hetetokter Effektiv og trygg løsning mot humørsvingninger nattesvette ubehag i muskler og ledd Mer livskvalitet i hverdagen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "hetetokter Effektiv og trygg løsning mot humørsvingninger nattesvette ubehag i muskler og ledd Mer livskvalitet i hverdagen!"

Transkript

1 Effektiv og trygg løsning mot hetetokter humørsvingninger nattesvette redusert sexlyst ubehag i muskler og ledd tørr og sår skjede Femarelle er dokumentert like effektiv som østrogen mot hetetokter! Mer livskvalitet i hverdagen!

2 Du er ikke den eneste Du som er har ikke den slike eneste plager. som har Du slike er én plager. av Du flere er millioner én av flere millioner kvinner kvinner som som har ubehag i har ubehag forbindelse med i forbindelse med overgangsalderen. overgangsalderen. Stadig flere velger den Stadig effektive flere velger og trygge den effektive løsningen og trygge løsningen

3 Hva skjer i tiden før overgangsalderen? Kvinner i begynnelsen av 40-årene, har færre follikler igjen i eggstokkene. Mange opplever en begynnende tendens til at eggløsning og menstruasjon ikke skjer like regelmessig som før. Siden folliklene produserer mye av østrogenet i kroppen, fører dette til at østrogennivåene begynner å synke. Tiden frem til du runder år og menstruasjonen opphører helt, kalles premenopause. Da varierer østrogennivåene i kroppen mer enn tidligere, men trenden går hele tiden mot lavere nivåer. Utviklingen går sjelden jevnt, og for mange er det vanskelig å venne seg til at svingningene kan være så uforutsigbare. Reduserte østrogennivåer i kroppen betyr at mange opplever fysisk, mental og emosjonell ubalanse og dette blir en del av deres opplevelse av overgangsalderen. Menopausen er tiden etter siste menstruasjon. De fleste kaller det overgangsalder eller klimakterium. Østrogennivåene er nå så lave at livmorslimhinnen ikke bygges opp, menstruasjonen opphører og menopausen er et faktum. De fleste møter de første signalene om at en ny livsfase er underveis i alderen mellom 45 og 55 år. Gjennomsnittsalderen for siste menstruasjon er 51 år. Hos enkelte skjer dette likevel så tidlig som i 30 års alderen, mens det hos andre først skjer etter fylte 60. Noen kvinner må fjerne eggstokkene og/eller livmoren kirurgisk og kommer i overgangsalderen over natten. På samme måte som puberteten, er også overgangsalder en naturlig fase i livet og i kroppens utvikling. Det er ikke en sykdom.

4 Hvilke plager følger med overgangsalderen? Siden kroppen produserer mindre østrogen når overgangsalderen nærmer seg, opplever de fleste kvinner (8 av 10) forskjellige plager og besvær: Plager som har sammenheng med blodomløpet: Hetetokter, nattesvette og søvnforstyrrelser. Psykologiske plager: Humørsvingninger, irritabilitet, manglende energi, utslitthet, tretthet, nedstemthet og hos enkelte til og med klinisk depresjon. Fysiologiske plager: Muskel- og leddplager, lokal østrogenmangel som gir tørr og sår skjede, urinveisinfeksjoner, redusert sexlyst og andre symptomer. Symptomene kan vare fra 6 måneder til 10 år eller lenger, og har stor betydning for livskvaliteten. Til denne perioden av livet hører også økt risiko for hjerte-/karsykdommer og at skjelettet svekkes (bentap), noe som kan føre til benskjørhet (osteopeni og osteoporose). Hvordan opplever norske kvinner overgangen? Overgangsalderen er en livsfase som ikke har et fast, felles forløp for alle kvinner. Opplevelsen av de forandringene som kommer vil være helt individuell. Det finnes også forskjeller fra land til land og mellom kulturer. Gjennom forskjellige studier, finner man likefullt en del fellesnevnere og typiske trekk. Blant norske kvinner mellom 45 og 69 år er hetetokter og nedsatt sexlyst de to vanligste plagene. I aldersgruppen fra 45 til 49 er det hetetoktene som dominerer. Blant kvinner i alderen fra 50 til 64 år er redusert sexlyst det vanligste, mens kvinnene fra 65 år og oppover har plager i muskler og ledd. Redusert sexlyst betyr redusert livskvalitet for mange. Hos de fleste har dette sammenheng med at overgangsalderen også resulterer i tørre og såre slimhinner i skjeden som kan gi smerter, irritasjon eller kløe. Disse forandringene gjør det vanskelig å ha et tilfredsstillende seksualliv.

5 Er det noe mer enn disse plagene du bør tenke på? Ja. Helt fra 30 års alderen svekkes skjelettet gradvis hos kvinner. Skjelettet blir stadig svakere fremover mot overgangsalderen. Første året etter at menstruasjonen har opphørt, går bentapet ekstra raskt. Det er viktig å være klar over dette siden det skjer helt umerkelig. De fleste oppdager det ikke før det er for sent, dvs. etter at de har hatt et brudd som følges av smerter og plager. Norske kvinner bør være spesielt på vakt siden de ligger på verdenstoppen når det gjelder brudd som skyldes bentap midt i livet. Mange har hørt om benskjørhet (osteoporose), men de fleste bruddene, over 80%, rammer kvinner mellom 50 og 60 år som føler seg friske og raske, er svært aktive og som ikke har fått noen diagnose. Er det nødvendig å gjøre noe med plagene og bentapet som følger i denne perioden? Ja. De fleste kvinner lever 1/3 av livet sitt etter at menstruasjonen har opphørt. Å sørge for en effektiv egenpleie i disse årene gir bedre helse og høyere livskvalitet. Det er ingen grunn til å akseptere en lavere livskvalitet og plager. Helsepersonell råder kvinner til å redusere plagene mest mulig og så tidlig som mulig. Spesielt viktig er det å dempe hetetokter og nattesvette fordi dette, i tillegg til ubehaget, gir en uheldig belastning på hjernecellene da blodtilførselen til hjernecellene kan stoppe opp under hetetokter.

6 Hvilke behandlinger er tilgjengelige? Det finnes en lang rekke studier som påviser at kvinner som velger å bruke medisin med hormoner utsetter seg for tildels stor helserisiko og uønskede bivirkninger. Dette har ført til at mange kvinner og leger ikke lenger ønsker å bruke østrogenmedisin. Det markedsføres også en lang rekke produkter (kosttilskudd) som ikke er vitenskapelig utprøvd når det gjelder effekt eller trygghet. Resultatet er at mange kvinner ikke finner en trygg og sikker løsning som både letter plagene og som styrker benbygningen. Hva er en ideell løsning? Det er to viktige krav til en ideell behandling i overgangsalderen. Effekt: Løsningen må være vitenskapelig kontrollert slik at man vet at den er effektiv i forhold til å lette plager samtidig som den også må styrke benbygningen. Sikkerhet: Løsningen må ikke påvirke uønskede vevstyper, slik som bryst- og livmorvev. Dette kan føre til at det etter hvert utvikler seg uønsket sykdom. Løsningen må altså være trygg både på kort og lang sikt. For å kunne styrke benbygningen samtidig med at plagene dempes, må behandlingen rettes inn mot fysiologiske mekanismer som påvirkes av østrogen. For at en slik behandling skal være trygg, må den bare påvirke de vevstypene som trenger stimulering; den må virke selektivt. En type behandling som kan oppfylle disse kravene er en type produkter som har fått betegnelsen SERM (Selective Estrogen Reseptor Modulator/selektiv østrogenreseptormodulator). SERM-produkter påvirker bare spesielle vevstyper; de som trenger å stimuleres for å lette plager og forsterke benbygningen. De påvirker ikke vev hvor endringer kan gi alvorlige bivirkninger slik som i bryst- og livmorvev.

7 Finnes det en slik behandling? Ja. Femarelle er et produkt som er utviklet på grunnlag av disse prinsippene. Studier har vist at Femarelle virker selektivt, som en SERM som bare stimulerer enkelte vevstyper slik at plagene lettes og benbygningen styrkes. Samtidig har ikke Femarelle negative og uønskede virkninger på livmor- og brystvev. For kvinner i overgangsalderen og deres leger er det viktig å vite at en studie ved Universitetet i Athen dokumenterer at Femarelle har like god effekt mot hetetokter som legemidler med østrogen, samtidig som Femarelle er trygg å bruke. På side 19 i dette heftet finner du en oversikt med denne og andre vitenskapelige studier som er publisert om Femarelle. Hva med sex? Forskere og gynekologer ved New York Universitet har i samarbeid med en gruppe kvinner i overgangsalderen, som hadde alvorlige plager forbundet med sex og samleie, testet ut om Femarelle også kan hjelpe på dette området. Resultatene imponerte forskerne og overrasket og gledet brukerne. Etter 12 ukers bruk av Femarelle opplevde alle deltagerne betydelige forbedringer. Overflatevevet i skjeden hadde bygd seg opp igjen, samtidig som skjedesekretet igjen var normalt, som hos kvinner i fruktbar alder. Ved hjelp av en indeks, gav disse kvinnene uttrykk for at den seksuelle livskvaliteten var forbedret med over 60% på disse 12 ukene. Femarelle det sikre valget Hvorfor kan Femarelle være riktig for meg? Kliniske studier viser at Femarelle virker raskt og lindrer plager du kan oppleve i forbindelse med overgangsalderen, som nattesvette, hetetokter og lett hodepine samt ledd- og muskelplager. De kliniske studiene viser også at Femarelle styrker benbygningen på en effektiv måte og fører til at det dannes nytt, sterkt benvev. Femarelle forebygger altså at skjelettet svekkes gradvis og umerkelig og bidrar til god benhelse. I tillegg til at de forskjellige effektene er godt dokumentert, viser studiene som er gjennomført at det er trygt å bruke Femarelle over tid. Siden Femarelle virker selektivt, påvirkes bare de vevstypene som er nødvendige for å lette plagene og styrke benbygningen ikke bryst- og livmorvev. Femarelle påvirker heller ikke blodets koagulerende egenskaper og gir derfor ikke økt risiko for blodpropp. Femarelle har vært på markedet siden 2000, og selges i mange land. Det er ikke rapportert om alvorlige bivirkninger ved bruk av Femarelle, og produktet er laget for egenpleie.

8 Hva opplever de som prøver Femarelle for første gang? Hvilke erfaringer har leger og gynekologer? Gjennom et par år har vi systematisk samlet inn data blant nye brukere av Femarelle. 180 gynekologer og leger bidro med data fra pasienter som prøvde Femarelle, i tillegg til at et mindre antall helsekostbutikker. Dette har gitt oss et omfattende erfaringsmateriale fra forskjellige land og kulturer. Ca kvinner i Norge, Sverige, Spania, Litauen og India var engasjert og førte dagbøker med sine erfaringer og besvarte spørsmål. Femarelle gir effekt raskt! Utprøvingen varte i bare 5 uker. Først en uke uten behandling for å fastslå en startstatus, deretter brukte deltagerne Femarelle i 4 uker. De førte daglig regnskap med antall hetetokter og andre plager. Nesten 9 av 10 kvinner, 86%, fikk redusert antallet hetetokter når de brukte Femarelle. Dessuten ble intensiteten i hetetoktene kraftig redusert. Dette er et svært godt resultat på bare én måned. Det er også interessant at de kvinnene som hadde flest og mest plagsomme hetetokter (ca 25%) også var de som oppnådde størst forbedring. Hele 93% av disse fikk en reduksjon. Dette viser at Femarelle også er et aktuelt alternativ for den gruppen som ofte får resepter på østrogenmedisin uten videre. Flere andre viktige effekter I tillegg til hetetokter ble deltagerne spurt om en del andre plager som hører til overgangsalderen. Disse plagene er ikke like utbredt som hetetokter, men like fullt ganske vanlige og selvsagt plagsomme for dem det gjelder. Over halvparten hadde f.eks. dårlig eller svært dårlig søvnkvalitet før de begynte med Femarelle. Det viser seg at Femarelle gir gunstige virkninger for svært mange også i forhold til alle disse plagene. Bedre livskvalitet Utprøvingen viser at de aller fleste kvinnene som prøver Femarelle oppnår forskjellige forbedringer på kort tid. De opplever selvsagt dette som positivt, og det uttrykkes på forskjellige måter. Noen sier at de får fred i sinnet, andre at de føler seg lykkelige og noen sier at de har fått tilbake vitaliteten. De fleste, langt over 60%, oppsummerer med at de har fått betydelig bedre livskvalitet. Hele 9 av 10 kvinner opplevde én eller flere positive effekter ved å bruke Femarelle i denne utprøvingen. På få uker har også nesten 200 gynekologer og leger fått bekreftet at Femarelle gir svært god effekt og hele 95% vurderte resultatene som tilfredsstillende eller svært tilfredsstillende.

9 Spørsmål og svar om Femarelle Femarelle kalles en SERM. Hva betyr det? SERM betyr Selective Estrogen Reseptor Modulator. SERM-produkter påvirker bare spesielle vevstyper. Østrogenet i legemidler påvirker reseptor alfa (brystvev og livmorvev), Femarelle påvirker reseptor beta (hjerne og benvev). Femarelle påvirker ikke vev hvor endringer kan gi alvorlige bivirkninger, slik som cellevekst i bryst- og livmorvev, TSH-verdier, FSH-verdier (høyt og lavt stoffskifte), hormonprofil eller gi risiko for blodpropp. Er Femarelle vitenskapelig dokumentert? Femarelle er dokumentert trygg i bruk og er dokumentert trygg i forhold til brystkreft, livmorkreft, blodpropp, for høyt og for lavt stoffskifte (TSH og FSH). Femarelle er dokumentert like effektivt som østrogen mot hetetokter. Det er dokumentert at Femarelle styrker benbygningen. Det er ikke rapportert om noen alvorlige bivirkninger eller kontraindikasjoner i forbindelse med bruk av Femarelle. Hva brukes Femarelle for? Femarelle kan redusere en lang rekke plager som er vanlige i forbindelse med overgangsalderen, styrke skjelettet og sikre sunn benbygning. Reduserte plager betyr bedre livskvalitet. 3 av 4 kvinner får god effekt av Femarelle. Hvem gjelder dette? De fleste kvinner opplever en rekke forskjellige av de nevnte plagene i forbindelse med overgangsalderen. Dette er kvinner i alderen fra år og oppover. Også yngre kvinner opplever begynnende, diffuse plager, som det kan være vanskelig å forbinde med begynnende overgangsalder, men også disse kvinnene kan ha god nytte av å bruke Femarelle. Hvordan skal Femarelle brukes riktig? En kapsel Femarelle inntas to ganger daglig, med eller uten mat. Kvinner som har store plager om natten, kan ha nytte av å øke doseringen til to kapsler om kvelden. Er plagene størst på dagtid, kan de ta to kapsler om morgenen, over en periode på 1-2 mnd. Kvinner som bytter fra østrogen til Femarelle vil i noen tilfeller oppleve at det kan ta 2-3 uker før de får full effekt av Femarelle. Dette har sammenheng med at reseptorene i kroppen trenger tid på å omstille seg fra østrogenstimulering til Femarelle. Hvor lenge bør jeg bruke Femarelle? Fordi Femarelle både demper plager forbundet med overgangsalder og bidrar til å sikre en sunn benbygning, kan Femarelle brukes helt fra du registrerer ubehag og plager og fremover så lenge behovet er der. Hetetokter kan være plagsomme i fra 6 måneder til 10 års tid - hos enkelte varer de livet ut. Langtidsbruk av Femarelle styrker benbygningen.

10 Hva hvis jeg glemmer å ta en kapsel? Hvis du glemmer å ta en dose kan denne tas så snart som mulig senere, det er best å ta kapslene regelmessig. Men det er ingen grunn til å doble dosen om du har gått glipp av en dose. Hva inneholder Femarelle? Hver kapsel inneholder 322 mg fermentert/varmebehandlet konsentrat (DT56a) av en spesielt stor soyabønne som ikke er genmodifisert. Soyabønnene som brukes er økologisk dyrket i Canada. Hver kapsel inneholder dessuten 108 mg linfrø som forbedrer opptaket og forsterker effekten. Kapselen er laget av gelatin (og er halal). Hvor kan jeg kjøpe Femarelle? Femarelle får du kjøpt over hele landet der det selges helsekost, i Boots Apotek eller direkte fra Hvordan bør Femarelle oppbevares? Femarelle bør lagres tørt, kjølig og utenfor barns rekkevidde. Hvem kan gi svar på spørsmål? Hos leger, terapeuter eller der du kjøper Femarelle kan du få mer informasjon. Du kan også finne nyttig informasjon på eller Du kan også få svar på spørsmål hos Arcon Norway as per telefon: eller e-post: Publiserte studier, artikler og sammendrag: 1 Yoles I, Yogev Y, Frenkel Y, Hirsch M, Nahum R, Kaplan B, Efficacy and safety of standard versus low-dose Femarelle (DT56a) for the treatment of menopausal symptoms. Clin Exp Obstet Gynecol 2004, 31: Yoles I. Femarelle for the management of Menopause: from Cell Receptors to the Patient. J. of Gynecological Endocrinology Yoles I, Yogev Y, Frenkel Y, Nahum R, Hirsch M, Kaplan B. Femarelle (DT56a): a new phytoselective estrogen receptor modulator-like substance for the treatment of postmenopausal bone loss. Menopause 2003:10(6): Somjen D., Katzburg S. Lieberherr M., Hendel D., Yoles I. DT56a Stimulates Gender-Specific Human Cultured Bone Cells In Vitro. J. of Steroid Biochemistry & Molecular Biology 2006; 98(1): Yoles I., and Lilling G. Pharmacological Doses of the Natural phyto-serm DT56a (Femarelle) Have no Effect on MCF-7 Breast Cancer Cell-Line. European J. of Obstetrics & Gynecology & Reproductive Biology 2006;130(1): Nachtigall L., et al. Clot Formation Assay in Postmenopausal Women Receiving Femarelle DT56a), Oral or Transdermal Estrogens European Society of Gynecology 2007; book of abstracts p Somjen D, Yoles I. DT56a (Femarelle) selectively stimulates creatine kinase specific activity in skeletal tissues of rats but not in the uterus. J Steroid Biochem Mol Biol Jul;86(1): Somjen D, Katzburg S, Livne E, Yoles I. DT56a (Femarelle) stimulates bone formation in female rats. BJOG Jul;112(7): Oropeza MV, Orozco S, Ponce H, Campos MG. Femarelle lacks peripheral estrogen-like actionsin the rat reproductive tract. Reprod Toxicol Jul-Aug;20(2): Somjen D, Katzburg S, Knoll E, Hendel D, Stern N, Kaye AM, Yoles I. DT56a (Femarelle): A natural selective estrogen receptor modulator (SERM). J Steroid Biochem Mol Biol May;104(3-5): Yoles I, Lilling G. Pharmacological doses of the natural phyto-serm DT56a (Femarelle) have no effect on MCF-7 human breast cancer cell-line. Eur J. Obstet Gynecol Reprod Biol Jan;130(1): Somjen D, Katzburg S, Lieberherr M, Hendel D, Yoles I. DT56a stimulates gender-specific human cultured bone cells in vitro. J Steroid Biochem Mol Biol Jan;98(1): Somjen D, Yoles I. DT56a stimulates creatine kinase specific activity in vascular tissues of rats. J. Endocrinol Invest Oct;26(10): Yoles I. Femarelle for the Management of Menopause: From Cell Receptors to the Patient. J. of Gynecological Endocrinology 2008; 24(1): Nachtigall L. Femarelle, the First Line Treatment for the Management of Menopause. J. of Gynecological Endocrinology 2008; 24(1): Genazzani A.R. Menopause in the 21st Century: The Search for the Ideal SERM. J. of Gynecological Endocrinology 2008; 24(1):77 17 Yoles I. The Research on Femarelle: Past, Present and Future. J. of Gynecological Endocrinology 2008; 24(1):76 18 Genazzani A-R. et al. Brain-region responsiveness to DT56a (Femarelle) administration on allopregnanolone and opioid content in ovariectomized rats. Menopause: The Journal of The North American Menopause Society Vol. 16, No. 5, pp. 1037/ Nachtigall MJ, Jessel RH, Flaumenhaft R, Nachtigall R, Yoles I, Naftolin F, Nachtigall LE. The selective estrogen receptor modulator DT56a (Femarelle) does not affect platelet reactivity in normal or thrombophilic postmenopausal women. Menopause Mar;18(3): Lila Nachtigall, Margaret Nachtigall, Frederick Naftolin, Richard Nachtigall. DT56a for the Treatment of Vaginal Atrophy. Climacteric 2011;Volume 14 Supplement 1:30 21 Margaret Nachtigall, Frederick Naftolin, Richard Nachtigall, Israel Yoles, Lila E. Nachtigall A Prospective Study of DT56a (Femarelle) for the Treatment of Postmenopausal Vaginal Atrophy, Poster presentation, NAMS Congress, Sept Labos G PM & al: Efficacy and safety of DT56a compared to hormone therapy in Greek post-menopausal women, J Endocrinol Invest Jul-Aug;36(7):521-6, publisert på internett, 8. april 2013 Sammendrag av de fleste studiene finnes på søk på Femarelle

11 Hjelp Løsningen oss med er Z SKIN å bli bedre REPAIR Vi er svært opptatt av at du som kunde skal bli fornøyd med våre produkter. Derfor arbeider vi kontinuerlig med hvordan vi skal utvikle våre produkter og informasjonen vår til deg som er bruker. Der er derfor viktig for oss om du deler dine erfaringer med Femarelle med oss. Vi er takknemlige om du vil sende oss svar på spørsmålene under: 1. Hvorfor valgte du Femarelle? 2. Hvor lenge har du brukt Femarelle? 3. Hvordan opplever du at Femarelle har fungert for deg? 4. Hvor kjøpte du Femarelle? 5. Hvor fikk du kjennskap til Femarelle? Send svar på ett eller flere av spørsmålene i epost til eller i brev til Arcon Norway as, postboks 6, 4801 Arendal. Vi vil kvittere med hyggelige produktpakker til alle som gir oss respons. Arcon Norway AS VERDENSPATENTERT LØSNING FOR VANSKELIG HUD Postboks 6, 4801 Arendal Arcon Norway AS Postboks 6, 4801 Arendal Tlf Fax Tlf Fax Grafisk produksjon: Bjorvand & co, Kristiansand Arcon Norway AS, Postboks 6, 4801 Arendal Telefon Faks Epost

Det naturlige alternativet for en bedre overgangsalder, med dokumentert effekt, nå i blisterforpakning.

Det naturlige alternativet for en bedre overgangsalder, med dokumentert effekt, nå i blisterforpakning. Femarelle Femarelle 0735 Ingen forbindelse Det naturlige alternativet for en bedre overgangsalder, med dokumentert effekt, nå i blisterforpakning. Femarelle kan gi deg en trygg og naturlig løsning på problemene

Detaljer

Femarelle Recharge - for kvinner over 50 år

Femarelle Recharge - for kvinner over 50 år Femarelle Recharge - for kvinner over 50 år Femarelle Recharge - for kvinner over 50 år 0735 Ingen forbindelse Kosttilskudd for den fasen av overgangsalderen når hetetoktene melder seg, for å understøtte

Detaljer

Femarelle Unstoppable - for kvinner over 60 år

Femarelle Unstoppable - for kvinner over 60 år Femarelle Unstoppable - for kvinner over 60 år Femarelle Unstoppable - for kvinner over 60 år 0736 Ingen forbindelse Kosttilskudd for den siste fasen av overgangsalderen, for å styrke og fornye benbygningen

Detaljer

TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON

TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er hypotyreose? Skjoldbruskkjertelhormonet

Detaljer

Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde

Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med pasienter som nå er nær eller allerede

Detaljer

Ny førstelinjebehandling av overgangsplager

Ny førstelinjebehandling av overgangsplager Ny førstelinjebehandling av overgangsplager Monografi 2012 Forord Femarelle et kosttilskudd med dokumentert effekt for livskvalitet i overgangsalderen Femarelle er et kosttilskudd, ikke et legemiddel.

Detaljer

Del 1 Motivasjon og Mål

Del 1 Motivasjon og Mål Del 1 Motivasjon og Mål Denne første måneden skal vi jobbe med motivasjon, og vi skal sette mål for å komme i form. Du kommer først og fremst til å bruke tid på å bli kjent med din egen helse, og vi skal

Detaljer

Ny førstelinjebehandling av overgangsplager

Ny førstelinjebehandling av overgangsplager Ny førstelinjebehandling av overgangsplager Monografi 2013 Forord Femarelle et kosttilskudd med dokumentert effekt for livskvalitet i overgangsalderen Femarelle er et kosttilskudd, ikke et legemiddel.

Detaljer

Råd til deg som skal ta Diflucan (flukonazol)

Råd til deg som skal ta Diflucan (flukonazol) Les mer Hvis du ønsker mer informasjon om Diflucan, les pakningsvedlegget som følger med pakningen eller gå inn på www.diflucan.no. Råd til deg som skal ta Diflucan (flukonazol) Pfizer AS Lilleakerveien

Detaljer

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 186 ALTERNATIV MEDISIN OG BEHANDLING En god helse er en svært viktig del av livskvaliteten, derfor

Detaljer

Isotretinoin. Informasjon til pasienter og foreldre. Utarbeidet av dr. med Tor Langeland. Spesialist i hudsykdommer

Isotretinoin. Informasjon til pasienter og foreldre. Utarbeidet av dr. med Tor Langeland. Spesialist i hudsykdommer Isotretinoin Informasjon til pasienter og foreldre Utarbeidet av dr. med Tor Langeland Spesialist i hudsykdommer Denne informasjon er ment brukt i sammenheng med konsultasjon og den informasjon som er

Detaljer

Prevensjon Av Maren og Sven Weum

Prevensjon Av Maren og Sven Weum Prevensjon Av Maren og Sven Weum Sammendrag Ulike prevensjonsmidler hindrer graviditet ved hjelp av forskjellige mekanismer. Kondom og pessar hindrer sædcellene i å befrukte egget. P-piller, p-plaster,

Detaljer

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om:

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva er demens? Glemmer du så mye at hverdagen din er vanskelig? Har du problemer med å huske vanlige ord eller veien til butikken? Dette kan være tegn på demens. I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

Ernæringsterapi Kjønnshormoner

Ernæringsterapi Kjønnshormoner Hvilke kjønnshormoner har vi Nødvendig for et normalt liv Hypothalamus: GnRH stimulerer til utskillelse av FSH og LH Hypofysen: FSH Østrogen og testosteron Spermproduksjon LH Stimulerer eggløsning Mannlige

Detaljer

Hvorfor er det så vanskelig for menn å snakke om egen seksuell helse?

Hvorfor er det så vanskelig for menn å snakke om egen seksuell helse? Hvorfor er det så vanskelig for menn å snakke om egen seksuell helse? Haakon Aars Spesialist i Spesialist i klinisk sexolog NACS. MPH Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi, Oslo n Jeg kom i 2011 ut

Detaljer

Brystkreft: hyppigheten øker men dødeligheten går ned hvorfor? Lars Vatten, dr med Professor i epidemiologi. Det medisinske fakultet NTNU, Trondheim

Brystkreft: hyppigheten øker men dødeligheten går ned hvorfor? Lars Vatten, dr med Professor i epidemiologi. Det medisinske fakultet NTNU, Trondheim Brystkreft: hyppigheten øker men dødeligheten går ned hvorfor? Lars Vatten, dr med Professor i epidemiologi Det medisinske fakultet NTNU, Trondheim 1 Dødelighetskurven for brystkreft viste en svakt økende

Detaljer

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING)

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING) THIS SECTION FOR USE BY STUDY PERSONNEL ONLY. Did patient (subject) perform self-evaluation? No (provide reason in comments) Evaluation performed on visit date or specify date: Comments: DD-Mon-YYYY Spørreskjema

Detaljer

TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM

TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM Thyreoideascientigrafi gir en grafisk framstilling av skjoldbruskkjertelen. Hva er Graves sykdom? Graves er en sykdom der skjoldbruskkjertelen danner for

Detaljer

Vulvaklinikken 2003-2014

Vulvaklinikken 2003-2014 Fotodynamisk terapi ny behandling for GELP Anne Lise Helgesen hudlege/stipendiat Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse og Universitetet i Oslo Vulvaklinikken, OUS 2003-2014 Startet 2003 på RH Ullevål

Detaljer

MENSUTFORDRINGEN.NO MENSEN OG TRENING

MENSUTFORDRINGEN.NO MENSEN OG TRENING MENSUTFORDRINGEN.NO MENSEN OG TRENING HVA ER MENSEN? Hver måned i forbindelse med eggløsning vil livmoren forberede seg på å ta i mot et befruktet egg og slimhinnen i livmoren blir tykkere. Som regel blir

Detaljer

INSTRUMENT FOR KARTLEGGING AV SYMPTOMER PÅ DEPRESJON (KLINISK VURDERING) (IDS-C)

INSTRUMENT FOR KARTLEGGING AV SYMPTOMER PÅ DEPRESJON (KLINISK VURDERING) (IDS-C) INSTRUMENT FOR KARTLEGGING AV SYMPTOMER PÅ DEPRESJON (KLINISK VURDERING) (IDS-C) NAVN: DATO: Vennligst slå en sirkel rundt det utsagnet som best beskriver pasienten gjennom foregående uke. 1. Innsovningsproblemer:

Detaljer

LAR og benzodiazepiner komplisert og kontroversielt. Christian Ohldieck Overlege Seksjonsleder LAR Helse Bergen

LAR og benzodiazepiner komplisert og kontroversielt. Christian Ohldieck Overlege Seksjonsleder LAR Helse Bergen LAR og benzodiazepiner komplisert og kontroversielt Christian Ohldieck Overlege Seksjonsleder LAR Helse Bergen Bakgrunn Statusrapporten 2011: 41 % av landets LAR pasienter har brukt bz siste måned. 21

Detaljer

ACTINICA LOTION. Actinica Lotion beskytter huden mot UV-stråling og bidrar til å forebygge visse former for hudkreft

ACTINICA LOTION. Actinica Lotion beskytter huden mot UV-stråling og bidrar til å forebygge visse former for hudkreft ACTINICA LOTION FOREBYGGER visse former for HUDKREFT Actinica Lotion beskytter huden mot UV-stråling og bidrar til å forebygge visse former for hudkreft 2 Hva er hudkreft? Hudkreft er den vanligste formen

Detaljer

Hvem er pasientene? Problematisk bruk, misbruk, avhengighet? Hvilke legemidler? 06.02.2013. Fornuftig bruk av vanedannende legemidler (B-preparater)

Hvem er pasientene? Problematisk bruk, misbruk, avhengighet? Hvilke legemidler? 06.02.2013. Fornuftig bruk av vanedannende legemidler (B-preparater) Fornuftig bruk av vanedannende legemidler (B-preparater) Hvem er pasientene? Svein Skjøtskift Overlege, spesialist i psykiatri Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus «Avhengige» gjennom

Detaljer

Til deg som skal behandles med radioaktivt jod

Til deg som skal behandles med radioaktivt jod Til deg som skal behandles med radioaktivt jod 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Årsaker til høyt stoffskifte Høyt stoffskifte medfører økt energiforbruk fordi

Detaljer

Diagnostisering av endometriecancer i allmennmedisin

Diagnostisering av endometriecancer i allmennmedisin Diagnostisering av endometriecancer i allmennmedisin PMU 2016 Trine Livik Haugen Lege Lillestrøm Legesenter Kasuistikk - Kvinne, 72 år - Gul utflod i fire måneder. Står på Eviana. GU: Atrofiske forhold.

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Seksualitet Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Her kan du lære om pubertet seksualitet seksuelt overførbare sykdommer prevensjon abort 2 Pubertet Puberteten er den perioden

Detaljer

Barn født små i forhold til gestasjonsalder (SGA)

Barn født små i forhold til gestasjonsalder (SGA) Barn født små i forhold til gestasjonsalder (SGA) Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med omsorgspersoner og foreldre

Detaljer

Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol)

Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol) Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol) Informasjonsbrosjyre for pasient/pårørende 2 Informasjonsbrosjyre for pasient/pårørende - Aripiprazole Innledning Du har fått diagnosen bipolar I lidelse av legen

Detaljer

Hvem er dette heftet beregnet på?

Hvem er dette heftet beregnet på? Kronisk nyresvikt Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med omsorgspersoner og foreldre til barn med kronisk nyresvikt.

Detaljer

NORGES FIBROMYALGI FORBUND. Fibromyalgi, hva er det?

NORGES FIBROMYALGI FORBUND. Fibromyalgi, hva er det? NORGES FIBROMYALGI FORBUND Fibromyalgi, hva er det? En orientering om fibromyalgi Utgitt av Norges Fibromyalgi Forbund Utarbeidet av Jorun Lægraid september 2004 Revidert 2008 HVA ER DET? når du får snikende,

Detaljer

Påminnelse om å ta celleprøve fra livmorhalsen.

Påminnelse om å ta celleprøve fra livmorhalsen. «Fornavn» «Slektsnavn» «Fodt» «Adresse» Lnr: «Lopenummer» «Postnr» «Poststed» 19. des. 2014 Påminnelse om å ta celleprøve fra livmorhalsen. Legen din tar prøven timen bestilles av deg. Dette er en påminnelse

Detaljer

EQ EVERYDAY det du trenger hver dag

EQ EVERYDAY det du trenger hver dag It s in our nature EQ EVERYDAY det du trenger hver dag EQ Everyday inneholder Lifeforce og Vitastrong. Produktene er utviklet for å komplementere hverandre ved å sikre kroppen din tilførselen av vitamin

Detaljer

Brosjyre for ofte stilte spørsmål

Brosjyre for ofte stilte spørsmål Aripiprazol Helsepersonell Brosjyre for ofte stilte spørsmål Aripiprazol er indisert for inntil 12 ukers behandling av moderate til alvorlige maniske episoder hos ungdom med bipolar I lidelse i aldersgruppen

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

Tips og råd om overaktiv blære. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no

Tips og råd om overaktiv blære. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no Tips og råd om overaktiv blære Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no VES-110038-1 02.2011 Relevans.net Man regner med at omtrent 200 millioner mennesker i verden har problemer med blæren.

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Livial 2,5 mg tablett tibolon

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Livial 2,5 mg tablett tibolon PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Livial 2,5 mg tablett tibolon Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov

Detaljer

EQ EVERYDAY det du trenger hver dag

EQ EVERYDAY det du trenger hver dag It s in our nature For oss i Eqology er naturen en essensiell drivkraft i og omkring oss en kraft som inspirerer oss til å oppnå store ting. Vi kaller det Naturally Driven. Basert på denne filosofien har

Detaljer

Alt går når du treffer den rette

Alt går når du treffer den rette Alt går når du treffer den rette Om seksualitet etter hjerneslag for NFSS 13. mars 2014 Ved fysioterapeut Sissel Efjestad Groh og psykolog Hilde Bergersen 1 Hjerneslag Blodpropp (infarkt ) eller blødning

Detaljer

Til deg som har høyt stoffskifte - Graves sykdom

Til deg som har høyt stoffskifte - Graves sykdom Til deg som har høyt stoffskifte - Graves sykdom 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er Graves sykdom? Dette er en sykdom der skjoldbruskkjertelen danner

Detaljer

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon Nyttig informasjon til mor og datter Hvordan er det mulig at man kan vaksineres mot kreftsykdom, og hvem bør vaksineres? Innhold Livmorhalskreft fakta

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2017 Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter på 7. klassetrinn Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Vaksine mot humant papillomavirus

Detaljer

Novartis Norge AS N-0510 OSLO. Pakningsvedlegg. Vectavir krem

Novartis Norge AS N-0510 OSLO. Pakningsvedlegg. Vectavir krem Novartis Norge AS N-0510 OSLO Vectavir krem Godkjent 10.11.2006 Novartis Side 2 PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Vectavir 1% krem Penciklovir Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Majeed Versjon av 2016 1. HVA ER MAJEED SYNDROM? 1.1 Hva er det? Majeed syndrom er en sjelden genetisk sykdom. Pasientene har kronisk tilbakevendende multifokal

Detaljer

Seksuell helse hos eldre

Seksuell helse hos eldre HELSE OG SOSIAL Service og forvaltning Seksuell helse hos eldre God seksualitet forbedrer og forlenger livet Du har kjent den hele livet. Kraften som får blodet til å bruse og suse. Kraften som får huden

Detaljer

BCG-medac. Behandling med BCG-medac. - Pasientinformasjon

BCG-medac. Behandling med BCG-medac. - Pasientinformasjon BCG-medac Behandling med BCG-medac - Pasientinformasjon Introduksjon Diagnos Legen din har gitt deg diagnosen urinblærekreft og har anbefalt at du behandles med BCG. Legen din har ansett risikoen for at

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Clarityn 10 mg tablett loratadin

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Clarityn 10 mg tablett loratadin Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Clarityn 10 mg tablett loratadin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

Rehabiliteringstilbud for kreftpasienter - dagrehabilitering ved Radiumhospitalet vs døgnrehabilitering ved Røros rehabiliteringssenter

Rehabiliteringstilbud for kreftpasienter - dagrehabilitering ved Radiumhospitalet vs døgnrehabilitering ved Røros rehabiliteringssenter Rehabiliteringstilbud for kreftpasienter - dagrehabilitering ved Radiumhospitalet vs døgnrehabilitering ved Røros rehabiliteringssenter Line Oldervoll Senter for helsefremmende forskning, NTNU Røros rehabiliteringssenter

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon. Ta ansvar for egne reaksjoner. Hva er en stressrespons? Hvordan stoppe aktivering av en stressrespons?

Innholdsfortegnelse. Introduksjon. Ta ansvar for egne reaksjoner. Hva er en stressrespons? Hvordan stoppe aktivering av en stressrespons? Innholdsfortegnelse Introduksjon Ta ansvar for egne reaksjoner Hva er en stressrespons? Hvordan stoppe aktivering av en stressrespons? Uvaner som demper følelser Sykdom og stress 3 suksessfaktorer for

Detaljer

www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell

www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell Innledning Dette heftet er utviklet for å øke folks bevissthet og kunnskap om trykksår, og for å

Detaljer

Hvem er dette heftet beregnet på?

Hvem er dette heftet beregnet på? Veksthormonmangel Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med omsorgspersoner og foreldre til barn som nylig har fått

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Synlige, kliniske symptomer/tegn

Detaljer

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer

Praktiske eksempler på arbeid med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Rogaland fylkeskommune

Praktiske eksempler på arbeid med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Rogaland fylkeskommune Praktiske eksempler på arbeid med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Rogaland fylkeskommune 1. Bakgrunn for oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i fylket 2. Beregning av

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter. paracetamol/koffein

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter. paracetamol/koffein Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter paracetamol/koffein Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Når blir opplagte kvalitetstiltak til noe annet - erfaringer med innføring av multidose. Kvalitetskonferansen 2015 Anders Grimsmo, Norsk helsenett

Når blir opplagte kvalitetstiltak til noe annet - erfaringer med innføring av multidose. Kvalitetskonferansen 2015 Anders Grimsmo, Norsk helsenett Når blir opplagte kvalitetstiltak til noe annet - erfaringer med innføring av multidose Kvalitetskonferansen 2015 Anders Grimsmo, Norsk helsenett Multidose Tabletter og kapsler for hvert doseringstidspunkt

Detaljer

Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom

Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom To studier viser nytte av

Detaljer

17. NBCGs anbefalinger til standard endokrin og behandling av metastatisk brystkreft

17. NBCGs anbefalinger til standard endokrin og behandling av metastatisk brystkreft 17. NBCGs anbefalinger til standard endokrin og behandling av metastatisk brystkreft Endokrin behandling Målet med systemisk behandling av metastatisk/avansert brystkreftsykdom er å hindre sykdomsprogresjon

Detaljer

Blodsukkersenkende legemidler. Vegar Lindland Nordeng Apoteker Boots apotek Grünerløkka

Blodsukkersenkende legemidler. Vegar Lindland Nordeng Apoteker Boots apotek Grünerløkka Blodsukkersenkende legemidler Vegar Lindland Nordeng Apoteker Boots apotek Grünerløkka Hvorfor skal apotekansatte kunne noe om legemidler? Hvordan overføre kunnskap til Hvordan finne ut om kunden opplever

Detaljer

Unge jenter spesielle problemer. Mental helse hos kvinner. Faktorer i tidlig ungdom. Depresjon vanlig sykemeldingsårsak

Unge jenter spesielle problemer. Mental helse hos kvinner. Faktorer i tidlig ungdom. Depresjon vanlig sykemeldingsårsak Unge jenter spesielle problemer Mental helse hos kvinner Depresjoner, angst og andre tilstander. Et kjønnsperspektiv Johanne Sundby Mange unge jenter har depressive symptomer Selvusikkerhet knytta til

Detaljer

God helse ved kronisk sykdom. Bergen, 26.10.2011 psykologspesialist Elin Fjerstad

God helse ved kronisk sykdom. Bergen, 26.10.2011 psykologspesialist Elin Fjerstad God helse ved kronisk sykdom Bergen, 26.10.2011 psykologspesialist Elin Fjerstad 1 REHABILITERING I REVMATOLOGI NRRE Nasjonal revmatologisk rehabiliteringsenhet Pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom

Detaljer

Din behandling med XALKORI (crizotinib) - viktig sikkerhetsinformasjon

Din behandling med XALKORI (crizotinib) - viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 i pakningsvedlegget for informasjon

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Fra høsten 2009 får alle jenter i 7. klasse

Detaljer

Bio-Strath 100 tabletter

Bio-Strath 100 tabletter Bio-Strath 100 tabletter Bio-Strath 100 tabletter 0650 Bio-Strath AG (Sveits); Overskudd og vitalitet med naturlig næringsekstrakt i tablettform, med immunstyrkende betaglukaner og 60 andre nyttige stoffer,

Detaljer

Forvandling til hva?

Forvandling til hva? Innledning Hei! Velkommen til boka. Den er skrevet til deg fordi jeg ønsker at du skal forstå at du er skapt av Gud på en helt fantastisk måte med en spennende og nydelig seksualitet. Jeg håper, og har

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2016 Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Vaksine mot humant papillomavirus (HPV)

Detaljer

Diagnostisering og behandling av ukomplisert cystitt

Diagnostisering og behandling av ukomplisert cystitt Diagnostisering og behandling av ukomplisert cystitt INGVILD VIK, LEGE OG FORSKER OSLO KOMMUNE LEGEVAKTEN ANTIBIOTIKASENTERET FOR PRIMÆRMEDISIN, UNIVERSITETET I OSLO Bakgrunn Ukomplisert cystitt er en

Detaljer

INFORMASJON OM AD/HD OG CONCERTA

INFORMASJON OM AD/HD OG CONCERTA INFORMASJON OM AD/HD OG CONCERTA AD/HD Attention Deficit/Hyperactivity Disorder Hva er AD/HD? AD/HD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. AD/HD er en godt dokumentert lidelse som det er forsket

Detaljer

GIR ALLERGIEN DEG TETT OG RENNENDE NESE?

GIR ALLERGIEN DEG TETT OG RENNENDE NESE? GIR ALLERGIEN DEG TETT OG RENNENDE NESE? Nasonex kan hjelpe! Nyhet! Nå reseptfritt på ditt nærmeste apotek! Fra 18 år Hvorfor blir man snørrete og tett i nesen når man er allergisk? Når man er allergisk,

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet. «Internett-behandling for insomni»

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet. «Internett-behandling for insomni» Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet «Internett-behandling for insomni» Bakgrunn og hensikt Har du søvnvansker? Da er dette en forespørsel til deg om å delta i en forskningsstudie for å prøve

Detaljer

05.02.2010. Diabetes i kombinasjon med andre sykdommer. Kristian Furuseth. Diabetes øker sjansen for andre sykdommer Type 2 diabetes

05.02.2010. Diabetes i kombinasjon med andre sykdommer. Kristian Furuseth. Diabetes øker sjansen for andre sykdommer Type 2 diabetes Diabetes i kombinasjon med andre sykdommer Kristian Furuseth Spesialist i allmennmedisin Diabetesklinikken Lillestrøm Diabetes øker sjansen for andre sykdommer Type 2 diabetes Hjerte- og karsykdom Risikoen

Detaljer

Søvnvansker. Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no

Søvnvansker. Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no Søvnvansker Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no konsekvenser Risiko for sykemeldinger og uføretrygd dobbelt så stor ved alvorlig og langvarig søvnproblem Økt bruk av helsetjenester Langvarig søvnproblem

Detaljer

En undersøkelse om ungdommers forhold til paracetamol

En undersøkelse om ungdommers forhold til paracetamol 1 En undersøkelse om ungdommers forhold til paracetamol Utført av Norstat på oppdrag fra Apotekforeningen Mai 2015 Fakta om undersøkelsen Representativ undersøkelse Gjennomført av Norstat i mars 2015 400

Detaljer

Tte,Tema. Tema: Smertemestring. INFORMASJON OM OSTEOPOROSE fra Norsk Osteoporoseforbund

Tte,Tema. Tema: Smertemestring. INFORMASJON OM OSTEOPOROSE fra Norsk Osteoporoseforbund INFORMASJON OM OSTEOPOROSE fra Norsk Osteoporoseforbund Tte,Tema Tema: Smertemestring Smerter ved ryggbrudd (sammenfallsbrudd i ryggen) Selve sykdommen osteoporose gir ingen smerter. Det er først når det

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro DIRA Versjon av 2016 1. Hva er DIRA 1.1 Hva er det? DIRA er en sjelden genetisk sykdom. Sykdommen gir betennelse i hud og knokler. Andre organer, som eksempelvis

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ovesterin 1 mg og 2 mg tabletter. østriol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ovesterin 1 mg og 2 mg tabletter. østriol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Ovesterin 1 mg og 2 mg tabletter østriol Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig

Detaljer

Hva påvirker menstruasjonen? Som det sees ovenfor i beskrivelsen av hva som skjer når en kvinne får menstruasjon, kan du se at

Hva påvirker menstruasjonen? Som det sees ovenfor i beskrivelsen av hva som skjer når en kvinne får menstruasjon, kan du se at Kvinnens kjønnsorgan Menstruasjonssyklusen. Lær deg dette. Hva er menstruasjonen egentlig? Menstruasjonen er blødninger fra skjeden som en del av den kvinnelige forplantningssyklusen. Syklus betyr sirkel

Detaljer

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus Å leve med lupus Informasjon til pasienter, familie og venner Lær mer om Lupus Innledning Hvis du leser denne brosjyren, er du sannsynligvis rammet av lupus eller kjenner noen med sykdommen. Lupus blir

Detaljer

z skin repair Vanskelig hud trenger ekstra pleie sårbar kløende irritert følsom tørr

z skin repair Vanskelig hud trenger ekstra pleie sårbar kløende irritert følsom tørr z skin repair Vanskelig hud trenger ekstra pleie sårbar kløende irritert følsom tørr z skin repair Mer krem for pengene Vi skifter til ny emballasje og har i den forbindelsen valgt å øke innholdet i alle

Detaljer

Medikamenter mot osteoporose. Og hvor effektive er de? Lars Grøvle

Medikamenter mot osteoporose. Og hvor effektive er de? Lars Grøvle Medikamenter mot osteoporose Og hvor effektive er de? Lars Grøvle Osteoporose gir i seg selv ingen symptomer Alt dreier seg om å forhindre brudd Relativ risikoreduksjon (RR) Absolutt risikoreduksjon Number

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FOR PASIENTER SOM FÅR BEHANDLING MED RIXATHON (RITUKSIMAB)

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FOR PASIENTER SOM FÅR BEHANDLING MED RIXATHON (RITUKSIMAB) FOR PASIENTER SOM FÅR BEHANDLING (RITUKSIMAB) VED IKKE-ONKOLOGISKE INDIKASJONER 2 3 I denne håndboken vil du få svar på noen av spørsmålene du kanskje har vedrørende bivirkninger og potensiell risiko ved

Detaljer

CAPRELSA. Vandetanib CAPRELSA (VANDETANIB) DOSERINGS- OG MONITORERINGSVEILEDNING FOR PASIENTER OG PASIENTENS OMSORGSPERSONER (PEDIATRISK BRUK)

CAPRELSA. Vandetanib CAPRELSA (VANDETANIB) DOSERINGS- OG MONITORERINGSVEILEDNING FOR PASIENTER OG PASIENTENS OMSORGSPERSONER (PEDIATRISK BRUK) CAPRELSA Vandetanib Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 i pakningsvedlegget

Detaljer

Kroniske smerter. komplekse mekanismer enkelt forklart. Programme: 1. Number one 2. Kjhak jsdhask 3. Hka jka kjak akjsd

Kroniske smerter. komplekse mekanismer enkelt forklart. Programme: 1. Number one 2. Kjhak jsdhask 3. Hka jka kjak akjsd Kroniske smerter komplekse mekanismer enkelt Astrid Woodhouse forklart Programme: 1. Number one 2. Kjhak jsdhask 3. Hka jka kjak akjsd Norsk Kompetansesenter for Smerte og Sammensatte Lidelser (NKSL),

Detaljer

Innledning om seksualitet?

Innledning om seksualitet? Innledning om seksualitet? Vanskelig tema Ingen spørsmål Tabu Vekker interesse og nysgjerrighet Språk? Støte andre Historikk? Undertrykket del av menneskets eksistens Kontroll Hva er seksualitet? Kåt Lek

Detaljer

Kompresjonsbehandling

Kompresjonsbehandling Kompresjonsbehandling Råd og informasjon til pasienter med venesykdom Blodsirkulasjon Blodsirkulasjonen kan enklest forklares gjennom de tre hovedelementene: hjertet, arteriene og venene. Hjertet pumper

Detaljer

Undersøgelse for Ferrosan i Norge

Undersøgelse for Ferrosan i Norge Grøn Ejvin Andersen A/S Undersøgelse f Ferrosan i ge Rappt Capacent Epinion 24. februar 29 Indholdsftegnelse 1 Kt om Capacent Epinion... 3 2 Baggrund... 4 2.1 Indledning... 4 3 Frekvenser... 5 4 Kryss

Detaljer

Introduksjon til mindfulness

Introduksjon til mindfulness Introduksjon til mindfulness 10. mai 2012 Hva er mindfulness? Bevisst tilstedeværelse, i øyeblikket, uten å dømme Bevisst tilstedeværelse Det motsatte av å være på autopilot I øyeblikket Bring det vandrende

Detaljer

Hurtigrutekurset søndag 27. september 2015

Hurtigrutekurset søndag 27. september 2015 Move your ass and your mind will follow Innlegg påp Hurtigrutekurset søndag 27. september 2015 Egil W. Martinsen Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo Mekanismer og motivasjon Hvordan kan vi påvirke

Detaljer

Prosjektet «Farlig trøst» Om langvarig, fast bruk av vanedannende legemidler hos eldre

Prosjektet «Farlig trøst» Om langvarig, fast bruk av vanedannende legemidler hos eldre Prosjektet «Farlig trøst» Om langvarig, fast bruk av vanedannende legemidler hos eldre Nedtrapping endringer av symptomer, livskvalitet og relasjoner Svein Skjøtskift, Avd.for rusmedisin, HUS Bergen Totalt

Detaljer

Et aktivt liv for hund og katt

Et aktivt liv for hund og katt Et aktivt liv for hund og katt 2 Leddene er skjelettets hengsler Bevegelsesapparatet består av muskler, bein, brusk og leddbånd. Dette gir kroppen stabilitet til å stå støtt på fire bein, samtidig som

Detaljer

Hvordan måles kvalitet av behandling* for prostatakre7 (PCa) Av legene?; Av pasientene?; Av helsevesenet? Hva har vi lært?

Hvordan måles kvalitet av behandling* for prostatakre7 (PCa) Av legene?; Av pasientene?; Av helsevesenet? Hva har vi lært? Hvordan måles kvalitet av behandling* for prostatakre7 (PCa) Av legene?; Av pasientene?; Av helsevesenet? Hva har vi lært? Sophie D. Fosså, prof.em. Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet KreDregisteret

Detaljer

Informasjon om Olivita

Informasjon om Olivita Informasjon om Olivita Les nøye gjennom dette før du begynner å bruke Olivita - Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen. - Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt Olivita

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2012 Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 HPV-foreldre-barnbrosjyre_trykk_rev4_280814.indd

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose Versjon av 2016 1. HVA ER BLAU SYNDROM/ JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hva er det? Blau syndrom er en genetisk sykdom. Sykdommen gir

Detaljer

Når ryggen krangler. Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen

Når ryggen krangler. Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen Når ryggen krangler Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen Alminnelige lidelser Spesifikke lidelser 10-15% - vi vet

Detaljer