EVALUERING NÆRINGSFOND 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EVALUERING NÆRINGSFOND 2005"

Transkript

1 EVALUERING NÆRINGSFOND Foto: Stig Hansen, mai 1

2 NÆRINGSFONDET - SØKERE BEDRIFT PROSJEKT SØKN.SUM TOTAL KOST VEDTATT Aina Iren Pettersen Etableringstilskudd Aina Nylund/Bjørg Holst Hjemmebakeri/Cafè Alta Reseach Etablering avdelingskontor Utsatt Arctandria AS Investeringstilskudd Arctic Suvenir AS Investeringstilskudd Arctic Seashell As Investeringstilskudd Barentshavkonferansen Økonomisk støtte BaseCamp SUS Investeringstilskudd Chicago AS Innredning Contrace AS Planleggingstilskudd Destinasjon 71 Nord Investeringstilskudd EvArt Barnebok/markedsføring Filmrapport AS Turistvideo Finnmark Reiseliv Driftstilskudd Fredhild Nilsen/Bente Kiil Forprosjekt Honningsvåg Produkter AS Produksjonsutstyr Kamøyvær Havfiske ENK Investeringstilskudd Kamøyvær Timberhouse Produksjonsutstyr NordHost AS Nettverksutstyr Nordkapp Filmfestival Festivalstøtte Nordkapp Havn KF Markedsføring Nordkapp kommune Ressursselskap Nordkapp Reiseliv AS Nordkapp Veksthus Nordkapp Settefisk AS Planleggingstilskudd Nordvågen AS Investeringstilskudd Nordvågen Fiskeriservice Etablering av velferdstilbud Nordvågen Fiskeriser/Nordvågen AS - Egnesentral North Cape Adventures Investeringstilskudd Norut NIBR Forsøksfiske-kongesnegl Palmeøya AS Kompetanseheving Stappan Sjøprodukter AS Markedsføring Sten Arne Pettersen Investeringstilskudd Steinar Olsen Prototyper SUS Geir Gaare Etableringstilskudd Tori Stødle CD innspilling Nordkapp Maskin Drømmeskuffen Ungt Entreprenørskap Reisetilskudd Vivanti Etablering- kundeservice Volden Group AS Etablering- sak 032/ Nordkapp Filmfestival Berlintur Basecamp Nordkapp Forretningsplan Arran Fiskeriturisme Diverse DVD/Fiskerikandidaten 5000 Nordkapp kommune Konferansemappe Norut NIBR Bærekraftbarometer 7500 Proconor Reisemålsdata TOTALT Tilgjengelig: Ordinært tilskudd fra fylkeskommunen, regionalutviklingsmidler kr Statsbudsjettet 2004 Kap 552 post 72, Ekstraordinære midler kr Overført kommunale midler (Kommunestyret ) kr TOTALT kr 2

3 FORDELING ETTER TYPE NÆRING SØKNADER Selskap Reiseliv Fiskeri Havbruk Kultur/Næring Miljø/Petro IKT Annet Aina Iren Pettersen Aina Nylund/Bjørg Holst Alta Reseach Arctandria AS Arctic Suvenir AS Arctic Seashell AS Barentshavkonferansen BaseCamp SUS Chicago AS Contrace AS Destinasjon 71 Nord EvArt Filmrapport AS Fredhild Nilsen/Bente Kiil Honningsvåg Produkter AS Kamøyvær Havfiske ENK Kamøyvær Timberhouse NordHost AS Nordkapp Filmfestival Nordkapp Havn KF Nordkapp kommune Nordkapp Reiseliv AS Nordkapp Settefisk AS Nordvågen AS Nordvågen Fiskeriservice Nordvågen Fiskeri/Nordvåg North Cape Adventures Norut NIBR Palmeøya AS Stappan Sjøprodukter AS Sten Arne Pettersen Steinar Olsen SUS Geir Gaare Tori Stødle Nordkapp Maskin Ungt Entreprenørskap Vivanti Volden Group Nordkapp Filmfestival Basecamp Nordkapp Arran Diverse/Fiskerikandidaten 5000 Nordkapp kommune Norut NIBR 7500 Proconor AS TOTALT

4 FORDELING ETTER TYPE NÆRING - VEDTATT Selskap Reiseliv Fiskeri Havbruk Kultur/Næring Miljø/Petro IKT Annet Aina Iren Pettersen Aina Nylund/Bjørg Holst Alta Reseach Utsatt Arctandria AS 0 Arctic Suvenir AS Arctic Seashell AS 0 Barentshavkonferansen BaseCamp SUS Chicago AS 0 Contrace AS Destinasjon 71 Nord EvArt Filmrapport AS 0 Fredhild Nilsen/Bente Kiil 0 Honningsvåg Produkter AS Kamøyvær Havfiske ENK Kamøyvær Timberhouse NordHost AS 0 Nordkapp Filmfestival Nordkapp Havn KF Nordkapp kommune Nordkapp Reiseliv AS Nordkapp Settefisk AS Nordvågen AS 0 Nordvågen Fiskeriservice 0 Nordvågen Fiskeri/Nordvåg North Cape Adventures 0 Norut NIBR Palmeøya AS Stappan Sjøprodukter AS Sten Arne Pettersen 0 Steinar Olsen 0 SUS Geir Gaare 0 Tori Stødle 0 Nordkapp Maskin Ungt Entreprenørskap Vivanti Volden Group Nordkapp Filmfestival Basecamp Nordkapp Arran Diverse/Fiskerikandidaten 5000 Nordkapp kommune Norut/Nibr 7500 Proconor AS TOTALT

5 FORDELING ETTER TYPE NÆRING (FISKERIFONDET/ANDRE TILSKUDD INKL.) Selskap Reiseliv Fiskeri Havbruk Kultur/Næring Miljø/Petro IKT Annet Aina Iren Pettersen Aina Nylund/Bjørg Holst Alta Reseach Utsatt Arctandria AS 0 Arctic Suvenir AS Arctic Seashell AS 0 Barentshavkonferansen BaseCamp SUS Chicago AS 0 Contrace AS Destinasjon 71 Nord EvArt Finnmark Reiseliv Filmrapport AS 0 Fredhild Nilsen/Bente Kiil 0 Honningsvåg Produkter AS Kamøyvær Havfiske ENK Kamøyvær Timberhouse NordHost AS 0 Nordkapp Filmfestival Nordkapp Havn KF Nordkapp kommune Nordkapp Reiseliv AS Nordkapp Settefisk AS Nordvågen AS 0 Nordvågen Fiskeriservice 0 Nordvågen Fiskeri/Nordvåg North Cape Adventures 0 Norut NIBR Palmeøya AS Stappan Sjøprodukter AS Sten Arne Pettersen 0 Steinar Olsen 0 SUS Geir Gaare 0 Tori Stødle 0 Nordkapp Maskin Ungt Entreprenørskap Vivanti Volden Group Nordkapp Filmfestival Basecamp Nordkapp Arran Diverse/Fiskerikandidaten 5000 Nordkapp kommune Norut NIBR 7500 Proconor AS Fiskerifondet - tilskudd Fiskerifondet - lån TOTALT

6 1.0 FISKERI OG HAVBRUK/OPPDRETT Mål: Utfordring: Nordkapp kommune skal være et livskraftig senter innen fiskeri og havbruk/oppdrett. Hvordan videreutvikle Nordkapp til et stabilt senter innen fiskeri og havbruk/oppdrett? Strategier Tiltak Tidsplan Sikre drift ved Bruk av nettverk for å Nordkapp påvirke til løsninger Sjøfarm og Nordkapp-samfunnet er Nordkapp tjent med. Edelfisk Prioritering av næringsfond Tilrettelegge infrastruktur Bidra til å videreutvikle servicetilbudet i Nordvågen for lokale fiskere og fremmedflåten Bidra til etablering av velferdstilbud for fiskere i Honningsvåg 2004 Ansvarlig Kommunestyret, ordfører, formannskap, næringsavdeling etc. Status Konsesjoner kjøpt opp. Drift ved slakteriet store deler av. Bevilget kr til Volden Group AS. Slakteriet overtatt av SG Finans. Bevilget kr til Nordvågen Fiskeriservice. Bygg renoveres, og linesystem sjekkes ut. Et helt nytt fartøy kommer, et annet nytt allerede på plass. Velferdstilbudet ikke vesentlig endret. Aktivt bidra for etablering av krabbemottak 2004/ Krabbemottak under planlegging. Bevilget kr Styrke Nordkapps andel av kvoterettigheter innen eksisterende strukturordning Aktivt bygge nettverk og relasjoner Etablering av Nordkapp Næringshage Årlig tilførsel av kr til fiskerifondet Nordkapp kommune deltar og er synlig på fiskerimesse og oljemesse i Næringshage under planlegging/etablering Kommunestyret Bevilget kr til fiskerifondet. Bidratt til 6 etableringer, kystnære fartøy. Totalt : 10 fartøy Ikke deltatt på denne type messer så langt i år. Deltatt på Barentshavkonferansen i Tromsø. 6

7 2.0 REISELIV Mål: Utfordring: Vår geografiske plassering skal utnyttes maksimalt for å sikre og videreutvikle reiselivsnæringen i kommunen Hvordan videreutvikle Nordkapp og Nordkapp kommune som reisemål både sommer og vinter? Strategier Tiltak Tidsplan Tilrettelegge Nedsette arbeidsgruppe som skal jobbe med infra- etablering av en ny cruisekai struktur Øke aktiviteten med å fjerne gammelt skrot og søppel Ansvarlig Kommunestyret Teknisk sektor Status Arbeidsgruppe og styrings-gruppe etablert. Arbeidet i gang. Vedtatt formulering i Fylkesplanen vedr cruisekai. Felles reiselivsplan for Vest Finnmark Regionråd. Felles prosjekt under etablering. Etablering av Nordkapp Næringshage Planlegges/ Etableres Aktivt bygge relasjoner og nettverk Styrke vertskapsfunksjonen/ informasjon Oppgradering av E 69 som turistvei Deltagelse på reiselivsmesse og reiselivskonferanser Oppdatering av eksisterende informasjonstavler. Etablere flere informasjonspunkter Nordkapp Reiseliv /Nordkapp Reiseliv /Nordkapp Reiseliv / Nordkapp Reiseliv Samtaler pågår med Statens Vegvesen. Deltatt på Finnmark Reiselivs messe i vår Ikke fullført Ikke fullført 7

8 3.0 PETROLEUM Mål: Utfordring: At Nordkapp i nasjonal sammenheng er den kommunen som ivaretar miljøspørsmål knyttet til Barentshavet og petroleumsutvinning. At Nordkapp tar imot og yter nødvendig service til store utbyggingsmoduler som venter på rette værvindu før de fraktes ut i Barentshavet Hvordan skape ny virksomhet i Nordkapp basert på den framtidige utbyggingen i Barentshavet? Strategier Tiltak Tidsplan Profilere Nordkapp som Kontinuerlig prosess både 2004/ kommunen med administrativt og politisk. kompetanse og vilje til å ivareta miljøet i Etablering av forbindelse med Havmiljøsenter, 2004/ petroleumsutbyggingen i Barentshavet ved Barentshavet Honningsvåg Fiskarfagskole og /2006 videregående skole (RUP 2004) Tilrettelegge infrastrukturen Etablering av et kompetansesenter for oljevern i Nordkapp (Fylkesplanen 2002 s.46) Starte arbeidet med den overordnede utviklingsstrategi og arealdisponering i forbindelse med ny dypvannskai. Nedsette en arbeidsgruppe som skal ha hovedansvaret for framdriften vedrørende ny dypvannskai Etablering av Nordkapp Næringshage 2004/ 2004 Ansvarlig Ordfører/næringsavd HFVS, næringsavdelingen Ordfører, næringsavdelingen, Kystverket Kommunestyret, teknisk sektor Kommunestyret Status Samtaler med fylkespolitikere. Innspill i forhold til fylkesplan. mm Fått penger fra Fylkeskommunen til Barentshavkonferansen. Deltatt på konferanse i Tromsø. Fått med formulering i fylkesplanen vedr kompetanse på havmiljø og forurensing. Prosjektplan fra Proconor framlagt for Innovasjon og Fylkesordfører(varaordfører) Arbeidet pågår. Arbeidet pågår Arbeidet pågår 8

9 4.0 KULTUR Mål: Øke trivsel og sysselsettingen i Nordkapp gjennom bevisst satsing på kultur Utfordring: Hvordan kan nærings- og kulturlivet i et positivt samarbeid bidra til økt kreativitet, mer innovasjon og økt verdiskaping for deltakerne og for Nordkappsamfunnet? Strategier Tiltak Tids-plan Ansvarlig Status Skape kulturelle møteplasser i Nordkapp for å videreutvikle kreative miljø Næringsavd. Målbevisst satsing på fyrtårn, profilering Tilrettelegge infrastruktur Tilrettelegge for Nordkappfestivalen og kulturarrangement som har regionale/nasjonale/intern asjonale målgrupper Bevisst bruke våre lokale ressurser i enhver sammenheng når vi skal presentere kommunen Etablering av Nordkapp Næringshage. 2004/ Alle som har myndighet i slike situasjoner Nordkapp-festivalen avviklet med stor deltagelse. Kulturskolefestival avviklet med suksess. Nordkapp Filmfestival arrangert med stor oppslutning. Internasjonal profil. Allerede mottatt tilsagn på kr fra Film & Kino i støtte for 2006 Blant annet brukt ved Barents Rescue. Deltatt i Finnmarkskonferansen både i program-komite og som forelesere. Palmøya AS har vist at det er potensiale. Pågår Permanent etablering av Finnmark Revy og teaterverksted (RUP 2004 s.24) Nordkapp som administrasjonssted for Kystkultur og Gjenreisningsmuseene Næringsavd. Kommunestyret/ Næringsavd. Kommunestyret Prosjektet forlenget i Oppvekst og kultur dekker nærmere 50% av kostnader. Etablering er målet Vedtatt. 9

10 TILSKUDD FRA SAMISK UTVIKLINGSFOND I Fylke Adm.vedt. Styrevedt. Sum adm/styre Driftstilsk Sum SU Finnmark Troms Nordland Resten av landet Kommune Kautokeino Alta Loppa Kvalsund Måsøy Nordkapp Porsanger Karasjok Lebesby Gamvik Tana Nesseby Sør-Varanger Utenfor virkeområdet i Finnmark

EVALUERING NÆRINGSFOND 2006

EVALUERING NÆRINGSFOND 2006 EVALUERING NÆRINGSFOND Foto: Bjarne Riesto 1 NÆRINGSFONDET - SØKERE BEDRIFT PROSJEKT SØKN.SUM TOTAL KOST VEDTATT Arnold Dahlslett Trykking av plakat/katalog 20000 63000 0 Camilla Pettersen Egenkapital/Overtagelse

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Årsmelding 2011 Omstillingsprogrammet i Loppa kommune

Årsmelding 2011 Omstillingsprogrammet i Loppa kommune 2012 Årsmelding 2011 Omstillingsprogrammet i Loppa kommune Årsmelding 2010 Omstillingsarbeidet i Loppa kommune. Vedtatt i omstillingsstyret den TKH Loppa kommune 07.03.2012 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning....

Detaljer

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune HANDLINGSPLAN MED STRATEGISKE DEL 2010 Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune Side 1 av 20 1 Næringslivet i Gamvik kommune... 3 1.1 Næringsstruktur... 3 1.2 Robust næringsstruktur... 3 1.2.1 Næringslivets

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsråden Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsbudsjettet 2004 - Kap 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Innholdsfortegnelse Film i Finnmark

Innholdsfortegnelse Film i Finnmark Film i Finnmark Innholdsfortegnelse Film i Finnmark... 1 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.2 Hva gjør andre?... 3 1.2 Utviklingsprogram for utvikling av film som næring i Finnmark... 4 1.2.1

Detaljer

Næringsplan for Selbu

Næringsplan for Selbu Næringsplan for Selbu Lykkelandet i vekst! Hvorfor næringsplan? Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i styre 2.2.05. Kommunestyret vedtok at det skulle utarbeides en mer konkret og forpliktende næringsplan

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

Regionrådets Handlingsplan 2015

Regionrådets Handlingsplan 2015 Regionrådets Handlingsplan 2015 Satsingsområde 1: Næringsutvikling Tiltak 1 Supplerende 1. linjetjeneste for kommunene Videreføring av eksisterende tiltak Regionrådet er i Oppland fylkeskommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2012 Meråker, mai 2012 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og turisme... 4 2.3 Helse og rehabilitering... 5

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

Skjervøy kommune Næringsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Næringsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.04.2008 Tidspunkt: 9:30

Skjervøy kommune Næringsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Næringsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Skjervøy kommune Næringsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Saksnr Innhold PS 01/08 Søknad om tilskudd - Midt Værret - Birgit Paulsen

Detaljer

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 1 Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 2 Innhold Side Bakgrunn 2 Nå-situasjonen for næring og sysselsetting i Hemnes 3 Hemnes - en pendlerkommune 4 Bedrifter og næringsdrivende 4 Utviklingstrekk

Detaljer

MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget

MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2009 MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 27.10.2009 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

HUT HASVIK I UTVIKLING KF

HUT HASVIK I UTVIKLING KF HUT HASVIK I UTVIKLING KF ÅRSMELDING 25 1 1. FORORD Hasvik I Utvikling KF (HUT)ble formelt dannet i kommunestyremøtet den 28.oktober 22. Det har vært rimelig høy aktivitet rundt HUT i tiden etter oppstart.

Detaljer

Nordkapp kommunes Næringsfond:

Nordkapp kommunes Næringsfond: Nordkapp kommunes Næringsfond: Målet med støtteordningen kommunale næringsfond er å styrke kommunens mulighet til lokalt næringsutvilkingsarbeid med utgangspunkt i lokalmiljøets forutsetninger og muligheter.

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Mandag 10.02.14, kl. fra 11:00-til 16:30 Stetind Hotell, Kjøpsvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Anne Rita Nicklasson, Bjørnar Pettersen,

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 20.12.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen RAPPORT 4/2007 Kultur - Retur Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling Markus M. Bugge og Arne Isaksen NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Holtålen kommune NÆRINGSPLAN 2004-2005

Holtålen kommune NÆRINGSPLAN 2004-2005 Holtålen kommune NÆRINGSPLAN 2004-2005 Innhold I. Strategisk program 2004-2005 Side: Historikk 4 Befolkningsutvikling 4 Holtålen som bosted 4 Infrastruktur 4 Næringsstruktur 5 Viktige utviklingstrekk 6

Detaljer

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Sjurelv & Kufaas september 2014 Hovedrapport Innhold Forord 3 Bakgrunn 4 Utviklingsprogram salten 5 Funn 6 Sammendrag 11 Regioner 13

Detaljer

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier Strategisk næringsplan for Ofoten Mål og strategier Planperioden 2006 2009 FORORD Ved utarbeidelse av strategisk næringsplan (SNP) for Ofoten har det vært viktig å fokusere på innsatsområder som kan gi

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristina Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Svein A. Pederseen,

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer