Troms 2014-2025 MÅL VISJON PROGRAM HANDLINGSPLAN REGLEMENT ELEVRÅDET Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no

Detaljer

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 1 1 business region bergens eiere Business Region Bergen er eid av 20 kommuner

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007 INNHOLD FORORD...2 1. INNLEDNING...3 2. IBESTAD I DAG NÅ SITUASJONEN...4 2.1 Befolkningsutvikling 4 2.2 Analyse av dagens næringsmessige situasjon i Ibestad kommune 6 2.2.1 Sterke sider / fortrinn... 6

Detaljer

Strategisk næringsplan 2014-2018

Strategisk næringsplan 2014-2018 Strategisk næringsplan 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014 Opphavsrettigheter, forsidebilder: Bilde øverst: Siw Aina Strømøy Nest nederst til høyre: Salmar Farming, ved Brage Hansen Nederst til

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 Alta vil Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 Forslag til vedtak. Sist revidert: 2015-04-24 Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1 Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA Telefon: 78 45 50 00 Telefaks:

Detaljer

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2014 1. Innledning 1.1 Utviklingsanalysen I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde

Detaljer

SE MOT NORD #vekstinordland

SE MOT NORD #vekstinordland SE MOT NORD #vekstinordland Arbeidsprogram Nordland SV 2015-2019 VÅRT FYLKE, VÅR FRAMTID! Nordland er et mangfoldig fylke, rikt på mange forskjellige naturressurser. Det viktigste er befolkningen, de menneskelige

Detaljer

Kommunedelplan for næringsutvikling

Kommunedelplan for næringsutvikling Herøy kommune et hav av muligheter Kommunedelplan for næringsutvikling For kommunestyreperioden 2012 2015 Vedtatt i kommunestyret i møte den 18. mars 2014, i sak 2/14 0 Innledning Næringsutvikling er sammen

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier Strategisk næringsplan for Ofoten Mål og strategier Planperioden 2006 2009 FORORD Ved utarbeidelse av strategisk næringsplan (SNP) for Ofoten har det vært viktig å fokusere på innsatsområder som kan gi

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 1 Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 2 Innhold Side Bakgrunn 2 Nå-situasjonen for næring og sysselsetting i Hemnes 3 Hemnes - en pendlerkommune 4 Bedrifter og næringsdrivende 4 Utviklingstrekk

Detaljer

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016 Rana kommune Kommuneplan for Rana 2006 2016 Strategisk del Frodige Rana regionalt senter for vekst og utvikling Vedtatt av Rana kommunestyre 22.mai 2007 Forord: Kommuneplanens strategiske del er det langsiktige

Detaljer

Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020. Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09)

Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020. Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09) Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020 Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09) 1 Innholdsfortegnelse 1. Rammer for kommunal planlegging....3 2. Verdigrunnlag... 3 3. Visjon... 3 4

Detaljer

INNHOLD. Side 1 av 12

INNHOLD. Side 1 av 12 INNHOLD Alstahaugregionen fram mot 2022 visjon Alstahaug - et historisk sted med nye muligheter Noen ord om visjon for Alstahaugregionen- stikkord: En god og foretrukket bostedsregion En region med et

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Legge til rette for og positivt utnytte de muligheter og ringvirkninger en industriutbygging og et kraftvarmeverk på Fiborgtangen gir.

Legge til rette for og positivt utnytte de muligheter og ringvirkninger en industriutbygging og et kraftvarmeverk på Fiborgtangen gir. STRATEGI 1 Legge til rette for og positivt utnytte de muligheter og ringvirkninger en industriutbygging og et kraftvarmeverk på Fiborgtangen gir. 1 Påvirkning Gassmeldingen 2a) Markedsføring 2b) Fjernvarmenett

Detaljer

Handlingsprogram 2014. for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima

Handlingsprogram 2014. for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima Handlingsprogram 2014 for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima Side 1 av 35 Innhold INNLEDNING 3 1. INNOVASJON OG INNOVASJONSSTRUKTUR..

Detaljer

Måsøy kommune. Kommuneplan. Vedtatt av kommunestyret 25.11.1999 sak 73/99 (j.nr.99/02727)

Måsøy kommune. Kommuneplan. Vedtatt av kommunestyret 25.11.1999 sak 73/99 (j.nr.99/02727) 1 Måsøy kommune Kommuneplan Langsiktig del 2000-2012 Vedtatt av kommunestyret 25.11.1999 sak 73/99 (j.nr.99/02727) 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 4 1.1 PLANENS INNHOLD 4 1.2 PLANENS STRUKTUR 4 1.3

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 VEDLEGG TIL SAK 11/370 UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 I FORBINDELSE MED PBL 10-1- KOMMUNAL PLANSTRATEGI Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 22.06.2011 i sak 25/11 - Arkivsak 11/370

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte 1 Agenda Presentasjon av prosjektet Arbeidsmodell/prosess Tidsplan Milepæler Status Lansering Videre fremdrift Harstadregionens Næringsforening

Detaljer

Tromsø kommune Planprogram til kommuneplan 2015-2026 Samfunnsdel og arealdel

Tromsø kommune Planprogram til kommuneplan 2015-2026 Samfunnsdel og arealdel Tromsø kommune Planprogram til kommuneplan 2015-2026 Samfunnsdel og arealdel Innhold 1. Forord... 4 Masterplan Tromsø 2044... 4 2. Om planprogrammet... 5... 7 3. Samfunns- og næringsutvikling... 7 3.1

Detaljer

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune HANDLINGSPLAN MED STRATEGISKE DEL 2010 Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune Side 1 av 20 1 Næringslivet i Gamvik kommune... 3 1.1 Næringsstruktur... 3 1.2 Robust næringsstruktur... 3 1.2.1 Næringslivets

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer