InnholD. Oppsummering av Nøkkeltall...4. Styret...4. Komitéer og råd...4. Ansatte Medlemsutvikling...5. Aktiviteter og lokale tiltak...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "InnholD. Oppsummering av 2014. Nøkkeltall...4. Styret...4. Komitéer og råd...4. Ansatte... 4. Medlemsutvikling...5. Aktiviteter og lokale tiltak..."

Transkript

1 2014 ÅRSMELDING

2 ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og deres pårørende. Sprer informasjon om spiseforstyrrelser og øker forståelsen for disse sykdommene i dagens samfunn. Arbeider for å øke innsikten i og redusere de faktorer i samfunnet som kan være utløsende for spiseforstyrrelser og derigjennom forebygge utbredelse av sykdommen. Søker å ivareta interessene til personer med spiseforstyrrelser og deres pårørende overfor lokale og sentrale myndigheter. Driver forebyggende arbeid for å bedre barn og unges oppvekstvilkår i Norge. Arbeider for utstrakt brukermedvirkning i offentlig og private råd/utvalg vedrørende spiseforstyrrelser. InnholD Oppsummering av Nøkkeltall...4 Styret...4 Komitéer og råd...4 Ansatte... 4 Medlemsutvikling...5 Aktiviteter og lokale tiltak...6 Kommunikasjon...13 Oppsummering av ble et år med mange spennende utfordringer for ROS. Vi fikk egne lokaler i hovedstaden og kunne fra dag én være stolt av tilbudet vi hadde å tilby. En stor takk til Mari og Monica som sørger for at Oslo kontoret kan holde åpne dører hver dag og en ekstra stor takk til vårt styremedlem og psykolog Lars som stiller seg til rådighet for våre brukere ved å tilby gratis rådgiving hver onsdag ettermiddag/kveld. ROS har ønsket å rette et sterkere fokus mot menn og spiseforstyrrelser i Med mannlig psykolog på plass i Oslo samt en rekke temakvelder som omhandler menn og spiseforstyrrelser håper vi at vi har gjort en forskjell for de mange menn som også finner mat, kropp, trening og følelser som utfordrende i hverdagen ble også året ROS inngikk sitt første internasjonale prosjekt med en selvhjelpsorganisasjon fra Tsjekkia som har arbeidet med spiseforstyrrelser i over 20 år. Organisasjonen er knyttet til Tsjekkias største psykiatriske institutt i Praha og ledes av prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. Sammen skal våre organisasjoner etablere en Chat og videreutvikle samarbeid mellom våre organisasjoner. ROS oppsøkte også våre søsterorganisasjoner i Danmark og Sverige for å kunne få en bedre innsikt i hvordan de utvikler sine tilbud. Dette resulterte i et tettere samarbeid hvor vi nå satser mot større felles Nordiske prosjekter. Mange frivillige kontaktet ROS i Tusen takk til dere alle som har bidratt med utallige timer inn i vårt verdifulle arbeid. Vi vet det er mange som trenger vår støtte og uten motiverte frivillige har vi ikke mulighet for å nå ut i samme grad. Deres innsats er helt uvurderlig! Medlemstallet vårt fortsetter å øke! Ved årets slutt hadde 787 betalt sitt medlemskap men hele 915 medlemmer var registrert. Dette er en økning på 28 %, noe vi er svært glade for. Takk til alle dere som støtter oss gjennom medlemskap. Hver person som støtter oss genererer ca. kr i offentlig støtte og vi trenger enda flere støttemedlemmer som kan bidra til at vi kan hjelpe enda flere. Det er mange som kontakter ROS for å bestille en foredragsholder som kan gi dem en bedre innsikt i hva det vil si å leve med en spiseforstyrrelse eller ha et problematisk forhold til kropp, mat, trening og følelser. I 2014 holdt ROS ca. 40 foredrag rundt i landet fordelt på barnehager, skoler, universitet, DPS er, Frisklivssentraler, i private Helseforetak og innenfor idrettsarenaen. Vi sendte ut over informasjonsbrosjyrer til spesialisthelsetjenesten, Helsesøstre, lærere, treningssentre, pårørende m.m. ROS fortsetter sitt viktige oppdrag som bærer av brukerstemmen. Vi er hyppig representert i ulike utvalg; Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser, Nasjonalt kvalitetsregister i behandling av spiseforstyrrelser, Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av spiseforstyrrelser, Capio Anorexi senter for barn og unge, Oslo universitetssykehus, Betanien DPS, Helse Vest, Helse Bergen og Barns Beste var også året vi fikk midler fra Extrastiftelsen til å revidere vårt pårørendehefte sammen med IKS. En helt fersk utgave er nå å finne på våre nettsider. Takker dere alle for et innholdsrikt år som har dannet grunnlag for videre vekst inn i Brukermedvirkning, samarbeid og representasjon...14 Kurs/konferanser...15 Økonomiske bidragsytere

3 nøkkeltall Henvendelser* Medlemmer Utsendelse av brosjyrer *inkluderer også bestilling av informasjonsmateriell styret Landsstyret i ROS er høyeste beslutningsorgan mellom årsmøtene. Styret har i 2014 bestått av: Gro Reppen, Bergen. Leder Roger Nordal, Oslo. Nestleder Per Møller Axelsen, Oslo. Styremedlem Trygve Gjæver Pedersen, Randaberg. Styremedlem (sykemeldt) Lars Halse Kneppe, Oslo Styremedlem Benedicte Blytt, Bergen. Varamedlem (fast vikar for Gjæver Pedersen i 2014) Benedicte Texnes, Oslo. Varamedlem Landsstyret har hatt fire ordinære styremøter i løpet av To møter har funnet sted i Bergen, og to i Oslo. Styreleder og generalsekretær har hatt jevnlige driftsmøter. Komitéer og råd Etisk Råd Etisk råd skal gi hjelp i faglige spørsmål. Rådet består av fire personer med faglig kompetanse innen spiseforstyrrelser, hvorav to av medlemmene skal ha vært berørt av spiseforstyrrelser. I 2014 har etisk råd bestått av: Line Orvedal (leder) Morten Lystrup Marianne Elisabeth Bang Hauge Nathalie Ponroy Rådet har ikke hatt saker til behandling i Valgkomité Anne Teigland (Leder) Lise Larsen Nina Eknes Ramm Ansatte I 2014 har ROS hatt følgende ansatte: HOVEDKONTOR Irene Kingswick: Generalsekretær 100% Nina Hvidsten: Organisasjons- og kommunikasjonsrådgiver 100%. (I foreldrepermisjon fra Vikar: Charlotte Faaberg-Johansen.) Linn Bæra: Formidler og rådgiver 100% SENTERET I HORDALAND Line Orvedal: Faglig leder/rådgiver 80%. Ingrid Marvin: Rådgiver/ administrasjonsmedarbeider 80%. SENTERET I OSLO OG AKERSHUS Mari Ourom: Daglig leder Oslo, 20% I tillegg til fast ansatte har vi to personer i Bergen og en i Oslo som jobber med støtte fra NAVs ordning tilrettelagt arbeid, henholdsvis to og tre dager i uken. Medlemsutvikling Ved utgangen av 2014 hadde ROS 787 betalende hovedmedlemmer, en økning på ca 28% fra Det er dette tallet som danner basis for tilskudd fra det offentlige. Antall registrerte medlemmer var 915. Medlemskontingenten er satt til kr 100 per år. Det er mulig å melde seg inn i ROS via bankkortbetaling på nettros, med trekk fra mobilregningen via SMS, eller manuelt på innmeldingsskjema med ettersendt faktura. I tillegg til hovedmedlemmer har ROS 12 kollektive støttemedlemmer og 12 abonnenter på ROSinfo. Pris for kollektivt medlemskap er kr 400,- og pris for abonnement på ROSinfo er kr 240,-. Fylkesvis fordeling av tellende medlemmer Hordaland 309 Buskerud 34 Finnmark 10 Hedmark 15 Nordland 26 Oslo/Akershus 179 Oppland 13 Rogaland 40 Møre og Romsdal 18 Sogn og Fjordane 24 Sør-Trøndelag 22 Telemark 20 Troms 25 Vest-Agder 8 Vestfold 12 Øst-Agder 9 Østfold 22 Nord-Trøndelag 1 4 5

4 Aktiviteter og lokale tiltak LANDSDEKKENDE Rådgivning Den landsdekkende rådgivningstelefonen blir besvart mellom kl til 15:00 hver dag. I 2014 har telefonen også vært åpen mandag kveld fra kl 17:00 til 21:00. De som svarer telefonen har egenerfaring og gir også råd og informasjon pr. e-post. Alle som besvarer rådgivningstelefonen får faglig veiledning. I 2014 hadde landsdekkende rådgivning 886 henvendelser på telefon og mail, en økning på 19% fra Henvendelsene fordeler seg ganske jevnt mellom pårørende og de som selv er berørte. Månedsvis fordeling av henvendelser til landsdekkende rådgivning Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember ROS Senter i Hordaland hadde 1314 henvendelser, inkludert telefon, e-post og personlige samtaler. Dette er en nedgang på 11 % fra foregående år. ROS Senter i Oslo og Akershus hadde 418 henvendelser, inkludert telefon, e-post og personlige samtaler. Distribusjon av informasjonsmateriell ROS tilbyr et bredt utvalg av informasjonsmateriell. Materiellet bestilles av privatpersoner, helsestasjoner, tannklinikker, skoler, spesialenheter og andre. I 2014 hadde vi 176 bestillinger av informasjonsmateriell via nettros. Inkludert distribusjon av materiell til utdanningsinstitusjoner, behandlingssteder og lignende, sendte vi i 2014 ut totalt brosjyrer/hefter/blader. I 2014 har vi startet salg av Veileder for lærere og helsesøstre som ble finansiert av St. Thomas stiftelse. Veilederen koster kr 90,-. Etter aktiv markedsføring er denne veilederen nå blitt svært etterspurt. Revidert pårørendebok I 2014 fikk ROS og IKS innvilget midler fra Extrastiftelsen til revidering av Veileder for pårørende, samt utarbeidelse av en brosjyre for pårørende. Boken gjennomgikk en omfattende revidering og er nå en oppdatert og omfattende veileder for dem som er pårørende til en med en spiseforstyrrelse. Boken er til salgs via vår nettside til kr 150,- Likeperson- og frivillighetsarbeid Våre frivillige er delt opp i to grupper, ROS Ressursteam og Frivillige. De frivillige bidrar med alt fra å stå på stands, holde pårørendegrupper, skrive i ROSinfo, sitte i brukerutvalg, distribuere informasjonsmateriell og holde åpne kvelder, til å besvare rådgivningstelefon, holde individuelle veiledningssamtaler og hjelpe til med administrative oppgaver. De frivillige som er medlem i ROS Ressursteam, driver i hovedsak med utadrettet virksomhet, enten via foredrag eller å stille opp i media. I 2014 ble det holdt tre samlinger for frivillige/ ressursteam i region vest og tre samlinger i region øst. I tillegg hadde vi vår første samling for frvillige i Trondheimsregionen. Via våre frivillige har organisasjonen kontaktpunkter flere steder i landet. Totalt har de frvillige bidratt med 2657 timer med frivillig innsats for ROS i Dette inkluderer styrearbeid, årsmøte, ressursteamsamlinger. Tatt i betraktning en timepris på kr 250, utgjør dette en samlet verdi på kr REGION VEST I region Vest er vårt senter i Hordaland utgangspunkt for all aktivitet. Innbyggere fra region vest er sterkt representert blant våre medlemmer og blant dem som tar kontakt for råd og veiledning. I region Vest har vi et et tett og godt samarbeid med seksjon for spiseforstyrrelser ved Haukeland univeristetssykehus. Temakvelder I 2014 har ROS holdt følgende temakvelder i regi av senteret i Hordaland: Veien ut av skammen v/marius Nord Melaas fra ROS. Om selvfølelse v/psykolog Asle Halvorsen. Mindfulness og mindful eating v/irene Kingswick fra ROS. Psykodrama ved psykodramaterapeut Christel Møvik-Olsen. Høysensitivitet og spiseforstyrrelser v/maria Ytre-Hauge fra ROS og Trude Sletteland fra Impulssenteret i Bergen. Frisklivssentralen i Bergen v/ Menn og spiseforstyrrelser v/ psykolog Lars Halse Kneppe. Akupunktur i behandling av spiseforstyrrelser v/akupunktør Svante Hjertaker Oppmøte på temakveldene har vært bra, med alt fra 5 til 25 deltagere. Vi har også fått gode tilbakemeldinger på de enkelte kveldene Pårørendegruppe Pårørendegruppen i Bergen holdes i ROS sine lokaler i Strandgaten 6. Dette er en åpen gruppe som ledes av Anne Teigland. Gruppen møtes første torsdag i måneden. Pårørendeseminar I 2014 har ROS holdt to pårørendeseminarer i samarbeid med Seksjon for spiseforstyrrelser, Haukeland universitetssykehus. Seminarene som ble arrangert henholdsvis 12. juni og 13. november, fant sted på Lærings- og mestringssenteret i Bergen. Vi opplevde godt oppmøte på begge seminarene og som tidligere gir deltagerne svært positive evalueringer. Mange finner det nyttig å få en kombinasjon av informasjon fra behandlingsapparatet, og historier knyttet til egenerfaring. Kurs Kurs, mindfulness og overspising I 2014 ble det arrangert to kurs i mindfulness og overspising. Kurset hadde åtte deltagere og gikk over åtte ganger. Kursleder var Irene Kingswick. Samtalegrupper ROS Senter i Hordaland har i 2014 arrangert to samtalegrupper med 6-8 deltagere. I samtalegruppene kan man jobbe seg ut av spiseforstyrrelsen sammen med andre. Gruppene går over 12 uker á 2 timer og ledes av psykolog Ragnhild Inderhaug. Dialogforum med DPSer Erfaringen og kompetanse rundt spiseforstyrrelser har vært varierende på BUP OG DPS, og med en travel klinisk hverdag kan det være utfordrende å hente ny kunnskap utenfra. På bakgrunn av dette har ROS og seksjon for spiseforstyrrelser ved Haukeland universitetssykehus invitert til dialogforum med alle DPSer i Hordaland fylke. I 2014 har Linn Bæra fra ROS og psykolog Asle Halvorsen fra Haukeland turnert alle DPSene i fylket. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på dette og hos enkelte DPSer har vi hatt to besøk. ASLE OG LINN har fått svært gode tilbakemeldinger på sine besøk til DPSene i Hordaland. I 2015 står BUPene for tur. Poliklinikk for overvekt I 2014 har Linn Bæra fra ROS vært fast innslag ved livsstilsendringsprogrammet ved poliklinikk for overvekt ved Haukeland universitetssykehus. Fire ganger i året underviser ROS om spiseforstyrrelser 6 7

5 der vi blant annet fokuserer på sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger. Vi er også inne på temaene skam og selvfølelse, og gir konkrete øvelser og verktøysom pasientene kan ha nytte av i sin hverdag. Individuelle samtaler Ved ROS sitt senter i Hordaland er individuelle samtaler en svært viktig del av tilbudet. Personene som kommer til individuelle samtaler forholder seg til samme person hver gang, og samtalene har en varighet på 45 minutter. Man kan som regel komme til oppfølgingssamtale annen hver uke, avhengig av hvor stor pågangen er. Innholdet i samtalen vil variere ut i fra behov, men generelt inneholder en individuell samtale: praktiske råd omkring behandlingsmuligheter kartlegging av ambivalens bevisstgjøring av egen situasjon hjelp til selvhjelpsøvelser utforsking av motivasjon for endring ansvarliggjøring og fokus på egne ressurser Sist men ikke minst, ønsker vi å spre HÅP! Du kan bli frisk fra en spiseforstyrrelse. I 2014 ble det gjennomført 634 individuelle samtaler ved senteret i Hordaland. Utadrettet virksomhet Januar Foredrag for psykologer i spesialisering, Bergen v/linn Bæra. Internundervisning for kriminalomsorgen/ friomsorgen i Bergen v/linn Bæra. Mars Foredrag ved Høyskolen i Sogn og Fjordane ang. psykisk helse og spiseforstyrrelser v/linn Bæra. APRIL Tverfaglig internundervisning om spiseforstyrrelser ved ungdomsskoler i Fjell kommune v/linn Bæra. Foredrag om matens funksjon i familien, ved Frisklivssentralen i Bergen v/linn Bæra. Foredrag om Selvfølelse blant barn og unge, for foreldre ved Nygårdslien skole v/linn Bæra. Internundervisning ved Solli DPS v/linn Bæra. Internundervisning ved Askøy rus og psykiatritjeneste v/linn Bæra. MAI Foredrag Fysisk og psykisk sult ved Frisklivssentralen i Bergen v/linn Bæra. JUNI Foredrag ved helsesøsterutdanningen ved Høyskolen i Bergen v/silje Cathrin Nilsen. SEPTEMBER Foredrag om barn og unges selvfølelse og holdninger til kropp for foreldre og barnehageansatte v/linn Bæra. Undervisning sor helsesøstre ved Kropp- og selvfølelse-utdanningen v/linn Bæra. Foredrag for to klasser ved Lønborglien vgs. v/ Linn Bæra Undervisning om spiseforstyrrelser, selvfølelse og grenser for VG1 helsefag Askøy v/linn Bæra. Undervisning om spiseforstyrrelser, selvfølelse og grenser for VG1 helsefag Danielsen v/linn Bæra. DESEMBER Undervisning om spiseforstyrrelser, selvfølelse og grenser for VG1 og VG2 helsefag Askøy, v/ Linn Bæra. Frivillig arbeid I region Vest har frivillige bidratt med 911 timers innsats i En verdi av kr REGION SØR-ØST ROS har lenge hatt aktiviteter og flotte ressurspersoner i region Øst, men har manglet et fysisk tilholdssted. Det var derfor med stor glede vi åpnet vårt nye senter i Oslo og Akershus 15 mars Senteret vil følge modellen til Senteret i Hordaland, og være et lavterskeltilbud hvor man kan komme til individuelle samtaler, temakvelder, kurs og andre arrangementer. Det nye senteret vil også være utgangspunkt for all aktivitet i region Sør-Øst. Åpning av senteret som ligger sentralt plassert i storgata i oslo sentrum. Temakvelder I 2014 har ROS holdt følgende temakvelder i Oslo Fysisk aktivitet og spiseforstyrrelser v/mari Ourom og Ane Ringstad Næss fra ROS The trauma of love - veien fra å overleve til å leve v/mira Tveitane Mentalisering og spiseforstyrrelser v/psykiater Finn Skårderud Selvfølelse v/linn Bæra. Kunstterapi i behandling av spiseforstyrrelser v/ kunstterapeut Åse Minde. Høysensitivitet og spiseforstyrrelser v/maria Ytre-Hauge. Individuelle samtaler Ved ROS sitt senter i Oslo og Akershus er individuelle samtaler en svært viktig del av tilbudet. Personene som kommer til individuelle samtaler forholder seg til samme person hver gang, og samtalene har en varighet på 45 minutter. Man kan som regel komme til oppfølgingssamtale annen hver uke, avhengig av hvor stor pågangen er. Innholdet i samtalen vil variere ut i fra behov, men generelt inneholder en individuell samtale: praktiske råd omkring behandlingsmuligheter kartlegging av ambivalens bevisstgjøring av egen situasjon hjelp til selvhjelpsøvelser utforsking av motivasjon for endring ansvarliggjøring og fokus på egne ressurser Ved senteret i Oslo og Akershus kan de også tilby kreative samtaler og samtaler med mannlig psykolog; Kreativ samtale I den kreative samtalen vil man få muligheter til å uttrykke seg gjennom tegning, maling, collage, tekst, kunstkort og plastisk materiale. Samtalen består av en innledende samtale, en skapende aktivitet og en avsluttende samtale. Holdes av kunstterapeut og pedagog Ingrid Thormodsen. Samtaler med mannlig psykolog Høsten 2014 startet senteret i Oslo og Akershus opp samtaletilbud med psykolog Lars Halse Kneppe, som har forsket på menn og spiseforstyrrelser. Ved å ha mulighet til å snakke med en mann med spesialkompetanse på feltet, håper vi at flere menn tar steget for å søke hjelp. Kneppe tilbyr samtaler hver onsdag ettermiddag. Dette tilbudet er svært populært. I 2014 ble det gjennomført 191 individuelle samtaler ved senteret i Oslo og Akershus. 8 9

6 Pårørendegrupper I 2014 hadde ROS to pårørendegrupper i Oslo Pårørendegruppen i Frivillighetssentralens lokaler på Majorstuen, Oslo, er en åpen gruppe man kan komme inn i når som helst, uten påmelding. Gruppen møtes den første mandag hver måned og ledes av Trine Buer. Pårørendegruppen ved PIO-senteret i Oslo følger et strukturert opplegg med faste tema over åtte ganger. Gruppen møtes første onsdag hver måned våren 2014, og var ledet av Roger Nordal. Mange av dem som møtes i pårørendegruppene gir uttrykk for at det betyr mye å komme sammen for å få luftet seg, finne gjenkjennelse i andres historier og å få gode råd. Nye deltagere opplever pårørendegruppene som en uformell og støttende gruppe, som også kan gi informasjon om hvor de best kan hente hjelp videre. Kurs Kurs, Veien videre Veien videre er et todagers mestringskurs for personer som selv har en spiseforstyrrelse. Kurset ble arrangert i Oslo av kursleder Linn Bæra. Kurs, mindfulness og overspising Våren 2014 ble det arrangert kurs i mindfulness og overspising i Oslo. Kurset hadde åtte deltagere og gikk over åtte ganger. Kursleder var Irene Kingswick. Utadrettet virksomhet JANUAR Undervisning om psykisk helse og spiseforstyrrelser for Valler vgs. v/anna Barlund. Forelesning om spiseforstyrrelser ved Tåsenåsen ungdomsskole v/ane Ringstad Næss. FEBRUAR Undervisning for helsesøstre, Oslo v/linn Bæra. Foredrag om patologisk overspising ved LMS Oslo Universitetssykehus og LMS Sykehuset i Østfold v/per Møller Axelsen Foredrag om ROS og patologisk overspisning til pårørende ved Senter for sykelig overvekt, Oslo Universitetssykehus v/per Møller Axelsen Innlegg i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse og omsorgstjenesten v/per Møller Forelesning Nesodden v/ane Ringstad Næss Mari og ANE holder foredrag om ros og spiseforstyrrelser for sagavoll folkehøgskole. MARS Åpent hus ifbm åpning av senter. Foredrag ved psykolog Lars Halse Kneppe, Linn Bæra fra ROS og forfatter Kristian Fjellanger. Undervisning av klinisk ernæringsstudenter ved Universitetet i Oslo v/per Møller Temakveld om emosjonell spising og overspising ved Oslo Universitetssykehus Ullevål, v/per Møller Temakveld om emosjonell spising og overspising ved Oslo Universitetssykehus Aker, v/per Møller Temakveld for pårørende til sykelig overvektige ved Oslo Universitessykehus Aker, v/per Møller APRIL 4 x foredrag Styrk selvfølelsen ved Ål Håndballcup v/linn Bæra. Foredrag om spiseforstyrrelser og sykelig overvekt ved Sykehuset Østfold, v/per Møller Informasjon om ROS og egenerfaring som patologisk overspiser, LMS Oslo Universitetssykehus v/per Møller Undervisning om spiseforstyrrelser ved Høyskolen i Oslo og Akershus v/per Møller Axelsen Foredrag om spiseforstyrrelser og skam for 9.klasse ved Rommen skole, v/benedicte Texnes. MAI Todagerskurs for Active Education Oslo, v/mari Ourom og Ane Ringstad Næss. JUNI Temakveld for pårørende til sykelig overvektige ved Oslo Universitessykehus Aker, v/per Møller Informasjon om ROS og egenerfaring som patologisk overspiser, LMS Oslo Universitetssykehus v/per Møller Deltagelse i debatt om brukermedvirkning ifbm Europride v/per Møller AUGUST Foredrag Norges Idrettshøyskole v/ane Ringstad Næss SEPTEMBER Undervisning om spiseforstyrrelser for elever ved psykomotorisk fysioterapi ved Høyskolen i Oslo og Akershus v/per Møller Foredrag om spiseforstyrrelser og sykelig overvekt ved Sykehuset Østfold, v/per Møller Fagkveld for Aleris Ungplan og bo i Lillesand. V/Ane Ringstad Næss og Mari Ourom. Informasjon om ROS og egenerfaring som patologisk overspiser, LMS Oslo Universitetssykehus v/per Møller Foredrag om selvfølelse, kroppspress og stress. Ved Åpent hus Hemsedal v/linn Bæra. Foredrag om emosjonell spising ved Oslo Universitetssykehus. V/Per Møller Foredrag for internasjonaler studenter ved Høyskolen i Oslo og Akershus, om bruk av interesseorganisasjoner i pasient- og pårørendeopplæring v/per Møller Fremføring/foredrag Det friske i det syke på Faglig Forum, sykehuset Telemark v/juni Raak Høiseth. Foredrag ved Primærmedisinsk uke i Oslo, om å være pårørende til en med spiseforstyrrelser v/anne Teigland. Foredrag for Heseutvalget v/mari Ourom og Ane RIngstad Næss. Foredrag ved Sagavoll folkehøgskole v/mari Ourom og Ane Ringstad Næss. Foredrag for Energihuset treningssenter på Nesodden v/mari Ourom. NOVEMBER Foredrag på Telemark international school v/ane Ringstad Næss. Workshop Mestring - gjennom fokus, balanse og bevegelsesglede for idrettsutøvere på Ål v/linn Bæra. Foredrag om spiseforstyrrelser som en del av behandlingen av sykelig overvekt på pårørendekveld ved Oslo Universitetssykehus v/per Møller Foredrag om spiseforstyrrelser som en del av behandlingen av sykelig overvekt, for pasienter ved Sykehuset Østfold. Frivillig arbeid I region Sør-Øst har frivillige bidratt med 1691 timers innsats i En verdi av kr Jeg ser deg Du er ikke alene Du trenger ikke si noe Jeg ser deg Jeg vil alltid være med deg Du er ikke alene Du gjør meg sterk La meg støtte deg Slipp meg inn Jeg ser deg Linn 10 11

7 REGION MIDT-NORGE ROS har stort fokus på økt aktivitet i Midt-Norge. Høsten 2014 ble det holdt samling av frivillige i region regionen, med mål om å opprette en fast base av frivillige som kan bidra til økt aktivitet her. Samlingen ble holdt i Trondheim og resulterte i fire faste frivillige som vil jobbe videre for ROS i Temakveld Hvordan styrke egen selvfølelse v/linn Bæra Kurs Kurs, Veien videre Veien videre er et todagers mestringskurs for personer som selv har en spiseforstyrrelse. Kurset ble arrangert i Trondheim av kursleder Linn Bæra. Utadrettet virksomhet SEPTEMBER Fremføring/foredrag Det friske i det syke for videreutdanning psykisk helsearbeid ved Høyskolen i Sør-Trøndelag v/juni Raak Høiseth. Fremføring/foredrag Det friske i det syke for ergoterapistudenter ved Høyskolen i Nord-Trøndelag v/juni Raak Høiseth. NOVEMBER Fremføring/foredrag Det friske i det syke for master i psykisk helsearbeid ved Høyskolen i Nord-Trøndelag v/juni Raak Høiseth. Frivillig arbeid I region Midt-Norge har frivillige bidratt med 35 timers innsats i En verdi av kr 8 750,-. REGION NORD Gjennom ukentlige henvendelser per telefon og e-post erfarer vi behov for ROS i Nord. Dette gjelder både helse- og treningsfaglig personell, pårørende og dem som selv har en spiseforstyrrelse. Vi ser også et økende antall personer fra region Nord som besøker være nettsider og følger oss i sosiale medier. I 2014 har vi sendt ut en rekke informasjonsmateriell til helsevesen, skoler, treningssentre og til privatpersoner i region Nord. Vi jobber målrettet for økt synlighet og aktivitet i denne regionen. Utadrettet virksomhet Presentasjon av ROS ved Nordlandssykehust Bodø. V/Irene Kingswick. Frivillig arbeid I region Nord har frivillige bidratt med 20 timers innsats i En verdi av kr Kommunikasjon Nettros.no Målet med nettros.no er å gi god informasjon relatert til spiseforstyrrelser, tilby informasjonsmateriell, informere om aktiviteter og vise hva ROS kan tilby som et lavterskeltilbud. I 2014 hadde ROS besøk på vår hjemmeside en økning på 40% siden Av alle besøk var 63,8% nye besøk mens 36,2% var returnerende besøkende. De mest besøkte sidene på nettros er sidene som omhandler spiseforstyrrelser, behandling, samt sidene for pårørende. Vi benytter Google Analytics for å følge med på besøk, adferd, søkeord slik at vi kontinuerlig kan oppdatere innhold etter det leserne søker og ønsker. Sosiale medier På vår Facebook-side hadde vi i 2014 en formidabel økning fra 3423 følgere ved starten av året, til 7520 følgere per På våre Facebook-sider deler vi aktuelle nyheter om spiseforstyrrelser og andre temaer knyttet til mat, kropp, selvfølelse og psykisk helse. Vi benytter også sidene til å informere om aktiviteter i ROS, og til å spre kunnskap og bryte tabuer om spiseforstyrrelser. Facebook er den viktigste kilden for trafikk til nettros.no.i 2014 har vi også hatt økt fokus på Instagram. Her deler vi bilder fra ulike arrangementer og hverdagen i ROS ROSinfo ROSinfo sendes ut til alle medlemmer, til alle spesialenheter for spiseforstyrrelser og til enkelte DPSer, helsestasjoner og utdanningsinstitusjoner. I tillegg legges alle utgaver ut på nettros.no for bestilling. ROSinfo ligger også tilgjengelig i bla-bar pdf-versjon via nettros. Nyhetsbrev og SMS-utsendelser Utsending av nyhetsbrev er en del av vår kommunikasjonsstrategi. Nyhetsbrevene sendes per e-post til alle medlemmer vi har registrert e-postadresse på. Her informerer vi om aktuelle saker og aktiviteter i nærmeste framtid. I tillegg til nyhetsbrev har vi en løsning for masseutsendelse av SMS. Denne løsningen benytter vi blant annet i forkant av temakvelder og andre arrangementer. Media ROS har i 2014 vært synlig i media i følgende sammenhenger: FEBRUAR Intervju med Irene Kingswick av VG, ang menn og spiseforstyrrelser. Intervju med Irene Kingswick av VG, ang sosiale mediers påvirkning på spiseforstyrrelser Intervju med Irene Kingswick av NRK Sør-Trøndelag ifbm. verdensdagen for spiseforstyrrelser MARS Kronikk på NRK Ytring ang. 5:2-dietten. V/Line Orvedal og Nina Hvidsten Radiodebatt på NRK P1 ang. 5:2 dietten, v/linn Bæra. Tema for ROSinfo i 2014 har vært: Nr. 1/ Det perfekte Nr. 2/ Nære relasjoner Nr. 3/ Kropp Nr. 4/ Stress Årets utgaver ble trykket i 1600 eksemplarer. juni raak høiseth fremfører foredraget det friske i det syke for ansatte i Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. TIL ROSINFO MEd fokus det perfekte, var vi så heldige å fikk bruke gatekunstneren dolk sitt bilde baclava til forsiden. Et bilde som for oss illustrerte masken vi tar på oss med håp om å passe inn og bli akseptert

8 APRIL Deltagelse på p4-nyhetene, om menn og spiseforstyrrelser. V/Per Møller Axelsen JUNI På NRK Dagsrevyen ang. ortorexi og trening. V/Linn Bæra. Intervju med Gatemagasinet i Oslo v/irene Kingswick. JULI Intervju i VG ang. spiseforstyrrelser om sommeren v/irene Kingswick Portrettintervju i Hallingdølen med Linn Bæra. Om hennes historie og arbeid i ROS. NOVEMBER Intervju i VG om spiseforstyrrelser v/irene Kingswick. Artikkel i VG om overspising v/per Møller DESEMBER Kommentarer rundt forskning og thinspiration på ABC-nytt v/linn Bæra. Linn Bæra om hvordan håndtere spiseforstyrrelser i julen, i VG helg. brukermedvirkning, samarbeid og representasjon ROS ønsker å prioritere samarbeid og være representert i ulike fora og utvalg. Dette for å få innflytelse i ulike beslutningsorganer. I 2014 har ROS vært medlem i FFO, Frivillighet Norge og Rådet for psykisk helse. Gjennom medlemskap i disse paraplyorganisasjonene står vi sterkere når det gjelder å kunne påvirke beslutninger som er viktige for våre brukere. Via dem får vi mulighet til å utforme krav og spørsmål til myndigheter, delta i høringer og arbeidsgrupper som kan fremme våre brukeres sak. I 2014 har Irene Kingswick og Per Møller Axelsen deltatt aktivt på møter med disse organisasjonene. ROS har ellers vært representert ved: Dialogmøte Helsedirektoratet. Tema: Pårørendes behov. V/Roger Nordal. Dialogmøte med Bergen Venstre ang psykisk helse i kommunen v/line Orvedal og Irene Kingswick. Dialogmøte med Arbeiderpartiet ang frivillighet v/monica Linderg. Arbeid i regi Helsedirektoratets prioriteringssveileder for sykelig overvekt, fokus spiseforstyrrelser. V/Per Møller Axelsen ROS deltar også i to svært viktge fora: Helsedirektoratets arbeidsgruppe som utarbeider nye nasjonale retningslinjer for behandling av spiseforstyrrelser v/linn Bæra, og Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser v/line Orvedal og Irene Kingswick. I 2014 vårt ble vårt første internasjonale samarbeid etablert med en NGO fra Tsjekkia/Praha i Sammen med disse søker vi midler til å utvikle en chat-løsning for våre brukere. I 2014 var organisasjonen representert i følgende brukerutvalg: Brukerutvalg Helse Bergen. Ved Line Orvedal. Herunder deltagelse i: - arbeidsgruppe om «kommunikasjon og etikk» i Helse Bergen. - arbeidsgruppe knyttet til «Barnas energisenter» som har med nybygg i forbindelse med nytt barnesenter/klinikk. - samarbeidsutvalget for ROS representert på innspillskonferansen til familie- og kulturfraksjonen på Stortinget. Tema var frivillighetsarbeid, og sammen med andre organisasjoner understreket vi viktigheten av forenkling slik at vi får mest mulig tid til å drive frivillig aktivitet, og kan redusere tid brukt til administrasjon. Bergensregionene i forbindelse med samhandlingsreformen og avtaleverk mellom HB og kommunene. Brukerutvalg ved Betaninen. Ved Guro Sandbråten Røsten. Brukerutvalg RASP, Oslo Universitetssykehus. Ved Linn-May Burger. Representant for referansegruppen Barns beste. Ved Mari Ourom. Avdeling for psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus. Ved Lill-Ann Welhaven Holm. Brukerutvalg Oslo Universitetssykehus. Ved Ane Ringstad Næss. Capio Fredrikstad. Ved Juni Raak Høiseth og Linn-May Burger. Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser. Ved Irene Kingswick Brukerrepresentant i prosjekt ved regional enhet for spiseforstyrrelser i Levanger. Kurs/konferanser Deltagelse på kurs og konferanser er viktig for å tilegne seg ny kunnskap og for å få faglig påfyll. I tillegg kan dette være viktige arenaer for å danne nettverk og samarbeid med andre organisasjoner. I 2014 har ansatte og medlemmer av ressursteam deltatt på følgende kurs og konferanser: Topplederkonferanse i regi av Frivillighet Norge v/irene Kingswick Mindfulness og mindful eating med Geneen Roth i USA v/irene Kingswick Nordisk miljøterapikonferanse v/monica Lindberg og Mari Ourom. Brukerorganisasjonskonferanse i regi av NAPHA og Erfaringskompetanse. V/Irene Kingswick og Monica Lindberg. Kurs: Psykologisk førstehjelp 8-18 år. V/Linn Bæra og Line Orvedal Nordisk konferanse for spiseforstyrrelser i Stockholm v/irene Kingswick. Kursrekke om behandling av traumer og spiseforstyrrelser i regi av RASP v/line Orvedal og Irene Kingswick. Kurs om somatiske aspekter ved en spiseforstyrrelse v/mari Ourom og Monica Lindberg. Kurs i ledelse med hjerne og hjerte med psykolog Susan Hart v/irene Kingswick. Konferanse om sykelig overvekt hos barn og voksne i Tønsberg, v/per Møller Kurs om brukermedvirkning i Gjøvik v/ane Ringstad Næss og Mari Ourom. Kurs om Familiens betydning hos personer med spiseforstyrrelser i regi av RASP v/mari Ourom. Konferanse KS Oslo om samspill og samskapningmellom frivillig og kommunal sektor, v/mari Ourom. Forskningsseminar RASP v/mari Ourom. Forskning i fjæra via Helsedirektoratet v/linn Bæra

9 Økonomiske bidragsytere Vi vil rette en stor takk til våre økonomiske bidragsytere. Uten dem kunne ikke ROS opprettholdt sitt viktige arbeid. I 2014 har organisasjonen fått støtte fra: Hos ROS kan du snakke med en som forstår!

InnholD. Oppsummering av Nøkkeltall...4. Styret...4. Komitéer og råd...4. Ansatte Medlemsutvikling...4. Aktiviteter og lokale tiltak...

InnholD. Oppsummering av Nøkkeltall...4. Styret...4. Komitéer og råd...4. Ansatte Medlemsutvikling...4. Aktiviteter og lokale tiltak... 2014 ÅRSMELDING ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende. Sprer informasjon om spiseforstyrrelser og

Detaljer

ROS HANDLINGSPLAN 2014

ROS HANDLINGSPLAN 2014 ROS HANDLINGSPLAN 2014 Hovedmål: 1. Aktivitet og synlighet i alle regioner. 2. Sysselsette en full stilling ved kontoret i Oslo. 3. Rekruttere frivillige i Midt-Norge og Nord-Norge. 4. Kommuneseminar til

Detaljer

Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende.

Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende. ÅRSMELDING 2013 ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende. Sprer informasjon om spiseforstyrrelser og

Detaljer

Sprer informasjon om spiseforstyrrelser og øker forståelsen for disse sykdommene i dagens samfunn.

Sprer informasjon om spiseforstyrrelser og øker forståelsen for disse sykdommene i dagens samfunn. ÅRSMELDING 2015 ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser Er en interesseorganisasjon for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, for alle som har et problematisk forhold til kropp, mat, følelser eller

Detaljer

ROS HANDLINGSPLAN 2015

ROS HANDLINGSPLAN 2015 ROS HANDLINGSPLAN 2015 Hovedmål: 1. Aktivitet og synlighet i alle regioner. 2. Sysselsette en full stilling ved kontoret i Oslo. 3. Rekruttere frivillige i Midt-Norge og Nord-Norge. 4. Prioritere søknader

Detaljer

Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende

Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende ÅRSMELDING 2012 ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende Sprer informasjon om spiseforstyrrelser og

Detaljer

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår!

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår! Årsmelding 2011 Hos ROS kan du snakke med en som forstår! ROS SKAL virke som en interesseorganisasjon for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende spre informasjon om spiseforstyrrelser

Detaljer

Er et lavterskeltilbud som tilbyr gratis rådgivning via ulike kanaler, nasjonalt og lokalt.

Er et lavterskeltilbud som tilbyr gratis rådgivning via ulike kanaler, nasjonalt og lokalt. ÅRSMELDING 2016 ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser Er et lavterskeltilbud som tilbyr gratis rådgivning via ulike kanaler, nasjonalt og lokalt. Er en interesseorganisasjon for de som har eller har hatt

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på!

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! Velkommen til høstens/vinterens kurs i Oslo Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! For mange er kurs i IKS en viktig

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

PSYKISK HELSE, KULTUR OG MIGRASJON

PSYKISK HELSE, KULTUR OG MIGRASJON PSYKISK HELSE, KULTUR OG MIGRASJON Drammen, 19. april 2015. Etterutdanningskurs for tospråklige lærere som underviser i samfunnskunnskap Modul 1 og 2 Nasrettin Sønmez, psykologspesialist Innholdet i foredraget

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Sluttrapport. Skolebarn og sorg. Tema: Opptrykk av informasjonshefte om barns sorg med veiledning i hvordan hjelpe barna til å mestre sorgen

Sluttrapport. Skolebarn og sorg. Tema: Opptrykk av informasjonshefte om barns sorg med veiledning i hvordan hjelpe barna til å mestre sorgen Sluttrapport Skolebarn og sorg Tema: Opptrykk av informasjonshefte om barns sorg med veiledning i hvordan hjelpe barna til å mestre sorgen Prosjektnummer: 2011/1/0465 Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektleder:

Detaljer

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag)

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Aktuelle saker 2014 UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Valgt styre med 5 representanter og en ansatt i 20% Har kontakt med skoler i alle 19 fylker Kontakt mot NIF og

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Om døvblindhet Cirka 500 personer med døvblindhet er brukere av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Døvblindhet er en spesifikk funksjonshemming. Døvblindhet

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer Lite fokus

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol, Dato: videre utvikling

Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol, Dato: videre utvikling Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol, 75 51 29 00 Dato: 10.6.2011 Styresak 74-2011 Brukermedvirkning i Helse Nord videre utvikling Bakgrunn for saken Brukermedvirkning

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen CFS/ME Rehabilitering Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen Oppsett for dagen LMS Teoretisk forankring Standard metode Kurstilbud

Detaljer

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret Lyst på livet prosjektleder Trulte Konsmo Livscafé - av og for pensjonister Grupper på 8-12 pensjonister/ andre arbeider med å utvikle gode vaner og livsglede.

Detaljer

Workshop 1, spørsmål 1:

Workshop 1, spørsmål 1: Workshop 1, spørsmål 1: Hvordan ønsker dere å samarbeide med Kreftforeningen? 1. Nettforum. a- for kreftkoordinatorer, støtte til å finne gode IKT løsninger der alle kan ha tilgang b- Bygge opp et nettforum

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Læring- og mestring i pasientforløp https://www.youtube.com/watch?v=rdazy3sm0g0

Læring- og mestring i pasientforløp https://www.youtube.com/watch?v=rdazy3sm0g0 Læring- og mestring i pasientforløp https://www.youtube.com/watch?v=rdazy3sm0g0 Lærings- og mestringssenteret Leder Lene Pedersen Rådgiver Tone Bentzen Hvorfor læring- og mestring? - Økende antall lever

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 4-2016 Møtedato: 15.09.2016 Journalnr.: 2016/305 Saksliste FUG-sak 37/2016 FUG-sak 38/2016 FUG-sak 39/2016 FUG-sak 40/2016 FUG-sak 41/2016 FUG-sak 42/2016 FUG-sak 43/2016

Detaljer

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2012 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

Aust-Agder. Velkommen til årsmøte i Mental Helse Aust-Agder på Kroverten Hisøy

Aust-Agder. Velkommen til årsmøte i Mental Helse Aust-Agder på Kroverten Hisøy Aust-Agder Velkommen til årsmøte i Mental Helse Aust-Agder 08.03.2017 på Kroverten Hisøy Årsberetning for Mental Helse Aust Agder 2016 Fylkesstyret 2016/17 har bestått av: Funksjon: Navn: Sted På valg:

Detaljer

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Her finner du oversikt over tildelte tilskudd etter denne ordningen På Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) budsjett er det satt

Detaljer

LHL Astma og Allergi. Hva kan vi som pasient og interesseorganisasjon tilby pasienter og pårørende. Helle S. Grøttum

LHL Astma og Allergi. Hva kan vi som pasient og interesseorganisasjon tilby pasienter og pårørende. Helle S. Grøttum LHL Astma og Allergi Hva kan vi som pasient og interesseorganisasjon tilby pasienter og pårørende Helle S. Grøttum 1 Landsforeningen for hjerte - og lungesyke, LHL Et bedre liv Foto:: Anders Bergersen

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

TRS Et kompetansesenter for sjeldne diagnoser

TRS Et kompetansesenter for sjeldne diagnoser Beskrivelse av kompetansesenterfunksjon for dysmeli Bakgrunn og hensikt - kompetansesenter ved Sunnaas sykehus HF og Rikshospitalet- Radiumhospitalet HF (RR) ble ifølge Heløe-komiteens innstilling fra

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2014 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

Medlemsundersøkelse om sekretariatets tjenester Desember 2016 Januar 2017

Medlemsundersøkelse om sekretariatets tjenester Desember 2016 Januar 2017 Medlemsundersøkelse om sekretariatets tjenester Desember 2016 Januar 2017 Bakgrunnsinformasjon om respondentene 0 100 200 300 400 500 600 700 0 500 1000 1500 2000 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland

Detaljer

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1 Årsberetning 2014 Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Side 1 Styret Leder: Hanne Østby Granmo Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Sven Inge Sunde Styremedlem:

Detaljer

Henvisningskriterier NBHP

Henvisningskriterier NBHP Henvisningskriterier NBHP Det ble i 2009 utarbeidet en rapport som vedlegges i sin helhet og som brukes som henvisningskriterier. Her var det representasjon fra regionale tjenester og fra referansegruppen

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2013 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Foto: Claudia Mocci «Å se sin mor forsvinne litt etter litt handler om så mye mer enn bare praktiske spørsmål» Læring og mestring noter som gir god klang (NK LMH 2012) «De fleste

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Plan for implementering av lovendringen Barn som pårørende MÅL Tiltak Tidspunkt Ansvarlig Evaluering. nov. 2009 febr. 2010

Plan for implementering av lovendringen Barn som pårørende MÅL Tiltak Tidspunkt Ansvarlig Evaluering. nov. 2009 febr. 2010 MÅL Tiltak Tidspunkt Ansvarlig Evaluering Delmål 1 Alle som arbeider på skal ha kunnskap om barn som pårørende Kurs for + en dag for enhetsledere nov. 2009 febr. 2010 og BarnsBeste De skal bidra til å

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

UNGDOMSTRINN I UTVIKLING ANDRE SAMLING FOR RESSURSLÆRERE, PULJE 3 SEPTEMBER 2015

UNGDOMSTRINN I UTVIKLING ANDRE SAMLING FOR RESSURSLÆRERE, PULJE 3 SEPTEMBER 2015 UNGDOMSTRINN I UTVIKLING ANDRE SAMLING FOR RESSURSLÆRERE, PULJE 3 SEPTEMBER 2015 MÅL FOR SATSINGEN Utvikle skolens praksis på områdene klasseledelse, regning, lesing og skriving på ungdomstrinnet Opplæringen

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Gjennomført av Synovate Februar 2009 Synovate 2009 1 Innhold - Prosjektinformasjon - Resultater elever Svømmeundervisning Svømmehall Svømmedyktighet Påstander

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2014 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 ÅRSBERETNING FOR NORSK DYSTONIFORENING 2014 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan

Detaljer

HORDALAND IDRETTSKRETS

HORDALAND IDRETTSKRETS Bergen 17.02.09 RAPPORT 2008 Treningskontakter Hordaland Treningskontakter Hordaland er et samarbeid mellom Hordaland Idrettskrets, Stiftelsen Bergensklinikkene og Helse Bergen, Tertnes DPS og kommunene

Detaljer

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus 1 Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus Innledning Innhold i undervisningen (se notatsiden for supplerende innhold) Generelt

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Barn som pårørende. helsepersonell?

Barn som pårørende. helsepersonell? Barn som pårørende -ivaretar du din plikt som Helsepersonellkurs 27.03.17 Nina Almås, Barneansvarlig og Fagleder, Skogli Helse og Rehabsenter Lillehammer helsepersonell? Barneansvarlig i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Kropp og følelser. - Et forebyggende prosjekt i skolen for å fremme helse både fysisk og mentalt. Ved Marit N Albertsen

Kropp og følelser. - Et forebyggende prosjekt i skolen for å fremme helse både fysisk og mentalt. Ved Marit N Albertsen Kropp og følelser - Et forebyggende prosjekt i skolen for å fremme helse både fysisk og mentalt Ved Marit N Albertsen Bakgrunn I følge Verdens Helseorganisasjon er Norge et av de landene som ligger på

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010 Hedmark Årsberetning 2010 Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Lise Marita Tyskeberg ( t.o.m. 02.06.10) Kasserer:

Detaljer

Ring oss på tlf eller send en epost til

Ring oss på tlf eller send en epost til Har du eller er du i ferd med å utvikle en spiseforstyrrelse? Står du nær noen som strever med en spiseforstyrrelse? Hos ROS kan du snakke med en som forstår. Ring oss på tlf. 948 17 818 eller send en

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 12000 heldøgns Demensplan omsorgsplasser 2015

Detaljer

ADHD Norge Hordaland 2014

ADHD Norge Hordaland 2014 Årsberetning ADHD Norge Hordaland 2014 Visjon: KOMMUNIKASJON OG MANGFOLD 1 1. STYRETS SAMMENSETNING Styret i Hordaland valgt på årsmøte 8 Mars 2014 Leder Christine Fretland Mørner 2014/15 Styremedlem Ruth

Detaljer

TRENING MÅNEDENS AKTIVITET TEMATIMER KURS

TRENING MÅNEDENS AKTIVITET TEMATIMER KURS TRENING MÅNEDENS AKTIVITET TEMATIMER KURS FRISKLIVSTRENING Oppmøte: Friskliv Læring Mestring, Zimmermannløkka 1 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Friskliv skog 10.30-12.00 Friskliv park 10.30-11.30

Detaljer

LPP Trøndelag, Postboks 589 Sentrum postkontor, 7406 Trondheim

LPP Trøndelag, Postboks 589 Sentrum postkontor, 7406 Trondheim LPP - OmNorg - Loxiiinger LPP Trøndelag, Postboks 589 Sentrum postkontor, 7406 Trondheim Til Vikna kommune vikna@vikna.kommune.no SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL PSYKISK HELSEARBEID I 2013 LPP Trøndelag

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Om døvblindhet Cirka 500 personer med døvblindhet er brukere av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Døvblindhet er en kombinert syns og hørselshemming av

Detaljer

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005 Ortopeditilbudet i Lærdal På nasjonalt nivå viser tabell 1 at den sterkeste veksten i forbruket av ortopeditjenester (HDG 8) fra 2003 til 2005 på RHF-nivå er for pasienter bosatt i Helse Vest. Økningen

Detaljer

Lærings- og mestringstilbud KKT

Lærings- og mestringstilbud KKT Lærings- og mestringstilbud KKT Feil valuta Når jeg ser deg ligge der i senga kommer minnene fra forrige ferie Det hjelper lite å ha lommene fulle av norske kroner når US dollar er gjeldende valuta Nå

Detaljer

Rapport fra prosjektet Blålys i sommersamling

Rapport fra prosjektet Blålys i sommersamling ExtraStiftelsen Karl Johans gate 23 B, 0159 Oslo Trondheim 5. april 2013 Rapport fra prosjektet Blålys i sommersamling Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av prosjektsøknad, prosjektregnskap, styrevedtak

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Sykehuset Innlandet, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, arrangerer kurs for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom,

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsrapport 2014 1 Årsmelding 2014 Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass i sykehuset for helsepersonell, erfarne

Detaljer

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 14. november 2012 IKT-Norge Det framtidige utfordringsbildet 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 67+ Eldre med omsorgsbehov øker kraftig

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer

Detaljer

Fra kaos til mestring

Fra kaos til mestring u PROGRAM ROP-DAGEN Fra kaos til mestring Oslo Kongressenter u 11. januar, 2017 Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer