Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2006"

Transkript

1 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell

2

3 Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under drift... 4 Laserstråling... 8 Sikkerhet under vedlikehold og service Plassering av advarselsetiketter Generell beskrivelse Introduksjon Elektrisk boks Universalarm Kameraenhet Magasin Melkemodul Speneklargjøringsmodul Stall og porter Fôringsmodul Styring og overvåking Datakommunikasjon og VMS-styringssystemet (VMSMgmt) Flere systemer Etablere kommunikasjon Integrering med ALPROs besetningsstyringssystem Feilregistrering og fjerntilgang Drift Generelle råd for drift av VMS Starte, restarte og slå av melkestasjonen Restarte melkestasjonen etter en nødstopp Veksle mellom automatisk og manuell modus Hente- og startposisjoner Oppnå vellykket påsett av spenekopp Arbeide i manuell modus... 39

4 Vanlige manuelle oppgaver Starte melkestasjonen for automatisk drift Slå av melkestasjonen Restarte melkestasjonen Veksle fra manuell til automatisk modus Veksle fra automatisk til manuell modus Stoppe universalarmen Diverse oppgaver Parkere universalarmen Deaktivere universalarmen Restarte melkestasjonen etter et strømbrudd Starte den hydrauliske pumpeenheten Starte den hydrauliske pumpeenheten etter oljetemperatur-, oljenivåeller motorbeskyttelsesalarm Slå av den hydrauliske pumpeenheten En fullstendig manuell melkeprosedyre Stall- og fôringsfunksjoner Manuell identifisering Endring av melkedestinasjon Sette på spenekopper for hånd Sette på én kopp om gangen Sette på to kopper om gangen Støtte for melkeslanger Tømme sluttenheten og skylle melkerørene Slå av trykkluften til portene Tanktømming Tanktømmingsprosess FCC Alternativer Tanktømming FCC: melking stoppes umiddelbart Tanktømming FCC: melkingen fortsetter et par minutter Tanktømming: tanksystemer fra andre produsenter Tanktømmingsprosess: VMS/IN kjølesystemer... 69

5 Tanktømming: DeLaval lagringstanker Tanktømming: lagringstanker fra andre produsenter Fastsette kopp- og startposisjoner Generelt prinsipp Fastsette posisjonene til alle spenekoppene samtidig Fastsette posisjonene til de enkelte spenekoppene Fastsette posisjonen til speneklargjøringskoppen Fastsette posisjonen til kameravaskeren (svamp) Fastsette alle speneposisjoner samtidig Fastsette enkelte speneposisjoner Verifisering av de fastsatte posisjonene Verifisere posisjonene til spenekoppene Verifisere posisjonen til speneklargjøringskoppen Verifisere speneposisjonene Søke etter spener VMS-vasking Drift Innhold Generelle råd for hvordan man oppnår gode vaskeresultater Vannkvalitet Vaskemiddelforbruk og -konsentrasjon Vanntemperatur Varmtvannsforsyning Vaskemidler og dosering Vaskeplan (alkalisk) Veksle mellom syreholdig og alkalisk vaskemiddel Holdbarhet for vaskemidler Doseringsparametere Vedlikehold og kalibrering Starte vasking eller skylling fra berøringsskjermen Vise progressen til en vaskeprosess... 93

6 Vedlikehold Introduksjon Daglig sjekkliste Generell ytelse VMS driftssystem (VMSMgmt) Vakuumpumpe: DeLaval DVP-F, eller VP Atlas Copco SF4 fullfunksjons kompressor Hydraulisk pumpeenhet Vaskemiddel Daglig vedlikehold Vaskeutstyr Sikkerhetsforberedelser Vasking av magasin, spenekopper og melkeslanger Vasking av speneklargjøringskopp Kontroll av aktiv luft-inntak Vasking av gripeklo Vasking av kameravindu Vasking av fôringsmodul Vasking av stall og gulv Utskifting av filterstrømpe Ukentlig vedlikehold Vasking av aktiv luft-inntak Melkefilterenhet: vaske innvendige deler Vasking av fotocelle Kontroll av speneklargjøringsmodul Kontroll av oljeresirkuleringssystem (ORS) Vedlikehold hver tredje uke Utskifting av spenegummi Kontroll av oljeresirkuleringssystem (ORS) Månedlig vedlikehold

7 Utskifting av fleksible dobbeltslanger Kontroll av universalarm Kontroll av Atlas copro SF4 fullfunksjonskompressor Vakuumpumpe: DeLaval DVP-F Vedlikehold annenhver måned Fjerne hår fra jur Årlig vedlikehold Smøring av hengsler på portene Melkekjøling Vedlikeholdsplan: et sammendrag Prøvemelkuttaker Drift Om å ta melkeprøver Ta melkeprøver Koble til prøvemelkuttakeren Starte en prøveuttakssekvens Stoppe en prøveuttakssekvens Vedlikehold Om å utføre vedlikehold Manuell vasking Ekstra vedlikehold Skifte ut slanger Skifte ut filterpakningen DeLaval frivillig melkesystem VMS Problemløsing Introduksjon Alarmer Feilkoder Alarmtyper Betydning og handlinger

8

9 Erklæring om overensstemmelse med EU-standarder Navn på produkt: DeLaval frivillig melkesystem VMS Type: VMS melkestasjon, venstre: VMS melkestasjon, høyre: Produktet er i overensstemmelse med følgende direktiver: 89/336/EØF 73/23/EØF, 93/68/EØF 98/37/EG VMS strømboks ( /82) er godkjent i samsvar med: ANSI/UL CSA 22.2 No Harmoniserte standarder som er brukt: EN :1997 EN - ISO EN ISO EN - ISO EN ISO EN EN EN EN Nasjonale tekniske standarder og spesifikasjoner som er brukt: MAR (00) MAR (00) MAR (00) VMS (00) Dato: Signert: Navn: Stilling: Forretningsenhet: Sören Lundin Visepresident PA Melkesystemer Produsentens navn og adresse: DeLaval International AB P.O. Box 39 SE Tumba, Sverige Agentens navn og adresse: 1(186)

10 2(186)

11 Sikkerhetstiltak DeLaval frivillig melkesystem VMS Sikkerhetstiltak Advarsler Advarsler gir viktig informasjon om hvordan du kan unngå feil eller farlig bruk av utstyr, maskiner eller programvare. Listen nedenfor viser de ulike typene som brukes i denne håndboken: Fare: medfører umiddelbar og alvorlig risiko. Dersom man ikke følger instruksjonene kan det føre til alvorlig skader eller død. Advarsel: medfører potensiell men alvorlig risiko. Dersom man ikke følger instruksjonene kan det føre til skader. Forsiktig: medfører begrenset risiko. Dersom man ikke følger instruksjonene kan det føre til lettere skader eller produktskader. Merk: skal rette oppmerksomheten mot viktige punkter i teksten. Følgende symboler brukes i denne håndboken: Fare Risiko for skade på utstyr Fare for elektrisk støt Risiko for laserstråling 3(186)

12 Sikkerhetstiltak Sikkerhet under drift Advarsel: VMS-systemet bør kun betjenes av opplært personale. Dette gjelder alle deler av systemet. Advarsel: Området innenfor de stiplede linjene er arbeidsområdet for melkestasjonen. Dette området er ikke trygt når melkestasjonen er i bruk, spesielt i automatisk modus. Ikke opphold deg i dette området lenger enn nødvendig. Advarsel: Ikke tillat uautorisert personale eller barn å komme i nærheten av VMS-systemet. Dette området er ikke trygt når melkestasjonen er i drift. 4(186)

13 Sikkerhetstiltak Advarsel: Ikke forbli innenfor universalarmens arbeidsområde lenger enn nødvendig. Hvis du må utføre oppgaver i arbeidsområdet til universalarmen, for eksempel sette på spenekopper for hånd eller sjekke jurhelsen, må du alltid sette melkestasjonen i manuell modus og deretter parkere armen. Du oppnår ytterligere sikkerhet når du deaktiverer universalarmen. Advarsel: Ingen må oppholde seg i arbeidsområdet til portene. De kan bevege seg uten forvarsel, og du kan da bli truffet eller klemt. Sett stasjonen i manuell modus hvis du må arbeide i nærheten av portene. Advarsel: Ingen kroppsdeler må komme mellom universalarmen og magasinet når melkestasjonen er i drift. Du kan bli alvorlig skadet. 5(186)

14 Sikkerhetstiltak Advarsel: Ikke legg hånden eller fingrene mellom den nedre armen og sylinderen. Hendene og fingrene dine må ikke klemmes eller knuses. Advarsel: Ikke legg hender eller fingre inn i rengjøringshylleområdet. Under backflush og rengjøring tiltes rengjøringshyllen oppover, og hender og fingre kan hekte seg fast og komme i klem. 6(186)

15 Sikkerhetstiltak Porsjonerer Renne Krybbestøtte Bakplate cd24737 Frontgavl Bakgavl Advarsel: Legg aldri hender, armer, fingre eller hodet mellom bakplaten og bakgavlen, mellom krybbestøtten og frontgavlen eller mellom rennen og dosereren. Du kan få alvorlige skader. Renne Advarsel: Plasser aldri en kroppsdel mellom trakten og kanalen. Du kan få alvorlige skader. Trakt cd24749 Krybbe 7(186)

16 Sikkerhetstiltak Advarsel: Hold alltid gulvet rent rundt melkestasjonen. Et glatt gulv utgjør en sikkerhetsfare. Advarsel: Pass på at hver ku får den tiden den trenger til å bli vant til melkestasjonen. Et presset tidsskjema kan gjøre at kua får panikk under melkingen, noe som kan føre til skader. Forsiktig: Lydtrykket overskrider 83 db(a) i løpet av spenerengjøringen. cd24527 LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM OR VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS CLASS 2M LASER PRODUCT EN :1994+A11:1996+A2:2001(E) Laserstråling Advarsel: Laserstråling. Ikke stirr inn i strålen eller se direkte på den med optiske instrumenter. Laserprodukt av klasse 2M. Maksimum effekt < 20 mw for hver laserenhet. Avgitt bølgelengde: nm ved 20 C. 8(186)

17 Sikkerhetstiltak Laserne brukes under prosedyrene som er oppgitt nedenfor. Kontrollene som er forbundet med prosedyrene, utføres på berøringsskjermen, som refereres til vinduer og knapper. Navnet på vinduene står med kursiv, navnet på knappene med fet skrift. Laserne brukes: Når universalarmen setter på kopper. Dette gjelder både automatisk og manuell modus. Klargjør kuen for melking: Vask spener; Spenepåsett og melking: Sett på kopper auto. Disse knappene brukes bare i manuell modus. Ved fastsettelse av speneposisjoner. Robotlæring: Lær alle speneposisjoner, Lær spenepos. Ved bekreftelse av speneposisjoner og testing av at armen kan finne spenene. Robotkontroll: Test startposisjoner, Sett på uten kopper. Ved testing av laserne. Robotservice: Hovedlaser, Spenelaser. Lasere Ved testing av div. koder 55 (aktiverer de to laserlinjene) og 66 (restarter kameraenheten). Teste div. koder: VMS > Robotservice > Test div. Når du skal bruke kamerabildemenyen til å vise et bilde av hva kameraenheten ser. Kamerabildemeny: VMS > Robotkontroll > Analyser bilde. Når du starter melkestasjonen ved å trykke på Start-knappen (I) på Av/på-boksen etter en nødstopp. Merk: Det er ikke tillatt å demontere laserne. Merk: Laserne kan ikke justeres på stedet. Advarsel: Bruk av kontroller eller justeringer eller utføring av andre prosedyrer enn de som er spesifisert her, kan føre til farlig stråling. 9(186)

18 Sikkerhetstiltak Hovedbryter cd24493 Sikkerhet under vedlikehold og service Advarsel: Service skal bare utføres av personale med riktig opplæring og tillatelse. Dette gjelder for alle delene av systemet. Fare: Slå alltid av melkestasjonen og strømforsyningen (ved å dreie hovedbryteren mot klokken) før du utfører service eller reparasjon på det elektriske anlegget. Bruk egnede lockout-/tagout-prosedyrer for å sørge for at strømmen ikke skrus på uten at du er klar over det. Merk: Bruk berøringsskjermen til å slå av melkestasjonen Programmene som utføres i melkestasjonen vil da avsluttes på korrekt måte. Fare: Du må alltid slå av strømforsyningen til VMS guardmaster-boks før du åpner dekselet på guardmaster-boksen. VMS guardmaster-boks 10(186)

19 Sikkerhetstiltak Hovedventilen for trykkluften til melkestasjonen. Hovedlufttilførsel Del av øvre bjelke. Advarsel: Slå alltid av hovedlufttilførselen til melkestasjonen før du utfører service eller reparasjoner. Merk: Universalarmen kan fortsatt beveges selv om lufttilførselen er slått av. 11(186)

20 Sikkerhetstiltak Akkumulator Advarsel: VMS-systemet inneholder to akkumulatorer; den ene på øvre del av armen, og den andre på den hydrauliske pumpeenheten. Merk at universalarmen kan beveges selv om den hydrauliske pumpeenheten er slått av. Slå av den hydrauliske pumpeenheten og reduser trykket i akkumulatoren på armen før service eller reparasjoner gjøres. Advarsel: Kast brukt olje på riktig måte. Sikkerhetsinformasjon er tilgjengelig ved forespørsel. Spør din DeLaval servicetekniker. Advarsel: Du oppnår ytterligere sikkerhet når du deaktiverer universalarmen. Sett alltid melkestasjonen i manuell modus, og parker armen når du skal utføre utvendig vasking eller annet vedlikeholdsarbeid, f.eks. skifte ut spenegummier. Merk: Melkestasjonen skal vaskes utvendig tre ganger daglig. Skitt, støv og fôrrester kan tiltrekke bakterier og insekter. Deler som trenger spesielt tilsyn er krybben, bakplaten, spenekoppene og speneforberedelseskoppen. 12(186)

21 Sikkerhetstiltak Advarsel: Selv om stasjonen er i manuell modus, må du være forsiktig når du rengjør bevegelige deler, så som fôringsmodulen, bakplaten, magasinet og portene. Du kan få alvorlige skader. Sylindere Advarsel: Vær forsiktig når du vasker gripekloen. Den nedre armen har sin egen lufttilførsel og delene dens kan bevege seg selv om armen er deaktivert og det hydrauliske systemet er trykkavlastet. Slå av hovedtilførselen av komprimert luft for å deaktivere de nedre delene. Nedre arm Gripeklo cd24696 Spjeldventiler på lagringstanken(e). 13(186)

22 Sikkerhetstiltak Advarsel: Du må aldri bruke fingrene når du utfører ekstern rengjøring på VMS-systemet, for eksempel når du rengjør spjeldventilene ved oppbevaringstanken(e) og melkestasjonen. Bruk en børste i stedet, for å unngå a skade fingrene eller huden med rengjøringsmidlene. Forsiktig: Gå aldri fra høygafler, koster eller andre verktøy som ligger inntil portene eller universalarmen. Det vil hindre disse delene i å bevege seg normalt og kan føre til skader på mennesker og dyr, så vel som mekanisk skade på melkestasjonen. Forsiktig: Ikke bruk spraybokser som inneholder insektmidler i nærheten av melkestasjonen. Dette vil skade de delene som er laget av plast, så som slangene for komprimert luft. Forsiktig: Bruk aldri høytrykksspyler når du skal vaske melkestasjonen. 14(186)

23 Sikkerhetstiltak Forsiktig: En vanlig vannslange kan brukes når man rengjør melkestasjonen. Den må imidlertid brukes med forsiktighet. Ikke spyl vann direkte på den elektriske boksen og visse deler av universalarmen (se bildet). Sørg for at den elektriske boksens deksel er på i løpet av rengjøringsprosedyren. Melkestasjonen er klassifisert som IP55. Forsiktig: Unngå bruk av rengjøringskjemikalier ved rengjøring av visse deler av universalarmen, som f.eks. sylindere, akkumulator, ventilhode osv. Dette kan skape korrosjon eller skade gummien eller plastdelene. Bruk bare svamp til rengjøring av armen. 15(186)

24 Sikkerhetstiltak Forsiktig: Ikke la modulene eller deler som inneholder elektriske komponenter stå åpne etter vedlikehold eller servicearbeid. Dette gjelder spesielt for den elektriske boksen, men også for den øvre bjelken og melkemodulen. Legg på dekslene for å forhindre støv og smuss i å forårsake funksjonsfeil. Melkestasjonen er klassifisert som IP55 når alle dekslene er på plass. Plassering av advarselsetiketter Klemfare. 2. Laserstråling. 16(186)

25 Sikkerhetstiltak 3. Ekstern oppstart. 4. Stå utenfor arbeidsområdet. 5. Kun for opplærte operatører. 6. Sikkerhetstiltak. 7. Gulvmerking: angir arbeidsområdet til universalarmen. 8. Systemet inneholder akkumulator(er). Reduser trykket i systemet før service. 9. Laserstråling. 10. Laserstråling. 17(186)

26 Sikkerhetstiltak 18(186)

27 Generell beskrivelse DeLaval frivillig melkesystem VMS Generell beskrivelse Introduksjon Dette kapitlet beskriver kort funksjonene til de viktigste komponentene i melkestasjonen. Det gir også en generell oversikt over datakommunikasjonen mellom melkestasjonen og PCen og hvordan de andre systemene (for eksempel ALPRO-prosessoren) er integrert i VMS-systemet. Melkestasjonen består av følgende hoveddeler: G A H E D F C B A. Elektrisk boks B. Universalarm C. Kameraenhet D. Magasin E. Melkemodul F. Speneklargjøringsmodul G. Stall og porter 19(186)

28 Generell beskrivelse Elektrisk boks H. Fôringsmodul Elektrisk boks Melkestasjonen styres av programmer som kjøres i stasjonens datamaskin, som befinner seg i den elektriske boksen. Sylindere Kameraenhet Brakett Øvre arm Nedre arm Universalarm Universalarmen utfører sju grunnleggende operasjoner under melking: Henter speneklargjøringskoppen fra utgangsposisjonen. Holder og flytter speneklargjøringskoppen til hver spene under speneklargjøringen før den slipper koppen. Hent spenekoppene fra magasinet. Lokaliserer og gjenkjenner spener. Setter på spenekoppene. Holder melkeslangene. Etterbehandling av spener. Armen drives av hydrauliske sylindere og bruker to lasere og et videokamera til å lokalisere spenene. Universalarmen består av fem hoveddeler: Brakett Øvre arm Nedre arm Tre hydrauliske sylindere 20(186)

29 Generell beskrivelse Kameraenhet Videokamera Lasere LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM OR VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS CLASS 2M LASER PRODUCT Kameraenhet Kameraenheten inneholder to lasere, et videokamera og elektronikk for bildebehandling. Kameraenheten er laget av aluminium med et glassvindu. Den har en "gummihette" som skal beskytte mot skitt. Glassvinduet foran laserne og kameraet rengjøres ved hjelp av vann og trykkluft etter hver melking. Armen kan dessuten gni kameravinduet mot en kameravasker (svamp) med jevne mellomrom. Kameraenheten bør vaskes regelmessig for å sikre best mulig ytelse. Se kapitlet DeLaval frivillig melkesystem VMS; Vedlikehold. cd24527 EN :1994+A11:1996+A2:2001(E) Tilførsel av trykkluft og vann som holder kameravinduet rent. Gummihette 21(186)

30 Generell beskrivelse B C D E A Magasin Magasinet inneholder melkeslangene og spenekoppene. Hovedfunksjonen til magasinet er å slippe ut og trekke inn melkeslangene og spenekoppene ved riktige intervaller under melking. Magasinet inneholder også speneklargjøringsmodulen, som er beskrevet i avsnittet nedenfor. Magasinet inneholder følgende hovedkomponenter: A. Tilbaketrekkingssylindre B. Vaskehylle C. Speneklargjøringsmodul D. Spenekopper E. Luftinntak Tilbaketrekkingssylindre Tilbaketrekkingssylindrene brukes til å holde, slippe og trekke inn koppene og til å styre vaskehyllen. Vaskehylle Vaskehyllen brukes under melking, backflush og systemvask. Under drift går vaskehyllen mellom to posisjoner; én for melking og én for backflush og vasking. 22(186)

31 Generell beskrivelse Pulseringskanal Melkekanal Fleksibel dobbeltslange Forlengelsesstykke Luftinntakskanal Lufting Spenekopper En spenekopp omfatter koppen, spenegummien, en kort og fleksibel dobbeltslange og et forlengelsesstykke. Luftinntak Trykkluft slippes inn gjennom luftinntakskanalen og inn i melkekanalen via luftingen. Luften trengs til å transportere melken til sluttenheten. All trykkluft i VMS-systemet filtreres før det tas i bruk. Spenekopp Spenegummi Luftinntakskanal Melkekanal De pneumatiske rørene fra panelet kobles til melke- og pulseringsslangene bak på magasinet. Luftinntakene bør kontrolleres og rengjøres regelmessig. Se kapitlet DeLaval frivillig melkesystem VMS; Vedlikehold. Pulseringskanal Melkemodul Melkemodulen melker hver jurfjerdedel for seg. Melkeprosessen involverer overvåking av melkeflyten, måling av melkemengden, tilførsel av riktige vakuumnivåer i melkeslangen og initiering av 23(186)

32 Generell beskrivelse spenekoppavtak på riktig tidspunkt. Følgende deler i melkemodulen er involvert i melkeprosessen: A. Avstengings- og regulatorventiler B. DeLaval melkemåler MM25 C. DeLaval melkemåler MM15 D. Kontrollboks E. Beholder F. Melkepumpe G. Ventiler H. Vakuumtilførsel I. Pulsatorer A B I D H C E F G Avstengings- og regulatorventiler Disse ventilene styrer vakuumnivået i melkeslangen. DeLaval melkemåler MM25 Disse fire melkemålerne måler melkeflyten for å få melkemengden fra hvert jur. De måler også konduktivitetsnivået til melken. 24(186)

33 Generell beskrivelse DeLaval melkemåler MM15 DeLaval melkemåler MM15 måler melkemengden direkte, noe som gir den totale melkemengden for alle spenene. Kontrollboks Kontrollboksen inneholder elektronikk og styreventiler som styrer melke- og vaskeprosessene. Sluttenhet Melken samles i sluttenheten før den transporteres til den endelige destinasjonen, vanligvis melketanken. Melkepumpe Melkepumpen pumper melken til melketanken etter at hver ku er melket. Ventiler Spyleventilen slipper komprimert luft inn i melkeledningen før systemrengjøringen startes. Den komprimerte luften skyver gjenværende melk i ledningen til tanken. Ventilen brukes også for å fjerne vann i ledningene etter en systemrengjøring. Det finnes et indikasjonshull på bunnen av ventilhuset. Hvis det lekker melk fra hullet, indikerer det at det finnes en skadet O-ring i spyleventilen. Spyleventil Membranventiler De to membranventilene sender melken enten gjennom pumpeledningen (til oppbevaringstanken) eller til utskillingsrøret (til avløpet eller melkespannet). Det finnes et indikasjonshull på bunnen av hvert membranventilhus. Hvis det lekker melk fra dette hullet, indikerer det at det finnes en skade på ventilmembranen. Vakuumforsyning VMS er tilkoplet vakuumtilførselssystemet. I noen VMS-konfigurasjoner kan opptil fire melkestasjoner bruke samme vakuumkompressor. For å regulere maksimum luftforbruk for hver VMS, er det installert en strømningsreguleringsventil (Flow Regulating Valve - FRV) i vakuumtilførselssystemet. Dette er for å sikre at hver VMS får nok vakuum. 25(186)

34 A 404 A 403 A 402 A 621 A 622 A 401 DeLaval frivillig melkesystem VMS Generell beskrivelse Pulsatorer Endrer vakuumnivået i spenekoppkammeret slik at spenegummien åpner og lukker seg. Speneklargjøringsmodul Speneklargjøringen utføres av speneklargjøringsmodulen, som er en del av magasinet. Denne modulen utfører funksjoner som f.eks. å vaske spener, trekke ut prøvemelk og tørke spener. Modulen har en kopp som er spesialdesignet for disse oppgavene. Spillvannet og prøvemelken transporteres til spillvanntanken i melkemodulen og blandes aldri med den vanlige melken. Teat preparation cup cd29895 Teat preparation module cd29896 Waste water tank 26(186)

35 Generell beskrivelse Øvre bjelke Nedre bjelke Frontgavl Bakgavl Stall og porter Stallen består av fem deler: Bakgavl Frontgavl Øvre bjelke Nedre bjelke Portseksjon Portstøtte Portseksjon 27(186)

36 Generell beskrivelse Pneumatiske sylindre Fotocelle En fotocelle oppå støtten registrerer kuen når hun går inn i stasjonen. Utgangsporten har en transponderantenne som identifiserer hver ku som går med transponder. Portene styres av to pneumatiske sylindre. cd24759 Utgangsport Inngangsport Transponderantenne Fôringsmodul Fôringsmodulen består av to hoveddeler: Fôringsmodul Fôrporsjonerere Krybbe cd24737 Krybbe 28(186)

37 Generell beskrivelse Porsjonerer Fôr fra porsjonererne samles i en trakt, og en renne fører fôret fra trakten til krybben. Det kan installeres opptil fire porsjonerere med hvert sitt fôrslag. Trakt Frontgavl Renne Krybbe På samme måte som utgangsporten har også krybben en transponderantenne som identifiserer hver ku som går med transponder. Kuene identifiseres når de senker hodene for å få tilgang til fôret. Merk: For å oppnå fôringspresisjon, er det viktig å kalibrere fôrporsjonererne. Utfør en kalibrering ved regelmessige intervaller, og hver gang et nytt fôr er levert og skal tas i bruk. Kalibreringen utføres via berøringsskjermen. Antenne 29(186)

38 Generell beskrivelse Styring og overvåking Datakommunikasjon og VMS-styringssystemet (VMSMgmt) Datakommunikasjon er en viktig del av VMS-systemet. De viktigste elementene i VMS-systemet er melkestasjonen og det PC-baserte styringssystemet. Datamaskinen i melkestasjonen og PCen er koblet opp mot hverandre og utveksler data fortløpende. Dataene kan settes i to kategorier: data som styrer hvordan systemet og stasjonen fungerer, og besetningsdata som f.eks. melkemengde og fôrforbruk. Data av den første typen overføres til stasjonen ved oppstart, mens data av den andre typen overføres kontinuerlig mellom melkestasjonen og PCen. Alle dataene lagres i PCen. Dataene kan vises og redigeres av VMS-styringssystemet (VMSMgmt) i pc-en. VMSMgmt er en programvarepakke for melkestyring som er ment som et hjelpemiddel i det daglige melkestyringsarbeidet. Konfigurasjonsdata, data som styrer hvordan systemet og stasjonen fungerer, kan endres under driften. Merk: Fordi PCen er en så viktig del av VMS-systemet, må det ikke installeres andre programmer (f.eks. Office-pakker og spill) enn de som er forhåndsinstallert. PC må kun brukes til VMS-programmene. Flere systemer VMSMgmt kan håndtere opptil fire melkestasjoner, og dermed opptil fire separate besetninger. I tillegg kan stasjoner med venstreinngang og høyreinngang brukes i det samme VMS-systemet. 30(186)

39 Generell beskrivelse Etablere kommunikasjon Kommunikasjon mellom PCen og melkestasjonen etableres når systemet starter opp. PCen og stasjonen kan startes i en hvilken som helst rekkefølge. Hvis PCen startes først, forsøker den å etablere kommunikasjon med melkestasjonen. Så snart stasjonen er startet og kommunikasjonen er etablert, overfører PCen konfigurasjonsdataene til stasjonen, som stasjonen deretter bruker under sin konfigurasjonsprosess. Ekstern ALCOM-buss ALPRO-prosessor Ethernet Hvis melkestasjonen startes først, venter den på kommunikasjon fra PCen. Når kommunikasjonen er etablert, fortsetter prosessen som ovenfor. Integrering med ALPROs besetningsstyringssystem VMS bruker ALPROs besetningsstyringssystem til å etablere kommunikasjon med for eksempel fôrstasjoner og porter. ALPROs besetningsstyringssystem er bygget rundt en systemprosessor som administrerer fôring og bruker den eksterne ALCOM-bussen til kommunikasjon mellom prosessoren og underenhetene. Prosessoren er koblet til PC-en via den serielle porten, hvor dataene synkroniseres. Vær klar over at PCen og datamaskinen i melkestasjonen er koblet opp mot hverandre via en Ethernet-kabel. Ethernet er en standard som ofte brukes til å bygge datamaskinnettverk over mindre områder, slik som f.eks. en drifts- eller kontorbygning. Feilregistrering og fjerntilgang Hele døgnet året rundt stilles det en rekke krav til automatiske systemer, ikke bare når det gjelder vedlikehold og service, men også når det gjelder sikkerhet og pålitelighet. VMS-systemet har en rekke funksjoner til å tilfredsstille disse kravene. Én av disse funksjonene er evnen til å 31(186)

40 Generell beskrivelse utløse alarmer. Alarmene kan ha ulike alvorlighetsgrader. Noen utløses for å tiltrekke seg operatørens oppmerksomhet eller gjøre ham eller henne klar over et avvik i den normale driften uten å avbryte systemdriften. Andre igjen kan indikere en sikkerhetsrisiko for personer eller dyr og stoppe driften av systemet umiddelbart. Alarmene kan være relatert til dyreatferd, for eksempel en ku som nekter å forlate stasjonen, eller til tekniske feil. I de fleste tilfeller starter systemet en rekke selvtester for å forsøke å rette opp feilen før det gir en alarm. Som et tilleggsvalg, kan en ekstern alarm kooples til VMS systemet. Alarmer vises på PC-skjermen og berøringsskjermen, men kan også sendes som SMS-meldinger til mobiltelefoner så vel som talemeldinger til en hvilken som helst type telefon. Fjerntilgang for servicepersonale gjør at man kan holde systemet på et høyt ytelsesnivå. En serviceperson kan for eksempel finjustere systemkonfigurasjonen ved å gå inn på gårdens PC via sin egen bærbare datamaskin. Med fjerntilgang kan man også kalibrere universalarmen via en sentralt plassert datamaskin. 32(186)

41 Drift DeLaval frivillig melkesystem VMS Drift Advarsel: For sikker betjening av VMS-systemet bør du lese sikkerhetstiltakene nøye. Generelle råd for drift av VMS Berøringsskjerm Starte, restarte og slå av melkestasjonen Hvis det er mulig, bør du alltid restarte og slå av melkestasjonen fra berøringsskjermen. Dette sikrer at programmene i melkestasjonens datamaskin slås av på riktig måte. I nødsituasjoner må du bruke nødstoppknappene på melkestasjonen. Dette vil slå av tilførselen av trykkluft, strøm og vakuum til melkestasjonen, og vil også deaktivere armen. Knappen Start (I) bør kun brukes etter en nødstopp. Se instruksjonene nedenfor om hvordan du restarter stasjonen etter en nødstopp. Start-knapp cd24765 Nødstoppknapper 33(186)

42 Drift Strømforsyningen til stasjonen trenger bare slås av (hovedbryteren mot klokken) når det skal utføres service, skiftes ut deler eller når det elektriske anlegget skal repareres. cd25143 Melkestasjonen kan enten være i manuell eller automatisk modus når den er startet eller restartet. Dersom melkestasjonen er i manuell modus når den er startet, kan driften av systemet bare startes ved å bytte til automatisk modus eller ved å utføre forskjellige oppgaver manuelt. På den annen side, dersom melkestasjonen er i automatisk modus når den er startet, vil systemet sette i gang driften automatisk; det vil si, melkestasjonen lar kuer gå inn i stasjonen og starter melkingen automatisk. Hovedbryter Manuell modus når stasjonen startes er standard innstilling, men den kan veksles til automatisk modus dersom det foretrekkes. Kontakt servicetekniker for å få endret innstillingen. Melkerør dreneres når stasjonen slås av eller restartes. For å unngå tap av restmelk i rørene kan melken transporteres til lagringstanken ved hjelp av trykkluft som blåses inn i rørene. Se "Tømme sluttenheten og skylle melkerørene" i dette kapitlet. 34(186)

43 Drift 1 Restarte melkestasjonen etter en nødstopp 1. Dra ut nødstoppknappen. 2. Trykk på knappen Start (I). Dette vil restarte melkestasjonen. 2 1 cd24742 Veksle mellom automatisk og manuell modus Du kan når som helst i melkeprosedyren veksle fra automatisk til manuell modus eller omvendt. Fra automatisk til manuell modus: I dette tilfellet vil melkestasjonen først avslutte pågående handlinger før den stopper og går over til manuell modus. Hvis for eksempel arbeidsmodusen har endret seg under speneklargjøring, vil denne prosedyren bli fullført før stasjonen stopper og går over til manuell modus. Fra manuell til automatisk modus: I dette tilfellet vil melkestasjonen fortsette i automatisk modus fra det trinnet den har kommet til i melkesekvensen. Hvis for eksempel arbeidsmodusen har endret seg under hovedmelkefasen, vil stasjonen fortsette med etterbehandling når melkefasen er fullført. Når kua forlater stasjonen, vil stasjonen være klar til å ta imot neste ku. 35(186)

44 Drift Hente- og startposisjoner For at universalarmen skal kunne fungere, må posisjonene til koppene og posisjonen til hver enkelt spene på kua fastsettes. Når du skal fastsette posisjonene har du seks muligheter: A. Posisjonene til alle spenene samtidig. B. Posisjonene til de enkelte spenene. C. Posisjonene til alle spenekoppene samtidig. D. Posisjonene til de enkelte spenekoppene. E. Posisjonen til speneklargjøringskoppen. F. Posisjonen til kameravaskeren (svamp). Fastsettelse av speneposisjonene (startposisjonene) må gjøres hver gang en ny ku introduseres. Speneposisjonene vil bli oppdatert etter hvert vellykkede påsett og fullføre melkingen for å ta i betraktning den endrede formen til juret under laktasjonsperioden. Kua må være registrert i databasen før speneposisjonene kan fastsettes. Merk: Sørg for at kuen har hatt noe erfaring med melkestasjonen før du fastsetter speneposisjonene. Alle posisjonene kan kontrolleres via berøringsskjermen, for eksempel at armen kan hente spenekoppene i magasinet. Se "Verifisering av fastsatte posisjoner" senere i dette kapitlet. 36(186)

45 Drift B C A Oppnå vellykket påsett av spenekopp Punktene nedenfor beskriver gode arbeidsrutiner når det gjelder påsett av spenekopper, og de gir forslag til tiltak når universalarmen har problemer med å sette spenekoppene på én eller flere kuer. Jurgeometri/speneanatomi Kuene bør oppfylle følgende krav til jurgeometri: A. Ikke mindre enn 30 mm. B. Ikke mindre enn 30 mm. C. Ikke mindre enn 270 mm, og ikke mer enn 750 mm. D. Ikke mindre enn 15 mm. E. Ikke mer enn 45 grader. F. Ikke mindre enn 30 mm. Diameteren til en spene bør ikke være mindre enn 15 mm og ikke mer enn 50 mm. D E F E 37(186)

46 Drift Maksimal spenelengde Den maksimale spenelengden som kan håndteres av speneklargjøringskoppen, er 70 mm. En indikasjon på en spene som er for lang, er at vannet lekker ut fra toppen eller ved hullene på sidene av koppen. Hold jurene frie for langt hår Langt hår på jurene kan gjøre det vanskelig for den bildetolkende programvaren å lokalisere spenene. I tillegg kan strå feste seg til juret og hindre spenelokaliseringen. Klipp håret på jurene for å unngå dette problemet. Spenene skal alltid holdes frie for hår. Innenfor grensene. For lang. Hente- og startposisjoner Feil eller dårlig funksjon under henting eller påsett av kopper kan skyldes unøyaktig programmering av posisjoner. Du kan løse problemet ved å fastsette posisjonene på nytt. Gode speneposisjoner (startposisjoner) oppnås best når kua er klar for melking. Kameravindu Kameravinduet bør rengjøres manuelt og regelmessig. Sørg for at instruksjonene i kapitlet DeLaval frivillig melkesystem VMS; Vedlikehold blir fulgt. Kontroller også at den automatiske spylingen av kameravinduet utføres regelmessig. 38(186)

47 Drift Bruke alternative innstillinger for påsett av spenekopp Du kan løse problemer med påsett ved hjelp av alternativer for påsett av spenekopper i VMSMgmt. Disse alternativene er ikke ment å skulle brukes som normal driftsrutine, bare som en måte å holde kua i VMS-besetningen på. Arbeide i manuell modus Når melke manuelt Manuell melking bør vurderes når kyrne er nye i systemet eller skal melkes for første gang. Nye kyr trenger tid på å venne seg til de automatiske prosedyrene, for eksempel speneklargjøringen. Manuell melking med spenevasking på den tradisjonelle måten kan da være en måte å vinne kuas tillit på. Manuell melking kan også vurderes når du skal melke kyr med en speneanatomi som ikke egner seg for automatisk melking, når du skal melke råmelk fra kyr som nettopp har kalvet, eller når noen av spenene til en ku ikke bør melkes til tanken. Sette på spenekopper Du har tre muligheter når du skal sette på spenekopper i manuell modus: Universalarmen setter på spenekoppene. Magasinet frigjør to spenekopper om gangen i en bestemt rekkefølge, og spenekoppene settes deretter på spenene for hånd. Hver spenekopp frigjøres separat fra magasinet, og hver spenekopp settes på for hånd. 39(186)

48 Drift Når spenekoppene skal settes på for hånd, er det viktig at den riktige spenekoppen festes til riktig spene: for eksempel, på en stasjon med venstreinngang skal spenekopp nummer én alltid settes på høyre spene bak. I automatisk modus holder universalarmen automatisk melkeslangene etter påsett av spenekoppene. Du kan imidlertid også få armen til å holde melkeslangene hvis spenekoppene er satt på for hånd. På denne måten unngår du at kuene tramper på melkeslangene og at slangene slepes langs gulvet. Se "Støtte for melkeslanger" i dette kapitlet. 40(186)

49 Drift Vanlige manuelle oppgaver De neste avsnittene beskriver manuelle oppgaver som det er vanlig å utføre, for eksempel oppstart av melkestasjonen. Starte melkestasjonen for automatisk drift 1. Slå på strømmen ved å dreie hovedbryteren med klokken, og vent deretter noen sekunder til vinduet Venter på ku kommer opp på berøringsskjermen. Merk at melkestasjonen allerede kan være i automatisk modus når den er startet. I så fall skal ikke instruksjonene nedenfor følges. Dersom melkestasjonen er i manuell modus: 2. I vinduet Venter på ku trykker du på Bekreft ku-knappen for å gjøre stasjonen klar til å ta imot en ku. 3. Trykk på Auto-knappen for å vise vinduet Auto og manuell. Vinduet Venter på ku 41(186)

50 Drift 4. I vinduet Auto og manuell trykker du på Auto-knappen. Melkestasjonen vil nå fortsette å arbeide i automatisk modus. Vinduet Auto og manuell VMS-meny Slå av melkestasjonen Merk: Melkerørene dreneres når stasjonen slås av. Når det gjelder transport av restmelk i rørene til lagringstanken, kan du se "Tømme sluttenheten og skylle melkerørene" i dette kapitlet. På berøringsskjermen: 1. Trykk på VMS-knappen øverst til høyre. Dette vil vise VMS-menyen. 2. Trykk på Slå av VMS-knappen, og bekreft. 3. Vent et par sekunder til berøringsskjermen er tom. 4. Sett hovedbryteren på VMS-strømboksen i AV-posisjon. 42(186)

51 Drift Restarte melkestasjonen Merk: Melkerørene dreneres når stasjonen starter. Når det gjelder transport av restmelk i rørene til lagringstanken, kan du se "Tømme sluttenheten og skylle melkerørene" i dette kapitlet. På berøringsskjermen: 1. Trykk på knappene VMS > Restart VMS. 2. Bekreft at du vil restarte melkestasjonen. Veksle fra manuell til automatisk modus 1. Trykk på Auto-knappen øverst på berøringsskjermen for å vise vinduet Auto og manuell. (Auto-knappen har et kryss hvis stasjonen er i automatisk modus.) 2. I vinduet Auto og manuell trykker du på Auto-knappen. Vinduet Auto og manuell Veksle fra automatisk til manuell modus 1. Trykk på Auto-knappen øverst på berøringsskjermen for å vise vinduet Auto og manuell. (Auto-knappen har et kryss hvis stasjonen er i automatisk modus.) 2. Trykk på Manuell-knappen. 43(186)

52 Drift Stoppe universalarmen 1. Trykk på Auto-knappen øverst på berøringsskjermen for å vise vinduet Auto og manuell. 2. Når du skal deaktivere universalarmen, trykker du på Avbryt robotop. og gå til manuell modus eller Avbryt pågående robotoperasjon. Dette vil også sette stasjonen i manuell modus. 3. Du kan trykke på Avbryt-knappen hvis du ikke vil foreta noen endringer i arbeidsmodusen eller armens aktivitet. Vinduet Auto og manuell 44(186)

53 Drift Diverse oppgaver Følgende oppgaver utføres under service eller når systemdriften har stoppet, for eksempel på grunn av strømbrudd. Vinduet Robot service Parkere universalarmen Universalarmen kan parkeres enten ved å stoppe armen når den er i automatisk modus eller ved å bruke parkeringsfunksjonen i vinduet Robot service (se avsnittet Stoppe universalarmen ovenfor). I noen tilfeller kan det imidlertid skje at armen ikke går i utgangsposisjon når den stoppes. Dersom det skjer kan du bruke parkeringsfunksjonen for å få armen i utgangsposisjon. Merk: Forviss deg om at stasjonen er i manuell modus. På berøringsskjermen: 1. Trykk på VMS-knappen øverst til høyre. Dette vil vise VMS-menyen. 2. Trykk på Robot service-knappen. Dette vil vise vinduet Robot service. 3. Trykk på Parker-knappen. Dette vil parkere universalarmen. 4. Trykk på Lukk Robot Serv & vedl-knappen for å lukke vinduet. 45(186)

54 Drift Vinduet Robot service Deaktivere universalarmen For å deaktivere universalarmen, må vinduet Robot service vises på berøringsskjermen. Merk: Vinduet Robot service er hovedsakelig ment å brukes av serviceteknikere til å teste ulike funksjoner. Bruk ikke dette vinduet til andre oppgaver enn å deaktivere eller parkere armen. Merk: Forviss deg om at stasjonen er i manuell modus. På berøringsskjermen: 1. Trykk på VMS-knappen øverst til høyre. Dette vil vise VMS-menyen. 2. Trykk på Robot service-knappen. 3. Trykk på Robot luftlås-knappen for å deaktivere armen. Forviss deg om at det er et kryss ved siden av knappen. Merk: Hvis det allerede er et kryss ved siden av knappen, må du trykke to ganger på knappen for å forvisse deg om at armen er deaktivert. 4. Trykk på Lukk Robot Serv & vedl-knappen for å lukke vinduet. Advarsel: Robot luftlås-knappen deaktiverer ikke gripekloen og endeeffektoren. Advarsel: De to knappene Hovedlaser og Spenelaser nede til venstre i vinduet slår på laserne. Stirr ikke på laserstrålen. Restarte melkestasjonen etter et strømbrudd Dersom et strømbrudd varer i mindre enn 15 minutter, restarter melkestasjonen automatisk. Dersom det varer lengre enn 15 minutter, restarter du melkestasjonen ved å følge instruksjonene: 46(186)

55 Drift 1. Restart PC-en. Dette vil også restarte melkestasjonen, og deretter vises vinduet Venter på ku på berøringsskjermen. 2. Etter restarten vil melkestasjonen være i manuell modus. For å veksle til automatisk modus, se avsnittet Veksle fra manuell til automatisk modus ovenfor. Hovedbryter Hydraulisk strøm-boks Reset knapper Starte den hydrauliske pumpeenheten Gjør følgende for å starte den hydrauliske pumpeenheten: 1. Drei hovedbryteren med klokken på hydraulisk strøm-boksen til på-posisjon. 2. Trykk på de to reset-knappene på hydraulisk strøm-boksen. Dette vil starte pumpeenheten. Hydraulisk pumpeenhet 47(186)

56 Drift Hydraulisk strøm-boks Motorbeskyttelseslampe Oljetemperaturlampe Oljenivålampe Reset knapp for oljenivåalarm Reset knapp for oljetemperaturalarm Starte den hydrauliske pumpeenheten etter oljetemperatur-, oljenivå- eller motorbeskyttelsesalarm Hydraulisk strøm-boksen utløser en alarm og stopper driften av den hydrauliske pumpeenheten når oljetemperaturen er for høy, oljenivået for lavt eller når motorbeskyttelsen stopper motoren. Disse alarmene indikeres av lampene på hydraulisk strøm-boksen. Utfør følgende oppgaver dersom noen av disse alarmene utløses: Oljetemperaturalarm Pass på at omgivelsestemperaturen rundt den hydrauliske pumpeenheten er under 40 C. Vent til oljetemperaturen til den hydrauliske pumpeenheten faller til mellom C. Start enheten ved å trykke på reset-knappen som er plassert under temperaturalarmen. Hydraulisk pumpeenhet Maks. oljenivå 60 C = min. oljenivå Oljenivåalarm Kontroller oljenivået på indikatoren. Oljenivået bør ikke gå under minimumsnivået. Merke for minimumsnivå er på samme nivå som 60 C. Dersom det er nødvendig, åpne oljelokket og fyll olje på pumpeenheten. Start enheten ved å trykke på reset-knappen som er plassert under temperaturalarmen. Oljetemperatur-/Oljenivåindikator Oljelokk 48(186)

57 Drift Advarsel: Universalarmen drives av hydraulisk olje. Unngå hudkontakt når ved håndtering av olje. Gjentatt hudkontakt med oljen kan føre til alvorlige hudskader. Hold den unna barn og dyr. Forsiktig: Bruk bare syntetisk olje fra DeLaval eller olje med tilsvarende spesifikasjon. Blanding av denne oljen med standard hydraulikkolje eller noen annen type olje kan skade systemet. Forsiktig: Når du fyller olje på pumpeenheten, forviss deg om at ikke skitt eller partikler kommer inn i enheten. Når du har trykket på reset-knappene, vil den hydrauliske pumpeenheten automatisk starte når trykket faller til under 23 bar. Motorbeskyttelsesalarm Motorbeskyttelsen stopper motoren for å forhindre skade. Dersom alarmen utløses, åpner du hydraulisk strøm-boksen og dreier reset-bryteren med klokken til på-posisjon. Innsiden av hydraulisk strøm-boksen Slå av den hydrauliske pumpeenheten - For å slå av den hydrauliske pumpeenheten, dreier du hovedbryteren mot klokken på hydraulisk strøm-boksen. 49(186)

58 Drift Når den hydrauliske pumpeenheten er slått av, blir trykket redusert i akkumulatorene. En fullstendig manuell melkeprosedyre Når du skal melke en ku i melkestasjonen manuelt, utfører du følgende prosedyre: 1. Slå på strømmen ved å dreie hovedbryteren med klokken, og vent deretter noen sekunder til vinduet Venter på ku kommer opp på berøringsskjermen. 2. I vinduet Venter på ku trykker du på Bekreft ku-knappen for å gjøre stasjonen klar til å ta imot en ku. Vinduet Venter på ku 3. Trykk på fanen Forbered ku for melking. 4. Sørg for at kua er blitt identifisert. En identifisert ku indikeres av kunummeret, en uidentifisert av "0" (null). - Hvis kua ikke er blitt identifisert, trykker du på Manuell identifisering-knappen, legger inn kunummeret via tastaturet og trykker på knappen Spør om kua skal melkes. Vinduet Forbered ku for melking 5. Sørg for at kua har fått melketillatelse. Dette indikeres av ordet Innvilget. Hvis den derimot ikke har fått melketillatelse, angis dette med ordet Avslått. Hvis kua ikke har fått melketillatelse, kan du slippe den ut av stasjonen ved å trykke på Slipp ut ku-knappen. 6. Trykk på Vask spener-knappen for å starte speneklargjøringen. 50(186)

59 Drift 7. Når speneklargjøringsprosedyren er ferdig, trykker du på fanen Påsett og melking. 8. Kontroller at melkedestinasjonen er riktig. Tank betyr at melken vil bli transportert til lagringstanken, Utskill at melken vil bli transportert gjennom utskillingsrøret. For at melken skal pumpes til oppbevaringstanken, må du sørge for at melketanken velges som melkens destinasjon. (For mer informasjon, se avsnittet Endring av melkedestinasjon nedenfor.) Vinduet Påsett og melking 9. Sett på Sett på spenekopper auto for å få universalarmen til å sette på spenekoppene. Stasjonen vil starte melkingen så snart hver kopp er satt på. Merk: Du må aldri flytte en spenekopp fra en spene til en annen uten å bruke knappene Stopp melking og Start melking. Ellers vil ikke startposisjonene (armens forrige påsettingsposisjoner) bli riktig oppdatert. Tips! Universalarmen kan holde melkeslangene under melkingen. Dette hindrer kyrne i å trampe på slangene. Dette gjøres automatisk i automatisk modus, men må gjøres via berøringsskjermen i manuell modus. Se "Støtte for melkeslanger" nedenfor. Advarsel: Hold avstand til melkeslangene mens de trekkes inn i magasinet. Du kan bli truffet hvis du står for nærme. 51(186)

60 Drift 10. Når melkingen er fullført, trykker du på fanen Etterbehandling. 11. Trykk på Spray spener-knappen for å få universalarmen til å desinfisere spenene. 12. Når desinfiseringen er ferdig, trykk på Slipp ut ku-knappen for å åpne utgangsporten og slippe ut kua. 13. Trykk på Skyll spenekopper-knappen for å starte backflush. Vinduet Etterbehandling Oppgavene som utføres under den manuelle melkeprosedyren, for eksempel identifisering av en ku, er beskrevet mer detaljert som separate oppgaver i avsnittene som følger. Stall- og fôringsfunksjoner Stall og fôringsfunksjonene inkluderer åpning og lukking av porter, utfôring, justering av krybbe, kontroll av bakplate og bruk av gulvspyling. Disse funksjonene utføres via vinduet Stallkontroll. Merk: Sørg for at stasjonen er i manuell modus. Slik viser du vinduet Stallkontroll: 1. Trykk på VMS-knappen øverst til høyre. Dette vil vise VMS-menyen. 2. Trykk på Stallkontroll-knappen. 52(186)

61 Drift Knappene brukes på følgende måte: Åpne- og Lukk-knapper: åpner eller lukker inngangs- og utgangsportene. Frigjør (bakplate): frigjør bakplaten mot bakbenene til kuen for at spenepåsettet skal fungere ordentlig. Trekk inn (bakplate): trekker bakplaten tilbake til oppreist posisjon. Lang ku eller Kort ku (krybbeposisjon): justerer posisjonen til krybben. Kort ku flytter krybben mot kua, Lang ku lenger vekk. Stallkontroll, stasjon med venstreinngang Fôr 50 gr: mater ut 50 gram fôr i krybben. (Hvor mange knapper som kan brukes, avhenger av antallet porsjonerere som er installert og i bruk.) Gulvspyling: spyler gulvet med vann. Lukk: lukker vinduet. Manuell identifisering Merk: Sørg for at stasjonen er i manuell modus. 1. Trykk på fanen Forbered ku for melking på berøringsskjermen. Dette vil åpne vinduet Forbered ku for melking. 2. Trykk på Manuell identifisering-knappen. 3. Velg om du vil legge inn enten kunummeret eller transpondernummeret. Kunummeret er standard. Vinduet Forbered ku for melking 53(186)

62 Drift 4. Legg inn nummeret via tastaturet. Nummeret vil bli vist ovenfor tastaturet. Bruk Slett-knappen hvis du legger inn feil nummer. 5. Trykk på Spør om kua skal melkes-knappen. Det sendes da en forespørsel til VMS-styringssystemet. 6. Du kan avbryte prosedyren ved å trykke på Avbryt-knappen. Endring av melkedestinasjon Merk: Sørg for at stasjonen er i manuell modus. 1. Trykk på fanen Påsett og melking på berøringsskjermen. 2. Trykk på knappen Melkedestinasjonsinnstilling. Vinduet Påsett og melking 54(186)

63 Drift Dette er innstillingen for den nåværende melkeøkten for styringssystemet for melkedestinasjon. Det er mulig å endre melkedestinasjonen ved å klikke på manuell melkedestinasjon. Melkedestinasjonen kan nå innstilles manuelt. Melkedestinasjon innstilt til styringssystem for melkedestinasjon. Melkedestinasjon innstilt til manuell melkedestinasjon. 55(186)

64 Drift Sette på spenekopper for hånd Sette på én kopp om gangen Merk: Sørg for at stasjonen er i manuell modus. I denne prosedyren brukes Start melking-knappene til å frigjøre spenekoppene. Bildene gjelder for stasjon med venstreinngang. 1. Trykk på fanen Påsett og melking på berøringsskjermen. Påsett og melking (stasjon med venstreinngang). 56(186)

65 Drift 2. Trykk på Start melking (høyre bak). Dette frigjør spenekoppen Høyre bak og slår på vakuumet i melkeslangen. Ta koppen og sett den på spene nummer Trykk på Start melking (venstre bak). Ta koppen og sett den på spene nummer Trykk på Start melking (høyre foran). Ta koppen og sett den på spene nummer Trykk på Start melking (venstre foran). Ta koppen og sett den på spene nummer 4. Merk: Hvis kuen sparker av spenekoppen under melkingen, vil knappen "Stopp melking" endre seg til "Start melking". Trykk på "Start melking"-knappen, og sett på koppen. Vær imidlertid klar over at armen setter på koppen igjen hvis stasjonen arbeider i automatisk modus. Påsett og melking (stasjon med venstreinngang). 57(186)

66 Drift Sette på to kopper om gangen Merk: Sørg for at stasjonen er i manuell modus. Bildene gjelder for stasjon med venstreinngang. 1. Trykk på fanen Påsett og melking på berøringsskjermen. 2. Trykk på Sett på manuelt-knappen. Koppene vil bli frigjort i par. Spenekoppene 1 og 2 vil bli frigjort først, deretter 3 og Ta hvert spenekopp-par og sett dem på de riktige spenene. Vinduet Påsett og melking 58(186)

67 Drift Sette på spenekopper for hånd i en stasjon med høyreinngang Prosedyrene for en stasjon med høyreinngang er de samme som for stasjoner med venstreinngang. Følg instruksjonene på de forutgående sidene, og bruk disse bildene som veiledning når du skal arbeide med en stasjon med høyreinngang. Vær klar over at knappene for fremre og bakre spener har ulik plassering på berøringsskjermen. Påsett og melking (stasjon med høyreinngang). Støtte for melkeslanger Merk: Sørg for at stasjonen er i manuell modus. Hvis melkeslangene skal holdes, gjør du følgende på berøringsskjermen: 1. Trykk på VMS-knappen øverst til høyre. Dette vil vise VMS-menyen. 2. Trykk på Robotkontroll-knappen. 59(186)

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004 Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under drift...

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

Bruker- og sikkerhetshåndbok Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen.

Bruker- og sikkerhetshåndbok Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bruker- og sikkerhetshåndbok Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. LIFTLUX Modell 320-30 Delenr. 3122740 December 14, 2006 Norwegian Operation & Safety FORORD FORORD Denne håndboken er

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

System 350 X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Sprøyteredskapskontroll. www.topconpa.com

System 350 X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Sprøyteredskapskontroll. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Brukerhåndbok Sprøyteredskapskontroll www.topconpa.com Brukerhåndbok Delenummer: AGA4372-NO-TPA Rev.nr.: 1.2.2 Til bruk med programvareversjon: 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41830 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 9830 1000-DG/01.08.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41830 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 9830 1000-DG/01.08.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41830 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 9830 1000-DG/01.08.14 Vennligst les denne brukerhåndboken først! Kjære kunde, Takk for at du valgte et produkt fra Grundig.

Detaljer

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764182_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Carat 1 gruppe...5 Carat 2 grupper...6 OVERSIKT

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EBA63820X http://no.yourpdfguides.com/dref/3887453

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EBA63820X http://no.yourpdfguides.com/dref/3887453 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning FERSKBRYGGER. FreshOne

Bruksanvisning FERSKBRYGGER. FreshOne Bruksanvisning FERSKBRYGGER FreshOne 1 2 3 4 16 5 15 14 6 7 26.7 26.6 26.1 26.2 26.3 26.5 13 12 11 10 9 8 26.4 24.2 24.3 24.1 24.4 17 18 24.11 24.5 29 28 24.10 24.9 24.6 24.7 24.8 27 19 26 25 20 24 21

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HRS 536 SDE GRESSKLIPPER INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med ditt valg av en HONDA gressklipper. Denne

Detaljer

UM_NO Part No.: 1764034_03: BRILLIANCE 3.0 BRUKERMANUAL

UM_NO Part No.: 1764034_03: BRILLIANCE 3.0 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764034_03: BRUKERMANUAL INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE AV SYMBOLER... 3 Farenivåer...3 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Leica CM1850UV. Kryostat

Leica CM1850UV. Kryostat Leica CM1850UV Kryostat Brukerhåndbok Leica CM1850 UV, V1.2 Norsk 10/2006 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av apparatet. Les den nøye før du tar apparatet i bruk! INFORMASJON Informasjonen,

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING GULVMONTERT TYPE Varme- og kjølemodell Varmepumpe AGYF09LAC AGYF12LAC AGYF14LAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Copyright 2006 FJ Klima Norge

Detaljer

Brukerveiledning UR3/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR3/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR3/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR3/CB3 Versjon 3.1 (rev. 17782) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR3: Serienummer

Detaljer

PR 25 roterende laser

PR 25 roterende laser PR 25 roterende laser Det er viktig at bruksanvisningen leses før apparatet tas i bruk. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med apparatet. Pass på at bruksanvisningen ligger sammen med apparatet når

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Instruksjonshefte Leica ST5020 V1.7 Norsk 08/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les brukerhåndboken nøye før du tar i bruk apparatet. VIKTIG MERKNAD

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Kompakte luftkjølte vannkjølere og kompakte reversible luft-til-vann-varmepumper EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3

DRIFTSHÅNDBOK. Kompakte luftkjølte vannkjølere og kompakte reversible luft-til-vann-varmepumper EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 DRIFTSHÅNDBOK Kompakte luftkjølte vannkjølere og kompakte reversible EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 EWYQ009ACV3 EWYQ010ACV3 EWYQ011ACV3 EWAQ009ACW1 EWAQ011ACW1 EWAQ013ACW1 EWYQ009ACW1 EWYQ011ACW1

Detaljer

Bruksanvisning. Insulinpumpen INSULINPUMPE. d Meny-tast. a Opp-tast. f OK-tast. s Ned-tast. Adapter

Bruksanvisning. Insulinpumpen INSULINPUMPE. d Meny-tast. a Opp-tast. f OK-tast. s Ned-tast. Adapter Insulinpumpen Bluetooth varemerket og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av Roche er lisensiert. Andre varemerker og handelsnavn tilhører de

Detaljer

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Manual for installering, bruk & stell Denne håndboken oppdateres når ny informasjon og nye modeller blir lansert. Besøk vår hjemmeside for å

Detaljer

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Euromap67 Versjon 3.1 (rev. 18026) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR5:

Detaljer