LEIKVIN Den gamle Sorenskrivargarden.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEIKVIN Den gamle Sorenskrivargarden."

Transkript

1 PROSPEKT LEIKVIN Den gamle Sorenskrivargarden. FRITTLIGGENDE ENEBOLIG / ANTIKVARISK EIENDOM Adresse: Løkjaneset Naustdal, 6770 Nordfjordeid. Advokat Klaus Iversen AS, org Adr. Postboks48, 6701 Måløy. Side 1

2 EIENDOM: Gbnr. 19/22 beliggende på Løken i 1443 Eid Kommune. Eiendommen består av eiende tomt m2 med flg. påstående bygninger: Hovedbygning, stabbur, uthus og lysthus. Hovedbygningen er iflg. opplysninger fra nåværende eier en historisk fredet bygning, opprinnelig oppført i 1790, og fredet av Riksantikvaren på 1970-tallet. Restaurert / renovert i flere omganger. Jf. oppl. nedenfor. Gården Løken var i mellomalderen sete for en stormannsætt, og ble på begynnelsen av 1700-tallet sorenskrivergård. I 1862 ble gården solgt til staten ved Opplysningsvesenets fond. Løken ble da offentlig sorenskrivergård, noe som varte frem til Da ble sorenskrivergården solgt til Eid Kommune. I 1974 ble gården solgt videre til private eiere og restaurert. De nye eierne drev fra Leikvin Kunst- og Kultursenter i hovedbygningen. Det foreligger vernevedtak knyttet til eiendommen med bakgrunn i sin kulturhistoriske verdi. Jf.: I dag benyttes eiendommen hovedsak til boligformål, men også dels som galleri. Eiendommen presenteres i salgsarbeidet som frittliggende enebolig, men har unike kulturhistoriske og antikvariske verdier. Eiendommen er også omfattende omtalt og fremstilt med mye historisk og billedlig materiale i magasinet Maison Interiør for september / oktober 2013, sidene Magasinet vil bli fremlagt under visning for evt. gjennomsyn. EIER: HEFTER / RETTER: Rune Rotevatn. Penge- og pantehefte følger av panteattest for eiendommen som kan oversendes på anmodning. De vil bli slettet i anledning salget. Servitutter knyttet til eiendommen vil fortsatt følge eiendommen. Det skal benyttes særskilt budskjema ved avgivelse av bud. Kjøpsinteressenter vil få nærmere orientering om salgsprosessen, bl.a. på baksiden av budskjemaet. Det er ingen konsesjonsplikt for erverv av eiendommen. Eid Kommune har nærmere bestemt forkjøpsrett etter takst til eiendommen, jf. tgl Det er p.t. uklart om Eid Advokat Klaus Iversen AS, org Adr. Postboks48, 6701 Måløy. Side 2

3 Kommune vil benytte forkjøpsretten. Det gjelder også bestemmelser om bruk av hovedbygningen utover hva som benyttes til beboelse, jf. vedlegg. ADKOMST: VANN, KLOAKK: AREAL: Adkomst fra offentlig vei med oppgruset adkomstvei og dels hellelagt tun. Oppstillingsplasser for flere biler på egen grunn. Vanntilførsel : Offentlig / privat. Avløp: Privat. Jf. vedl. takstdok. Eiende tomt: m2 iflg. takst og oppgave fra kommunen. Bolighus: BTA: 827 m2.bra: 752 m2. P-ROM: 611 m2. Frittliggende uthus: BRA: 19 m2. Stabbur: BRA: 26 m2. Lysthus: BRA: 4 m2. BYGNINGENE: HOVEDBYGNING: Kjeller: Lager / bodfunksjon. 1. etasje: 6 saler/stuer, kjøkken, gang, trapperom, 2 WC, oppholdsrom med grue/ bryggerhus, 1 vaskerom, spiskammer, bod, gang nr. 2. Offisiell hall med trapp til 2.etg.og dører til stuer. Privat gang med trapp til 2.etg. Mellomgang med trapp til kjeller. Tofløyet dør fra en stue til terrasse på ca. 11 m2. 2. etasje: Trapperom, stue/galleri, stue/rød sal, kontor, 3 saler/stuer, trapperom til loftsrom, 6 soverom, toalett, bad/wc, gang, privat trapperom og gang. Loft: Trapperom, kontor/soverom, atelier og galleri, lagerloft. Eiendommen har unike antikvariske kvaliteter som i vesentlig grad er tilbakeført til opprinnelig stand gjennom grundig restaurering. Kort kan nevnes storsalens/ballsalens flere hundre år gamle tapeter med motiver fra sør-og mellomeuropa, det blå kabinettet vis a vis denne er dekorert med vakre rokokko-dekorasjoner og den røde sal i 2 etg. med helt unike veggmalerier som i over hundre år var tildekket bak ni lag tapet. Nå nøye restaurert i samarbeid med riksantikvaren på 1970-tallet. Utvendig portal over hovedinngangen ble restaurert på 1980-tallet. Grunnmur, ringmur og såle av naturstein, innvendig forsterket med betong i kjellerrom. Krypkjeller under deler av bygningen. Ellers gulv av betong. Advokat Klaus Iversen AS, org Adr. Postboks48, 6701 Måløy. Side 3

4 Yttervegger av tømmer med utvendig liggende eldre ytterkledning. Ca 7 cm innvendig isolert i 1. etg. og 2.etg. samt i innredet loftsdel. Takkonstruksjon med bærende åsbjelker og taksperrer med taktekking av teglstein over nye lekter, sløyfer og papp. Eldre type taktrod, antatt ca cm isolasjon mot innredet loftsdel. Gulv i 1 etg. er delvis isolert ovenfra, ellers uisolert trebjelkelag og for to rom mot vest er her golv på grunn av betong. Vinduer med 1- lags og koblede ruter med sprosser. Eldre type ytterdører og med fine utskjæringer over hovedinngangsdøra. Innvendig tak i hovedsak synlige bjelker med strie mellom eller tregolv, ellers malte plater og noe panel. Veggbekledning: I hovedsak tapet/ strie /panel. Salene i huset, 1. og 2. etg. er bl.a. prydet med hollandske tapetmaleri og dekorasjoner i hyrdestil malt direkte på veggene. Enkel malt kjøkkeninnredning, her er ikke integrert utstyr. Enkelt hvitt underskap som innredning på badet. I bryggerhuset er det vedovn, samt stor grue m/ bakerovn. I vestre stue i 1 etg. er det stor hvit gruepeis, samt vedovn. Ellers er oppvarming basert på vedovner og elektrisitet. Mekanisk avtrekk fra kjøkken og bad. Energikarakter: P.t. ikke oppgitt. UTHUS: Oppført i Et lagerrom, ellers svalegang langs ene siden. Fundamentering i naturstein, hovedbyggemateriale i tre, yttertak med teglstein. Uisolert og noe dårlig vedlikehold. STABBUR: Opplyst oppført 1700 og ble flyttet til dagens tomt i 1848 og dels oppusset i Første etasje bestående av gang med trapp til loft og rom /bod. Punktfundamentering. Hovedbyggemateriale i tre, yttertak med teglstein. Dels isolert (antatt). Ikke fremlagt strøm eller vann. Enkelt vedlikeholdt. LYSTHUS: Oppført i 1976 nederst i hagen 1 rom samt takoverbygg. Fundamentering i trebjelker, hovedbyggemateriale i tre, yttertak med shingel. Uisolert. Noe dårlig vedlikehold. NB: Det vises for øvrig til takstdokument av takstmann Grøn - når det gjelder detaljert byggteknisk spesifikasjon over de enkelte bestanddeler av alle ovennevnte bygninger. Advokat Klaus Iversen AS, org Adr. Postboks48, 6701 Måløy. Side 4

5 TILSTAND: Normal bruksslitasje og konstruksjonselde med grunnlag i byggeår. Med henvisning til påviste skader (jf. vedlagt takst), utført vedlikehold samt standard i anledning dagens forskrifter, må nødvendig vedlikehold og noe oppgradering påregnes / utføres. Restaureringsarbeid: Hovedbygningen ble iflg. eier oppført i 1790 og dels renovert og oppgradert i flere perioder: Eks. 1958,1962, I 2004/2006 ble det lagt ny taktekking. Riksantikvaren og kulturrådet har ved flere anledninger løyvd penger til ulike restaureringsprosjekt. NB: Det vises til vedlagt takstdokument for detaljert beskrivelse av standard, tilstand, feil og mangler, samt behov for oppgradering og renovering. NB: Kjøpsinteressenter oppfordres til å ta med bygningskyndige ved befaring av eiendommen. FORSIKRING: ANDRE OPPLYSN.: Gjensidige Forsikring. Eiendommen, den gamle Sorenskrivargarden, er landlig beliggende på Løkjaneset /Løken i område med spredt bebyggelse. Nyere og eldre bebyggelse. Ca. 6 km. til Nordfjordeid sentrum som er kommunesenteret i Eid Kommune. Her er det barnehager, skoler, svømmehall/ idrettshall, opera- og kulturhus, samt alle sentrumsfunksjoner og god kommunikasjon videre med bl.a.buss. Ca 35 min til flyplass ved Anda Lufthavn. Ca. 1 times kjøring til Måløy by, og til tettstedene Volda/ Ørsta og Hovden flyplass. Kort vei til friluftsområde både ved sjøen og fjellet. Ca.3-4 km til moderne alpinanlegg med skiheiser, oppkjørte løyper og hyttelandsby. Eid Kommune har opplyst å ha hand om jakt- og fiskerettigheter til eiendommen. Det anbefales kjøpsinteressenter å ta kontakt med kommunen om en evt. skulle ønske forhandle seg frem til å få del i slike rettigheter. Slike rettigheter følger imt. ikke eiendommen som salgsobjekt. TOMT: Leikvin har vakker vestvendt utsikt over Nordfjorden og gode solforhold. Tomten er lett skrånende ned mot fjorden. Godt opparbeidet parkmessig hageanlegg av engelsk type fra ca Gjennom de siste ti-år er hagen tilbakeført tilnærmet opprinnelig anlegg med anlagt plen, grusganger, lysthus, trær og busker av forskjellig art, og til dels meget gammel beplantning/gamle tuntrær. Advokat Klaus Iversen AS, org Adr. Postboks48, 6701 Måløy. Side 5

6 OFFENTLIGE PLANER: Iflg. teknisk etat er eiendommen regulert til Spesialområde der All bygging og bygningsmessige endringer innenfor verneområdet skal foruten av kommunen, også handsamast av riksantikvaren. Ellers vises til kommunedelplan (arealdelen) / reguleringsplan og de vedlagte kart over kommunedelplan. For mer utfyllende informasjon her, vises til https://eid.kommune.no KOMMUNALE AVG.: Kommunale avgifter samlet pr. år : Kr ,- pr. år. inkl mva. i 2013 iflg. Eid Kommune. Det er innført eiendomsskatt for LEDIG: Når kjøper er blitt eier av eiendommen, kan kjøper enten etter avtale med eier /megler overta eiendommen, eller forøvrig etter nærmere bestemmelser som følger av kjøpetilbudsskjemaets bakside. Særskilt budskjema oversendes kjøpsinteressenter på anmodning. LIGNINGSVERDI: Gbnr. 19/22 : Kr ,- for PRISANTYDNING: Det er vanskelig å angi en konkret prisantydning. Eiendommens beliggenhet, størrelse, tilstand m.v. er i seg selv av vesentlig verdi. Det er her avgitt en verditakst av pålydende kr ,-, som antatt markedsverdi. Hertil kommer, iflg. takstdokumentet, historiske, kulturelle og kunstneriske kvaliteter ved eiendommen som har unik og stor verdi. Det vises bl.a til de mange kunstverk i form av malerier og lignende som er festet til hovedbygningens vegger og tak. Dette må sees ved befaring. Det vises også til utdrag av bilder som kan oversende på anmodning. Bud mottas. Det presiseres for ordens skyld at innbo / inventar og løse kunstgjenstander ikke følger med i salget. Kjøper må inngå avtale med eier av disse eiendeler m.h.t.om, når hvordan disse eiendeler skal tas bort fra eiendommen. VISNING: BUD: Kjøpsinteressenter som ønsker besiktige eiendommen, bes henvende seg til megler. Det kan bli organisert fellesvisninger eller egne visninger, alt etter hvilken interesse det er for eiendommen, etter nærmere bestemmelse av megler. Kun seriøse henvendelser. Bud skal fortrinnsvis gis på særskilt budskjema som på anmodning fås ved meglers kontor. Orientering om budgivning / behandling av bud på baksiden av skjema, og evt. ellers ved særskilt brev/orientering fra megler. Advokat Klaus Iversen AS, org Adr. Postboks48, 6701 Måløy. Side 6

7 OMKOSTNINGER: I tillegg til kjøpesummen vil det påløpe følgende omkostninger til betaling for kjøper: 1. Dokumentavgift skjøte 2,5 % av kjøpesummen. Hvis en legger til grunn takstverdi, blir dette eksempelvis kr ,- 2. Tgl.gebyr skjøte kr. 525,- 3. Tgl.gebyr finansierende pantedokument kr. 525,- Samlet kr ,- Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger bl.a. Avhendingslovens 3-9 så langt den passer, og som lyder slik: Endå eigedomen er selt som han er eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter Avhendingslovens kap. 3 enn det som følger direkte av 3-9. Måløy, februar ADVOKAT KLAUS IVERSEN AS, Klaus Iversen. Advokat. VEDLEGG:. 1. Situasjons- og plankart over eiendommen. Planvedtekter for kommunedelplanen, se https://eid.kommune.no 2. Takst av fra takstmann /tømmermester Fenger Grønn. 3. Fredningsvedtak hovedbygning tgl Dokument vedr. forkjøpsrett m.v. til Eid Kommune, tgl NB: På særskilt anmodning kan panteattest, budskjema, bilder innvendig og særskilt orientering om salgsprosessen, oversendes kjøpsinteressenter. Advokat Klaus Iversen AS, org Adr. Postboks48, 6701 Måløy. Side 7

8 Advokat Klaus Iversen AS, org Adr. Postboks48, 6701 Måløy. Side 8

PROSPEKT FRITTLIGGENDE ENEBOLIG

PROSPEKT FRITTLIGGENDE ENEBOLIG PROSPEKT FRITTLIGGENDE ENEBOLIG Adresse: Vågsvåg, 6700 Måløy EIENDOM: Gbnr. 136/70 beliggende Vågsvåg i 1439 Vågsøy Kommune. BYGNINGEN: Frittliggende enebolig oppført i 1954, modernisert i 1998-2000. Leilighet

Detaljer

SALGSPROSPEKT STOR ENEBOLIG TIDSMESSIG MED HØY STANDARD. Adresse: 6729 KALVÅG.

SALGSPROSPEKT STOR ENEBOLIG TIDSMESSIG MED HØY STANDARD. Adresse: 6729 KALVÅG. SALGSPROSPEKT STOR ENEBOLIG TIDSMESSIG MED HØY STANDARD Adresse: 6729 KALVÅG. Stor enebolig med flott utsikt over bygda, havna og Knutholmen i Kalvåg. Advokat Klaus Iversen AS, org. 992 847 212. Adr. Postboks48,

Detaljer

PROSPEKT SALG AV ENEBOLIG OG SJØBUD. ADR.: TORSKANGERPOLL, 6700 MÅLØY,

PROSPEKT SALG AV ENEBOLIG OG SJØBUD. ADR.: TORSKANGERPOLL, 6700 MÅLØY, PROSPEKT SALG AV ENEBOLIG OG SJØBUD. ADR.: TORSKANGERPOLL, 6700 MÅLØY, EIENDOM: 1439 Vågsøy - Gbnr. 134/17 (tomt m/sjøbud) og 134/31 (boligeiendom). Frittliggende enebolig, samt sjøbud /naust beliggende

Detaljer

PROSPEKT LEILIGHET I VENGENGÅRDEN I MÅLØY

PROSPEKT LEILIGHET I VENGENGÅRDEN I MÅLØY PROSPEKT FOR LEILIGHET I VENGENGÅRDEN I MÅLØY Adresse: Gate 1, nr. 104, 6700 Måløy. ****** EIENDOM: Gbnr. 116/17, seksjon nr. 3 i Vågsøy: Leilighet i Sameiet Vengengården: 3-roms leilighet i 2. etg. (Totalt

Detaljer

PROSPEKT FOR SALG AV GBNR. 70/ 2 OG 11 I SELJE. LANDBRUKSEIENDOM, ADR. MOLDESTAD, 6740 SELJE. Våningshus gbnr. 70/2. Bolig/fritidsbolig gbnr. 70/11.

PROSPEKT FOR SALG AV GBNR. 70/ 2 OG 11 I SELJE. LANDBRUKSEIENDOM, ADR. MOLDESTAD, 6740 SELJE. Våningshus gbnr. 70/2. Bolig/fritidsbolig gbnr. 70/11. PROSPEKT FOR SALG AV GBNR. 70/ 2 OG 11 I SELJE. LANDBRUKSEIENDOM, ADR. MOLDESTAD, 6740 SELJE. Våningshus gbnr. 70/2 Bolig/fritidsbolig gbnr. 70/11. Tlf: 57851122. Telefax: 57851714. Mobil: 91535164. E-post:

Detaljer

SALGSPROSPEKT. 1439 VÅGSØY GBNR. 114/42 og 104. Gt. 2, 6700 Måløy. BOLIGEIENDOM OG BOLIGTOMT.

SALGSPROSPEKT. 1439 VÅGSØY GBNR. 114/42 og 104. Gt. 2, 6700 Måløy. BOLIGEIENDOM OG BOLIGTOMT. SALGSPROSPEKT 1439 VÅGSØY GBNR. 114/42 og 104. Gt. 2, 6700 Måløy. BOLIGEIENDOM OG BOLIGTOMT. EIENDOMMER: Begge eiendommene ligger i etablert regulert strøk mellom gate 2 og 3 opp for Måløy sentrum. Eiendommene

Detaljer

SALGSPROSPEKT FERIESENTER MED UTLEIEHYTTER,

SALGSPROSPEKT FERIESENTER MED UTLEIEHYTTER, SALGSPROSPEKT NÆRINGSEIENDOM FERIESENTER MED UTLEIEHYTTER, NAUST OG SANITÆRBYGG STRANDLINJE, MOLO/BÅTHAVN, Adresse: Skottneset, 6740 Selje. Tlf. 57851122, m. 91535164, fax: 57851714, e-post: ki@advokat-iversen.no

Detaljer

Åsveien. Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Åsveien. Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Åsveien Frittliggende enebolig i borettslag med beliggenhet i barnevennlige omgivelser. Prisantydning 750 000,- Fellesgjeld 121 950,- Totalpris: 871 950,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Åsveien 1 Bolig

Detaljer

Tangveien. Oppusset enebolig med god plass Prisantydning,- Verditakst 2 800 000,- April 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Tangveien. Oppusset enebolig med god plass Prisantydning,- Verditakst 2 800 000,- April 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Tangveien Oppusset enebolig med god plass Prisantydning,- Verditakst 2 800 000,- April 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Tangveien 6 Sjarmerende bolig med spennende løsning over flere plan. - Mye oppusset

Detaljer

Flendalsvegen 160, 2420 Trysil

Flendalsvegen 160, 2420 Trysil Flendalsvegen 160, 2420 Trysil Prisantydning: kr. 4.500.000,- Omkostninger: Kjøpesum + ca. 2,6% Boligtype: Småbruk/skogsbruk P-rom: ca 153 m 2 Bruksareal: ca 827 m 2 Eiet tomt: ca 277 dekar Antall soverom:

Detaljer

Trostveien. Romslig bolig med sentral beliggenhet Prisantydning 1 060 000,- Fellesgjeld 194 234,- Totalpris: 1 254 234,-

Trostveien. Romslig bolig med sentral beliggenhet Prisantydning 1 060 000,- Fellesgjeld 194 234,- Totalpris: 1 254 234,- Trostveien Romslig bolig med sentral beliggenhet Prisantydning 1 060 000,- Fellesgjeld 194 234,- Totalpris: 1 254 234,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Ttrostveien 8 a Sentral og romslig bolig

Detaljer

Sisikveien. Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 1 180 000,- Fellesgjeld 142 082,- Totalpris: 1 322 082,-

Sisikveien. Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 1 180 000,- Fellesgjeld 142 082,- Totalpris: 1 322 082,- Sisikveien Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 1 180 000,- Fellesgjeld 142 082,- Totalpris: 1 322 082,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sisikveien 15 D Gunstig inngang i boligmarkedet.

Detaljer

Malmveien. Sentrumsnær leilighet med alt på ett plan. Prisantydning 990 000,- Fellesgjeld 227 333,- Totalpris: 1 217 333,- Andel fellesformue:

Malmveien. Sentrumsnær leilighet med alt på ett plan. Prisantydning 990 000,- Fellesgjeld 227 333,- Totalpris: 1 217 333,- Andel fellesformue: Malmveien Sentrumsnær leilighet med alt på ett plan. Prisantydning 990 000,- Fellesgjeld 227 333,- Totalpris: 1 217 333,- Andel fellesformue: 7 736,- August 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Malmveien 4B

Detaljer

Evjen. Mulighet for en gunstig inngang i boligmarkedet Prisantydning 980 000,- Verditakst 980 000,- April 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Evjen. Mulighet for en gunstig inngang i boligmarkedet Prisantydning 980 000,- Verditakst 980 000,- April 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Evjen Mulighet for en gunstig inngang i boligmarkedet Prisantydning 980 000,- Verditakst 980 000,- April 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Evjen Her kan du bo godt til en relativt billig penge. Renovert enebolig

Detaljer

Sjøgata 55E Her får du alt innen rekkevidde. Romslig leilighet i 2. etg med privat balkong og gode solforhold.

Sjøgata 55E Her får du alt innen rekkevidde. Romslig leilighet i 2. etg med privat balkong og gode solforhold. Sjøgata Gunstig inngang i boligmarkedet. Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 1 300 000,- Fellesgjeld 207 456,- Totalpris: 1 507 456,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sjøgata 55E Her

Detaljer

Skagen. Mulighet for en gunstig inngang i boligmarkedet. Prisantydning,- Fellesgjeld,- Totalpris:,- August 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Skagen. Mulighet for en gunstig inngang i boligmarkedet. Prisantydning,- Fellesgjeld,- Totalpris:,- August 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Skagen Mulighet for en gunstig inngang i boligmarkedet. Prisantydning,- Fellesgjeld,- Totalpris:,- August 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Skagen 9 Her kan du få deg en nett og sentrumsnær leilighet med

Detaljer

Lønneveien. Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 1 300 000,- Fellesgjeld 310 022,- Totalpris: 1 610 022,-

Lønneveien. Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 1 300 000,- Fellesgjeld 310 022,- Totalpris: 1 610 022,- Lønneveien Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 1 300 000,- Fellesgjeld 310 022,- Totalpris: 1 610 022,- September 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Lønneveien 7B Romslig leilighet med alt

Detaljer

Leirsund - Enebolig Nedre Enger

Leirsund - Enebolig Nedre Enger Leirsund - Enebolig Nedre Enger Stor og innholdsrik eiendom med flere muligheter. 7.833 kvm tomt. Uregulert område men avsatt til bolig i kommuneplanen. Utsikts eiendom. PRISANTYDNING: Kr 5.500.000,- +

Detaljer

Rakkestad- Stor sentral eiendom, garasje, eietomt.

Rakkestad- Stor sentral eiendom, garasje, eietomt. Rakkestad- Stor sentral eiendom, garasje, eietomt. SALGSOPPGAVE Svært sentral, familievennlig og representativ eiendom med stor fleksibiliet og særegenhet. Solrikt beliggende ved Bergenhus med gangavstand

Detaljer

Setsåbakken. Mulighet for en meget gunstig inngang i boligmarkedet Prisantydning 520 000,- Fellesgjeld 319 218,- Totalpris: 839 218,-

Setsåbakken. Mulighet for en meget gunstig inngang i boligmarkedet Prisantydning 520 000,- Fellesgjeld 319 218,- Totalpris: 839 218,- Setsåbakken Mulighet for en meget gunstig inngang i boligmarkedet Prisantydning 520 000,- Fellesgjeld 319 218,- Totalpris: 839 218,- Juni 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Setsåbakken 6 Innflyttingsklar leilighet

Detaljer

Tiltalende rekkehus med garasje og solrik veranda, for deg mellom 18 og 35 år.

Tiltalende rekkehus med garasje og solrik veranda, for deg mellom 18 og 35 år. Tiltalende rekkehus med garasje og solrik veranda, for deg mellom 18 og 35 år. Adresse: Holteåsen 12 D Bruttoareal: 83 m 2 Bruksareal: 73 m 2 Primærrom: 71 m 2 Antall soverom: 2 Fellesgjeld: 0,- Fellesomkost:

Detaljer

Sisikveien. Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 1 190 000,- Fellesgjeld 142 082,- Totalpris: 1 332 082,-

Sisikveien. Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 1 190 000,- Fellesgjeld 142 082,- Totalpris: 1 332 082,- Sisikveien Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 1 190 000,- Fellesgjeld 142 082,- Totalpris: 1 332 082,- September 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sisikveien 22 Mulighet for en meget gunstig

Detaljer

HATLANE - ÅLESUND. Stor frittliggende enebolig over 3 plan beliggende på flott utsiktstomt på Hatlane! Mulighet for utleie!

HATLANE - ÅLESUND. Stor frittliggende enebolig over 3 plan beliggende på flott utsiktstomt på Hatlane! Mulighet for utleie! HATLANE - ÅLESUND Adresse: Borgundveien 589 Prisant.: 1 790 000,- Låneverdi: 1 700 000,- Boligareal: 198 m 2 Bto.areal: 262 m 2 Byggeår: 1967 Tomt: 1 058 m 2 Oppdragsnr: Megler: Remy Aasen RI070556 remy.aasen@ringeiendom.no

Detaljer

BERG - ANDEBU. www.smartmegling.no

BERG - ANDEBU. www.smartmegling.no BERG - ANDEBU Enebolig med 2 boenheter med landling beliggenhet og kort vei til Stålerødvannet Dobbel garasje Prisant: 1 190 000,- Adresse: Vestre Andebu vei 384 P-rom/Bra: 164/206 kvm Tomteareal: 1 239

Detaljer

TRENGEREID/INDRE ARNA

TRENGEREID/INDRE ARNA TRENGEREID/INDRE ARNA Skulstadvegen 11, 5263 TRENGEREID Oppdrag: 70613037 LEIEGÅRD MED 6 STORE LEILIGHETER OG GARASJE. SKULSTADVEGEN 11 INNHOLD 5. 6. 10. 14. 18. 22. 25. 29. 32. 35. 53. 54. Fakta om eiendommen

Detaljer

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,- ASKER / GULLHELLA PEN 3 ROMS EIER/ENDELEILIGHET MED BALKONG. KUN FOR ABBL MEDLEMMER UNDER 35 ÅR. Korpåsen 185 H, 1386 Asker Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

Detaljer

PRESTEID HAMARØY ENEBOLIG. Presteid, 8294 Hamarøy

PRESTEID HAMARØY ENEBOLIG. Presteid, 8294 Hamarøy PRESTEID HAMARØY ENEBOLIG Adresse: Presteid, 8294 Hamarøy Prisantydning: Kr. 1.550 000 Låneverdi: Kr. 1.400 000 Bruttoareal: 212 m 2 Bruksareal 191 m 2 totalt, Primærrom: 124 m 2, Sekundærrom 67 m 2 Byggeår:

Detaljer

nnhold Informasjon om eiendommen Nabolagsprofil Plantegning Viktig informasjon / Ord og uttrykk Råd til deg på boligjakt Budreglement Finansiering

nnhold Informasjon om eiendommen Nabolagsprofil Plantegning Viktig informasjon / Ord og uttrykk Råd til deg på boligjakt Budreglement Finansiering I nnhold Informasjon om eiendommen Nabolagsprofil Plantegning Viktig informasjon / Ord og uttrykk Råd til deg på boligjakt Budreglement Finansiering K irkegata 6, 9600 Hammerfest Eiendommen ligger sentralt

Detaljer

Enebolig Gargos 6 D, Karasjok kommune.

Enebolig Gargos 6 D, Karasjok kommune. Enebolig Gargos 6 D, Karasjok kommune. Vadsø, 16. mars 2012 Enebolig beliggende i et område med boligbebyggelse, mellom Karasjok bru og Niitonjargga. Gangavstand til sentrum. Kort vei til skoler og barnehage.

Detaljer

Bjørkåsveien 93. - Trivelig bolig, med 4 soverom i rolig strøk

Bjørkåsveien 93. - Trivelig bolig, med 4 soverom i rolig strøk Bjørkåsveien 93 - Trivelig bolig, med 4 soverom i rolig strøk Bjørkåsen er et trivelig nabolag, med minneverdige naturopplevelser rett utenfor døren Adresse: Bjørkåsveien 93 Kommunenr 1854 Gårdsnr 139

Detaljer