MODUL 5 RYDDIG KLUBBØKONOMI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MODUL 5 RYDDIG KLUBBØKONOMI"

Transkript

1

2 MODUL 5 RYDDIG KLUBBØKONOMI

3 BUDSJETT Hva er de største utgi9spostene i klubben din? Henger klubbens mål sammen med budsjedet? Hvor grundig arbeid ligger El grunn for budsjedet?

4 Få oversikt over inntektene Inntekter Tenk kreaevt: KonEngenter Nye Eltak Treningsavgi9er Det offentlige Offentlige Elskudd Fotballskoler/cuper/FFO/ Grasrot Tilskudd prosjekter Kommunale Elskudd Kiosk AkEvitetsmidler - LAM midler Grasrotandel - prosjekt Sponsorater Utstyrsavtaler Leieinntekter «Mange bekker små» Andre inntekter Gaver Prosjekter

5 LEDELSE AV FRIVILLIGE Fra planer 6l budsje< God planlegging er det vikegste grunnlaget for god økonomistyring i klubben VedtaD budsjed må henge ted sammen med klubbens planlagte akeviteter AlXor mange klubber mister gode folk fordi økonomien er blid et slit Skal flere klubber nå sine mål, må vi ha større konenuitet og økonomisk kontroll SPØR DEG SELV: Hva ville du u*ormet først? Budsje5et eller ak7vitets- /handlingsplanen?

6 LEDELSE AV FRIVILLIGE Hvor hentes inntektene? Både topp- og breddeklubber sliter med å få økonomien med å strekke El I breddeklubbene er det o9e lite å hente på kostnadssiden, vi trenger inntekter! Vi møter stadig høyere krav El anlegg, utstyr og sportslig kompetanse/akevitet Gamle satser El treningsavgi9 og konengenter er fraløpt? Tenk nyd, tenk kreaevt! SPØR DEG SELV: Noen klubber øker andre holder igjen. Hva bør det koste?

7 Ansvar i budsjedprosess Styret, eventuelt i samarbeid med administrasjonen utarbeider/legger frem budsjedet Hele styret har ansvaret for å følge opp budsjeaet, ikke bare kasserer!

8 Hvordan er oppfølgingsruener av budsjed i din klubb? - intern/ekstern regnskapsføring - rapporter og behandling av disse - purreruener - hva skjer hvis noen ikke betaler medlemsavgi9/treningsavgi9

9 ØKONOMIPLAN Økonomiske prinsipper BudsjeD Regnskap revisjon - kontrollkomite Økonomistyring og kontanthåndtering Bruk av bankkone Lagskasser Regningsbetaling Bilgodtgjørelse/reiseregninger Økonomisk ansvar Innkreving Dugnader Dommerregninger Anskaffelser

10 MOMS Komplisert ta kontakt med «eksperter» for å få kontroll på dede. PLIKTIG VIRKSOMHET: (frigrense kr ,-. just fra 2015) Kioskvirksomhet faste, daglige åpningseder Serveringsvirksomhet ved regelmessige Elstelninger Tilstelninger/dugnader som varer mer enn 3 dager Sponsor, arenareklame og annonser(mer enn 4 ganger i året) Billegnntekter

11 Fri virksomhet Medlems- og startkonengenter Offentlige Elskudd LoDeriinntekter bingoinntekter MOMS Gaver Salg av programmer/kataloger ih. med arrangementer MOMSKOMPENSASJON: Anlegg 2014/57% /100% (72%) Ordinær dri9 søker om dede på Min IdreD enkel søknad

12 Lønn Lønn, honorar, godtgjørelse Grense på kr ,- for skadefri utbetaling - alt øvrig skal beskades Alle honorarer regnes som lønn Dommere system på dede Godtgjørelse Kilometergodtgjørelse kr. 4,05,- - innel ,- km i året Kjørebok Kostgodtgjørelse, statens regulaev helst: Refunderes mot regning Øvrig inn El kr ,- (telefon, interned, lisenser osv.) mot faktura

13 ARBEIDSGIVERAVGIFT Skal ikke svares arbeidsgiveravgi9 for lønn/honorarer under kr ,- Under forutsetning av at de totale lønnsutgi9er El alle i klubben ikke overseger ,-. Grensebeløpet for fritak av arbeidsgiveravgi9 gjelder for hver avdeling som kan betegnes som en selvstendig skademessig enhet innen en større sammensad organisasjon (krever eget årsmøte, styre, regnskap og medlem i særforbund.)

14 LOTTERI TILLATELSER LoDeriElsynet Det skal søkes om å avholde loderi grenser omsetning over/under kr ,- hdps://lodse9.no/loderielsynet/nb/loderi/smaloderi/ hdps://lodse9.no/loderielsynet/nb/loderi/stort- loderi/ Lokale frivillige lag, samt humanitære og samfunnsnygge organisasjoner kan holde små, tradisjonelle loderier på en enkel måte. Offentlige insetusjoner, skoleklasser og foreldrearbeidsutvalg kan ikke arrangere småloderi.

15 LOTTERI TILLATELSER Samlet omsetning ikke over kr ,- Basert på tradisjonelle papirbaserte loddsedler eller loddbøker Kan ikke bruke skrapelodd Loddsalgperiode skal være bestemt på forhånd Inntekter ikke El kommersielt basert virksomhet eller privatpersoner Det kan ikke benydes pengepremier Gavekort er OK så lenge disse bare kan veksles inn i varer og ikke i kontanter Tilbakemelding fra LoDeriElsynet Rapportering

16 LOTTERI TILLATELSER Hva med kakeloderiet som foreldrene El G13 laget seder i gang på RIMI to lørdager for å finansiere deltagelse i Dana Cup? Er dede greit? Er dede søkt om? Har styret kontroll på denne? Føres dede i fotballgruppas regnskap?

17 ØKONOMI I PROSJEKTER Eks. på prosjekt kan være - Fotballskole FFO - Ny kunstgressbane Fordeler: Ulemper: Isolere risiko Miste kontroll Isolere skadeplikeg virksomhet Tape inntekter El idredslag Få eksterne investorer Mer administrasjon Nye type inntekter Flere kostnader

18 RUTINER OG KONTROLL ADestasjon av bilag er vikeg leder, samt økonomiansvarlig skal adestere. - kontantoppgjør (kiosk, loddsalg)skal telles opp av to personer oppgjørsskjema signeres av to personer før innskudd bank. - Refusjon kontantutlegg skal signeres av to personer før utbetaling - Alle reiseregninger signeres av 2 personer - BankkonE skal disponeres av to personer. - Hvor o9e bør styret foreta regnskapskontroll?

19 DUGNADER VikEg del av dri9en av en fotballgruppe. Ingen kan tvinges El å uxøre dugnad. IdreDslagene kan henselle medlemmer El å delta, men dede skal være bygd på frivillighetsprinsippet. Hva med å ha alternaever El dugnad - kunne kjøpe seg fri fra dugnad?

20 DOMMERREGNINGER Det er klubb som er arbeidsgiver Det kan utbetales honorar innel kr ,- pr. dommer uten at det skal svares skad av det totale honoraret i løpet av et år Dommerregning deles i honorar og utstyrsgodtgjørelse utstyrsgodtgjørelse er halvparten av det totale honoraret med en maksimums grense på kr. 240,- pr. kamp. I VesXold skal det ikke utbetales died El dommere Reiseavstand kontrolleres mot «Gule sider» antall km skal føres opp Ingen «minstesats» for kjøring reell avstand Utbetaling skjer fortrinnsvis via bank

21 Avtaler leverandører Barteravtaler RuEner for udak rekvisisjoner ANSKAFFELSER Investeringer hvem kan inngå kontrakter foreta besellinger

22 Hvem kan ansede ANSETTELSER/SPILLERE Hvem er klubbens juridiske person Hvem kan undertegne spillerkontrakter

23 MEDLEMSKAP/FAKTURERING KRAV TIL ELEKTRONISK MEDLEMSREGISTER (SNART) ANBEFALE KLUBBENE Å FÅ PÅ PLASS DETTE SNAREST KOMBINERT MED FAKTURERINGSMULIGHETER NIF SYSTEM FOR DETTE I SPORTS ADM.

24 NYTTIGE LINKER https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/ inngangsbilletter-til-idrettsarrangmenter-mv/ Merverdiavgiftshandboken/Kapitler/3/?mainchapter=116078#x116078

25 LEDELSE AV FRIVILLIGE De farlige fallgruvene Mangelfull budsjedering Dårlig styring av inntekter og utgi9er Manglende oversikt Rot rundt fullmakter, hvem signerer? Svake purringsruener på medlemsinntekter Pengebruk uten forankring i budsjed «Klubber i klubben» med egne kone Midler glipper på manglende rapportering Rot rundt MVA SPØR DEG SELV: Har DU lyst 7l å overta en klubb ute av styring?

26 LEDELSE AV FRIVILLIGE Få orden på lagskassene Det er ikke lov med private lagskone El lagskasser i norske idredslag All økonomi skal bokføres i klubbregnskapet Derfra kan kronene styres Elbake El de respekeve lagene Vil vi ha rike og fagge lag i klubben? SeD klare grenser for lagenes ressursbruk SPØR DEG SELV: Hvordan kan klubbene på rik7g måte dra ny5e av de økonomiske mulighetene rundt hvert enkelt lag?

27 LEDELSE AV FRIVILLIGE Ska< på lønn og honorarer SPØR DEG SELV: Hva er gjengs måte å løse honorarene på i norsk fotball, og hvordan kan vi bidra 7l å en ryddig håndtering?

KLUBBHÅNDBOK FLINT FOTBALL TØNSBERG 02.03.15

KLUBBHÅNDBOK FLINT FOTBALL TØNSBERG 02.03.15 KLUBBHÅNDBOK FLINT FOTBALL TØNSBERG 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Klubbinformasjon 3 2. Innledning 3 3. Flint Fotballs visjon, verdigrunnlag og mål 3-4 4. Sportsplan 4 5. Flint AIL lover 4-5 6. Flint

Detaljer

Økonomihåndbok Gresvik IF

Økonomihåndbok Gresvik IF Økonomihåndbok Gresvik IF Innholdsfortegnelse Grunnleggende regnskapsprinsipp... 2 Plan for økonomistyring... 2 Økonomistrategi... 2 Budsjett... 2 Regnskap... 3 Økonomistyring og kontanthåndtering... 3

Detaljer

Økonomiske rutiner kolbotn IL

Økonomiske rutiner kolbotn IL Økonomiske rutiner kolbotn IL Versjon 2.1 Bakgrunn 3 Formål 3 1 Regnskap 4 1.1 Bruttoføring 4 1.2 Legitimering av bilag, attestasjon og kontering 4 1.3 Inntektsbringende tiltak/prosjekter 4 1.4 Tidsfrister

Detaljer

Sportsklubben Træff Plan for Økonomistyring. Revisjon 0. Vedtatt i hovedstyret xx.xx.xx

Sportsklubben Træff Plan for Økonomistyring. Revisjon 0. Vedtatt i hovedstyret xx.xx.xx Sportsklubben Træff Plan for Økonomistyring Revisjon 0 Vedtatt i hovedstyret xx.xx.xx Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Mål og hovedprinsipper... 4 1.2 Hovedstyrets ansvar... 4 1.3 Gruppene... 4 1.4 Denne

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Utkast Retningslinjer for tillitsvalgte i IL Jutul

Utkast Retningslinjer for tillitsvalgte i IL Jutul Utkast For å gi en best mulig bakgrunn for at tillitsvalgte og ansatte i IL Jutul skal kunne gjøre en god jobb i idrettslaget, har vi laget en oversikt over organisasjonen, ansvar og myndighetsområder,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE

Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE Innhold Velkommen til sesong 2013... 3 Generelt... 4 Kontaktinformasjon... 4 Medlemskap... 4 1. Medlemskontingent... 4 2. Treningsavgift... 4 3. FIKS (gjelder for spillere

Detaljer

Årsmøte BIL Fotball. Onsdag 5. mars 2014. Saksliste

Årsmøte BIL Fotball. Onsdag 5. mars 2014. Saksliste Årsmøte BIL Fotball Onsdag 5. mars 2014 Saksliste 1. Åpning 2. Godkjenning dagsorden/innkalling 3. Valg av møteleder/referent 4. Gjennomgang årsmelding 2013 5. Gjennomgang Regnskap 2013. 6. Budsjett 2014.03.11

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Klubbens styrearbeid i praksis

Klubbens styrearbeid i praksis Klubbens styrearbeid i praksis Regnskap Dugnad HJÆLP! Leder Utøver Honorar Politiattest Hva skal vi gå igjennom? Ansvar Lover og regler Årsmøte Styrets lovpålagte oppgaver Idrettens organisering Ressurser

Detaljer

HMS Helse-, Miljø- og sikkerhetsarbeid

HMS Helse-, Miljø- og sikkerhetsarbeid HMS Helse-, Miljø- og sikkerhetsarbeid - Idrettslagets lov - Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene - Intern kontroll - Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) - Ansatte

Detaljer

Økonomiplan. Stranda Fotball

Økonomiplan. Stranda Fotball Økonomiplan Stranda Fotball Innleiing: Det finst berre to gradar av kontroll og det er null eller full. Ein organisasjon som ikkje har full kontroll og som slit med sine økonomiske plikter vil aldri verte

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 10. Februar 2015 Innhold Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 3 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 4 Hovedmål... 4 Delmål... 4 Idrettslagets

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Heftets forfatter: Kursheftet er utviklet og skrevet av Tomas Andersen i samarbeid med SiO Foreninger.

Heftets forfatter: Kursheftet er utviklet og skrevet av Tomas Andersen i samarbeid med SiO Foreninger. Regnskapskurset for små foreninger gir en kort innføring i grunnleggende regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige og ledere i små foreninger. Tema: - Hvordan sette opp et budsjett? - Regnskap

Detaljer

Grunnleggende kunnskap om regnskap

Grunnleggende kunnskap om regnskap Grunnleggende kunnskap om regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs

Detaljer

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag Organisasjonsplan Klepp Idrettslag - For de som vil Klepp Idrettslag Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Klepp IL Historie... 2 Idrettslagets formål... 2 Visjon/Ambisjon... 2 Verdigrunnlaget... 2 Klepp

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Bryne Håndballklubb

ORGANISASJONSPLAN FOR Bryne Håndballklubb ORGANISASJONSPLAN FOR Bryne Håndballklubb Vedtatt på årsmøtet dd.mm. 20.. Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 5 Historikk...

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger foreninger Regnskapskurset for små foreninger gir en kort innføring i grunnleggende regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige og ledere i små foreninger. Tema: - Hvordan sette opp et budsjett?

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDSVÅG IL

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDSVÅG IL ORGANISASJONSPLAN FOR EIDSVÅG IL Organisasjonsplanen ble vedtatt av - Årsmøte 15.02.12 sak 05/12 - Årsmøte 13.02.13 sak 05/13 - Behandles ved Årsmøte 24.02.14 sak 05/14 FORMÅL FRIVILLIGHET DEMOKRATI LOJALITET

Detaljer

Håndbok for Dahle Idrettslag

Håndbok for Dahle Idrettslag Håndbok for Dahle Idrettslag 1 Innhold 1 Organisasjonskart Dahle IL... 4 2 tyret... 4 2.1 tyrets oppgaver... 4 2.2 Møteforberedelse... 5 2.3 tyremøter... 5 2.4 Referat... 5 2.5 Annet... 5 3 Administrasjonen...

Detaljer

Instruks. for. Økonomiansvarlig regnskapsenhet

Instruks. for. Økonomiansvarlig regnskapsenhet Instruks for Økonomiansvarlig regnskapsenhet Melhus Fotball er en avdeling innen Melhus Idrettslag. De enkelte avdelingene særidrettene i Melhus idrettslag er økonomisk solidarisk med hverandre. Dette

Detaljer

presenterer: konsertkokeboka (foto: istockphoto.com)

presenterer: konsertkokeboka (foto: istockphoto.com) presenterer: konsertkokeboka (foto: istockphoto.com) Et produkt utarbeidet til SOS sitt organisasjonsprosjekt Hvordan arrangere en konsert? Prosjektet er gjennomført med støtte fra Kulturmidlene. 2 Innhold:

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK. Tverlandet idrettslag

KLUBBHÅNDBOK. Tverlandet idrettslag KLUBBHÅNDBOK Tverlandet idrettslag INNHOLD Tverlandet idrettslag... 3 Organisasjonskart TVERLANDET IL... 3 Årsmøtet... 3 Vedtekter Tverlandet Idrettslag... 4 Kapittel Fotballgruppa... 8 Organisasjonskartet

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 Vedtatt på årsmøtet 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse...1 Innholdsfortegnelse...2 Innledning...4 Historikk...4 Idrettslagets formål...4 Visjon og verdigrunnlag...4

Detaljer

Regnskapskurs for små foreninger

Regnskapskurs for små foreninger k u r s Regnskapskurs for små foreninger foreninger foreninger Regnskapskurset for små foreninger gir en kort innføring i grunnleggende regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige og ledere i små

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR. SK Djerv 1919

ORGANISASJONSPLAN FOR. SK Djerv 1919 1 ORGANISASJONSPLAN FOR SK Djerv 1919 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 4 Historikk - kronologisk... 4 Idrettslagets formål... 5 Visjon...

Detaljer