PROSPEKT FOR SALG AV GBNR. 70/ 2 OG 11 I SELJE. LANDBRUKSEIENDOM, ADR. MOLDESTAD, 6740 SELJE. Våningshus gbnr. 70/2. Bolig/fritidsbolig gbnr. 70/11.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSPEKT FOR SALG AV GBNR. 70/ 2 OG 11 I SELJE. LANDBRUKSEIENDOM, ADR. MOLDESTAD, 6740 SELJE. Våningshus gbnr. 70/2. Bolig/fritidsbolig gbnr. 70/11."

Transkript

1 PROSPEKT FOR SALG AV GBNR. 70/ 2 OG 11 I SELJE. LANDBRUKSEIENDOM, ADR. MOLDESTAD, 6740 SELJE. Våningshus gbnr. 70/2 Bolig/fritidsbolig gbnr. 70/11. Tlf: Telefax: Mobil: E-post: Side 1

2 EIENDOM: Gbnr. 70/ 2 og 11 i 1441 Selje, adr. Moldestad, 6740 Selje: Gbnr. 70/2: - Våningshus, oppført 1994, tilbygget i år 2000, (carport og bod m/ terrasse). - Fjøs/redskapshus. - Sjøhus. - Jord, skog og jaktrettigh., (jordveien til 70/11.) All jordvei blir bortleid, og her er ikke tradisjonell gårdsdrift på eiendommen. Gbnr. 70/11: - Bolig/fritidshus med garasje. - Fjøs /uthus. Eier søker fradele dette tunet for om mulig å selge dette separat. Landbrukstaksten (jf. vedlegg) forutsetter at bolig/fritidshuset og fjøsen som er oppført på gbnr. 70/11, blir fradelt med eget bruksnummer og er ikke inkl. i verditaksten for landbrukseiendommen gbnr. 70/2. Jordveien på gbnr. 70/11 vil da bli tillagt gbnr. 70/2 da disse to eiendommer fremstår som en landbruksmessig driftsenhet. EIER: HEFTER / RETTER: Arne Moldestad. Penge- og pantehefter vil bli innfridd /slettet ved salg av eiendommen. Eiendommen fremstår som odelseiendom, med konsesjonspliktig erverv og med bo- og driveplikt. Eiendommen har beiterett og sameie i felles utmark. Jaktvald for hjortejakt felles for Moldestad og Salt. P.t. 10 fellingsløyver fordelt på 14 grunneiere som jakter selv. Ingen aktuelle bo- eller kårrettigheter på eiendommen. Eiendommen er ikke regulert til annet enn LNF. FORSIKRING: ADKOMST: Gjensidige Forsikring, nr Fullverdiforsikret. Adkomst (gbnr. 70/2): Fra fylkesvei adkomst 70 m privat felles oppgruset vei og stort asfaltert tun Adkomst (gbnr. 70/1): Fra offentlig og fra privat felles vei med asfaltert vei og tun. / VANN, KLOAKK: Vanntilførsel fra privat brønn som betjener gbnr. 70/2 og 11. Avløp til septiktank med overløp til grøft og sjø. Tlf: Telefax: Mobil: E-post: Side 2

3 AREAL : Samlet areal ca. 132 da. samlet for gbnr. 70/2 og 70/11. Inkl. fulldyrket jord, overflatedyrket jord, innmarksbeite, annet areal/ tun, produktiv skog, uproduktiv skog, jorddekket fastmark. BYGNINGENE: I. AD GBNR. 70/2: Alle areal i.h.h.t. oppsett i Skog og Landskap. Det er korrigert med 1,5 da pga. antatt fradelt hus m/ fjøs. (gbnr. 70/11) NB. For nærmere beskrivelse av det totale landbruksarealet, vises til landbrukstakst for eiendommen av Våningshus: Oppført 1994, tilbygget i år 2000: Carport og bod m/flislagt betongterrasse over. Areal: BTA 249 m2. - BRA 231m2, - P-rom 157 m2. Underetg.: Vindfang, gang m/trapp til 1.etg., etg. 2 soverom, bad, vaskerom, bod, carport og garasje. 1.etg.: Gang m/ trapp til u.etg. og nedtrekkbar stige til mørkeloft, 2 soverom, stue, kjøkken, bad. Tofløyet dør fra stue til dels overbygget terrasse på 36 m2. 2. Fjøs/ Redskapshus: Oppført 1992 over eldre steinmurer. Areal: Kjeller: BRA 254 m2. Benyttes som hobby-/ lager/redskapshus. 1 rom, etg.høyde 2,2m. 1. etg.: 1 rom /lagerrom. Etg.høye: 2,2 m. 2.etg.: Loftet: 1 rom med to mindre avdelte rom samt trapp til loftet, etg.høyde: 2,5m. Lagerplass, etg.høyde 2,25m. 3. Sjøhus: Oppført i 1992 over eldre steinmurer. Areal: BRA 103 m2. 1.etg.: 1 rom/sjøbud, etg.høyde 2,4 m. Loftet: 1 rom, etasjehøyde 2,15 m. Tlf: Telefax: Mobil: E-post: Side 3

4 NB. For detaljert byggteknisk beskrivelse, samt tilstand, evt. feil og mangler vedr. gbnr. 70/2, vises det til vedlagte takstdokument (landbrukstakst) av *** II. AD GBNR. 70/11: 1. Bolig- / fritidshus: Oppført 1957, tilbygget 1985, modernisert Areal: BTA 251 m2. BRA 232 p-rom 145 m2. Kjeller: Etg.høgd : m 1. etg. Vindfang m/trapp til loft. Gang m/trapp til kjeller og mellomgang. Dør fra stove til sørvendt terrasse ca. 15 m2. Loft: Gang m/trapp til 1. etg. til mørkeloftet. Etg.høgd ca m til flat himling. 2. Fjøs / uthus: Frittliggende bygning, byggeår Areal: BRA 81 m2. Fundamentering betong. Hovedbyggemateriale : Betong og tre. Yttertak: Eternittplater. Bygget er uisloert. Enkelt vedlikeholdt. NB. For detaljert byggteknisk beskrivelse, samt tilstand, evt. feil og mangler vedr. gbnr. 70/2, vises det til vedlagte takstdokument (landbrukstakst) av ANDRE OPPLYSN.: Eiendommene ligger landlig og fint til på Moldestad i Selje Kommune i område med spredt bosetning. Godt opparbeidet tomter med plen, beplantning, fine forstøtningsmurer og uteplasser med utsikt mot Moldefjorden fro gbnt. 70/2. Fra bolig/fritidsbolig (gbnr. 70/11) er det utsikt mot Sildagapet. Eiendommene ligger ca. 12 km fra kommunesenteret Selje. Her finner en skoler, butikk med postavd., bank, gallerier, hotell m/bl.a. attraktivt spa/ talassoavdeling, mv. God kommunikasjon videre fra Selje med buss og båt. Ekspressbåt til Bergen fra Selje sentrum med 2 daglige avganger. Tlf: Telefax: Mobil: E-post: Side 4

5 Kort vei til friluftsområdet og naturopplevelser i mektig natur ved hav og fjell. Lang fin, hvit sandstrand i Selje sentrum. Ca. 4 mil til Hoddevik / Stadt med aktivt miljø for surfing. Ca. 6 mil til Hjelmelandsdalen / Eid med skianlegg og vintersportssenter. Eiendommen har energistatus. TILSTAND: Vedr. tilstand, evt. feil og mangler, vises til detaljerte beskrivelse i vedlagte landbrukstakst av (gbnr. 70/2) og verditakst av (gbnr. 70/11) OFFENTLIGE PLANER: Se vedlegg gårdskart. KOMMUNALE AVG : Feiing og septiktanktømming: Kr.1.900,- pr. år.( oppgitt fra Selje Kommune). Nomil AS betjener renovasjonsordning med ca. kr ,- pr. år. Selje Kommune har ikke vedtatt eiendomsskatt. LEDIG: Etter nærmere avtale. Når eiendommer omsettes ved tvangssalg, gjelder noen andre regler i slike tilfeller. PRISANTYDNING: Markedsverdi gbnr 70/2, inkl. jordveien på gbnr. 70/11. Kr ,-. Eiendommens markedsverdi ved omsetning i fri handel som samlet enhet under hensyn til de begrensninger som ligger i konsesjonsloven og odelsloven: Eiendommens forretningverdi inkl. bolig, frasalg av tomter etc. iflg. landbrukstakst: Kr ,-. Landbrukstaksten forutsetter at bolig/fritidshuset og fjøsen som er oppført på gbnr. 70/11 blir fradelt med eget bruksnummer og er ikke inkl. i verditaksten for landbrukseiendommen 70/2. Markedsverdi gbnr. 70/11 (bare tun) forutsatt fradelt tun.: Kr ,-, jf. takst av vedlagt. Samlet markedsverdi gbnr. 70/2 og 11: Kr ,-. NB: Det holdes åpent for muligheten av å selge evt. fradelt tun på gbnr. 70/11 særskilt, og gbnr. 70/2 med jordvei både på bnr. 2 og 11 særskilt. Det tas forbehold for at slik fradeling blir godkjent av det offentlige. Tlf: Telefax: Mobil: E-post: Side 5

6 OMKOSTNINGER: I tillegg til kjøpesummen, vil påløpe følgende utlegg for kjøper, forutsatt at en legger til grunn prisantydning som kjøpesum: 1. Dok.avg. skjøte 2,5 % kr ,- 2. Tinglysningsgebyr skjøte kr ,- 3. Tinglysningsgebyr pantedokument til kjøpers bankforbindelse kr ,- 4. Evt. inneståelsesgebyr overfor kjøpers bankforbindelse kr ,- Sum omkostninger: kr ,- VISNING: Hovedvisning: Lørdag kl Deretter: Etter nærmere avtale med megler. BUD: Bud bes gitt på særskilt budskjema som fås ved meglers kontor eller via hjemmesiden Orientering om budgivning på baksiden av skjema. Bud mottas og vurderes fortløpende. Det kan underveis i salgsprosessen bli satt budfrister av megler overfor kjøpsinteressenter etter nærmere orientering. Alle bud skal i utgangspunktet være skriftlige. Telefonisk bud kan gis med etterfølgende skriftlig bekreftelse om dette kreves. Bud kan også gis pr. telefaxnr Det føres budlogg over innkomne bud. Det bør angis finansieringsmåte og tidspunkt for disponering av egenkapital/fremmedkapital for kjøpesum m/omkostninger, jf. budskjema. Dette må senest være klart ved kontraktsinngåelse. Det vises også til informasjon i / på baksiden av særskilt budskjema. Merk: Ethvert bud kan godtas eller forkastes når som helst i salgsprosessen. Alle bud er bindende inntil de er avvist eller bindende kjøpeavtale er inngått overfor en kjøpsinteressent. Det gjelder spesielle regler for tvangssalg. DIVERSE. Ta gjerne kontakt for ytterligere opplysninger. Spesielt interesserte kan evt. få ytterligere dokumentasjoner vedr. eiendommen etter anmodning. Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingslovens 3-9 som lyder slik: Endå eigedomen er selt som han er eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Tlf: Telefax: Mobil: E-post: Side 6

7 Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter Avhendingslovens kap. 3 enn det som følger direkte av 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter loven, og vil være en del av kontraktsvilkårene dersom man ikke reserverer seg mot 3-9 ved budgivningen. Måløy, den.november ADVOKAT KLAUS IVERSEN AS, Klaus Iversen. Daglig leder / advokat. VEDLEGG:. 1. Landbrukstakst for gbnr. 70/2 og 11, datert fra takstmann Kristen Eikenæs. 2. Verditakst for bolig/fritidseiendom gbnr. 70/11 (forutsatt evt. fradelt tun), datert fra takstmann Kristen Eikenæs. 2. Gårdskart for gbnr. 70/2 og 70/ Kart over gbnr. 70/2 med inntegnet bruk gbnr. 70/11, signert av ing. Kristen Eikenæs pr Tlf: Telefax: Mobil: E-post: Side 7

hel tomannsbolig på Grefsen

hel tomannsbolig på Grefsen hel tomannsbolig på Grefsen meget flott utsikt, to leiligheter + hybel, moderniseringsbehov, dobbeltgarasje Tryms vei 3 megler Kristine Mevik (m:) 9160 9270 eieform prisant takst bta boa tomt eiet 8 700

Detaljer

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN Trysil Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 Oppdragsansvarlig: Liv Ljosland Karlsen Eiendomsmegler MNEF Tlf:

Detaljer

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 Tregde Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 MEGLERS KOMMENTAR Feriesenteret ligger vakkert til rett ved sjøen og ligger skjermet mot vær og vind. Vakker sørlandsk

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

NYDALEN Gunnar Schjelderups vei 13 E. 2(3)-roms

NYDALEN Gunnar Schjelderups vei 13 E. 2(3)-roms NYDALEN 2(3)-roms 2(3)-ROMS TOPPLEIL. M/20 M2 TAKTERRASSE - PANORAMAUTSIKT - GARASJE VERDITAKST 3.050.000,- LÅNETAKST 2.600.000,- PRISANTYDNING 2.890.000,- AND.FELLESGJ. 3.052,- AND.FELLESFORMUE 10.224,-

Detaljer

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Svanstul Hyttefelt ligger høyt og fritt, ca. 600 m.o.h., i et naturskjønt område ved Norges største frivillig vernede naturreservat en drøy 1/2 times biltur fra

Detaljer

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I 18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 18 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk

Detaljer

Nøkkelopplysninger: Etablert/Byggeår: Eiendommen ble bygd 1970 Modernisert 2012-2013. Adresse: Borgild Ruds vei 36 2320 Furnes

Nøkkelopplysninger: Etablert/Byggeår: Eiendommen ble bygd 1970 Modernisert 2012-2013. Adresse: Borgild Ruds vei 36 2320 Furnes Nøkkelopplysninger: Flott aktivitetseiendom med ridehus, 20 stallbokser, leilighet og ca 10 daa tomt beliggende i et attraktivt boligområde noen hundre meter fra mjøskanten og kun 10 minutter fra Hamar

Detaljer

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 SALG Sent ralt og nært Ski To næringstomter for salg Haugenveien, t omt 4 & 5 Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 Solberg Næringspark, ved innkjøringen til Ski.. Ås kommune

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

ST.HANSHAUGEN Akersbakken 11. 3-roms

ST.HANSHAUGEN Akersbakken 11. 3-roms ST.HANSHAUGEN 3-roms ARKITEKTEGNET 3-R TOPPLEILIGHET - UTSIKT - BALKONG - PEISOVN BRA/P.ROM 71/71 m² VERDITAKST 3.500.000,- LÅNETAKST 2.950.000,- PRISANTYDNING 3.350.000,- AND.FELLESGJ. 141.458,- AND.FELLESFORMUE

Detaljer

Forhåndstakst over næringseiendom

Forhåndstakst over næringseiendom Jahr Vidar Forhåndstakst over næringseiendom Slettmoen 2032 MAURA Tlf: 63 99 30 46 Mobil: 906 87 363 post@vidarjahr.no www.vidarjahr.no Vengerfossen 2073 Bøn Markedsverdi: 2 000 000 Bygningstype Verkstedbygning/lager

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune SALGSPROSPEKT Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hadrian Eiendom AS INNLEDNING Fire eiendommer i Hauskvartalet

Detaljer

Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan

Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan Trivelig enebolig med praktisk planløsning og alt på et plan. Boligen har lun og skjermet beliggenhet i veletablert, barnevennlig område. Gangavstand

Detaljer

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 9 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag

Detaljer

Salg av tomter uten byggeklausul

Salg av tomter uten byggeklausul Jåsund Salg av tomter uten byggeklausul Nå kan du endelig bo som du vil. Hvis du vil. Drømmene dine Det slottet du drømte om da du var barn, det ble til en hytte oppe i et tre. Du snekret den selv, møblerte

Detaljer

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 Velkommen til Tillerlandet 6 nye rekkehus der byen møter naturen 2 INNHOLD Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag 12 Kart 14 Planløsninger 16

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

PERSAUNET REKKEHUS 14 nye rekkehus på Persaunet Leir BYGGETRINN 1 Oppdragnr. 046-2005-00018 Selger/ utbygger Megler Aasen Bygg AS Notar Nybygg Midt Norge AS tlf: 73 83 33 00 Megler: Guro Humberset Hilde

Detaljer

(den kommune der eiendommen ligger)

(den kommune der eiendommen ligger) Statens landbruksforvaltning Før søknaden fylles ut, bør det undersøkes om ervervet er konsesjonsfritt, jf. rettledningen på side 3 og 4. Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven

Detaljer

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter 34 nye moderne og lettstelte 1. byggetrinn leiliger i Børsa. Illustrasjonsbilde liger Side. 1 liger Blokk Illustrert regulering av området Illustrasjonsbilde Side. liger Side. 3 liger Blokk Illustrasjonsbilde

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, salgstrinn 3, bygg A og B Bygg A Leil. nr: A101 2-roms BRA 44 m 2 P-ROM 42 m 2 Areal balkong 7 m 2 Areal terrasse

Detaljer

10 flotte leiligheter i Lillesand

10 flotte leiligheter i Lillesand NYGÅRDEN, BERGSTØ BYGG 3 10 flotte leiligheter i Lillesand SOLVENDTE LEILIGHETER MED ALT PÅ ETT PLAN Bygg 3 Endelig solvendt! MIDT I LILLESAND HAR VI BYGGET MODERNE LEILIGHETER SOM PASSER ALLE SOM ER LEI

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk trenger neppe noen forklaring på hvorfor det er

Detaljer

Prisliste Fjordsol 09.8.2015

Prisliste Fjordsol 09.8.2015 Prisliste Fjordsol 09.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.7.2015

Prisliste Fjordsol 11.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.8.2015

Prisliste Fjordsol 11.8.2015 Prisliste Fjordsol.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 22.7.2015

Prisliste Fjordsol 22.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer