Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende."

Transkript

1 ÅRSMELDING 2013

2 ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende. Sprer informasjon om spiseforstyrrelser og øker forståelsen for disse sykdommene i dagens samfunn. Arbeider for å øke innsikten i og redusere de faktorer i samfunnet som kan være utløsende for spiseforstyrrelser og derigjennom forebygge utbredelse av sykdommen. Søker å ivareta interessene til personer med spiseforstyrrelser og deres pårørende overfor lokale og sentrale myndigheter. Driver forebyggende arbeid for å bedre barn og unges oppvekstvilkår i Norge. Arbeider for utstrakt brukermedvirkning i offentlig og private råd/utvalg vedrørende spiseforstyrrelser. InnholD Oppsummering av Nøkkeltall...4 Styret...4 Komitéer og råd...4 Ansatte... 4 Medlemsutvikling...4 Aktiviteter og lokale tiltak...6 Prosjektarbeid...11 Kommunikasjon...12 Interne fagdager...14 Brukermedvirkning, samarbeid og representasjon...14 Kurs/konferanser...15 Økonomiske bidragsytere...15 Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser 2013

3 Oppsummering av har vært et år med store endringer for ROS. Ny generalsekretær var først på plass i mars, noe som innebar en del omstrukturering i høysesongen. På tross av en utfordrende start på året har samtlige ansatte og frivillige i ROS brettet opp ermene og gjort det mulig å øke medlemstallet med hele 58 %! Det var selvsagt ikke bare våre medlemmer som økte. Henvendelser fra pårørende, berørte selv, helsepersonell, lærere, helsesøstre og media økte også. I 2013 feiret vi vår 30 års fødselsdag. Dagen ble markert ved vårt jubileumsseminar «Hør ka eg har å si -min sårbarhet min styrke» på Haukeland universitets sykehus. Ressurstemaet i ROS stilte villig opp med unike historier fra eget liv, sammen med gode samarbeidspartnere innefor behandlingsapparatet. ROS har også valgt å utbedre våre nettsider ved å gjøre det mulig å betale medlemskapet via nettsiden eller mobil. Videre har vi tilrettelagt for kjøp av bøker og annet informasjonsmateriale. Medlemsbladet vårt ROSinfo er nå tilgjengelig digitalt for at vi skal kunne spre fantastiske historier, artikler, tilfriskningstips og øvelser til flest mulig rundt i Norges land. Facebook har vært et stort satsingsområde i år også. Vi følger nøye med på hva våre følgere ønsker seg og gjør vårt beste for å følge dette opp. Innsatsen har vist seg å lykkes da vi i skrivende stund har over 7000 følgere! ROS sin første fagbok FRI! Fysisk aktivitet i behandling av spiseforstyrrelser, skrevet av Solfrid Bratland-Sanda ble dette år pensum ved en rekke Universitet og høyskoler. Fagboken endte også opp i ett todagers kurs som ble gjennomført i regi av ROS ved Modum Bad, i Bergen, Oslo, Trondheim og Bodø. Kurset ble evaluert med de høyeste skår og vi fortsetter suksessen med å tilrettelegge for ytterligere kurs i året som kommer har også vært et år der ROS har satset mye i Oslo. I juni måned ble Anna ansatt for å kunne være mer tilgjengelig for våre medlemmer i Oslo området. Det ble gjennomført temakvelder de fleste måneder året gjennom, og egne samtalegrupper. I tillegg har vi to pårørendegrupper gående gjennom hele året. Responsen har vært enorm og vi har lovet våre medlemmer å etablere et eget senter i hovedstaden i løpet av Spennende kurs som mødre med spiseforstyrrelser i samarbeid med Modum Bad, veien videre og mindfulness og overspising ble også tilbudt i løpet av året. ROS vektlegger forebyggende arbeid og er mye rundt i landet på skoler, universiteter, DPS er, idrettsarenaer og lignende for å holde foredrag hvor vi deler vår mangeårige spisskompetanse. Behovet for kunnskap rundt spiseforstyrrelsesproblematikken er stort på de fleste arenaer. Vi håper derfor våre bidragsytere vil støtte opp ytterligere til dette viktige forebyggende arbeid så vel som til ettervern. Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser

4 nøkkeltall Henvendelser* Medlemmer Utsendelser av brosjyrer *inkluderer også bestilling av informasjonsmateriell styret Landsstyret i ROS er høyeste beslutningsorgan mellom årsmøtene. Styret har i 2013 bestått av: Lene Aas, Bergen. Leder Lise Katrine Jepsen Trangsrud, Oslo. Nestleder Roger Nordal, Oslo. Styremedlem Per Møller Axelsen, Oslo. Styremedlem Trygve Gjæver Pedersen, Randaberg. Styremedlem Sunniva Lund Steinsvik, Bergen. Varamedlem Tine Sommerfelt, Sørum. Varamedlem Landsstyret har hatt fire ordinære styremøter i løpet av To møter har funnet sted i Bergen, og to i Oslo. Styreleder og generalsekretær har hatt jevnlige driftsmøter. Komitéer og råd Etisk Råd Etisk råd skal gi hjelp i faglige spørsmål. Rådet består av fire personer med faglig kompetanse innen spiseforstyrrelser, hvorav to av medlemmene skal ha vært berørt av spiseforstyrrelser. I 2013 har etisk råd bestått av: Cathe W. Freilem Lill Ann Welhaven Holm Line Orvedal Runi Børresen Rådet har ikke hatt saker til behandling i Valgkomité Anne Teigland (Leder) Benedicte Blytt Juni Raak Høiseth Ansatte I 2013 har ROS hatt følgende ansatte: Lene Franco-Steimler: Generalsekretær 100% (t.o.m 28.02). Irene Kingswick: Generalsekretær 100% (f.o.m 01.03). Nina Hvidsten: Organisasjons- og kommunikasjonsrådgiver 100%. Linn Bæra: Formidler og rådgiver 100% (80% t.o.m ). Line Orvedal: Faglig leder/rådgiver 80%. Ingrid Marvin: Rådgiver 60% (40% t.om ). Anna Barlund: Frivillighetskoordinator 20% (f.o.m ). Solfrid Bratland-Sanda: Prosjektleder 30%. Ingrid Marvin, Line Orvedal sine stillinger har vært tilknyttet Senter for spiseforstyrrelser i Hordaland. I tillegg har deler av Linn Bæras stilling vært tilknyttet dette senteret. I tillegg til fast ansatte har Marius Nord Melås jobbet ved kontoret i Bergen med støtte fra NAVs ordning tilrettelagt arbeid, to dager i uken i november og desember. Medlemsutvikling Ved utgangen av 2013 hadde ROS 617 betalende hovedmedlemmer, en økning på ca 58% fra Det er dette tallet som danner basis for tilskudd fra det offentlige. Antall registrerte medlemmer var 680. Medlemskontingenten er satt til kr 100 per år. 4 Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser 2013

5 I tillegg til hovedmedlemmer har ROS 12 kollektive støttemedlemmer og 12 abonnenter på ROSinfo. I 2013 innførte ROS medlemsinnmelding via SMS der første kontingent trekkes fra mobilregningen. I tillegg innførte vi elektronisk betaling via våre nettsider, slik at første kontingent blir betalt med kredittkort når innmelding finner sted. Disse to alternativene gir medlemmene våre en enklere løsning for innmelding, og vi sikrer oss at betaling av første faktura ikke går i glemmeboken. Fylkesvis fordeling av tellende medlemmer Hordaland 269 Buskerud 26 Finnmark 6 Hedmark 10 Nordland 18 Oslo/Akershus 115 Oppland 11 Rogaland 39 Møre og Romsdal 9 Sogn og Fjordane 23 Sør-Trøndelag 13 Telemark 12 Troms 22 Vest-Agder 5 Vestfold 16 Øst-Agder 8 Østfold 14 Nord-Trøndelag 1 Bildet «Under overflaten» vant fotokonkurransen ros arrangerte vinteren Et fantantastisk bilde med et flott budskap: «Man skal lete litt dypere enn det første øyet ser. Man skal ta seg tid til å se hva som ligger under, for eksempel hvem er personen bak spiseforstyrrelsen? Hva ligger glemt innunder alt det triste og vonde som sykdommen viser? Hvem er hun som alltid setter opp en maske mot omverdenen hvis man leter litt dypere og blir kjent med henne bak masken? Hvis man tar seg tid til å se skikkelig etter kan mange ting se veldig annerledes ut». Bildet er tatt av grethe Thorgersen og henger i dag ved vårt senter i oslo. Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser

6 Aktiviteter og lokale tiltak LANDSDEKKENDE Rådgivning Den landsdekkende rådgivningstelefonen blir besvart mellom kl til 15:00 hver dag. De som svarer telefonen har egenerfaring og gir også råd og informasjon pr. e-post. Alle som besvarer rådgivningstelefonen får faglig veiledning. I 2013 hadde landsdekkende rådgivning 742 henvendelser på telefon og mail. Henvendelsene fordeler seg ganske jevnt mellom pårørende og de som selv er berørte. ROS Senter i Hordaland hadde 1479 henvendelser, inkludert telefon, e-post og personlige samtaler. Totalt antall henvendelser viser dermed en økning fra 2086 i 2012, til 2221 henvendelser i Månedsvis fordeling av henvendelser til landsdekkende rådgivning Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Likeperson- og frivillighetsarbeid Våre frivillige er nå delt opp i to grupper, ROS Ressursteam og Frivillige. De frivillige bidrar med alt fra å stå på stands, holde pårørendegrupper, skrive i ROSinfo, sitte i brukerutvalg, distribuere informasjonsmateriell og holde åpne kvelder, til å besvare rådgivningstelefon, holde individuelle veiledningssamtaler og hjelpe til med administrative oppgaver. De frivillige som er medlem i ROS Ressursteam, driver i hovedsak med utadrettet virksomhet, enten via foredrag eller å stille opp i media. ROS ressursteam hadde to samlinger i 2013, en i april i forbindelse med årsmøtet, og en i november i forbindelse med jubileumsseminaret. Via våre frivillige har organisasjonen kontaktpunkter flere steder i landet. Totalt har de frivillige bidratt med 3081 timer med frivillig innsats for ROS i Dette inkluderer styrearbeid, årsmøte, ressursteamsamlinger. Tatt i betraktning en timepris på kr 250, utgjør dette en samlet verdi på kr Anna Barlund var i 2013 ansatt som frivillighetskoordinator i en 20% stilling fra Som et ledd i å rekruttere flere frivillige og gjøre frivillighetsarbeid mer oversiktlig, ble det i 2013 utarbeidet en brosjyre med informasjon til dem som ønsker å jobbe frivillig i ROS. Her får de frivillige en innføring i ROS sin plattform og arbeid, og hva det vil innebære å jobbe som frivillig. I tillegg får de en oversikt over aktiviteter ROS ønsker at frivillige skal bidra med. Denne oversikten ligger også tilgjengelig på nettros.no. Distribusjon av informasjonsmateriell ROS tilbyr et bredt utvalg av informasjonsmateriell. Materiellet bestilles av privatpersoner, helsestasjoner, tannklinikker, skoler, spesialenheter og andre. I 2013 hadde vi 508 henvendelser ang. bestilling av informasjonsmateriell mot 310 i Vi sendte ut totalt brosjyrer og hefter. I 2013 har veilederen for pårørende som ble sendt ut gratis, vært svært populær. Av vårt informasjonsmateriell ble hovedbrosjyren til ROS oppdatert med ny layout og oppdatert tekst i Vi implementerte også løsning for å betale for prissatt materiell, direkte på nett. 6 Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser 2013

7 REGION VEST Temakvelder I 2013 har ROS holdt følgende temakvelder i regi av senteret i Hordaland: Selvfølelse v/psykolog Asle Halvorsen. Min historie - komme tilbake til arbeidsliv og studier v/juni Raak Høiseth fra ROS ressursteam. MediYoga og spiseforstyrrelser v/ mediyoga-instuktør Marianne Målsnes. Min historie - løsningen ligger i deg selv v/guro Sandbråten Røsten. Grenser og grensesetting v/ psykomotorisk fysioterapeut Heidi Ann Fiske. Min historie - veien ut av skammen v/marius Nord Melaas. Ingen mat er farlig v/ernæringsfysiolog Synne Ystad. Livsmestring i vår moderne tid v/prest og høyskolelektor Morten Lystrup. Oppmøte på temakveldene har vært svært bra, med deltagere per gang. Vi har også fått gode tilbakemeldinger på de enkelte kveldene ble arrangert henholdsvis 7. juni og 18. november, fant sted på Lærings- og mestringssenteret i Bergen. Vi opplevde godt oppmøte på begge seminarene og som tidligere gir deltagerne svært positive evalueringer. Mange finner det nyttig å få en kombinasjon av informasjon fra behandlingsapparatet, og historier knyttet til egenerfaring. Kurs Kurs for mødre med spiseforstyrrelser. ROS har som eneste eksterne part fått opplæring i kursopplegg for mødre med spiseforstyrrelser, utviklet av Modum Bad. I 2013 ble kurset holdt av Linn Bæra og Line Orvedal ved senteret i Hordaland. Kurs, fysisk aktivitet i behandling av spiseforstyrrelser. Som et ledd i prosjektet «Aktiv for livet» ble det holdt kurs i fysisk aktivitet i behandling av spiseforstyrrelser i Bergen høsten Målgruppe var helse-og treningsfaglig personell og studenter innen disse gruppene. Det var svært stor interesse i Bergen med 25 deltagere og lang venteliste. Kurset ble holdt av Linn Bæra fra ROS og Heidi Ann Fiske, psykomotorisk fysioterapeut. Kurs, mindfulness og overspising Høsten 2013 ble det arrangert kurs i mindfulness og overspising. Kurset hadde åtte deltagere og gikk over åtte ganger. Kursleder var generalsekretær Irene Kingswick. Psykolog Asle Halvorsen holder temakveld om selvfølelse. Et tema som alltid er like populært Pårørendegruppe Pårørendegruppen i Bergen holdes i ROS sine lokaler i Strandgaten 6. Dette er en åpen gruppe som ledes av Anne Teigland. Gruppen møtes første torsdag i måneden. Pårørendeseminar I 2013 har ROS holdt to pårørendeseminarer i samarbeid med Seksjon for spiseforstyrrelser, Haukeland universitetssykehus. Seminarene som Samtalegrupper ROS Senter i Hordaland har i 2013 arrangert to samtalegrupper med i snitt 6 deltagere. I samtalegruppene kan man jobbe seg ut av spiseforstyrrelsen sammen med andre. Gruppene går over 12 uker á 2 timer og ledes av psykolog Ragnhild Inderhaug. Fagseminar I april arrangerte ROS fagseminaret «Fysisk aktivitet i behandling av spiseforstyrrelser», som et ledd av «Aktiv for livet»-prosjektet. Foredragsholdere var prosjektleder Solfrid Bratland-Sanda og Stein Frostad, overlege ved seksjon for spiseforstyrrelser ved Haukeland universitetssykehus. Seminaret var fullbooket og hadde 65 deltagere. ROS-brunsj I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse 10. oktober, arrangerte senteret i Hordaland ROSbrunsj. Tema for årets verdensdag var «Se hverandre, gjør en forskjell». På denne dagen hadde vi derfor åpent hus der oppmerksomhet, vennlighet og komplimenter sto i fokus. Vi fikk gleden av å få besøk Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser

8 fra frivillige, naboer, familie og andre. Dialogforum med DPSer I 2013 har ROS senter i Hordaland sammen med seksjon for spiseforstyrrelser på Haukeland universitetssykehus, planlagt dialogforum med de 5 DPSene som ligger under Helse Bergen. Målet med dialogforumene er å spre kunnskap både fra brukersiden og spesialisthelsetjenesten, erfaringsuteksling, og gjennom dette å sikre brukerne en best mulig behandling. Dialogforumene vil gjennomføres i Jubileumsseminar 14. november arrangerte ROS sitt store jubileumsseminar i forbindelse med vår 30 års dag. Vi fikk låne gratis lokaler ved BB-bygget på Haukeland Universitetssykehus, og alle foredragsholdere var så generøse et de stilte opp uten godtgjørelse. På bakgrunn av dette hadde vi også muligheten til å arrangere seminaret uten noen form for inngangsavgift. Navnet på seminaret var «Hør ka eg har å si -min sårbarhet, min styrke.» og et rikholdig program bød på brukerfaring og faglig ekspertise. Vi er spesielt stolt over medlemmene fra vårt ressursteam som bidro med sin kunnskap denne dagen. Under seminaret var det mulighet for deltagerne å komme og gå gjennom dagen, og på det meste var vi oppe i over 100 deltagere. Individuelle samtaler Ved ROS sitt senter i Hordaland er individuelle samtaler en svært viktig del av tilbudet. Personene som kommer til individuelle samtaler forholder seg til samme person hver gang, og samtalene har en varighet på 45 minutter. Man kan som regel komme til oppfølgingssamtale annenhver uke, avhengig av hvor stor pågangen er. Innholdet i samtalen vil variere ut i fra behov, men generelt inneholder en individuell samtale: praktiske råd omkring behandlingsmuligheter kartlegging av ambivalens bevisstgjøring av egen situasjon hjelp til selvhjelpsøvelser utforsking av motivasjon for endring ansvarliggjøring og fokus på egne ressurser Sist men ikke minst, ønsker vi å spre HÅP! Du kan bli frisk fra en spiseforstyrrelse. I tillegg til individuelle samtaler ved senteret i Hordaland, har Trygve Gjæver Pedersen holdt individuelle samtaler i Rogaland. Besøk på ungdomsskoler I 2013 ble forebyggingsopplegget for elever ved ungdomsskoler videreført. Forebyggingsopplegget har et helsefremmende perspektiv hvor vi ønsker å styrke ungdoms mestring og selvfølelse, gjennom åpenhet og kunnskap. I tillegg setter vi fokus på holdninger rundt kropp og utseende, og gir elevene kunnskap om hvor de kan søke hjelp om de har behov for det. I 2013 besøkte vi følgende skoler i region vest: Olsvik ungdomsskole Vadmyra Osterøy Utadrettet virksomhet Januar Utdanning for personlige trenere i Stavanger v/linn Bæra. Videreutdanning psykologer i Bergen v/linn Bæra. Foredrag for leger ved Kalfaret legesenter i Bergen v/linn Bæra. Psykolog RAGnhild Inderhaug og per møller axelsen fra landsstyret og ros ressursteam, var to av de flotte foredragsholdene under vårt jubileumsseminar «hør ka eg har å si». Seminaret gjenspeilet ROS sin unike kombinasjon av faglig kunnskap og kunnskap basert på egenerfaring. Februar Foredrag for medisinstudenter ved HUS v/linn Bæra. Mars Undervisning ved Akademia for personlige trenere, Crossfit Bergen, v/linn Bæra. Foredrag Randaberg kommune v/psykisk helse, v/trygve Gjæver Pedersen. Foredrag ved Olsvik videregående skole. Forebygging, psykiske helse, v/linn Bæra. 8 Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser 2013

9 APRIL Tre foredrag ved Haukeland universitetssykehus avd. for sykelig overvekt v/linn Bæra. Innlegg Osterøy videregående v/linn Bæra. Foredrag for Ål cup 2013 v/linn Bæra. MAI Lønborglien videregående skole på besøk hos ROS. 34 stk. ½ times foredrag. 4 lærere tilstede. Foredrag v/linn Bæra. Foredrag for utekontakten i Bergen ved Linn Bæra og Line Orvedal. JUNI Informasjonsoppdrag på Helsesøsterutdanningen på Høgskolen kl v/linn Bæra og Line Orvedal. Foredrag og stand på Erdal ungdomskole i forbindelse med psykisk helse dag på skolen. v/ Line Orvedal og Linn Bæra. SEPTEMBER Besøk av Lønborg Videregående skole, helsefagarbeidere. 1 time med 23 elever x 2. Foredrag v/linn Bæra. ROS på messe for ungdom og psykisk helse, i regi av mental helse. Her representert av Ingrid marvin og Marius nord melås OKTOBER Internundervisning ved Øyane DPS på Sotra v/ Linn Bæra. NOVEMBER Foredrag ved SMIO senteret i Bergen. V/Line Orvedal og Linn Bæra. Tre foredrag ved poliklinikk for sykelig overvekt Haukeland v/linn Bæra Stand i Grieghallen i forbindelse med messe for ungdom og psykisk helse v/ingrid Marvin, Marius Nord Melås og Silje Cathrin Nilsen Frivillig arbeid I region Vest har frivillige bidratt med 1618 timers innsats i En verdi av kr ,-. REGION SØR-ØST Temakvelder I 2013 har ROS holdt følgende temakvelder i Oslo Fysisk aktivitet og spiseforstyrrelser v/benedicte Texnes fra ROS ressursteam og førsteamanuensis Solfrid Bratland-Sanda. Pårørende i et hjem med spiseforstyrrelse v/ane Ringstad Næss fra ROS ressursteam og Marte-Kristine Bjertnæs. Veien tilbake til kroppen og følelsene v/ forfatter Ann-Christin Johansen. Min historie - veien ut av skammen (Menn og spiseforstyrrelser) v/marius Nord Melås. Oppmøte på de ulike temakveldene har variert fra 10 til over 40 deltagere. Pårørendegrupper I 2013 hadde ROS to pårørendegrupper i Oslo Pårørendegruppen i Frivillighetssentralens lokaler på Majorstuen, Oslo, er en åpen gruppe man kan komme inn i når som helst, uten påmelding. Gruppen møtes den første mandag hver måned og ledes av Trine Buer. Pårørendegruppen ved PIO-senteret i Oslo følger et strukturert opplegg med faste tema over åtte ganger. Gruppen møtes første onsdag hver måned og ledes av Roger Nordal. Mange av dem som møtes i pårørendegruppene gir uttrykk for at det betyr mye å komme sammen for å få luftet seg, finne gjenkjennelse i andres historier og å få gode råd. Nye deltagere opplever pårørendegruppene som en uformell og støttende gruppe, som også kan gi informasjon om hvor de best kan hente hjelp videre. Samtalegruppe I Oslo har det høsten 2013 blitt arrangert en samtalegruppe for personer med en spiseforstyrrelse. I samtalegruppene kan man jobbe seg ut av spiseforstyrrelsen sammen med andre. Gruppen gikk over 12 uker á 2 timer og ble ledet av psykolog Anna Barlund. Gruppen hadde 5 deltagere. Kurs Som et ledd i prosjektet «Aktiv for livet» ble det holdt kurs i fysisk aktivitet i behandling av spiseforstyrrelser på Modum Bad i Dette var det første av i alt fire kurs, og på dette kurset var det også lagt opp til opplæring av kursholdere til Bergen, Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser

10 Trondheim og Bodø. Målgruppe for kurset var helseog treningsfaglig personell og studenter innen disse gruppene. Kurset på Modum Bad ble holdt av Solfrid Bratland-Sanda, prosjektleder for «Aktiv for livet», og hadde 19 deltagere. Utadrettet virksomhet JANUAR Foredrag for pasienter ved Sykehuset Østfold om spiseforstyrrelser som en del av behandlingen av sykelig overvekt v/per Møller Axelsen. Foredrag ved Olympiatoppen/Sunn jenteidrett i Oslo v/linn Bæra. Undervisning for lærerutdanning ved høyskolen i Telemark, IKT basert v/linn Bæra. FEBRUAR Undervisning for Akademia for personlige trenere v/linn Bæra. MARS Spiseforstyrrelse i behandling av sykelig overvekt. Pårørende kveld OUS Aker v/per Møller Axelsen. Foredrag for pasienter ved Sykehuset Østfold om spiseforstyrrelser som en del av behandlingen av sykelig overvekt v/per Møller Axelsen. Foredrag for pasienter ved Oslo universitetssykehus, preventiv kardiologi om spiseforstyrrelse i behandling av fedme v/per Møller Axelsen. 3x Informasjon om ROS og egen patologisk overspising ved gruppe for sykelig overvekt Oslo universitets sykehus, LMS v/per Møller Axelsen. APRIL Foredrag for akademia for personlige trenere, Oslo v/linn Bæra. Foredrag i Oslo for Personlige trenere v/linn Bæra. Pårørendeseminar i regi av spiseforstyrrelsesklinikken på Gaustad. Roger Nordal presenterte ROS. Undervisning om spiseforstyrrelse med fokus på bevisstgjørings og endringsarbeid. HiOA fysioterapi v/per Møller Axelsen. Foredrag for pasienter ved Sykehuset Østfold om spiseforstyrrelser som en del av behandlingen av sykelig overvekt v/per Møller Axelsen. JUNI Spiseforstyrrelse i behandling av sykelig overvekt. Pårørende kveld OUS Aker v/per Møller Axelsen. SEPTEMBER Undervisning om spiseforstyrrelse med fokus på bevisstgjørings og endringsarbeid. HiOA videreutdanning psykomotorisk fysioterapi v/per Møller Axelsen. Informasjon om ROS og egen patologisk overspising for gruppe for sykelig overvekt, Sykehuset i Østfold LMS v/per Møller Axelsen. 3x Informasjon om ROS og egen patologisk overspising ved gruppe for sykelig overvekt Oslo universitets sykehus, LMS v/per Møller Axelsen. OKTOBER Foredrag for pasienter ved Oslo universitetssykehus, preventiv kardiologi om spiseforstyrrelse i behandling av fedme v/per Møller Axelsen. Foredrag for helsepersonell fra Polen om brukerorganisasjoner og spiseforstyrrelser integrert i behandling kjeden, ved Senter for sykelig overvekt (SSO) v/per Møller Axelsen. Foredrag for pasienter ved Sykehuset Østfold om spiseforstyrrelser som en del av behandlingen av sykelig overvekt v/per Møller Axelsen. Foredrag om bruk av interesseorganisasjon i gruppeprosesser v/per Møller Axelsen. Undervisning av internasjonale studenter ved HiOA om brukerorganisasjoners arbeide i norsk helsevesen v/per Møller Axelsen. Stand på Gunerius kjøpesenter ved Henriette Danielsen og Anna Barlund NOVEMBER Foredrag Smso-Agder Kristiansand v/ann-christin Johansen Foredrag for lærere på barne-og ungdomsskole i Arendal v/ann-christin Johansen Spiseforstyrrelse i behandling av sykelig overvekt. Pårørende kveld OUS Aker v/per Møller Axelsen ANNA barlund og henriette danielsen på stand for ros ved gunerius kjøpesenter, i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse. 10 Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser 2013

11 DESEMBER Foredrag for masterstudenter i Bø ang. spiseforstyrrelser og hvordan forholde seg til en med spiseforstyrrelser v/ Ane Ringstad Næss Frivillig arbeid I region Sør-Øst har frivillige bidratt med 1218 timers innsats i En verdi av kr ,.- Linn bæra på helsemessen i trondheim. ROS var representert med stand, og foredraget «Trening - når blir det for mye av det gode?» REGION MIDT-NORGE Temakveld I 2013 holdt ROS temakveld med temaet «Tilfriskningsnøkler» i Trondheim. Foredragsholder var Linn Bæra. Kurs Kurs, Veien videre Veien videre er et todagers mestringskurs for personer som selv har en spiseforstyrrelse. Kurset ble arrangert i Trondheim av kursleder Linn Bæra. Kurs, Fysisk aktivitet i behandling av spiseforstyrrelser. Som et ledd i prosjektet «Aktiv for livet» ble det holdt kurs i fysisk aktivitet i behandling av spiseforstyrrelser i Trondheim høsten Målgruppe var helseog treningsfaglig personell og studenter innen disse gruppene. Kurset ble holdt av Linn Bæra og hadde 24 påmeldte. Utadrettet virksomhet SEPTEMBER Deltagelse på debatt under fagdag på Levanger sykehus v/juni Raak Høiseth. Foredrag og stand på helsemessen i Trondheim v/linn Bæra. DESEMBER Foredrag for Mental Helse Sør-Trøndelag «Det friske i det syke» v/juni Raak Høiseth. Frivillig arbeid I region Midt-Norge har frivillige bidratt med 185 timers innsats i En verdi av kr ,-. REGION NORD Kurs Kurs, Fysisk aktivitet i behandling av spiseforstyrrelser. Som et ledd i prosjektet «Aktiv for livet» ble det holdt kurs i fysisk aktivitet i behandling av spiseforstyrrelser i Trondheim høsten Målgruppe var helse-og treningsfaglig personell og studenter innen disse gruppene. Kurset ble holdt av Benedicte Texnes fra ROS og Sissel Sørvoll Jacobsen fra Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser i Bodø. Kurset i Bodø hadde 20 påmeldte. Frivillig arbeid I region Nord har frivillige bidratt med 60 timers innsats i En verdi av kr ,-. Prosjektarbeid Aktiv for livet «Aktiv for livet» er et toårig prosjekt med oppstart ,finansiert av Extrastiftelsen. Målet med prosjektet er å øke kunnskap og kompetanse om bruk av fysisk aktivitet i behandling av spiseforstyrrelser. Førsteamanuensis og forsker Solfrid Bratland-Sanda har i 2013 vært ansatt i en 30% stilling som prosjektleder. 20% stilling er tillagt administrasjonen i ROS for håndtering av administrative arbeidsoppgaver, dvs den totale stillingsandelen i prosjektet utgjør et halvt årsverk. Prosjektet ble avsluttet etter planen i Dette Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser

12 året har kurs og formidling av opparbeidet kunnskap stått i fokus. Det har blitt holdt kurs for trenings- og helsefaglig personell i Bergen, Trondheim, Bodø og på Modum Bad. Det ble i tillegg holdt et miniseminar i Bergen i april (se lokale aktiviteter for mer info). dette mener ROS vil løfte og kvalitetssikre kurset fremover. Kommunikasjon Nettros.no Målet med nettros.no er å gi god informasjon relatert til spiseforstyrrelser, tilby informasjonsmateriell, informere om aktiviteter og vise hva ROS kan tilby som et lavterskeltilbud. I 2013 hadde ROS besøk på vår hjemmeside Av disse var 64,9% nye besøk mens 35,1% var returnerende besøkende. De mest besøkte sidene på nettros er de som omhandler informasjon om spiseforstyrrelser, bestilling av informasjonsmateriell, informasjon om aktiviteter og intervjuer av personer med egenerfaring. prosjektleder solfrid bratland-sanda presenterer fagboken «fri - fysisk aktivitet i behandling av spiseforstyrrelser» for 65 deltagere under fagseminar i bergen. Følgende høgskole- og universitetsbibliotek har FRI-boken til utlån: Høgskolen i Hedmark avd. Elverum Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Sogn og Fjordane Høgskolen i Telemark avd. Bø Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Volda Norges idrettshøgskole Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Følgende studier har boken som pensum: Høgskolen i Telemark: - Bachelor i idrettsvitenskap fordypning fysisk aktivitet og helse Høgskolen i Hedmark: - Bachelor i folkehelse Høgskolen i Vestfold: - Bachelor i idrett, ernæring og helse Etter prosjektslutt vil ROS sentralt og lokalt fortsatt ha fokus på tematikken fysisk aktivitet, trening og spiseforstyrrelser. Kursholderne som er rekruttert og lært opp gjennom prosjektet vil inngå i ROS ressursteam som på bestilling kan holde foredrag for ulike grupper om dette temaet. I tillegg jobbes det for kreditering av kurset med studiepoeng, På nettros.no har vi i 2013 lagt til «rådgivers hjørne» som en ny spalte der våre rådgivere byr på råd, øvelser og verktøy som kan gjøre hverdagen enklere for dem som er berørt. Vi har fått en ny side som hver uke blir oppdatert med siste nytt innen psykisk helse generelt og spiseforstyrrelser spesielt, vi har publisert en rekke artikler og intervjuer, og vi har fått inn en blabar versjon av ROSinfo slik at alle har tilgang til elektronisk versjon av bladet. Vi benytter Google Analytics for å følge med på besøk, adferd, søkeord slik at vi kontinuerlig kan oppdatere innhold etter det leserne søker og ønsker. Facebook På vår Facebookside hadde vi i 2013 en formidabel økning fra 350 følgere ved starten av året, til 3423 følgere per Vi opplever også en sterk økning i engasjement knyttet til våre innlegg på Facebook, både når det gjelder kommentarer, likes og delinger. i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse, hadde ros «raushetsuke» på facebook. her hadde vi daglige «oppgaver» der vi oppfordret våre følgere til å blant annet glede en man ikke kjenner, gi en hjelpende hånd, eller sende en sms med gode ord. 12 Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser 2013

13 På våre Facebook-sider deler vi aktuelle nyheter om spiseforstyrrelser og andre temaer knyttet til mat, kropp, selvfølelse og psykisk helse. Vi benytter også sidene til å informere om aktiviteter i ROS, og til å spre kunnskap og bryte tabuer om spiseforstyrrelser. Facebook er den viktigste kilden for trafikk til nettros. no. ROSinfo ROSinfo sendes ut til alle medlemmer, til alle spesialenheter for spiseforstyrrelser og til enkelte DPSer, helsestasjoner og utdanningsinstitusjoner. I tillegg legges alle utgaver ut på nettros.no for bestilling. I 2013 ble ROSinfo også tilgjengelig i blabar pdf-versjon via nettros. De to første utgavene av ROSinfo i 2013 ble slått sammen til et større jubileumsnummer. Tema for ROSinfo i 2013 har vært: Nr. 1/ Jubileumsutgave - ROS 30 år Nr. 2/ Tilfriskningsnøkler Nr. 3/ Skam Årets utgaver ble trykket i 1400 eksemplarer. Sommeren 2013 overtok Nina Hvidsten redaktøransvaret for ROSinfo. Hun overtok også design og layout. Det ble opprettet en redaksjonsgruppe bestående av Nina Hvidsten, Marius Nord Melås, Linn Bæra, Ingrid Sandvin og Ingjerd Strøm Eriksen. Redaksjonsgruppen møtes jevnlig og diskuterer de ulike utgavenes hovedtema og type innhold. Nyhetsbrev og SMS-utsendelser I 2013 har utsending av nyhetsbrev vært en del av vår kommunikasjonsstrategi. Nyhetsbrevene sendes per e-post til alle medlemmer vi har registrert e-postadresse på. Her informerer vi om aktuelle saker og aktiviteter i nærmeste framtid. I 2013 sendte vi ut fire nyhetsbrev. I tillegg til nyhetsbrev har vi en løsning for masseutsendelse av SMS. Denne løsningen benytter vi blant annet i forkant av temakvelder og andre arrangementer. ROS sitt fagteam kan bidra med uttalelser, råd og kunnskap i forhold til aktuelle problemstillinger som omhandler spiseforstyrrelser. Media ROS har i 2013 vært synlig i media i følgende sammenhenger: JANUAR Benedicte Texnes på God morgen Norge, TV2. Tema: ortoreksi. APRIL Intervju med Linn Bæra i BT - sprek Line Orvedal intervjuet av TV2 nett-tv vedr. «Thinspiration» Generalsekretær intervjuet av Stavanger Aftenblad ifbm «Thinspiration» Intervju med BT ang fysisk aktivitet og spiseforstyrrelser, med Solfrid Bratland-Sanda og Stein Frostad Sak i TV2 Nyhetene om «Thinspiration». Intervju med Line Orvedal og Johanne Magnus. MAI Benedicte Texnes fra ressursteamet intervjuet av NRK sporten. Toppsak på NRK sporten med tema innenfor Sunn jenteidrett, prestasjonskultur og spiseforstyrrelser Line Orvedal i VG, Tema: For mye fokus på kropp JULI Sak på NRK radio ang spiseforstyrrelser og graviditet, ved Line Orvedal. Samme sak på nrk. no Intervju på nrk.no ifbm sosiale mediers påvirkningskraft i forhold til spiseforstyrrelser. Ved Irene Kingswick og Benedicte Texnes ROS fagteam I 2013 satt ROS sammen sitt eget fagteam som ligger representert på nettros. Målet med ROS sitt fagteam er å ha en sterk og bred faglig kompetanse som kan bidra i samfunnsdebatten og stille opp i media ved aktuelle saker. Fagteamet er satt sammen av personer med faglig ekspertise og klinisk erfaring innen spiseforstyrrelsesproblematikken. Teamet består av personer med ulik faglig bakgrunn innenfor 1. linjeog spesialhelsetjenesten. TV2 på besøk i ros sine lokaler for intervju av johanne magnus og line orvedal Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser

14 AUGUST Irene Kingswick intervjuet av ukebladet Allers vedrørende egen spiseforstyrrelse. Intervju med Benedicte Texnes i NRK ukeslutt, ang. sosiale medier og spiseforstyrrelser. Benedicte Texnes gjest på God Morgen Norge sammen med generalsekretær i Frivillighet Norge, ang det å jobbe som frivillig. OKTOBER Irene Kingswick intervjuet av Studentradioen ifbm Verdensdagen for psykisk helse Irene Kingswick i intervju med NRK Hordaland ang menn og spiseforstyrrelser NOVEMBER Intervju med Linn Bæra på NRK Vestlandsrevyen Intervju med Marius Nord Melås og Irene Kingswick på NRK Dagsrevyen. Intervju med Guro Sandbråten Røsten i StudVest. Send din stemme til Stortinget For å få vår stemme frem til stortingspolitikere, var ROS i 2013 med i fotokonkurransen «Send din stemme til stortinget», arrangert av Frivillighet Norge. I konkurranse med 183 innsendte bilder vant ROS sitt bilde med budskapet om at fremtidens helsepolitikk må lytte til brukerstemmen, utvide lavterskeltilbud og øke forebyggingsarbeid i skolen. Vårt bildet ble utstilt i stor monter utenfor Stortinget under valgkampen. Bildet og budskapet er også med i Frivillighet Norges kalender for 2014 som ble delt ut til alle nye stortingspolitikere høsten Interne fagdager Gjennom interne fagdager kan ansatte ta et dypdykk i temaer og problemstillinger som man gjerne ikke har mulighet til i en travel hverdag. I tillegg er det en fin anledning for sosialt samvær mellom kolleger. I 2013 har ROS hatt to interne fagdager. Solstrand. Alle ansatte deltok. Agenda for dagen: Jubileumsseminsr ROSinfo Telefonrutiner Frivillighetsbank Café Aura. Alle ansatte + Silje Cathrin Nilsen og Marius Nord Melås deltok. Agenda for dagen: Et tilbakeblikk på 2013 Handlingsplan for 2014 Synliggjøring av ROS Medlemmer ROS Oslo med sitatet «det vanskelige i livet er ikke å bli til noe, men å være seg selv», var ros sitt budskap presentert utenfor stortinget under valgkampen høsten Brukermedvirkning, samarbeid og representasjon ROS ønsker å prioritere samarbeid og være representert i ulike fora og utvalg. Dette for å få innflytelse i ulike beslutningsorganer. I 2013 har ROS vært medlem i FFO, Frivillighet Norge og Rådet for psykisk helse. Gjennom medlemskap i disse paraplyorganisasjonene står vi sterkere når det gjelder å kunne påvirke beslutninger som er viktige for våre brukere. Via dem får vi mulighet til å utforme krav og spørsmål til myndigheter, delta i høringer og arbeidsgrupper som kan fremme våre brukeres sak. I 2013 har Irene Kingswick og Per Møller Axelsen deltatt aktivt på møter med disse organisasjonene. ROS deltar også i to svært viktge fora: Helsedirektoratets arbeidsgruppe som utarbeider 14 Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser 2013

15 nye nasjonale retningslinjer for behandling av spiseforstyrrelser v/linn Bæra, og Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser v/line Orvedal og Irene Kingswick. I 2013 var organisasjonen representert i følgende brukerutvalg: Brukerutvalg Helse Bergen. Ved Line Orvedal. Herunder deltagelse i: - arbeidsgruppe om «kommunikasjon og etikk» i Helse Bergen. - arbeidsgruppe knyttet til «Barnas energisenter» som har med nybygg i forbindelse med nytt barnesenter/klinikk. - samarbeidsutvalget for Bergensregionene i forbindelse med samhandlingsreformen og avtaleverk mellom HB og kommunene. Brukerutvalg ved Betaninen. Ved Guro Sandbråten Røsten. Brukerutvalg RASP, Oslo Universitetssykehus. Ved Linn-May Burger. Avdeling for psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus. Ved Lill-Ann Welhaven Holm. Brukerutvalg Oslo Universitetssykehus. Ved Anna Barlund. Capio Fredrikstad. Ved Juni Raak Høiseth og Linn-May Burger. Kurs/konferanser Deltagelse på kurs og konferanser er viktig for å tilegne seg ny kunnskap og for å få faglig påfyll. I tillegg kan dette være viktige arenaer for å danne nettverk og samarbeid med andre organisasjoner. I 2013 har ansatte og medlemmer av ressursteam deltatt på følgende kurs og konferanser: Mindfulness og mindful eating med Geneen Roth i USA v/irene Kingswick To kurs i helsepedagogikk i regi av LMS v/ingrid Marvin og Linn Bæra. Frokostmøte Synlighet ang søkemotoroptimalisering og content marketing v/nina Hvidsten. Todagers kurs i «Indesign - neste steg» hos Palografene v/nina Hvidsten. Kurs med Virke. Ansettelsesforhold fra A-Å. V/ Irene Kingswick. Helsekonferansen i Oslo v/irene Kingswick. European council on eating disorders i Oslo v/irene Kingswick. Seminar om skam i regi av Modum Bad v/line Orvedal. Høstkonferanse i Bergen Barn og Unge psykisk helse. v/irene Kingswick, Line Orvedal og Nina Hvidsten. Verdibasert ledelse v/irene Kingswick. Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser

16 Økonomiske bidragsytere Vi vil rette en stor takk til våre økonomiske bidragsytere. Uten dem kunne ikke ROS opprettholdt sitt viktige arbeid. I 2013 har organisasjonen fått støtte fra: Hos ROS kan du snakke med en som forstår!

InnholD. Oppsummering av 2014. Nøkkeltall...4. Styret...4. Komitéer og råd...4. Ansatte... 4. Medlemsutvikling...5. Aktiviteter og lokale tiltak...

InnholD. Oppsummering av 2014. Nøkkeltall...4. Styret...4. Komitéer og råd...4. Ansatte... 4. Medlemsutvikling...5. Aktiviteter og lokale tiltak... 2014 ÅRSMELDING ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og deres pårørende. Sprer informasjon om spiseforstyrrelser og

Detaljer

Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende

Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende ÅRSMELDING 2012 ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende Sprer informasjon om spiseforstyrrelser og

Detaljer

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår!

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår! Årsmelding 2011 Hos ROS kan du snakke med en som forstår! ROS SKAL virke som en interesseorganisasjon for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende spre informasjon om spiseforstyrrelser

Detaljer

Innhold. Dette er IKS

Innhold. Dette er IKS Årsmelding 2012 IKS takker følgende for økonomisk støtte i 2012: Helsedirektoratet Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet (Bufdir) Studieforbundet Næring og Samfunn Lotteri- og stiftelsestilsynet Oslo

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock Årsrapport 2012 12 Forsidefoto: Istock.com Foto: Istock ÅRSRAPPORT 2012, Innhold: 04 08 10 12 18 Innledning Ansatte Verdidokument Tilbud til brukere over 18 år Tilbud til barn og unge under 18 år 22 26

Detaljer

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Årsmelding 2012 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret kan en: Ringe til senteret på tlf: 55 90 49 90

Detaljer

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud Årsmelding Mental Helse 2010 Forord Årsmeldingen til Mental Helse tar utgangspunkt i sosialpolitisk program for perioden 2008-2010 og gir en oversikt over prioriterte oppgaver i 2010. Året 2010 var et

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

Side 1 av 18 Årsmelding 2005_HivNorge. Årsmelding 2005 Vedtatt av styret i møte 09.03.06 og godkjent av Årsmøtet 25.3.06

Side 1 av 18 Årsmelding 2005_HivNorge. Årsmelding 2005 Vedtatt av styret i møte 09.03.06 og godkjent av Årsmøtet 25.3.06 Side 1 av 18 Årsmelding 2005_HivNorge Årsmelding 2005 Vedtatt av styret i møte 09.03.06 og godkjent av Årsmøtet 25.3.06 FORORD 2005 var et år preget av videre utvikling og bygging av organisasjonen. Arbeidet

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISERING... 4 1.1 Virksomhetens organisering... 4 1.2 Styret 2013... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2013... 5 1.4 Brukermedvirkning... 5 1.5 Ansatte gjennom

Detaljer

ÅRSBERETNING. BarnsBeste. nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. side 1 av 5

ÅRSBERETNING. BarnsBeste. nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. side 1 av 5 ÅRSBERETNING 2014 side 1 av 5 BarnsBeste nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende www.barnsbeste.no 1 BarnsBeste er formelt organisert under

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Distriktskontorenes rapporter for 2013 Rapporten om virksomheten ved Selvhjelp Norges distriktskontorer i 2013 er et supplement til

Detaljer

ÅRSMELDING. SMISO -Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

ÅRSMELDING. SMISO -Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland 2014 ÅRSMELDING SMISO -Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Terje Resell, Alle ordene, 2014 Terje Resell / BONO 2015 SMISO - Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland 2 Senter

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012 Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012 Selvhjelp Norge har laget en årsrapport for året 2012. Den rapporten du sitter

Detaljer

38 Barn og unge 39 Mental Helses telefontjenester. 42 Pårørendesenteret i Stavanger 43 NKS Veiledningsenter for pårørende

38 Barn og unge 39 Mental Helses telefontjenester. 42 Pårørendesenteret i Stavanger 43 NKS Veiledningsenter for pårørende redaksjon Selvhjelp Norge utgivelse Juni 2015 design AH Taraldstad Design foto Anne Hilde Taraldstad trykk Bjerch Trykkeri AS opplag 50.000 isbn 978-82-998545-1-1 bestilling av heftet selvhjelp.no post@selvhjelp.no

Detaljer

Inni kisten ligger mulighetene Vi vet de finnes - og vi kan nå de.. Tittel: Gode hemmeligheter Malt av bruker

Inni kisten ligger mulighetene Vi vet de finnes - og vi kan nå de.. Tittel: Gode hemmeligheter Malt av bruker DEL 1 NUMMER 2 SIDE 1 Senter mot incest og seksuelle overgrep I Hordaland SMIH-nytt JANUAR 2009 ansatte Innhold HILSEN FRA LEDEREN s. 2 Kanotur / Byvandring s. 15 NYTT FRA SENTERET s. 3 Byvandring s. 15

Detaljer

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert Årsberetning 2012 Foto: Camilla Pedersen Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Bilde av hjertetransplanterte Torun Bjørgo

Detaljer

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland 1 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland 2 Årsmelding 2013 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret kan en: Ringe til senteret på tlf: 55 90 49

Detaljer

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Årsmelding 2010 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret kan en: Ringe til senteret på tlf: 55 90 49 90

Detaljer

Årsrapport 2010. Lærings- og mestringssenteret for barn, unge og deres familier. LMS-barn

Årsrapport 2010. Lærings- og mestringssenteret for barn, unge og deres familier. LMS-barn Årsrapport 2010 Lærings- og mestringssenteret for barn, unge og deres familier LMS-barn Hovedmål : LMS-barn skal være ledende i utviklingen av fagfeltet knyttet til gruppebaserte lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter 1 Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltagerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet

Detaljer

2004-2014. LMS i Sandefjord kommune. Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord. Læringsaktiviteter kurs og temamøter

2004-2014. LMS i Sandefjord kommune. Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord. Læringsaktiviteter kurs og temamøter Lærings- og mestringssenteret Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord Læringsaktiviteter kurs og temamøter LMS i Sandefjord kommune Informasjon og likemannsarbeid Bevegelsestrening Møteplass 2004-2014

Detaljer

Helsesøstre. Sees på Helsesøsterkongressen i Sarpsborg i april! Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND NR. 1 2006

Helsesøstre. Sees på Helsesøsterkongressen i Sarpsborg i april! Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND NR. 1 2006 Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 1 2006 Vinter i Trondheim: Tyholttårnet. Fotograf: Arve Hansen Sees på Helsesøsterkongressen i Sarpsborg i april! Hilsen fra redaksjonen

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HivNorge

ÅRSMELDING 2014 HivNorge ÅRSMELDING 2014 HivNorge Styrets ord Åpent styre og ny generalsekretær Åpenhet om hivdiagnosen er et tema det er mye debatt om, både i vår organisasjon og blant andre som jobber på hivfeltet. HivNorge

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste

ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste side 1 a ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende 1 Innhold: Organiasjon og mandat... 3 En aktiv aktør og pådriver... 3 Innholdsrike år... 3 Nettverkene... 4 Skal

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer