DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy Menighetsråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy Menighetsråd"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA MØTE I NØTTERØY MENIGHETSRÅD Onsdag 22.januar 2014 STED: Borgheim Menighetssenter Tilstede: Knut Paulin-Poulsen, Ellen Wisløff, Egil Mundal Martinsen, Torill F Tandberg Sokneprest: Inger Bækken (ikke deltaker på sak 8/2014) Meldt forfall: Irene Grytnes, Helene Fahre Sak 1/2014 Godkjenning av møtets innkalling og undertegning av møteprotokoll fra november 2013 Innkalling til ble godkjent med to tilleggsaker under eventuelt. Protokoll fra møtet 27.november 2013 ble godkjent. Sak 2/2014 Orientering fra utvalgene Fra sokneprest Inger Bækken: Representanter fra ungdommens bispedømme møte deltar på gudstjenesten i Nøtterøy kirke Biskopen i Tunsberg taler. Konsert- og kulturutvalg: Nøtterøy menighetsråd var enige om følgende når det gjelder konserter og arrangement i Nøtterøy kirke våren 2014: 1. Camilla Collett forestillingen i Nøtterøy kirke tirsdag 28.januar 2014 godkjennes. 2. Konserten collage for solotuba og orgel med Geir Løvold (tuba) og Kåre Nordstoga (orgel) blir søndag 23.mars Arrangør: Nøtterøy menighetsråd 3. Konsert Viva Voce, VUSO og Oslo Camerata søndag 27.april Nøtterøy menighetsråd gir sin godkjenning til at denne konserten holdes i Nøtterøy kirke. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at kunstutstillingen med Grete Refsum avsluttes like etter gudstjenesten samme søndag. Arrangør: Korskolen og VUSO 4. Nøtterøy menighetsråd er positive til henvendelsen fra Vestfold Festspillene med ønske om å arrangere konsert med Kristin Asbjørnsen søndag på de vanlige vilkårene for utleie av kirken. Det bes om at kirkekontoret gir de nødvendige tilbakemeldinger til Vestfoldfestspillene. Arrangør: Vestfoldfestspillene 5. Sommerkonsert med Operagutta i Nøtterøy kirke, søndag 6.juli Arrangør: Nøtterøy menighetsråd. Den Norske kirke,, Postboks 133, Borgheim, 3163 Nøtterøy

2 6. Nøtterøy Menighets råd finner dessverre ikke mulighet for konsert med gitarduoen Duo Gvito denne våren i og med fremføringen av Les Miserable og kunstutstilling i Nøtterøy kirke i påsken (ref sak 69/2013 om kunstutstilling) I tillegg til arrangementene i pkt 1-5.ovenfor er det sangsamling i fm ny salmebok , Historielagets 1814 arrangement , Les Miserable i uke 11/2014 og kunstutstillingen i påsken. Det lages ingen samlet oversikt over arrangementene i Nøtterøy kirke våren Nøtterøy menighetsråd v/konsertutvalget tar ansvar for profilering av arr. nr 2 og 5. Nøtterøy menighetsråd v/estetikkutvalget og konsertutvalget tar ansvaret for profilering av kunstutstillingen. Misjonsutvalget: Egil Mundal Martinsen refererte fra hellig tre kongers festen 5.januar Det var godt oppmøte (75 80 deltakere) Informasjonsutvalget: Menighetsbladet skal fortsatt trykkes hos Cicero. Cicero anbefalte et eget firma som kan tilby annonsesalg. Saken følges opp i lederforum. Fellesrådet: Knut Paulin-Poulsen informerte at Eric Laetare slutter ved kirkevergekontoret. Stillingen lyses ut. Sak 3/2014 Kunstutstilling i Nøtterøy kirke påsken 2014 Inger Bækken orienterte om saken. Grete Refsum takker ja til å holde utstilling i Nøtterøy kirke, påsken Dette vil bli mer liturgisk kunst. Det vil bli laget to kunstverk der det ene er klart til lørdag Del to av kunstverket skal avdukes 1.påskedag. Kunstneren har en Artists Talk søndag 27.april rett etter (evt under) gudstjenesten. Det legges opp til at noen kan spille/øve i kirken når utstillingen er åpen. (Særlig i den stille uke) Til neste møte i Nøtterøy menighetsråd må følgende avklares 1. Åpningstider for kunstutstillingen (Inger Bækken) 2. Behov for vakter (Inger Bækken og Torill Tandberg avklarer behov) 3. Medie-/kommunikasjonsplan for kunstutstillingen (Inger Bækken) 4. Diverse praktiske avklaringer (Inger Bækken og Tollef Thorsnes) Den Norske kirke,, Postboks 133, Borgheim, 3163 Nøtterøy

3 Estetikkutvalget og konsert- og kulturutvalget må samarbeide om arrangementet. Det vises for øvrig til menighetsrådets vedtak nr 69/2013. Sak 4/2014 Konfirmantene 2014 Det vises til sak nr 60/2013 fra møtet Ledende sokneprest Tom Olaf Josephsen har henvendt seg til leder av Nøtterøy menighetsråd og spurt om avklaring i forhold til tidspunkt for innføring av ordning med at konfirmantene skal delta i inngangsprosesjonen og i evangelieprosesjonen. Nøtterøy menighetsråd ønsker at ordningene med hvordan konfirmantene skal delta i gudstjenestene blir innført fra høsten Sak 5/2014 Sak 6/2014 Sak 7/2014 Vedtak Innkjøp av bildet "Sommerens Maria" av Skaaren-Fystro i dåpsventerommet i Nøtterøy kirke Nøtterøy menighetsråd kjøper inn bildet "Sommerens Maria" av Skaaren-Fystro som skal henges opp i dåpsventerommet i Nøtterøy kirke. Bildet kjøpes av korskolen som kjøpte inn noen av disse i fm oppsettingen av Sommerens Maria. Pengene tas fra disposisjonsfondet. Maleri gitt i forbindelse med utlodding til inntekt for givertjenesten. Hva gjør vi med de som ikke ble loddet ut? Saken utsettes til neste møte. 200 års jubileet for hva betyr det for Nøtterøy kirke? Menighetsrådet diskuterte materialet vedr grunnlovsjubileet som er lagt ut på og var enige om følgende: Faksimilen i fm 200 årsjubileet ønskes plassert i gangen mellom våpenhuset og kirken. Det tas kontakt med Tove Frøvoll Thoresen ved bispedømmekontoret slik at faksimilen kan sendes Nøtterøy kirke innen 23.februar (Knut Paulin- Poulsen og Inger Bækken følger opp) Kort markering av at Nøtterøy kirke var valgkirke i 1814 gjøres på gudstjenesten ved innledningen til gudstjenesten. Presten kommer til å bruke noe av det tilgjengelige materialet fra Edvard Hoem denne søndagen. Markering av 200 årsjubileet gjøres også i fm gudstjenesten 17.mai Sak 8/2014 Ny biskop i Tunsberg Bispedømme Valg Nøtterøy menighetsråd hadde sitt valg av ny biskop i Tunsberg bispedømme. Det var 4 stemmebrettige medlemmer av menighetsrådet tilstede under avstemmingen. Den Norske kirke,, Postboks 133, Borgheim, 3163 Nøtterøy

4 Kandidater: 1. Per Arne Dahl 2. Torstein Lalim 3. Sølvi Kristin Lewin 4. Jan Otto Myrseth 5. Margunn Sandal 6. Paul Erik Wirgenes Nøtterøy menighetsråd sitt valg ga følgende resultat: 1.stemmerunde : Kandidat nr 1 fikk 1 stemme Kandidat nr 5 fikk 3 stemmer Kandidat nr 6 fikk 0 stemmer 2.stemmerunde : Kandidat nr 1 fikk 4 stemmer Kandidat nr 6 fikk 0 stemmer 3.stemmerunde : Kandidat nr 6 fikk 4 stemmer Stemmegivningen på de 6 kandidatene til biskop i Tunsberg bispedømme ga følgende resultat fra : 1. Margunn Sandal 2. Per Arne Dahl 3. Paul Erik Wirgenes Sak 9/2014 Eventuelt Den Norske kirke,, Postboks 133, Borgheim, 3163 Nøtterøy

5 Det ble meldt inn to saker under eventuelt: Sak 1 under sak 9/2014 Søknad fra Korskolen om økonomisk støtte til oppsettingen av Les Miserable. Nøtterøy menighetsråd har fått søknad om økonomisk støtte på kr til oppsetting av Les Miserable School Edition i Nøtterøy kirke uke I tillegg har korskolen søkt om å sette opp et større telt utenfor kirken til å ha en kafe som kan brukes i pausene. Nøtterøy menighetsråd vedtar å støtte Kirkens korskole på Nøtterøy med kr til oppsetting av Les Miserable School Edition i Nøtterøy kirke uke 11, Pengene tas fra disposisjonsfondet til Nøtterøy menighet. Sak 2 under sak 9/2014 Nøtterøy menighetsråd godkjenner at Kirkens korskole på Nøtterøy kan sette opp et telt på utsiden av kirken i forbindelse med oppsetting av Les Miserable School Edition i Nøtterøy kirke uke 11, Teltet må være utenfor kirken på siden mot kapellet. Plasseringen skal gjøres i samråd med kirkegårdsleder og kirketjener slik at det tas hensyn til rømningsveier og fremkomst ved begravelser. Henvendelse fra Nøtterøy historielag vedr plassering av Milestein for pilegrimsveien over Nøtterøy. Henvendelsen fra Historielaget ble sendt til fra kirkevergen. Nøtterøy menighetsråd er positive til at en slik stein plasseres ved Nøtterøy kirke. Det anbefales at steinen settes opp på innsiden av kirkegårdsmuren mellom porten og oppslagstavlen. Her skal det også plasseres et skilt som viser at Nøtterøy kirke var valgkirke i Saken følges opp av kirkeverge. På neste møte i Nøtterøy menighetsråd ( ) inviteres kantorene. Torill F Tandberg referent Den Norske kirke,, Postboks 133, Borgheim, 3163 Nøtterøy

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig.

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 21.01.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 21.01.14 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, kirkerommet Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen

Detaljer

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2013. Nøtterøy kirke

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2013. Nøtterøy kirke ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2013 Nøtterøy kirke Innhold ÅRSMELDINGER 2013 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2013... 1 ANSATTE I NØTTERØY PRESTEGJELD 31.12.2013... 3 ÅRSMELDING

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder Erling Sandnes, nestleder Ragnhild Myklebust Bergljot Rørtveit Martha Samuelsen Berit Dreyer

Detaljer

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 Torød kirke Innhold ÅRSMELDINGER 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012... 1 ANSATTE I NØTTERØY PRESTEGJELD 31.12.2012... 3 ÅRSMELDING

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 16-28 / 14

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 16-28 / 14 Møteprotokoll Styre, råd, utvalg m.m. Flekkerøy menighetsråd Møtested Flekkerøy kirke, ungdomsloft Møtedato 25.03.14 Fra kl 19:00 Til kl 22:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende)

Detaljer

MØTEBOK FRA MENIGHETSRÅDSMØTE ONSDAG 2. FEBRUAR 2011 KL. 18.00-21.00 I FROGNER KIRKESTUE

MØTEBOK FRA MENIGHETSRÅDSMØTE ONSDAG 2. FEBRUAR 2011 KL. 18.00-21.00 I FROGNER KIRKESTUE MØTEBOK FRA MENIGHETSRÅDSMØTE ONSDAG 2. FEBRUAR 2011 KL. 18.00-21.00 I FROGNER KIRKESTUE Til stede: Forfall: Sekretær: Medlemmer: Carl-Henrik Bastiansen, Ola B. Johannessen, Paul Nome (sokneprest), Eva

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Torsdag 14.03.2013 kl. 19.00 22.00 STED: Menighetssenteret Til: Hovedmedlemmer: Turid Tjora Anne Abrahamsen Marianne Hovland Svein Inge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MR- MØTE 12.02.08

MØTEPROTOKOLL GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MR- MØTE 12.02.08 MØTEPROTOKOLL Organ: Holmen menighetsråd (møte 02/09) Dato: 12.03. 2009 Tid: kl. 19 00 22 00 Sted: Kirkeloftet Under ledelse av: Tom Andresen Til stede: Forfall: Tom Andresen Elfrid Therkelsen Lars Christian

Detaljer

Forfall: Tore Ramfjord og Camilla M. Vågan. Kristin Simble (for Tore Ramfjord) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant

Forfall: Tore Ramfjord og Camilla M. Vågan. Kristin Simble (for Tore Ramfjord) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 19.06.13 Fra kl. 10.00 Til kl. 14.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Onsdag 21. mai 2014, kl. 19.00 22.10 Sted: Kirkekontorene i Lørenskog Hus Fremmøtt: Tor Einar Ljønes leder Reidun Kværnum nestleder Oda Noven medlem Rune Wennevold

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 1 13 / 14

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 1 13 / 14 Møteprotokoll Styre, råd, utvalg m.m. Flekkerøy menighetsråd Møtested Flekkerøy kirke, ungdomsloft Møtedato 28.01.14 Fra kl 19:00 Til kl 22:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende)

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet Møtereferat for sråd Møtedato: 08.10.2014 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Menighetssenteret Tilstede: Leiv Gunnar Skiftun, Odd Terje Breimoen, Sigfrid Nordhelle, Espen Isaksen Berg, Preben Grøtteland Jakobsen,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Lørenskog Menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Lørenskog Menighetsråd Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. februar 2005 Møtets varighet: Kl. 19.00 21.55 Til stede: Arild Isaksen, Kirsti Frøshaug, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Kjell Rønningen, Ellen Merete Storeide,

Detaljer

Referater fra sokneråd og MU. Brev fra diakonistiftelsen

Referater fra sokneråd og MU. Brev fra diakonistiftelsen Innkalling soknera d 28.5.2014 kl. 19.00 Saksnr Sak Vedlagg 30/2014 Godkjenning av referat og innkalling Forslag til vedtak: Godkjennes 31/2014 Div referater Referater fra SR og MUF Referater fra sokneråd

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.30 i Fjellhamar kirke, dåpssakristiet Til stede: Arild Isaksen, Tonje Weihe, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Ellen

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår.

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet Informasjon om konfirmantåret 2012-2013 i Tananger menighet Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. Tananger

Detaljer

P R O T O K O L L FOR

P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 12.06.2014 Fra kl. 09.00-12.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 07/14

Detaljer

Menighetsrådsmøte 19.mars 2014 kl.18.00 på Frogner menighetskontor

Menighetsrådsmøte 19.mars 2014 kl.18.00 på Frogner menighetskontor Frogner menighet - Menighetsrådet Menighetsrådsmøte 19.mars 2014 kl.18.00 på Frogner menighetskontor Tilstede: Tellef Raustøl, Eva Schjoldager, Paul Nome, Anne Beate Sønju Clasen, Anners Lerdal, Bodil

Detaljer

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes.

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 19.06.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 19.06.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE.

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 02.05.2013 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

x Flemming Sohn Andersen (kirkeforvalter) Varamedlemmer o Lasse Moer o Petter Hasseløy Nesse

x Flemming Sohn Andersen (kirkeforvalter) Varamedlemmer o Lasse Moer o Petter Hasseløy Nesse Referat fra møte i Helgerud menighetsråd Torsdag 13 mars 2014 kl 1830 i Sakristiet Medlemmer: Faste medlemmer: o Solveig Elin Bru-Olsen x Gunn Kristin Aune x Piriyanthy S Skarbø x Hans Christian Guren

Detaljer

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 20.06.12 Fra kl. 10.00 Til kl. 12.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2015 SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2015 SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Nanset kirke Møtedato: 03.03.15 Tid: Kl. 18.30 21.30 SAKSLISTE NR: 03-2015 SAKSNUMMER... SIDE

Detaljer

Forfall: Linda Røed, Aina Sørlie Grimnes, Terje Enger Gulbrandsen, Sigve Gjermundbo, Sverre Følstad

Forfall: Linda Røed, Aina Sørlie Grimnes, Terje Enger Gulbrandsen, Sigve Gjermundbo, Sverre Følstad MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 16.09.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 16.09.14 kl. 19.00-22.30. Sted: Åmot kirke, kirkerommet Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Eirik Roness (leder), Stine

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR:06-2013

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR:06-2013 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Hovland alle 5 Møtedato: 10.09.13 Tid: Kl 19.00-22.00 SAKSLISTE NR:06-2013 SAKSNUMMER... SIDE

Detaljer

menighetsblad NR.3 God sommer! BESØK SOM SATTE SPOR EN SJELDEN MULIGHET SOMMERENS MARIA

menighetsblad NR.3 God sommer! BESØK SOM SATTE SPOR EN SJELDEN MULIGHET SOMMERENS MARIA menighetsblad NR.3-2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no God sommer! BESØK SOM SATTE SPOR EN SJELDEN MULIGHET SOMMERENS MARIA - 2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy, Teie og

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet Vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg neste år. Vi kan tilby et spennende og lærerikt

Detaljer