MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn SAKSLISTE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn SAKSLISTE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem"

Transkript

1 HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : Tid: Kl Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Geir A. Iversen Odd Ivar Gladsø SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 23/15 15/35 REFERATER 24/15 14/294 SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR SMOLTANLEGGET 25/15 14/203 NÆRINGSFOND /15 15/194 SØKNAD OM FINANSIERING TIL KJØP AV FARTØY PER EINAR WOLLIK 27/15 15/206 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV FISKEBÅT TOMAS GUCAS 28/15 15/127 HØRING - LUFTHAVNSTRUKTUR

2 29/15 15/201 HØRING - RULLERING AV NTP 30/15 15/42 ORIENTERINGSSAKER Breivikbotn, 11. mai 2015 Eva D. Husby (s) ordfører

3 Sak 23/15 REFERATER Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 074 Arkivsaksnr.: 15/35 1/15 Formannskapet /15 Formannskapet Saken legges frem uten innstilling. 1) 13/ ORD//EH K /15 Sverre Thomassen ANG. BREV TIL FORMANNSKAPET DATERT 20/ VEDR. FORURENSING 2) 13/ ORD//EH K /15 Sverre Thomassen BREV TIL FORMANNSKAPET Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Side 3 av 14

4 Sak 24/15 SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR SMOLTANLEGGET Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L42 Arkivsaksnr.: 14/294 81/14 Formannskapet /15 Formannskapet /15 Formannskapet Hasvik Formannskap gir i medhold av Pbl 21-4 første ledd første punktum jf 20-1 igangsettingstillatelse for smoltanlegget. Tillatelsen gjelder igangsettingstillatelse for komplett bygg, grunn, fundamentering og tanksystem eksklusive røranlegg på Nordnorsk smolt sitt anlegg på stedet Hasvik. Tillatelsen er kun gitt i medhold av Pbl og ansvarshavende må selv innhente øvrige tillatelser etter annet regelverk I henhold til søknad gis det ansvarsretter: SØKnad Søker. Bygg Energineering AS 1486 Nittedal PROsjektering Arkitektur. Bygg Energineering AS 1486 Nittedal PROsjektering - Utearealer og landskapsutforming. Bygg Energineering AS 1486 Nittedal PROsjektering oppmålingsteknisk prosjektering. Bygg Energineering AS 1486 Nittedal PROsjektering Geoteknikk. Bygg Energineering AS 1486 Nittedal PROsjektering Konstruksjonsteknikk, betongkonstruksjoner. Bygg Energineering AS 1486 Nittedal PROsjektering Grunn og fundamenteringsarbeid. Bygg Energineering AS 1486 Nittedal PROsjektering Stål konstruksjoner. Bygg Energineering AS 1486 Nittedal Prosjektering Bygningsfysikk. Bygg Energineering AS 1486 Nittedal PROsjektering Sanitøær- Varme og Slukkeinstallasjoner. Bygg Energineering AS 1486 Nittedal PROsjektering Ventilasjonog klimainstallasjoner. Bygg Energineering AS 1486 Nittedal PROsjektering Brannalarmanlegg. Hanseth AS, 8001 Bodø PROsjektering Nødlysanlegg. Hanseth AS, 8001 Bodø PROsjektering Brannkonsept. siv Ingeniør Øyvind Stokke, 3105 Tønsberg PROsjektering Løfteinnretning. Heisplan, 6019 Ålesund UTFørende Grunnarbeid og Landskapsutforming. Bygg Energineering AS 1486 Nittedal UTFørende Plasstøpte betongkonstruksjoner. Bygg Energineering AS 1486 Nittedal UTFørende Overordnet ansvar for utførelse. Bygg Energineering AS 1486 Nittedal UTFørende Tømrearbeid, trekonstruksjoner. Bygg Energineering AS 1486 Nittedal UTFørende Murearbeid. Bygg Energineering AS 1486 Nittedal UTFørende Flislegging, membraner, våtrom. Bygg Energineering AS 1486 Nittedal UTFørende Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner. Bygg Energineering AS 1486 Nittedal UTFørende Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning. Bygg Energineering AS 1486 Nittedal UTFørende Taktekkingsarbeid. Bygg Energineering AS 1486 Nittedal UTFørende Ventilasjon og klimainstallasjoner. Bygg Energineering AS 1486 Nittedal UTFørende Ventilasjon og Klimainstallasjoner. Bygg Energineering AS 1486 Nittedal UTFørende Brannalarmanlegg. Hanseth AS, 8001 Bodø Side 4 av 14

5 Sak 24/15 UTFørende Nødlysanlegg. Hanseth AS, 8001 Bodø UTFørende Løfteinnretning. Heisplan, 6019 Ålesund. KONTroll Brannstrategidokument. Bygg Energineering AS 1486 Nittedal Bakgrunn: Bygg Energineering søker på vegne av Nordnosk smolt om igangsettingstillatelse 02 for komplett bygg og innredning unntatt røranlegg på smoltanlgget på Hasvik. Det søkes videre om ansvarsretter for arbeidet og søker har Sentral godkjenning på ansvarsområdene som det søkes for. De ansvarsområdene som ikke dekkes av sentral godkjenning har søker vedlagt kompetanse beskrivelse og referanse prosjekter slik at lokal godkjenning kan gis for prosjektet. Vurdering: Teknisk etat innstiller søknaden positivt til formannskapets behandling. Vedlegg: Søknad Godkjenningsdokumenter for Sentral godkjenning. Referanseprosjekter der ansvarsområdet ikke dekkes av sentral godkjenning.

6 Sak 25/15 NÆRINGSFOND 2015 Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: 243 Arkivsaksnr.: 14/203 25/15 Formannskapet Hasvik formannskap beklager den store nedgangen i tildelingen til kommunale næringsfond de to siste årene. For å opprettholde det budsjetterte nivå for 2015, vedtas det å øke bruken av bundne fond med kr ,-. Næringsfondsmidler for 2015 fordeles på følgende hovedområder: Fiskeri ,- Forprosjekter ,- Utvikling og etablering ,- Bolyst ,- Kommunalt nærings- og tiltaksarbeid ,- - TOTALT ,- Finnmark fylkeskommune disponerer årlig regionale utviklingsmidler (RUP-midler) fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Størstedelen av disse midlene tildeles Innovasjon Norge, Finnmark og kommunale næringsfond. I statsbudsjett for 2015 har Finnmark fylkeskommune fått tildelt kr ,- i RUPmidler. I 2014 var tildelingen kr ,-, som var en fra 2013 med ca kr ,-. Den sterke reduksjonen i de statlige overføringene, har medført en stor reduksjon i fordelingen til de kommunale næringsfondene. I Fylkesutvalgets møte den 10.februar 2015 i sak 4/15 Fordeling av RUP midler 2015 ble det vedtatt følgende fordeling av tilskudd/omstillingsfond til alle kommunene i Finnmark: Kategori 1: Alta, Hammerfest, Sør-Varanger, Vadsø kr ,- Kategori 2: Kautokeino, Hasvik, Vardø, Nesseby, Kvalsund, Karasjok, kr ,- Tana, Gamvik, Loppa, Berlevåg, Porsanger Kategori 3: Nordkapp, Måsøy (Omstilling) kr ,- For Hasvik kommune har den årlige tildelingen av RUP-midler blitt dramatisk redusert de siste årene kr i 2013, kr ,- i 2014, og nå kr ,- i Side 6 av 14

7 Sak 25/15 Tilskudd til kommunalt næringsfond i Hasvik (fra RUP-midlene) de tre siste årene: RUPmidler En så stor reduksjon i statlige tildelinger til næringsutvikling, og dermed så små rammer for videretildeling, får betydelige konsekvenser for kommunens næringssatsing. En total ramme på kr ,- til kommunalt næringsfond i 2015, er så lav at det vil stoppe alt det strategiske arbeidet som er igangsatt for en god og offensiv næringsutvikling i Hasvik kommune. Hasvik kommune ønsker gjennom tildelinger fra næringsfondet å stimulere til nyskapning, nyetablering, knoppskyting, kompetanseheving eller andre utviklingstiltak som kan bidra til varige og lønnsomme arbeidsplasser og bedrifter. Dette er viktige tiltak for å videreføre den vekst og optimisme kommunen har opplevd de siste årene. I Hasvik kommunes budsjett for 2015 er det under Kommunalt næringsfond avsatt kr ,-, hvor det var forutsatt overføring fra RUP på kr ,- (som i 2014) og bruk av bundne fond kr ,-. For å opprettholde et nivå på kr ,- til næringsutvikling i 2015 er det en forutsetning at bruk av disp.fond øker med kr ,- Det anbefales derfor at Hasvik Formannskap benytter kr ,- av midler avsatt på fond for å styrke Kommunalt næringsfond i Under forutsetning av en godkjent total ramme på kr ,- til kommunalt næringsfond i 2015 forslås følgende fordeling av næringsfondsmidler: Fiskeri ,- - Tilskudd ved kjøp av båt max ,- Forprosjekter ,- - Forprosjekt max kr ,-. Utvikling og etablering ,- - Nyetableringer - Utvikling av betydelig omfang. Bolyst ,-

8 Sak 25/15 - Samarbeidsprosjekt via Vest-Finnmark reg.råd Kommunalt nærings- og tiltaksarbeid ,- - Vest Finnmark regionråd - Sørøydagene TOTALT ,- Til grunne for fordelingen over, ligger føringer gitt i Retningslinjer for tildelinger fra Hasvik næringsfond vedtatt i Hasvik kommunestyre sak 7/14, Hasvik kommunes deltakelse i prosjektet Bolyst i Nord & medlemskap i Vest-Finnmark Regionråd. Postene Akkvisisjonsarbeid og Infrastruktur for næringsutvikling er foreslått fjernet ifht. budsjett 2014, for å kunne opprettholde en forsvarlig nivå på de øvrige postene. Vedlegg: 1. Avtale om påfyll av kommunale næringsfond 2015 Hasvik kommune 2. KOS sak 7/14 Reviderte retningslinjer for tildelinger fra Hasvik næringsfond

9 Sak 26/15 SØKNAD OM FINANSIERING TIL KJØP AV FARTØY PER EINAR WOLLIK Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/194 26/15 Formannskapet Saken legges fram for formannskapet uten innstilling. Det vises til søknad fra Per Einar Wollik, datert , hvor det søkes om tilskudd på inntil kr ,- til kjøp av fiskebåten Gullongen T-62-N. Båten er 9,37 m, bygd i 1997, og i aktivt fiske. KOSTNADER: Kjøp av båt kr ,- Omkostninger, rigg kr ,- TOTALT kr ,- FINANSIERING: Lån i SNN kr ,- Hasvik kommune/egenkapital kr ,- TOTALT kr ,- Wollik er 43 år, og er foreløpig registrert på bla A, men vil så snart det er mulig, registreres på blad B. Formålet er at han da skal være fulltidsfisker. Wollik har ca 12 års erfaring som aktiv fisker. Vurdering: Det anses som meget positivt at Per Einar Wollik ønsker å gjenoppta sitt tidligere yrke som fisker, på egen båt. Det anbefales derfor at Wolliks prosjekt støttes under forutsetning av fullfinansiering av båtkjøpet. Det tar ikke stilling til tilskuddets størrelse. Saken legges fram for formannskapet uten innstilling. Vedlegg: Søknad med vedlegg. Side 9 av 14

10 Sak 27/15 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV FISKEBÅT TOMAS GUCAS Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/206 27/15 Formannskapet Saken legges fram for formannskapet uten innstilling. Det vises til søknad fra Tomas Gucas, hvor han søker om tilskudd på inntil kr ,- til kjøp av fiskebåten Mebanken F-11-A. Båten er 10,64 m, bygd i 1974, og i aktivt fiske. KOSTNADER: Kjøp av båt kr ,- FINANSIERING: Lån i IN kr ,- Hasvik kommune/egenkapital kr ,- Annen finasiering lån/egenkap kr TOTALT kr ,- Tomas Gucas har vært aktiv fisker på Sørvær i ca 6 år, og er registreres på blad B. Vurdering: Det anses som meget positivt at Tomas Gucas som har drevet aktivt fiske fra Sørvær, som mannskap hos en rutinert og erfaren fisker, nå ønsker å kjøpe og drifte egen båt med kvote. Gucas vil fortsatt drive fiske ut fra Sørvær. Det anbefales derfor at Gicas sitt prosjekt støttes under forutsetning av fullfinansiering av båtkjøpet. Det tar ikke stilling til tilskuddets størrelse. Saken legges fram for formannskapet uten innstilling. Vedlegg: Søknad med vedlegg. Side 10 av 14

11 Sak 28/15 HØRING - LUFTHAVNSTRUKTUR Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: N00 Arkivsaksnr.: 15/127 15/15 Kommunestyret /15 Formannskapet Saken legges fram for Formannskapet uten innstilling. Finnmark Fylkeskommune skal behandle FOT-rutene i fylkestinget FFK har i den anledning bedt om innspill fra kommunene på: 1. Overordnede prinsipper, behov og ønsker på regionale flyruter i forhold til næringsliv, helsereiser og fritidsreiser. 2. Synspunkter og kommentarer til rapport på rutestruktur i Nord-Norge Frist for tilbakemelding er Avinor legger fram sitt innspill til NTP-prosjektet Lufthavnstruktur i Oslo den 20.mai. Berørte fylkeskommuner og ordførerne i vertskommuner for lokale flyplasser er invitert. Fylkesordfører i Finnmark og ordfører i Hasvik skal delta i dette møtet. Det er av stor viktighet å ha en flyplass med et rutetilbud tilpasset den vekst og utvikling vi har opplevd i Hasvik kommune de siste årene. Det er også viktig at Hasvik kommune deltar aktivt i de fora hvor det er mulig å påvirke de prosesser som kan tyde på et ønske om en sentralisert Lufthavnstruktur Ordførerer har en tett og god dialog med Finnmark Fylkeskommune i denne saken, og det er en omforent forståelse av viktigheten av et desentralisert flytilbud i Finnmark. Saken legges fram for Formannskapet uten innstilling. Vedlegg: 1. Brev fra Finnmark Fylkeskommune datert Høring anbud på regionale ruteflyginger i Nord-Norge fra Brev fra Avinor datert NTP Lufthavnstruktur Avinors innspill Side 11 av 14

12 Sak 29/15 HØRING - RULLERING AV NTP Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: Q65 Arkivsaksnr.: 15/201 29/15 Formannskapet Saken legges fram for formannskapet uten innstilling. Finnmark Fylkeskommune skal behandle Kystverkets forslag til Rullering av Nasjonal Transportplan i fylkestingets møte juni FFK har bedt om innspill fra kommunene innen 1.juni Fylkeskommunen ønsker innspill på bla: 1. Betydningen av fiskerihavn/farledstiltak på Kystverkets liste for fiskerinæringen/næringsvirksomheten i kommunen 2. Konsekvenser for kommunen ved utsettelse av fiskerihavn/farledsprosjekt i forhold til kystverkets tidsplan Kystverket, Troms og Finnmark har i sine prioriteringer foreslått følgende tiltak som berører Hasvik kommune: Tiltak inneværende NTP : o Ny molo/utdyping Lillehavet Breivikbotn o Utdyping Sørvær Tiltaksportefølje NTP : o Utdyping Sørvær o Utdyping Hasvik Hasvik kommune v/ politisk og administrativ ledelse har gjennom flere år jobbet tett opp mot Kystverket, Troms og Finnmark for å få til oppgradering av samtlige tre fiskerihavner. Dette arbeidet har gitt resultat, og det er gledelig å registrere at kystverket har tatt med alle våre havner innenfor inneværende planperiode/ første planperiode i neste NTP. Utbedring av Lillehavet, Breivikbotn er tatt med i inneværende NTP. Hasvik kommunestyre fattet i møte 28.4 vedtak i medhold av plan- og bygningsloven den fremlagte reguleringsplanen for Lillehavet i Breivikbotn. Side 12 av 14

13 Sak 29/15 Fiskerihavnene i Sørvær og Hasvik er begge foreslått tatt med i 1.planperiode Dette er gledelig, og vil medføre at samtlige fiskerihavner i kommunen vår nå blir oppgradert og rustet for framtida. Det er etablert god kontakt mellom Hasvik kommune og Kystverket mht. utdyping av fiskerihavnene i Sørvær og Hasvik. Like viktig som utdyping av havnene er det at overskuddsmassene anvendes til samfunnsnyttige formål. Dette har kystverket vist forståelse for. Vurdering: Hasvik Formannskap bør støtte det fremlagte forslaget, da dette vil bety en oppgradering av samtlige fiskerihavner i kommunen vår. Det er også viktig å få våre havner høyest mulig opp på prioriteringslistene innen sine planperioder. Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg: Brev fra FFK Innspill til FFK behandling av Kystverkets forslag til prosjekter i Finnmark i NTP

14 Sak 30/15 ORIENTERINGSSAKER Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/42 9/15 Formannskapet /15 Formannskapet /15 Formannskapet /15 Formannskapet Saken legges frem uten innstilling. Folkemøte kommunereformen Veterinærtjenesten Side 14 av 14

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/35 REFERAT

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/35 REFERAT HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 29.01.2015 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.08.2011 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 12/27 Unntatt offentlig ofl 13 OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 12/27 Unntatt offentlig ofl 13 OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.07.2014 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 25.08.2005 Tid: Kl. 12.00

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 25.08.2005 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 25.08.2005 Tid: Kl. 12.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 82/14 14/118 REFERATER

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 82/14 14/118 REFERATER Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.08.2014 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.08.2011 Tid: Kl. 12.10 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.03.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Vara

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/10 10/28 REFERATER

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/10 10/28 REFERATER HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 09.09.2010 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.01.2011 Tid: Kl. 09.

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.01.2011 Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.01.2011 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Torunn

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 33/15 15/215 SØKNAD OM BRUKSENDRING GNR. 2 BNR. 3 I HASVIK KOMMUNE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 33/15 15/215 SØKNAD OM BRUKSENDRING GNR. 2 BNR. 3 I HASVIK KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 09.06.2015 Tid: Kl.09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 119/12 12/256 REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 119/12 12/256 REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2012 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 91/08 08/12 REFERATER 92/08 08/343 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 91/08 08/12 REFERATER 92/08 08/343 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2008 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 49/08 08/668 SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD IFORBINDELSE MED BRUKSENDRING AV HÅPET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 49/08 08/668 SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD IFORBINDELSE MED BRUKSENDRING AV HÅPET Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen : 22.09.2008 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 52/11 11/46 REFERATER

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 52/11 11/46 REFERATER HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 01.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.06.2006 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen Sissel Thomassen for Elisabeth S. Mikalsen Per Magne Jensen Torunn Pettersen

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING GOLIAT

KONSEKVENSUTREDNING GOLIAT HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid Hansen Børge Antonsen Arne Danielsen Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2009 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.12.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2015 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Keth Olsen for Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Hans Petter Rasmussen for Per Sæther Siv

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 13/325 NÆRINGSFONDET - SØKNAD OM TILSKUDD RONNY LUND

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 13/325 NÆRINGSFONDET - SØKNAD OM TILSKUDD RONNY LUND VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: TEKNISK, NÆRING PLAN OG KULTUR Møtested: Vardø rådhus møterom 2 Møtedato: 20.02.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Medlem Vara Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Medlem Vara Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.02.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Medlem Vara Medlem

Detaljer