InnholD. Oppsummering av Nøkkeltall...4. Styret...4. Komitéer og råd...4. Ansatte Medlemsutvikling...5. Aktiviteter og lokale tiltak...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "InnholD. Oppsummering av 2014. Nøkkeltall...4. Styret...4. Komitéer og råd...4. Ansatte... 4. Medlemsutvikling...5. Aktiviteter og lokale tiltak..."

Transkript

1 2014 ÅRSMELDING

2 ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og deres pårørende. Sprer informasjon om spiseforstyrrelser og øker forståelsen for disse sykdommene i dagens samfunn. Arbeider for å øke innsikten i og redusere de faktorer i samfunnet som kan være utløsende for spiseforstyrrelser og derigjennom forebygge utbredelse av sykdommen. Søker å ivareta interessene til personer med spiseforstyrrelser og deres pårørende overfor lokale og sentrale myndigheter. Driver forebyggende arbeid for å bedre barn og unges oppvekstvilkår i Norge. Arbeider for utstrakt brukermedvirkning i offentlig og private råd/utvalg vedrørende spiseforstyrrelser. InnholD Oppsummering av Nøkkeltall...4 Styret...4 Komitéer og råd...4 Ansatte... 4 Medlemsutvikling...5 Aktiviteter og lokale tiltak...6 Kommunikasjon...13 Oppsummering av ble et år med mange spennende utfordringer for ROS. Vi fikk egne lokaler i hovedstaden og kunne fra dag én være stolt av tilbudet vi hadde å tilby. En stor takk til Mari og Monica som sørger for at Oslo kontoret kan holde åpne dører hver dag og en ekstra stor takk til vårt styremedlem og psykolog Lars som stiller seg til rådighet for våre brukere ved å tilby gratis rådgiving hver onsdag ettermiddag/kveld. ROS har ønsket å rette et sterkere fokus mot menn og spiseforstyrrelser i Med mannlig psykolog på plass i Oslo samt en rekke temakvelder som omhandler menn og spiseforstyrrelser håper vi at vi har gjort en forskjell for de mange menn som også finner mat, kropp, trening og følelser som utfordrende i hverdagen ble også året ROS inngikk sitt første internasjonale prosjekt med en selvhjelpsorganisasjon fra Tsjekkia som har arbeidet med spiseforstyrrelser i over 20 år. Organisasjonen er knyttet til Tsjekkias største psykiatriske institutt i Praha og ledes av prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. Sammen skal våre organisasjoner etablere en Chat og videreutvikle samarbeid mellom våre organisasjoner. ROS oppsøkte også våre søsterorganisasjoner i Danmark og Sverige for å kunne få en bedre innsikt i hvordan de utvikler sine tilbud. Dette resulterte i et tettere samarbeid hvor vi nå satser mot større felles Nordiske prosjekter. Mange frivillige kontaktet ROS i Tusen takk til dere alle som har bidratt med utallige timer inn i vårt verdifulle arbeid. Vi vet det er mange som trenger vår støtte og uten motiverte frivillige har vi ikke mulighet for å nå ut i samme grad. Deres innsats er helt uvurderlig! Medlemstallet vårt fortsetter å øke! Ved årets slutt hadde 787 betalt sitt medlemskap men hele 915 medlemmer var registrert. Dette er en økning på 28 %, noe vi er svært glade for. Takk til alle dere som støtter oss gjennom medlemskap. Hver person som støtter oss genererer ca. kr i offentlig støtte og vi trenger enda flere støttemedlemmer som kan bidra til at vi kan hjelpe enda flere. Det er mange som kontakter ROS for å bestille en foredragsholder som kan gi dem en bedre innsikt i hva det vil si å leve med en spiseforstyrrelse eller ha et problematisk forhold til kropp, mat, trening og følelser. I 2014 holdt ROS ca. 40 foredrag rundt i landet fordelt på barnehager, skoler, universitet, DPS er, Frisklivssentraler, i private Helseforetak og innenfor idrettsarenaen. Vi sendte ut over informasjonsbrosjyrer til spesialisthelsetjenesten, Helsesøstre, lærere, treningssentre, pårørende m.m. ROS fortsetter sitt viktige oppdrag som bærer av brukerstemmen. Vi er hyppig representert i ulike utvalg; Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser, Nasjonalt kvalitetsregister i behandling av spiseforstyrrelser, Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av spiseforstyrrelser, Capio Anorexi senter for barn og unge, Oslo universitetssykehus, Betanien DPS, Helse Vest, Helse Bergen og Barns Beste var også året vi fikk midler fra Extrastiftelsen til å revidere vårt pårørendehefte sammen med IKS. En helt fersk utgave er nå å finne på våre nettsider. Takker dere alle for et innholdsrikt år som har dannet grunnlag for videre vekst inn i Brukermedvirkning, samarbeid og representasjon...14 Kurs/konferanser...15 Økonomiske bidragsytere

3 nøkkeltall Henvendelser* Medlemmer Utsendelse av brosjyrer *inkluderer også bestilling av informasjonsmateriell styret Landsstyret i ROS er høyeste beslutningsorgan mellom årsmøtene. Styret har i 2014 bestått av: Gro Reppen, Bergen. Leder Roger Nordal, Oslo. Nestleder Per Møller Axelsen, Oslo. Styremedlem Trygve Gjæver Pedersen, Randaberg. Styremedlem (sykemeldt) Lars Halse Kneppe, Oslo Styremedlem Benedicte Blytt, Bergen. Varamedlem (fast vikar for Gjæver Pedersen i 2014) Benedicte Texnes, Oslo. Varamedlem Landsstyret har hatt fire ordinære styremøter i løpet av To møter har funnet sted i Bergen, og to i Oslo. Styreleder og generalsekretær har hatt jevnlige driftsmøter. Komitéer og råd Etisk Råd Etisk råd skal gi hjelp i faglige spørsmål. Rådet består av fire personer med faglig kompetanse innen spiseforstyrrelser, hvorav to av medlemmene skal ha vært berørt av spiseforstyrrelser. I 2014 har etisk råd bestått av: Line Orvedal (leder) Morten Lystrup Marianne Elisabeth Bang Hauge Nathalie Ponroy Rådet har ikke hatt saker til behandling i Valgkomité Anne Teigland (Leder) Lise Larsen Nina Eknes Ramm Ansatte I 2014 har ROS hatt følgende ansatte: HOVEDKONTOR Irene Kingswick: Generalsekretær 100% Nina Hvidsten: Organisasjons- og kommunikasjonsrådgiver 100%. (I foreldrepermisjon fra Vikar: Charlotte Faaberg-Johansen.) Linn Bæra: Formidler og rådgiver 100% SENTERET I HORDALAND Line Orvedal: Faglig leder/rådgiver 80%. Ingrid Marvin: Rådgiver/ administrasjonsmedarbeider 80%. SENTERET I OSLO OG AKERSHUS Mari Ourom: Daglig leder Oslo, 20% I tillegg til fast ansatte har vi to personer i Bergen og en i Oslo som jobber med støtte fra NAVs ordning tilrettelagt arbeid, henholdsvis to og tre dager i uken. Medlemsutvikling Ved utgangen av 2014 hadde ROS 787 betalende hovedmedlemmer, en økning på ca 28% fra Det er dette tallet som danner basis for tilskudd fra det offentlige. Antall registrerte medlemmer var 915. Medlemskontingenten er satt til kr 100 per år. Det er mulig å melde seg inn i ROS via bankkortbetaling på nettros, med trekk fra mobilregningen via SMS, eller manuelt på innmeldingsskjema med ettersendt faktura. I tillegg til hovedmedlemmer har ROS 12 kollektive støttemedlemmer og 12 abonnenter på ROSinfo. Pris for kollektivt medlemskap er kr 400,- og pris for abonnement på ROSinfo er kr 240,-. Fylkesvis fordeling av tellende medlemmer Hordaland 309 Buskerud 34 Finnmark 10 Hedmark 15 Nordland 26 Oslo/Akershus 179 Oppland 13 Rogaland 40 Møre og Romsdal 18 Sogn og Fjordane 24 Sør-Trøndelag 22 Telemark 20 Troms 25 Vest-Agder 8 Vestfold 12 Øst-Agder 9 Østfold 22 Nord-Trøndelag 1 4 5

4 Aktiviteter og lokale tiltak LANDSDEKKENDE Rådgivning Den landsdekkende rådgivningstelefonen blir besvart mellom kl til 15:00 hver dag. I 2014 har telefonen også vært åpen mandag kveld fra kl 17:00 til 21:00. De som svarer telefonen har egenerfaring og gir også råd og informasjon pr. e-post. Alle som besvarer rådgivningstelefonen får faglig veiledning. I 2014 hadde landsdekkende rådgivning 886 henvendelser på telefon og mail, en økning på 19% fra Henvendelsene fordeler seg ganske jevnt mellom pårørende og de som selv er berørte. Månedsvis fordeling av henvendelser til landsdekkende rådgivning Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember ROS Senter i Hordaland hadde 1314 henvendelser, inkludert telefon, e-post og personlige samtaler. Dette er en nedgang på 11 % fra foregående år. ROS Senter i Oslo og Akershus hadde 418 henvendelser, inkludert telefon, e-post og personlige samtaler. Distribusjon av informasjonsmateriell ROS tilbyr et bredt utvalg av informasjonsmateriell. Materiellet bestilles av privatpersoner, helsestasjoner, tannklinikker, skoler, spesialenheter og andre. I 2014 hadde vi 176 bestillinger av informasjonsmateriell via nettros. Inkludert distribusjon av materiell til utdanningsinstitusjoner, behandlingssteder og lignende, sendte vi i 2014 ut totalt brosjyrer/hefter/blader. I 2014 har vi startet salg av Veileder for lærere og helsesøstre som ble finansiert av St. Thomas stiftelse. Veilederen koster kr 90,-. Etter aktiv markedsføring er denne veilederen nå blitt svært etterspurt. Revidert pårørendebok I 2014 fikk ROS og IKS innvilget midler fra Extrastiftelsen til revidering av Veileder for pårørende, samt utarbeidelse av en brosjyre for pårørende. Boken gjennomgikk en omfattende revidering og er nå en oppdatert og omfattende veileder for dem som er pårørende til en med en spiseforstyrrelse. Boken er til salgs via vår nettside til kr 150,- Likeperson- og frivillighetsarbeid Våre frivillige er delt opp i to grupper, ROS Ressursteam og Frivillige. De frivillige bidrar med alt fra å stå på stands, holde pårørendegrupper, skrive i ROSinfo, sitte i brukerutvalg, distribuere informasjonsmateriell og holde åpne kvelder, til å besvare rådgivningstelefon, holde individuelle veiledningssamtaler og hjelpe til med administrative oppgaver. De frivillige som er medlem i ROS Ressursteam, driver i hovedsak med utadrettet virksomhet, enten via foredrag eller å stille opp i media. I 2014 ble det holdt tre samlinger for frivillige/ ressursteam i region vest og tre samlinger i region øst. I tillegg hadde vi vår første samling for frvillige i Trondheimsregionen. Via våre frivillige har organisasjonen kontaktpunkter flere steder i landet. Totalt har de frvillige bidratt med 2657 timer med frivillig innsats for ROS i Dette inkluderer styrearbeid, årsmøte, ressursteamsamlinger. Tatt i betraktning en timepris på kr 250, utgjør dette en samlet verdi på kr REGION VEST I region Vest er vårt senter i Hordaland utgangspunkt for all aktivitet. Innbyggere fra region vest er sterkt representert blant våre medlemmer og blant dem som tar kontakt for råd og veiledning. I region Vest har vi et et tett og godt samarbeid med seksjon for spiseforstyrrelser ved Haukeland univeristetssykehus. Temakvelder I 2014 har ROS holdt følgende temakvelder i regi av senteret i Hordaland: Veien ut av skammen v/marius Nord Melaas fra ROS. Om selvfølelse v/psykolog Asle Halvorsen. Mindfulness og mindful eating v/irene Kingswick fra ROS. Psykodrama ved psykodramaterapeut Christel Møvik-Olsen. Høysensitivitet og spiseforstyrrelser v/maria Ytre-Hauge fra ROS og Trude Sletteland fra Impulssenteret i Bergen. Frisklivssentralen i Bergen v/ Menn og spiseforstyrrelser v/ psykolog Lars Halse Kneppe. Akupunktur i behandling av spiseforstyrrelser v/akupunktør Svante Hjertaker Oppmøte på temakveldene har vært bra, med alt fra 5 til 25 deltagere. Vi har også fått gode tilbakemeldinger på de enkelte kveldene Pårørendegruppe Pårørendegruppen i Bergen holdes i ROS sine lokaler i Strandgaten 6. Dette er en åpen gruppe som ledes av Anne Teigland. Gruppen møtes første torsdag i måneden. Pårørendeseminar I 2014 har ROS holdt to pårørendeseminarer i samarbeid med Seksjon for spiseforstyrrelser, Haukeland universitetssykehus. Seminarene som ble arrangert henholdsvis 12. juni og 13. november, fant sted på Lærings- og mestringssenteret i Bergen. Vi opplevde godt oppmøte på begge seminarene og som tidligere gir deltagerne svært positive evalueringer. Mange finner det nyttig å få en kombinasjon av informasjon fra behandlingsapparatet, og historier knyttet til egenerfaring. Kurs Kurs, mindfulness og overspising I 2014 ble det arrangert to kurs i mindfulness og overspising. Kurset hadde åtte deltagere og gikk over åtte ganger. Kursleder var Irene Kingswick. Samtalegrupper ROS Senter i Hordaland har i 2014 arrangert to samtalegrupper med 6-8 deltagere. I samtalegruppene kan man jobbe seg ut av spiseforstyrrelsen sammen med andre. Gruppene går over 12 uker á 2 timer og ledes av psykolog Ragnhild Inderhaug. Dialogforum med DPSer Erfaringen og kompetanse rundt spiseforstyrrelser har vært varierende på BUP OG DPS, og med en travel klinisk hverdag kan det være utfordrende å hente ny kunnskap utenfra. På bakgrunn av dette har ROS og seksjon for spiseforstyrrelser ved Haukeland universitetssykehus invitert til dialogforum med alle DPSer i Hordaland fylke. I 2014 har Linn Bæra fra ROS og psykolog Asle Halvorsen fra Haukeland turnert alle DPSene i fylket. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på dette og hos enkelte DPSer har vi hatt to besøk. ASLE OG LINN har fått svært gode tilbakemeldinger på sine besøk til DPSene i Hordaland. I 2015 står BUPene for tur. Poliklinikk for overvekt I 2014 har Linn Bæra fra ROS vært fast innslag ved livsstilsendringsprogrammet ved poliklinikk for overvekt ved Haukeland universitetssykehus. Fire ganger i året underviser ROS om spiseforstyrrelser 6 7

5 der vi blant annet fokuserer på sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger. Vi er også inne på temaene skam og selvfølelse, og gir konkrete øvelser og verktøysom pasientene kan ha nytte av i sin hverdag. Individuelle samtaler Ved ROS sitt senter i Hordaland er individuelle samtaler en svært viktig del av tilbudet. Personene som kommer til individuelle samtaler forholder seg til samme person hver gang, og samtalene har en varighet på 45 minutter. Man kan som regel komme til oppfølgingssamtale annen hver uke, avhengig av hvor stor pågangen er. Innholdet i samtalen vil variere ut i fra behov, men generelt inneholder en individuell samtale: praktiske råd omkring behandlingsmuligheter kartlegging av ambivalens bevisstgjøring av egen situasjon hjelp til selvhjelpsøvelser utforsking av motivasjon for endring ansvarliggjøring og fokus på egne ressurser Sist men ikke minst, ønsker vi å spre HÅP! Du kan bli frisk fra en spiseforstyrrelse. I 2014 ble det gjennomført 634 individuelle samtaler ved senteret i Hordaland. Utadrettet virksomhet Januar Foredrag for psykologer i spesialisering, Bergen v/linn Bæra. Internundervisning for kriminalomsorgen/ friomsorgen i Bergen v/linn Bæra. Mars Foredrag ved Høyskolen i Sogn og Fjordane ang. psykisk helse og spiseforstyrrelser v/linn Bæra. APRIL Tverfaglig internundervisning om spiseforstyrrelser ved ungdomsskoler i Fjell kommune v/linn Bæra. Foredrag om matens funksjon i familien, ved Frisklivssentralen i Bergen v/linn Bæra. Foredrag om Selvfølelse blant barn og unge, for foreldre ved Nygårdslien skole v/linn Bæra. Internundervisning ved Solli DPS v/linn Bæra. Internundervisning ved Askøy rus og psykiatritjeneste v/linn Bæra. MAI Foredrag Fysisk og psykisk sult ved Frisklivssentralen i Bergen v/linn Bæra. JUNI Foredrag ved helsesøsterutdanningen ved Høyskolen i Bergen v/silje Cathrin Nilsen. SEPTEMBER Foredrag om barn og unges selvfølelse og holdninger til kropp for foreldre og barnehageansatte v/linn Bæra. Undervisning sor helsesøstre ved Kropp- og selvfølelse-utdanningen v/linn Bæra. Foredrag for to klasser ved Lønborglien vgs. v/ Linn Bæra Undervisning om spiseforstyrrelser, selvfølelse og grenser for VG1 helsefag Askøy v/linn Bæra. Undervisning om spiseforstyrrelser, selvfølelse og grenser for VG1 helsefag Danielsen v/linn Bæra. DESEMBER Undervisning om spiseforstyrrelser, selvfølelse og grenser for VG1 og VG2 helsefag Askøy, v/ Linn Bæra. Frivillig arbeid I region Vest har frivillige bidratt med 911 timers innsats i En verdi av kr REGION SØR-ØST ROS har lenge hatt aktiviteter og flotte ressurspersoner i region Øst, men har manglet et fysisk tilholdssted. Det var derfor med stor glede vi åpnet vårt nye senter i Oslo og Akershus 15 mars Senteret vil følge modellen til Senteret i Hordaland, og være et lavterskeltilbud hvor man kan komme til individuelle samtaler, temakvelder, kurs og andre arrangementer. Det nye senteret vil også være utgangspunkt for all aktivitet i region Sør-Øst. Åpning av senteret som ligger sentralt plassert i storgata i oslo sentrum. Temakvelder I 2014 har ROS holdt følgende temakvelder i Oslo Fysisk aktivitet og spiseforstyrrelser v/mari Ourom og Ane Ringstad Næss fra ROS The trauma of love - veien fra å overleve til å leve v/mira Tveitane Mentalisering og spiseforstyrrelser v/psykiater Finn Skårderud Selvfølelse v/linn Bæra. Kunstterapi i behandling av spiseforstyrrelser v/ kunstterapeut Åse Minde. Høysensitivitet og spiseforstyrrelser v/maria Ytre-Hauge. Individuelle samtaler Ved ROS sitt senter i Oslo og Akershus er individuelle samtaler en svært viktig del av tilbudet. Personene som kommer til individuelle samtaler forholder seg til samme person hver gang, og samtalene har en varighet på 45 minutter. Man kan som regel komme til oppfølgingssamtale annen hver uke, avhengig av hvor stor pågangen er. Innholdet i samtalen vil variere ut i fra behov, men generelt inneholder en individuell samtale: praktiske råd omkring behandlingsmuligheter kartlegging av ambivalens bevisstgjøring av egen situasjon hjelp til selvhjelpsøvelser utforsking av motivasjon for endring ansvarliggjøring og fokus på egne ressurser Ved senteret i Oslo og Akershus kan de også tilby kreative samtaler og samtaler med mannlig psykolog; Kreativ samtale I den kreative samtalen vil man få muligheter til å uttrykke seg gjennom tegning, maling, collage, tekst, kunstkort og plastisk materiale. Samtalen består av en innledende samtale, en skapende aktivitet og en avsluttende samtale. Holdes av kunstterapeut og pedagog Ingrid Thormodsen. Samtaler med mannlig psykolog Høsten 2014 startet senteret i Oslo og Akershus opp samtaletilbud med psykolog Lars Halse Kneppe, som har forsket på menn og spiseforstyrrelser. Ved å ha mulighet til å snakke med en mann med spesialkompetanse på feltet, håper vi at flere menn tar steget for å søke hjelp. Kneppe tilbyr samtaler hver onsdag ettermiddag. Dette tilbudet er svært populært. I 2014 ble det gjennomført 191 individuelle samtaler ved senteret i Oslo og Akershus. 8 9

6 Pårørendegrupper I 2014 hadde ROS to pårørendegrupper i Oslo Pårørendegruppen i Frivillighetssentralens lokaler på Majorstuen, Oslo, er en åpen gruppe man kan komme inn i når som helst, uten påmelding. Gruppen møtes den første mandag hver måned og ledes av Trine Buer. Pårørendegruppen ved PIO-senteret i Oslo følger et strukturert opplegg med faste tema over åtte ganger. Gruppen møtes første onsdag hver måned våren 2014, og var ledet av Roger Nordal. Mange av dem som møtes i pårørendegruppene gir uttrykk for at det betyr mye å komme sammen for å få luftet seg, finne gjenkjennelse i andres historier og å få gode råd. Nye deltagere opplever pårørendegruppene som en uformell og støttende gruppe, som også kan gi informasjon om hvor de best kan hente hjelp videre. Kurs Kurs, Veien videre Veien videre er et todagers mestringskurs for personer som selv har en spiseforstyrrelse. Kurset ble arrangert i Oslo av kursleder Linn Bæra. Kurs, mindfulness og overspising Våren 2014 ble det arrangert kurs i mindfulness og overspising i Oslo. Kurset hadde åtte deltagere og gikk over åtte ganger. Kursleder var Irene Kingswick. Utadrettet virksomhet JANUAR Undervisning om psykisk helse og spiseforstyrrelser for Valler vgs. v/anna Barlund. Forelesning om spiseforstyrrelser ved Tåsenåsen ungdomsskole v/ane Ringstad Næss. FEBRUAR Undervisning for helsesøstre, Oslo v/linn Bæra. Foredrag om patologisk overspising ved LMS Oslo Universitetssykehus og LMS Sykehuset i Østfold v/per Møller Axelsen Foredrag om ROS og patologisk overspisning til pårørende ved Senter for sykelig overvekt, Oslo Universitetssykehus v/per Møller Axelsen Innlegg i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse og omsorgstjenesten v/per Møller Forelesning Nesodden v/ane Ringstad Næss Mari og ANE holder foredrag om ros og spiseforstyrrelser for sagavoll folkehøgskole. MARS Åpent hus ifbm åpning av senter. Foredrag ved psykolog Lars Halse Kneppe, Linn Bæra fra ROS og forfatter Kristian Fjellanger. Undervisning av klinisk ernæringsstudenter ved Universitetet i Oslo v/per Møller Temakveld om emosjonell spising og overspising ved Oslo Universitetssykehus Ullevål, v/per Møller Temakveld om emosjonell spising og overspising ved Oslo Universitetssykehus Aker, v/per Møller Temakveld for pårørende til sykelig overvektige ved Oslo Universitessykehus Aker, v/per Møller APRIL 4 x foredrag Styrk selvfølelsen ved Ål Håndballcup v/linn Bæra. Foredrag om spiseforstyrrelser og sykelig overvekt ved Sykehuset Østfold, v/per Møller Informasjon om ROS og egenerfaring som patologisk overspiser, LMS Oslo Universitetssykehus v/per Møller Undervisning om spiseforstyrrelser ved Høyskolen i Oslo og Akershus v/per Møller Axelsen Foredrag om spiseforstyrrelser og skam for 9.klasse ved Rommen skole, v/benedicte Texnes. MAI Todagerskurs for Active Education Oslo, v/mari Ourom og Ane Ringstad Næss. JUNI Temakveld for pårørende til sykelig overvektige ved Oslo Universitessykehus Aker, v/per Møller Informasjon om ROS og egenerfaring som patologisk overspiser, LMS Oslo Universitetssykehus v/per Møller Deltagelse i debatt om brukermedvirkning ifbm Europride v/per Møller AUGUST Foredrag Norges Idrettshøyskole v/ane Ringstad Næss SEPTEMBER Undervisning om spiseforstyrrelser for elever ved psykomotorisk fysioterapi ved Høyskolen i Oslo og Akershus v/per Møller Foredrag om spiseforstyrrelser og sykelig overvekt ved Sykehuset Østfold, v/per Møller Fagkveld for Aleris Ungplan og bo i Lillesand. V/Ane Ringstad Næss og Mari Ourom. Informasjon om ROS og egenerfaring som patologisk overspiser, LMS Oslo Universitetssykehus v/per Møller Foredrag om selvfølelse, kroppspress og stress. Ved Åpent hus Hemsedal v/linn Bæra. Foredrag om emosjonell spising ved Oslo Universitetssykehus. V/Per Møller Foredrag for internasjonaler studenter ved Høyskolen i Oslo og Akershus, om bruk av interesseorganisasjoner i pasient- og pårørendeopplæring v/per Møller Fremføring/foredrag Det friske i det syke på Faglig Forum, sykehuset Telemark v/juni Raak Høiseth. Foredrag ved Primærmedisinsk uke i Oslo, om å være pårørende til en med spiseforstyrrelser v/anne Teigland. Foredrag for Heseutvalget v/mari Ourom og Ane RIngstad Næss. Foredrag ved Sagavoll folkehøgskole v/mari Ourom og Ane Ringstad Næss. Foredrag for Energihuset treningssenter på Nesodden v/mari Ourom. NOVEMBER Foredrag på Telemark international school v/ane Ringstad Næss. Workshop Mestring - gjennom fokus, balanse og bevegelsesglede for idrettsutøvere på Ål v/linn Bæra. Foredrag om spiseforstyrrelser som en del av behandlingen av sykelig overvekt på pårørendekveld ved Oslo Universitetssykehus v/per Møller Foredrag om spiseforstyrrelser som en del av behandlingen av sykelig overvekt, for pasienter ved Sykehuset Østfold. Frivillig arbeid I region Sør-Øst har frivillige bidratt med 1691 timers innsats i En verdi av kr Jeg ser deg Du er ikke alene Du trenger ikke si noe Jeg ser deg Jeg vil alltid være med deg Du er ikke alene Du gjør meg sterk La meg støtte deg Slipp meg inn Jeg ser deg Linn 10 11

7 REGION MIDT-NORGE ROS har stort fokus på økt aktivitet i Midt-Norge. Høsten 2014 ble det holdt samling av frivillige i region regionen, med mål om å opprette en fast base av frivillige som kan bidra til økt aktivitet her. Samlingen ble holdt i Trondheim og resulterte i fire faste frivillige som vil jobbe videre for ROS i Temakveld Hvordan styrke egen selvfølelse v/linn Bæra Kurs Kurs, Veien videre Veien videre er et todagers mestringskurs for personer som selv har en spiseforstyrrelse. Kurset ble arrangert i Trondheim av kursleder Linn Bæra. Utadrettet virksomhet SEPTEMBER Fremføring/foredrag Det friske i det syke for videreutdanning psykisk helsearbeid ved Høyskolen i Sør-Trøndelag v/juni Raak Høiseth. Fremføring/foredrag Det friske i det syke for ergoterapistudenter ved Høyskolen i Nord-Trøndelag v/juni Raak Høiseth. NOVEMBER Fremføring/foredrag Det friske i det syke for master i psykisk helsearbeid ved Høyskolen i Nord-Trøndelag v/juni Raak Høiseth. Frivillig arbeid I region Midt-Norge har frivillige bidratt med 35 timers innsats i En verdi av kr 8 750,-. REGION NORD Gjennom ukentlige henvendelser per telefon og e-post erfarer vi behov for ROS i Nord. Dette gjelder både helse- og treningsfaglig personell, pårørende og dem som selv har en spiseforstyrrelse. Vi ser også et økende antall personer fra region Nord som besøker være nettsider og følger oss i sosiale medier. I 2014 har vi sendt ut en rekke informasjonsmateriell til helsevesen, skoler, treningssentre og til privatpersoner i region Nord. Vi jobber målrettet for økt synlighet og aktivitet i denne regionen. Utadrettet virksomhet Presentasjon av ROS ved Nordlandssykehust Bodø. V/Irene Kingswick. Frivillig arbeid I region Nord har frivillige bidratt med 20 timers innsats i En verdi av kr Kommunikasjon Nettros.no Målet med nettros.no er å gi god informasjon relatert til spiseforstyrrelser, tilby informasjonsmateriell, informere om aktiviteter og vise hva ROS kan tilby som et lavterskeltilbud. I 2014 hadde ROS besøk på vår hjemmeside en økning på 40% siden Av alle besøk var 63,8% nye besøk mens 36,2% var returnerende besøkende. De mest besøkte sidene på nettros er sidene som omhandler spiseforstyrrelser, behandling, samt sidene for pårørende. Vi benytter Google Analytics for å følge med på besøk, adferd, søkeord slik at vi kontinuerlig kan oppdatere innhold etter det leserne søker og ønsker. Sosiale medier På vår Facebook-side hadde vi i 2014 en formidabel økning fra 3423 følgere ved starten av året, til 7520 følgere per På våre Facebook-sider deler vi aktuelle nyheter om spiseforstyrrelser og andre temaer knyttet til mat, kropp, selvfølelse og psykisk helse. Vi benytter også sidene til å informere om aktiviteter i ROS, og til å spre kunnskap og bryte tabuer om spiseforstyrrelser. Facebook er den viktigste kilden for trafikk til nettros.no.i 2014 har vi også hatt økt fokus på Instagram. Her deler vi bilder fra ulike arrangementer og hverdagen i ROS ROSinfo ROSinfo sendes ut til alle medlemmer, til alle spesialenheter for spiseforstyrrelser og til enkelte DPSer, helsestasjoner og utdanningsinstitusjoner. I tillegg legges alle utgaver ut på nettros.no for bestilling. ROSinfo ligger også tilgjengelig i bla-bar pdf-versjon via nettros. Nyhetsbrev og SMS-utsendelser Utsending av nyhetsbrev er en del av vår kommunikasjonsstrategi. Nyhetsbrevene sendes per e-post til alle medlemmer vi har registrert e-postadresse på. Her informerer vi om aktuelle saker og aktiviteter i nærmeste framtid. I tillegg til nyhetsbrev har vi en løsning for masseutsendelse av SMS. Denne løsningen benytter vi blant annet i forkant av temakvelder og andre arrangementer. Media ROS har i 2014 vært synlig i media i følgende sammenhenger: FEBRUAR Intervju med Irene Kingswick av VG, ang menn og spiseforstyrrelser. Intervju med Irene Kingswick av VG, ang sosiale mediers påvirkning på spiseforstyrrelser Intervju med Irene Kingswick av NRK Sør-Trøndelag ifbm. verdensdagen for spiseforstyrrelser MARS Kronikk på NRK Ytring ang. 5:2-dietten. V/Line Orvedal og Nina Hvidsten Radiodebatt på NRK P1 ang. 5:2 dietten, v/linn Bæra. Tema for ROSinfo i 2014 har vært: Nr. 1/ Det perfekte Nr. 2/ Nære relasjoner Nr. 3/ Kropp Nr. 4/ Stress Årets utgaver ble trykket i 1600 eksemplarer. juni raak høiseth fremfører foredraget det friske i det syke for ansatte i Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. TIL ROSINFO MEd fokus det perfekte, var vi så heldige å fikk bruke gatekunstneren dolk sitt bilde baclava til forsiden. Et bilde som for oss illustrerte masken vi tar på oss med håp om å passe inn og bli akseptert

8 APRIL Deltagelse på p4-nyhetene, om menn og spiseforstyrrelser. V/Per Møller Axelsen JUNI På NRK Dagsrevyen ang. ortorexi og trening. V/Linn Bæra. Intervju med Gatemagasinet i Oslo v/irene Kingswick. JULI Intervju i VG ang. spiseforstyrrelser om sommeren v/irene Kingswick Portrettintervju i Hallingdølen med Linn Bæra. Om hennes historie og arbeid i ROS. NOVEMBER Intervju i VG om spiseforstyrrelser v/irene Kingswick. Artikkel i VG om overspising v/per Møller DESEMBER Kommentarer rundt forskning og thinspiration på ABC-nytt v/linn Bæra. Linn Bæra om hvordan håndtere spiseforstyrrelser i julen, i VG helg. brukermedvirkning, samarbeid og representasjon ROS ønsker å prioritere samarbeid og være representert i ulike fora og utvalg. Dette for å få innflytelse i ulike beslutningsorganer. I 2014 har ROS vært medlem i FFO, Frivillighet Norge og Rådet for psykisk helse. Gjennom medlemskap i disse paraplyorganisasjonene står vi sterkere når det gjelder å kunne påvirke beslutninger som er viktige for våre brukere. Via dem får vi mulighet til å utforme krav og spørsmål til myndigheter, delta i høringer og arbeidsgrupper som kan fremme våre brukeres sak. I 2014 har Irene Kingswick og Per Møller Axelsen deltatt aktivt på møter med disse organisasjonene. ROS har ellers vært representert ved: Dialogmøte Helsedirektoratet. Tema: Pårørendes behov. V/Roger Nordal. Dialogmøte med Bergen Venstre ang psykisk helse i kommunen v/line Orvedal og Irene Kingswick. Dialogmøte med Arbeiderpartiet ang frivillighet v/monica Linderg. Arbeid i regi Helsedirektoratets prioriteringssveileder for sykelig overvekt, fokus spiseforstyrrelser. V/Per Møller Axelsen ROS deltar også i to svært viktge fora: Helsedirektoratets arbeidsgruppe som utarbeider nye nasjonale retningslinjer for behandling av spiseforstyrrelser v/linn Bæra, og Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser v/line Orvedal og Irene Kingswick. I 2014 vårt ble vårt første internasjonale samarbeid etablert med en NGO fra Tsjekkia/Praha i Sammen med disse søker vi midler til å utvikle en chat-løsning for våre brukere. I 2014 var organisasjonen representert i følgende brukerutvalg: Brukerutvalg Helse Bergen. Ved Line Orvedal. Herunder deltagelse i: - arbeidsgruppe om «kommunikasjon og etikk» i Helse Bergen. - arbeidsgruppe knyttet til «Barnas energisenter» som har med nybygg i forbindelse med nytt barnesenter/klinikk. - samarbeidsutvalget for ROS representert på innspillskonferansen til familie- og kulturfraksjonen på Stortinget. Tema var frivillighetsarbeid, og sammen med andre organisasjoner understreket vi viktigheten av forenkling slik at vi får mest mulig tid til å drive frivillig aktivitet, og kan redusere tid brukt til administrasjon. Bergensregionene i forbindelse med samhandlingsreformen og avtaleverk mellom HB og kommunene. Brukerutvalg ved Betaninen. Ved Guro Sandbråten Røsten. Brukerutvalg RASP, Oslo Universitetssykehus. Ved Linn-May Burger. Representant for referansegruppen Barns beste. Ved Mari Ourom. Avdeling for psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus. Ved Lill-Ann Welhaven Holm. Brukerutvalg Oslo Universitetssykehus. Ved Ane Ringstad Næss. Capio Fredrikstad. Ved Juni Raak Høiseth og Linn-May Burger. Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser. Ved Irene Kingswick Brukerrepresentant i prosjekt ved regional enhet for spiseforstyrrelser i Levanger. Kurs/konferanser Deltagelse på kurs og konferanser er viktig for å tilegne seg ny kunnskap og for å få faglig påfyll. I tillegg kan dette være viktige arenaer for å danne nettverk og samarbeid med andre organisasjoner. I 2014 har ansatte og medlemmer av ressursteam deltatt på følgende kurs og konferanser: Topplederkonferanse i regi av Frivillighet Norge v/irene Kingswick Mindfulness og mindful eating med Geneen Roth i USA v/irene Kingswick Nordisk miljøterapikonferanse v/monica Lindberg og Mari Ourom. Brukerorganisasjonskonferanse i regi av NAPHA og Erfaringskompetanse. V/Irene Kingswick og Monica Lindberg. Kurs: Psykologisk førstehjelp 8-18 år. V/Linn Bæra og Line Orvedal Nordisk konferanse for spiseforstyrrelser i Stockholm v/irene Kingswick. Kursrekke om behandling av traumer og spiseforstyrrelser i regi av RASP v/line Orvedal og Irene Kingswick. Kurs om somatiske aspekter ved en spiseforstyrrelse v/mari Ourom og Monica Lindberg. Kurs i ledelse med hjerne og hjerte med psykolog Susan Hart v/irene Kingswick. Konferanse om sykelig overvekt hos barn og voksne i Tønsberg, v/per Møller Kurs om brukermedvirkning i Gjøvik v/ane Ringstad Næss og Mari Ourom. Kurs om Familiens betydning hos personer med spiseforstyrrelser i regi av RASP v/mari Ourom. Konferanse KS Oslo om samspill og samskapningmellom frivillig og kommunal sektor, v/mari Ourom. Forskningsseminar RASP v/mari Ourom. Forskning i fjæra via Helsedirektoratet v/linn Bæra

9 Økonomiske bidragsytere Vi vil rette en stor takk til våre økonomiske bidragsytere. Uten dem kunne ikke ROS opprettholdt sitt viktige arbeid. I 2014 har organisasjonen fått støtte fra: Hos ROS kan du snakke med en som forstår!

Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende

Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende ÅRSMELDING 2012 ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende Sprer informasjon om spiseforstyrrelser og

Detaljer

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår!

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår! Årsmelding 2011 Hos ROS kan du snakke med en som forstår! ROS SKAL virke som en interesseorganisasjon for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende spre informasjon om spiseforstyrrelser

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland 1 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland 2 Årsmelding 2013 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret kan en: Ringe til senteret på tlf: 55 90 49

Detaljer

Landsstyrets årsmelding 2012

Landsstyrets årsmelding 2012 Landsstyrets årsmelding 2012 Lysaker mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Vedtektene sier:...3 2 ARBEIDSOPPGAVER...3 1.1.1 Målområder...4 2 ADHD Norges landsstyre...4 3 ADHD Norge nøkkeltall...5

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

38 Barn og unge 39 Mental Helses telefontjenester. 42 Pårørendesenteret i Stavanger 43 NKS Veiledningsenter for pårørende

38 Barn og unge 39 Mental Helses telefontjenester. 42 Pårørendesenteret i Stavanger 43 NKS Veiledningsenter for pårørende redaksjon Selvhjelp Norge utgivelse Juni 2015 design AH Taraldstad Design foto Anne Hilde Taraldstad trykk Bjerch Trykkeri AS opplag 50.000 isbn 978-82-998545-1-1 bestilling av heftet selvhjelp.no post@selvhjelp.no

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng Oslo, mars 2014 AL. 2013 Landsstyrets årsmeldïng (j)adhd Norge 3.2 Sekretariat 7 4.2 Ny generalsekretær 8 4.7 Crosswall 9 4.8 BBB-samarbeidet 3.3 Fylkes- og lokallag 8 4.3 Ungdomssatsing 9 4.4 Nytt medlemssystem

Detaljer

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock Årsrapport 2012 12 Forsidefoto: Istock.com Foto: Istock ÅRSRAPPORT 2012, Innhold: 04 08 10 12 18 Innledning Ansatte Verdidokument Tilbud til brukere over 18 år Tilbud til barn og unge under 18 år 22 26

Detaljer

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Side 1 av 18 Årsmelding 2006_HivNorge FORORD 2006 var et år preget av videre utvikling av organisasjonen. Vi går inn i 2007 med en tydeligere profil som

Detaljer

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2014 AKSEPTS HAGEKONSERT 2014 Hele 2340 personer var innenfor portene i løpet av Aksepts Hagekonsert den 23. juni 2014. Alle artistene stilte opp gratis.

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Organisasjonskart...s. 4. Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5. Formål og målsetting. s. 5. Landsstyret... s. 6

Organisasjonskart...s. 4. Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5. Formål og målsetting. s. 5. Landsstyret... s. 6 Årsrapport 2005 Innhold: Forord... s. 3 Organisasjonskart...s. 4 Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5 Formål og målsetting. s. 5 Landsstyret... s. 6 Administrasjonen s. 7 Medlemmer og avdelinger..

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND

ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB).

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). KIRKENS BYMISJON Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske Klasering dc J.ID S.IO Ḃ O D ø Bodø, 10.7.2008 SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). SKBB søker med dette om generelt

Detaljer

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Wenche Jonassen NKVTS 2007 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

Årsmelding 1.1.13-31.12.13

Årsmelding 1.1.13-31.12.13 Årsmelding 1.1.13-31.12.13 1 - Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Organisasjon... 4 Styret 2013... 4 Inntektsgivende arbeid... 5 Strategiplan 2014-2016...5 Åpenhet og mer kunnskap...6 Sette dagsorden

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

Årsrapport 2012 - om det skjulte helsebehovet

Årsrapport 2012 - om det skjulte helsebehovet Årsrapport 2012 - om det skjulte helsebehovet Et samarbeid mellom Røde Kors og Kirkens Bymisjon SAMMENDRAG Helsesenteret for papirløse migranter tilbyr helsehjelp til papirløse migranter, mennesker som

Detaljer

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert Årsberetning 2012 Foto: Camilla Pedersen Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Bilde av hjertetransplanterte Torun Bjørgo

Detaljer

Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF

Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 9. februar 2015 Kl.: 12.00 til ca. 15.00 Sted: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø Møtedato: 9. februar

Detaljer

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Evaluering av videreføringsarbeid av kultur og helse, med hovedvekt på nasjonalt knutepunkt for kultur og helse Erik Revdal Gjermund Wollan NORD-TRØNDELAGSFORSKNING

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer