hetetokter Effektiv og trygg løsning mot humørsvingninger nattesvette ubehag i muskler og ledd Mer livskvalitet i hverdagen!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "hetetokter Effektiv og trygg løsning mot humørsvingninger nattesvette ubehag i muskler og ledd Mer livskvalitet i hverdagen!"

Transkript

1 Effektiv og trygg løsning mot hetetokter humørsvingninger nattesvette redusert sexlyst ubehag i muskler og ledd tørr og sår skjede Femarelle er dokumentert like effektiv som østrogen mot hetetokter! Mer livskvalitet i hverdagen!

2 Du er ikke den eneste Du som er har ikke den slike eneste plager. som har Du slike er én plager. av Du flere er millioner én av flere millioner kvinner kvinner som som har ubehag i har ubehag forbindelse med i forbindelse med overgangsalderen. overgangsalderen. Stadig flere velger den Stadig effektive flere velger og trygge den effektive løsningen og trygge løsningen

3 Hva skjer i tiden før overgangsalderen? Kvinner i begynnelsen av 40-årene, har færre follikler igjen i eggstokkene. Mange opplever en begynnende tendens til at eggløsning og menstruasjon ikke skjer like regelmessig som før. Siden folliklene produserer mye av østrogenet i kroppen, fører dette til at østrogennivåene begynner å synke. Tiden frem til du runder år og menstruasjonen opphører helt, kalles premenopause. Da varierer østrogennivåene i kroppen mer enn tidligere, men trenden går hele tiden mot lavere nivåer. Utviklingen går sjelden jevnt, og for mange er det vanskelig å venne seg til at svingningene kan være så uforutsigbare. Reduserte østrogennivåer i kroppen betyr at mange opplever fysisk, mental og emosjonell ubalanse og dette blir en del av deres opplevelse av overgangsalderen. Menopausen er tiden etter siste menstruasjon. De fleste kaller det overgangsalder eller klimakterium. Østrogennivåene er nå så lave at livmorslimhinnen ikke bygges opp, menstruasjonen opphører og menopausen er et faktum. De fleste møter de første signalene om at en ny livsfase er underveis i alderen mellom 45 og 55 år. Gjennomsnittsalderen for siste menstruasjon er 51 år. Hos enkelte skjer dette likevel så tidlig som i 30 års alderen, mens det hos andre først skjer etter fylte 60. Noen kvinner må fjerne eggstokkene og/eller livmoren kirurgisk og kommer i overgangsalderen over natten. På samme måte som puberteten, er også overgangsalder en naturlig fase i livet og i kroppens utvikling. Det er ikke en sykdom.

4 Hvilke plager følger med overgangsalderen? Siden kroppen produserer mindre østrogen når overgangsalderen nærmer seg, opplever de fleste kvinner (8 av 10) forskjellige plager og besvær: Plager som har sammenheng med blodomløpet: Hetetokter, nattesvette og søvnforstyrrelser. Psykologiske plager: Humørsvingninger, irritabilitet, manglende energi, utslitthet, tretthet, nedstemthet og hos enkelte til og med klinisk depresjon. Fysiologiske plager: Muskel- og leddplager, lokal østrogenmangel som gir tørr og sår skjede, urinveisinfeksjoner, redusert sexlyst og andre symptomer. Symptomene kan vare fra 6 måneder til 10 år eller lenger, og har stor betydning for livskvaliteten. Til denne perioden av livet hører også økt risiko for hjerte-/karsykdommer og at skjelettet svekkes (bentap), noe som kan føre til benskjørhet (osteopeni og osteoporose). Hvordan opplever norske kvinner overgangen? Overgangsalderen er en livsfase som ikke har et fast, felles forløp for alle kvinner. Opplevelsen av de forandringene som kommer vil være helt individuell. Det finnes også forskjeller fra land til land og mellom kulturer. Gjennom forskjellige studier, finner man likefullt en del fellesnevnere og typiske trekk. Blant norske kvinner mellom 45 og 69 år er hetetokter og nedsatt sexlyst de to vanligste plagene. I aldersgruppen fra 45 til 49 er det hetetoktene som dominerer. Blant kvinner i alderen fra 50 til 64 år er redusert sexlyst det vanligste, mens kvinnene fra 65 år og oppover har plager i muskler og ledd. Redusert sexlyst betyr redusert livskvalitet for mange. Hos de fleste har dette sammenheng med at overgangsalderen også resulterer i tørre og såre slimhinner i skjeden som kan gi smerter, irritasjon eller kløe. Disse forandringene gjør det vanskelig å ha et tilfredsstillende seksualliv.

5 Er det noe mer enn disse plagene du bør tenke på? Ja. Helt fra 30 års alderen svekkes skjelettet gradvis hos kvinner. Skjelettet blir stadig svakere fremover mot overgangsalderen. Første året etter at menstruasjonen har opphørt, går bentapet ekstra raskt. Det er viktig å være klar over dette siden det skjer helt umerkelig. De fleste oppdager det ikke før det er for sent, dvs. etter at de har hatt et brudd som følges av smerter og plager. Norske kvinner bør være spesielt på vakt siden de ligger på verdenstoppen når det gjelder brudd som skyldes bentap midt i livet. Mange har hørt om benskjørhet (osteoporose), men de fleste bruddene, over 80%, rammer kvinner mellom 50 og 60 år som føler seg friske og raske, er svært aktive og som ikke har fått noen diagnose. Er det nødvendig å gjøre noe med plagene og bentapet som følger i denne perioden? Ja. De fleste kvinner lever 1/3 av livet sitt etter at menstruasjonen har opphørt. Å sørge for en effektiv egenpleie i disse årene gir bedre helse og høyere livskvalitet. Det er ingen grunn til å akseptere en lavere livskvalitet og plager. Helsepersonell råder kvinner til å redusere plagene mest mulig og så tidlig som mulig. Spesielt viktig er det å dempe hetetokter og nattesvette fordi dette, i tillegg til ubehaget, gir en uheldig belastning på hjernecellene da blodtilførselen til hjernecellene kan stoppe opp under hetetokter.

6 Hvilke behandlinger er tilgjengelige? Det finnes en lang rekke studier som påviser at kvinner som velger å bruke medisin med hormoner utsetter seg for tildels stor helserisiko og uønskede bivirkninger. Dette har ført til at mange kvinner og leger ikke lenger ønsker å bruke østrogenmedisin. Det markedsføres også en lang rekke produkter (kosttilskudd) som ikke er vitenskapelig utprøvd når det gjelder effekt eller trygghet. Resultatet er at mange kvinner ikke finner en trygg og sikker løsning som både letter plagene og som styrker benbygningen. Hva er en ideell løsning? Det er to viktige krav til en ideell behandling i overgangsalderen. Effekt: Løsningen må være vitenskapelig kontrollert slik at man vet at den er effektiv i forhold til å lette plager samtidig som den også må styrke benbygningen. Sikkerhet: Løsningen må ikke påvirke uønskede vevstyper, slik som bryst- og livmorvev. Dette kan føre til at det etter hvert utvikler seg uønsket sykdom. Løsningen må altså være trygg både på kort og lang sikt. For å kunne styrke benbygningen samtidig med at plagene dempes, må behandlingen rettes inn mot fysiologiske mekanismer som påvirkes av østrogen. For at en slik behandling skal være trygg, må den bare påvirke de vevstypene som trenger stimulering; den må virke selektivt. En type behandling som kan oppfylle disse kravene er en type produkter som har fått betegnelsen SERM (Selective Estrogen Reseptor Modulator/selektiv østrogenreseptormodulator). SERM-produkter påvirker bare spesielle vevstyper; de som trenger å stimuleres for å lette plager og forsterke benbygningen. De påvirker ikke vev hvor endringer kan gi alvorlige bivirkninger slik som i bryst- og livmorvev.

7 Finnes det en slik behandling? Ja. Femarelle er et produkt som er utviklet på grunnlag av disse prinsippene. Studier har vist at Femarelle virker selektivt, som en SERM som bare stimulerer enkelte vevstyper slik at plagene lettes og benbygningen styrkes. Samtidig har ikke Femarelle negative og uønskede virkninger på livmor- og brystvev. For kvinner i overgangsalderen og deres leger er det viktig å vite at en studie ved Universitetet i Athen dokumenterer at Femarelle har like god effekt mot hetetokter som legemidler med østrogen, samtidig som Femarelle er trygg å bruke. På side 19 i dette heftet finner du en oversikt med denne og andre vitenskapelige studier som er publisert om Femarelle. Hva med sex? Forskere og gynekologer ved New York Universitet har i samarbeid med en gruppe kvinner i overgangsalderen, som hadde alvorlige plager forbundet med sex og samleie, testet ut om Femarelle også kan hjelpe på dette området. Resultatene imponerte forskerne og overrasket og gledet brukerne. Etter 12 ukers bruk av Femarelle opplevde alle deltagerne betydelige forbedringer. Overflatevevet i skjeden hadde bygd seg opp igjen, samtidig som skjedesekretet igjen var normalt, som hos kvinner i fruktbar alder. Ved hjelp av en indeks, gav disse kvinnene uttrykk for at den seksuelle livskvaliteten var forbedret med over 60% på disse 12 ukene. Femarelle det sikre valget Hvorfor kan Femarelle være riktig for meg? Kliniske studier viser at Femarelle virker raskt og lindrer plager du kan oppleve i forbindelse med overgangsalderen, som nattesvette, hetetokter og lett hodepine samt ledd- og muskelplager. De kliniske studiene viser også at Femarelle styrker benbygningen på en effektiv måte og fører til at det dannes nytt, sterkt benvev. Femarelle forebygger altså at skjelettet svekkes gradvis og umerkelig og bidrar til god benhelse. I tillegg til at de forskjellige effektene er godt dokumentert, viser studiene som er gjennomført at det er trygt å bruke Femarelle over tid. Siden Femarelle virker selektivt, påvirkes bare de vevstypene som er nødvendige for å lette plagene og styrke benbygningen ikke bryst- og livmorvev. Femarelle påvirker heller ikke blodets koagulerende egenskaper og gir derfor ikke økt risiko for blodpropp. Femarelle har vært på markedet siden 2000, og selges i mange land. Det er ikke rapportert om alvorlige bivirkninger ved bruk av Femarelle, og produktet er laget for egenpleie.

8 Hva opplever de som prøver Femarelle for første gang? Hvilke erfaringer har leger og gynekologer? Gjennom et par år har vi systematisk samlet inn data blant nye brukere av Femarelle. 180 gynekologer og leger bidro med data fra pasienter som prøvde Femarelle, i tillegg til at et mindre antall helsekostbutikker. Dette har gitt oss et omfattende erfaringsmateriale fra forskjellige land og kulturer. Ca kvinner i Norge, Sverige, Spania, Litauen og India var engasjert og førte dagbøker med sine erfaringer og besvarte spørsmål. Femarelle gir effekt raskt! Utprøvingen varte i bare 5 uker. Først en uke uten behandling for å fastslå en startstatus, deretter brukte deltagerne Femarelle i 4 uker. De førte daglig regnskap med antall hetetokter og andre plager. Nesten 9 av 10 kvinner, 86%, fikk redusert antallet hetetokter når de brukte Femarelle. Dessuten ble intensiteten i hetetoktene kraftig redusert. Dette er et svært godt resultat på bare én måned. Det er også interessant at de kvinnene som hadde flest og mest plagsomme hetetokter (ca 25%) også var de som oppnådde størst forbedring. Hele 93% av disse fikk en reduksjon. Dette viser at Femarelle også er et aktuelt alternativ for den gruppen som ofte får resepter på østrogenmedisin uten videre. Flere andre viktige effekter I tillegg til hetetokter ble deltagerne spurt om en del andre plager som hører til overgangsalderen. Disse plagene er ikke like utbredt som hetetokter, men like fullt ganske vanlige og selvsagt plagsomme for dem det gjelder. Over halvparten hadde f.eks. dårlig eller svært dårlig søvnkvalitet før de begynte med Femarelle. Det viser seg at Femarelle gir gunstige virkninger for svært mange også i forhold til alle disse plagene. Bedre livskvalitet Utprøvingen viser at de aller fleste kvinnene som prøver Femarelle oppnår forskjellige forbedringer på kort tid. De opplever selvsagt dette som positivt, og det uttrykkes på forskjellige måter. Noen sier at de får fred i sinnet, andre at de føler seg lykkelige og noen sier at de har fått tilbake vitaliteten. De fleste, langt over 60%, oppsummerer med at de har fått betydelig bedre livskvalitet. Hele 9 av 10 kvinner opplevde én eller flere positive effekter ved å bruke Femarelle i denne utprøvingen. På få uker har også nesten 200 gynekologer og leger fått bekreftet at Femarelle gir svært god effekt og hele 95% vurderte resultatene som tilfredsstillende eller svært tilfredsstillende.

9 Spørsmål og svar om Femarelle Femarelle kalles en SERM. Hva betyr det? SERM betyr Selective Estrogen Reseptor Modulator. SERM-produkter påvirker bare spesielle vevstyper. Østrogenet i legemidler påvirker reseptor alfa (brystvev og livmorvev), Femarelle påvirker reseptor beta (hjerne og benvev). Femarelle påvirker ikke vev hvor endringer kan gi alvorlige bivirkninger, slik som cellevekst i bryst- og livmorvev, TSH-verdier, FSH-verdier (høyt og lavt stoffskifte), hormonprofil eller gi risiko for blodpropp. Er Femarelle vitenskapelig dokumentert? Femarelle er dokumentert trygg i bruk og er dokumentert trygg i forhold til brystkreft, livmorkreft, blodpropp, for høyt og for lavt stoffskifte (TSH og FSH). Femarelle er dokumentert like effektivt som østrogen mot hetetokter. Det er dokumentert at Femarelle styrker benbygningen. Det er ikke rapportert om noen alvorlige bivirkninger eller kontraindikasjoner i forbindelse med bruk av Femarelle. Hva brukes Femarelle for? Femarelle kan redusere en lang rekke plager som er vanlige i forbindelse med overgangsalderen, styrke skjelettet og sikre sunn benbygning. Reduserte plager betyr bedre livskvalitet. 3 av 4 kvinner får god effekt av Femarelle. Hvem gjelder dette? De fleste kvinner opplever en rekke forskjellige av de nevnte plagene i forbindelse med overgangsalderen. Dette er kvinner i alderen fra år og oppover. Også yngre kvinner opplever begynnende, diffuse plager, som det kan være vanskelig å forbinde med begynnende overgangsalder, men også disse kvinnene kan ha god nytte av å bruke Femarelle. Hvordan skal Femarelle brukes riktig? En kapsel Femarelle inntas to ganger daglig, med eller uten mat. Kvinner som har store plager om natten, kan ha nytte av å øke doseringen til to kapsler om kvelden. Er plagene størst på dagtid, kan de ta to kapsler om morgenen, over en periode på 1-2 mnd. Kvinner som bytter fra østrogen til Femarelle vil i noen tilfeller oppleve at det kan ta 2-3 uker før de får full effekt av Femarelle. Dette har sammenheng med at reseptorene i kroppen trenger tid på å omstille seg fra østrogenstimulering til Femarelle. Hvor lenge bør jeg bruke Femarelle? Fordi Femarelle både demper plager forbundet med overgangsalder og bidrar til å sikre en sunn benbygning, kan Femarelle brukes helt fra du registrerer ubehag og plager og fremover så lenge behovet er der. Hetetokter kan være plagsomme i fra 6 måneder til 10 års tid - hos enkelte varer de livet ut. Langtidsbruk av Femarelle styrker benbygningen.

10 Hva hvis jeg glemmer å ta en kapsel? Hvis du glemmer å ta en dose kan denne tas så snart som mulig senere, det er best å ta kapslene regelmessig. Men det er ingen grunn til å doble dosen om du har gått glipp av en dose. Hva inneholder Femarelle? Hver kapsel inneholder 322 mg fermentert/varmebehandlet konsentrat (DT56a) av en spesielt stor soyabønne som ikke er genmodifisert. Soyabønnene som brukes er økologisk dyrket i Canada. Hver kapsel inneholder dessuten 108 mg linfrø som forbedrer opptaket og forsterker effekten. Kapselen er laget av gelatin (og er halal). Hvor kan jeg kjøpe Femarelle? Femarelle får du kjøpt over hele landet der det selges helsekost, i Boots Apotek eller direkte fra Hvordan bør Femarelle oppbevares? Femarelle bør lagres tørt, kjølig og utenfor barns rekkevidde. Hvem kan gi svar på spørsmål? Hos leger, terapeuter eller der du kjøper Femarelle kan du få mer informasjon. Du kan også finne nyttig informasjon på eller Du kan også få svar på spørsmål hos Arcon Norway as per telefon: eller e-post: Publiserte studier, artikler og sammendrag: 1 Yoles I, Yogev Y, Frenkel Y, Hirsch M, Nahum R, Kaplan B, Efficacy and safety of standard versus low-dose Femarelle (DT56a) for the treatment of menopausal symptoms. Clin Exp Obstet Gynecol 2004, 31: Yoles I. Femarelle for the management of Menopause: from Cell Receptors to the Patient. J. of Gynecological Endocrinology Yoles I, Yogev Y, Frenkel Y, Nahum R, Hirsch M, Kaplan B. Femarelle (DT56a): a new phytoselective estrogen receptor modulator-like substance for the treatment of postmenopausal bone loss. Menopause 2003:10(6): Somjen D., Katzburg S. Lieberherr M., Hendel D., Yoles I. DT56a Stimulates Gender-Specific Human Cultured Bone Cells In Vitro. J. of Steroid Biochemistry & Molecular Biology 2006; 98(1): Yoles I., and Lilling G. Pharmacological Doses of the Natural phyto-serm DT56a (Femarelle) Have no Effect on MCF-7 Breast Cancer Cell-Line. European J. of Obstetrics & Gynecology & Reproductive Biology 2006;130(1): Nachtigall L., et al. Clot Formation Assay in Postmenopausal Women Receiving Femarelle DT56a), Oral or Transdermal Estrogens European Society of Gynecology 2007; book of abstracts p Somjen D, Yoles I. DT56a (Femarelle) selectively stimulates creatine kinase specific activity in skeletal tissues of rats but not in the uterus. J Steroid Biochem Mol Biol Jul;86(1): Somjen D, Katzburg S, Livne E, Yoles I. DT56a (Femarelle) stimulates bone formation in female rats. BJOG Jul;112(7): Oropeza MV, Orozco S, Ponce H, Campos MG. Femarelle lacks peripheral estrogen-like actionsin the rat reproductive tract. Reprod Toxicol Jul-Aug;20(2): Somjen D, Katzburg S, Knoll E, Hendel D, Stern N, Kaye AM, Yoles I. DT56a (Femarelle): A natural selective estrogen receptor modulator (SERM). J Steroid Biochem Mol Biol May;104(3-5): Yoles I, Lilling G. Pharmacological doses of the natural phyto-serm DT56a (Femarelle) have no effect on MCF-7 human breast cancer cell-line. Eur J. Obstet Gynecol Reprod Biol Jan;130(1): Somjen D, Katzburg S, Lieberherr M, Hendel D, Yoles I. DT56a stimulates gender-specific human cultured bone cells in vitro. J Steroid Biochem Mol Biol Jan;98(1): Somjen D, Yoles I. DT56a stimulates creatine kinase specific activity in vascular tissues of rats. J. Endocrinol Invest Oct;26(10): Yoles I. Femarelle for the Management of Menopause: From Cell Receptors to the Patient. J. of Gynecological Endocrinology 2008; 24(1): Nachtigall L. Femarelle, the First Line Treatment for the Management of Menopause. J. of Gynecological Endocrinology 2008; 24(1): Genazzani A.R. Menopause in the 21st Century: The Search for the Ideal SERM. J. of Gynecological Endocrinology 2008; 24(1):77 17 Yoles I. The Research on Femarelle: Past, Present and Future. J. of Gynecological Endocrinology 2008; 24(1):76 18 Genazzani A-R. et al. Brain-region responsiveness to DT56a (Femarelle) administration on allopregnanolone and opioid content in ovariectomized rats. Menopause: The Journal of The North American Menopause Society Vol. 16, No. 5, pp. 1037/ Nachtigall MJ, Jessel RH, Flaumenhaft R, Nachtigall R, Yoles I, Naftolin F, Nachtigall LE. The selective estrogen receptor modulator DT56a (Femarelle) does not affect platelet reactivity in normal or thrombophilic postmenopausal women. Menopause Mar;18(3): Lila Nachtigall, Margaret Nachtigall, Frederick Naftolin, Richard Nachtigall. DT56a for the Treatment of Vaginal Atrophy. Climacteric 2011;Volume 14 Supplement 1:30 21 Margaret Nachtigall, Frederick Naftolin, Richard Nachtigall, Israel Yoles, Lila E. Nachtigall A Prospective Study of DT56a (Femarelle) for the Treatment of Postmenopausal Vaginal Atrophy, Poster presentation, NAMS Congress, Sept Labos G PM & al: Efficacy and safety of DT56a compared to hormone therapy in Greek post-menopausal women, J Endocrinol Invest Jul-Aug;36(7):521-6, publisert på internett, 8. april 2013 Sammendrag av de fleste studiene finnes på søk på Femarelle

11 Hjelp Løsningen oss med er Z SKIN å bli bedre REPAIR Vi er svært opptatt av at du som kunde skal bli fornøyd med våre produkter. Derfor arbeider vi kontinuerlig med hvordan vi skal utvikle våre produkter og informasjonen vår til deg som er bruker. Der er derfor viktig for oss om du deler dine erfaringer med Femarelle med oss. Vi er takknemlige om du vil sende oss svar på spørsmålene under: 1. Hvorfor valgte du Femarelle? 2. Hvor lenge har du brukt Femarelle? 3. Hvordan opplever du at Femarelle har fungert for deg? 4. Hvor kjøpte du Femarelle? 5. Hvor fikk du kjennskap til Femarelle? Send svar på ett eller flere av spørsmålene i epost til eller i brev til Arcon Norway as, postboks 6, 4801 Arendal. Vi vil kvittere med hyggelige produktpakker til alle som gir oss respons. Arcon Norway AS VERDENSPATENTERT LØSNING FOR VANSKELIG HUD Postboks 6, 4801 Arendal Arcon Norway AS Postboks 6, 4801 Arendal Tlf Fax Tlf Fax Grafisk produksjon: Bjorvand & co, Kristiansand Arcon Norway AS, Postboks 6, 4801 Arendal Telefon Faks Epost

Ny førstelinjebehandling av overgangsplager

Ny førstelinjebehandling av overgangsplager Ny førstelinjebehandling av overgangsplager Monografi 2012 Forord Femarelle et kosttilskudd med dokumentert effekt for livskvalitet i overgangsalderen Femarelle er et kosttilskudd, ikke et legemiddel.

Detaljer

Ny førstelinjebehandling av overgangsplager

Ny førstelinjebehandling av overgangsplager Ny førstelinjebehandling av overgangsplager Monografi 2013 Forord Femarelle et kosttilskudd med dokumentert effekt for livskvalitet i overgangsalderen Femarelle er et kosttilskudd, ikke et legemiddel.

Detaljer

potek itt A SENIOR asjonsbrosjyre fra D n inform E

potek itt A SENIOR asjonsbrosjyre fra D n inform E En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek SENIOR Innhold: Velkommen til Ditt Apotek...4 Hva er Ditt Apotek?...4 Ditt Apotek styres av medlemmene...5 Alt før 50 er oppvarming!...6 Hvordan legge grunnlaget

Detaljer

Kvinner. - vi gir deg bedre helse

Kvinner. - vi gir deg bedre helse En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Kvinner - vi gir deg bedre helse Innhold 15-30 år...s 4 Menstruasjon...s 4 Pubertet, Hormoner, Smerter Prevensjon...s 7 Kondom, P-piller, P-sprøyte, P-stav, P-ring,

Detaljer

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er skjoldbruskkjertelen og hvilken funksjon har den? Skjoldbruskkjertelen

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. www.minbehandlingmittvalg.eu

Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. www.minbehandlingmittvalg.eu Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. www.minbehandlingmittvalg.eu 02 Min Behandling Mitt Valg 03 Innhold Din kropp Ditt valg... 04 Hva er opioidavhengighet... 06 Se tegnene på

Detaljer

Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde

Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med pasienter som nå er nær eller allerede

Detaljer

www.aidsmap.com HIV & kvinner Norsk Første utgave 2010

www.aidsmap.com HIV & kvinner Norsk Første utgave 2010 www.aidsmap.com HIV & kvinner Norsk Første utgave 2010 Denne utgaven er redigert av Positively UK (tidligere Positively Women) Første norske utgave 2010 Tilpasset fra fjerde engelske utgave 2010 Takk til

Detaljer

Hjerter i lyst og nød

Hjerter i lyst og nød Hjerter i lyst og nød Seksualitet og hjertesykdom Et hefte for helsepersonell Dette heftet er en del av prosjektet HJERTER I LYST OG NØD. Prosjektet er finansiert med midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering

Detaljer

Barn født små i forhold til gestasjonsalder (SGA)

Barn født små i forhold til gestasjonsalder (SGA) Barn født små i forhold til gestasjonsalder (SGA) Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med omsorgspersoner og foreldre

Detaljer

Til deg som bruker antidepressiva

Til deg som bruker antidepressiva Til deg som bruker antidepressiva Myter og fakta om antidepressive legemidler ved behandling av angst og depresjon Lars Tanum, overlege dr. med. Desember 2003 Om heftet Depresjon og angst er blant de hyppigste

Detaljer

Graviditet og abort. Her forklarer vi litt om graviditet og abort

Graviditet og abort. Her forklarer vi litt om graviditet og abort Graviditet og abort Her forklarer vi litt om graviditet og abort GRAVIDITET OG ABORT Å bli gravid er alltid en spesiell opplevelse! Lengselen etter barn har ingenting med kjønn eller seksuell legning å

Detaljer

Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist. Brystkreft. En informasjonsbok for pasienter og pårørende

Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist. Brystkreft. En informasjonsbok for pasienter og pårørende Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist Brystkreft En informasjonsbok for pasienter og pårørende Forord Livet byr på mange overraskelser, gledelige og vanskelige i en blanding som ikke alltid virker

Detaljer

Norges Helsehøyskole - Campus Kristiania, Bacheloroppgave

Norges Helsehøyskole - Campus Kristiania, Bacheloroppgave Norges Helsehøyskole - Campus Kristiania, Institutt for akupunktur Bacheloroppgave Akupunktur mot hetetokter ved antiøstrogenbehandling av brystkreftopererte (1) Studentnummer: 100513 Kull: Bad10 Innlevering:

Detaljer

MEDOX. Medox tok knekken på 30 år med smerter og stivhet

MEDOX. Medox tok knekken på 30 år med smerter og stivhet MEDOX Nytt NR. 2/2014 Medox tok knekken på 30 år med smerter og stivhet I 1982 fikk Sven Arne Iversen diagnosen leddgikt (revmatisme artritt). I flere år gikk han på sterke medisiner. Da Sven Arne begynte

Detaljer

Hvem er dette heftet beregnet på?

Hvem er dette heftet beregnet på? Veksthormonmangel Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med omsorgspersoner og foreldre til barn som nylig har fått

Detaljer

Løsning på hårproblemer og daglig hårpleie

Løsning på hårproblemer og daglig hårpleie Løsning på hårproblemer og daglig hårpleie Postboks 6, 4801 Arendal Tlf: 37 00 35 35 Fax: 37 02 65 34 www.arcon-norway.no E-mail: salg@arcon-norway.no Bestselgere siden 1996! Vi har utviklet effektive

Detaljer

Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no >

Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no > Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no > 30 Innhold 3 Innledning 6 Kreftsmerter 8 Om smerter og smertebehandling 17 Generelt om morfin i smertebehandlingen

Detaljer

Morfin og kreft. Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende.

Morfin og kreft. Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. Innhold 3 Innledning 4 Kreftsmerter 6 Om smerter og smertebehandling 15 Generelt om morfin i smertebehandlingen 22 Praktisk gjennomføring

Detaljer

Diabetes. magazine. Vår nye folkesykdom! Supertilbud i april: shine club magazine MARS 2006. Natural glykemic index balance er løsningen

Diabetes. magazine. Vår nye folkesykdom! Supertilbud i april: shine club magazine MARS 2006. Natural glykemic index balance er løsningen shine club MARS 2006 magazine Diabetes Vår nye folkesykdom! Natural glykemic index balance er løsningen Side 6 og 7 + Supertilbud i april: Multi Vital Shower Gel Daily Care Shampoo og Essential Restore

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

BACHELOROPPGAVE AKU 10 BA11 KANDIDATNUMMER: 101072 NORGES HELSEHØYSKOLE CAMPUS KRISTIANIA BACHELOR I AKUPUNKTUR

BACHELOROPPGAVE AKU 10 BA11 KANDIDATNUMMER: 101072 NORGES HELSEHØYSKOLE CAMPUS KRISTIANIA BACHELOR I AKUPUNKTUR NORGES HELSEHØYSKOLE CAMPUS KRISTIANIA BACHELOR I AKUPUNKTUR Illustrasjon: http://www.funny- joke- pictures.com/2013/11/ funny- winter- snowman- cartoon- pictures.html#.u0vystwbywc BACHELOROPPGAVE AKU

Detaljer

Prevensjon. Her forklarer vi litt om ulike former for prevensjon

Prevensjon. Her forklarer vi litt om ulike former for prevensjon Prevensjon Her forklarer vi litt om ulike former for prevensjon NØDPREVENSJON Den mest benyttede nødprevensjon er nødprevensjonspillen, også kalt krisepillen. Den kan brukes hvis den vanlige metoden mislykkes,

Detaljer

Prader-Willis syndrom (PWS)

Prader-Willis syndrom (PWS) Prader-Willis syndrom (PWS) Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med omsorgspersoner og foreldre til barn med Prader-Willis

Detaljer

Genene gav Marit kreft

Genene gav Marit kreft NR. 3 /4 / 2011-10. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Genene gav Marit kreft datteren testet frisk 10 14 18 Lytt til kroppen selv om du har vært på kontroll Amputert feminimitet Forsker frem mer

Detaljer

http://www.diakonova.no/neted/services/file/?hash=559909d9d5e4c99f5f380290c54 7647f

http://www.diakonova.no/neted/services/file/?hash=559909d9d5e4c99f5f380290c54 7647f Tittel: Abstinenser og smerte en utfordring? Tillater du at oppgaven din publiseres i Brage? http://www.diakonova.no/neted/services/file/?hash=559909d9d5e4c99f5f380290c54 7647f (Sett kryss) x JA, jeg tillater

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI En veileder for familier Designed by r//evolution 01434 606155 Innhold 1 Innledning 04 2 Hvordan bruke denne veilederen 05 3 Diagnose 11 4 Nevromuskulær

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER INNHOLD VIKTIG INFORMASJON 1 1. INNLEDNING 2 2. HVORDAN BRUKE DENNE VEILEDEREN 3 3. DIAGNOSE 7 4. NEVROMUSKULÆR OPPFØLGING bevare

Detaljer

Bevegelse i alle ledd

Bevegelse i alle ledd rapporten Bevegelse i alle ledd Nye diagnosemetoder og ny behandling fører til at flere personer med en revmatisk leddsykdom kan være i bevegelse og leve et aktivt liv. Les også om: Tidlig behandling gir

Detaljer