Forfall: Stine Buxrud, Berger Johan Hareide, Linda Røed, Sverre Følstad, Sigve Gjermundbo, Aina Sørlie Grimnes.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall: Stine Buxrud, Berger Johan Hareide, Linda Røed, Sverre Følstad, Sigve Gjermundbo, Aina Sørlie Grimnes."

Transkript

1 MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: torsdag kl Sted: Åmot kirke, skolestua Til: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder), Eirik Roness (nestleder og med på telefon), Bente Holm (tom sak 2013/39 M), Lena Grøtterud, Ola Ingvoldstad, Oskar Fidjestøl, Nina Hagen (inhabil på sak 2013/34 M), Torill Korsvik og sokneprest Geir E. Holberg. Kommunens representant i fellesrådet: Marianne Kaldestad (forfall) Forfall: Stine Buxrud, Berger Johan Hareide, Linda Røed, Sverre Følstad, Sigve Gjermundbo, Aina Sørlie Grimnes. Andre møtende: Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang (referent) Åpning v/ Bente Holm. Jeremia 18, 1-6 om pottemakeren og Matteus 5, om å være jordens salt. Godkjenning av referat REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, Referat fra møte i Modum menighetsråd Referatet fra godkjennes. Andre referater Ledermøte i søndagsskolen Fagutvalget for diakoni Nykirke og Åmot kirkeutvalg Det er et ønske om at referatene ikke ettersendes, men kommer med innkallingen. Modum kirkekontor, Kapellveien, 3340 Åmot, tlf Org.nr Bank E-post: Nettsted:

2 Sak 2013/32 M MENIGHETSRÅD Orienteringer Progresjonsplan for gudstjenestelista vår 2014 Orientering fra soknepresten: Progresjonsplan for gudstjenestelista vår 2014 til orientering og mulighet for å komme med innspill. Heggen gospel har vært på turne. Oppstart med alt i menigheten. Noe er veldig bra, noe går litt trått. 116 konfirmanter! Prosent av antall døpte og tilhørende: 84,7 %. Noe av det viktigste for Den norske kirke fremover vil være at barn blir døpt. De er da medlemmer og kan inviteres til trosopplæringstiltak og andre ting som skjer. Trosopplæring: vi har hatt førsteklassesgudstjeneste for første gang i menigheten. En stor opplevelse for førsteklassingene og foreldrene. 4 i kirken er i gang og veldig bra opplegg med unge ledere og god sammenheng mellom gudstjenestene og de andre samlingene. Runar J. Liodden skal jobbe 10% i IKO frem til jul og være mentor for en menighet i Oslo etter jul. Dette etter avtale med prost og biskop. Sak 2013/33 M Økonomi Resultat per for «Annen kirkelig virksomhet» og «TOL» med detaljbudsjett. Ettersendes. Saken tas til orientering og regnskapet per juli blir ettersendt. Sak 2013/34 M Salg av Vaaraan Jfr sak 2026/20 M Nina Hagen meldte seg inhabil. Er to utbyggere og en ideell organisasjon som har vist interesse for stedet. Den ene utbyggeren har gitt bud på ,- hvor menigheten har gitt et motbud på ,-. Hvis en ideell organisasjon kan tenke seg å kjøpe stedet, kan det eventuelt være en mulighet til å gå inn i en forhandling om en noe lavere pris enn takst mot at menigheten kan ha en form for bruksrett til stedet for en gitt tidsperiode. Dette gitt at det ikke er bud fra andre som er akseptable. Det er ikke aktuelt å gå inn på en avtale med delt eierskap. Vedtaket fra sak 2013/26 M opprettholdes. Sak 2013/35 M Oppfølging av søknad om ny godkjenning av ny lokal grunnordning Mailutskrift i saken

3 Sak 2013/36 M Tilsetting av ny prost i Eiker prosti Tilsetting av ny prost i Eiker prosti, brev fra stiftsdirektøren Søkerliste, søknader og søknadspapirer. Modum menighetsråd ønsker å ha en representant som deltar i prosessen med å tilsette ny prost og Torill Korsvik velges som kandidat fra Modum til å delta i prosessen. Med forbehold om endrete opplysninger etter intervjuer og referanser som vil ha innvirkning på innstillingen, innstiller Modum menighetsråd følgende kandidater til prostestillingen i Eiker prosti: 1. Tor Inge Petersen-Øverleir, 2. Dag Kaspersen, 3. Ragnar Ringen Petersson. Enstemmig. Sak 2013/37 M Oppnevning til fagutvalg Delta tverrkirkelig forum I utvalget sitter nå Halvor Gjøystdal og Turid Haslene fra Betlehem, Jan Marcussen fra Normisjon og Kjell M. Hovde fra Den norske Kirke. Dagrunn Buxrud har sittet i fagutvalget og det er nå behov for en etterfølger etter henne. Det er et ønske at en fra MR er representert i fagutvalget. Menighetsrådet ber Runar J. Liodden om å forespørre aktuelle kandidater, i samråd med sognepresten, om å sitte i fagutvalget Delta tverrkirkelig forum fra og med Sak 2013/38 M Innkjøp av ny salmebok Jfr. sak 2013/13 M Norsk salmebok 2013, brev fra Knut Edvard Larsen Sak 2013/39 M Søknad om fritak fra verv i menighetsrådet Søknad om fritak Oppdatert adresseliste per september Berger Johan Hareide flytter fra Modum til Oslo Han innvilges fritak fra sitt verv som medlem i Modum menighetsråd for resten av perioden. Linda Røed rykker opp til fast medlem, Sverre Følstad til 1. vara, Torill Korsvik til 2. vara og Aina Sørlie Grimnes til 3. vara. Sak 2013/40 M Nominasjon av kandidater til ny biskop i Tunsberg Nominasjon av kandidater til ny biskop i Tunsberg Den enkelte oppfordres til å sende inn navn på kandidater til ny biskop i Tunsberg til Tunsberg bispedømmeråd.

4 Sak 2013/24 F FELLESRÅD Orienteringer Orientering fra kirkevergen Sykmeldinger. Kirkevergen har vært sykmeldt et par uker og vaktmester/assistent i Åmot kirke er fortsatt 100% sykmeldt. Det er ansatt nye kirketjener og klokkere i noen kirker. Liste blir sendt med referatet. Det har vært avholdt brannvernkurs. Kontoret har fått nytt telefonsystem. Noen innkjøringsproblemer i starten. Den nye resepsjonen fungerer veldig bra. Saken tas til orientering Sak 2013/25 F Økonomi Regnskap per for avd 1 og 2, «Kirkelig administrasjon» og «Kirker» med detaljbudsjett. Ettersendes Budsjettnotat Modum kirkelige fellesråd 2014 med investeringer Revisors beretning 2012 for Modum kirkelige fellesråd Saken tas til orientering og regnskapet per juli ettersendes. Det vedlagte budsjettnotatet for 2014 oversendt rådmann bekreftes godkjent. Modum kirkelige fellesråd har til sammen et regnskapsmessig og udekket merforbruk på ,- fra Det søkes Modum kommune om støtte til å dekke dette over budsjettet for Jfr. sak 2013/20 F. Sak 2013/26 F Rehabilitering av Heggen kirke Vi avventer tilbud fra Profil montering på reparasjonene på taket og dreneringen. Riksantikvaren har lovet svar i løpet av september i forhold til søknaden om teppet og benkene. Sak 2013/27 F Taket i Åmot kirke Arbeidet ligger godt ann i forhold til budsjett og tidsplan. Sak 2013/28 F Høringsuttalelse til NOU2013: Det livssynsåpne samfunn Høringsuttalelse til NOU2013: Det livssynsåpne samfunn. Høringsuttalelse til NOU2013 fra Tunsberg bispedømmeråd og biskop. Sokneprestens kommentarer Delen om gravferd er behandlet på mail av fellesrådet tidligere og er sendt til Formannskapet sammen med høringsuttalelsen fra kommunegartneren.

5 Det vedlagte forslag til høringsuttalelse til «NOU2013: Det livssynsåpne samfunn» sendes inn som høringsuttalelse fra Modum kirkelige fellesråd. Terje E. Guldbrandsen (sign) Menighetsrådsleder Nina Brokhaug Røvang Kirkeverge Møter fremover: 17.10: Vurdering av avtalen med regnskapskontoret Fagutvalg for informasjon og PR, jfr 2013/21 M Bedriftshelsetjenesten Søndagsskolen i Modum Vaaraan 21.11: 05.12: Adventssamling med storstab, pensjonister og MR. Åmot kirke kl Andre saker: Menighetsbladet og provisjonssalg, jfr. sak 2012/03 M Inntjening, jfr. sak 2011/35 M Møte med kirketjener, merkantil ansatte, redaktør i menighetsbladet og seniorprest. Møte med de ulike kirkeutvalgene og Vikersund menighetssenter. Menighetsbladet Grønn menighet

Forfall: Torill Korsvik, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo og Aina Sørlie. REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 17.10.

Forfall: Torill Korsvik, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo og Aina Sørlie. REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 17.10. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 15.11.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: torsdag 21.11.13 kl. 19.00-21.45. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 3 August 2011 e. Kr. Årgang 80 HAN gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir HAN stor styrke.

odum Menighetsblad Nr. 3 August 2011 e. Kr. Årgang 80 HAN gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir HAN stor styrke. Nr. 3 August 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad HAN gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir HAN stor styrke. Jesaja 29 Jesaja 29 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn.

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

Menighetsblad. odum. Nr. 2 Mai 2011 e. Kr. Årgang 80. Gode råd om gravstell. Se alle kandidatene til valget av nytt menighetsråd side 12

Menighetsblad. odum. Nr. 2 Mai 2011 e. Kr. Årgang 80. Gode råd om gravstell. Se alle kandidatene til valget av nytt menighetsråd side 12 Nr. 2 Mai 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Gode råd om gravstell side10 Se alle kandidatene til valget av nytt menighetsråd side 12 Opplevelser og felleskap for alle side 14 Modum menighetsblad

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sandefjord menighetsråd innkalles til møte Tirsdag 27.01. 2015, kl : 19.00-21.30 på Landstadsenteret.

MØTEINNKALLING. Sandefjord menighetsråd innkalles til møte Tirsdag 27.01. 2015, kl : 19.00-21.30 på Landstadsenteret. MØTEINNKALLING Bjerggata 56, 3210 Sandefjord Tlf: 33 45 44 50 Epost: post@sandefjord.kirken.no www.sandefjord.menighet.no Sandefjord menighetsråd innkalles til møte Tirsdag 27.01. 2015, kl : 19.00-21.30

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Onsdag 21. mai 2014, kl. 19.00 22.10 Sted: Kirkekontorene i Lørenskog Hus Fremmøtt: Tor Einar Ljønes leder Reidun Kværnum nestleder Oda Noven medlem Rune Wennevold

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Torsdag 15.11.2012 kl. 19.00 22.00 STED: Menighetssenteret Til: Hovedmedlemmer: Turid Tjora Anne Abrahamsen Marianne Hovland Svein Inge

Detaljer

Forfall: Tore Ramfjord og Camilla M. Vågan. Kristin Simble (for Tore Ramfjord) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant

Forfall: Tore Ramfjord og Camilla M. Vågan. Kristin Simble (for Tore Ramfjord) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 19.06.13 Fra kl. 10.00 Til kl. 14.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2015 SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2015 SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Nanset kirke Møtedato: 03.03.15 Tid: Kl. 18.30 21.30 SAKSLISTE NR: 03-2015 SAKSNUMMER... SIDE

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR. NB!!! TID: 12.12.2013 kl. 08.30-12.00 NB!!! STED: HAUGTUN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN

MØTEINNKALLING FOR. NB!!! TID: 12.12.2013 kl. 08.30-12.00 NB!!! STED: HAUGTUN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD NB!!! TID: 12.12.2013 kl. 08.30-12.00 NB!!! STED: HAUGTUN Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer

Detaljer

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 20.06.12 Fra kl. 10.00 Til kl. 12.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 19. november 2012 TID: kl 10.00 Besøk Olav Duun v.g. skole kl 12.00 Lunsj ved Rock City hotell kl 12.45 Besøk Rock City kl 14.00 Behandling

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte 2. oktober 2003

Møtebok for menighetsrådsmøte 2. oktober 2003 Møtets varighet: kl. 19.00 21.55 Møtebok for menighetsrådsmøte 2. oktober 2003 Til stede: Arild Isaksen, Kirsti Harda Frøshaug, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Ellen Merete Storeide,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 17. desember 2013 Sted: Møterommet på kirkekontoret Varighet: kl. 1500-1800 Faste medlemmer til stede: Per Harald Svendsen (RMR) Laila Torp (EMR)

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.30 i Fjellhamar kirke, dåpssakristiet Til stede: Arild Isaksen, Tonje Weihe, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Ellen

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Menighetsblad. odum. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80. Trosopplæring for 4-åringene side 3-4. Misjonsjubileum i Modum side 10-14.

Menighetsblad. odum. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80. Trosopplæring for 4-åringene side 3-4. Misjonsjubileum i Modum side 10-14. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Trosopplæring for 4-åringene side 3-4 Misjonsjubileum i Modum side 10-14 Ny bibel side16 Reis deg, bli lys! For lyset ditt kommer, Herrens herlighet

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

NR. 1/2004 ÅRGANG 73 Liv på Mars? Hva så?

NR. 1/2004 ÅRGANG 73 Liv på Mars? Hva så? Modum menighetsblad NR. 1/2004 ÅRGANG 73 Liv på Mars? Hva så? Side 2 Modum prestegjeld Modum kirkekontor Kapellvn., 3340 Åmot Kontortid 9-14 Tlf. 32 78 32 30, fax 32 78 40 24 E-post: kirkekontor@modumkirke.no

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 5. september 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Bomberommet Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud, Hagavik og Aleksandersen

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 16. oktober 2014, kl. 19.00 22.10 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Fremmøtt: Håkon Rem Espen Kjørven Unni Skarholm Anne-Karin Kolbu Henriette Olafsrud Steinar

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Anne Jorid Gjertsen, leder Nora Larsen, nestleder Åshild Bakken Oddbjørg Møller Edith Schjølberg Anne Margrethe

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 Sted: KCO Advokater, Malmskriverveien 4, Sandvika Tid: Tirsdag 11. juni 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 7. oktober 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer