Saker som ønskes tatt opp under pkt. 8, innkomne saker må være styret i hende senest én uke før årsmøtet. Vedlegg:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saker som ønskes tatt opp under pkt. 8, innkomne saker må være styret i hende senest én uke før årsmøtet. Vedlegg:"

Transkript

1 Til: Innkalling til årsmøte i båtlaget Nidaros onsdag 6. februar NB Ny dato! kl: 19:00 på Skuret, Fosenkaia Dagsorden: 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 2 Valg av møteleder og referent 3 Årsmelding for 2007, (vedlegg I) 4 Fremlegging av revidert regnskap for 2007, (vedlegg II) 5 Godkjenning av årsmelding og regnskap for Plan for segling og andre aktiviteter i 2008 (vedlegg III) 7 Fastsetting av medlemskontingenter og seglingssatser, jf. budsjettforslag 8 Innkomne saker 9 Budsjett 2008 (vedlegg IV) 10 Valg av styre, høvedsmannsutvalg, revisor og valgkomité (vedlegg V) Saker som ønskes tatt opp under pkt. 8, innkomne saker må være styret i hende senest én uke før årsmøtet. Vedlegg: SISTE!!! I. Årsmelding 2007 Nikkersball på Damhaugen lør 26 jan kl 18 II. Regnskap 2007 med kommentarer Årsmøte kystlaget skuret ons 27 feb kl 19 III.Forslag til aktivitets- og seglingsplan for 2008 IV. Budsjett 2008 med kommentarer V. Valgkomiteens forslag,- - kontingent 2008 Ordinært medlem 300,- Ungdomsmedlem 125,- Livsvarig medlem 0, Fosenkaia, skur 40D 7010 Trondheim,

2 Årsmelding 2007 Styret har bestått av Stein Arne Sæther (leder), Ingunn Limstrand (båtansv.), Frode Frydenlund (kasserer), Christine Seyferth (sekretær) og Monika Dybdahl Jakobsen (medlem). Høvedmannsutvalget har bestått av Berit Fonnes (leder), Gunnar Austrheim, Jon Lippe og Petter Nergaard. Båtlaget har til sammen 97 medl. (86 i 2006), blant disse er 28 livsvarige medlemmer. Segling: sommer Ons Andre Kurs Totalt turdager Utleie Totalt persondøgn dager Første tur: 21. april, fra Stadsbygd til verkstedet. Siste tur: 5.okt, FHS på høstutfart til oppsett. Sommerseilasen: 28/6-4/7: Nidaros ble seilt til Valsøyfjord og deltok på Vinden Drar 8-13/7:8 medl. seilte i 6 dager og endte opp i Kvenvær 14-15/7: 5 pers. seilte via Veidholmen til Imarsund 16-17/7: 5 medl. dro tilbake via Kvenvær til Fillan. På grunn av dårlig vær og lite og sykt mannskap ble Nidaros lagt igjen på Fillan. 29/7: Fem medlemmer hentet Nidaros hjem. Båten ble benyttet i til sammen 18 dager. Persondøgn: 92 Seilasen ble meldt til Folkekulturforbundet som kurs. Småturer: onsdagsseilinger: segling på 11 av 19 planlagte onsdager, med ca 93 personer ombord andre kveldsturer/søndagsturer: 6 turer med 34 personer Til sammen: 17 turer, 127 persondøgn Anmerkning: Nidaros var på motorverksted frem til 23. mai, 5 uker uten seiling. Enkelte uker var båten leid ut. Utleie: FHS: Vår og høstutfart Wiggo Larsen, til sammen Kystens Ungdomslag Askespredning privat Seglkurs Fjellsportgruppa Til sammen: 10 dager 7 dager 1/2 dag 1/2 dag 2 dager 1 dag 21 dager Seilkurs for damer med Ingunn Limstrand lørdag 9. juni, 10 jenter ombord, blant dem var det en journalist som skrev en kjempefin reportasje i Ukeadressa. Vedlegg I Seilkurs med Lena Börjesson 2.-3.juni, i samarbeid med Fosen Folkehøgskole, 10 deltagere og Lena. Sakset fra loggboken: Mannskap, kursleder, været, maten ja, alt har vært helt topp! Til sammen: 3 dager på kurs / 30 persondøgn Andre aktiviteter: Medlemsbladet Vengblekka kom ut med 5 nummer i Medlemmer med tilgang på internett har for det meste mottatt denne elektronisk, andre via vanlig gang. En del hasteinformasjon om dugnader og andre arrangementer gikk også som e- i 2007, noe som letter informasjonsarbeidet betraktelig. Nettstedet vårt: er holdt godt oppdatert hele året. Nyttårsknikkersball på Damhaugen ble arrangert lørdag 3. febr. Omtrent samme oppslutning som de to første årene (ca 16 deltakere) Smøredugnaden foregikk 14. og 18. april på Stadsbygd. Utsettdugnad lørdag 21. april, bra oppmøte, Nidaros ble seilt direkte til motorverkstedet i Nyhavna. Kaiforhold: Grunnet stenging av Skansen bru trengtes en annen løsning enn Fosenkaia. Havna tildelte oss plass i Brattørbassenget, men vi måtte ligge på Skansen før ferien i påvente av at flytebrygga skulle bli klar. Gps-kurs: 25. april på Skuret. Åtte deltakere. Barkeinnsamling i Budal: 8 medl. hentet bark på gården til Sigmund Kvaløy Sætreng og fikk ta så mye vi trengte. Barken er lagt til tørk på låven. Oppsettdugnaden ble etter litt frem og tilbake likevel gjennomført på opprinnelig dato, 6.oktober. Mange medlemmer stilte og dugnaden gikk som en drøm. Båten ble rengjort og smurt. Naustnøkkel: Museet Kystens Arv har installert felles brannvarsling i alle bygninger. Naustet har fått ny lås og båtlaget har fått tildelt 3 nøkler. 10-års-jubileumsfesten ble feiret lørdag 3.november på Skuret. Festkomiteen Berit Fonnes, Gunnar Austrheim og Øyvin Sæther stelte i stand en flott festaften med bildeshow, festmiddag og mange taler. 33 gjester var til stede. Seglsyingskurs med Vegard Rye Carlsen på Fosen Folkehøgskole ble arrangert november. 7 medlemmer var med og det nye seilet er nesten ferdig. Toppseilet og ny råduk ble også ferdigstilt. Status fra Høvedsmannsutvalget Per-Oddvar Osland ble godkjent som halskar. Vegard Heide er også ny som høvedsmann i Nidaros (innmeldt). styret 2

3 Regnskap Vedlegg II Utgifter (oversikt) Budsjett (2007) Regnskap Grunninvesteringer 1 Båt 1.a skrog b seglet c motor d sikkerhetutstyr / navigasjonutstyr e jolle f løs innredning g småutstyr / annet subtotal subtotal Naust 2.a grunnarbeid/mur b tak og kledning c flytting d annet subtotal 500 subtotal 2871 storseglet er nesten ferdig! matr:1332 kurs:4650 ingen ny jolle men 2 nye årer kjøp av lett kollisjonsskadd høytrykkspyl +noe verktøy Museets brannvarsling system Sum grunninvesteringer Delsum Driftsutgifter 3 Forsikring (båt og naust) Vedlikehold 4.a båt b segl og rigg c motor d naust e div. dugnadsutgifter subtotal subtotal Sjøsetting (kran, osv) Sikkerhetsutstyr 6.a sjekk redningsflåte b VHF c annet subtotal 9000 subtotal Informasjon, brosjyre, osv 7.a b trykk c nettside, serverleie subtotal 1300 subtotal Kystlaget 8.a leie Grønnskur b flytebrygga c annet, overf subtotal 3700 subtotal Rekvisita, div. utstyr Sjøkart, navigasjonsbøker Kurs Diesel / propan Gebyrer Skifting av gummimembran på segldrevet + full motorservice (som ikke lå inne i budsjettet) Ikke foretatt service på flåte!! Det blitte bare sånn! flytebrygga ikke brukt utgifter mat seglkurset Seglkurset (Seglmakerkurset er ført på 1.b) Sum driftsutgifter Delsum Ekstraordinære utgifter a annet mat/drikker b nøkkelsystem, nøkler c annet Sum ekstraord. utgifter 3500 Delsum utgifter til jubileumsfest Sum utgifter

4 Regnskap Vedlegg II Inntekter (oversikt) Budsjett (2007) Regnskap 1 Medlemmer antall à antall à 1.a årskontigent b langtur/heldag Livs c " " medl d langtur/heldag ikke medl e småturer f nye livsvarige medl g gjenstående avgifter h gjester subtotal subtotal Kurs 2.a avgifter b gjenstående avg c støtte for kurs 0 0 subtotal 2000 subtotal Samarbeidspartnere 3.a utleie båt b bufferkonto subtotal subtotal Sponsor Andre 5.a kafédrift b renter c utleie naust d depositum (nøkkel, osv.) e annet subtotal 1500 subtotal 7167 Sum inntekter Utgifter Inntekter Grunninvesterin ,95 Driftsutgifter ,38 Medlem/turer ,00 Ekstraordinære ,15 Kurs 4.200,00 Samarbeidspartnere ,00 Sponsorer - Overskudd (drift) Andre 7.166, ,15 Underskudd 8260,80 pen økning av antall medlemmer (3 gjenstår med betalingen) mindre tur-bruk Dagsturene er populære men sesongen var kortere seglkurset utrolig bra utleie i år! FHS er vår nøkkelkunde inntekter mat seglkurset inntekter jubileumsfest Resultat for driften (eks. investeringer) , ,48 Balanse pr Eiendeler Gjeld/Egenkapital Båt Egenkapital Naust Underskudd Pram og redningsflåte Saldo pr banken drift Saldo pr banken kapital Utestående Frode Frydenlund, Kasserer Sven Erik Sivertsen, revisor etterslep fra tidligere år + manglende kont. - for mye kont. - avskrivning Kommentar til regnskapet for 2007 svært bra utleieinntekt gav et mye lavere underskudd (-8300,-) enn budsjettert (-29600,-). Store utgifter på motorservice trakk opp driftsutgiftene.

5 Aktivitets og seglingsplan 2008 Vedlegg III Uke Dag Dato/ Tid Aktivitet Tilsyn Hele uka Ansvarlig / Høvedsmann, Halskar 4 lørdag 26.jan/ 1800 Nyttårsnikkersball Eli, Ellen, Christine 6 onsdag 6.feb/ 1900 Årsmøte på Skuret Styret 8 onsdag 20.feb/ 1900 Barking av seilet Segl- og rigg-gruppa 9 torsdag 28.feb/ 1930 Høvedsmanns-og HalskarPils på Naboen Høvedsmannsråd 10 onsdag 5.mars/ 1900 Barking av seilet Segl- og rigg-gruppa 11 onsdag 12.mars/ 1900 Barking av seilet Segl- og rigg-gruppa 13 onsdag 26.mars/ 1900 Barking av seilet Segl- og rigg-gruppa 15 Bunnsmøring Båtgruppa/ Ingunn Limstrand lør-søn 12 og 13.april Utsett, Segling til byen Styret 16 onsdag 16.april/ 1730 segling Per-Oddvar Osland Jon Lippe/ Per-Oddvar Osland 17 onsdag 23.april/ 1730 segling Carsten Elfenbein Petter Nergaard/ Aksel Jørgensen torsdag 24.april/ 1730 Motorkurs ombord Jon Lippe 18 onsdag 30.april/ 1730 segling Christine Seyferth Odd Ketil Berdal/ Christine Seyferth tors-fre 1-2.mai Seglkurs Nybegynnere fre-søn 2-4.mai Seglkurs Halshøvedskarer Lena Börjesson 19 onsdag 7.mai/ 1730 segling Sigurd Bjørke Ingunn Limstrand/ Sigurd Bjørke 20 onsdag 14.mai/ 1730 segling Dag Brænd Ivar Soknes/ Monika Jakobsen torsdag 15.mai/ 1730 treningssegling Berit Fonnes m. fl. 21 onsdag 21.mai/ 1730 segling Kerstin Monsees Andre Holm/ Odd Ketil Berdal 22 Fre-ons mai Utleie FHS Christine Seyferth 23 onsdag 4.juni/ 1730 segling Jan-Petter Huberth- Hansen Stein Arne Sæther/ Jan Petter Huberth-Hansen torsdag 5.juni/ 1730 treningssegling Berit Fonnes m. fl. lørdag 7.juni/ 1000 jentekurs Ingunn Limstrand 24 onsdag 11.juni/ 1730 Redningsøvelse Ellen Arneberg Styret 25 onsdag 18.juni/ 1730 segling Signe Christensen- Dalgaard Berit Fonnes/ Signe Christensen- Dalsgaard hele uka juni Korsvikaspillet Hjørdis Helsø Hjørdis Helsø 26 onsdag 25.juni/ 1730 segling John Hermansen John Hermansen/ Gunnar Austrheim 27 hele uka 28.juni-5.juli Sommerseilas 28 hele uka 5-12.juli Sommerseilas 29 hele uka juli Sommerseilas tors-søn juli Kystens Landsstevne Fosnavåg, Herøy Kystlag 30 hele uka juli Sommerseilas 31 hele uka 26.juli-2.aug Sommerseilas 32 onsdag 6.aug/ 1730 segling Astrid Wale Astrid Wale/ Øyvin Sæther 33 onsdag 13.aug/ 1730 segling Hans Göran Eriksson Gunnar Austrheim/ Hans Göran Eriksson 34 mandag 18.aug/ 1730 treningssegling Frode Frydenlund Berit Fonnes m. fl. onsdag 20.aug/ 1730 segling Tore Erling Aarseth/ Frode Frydenlund 35 onsdag 27.aug/ 1730 segling Petter Kjørstad Aksel Jørgensen/ Petter Kjørstad søndag 31.aug Utleie Fjellsportgruppa Christine Seyferth 36 onsdag 3.sept/ 1730 segling Harald Huse Per-Kristian Rognes/ Ivar Soknes 37 onsdag 10.sept/ 1730 segling Sigmund Sørgjerd Morten Pedersen/ Tora Heide 38 mandag 15.sept/ 2000 måneskinnsseilas Vigdis Haugtrø Sigurd Bjørke onsdag 17.sept/ 1730 segling Audun Sødal/ Vigdis Haugtrø 39 onsdag 24.sept/ 1730 segling Audun Podsada Frode Frydenlund/ Audun Podsada 40 hele uka 27.sept-3.okt Utleie FHS lør-søn 4-5.okt Oppsett Styret

6 Budsjett Vedlegg IV Utgifter (oversikt) Budsjett (2008) Grunninvesteringer 1 Båt 1.a skrog 0 1.b seglet c motor 0 1.d sikkerhetutstyr / navigasjonutstyr e pram f løs innredning 0 1.g småutstyr / annet 0 subtotal noe småtteri må påregnes 2 nye 8-mannsflåter ny og mindre jolle/pram. Kark kan evt. selges 2 Naust 2.a grunnarbeid/mur 0 2.b tak og kledning 0 2.c flytting 0 2.d annet 500 subtotal 500 Sum grunninvesteringer Driftsutgifter 3 Forsikring (båt og naust) Vedlikehold 4.a båt b segl og rigg c motor d naust e div. dugnadsutgifter 2500 subtotal ordinært vedlikehold på båt segl og motor Nytt fergekort 5 Sjøsetting (kran, osv) 0 6 Sikkerhetsutstyr 6.a sjekk redningsflåte 0 6.b VHF c annet 700 subtotal Informasjon, brosjyre, osv 7.a b trykk 0 7.c nettside, serverleie 300 subtotal Kystlaget 8.a bua i Grønnskuret b flytebrygga c annet, overf subtotal 3800 de nye flåtene krever bare service hvert 3 år buffer utleie andre båter Rekvisita, div. utstyr Sjøkart, navigasjonsbøker Kurs Diesel / propan Gebyrer 100 Sum driftsutgifter Ekstraordinære utgifter a annet mat/drikker b nøkkelsystem, nøkler 0 15.c annet 1000 Sum ekstraord. utgifter 3500 Sum utgifter 77400

7 Budsjett Vedlegg IV Inntekter (oversikt) Budsjett (2008) 1 Medlemmer antall à 1.a årskontigent b langtur/heldag Livs c " " medl d langtur/heldag ikke medl e småturer f nye livsvarige medl g gjenstående avgifter 0 1.h gjester 0 subtotal Kurs 2.a avgifter b gjenstående avg. 2.c støtte for kurs subtotal Samarbeidspartnere 3.a utleie båt b 0 subtotal Sponsor 0 5 Andre 5.a b renter c utleie naust/bu d depositum (nøkkel, osv.) e annet subtotal omtrent samme medlemsmasse som 2007 sommersegling med 6 pers i 3 uker (3*6 døgn) avholder et seglkurs få støtte for kursene fra 2007: seglkurs m/fembør. turkurs m/fembøring utleie gir store utslag på økonomien. Det er bekreftet utleie til Korsvikaspillet og vår- & høstutfart for FHS salg av flåte Sum inntekter Kommentarer til budsjett for 2008 Økonomien til båtlaget vil stadig være avhengig av at medlemmene bruker båten. Kursaktiviteten fra i fjor og relativt sikre utleieinntekter i år vil utgjøre over halvparten av inntektene og gi en romslig økonomi. Det investeres derfor litt dette året: ny jolle 11000,- og 2 nye 8-manns flåter til 30000,-vi prøver også å selge den gamle 16-manns flåten. Vi budsjetterer derfor med et pent overskudd på 7000,- Sak 10: Valg Styret: (leder for 2008 er ikke avklart enda) nye styremedlemmer valgt for 2 år: Ingunn Limstrand (gjenvalg) Sigurd Bjørke (ny) Signe Christensen-Dalsgaard (ny) styremedlemmer (ikke på valg): Stein Arne Sæther Monika Dybdahl Jakobsen Høvedsmannutvalg (ett år): Berit Fonnes, leder (gjenvalg) Gunnar Austrheim (gjenvalg) Petter Nergaard (gjenvalg) Jon Lippe (gjenvalg) Revisor: Sven Erik Sivertsen (gjenvalg) Ny valgkomite: Jan Petter H. Hansen (ett år til) Øyvin Sæther (to år til) Christine Seyferth (ny) Trondheim, 25 januar 2008 Ellen Arneberg, Jan Petter H. Hansen og Øyvin Sæther (valgkomite)

Vengblekka Nidaros. Korsvikaspillet 2013. O hoi! Naustdugnad på Stadsbygd i mai. Nøkler til vengen

Vengblekka Nidaros. Korsvikaspillet 2013. O hoi! Naustdugnad på Stadsbygd i mai. Nøkler til vengen Vengblekka Nidaros Båtlaget Nidaros informasjonsblad 17. årgang - Nr.1 - mai 2013 Org.nr: 983 204 538 Bankkonto: 0540 08 66785 Adresse: Fosenkaia, skur 40D, 7010 Trondheim http://www.nidaros.batlag.no/

Detaljer

Milde Båtlag Årsberetning 2002

Milde Båtlag Årsberetning 2002 Milde Båtlag Årsberetning 2002 Leder: Morten Nytun Telefon privat: 55 91 50 77 Telefon mobil: 922 43 855 E-post: knudsen.nytun@c2i.net Nestleder: Morten Erdal Telefon privat: 55 22 88 77 Telefon jobb:

Detaljer

Vengblekka Nidaros. Båtlaget Nidaros informasjonsblad 10. årgang - Nr. 3 - sept 2006 Org.nr: 983 204 538 Bankkonto: 0540 08 66785

Vengblekka Nidaros. Båtlaget Nidaros informasjonsblad 10. årgang - Nr. 3 - sept 2006 Org.nr: 983 204 538 Bankkonto: 0540 08 66785 Vengblekka Nidaros Båtlaget Nidaros informasjonsblad 10. årgang - Nr. 3 - sept 2006 Org.nr: 983 204 538 Bankkonto: 0540 08 66785 Adresse: Fosenkaia, skur 40D, 7010 Trondheim http://nidaros.batlag.no/ OBS

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes Tromsø Seilforening s dagsorden for årsmøte 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

Årsberetning 2010. Foto: Siv Midtun Hollup

Årsberetning 2010. Foto: Siv Midtun Hollup Medlemsblad nr 3/2010 19. årgang Årsberetning 2010 Foto: Siv Midtun Hollup Milde Båtlags Styre 2010 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien

Detaljer

ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL.1800 PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Rauma Travforening Innkaller. Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900. Saksliste: VEL MØTT! til

ÅRSMØTE 2011. Rauma Travforening Innkaller. Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900. Saksliste: VEL MØTT! til Rauma Travforening Innkaller til ÅRSMØTE 2011 Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900 Saksliste: 1. Velkommen, registrering og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Dagsorden. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler.

Dagsorden. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet

Detaljer

TAU BÅTFORENING ÅRSMØTE 2015

TAU BÅTFORENING ÅRSMØTE 2015 TAU BÅTFORENING ÅRSMØTE 2015 Torsdag 19. mars kl 18.00 i Brugsløa, Mølleparken 1 Saksliste: ÅRSMØTE i TAU BÅTFORENING - 2015 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder 3. Valg av to til å skrive

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Milde Båtlags styre 2005

Milde Båtlags styre 2005 Zoom 8 på regattabanen i Fanafjorden Foto: L. Rognaldsen Årsberetning 2005 Milde Båtlags styre 2005 Milde Båtlags medlemsblad Adresse Milde Båtlag Skibenesveien 12 5259 Hjellestad Telefon: 55991530 E-post:

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015 Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2.

Detaljer

På tur i åpen båt med fembøringen Braute - Brautemanualen -

På tur i åpen båt med fembøringen Braute - Brautemanualen - På tur i åpen båt med fembøringen Braute - Brautemanualen - Velkommen om bord i fembøringen Braute! Siden 1994 har Braute vært på tur hver eneste sommer. Turene er åpne for alle som er interessert i friluftsliv

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2004.10. årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 19. februar 2003, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Så er vi endelig kommet i gang med et nytt år

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke Medlemsblad nr 1/2010 NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen () i båt 49 er først rundt le merke NM Snipe arrangeres i år på Milde 30. juni 4. juli 2010 19. årgang Idrettslaget Milde Båtlags Styre 2010

Detaljer

Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013

Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013 Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013 Årsmøtet ble avholdt i Verås Grendahus med 22 medlemmer tilstede. Møtet ble åpnet av formannen Olav Steinsland Dagsorden punkt 1. Innkalling

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening

Årsmøte. Askøy Seilforening Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte 2005 Askøy

Detaljer

Årsmøte i Viken INNKALLING TIL. Formannen Revisor Øystein Haram (Ikke på valg)

Årsmøte i Viken INNKALLING TIL. Formannen Revisor Øystein Haram (Ikke på valg) Årsmøte i Viken Nok et år er gått og det er tid for årsmøte igjen. Vi håper i år som i fjor at mange tar seg tid til å komme på årsmøtet i skur 28 den 5. februar 2003. Det kanskje den dagen i året da vi

Detaljer

Saksliste årsmøte 2001. Askøy Seilforening. Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset

Saksliste årsmøte 2001. Askøy Seilforening. Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset Saksliste årsmøte 2001 Askøy Seilforening Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset Til behandling er følgende saker: 1) Behandle årsmelding 2) Behandle regnskap i revidert stand 3) Behandle

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag 16.02.2011, 115 driftsår sesongen 2010

Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag 16.02.2011, 115 driftsår sesongen 2010 Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag 16.02.2011, 115 driftsår sesongen 2010 Sted: Skansen klubbhus Tid: kl 18 Tilstede: 49 stemmeberettigede personer. Se egen liste i årsmøteprotokoll

Detaljer

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011. Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011. Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011 Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer