Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2012

2 ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende Sprer informasjon om spiseforstyrrelser og øker forståelsen for disse sykdommene i dagens samfunn Arbeider for å øke innsikten i og redusere de faktorer i samfunnet som kan være utløsende for spiseforstyrrelser og derigjennom forebygge utbredelse av sykdommen Søker å ivareta interessene til personer med spiseforstyrrelser og deres pårørende overfor lokale og sentrale myndigheter Driver forebyggende arbeid for å bedre barn og unges oppvekstvilkår i Norge Arbeider for utstrakt brukermedvirkning i offentlig og private råd/utvalg vedrørende spiseforstyrrelser Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser 2012

3 InnholD Oppsummering av Nøkkeltall...4 Styret...5 Komitéer og råd...5 Ansatte...5 Medlemsutvikling...5 Aktiviteter og lokale tiltak...6 Interne fagdager...8 Prosjektarbeid...8 Brukermedvirkning, samarbeid og representasjon...9 Kommunikasjon...9 Utadrettet virksomhet...11 Kurs/konferanser...11 Økonomiske bidragsytere...12 Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser 2012

4 Oppsummering av har vært preget av vekst. Vekst i antall henvendelser, vekst i antall medlemmer, vekst i utsendelse av informasjonsmateriell og vekst i besøk på nettside. Det er ingen tvil om at ROS har en viktig rolle i samfunnet generelt og ikke minst for enkeltindivider som trenger støtte i en vanskelig tid. Vi vil takke alle ansatte og frivillige for en fantastisk innsats i Dere gjør ROS til en unik organisasjon. Ikke minst vil vi takke Ingjerd Strøm Skreien som valgte å søke nye utfordringer etter 5 år som generalsekretær. I februar flyttet ROS hovedkontoret og ROS Senter for spiseforstyrrelser i Hordaland sammen i flotte nye lokaler i Strandgaten 6. Samlokalisering var svært positiv for det interne arbeidsmiljøet og vi fikk en beliggenhet som gjør det lettere for andre å besøke oss. Ingjerd Strøm Skreien og Arne Strøm gjorde en fantastisk jobb med å klargjøre lokalene og skape den hjemmekoselige atmosfæren ROS er kjent for. Som landets eneste lavterkseltilbud som retter seg mot begge kjønn og pårørende, er det viktig at de som har behov for oss, vet om oss. Som et ledd i arbeidet med å bli mer synlige, lanserte ROS nye nettsider våren Sidene fikk ny layout og alt innhold ble oppdatert. I forbindelse med dette lanserte vi også nye Facebook-sider som har en bredere appell. Vi har også vært synlige gjennom utbredt foredragsvirksomhet ovenfor skoleelever, lærere, helsesøstre, psykologistudenter, medisinstudenter, fastleger og andre. ROS går jentegangen. Fra venstre: Gerd Skeie, Line Orvedal, Ingjerd Strøm Skreien og Nina Hvidsten Et innholdsrikt år ble avsluttet med utgivelse av ROS sin første fagbok FRI! Fysisk aktivitet i behandling av spiseforstyrrelser. Boken er skrevet av Solfrid Bratland-Sanda og er en del av prosjektet Aktiv for livet. Vi er svært stolt over denne boken, som er den første i Norge som tar for seg bruk av fysisk aktivitet i behandling av spiseforstyrrelser. nøkkeltall Henvendelser* Medlemmer Utsendelser av brosjyrer *inkluderer også bestilling av informasjonsmateriell 4 Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser 2012

5 styret Landsstyret i ROS er høyeste beslutningsorgan mellom årsmøtene. Styret har i 2012 bestått av: Lene Aas, Bergen. Leder Lise Katrine Jepsen Trangsrud, Oslo. Nestleder Lise Marie S. Kværne, Oslo. Styremedlem Trygve Gjæver Pedersen, Randaberg. Styremedlem Roger Nordal, Oslo. Styremedlem Sunniva Lund Steinsvik, Bergen. Varamedlem Kari-Mette P. Foslund, Vadsø. Varamedlem Landsstyret har hatt fire ordinære styremøter i løpet av To møter har funnet sted i Bergen, og to i Oslo. Styreleder og generalsekretær har hatt jevnlige driftsmøter. Komitéer og råd Etisk Råd Etisk råd skal gi hjelp i faglige spørsmål. Rådet består av fire personer med faglig kompetanse innen spiseforstyrrelser, hvorav to av medlemmene skal ha vært berørt av spiseforstyrrelser. I 2012 har etisk råd bestått av: Cathe W. Freilem Lill Ann Welhaven Holm Line Orvedal Runi Børresen Rådet har ikke hatt saker til behandling i 2012 Valgkomité Per Møller Axelsen (Leder) Joachim Kjennerud Anne Elin Teigland Ansatte I 2012 har ROS hatt følgende ansatte: Ingjerd Strøm Skreien: Generalsekretær 80% (t.o.m 31.08) Lene Franco-Steimler: Generalsekretær 100% (f.o.m 01.09) Kamilla Alver: Organisasjonssekretær 40% (t.o.m 28.02) Camilla Line: Prosjektkoordinator 70% (t.o.m 30.04) Nina Hvidsten: Organisasjonskonsulent 100% (f.o.m 01.02) Tine Sommerfelt: Frivillighetskoordinator 80% (f.o.m 01.08) Linn Bæra: Rådgiver 80% Line Orvedal: Faglig leder/rådgiver 80% Solfrid Bratland-Sanda: Prosjektleder 40% Linn Bæra og Line Orvedal har vært tilknyttet Senter for spiseforstyrrelser i Hordaland. I tillegg til fast ansatte har Anna Barlund vært vikar på senteret i forbindelse med ferieavvikling. Ingrid Marvin har siden oktober hatt praksis på senteret i forbindelse med sitt helsecoachstudie. Medlemsutvikling Ved utgangen av 2012 hadde ROS 391 betalende hovedmedlemmer, en økning på ca 25% fra Det er dette tallet som danner basis for tilskudd fra det offentlige. Antall registrerte medlemmer er 447. Medlemskontingenten er satt til kr 200 per år. I tillegg til hovedmedlemmer har ROS 12 kollektive støttemedlemmer og 11 abonnenter på ROSinfo. I 2012 har vi hatt fokus på å inkludere informasjon om medlemsskap på alt av informasjonsmateriell. Vi har åpnet for medlemsinnmelding via SMS og vi har etablert retningslinjer som sier at brukere som kommer jevnlig til individuelle samtaler (mer enn tre ganger), skal være medlem. Vi har også hatt et større fokus på å få frem viktigheten av å bli medlem. Fylkesvis fordeling av tellende medlemmer Hordaland 178 Buskerud 11 Finnmark 4 Hedmark 7 Nordland 11 Oslo/Akershus 75 Oppland 4 Rogaland 25 Møre og Romsdal 3 Sogn og Fjordane 12 Sør-Trøndelag 5 Telemark 10 Troms 20 Vest-Agder 2 Vestfold 8 Øst-Agder 4 Østfold 11 Nord-Trøndelag 1 Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser

6 Aktiviteter og lokale tiltak Rådgivning Den landsdekkende rådgivningstelefonen blir besvart mellom kl til hver dag. De som svarer telefonen har egenerfaring og gir også råd og informasjon pr. e-post. Alle som besvarer rådgivningstelefonen får faglig veiledning. I 2012 hadde landsdekkende rådgivning 756 henvendelser på telefon og mail. Henvendelsene fordeler seg ganske jevnt mellom pårørende og de som selv er berørte. ROS Senter i Hordaland hadde 1330 henvendelser, inkludert telefon, e-post og personlige samtaler. Totalt antall henvendelser viser dermed en økning fra 1761 i 2011, til 2086 i Dette utgjør en økning på 18%. I tillegg til vår ordinære rådgivningstjeneste har Trygve Gjæver Pedersen fra ROS ressursteam hatt 59 timer med personlig veiledning fra Stavanger. Trygve gjør en fantastisk frivilig innsats. Månedsvis fordeling av henvendelser til landsdekkende rådgivning Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Distribusjon av informasjonsmateriell Etter lansering av nye nettsider erfarte vi en sterk vekst i bestilling av informasjonsmateriell. Materiellet bestilles av privatpersoner, helsestasjoner, tannklinikker, skoler, spesialenheter og andre. I 2012 hadde vi 310 henvendelser ang. bestilling av informasjonsmateriell. Dette er en økning på 270% sammenlignet med Vi sendte ut totalt brosjyrer og hefter. Likemannsarbeid Gjennom ROS Ressursteam har organisasjonen kontaktpunkter flere steder i landet. Aktiviteten til likemennene varierer fra å dele ut informasjonsmateriell, stå på stands, holde foredrag og stille opp i media, til å holde personlige veiledningssamtaler. ROS ressursteam hadde to samlinger i 2012, en i Bergen og en i Oslo. Tilbakemeldingene viser at det er viktig å møtes for å dele erfaringer og samtidig få faglig påfyll og støtte. I tillegg til medlemmer av ressursteamet har ROS frivillige som blant annet leder pårørendegrupper og deltar i brukerutvalg. I forbindelse med årsmøtet 2012 arrangerte vi årets likemannsseminar. Dette er et seminar som er åpent for alle, og er derfor en viktig inngangsport til likemannsarbeid. Tema på seminaret var ansvarliggjøring, og vi fikk høre Tine Sommerfelt fortelle om sin erfaring med selvskading og ansvaret hun tok for å finne veien ut. I tillegg hadde vi besøk av professor Ingvar Wilhelmsen som foreleste om viktigheten av å ta ansvar for eget liv. ROS ressursteam. Fra venstre: Trygve, Linn-May, Hilde, Anne, Marthe, Svein, Tine, Ingrid, Linn. I kke tilstede: Per, Michelle, Lise H, Lise G, Hanne., Benedicte, Juni. 6 Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser 2012

7 Pårørendegrupper I 2012 hadde ROS to pårørendegrupper i Oslo, en i Bergen og en på Voss. Pårørendegruppen i Frivillighetssentralens lokaler på Majorstuen, Oslo, er en åpen gruppe man kan komme inn i når som helst, uten påmelding. Gruppen møtes den første mandag hver måned og ledes av Trine Buer. Pårørendegruppen ved PIO-senteret i Oslo følger et strukturert opplegg med faste tema over åtte ganger. Kursopplegget har utgangspunkt i prosjektet Ambulerende likemann som ble finanisiert av Extrastiftelsen. Gruppen møtes første onsdag hver måned og ledes av Roger Nordal. Pårørendegruppen i Bergen holdes i ROS sine lokaler i Strandgaten 6. Dette er en åpen gruppe som ledes av Anne Teigland. Gruppen møtes første torsdag i måneden. Pårørendegruppen på Voss ble startet i 2012 og holdes i samarbeid med frivillighetssentralen på Voss, Nabobeino. Gruppen møte en gang i måneden og ledes også av Anne Teigland. I Bergen gikk hovedkontoret og senteret i Hordaland ut i gatene og delte ut brosjyrer og flyers som var trykket opp for anledningen. Disse ble også distribuert andre deler i landet av medlemmer fra ressursteamet. Mange av dem som møtes i pårørendegruppene gir uttrykk for at det betyr mye å komme sammen for å få luftet seg, finne gjenkjennelse i andres historier og å få gode råd. Nye deltagere opplever pårørendegruppene som en uformell og støttende gruppe, som også kan gi informasjon om hvor de best kan hente hjelp videre. Pårørendeseminar I 2012 har ROS holdt to pårørendeseminarer i samarbeid med Seksjon for spiseforstyrrelser, Haukeland Universitetssykehus. Seminarene som ble arrangert henholdsvis 6. juni og 15. november, fant sted på Lærings- og mestringssenteret i Bergen. Vi opplevde godt oppmøte på begge seminarene og i november oppnådde vi ny rekord med 39 deltakere. Deltagerne gir svært positive evalueringer og finner det nyttig å få en kombinasjon av informasjon fra behandlingsapparatet og historier knyttet til egenerfaring. Samtalegrupper ROS Senter i Hordaland har siden 1995 arrangert samtalegrupper for personer med spiseforstyrrelser. Vi ser at erfaringsutveksling og støtte mellom gruppemedlemmene i kombinasjon med en faglig veileder, kan bidra til at endringsprosesser settes i gang. Gruppene går over 12 uker á 2 timer og ledes av psykolog Ragnhild Inderhaug. I 2012 har ROS arrangert to samtalegrupper. Markering av verdensdagen for psykisk helse Den 10. oktober markerte vi verdensdagen for psykisk helse. ROS valgte å benytte dagen til å sette fokus på myter og fordommer om spiseforstyrrelser. Markering av verdensdagen i Bergen sentrum. Øverst: Anne Teigland. Nede fra venstre: Line Orvedal, Nina Hvidsten og Guro Sandbråten Røsten Åpen dag 23. februar holdt ROS åpen dag i de nye lokalene i Standgaten 6. Her fikk man anledning til å bli bedre kjent med ROS, hvem vi er og hva vi står for. Som en del av dagen holdt medlemmer av ressursteamet miniforedrag om sin egenerfaring med henholdsvis spiseforstyrrelser og selvskading. Temakvelder I 2012 har ROS holdt følgende temakvelder Angst og selvhjelp. Ved Manuela Wanneck fra Angstringen Norge Kroppsbevissthet. Ved psykomotorisk fysioterapaut Heidi Ann Fiske Skam. Ved sykepleier/høyskolelektor Marte Bygstad-Landro Ingen mat er farlig. Ved klinisk ernæringsfysiolog Synne Ystad Sosial angst. Ved Svein Erik Saasen fra ROS ressursteam Egenerfaring som ressurs i arbeidslivet. Ved Linn Bæra Oppmøte på temakveldene har vært svært bra, med et snitt på 15 deltagere per gang. Vi har også fått gode tilbakemeldinger på de enkelte kveldene. Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser

8 Kurs ROS har som eneste eksterne part fått opplæring i kursopplegg for mødre med spiseforstyrrelser, utviklet av Modum Bad. I 2012 hospiterte rådgivere Line Orvedal og Linn Bæra ved Modum Bad, og i januar 2013 starter en pilot av kurset. Kurset holdes i første omgang ved ROS Senter i Hordaland. Forebyggingsopplegg ved ungdomsskoler I 2012 ble forebyggingsopplegget for elever ved ungdomsskoler videreført. Forebyggingsopplegget har et helsefremmende perspektiv hvor vi ønsker å styrke ungdoms mestring og selvfølelse gjennom åpenhet og kunnskap. I tillegg setter vi fokus på holdninger rundt kropp og utseende, og gir elevene kunnskap om hvor de kan søke hjelp om de har behov for det. Følgende skoler ble besøkt i 2012: Vadmyra ungdomsskole Kjøkkelvik ungdomsskole Sandgotna ungdomsskole Olsvik ungdomsskole Kongshaugen vgs I tillegg fikk Benedicte Texnes fra ressursteamet opplæring i forebyggings-opplegget, slik at hun kan videreføre dette i østlandsområdet i Andre aktiviteter og tiltak Fotowalk: På fotowalk samles en og går på tur med kamera. Her får man mulighet til å møte andre i samme situasjon, samtidig som en får utløp for sin kreativitet. Fotowalk ble arrangert en gang per måned. Turgruppe: Turgruppen er åpen for alle som vil gå i rolig tempo og prate underveis. Gruppen møtes en gang per måned. Juleverksted: 22. november inviterte vi medlemmer til juleverksted ved senteret i Hordaland. Juleverkstedet bidro til god stemning og sosialt samvær. Dette ble organisert og ledet av en av våre engasjerte frivillige, Guro Sandbråten Røsten. Interne fagdager Gjennom interne fagdager kan ansatte ta et dypdykk i temaer og problemstillinger som man gjerne ikke har mulighet til i en travel hverdag. I tillegg er det en fin anledning for sosialt samvær mellom kolleger. ROS gjennomførte sin første interne fagdag for ansatte på Osterøy 13. og 14. juni. Temaer for fagdagen var: Tydeliggjøring av roller Retningslinjer og rutiner i forhold til henvendelser og tilgjengelighet Hvordan håndtere økt pågang Hvordan rekruttere nye medlemmer Høstens fagdag ble holdt på The HUB i Bergen 30. oktober. Tema for denne dagen var: Hva er vår visjon? Fem år fram i tid - hvor er ROS da? Hva skal være våre kjernesaker? Handlingsplan for 2013 og aktivitetsplan for jubileumsåret Kommunikasjonsstrategi Prosjektarbeid Ambulerende likemann 2012 var avslutningsåret til prosjektet Ambulerende likemann, som ble finansiert av Extrastiftelsen. Gjennom prosjektet har vi blant annet utarbeidet et konkret, temabasert opplegg for pårørendegrupper, og vi har etablert ROS ressursteam. Midlene bidro også til at vi høsten 2012 kunne ansette frivillighetskoordinator Tine Sommerfelt i 80% stilling. Tine hadde tilholdssted i Akershus og kunne da også være vår regionkontakt for Østlandet. Vi vil takke Lill Ann Welhaven Holm som fungerte som ambulerende likemann i to år, og som skapte grunnlag for videre likemannsarbeid. Videre vil vi takke Linn Bæra og Tine Sommerfelt som har æren for at ROS har etablert et nettverk av likemenn som de har delt sin kunnskap og egenerfaring med. Aktiv for livet «Aktiv for livet» er et toårig prosjekt finansiert av Extrastiftelsen. Målet med prosjektet er å øke kunnskap og kompetanse om bruk av fysisk aktivitet i behandling av spiseforstyrrelser. Prosjektet hadde oppstart , og førsteamanuensis og forsker Solfrid Bratland-Sanda er ansatt i en 40% stilling som prosjektleder. Ti prosents stilling er tillagt administrasjonen i ROS for håndtering av administrative arbeidsoppgaver, dvs den totale stillingsandelen i prosjektet utgjør et halvt årsverk. Per er prosjektet i rute i henhold til oppsatt fremdriftsplan. Det ble trykket opp og publisert en brosjyre om fysisk aktivitet og spiseforstyrrelser i august 2012, denne retter seg mot pårørende og brukere. Brosjyren ble delt ut på den nordiske konferansen om spiseforstyrrelser i København, september I tillegg ble det utarbeidet en publiseringsplan over de kanaler og instanser brosjyren skulle sendes til. Torsdag ble det holdt en fagdag om fysisk aktivitet i behandling av spiseforstyrrelser på Modum Bad. Denne dagen var et samarbeid mellom Modum Bad og ROS, og her ble fagboken «FRI! Fysisk aktivitet i behandling av spiseforstyrrelser» lansert. ROS søkte Extrastiftelsen om å få omgjøre manualen til en fagbok, og de ekstra kostnadene rundt dette tok ROS over eget budsjett. Boken koster 8 Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser 2012

9 199 + porto og kan kun bestilles via Samarbeidspartnere i prosjektet i 2012 er ROS, Modum Bad v/ psykologspesialist Kari Anne Vrabel og idrettspedagog Bjørnar Johannessen, Norges idrettshøgskole v/professor Jorunn Sundgot-Borgen, Høgskolen i Telemark v/førsteamanuensis Solfrid Bratland-Sanda, Sykehuset Telemark HF v/ psykolog Brita Rønning Iversen og Høgskolen i Buskerud v/ førstelektor Runi Børresen. Lansering av FRI! på Modum Bad. Fra venstre: Solfrid Bratland-Sand, Linn Bæra og Runi Børresen Tannhelse I 2012 fikk ROS midler fra Helsedirektoratet til to prosjekter knyttet opp mot tannhelse. Gjennom tilskudd til helsefremmende og forebyggende tiltak, ble brosjyren Tannhelse og spiseforstyrrelser oppdatert og godkjent av professor Ann-Katrin Gerd Johansson fra institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen. Brosjyren ble distribuert til 400 tannleger og tannlegekontorer i Norge, og er fremdeles tilgjengelig for bestilling via nettros.no. Via Helsedirektoratet mottok vi også midler til gjennomføring av en brukerundersøkelse om erfaringer med tannhelsetjenesten hos de som er/har vært berørt av spiseforstyrrelser. Brukerundersøkelsen ble gjennomført av Line Orvedal høsten Undersøkelsen konkluderte med at informantene i hovedtrekk etterlyser mer kunnskap om og større forståelse om spiseforstyrrelser generelt i sitt møte med tannhelsetjenesten. Videre ønsker de at tannhelsepersonell i større grad følger opp den enkelte pasient med spiseforstyrrelser, og forsikrer seg hvorvidt den enkelte får hjelp for denne problematikken evt. er i behandling. Resultatene fra brukerundersøkelsen er publisert på nettros.no, og vi ønsker også å få den publisert i Tannstikka og i ROSinfo. Brukermedvirkning, samarbeid og representasjon ROS ønsker å prioritere samarbeid og være representert i ulike fora og utvalg. Dette for å få innflytelse i ulike beslutningsorganer. ROS deltar i Helsedirektoratets arbeidsgruppe som utarbeider nye nasjonale retningslinjer for behandling av spiseforstyrrelser, og er i tillegg representert i Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser. I 2012 var organisasjonen representert i følgende brukerutvalg: Brukerutvalg Helse Bergen. Ved Line Orvedal Brukerutvalg ved Betaninen. Ved Anna Barlund Brukerutvalg RASP. Ved Linn-May Burger Avdeling for psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus Capio Fredrikstad Annet samarbeid/representasjon: Deltagelse på ledermøte i FFO. Ved Ingjerd Strøm Skreien Deltakelse på årsmøtet til FFO. Ved Per Møller Axelsen Samarbeidsmøte med Bergen kommune. Ved Lene Franco-Steimler og Line Orvedal Samarbeidsmøte med IKS i Oslo. Ved Lene Franco-Steimler Deltagelse på Jentegangen Samarbeid med LMS Helse Bergen i forbindelse med pårørendeseminarer Samarbeid med PiO-senteret angående pårørendegrupper i Oslo Samarbeid med Nabobeino frivillighetssentral i forbindelse med pårørendegrupper Voss ROS er medlem i FFO, Frivillighet Norge og Rådet for psykisk helse Kommunikasjon ROSinfo og informasjonsmateriell ROSinfo sendes ut til alle medlemmer og til alle spesialenheter for spiseforstyrrelser. I tillegg legges alle utgaver ut på nettros.no for bestilling. Tema for ROSinfo i 2012 har vært: Nr. 1/ Når mor eller far har en spiseforstyrrelse Nr. 2/ Hesteterapi mot spiseforstyrrelser Nr. 3/ Fysisk aktivitet Nr. 4/2012 Jobb og studier I tillegg har vi gitt ut et temanummer om Avhengighet Høsten 2012 inviterte vi leserne til en spørreundersøkelse angående ROSinfo. Vi fikk ca 40 tilbakemeldinger, hvor vi fikk svært positive Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser

10 resultater både på innhold og design. Når det gjaldt innhold leserene kunne tenkt seg mer av, var det råd og veiledning, egenerfaringshistorier og artikler om spiseforstyrrelser som pekte seg ut. Av innhold man kunne tenke seg mindre av, var det dikt og noveller som ble svart flest ganger. Når det gjelder brosjyremateriell har vi i 2012 oppdatert brosjyren til senteret i Hordaland og brosjyren om tannhelse og spiseforstyrrelser. Vi har produsert ny brosjyre om fysisk aktivitet og spiseforstyrrelser og vi har begynt å distribuere brosjyren Gravid/Mamma som er utarbeidet i samarbeid med Modum Bad og IKS. Nyhetsbrev og SMS-utsendelser I 2012 har vi valgt å benytte nyhetsbrev som en del av vår kommunikasjonsstrategi. Nyhetsbrevene sendes per e-post til alle medlemmer vi har registrert e-post-adresse på. Her informerer vi om aktuelle saker og aktiviteter i nærmeste framtid. Vi ser at utsendelse av nyhetsbrev fører til økt trafikk på nettsidene. I 2012 sendte vi ut tre nyhetsbrev. I tillegg til nyhetsbrev har vi fått en løsning for masseutsendelse av SMS. Denne løsningen har vi benyttet i forkant av temakvelder, der vi sender SMS og informerer om tema, tid og sted. Dette er en løsning vi utelukkende har fått positive tilbakemeldinger på. Media ROS har i 2012 vært synlig i media i følgende sammenhenger: Nettros.no Nettros.no er organisasjonens viktigste informasjonskanal. I 2012 ble Screentek valgt som ny leverandør av nettsidene, og nye sider ble lansert 26. juni. Med nye nettsider fikk vi en mer brukervennlig layout, oppdatert innhold og bedre redigeringsmuligheter. Målet med nettsidene er å gi god informasjon relatert til spiseforstyrrelser, tilby informasjonsmateriell, informere om aktiviteter og vise hva ROS kan tilby som et lavterskeltilbud. Ved implementering av nye nettsider hadde vi stort fokus på søkemotoroptimalisering, og vi ser resultater av dette ved at ROS kommer høyt opp ved søk i Google på f.eks spiseforstyrrelser. Vi benytter Google Analytics for å følge med på besøk, adferd, søkeord og så videre. På den måten kan vi kontinuerlig tilpasse sidene til det leserene ønsker. Facebook I vår valgte vi å oppdatere våre Facebook-sider og gi dem et nytt navn: ROS Støtt kampen mot spiseforstyrrelser. På dagens Facebookside har vi en bred apell. Vi deler aktuelle nyheter om spiseforstyrrelser og andre temaer knyttet til mat, kropp, selvfølelse og psykisk helse. Vi benytter også sidene til å informere om aktiviteter i ROS, og til å spre kunnskap og bryte tabuer om spiseforstyrrelser. Facebook er den viktigste kilden for trafikk til nettros.no. Mars Intervju med nettstedet framtida.no. Ved Ingjerd Strøm Skreien Intervju med Studentavisa UiO. Ved Linn Bæra Juli Artikkel i VG: Ekstremslanker seg for å få hjelp.. Ved Ingjerd Strøm Skreien NRK : Selektiv spising. Ved Ingjerd Strøm Skreien September NRK Dagsrevyen: Innslag om ortorexi på Dagsrevyen. Ved Benedicte Texnes, ROS Ressursteam Bergens Tidende: Fokus på spiseforstyrrelser. Ved Lene Franco-Steimler God morgen Norge TV2: Om skjønnhetsidealer/ kroppsfokus. Ved Benedicte Texnes, ROS ressursteam Oktober Byavisen: Om ROS og økning i antall henvendelser. Ved alle ansatte November Vi over 60: Om Elna Grønli (78) som har slitt med spiseforstyrrelser i lang tid og fått hjelp av ROS Desember Artikkel NRK Telemark: Folk med spisevegring må være fysisk aktive! Ved Solfrid Bratland- Sanda og Linn Bæra. Oppfølgingssak på NRK radio: Linn Bæra i studio Benedicte Texnes fra ROS ressursteam på God Morgen Norge, TV2 10 Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser 2012

11 Utadrettet virksomhet Utadrettet virksomhet er viktig for å spre større kunnskap og forståelse om spiseforstyrrelse, og for å oppnå større synlighet av ROS og vårt tilbud. Januar Undervisning om spiseforstyrrelser og sykelig overvekt, for fysioterapeuter HiOA. Ved Per Møller Axelsen fra ROS ressursteam. Februar Foredrag for psykologer i spesialisering ved Universitetet i Bergen. Ved Trygve Gjæver Pedersen, ROS ressursteam. Foredrag for avdelingsledere ved Avancia Sport Center, Oslo. Ved Linn Bæra. Foredrag for personlig trener-studenter ved Active Education, Oslo. Ved Linn Bæra Fjernforelesning for lærerskolestudenter ved Høgskolen i Telemark. 18 satt i salen på skolen, i tillegg fulgte 70 studenter forelesningen fra ulike steder i Norge. Foredraget ble tatt opp og vil bli benyttet ved ytterligere kull i lærerhøyskolen ved HIT. Ved Linn Bæra. Miniforedrag ved åpen dag hos ROS. Ved Tine Sommerfelt, Linn Bæra og Trygve Gjæver Pedersen fra ROS ressursteam. Mars Foredrag for psykologistudenter i Oslo. Ved Linn Bæra. Foredrag om fedme og paologisk ovespising ved Valen sykehus. Ved Per Møller Axelsen fra ROS ressursteam. April Foredrag ved helsesøsterutdanningen på Høgskolen I Bergen. Ved Line Orvedal og Linn Bæra. Foredrag for lærerstudenter ved Høgskolen i Telemark avd. Notodden. Ved Solfrid Bratland- Sanda. Foredrag på Likemannsseminar. Tema: Selvskading og ansvar. Ved Tine Sommerfelt fra ROS ressursteam. Mai Foredrag for ungdomsgruppen i håndball ved Gol og Ål idrettslag. Ved Linn Bæra. Juni Innlegg på pårørendeseminar. Ved Linn Bæra og Ingrid Sandvin fra ROS ressursteam. September Foredrag for elever ved Sagavoll folkehøgskole. Ved Solfrid Bratland-Sanda. Foredrag under Nordisk konferanse om spiseforstyrrelser i København. Ved Solfrid Bratland-Sanda. Foredrag på temakveld om sosial angst, Bergen. Ved Svein Erik Saasen fra ROS ressursteam Foredrag om ROS på Modum Bad. Ved Line Orvedal og Linn Bæra. Undervisning om sykelig overvekt og spiseforstyrrelser på etterutdanning, psykomotorisk fysioterapi HiOA. Ved Per Møller Axelsen fra ROS ressursteam. Undervisning om sykelig overvekt og spiseforstyrrelser på videreutdanning psykisk helsevern HiOA. Ved Per Møller Axelsen fra ROS ressursteam. Oktober Foredrag ved Primærmedisinsk uke Oslo, ledende kurskongress for leger og medarbeidere i primærhelsetjenesten. Ved Anne Teigland fra ROS ressursteam. Undervisning for ernringsfysiologer ved UiO. Ved Per Møller Axelsen fra ROS ressursteam. November Foredrag for lærere på Steinerskolen, Bergen. Ved Linn Bæra. Foredrag på fagdag om fysisk aktivitet I behandling av spiseforstyrrelser ved Modum Bad. Ved Linn Bæra og Solfrid Bratland-Sanda. Innlegg på pårørendeseminar. Ved Linn Bæra og Ingrid Sandvin fra ROS ressursteam. Desember Stand på fagdag om psykisk helse for studenter ved Politihøyskolen. Ved Benedicte Texnes, ROS ressursteam. I tillegg her Per Møller Axelsen hatt 16 foredrag på diverse Lærings- og mestringssentre om ROS. Foredrag ved Linn Bæra Kurs/konferanser Deltagelse på kurs og konferanser er viktig for å tilegne seg ny kunnskap og for å få faglig påfyll. I tillegg kan dette være viktige arenaer for å danne nettverk og samarbeid med andre organisasjoner. I 2012 har ansatte og medlemmer av ressursteam deltatt på følgende kurs og konferanser: Nordisk miljøterapikonferansen i Oslo (Linn Bæra og Line Orvedal) Seminaret Kroppen: Venn eller fiende i regi av Senter for spiseforstyrrelser i Stavanger (Lene Franco Steimler) IKS-fagdag i Oslo (Tine Sommerfelt, Trygve G. Pedersen, Per Møller Axelsen og Lene Franco- Steimler Frokostmøte i regi av Synlighet: Markedsføring på Facebook (Nina Hvidsten) Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser

12 Nordisk konferanse om spiseforstyrrelser i København (Solfrid Bratland-Sanda) Fagdag om fysisk aktivitet i behandling av spiseforstyrrelser på Modum Bad (Anne Teigland, Per Møller Axelsen og Benedicte Texnes) Høstkonferansen i regi av UNI Helse: Barna og deres andre. (Line Orvedal) Økonomiske bidragsytere Vi vil rette en stor takk til våre økonomiske bidragsytere. Uten dem kunne ikke ROS opprettholdt sitt viktige arbeid. I 2012 har organisasjonen fått støtte fra: 12 Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser 2012

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår!

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår! Årsmelding 2011 Hos ROS kan du snakke med en som forstår! ROS SKAL virke som en interesseorganisasjon for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende spre informasjon om spiseforstyrrelser

Detaljer

ROS HANDLINGSPLAN 2014

ROS HANDLINGSPLAN 2014 ROS HANDLINGSPLAN 2014 Hovedmål: 1. Aktivitet og synlighet i alle regioner. 2. Sysselsette en full stilling ved kontoret i Oslo. 3. Rekruttere frivillige i Midt-Norge og Nord-Norge. 4. Kommuneseminar til

Detaljer

Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende.

Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende. ÅRSMELDING 2013 ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende. Sprer informasjon om spiseforstyrrelser og

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

InnholD. Oppsummering av 2014. Nøkkeltall...4. Styret...4. Komitéer og råd...4. Ansatte... 4. Medlemsutvikling...5. Aktiviteter og lokale tiltak...

InnholD. Oppsummering av 2014. Nøkkeltall...4. Styret...4. Komitéer og råd...4. Ansatte... 4. Medlemsutvikling...5. Aktiviteter og lokale tiltak... 2014 ÅRSMELDING ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og deres pårørende. Sprer informasjon om spiseforstyrrelser og

Detaljer

ROS HANDLINGSPLAN 2015

ROS HANDLINGSPLAN 2015 ROS HANDLINGSPLAN 2015 Hovedmål: 1. Aktivitet og synlighet i alle regioner. 2. Sysselsette en full stilling ved kontoret i Oslo. 3. Rekruttere frivillige i Midt-Norge og Nord-Norge. 4. Prioritere søknader

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

HORDALAND IDRETTSKRETS

HORDALAND IDRETTSKRETS Bergen 17.02.09 RAPPORT 2008 Treningskontakter Hordaland Treningskontakter Hordaland er et samarbeid mellom Hordaland Idrettskrets, Stiftelsen Bergensklinikkene og Helse Bergen, Tertnes DPS og kommunene

Detaljer

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2014 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag)

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Aktuelle saker 2014 UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Valgt styre med 5 representanter og en ansatt i 20% Har kontakt med skoler i alle 19 fylker Kontakt mot NIF og

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefon er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

ADHD Norge Hordaland 2014

ADHD Norge Hordaland 2014 Årsberetning ADHD Norge Hordaland 2014 Visjon: KOMMUNIKASJON OG MANGFOLD 1 1. STYRETS SAMMENSETNING Styret i Hordaland valgt på årsmøte 8 Mars 2014 Leder Christine Fretland Mørner 2014/15 Styremedlem Ruth

Detaljer

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1 Årsberetning 2014 Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Side 1 Styret Leder: Hanne Østby Granmo Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Sven Inge Sunde Styremedlem:

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

Årsrapport 2012. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2012. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2012 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS 03 Innhold Foto: Geir Olav Lyngfjell Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige for N.K.S. veiledningssenter for pårørende i Nord Norge

Detaljer

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet!

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet! Studiearbeid en viktig og engasjerende lagsaktivitet! LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Mars 2013 Studiearbeid er en fellesbetegnelse for: kurs studieringer seminarer kurs med overnatting voksenopplæring

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Møteplass for mestring

Møteplass for mestring Møteplass for mestring - kursopplegg for yngre personer med demens Elin J. Lillehovde Fag- og kvalitetsrådgiver Sykehuset Innlandet, Avdeling for alderspsykiatri Demenskonferanse Innlandet 7. februar 2013

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Presentasjon av prosjektet:

Presentasjon av prosjektet: Presentasjon av prosjektet: «Forebygging av uønsket svangerskap og abort-strategier for bedre seksuell helse» - hvordan har vi brukt prosjektmidlene vi fikk i Fræna Presentasjonen i dag bakgrunn målsetting

Detaljer

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret Lyst på livet prosjektleder Trulte Konsmo Livscafé - av og for pensjonister Grupper på 8-12 pensjonister/ andre arbeider med å utvikle gode vaner og livsglede.

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 21. april 2007, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

TRS Et kompetansesenter for sjeldne diagnoser

TRS Et kompetansesenter for sjeldne diagnoser Beskrivelse av kompetansesenterfunksjon for dysmeli Bakgrunn og hensikt - kompetansesenter ved Sunnaas sykehus HF og Rikshospitalet- Radiumhospitalet HF (RR) ble ifølge Heløe-komiteens innstilling fra

Detaljer

Årsmelding FUB 2011. Del I Innledning. Forord

Årsmelding FUB 2011. Del I Innledning. Forord Årsmelding FUB 2011 Del I Innledning Forord Foreldreutvalget for barnehager har nå lagt bak seg sitt første hele arbeidsår. Utvalget består av følgende personer: - leder Lena Jensen - nestleder Egil Dahl

Detaljer

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen CFS/ME Rehabilitering Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen Oppsett for dagen LMS Teoretisk forankring Standard metode Kurstilbud

Detaljer

Evaluering LandeveisBirken 2012

Evaluering LandeveisBirken 2012 Evaluering LandeveisBirken 2012 Ada Rolsdorph Braaten Evaluering LandeveisBirken Denne rapporten er utarbeidet av Birkebeinerrittet AS på bakgrunn av en markedsundersøkelse gjennomført i Questback. Undersøkelsen

Detaljer

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2012 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Mesterbrevnemnda 2012

Mesterbrevnemnda 2012 Årsrapport 2012 Mesterbrevnemnda 2012 Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20. juni 1986 gir de viktigste rammene for Mesterbrevnemndas virksomhet. Nemnda er oppnevnt av Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016 Arbeidsprogram for 2015/2016 Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon, som er delt fagforening og interesseorganisasjon. Nmf Utlands overordnede mål er å arbeide for alle

Detaljer

Av og for folk i LAR - Stiftet November 2007 Vår visjon:

Av og for folk i LAR - Stiftet November 2007 Vår visjon: Av og for folk i LAR - Stiftet November 2007 Vår visjon: prolar skal jobbe aktivt for at pasienter i LAR skal ha de beste forutsetninger til å kunne oppnå en god rehabilitering og få økt sin Medlemmer

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten Mat og måltid på norske og hjemmetjenesten Presentasjon: Erfaringskonferansen, Helsedirektoratet Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold 23.03.15 Heidi Aagaard Heidi Aagaard Bakgrunn Oppdrag fra

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2010 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1000 intervjuer med et landsdekkende og representativt

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Lars U. Kobro og Gunn Kristin Aasen Leikvoll TF-notat nr. 36 2014 416 408 404 383 346 322 322 314 303 228 207 195 158 154 135 113 73 73 55 20 12 Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Rogaland

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

Referat fra styremøte 19.02.2013

Referat fra styremøte 19.02.2013 Referat fra styremøte 19.02.2013 Innkallingen godkjent. Til stede: Michael de Vibe, Even Halland, Anne Sælebakke, Anne Bolstad, Mattias Victor og Jon Vøllestad Sekretær: Torbjørn H. Sandvik Orienteringssaker

Detaljer

PSYKISK HELSE, KULTUR OG MIGRASJON

PSYKISK HELSE, KULTUR OG MIGRASJON PSYKISK HELSE, KULTUR OG MIGRASJON Drammen, 19. april 2015. Etterutdanningskurs for tospråklige lærere som underviser i samfunnskunnskap Modul 1 og 2 Nasrettin Sønmez, psykologspesialist Innholdet i foredraget

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Styrets Årsberetning 2002

Styrets Årsberetning 2002 Styrets Årsberetning 2002 1. Opplysning og informasjon 1.1. Seminarer, konferanser og stand 1.2. Hefter og brosjyrer 1.3. Nettside og medlemsblad 1.4. Media 2. Psykisk helse 2.1 Sosialesammenkomster 2.2

Detaljer

KONFERANSE. NSHs konferanse om MAT OG HELSE. Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer

KONFERANSE. NSHs konferanse om MAT OG HELSE. Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer KONFERANSE Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker / Astrid Hals NSHs konferanse om MAT OG HELSE Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer Torsdag

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

Premisser for mestring i aktivitet

Premisser for mestring i aktivitet Premisser for mestring i aktivitet Seminar 29/9 Hordaland Idrettskrets og Idrett Bergen Sør har gleden av å presentere detaljene til høstens seminar. Tid og sted: Mandag 29/9 kl. 9.30-14.30 Idrettens Hus,

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn...

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn... Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn......det vil vi også! INFORMASJON OM TROSOPPLÆRING TIL FORELDRE MED HØRSELSHEMMEDE / DØVE BARN Du har et hørselshemmet barn og vil vite hva som er det beste

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 DYREBESKYTTELSEN NORGE AVDELING HEDMARK. Side 1

ÅRSMELDING 2008 DYREBESKYTTELSEN NORGE AVDELING HEDMARK. Side 1 ÅRSMELDING 2008 DYREBESKYTTELSEN NORGE AVDELING HEDMARK Side 1 INNHOLD 1. Foreningen Side 3 2. Formål Side 3 3. Motto: Respekt for individet Side 4 4. Styret 2008 Side 4 5. Økonomi Side 5 6. Målsetninger

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk X X X X X. kvartal 2014. X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk X X X X X. kvartal 2014. X X x Statistikk 2. kvartal 214 x Alarmtelefonen for barn og unge 2. kvartal 214 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

ADHD NORGE Nord-Trøndelag

ADHD NORGE Nord-Trøndelag ADHD Norge Storgata 10 A 0155 Oslo Grunnlagsåret: 1984 som Trøndelag fylkeslag. I 1988 Som eget fylkeslag i ÅRSRAPPORT FOR FYLKES-/LOKALLAG Navn på laget: ADHD Norge Kommunetilhørighet: Alle kommuner i

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

VEDTEKTER. Denne versjon vedtatt ved årsmøte 27.03.2012

VEDTEKTER. Denne versjon vedtatt ved årsmøte 27.03.2012 VEDTEKTER Denne versjon vedtatt ved årsmøte 27.03.2012 1. ORGANISASJONENS NAVN 1.1 Organisasjonens navn er: A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus & Behandling. Dette kan forkortes

Detaljer

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 1. Bakgrunn for prosjektet Folkehelseforum i Telemark vedtok høsten 2008 at det skulle etableres et prosjekt i Telemark for å fremme fysisk aktivitet

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

Firda fys-med senter. Brukerundersøkelse. Januar 2013

Firda fys-med senter. Brukerundersøkelse. Januar 2013 Firda fys-med senter Brukerundersøkelse Januar 2013 Om undersøkelsen Målgruppe: Brukere av Firda fys-med senter som har mottatt behandling/rehabilitering for blant annet plager med nakken Metode: Web-undersøkelse.

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 12000 heldøgns Demensplan omsorgsplasser 2015

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer