Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2012

2 ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende Sprer informasjon om spiseforstyrrelser og øker forståelsen for disse sykdommene i dagens samfunn Arbeider for å øke innsikten i og redusere de faktorer i samfunnet som kan være utløsende for spiseforstyrrelser og derigjennom forebygge utbredelse av sykdommen Søker å ivareta interessene til personer med spiseforstyrrelser og deres pårørende overfor lokale og sentrale myndigheter Driver forebyggende arbeid for å bedre barn og unges oppvekstvilkår i Norge Arbeider for utstrakt brukermedvirkning i offentlig og private råd/utvalg vedrørende spiseforstyrrelser Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser 2012

3 InnholD Oppsummering av Nøkkeltall...4 Styret...5 Komitéer og råd...5 Ansatte...5 Medlemsutvikling...5 Aktiviteter og lokale tiltak...6 Interne fagdager...8 Prosjektarbeid...8 Brukermedvirkning, samarbeid og representasjon...9 Kommunikasjon...9 Utadrettet virksomhet...11 Kurs/konferanser...11 Økonomiske bidragsytere...12 Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser 2012

4 Oppsummering av har vært preget av vekst. Vekst i antall henvendelser, vekst i antall medlemmer, vekst i utsendelse av informasjonsmateriell og vekst i besøk på nettside. Det er ingen tvil om at ROS har en viktig rolle i samfunnet generelt og ikke minst for enkeltindivider som trenger støtte i en vanskelig tid. Vi vil takke alle ansatte og frivillige for en fantastisk innsats i Dere gjør ROS til en unik organisasjon. Ikke minst vil vi takke Ingjerd Strøm Skreien som valgte å søke nye utfordringer etter 5 år som generalsekretær. I februar flyttet ROS hovedkontoret og ROS Senter for spiseforstyrrelser i Hordaland sammen i flotte nye lokaler i Strandgaten 6. Samlokalisering var svært positiv for det interne arbeidsmiljøet og vi fikk en beliggenhet som gjør det lettere for andre å besøke oss. Ingjerd Strøm Skreien og Arne Strøm gjorde en fantastisk jobb med å klargjøre lokalene og skape den hjemmekoselige atmosfæren ROS er kjent for. Som landets eneste lavterkseltilbud som retter seg mot begge kjønn og pårørende, er det viktig at de som har behov for oss, vet om oss. Som et ledd i arbeidet med å bli mer synlige, lanserte ROS nye nettsider våren Sidene fikk ny layout og alt innhold ble oppdatert. I forbindelse med dette lanserte vi også nye Facebook-sider som har en bredere appell. Vi har også vært synlige gjennom utbredt foredragsvirksomhet ovenfor skoleelever, lærere, helsesøstre, psykologistudenter, medisinstudenter, fastleger og andre. ROS går jentegangen. Fra venstre: Gerd Skeie, Line Orvedal, Ingjerd Strøm Skreien og Nina Hvidsten Et innholdsrikt år ble avsluttet med utgivelse av ROS sin første fagbok FRI! Fysisk aktivitet i behandling av spiseforstyrrelser. Boken er skrevet av Solfrid Bratland-Sanda og er en del av prosjektet Aktiv for livet. Vi er svært stolt over denne boken, som er den første i Norge som tar for seg bruk av fysisk aktivitet i behandling av spiseforstyrrelser. nøkkeltall Henvendelser* Medlemmer Utsendelser av brosjyrer *inkluderer også bestilling av informasjonsmateriell 4 Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser 2012

5 styret Landsstyret i ROS er høyeste beslutningsorgan mellom årsmøtene. Styret har i 2012 bestått av: Lene Aas, Bergen. Leder Lise Katrine Jepsen Trangsrud, Oslo. Nestleder Lise Marie S. Kværne, Oslo. Styremedlem Trygve Gjæver Pedersen, Randaberg. Styremedlem Roger Nordal, Oslo. Styremedlem Sunniva Lund Steinsvik, Bergen. Varamedlem Kari-Mette P. Foslund, Vadsø. Varamedlem Landsstyret har hatt fire ordinære styremøter i løpet av To møter har funnet sted i Bergen, og to i Oslo. Styreleder og generalsekretær har hatt jevnlige driftsmøter. Komitéer og råd Etisk Råd Etisk råd skal gi hjelp i faglige spørsmål. Rådet består av fire personer med faglig kompetanse innen spiseforstyrrelser, hvorav to av medlemmene skal ha vært berørt av spiseforstyrrelser. I 2012 har etisk råd bestått av: Cathe W. Freilem Lill Ann Welhaven Holm Line Orvedal Runi Børresen Rådet har ikke hatt saker til behandling i 2012 Valgkomité Per Møller Axelsen (Leder) Joachim Kjennerud Anne Elin Teigland Ansatte I 2012 har ROS hatt følgende ansatte: Ingjerd Strøm Skreien: Generalsekretær 80% (t.o.m 31.08) Lene Franco-Steimler: Generalsekretær 100% (f.o.m 01.09) Kamilla Alver: Organisasjonssekretær 40% (t.o.m 28.02) Camilla Line: Prosjektkoordinator 70% (t.o.m 30.04) Nina Hvidsten: Organisasjonskonsulent 100% (f.o.m 01.02) Tine Sommerfelt: Frivillighetskoordinator 80% (f.o.m 01.08) Linn Bæra: Rådgiver 80% Line Orvedal: Faglig leder/rådgiver 80% Solfrid Bratland-Sanda: Prosjektleder 40% Linn Bæra og Line Orvedal har vært tilknyttet Senter for spiseforstyrrelser i Hordaland. I tillegg til fast ansatte har Anna Barlund vært vikar på senteret i forbindelse med ferieavvikling. Ingrid Marvin har siden oktober hatt praksis på senteret i forbindelse med sitt helsecoachstudie. Medlemsutvikling Ved utgangen av 2012 hadde ROS 391 betalende hovedmedlemmer, en økning på ca 25% fra Det er dette tallet som danner basis for tilskudd fra det offentlige. Antall registrerte medlemmer er 447. Medlemskontingenten er satt til kr 200 per år. I tillegg til hovedmedlemmer har ROS 12 kollektive støttemedlemmer og 11 abonnenter på ROSinfo. I 2012 har vi hatt fokus på å inkludere informasjon om medlemsskap på alt av informasjonsmateriell. Vi har åpnet for medlemsinnmelding via SMS og vi har etablert retningslinjer som sier at brukere som kommer jevnlig til individuelle samtaler (mer enn tre ganger), skal være medlem. Vi har også hatt et større fokus på å få frem viktigheten av å bli medlem. Fylkesvis fordeling av tellende medlemmer Hordaland 178 Buskerud 11 Finnmark 4 Hedmark 7 Nordland 11 Oslo/Akershus 75 Oppland 4 Rogaland 25 Møre og Romsdal 3 Sogn og Fjordane 12 Sør-Trøndelag 5 Telemark 10 Troms 20 Vest-Agder 2 Vestfold 8 Øst-Agder 4 Østfold 11 Nord-Trøndelag 1 Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser

6 Aktiviteter og lokale tiltak Rådgivning Den landsdekkende rådgivningstelefonen blir besvart mellom kl til hver dag. De som svarer telefonen har egenerfaring og gir også råd og informasjon pr. e-post. Alle som besvarer rådgivningstelefonen får faglig veiledning. I 2012 hadde landsdekkende rådgivning 756 henvendelser på telefon og mail. Henvendelsene fordeler seg ganske jevnt mellom pårørende og de som selv er berørte. ROS Senter i Hordaland hadde 1330 henvendelser, inkludert telefon, e-post og personlige samtaler. Totalt antall henvendelser viser dermed en økning fra 1761 i 2011, til 2086 i Dette utgjør en økning på 18%. I tillegg til vår ordinære rådgivningstjeneste har Trygve Gjæver Pedersen fra ROS ressursteam hatt 59 timer med personlig veiledning fra Stavanger. Trygve gjør en fantastisk frivilig innsats. Månedsvis fordeling av henvendelser til landsdekkende rådgivning Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Distribusjon av informasjonsmateriell Etter lansering av nye nettsider erfarte vi en sterk vekst i bestilling av informasjonsmateriell. Materiellet bestilles av privatpersoner, helsestasjoner, tannklinikker, skoler, spesialenheter og andre. I 2012 hadde vi 310 henvendelser ang. bestilling av informasjonsmateriell. Dette er en økning på 270% sammenlignet med Vi sendte ut totalt brosjyrer og hefter. Likemannsarbeid Gjennom ROS Ressursteam har organisasjonen kontaktpunkter flere steder i landet. Aktiviteten til likemennene varierer fra å dele ut informasjonsmateriell, stå på stands, holde foredrag og stille opp i media, til å holde personlige veiledningssamtaler. ROS ressursteam hadde to samlinger i 2012, en i Bergen og en i Oslo. Tilbakemeldingene viser at det er viktig å møtes for å dele erfaringer og samtidig få faglig påfyll og støtte. I tillegg til medlemmer av ressursteamet har ROS frivillige som blant annet leder pårørendegrupper og deltar i brukerutvalg. I forbindelse med årsmøtet 2012 arrangerte vi årets likemannsseminar. Dette er et seminar som er åpent for alle, og er derfor en viktig inngangsport til likemannsarbeid. Tema på seminaret var ansvarliggjøring, og vi fikk høre Tine Sommerfelt fortelle om sin erfaring med selvskading og ansvaret hun tok for å finne veien ut. I tillegg hadde vi besøk av professor Ingvar Wilhelmsen som foreleste om viktigheten av å ta ansvar for eget liv. ROS ressursteam. Fra venstre: Trygve, Linn-May, Hilde, Anne, Marthe, Svein, Tine, Ingrid, Linn. I kke tilstede: Per, Michelle, Lise H, Lise G, Hanne., Benedicte, Juni. 6 Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser 2012

7 Pårørendegrupper I 2012 hadde ROS to pårørendegrupper i Oslo, en i Bergen og en på Voss. Pårørendegruppen i Frivillighetssentralens lokaler på Majorstuen, Oslo, er en åpen gruppe man kan komme inn i når som helst, uten påmelding. Gruppen møtes den første mandag hver måned og ledes av Trine Buer. Pårørendegruppen ved PIO-senteret i Oslo følger et strukturert opplegg med faste tema over åtte ganger. Kursopplegget har utgangspunkt i prosjektet Ambulerende likemann som ble finanisiert av Extrastiftelsen. Gruppen møtes første onsdag hver måned og ledes av Roger Nordal. Pårørendegruppen i Bergen holdes i ROS sine lokaler i Strandgaten 6. Dette er en åpen gruppe som ledes av Anne Teigland. Gruppen møtes første torsdag i måneden. Pårørendegruppen på Voss ble startet i 2012 og holdes i samarbeid med frivillighetssentralen på Voss, Nabobeino. Gruppen møte en gang i måneden og ledes også av Anne Teigland. I Bergen gikk hovedkontoret og senteret i Hordaland ut i gatene og delte ut brosjyrer og flyers som var trykket opp for anledningen. Disse ble også distribuert andre deler i landet av medlemmer fra ressursteamet. Mange av dem som møtes i pårørendegruppene gir uttrykk for at det betyr mye å komme sammen for å få luftet seg, finne gjenkjennelse i andres historier og å få gode råd. Nye deltagere opplever pårørendegruppene som en uformell og støttende gruppe, som også kan gi informasjon om hvor de best kan hente hjelp videre. Pårørendeseminar I 2012 har ROS holdt to pårørendeseminarer i samarbeid med Seksjon for spiseforstyrrelser, Haukeland Universitetssykehus. Seminarene som ble arrangert henholdsvis 6. juni og 15. november, fant sted på Lærings- og mestringssenteret i Bergen. Vi opplevde godt oppmøte på begge seminarene og i november oppnådde vi ny rekord med 39 deltakere. Deltagerne gir svært positive evalueringer og finner det nyttig å få en kombinasjon av informasjon fra behandlingsapparatet og historier knyttet til egenerfaring. Samtalegrupper ROS Senter i Hordaland har siden 1995 arrangert samtalegrupper for personer med spiseforstyrrelser. Vi ser at erfaringsutveksling og støtte mellom gruppemedlemmene i kombinasjon med en faglig veileder, kan bidra til at endringsprosesser settes i gang. Gruppene går over 12 uker á 2 timer og ledes av psykolog Ragnhild Inderhaug. I 2012 har ROS arrangert to samtalegrupper. Markering av verdensdagen for psykisk helse Den 10. oktober markerte vi verdensdagen for psykisk helse. ROS valgte å benytte dagen til å sette fokus på myter og fordommer om spiseforstyrrelser. Markering av verdensdagen i Bergen sentrum. Øverst: Anne Teigland. Nede fra venstre: Line Orvedal, Nina Hvidsten og Guro Sandbråten Røsten Åpen dag 23. februar holdt ROS åpen dag i de nye lokalene i Standgaten 6. Her fikk man anledning til å bli bedre kjent med ROS, hvem vi er og hva vi står for. Som en del av dagen holdt medlemmer av ressursteamet miniforedrag om sin egenerfaring med henholdsvis spiseforstyrrelser og selvskading. Temakvelder I 2012 har ROS holdt følgende temakvelder Angst og selvhjelp. Ved Manuela Wanneck fra Angstringen Norge Kroppsbevissthet. Ved psykomotorisk fysioterapaut Heidi Ann Fiske Skam. Ved sykepleier/høyskolelektor Marte Bygstad-Landro Ingen mat er farlig. Ved klinisk ernæringsfysiolog Synne Ystad Sosial angst. Ved Svein Erik Saasen fra ROS ressursteam Egenerfaring som ressurs i arbeidslivet. Ved Linn Bæra Oppmøte på temakveldene har vært svært bra, med et snitt på 15 deltagere per gang. Vi har også fått gode tilbakemeldinger på de enkelte kveldene. Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser

8 Kurs ROS har som eneste eksterne part fått opplæring i kursopplegg for mødre med spiseforstyrrelser, utviklet av Modum Bad. I 2012 hospiterte rådgivere Line Orvedal og Linn Bæra ved Modum Bad, og i januar 2013 starter en pilot av kurset. Kurset holdes i første omgang ved ROS Senter i Hordaland. Forebyggingsopplegg ved ungdomsskoler I 2012 ble forebyggingsopplegget for elever ved ungdomsskoler videreført. Forebyggingsopplegget har et helsefremmende perspektiv hvor vi ønsker å styrke ungdoms mestring og selvfølelse gjennom åpenhet og kunnskap. I tillegg setter vi fokus på holdninger rundt kropp og utseende, og gir elevene kunnskap om hvor de kan søke hjelp om de har behov for det. Følgende skoler ble besøkt i 2012: Vadmyra ungdomsskole Kjøkkelvik ungdomsskole Sandgotna ungdomsskole Olsvik ungdomsskole Kongshaugen vgs I tillegg fikk Benedicte Texnes fra ressursteamet opplæring i forebyggings-opplegget, slik at hun kan videreføre dette i østlandsområdet i Andre aktiviteter og tiltak Fotowalk: På fotowalk samles en og går på tur med kamera. Her får man mulighet til å møte andre i samme situasjon, samtidig som en får utløp for sin kreativitet. Fotowalk ble arrangert en gang per måned. Turgruppe: Turgruppen er åpen for alle som vil gå i rolig tempo og prate underveis. Gruppen møtes en gang per måned. Juleverksted: 22. november inviterte vi medlemmer til juleverksted ved senteret i Hordaland. Juleverkstedet bidro til god stemning og sosialt samvær. Dette ble organisert og ledet av en av våre engasjerte frivillige, Guro Sandbråten Røsten. Interne fagdager Gjennom interne fagdager kan ansatte ta et dypdykk i temaer og problemstillinger som man gjerne ikke har mulighet til i en travel hverdag. I tillegg er det en fin anledning for sosialt samvær mellom kolleger. ROS gjennomførte sin første interne fagdag for ansatte på Osterøy 13. og 14. juni. Temaer for fagdagen var: Tydeliggjøring av roller Retningslinjer og rutiner i forhold til henvendelser og tilgjengelighet Hvordan håndtere økt pågang Hvordan rekruttere nye medlemmer Høstens fagdag ble holdt på The HUB i Bergen 30. oktober. Tema for denne dagen var: Hva er vår visjon? Fem år fram i tid - hvor er ROS da? Hva skal være våre kjernesaker? Handlingsplan for 2013 og aktivitetsplan for jubileumsåret Kommunikasjonsstrategi Prosjektarbeid Ambulerende likemann 2012 var avslutningsåret til prosjektet Ambulerende likemann, som ble finansiert av Extrastiftelsen. Gjennom prosjektet har vi blant annet utarbeidet et konkret, temabasert opplegg for pårørendegrupper, og vi har etablert ROS ressursteam. Midlene bidro også til at vi høsten 2012 kunne ansette frivillighetskoordinator Tine Sommerfelt i 80% stilling. Tine hadde tilholdssted i Akershus og kunne da også være vår regionkontakt for Østlandet. Vi vil takke Lill Ann Welhaven Holm som fungerte som ambulerende likemann i to år, og som skapte grunnlag for videre likemannsarbeid. Videre vil vi takke Linn Bæra og Tine Sommerfelt som har æren for at ROS har etablert et nettverk av likemenn som de har delt sin kunnskap og egenerfaring med. Aktiv for livet «Aktiv for livet» er et toårig prosjekt finansiert av Extrastiftelsen. Målet med prosjektet er å øke kunnskap og kompetanse om bruk av fysisk aktivitet i behandling av spiseforstyrrelser. Prosjektet hadde oppstart , og førsteamanuensis og forsker Solfrid Bratland-Sanda er ansatt i en 40% stilling som prosjektleder. Ti prosents stilling er tillagt administrasjonen i ROS for håndtering av administrative arbeidsoppgaver, dvs den totale stillingsandelen i prosjektet utgjør et halvt årsverk. Per er prosjektet i rute i henhold til oppsatt fremdriftsplan. Det ble trykket opp og publisert en brosjyre om fysisk aktivitet og spiseforstyrrelser i august 2012, denne retter seg mot pårørende og brukere. Brosjyren ble delt ut på den nordiske konferansen om spiseforstyrrelser i København, september I tillegg ble det utarbeidet en publiseringsplan over de kanaler og instanser brosjyren skulle sendes til. Torsdag ble det holdt en fagdag om fysisk aktivitet i behandling av spiseforstyrrelser på Modum Bad. Denne dagen var et samarbeid mellom Modum Bad og ROS, og her ble fagboken «FRI! Fysisk aktivitet i behandling av spiseforstyrrelser» lansert. ROS søkte Extrastiftelsen om å få omgjøre manualen til en fagbok, og de ekstra kostnadene rundt dette tok ROS over eget budsjett. Boken koster 8 Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser 2012

9 199 + porto og kan kun bestilles via Samarbeidspartnere i prosjektet i 2012 er ROS, Modum Bad v/ psykologspesialist Kari Anne Vrabel og idrettspedagog Bjørnar Johannessen, Norges idrettshøgskole v/professor Jorunn Sundgot-Borgen, Høgskolen i Telemark v/førsteamanuensis Solfrid Bratland-Sanda, Sykehuset Telemark HF v/ psykolog Brita Rønning Iversen og Høgskolen i Buskerud v/ førstelektor Runi Børresen. Lansering av FRI! på Modum Bad. Fra venstre: Solfrid Bratland-Sand, Linn Bæra og Runi Børresen Tannhelse I 2012 fikk ROS midler fra Helsedirektoratet til to prosjekter knyttet opp mot tannhelse. Gjennom tilskudd til helsefremmende og forebyggende tiltak, ble brosjyren Tannhelse og spiseforstyrrelser oppdatert og godkjent av professor Ann-Katrin Gerd Johansson fra institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen. Brosjyren ble distribuert til 400 tannleger og tannlegekontorer i Norge, og er fremdeles tilgjengelig for bestilling via nettros.no. Via Helsedirektoratet mottok vi også midler til gjennomføring av en brukerundersøkelse om erfaringer med tannhelsetjenesten hos de som er/har vært berørt av spiseforstyrrelser. Brukerundersøkelsen ble gjennomført av Line Orvedal høsten Undersøkelsen konkluderte med at informantene i hovedtrekk etterlyser mer kunnskap om og større forståelse om spiseforstyrrelser generelt i sitt møte med tannhelsetjenesten. Videre ønsker de at tannhelsepersonell i større grad følger opp den enkelte pasient med spiseforstyrrelser, og forsikrer seg hvorvidt den enkelte får hjelp for denne problematikken evt. er i behandling. Resultatene fra brukerundersøkelsen er publisert på nettros.no, og vi ønsker også å få den publisert i Tannstikka og i ROSinfo. Brukermedvirkning, samarbeid og representasjon ROS ønsker å prioritere samarbeid og være representert i ulike fora og utvalg. Dette for å få innflytelse i ulike beslutningsorganer. ROS deltar i Helsedirektoratets arbeidsgruppe som utarbeider nye nasjonale retningslinjer for behandling av spiseforstyrrelser, og er i tillegg representert i Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser. I 2012 var organisasjonen representert i følgende brukerutvalg: Brukerutvalg Helse Bergen. Ved Line Orvedal Brukerutvalg ved Betaninen. Ved Anna Barlund Brukerutvalg RASP. Ved Linn-May Burger Avdeling for psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus Capio Fredrikstad Annet samarbeid/representasjon: Deltagelse på ledermøte i FFO. Ved Ingjerd Strøm Skreien Deltakelse på årsmøtet til FFO. Ved Per Møller Axelsen Samarbeidsmøte med Bergen kommune. Ved Lene Franco-Steimler og Line Orvedal Samarbeidsmøte med IKS i Oslo. Ved Lene Franco-Steimler Deltagelse på Jentegangen Samarbeid med LMS Helse Bergen i forbindelse med pårørendeseminarer Samarbeid med PiO-senteret angående pårørendegrupper i Oslo Samarbeid med Nabobeino frivillighetssentral i forbindelse med pårørendegrupper Voss ROS er medlem i FFO, Frivillighet Norge og Rådet for psykisk helse Kommunikasjon ROSinfo og informasjonsmateriell ROSinfo sendes ut til alle medlemmer og til alle spesialenheter for spiseforstyrrelser. I tillegg legges alle utgaver ut på nettros.no for bestilling. Tema for ROSinfo i 2012 har vært: Nr. 1/ Når mor eller far har en spiseforstyrrelse Nr. 2/ Hesteterapi mot spiseforstyrrelser Nr. 3/ Fysisk aktivitet Nr. 4/2012 Jobb og studier I tillegg har vi gitt ut et temanummer om Avhengighet Høsten 2012 inviterte vi leserne til en spørreundersøkelse angående ROSinfo. Vi fikk ca 40 tilbakemeldinger, hvor vi fikk svært positive Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser

10 resultater både på innhold og design. Når det gjaldt innhold leserene kunne tenkt seg mer av, var det råd og veiledning, egenerfaringshistorier og artikler om spiseforstyrrelser som pekte seg ut. Av innhold man kunne tenke seg mindre av, var det dikt og noveller som ble svart flest ganger. Når det gjelder brosjyremateriell har vi i 2012 oppdatert brosjyren til senteret i Hordaland og brosjyren om tannhelse og spiseforstyrrelser. Vi har produsert ny brosjyre om fysisk aktivitet og spiseforstyrrelser og vi har begynt å distribuere brosjyren Gravid/Mamma som er utarbeidet i samarbeid med Modum Bad og IKS. Nyhetsbrev og SMS-utsendelser I 2012 har vi valgt å benytte nyhetsbrev som en del av vår kommunikasjonsstrategi. Nyhetsbrevene sendes per e-post til alle medlemmer vi har registrert e-post-adresse på. Her informerer vi om aktuelle saker og aktiviteter i nærmeste framtid. Vi ser at utsendelse av nyhetsbrev fører til økt trafikk på nettsidene. I 2012 sendte vi ut tre nyhetsbrev. I tillegg til nyhetsbrev har vi fått en løsning for masseutsendelse av SMS. Denne løsningen har vi benyttet i forkant av temakvelder, der vi sender SMS og informerer om tema, tid og sted. Dette er en løsning vi utelukkende har fått positive tilbakemeldinger på. Media ROS har i 2012 vært synlig i media i følgende sammenhenger: Nettros.no Nettros.no er organisasjonens viktigste informasjonskanal. I 2012 ble Screentek valgt som ny leverandør av nettsidene, og nye sider ble lansert 26. juni. Med nye nettsider fikk vi en mer brukervennlig layout, oppdatert innhold og bedre redigeringsmuligheter. Målet med nettsidene er å gi god informasjon relatert til spiseforstyrrelser, tilby informasjonsmateriell, informere om aktiviteter og vise hva ROS kan tilby som et lavterskeltilbud. Ved implementering av nye nettsider hadde vi stort fokus på søkemotoroptimalisering, og vi ser resultater av dette ved at ROS kommer høyt opp ved søk i Google på f.eks spiseforstyrrelser. Vi benytter Google Analytics for å følge med på besøk, adferd, søkeord og så videre. På den måten kan vi kontinuerlig tilpasse sidene til det leserene ønsker. Facebook I vår valgte vi å oppdatere våre Facebook-sider og gi dem et nytt navn: ROS Støtt kampen mot spiseforstyrrelser. På dagens Facebookside har vi en bred apell. Vi deler aktuelle nyheter om spiseforstyrrelser og andre temaer knyttet til mat, kropp, selvfølelse og psykisk helse. Vi benytter også sidene til å informere om aktiviteter i ROS, og til å spre kunnskap og bryte tabuer om spiseforstyrrelser. Facebook er den viktigste kilden for trafikk til nettros.no. Mars Intervju med nettstedet framtida.no. Ved Ingjerd Strøm Skreien Intervju med Studentavisa UiO. Ved Linn Bæra Juli Artikkel i VG: Ekstremslanker seg for å få hjelp.. Ved Ingjerd Strøm Skreien NRK : Selektiv spising. Ved Ingjerd Strøm Skreien September NRK Dagsrevyen: Innslag om ortorexi på Dagsrevyen. Ved Benedicte Texnes, ROS Ressursteam Bergens Tidende: Fokus på spiseforstyrrelser. Ved Lene Franco-Steimler God morgen Norge TV2: Om skjønnhetsidealer/ kroppsfokus. Ved Benedicte Texnes, ROS ressursteam Oktober Byavisen: Om ROS og økning i antall henvendelser. Ved alle ansatte November Vi over 60: Om Elna Grønli (78) som har slitt med spiseforstyrrelser i lang tid og fått hjelp av ROS Desember Artikkel NRK Telemark: Folk med spisevegring må være fysisk aktive! Ved Solfrid Bratland- Sanda og Linn Bæra. Oppfølgingssak på NRK radio: Linn Bæra i studio Benedicte Texnes fra ROS ressursteam på God Morgen Norge, TV2 10 Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser 2012

11 Utadrettet virksomhet Utadrettet virksomhet er viktig for å spre større kunnskap og forståelse om spiseforstyrrelse, og for å oppnå større synlighet av ROS og vårt tilbud. Januar Undervisning om spiseforstyrrelser og sykelig overvekt, for fysioterapeuter HiOA. Ved Per Møller Axelsen fra ROS ressursteam. Februar Foredrag for psykologer i spesialisering ved Universitetet i Bergen. Ved Trygve Gjæver Pedersen, ROS ressursteam. Foredrag for avdelingsledere ved Avancia Sport Center, Oslo. Ved Linn Bæra. Foredrag for personlig trener-studenter ved Active Education, Oslo. Ved Linn Bæra Fjernforelesning for lærerskolestudenter ved Høgskolen i Telemark. 18 satt i salen på skolen, i tillegg fulgte 70 studenter forelesningen fra ulike steder i Norge. Foredraget ble tatt opp og vil bli benyttet ved ytterligere kull i lærerhøyskolen ved HIT. Ved Linn Bæra. Miniforedrag ved åpen dag hos ROS. Ved Tine Sommerfelt, Linn Bæra og Trygve Gjæver Pedersen fra ROS ressursteam. Mars Foredrag for psykologistudenter i Oslo. Ved Linn Bæra. Foredrag om fedme og paologisk ovespising ved Valen sykehus. Ved Per Møller Axelsen fra ROS ressursteam. April Foredrag ved helsesøsterutdanningen på Høgskolen I Bergen. Ved Line Orvedal og Linn Bæra. Foredrag for lærerstudenter ved Høgskolen i Telemark avd. Notodden. Ved Solfrid Bratland- Sanda. Foredrag på Likemannsseminar. Tema: Selvskading og ansvar. Ved Tine Sommerfelt fra ROS ressursteam. Mai Foredrag for ungdomsgruppen i håndball ved Gol og Ål idrettslag. Ved Linn Bæra. Juni Innlegg på pårørendeseminar. Ved Linn Bæra og Ingrid Sandvin fra ROS ressursteam. September Foredrag for elever ved Sagavoll folkehøgskole. Ved Solfrid Bratland-Sanda. Foredrag under Nordisk konferanse om spiseforstyrrelser i København. Ved Solfrid Bratland-Sanda. Foredrag på temakveld om sosial angst, Bergen. Ved Svein Erik Saasen fra ROS ressursteam Foredrag om ROS på Modum Bad. Ved Line Orvedal og Linn Bæra. Undervisning om sykelig overvekt og spiseforstyrrelser på etterutdanning, psykomotorisk fysioterapi HiOA. Ved Per Møller Axelsen fra ROS ressursteam. Undervisning om sykelig overvekt og spiseforstyrrelser på videreutdanning psykisk helsevern HiOA. Ved Per Møller Axelsen fra ROS ressursteam. Oktober Foredrag ved Primærmedisinsk uke Oslo, ledende kurskongress for leger og medarbeidere i primærhelsetjenesten. Ved Anne Teigland fra ROS ressursteam. Undervisning for ernringsfysiologer ved UiO. Ved Per Møller Axelsen fra ROS ressursteam. November Foredrag for lærere på Steinerskolen, Bergen. Ved Linn Bæra. Foredrag på fagdag om fysisk aktivitet I behandling av spiseforstyrrelser ved Modum Bad. Ved Linn Bæra og Solfrid Bratland-Sanda. Innlegg på pårørendeseminar. Ved Linn Bæra og Ingrid Sandvin fra ROS ressursteam. Desember Stand på fagdag om psykisk helse for studenter ved Politihøyskolen. Ved Benedicte Texnes, ROS ressursteam. I tillegg her Per Møller Axelsen hatt 16 foredrag på diverse Lærings- og mestringssentre om ROS. Foredrag ved Linn Bæra Kurs/konferanser Deltagelse på kurs og konferanser er viktig for å tilegne seg ny kunnskap og for å få faglig påfyll. I tillegg kan dette være viktige arenaer for å danne nettverk og samarbeid med andre organisasjoner. I 2012 har ansatte og medlemmer av ressursteam deltatt på følgende kurs og konferanser: Nordisk miljøterapikonferansen i Oslo (Linn Bæra og Line Orvedal) Seminaret Kroppen: Venn eller fiende i regi av Senter for spiseforstyrrelser i Stavanger (Lene Franco Steimler) IKS-fagdag i Oslo (Tine Sommerfelt, Trygve G. Pedersen, Per Møller Axelsen og Lene Franco- Steimler Frokostmøte i regi av Synlighet: Markedsføring på Facebook (Nina Hvidsten) Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser

12 Nordisk konferanse om spiseforstyrrelser i København (Solfrid Bratland-Sanda) Fagdag om fysisk aktivitet i behandling av spiseforstyrrelser på Modum Bad (Anne Teigland, Per Møller Axelsen og Benedicte Texnes) Høstkonferansen i regi av UNI Helse: Barna og deres andre. (Line Orvedal) Økonomiske bidragsytere Vi vil rette en stor takk til våre økonomiske bidragsytere. Uten dem kunne ikke ROS opprettholdt sitt viktige arbeid. I 2012 har organisasjonen fått støtte fra: 12 Årsmelding ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser 2012