PROSPEKT FRITTLIGGENDE ENEBOLIG MED GARASJE.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSPEKT FRITTLIGGENDE ENEBOLIG MED GARASJE."

Transkript

1 PROSPEKT FRITTLIGGENDE ENEBOLIG MED GARASJE. Adresse: Leikanger, 6750 Stadlandet. Boligeiendommen Utsikt mot Søre Sunnmøre 1

2 EIENDOM: Gbnr. 25/25 i 1441 Selje. BYGNINGEN: Frittliggende enebolig oppført i Modernisert i EIERE: Martha Beitveits dødsbo v/ bobestyrer Klaus Iversen. Boks 48, 6701 Måløy. HEFTER / RETTER: ADKOMST: VANN, KLOAKK: AREAL: Det vises til panteattest for eiendommen. Forkjøpsrett for Ingeborg Stave s barn. Adkomst fra offentlig vei med asfaltert tun frem til garasjen, samt frem for kjelleren. Betong-tun til inngangsparti 1.etg. Vanntilførsel fra kommunalt vannverk. Avløp til eldre septiktank med antatt overløp tilknyttet kommunalt avløpsnett. Eiende tomt: 273 m2. Hekk på sørvestsiden ( baksiden) av huset er plantet noe utenfor eiendomsgrensen. Tomtegrensen er som angitt i skylddelingsdokument / gårdskart for eiendommen. Bolighus: BTA: 226 m2. BRA: 205 m2. P-ROM: 147 m2. INNDELING BOLIG: Underetasje: Gang med trapp, 1 kjellerstue/soverom, 1 vaskerom, 3 boder. Garasje. 1. etasje: Gang med trapp, 2 stuer, spisestue, kjøkken, Bad/dusj, 2.etasje: 4 soverom. Balkong. Loft: 2 boder. Grunnmur som engelsk holmur. Yttervegger av reisverk med ytterkledning av eternitplater. Innblåst isolasjon antagelig i Taktekking av lappskifer med antatt isolasjon mot loftsrom. Vindu i hovedsak med 2-lags og 3-lags ruter i trekarm. Også eldre vindu med 1-lags ruter. Kjøkkeninnredning med laminat skrog og eikefronter. Ingen baderomsinnredning. Vedovn i den ene stua og kombinert ved- og oljeovn i den andre stua. Ellers elektrisk oppvarming. Garasjerommet har himling av eternitplaster, vegger med betongpuss og betonggulv. Leddet isolert el.styrt alu.port. NB: Det vises for øvrig til takstdokument av når det gjelder spesifikasjon over de enkelte bestanddeler av boligen. 2

3 TILSTAND: Normal bruksslitasje og konstruksjonsaldring. Antagelig i 1980 ble det utført en generell innvendig og dels utvendig oppussing. Garasjeport montert i Loftet ble innredet i Ellers er det utført jevnlig vedlikehold. Med grunnlag i byggeår og takstens påviste merknader, må noe vedlikeholds- og utskiftningsarbeid påregnes. Eldre typer vindu bør skiftes og med bakgrunn i monteringsår kan punkterte glassruter påregnes. Eldre kjellerdør. Slitt balkongdør. Dels slitte vindskider. Dels malingsslitt ytterkledning av eternitplater, - noen få sprukne eternitplater. Ubehandlede glasslister for to vindu. Fukt- og saltutslag for deler av kjellerrom. Noen sprekker / riss i murpuss i underetg. Noe slitt kjøkkeninnredning. Noe slitt bekledning i enkelte rom. NB: Det vises til vedlagt takstdokument for detaljert beskrivelse av standard, tilstand og evt. feil og mangler. Kjøpsinteressenter oppfordres til å ta med bygningskyndige ved befaring av eiendommen. ENERGIATTEST: FORSIKRING: ANDRE OPPLYSN.: Iflg. energiattest er eiendommen merket med energikarakter G og oppvarmingskarakter Orange. Gjensidige Forsikring.. Eiendommen ligger på Stave i Selje Kommune. Opparbeidet hage med plen og beplantning. Deler av hagen er anlagt utenfor tomtegrenser som er beskrevet i skylddelingsforretningen. Eiendommen har gode solforhold. Fin utsikt utover mot Vanylvsfjorden og Søre Sunnmøre ( Hakallestranda). Kort vei til friluftsområde både på fjellet og ved sjøen. Ca 2,2 km. til barnehage, barneskole og til ungdomsskole. 1 km til nærbutikk. 1 km til holdeplass for kollektiv transport. Ca. 20 km til forretningssentrum/ kommunesenter. Herfra god kommunikasjon videre med buss og med hurtigbåt til Bergen. OFFENTLIGE PLANER: Eiendommen ligger dels i byggeområde og dels i LNF-område. KOMMUNALE AVG./ EIENDOMSSKATT : Komm. avgifter samlet pr. år, feiing, septik og vann, Kr ,- Ingen eiendomsskatt. LEDIG: Eiendommen kan være ledig på forholdsvis kort varsel. LIGNINGSVERDI: Gbnr. 25/25 : Kr , -. 3

4 PRISANTYDNING: Verditakst: Kr ,-. VISNING: Lørdag Kl BUD: Bud bes gitt på særskilt budskjema som fås ved bobestyrers kontor eller via hjemmesiden Orientering om budgivning på baksiden av skjema. Bud mottas og vurderes fortløpende. Det kan underveis i salgsprosessen bli satt budfrister av bobestyrer overfor kjøpsinteressenter etter nærmere orientering. Alle bud skal i utgangspunktet være skriftlige. Telefonisk bud kan gis med etterfølgende skriftlig bekreftelse om dette kreves. Bud kan også gis pr. telefaxnr Det føres budlogg over innkomne bud. Det bør angis finansieringsmåte og tidspunkt for disponering av egenkapital/fremmedkapital for kjøpesum m/omkostninger, jf. budskjema. Dette må senest være klart ved kontraktsinngåelse. Det vises også til informasjon i / på baksiden av særskilt budskjema. Merk: Ethvert bud kan godtas eller forkastes når som helst i salgsprosessen. Alle bud er bindende inntil de er avvist eller bindende kjøpeavtale er inngått overfor en kjøpsinteressent. OMKOSTNINGER: I tillegg til kjøpesummen vil det påløpe følgende omkostninger til betaling for kjøper: 1. Dokumentavgift skjøte 2,5 % av kjøpesummen hvis en legger til grunn prisantydning blir dette kr ,-. 2. Tgl.gebyr skjøte kr ,-. 3. Tgl.gebyr finansierende pantedokument kr ,-. 4. Evt. inneståelseserklæring. kr ,-. Samlet kr ,-. Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingslovens 3-9 som lyder slik: Endå eigedomen er selt som han er eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter Avhendingslovens kap. 3 enn det som følger direkte av 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter loven, og vil være en del av kontraktsvilkårene dersom man ikke reserverer seg mot 3-9 ved budgivningen. 4

5 Måløy, september ADVOKAT KLAUS IVERSEN AS, Klaus Iversen. Advokat. VEDLEGG:. 1. Situasjons- og plankart over eiendommen. 2. Målebrev for gbnr. 25/ Takst av fra takstmann Kristen Eikenæs. 4. Panteattest gbnr. 25/25 5. Gårdskart 6. Budskjema. 5