SALGSPROSPEKT FERIESENTER MED UTLEIEHYTTER,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SALGSPROSPEKT FERIESENTER MED UTLEIEHYTTER,"

Transkript

1 SALGSPROSPEKT NÆRINGSEIENDOM FERIESENTER MED UTLEIEHYTTER, NAUST OG SANITÆRBYGG STRANDLINJE, MOLO/BÅTHAVN, Adresse: Skottneset, 6740 Selje. Tlf , m , fax: , e-post: Side 1

2 EIENDOM: Tomt, sjølinje, sjøgrunn: Gbnr. 80/ 5 og 14 i 1441 Selje. Eiende grunn. Bygningsmasse etc. : Feriesenter med utleie av 8 hytter, 1 utleiebolig, båter, boder med frysekapasitet. Naust og sanitærbygning. Sjørelaterte anlegg: Opparbeidet steinmolo som vern / le for båtene. Utlagt flytebrygge. Naust og sanitæranlegg (frys / kjøl) for behandling av fisk. Driftstilbehør i form av bl.a. båter m.v.: 7 trebåter, fot, alle 10 Hk Saab, jf. vedlagt liste. 6 plastbåter, fot, 10 Hk 36 Hk, jf. vedlagt liste. Evt. øvrige beskrivelser av annet driftstilbehør. HJEMMELSHAVERE: Gbnr.: 80/5: Bjarne Inge Vetrhus, Kjartan Odd Vetrhus, Reidun Karen Vetrhus. Gbnr. 80/14: Vetrhus Feriesenter ANS. HEFTER / RETTIGHETER: Gjennom salget blir eiendommen fri for penge- og pantehefter. Evt. servitutter følger eiendommen. Ingen konsesjonsplikt. Ingen odel. ADKOMST/PARKERING: Ca 200 m privatvei fra Fylkesvei 618 og frem til utleiehyttene / havnen. Avkjørselstillatelse gitt også for å betjene, helt eller delvis, areal til videre utbygging på gbnr. 80/14. Oppstillingsplass for bobiler m.v. som for eksempel leier seg båter ved feriesenteret. Ellers gode parkeringsmuligheter på tomten. TOMT: Samlet tomteareal: ,8 m2. (Gbnr. 80/5: 5.454,4 m2. - Gbnr. 80/14: m2.), se Tlf , m , fax: , e-post: Side 2

3 vedlagte situasjonsplan og bilder. Flat / noe skrånende tomt på Skotneset ved Barmsund. Eiendommen har lang sjø-/strandlinje og sjøgrunn. Gbnr. 80/14 er i kommuneplanen lagt ut til fritidsboliger og lignende. Fradeling antas å kunne foretas dels på selvstendig grunnlag med fradelinger etter en tomteplan, dels som ledd i videre utvikling av feriesenteret sin aktivitet på gbnr. 80/5 med ytterligere feriehytter for utleie m.v. VANN, AVLØP: Eiendommen har privat, rikelig og god vanntilførsel gjennom grunnboring på eiendommen. Det foreligger godkjente utslippstillatelser for eiendommen med avløpsledning lagt til 10 meter dybde i sjøen utenfor eiendommen. BYGNINGSMASSE: NB! For detaljert bygningsmessig beskrivelse vedr. de enkelte bygninger på eiendommen, vises det til vedlagte takstdokument av fra Ing. firma Hermund Skaar v/ Jon-Aage Riksfjord. Type bygg: Nr.: Byggeår: Rehab. / ombygd: A Hytte. Nr , 2005, 2009 B Boligbygning. Nr C Hytte. Nr D Naust E Slakterhus med fryserom F Sanitærbygg Antatt NB. Det er mulig å utvide bygningsmassen med flere hytter og campingplass på de to eiendommene. Hyttenr.: Areal: Inndeling: Hytte 1: BTA 62 m2. BRA 56m2. Gang, 3 soverom, bad, stue og kjøkken. Hytte 2 : Hytte 3: BTA 65 m2. BRA 59 M2. Gang, 3 soverom, bad, stue og kjøkken. Utvendig bod. BTA 64 m2. BRA 58 m2. Gang, 3 soverom, Tlf , m , fax: , e-post: Side 3

4 Hytte 4 : 65m2. BRA 59 m2. Gang, 3 soverom, bad, stue og kjøkken. Utvendig bod. Bolig, nr. 5: BTA 175m2. BRA 156m2. U.etg.: Gang, kjellerstue, 2 dusjrom, wc, bod. Hovedetg.: Gang, stue, kjøkken, WC, entre. Loft: Gang, 3 soverom, bod. Hytte 6: BTA 35m2. BRA 32m2. Gang, bad, Kjøkken/stue, 2 soverom. Hytte 7: BTA 37m2. BRA 34m2. Gang, bad, kjøkken/stue, 2 soverom. Utv. bod. Hytte 8: BTA 35m2. BRA 32m2. Gang, bad, kjøkken/stue, 2 soverom. Naust: BTA 142m2. BRA 106m2. Hovedetg.: 2 soverom, stue/kjøkken og bad. Naustloft: Lagerplass og boder. Slaktehus: BTA 75m2. BRA 68m2. Lagerplass, fryserom, slakterom. Sanitærbygg: BTA 69m2. BRA 63m2. Resepsjon, 3 bad, WC, gang, felles vaskerom og bod. TILSTAND: Bygningsmassen på eiendommer er i relativt god stand. Noe vedlikehold/ reparasjon oppgradering må påregnes. Brannkravene i hytte 1 4 må oppjusteres. NB! For detaljert tilstandsbeskrivelse og evt. behov for oppgradering/vedlikehold vises det til vedlagte takstdokument av fra Ing. Firma Hermund Skaar v/ Jon-Aage Riksfjord. DIVERSE VEDRØRENDE UTLEIE-/DRIFTSFORHOLD FOR EIENDOMMEN: Samlet bygningsareal for utleie: BTA 824m2. I Selje Kommune er det et godt utleietilbud myntet på turister. Med nåværende drift er anlegget / hyttene (8 stk) og bolighuset i det vesentlige utleiet ca. 20 uker i året. Med en inntekt på ca ,- pr. enhet, kan dette gi en leieinntekt på ca. kr. 1.2 mill. årlig. Det er hovedsakelig utenlandske turister som leier hyttene. De kommer ofte år etter år for fritidsfiske. Det er inn i mellom noe ledighet. Med noe markedsføring (så langt har dette vært lite fokusert), antas en å kunne få høyere beleggsdekning og inntjening på anlegget. ANDRE OPPLYSNINGER: Eiendommen har lang strandlinje, steinmolo/kai og flytebrygge, er fint beliggende ved Barmsund i Selje Kommune. Gode muligheter for friluftsliv både på og ved sjøen, samt i fjellene omkring. Eiendommen ligger mellom Måløy og tettstedet Selje: Ca. 3 mil til Måløy by som har alle sentrumsfunksjoner og god kommunikasjon videre med båt og buss. Ca 15 km til Selje sentrum Tlf , m , fax: , e-post: Side 4

5 hvor det er skoler, dagligvarehandel med post i butikk, bank, galleri, hotell m/ bl.a. attraktivt spa/ talassoavdeling m.v. Ekspressbåt med 2 daglige avganger til Bergen. Ca. 4-5 mil til Hoddevik /Stadt med aktivt miljø for surfing. Selje-området / Stad har dessuten flere fine badestrender. MERK: Det anbefales å ta med bygningskyndig til befaring av eiendommen. OFFENTLIGE AVGIFTER / EIENDOMSSKATT/ FORSIKRING ETC.: Ingen kommunale avgifter, idet eiendommen har privat vann og avløp. Ingen eiendomsskatt. Offentlige avgifter er begrenset til renovasjon - Nomil: Kr ,-. Forsikringer: Kr ,- PRISANTYDNING: Verditakst kr ,-, jf. taksten. Ny prisantydning: ,-. Bud mottas. LIGNINGSVERDI: FORSIKRING: OFFENTLIGE PLANER: LEDIG: VISNING: BUD: (foreløpig ikke bekreftet). Eiendommens bygninger og båter er forsikret i Gjensidige. Antatt LNF område med spredt bebyggelse for fritid / boliger. Eiendommen kan overtas etter nærmere avtale med kjøper. Etter avtale med megler. Bud bes gitt på særskilt budskjema som fås ved henvendelse til meglers kontor. Orientering om budgivning på baksiden av skjema. Alle bud må væres skriftlige og signerte (scannet epost, telefax, post). Bud mottas og vurderes fortløpende. Det kan underveis i salgsprosessen bli satt budfrister av megler overfor kjøpsinteressenter etter nærmere orientering. Telefoniske bud kan gis med etterfølgende umiddelbar skriftlig bekreftelse. Det føres budlogg over innkomne bud. Det bør angis finansieringsmåte, kilde og tidspunkt for disponering av egenkapital/fremmedkapital for kjøpesum m/omkostninger, jf. budskjema. Dette må senest være klart ved kontraktsinngåelse. Det vises også til informasjon i / på baksiden av særskilt budskjema. Tlf , m , fax: , e-post: Side 5

6 Merk: Ethvert bud kan godtas eller forkastes når som helst i salgsprosessen. Alle bud er bindende inntil de er avvist eller bindende kjøpeavtale er inngått overfor en kjøpsinteressent. OMKOSTNINGER: I tillegg til kjøpesummen vil det påløpe følgende omkostninger til betaling for kjøper: 1. Dokumentavgift skjøte 2,5 % av kjøpesummen hvis en legger til grunn prisantydning (kr. 11.mill) blir dette kr ,- 2. Tgl.gebyr skjøte kr. 525,- 3. Tgl.gebyr finansierende pantedokument kr. 525,- 4. Evt. inneståelseserklæring. kr ,- Samlet kr ,- Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingslovens 3-9 som lyder slik: Endå eigedomen er selt som han er eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter Avhendingslovens kap. 3 enn det som følger direkte av 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter loven, og vil være en del av kontraktsvilkårene dersom man ikke reserverer seg mot 3-9 ved budgivningen. Måløy, februar ADVOKAT KLAUS IVERSEN AS, Klaus Iversen. Advokat. VEDLEGG:. 1. Situasjons- og plankart over eiendommen. 2. Takst av fra ing.firma Hermund Skår v/ Jon-Aage Riksfjord. 3. Egenerklæring fra eier. 4. Driftstilbehør i form av båtliste. 5. Plantegninger. 6. Budskjema. PS. For særskilt interesserte / i kontraktsforhandlinger kan også regnskapsinformasjon (delvis) for driften av anlegget fremlegges eller gjennomgås noe nærmere. Tlf , m , fax: , e-post: Side 6

7 Tlf , m , fax: , e-post: Side 7

PROSPEKT LEILIGHET I VENGENGÅRDEN I MÅLØY

PROSPEKT LEILIGHET I VENGENGÅRDEN I MÅLØY PROSPEKT FOR LEILIGHET I VENGENGÅRDEN I MÅLØY Adresse: Gate 1, nr. 104, 6700 Måløy. ****** EIENDOM: Gbnr. 116/17, seksjon nr. 3 i Vågsøy: Leilighet i Sameiet Vengengården: 3-roms leilighet i 2. etg. (Totalt

Detaljer

PROSPEKT FRITTLIGGENDE ENEBOLIG

PROSPEKT FRITTLIGGENDE ENEBOLIG PROSPEKT FRITTLIGGENDE ENEBOLIG Adresse: Vågsvåg, 6700 Måløy EIENDOM: Gbnr. 136/70 beliggende Vågsvåg i 1439 Vågsøy Kommune. BYGNINGEN: Frittliggende enebolig oppført i 1954, modernisert i 1998-2000. Leilighet

Detaljer

PROSPEKT FOR SALG AV GBNR. 70/ 2 OG 11 I SELJE. LANDBRUKSEIENDOM, ADR. MOLDESTAD, 6740 SELJE. Våningshus gbnr. 70/2. Bolig/fritidsbolig gbnr. 70/11.

PROSPEKT FOR SALG AV GBNR. 70/ 2 OG 11 I SELJE. LANDBRUKSEIENDOM, ADR. MOLDESTAD, 6740 SELJE. Våningshus gbnr. 70/2. Bolig/fritidsbolig gbnr. 70/11. PROSPEKT FOR SALG AV GBNR. 70/ 2 OG 11 I SELJE. LANDBRUKSEIENDOM, ADR. MOLDESTAD, 6740 SELJE. Våningshus gbnr. 70/2 Bolig/fritidsbolig gbnr. 70/11. Tlf: 57851122. Telefax: 57851714. Mobil: 91535164. E-post:

Detaljer

SALGSPROSPEKT. 1439 VÅGSØY GBNR. 114/42 og 104. Gt. 2, 6700 Måløy. BOLIGEIENDOM OG BOLIGTOMT.

SALGSPROSPEKT. 1439 VÅGSØY GBNR. 114/42 og 104. Gt. 2, 6700 Måløy. BOLIGEIENDOM OG BOLIGTOMT. SALGSPROSPEKT 1439 VÅGSØY GBNR. 114/42 og 104. Gt. 2, 6700 Måløy. BOLIGEIENDOM OG BOLIGTOMT. EIENDOMMER: Begge eiendommene ligger i etablert regulert strøk mellom gate 2 og 3 opp for Måløy sentrum. Eiendommene

Detaljer

Sisikveien. Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 1 180 000,- Fellesgjeld 142 082,- Totalpris: 1 322 082,-

Sisikveien. Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 1 180 000,- Fellesgjeld 142 082,- Totalpris: 1 322 082,- Sisikveien Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 1 180 000,- Fellesgjeld 142 082,- Totalpris: 1 322 082,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sisikveien 15 D Gunstig inngang i boligmarkedet.

Detaljer

TRYSIL BJØNNTUNET, 2420 TRYSIL TØMMERHYTTER I TUN MED TORVTAK. Areal: Boa 82,5 m 2 Bra 105m 2 Antall soverom: 3 Pris: Kr.

TRYSIL BJØNNTUNET, 2420 TRYSIL TØMMERHYTTER I TUN MED TORVTAK. Areal: Boa 82,5 m 2 Bra 105m 2 Antall soverom: 3 Pris: Kr. TRYSIL BJØNNTUNET, 2420 TRYSIL TØMMERHYTTER I TUN MED TORVTAK. Areal: Boa 82,5 m 2 Bra 105m 2 Antall soverom: 3 Pris: Kr. 2 175 000,- Megler Anna Pilar Vega, mobil: + 47 90 81 79 69 epost: anna@amegler.no

Detaljer

Malmveien. Sentrumsnær leilighet med alt på ett plan. Prisantydning 990 000,- Fellesgjeld 227 333,- Totalpris: 1 217 333,- Andel fellesformue:

Malmveien. Sentrumsnær leilighet med alt på ett plan. Prisantydning 990 000,- Fellesgjeld 227 333,- Totalpris: 1 217 333,- Andel fellesformue: Malmveien Sentrumsnær leilighet med alt på ett plan. Prisantydning 990 000,- Fellesgjeld 227 333,- Totalpris: 1 217 333,- Andel fellesformue: 7 736,- August 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Malmveien 4B

Detaljer

Trostveien. Romslig bolig med sentral beliggenhet Prisantydning 1 060 000,- Fellesgjeld 194 234,- Totalpris: 1 254 234,-

Trostveien. Romslig bolig med sentral beliggenhet Prisantydning 1 060 000,- Fellesgjeld 194 234,- Totalpris: 1 254 234,- Trostveien Romslig bolig med sentral beliggenhet Prisantydning 1 060 000,- Fellesgjeld 194 234,- Totalpris: 1 254 234,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Ttrostveien 8 a Sentral og romslig bolig

Detaljer

PRESTEID HAMARØY ENEBOLIG. Presteid, 8294 Hamarøy

PRESTEID HAMARØY ENEBOLIG. Presteid, 8294 Hamarøy PRESTEID HAMARØY ENEBOLIG Adresse: Presteid, 8294 Hamarøy Prisantydning: Kr. 1.550 000 Låneverdi: Kr. 1.400 000 Bruttoareal: 212 m 2 Bruksareal 191 m 2 totalt, Primærrom: 124 m 2, Sekundærrom 67 m 2 Byggeår:

Detaljer

NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt. Stue med god plass til spisebord. Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11

NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt. Stue med god plass til spisebord. Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11 NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt SALGSOPPGAVE Stue med god plass til spisebord Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11 Lånetakst 1 800 000 kr. Bruttoareal (BTA) 61

Detaljer

Hyttetomter ved Storholmen og Innsvatnet

Hyttetomter ved Storholmen og Innsvatnet ADRESSE: Storholmen, Sandvika AREAL: Primær: m 2 PRISANTYDNING: 275 000,- Hyttetomter ved Storholmen og Innsvatnet www.innherredsmegleren.no Kristen Fostad 94 17 18 19 Stein Aksnes 99 22 18 19 Trond Unhjem

Detaljer

Tangveien. Oppusset enebolig med god plass Prisantydning,- Verditakst 2 800 000,- April 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Tangveien. Oppusset enebolig med god plass Prisantydning,- Verditakst 2 800 000,- April 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Tangveien Oppusset enebolig med god plass Prisantydning,- Verditakst 2 800 000,- April 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Tangveien 6 Sjarmerende bolig med spennende løsning over flere plan. - Mye oppusset

Detaljer

Flendalsvegen 160, 2420 Trysil

Flendalsvegen 160, 2420 Trysil Flendalsvegen 160, 2420 Trysil Prisantydning: kr. 4.500.000,- Omkostninger: Kjøpesum + ca. 2,6% Boligtype: Småbruk/skogsbruk P-rom: ca 153 m 2 Bruksareal: ca 827 m 2 Eiet tomt: ca 277 dekar Antall soverom:

Detaljer

Sjønstådalen. Nyere hytte i naturskjønne omgivelser Prisantydning 1 120 000,- Verditakst 1 120 000,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Sjønstådalen. Nyere hytte i naturskjønne omgivelser Prisantydning 1 120 000,- Verditakst 1 120 000,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sjønstådalen Nyere hytte i naturskjønne omgivelser Prisantydning 1 120 000,- Verditakst 1 120 000,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sjønstådalen Nyere fjellhytte med fin standard. Flott utsikt

Detaljer

BEKKESTUA. Bjerkelundsveien 114, 1357 BEKKESTUA

BEKKESTUA. Bjerkelundsveien 114, 1357 BEKKESTUA BEKKESTUA solrik enebolig med stor tomt nær sentrum 4 soverom 3 stuer - dobbelgarasje Bjerkelundsveien 114, 1357 BEKKESTUA Prisantydning kr 7.950.000.- + omk. Omkostninger ca kr 199.972.- Totalt ca kr

Detaljer

Flott 2-roms selveierleilighet i sentrum. Prisantydning: 1 650 000 kr. + omk. Oppdragsnummer: 778

Flott 2-roms selveierleilighet i sentrum. Prisantydning: 1 650 000 kr. + omk. Oppdragsnummer: 778 Flott 2-roms selveierleilighet i sentrum SALGSOPPGAVE Prisantydning: 1 650 000 kr. + omk. Oppdragsnummer: 778 Lånetakst 1 500 000 kr. Bruttoareal (BTA) 49 kvm. Verditakst 1 670 000 kr. Bruksareal (BRA)

Detaljer

Setsåbakken. Mulighet for en meget gunstig inngang i boligmarkedet Prisantydning 520 000,- Fellesgjeld 319 218,- Totalpris: 839 218,-

Setsåbakken. Mulighet for en meget gunstig inngang i boligmarkedet Prisantydning 520 000,- Fellesgjeld 319 218,- Totalpris: 839 218,- Setsåbakken Mulighet for en meget gunstig inngang i boligmarkedet Prisantydning 520 000,- Fellesgjeld 319 218,- Totalpris: 839 218,- Juni 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Setsåbakken 6 Innflyttingsklar leilighet

Detaljer

Sjøgata 55E Her får du alt innen rekkevidde. Romslig leilighet i 2. etg med privat balkong og gode solforhold.

Sjøgata 55E Her får du alt innen rekkevidde. Romslig leilighet i 2. etg med privat balkong og gode solforhold. Sjøgata Gunstig inngang i boligmarkedet. Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 1 300 000,- Fellesgjeld 207 456,- Totalpris: 1 507 456,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sjøgata 55E Her

Detaljer

71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE.

71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE. SALGSOPPGAVE 71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE. Attraktiv eiendom, beliggende med kort vei til sentrumsfunksjoner og Tønsberg by. Eiendommen består av ca. 7,5 da. jord og ca.

Detaljer

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN Trysil Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 Oppdragsansvarlig: Liv Ljosland Karlsen Eiendomsmegler MNEF Tlf:

Detaljer

Leirsund - Enebolig Nedre Enger

Leirsund - Enebolig Nedre Enger Leirsund - Enebolig Nedre Enger Stor og innholdsrik eiendom med flere muligheter. 7.833 kvm tomt. Uregulert område men avsatt til bolig i kommuneplanen. Utsikts eiendom. PRISANTYDNING: Kr 5.500.000,- +

Detaljer

LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM

LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM FRITIDSBOLIG. VOLL 8920 SØMNA Kontaktperson: Anita Hartviksen Ravn tlf: 907 60 661 e-post: anitahravn@outlook.com Kommune nr: 1812 Område: Dalbotn Gnr. 62 Bnr.15 Bruksareal:

Detaljer

Lønneveien. Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 1 300 000,- Fellesgjeld 310 022,- Totalpris: 1 610 022,-

Lønneveien. Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 1 300 000,- Fellesgjeld 310 022,- Totalpris: 1 610 022,- Lønneveien Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 1 300 000,- Fellesgjeld 310 022,- Totalpris: 1 610 022,- September 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Lønneveien 7B Romslig leilighet med alt

Detaljer

Galnåsmyra. For deg som vil flytte rett inn. Prisantydning 1 990 000,- Fellesgjeld 209 459,- Totalpris: 2 199 459,-

Galnåsmyra. For deg som vil flytte rett inn. Prisantydning 1 990 000,- Fellesgjeld 209 459,- Totalpris: 2 199 459,- Galnåsmyra For deg som vil flytte rett inn. Prisantydning 1 990 000,- Fellesgjeld 209 459,- Totalpris: 2 199 459,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Galnåsmyra 25 b Oppgradert og romslig leilighet

Detaljer

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK BOGSTAD SØNDRE AURSKOG HØLAND.

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK BOGSTAD SØNDRE AURSKOG HØLAND. SALGSOPPGAVE SMÅBRUK BOGSTAD SØNDRE AURSKOG HØLAND. Sentral og fin beliggenhet i Aurskog, med kort vei til sentrumsfunksjoner.eiendom med utviklingsmuligheter. Hovedhus og eldre låvebygning. Eiendommen

Detaljer

Åsveien. Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Åsveien. Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Åsveien Frittliggende enebolig i borettslag med beliggenhet i barnevennlige omgivelser. Prisantydning 750 000,- Fellesgjeld 121 950,- Totalpris: 871 950,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Åsveien 1 Bolig

Detaljer

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr.

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. SALGSOPPGAVE To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. 550 000,- Prisantydning gnr. 8, brn. 20: kr. 850.000,- Gårds og Småbruksmegleren,

Detaljer

Bebyggelsen. Adresse: Søre Ramsvigvei 35 4015 Stavanger. Betegnelse: Gnr. 54 Bnr. 918 i Stavanger kommune. Eier: Lauvstad Invest AS

Bebyggelsen. Adresse: Søre Ramsvigvei 35 4015 Stavanger. Betegnelse: Gnr. 54 Bnr. 918 i Stavanger kommune. Eier: Lauvstad Invest AS 1 Adresse: Søre Ramsvigvei 35 4015 Stavanger Betegnelse: Gnr. 54 Bnr. 918 i Stavanger kommune Eier: Lauvstad Invest AS Oppdragsansvarlig: Trym Bottolfs / Mobil: 92 46 22 46 Privatmegleren Bergesen & Partnere

Detaljer

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE.

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE. SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE. Beliggende landlig i naturskjønne omgivelser nær Mjøsa, med fantastiske utfoldelsesmuligheter for hest. Kort vei

Detaljer

- Ditt nærmeste høyfjell, en drøy time unna. Sentrale fjelltomter med lun og solrik beliggenhet. Prisantydning: kr 790.000,-

- Ditt nærmeste høyfjell, en drøy time unna. Sentrale fjelltomter med lun og solrik beliggenhet. Prisantydning: kr 790.000,- - Ditt nærmeste høyfjell, en drøy time unna Sentrale fjelltomter med lun og solrik beliggenhet Prisantydning: kr 790.000,- Foto: Olav Golberg Beliggenhet Norefjell er et av Norges mest populære vintersportssteder

Detaljer