MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg"

Transkript

1 GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon , slik at vararepresentant kan bli innkalt. SAKSLISTE: Saknr. Arkivsak Saktittel 001/09 09/43 REFERATSAKER 002/09 09/42 DELEGASJONSSAKER 003/09 04/1359 ERSTATNINGSSAK ERLING LAUVRAK - ENDRING FRA INVESTERING TIL DRIFT 004/09 08/1317 IMPERTIO EIENDOM AS - 58/32 SØM HERREGÅRD - NYTT HOVEDHUS OG MINDRE LEILIGHETSBYGG 005/09 08/1259 PER MADSEN - GNR.31 BNR.24 HESNES - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR RIVING AV EKSISTERENDE HYTTE OG GARASJE/BOD OG OPPFØRING AV NY HYTTE OG NY BOD/GJESTEROM SAMT NY BRYGGE 006/09 08/579 OLE DIDRIK STEENSOHN - GNR.37 BNR.4 MOYSANDEN,GREFSTAD - KLAGE OVER RAMMETILLATELSE FOR RIVING AV EKSISTERENDE KIOSK/LEILIGHET OG OPPFØRING AV NYTT LEILIGHETSBYGG Side 1

2 007/09 08/1480 MARTA HELENE DALEN OG PETER DALEN - GNR.37 BNR.96 GREFSTADVIKA -SØKNAD OM DISPENSASJON FOR RIVING AV EKSISTERENDE HYTTE OG OPPFØRING AV NY HYTTE 008/09 07/1732 JENNY MARIE TØNNESØL - GNR.38 BNR.4 SKRAVIGA - KLAGE OVER TEKNISK UTVALGS GODKJENNELSE FOR OPPFØRING AV 5 SJØBODER 009/09 08/1210 SAMEIET FEVIK VERFT - GNR.48 BNR.52 OG BNR.54 FEVIK - KLAGE OVER GODKJENNELSE FOR UTFYLLING I SJØEN 010/09 08/1300 SAMEIET FEVIK VERFT - GNR.48 BNR.54 FEVIK - SØKNAD OM ETABLERING AV SMÅBÅTHAVN MED PARKERINGSPLASSER OG SJØBOD 011/09 07/593 TOR STEINAR ANDERSEN - GNR.53 BNR.245 BREGNEVEIEN 4 - KLAGE OVER BYGNINGSMYNDIGHETENS GODKJENNELSE FOR FRADELING AV BOLIGTOMT 012/09 08/1048 ÅGE ERICHSEN - GNR.80 BNR.8 GROOSEVEIEN SØKNAD OM TILTAK FOR PÅ-/TIL-/OMBYGGING AV GARASJEBYGG TIL LAGER/GARAJSEBYGG MED BAD 013/09 08/183 GROOS INVEST A/S - GNR.80 BNR.10 OG BNR.61 GROOSEVEIEN 112/118 - AD SØKNAD OM OPPARBEIDELSE AV NY BRYGGE/ FLYTEBRYGGE OG PARKERINGSPLASSER 014/09 08/1410 LARS AAGRE - GNR.84 BNR.21 AAGRE - SØKNAD OM MIDLERTIDIG TILLATELSE TIL UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA HYTTE TIL TETT TANK 015/09 07/805 ASBJØRN THORSEN - GNR.164 BNR.18 RØRMOENKJÆR - KLAGE OVER RAMMETILLATELSE FOR OPPFØRING AV BOLIG OG GARASJE OG ANMODNING OM UTSATT IVERKSETTING AV VEDTAK I SAK 247/08 016/09 08/1640 HANS-GERHARD HOVIND - GNR.168 BNR.19 HOVENESET 19 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPFØRING AV TILBYGG TIL HYTTE Side 2

3 017/09 08/1509 ANNE MARIT RETTERSTØL OG ØIVIND OLAISEN - GNR.172 BNR.334 HOMBORSUNDVEIEN SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV BOD PÅ BOLIGEIENDOMMENBOD 018/09 08/898 GROOSBYGG AS -GNR.200 BNR.641 GROOSEVEIEN 34 - KLAGE OVER VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON OG RAMMETILLATELSE FOR RIVING AV EKISTERENDE BOLIG OG OPPFØRING AV NYTT BOLIGBYGG MED 10 BOENHETER 019/09 08/450 JUSKESTEDET AS, GNR.200 BNR.1181, SKOLEGATEN 2 - KLAGE OVER TILLATELSE FOR TILBYGG TIL EKSISTERENDE NÆRINGSBYGG 020/09 08/783 REGULERINGSPLAN FOR GREFSTAD - SKRAVIGA - SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSEN KAP /09 09/38 INNKJØP AV NY BRANNBIL (MANNSKAPSBIL) 022/09 09/35 Handlingsplan for biler til Feiertjenesten /09 09/39 INNKJØP AV NY TANKBIL Grimstad Tor Eriksen utvalgsleder Side 3

4 GRIMSTAD KOMMUNE REFERATSAKER Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr. Teknisk utvalg /09 Avgjøres av: Sektor: Servicesenteret Arkivsaknr: Arkivkode: Saksbeh.: Gerd Elsie Larsen K1- REFERATSAKER Nr Arkivsak T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 07/1264 I /1223 I FORSLAG TIL Referatsaken tatt til etterretning. Fylkesmannen i Aust-Agder Justis og byggesaksavdelingen Fylkesmannen Kommunens vedt. av sak 172/08 jfr, vedt. av sak 220/08 oppheves - Elisabeth og Ole Klevan - 28/150 Rønnes - tilbygg hytte Fylkesmannen opphever kommunens vedtak av , og søknaden av blir å avslå Side 4

5 GRIMSTAD KOMMUNE DELEGASJONSSAK Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr. Teknisk utvalg /09 Avgjøres av: Sektor: Servicesenteret Arkivsaknr: Arkivkode: Saksbeh.: Gerd Elsie Larsen K1- DELEGASJONSSAKER FTU-002/ : BEHANDLING AV SLUTTRAPPORT FOR FORURENSET GRUNN - BERGEMOVEIEN 40 Innsendt sluttrapport for forurenset grunn datert dokumenterer at kravene i godkjent tiltaksplan datert er oppfylt. Behandling av sluttrapport for forurenset grunn gjelder for kommunens saksnummer 08/859. FTU-434/ : Bygningsmyndigheten avslår søknad om utfylling 50/197 Lille Bergen 5, Espen Asbjørnsen Bygningsmyndigheten avslår søknad om utfylling som omsøkt og vist på søknad mottatt , jfr. PBL 31 og ovenstående vurdering. FTU-682/ : LINDA OG TORE F. ERICHSEN - 14/188 BIESTØA 3 - BOLIG OG GARASJE Endringssøknaden mottatt , avslås i medhold av PBL 7, jmf 70 nr 2. Søknaden omfatter endret plassering på garasje. FTU-705/ : MARIE LAURITZEN - 13/215 BIEVEIEN 23D - GARASJE I medhold av plan- og bygningslovens 86a samtykkes det i meldingen. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for samtykket. Meldingen omfatter oppføring av frittliggende garasje. Tiltaket tillates nå igangsatt.

6 FTU-711/ : Bygningsmyndigheten avslår søknad om oppføring av bolig 12/4 Killegårdsveien 39, Arne Svenningsen Bygningsmyndigheten gir ikke dispensasjon fra PBL 31, jfr. 7, og avslår søknad om oppføring av ny bolig som vist på søknad datert og , jfr. ovenstående vurdering. FTU-712/ : JAN TEIGE OG BERIT BLOMGREN - 168/91 ØSTRE HOVE - HYTTE I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Søknaden omfatter oppføring av fritidsbolig. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak. FTU-713/ : Bygningsmyndigheten godkjenner oppføring av veksthus 5/3 Fjæreveien 12, Ole Martin Hodnebrog Bygningsmyndigheten samtykker i medhold av PBL 86a i tiltak om oppføring av veksthus som vist på søknad datert , mottatt Johannes Liene AS godkjennes om ansvarshavende for alle funksjoner for innlegging av vann i veksthuset. FTU-714/ : Bygningsmyndigheten gir igangsettingstillatelse for tilbygg godkjent i rammetillatelse 245/08 200/1181 Skolegaten, Juskestedet AS I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknad om igangsettingstillatelse mottatt og arbeid godkjent i rammetillatelse i sak 245/08 av tillates nå igangsatt, for tilbygg og ombygging av næringsbygget. Apoteket Eiendom AS, organisasjonsnr , godkjennes som ansvarlig søker, prosjekterende og kontroll prosjekterende for delprosjektering, samt lyd og bygningsfysikk i tiltaksklasse 2, utførelse og kontroll utførelse for bærende konstruksjoner, tømrer og innredningsarbeider i tiltaksklasse 2. Stærk & Co AS organisasjonsnr , for prosjektering og kontroll prosjektering for bærende konstruksjon i stål og plasstøpt betong. Agder Consult AS organisasjonsnr , prosjektering og kontroll prosjektering brannteknikk i tiltaksklasse 2. Agder El-Installasjon AS organisasjonsnr , utførelse og kontroll utførelse for brann og nødlys i tiltaksklasse 2. Honey Life Safety AS organisasjonsnr, prosjektering og kontroll prosjektering for brann og nødlys i tiltaksklasse 2. Pedersen Entreprenørforretning AS organisasjonsnr utførelse for grunn og terrengarbeider i tiltaksklasse 2. Nor Element AS organisasjonsnr for prosjektering, kontroll prosjektering, utførelse og kontroll utførelse betongelemeneter i tiltakslasse 2. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Ikke noe arbeid må utføres utover det som er omfattet av denne igangsettingstillatelsen.

7 FTU-715/ : SUSANNE RAMSLAND - 44/173 JUDEHAVSKLEIVA 34 - RAMMETILLATELSE FOR NYBYGG BOLIG, TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG, FLYTTE INNKJØRSEL I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknad om rammetillatelse på de vilkår som er nevnt ovenfor. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Søknaden omfatter riving av garasje og oppføring av nybygg med en boenhet, tilbygg til bolig og flytting av avkjørsel. I medhold av plan- og bygningslovens 7 gis på vilkår, dispensasjon fra regulert byggegrense. Som vilkår er satt at ingen del av bygningen skal plasseres nærmere enn 4 meter til eiendomsgrense mot kommunal vei. Det gis også dispensasjon fra krav til bebyggelsesplan. Utnyttelsesgrad aksepteres inn til 0,23 på egen tomt. Tiltaket tillates ikke igangsatt før det foreligger igangsettingstillatelse. Igangsettingstillatelse kan ikke gis før fullstendig søknad etter plan- og bygningsloven 94 nr. 1, første og annet ledd, jfr. forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker SAK 18 og 19, er innsendt og undergitt nødvendig kontroll. FTU-716/ : Bygningsmyndigheten gir dispensajson for tilbygg til bolig 3/178 Landgraffsvei 9, Grete og Lars Ormestad Bygningsmyndigheten gir i medhold av PBL 7, jfr. 31 dispensasjon og godkjenner oppføring av tilbygg til bolig som vist på søknad mottatt og FTU-717/ : Bygningsmyndigheten gir utslippstillatelse og godkjenner avløpsanlegget fra hytte 166/40 Homborøy, Jørn Inge Malmgård Bygningsmyndigheten godkjenner utslippstillatelse for avløp(sortvann) fra en hytte og vist på søknad mottatt og gir i h.h.t. PBL 93godkjennelse for avløpsanlegg som omsøkt , på følgende vilkår: 1. Forureningslovens 12-8 eventuelt 12-9 skal etterkommes. 2. Utslippet skal være 4m³ slamavskiller, pumpekum med pumpeledning til infiltrajsonsareal minst 10m². Når anlegget er bygd skal det innsendes målsatt situasjonsjonsplan som viser anleggets nøyaktige plasser. 3. Anlegget må utføres i h.h.t. spesifikasjoner utarbeidet av ansvarlig prosjekterende. 4. Ansvarlig prosjekterende må utarbeide vedlikeholdsplan for anlegget som eier må etterkomme. Kopi av serviceavtale/vedlikeholdsplanen må sendes kommunen. 5. Eieren kan senere pålegges tilknytting til eksisterende eller planlagt kloakknett, avskjærende ledning eller renseanlegg. 6. Selv om tillatelsen er gitt, plikter den som volder forurensing å svare erstatning etter vanlige erstatningsregler. 7. Kejll Giljes AS organisasjonsnr godkjennes som ansvarshavende for hele tiltaket.

8 FTU-719/ : DAG WIRAK - 200/1187 SKOLEGATEN 8 - PÅBYGG/TILBYGG -VENTILASJONSANLEGG I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95b godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Tiltaket gjelder installasjon av ventilasjonsanlegg i butikk med birom. Det er mottatt samtykke fra Arbeidstilsynet. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak FTU-720/ : DELIGANGSETTINGSTILLATELSE FOR GRUNN- OG TERRENGARBEIDER SAMT STIKKLEDNINGER - LANDVIK SKOLE - 88/252 GJÆRBRØNDVEGEN 250 I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknad om deligangsettingstillatelse mottatt og arbeid godkjent i rammetillatelse av , sak 589/08 tillates nå igangsatt. Deligangsettingstillatelsen gjelder grunn- og terrengarbeider samt stikkledninger. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Ikke noe arbeid må utføres utover det som er omfattet av deligangsettingstillatelsen. FTU-721/ : Bygningsmyndigheten godkjenner fradeling av hyttetomt 28/105 Marivold, Karen Gimse Bygningsmyndigheten godkjenner fradeling av hyttetomt som vist på søknad datert og mottatt og på vilkår av at det innsendes erklæring som sikrer rett til bruk/vedlikehold av vei fram til tomten samt situasjonsplan som viser 3 parkeringsplasser, jfr. ovenstående vurdering. FTU-722/ : Bygningsmyndigheten avslår søknad om fradleing av boligtomt 50/197 Lille Bergen 7, Espen Asbjørnsen Bygningsmyndigheten avslår søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt som omsøkt og vist på søknad mottatt , jfr. PBL 7, 31, og ovenstående vurdering. FTU-723/ : Bygningsmyndigheten godkjenner deling av eiendom 80/10 Grooseveien 112 Groos Invest Bygningsmyndigheten godkjenner deling av eiendommen gnr.80 bnr.10 som vist på søknad mottatt , jfr. PBL 93h og 31, samt ovenstående vurdering. FTU-724/ : HEGE C. ERIKSEN OG GEIR RONNY NATVIK -57/173 BARLINDA 57 - BRUKSENDRING FRA TOMANNSBOLIG TIL ENEBOLIG

9 Bygningsmyndigheten godkjenner i h.h.t. PBL 93 sammenføyning av hovedleilighet og bileilighet til en boenhet som omsøkt FTU-725/ : Bygningsmyndigheten avslår søknad om fradeling av to boligtomter 74/12 Støle, Marie og Jan Henriksson Bygningsmyndigheten avslår søknad om fradeling av to boligtomter som vist på søknad mottatt , jfr. PBL 7, 20-6 og ovenstående vurdering. FTU-726/ : GODKJENNING AV AVFALLSPLANER - LANDVIK SKOLE - 88/252 GJÆRBRØNDVEGEN TILBYGG Avfallsplan mottatt med miljøsaneringsrapport mottatt godkjennes med følgende vilkår: 1. Minst 60 vektprosent av avfallet skal sorteres på byggeplass. Alt avfall skal leveres til lovlig mottak eller ombrukes/gjenvinnes/nyttiggjøres på lovlig måte. Det presiseres at farlig avfall (herunder tomme spraybokser, uherdet maling/lakk/lim) skal sorteres ut og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. 2. Avfallsprodusent skal ha dokumentasjon fra mottaker av avfallet for hver enkelt avfallsfraksjon/type, hvor mengde, avfallstype og leveringssted kommer klart frem. 3. Dokumentasjonen skal hver måned oppsummeres på en oversiktlig måte og være tilgjengelig for kommunen ved tilsyn og lignende. Det skal sendes inn en sluttrapport til kommunen, vedlagt dokumentasjon fra avfallsmottaker og eventuell egenerklæring dersom deler av avfallet ombrukes/gjenvinnes/nyttiggjøres på lovlig måte, senest 45 dager etter at arbeidene er avsluttet. 4. Dersom avfallsmengder eller disponering avviker vesentlig fra det som er oppgitt i avfallsplanen og i eventuell miljøsaneringsbeskrivelse, skal avviket grunngis og dokumenteres særskilt ved sluttrapportering. Om avfallsprodusenten underveis blir i tvil om krav til avfallshåndtering gitt i eller i medhold av forurensningsloven, vil kunne oppfylles, skal kommunen kontaktes umiddelbart. FTU-727/ : IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR GJENSTÅENDE ARBEIDER AV TILTAKET - LANDVIK SKOLE - 88/252 GJÆRBRØNDVEGEN TILBYGG I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknad om deligangsettingstillatelse mottatt og arbeid godkjent i rammetillatelse av , sak 589/08 tillates nå igangsatt. Deligangsettingstillatelsen gjelder gjenstående arbeider av tiltaket. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Ikke noe arbeid må utføres utover det som er omfattet av deligangsettingstillatelsen. FTU-728/ : RUNE BANG - 52/285 TROLLDALSLIA 40 - GARASJE

10 I medhold av plan- og bygningslovens 86a samtykkes det i meldingen. Tegninger og situasjonsplan mottatt og situasjonsplan av ligger til grunn for samtykket. Meldingen omfatter frittliggende garasje med BRA 39,6m 2. Tiltaket tillates nå igangsatt. FTU-729/ : KÅRE TORGRIMSEN - 82/97 MOLLANDSVEIEN 20 - DELING I medhold av plan- og bygningslovens 63 godkjennes søknad om fradeling i samsvar med situasjonsplan mottatt FTU-730/ : DELIGANGSETTINGSTILLATELSE FOR STÅLARBEIDER - SIA STUDENTSAMSKIPNADEN I AGDER - 3/ TELEVEIEN 8 - BARNEHAGEBYGG I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknad om deligangsettingstillatelse mottatt og arbeid godkjent i rammetillatelse av , sak 636/08 tillates nå igangsatt. Deligangsettingstillatelsen gjelder stålarbeider. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Ikke noe arbeid må utføres utover det som er omfattet av deligangsettingstillatelsen. FTU-732/ : ODD E: SKJEGGEDAL - 24/1 HOLVEIEN 10 - TILBYGG PÅ DRIFTSBYGNING I medhold av plan- og bygningslovens 81 samtykkes det i meldingen. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for samtykket. Meldingen omfatter tilbygg på eksisterende driftsbygning. Tiltaket tillates nå igangsatt. FTU-734/ : THOR EGIL REINHARDSEN - 200/1475 ODDEN (LEIER AV GRIMSTAD HAVN) - FJERNING/OPPFØRING AV TILBYGG I medhold av plan- og bygningslovens 86a samtykkes det i meldingen. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for samtykket. Meldingen omfatter riving og oppføring av tilbygg. Tiltaket tillates nå igangsatt. FTU-735/ : AGDER MONTASJE A/S - 79/320 ØSTERHUS - LAGERHALL - TILLATELSE

11 I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95.b godkjennes søknaden. Tegninger, situasjonsplan og beskrivelse mottatt og ligger til grunn for godkjenningen. Søknaden omfatter oppføring av lagerhall m/kontordel. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak FTU-736/ : Bygningsmyndigheten godkjenner tilbygg til boligen 48/337 Furufjell 2, Asle Øygarden I medhold av PBL 86 a godkjennes tiltak som vist på melding datert , mottatt FTU-737/ : GRIMSTAD BYGG AS - 8/298 OPPLANDSVEIEN ENEBOLIG OG GARASJE - AVSLAG I medhold av plan- og bygningslovens 7 og 31, jfr veglovens 29 avslås søknad om enebolig og garasje. Det vises til uttalelse fra vegmyndighet. FTU-738/ : BENT REIDAR ERIKSEN- 200/926 FURUHEIA 7 - TILBYGG OG FASADEENDRING I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknad om igangsettingstillatelse mottatt og arbeid godkjent i rammetillatelse av tillates nå igangsatt. Igangsettingstillatelsen gjelder riving av eksisterende tilbygg og oppføring av nytt tilbygg med tilnærmet lik grunnflate, men med saltak og innredet lofttsetasje. FTU-739/ : RUNE TERJESEN - 86/203 RONNENGÅSEN 17 - BOLIG - TILLATELSE I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknad om oppføring av enebolig m/ hybelleilighet og garasje. Situasjonsplan og tegninger mottatt ligger til grunn for godkjenningen. I medhold av plan- og bygningslovens 7 gis det dispensasjon fra bestemmelsene vedrørende størrelse på bygg, plassering og utforming av garasje og plassering av avkjørsel. Det foreligger, etter kommunens vurdering, særlige grunner for dispensasjon.

12 FTU-740/ : ENDRING AV ANSVARLIG FORETAK FOR UTFØRELSE AV GRUNNARBEIDER - PERLA AS - 200/ VESTERLED 23 - BRUKSENDRING FRA HOTELL TIL BOLIG I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknad om endring av ansvarlig foretak. Dokumentasjon mottatt og ligger til grunn for godkjenningen. Søknaden omfatter endring av ansvarlige foretak. Tidligere ansvarsrett for grunnarbeider, foretak Kjell Gilje as, Org.nr , utgår fra og med Ansvarsrett for grunnarbeider mottatt , overtas av foretak Vedvik Byggkompetanse as, orgnr Videre tiltak for grunnarbeider tillates igangsatt etter dette vedtak FTU-741/ : ROBERT RUUD - 82/25 MOLLAND 25 - BRUKSENDRING - TILLATELSE I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden om bruksendring av del av 2 etg i eksisterende låvebygning fra disponibelt/lager til utstilling/møterom. Omsøkte er en utvidelse av eksisterende bruk. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak. Før det kan gis brukstillatelse/ferdigattest skal det innsendes dokumentasjon som viser brannsikkerhetsstrategi. FTU-742/ : Bygningsmyndigheten godkjenner riving av garasje og gjestehus, samt oppføring av nytt gjestehus, grillstue/bod, garasje og parkeringsplasser på boligeiendommen 50/132/222 Skippegada 13, Ola Uhre Bygningsmyndigheten gir i h.h.t. PBL 7, jfr. den samme lovs 31 dispensasjon fra regulert byggelinje og godkjenner i h.h.t. PBL 93 og 95 oppføring av gjestehus(ny boenhet), grillstue/bod, garasje og parkeringsplass, som vist på søknad datert , mottatt , og på følgende vilkår: 1. Gjestehus (ny boenhet) må plasseres i h.h.t. regulert byggegrense både mot vest og nord. 2. Grillstue/bod kan oppføres med plassering som omsøkt, på vilkår av at naboens krav i sitt skriftlige samtykke, etterkommes. 3. Garasjen må trekkes lengre inn på eiendommen slik at minsteavstand til vei (Skippergada) blir 5 meter slik regulert byggegrense tilsier. Ark. Bengt G. Michalsen AS organisasjonsnr godkjennes som ansvarlig søker, prosjekterende og kontroll prosjekterende for bygningstiltaket. HeMaTo Eiendom AS organisasjonsnr godkjennes som ansvarshavende for utførelse og kontroll utførelse for bygningstiltaket. Pedersen Entreprenørforretning AS organisasjonsnr godkjennes som ansvarshavende for prosjekterende, kontroll prosjekterende, utførende og kontroll utførende for grunn og terrengarbeider for gjestehus, garasje, vei og parkeringsplass. Ansvarlig søker skal påse at alle deler av tiltaket er belagt med nødvendige ansvarsretter.

13 FTU-743/ : Bygningsmyndigheten godkjenner endret tegning slik at det godkjennes to utleieenheter tilknyttet hotelldriften 7/150 frivollveien Grimstad VertshusA/S Bygningsmyndigheten godkjenner endret tegning for oppføring av nybygg med to utleieenheter og gir i h.h.t. PBL 95 igangsettingstillatelse for samme tiltak, som vist på søknad datert , mottatt Wari-Hus As organisasjonssnr godkjennes som ansvarshavende for prosjektering, kontroll prosjektering for bygningen. Bergemyr Invest organisasjonsnr godkjennes som ansvarshavende for utførelse og kontroll utførelse for mur/tømrerarbeider. VVS SØR AS organisasjonsnr godkjennes som ansvarshavende for prosjektering, kontroll prosjektering, utførelse og kontroll utførelse for sanitæranlegg. Kjell Gilje AS organisasjonsnr godkjennes for prosjektering, kontroll prosjektering, utførelse og kontroll utførelse for grunnarbeider og grøfter. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Ikke noe arbeid må utføres utover det som er omfattet av igangsettingstillatelsen. FTU-745/ : Bygningmyndigheten godkjenner avløpsanlegg for bolig 31/1 Hesnes, Johan Kristian Nygård Bygningsmyndigheten gir i medhold av PBL 93 godkjennelse for opparbeidelse av avløpsanlegg for ny bolig, som vist på søknad datert , mottatt , og i h.h.t. vedtak i sak 397/08. Foldvik Rørleggerforretning AS organisasjonnr godkjennes som ansvarshavende for prosjekterende, kontroll prosjekterende, utførelse og kontroll utførelse for hele tiltaket/avløpsanlegget. FTU-746/ : PRIMATEC AS - 1/262 LILLESANDSVEIEN 44 - OPPSETTING AV 2 SKILT I medhold av plan- og bygningslovens 107, og kommunale vedtekter til denne, samtykkes det i meldingen. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for samtykket. Meldingen omfatte oppføring av 2 reklameskilt på hver sin vegg på eksisterende bygning. Tiltaket tillates nå igangsatt. FTU-747/ : PAUL OG EVA HOLING - 165/10 KISTEVIGVEIEN 8 - DELING I medhold av plan- og bygningslovens 63, 93 pkt. h og 95 godkjennes søknad om fradeling i samsvar med situasjonsplan mottatt og søknad om dispensasjon mottatt Tillatelsen gis på vilkår av at arealet som fradeles skal sammenføyes med gnr. 165, bnr. 17.

14 I medhold av plan- og bygningslovens 7 gis det dispensasjon fra kommuneplanens LNFformål. FTU-748/ : FK JERV - 200/188 LEVERMYRVEIEN 30 - OVERBYGG INNGANGSPARTI JERVHUSET I medhold av plan- og bygningslovens 86a samtykkes det i meldingen. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for samtykket. Godkjenningen omfatter takoverbygg ved inngangsparti. Tiltaket tillates nå igangsatt. FTU-750/ : Bygningsmyndigheten godkjenner fradeling av ubebygd parsell 200/412 Binabbgaten, Toril G. Schelderop Bygningsmyndigheten godkjenner, i medhold av PBL 93 og 95, fradeling av parsell som vist på søknad datert og mottatt FTU-751/ : KIM RONNY HANSEN - 7/71 SOLBERGÅSEN 37 - TILBYGG I medhold av plan- og bygningslovens 93 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Søknaden omfatter riving av eksisterende tilbygg til bolig, samt oppføring og utviding av nytt tilbygg til eksisterende bolig på samme sted Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak Med hilsen Carina Alsand Saksbehandler Gudveig Tønnesøl Saksbehandler Utskrift: Vedlegg: Tiltakshaver Orientering om klageadgang FTU-752/ : Bygningsmyndigheten godkjenner oppføring av garasje på vilkår 100/22 Reddal, Dag Øverland I medhold av plan- og bygningslovens og 95, godkjennes tiltak om oppføring av garasjen som vist på melding datert/mottatt på betingelse av at minsteavstand til nabogrense/ regulert veigrunn blir 5 meter, jfr. ovenstående vurdering. Tiltaket kan nå igangsettes.

15 FTU-753/ : Bygningsmyndigheten godkjenner oppføring av garasje 13/96 Rypeveien 8, Bente og Arild Eielsen I medhold av plan- og bygningslovens 86a samtykkes det i oppføring av garasje som vist på melding datert , mottatt , jfr. ovenstående vurdering. Tiltaket kan nå igangsettes. FTU-754/ : MAREN IGLAND OG ODDBJØRN TROMMESTAD - 102/4 MØRETRØMOEN - ENEBOLIG - TILLATELSE I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknad om oppføring av enebolig. Tegninger, situasjonsplan og beskrivelse mottatt ligger til grunn for godkjenningen. I medhold av plan- og bygningslovens 7 gis det dispensasjon fra formålet i kommuneplan. Omsøkte bolig må plasseres så lavt som mulig på tomta og vilkår fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling vedrørende atkomstvei over bekk må overholdes. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak. FTU-755/ : MAREN IGLAND OG ODDBJØRN TROMMESTAD - 102/4 MØRETRØMOEN - FRADELING - TILLATELSE I medhold av plan- og bygningslovens 63, 93 pkt. h og 95 godkjennes søknad om fradeling i samsvar med situasjonsplan mottatt I medhold av plan- og bygningslovens 7 gis dispensasjon fra formålet i kommuneplanen. Tillatelsen gis på vilkår av at ny parsell sikres veirett og rett til å ha liggende vann- og avløpsledninger med tilhørende kummer og liknende på naboeiendom, samt rett til drift og vedlikehold av dette. Dette må gjøres ved en erklæring som skal tinglyses. FTU-756/ : ENDRING AV ANSVARSFORHOLD - ANITA TROLLSÅS JOHANSEN - 52/251 TROLLDALSLIA 10 - BOLIG I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknad om endring. Innsendt søknad om lokal godkjenning av foretak mottatt den og ansvarsrett mottatt den og kontrollerklæring mottatt og den ligger til grunn for godkjenningen. Endringen omfatter godkjenning av ansvarsrett for Dan Byggtjenester AS, org.nr som ansvarlig foretak for hele tiltaket. Endringstiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak.

16 FTU-757/ : Bygningsmyndigheten gir forlenget frist for tilbakeføring av anleggsvei 78/39 Bjorøya. Per-Arnfinn Brekke Bygningsmyndigheten gir i h.h.t. PBL 93 og forlenget frist for tilbakeføring av anleggsvei til hytteeiendommen som angitt i søknad datert , mottatt FTU-758/ : Bygningsamyndigheten godkjenner oppføring av garasje/alger med bileilighet 12/4 Killegårdsveien 39, Arne Svenningsen I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 b godkjennes søknaden om oppføring av garasje/bod med bileilighet som vist på søknad mottatt , mottatt KSH Consult organisasjonsnr , er med bakgrunn i sentral godkjenning, gitt ansvarsrett for prosjektering/kontroll prosjektering for arkitektur TKL1. YIT BUILDING SYSTEMS organisasjon er med bakgrunn i sentral godkjenning, gitt ansvarsrett for prosjektering/kontroll prosjektering og utførelse/kontroll utførelse for vann og avløpsanlegg (innvendig og utvendig) i TKL 1. Arne Olav Lund As organisasjonsnr , er med bakgrunn i sentral godkjenning, gitt ansvarsrett for prosjektering/kontroll prosjektering og utførelse/kontroll utførelse for grunnog terrengarbeider i TKL 1. Ketil Stormoen organisasjonsnr er med for bygningsteknikk i TKL 1 og utførelse/kontroll utførelse for mur og tømrerarbeidene i TKL 1. Foretak som ikke selv utfører/kontrollerer arbeider omfattet av tildelt ansvarsrett, må selv godkjenne eventuelle underleverandører/underentreprenører etter bestemmelsene i forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett GOF. Ansvarlig søker skal påse at alle deler av tiltaket er belagt med ansvarsretter. FTU-760/ : RAMMETILLATELSE - SIA/ UGLAND TEKNOPARK AS - 3/310 TELEVEIEN FASADEENDRING I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknad om rammetillatelse på de vilkår som er nevnt ovenfor. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Søknaden omfatter utvendig og innvendig oppussing av 5 blokker A-F. Blokk F er sammenhengende med A og B som vist på kart. Blokkene skal brukes til samme formål som eksisterende bruk, dvs. studenthybler. Tiltaket tillates ikke igangsatt før det foreligger igangsettingstillatelse. Igangsettingstillatelse kan ikke gis før fullstendig søknad etter plan- og bygningsloven 94 nr. 1, første og annet ledd, jfr. forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker SAK 18 og 19, er innsendt og undergitt nødvendig kontroll. FTU-761/ : NILS IVAR GUNDERSEN - 200/446 BIODDGATEN 6 - TAKOVERBYGG TIL LEVEGG I medhold av plan- og bygningslovens 86a samtykkes det i meldingen. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for samtykket. Meldingen omfatter tilbygg bod, takoverbygg og forlengelse levegg.

17 Tiltaket tillates nå igangsatt. FTU-762/ : TILLATELSE TIL OPPFØRING AV BOLIG OG GARASJE - KENNETH RASMUSSEN - 53/291 KAFEHEIA 10 I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Søknaden omfatter oppføring av enebolig med leilighet i underetasje samt garasje. Totalt bruksareal er 256 m². Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak. FTU-763/ : Bygningsmyndigheten godkjenner oppføring av nytt bygg for bileilighet, garasje/lagerrom og husdyrrom, samt utslippstillatelse fra bileiligheten 100/24 Reddal, Elin Brunborg Bygget: I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes søknaden om oppføring av nytt bygg for bileilighet, garasje/lager og husdyr som vist på tegning og situasjonsplan mottatt , og på følgende vilkår: 1. Det må innsendes tegning som angir hva disponibelt loftsrom skal nyttes til. 2. Det må innsendes ny søknad om ansvarsrett for kontroll prosjektering og kontroll utførelse, jfr. ovenstående vurdering. Eivind Torp, organisasjonsnr , er gitt lokal godkjenning for prosjektering og utførelse for hele tiltaket utenom vann- og avløpsanlegg. Søknad om kontroll prosjektering og kontroll utførelse kan ikke godkjennes pga av manglende dokumentasjon i søknaden. Utslippstillatelse med avløpsanlegg: Grimstad Kommune godkjenner utslippstillatelse for avløp(sortvann) fra en boenhet og vist på søknad mottatt og bygningsmyndigheten gir i h.h.t. PBL 93godkjennelse for avløpsanlegg som omsøkt , på følgende vilkår: 8. Forureningslovens 12-8 eventuelt 12-9 skal etterkommes. 9. Utslippet skal være 4m³ slamavskiller, pumpekum med pumpeledning til infiltrasjonsareal minst 40m². Når anlegget er bygd skal det innsendes målsatt situasjonsjonsplan som viser anleggets nøyaktige plasser. 10. Anlegget må utføres i h.h.t. spesifikasjoner utarbeidet av ansvarlig prosjekterende. 11. Ansvarlig prosjekterende må utarbeide vedlikeholdsplan for anlegget som eier må etterkomme. Kopi av serviceavtale/vedlikeholdsplanen må sendes kommunen. 12. Eieren kan senere pålegges tilknytting til eksisterende eller planlagt kloakknett, avskjærende ledning eller renseanlegg. 13. Selv om tillatelsen er gitt, plikter den som volder forurensing å svare erstatning etter vanlige erstatningsregler. 14. Kjell Gilje AS organisasjonsnr godkjennes som ansvarshavende for hele tiltaket.

18 FTU-764/ : Bygningsmyndigheten gir rammetillatelse for riving av eksisterend boligbygg og oppføring av nytt boligbygg med 4 boenheter og parkeringskjeller 200/1439 Utkikken 5, STILI Invest AS I medhold av plan- og bygningslovens 70 nr.2, gis dispensasjon for plassering av parkeringskjeller under bakkenivå, inntil eiendomsgrensen mot nordøst (eiendommen gnr.200 bnr.1441, 93 og 95 godkjennes søknad om rammetillatelse for oppføring av nytt boligbygg som vist på søknad datert , mottatt , og på følgende vilkår: Før det søkes om igangsettingstillatelse skal det foreligge en avtale om kjøp eller makeskifte med Grimstad kommune bygg- og eiendomstjenesten for å sikre lovlig adkomst til parkeringskjelleren. A7 ARKITEKTER AS, organisasjonsnr , er med bakgrunn i sentral godkjenning, gitt ansvarsrett i søkerfunksjonen. Igangsettingstillatelse kan ikke gis før fullstendig søknad etter plan- og bygningsloven 94 nr. 1, første og annet ledd, jfr. forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker SAK 18 og 19, er innsendt og undergitt nødvendig kontroll, jfr. ovenstående m.h.t. avtale om kjøp eller makeskifte med Grimstad Kommune. FTU-765/ : GUNNAR FOLÅSEN - 48/203 STRANDTOPPEN 8 - FASADEENDRING BOLIG / LUKKE VINDFANG - TILLATELSE I medhold av plan- og bygningslovens 93a og 95 godkjenes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. I medhold av plan- og bygningslovens 7 gis dispensasjon fra formålet i kommuneplan. Tiltaket tillates nå igangsatt. FTU-767/ : HELGE BENDIXEN - 38/152 SKRAVIGA - HYTTE - TILLATELSE I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 godkjennes oppføring av fritidsbolig på gnr. 38 bnr. 152, Skraviga. Tegninger og situasjonsplan mottatt og ligger til grunn for godkjenningen. Tiltaket tillates igangsatt. FTU-768/ : ERIK BUER - 52/41 ØVRE RANDVIKA 23 - BOLIG - AVSLAG I medhold av plan- og bygningslovens 7 og 31, gir bygningsmyndigheten avslag på søknad om oppføring av enebolig, utestue og bod. Det foreligger ikke særlige grunner for dispensasjon fra bestemmelsenes krav til bebyggelsesplan og takform.

19 FTU-769/ : LARS LARSEN - 88/14 GJÆRBRØNDVEIEN OPPFØRING AV PIPE I EKSISTERENDE UTHUS/GARASJE I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 b godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Søknaden omfatter oppføring av skorstein, samt montering av ildsted i eksisterende uthus/garasje. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak FTU-770/ : MANFRED KRAUSE - 149/3 RONDEN 4 - TILBYGG ( VINTERHAGE) I medhold av plan- og bygningslovens 93 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Søknaden omfatter oppføring av tilbygg/vinterhage til eksisterende bolig med ca. 16 m2 BRA. I medhold av plan- og bygningslovens 7 gis det dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel. Med hjemmel i forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker SAK 13, unntar kommunen tiltaket fra krav om ansvarsrett for oppføring av tilbygg/vinterhage, jfr. plan og bygningslovens 93b, 97 og 98. Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser gitt i -, eller i medhold av plan- og bygningsloven. FTU-773/ : ANNE CECILIE NYBØ - 49/182 ØSTRE MOÅSEN 81 - GARASJE I medhold av plan- og bygningslovens 86a samtykkes det i meldingen. Tegninger og situasjonsplan mottatt og ligger til grunn for samtykket. Meldingen omfatter oppføring av garasje med oppgitt BRA 45 m2. Tiltaket tillates nå igangsatt. Med hilsen Carina Alsand Saksbehandler Kjell Bartholdsen Saksbehandler Utskrift: Vedlegg: Tiltakshaver Orientering om klageadgang

20 FTU-775/ : Bygningsmyndigheten gir forlenget tillatelse for bruksendring fra bolig til undervisning fram til /128 Trollsvingen 21, Grimstad Kommune Bygningsmyndigheten gir i h.h.t. PBL 7 dispensasjon fra den samme lovs 31 Virkning av reguleringsplan og godkjenner bruksendring av bolig til undervisning til FTU-776/ : Bygningsmyndigheten godkjenner oppføring av driftsbygning 40/1 Bringsværmoen 80, Tor Helge Arnevik I medhold av plan- og bygningslovens 81 samtykkes det i melding om tiltak for oppføring av ny driftsbygning/potetlager, som vist på melding mottatt og tegninger mottatt og på vilkår av at TEK FTU-778/ : ELLEN M. GJESTVANG - 1/263 V.GRØM 55 - CARPORT I medhold av plan- og bygningslovens 85 samtykkes det i meldingen. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for samtykket. Tiltaket gjelder midlertidig plassering av takoverbygg for bobil. Samtykket gjelder på ubestemt tid, eller til kommunen krever tiltaket fjernet. Tiltaket må fjernes og tomten ryddes når kommunen forlanger det. FTU-779/ : Bygningsmyndigheten godkjenner endret tegning for bileilighet i uthuset og ny avkjørsel med parekeringsplass 5/4 Klingremoveien 59, Vidar Moseid I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95b godkjennes søknaden og opparbeidelse av ny avkjørsel og parkeringsplasser, samt endret tegning m.h.t. bod og skorstein for bileiligheten som vist på søknad datert , mottatt og på vilkår av at parkeringsplassene plasseres så langt inn fra veien at de ikke er til hinder for veivedlikehold/snørydding mv. FTU-780/ : Bygningsmyndigheten godkjenner bruksendring av del av underetasje i boligbygg til bileilighet 44/153 Furufjell 18B, Andreas Solberg I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95b godkjennes søknad om bruksendring av den midtre seksjonen av tremannsboligens underetasje til bileilighet som vist på søknad datert m.fl. og mottatt , og Dan Byggtjeneste AS gis ansvarsrett for for hele tiltaket. Ansvarshavende må der hvor han selv ikke innehar nødvendig kompetanse innhente dette, og kunne dokumentere dette overfor kommunen ved eventuell senere anledning. FTU-781/ : Bygningsmyndigheten godkjenner legging av fiberkabel fra luftstrekk på Alsand som sjøledning til Espeviga. Bygningsmyndigheten gir i h.h.t. PBL 7 dispensasjon fra den samme lovs 20-6 og godkjenner legging av fiberkabel som vist på søknad mottatt , på vilkår av at kabelen spyles ned i sjøbunnen og at overgang mellom sjø og luftstrekk utføres på en skånsom måte, jfr. ovenstående vurdering og PBL 93 og 95b.

21 TCD AS organisasjonsnr gis ansvarsrett for hele tiltaket. FTU-782/ : Bygningsmyndigheten avslår søknad om avkjørsel og parkeringsplass men er innstilt på avtle om frikjøp eller lignende for manglende parkeringsplasser 200/1501 Vestregate 6, Erik Jakobsen 1. I medhold av PBL 7, jfr. 69 og 20-6, avslås søknad om etablering av en parkeringsplass med avkjørsel fra Vestregate som omsøkt Bygningsmyndigheten finner ikke å kunne gi dispensasjon fra kravet om 2 manglende parkeringsplasser for boligbygget, som omsøkt , men er innstilt på å kunne inngå avtale om frikjøp av plikt for å skaffe til veie de to manglende parkeringsplasser, jfr. ovenstående opplysning hvor tiltakshaver alternativt kan inngå som medeier av parkeringsanlegget, for å løse manglende parkeringsplasser for to biler. FTU-785/ : GROOS INVEST AS - 80/10-61 GROOSEVEIEN 112/118 - PÅLEGG OM SIKRING AV BYGGEGROP. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 100 gis herved foretaket PS Anlegg AS, organisasjonsnr , pålegg om sikring av byggegrop. Pålegget må være etterkommet innen Med hjemmel i plan- og bygningslovens 116a vedtas det herved en løpende tvangsmulkt stor kr. 2000,- pr. dag som vil begynne å løpe fra evt. fristoverskridelse for pålegget. FTU-786/ : NILS HARDEBERG - 7/261- HOLBEKKVEIEN 55 - GARASJE/HOBBY-BOD I medhold av plan- og bygningslovens 93 godkjennes søknaden. Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Søknaden omfatter oppføring av ny garasje med hobbyrom og bod Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak FORSLAG TIL Delegasjonssaken tatt til etterretning.

22 GRIMSTAD KOMMUNE SAKSFREMSTILLING Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr. Teknisk utvalg /09 Avgjøres av: Sektor: Teknisk sektor Arkivsaknr: Arkivkode: Saksbeh.: Svein Flo GBNR-10/1-2 ERSTATNINGSSAK ERLING LAUVRAK - ENDRING FRA INVESTERING TIL DRIFT Sammendrag: I forbindelse med teknisk utvalgs behandling av handlingsplanen for vann i 2006, ble det vedtatt å ta kostnader med erstatningssaken hos Erling Lauvrak som et investeringsprosjekt. Revisjonen mener at dette ikke kan føres som investering, og derfor må dekkes på drift. Fakta: Under TU -sak 041/05 ble handlingsplanen for vann for 2006 vedtatt. I saken ble det vedtatt å gjennomføre et prosjekt for å redusere bruk av naturgjødsel og beiting på eiendommen til Erling Lauvrak på Rosholt. Dette for å hindre risikoen for avrenning til Rore, og dermed forurense drikkevannet. Denne saken er nå avsluttet, og på prosjektregnskapet er det ført kr Revisor mener at dette må belastes drift, siden ikke noe er ervervet. Vurdering: Utgiftene har i hovedsak gått til erstatning til Lauvrak og juridisk bistand. På bakgrunn av dette, mener revisor at det ikke er ervervet noe i forbindelse med saken. Revisor ser på dette som en erstatningsutbetaling for innskrenkninger i benyttelsen av privat eiendom. På bakgrunn av dette kan ikke utgiftene finansieres med lånemidler, og må i stedet belastes driftsregnskapet. Driftsregnskapet vil da bli belastes ved at fondet for vannforsyningen vil bli belastet det aktuelle beløp. Fondet var ved siste oppdatering i mai 2008 på minus kr Neste oppdatering av fondet blir når regnskap for 2008 er avlagt. Fondet skal være i balanse med maksimum 5 års mellomrom. Ved revidering av handlingsplanen for vann våren 2009, vil gebyrene bli justert i h.h.t. til fond og fremtidige kostnader. Siden tiltaket på Lauvraks eiendom gjelder kvaliteten generelt i Rore, har vi sendt en henvendelse til Arendal kommune om å dekke deler av kostnadene. Saken vil bli behandlet i Arendal i begynnelsen av Evt. kostnader dekket av Arendal kommune, vil bli tilbakeført fondet. Under behandling av handlingsplanen for vann for 2006, ble det satt av kr som en del av utskifting og oppdimensjonering av asbestsementledningen fra Øygårdsdalen til Ågre. Dette er hovedledningen vestover og er meget viktig å få oppdimensjonert. Ikke minst gjelder dette ved sammenkoplingen mot Lillesand kommune i forbindelse med reservevannsforsy-

23 ning. Kostnadene i forbindelse med erstatningen til Lauvrak, skulle tas av disse midlene. Det var på dette tidspunkt ikke kjent hva kostnadene ville bli. Det foreslås at hele beløpet på kr brukes til videre utskifting av vannledningene frem mot Ågre. FORSLAG TIL Kostnader med prosjektet for å redusere bruk av naturgjødsel og beiting på Erling Lauvraks eiendom på Rosholt belastes drift. Dette gjøres ved at utgiftene belastes fondet for vannforsyningen. Evt. tilskudd fra Arendal kommune tilbakeføres fondet. Konsekvenser for vanngebyrene tas med i neste revidering av handlingsplanen for vann. Kr brukes i sin helhet til utskifting og oppdimensjonering av vannledningen frem mot Ågre.

24 GRIMSTAD KOMMUNE SAKSFREMSTILLING Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr. Teknisk utvalg /09 Avgjøres av: Sektor: Teknisk sektor Arkivsaknr: Arkivkode: Saksbeh.: Cathrine Bie GBNR-58/32 IMPERTIO EIENDOM AS - 58/32 SØM HERREGÅRD - NYTT HOVEDHUS OG MINDRE LEILIGHETSBYGG Dokumentliste: Nr. Dok.dato Avsender/Mottaker Dokumentbeskrivelse: 1 I Arkitekt Bengt G. Michalsen AS Oppføring av nytt hovedhus med 11 leiligheter og mindre leilighetsbygg med 5 leiligheter - nabovarsel. 2 I Arkitekt Bengt G. Michal- Søknad om tillatelse til tiltak - ramme- sen as 3 U Arkitekt Bengt G Michalsen A/S 4 I Impertio Eiendom AS v/trond Østereng 5 U Fylkesmannen i Aust Agder; Aust Agder Fylkeskommunen 6 I Fylkesmannen i Aust- Agder Dokumenter merket med kursiv slik er vedlegg til saken. tillatelse. IMPERTIO EIENDOM AS - 58/32 SØM HERREGÅRD - NYTT HOVEDHUS OG MINDRE LEILIGHETSBYGG.FORELØPIG SVAR. Supplerende opplysninger vedr. søknaden. IMPERTIO EIENDOM AS - 58/32 SØM HERREGÅRD - NYTT HOVEDHUS OG MINDRE LEILIGHETSBYGG Vedtak etter verneforskrift for Hasseltangen landskapsvernområde og uttalelse til kommunens behandling av søknad om oppføring av leilighetsbygg. Sammendrag: Rådmannen har den mottatt ny søknad om rammetillatelse for riving av gjenstående deler av bygning med bygningsnr og oppføring av leilighetsbygg i to fløyer med til sammen 16 leiligheter. Rådmannen viser til tidligere søknad om tiltaket i kommunens saksnr. 05/2011, samt alle vedtak i samme byggsak.

25 Fakta: Søknaden: Rådmannen har den mottatt ny søknad om rammetillatelse for riving av gjenstående deler av bygning med bygningsnr og oppføring av leilighetsbygg i to fløyer med til sammen 16 leiligheter. Bygget oppføres i 3 etasjer pluss kjeller. I kjeller skal det være parkeringsanlegg med blant annet parkeringsplasser for 19 biler jamfør vedlagte plantegning. Nytt bruksareal totalt blir 1950 m² og bebygd areal blir 524,7 m² slik det er omsøkt. Bruksareal for hver etasje er på nåværende tidspunkt ikke oppgitt. Rådmannen viser til tidligere søknad om tiltaket i kommunens saksnr. 05/2011, samt alle vedtak i samme sak. Bygningsrådet godkjente den , sak 192/06 framlagte tegninger og ga nødvendige dispensasjoner da tiltaket ikke var i strid med landbruksinteresser og trafikkforhold. Vedtaket ble påklaget av Fylkesmannen i Aust-Agder samt berørte naboer i området. Saken ble igjen tatt opp til behandling i bygningsrådet og den , sak 015/07, ble vedtaket av opprettholdt med tilføyelser. Bygningsrådet godkjente tegninger framlagt og reviderte tegninger datert Klagen ble ikke tatt til følge og ble videresendt til setefylkesmannen for endelig avgjørelse. Klagen ble behandlet av Fylkesmannen i Telemark og den , sak 2007/1043 ble kommunens vedtak opphevet og sendt tilbake for ny behandling. Det foreligger avtale mellom tiltakshaver Impertio Eiendom AS eier av gnr. 58 bnr. 32 og berørt nabo Kristen Kristensen, eier av gnr. 58 bnr. 1. Avtalen går hovedsakelig ut på at eier av gnr. 58 bnr. 32 er inneforstått med at virksomheten på gnr. 58 bnr. 1 som drives på kjøpstidspunktet er midlertidig og kan bli endret til tradisjonell gårdsdrift som blant annet kan innbefatte dyrehold. Avtalen skal sendes til tinglysning. Gjeldende plangrunnlag: Eiendommen er uregulert og er i kommuneplanen avsatt til landbruks,- natur,- og friluftsområde, LNF-område), sone 1. Eksisterende forhold: Eiendommen ligger innefor Hasseltangen landskapsvernområde hvor det er den vedtatt forskrift om vern av område. Eiendommen ligger også i 100-metersbeltet til sjøen. Uttalelser/samtykke/tillatelse fra annen myndighet: Ansvarlig søker og tiltakshaver har vært i dialog med Fylkesmannen i Aust-Agder i forkant av innsendte søknad. Og i e-post av har Fylkesmannen gitt klarsignal om fremme søknaden til kommunen. Søknaden har vært oversendt av kommunen til Fylkesmannen i Aust-Agder og Fylkeskommunen i Aust-Agder for uttalelse. Det foreligger uttalelser fra Statens Vegvesen samt vedtak fra Landbruksmyndigheten i tidligere innsendte søknad om tiltaket. Disse er vedlagt saksfremstillingen. Det er ikke mottatt uttalelse fra Fylkeskommunen i Aust-Agder. Fylkesmannen i Aust-Agder: Søknaden med nye tegninger har vært oversendt på høring hos Fylkesmannen i Aust-Agder og det er den mottatt vedtak etter verneforskrift for Hasseltangen landskapsvernområde og uttalelse til kommunens behandling etter plan- og bygningsloven.

26 Vedtak ihht. 4 i Forskrift om vern av Hasseltangen landskapsvernområde: Søm aldershjem (Søm herregård) tillates utbygd i samsvar med søknad fra ark. Bengt G. Michalsen av basert på tegninger stemplet mottatt Grimstad kommune 19.sept Tillatelsen omfatter riving av eksisterende hovedbygning (brannruinen ) og betongfundamentet for toalettbygget som er revet tidligere samt oppføring av nytt leilighetskompleks for 16 leiligheter. Tillatelsen gjelder også utgraving av byggegrop for kjeller (parkering) og fundament for fløybygningen, men på vilkår om at utgravingen skjer i samråd med Fylkesmannen slik at strukturer i grunnen kan kartlegges og bli dokumentert for ettertiden. Vi skal varsles før gravetiltak igangsettes. Når det gjelder kulturplanter i hagen som har verneinteresse knyttet til verneformålet (kulturlandskap), skal pæretreet flyttes midlertidig til et annet egnet sted i nærheten for så å plantes inn igjen når hageanlegget skal opparbeides igjen. Flytting skal skje når treet i hvile d.v.s i vinterhalvåret og utføres av gartnerkyndige folk. Uttalelse til behandling etter plan- og bygningsloven: Konklusjon: Dersom dispensasjon innvilges i medhold av pbl. 7 for en utbygging av leilighetsbygg på 16 leiligheter som omsøkt og på vilkår som omfattes av Fylkesmannens vedtak etter Forskrift om vern av Hasseltangen landskapsområde, Grimstad og Arendal kommuner, Aust-Agder jfr. ovenfor, kan det ikke ansees å ville føre til at interessene som skal ivaretas gjennom pbl og LNF-formålet i kommuneplanen blir skadelidende. Det synes å være saklige hensyn som taler for gjennomføring av byggetiltaket. Statens Vegvesen: I brev av , kommunens sak, 05/2011, har Statens Vegvesen uttalt at en realisering av Søm herregård med 17 leiligheter vil ikke endre trafikkbildet i området i noen vesentlig grad. Det er strekningen fra Søm til Feviktoppen som er viktigst med hensyn på myke trafikanter da dette er skolevei, vei til butikk, bank med mer. Behov for fortau langs Sømsveien har oppstått med bakgrunn i all boligutbyggingen i områdene Haugenes og Trolldalen. Dette er da uavhengig av planlagt utbygging av tidligere Søm aldershjem. Dette gjenspeiler seg også i revidert plan for Trolldalen som sier at ny boligbebyggelse må bidra til etablering av fortau langs Sømsveien. Eiendommen har avkjørsel i fra FV 49. Denne Fylkesvegen har vesentlig mindre trafikk enn Sømsveien. Behov for fortau eller gang og sykkelvei er da mindre. Det vises ellers til brev av Landbruksmyndigheten: Det foreligger vedtak av , sak 018/07 fra landbruksmyndigheten hvor det konkluderes med at omsøkte utbyggingsplaner kan gjennomføres, uten at landbruket blir unødig skadelidende. Denne konklusjonen bygger også på den bruk som tidligere har funnet sted på området, selv om denne ikke er helt sammenlignbar. Merknader/protester: Tiltaket er nabovarslet og det er ikke mottatt merknader/protester til tiltaket. Dispensasjoner: Tiltaket er i strid med arealbruken i kommuneplanens arealdel jfr. pbl ledd nr. 2, jfr pbl ledd, samt dele-og byggeforbudet i 100-metersbeltet til sjøen jfr. pbl. vernebestemmelse 17-2 og er avhengig av dispensasjon for å kunne få tillatelse.

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg Møtedato: 21.04.09 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg Møtedato: 10.11.09 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: Møtested: Møtetid: 21.11.212 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 9: Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal, Rådhuset. 28.08.2008 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal, Rådhuset. 28.08.2008 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal, Rådhuset 28.08.2008 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 10.10.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

Møteinnkalling Planutvalget

Møteinnkalling Planutvalget Møteinnkalling Planutvalget Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3.etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 22.05.2008 kl. 15:00. DET VIL BLI AVHOLDT BEFARING I SAK 55/08 FØR MØTET. FREMMØTE VED RÅDHUSET, NYGAARDSGATA

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til Bodil Helgestad tlf. 64 87 85 48 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 10.04.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Møterom

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 24.06.2015 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 42/15 Til saknr.: 53/15 Av utvalgets

Detaljer

Plan- og utviklingskomiteens medlemmer.

Plan- og utviklingskomiteens medlemmer. Verdal kommune Møteinnkalling Plan- og utviklingskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Verdal Møtested: Møterommet, 3. etasje, Herredshuset

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17.

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk Søgne kommune Arkiv: 20/67 Saksmappe: 2013/2596-18844/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 11.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Saksframlegg. Klage på dispensasjon for plassering av garasje og overbygd uteplass utenfor byggegrense - bolig - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Klage på dispensasjon for plassering av garasje og overbygd uteplass utenfor byggegrense - bolig - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-18815/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 03.06.2013 Saksframlegg Klage på dispensasjon for plassering av garasje og overbygd uteplass utenfor byggegrense

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på epost

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer