«addresse» «poststed»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«addresse» «poststed»"

Transkript

1 Til: «navn» «addresse» «sted» Innkalling til årsmøte i båtlaget Nidaros onsdag 7. februar 2007, kl: 19:00 på Skuret, Fosenkaia Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Årsmelding for 2006, (vedlegg I) 4. Fremlegging av revidert regnskap for 2006, (vedlegg II) 5. Godkjenning av årsmelding og regnskap for Plan for segling og andre aktiviteter i 2007 (vedlegg III) 7. Fastsetting av medlemskontingenter og seglingssatser, jf. budsjettforslag 8. Innkomne saker 9. Budsjett 2007 (vedlegg IV) 10. Valg av styre, høvedsmannsutvalg, revisor og valgkomité (vedlegg V) Saker som ønskes tatt opp under pkt. 8, innkomne saker må være styret i hende senest én uke før årsmøtet. Vedlegg: SISTE!!! I. Årsmelding 2006 Korøving på skuret tors 25 jan kl 20 II. Regnskap 2006 med kommentarer Nikkersball på Damhaugen lør 3 feb kl 18 III.Forslag til aktivitets- og seglingsplan for 2007 Seglsying på skuret fre 2 og lør 3 feb IV. Budsjett 2007 med kommentarer Årsmøte kystlaget skuret lør 17 feb kl 15 V. Valgkomiteens forslag «kontigent»,- - kontingent 2007 Ordinært medlem 300,- Ungdomsmedlem 125,- Livsvarig medlem 0, «navn» «addresse» «sted» Fosenkaia, skur 40D 7010 Trondheim «kontigent»,

2 Årsmelding 2006 Styret har bestått av Stein Arne Sæther (leder), Carsten Elfenbein (båtansv.), Frode Frydenlund (kasserer), Christine Seyferth (sekretær) og Ingunn Limstrand (medlem). Høvedmannsutvalget har bestått av Gunnar Austrheim (leder), Jon Lippe, Petter Nergaard og Berit Fonnes Båtlaget har til sammen 86 medlemmer (85 i 2005), blant disse er 28 livsvarige medlemmer, 58 ordinære medlemmer (57 i 2005). Segling: sommer ons andre kurs totalt turdager utleie totalt persondøgn dager Første tur: 23.april, fra Stadsbygd til byen Siste tur: 8.okt, Folkehøgskolen på høstutfart til oppsett Sommerseilasen: 30/6-7/7: 2-10 pers inkl. Finnegans Fake på turne, konserter på Uthaug, Kjeungskjæret Fyr, Sula og på Sauøya under festivalen Vestafor virkeligheten. 7/7-9/7: 5 medl. tok Nidaros med til Trøndelagsstevnet i Kuringen. 23/7-29/7: 5 pers. seilte Trøndelagskysten nordover opp til Leka og avmønstret i Rørvik. 31/7-4/8: 5 medl. seilte Trøndelagskysten tilbake til Trondheim. Båten ble benyttet i til sammen 22 dager. Persondøgn: 126 Småturer: onsdagsseilinger: segling på 15 av 17 planlagte onsdager (ingen avlyste), med ca 110 personer ombord andre kveldsturer/søndagsturer: 8 turer med 68 personer Tilsammen: 23 turer, 178 persondøgn Seilkurs med Lena Börjesson i pinsen 3-5.juni, i samarbeid med Fosen Folkehøgskole, mye vind og mye sjø, to søft, 9 deltagere og Lena. Stor takk til henne! Seilkurs for damer lørdag 10.juni, 5 deltagere, Takk til Ingunn Limstrand og Berit Fonnes. Tilsammen: 4 dager på kurs / 34 persondøgn Utleie: HiST, 1 dag Brøset, 1 dag Korsvikaspillet, 5 dager Fjellsportgruppa, 1 dag Fosen Folkehøgskole, 5 dager Korsvikaspillet Nidaros deltok juni, 5 dager med 30 persondøgn. Og det gir bra inntekt til båtlaget. Takk til Frode Frydenlund og Hjørdis Helsø! Andre aktiviteter: Medlemsbladet Vengblekka kom ut med 3 nummer i Medlemmer med tilgang på internett har for det meste mottatt denne elektronisk, andre via vanlig gang. En del hasteinformasjon om dugnader og andre arrangementer gikk også som e- i 2006, noe som letter informasjonsarbeidet betraktelig. Nettstedet vårt: er forsøkt holdt godt oppdatert gjennom hele året. Nyttårsknikkersball på Damhaugen ble arrangert fredag 13. jan., også i år var det dårlig vær men bra med folk, god mat og hyggelig stemning. Vedlikeholdskurs og båtgjennomgang med båtbygger Einar Borgfjord ble arrangert torsdag 20.april på kvelden. 12 deltagere, 5 medl. utførte bunnsmøringen samme kveld. Tillaging av barkelag ble utført i mars. Utsettdugnad foregikk 22/23.april i samarbeid med Braute og Munin, 15 deltagere. Oppsettdugnad søndag, 8.okt., 13 medl. var med. Oppsettet av Nidaros ble forsinket med ett døgn grunnet motorproblemer på høstutfarten til Folkehøgskolen som ikke rakk frem i tide. Båten ble rengjort men ikke smurt. Seglsyingskurs på Fosen Folkehøgskole ble arrangert nov med Vegard Rye Carlsen og 6 deltakere fra Nidaros og noen fra Munin. Dette gav oss god veiledning i jobben med det nye storseilet. Björn Wissing tok med sin reperbane og lærte oss å slå tau som skal brukes til søftbånd! Takk til segl- og riggansvarlig Øyvin Sæther som holder liv i syprosessen! En liten gruppe møttes 3 lørdager på Skuret for å sy videre. Takk til alle for innsatsen på dugnadene! januar 2007 Stein Arne Sæther, Frode Frydenlund, Ingunn Limstrand, Carsten Elfenbein, Christine Seyferth 2

3 Regnskap Vedlegg II Utgifter (oversikt) Budsjett (2006) Regnskap Grunninvesteringer 1 Båt 1.a skrog b seglet c motor d sikkerhetutstyr / navigasjonutstyr e jolle f løs innredning g småutstyr / annet subtotal subtotal 9121 storseglet er i gang!! matr:5131 kurs: Naust 2.a grunnarbeid/mur b tak og kledning c flytting d annet subtotal 1000 subtotal 0 Sum grunninvesteringer Delsum 9121 Driftsutgifter 3 Forsikring (båt og naust) Vedlikehold 4.a båt b segl og rigg c motor d naust e div. dugnadsutgifter subtotal subtotal Sjøsetting (kran, osv) Sikkerhetsutstyr 6.a sjekk redningsflåte b VHF c annet subtotal 1000 subtotal Informasjon, brosjyre, osv 7.a b trykk c nettside, serverleie subtotal 3000 subtotal Kystlaget 8.a leie Grønnskur b flytebrygga c annet, overf subtotal 2300 subtotal Rekvisita, div. utstyr Sjøkart, navigasjonsbøker Kurs Diesel / propan Gebyrer inkl. 25 liter tjære de fleste innkjøp er ert under 1.b fergekort + overnatting utsett redn.selskap + båt reg + nødraketter bufferkonto: tilbakebetaling til andre båter som er med i utleie NB! Seglmakerkurset er ført på 1.b Sum driftsutgifter Delsum Ekstraordinære utgifter a annet mat/drikker b nøkkelsystem, nøkler c annet Sum ekstraord. utgifter 4400 Delsum 2115 Sum utgifter

4 Regnskap Vedlegg II Inntekter (oversikt) Budsjett (2006) Regnskap 1 Medlemmer antall à antall à 1.a årskontigent b langtur/heldag Livs c " " medl d langtur/heldag ikke medl e småturer f nye livsvarige medl g gjenstående avgifter h gjester subtotal subtotal Kurs 2.a avgifter b gjenstående avg c støtte for kurs 0 0 subtotal 2000 subtotal Samarbeidspartnere 3.a utleie båt b bufferkonto 0 0 subtotal subtotal Sponsor 0 0 stabilt antall medlemmer (bare 1 gjenstår med betalingen) fortsatt ledig kapasitet på turene Dagsturene er populære for lite inntekter av kurs. Skyldes bla. omlegging av kursstøtte bra utleie i år 5 Andre 5.a kafédrift b renter c utleie naust d depositum (nøkkel, osv.) e annet 0 30 subtotal 1200 subtotal 2020 Sum inntekter Utgifter Inntekter Grunninvesterin Driftsutgifter Medlem/turer Ekstraordinære Kurs Samarbeidspartnere Sponsorer - Overskudd (drift) Andre Overskudd Balanse pr Eiendeler Gjeld/Egenkapital Båt Egenkapital Naust Overskudd Pram og redningsflåte Saldo pr banken drift Saldo pr banken kapital Utestående Frode Frydenlund, Kasserer Sven Erik Sivertsen, revisor Resultat for driften (eks. investeringer) Budsjettert med underskudd på 2000,- etterslep fra tidligere år + manglende kont. - for mye kont. Kommentar til regnskapet for 2006 bra inntekt fra utleie sammen med lavere utgifter gav et pent overskudd (13900,-) enn budsjett (-2000,-). Inntekter fra medl. er i balanse med driftsutgiftene.

5 Dato: Aktivitetsplan 2007 Vedlegg III Uke Dato Kl Oppmøte Aktivitet Merknad Ansvarlig ansv. for tilsynsuka onsdagsegl: Høvedsmann/Halskar Fredag 02-feb Skuret Seglsying Øyvin Sæther Lørdag 03-feb Skuret fortsetter med seglsying....helt til vi drar på Damhaugen Lena Børjesson og Lars Øyvin Sæther Lørdag 03-feb Damhaugen Nikkersball Otto Eide forteller og Ellen og Eli 6 Onsdag 07-feb Skuret Årsmøte Nidaros viser bilder fra seilasen fra Bergen til Styret 7 Onsdag 14-feb Skuret Medlemskveld Kystlaget Seilas uten GPS og kompass Færøyene Kystlaget Lørdag 17-feb Skuret Årsmøte Kystlaget Kystlaget 8 Brattørkaia i Ytre basseng, det vil si Rørosmartnan FHS elevene ror fra Rissa til 9 rett inn til høyre når man drar Levanger så Marsimartnan er nok fra Fosenkaia, gjennom Vinterferie Marsimartnan den mest maritime her 10 jernbaneundergangen og mot Gregorimartnan 11 Pirterminalen 12 Onsdag 21-mar Medlemskveld Kystlaget Naturoppsynet arbeider med Kystlaget 13 Onsdag 28-mar GPS-kurs (praksis etter påske GPS'en har noen nyttige funksjoner Ingunn Limstrand/Frode Frydenlund som en kan trenge når 14 Påskeferie skodda/mørket siger på. Vi går 15 Lørdag 14-apr Stadsbygd Smøring igjennom disse mulighetene på en Båtgruppa kurskveld og så blir det praksis på 16 Lør-søn 21-apr 22-apr Stadsbygd Utsett en seglas i april/mai Båtgruppa 17 Man-ons 23-apr 25-apr Motorservice Nerdahl Motor Motorgruppa Onsdag 25-apr Brattørkaia Onsdagssegling Tilsyn:Petter Kjørstad Jon Lippe/Petter Kjørstad 18 Onsdag 02-mai Brattørkaia Onsdagssegling Tilsyn:Jan Petter H. Hansen Petter Nergaard/Jan Petter H. Hansen 19 Onsdag 09-mai Brattørkaia Onsdagssegling Tilsyn:Vigdis Haugtrø Odd Ketil Berdal/Vigdis Haugtrø 20 Onsdag 16-mai Brattørkaia Onsdagssegling Tilsyn:Per-Oddvar Osland Ingunn Limstrand/Per-Oddvar Osland 21 Onsdag 23-mai Brattørkaia Onsdagssegling Tilsyn:Carsten Elfenbein Ivar Soknes/Monika Jakobsen Fre-man 25-mai 29-mai Utleie FHS Vårutfarten til folkehøgskolen 22 Ons-tor 30-mai 31-mai Brattørkaia Utleie HiST?? Egil G. Gjølme Onsdag 30-mai Brattørkaia Onsdagssegling Tilsyn:Audun Podsada Andre Holm/Frode Frydenlund frisk helg med masse å lære! Vi Fre-søn 01-jun 03-jun Seglkurs Lena Börjesson trenger 10 deltagere!!! 23 Onsdag 06-jun Brattørkaia Onsdagssegling Tilsyn:Ellinor Stene Stein Arne Sæther/Christine Seyferth suksessen gjentaes i år også! Lørdag 09-jun 10:00 Brattørkaia Seglkurs for damer Berit Fonnes/Ingunn Limstrand 24 Onsdag 13-jun Brattørkaia Onsdagssegling Tilsyn:Audun Sødal Per Kristian Rognes/Audun Sødal 25 Onsdag 20-jun Brattørkaia Onsdagssegling Tilsyn:Per Stene Morten Pedersen/Ivar Soknes Lør-søn 23-jun 24-jun Budal Innsamling av bark Styret 26 Onsdag 27-jun Brattørkaia Onsdagssegling Tilsyn:Harald Huse Frode Frydenlund/Ingunn Limstrand 27 hele uka 30-jun 08-jul Sommerseglas 30-jun 06-jul Vinden Drar, Halsa 3 Tirsdag 16-jan Skuret Båtførerprøven 10 kvelder, hver tirsdag!! Kystlaget Inga E. Næss forteller om Onsdag 17-jan Skuret Medlemskveld Kystlaget Vegaøyan rt kulturlandskaps- Kystlaget område på UNESCOS liste over verdensarv-minner Otto Okstad og Georg Bangjord fra Statens natur-oppsyn forteller om hva kyst-seksjonen dette må være en glimrende start på sommerseglasen 06-jul 08-jul Trøndelagstevnet, Sula dato & sted er ikke endelig avgjort 28 hele uka 09-jul 15-jul Sommerseglas 29 hele uka 16-jul 22-jul Sommerseglas 30 hele uka 23-jul 29-jul Sommerseglas 31 Onsdag 01-aug Brattørkaia Onsdagssegling Tilsyn:Hans Göran Eriksson Audun Sødal/Hans Göran Eriksson 32 Onsdag 08-aug Brattørkaia Onsdagssegling Tilsyn:Elisabeth N. Haugen Aksel Jørgensen/Stein Arne Sæther 33 Onsdag 15-aug Brattørkaia Onsdagssegling Tilsyn:Astrid Wale Berit Fonnes/Astrid Wale 34 Onsdag 22-aug Brattørkaia Onsdagssegling Tilsyn:Aase Eian Sørgjerd Astrid Wale/Berit Fonnes 35 Onsdag 29-aug Brattørkaia Onsdagssegling Tilsyn:John Hermansen Øyvin Sæther/John Hermansen 36 Onsdag 05-sep Brattørkaia Onsdagssegling Tilsyn:Kerstin Monsees John Hermansen/Øyvin Sæther 37 Onsdag 12-sep Brattørkaia Onsdagssegling Tilsyn:Tore E. Aarseth Gunnar Austrheim/Tore E. Aarseth 38 Onsdag 19-sep Brattørkaia Onsdagssegling Tilsyn:Bård Paulsen Tore E. Aarseth/Gunnar Austrheim 39 Onsdag 26-sep Brattørkaia Onsdagssegling Tilsyn:Berit Opsal Audun Sødal/Aksel Jørgensen 40 Onsdag 03-okt Brattørkaia Onsdagssegling Tilsyn:Sigmund Sørgjerd Jon Lippe/Petter Nergaard Lør-søn 06-okt 07-okt Stadsbygd foreløpig dato Oppsett Båtgruppa

6 Budsjett Vedlegg IV Utgifter (oversikt) Budsjett (2007) Grunninvesteringer 1 Båt 1.a skrog 0 1.b seglet c motor 0 1.d sikkerhetutstyr / navigasjonutstyr e pram f løs innredning 0 1.g småutstyr / annet 0 subtotal Naust 2.a grunnarbeid/mur 0 2.b tak og kledning 0 2.c flytting 0 2.d annet 500 subtotal 500 Sum grunninvesteringer Driftsutgifter 3 Forsikring (båt og naust) Vedlikehold 4.a båt b segl og rigg c motor d naust e div. dugnadsutgifter 2200 subtotal helg hos FHS for sluttføring av nytt segl ny og mindre jolle/pram. Kark kan evt. selges ord. båtvedlikehold (3000,-) 2 nye årer + bedre tilpasning av de gamle (2000,-) Gummimembran mellom motor og skrog. Skiftes hvert 7 år. Må taes før sesongen starter: Membran:2000,- Arb.: 12000,- +mva: 3500,- I tillegg får en det ordinær vedlikeholdet på ca. 2500,- Nytt fergekort 5 Sjøsetting (kran, osv) 0 6 Sikkerhetsutstyr 6.a sjekk redningsflåte b VHF c annet 500 subtotal Informasjon, brosjyre, osv 7.a b trykk 0 7.c nettside, serverleie 300 subtotal Kystlaget 8.a bua i Grønnskuret b flytebrygga c annet, overf. 0 subtotal Rekvisita, div. utstyr Sjøkart, navigasjonsbøker Kurs Diesel / propan Gebyrer 100 flåteservice hvert ulike årstall. byttet til rimeligere webserver det kommer nok noen utgifter til den nye kailøsningen. Usikker på omfanget årekurs: 1000,- seglkurs: 6000,- Sum driftsutgifter Ekstraordinære utgifter a annet mat/drikker b nøkkelsystem, nøkler 0 15.c annet 1000 Sum ekstraord. utgifter 3500 Sum utgifter 81300

7 Budsjett Vedlegg IV Inntekter (oversikt) Budsjett (2007) 1 Medlemmer antall à 1.a årskontigent b langtur/heldag Livs c " " medl d langtur/heldag ikke medl e småturer f nye livsvarige medl g gjenstående avgifter 0 1.h gjester 0 subtotal Kurs 2.a avgifter b gjenstående avg. 2.c støtte for kurs 0 subtotal Samarbeidspartnere 3.a utleie båt b 0 subtotal Sponsor 0 omtrent samme medlemsmasse som 2006 livsvarige medl får samme seglings-satser som almuen ellers det har vært lite kursinntekter de siste årene. Det bør legges til rette for å få gjennomført flere kurs. vi trenger mere utleie 5 Andre 5.a b renter c utleie naust/bu d depositum (nøkkel, osv.) e annet 0 subtotal 1500 Sum inntekter Kommentarer til budsjett for 2007 Økonomien til båtlaget vil stadig være avhengig av at flere medlemmer bruker båten mer. Kostnadsnivået økes mye dette året: nytt segl 5000 og jolle regnes som investering, På driftssiden kommer: ny membran motor/skrog 17500, flåteservice 8000, ny kailøsning 3000, kurs Vi budsjetterer derfor med et betydelig underskudd på 29600,- Dette dekkes av oppsparte midler (overskuddet fra 2006 dekker jo 50%). Det blir viktig at kostnadene holdes under kontroll og at en legger til rette for inntekter fra kurs og utleie. Sak 10: Valg Styret: nye styremedlemmer valgt for 2 år: Stein Arne Sæther, leder (gjenvalg) Monika Dybdahl Jakobsen (ny) styremedlemmer (ikke på valg): Christine Seyferth Frode Frydenlund Ingunn Limstrand Høvedsmannutvalg (ett år): Gunnar Austrheim, leder (gjenvalg) Petter Nergaard (gjenvalg) Jon Lippe (gjenvalg) Berit Fonnes (gjenvalg) Revisor: Sven Erik Sivertsen (gjenvalg) Ny valgkomite: Ellen Arneberg (ett år til) Jan Petter H. Hansen (to år til) Øyvin Sæther (ny) Trondheim, 16 januar 2007 Kirsti Kvaløy, Ellen Arneberg og Jan Petter H. Hansen (valgkomite)

Saker som ønskes tatt opp under pkt. 8, innkomne saker må være styret i hende senest én uke før årsmøtet. Vedlegg:

Saker som ønskes tatt opp under pkt. 8, innkomne saker må være styret i hende senest én uke før årsmøtet. Vedlegg: Til: Innkalling til årsmøte i båtlaget Nidaros onsdag 6. februar 2008 - NB Ny dato! kl: 19:00 på Skuret, Fosenkaia Dagsorden: 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 2 Valg av møteleder og referent 3

Detaljer

Vengblekka Nidaros. Korsvikaspillet 2013. O hoi! Naustdugnad på Stadsbygd i mai. Nøkler til vengen

Vengblekka Nidaros. Korsvikaspillet 2013. O hoi! Naustdugnad på Stadsbygd i mai. Nøkler til vengen Vengblekka Nidaros Båtlaget Nidaros informasjonsblad 17. årgang - Nr.1 - mai 2013 Org.nr: 983 204 538 Bankkonto: 0540 08 66785 Adresse: Fosenkaia, skur 40D, 7010 Trondheim http://www.nidaros.batlag.no/

Detaljer

Vengblekka Nidaros. Sommerseilas. Båtlaget Nidaros informasjonsblad 10. årgang - Nr. 2- juni 2006 Org.nr: 983 204 538 Bankkonto: 0540 08 66785

Vengblekka Nidaros. Sommerseilas. Båtlaget Nidaros informasjonsblad 10. årgang - Nr. 2- juni 2006 Org.nr: 983 204 538 Bankkonto: 0540 08 66785 Vengblekka Nidaros Båtlaget Nidaros informasjonsblad 10. årgang - Nr. 2- juni 2006 Org.nr: 983 204 538 Bankkonto: 0540 08 66785 Adresse: Fosenkaia, skur 40D, 7010 Trondheim http://nidaros.batlag.no/ Sommerseilasmøte

Detaljer

Vengblekka Nidaros. Båtlaget Nidaros informasjonsblad 10. årgang - Nr. 3 - sept 2006 Org.nr: 983 204 538 Bankkonto: 0540 08 66785

Vengblekka Nidaros. Båtlaget Nidaros informasjonsblad 10. årgang - Nr. 3 - sept 2006 Org.nr: 983 204 538 Bankkonto: 0540 08 66785 Vengblekka Nidaros Båtlaget Nidaros informasjonsblad 10. årgang - Nr. 3 - sept 2006 Org.nr: 983 204 538 Bankkonto: 0540 08 66785 Adresse: Fosenkaia, skur 40D, 7010 Trondheim http://nidaros.batlag.no/ OBS

Detaljer

Kystlaget Trondhjem Fosenkaia 40D, Gulskuret, 7010 Trondheim

Kystlaget Trondhjem Fosenkaia 40D, Gulskuret, 7010 Trondheim Kystlaget Trondhjem Fosenkaia 40D, Gulskuret, 7010 Trondheim Årsmelding for Kystlaget Trondhjem 2014 På mange måter var 2014 et begivenhetsrikt og aktivt år for kystlaget. Kystlaget Trondhjem feiret 25

Detaljer

Vengblekka Nidaros. Ny sesong med Nidaros. 13. årgang nr. 1 januar 2009. Båtlaget Nidaros informasjonsblad. Lyngværet

Vengblekka Nidaros. Ny sesong med Nidaros. 13. årgang nr. 1 januar 2009. Båtlaget Nidaros informasjonsblad. Lyngværet Vengblekka Nidaros Båtlaget Nidaros informasjonsblad Adresse: Fosenkaia, Skur 40D, 7010 Trondheim Web: nidaros.batlag.no 13. årgang nr. 1 januar 2009 Org. nr.: 983 204 538 Bankkonto: 0540 08 66785 Lyngværet

Detaljer

Neglespretten 5.januar 2008 merke ved Helleneset

Neglespretten 5.januar 2008 merke ved Helleneset Medlemsblad nr 1 2008 17. årgang Neglespretten 5.januar 2008 merke ved Helleneset Foto: Lasse Rognaldsen Milde Båtlags styre 2008 Milde Båtlags medlemsblad Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien 12 5259 Hjellestad

Detaljer

Milde Båtlag Årsberetning 2002

Milde Båtlag Årsberetning 2002 Milde Båtlag Årsberetning 2002 Leder: Morten Nytun Telefon privat: 55 91 50 77 Telefon mobil: 922 43 855 E-post: knudsen.nytun@c2i.net Nestleder: Morten Erdal Telefon privat: 55 22 88 77 Telefon jobb:

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL. ONSDAG 16. februar 2011 KL.1830 PÅ NORCONSULT Vestfjordgt. 4 Sandvika

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL. ONSDAG 16. februar 2011 KL.1830 PÅ NORCONSULT Vestfjordgt. 4 Sandvika SAKSLISTE: INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL ONSDAG 16. februar 2011 KL.1830 PÅ NORCONSULT Vestfjordgt. 4 Sandvika Hvis døren er låst, ring 45 40 13 34 for åpning. 1. GODKJENNING AV INNKALLING

Detaljer

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011 ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB 19. mars 2011 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter.

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter. SakspapirtilBSIPadlingsÅrsmøte, torsdag30.01.2014. Stad:DetAkademiskekvarter. Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer

Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013

Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013 Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013 Årsmøtet ble avholdt i Verås Grendahus med 22 medlemmer tilstede. Møtet ble åpnet av formannen Olav Steinsland Dagsorden punkt 1. Innkalling

Detaljer

Lederens hjørne side 2 Innkalling til årsmøte 2015 side 3 Årsberetning for Frogn JFF 2014 side 4 Budsjett 2015 side 9 Regnskap 2014 side 10

Lederens hjørne side 2 Innkalling til årsmøte 2015 side 3 Årsberetning for Frogn JFF 2014 side 4 Budsjett 2015 side 9 Regnskap 2014 side 10 Lederens hjørne side 2 Innkalling til årsmøte 2015 side 3 Årsberetning for Frogn JFF 2014 side 4 Budsjett 2015 side 9 Regnskap 2014 side 10 Aktivitetskalender 2015 side 11 Lederens hjørne Da er nok et

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

Fra ASKELADDEN lørdag 6. september 2008.

Fra ASKELADDEN lørdag 6. september 2008. Fra ASKELADDEN lørdag 6. september 2008. Foto: L. Rognaldsen Årsberetning 2008 Milde Båtlags styre 2008 Milde Båtlags medlemsblad Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien 12 5259 Hjellestad Telefon: 55 99 15

Detaljer

Vengblekka Nidaros. Båtlaget Nidaros informasjonsblad. Seglsykurs helga 23-25. november med Vegard Rye Carlsen på Fosen Folkehøgskole

Vengblekka Nidaros. Båtlaget Nidaros informasjonsblad. Seglsykurs helga 23-25. november med Vegard Rye Carlsen på Fosen Folkehøgskole Vengblekka Nidaros Båtlaget Nidaros informasjonsblad Org.nr: 983 204 538 Bankkonto: 0540 08 66785 Adresse: Fosenkaia, skur 40D, 7010 Trondheim 11. årgang - Nr. 4 september 2007 http://nidaros.batlag.no/

Detaljer

41 «Seira» under NM i Oselvar 2010 på Tysnes. Foto: Siv Midtun Hollup

41 «Seira» under NM i Oselvar 2010 på Tysnes. Foto: Siv Midtun Hollup Medlemsblad nr 1/2011 41 «Seira» under NM i Oselvar 2010 på Tysnes. Foto: Siv Midtun Hollup 20. årgang Milde Båtlags Styre 2011 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse:

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015 Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2.

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms til medlemmer/instruktører

Detaljer

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen Årsmøte for 2014 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen SAKLISTE 1. VALG AV REFERENT OG MØTELEDER. 2. OPPTELLING AV STEMMEBERETTIGE. 3. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL. 4. GODKJENNING

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2004.10. årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 19. februar 2003, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Så er vi endelig kommet i gang med et nytt år

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 24.okt. 2013

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 24.okt. 2013 1892 2013, 121 år Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 24.okt. 2013 Norges KFUK-KFUM sitt formål ble gjennomgått og vedtatt på landsmøte 2013: Formål: Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for

Detaljer

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Årsberetninger

Detaljer

REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011

REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011 REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011 DAGSORDEN: Lørdag 30. april 2011, kl 11:30 (fergen går kl. 10.45) i Restauranten 1. Dagsorden og fullmakter 2. Valg av ordstyrer,

Detaljer

Medlemsblad for Hjellestad Seilforening. Naustposten

Medlemsblad for Hjellestad Seilforening. Naustposten Medlemsblad for Hjellestad Seilforening Naustposten årsmelding 2013 2 n a u s t p o s t e n I n n h o l d Medlemsbladet for Hjellestad Seilforening Naustposten Årsmelding Styret...3 Regattautvalget...4

Detaljer

Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING

Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING 25. mars 2015 Kl. 19.00 Tønsberg Seilforenings lokaler på Fjærholmen Årsmøte for 2014 Knarberg Båtforening Det inviteres med dette til årsmøte for 2014 i Knarberg

Detaljer

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening 7. mars 2015 Hovedsponsor: Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Lørdag 7. mars 2015 kl. 17.00 på Bodøgaard Dagsorden 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.

Detaljer