Årsrapport Hjelp24 NIMI FOU-avdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport Hjelp24 NIMI FOU-avdelingen 2 0 1 0 1"

Transkript

1 Årsrapport Hjelp24 NIMI FOU-avdelingen

2 Årsrapport 2010 Hjelp24 NIMI FOU-avdelingen 2010 har vært et år med store mål og stor fremdrift. Vi har økt antall vitenskapelige publikasjoner med i alt 17 internasjonale artikler. Dessuten har igjen synliggjort oss ved mange nasjonale og internasjonale kongresser og i nasjonale og internasjonale fagmiljø, samt videreutviklet vårt internasjonale forskningssamarbeid med Universitetet i Delaware og Syddansk Universitet. Videre har den første stipendiaten i NAR disputert, og ytterligere to stipendiater i NAR har levert sitt doktorgradsarbeid. FOU-avdelingen ved Hjelp24 NIMI omfatter følgende hovedområder: 1 Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering (NAR) forskningssamarbeid mellom Hjelp24 NIMI, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål, og Norges idrettshøgskole. Forskning og faglig kvalitetssikring innenfor områdene muskel-skjelett, og aktiv rehabilitering er tilgjengelig på våre nettsider: aktiv-rehab.no 2 Helse Livsstil forskningssamarbeid med Norges idrettshøgskole. Forskning og faglig kvalitetssikring innenfor sykelig overvekt. Evaluere rehabiliteringsprogram for pasienter med sykelig overvekt Videreutvikle forskningsområder innen overvekt 3 Evalueringsprosjekter- fag- og kvalitetsutvikling. Hvert år gjennomføres faglig kvalitetssikring av pasienttilbudet og pasienttilfredshetsundersøkelser på Hjelp24 NIMI Ringerike og Ullevaal. Disse rapportene er tilgjengelige på våre nettsider: hjelp24.no Omfang av drift Per består FOU-avdelingen ved Hjelp24 NIMI av Forskningsleder (50%), forskningskoordinatorer (150%), forskningsmedarbeider (20%), 7 stipendiater (100%) og 2 seniorforskere (50%). FOU-avdelingens oppgaver: Initiere og drive forskning Initiere og drive faglig kvalitetssikring Gjennomføre kundetilfredshetsundersøkelser Søke forskningsmidler Forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt Veilede forskere Øke medarbeidernes forskningskompetanse (master- og doktorgradsstudenter) Undervisning Leder av FOU-avdelingen deltar i Hjelp24 NIMI sin ledergruppe med blant annet bidrag inn mot faglig strategi og utviklingsoppgaver. FOU-enheten har hatt månedlige administrasjonsmøter. Vi har også deltatt på årlige fagseminarer med samarbeidspartnere, og på ulike internasjonale og nasjonale kongresser og møter. Fra vår hjerterehabilitering etter «Ullevålsmodellen», en forskningsbasert treningsmodell. I 2010 disputerte NAR sin første doktorgradsstipendiat Ingrid Eitzen. To doktorgradstipendiater leverte sitt doktorgradsarbeid, Britt Elin Øiestad og Linda Fernandes, som begge disputerte i januar

3 Internasjonalt anerkjent forskning ved Hjelp24 NIMI Hjelp24 NIMI driver forskning på topp internasjonalt nivå, i samarbeid med Norges idrettshøgskole og Oslo universitetssykehus. Dette kommer pasientene til gode. Registerdata fra ryggoperasjoner viser blant annet at Hjelp24 er blant de tre beste enhetene i Norge når det gjelder å få sine pasienter friske, forteller professor og forskningsleder May-Arna Risberg. Hjelp24 er den eneste private helseaktør i Norge som bidrar til forskning på høyt internasjonalt nivå. Vi er en kunnskapsbedrift som er med på å utvikle behandlingsformer som er i fronten internasjonalt. Vår tunge forskningskompetanse sikrer også at våre pasienter får en behandling som er kunnskapsbasert og tuftet på ny og dokumentert forskning, sier professor og forskningsleder i Hjelp24 NIMI May-Arna Risberg. I Norge har vi et leddregister som omfatter proteser i kne og hofter, et ryggregister og et register over de som har blitt operert etter skader i fremre Professor og forskningsleder May-Arna Risberg. korsbånd. Data fra disse registrene viser hva som er resultatet av behandlingen man får i Norge. Når vi ser på våre data opp mot dette viser det at vi har samme gode resultat som de tre beste enheter i landet innen ryggoperasjoner, og at våre fremre korsbåndspasienter er signifikant bedre enn det som rapporteres i korsbåndregisteret, sier Risberg. Unikt forskningssamarbeid Risberg har bakgrunn som fysioterapeut og har drevet med forskning siden Hun disputerte i 1999 og ble ansatt i et professorat ved Norges idrettshøyskole i Som en del av den forskningsgruppen hun leder (NAR), har hun en delt stilling som forskningsleder ved Hjelp24, et professorat ved Idrettshøyskolen og en stilling som seniorforsker ved ortopedisk avdeling på Oslo universitetssykehus, Ullevål. Alle de tre stillingene favner over den forskningsgruppen jeg leder, som heter Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering (NAR). Det er naturlig at jeg har en formell plass i de tre institusjonene, sier hun. Forskningsgruppen teller 14 personer, og alle her jobber enten to- eller tredelt på disse stedene. Dette er både forskere, forskningskoordinatorer og klinikere som er frikjøpt fra klinikken i deler av sine stillinger for å bidra inn i prosjektene. En viktig del av jobben forskerne gjør i Hjelp24 NIMI, er å ta del i det kliniske arbeidet og jobbe direkte med pasientene. Risberg forteller at nærmere 500 pasienter har deltatt i forskningsprosjektene, og i tillegg har de flere tusen som er registrert i de nasjonale kvalitetsregistrene, samt i kvalitetssikringsundersøkelser som Hjelp24 gjennomfører årlig. Offentlige data fra ryggregisteret viser at NIMI er blant de tre beste avdelingene i Norge på ryggkirurgi, og at våre korsbåndopererte er signifikant bedre enn gjennomsnittet av det som rapporteres i korsbåndregisteret. 4 5

4 Unikt med privat aktør Risberg synes det er unikt at en privat helseaktør som Hjelp24 NIMI har en så sentral plass i dette forskningssamarbeidet. Hun innrømmer at det var mange fagmiljøer som reagerte da de hørte at en privat bedrift skulle ta en så betydelig posisjon i et forskningssamarbeid med offentlige miljøer, men denne kritikken har forstummet etter hvert som resultatene har kommet. Antall vitenskapelig publiserte artikler sett i sammenheng med antall forskere i organisasjonen viser at Hjelp24 ligger langt fremme også i internasjonal sammenheng. Vi har som eneste helsefaglige forskningsgruppe i Norge, mottatt forskningsmidler fra USA gjennom National Institutes of Health. De kan sammenlignes med Forskningsrådet i Norge, bare mye større. Dette har vi mottatt gjennom vårt samarbeid med Universitetet i Delaware, forteller Risberg og understreker den betydelige internasjonale anseelsen arbeidet har. Vår forskning viser at relativt hard trening ganske raskt etter en korsbåndskadeskad gir best resultatet og reduserer noe av risikoen for senskader. Forskningsgruppen består av medisinsk og helsefaglig personell: leger, fysioterapeuter, sykepleiere og forskere med idrettsfaglig bakgrunn. Av forskningsgruppens budsjett dekker Hjelp24 cirka en tredjedel av kostnadene, men Risberg mener at dette er en god investering. Hjelp24 får høy kompetanse blant sine ansatte på grunn av dette. Da jeg startet her i 2003 var det ingen med master innen helsefagprofesjonene. Nå er det et fåtall som ikke har det. Vi har to personer med professorkompetanse, og fire innenfor forskningsgruppen har disputert. Vi har syv pågående stipendiater. Og denne kompetansen gjør noe med behandlingstiltakene vi tilbyr pasientene. Samtidig forplikter det å være med på offentlig finansierte forskningsprosjekter. Det er også unikt, og et bevis på at privat helsevesen bidrar betydelig til det beste for pasientene, mener Risberg. Nye rehabiliteringsprogrammer Basert på den nye kunnskapen forskerne har hentet frem, er det blitt satt i gang nye rehabiliteringsprogram. Risberg kan vise til en rekke konkrete resultater av forskningen. Våre nye rehabiliteringsprogrammer for pasienter med fremre korsbåndskader brukes nå både nasjonalt og internasjonalt. Et stikkord i dette er at relativt hard trening ganske raskt etter at skaden har oppstått, er det som gir best resultater og ser ut til å redusere noe av risikoen for senskader. Forskningsteamet har også utviklet kunnskap om lårmuskulaturens betydning for funksjon hos pasienter med kneskader. Nå ser de fremover og er i gang med nye prosjekter. Vi har gjort en ti til femten års oppfølging av pasienter med fremre korsbåndskader og sett at hele 74 prosent får kneartrose. Hva kan vi gjøre med disse tallene? Jo, vi ser på hva vi kan gjøre annerledes med tidlig rehabiliteringen for å bryte denne trenden. Det svaret har vi ikke ennå. Six-Minute Walk Test: Måling av ganghastighet for artrosepasienter før og etter rehabilitering. 6 7

5 Men vi har funnet mer ut om hvem som er mest utsatt for utvikling av kneartrose, og et av svarene er at det er viktig å få pasientene raskest mulig tilbake i normalfunksjon. Man bør ikke «vente og se» hvordan det går. Tvert i mot skal man tidlig inn for å teste knefunksjonen, slik at man tidligst mulig kan drive optimal gjenopptrening av normal muskelstyrke og funksjon. Her er det stort potensial i bedring av rehabiliteringsprogrammene. De som gjennomfører dagens rehabilitering har bedre funksjon enn de som gjennomførte rehabilitering for ti år siden. Rehabilitering for pasienter med hofteartrose (det som mange feilaktig kaller hofteslitasje) er et annet eksempel. Vi har også utviklet en artroseskole for hofte- og knepasienter. Denne typen pasientskoler er, i tillegg til spesifikke treningsprogram, det som internasjonalt blir anbefalt for nettopp disse pasientgruppene sier Risberg. Mer enn ledd og muskler Hjelp24 NIMI bidrar også med forskning innenfor overvekt og hjerte- karlidelser. Overvektpasienter med en BMI over 35, kommer inn på et 12 til 14 ukers rehabiliteringsprogram på Hjelp24 NIMI Ringerike. Dette er nå under evaluering av en stipendiat som er tilknyttet Norges idrettshøgskole. I tillegg til forskningen på dette feltet, gjennomfører vi årlige kvalitetsundersøkelser av vårt eget behandlingstilbud. Innen hjerterehabilitering har vi en stipendiat som disputerte i Hun har utviklet det som kalles Ullevålsmodellen, en gruppebasert intervalltrening for hjerterehabilitering. Basert på den kunnskapen driver vi i dag egne rehabiliteringsgrupper på Hjelp24 NIMI, forteller Risberg. Denne kunnskapen har en konkret virkning i forhold til hjerterehabiliteringen som gjøres i primærhelsetjenesten. Forskning viser at de som har trent individuelt på tredemølle har gode resultater der og da i oppfølgingsperioden, men gruppetreningen får folk til å fortsette å trene, og har vist seg å gi meget gode Ny kunnskap om hjerte- langtidsresultater. rehabilitering påvirker hva som gjøres i primærhelse- Hjelp24 NIMI har vært viktig for at vi skulle få tjenesten: Gruppetrening får disse forskningsprosjektene. Her har vi klinikken og folk til å fortsette å trene. pasientene, og dermed nærheten til å implementere kunnskap. Vi treffer gjennomsnittet av befolkningen, og vi har en organisasjon som ser nytten av at vi utvikler ny kunnskap og samarbeider med sentrale forskningsinstitusjoner. Våre eiere ser at kunder som blir friske er mer fornøyd, og det rekrutterer igjen nye kunder. Det er gunstig for alle parter, sier May Arna Risberg. Ingrid Eitzen tok doktorgrad i En viktig del av jobben er å delta i det kliniske arbeidet med pasientene. 8 9

6 NAR sin første doktorgradsstipendiat Ingrid Eitzen med professor og forskningsleder i Hjelp24 NIMI May Arna Risberg

7 Sammendrag av våre fire viktigste forskningsprosjekter i 2010 To vanlige operasjonsmetoder ved korsbåndskade ga lik knefunksjon over tid 1) Holm I, Øiestad BE, Risberg MA, Aune AK. No difference in knee function or prevalence of osteoarthritis after reconstruction of the anterior cruciate ligament with 4-strand hamstring autograft versus patellar-tendon-bone autograft. Am J Sports Med Nov;38(11): Epub 2010 Aug 16. PMID: Denne studien sammenligner to ulike operasjonsmetoder på knefunksjon over tid og artroseforekomst år etter fremre korsbåndsrekonstruksjon. Studien finner ingen forskjeller mellom patellarsenegraft og hamstringssenegraft på knefunksjon inkludert selvrapportert funksjon, muskelstyrke eller stabilitet i kneleddet år etter operasjon. I begge gruppene utvikler over halvparten av pasientene kneleddsartrose, men det var ingen forskjell i artroseforekomst mellom gruppene. Biomekaniske analyser gjennomføres ved at refleksmarkører festes til spesifikke anatomiske landemerker. Markørene filmes av seks infrarøde kameraer mens pasienten f.eks. hinker. Dette danner grunnlaget for nøyaktige estimater av blant annet leddvinkler. Informasjonen kan f.eks. vise om personer med kneartrose har et annet bevegelsesmønster enn personer uten kneartrose. Pasienter med både menisk- og korsbåndskade utviklet mer artrose enn pasienter med bare korsbåndskade 2) Oiestad BE, Holm I, Aune AK, Gunderson R, Myklebust G, Engebretsen L, Fosdahl MA, Risberg MA. Knee Function and Prevalence of Knee Osteoarthritis After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Prospective Study With 10 to 15 Years of Followup. Am J Sports Med Nov;38(11): Epub 2010 Aug 16. PMID: Denne studien er en års oppfølging av pasienter som har blitt operert for fremre korsbåndsruptur. Studien sammenligner knefunksjon og artroseforekomst mellom pasienter som kun har hatt fremre korsbåndsruptur med pasienter som også har hatt meniskskade i tillegg. Pasienter med meniskskade og korsbåndsskade hadde samme knefunksjon, men utviklet mer artrose enn pasienter med isolert fremre korsbåndsskade. Over 70% av pasientene hadde røntgenologiske tegn på artrose år etter fremre korsbåndsrekonstruksjon. Til tross for høy artroseforekomst hadde pasientene lite smerter og relativt god funksjon. 13

8 Trening med fysioterapeut ga langt bedre funksjon i dagliglivet for pasienter med hofteleddsartrose 3) Fernandes L., Storheim K., Sandvik L., Nordsletten L., Risberg M.A. Efficacy of patient education and supervised exercise versus patient education alone in patients with hip osteoarthritis. A single blind randomized clinical trial. Osteoarthritis Cartilage Oct;18(10): Det er gjort få studier på effekt av trening hos hofteartrosepasienter, og denne randomiserte kontrollerte studien er en av de første av sitt slag. 109 pasienter med diagnostisert hofteartrose med milde til moderate symptomer ble tilfeldig trukket ut til å delta i enten pasientundervisning alene eller til pasientundervisning sammen med treningsprogram hos fysioterapeut. Pasientundervisingen og treningsprogrammet var spesialdesignet for pasientgruppen. Resultatene viste at det ikke var noen forskjell i smerteintensitet mellom de to gruppene, men gruppen som trente i tillegg til å få pasientundervisning rapporterte om signifikant bedre funksjon i dagliglivet over en oppfølgingsperiode på 16 måneder. Ny kunnskap om tap av muskelstyrke i quadriceps etter fremre korsbåndsskade gir viktige kliniske implikasjoner 4) Eitzen I.; Eitzen, T.J., Holm I., Snyder-Mackler L., Risberg M.A. Anterior cruciate ligament-deficient potential copers and noncopers reveal different isokinetic quadriceps strength profiles in the early stage after injury. Am J Sports Med Mar;38(3): Denne studien er den første som ser på quadriceps muskelstyrke ved spesifikke knefleksjonsvinkler for å evaluere om det mest brukte målet på quadricepsmuskelstyrken (peak torque 60 grader) er det som faktisk sier mest om muskelfunksjonen. 76 pasienter med fremre korsbåndsruptur ble inkludert i denne tverrsnittstudien, hvor quadriceps muskelstyrke ble evaluert ved isokinetiske styrketester i en bevegelsesbane fra 90 knefleksjon til full ekstensjon. Studien er den første til å vise at korsbåndpasienter tidlig etter skade har de mest alvorlige dysfunksjonene i quadriceps ved knefleksjonsvinkler under 40. Dette har viktige kliniske implikasjoner for rehabiliteringen etter denne typen skade. Undersøkelsen er et godt eksempel på hvordan ny forskning i regi av Hjelp24 NIMI er med på å utvikle kunnskapen om rehabilitering på en måte som kommer pasientene direkte til nytte: Praksis endres og resultatene ved fullført opptrening og rehabilitering for den enkelte blir bedre. Test av isokinetisk styrke i lårmuskulaturen (quadriceps og hamstrings) med Biodex, for å sikre at pasienten er ferdig rehabilitert og klar til å gjenoppta idrett. 14

9 Publikasjoner oppsummering Publikasjoner 2010 Antall Internasjonale artikler 17 Nasjonale artikler 3 Internasjonale abstract 11 Internasjonale Posters 8 Nasjonale abstracts 4 Invited speaker internasjonalt 12 Invited speaker nasjonalt 8 Bokkapitler 1 Internasjonale artikler 1. Eitzen I, Eitzen TJ, Holm I, Snyder-Mackler L, Risberg MA. Anterior cruciate ligament-deficient potential copers and noncopers reveal different isokinetic quadriceps strength profiles in the early stage after injury. Am J Sports Med Mar;38(3): Epub 2010 Jan 28. PMID: Eitzen I, Moksnes H, Snyder-Mackler L, Engebretsen L, Risberg MA. Functional tests should be accentuated more in the decision for ACL reconstruction. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc Nov;18(11): Epub 2010 Apr 22. PMID: Eitzen I, Moksnes H, Snyder-Mackler L, Risberg MA. A Progressive 5-Week Exercise Therapy Program Leads to Significant Improvement in Knee Function Early After Anterior Cruciate Ligament Injury. J Orthop Sports Phys Ther. 2010: 40(11):705. Epub 2010 Aug 6. PMID: Fernandes L., Storheim K., Nordsletten L., Risberg M.A. Development of a therapeutic exercise program for patients with osteoarthritis of the hip. A case report. Phys Ther. 2010:90(4); PMID: Fernandes L., Storheim K., Sandvik L., Nordsletten L., Risberg M.A. Efficacy of patient education and supervised exercise versus patient education alone in patients with hip osteoarthritis. A single blind randomized clinical trial. Osteoarthritis Cartilage Oct;18(10): Epub 2010 Jul 13. PMID: Hjermundrud V, Bjune TK, Risberg MA, Engebretsen L, Arøen A. Full-thickness cartilage lesion do not affect knee function in patients with ACL injury. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc Mar;18(3): Epub 2009 Sep 4. PMID: Holm I, Øiestad BE, Risberg MA, Aune AK. No difference in knee function or prevalence of osteoarthritis after reconstruction of the anterior cruciate ligament with 4-strand hamstring autograft versus patellartendon-bone autograft. Am J Sports Med Nov;38(11): Epub 2010 Aug 16. PMID: LaPrade R, Johansen S, Agel J, Risberg MA, Moksnes H, Engebretsen. Outcomes of an anatomic posterolateral knee reconstruction. J Bone Joint Surg Am Jan;92(1): PMID: Nilsson BB, Westheim A, Risberg MA, Arnesen H, Seljeflot I. No effect of group-based aerobic interval training on N-terminal pro- B-type natriuretic peptide levels in patients with chronic heart failure. Scand Cardiovasc J Aug;44(4): PMID: Oiestad BE, Holm I, Aune AK, Gunderson R, Myklebust G, Engebretsen L, Fosdahl MA, Risberg MA. Knee Function and Prevalence of Knee Osteoarthritis After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Prospective Study With 10 to 15 Years of Follow-up. Am J Sports Med Nov;38(11): Epub 2010 Aug 16. PMID: Rydevik K, Fernandes L, Nordsletten L, Risberg MA. Functioning and Disability in Patients With Hip Osteoarthritis With Mild to Moderate Pain. J Orthop Sports Phys Ther Oct;40(10): PMID: Soligard T, Grindem H, Bahr R, Andersen TE. Are skilled players at greater risk of injury in female youth football? Br J Sports Med Dec;44(15): Epub 2010 Nov 3. PMID: Stensrud S, Myklebust G, Kristianslund E, Bahr E, Krosshaug T. Correlation between two-dimensional video analysis and subjective assessment in evaluating knee control among elite female team handball players. Br J Sports Med Dec 9 [Epubl ahead of print]. PMID: Wilkens P, Scheel IB, Grundnes O, Hellum C, Storheim K. Effect of glucosamine on pain-related disability in patients with chronic low back pain and degenerative lumbar osteoarthritis: a randomized controlled trial. JAMA Jul 7;304(1): PMID: Øiestad BE, Holm I, Engebretsen L,Risberg MA. The association between radiographic knee osteoarthritis and knee symptoms, function and quality of life years after anterior cruciate ligament reconstruction. Br J Sports Med Jul 20. [Epub ahead of print]. PMID: Øiestad BE, Holm I, Myklebust G, Gunderson R, Risberg MA. Quadriceps muscle weakness after ACL reconstruction: a risk factor f or knee osteoarthritis? Arthritis Arthritis Care Res (Hoboken) Dec;62(12): doi: /acr Epub 2010 Jul 26. PMID: Mæhlum S, Danielsen KK, Heggebø LK, Schiøll J. The Hjelp24 NIMI Ringerike obesity clinic: an inpatient programme to address morbid obesity in adults. Br J Sports Med May 10. [Epub ahead of print]. PMID: Nasjonale artikler 1. Fernandes L. Er det mulig å lindre plagene ved hofteartrose? Revmatikeren 5:10, s Flugsrud GB, Nordsletten L, Reinholt FP, Risberg MA, Rydevik K, Uhlig T. Osteoarthritis. Tidsskr Nor Laegeforen Nov 4;130(21): Review. Norwegian. PMID: Storheim K, Gjersing L, Bølstad K, Risberg MA. Sjokkbølge- og trykkbølgebehandling ved kroniske muskel- og skjelettsmerter. Tidsskr Nor Laegeforen Dec 2;130(23): Review. Norwegian. PMID:

10 Internasjonale abstracts 1. Eitzen I, Moksnes H, Engebretsen L, Snyder-Mackler L, Risberg MA A multi-factorial functional test battery can improve the prognostic accuracy in the decision-making for surgery or non-operative management after ACL-injury. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2010) 18 (Suppl 1) S90. FP The14th ESSKA Congress. Oslo, Norway, June 9-12, Eitzen I, Eitzen T, Holm I, Snyder-Mackler L, Risberg MA. Peak torque may be of questionable validity as primary outcome measurement for quadriceps strength assessments after ACL- injury. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2010) 18 (Suppl 1) S FP The14th ESSKA Congress. Oslo, Norway, June 9-12, Eitzen I, Moksnes H, Snyder-Mackler L, Risberg MA. An aggressive five-week exercise therapy program is sufficient to optimize muscle strength and knee function before ACL reconstruction. Scandinavian Congress of Medicine and Science in Sports. Copenhagen, Denmark, February 4-6, Fernandes L, Storheim K, Nordsletten L, Risberg MA. Effect of patient education and supervised exercise versus patient education alone in patients with hip osteoarthritis. A single blinded randomized clinical trial. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2010) 18 (Suppl 1) S86. FP The14th ESSKA Congress. Oslo, Norway, June 9-12, Moksnes H, Eitzen I, Risberg MA. Hamstring muscle strength can be regained six months after ACL reconstruction with hamstring tendon graft using a specific rehabilitation program. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2010) 18 (Suppl 1) S86. FP The14th ESSKA Congress. Oslo, Norway, June 9-12, Moksnes H, Engebretsen L, Risberg MA. Functional outcome one year after anterior cruciate ligament injury in non-operated children 12 years or younger. Abstractnr C106. Winner of best abstract award, Scandinavian Congress of Medicine and Science in Sports. Copenhagen, Denmark, February 4-6, Risberg MA, Røtterud JH, Engebretsen L, Bølstad K, Høysveen T, Årøen A. A preoperative active rehabilitation program for patients with a focal knee cartilage lesion significantly improved knee function and postponed the need for cartilage repair surgery. Osteoarthritis and Cartilage Volume 18, Supplement 2 September 2010: S27, Abstractnummer 44. The 2010 World Congress on Osteoarthritis. Brussels, Belgium, September 23 26, Øiestad BE, Holm I, Aune AK, Gunderson R, Myklebust G, Engebretsen L, Fosdahl M, Risberg MA. Knee function and prevalence of knee osteoarthritis after anterior cruciate ligament reconstruction. A prospective study with years follow-up. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2010) 18 (Suppl 1) S71. FP The14th ESSKA Congress. Oslo, Norway, June 9-12, Øiestad BE, Holm I, Myklebust G, Gunderson R, Risberg MA. Quadriceps muscle weakness after ACL r econstruction: a risk factor for knee osteoarthritis? Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2010) 18 (Suppl 1) S87. FP The14th ESSKA Congress. Oslo, Norway, June 9-12, Årøen A, Mamisch T, Røtterud J, Engebretsen L, Risberg MA. Biochemical MRI evaluation of surrounding articular cartilage in knees with a focal cartilage defect using T2 mapping and d GEMRIC. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2010) 18 (Suppl 1) S51. FP The14th ESSKA Congress. Oslo, Norway, June 9-12, Årøen A, Røtterud J, Høysveen T, Engebretsen L, Risberg MA. Three months preoperative active rehabilitation program in patients with a focal knee cartilage defect postponed or reduced the need for cartilage repair surgery. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2010) 18 (Suppl 1) S FP The14th ESSKA Congress. Oslo, Norway, June 9-12, 2010 Nasjonale abstracts 1. Eitzen I, Moksnes H, Risberg MA. Pasienter med ruptur av fremre korsbånd bør trene intensivt før rekonstruksjon. Høstmøtet i Norsk Ortopedisk Forening. Abstractnr 138. Oslo, Norge, October 25-29, Grindem H, Logerstedt D, Snyder-Mackler L, Risberg MA. Hinketester som prediktorer for funksjon hos ikke-opererte pasienter med fremre korsbåndsskade. Idrettsmedisinsk Høstkongress. Kristiansand, Norge, November 4-7, Svege IC, Fernandes L, Nordsletten L, Risberg MA. Langtidseffekt av veiledet trening og pasientundervisning for pasienter med hofteartrose. Nominert fordrag til Nycomed Pharma-prisen, Idrettsmedisinsk Høstkongress. Idrettsmedisinsk Høstkongress. Kristiansand, Norge, November 4-7, Årøen A, Mamisch T., Røtterud J., Engebretsen L, Risberg MA. MR dgmeric og T2 av knær med ledd bruskskade. Høstmøtet i Norsk Ortopedisk Forening. Abstractnr Oslo, Norge, October 25-29, 2010 Internasjonale posters 1. Fernandes L, Grotle M, Storheim M, Nordsletten L, Risberg MA. Hip flexion, social functioning, and self-efficacy for pain predict physical function at 16 months in patients with hip osteoarthritis. Osteoarthritis and Cartilage Volume 18, Supplement 2 September 2010: S The 2010 World Congress on Osteoarthritis. Brussels, Belgium, September 23 26, Mamisch T, Årøen A., Engebretsen L, Risberg MA. MR assessment of focal cartilage defects using a high resolution imaging protocol with planes perpendicular to the defect: preliminary results. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2010) 18 (Suppl 1) S111. SCP The 14th ESSKA Congress. Oslo, Norway, June 9-12, Moksnes H, Engebretsen L, Risberg MA. Prospective functional evaluation of children 12 years or younger after anterior cruciate ligament injury. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2010) 18 (Suppl 1) S179. P The 14th ESSKA Congress. Oslo, Norway, June Sagen A, Kåresen R, Hjermstad MJ, Risberg MA. Prevalence of lymphedema and upper-limb impairments after axillary lymph node dissection or sentinel lymph node dissection in breast cancer: A two-year follow-up study. J Clin Oncol 28:15s, 2010 (suppl; abstr 9137) ASCO (American Society Clinical Oncology). Chicago, USA, June 4-8, Stensrud S, Roos EM, Risberg MA. The feasibility of a progressive twelve-week neuromuscular and strength training program in middle aged patients with degenerative meniscus- tears. Osteoarthritis and Cartilage Volume 18, Supplement 2 September 2010: S The 2010 World Congress on Osteoarthrities. Brussels, Belgium, September 23-26,

11 6. Svege IC, Fernandes L, Nordsletten L, Risberg MA. Long term effect of a supervised exercise program and patient education for patients with hip osteoarthritis. A randomized controlled trial. Osteoarthritis and Cartilage Volume 18, Supplement 2 September 2010: S The 2010 World Congress on Osteoarthritis. Brussels, Belgium, September 23-26, Øiestad BE, Holm I, Engebretsen L, Risberg MA. The association between radiographic knee osteoarthritis and knee symptoms, function and quality of life years after anterior cruciate ligament reconstruction. Osteoarthritis and Cartilage Volume 18, Supplement 2 September 2010: S The 2010 World Congress on Osteoarthritis. Brussels, Belgium, September 23-26, Byrkjeland R, Nilsson BB, Westheim AS, Arnesen H, Seljeflot I. Effects of exercise training on inflammatory markers in chronic heart failure. Poster session 1, P05. 8th Annual CHF Symposium. Oslo, Norge, September 30th-October 1st, Invited speaker internasjonalt 1. Eitzen I. Evidence for rehabilitation after ACL injury - what is new? The 14th ESSKA Congress. Oslo, Norway, June 9-12, Eitzen I. Classification of knee function following ACL injury copers or non-copers. 7ème Congres du GIBL. Brüssel, Belgia, November 27th, Moksnes H. ACL rehabilitation in children. 7ème Congres du GIBL, Brüssel, Belgia, November 27th, Moksnes H, Eitzen I. WORKSHOP: Intensive rehabilitation after ACL injury. The 14th ESSKA Congress, Oslo, Norway, June 9-12, Nilsson BB. Group based exercise after cardiac surgery. Conference in Cardiothoracic Surgery. Oslo, Norway, August 26th, Risberg MA. Is it possible to reduce the progression of symptomatic knee OA? The 14th ESSKA Congress, Oslo, Norway, June 9-12, Risberg MA. Pre-and post-operative rehabilitation after articular cartilage repair. The 14th ESSKA Congress, Oslo, Norway, June 9-12, Risberg MA. Evidence based rehabilitation of ACL injured individuals. 27th AGA-Congress 2010 Vienna: Physical therapy program. Vienna, Austria, September 9-10, Risberg MA. How good and where to go? Sports Medicine in Norway. Scandinavian Congress of Medicine and Science in Sports Copenhagen, Denmark, 4-6 February Risberg MA. An overview on current functional evaluations in ACL operated and non-operated patients. 7ème Congres du GIBL. Brüssel, Belgia, November 27th, Risberg MA, Moksnes H. Implementation of guidelines for knee rehabilitation - do we use them? The 14th ESSKA Congress. Oslo, Norway, June 9-12, Stensrud S. Exercise therapy for patients with meniscus injuries prevention for osteoarthritis? The 14th ESSKA Congress. Oslo, Norway, June 9-12, 2010 Invited speaker - nasjonalt 1. Hakestad, Kari Anne. Nasjonalt senter for telemedisin Universitetssykehuset i Nord Norge. Oslo universitetssykehus, Norway, October 5th, Moksnes H. Funksjonstesting og rehabilitering av pasienter med fremre korsbåndsskade. Telemedisin Oslo Universitetssykehus. Oslo, Norway, Februar 2nd, Risberg MA. Muskel- og skjelettskader - «du skal ikke gå hjem og ta det med ro et par uker». Primær medisinsk Uke, Institutt for allmennmedisin, Universitetet i Oslo. Oslo, Norway, October 25-29, Rydevik K. Tiltak for mennesker som har artrose. UiO Videreutdanning: fysioterapi for eldre. Oslo, Norway, March 18, Stensrud S. NFFs Temadager fysisk aktivitet og bevegelse i fysioterapi. Oslo, June 17-18, Nilsson BB. Høyintensitet trening ved hjertesvikt. Forum for klinisk fysiologi. NIH, Norway, January 8th, Nilsson BB. Hvordan komme i gang med prosjekt. Lovisenberg diakonale sykehus. Holmsbu, Norway, January 27th, Nilsson BB. Hjerterehabilitering- den glemte intervensjon? Morgenmøte for Medisinsk klinikk, Aker sykehus, Norway, September 24, 2010 Bokkapitler 1. Van Assche D, Wondrasch B, Risberg MA. Rehabilitation Following Cartilage Injury and Repair procedures. In: CARTILAGE REPAIR. CURRENT CONCEPTS. Chapter 19. Editors: Mats Brittberg, Andreas Imhoff, Henning Madry, Bert Mandelbaum. A DJO Incorporated initiative International Headquarters London. First edition ISBN number: Forskningspriser og nominasjoner 1. Moksnes H, Engebretsen L, Risberg MA. Functional outcome one year after anterior cruciate ligament injury in non-operated children 12 years or younger. Abstractnr C106. Winner of best abstract award, delt ut på Scandinavian Congress of Medicine and Science in Sports. Copenhagen, Denmark, February 4-6, Øiestad BE, Holm I, Myklebust G, Gunderson R, Risberg MA. Quadriceps muscle weakness after ACL reconstruction: a risk factor for knee osteoarthritis? Nominert for Best free paper PT programme DJO Research Award. The 14th ESSKA Congress, Oslo, Norway, June 9-12, Øiestad BE, Holm I, Aune AK, Gunderson R, Myklebust G, Engebretsen L, Fosdahl MA, Risberg MA. Knee function and prevalence of knee osteoarthritis after anterior cruciate ligament reconstruction: A prospective study with 10 to 15 years of follow-up. Am J Sports Med Nov;38(11): Winner of Hjelp24 NIMI-award. Idrettsmedisinsk Høstkongress. Kristiansand, Norway, November 4-7, Svege IC, Fernandes L, Nordsletten L, Risberg MA. Langtidseffekt av veiledet trening og pasientundervisning for pasienter med hofteartrose. Nominated for Nycomed Pharma-award, Idrettsmedisinsk Høstkongress. Idrettsmedisinsk Høstkongress. Kristiansand, Norge, November 4-7,

12 Veiledning May Arna Risberg: Veileder doktorgradsstudenter: Åse Sagen (Dissertation January 22nd 2010) Ingrid Eitzen (Dissertation August 25th 2010) Linda Fernandes (Submitted July 22nd 2010) Britt Elin Øiestad (Submitted July 5th 2010) Håvard Moksnes Ida Svege Kari Anne Hakestad Hege Grindem Bi-veileder doktorgradsstudenter: Silje Stensrud Veileder masterstudenter Johann Knutsen (Finished June 2010) Iren Hansen Marianne Bakke Johnsen Carina Wold Maren Hjelle Guddal Kjersti Storheim: Veileder doktorgradsstudenter: Philip Wilkens Bi-veileder doktorgradsstudenter: Linda Fernandes (Submitted July 22nd 2010) Christian Hellum Birgitta Blakstad Nilsson: Veileder masterstudenter Brit Hov Trude Støver Marit Kristiansen Ingrid Eitzen: Bi-veileder doktorgradsstudenter: Hege Grindem Veileder masterstudenter Maren Hjelle Guddal Marianne Bakke Johnsen Carina Wold Håvard Moksnes: Bi- veileder masterstudenter Marianne Bakke Johnsen Carina Wold Klinisk veileder for 6 masterstudenter, Hjelp24 NIMI Kari Anne Hakestad: Bi- veileder masterstudenter Marte T. Magnusson Andre oppgaver og verv May Arna Risberg Assoc. Editor JOSPT fra jan 2008 Referee ESSKA - tidsskriftet: Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy Leder av programkomiteen for fysioterapiprogram ESSKA 2010 Faggruppen For Idrettsfysioterapi (FFI) s forskningsråd: styremedlem fra 1999 European Board of Sport Rehabilitation (EBSR): Styremedlem fra 2008 Kjersti Storheim: Faggruppen For Idrettsfysioterapi (FFI) s forskningsråd: styremedlem fra 1999 Fond til fremme for Norsk Idrettsmedisin og Idrettsfysioterapi: Styremedlem fra 1999, leder fra 2007 Norsk Forening for Ryggforskning: Styremedlem fra 2004 Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter: Suppleant til styret fra 2004, nestleder fra 2007 Referee: Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports og Scandinavian Journal of Primary Health Care Referee: Scandinavian Journal of Primary Health Care Birgitta Blakstad Nilsson: NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi: Leder Fond for etter- og videreutdanning for fysioterapeuter: Styremedlem Norsk hjertesviktforum: styremedlem Bistilling (20%) som førsteamanuensis, klinisk fysioterapi Høgskolen i Bergen Britt Elin Øiestad: Høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo, Fysioterapeututdanningen siden august 2010 Håvard Moksnes: Leder avdeling Helsefag Hjelp24 NIMI til juni 2011 Fysioterapeut U21-landslaget i fotball Karin Rydevik: Styremedlem i Fagforbundet for Idrettsfysioterapi november Kristin Bølstad: Medlem av lokal organisasjonskomite ESSKA 2010 Kari Anne Hakestad: Medlem av lokal organisasjonskomite ESSKA 2010 Medlem i forskningsgruppen SOLO (lavenergibrudd) ved Oslo universitetssykehus Silje Stensrud: Medlem av lokal organisasjonskomite ESSKA 2010 Kurs Stensrud S, Hakestad KA, Øiestad BE, Svege I. Aktiv rehabilitering ved artrose og osteoporose. Kurs i Aktiv rehabilitering: NAR/Hjelp24 NIMI. Oslo, Norge, N19. november, 2010 Moksnes H, Eitzen I. Assessment and treatment of lower extremity sportsinjuries. Oslo, Norge, februar, 2010 Moksnes H, Eitzen I. Seminar om akutte kneskader for Fysio Oslo. Hjelp24 NIMI, Oslo, Norge, 28. oktober, / Vår hjemmeside inneholder informasjon om vår forskningsavdeling, ansatte, pågående prosjekter, årsrapporter, samarbeid og nyheter på norsk og engelsk. Internasjonalt og nasjonalt forskningssamarbeid Internasjonalt NAR har aktive samarbeid med: University of Delaware, USA ved professor Lynn Snyder-Mackler (biomekanikk og rehabilitering), der vi mottok forskningsmidler fra National Institutes of Health fra Det har vært utveksling av internasjonale postdoc forskere og stipendiater og halvårlige eller årlige forskningsmøter mellom stipendiater, postdoc og professorer. Sahlgrenska Universitetssykehus, Göteborg, Sverige ved adj.professor Jon Karlsson og ass. professor Roland Thomeé og seniorforsker Maria Klassbo, som har utviklet og evaluert hofteskolen som en del av sin doktorgrad på Karolinska Institutet i Sverige. Denne har vi videreutviklet, evaluert (ikke ferdig) og implementert i klinikken. Syddansk Universitet, Odense, Danmark ved Professor, PT, PhD Ewa Roos (Institut for Idræt og Biomekanikk, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet). Vi har et samarbeidsprosjekt med Syddansk Universitet, og en av våre stipendiater tar sin doktorgrad på dette

13 Forskningsgruppe Helse Øst artrose er et samarbeid mellom Diakonhjemmet og Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus. Dette har gitt store muligheter til å videreutvikle translasjonsforskningen, og gir et bedre behandlingstilbud gjennom større samhandling mellom sykehusene innen muskel- skjelettlidelser. Universitet i Bern, Avdeling for Klinisk Forskning. Tallal Charles Mamisch, MD. Ortoped og seniorforsker med ekspertise innen MRI av brusk ved bruk av high resolution MRI og dgemric. Nasjonalt FOU-enheten har aktive samarbeid med: Norges idrettshøgskole på Helse og livstil: Kartlegging av akutte og langvarige effekter av livsstilsendring på fysiske og psykiske helsevariabler, helserelatert fysisk form og determinanter for langvarig effekt hos sykelig overvektige. Stipendiat er finansiert av Hjelp24 for å gjennomføre prosjektet, og deltar på doktorgradsprogrammet ved NIH. Oslo universitetssykehus, avdeling Ullevål på hjerterehabilitering. Fysioterapeut og forsker Birgitta Blakstad Nilsson har vært ansvarlig for hjertegrupper siden oppstart ved Hjelp24 NIMI i september Treningsopplegget blir kalt Ullevålsmodellen, som i flere år har vært benyttet i Skandinavia ved rehabilitering av pasienter etter hjerteinfarkt og hjerteoperasjon

14 Pågående prosjekter og status Muskel-skjelett Kne: 1. Prospective cohort study of ACL injured children under the age of 13 years. 50 pasienter inkludert (inklusjon avsluttet) 40 barn har gjennomgått underwent highresolution MRI in Manuscript in preparation. Oppfølging MRI startet november 2010 Systematisk oversiktsartikkel submitted JOSPT oktober Knee osteoarthritis after ACL injury. A ten to fifteen years follow-up after ACL reconstruction PhD avhandling fått godkjent innstilling for disputas 4 artikler publisert 5. The OMEX Study: The effect of arthroscopic partial meniscectomy or exercise therapy as treatment of degenerative meniscus tears in middle-aged patients. A Randomized controlled trial 48 pasienter inkludert 6. Masterprosjekt: Kinematic, kinetic and EMG data to examine knee stabilizing strategies during walking and hopping in copers, non-copers and controls Johann Knutsen fullført mastergrad juni Masterprosjekt: Intra- and interrater testing in hop tests and isokinetic strength tests in healthy individuals Pågående, masterstudent Iren Hansen Hofte 1. Exercise therapy and patient education for individuals with hip osteoarthritis. A randomized controlled trial. Inklusjon avsluttet 3 artikler publisert PhD avhandling fått godkjent innstilling for disputas 2. Exercise therapy and patient education for individuals with hip osteoarthritis. Long-term follow-up of a prospective, randomized controlled intervention study 2 årsoppfølging fullført vår 2010 Validering av spørreskjema for fysisk aktivitet (PASE), datainnsamling fullført høst og 10 års oppfølging godkjent av REK, starter Hofte biomekanikk: Inklusjon avsluttet Analysering/skriving starter januar 2011 Osteoporose 1. Effect of active rehabilitation on risk factors for fall, bone mineral density, and the quality of life in osteoporotic patients. A randomized, controlled intervention study 80 pasienter inkludert (inklusjon avsluttet). Siste oppfølgingen av 27 pasienter i mars 2011 Utvikling av et aktivt rehabiliteringsprogram for osteoporotiske pasienter med tidligere håndleddsbrudd- OsteoAktiv og OsteoInfo program. Artikkel skrives. Fysisk funksjon og livskvalitet hos kvinner med osteopeni og tidligere håndleddsbrudd sammenliknet med en kontrollgruppe uten brudd. En tverrsnittsstudie. Inklusjon avsluttet (n=34) Artikkel skrives. Inter og intra-raterreliabilitet av isokinetisk styrketesting for måling av quadriceps muskelstyrke hos postmenopausale kvinner med lav benmineraltetthet og tidligere håndleddsbrudd. Godkjent av REK, starter i februar Dynamic stability of the ACL-deficient knee. A research collaboration with the University of Delaware, USA 140/150 pasienter inkludert 1 PhD avhandling forsvart, 4 artikler publisert 1 PhD student startet, 2 artikler innsendt 4. The Oslo Care study - the effects of a three months rehabilitation program on articular cartilage femoral defects in the knee Inklusjon avsluttet 49 pasienter testet på baseline, 45 postintervensjon og 28 på 1 årsoppfølging dgemric studie en metodestudie der kliniske og MRI sammenliknes analyser avsluttet 8. Masterprosjekt: Reliabilitet av prestasjonsbaserte tester for barn: isokinetiske muskelstyrketester og hinketester. Pågående, masterstudent Marianne Bakke Johnsen 9. Masterprosjekt: Kartlegging av aktivitet og funksjon i et år hos barn under 13 år med fremre korsbåndsskade Pågående, masterstudent Carina Wold 10. Masterprosjekt: Kartlegging av utvikling i aktivitets- og idrettsdeltakelse de første 15 mnd etter ACL-ruptur Pågående, masterstudent Maren Hjelle Guddal Rygg 1. Surgery with disc prosthesis versus multidisciplinary rehabilitation in patients with chronic low back pain and degenerative disc. A randomized multicenter study. 2 års oppfølging fullført I oktober 2009 (n=173) 3 PhD studenter jobber med sin avhandling. Alle PhD- studenter har 1-2 artikler til revisjon, 2 av dem planlegger å levere avhandling i Effect of glucosamine sulfate in patients with chronic low back pain and degenerative lumbar osteoarthritis: A randomized placebo controlled controlled trial. Inklusjon avsluttet (n=250) 1 års oppfølging fullført i 2009 Hovedresultatene ble publisert i JAMA i juli 2010, 3 manuskripter forberedes. PhD- student Philip Wilkens planlegger å levere avhandling i

15 Helse livsstil Overvekt (Ringerike) - Livsstilsendring for personer med sykelig overvekt 111 pasienter inkludert og behandlet på baseline 97 pasienter på 12 mnd og 87 på 24 mnd oppfølging Status per : En artikkel publisert 1 PhD student finansiert av Hjelp24 Fokus på å følge grupper prospektivt (med samme testbatteri som retrospektiv) Jobber med samtykke og database for retrospektiv studie Masterprosjekt ved Anders Haugen og Steffen Tangen: Friluftsliv som del av behandling for sykelig fedme - opplevelser og meninger fra deltagernes perspektiv. Forsvart våren Hjelp24 NIMI Sykehus Status per : Alle protesepasienter fyller ut skjema på operasjonsdagen og etter 4 uker. De blir også kalt inn til en oppfølging et år etter operasjonen. I 2010 hadde vi 28 operasjoner. Samtlige pasienter ved Hjelp24 NIMI sykehus i mai og oktober ble bedt om å fylle ut skjemaer operasjonsdagen, samt 4 uker etter operasjon. 86 pasienter svarte (73,9%). Hjerterehab (SLS og HF) Status per : 2010 har vi opprettet et nytt tilbud med rehabilitering av hjertepasienter som er ferdigbehandlet i spesialisthelsetjenesten. Hjerterehabilitering er lagt opp etter Ullevålsmodellen og består av gruppetrening, gruppebasert undervisning og individuell veiledning. I 2010 har til sammen 79 personer deltatt i hjerterehabiliteringsgrupper med to forskjellige nivåer ved NIMI Ullevål. Hjelp24 NIMI Ullevål Pasienttilfredshet - ukesundersøkelse Status per : Ukesundersøkelsen ble gjennomført i uke 46, totalt 708 pasienter svarte (ca 58%). Analysering pågår Hjelp24 NIMI Ringerike Ortopedi Kvalitetssikringsprosjekter Muskel-sene 1. Ultrasound-guided sclerosis of neovessels in painful Achilles tendinosis - a prospective study 123 sener/105 pasienter inkludert og behandlet på baseline 94 sener/82 pasienter på 6 mnd, 80 sener/ 69 pasienter på 12 mnd og 68 sener/61 pasienter på 24 mnd oppfølging 2. Ultrasound-guided sclerosis of neovessels in painful chronic patellar tendinopathy - a prospective study Status per : Faglig kvalitetssikringsdatabase: Registrering av funksjonsnivå hos alle ortopedipasienter 1 mnd per år ved innkomst og avreise. 50 inkluderte, 45 besvarte skjemaene Hjelp24 NIMI Ringerike Overvekt Status per : Kvalitetssikring av pasienttilbudet med evaluering av pasienttilfredshet samt faglige parametre. Pasienttilfredsundersøkelsene er gjort på 2 av gruppene i

16 31

17 Redaktør: Christine Thune Intervju: Eddy Grønset Design: Elin Iversen Hjelp24 NIMI 2011

Har artrosepasienter effekt av fysisk aktivitet og trening?

Har artrosepasienter effekt av fysisk aktivitet og trening? Har artrosepasienter effekt av fysisk aktivitet og trening? May Arna Risberg Professorer og fysioterapeut Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, NIMI og Norges Idrettshøgskole Er trening god artrosemedisin?

Detaljer

http://forskningsprosjekter.ihelse.net/visningprosjektrapport.aspx?reportid=7289&key...

http://forskningsprosjekter.ihelse.net/visningprosjektrapport.aspx?reportid=7289&key... Page 1 of 5 FORHÅNDSVISNING AV IKKE INNLEVERT RAPPORT Årsrapport 2010 Helse Sør-Øst - Artrose forskningsgruppe Hovedkonklusjon for 2010: 38 vitenskapelige artikler, en god etablert infrastruktur for forskningen

Detaljer

Pr. 1. juli 2015 TOTAL 2 800 000

Pr. 1. juli 2015 TOTAL 2 800 000 Pr. 1. juli 2015 Prosjektleder Prosjekttittel Prosjektansvarlig Bjordal, Jan Magnus "Laserbehandling ved håndleddsbrudd. En randomisert placebo-kontrollert studie Beløp Dragesund, Tove Norwegian translation

Detaljer

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering?

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering? NSH konferanse 30. mai 2011 Rehabilitering -livet er her og nå! Hjemme eller institusjonalisert Kunnskapsesenterets nye PPT-mal rehabilitering? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør 1. juni 2011 2 Kunnskapsbasert

Detaljer

Klassifisering av kne funksjon etter ACL skade - Copers eller non-copers -

Klassifisering av kne funksjon etter ACL skade - Copers eller non-copers - Hop Klassifisering av kne funksjon etter ACL skade - Copers eller non-copers - Norsk Artroskopiforening Hafjellkurset 2007 May Arna Risberg, dr.philos og fysioterapeut NAR, Ortopedisk senter, UUS, NIMI

Detaljer

Institusjon Prosjekttittel Phd/Postdoktor Beløp. Play as a Therapeutic Tool in Pediatric Physical Therapy

Institusjon Prosjekttittel Phd/Postdoktor Beløp. Play as a Therapeutic Tool in Pediatric Physical Therapy 2017 Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet Play as a Therapeutic Tool in Pediatric Physical Therapy Ragnhild Barclay Håkstad (Postdoktor) 3 748 000 Risk factors for persistent back pain in

Detaljer

Nasjonalt Korsbåndregister Årsrapport 2012. Lars Engebretsen. Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen/ Oslo universitetssykehus HF, Ullevål

Nasjonalt Korsbåndregister Årsrapport 2012. Lars Engebretsen. Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen/ Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Nasjonalt Korsbåndregister Årsrapport 2012 Lars Engebretsen Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen/ Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Oktober 2013 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse

Detaljer

Muskelfunksjon og rehabilitering -fra klinikk til forskning til klinikk-

Muskelfunksjon og rehabilitering -fra klinikk til forskning til klinikk- Oslo University Hospital Norwegian School Sport Sciences NIMI Muskelfunksjon og rehabilitering -fra klinikk til forskning til klinikk- Nasjonal Forskningskonferanse Muskelskjelett (MUSS) Gardermoen 15.-16.

Detaljer

Et forskningsprogram om muskelskjelettlidelser og fysioterapi i primærhelsetjenesten

Et forskningsprogram om muskelskjelettlidelser og fysioterapi i primærhelsetjenesten Et forskningsprogram om muskelskjelettlidelser og fysioterapi i primærhelsetjenesten Nina K. Vøllestad Programmet er finansiert gjennom en bevilgning på kr 32 mill kr fra Samt gjennom bidrag fra institusjonene:

Detaljer

Kasuistikk 1 12/1/2011. Jumpers knee konservative tiltak Sarpsborg 9.desember 2011. Jumpers knee konservative tiltak Sarpsborg 9.

Kasuistikk 1 12/1/2011. Jumpers knee konservative tiltak Sarpsborg 9.desember 2011. Jumpers knee konservative tiltak Sarpsborg 9. Jumpers knee konservative tiltak Sarpsborg 9.desember 2011 Jumpers knee konservative tiltak Sarpsborg 9.desember 2011 Håvard Moksnes Spesialist idrettsfysioterapi, MSc Hjelp24 NIMI Stipendiat NIH, Seksjon

Detaljer

Fysioterapi ved artroseknær og degenerative meniskrupturer. Heidi Veeser Gallet, fysioterapeut i klinisk aktivitetsavdeling ved Diakonhjemmet Sykehus

Fysioterapi ved artroseknær og degenerative meniskrupturer. Heidi Veeser Gallet, fysioterapeut i klinisk aktivitetsavdeling ved Diakonhjemmet Sykehus Fysioterapi ved artroseknær og degenerative meniskrupturer Heidi Veeser Gallet, fysioterapeut i klinisk aktivitetsavdeling ved Diakonhjemmet Sykehus Kirurgi og eller fysioterapi? Ingen effekt av artroskopisk

Detaljer

Jobbglidning - noe for ergoterapeuter? Randi Nossum Ergoterapispesialist MSc Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St.

Jobbglidning - noe for ergoterapeuter? Randi Nossum Ergoterapispesialist MSc Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Jobbglidning - noe for ergoterapeuter? Randi Nossum Ergoterapispesialist MSc Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs Hospital 1 Jobbglidning «En prosess der jobbelementer overføres fra en yrkesgruppe

Detaljer

Rehabilitering av skulderplager

Rehabilitering av skulderplager Rehabilitering av skulderplager Fredrik Granviken Tverrfaglig Poliklinikk rygg-nakke-skulder Avd. for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering St Olavs Hospital Skulderplager er en av de mest vanlige muskelskjelettplagene

Detaljer

Livstils intervensjoner i primærhelsetjenesten

Livstils intervensjoner i primærhelsetjenesten Livstils intervensjoner i primærhelsetjenesten Ingrid Følling, Ph.d stipendiat HiNT, HUNT, ISM,NTNU i samarbeid med Innherred Samkommune Oslo 16.11.2012 Bakgrunn Økning i T2DM Økning i overvekt og fedme

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Publikasjonsliste 2010

Senter for idrettsskadeforskning. Publikasjonsliste 2010 Senter for idrettsskadeforskning Publikasjonsliste 2010 29 NORGES IDRETTSHØGSKOLE SENTER FOR IDRETTSSKADEFORSKNING 2010 Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift Alonso, J.M.;

Detaljer

Belyse sosiale ulikhet ved tilgang til revmatologisk behandling/tverrfaglige tiltak.

Belyse sosiale ulikhet ved tilgang til revmatologisk behandling/tverrfaglige tiltak. Samarbeidsprosjekter I tillegg til å lede en rekke forsknings- og fagutviklingsprosjekter er involvert i flere samarbeidsprosjekter, som du kan lese mer om her. Navn på Mål med "Kneartrose og trening"

Detaljer

BRUK AV SPØRRESKJEMA VED ARTROSE

BRUK AV SPØRRESKJEMA VED ARTROSE BRUK AV SPØRRESKJEMA VED ARTROSE SPØRRESKJEMA 1 Ingvild Kjeken, ergoterapeut/phd Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) Diakonhjemmet Sykehus HVORFOR BRUKE SPØRRESKJEMA? For

Detaljer

Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi?

Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi? Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi? Cecilie Varsi Sykepleier PhD Postdoktor Senter for Pasientmedvirkning og Samhandlingsforskning De neste 20 minuttene... Senter for pasientmedvirkning

Detaljer

Surgery versus cognitive intervention and exercises for chronic low back pain. Implications for patient selection

Surgery versus cognitive intervention and exercises for chronic low back pain. Implications for patient selection Surgery versus cognitive intervention and exercises for chronic low back pain. Implications for patient selection Anne Froholdt Prøveforelesning for graden PhD Ryggsmerter plager flest og koster mest -

Detaljer

Fysisk funksjon og livskvalitet hos kvinner med osteopeni med fokus på forebygging av fall og brudd, trening av muskelstyrke og balanse

Fysisk funksjon og livskvalitet hos kvinner med osteopeni med fokus på forebygging av fall og brudd, trening av muskelstyrke og balanse Fysisk funksjon og livskvalitet hos kvinner med osteopeni med fokus på forebygging av fall og brudd, trening av muskelstyrke og balanse Kari Anne Hakestad Sykepleier, PhD-student Ortopedisk avdeling, Oslo

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Elin O. Rosvold Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

Kunnskapsutvikling & endringsarbeid i praksis

Kunnskapsutvikling & endringsarbeid i praksis Kunnskapsutvikling & endringsarbeid i praksis Eksternkurs, St. Olavs Hospital 20.mai 2014 Hilde Strøm Solberg, seksjonsleder fysioterapi / PhD kandidat Oversikt Føringer for kunnskapsutvikling og endringsarbeid

Detaljer

Hverdagsrehabilitering av hjemmeboende eldre personer

Hverdagsrehabilitering av hjemmeboende eldre personer Norsk fagkongress i ergoterapi 2017 Hverdagsrehabilitering av hjemmeboende eldre personer Presentasjon av tre studier i en doktorgradsavhandling Hanne Tuntland, Ingvild Kjeken, Eva Langeland, Birgitte

Detaljer

Klinikk direktør Jan Harald Røtterud

Klinikk direktør Jan Harald Røtterud Strategi dokument for forskning ved ortopedisk klinikk ved Akershus Universitetssykehus 2011-2016 Introduksjon Klinikkens forskningstrategi skal vise kortsiktig og langsiktig mål for at forskning som drives

Detaljer

http://www.ostrc.no/en/person-listing/grethe-mykleust/

http://www.ostrc.no/en/person-listing/grethe-mykleust/ Page 1 of 5 GretheMyklebust Email grethe.myklebust@nih.no Telephone 23 26 23 70 Member of OSTRC PRINT CV Grethe Myklebust PT, PhD is an ass. professor at the Oslo Sports Trauma Research Center. She is

Detaljer

Smertefull kneleddsartrose: Hvor effektiv er egentlig behandlingen av en ikke-sykdom? www.xkcd.com

Smertefull kneleddsartrose: Hvor effektiv er egentlig behandlingen av en ikke-sykdom? www.xkcd.com Smertefull kneleddsartrose: Hvor effektiv er egentlig behandlingen av en ikke-sykdom? www.xkcd.com Hva er (årsaken til) kneleddsartrose? Er det en aldersbetinget degenerasjon av brusken i kneleddet? Osteoarthritis

Detaljer

St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin Fysisk trening som medisin Clinical treatment of patients with substance use disorder: The role of physical

Detaljer

Type 2-diabetes og fedmekirurgi. Dag Hofsø Lege i spesialisering, PhD Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Tønsberg

Type 2-diabetes og fedmekirurgi. Dag Hofsø Lege i spesialisering, PhD Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Tønsberg Type 2-diabetes og fedmekirurgi Dag Hofsø Lege i spesialisering, PhD Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Tønsberg Bør pasienter med type 2-diabetes opereres? Disposisjon Forekomst av fedme og

Detaljer

Forskerroller. Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus. Stipendiatsamling 17 mars 2017

Forskerroller. Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus. Stipendiatsamling 17 mars 2017 Forskerroller Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus Stipendiatsamling 17 mars 2017 Plan for presentasjonen Bakgrunnen for min rolle som forsker Ulike forskerroller

Detaljer

Systematiske Kunnskapsoppsummeringer (Systematic reviews)

Systematiske Kunnskapsoppsummeringer (Systematic reviews) Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Systematiske Kunnskapsoppsummeringer (Systematic reviews) Samarbeid for forskning 23. mars 2009 Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør Plan for presentasjonen Hva er en systematisk

Detaljer

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Spørsmål fra PICOskjema: Hvordan kan ergoterapeuter kartlegge apraksi hos voksne med hjerneslag i venstre hemisfære PubMed, via UiB Dato for søk: 24. november

Detaljer

Fedmeoperasjon for å endre spiseadferd?

Fedmeoperasjon for å endre spiseadferd? Fedmeoperasjon for å endre spiseadferd? Professor, senterleder dr.med. Jøran Hjelmesæth Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende

Detaljer

nye PPT-mal behandlingsretningslinjer

nye PPT-mal behandlingsretningslinjer Nasjonal forskningskonferanse Ny satsing innen muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager 15-16 november 2012 Kunnskapsesenterets Implementering av behandlingsretningslinjer nye PPT-mal Gro Jamtvedt,

Detaljer

Tildelinger 2017 REISESTIPEND

Tildelinger 2017 REISESTIPEND Tildelinger 2017 REISESTIPEND Tiltak Antall Etterutdanning arrangert av NFF, PFF og NMF 82 820 101 Andre kurs 116 553 211 Videreutdanninger

Detaljer

Skjemaet er tredelt: Del 1 skal gi informasjon om pasienten og mål for behandlingen. Det skal fylles ut etter første eller annen gangs konsultasjon

Skjemaet er tredelt: Del 1 skal gi informasjon om pasienten og mål for behandlingen. Det skal fylles ut etter første eller annen gangs konsultasjon ID Skjemaet er tredelt: Del 1 skal gi informasjon om pasienten og mål for behandlingen. Det skal fylles ut etter første eller annen gangs konsultasjon og vil ta ca 5 min Del 2 skal kartlegge behandlingstiltak,

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Publikasjonsliste 2007

Senter for idrettsskadeforskning. Publikasjonsliste 2007 Senter for idrettsskadeforskning Publikasjonsliste 2007 NORGES IDRETTSHØGSKOLE SENTER FOR IDRETTSSKADEFORSKNING 2007 A11 : Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift Akgun U, Karahan

Detaljer

Evaluering - En kilde til inspirasjon

Evaluering - En kilde til inspirasjon Evaluering - En kilde til inspirasjon Bjørn Lau, psykolog Forskningsrådgiver, Lovisenberg DPS Raskere tilbake, Bjorn.Lau@lds.no Professor II, Universitetet i Oslo Hvorfor evaluere det vi gjør? Utvikle

Detaljer

Tverrfaglighet i hjerterehabilitering ved Sykehuset i Vestfold. Kari Peersen Spesialfysioterapeut og phd stipendiat

Tverrfaglighet i hjerterehabilitering ved Sykehuset i Vestfold. Kari Peersen Spesialfysioterapeut og phd stipendiat Tverrfaglighet i hjerterehabilitering ved Sykehuset i Vestfold Kari Peersen Spesialfysioterapeut og phd stipendiat Tverrfaglig Hjerterehabilitering Multidisciplinary Multicomponent Multifaceted Comprehensive

Detaljer

Implementering av internasjonale retningslinjer for behandling av kneog hofteartrose. Anne Therese Tveter

Implementering av internasjonale retningslinjer for behandling av kneog hofteartrose. Anne Therese Tveter Implementering av internasjonale retningslinjer for behandling av kneog hofteartrose Anne Therese Tveter Hovedmål for AktivA Implementere kunnskapsbaserte retningslinjer for behandling av kne- og hofteartrose

Detaljer

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Kathryn Mølstad, RN, Norwegian Nurses Organisation Kay Jansen, MSN, PMHCNS-BC, DNPc, University of Wisconsin- Milwaukee,

Detaljer

Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk)

Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk) Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk) Bård Natvig Institutt for Helse og Samfunn, Avdeling for allmennmedisin, Universitetet

Detaljer

Lyskebrokk og lårbrokk

Lyskebrokk og lårbrokk Lyskebrokk og lårbrokk Ingen treff Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 1 database Treff i 1 database Treff i 3 databaser Treff i 3 databaser Treff i 3 databaser Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer

Detaljer

Gjentatte muskel-skjelettsmerter hos barn og unge med cerebral parese

Gjentatte muskel-skjelettsmerter hos barn og unge med cerebral parese Gjentatte muskel-skjelettsmerter hos barn og unge med cerebral parese Relasjoner til psykisk helse, helserelatert livskvalitet og deltakelse Avhandling for graden PhD Kjersti Ramstad UiO Medisinsk fakultet

Detaljer

Last ned Idrettsskader. Last ned. ISBN: Format: PDF Filstørrelse: Mb

Last ned Idrettsskader. Last ned. ISBN: Format: PDF Filstørrelse: Mb Last ned Idrettsskader Last ned ISBN: 9788245012248 Format: PDF Filstørrelse: 17.07 Mb Denne spennende, nye boken er utarbeidet i samarbeid med IOCs medisinske komité og er et uunnværlig verktøy for alle

Detaljer

Last ned Idrettsskader. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Idrettsskader Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Idrettsskader. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Idrettsskader Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Idrettsskader Last ned ISBN: 9788245012248 Format: PDF Filstørrelse:23.44 Mb REDAKTØR Roald Bahr, MD PhD Seksjon for idrettsmedisinske fag, Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole

Detaljer

CONSORT Consolidated Standards of Reporting Trials

CONSORT Consolidated Standards of Reporting Trials CONSORT Consolidated Standards of Reporting Trials Børge Strømgren, 2017 Consolidated Standards of Reporting Trials Randomiserte kontrollerte forsøk (RCT: Randomised Controlled Trials) er gullstandarden

Detaljer

Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid

Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid Klinikkoverlege/professor Ove Furnes Leder Nasjonalt register for leddproteser Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus,

Detaljer

Acute poisoning by substances of abuse in Oslo Epidemiology, outpatient treatment, and follow-up

Acute poisoning by substances of abuse in Oslo Epidemiology, outpatient treatment, and follow-up Acute poisoning by substances of abuse in Oslo Epidemiology, outpatient treatment, and follow-up Odd Martin Vallersnes Avdeling for allmennmedisin Universitetet i Oslo Akuttmedisinsk avdeling Oslo universitetssykehus

Detaljer

Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser. Ove Furnes www.haukeland.no/nrl

Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser. Ove Furnes www.haukeland.no/nrl Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser Ove Furnes www.haukeland.no/nrl Reasons for revision in knee replacement in Norway 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% pain deep infection loose distal instability

Detaljer

Hvordan kartlegger kommuneergoterapeuter mennesker med kognitiv svikt?

Hvordan kartlegger kommuneergoterapeuter mennesker med kognitiv svikt? Hvordan kartlegger kommuneergoterapeuter mennesker med kognitiv svikt? Linda Stigen PhD stipendiat NTNU Gjøvik Kunnskap for en bedre verden Bakgrunn Gruppen yngre mennesker med langvarige og komplekse

Detaljer

KAM- studien Komplementær og Alternativ Medisin (KAM) blant pasienter med inflammatorisk tarmsykdom, helse, mestring og livskvalitet

KAM- studien Komplementær og Alternativ Medisin (KAM) blant pasienter med inflammatorisk tarmsykdom, helse, mestring og livskvalitet KAM- studien Komplementær og Alternativ Medisin (KAM) blant pasienter med inflammatorisk tarmsykdom, helse, mestring og livskvalitet Randi Opheim Doktorgradskandidat/Fag og forskningssykepleier Gastromedisinsk

Detaljer

Spørreskjema for evaluering av ryggpasienter. Kjersti Storheim PT, dr.scient Ullevål US / NIMI / NAR

Spørreskjema for evaluering av ryggpasienter. Kjersti Storheim PT, dr.scient Ullevål US / NIMI / NAR Spørreskjema for evaluering av ryggpasienter Kjersti Storheim PT, dr.scient Ullevål US / NIMI / NAR Når brukes spørreskjema? Klinisk forskning De fleste skjema er utviklet for dette bruk Daglig klinisk

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

Fra idé til prosjekt: Forskning på Avdeling voksenhabilitering Ahus Inspirasjon fra Nasjonal forskningskonferanse i habilitering 2012

Fra idé til prosjekt: Forskning på Avdeling voksenhabilitering Ahus Inspirasjon fra Nasjonal forskningskonferanse i habilitering 2012 Fra idé til prosjekt: Forskning på Avdeling voksenhabilitering Ahus Inspirasjon fra Nasjonal forskningskonferanse i habilitering 2012 Hvordan bygge opp forskning fra skratch? Etablering og utvikling av

Detaljer

Neuroscience. Kristiansand

Neuroscience. Kristiansand Neuroscience Kristiansand 16.01.2018 Neuroscience Frank E. Sørgaard Medisinsk rådgiver «Hvordan kan MS medikamentenes effekt og sikkerhet sammenlignes»? Neuroscience Når det ikke finne head to head studier

Detaljer

Hvem skal opereres? Skal pasienter med uspesifikke ryggsmerter opereres?

Hvem skal opereres? Skal pasienter med uspesifikke ryggsmerter opereres? Hvem skal opereres? Skal pasienter med uspesifikke ryggsmerter opereres? Jens Ivar Brox, leder nakke og ryggpoliklinikken, OUS, professor II i fysikalsk medisin UiO. Det korte svaret er nei -pasienter

Detaljer

A11: Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee

A11: Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee NORGES IDRETTSHØGSKOLE SENTER FOR IDRETTSSKADEFORSKNING 2004 A11: Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee Andersen, Thor Einar; Arnason, Arni; ; Mechanisms of head injuries in elite

Detaljer

Bariatric Surgery versus Lifestyle Interventions for Morbid Obesity: 5-Year Changes in Body Weight, Risk Factors and Comorbidities

Bariatric Surgery versus Lifestyle Interventions for Morbid Obesity: 5-Year Changes in Body Weight, Risk Factors and Comorbidities Bariatric Surgery versus Lifestyle Interventions for Morbid Obesity: 5-Year Changes in Body Weight, Risk Factors and Comorbidities Bente Øvrebø benteov@me.com Hvorfor? Økt prevalens Mange konsekvenser

Detaljer

Cardiac Exercise Research Group (CERG)

Cardiac Exercise Research Group (CERG) 1 Dorthe Stensvold Cardiac Exercise Research Group (CERG) 2 Vårt forskningsfokus: Å identifisere mekanismer bak de fordelaktige effektene som fysisk trening gir på hjerte, blodårer og skjelettmuskel. 3

Detaljer

Jubileumsseminar i NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi, Tromsø 13.03.14

Jubileumsseminar i NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi, Tromsø 13.03.14 1 Jubileumsseminar i NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi, Tromsø 13.03.14 Systematisert rehabilitering av nylig hjertetransplanterte pasienter Kvalitetssikringsprosjekt The HITTS study MSc/spesialfysioterapeut

Detaljer

Behandling av barn etter fremre korsbåndsskade

Behandling av barn etter fremre korsbåndsskade Behandling av barn etter fremre korsbåndsskade Håvard Moksnes, Spesialist idrettsfysioterapi, PhD Lars Engebretsen, Spesialist i ortopedisk kirurgi, Professor Innhold Hva er et korsbånd? Hva skjer ved

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

Fysioterapi Friedreichs ataksi (FRDA)

Fysioterapi Friedreichs ataksi (FRDA) Fysioterapi Friedreichs ataksi (FRDA) Frambu 22.mars 2012 Kaja Giltvedt, fysioterapeut Fysioterapioppgaver? Koordinator for ansvarsgruppen Ansvarlig for Individuell Plan Veiledning til foreldre, skole,

Detaljer

Rehabilitering etter korsbåndsskade og korsbåndskirurgi Ingrid Eitzen, PT/PhD

Rehabilitering etter korsbåndsskade og korsbåndskirurgi Ingrid Eitzen, PT/PhD Rehabilitering etter korsbåndsskade og korsbåndskirurgi Ingrid Eitzen, PT/PhD NFFs Faggruppe NOR årsmøteseminar, 15. mars 2012 Norsk forskningssenter for aktiv rehabilitering (NAR) Etablert 2004 Hjelp24

Detaljer

LØRDAG 28.FEBRUAR 2015 TEMA: STYRKE

LØRDAG 28.FEBRUAR 2015 TEMA: STYRKE LØRDAG 28.FEBRUAR 2015 TEMA: STYRKE PROGRAM 08.30 REGISTRERING 09.00-09.15 VELKOMMEN 09.15-10.00 3D-analyser av styrketreningsøvelser. Skal du bli BEST må du kunne dette! Tron Krosshaug 10.15-11.00 Forelesning

Detaljer

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Kategori Pasientbehandling atikk Gyldig fra 05.12.2011 Organisatorisk plassering Helse Bergen HF - Medisinsk servicedivisjon - Ergoterapiavdelingen - Revmatologisk avd. Versjon 1.00 Skjema Dok. eier Solveig

Detaljer

Til Dekan og prodekan for undervisning ved Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo

Til Dekan og prodekan for undervisning ved Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Til Dekan og prodekan for undervisning ved Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Innledning Smerte er en av de hyppigste årsakene til at pasienter kontakter helsetjenesten. Epidemiologiske studier

Detaljer

Undersøkelse og rehabilitering av barn med kne- og ankelskader

Undersøkelse og rehabilitering av barn med kne- og ankelskader Undersøkelse og rehabilitering av barn med kne- og ankelskader NFF faggruppe for barnefysioterapi Sandvika 12.mars 2013 Håvard Moksnes Nimi Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering (NAR) Norges

Detaljer

Den kliniske farmasøytens rolle

Den kliniske farmasøytens rolle Den kliniske farmasøytens rolle IMM-modellen Pasientsikkerhetskonferansen 20.02.2014 Navn på forfatter av presentasjonen. Velg View, Header and footer for å endre IMM ledermøte HSØ, Astrid Johnsen Redusert

Detaljer

Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet

Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet Direktør forskning, innovasjon og utdanning Erlend B. Smeland, OUS Forskning i helsesektoren Forskning en av

Detaljer

Rusbehandling hva med den fysiske helsen?

Rusbehandling hva med den fysiske helsen? Clinical treatment of patients with substance use disorder: The role of physical health Rusbehandling hva med den fysiske helsen? Grete Flemmen, PhD ISB, DMF, NTNU og Klinikk for Rus- og Avhengighetsmedisin,

Detaljer

Deltakelse i det nasjonale samarbeidsprosjektet BRO-hva gir det oss?

Deltakelse i det nasjonale samarbeidsprosjektet BRO-hva gir det oss? Deltakelse i det nasjonale samarbeidsprosjektet BRO-hva gir det oss? Spesial ergoterapeut Åse Klokkeide Lokal prosjektkoordinator for RV i BRO prosjektet 1 Om Rehabilitering Vest Privat ideellt selskap

Detaljer

Hva bør komme ut av Norsk hjertestansregister?

Hva bør komme ut av Norsk hjertestansregister? Hva bør komme ut av Norsk hjertestansregister? Trondheim 16 mars 2015 Pe3er Andreas Steen Prof. emeritus, Univ i Oslo 1. Flere overlevere som lever lenger med god hjerne e3er hjertestans 2. Flere overlevere

Detaljer

STavanger ARTroseprosjekt (START) - forskning og kvalitetsforbedring hånd i hånd. Nina Østerås

STavanger ARTroseprosjekt (START) - forskning og kvalitetsforbedring hånd i hånd. Nina Østerås STavanger ARTroseprosjekt (START) - forskning og kvalitetsforbedring hånd i hånd Nina Østerås Fysioterapeut, PhD, seniorforsker Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) Diakonhjemmet

Detaljer

Presentasjon av nye SHP-prosjekter

Presentasjon av nye SHP-prosjekter Presentasjon av nye SHP-prosjekter Promoting patient and professional competencies in diabetes care and management - a prerequisite for high-quality evidence-based health care Førsteamanuensis Marit Graue

Detaljer

Trening med høy intensitet

Trening med høy intensitet Trening med høy intensitet Styrke og utholdenhetstrening etter hjerneslag Tor Ivar Gjellesvik Klinikk for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering Avdeling for ervervet hjerneskade St. Olavs Hospital Trondheim

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Reservoarkirurgi Spesialisering?

Reservoarkirurgi Spesialisering? Reservoarkirurgi Spesialisering? Hans H. Wasmuth St Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim I Norge gjøres det nå omtrent 50 bekkenreservoar pr. år Volum - kvalitet Volum? Kvalitet? Overførings

Detaljer

Kalkskulder. UL veiledet aspirasjon og lavage

Kalkskulder. UL veiledet aspirasjon og lavage Kalkskulder UL veiledet aspirasjon og lavage Stefan Moosmayer 2015 Sykdomsforløpet Syklisk forløp 1/3 tidlig resorpsjon 1/3 sen resorpsjon 1/3 vedvarende Fra: Uhthoff HK, J Am Acad Orthop Surg, 1997 Sykdomsforløpet

Detaljer

Nasjonalt Korsbåndregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak. Knut A. Fjeldsgaard Lars Engebretsen

Nasjonalt Korsbåndregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak. Knut A. Fjeldsgaard Lars Engebretsen Nasjonalt Korsbåndregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Knut A. Fjeldsgaard Lars Engebretsen Haukeland universitetssjukehus, Helse-Bergen Oslo universitetssjukehus HF 1. oktober 2014

Detaljer

Erfaringer fra et ungt liv med CF: overgangen fra barn til voksen med CF. Synne Wiberg, Koordinator i NFCFs Ungdomsråd

Erfaringer fra et ungt liv med CF: overgangen fra barn til voksen med CF. Synne Wiberg, Koordinator i NFCFs Ungdomsråd Erfaringer fra et ungt liv med CF: overgangen fra barn til voksen med CF. Synne Wiberg, Koordinator i NFCFs Ungdomsråd Hvem er jeg? 22år med CF Oppvokst utenfor Bergen Overført fra barn til voksen som

Detaljer

Rehabilitering etter ACL rekonstruksjon

Rehabilitering etter ACL rekonstruksjon Rehabilitering etter ACL rekonstruksjon Norsk Artroskopiforening Hafjellkurset 2007 May Arna Risberg, dr.philos og fysioterapeut NAR, Ortopedisk senter, UUS, NIMI og Norges Idrettshøgskole Innhold! ACL

Detaljer

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2017

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2017 MANUELLTERAPI Hva er en manuellterapeut? Manuellterapi er en offentlig videreutdanning som består av et toårig klinisk master program ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen. Tilsvarende

Detaljer

Tai Chi. Som eksempel på en treningsform ved revamtisk sykdom. Camilla Fongen, fysioterapeut, MSc

Tai Chi. Som eksempel på en treningsform ved revamtisk sykdom. Camilla Fongen, fysioterapeut, MSc Tai Chi Som eksempel på en treningsform ved revamtisk sykdom 1 Fagdag for fysioterapeuter 18. september 2013 Camilla Fongen, fysioterapeut, MSc Tai Chi Utviklet i Kina i 13. århundre Tradisjonell kinesisk

Detaljer

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser Leif Ivar Havelin Nasjonalt register for leddproteser (1987) Hofteregisteret Coxarthrose, utslitt hofte Første vellykkede hofteprotese: Charnley, 1962

Detaljer

Hva er et kvalitetsregister?

Hva er et kvalitetsregister? Nasjonale medisinske kvalitetsregistre som kilder til helsetjenesteforskning Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning Ahus18. mars 2015 Trine Magnus Leder av SKDE Hva er et kvalitetsregister? En prospektiv

Detaljer

Hjerteoperertes nyttiggjøring av fysioterapeutens informasjon

Hjerteoperertes nyttiggjøring av fysioterapeutens informasjon Hjerteoperertes nyttiggjøring av fysioterapeutens informasjon Presentasjon av prosjekt Spesialfysioterapeut Marit Frogum NFF s faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi Seminar Stavanger 24.03.11 UNN Tromsø

Detaljer

Hilde Sylliaas, fysioterapeut og førsteamanuensis, PhD, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hilde Sylliaas, fysioterapeut og førsteamanuensis, PhD, Høgskolen i Oslo og Akershus Hilde Sylliaas, fysioterapeut og førsteamanuensis, PhD, Høgskolen i Oslo og Akershus Ca 9000 hoftebrudd årlig i Norge (Meyer et al 2000) 90 % av alle brudd skjer i forbindelse med fall (Lord 2007) 250

Detaljer

Overvekt og fedme- et økende problem i Innlandet og i Norge?

Overvekt og fedme- et økende problem i Innlandet og i Norge? Overvekt og fedme- et økende problem i Innlandet og i Norge? Haakon E. Meyer Professor Avdeling for samfunnsmedisin Universitetet i Oslo & Nasjonalt folkehelseinstitutt Andel (%) med fedme 40-42 år gamle

Detaljer

Fagutviklings- og forskningsprosjekter NRRK. Revmatisk sykdom/artrose

Fagutviklings- og forskningsprosjekter NRRK. Revmatisk sykdom/artrose Fagutviklings- og forskningsprosjekter NRRK Revmatisk sykdom/artrose Utbredte, kroniske muskel- og skjelettsmerter og overvekt hva kommer først? Prosjektperiode: 2011-2015 Kne- og hofteartrosepasientene

Detaljer

De uunnværlige mellomledd Pårørendes deltagelse under og etter utskrivning fra sykehus

De uunnværlige mellomledd Pårørendes deltagelse under og etter utskrivning fra sykehus De uunnværlige mellomledd Pårørendes deltagelse under og etter utskrivning fra sykehus 26. oktober 2016 Den 5. nasjonale konferansen for omsorgsforskning Line Kildal Bragstad, Ergoterapeut, PhD Marit Kirkevold,

Detaljer

Forskning ved NaKs. Monica Eftedal Møteplassen 13.09.10 14.09.10

Forskning ved NaKs. Monica Eftedal Møteplassen 13.09.10 14.09.10 Forskning ved NaKs Monica Eftedal Møteplassen 13.09.10 14.09.10 Systematisk litteraturstudie ARR Problemstilling: Bidrar aktive intervensjoner til at yrkesaktive personer med langvarige muskel-/skjelettplager

Detaljer

Barn med svake matematiske ferdigheter i barnehagealder resultater fra Stavangerprosjektet

Barn med svake matematiske ferdigheter i barnehagealder resultater fra Stavangerprosjektet Barn med svake matematiske ferdigheter i barnehagealder resultater fra Stavangerprosjektet Elin Reikerås Førsteamanuensis Lesesenteret, Universitetet i Stavanger et samarbeidsprosjekt mellom Stavanger

Detaljer

Demens/kognitiv svikt - mistanke om

Demens/kognitiv svikt - mistanke om Demens/kognitiv svikt - mistanke om Treff i 1 database Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 1 database Treff i 5 databaser Treff i 3 databaser Treff i 1 database Treff i 4 databaser Kunnskapsbaserte

Detaljer

Rusmiddelforgiftninger 2003. Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo Behandling ved Legevakten og oppfølging etterpå

Rusmiddelforgiftninger 2003. Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo Behandling ved Legevakten og oppfølging etterpå Oslo kommune Legevakten Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo Behandling ved Legevakten og oppfølging etterpå Odd Martin Vallersnes Legeskiftleder/Stipendiat Spesialist i allmennmedisin Allmennlegevakten

Detaljer

Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser

Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser Til konferanse «Jobbnærvær, mangfold og inkludering», Bodø, 27. oktober 2014 Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser Kristine Pape, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Sosial epidemiologi, arbeid og

Detaljer

PIH - Fra klinisk utviklingsprosjekt til etablert behandlingstilbud i Helse Sør- øst

PIH - Fra klinisk utviklingsprosjekt til etablert behandlingstilbud i Helse Sør- øst PIH - Fra klinisk utviklingsprosjekt til etablert behandlingstilbud i Helse Sør- øst Kristian Sørensen, Psykologspesialist og Ida E. Vestrheim, Cand. San./ leder Program Intensivert Habilitering Historikk

Detaljer