Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2005"

Transkript

1 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2005

2

3 Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under drift... 4 Fôringsmodul... 8 Laserstråling... 9 Sikkerhet under vedlikehold og service Universalarmen Plassering av advarselsetiketter Generell beskrivelse Introduksjon Elektrisk boks Universalarm Kameraenhet Magasin Melkemodul Speneklargjøringsmodul Stall og porter Fôringsmodul Styring og overvåking Datakommunikasjon og VMS-styringssystemet (VMSMgmt) Flere systemer Etablere kommunikasjon Integrering med ALPROs besetningsstyringssystem Feilregistrering og fjerntilgang Drift Generelle råd for drift av VMS Starte, restarte og slå av melkestasjonen Restarte melkestasjonen etter en nødstopp Veksle mellom automatisk og manuell modus Hente- og startposisjoner... 36

4 Oppnå vellykket påsett av spenekopp Arbeide i manuell modus Vanlige manuelle oppgaver Starte melkestasjonen for automatisk drift Slå av melkestasjonen Restarte melkestasjonen Veksle fra manuell til automatisk modus Veksle fra automatisk til manuell modus Stoppe universalarmen Diverse oppgaver Parkere universalarmen Deaktivere universalarmen Restarte melkestasjonen etter et strømbrudd Starte den hydrauliske pumpeenheten Starte den hydrauliske pumpeenheten etter oljetemperatur-, oljenivåeller motorbeskyttelsesalarm Slå av den hydrauliske pumpeenheten En fullstendig manuell melkeprosedyre Stall- og fôringsfunksjoner Manuell identifisering Endring av melkedestinasjon Sette på spenekopper for hånd Sette på én kopp om gangen Sette på to kopper om gangen Støtte for melkeslanger Tømme sluttenheten og skylle melkerørene Slå av trykkluften til portene Tanktømming Tanktømmingsprosess FCC Alternativer Tanktømming FCC: melking stoppes umiddelbart Tanktømming FCC: melkingen fortsetter et par minutter... 64

5 Tanktømming: tanksystemer fra andre produsenter Tanktømmingsprosess: VMS/IN kjølesystemer Tanktømming: DeLaval lagringstanker Tanktømming: lagringstanker fra andre produsenter Fastsette kopp- og startposisjoner Generelt prinsipp Fastsette posisjonene til alle spenekoppene samtidig Fastsette posisjonene til de enkelte spenekoppene Fastsette posisjonen til speneklargjøringskoppen Fastsette posisjonen til kameravaskeren (svamp) Fastsette alle speneposisjoner samtidig Fastsette enkelte speneposisjoner Verifisering av de fastsatte posisjonene Verifisere posisjonene til spenekoppene Verifisere posisjonen til speneklargjøringskoppen Verifisere speneposisjonene Søke etter spener VMS-vasking Drift Innhold Generelle råd for hvordan man oppnår gode vaskeresultater Vannkvalitet Vaskemiddelforbruk og -konsentrasjon Vanntemperatur Varmtvannsforsyning Vaskemidler og dosering Vaskeplan (alkalisk) Veksle mellom syreholdig og alkalisk vaskemiddel Holdbarhet for vaskemidler Doseringsparametere Vedlikehold og kalibrering... 89

6 Starte vasking eller skylling fra berøringsskjermen Vise progressen til en vaskeprosess DeLaval frivillig melkesystem VMS Vedlikehold Introduksjon Daglig sjekkliste Generell ytelse VMS driftssystem (VMSMgmt) Vakuumpumpe: DeLaval DVP-F, eller VP Atlas Copco SF4 fullfunksjons kompressor Hydraulisk pumpeenhet Vaskemiddel Daglig vedlikehold Vaskeutstyr Sikkerhetsforberedelser Vasking av magasin, spenekopper og melkeslanger Vasking av speneklargjøringskopp Kontroll av aktiv luft-inntak Vasking av gripeklo Vasking av kameravindu Vasking av fôringsmodul Vasking av stall og gulv Utskifting av filterstrømpe Ukentlig vedlikehold Vasking av aktiv luft-inntak Melkefilterenhet: vaske innvendige deler Vasking av fotocelle Kontroll av speneklargjøringsmodul Kontroll av oljeresirkuleringssystem (ORS) Vedlikehold hver tredje uke Utskifting av spenegummi

7 Kontroll av oljeresirkuleringssystem (ORS) Månedlig vedlikehold Utskifting av fleksible dobbeltslanger Kontroll av universalarm Kontroll av Atlas copro SF4 fullfunksjonskompressor Vakuumpumpe: DeLaval DVP-F Vedlikehold annenhver måned Fjerne hår fra jur Årlig vedlikehold Smøring av hengsler på portene Melkekjøling Vedlikeholdsplan: et sammendrag Prøvemelkuttaker Drift Om å ta melkeprøver Ta melkeprøver Koble til prøvemelkuttakeren Starte en prøveuttakssekvens Stoppe en prøveuttakssekvens Vedlikehold Om å utføre vedlikehold Manuell vasking Ekstra vedlikehold Skifte ut slanger Skifte ut filterpakningen DeLaval frivillig melkesystem VMS Problemløsing Introduksjon Alarmer Feilkoder Alarmtyper

8 Betydning og handlinger

9 Erklæring om overensstemmelse med EU-standarder Navn på produkt: DeLaval frivillig melkesystem VMS Type: VMS melkestasjon, venstre: VMS melkestasjon, høyre: Produktet er i overensstemmelse med følgende direktiver: 89/336/EØF 73/23/EØF, 93/68/EØF 98/37/EG VMS power box ( /82) is approved according to: CSA 22.2 No Harmoniserte standarder som er brukt: EN :1997 EN - ISO EN EN - ISO EN EN EN EN EN Nasjonale tekniske standarder og spesifikasjoner som er brukt: MAR (00) MAR (00) MAR (00) VMS (00) Dato: Signert: Navn: Stilling: Forretningsenhet: Uzi Birk Adm. dir. VMS Produsentens navn og adresse: DeLaval International AB P.O. Box 39 SE Tumba, Sverige Agentens navn og adresse: 1(182)

10 2(182)

11 Sikkerhetstiltak DeLaval frivillig melkesystem VMS Sikkerhetstiltak Advarsler Advarsler gir viktig informasjon om hvordan du kan unngå feil eller farlig bruk av utstyr, maskiner eller programvare. Listen nedenfor viser de ulike typene som brukes i denne håndboken: Fare: viser til en situasjon som utgjør en stor og alvorlig risiko for mennesker, dyr eller utstyr. Dersom man ikke følger instruksjonene kan det føre til alvorlig skader eller død. Advarsel: viser til en situasjon som utgjør en potensiell risiko for mennesker, dyr eller utstyr. Dersom man ikke følger instruksjonene kan det føre til alvorlig skader eller død. Forsiktig: viser til en situasjon som utgjør en potensiell risiko for mennesker, dyr eller utstyr. Dersom man ikke følger instruksjonene kan det føre til skader. Merk: skal rette oppmerksomheten mot viktige punkter i teksten. Følgende symboler brukes i denne håndboken: Fare Risiko for skade på utstyr Fare for elektrisk støt Risiko for laserstråling 3(182)

12 Sikkerhetstiltak Sikkerhet under drift Advarsel: VMS-systemet bør kun betjenes av opplært personale. Dette gjelder alle deler av systemet. Advarsel: Området innenfor de stiplede linjene er arbeidsområdet for melkestasjonen. Dette området er ikke trygt når melkestasjonen er i bruk, spesielt i automatisk modus. Ikke opphold deg i dette området lenger enn nødvendig. Advarsel: Ingen må oppholde seg i arbeidsområdet til universalarmen lenger enn nødvendig. Legg om mulig en hånd på universalarmen når du går inn i dette området. På denne måten kan du stoppe eventuelle brå bevegelser som armen gjør i din retning. 4(182)

13 Sikkerhetstiltak Advarsel: Ikke legg hånden eller fingrene mellom den nedre armen og sylinderen. Hånden eller fingrene kan hekte seg fast og komme i klem. Du kan stoppe en brå bevegelse fra universalarmen ved å holde armen i posisjonen som er nærmest kameraet. Advarsel: Ingen kroppsdeler må komme mellom universalarmen og magasinet når melkestasjonen er i drift. Du kan bli alvorlig skadet. Advarsel: Hvis du må utføre oppgaver i arbeidsområdet til universalarmen, for eksempel sette på spenekopper for hånd eller sjekke jurhelsen, må du alltid sette melkestasjonen i manuell modus og deretter parkere armen. Du oppnår ytterligere sikkerhet når du deaktiverer universalarmen. 5(182)

14 Sikkerhetstiltak Advarsel: Ingen må oppholde seg i arbeidsområdet til portene. De kan bevege seg uten forvarsel, og du kan da bli truffet eller klemt. Sett stasjonen i manuell modus hvis du må arbeide i nærheten av portene. Advarsel: Ikke legg hender eller fingre inn i rengjøringshylleområdet. Under backflush og rengjøring tiltes rengjøringshyllen oppover, og hender og fingre kan hekte seg fast og komme i klem. 6(182)

15 Sikkerhetstiltak Porsjonerer Renne Krybbestøtte Bakplate cd24737 Frontgavl Bakgavl Fare: Legg aldri hender, armer, fingre eller hodet mellom bakplaten og bakgavlen, mellom krybbestøtten og frontgavlen eller mellom rennen og dosereren. Armene, hendene, fingrene eller hodet kan da få alvorlige skader. 7(182)

16 Sikkerhetstiltak Renne Fôringsmodul Fare: Ikke legg hendene eller fingrene mellom trakten og rennen. De kan komme i klem. Trakt cd24749 Krybbe Advarsel: Hold alltid gulvet rent rundt melkestasjonen. Et glatt gulv utgjør en sikkerhetsfare. Advarsel: Pass på at hver ku får den tiden den trenger til å bli vant til melkestasjonen. Et presset tidsskjema kan gjøre at kua får panikk under melkingen, noe som kan føre til skader. 8(182)

17 Sikkerhetstiltak cd24527 LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM OR VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS CLASS 2M LASER PRODUCT EN :1994+A11:1996+A2:2001(E) Lasere Laserstråling Advarsel: Laserstråling. Stirr ikke på strålen eller se direkte på den med optiske instrumenter. Laserprodukt i klasse 2M. Maks. utgangseffekt < 20 mw for hver laserenhet. Avgitt bølgelengde: nm ved 20 C. Laserne brukes under prosedyrene som er oppgitt nedenfor. Kontrollene som er forbundet med prosedyrene, utføres på berøringsskjermen, som refereres til vinduer og knapper. Navnet på vinduene står med kursiv, navnet på knappene med fet skrift. Når universalarmen setter på kopper. Dette gjelder både automatisk og manuell modus. Klargjør kuen for melking: Vask spener; Spenepåsett og melking: Sett på kopper auto. Disse knappene brukes bare i manuell modus. Ved fastsettelse av speneposisjoner. Robotlæring: Lær alle speneposisjoner, Lær spenepos. Ved bekreftelse av speneposisjoner og testing av at armen kan finne spenene. Robotkontroll: Test startposisjoner, Sett på uten kopper. Ved testing av laserne. Robotservice: Hovedlaser, Spenelaser. Ved testing av div. koder 55 (aktiverer de to laserlinjene) og 66 (restarter kameraenheten). Teste div. koder: VMS > Robotservice > Test div. Når du skal bruke kamerabildemenyen til å vise et bilde av hva kameraenheten ser. Kamerabildemeny: VMS > Robotkontroll > Analyser bilde. Når du starter melkestasjonen ved å trykke på Start-knappen (I) på Av/på-boksen etter en nødstopp. Merk: Det er ikke tillatt å demontere laserne. Merk: Laserne må ikke justeres ute i feltet. 9(182)

18 Sikkerhetstiltak Advarsel: Bruk av kontroller eller justeringer eller utføring av andre prosedyrer enn de som er spesifisert her, kan føre til farlig stråling. Sikkerhet under vedlikehold og service Advarsel: Service skal bare utføres av personale med riktig opplæring og tillatelse. Dette gjelder for alle delene av systemet. Forsiktig: Bruk ikke spraybokser som inneholder insektmiddel rundt melkestasjonen, for eksempel mot fluer. Dette vil skade delene som er laget av plast, f.eks. trykkluftslangene. Advarsel: Sett alltid melkestasjonen i manuell modus, og parker armen når du skal utføre utvendig vasking eller annet vedlikeholdsarbeid, f.eks. skifte ut spenegummier. Du oppnår ytterligere sikkerhet når du deaktiverer universalarmen. Note: External cleaning of the milking station should be carried out three times a day. Dirt, dust and feed residues can attract bacteria and insects. Parts that should receive special attention are the manger, rear plate, the teatcups and the teat preparation cup. 10(182)

19 Sikkerhetstiltak Advarsel: Selv om stasjonen er i manuell modus må du være forsiktig når du vasker bevegelige deler, slik som fôringsmodulen, bakplaten, magasinet og portene. Hendene eller fingrene kan hekte seg fast og komme i klem. Hovedbryter cd24493 Fare: Slå alltid av melkestasjonen og strømforsyningen (ved å dreie hovedbryteren mot klokken) før du utfører service eller reparasjon på det elektriske anlegget. Bruk hengelås til å sikre at strømmen ikke kan slås på uten din kjennskap. Sylindere Merk: Bruk berøringsskjermen til å slå av melkestasjonen. Programmene som utføres i melkestasjonen, vil da bli slått av på riktig måte. Universalarmen Advarsel: Vær forsiktig når du vasker gripekloen. Den nedre armen har sin egen lufttilførsel, og dens deler kan bevege seg selv om armen er deaktivert. Nedre arm Gripeklo 11(182)

20 Sikkerhetstiltak Akkumulator Advarsel: VMS-systemet inneholder to akkumulatorer; den ene på øvre del av armen, og den andre på den hydrauliske pumpeenheten. Merk at universalarmen kan beveges selv om den hydrauliske pumpeenheten er slått av. Slå av den hydrauliske pumpeenheten og reduser trykket i akkumulatoren på armen før service eller reparasjoner gjøres. Advarsel: Universalarmen drives av hydraulisk olje. Unngå hudkontakt når ved håndtering av olje. Gjentatt hudkontakt med oljen kan føre til alvorlige hudskader. Hold den unna barn og dyr. Advarsel: Kast brukt olje på riktig måte. Sikkerhetsinformasjon er tilgjengelig ved forespørsel. Spør din DeLaval servicetekniker. 12(182)

21 Sikkerhetstiltak cd24696 Spjeldventiler på lagringstanken(e). Spjeldventiler på melkestasjonen. Advarsel: Bruk aldri fingrene direkte til utvendig rengjøring av VMS-systemet, for eksempel når du skal rengjøre spjeldventilene på lagringstanken(e) og melkestasjonen. Bruk en børste i stedet. Forsiktig: Bruk aldri høytrykksspyler når du skal vaske melkestasjonen. 13(182)

22 Sikkerhetstiltak Forsiktig: Du kan bruke en vanlig vannslange når du skal vaske melkestasjonen. Du bør imidlertid bruke den med måte. Spyl ikke vann direkte på den elektriske boksen eller på bestemte deler av universalarmen (se bildet). Sørg for at dekslet er på den elektriske boksen under vaskingen. Melkestasjonen er klassifisert som IP55. Forsiktig: Unngå bruk av rengjøringskjemikalier ved rengjøring av visse deler av universalarmen, som f.eks. sylindere, akkumulator, ventilhode osv. 14(182)

23 Sikkerhetstiltak Fare: Gå aldri fra høygafler, koster eller andre verktøy som ligger inntil portene eller universalarmen. Det vil hindre at disse delene beveger seg normalt og kan føre til skader på mennesker og dyr, så vel som mekanisk skade på melkestasjonen. Forsiktig: La ikke moduler eller deler som inneholder elektriske komponenter så åpne etter service eller vedlikehold. Dette gjelder spesielt for den elektriske boksen, men også for den øvre bjelken og melkemodulen. Sett på dekslene igjen for å hindre at støv og skitt kommer inn og fører til funksjonssvikt. Melkestasjonen er klassifisert som IP55 når alle dekslene er på plass. 15(182)

24 Sikkerhetstiltak Hovedventilen for trykkluften til melkestasjonen. Hovedlufttilførsel Del av øvre bjelke. Advarsel: Slå alltid av hovedlufttilførselen til melkestasjonen før du utfører service eller reparasjoner. Merk: Universalarmen kan fortsatt beveges selv om lufttilførselen er slått av. 16(182)

25 Sikkerhetstiltak Plassering av advarselsetiketter Klemfare. 2. Laserstråling. 3. Ekstern oppstart. 4. Stå utenfor arbeidsområdet. 5. Kun for opplærte operatører. 6. Sikkerhetstiltak. 7. Gulvmerking: angir arbeidsområdet til universalarmen. 17(182)

26 Sikkerhetstiltak 8. Systemet inneholder akkumulator(er). Reduser trykket i systemet før service. 9. Laserstråling. 10. Laserstråling. 18(182)

27 Generell beskrivelse DeLaval frivillig melkesystem VMS Generell beskrivelse Introduksjon Dette kapitlet beskriver kort funksjonene til de viktigste komponentene i melkestasjonen. Det gir også en generell oversikt over datakommunikasjonen mellom melkestasjonen og PCen og hvordan de andre systemene (for eksempel ALPRO-prosessoren) er integrert i VMS-systemet. Melkestasjonen består av følgende hoveddeler: G A H E D F C B A. Elektrisk boks B. Universalarm C. Kameraenhet D. Magasin E. Melkemodul F. Speneklargjøringsmodul G. Stall og porter 19(182)

28 Generell beskrivelse Elektrisk boks H. Fôringsmodul Elektrisk boks Melkestasjonen styres av programmer som kjøres i stasjonens datamaskin, som befinner seg i den elektriske boksen. Sylindere Kameraenhet Brakett Øvre arm Nedre arm Universalarm Universalarmen utfører sju grunnleggende operasjoner under melking: Henter speneklargjøringskoppen fra utgangsposisjonen. Holder og flytter speneklargjøringskoppen til hver spene under speneklargjøringen før den slipper koppen. Henter spenekoppene i magasinet. Lokaliserer og gjenkjenner spener. Setter på spenekoppene. Holder melkeslangene. Etterbehandling av spener. Armen drives av hydrauliske sylindere og bruker to lasere og et videokamera til å lokalisere spenene. Universalarmen består av fem hoveddeler: Brakett Øvre arm Nedre arm Tre hydrauliske sylindere 20(182)

29 Generell beskrivelse Kameraenhet Videokamera Lasere LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM OR VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS CLASS 2M LASER PRODUCT Kameraenhet Kameraenheten inneholder to lasere, et videokamera og elektronikk for bildebehandling. Kameraenheten er laget av aluminium med et glassvindu. Den har en "gummihette" som skal beskytte mot skitt. Glassvinduet foran laserne og kameraet rengjøres ved hjelp av vann og trykkluft etter hver melking. Armen kan dessuten gni kameravinduet mot en kameravasker (svamp) med jevne mellomrom. Kameraenheten bør vaskes regelmessig for å sikre best mulig ytelse. Se kapitlet DeLaval frivillig melkesystem VMS; Vedlikehold. cd24527 EN :1994+A11:1996+A2:2001(E) Tilførsel av trykkluft og vann som holder kameravinduet rent. Gummihette 21(182)

30 Generell beskrivelse B C D E A Magasin Magasinet inneholder melkeslangene og spenekoppene. Hovedfunksjonen til magasinet er å slippe ut og trekke inn melkeslangene og spenekoppene ved riktige intervaller under melking. Magasinet inneholder også speneklargjøringsmodulen, som er beskrevet i avsnittet nedenfor. Magasinet inneholder følgende hovedkomponenter: A. Tilbaketrekkingssylindre B. Vaskehylle C. Speneklargjøringsmodul D. Spenekopper E. Luftinntak Tilbaketrekkingssylindre Tilbaketrekkingssylindrene brukes til å holde, slippe og trekke inn koppene og til å styre vaskehyllen. Vaskehylle Vaskehyllen brukes under melking, backflush og systemvask. Under drift går vaskehyllen mellom to posisjoner; én for melking og én for backflush og vasking. 22(182)

31 Generell beskrivelse Pulseringskanal Melkekanal Fleksibel dobbeltslange Forlengelsesstykke Luftinntakskanal Lufting Spenekopper En spenekopp omfatter koppen, spenegummien, en kort og fleksibel dobbeltslange og et forlengelsesstykke. Luftinntak Trykkluft slippes inn gjennom luftinntakskanalen og inn i melkekanalen via luftingen. Luften trengs til å transportere melken til sluttenheten. All trykkluft i VMS-systemet filtreres før det tas i bruk. Spenekopp Spenegummi Luftinntakskanal Melkekanal De pneumatiske rørene fra panelet kobles til melke- og pulseringsslangene bak på magasinet. Luftinntakene bør kontrolleres og rengjøres regelmessig. Se kapitlet DeLaval frivillig melkesystem VMS; Vedlikehold. Pulseringskanal Melkemodul Melkemodulen melker hver jurfjerdedel for seg. Melkeprosessen involverer overvåking av melkeflyten, måling av melkemengden, tilførsel av riktige vakuumnivåer i melkeslangen og initiering av 23(182)

32 Generell beskrivelse spenekoppavtak på riktig tidspunkt. Følgende deler i melkemodulen er involvert i melkeprosessen: A. Avstengings- og regulatorventiler B. DeLaval melkemåler MM25 C. DeLaval melkemåler MM15 D. Kontrollboks E. Beholder F. Melkepumpe G. Ventiler H. Vakuumtilførsel I. Pulsatorer I A B D H C E F G Avstengings- og regulatorventiler Disse ventilene styrer vakuumnivået i melkeslangen. DeLaval melkemåler MM25 Disse fire melkemålerne måler melkeflyten for å få melkemengden fra hvert jur. De måler også konduktivitetsnivået til melken. 24(182)

33 Generell beskrivelse DeLaval melkemåler MM15 DeLaval melkemåler MM15 måler melkemengden direkte, noe som gir den totale melkemengden for alle spenene. Kontrollboks Kontrollboksen inneholder elektronikk og styreventiler som styrer melke- og vaskeprosessene. Sluttenhet Melken samles i sluttenheten før den transporteres til den endelige destinasjonen, vanligvis melketanken. Melkepumpe Melkepumpen pumper melken til melketanken etter at hver ku er melket. Ventiler Spyleventilen slipper trykkluft inn i melkerøret før systemvasken startes. Trykkluften skyver den gjenværende melken i røret til tanken. Ventilen brukes også til å fjerne vannet i rørene etter en systemvask. De to spjeldventilene styrer melken enten gjennom leveringsrøret (til lagringstanken) eller utskillingsrøret (til drenering eller melkespann). Pulsatorer Spyleventil Spjeldventiler Endrer vakuumnivået i spenekoppkammeret slik at spenegummien åpner og lukker seg. 25(182)

34 Generell beskrivelse Spillvanntank Speneklargjøringsmodul Speneklargjøringen utføres av speneklargjøringsmodulen, som er en del av magasinet. Denne modulen utfører funksjoner som f.eks. å vaske spener, trekke ut prøvemelk og tørke spener. Modulen har en kopp som er spesialdesignet for disse oppgavene. Spillvannet og prøvemelken transporteres til spillvanntanken i melkemodulen og blandes aldri med den vanlige melken. Speneklargjøringsmodul Speneklargjøringskopp 26(182)

35 Generell beskrivelse Øvre bjelke Nedre bjelke Frontgavl Bakgavl Stall og porter Stallen består av fem deler: Bakgavl Frontgavl Øvre bjelke Nedre bjelke Portseksjon Portstøtte Portseksjon 27(182)

36 Generell beskrivelse Pneumatiske sylindre Fotocelle En fotocelle oppå støtten registrerer kuen når hun går inn i stasjonen. Utgangsporten har en transponderantenne som identifiserer hver ku som går med transponder. Portene styres av to pneumatiske sylindre. cd24759 Utgangsport Inngangsport Transponderantenne Fôringsmodul Fôringsmodulen består av to hoveddeler: Fôringsmodul Fôrporsjonerere Krybbe cd24737 Krybbe 28(182)

37 Generell beskrivelse Porsjonerer Fôr fra porsjonererne samles i en trakt, og en renne fører fôret fra trakten til krybben. Det kan installeres opptil fire porsjonerere med hvert sitt fôrslag. Trakt Frontgavl Renne Krybbe På samme måte som utgangsporten har også krybben en transponderantenne som identifiserer hver ku som går med transponder. Kuene identifiseres når de senker hodene for å få tilgang til fôret. Merk: For å oppnå fôringspresisjon, er det viktig å kalibrere fôrporsjonererne. Utfør en kalibrering ved regelmessige intervaller, og hver gang et nytt fôr er levert og skal tas i bruk. Kalibreringen utføres via berøringsskjermen. Antenne 29(182)

38 Generell beskrivelse Styring og overvåking Datakommunikasjon og VMS-styringssystemet (VMSMgmt) Datakommunikasjon er en viktig del av VMS-systemet. De viktigste elementene i VMS-systemet er melkestasjonen og det PC-baserte styringssystemet. Datamaskinen i melkestasjonen og PCen er koblet opp mot hverandre og utveksler data fortløpende. Dataene kan settes i to kategorier: data som styrer hvordan systemet og stasjonen fungerer, og besetningsdata som f.eks. melkemengde og fôrforbruk. Data av den første typen overføres til stasjonen ved oppstart, mens data av den andre typen overføres kontinuerlig mellom melkestasjonen og PCen. Alle dataene lagres i PCen. Dataene kan vises og redigeres av VMS-styringssystemet (VMSMgmt) i pc-en. VMSMgmt er en programvarepakke for melkestyring som er ment som et hjelpemiddel i det daglige melkestyringsarbeidet. Konfigurasjonsdata, data som styrer hvordan systemet og stasjonen fungerer, kan endres under driften. Merk: Fordi PCen er en så viktig del av VMS-systemet, må det ikke installeres andre programmer (f.eks. Office-pakker og spill) enn de som er forhåndsinstallert. PC må kun brukes til VMS-programmene. Flere systemer VMSMgmt kan håndtere opptil fire melkestasjoner, og dermed opptil fire separate besetninger. I tillegg kan stasjoner med venstreinngang og høyreinngang brukes i det samme VMS-systemet. 30(182)

39 Generell beskrivelse Etablere kommunikasjon Kommunikasjon mellom PCen og melkestasjonen etableres når systemet starter opp. PCen og stasjonen kan startes i en hvilken som helst rekkefølge. Hvis PCen startes først, forsøker den å etablere kommunikasjon med melkestasjonen. Så snart stasjonen er startet og kommunikasjonen er etablert, overfører PCen konfigurasjonsdataene til stasjonen, som stasjonen deretter bruker under sin konfigurasjonsprosess. Ekstern ALCOM-buss ALPRO-prosessor Ethernet Hvis melkestasjonen startes først, venter den på kommunikasjon fra PCen. Når kommunikasjonen er etablert, fortsetter prosessen som ovenfor. Integrering med ALPROs besetningsstyringssystem VMS bruker ALPROs besetningsstyringssystem til å etablere kommunikasjon med for eksempel fôrstasjoner og porter. ALPROs besetningsstyringssystem er bygget rundt en systemprosessor som administrerer fôring og bruker den eksterne ALCOM-bussen til kommunikasjon mellom prosessoren og underenhetene. Prosessoren er koblet til PC-en via den serielle porten, hvor dataene synkroniseres. Vær klar over at PCen og datamaskinen i melkestasjonen er koblet opp mot hverandre via en Ethernet-kabel. Ethernet er en standard som ofte brukes til å bygge datamaskinnettverk over mindre områder, slik som f.eks. en drifts- eller kontorbygning. Feilregistrering og fjerntilgang Hele døgnet året rundt stilles det en rekke krav til automatiske systemer, ikke bare når det gjelder vedlikehold og service, men også når det gjelder sikkerhet og pålitelighet. VMS-systemet har en rekke funksjoner til å tilfredsstille disse kravene. Én av disse funksjonene er evnen til å 31(182)

40 Generell beskrivelse utløse alarmer. Alarmene kan ha ulike alvorlighetsgrader. Noen utløses for å tiltrekke seg operatørens oppmerksomhet eller gjøre ham eller henne klar over et avvik i den normale driften uten å avbryte systemdriften. Andre igjen kan indikere en sikkerhetsrisiko for personer eller dyr og stoppe driften av systemet umiddelbart. Alarmene kan være relatert til dyreatferd, for eksempel en ku som nekter å forlate stasjonen, eller til tekniske feil. I de fleste tilfeller starter systemet en rekke selvtester for å forsøke å rette opp feilen før det gir en alarm. Alarmer vises på PC-skjermen og berøringsskjermen, men kan også sendes som SMS-meldinger til mobiltelefoner så vel som talemeldinger til en hvilken som helst type telefon. Fjerntilgang for servicepersonale gjør at man kan holde systemet på et høyt ytelsesnivå. En serviceperson kan for eksempel finjustere systemkonfigurasjonen ved å gå inn på gårdens PC via sin egen bærbare datamaskin. Med fjerntilgang kan man også kalibrere universalarmen via en sentralt plassert datamaskin. 32(182)

41 Drift DeLaval frivillig melkesystem VMS Drift Advarsel: For sikker betjening av VMS-systemet bør du lese sikkerhetstiltakene nøye. Generelle råd for drift av VMS Berøringsskjerm Starte, restarte og slå av melkestasjonen Hvis det er mulig, bør du alltid restarte og slå av melkestasjonen fra berøringsskjermen. Dette sikrer at programmene i melkestasjonens datamaskin slås av på riktig måte. I nødsituasjoner må du bruke nødstoppknappene på melkestasjonen. Dette vil slå av tilførselen av trykkluft, strøm og vakuum til melkestasjonen, og vil også deaktivere armen. Knappen Start (I) bør kun brukes etter en nødstopp. Se instruksjonene nedenfor om hvordan du restarter stasjonen etter en nødstopp. Start-knapp cd24765 Nødstoppknapper 33(182)

42 Drift Strømforsyningen til stasjonen trenger bare slås av (hovedbryteren mot klokken) når det skal utføres service, skiftes ut deler eller når det elektriske anlegget skal repareres. cd25143 Melkestasjonen kan enten være i manuell eller automatisk modus når den er startet eller restartet. Dersom melkestasjonen er i manuell modus når den er startet, kan driften av systemet bare startes ved å bytte til automatisk modus eller ved å utføre forskjellige oppgaver manuelt. På den annen side, dersom melkestasjonen er i automatisk modus når den er startet, vil systemet sette i gang driften automatisk; det vil si, melkestasjonen lar kuer gå inn i stasjonen og starter melkingen automatisk. Hovedbryter Manuell modus når stasjonen startes er standard innstilling, men den kan veksles til automatisk modus dersom det foretrekkes. Kontakt servicetekniker for å få endret innstillingen. Melkerør dreneres når stasjonen slås av eller restartes. For å unngå tap av restmelk i rørene kan melken transporteres til lagringstanken ved hjelp av trykkluft som blåses inn i rørene. Se "Tømme sluttenheten og skylle melkerørene" i dette kapitlet. 34(182)

43 Drift 1 Restarte melkestasjonen etter en nødstopp 1. Dra ut nødstoppknappen. 2. Trykk på knappen Start (I). Dette vil restarte melkestasjonen. 2 1 cd24742 Veksle mellom automatisk og manuell modus Du kan når som helst i melkeprosedyren veksle fra automatisk til manuell modus eller omvendt. Fra automatisk til manuell modus: I dette tilfellet vil melkestasjonen først avslutte pågående handlinger før den stopper og går over til manuell modus. Hvis for eksempel arbeidsmodusen har endret seg under speneklargjøring, vil denne prosedyren bli fullført før stasjonen stopper og går over til manuell modus. Fra manuell til automatisk modus: I dette tilfellet vil melkestasjonen fortsette i automatisk modus fra det trinnet den har kommet til i melkesekvensen. Hvis for eksempel arbeidsmodusen har endret seg under hovedmelkefasen, vil stasjonen fortsette med etterbehandling når melkefasen er fullført. Når kua forlater stasjonen, vil stasjonen være klar til å ta imot neste ku. 35(182)

44 Drift Hente- og startposisjoner For at universalarmen skal kunne fungere, må posisjonene til koppene og posisjonen til hver enkelt spene på kua fastsettes. Når du skal fastsette posisjonene har du seks muligheter: A. Posisjonene til alle spenene samtidig. B. Posisjonene til de enkelte spenene. C. Posisjonene til alle spenekoppene samtidig. D. Posisjonene til de enkelte spenekoppene. E. Posisjonen til speneklargjøringskoppen. F. Posisjonen til kameravaskeren (svamp). Fastsettelse av speneposisjonene (startposisjonene) må gjøres hver gang en ny ku introduseres. Speneposisjonene vil bli oppdatert etter hvert vellykkede påsett og fullføre melkingen for å ta i betraktning den endrede formen til juret under laktasjonsperioden. Kua må være registrert i databasen før speneposisjonene kan fastsettes. Merk: Sørg for at kuen har hatt noe erfaring med melkestasjonen før du fastsetter speneposisjonene. Alle posisjonene kan kontrolleres via berøringsskjermen, for eksempel at armen kan hente spenekoppene i magasinet. Se "Verifisering av fastsatte posisjoner" senere i dette kapitlet. 36(182)

45 Drift B C A Oppnå vellykket påsett av spenekopp Punktene nedenfor beskriver gode arbeidsrutiner når det gjelder påsett av spenekopper, og de gir forslag til tiltak når universalarmen har problemer med å sette spenekoppene på én eller flere kuer. Jurgeometri/speneanatomi Kuene bør oppfylle følgende krav til jurgeometri: A. Ikke mindre enn 30 mm. B. Ikke mindre enn 30 mm. C. Ikke mindre enn 270 mm, og ikke mer enn 750 mm. D. Ikke mindre enn 15 mm. E. Ikke mer enn 45 grader. F. Ikke mindre enn 30 mm. Diameteren til en spene bør ikke være mindre enn 15 mm og ikke mer enn 50 mm. D E F E 37(182)

46 Drift Maksimal spenelengde Den maksimale spenelengden som kan håndteres av speneklargjøringskoppen, er 70 mm. En indikasjon på en spene som er for lang, er at vannet lekker ut fra toppen eller ved hullene på sidene av koppen. Hold jurene frie for langt hår Langt hår på jurene kan gjøre det vanskelig for den bildetolkende programvaren å lokalisere spenene. I tillegg kan strå feste seg til juret og hindre spenelokaliseringen. Klipp håret på jurene for å unngå dette problemet. Spenene skal alltid holdes frie for hår. Innenfor grensene. For lang. Hente- og startposisjoner Feil eller dårlig funksjon under henting eller påsett av kopper kan skyldes unøyaktig programmering av posisjoner. Du kan løse problemet ved å fastsette posisjonene på nytt. Gode speneposisjoner (startposisjoner) oppnås best når kua er klar for melking. Kameravindu Kameravinduet bør rengjøres manuelt og regelmessig. Sørg for at instruksjonene i kapitlet DeLaval frivillig melkesystem VMS; Vedlikehold blir fulgt. Kontroller også at den automatiske spylingen av kameravinduet utføres regelmessig. 38(182)

47 Drift Bruke alternative innstillinger for påsett av spenekopp Du kan løse problemer med påsett ved hjelp av alternativer for påsett av spenekopper i VMSMgmt. Disse alternativene er ikke ment å skulle brukes som normal driftsrutine, bare som en måte å holde kua i VMS-besetningen på. Arbeide i manuell modus Når melke manuelt Manuell melking bør vurderes når kyrne er nye i systemet eller skal melkes for første gang. Nye kyr trenger tid på å venne seg til de automatiske prosedyrene, for eksempel speneklargjøringen. Manuell melking med spenevasking på den tradisjonelle måten kan da være en måte å vinne kuas tillit på. Manuell melking kan også vurderes når du skal melke kyr med en speneanatomi som ikke egner seg for automatisk melking, når du skal melke råmelk fra kyr som nettopp har kalvet, eller når noen av spenene til en ku ikke bør melkes til tanken. Sette på spenekopper Du har tre muligheter når du skal sette på spenekopper i manuell modus: Universalarmen setter på spenekoppene. Magasinet frigjør to spenekopper om gangen i en bestemt rekkefølge, og spenekoppene settes deretter på spenene for hånd. Hver spenekopp frigjøres separat fra magasinet, og hver spenekopp settes på for hånd. 39(182)

48 Drift Når spenekoppene skal settes på for hånd, er det viktig at den riktige spenekoppen festes til riktig spene: for eksempel, på en stasjon med venstreinngang skal spenekopp nummer én alltid settes på høyre spene bak. I automatisk modus holder universalarmen automatisk melkeslangene etter påsett av spenekoppene. Du kan imidlertid også få armen til å holde melkeslangene hvis spenekoppene er satt på for hånd. På denne måten unngår du at kuene tramper på melkeslangene og at slangene slepes langs gulvet. Se "Støtte for melkeslanger" i dette kapitlet. Vanlige manuelle oppgaver De neste avsnittene beskriver manuelle oppgaver som det er vanlig å utføre, for eksempel oppstart av melkestasjonen. 40(182)

49 Drift Starte melkestasjonen for automatisk drift 1. Slå på strømmen ved å dreie hovedbryteren med klokken, og vent deretter noen sekunder til vinduet Venter på ku kommer opp på berøringsskjermen. Merk at melkestasjonen allerede kan være i automatisk modus når den er startet. I så fall skal ikke instruksjonene nedenfor følges. Dersom melkestasjonen er i manuell modus: 2. I vinduet Venter på ku trykker du på Bekreft ku-knappen for å gjøre stasjonen klar til å ta imot en ku. 3. Trykk på Auto-knappen for å vise vinduet Auto og manuell. Vinduet Venter på ku 4. I vinduet Auto og manuell trykker du på Auto-knappen. Melkestasjonen vil nå fortsette å arbeide i automatisk modus. Vinduet Auto og manuell 41(182)

50 Drift VMS-meny Slå av melkestasjonen Merk: Melkerørene dreneres når stasjonen slås av. Når det gjelder transport av restmelk i rørene til lagringstanken, kan du se "Tømme sluttenheten og skylle melkerørene" i dette kapitlet. På berøringsskjermen: 1. Trykk på VMS-knappen øverst til høyre. Dette vil vise VMS-menyen. 2. Trykk på Slå av VMS-knappen, og bekreft. 3. Vent et par sekunder til berøringsskjermen er tom. 4. Sett hovedbryteren på VMS-strømboksen i AV-posisjon. Restarte melkestasjonen Merk: Melkerørene dreneres når stasjonen starter. Når det gjelder transport av restmelk i rørene til lagringstanken, kan du se "Tømme sluttenheten og skylle melkerørene" i dette kapitlet. På berøringsskjermen: 1. Trykk på knappene VMS > Restart VMS. 2. Bekreft at du vil restarte melkestasjonen. 42(182)

51 Drift Veksle fra manuell til automatisk modus 1. Trykk på Auto-knappen øverst på berøringsskjermen for å vise vinduet Auto og manuell. (Auto-knappen har et kryss hvis stasjonen er i automatisk modus.) 2. I vinduet Auto og manuell trykker du på Auto-knappen. Vinduet Auto og manuell Veksle fra automatisk til manuell modus 1. Trykk på Auto-knappen øverst på berøringsskjermen for å vise vinduet Auto og manuell. (Auto-knappen har et kryss hvis stasjonen er i automatisk modus.) 2. Trykk på Manuell-knappen. Stoppe universalarmen 1. Trykk på Auto-knappen øverst på berøringsskjermen for å vise vinduet Auto og manuell. 2. Når du skal deaktivere universalarmen, trykker du på Avbryt robotop. og gå til manuell modus eller Avbryt pågående robotoperasjon. Dette vil også sette stasjonen i manuell modus. 3. Du kan trykke på Avbryt-knappen hvis du ikke vil foreta noen endringer i arbeidsmodusen eller armens aktivitet. Vinduet Auto og manuell 43(182)

52 Drift Diverse oppgaver Følgende oppgaver utføres under service eller når systemdriften har stoppet, for eksempel på grunn av strømbrudd. Vinduet Robot service Parkere universalarmen Universalarmen kan parkeres enten ved å stoppe armen når den er i automatisk modus eller ved å bruke parkeringsfunksjonen i vinduet Robot service (se avsnittet Stoppe universalarmen ovenfor). I noen tilfeller kan det imidlertid skje at armen ikke går i utgangsposisjon når den stoppes. Dersom det skjer kan du bruke parkeringsfunksjonen for å få armen i utgangsposisjon. Merk: Forviss deg om at stasjonen er i manuell modus. På berøringsskjermen: 1. Trykk på VMS-knappen øverst til høyre. Dette vil vise VMS-menyen. 2. Trykk på Robot service-knappen. Dette vil vise vinduet Robot service. 3. Trykk på Parker-knappen. Dette vil parkere universalarmen. 4. Trykk på Lukk Robot Serv & vedl-knappen for å lukke vinduet. 44(182)

53 Drift Vinduet Robot service Deaktivere universalarmen For å deaktivere universalarmen, må vinduet Robot service vises på berøringsskjermen. Merk: Vinduet Robot service er hovedsakelig ment å brukes av serviceteknikere til å teste ulike funksjoner. Bruk ikke dette vinduet til andre oppgaver enn å deaktivere eller parkere armen. Merk: Forviss deg om at stasjonen er i manuell modus. På berøringsskjermen: 1. Trykk på VMS-knappen øverst til høyre. Dette vil vise VMS-menyen. 2. Trykk på Robot service-knappen. 3. Trykk på Robot luftlås-knappen for å deaktivere armen. Forviss deg om at det er et kryss ved siden av knappen. Merk: Hvis det allerede er et kryss ved siden av knappen, må du trykke to ganger på knappen for å forvisse deg om at armen er deaktivert. 4. Trykk på Lukk Robot Serv & vedl-knappen for å lukke vinduet. Advarsel: Robot luftlås-knappen deaktiverer ikke gripekloen og endeeffektoren. Advarsel: De to knappene Hovedlaser og Spenelaser nede til venstre i vinduet slår på laserne. Stirr ikke på laserstrålen. 45(182)

54 Drift Restarte melkestasjonen etter et strømbrudd Dersom et strømbrudd varer i mindre enn 15 minutter, restarter melkestasjonen automatisk. Dersom det varer lengre enn 15 minutter, restarter du melkestasjonen ved å følge instruksjonene: 1. Restart PC-en. Dette vil også restarte melkestasjonen, og deretter vises vinduet Venter på ku på berøringsskjermen. 2. Etter restarten vil melkestasjonen være i manuell modus. For å veksle til automatisk modus, se avsnittet Veksle fra manuell til automatisk modus ovenfor. Hovedbryter Hydraulisk strøm-boks Reset knapper Starte den hydrauliske pumpeenheten Gjør følgende for å starte den hydrauliske pumpeenheten: 1. Drei hovedbryteren med klokken på hydraulisk strøm-boksen til på-posisjon. 2. Trykk på de to reset-knappene på hydraulisk strøm-boksen. Dette vil starte pumpeenheten. Hydraulisk pumpeenhet 46(182)

55 Drift Hydraulisk strøm-boks Motorbeskyttelseslampe Oljetemperaturlampe Oljenivålampe Reset knapp for oljenivåalarm Reset knapp for oljetemperaturalarm Starte den hydrauliske pumpeenheten etter oljetemperatur-, oljenivå- eller motorbeskyttelsesalarm Hydraulisk strøm-boksen utløser en alarm og stopper driften av den hydrauliske pumpeenheten når oljetemperaturen er for høy, oljenivået for lavt eller når motorbeskyttelsen stopper motoren. Disse alarmene indikeres av lampene på hydraulisk strøm-boksen. Utfør følgende oppgaver dersom noen av disse alarmene utløses: Oljetemperaturalarm Pass på at omgivelsestemperaturen rundt den hydrauliske pumpeenheten er under 40 C. Vent til oljetemperaturen til den hydrauliske pumpeenheten faller til mellom C. Start enheten ved å trykke på reset-knappen som er plassert under temperaturalarmen. Hydraulisk pumpeenhet Maks. oljenivå 60 C = min. oljenivå Oljenivåalarm Kontroller oljenivået på indikatoren. Oljenivået bør ikke gå under minimumsnivået. Merke for minimumsnivå er på samme nivå som 60 C. Dersom det er nødvendig, åpne oljelokket og fyll olje på pumpeenheten. Start enheten ved å trykke på reset-knappen som er plassert under temperaturalarmen. Oljetemperatur-/Oljenivåindikator Oljelokk 47(182)

56 Drift Advarsel: Universalarmen drives av hydraulisk olje. Unngå hudkontakt når ved håndtering av olje. Gjentatt hudkontakt med oljen kan føre til alvorlige hudskader. Hold den unna barn og dyr. Forsiktig: Bruk bare syntetisk olje fra DeLaval eller olje med tilsvarende spesifikasjon. Blanding av denne oljen med standard hydraulikkolje eller noen annen type olje kan skade systemet. Forsiktig: Når du fyller olje på pumpeenheten, forviss deg om at ikke skitt eller partikler kommer inn i enheten. Når du har trykket på reset-knappene, vil den hydrauliske pumpeenheten automatisk starte når trykket faller til under 23 bar. Motorbeskyttelsesalarm Motorbeskyttelsen stopper motoren for å forhindre skade. Dersom alarmen utløses, åpner du hydraulisk strøm-boksen og dreier reset-bryteren med klokken til på-posisjon. Innsiden av hydraulisk strøm-boksen Slå av den hydrauliske pumpeenheten - For å slå av den hydrauliske pumpeenheten, dreier du hovedbryteren mot klokken på hydraulisk strøm-boksen. 48(182)

57 Drift Når den hydrauliske pumpeenheten er slått av, blir trykket redusert i akkumulatorene. En fullstendig manuell melkeprosedyre Når du skal melke en ku i melkestasjonen manuelt, utfører du følgende prosedyre: 1. Slå på strømmen ved å dreie hovedbryteren med klokken, og vent deretter noen sekunder til vinduet Venter på ku kommer opp på berøringsskjermen. 2. I vinduet Venter på ku trykker du på Bekreft ku-knappen for å gjøre stasjonen klar til å ta imot en ku. Vinduet Venter på ku 3. Trykk på fanen Forbered ku for melking. 4. Sørg for at kua er blitt identifisert. En identifisert ku indikeres av kunummeret, en uidentifisert av "0" (null). - Hvis kua ikke er blitt identifisert, trykker du på Manuell identifisering-knappen, legger inn kunummeret via tastaturet og trykker på knappen Spør om kua skal melkes. Vinduet Forbered ku for melking 5. Sørg for at kua har fått melketillatelse. Dette indikeres av ordet Innvilget. Hvis den derimot ikke har fått melketillatelse, angis dette med ordet Avslått. Hvis kua ikke har fått melketillatelse, kan du slippe den ut av stasjonen ved å trykke på Slipp ut ku-knappen. 6. Trykk på Vask spener-knappen for å starte speneklargjøringen. 49(182)

58 Drift 7. Når speneklargjøringsprosedyren er ferdig, trykker du på fanen Påsett og melking. 8. Kontroller at melkedestinasjonen er riktig. Tank betyr at melken vil bli transportert til lagringstanken, Utskill at melken vil bli transportert gjennom utskillingsrøret. For å få melken pumpet til lagringstanken, trykker du på knappene Reset Melking > Tank > Bekreft. (For mer informasjon, se avsnittet Endring av melkedestinasjon nedenfor.) Vinduet Påsett og melking 9. Sett på Sett på spenekopper auto for å få universalarmen til å sette på spenekoppene. Stasjonen vil starte melkingen så snart hver kopp er satt på. Merk: Du må aldri flytte en spenekopp fra en spene til en annen uten å bruke knappene Stopp melking og Start melking. Ellers vil ikke startposisjonene (armens forrige påsettingsposisjoner) bli riktig oppdatert. Tips! Universalarmen kan holde melkeslangene under melkingen. Dette hindrer kyrne i å trampe på slangene. Dette gjøres automatisk i automatisk modus, men må gjøres via berøringsskjermen i manuell modus. Se "Støtte for melkeslanger" nedenfor. Advarsel: Hold avstand til melkeslangene mens de trekkes inn i magasinet. Du kan bli truffet hvis du står for nærme. 50(182)

59 Drift 10. Når melkingen er fullført, trykker du på fanen Etterbehandling. 11. Trykk på Spray spener-knappen for å få universalarmen til å desinfisere spenene. 12. Når desinfiseringen er ferdig, trykk på Slipp ut ku-knappen for å åpne utgangsporten og slippe ut kua. 13. Trykk på Skyll spenekopper-knappen for å starte backflush. Vinduet Etterbehandling Oppgavene som utføres under den manuelle melkeprosedyren, for eksempel identifisering av en ku, er beskrevet mer detaljert som separate oppgaver i avsnittene som følger. Stall- og fôringsfunksjoner Stall og fôringsfunksjonene inkluderer åpning og lukking av porter, utfôring, justering av krybbe, kontroll av bakplate og bruk av gulvspyling. Disse funksjonene utføres via vinduet Stallkontroll. Merk: Sørg for at stasjonen er i manuell modus. Slik viser du vinduet Stallkontroll: 1. Trykk på VMS-knappen øverst til høyre. Dette vil vise VMS-menyen. 2. Trykk på Stallkontroll-knappen. 51(182)

60 Drift Knappene brukes på følgende måte: Åpne- og Lukk-knapper: åpner eller lukker inngangs- og utgangsportene. Frigjør (bakplate): frigjør bakplaten mot bakbenene til kuen for at spenepåsettet skal fungere ordentlig. Trekk inn (bakplate): trekker bakplaten tilbake til oppreist posisjon. Lang ku eller Kort ku (krybbeposisjon): justerer posisjonen til krybben. Kort ku flytter krybben mot kua, Lang ku lenger vekk. Stallkontroll, stasjon med venstreinngang Fôr 50 gr: mater ut 50 gram fôr i krybben. (Hvor mange knapper som kan brukes, avhenger av antallet porsjonerere som er installert og i bruk.) Gulvspyling: spyler gulvet med vann. Lukk: lukker vinduet. Manuell identifisering Merk: Sørg for at stasjonen er i manuell modus. 1. Trykk på fanen Forbered ku for melking på berøringsskjermen. Dette vil åpne vinduet Forbered ku for melking. 2. Trykk på Manuell identifisering-knappen. 3. Velg om du vil legge inn enten kunummeret eller transpondernummeret. Kunummeret er standard. Vinduet Forbered ku for melking 52(182)

61 Drift 4. Legg inn nummeret via tastaturet. Nummeret vil bli vist ovenfor tastaturet. Bruk Slett-knappen hvis du legger inn feil nummer. 5. Trykk på Spør om kua skal melkes-knappen. Det sendes da en forespørsel til VMS-styringssystemet. 6. Du kan avbryte prosedyren ved å trykke på Avbryt-knappen. Endring av melkedestinasjon Merk: Sørg for at stasjonen er i manuell modus. 1. Trykk på fanen Påsett og melking på berøringsskjermen. 2. Trykk på Reset melking-knappen. Vinduet Påsett og melking 53(182)

62 Drift - Når du skal pumpe melken til lagringstanken, trykker du på Tank-knappen. - Når du skal transportere melken gjennom utskillingsrøret, trykker du på Utskill-knappen. Melken kan enten samles i et melkespann eller føres ut i avløpet. Se figuren. Utskill 3 Utskill 2 Avløp Utskill 1 - For å aktivere autoutskillingsfunksjonen, trykker du på Autoutskilling-knappen. Dersom knappen har et kryss ved siden av, betyr det at autoutskillingsfunksjonen er aktivert. I så fall skjer melketransporten ifølge innstillingene for autoutskilling i VMSMgmt. (For mer informasjon, se VMSMgmt instruksjonsbok, kapittel VMSMgmt/Kuinstillinger; Drift, avsnitt Automatisk utskilling av uønsket melk.) Dersom Autoutskilling-knappen derimot ikke har et kryss ved siden av, betyr det at autoutskillingsfunksjonen ikke er aktivert, og melken kan pumpes til ønsket destinasjon. Melk som inneholder blod vil imidlertid alltid bli pumpet til avløpet. 3. Trykk på Bekreft-knappen for å bekrefte valget. Dette lukker vinduet og viser vinduet Påsett og melking igjen. Merk: Unngå å trykke på Reset melking-knappen under melking. Melkingen blir da bli stoppet og alle spenekopper tatt av spenene. 54(182)

63 Drift Sette på spenekopper for hånd Sette på én kopp om gangen Merk: Sørg for at stasjonen er i manuell modus. I denne prosedyren brukes Start melking-knappene til å frigjøre spenekoppene. Bildene gjelder for stasjon med venstreinngang. 1. Trykk på fanen Påsett og melking på berøringsskjermen. Påsett og melking (stasjon med venstreinngang). 55(182)

64 Drift 2. Trykk på Start melking (høyre bak). Dette frigjør spenekoppen Høyre bak og slår på vakuumet i melkeslangen. Ta koppen og sett den på spene nummer Trykk på Start melking (venstre bak). Ta koppen og sett den på spene nummer Trykk på Start melking (høyre foran). Ta koppen og sett den på spene nummer Trykk på Start melking (venstre foran). Ta koppen og sett den på spene nummer 4. Merk: Hvis kuen sparker av spenekoppen under melkingen, vil knappen "Stopp melking" endre seg til "Start melking". Trykk på "Start melking"-knappen, og sett på koppen. Vær imidlertid klar over at armen setter på koppen igjen hvis stasjonen arbeider i automatisk modus. Påsett og melking (stasjon med venstreinngang). 56(182)

65 Drift Sette på to kopper om gangen Merk: Sørg for at stasjonen er i manuell modus. Bildene gjelder for stasjon med venstreinngang. 1. Trykk på fanen Påsett og melking på berøringsskjermen. 2. Trykk på Sett på manuelt-knappen. Koppene vil bli frigjort i par. Spenekoppene 1 og 2 vil bli frigjort først, deretter 3 og Ta hvert spenekopp-par og sett dem på de riktige spenene. Vinduet Påsett og melking 57(182)

66 Drift Sette på spenekopper for hånd i en stasjon med høyreinngang Prosedyrene for en stasjon med høyreinngang er de samme som for stasjoner med venstreinngang. Følg instruksjonene på de forutgående sidene, og bruk disse bildene som veiledning når du skal arbeide med en stasjon med høyreinngang. Vær klar over at knappene for fremre og bakre spener har ulik plassering på berøringsskjermen. Påsett og melking (stasjon med høyreinngang). Støtte for melkeslanger Merk: Sørg for at stasjonen er i manuell modus. Hvis melkeslangene skal holdes, gjør du følgende på berøringsskjermen: 1. Trykk på VMS-knappen øverst til høyre. Dette vil vise VMS-menyen. 2. Trykk på Robotkontroll-knappen. 58(182)

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2006

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2006 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2006-0806 - Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004 Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under drift...

Detaljer

Instruksjonsbok Frivillig melkesystem ver 2.3.1

Instruksjonsbok Frivillig melkesystem ver 2.3.1 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok Frivillig melkesystem ver 2.3.1 Innholdsfortegnelse Frivillig melkesystem... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under drift... 3 Fôringsmodul... 8

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2007

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2007 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2007-0806 - Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS 2009

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS 2009 Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS 2009-0812 - Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under drift... 4 Laserstråling...

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkingsystem VMS 2010

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkingsystem VMS 2010 Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkingsystem VMS 2010-0912 - Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under drift... 4 Vasking av stall

Detaljer

DeLaval frivillig melkesystem VMS Instruksjonsbok. DeLaval , Versjon Opprinnelig instruksjon

DeLaval frivillig melkesystem VMS Instruksjonsbok. DeLaval , Versjon Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok 2012-01-31, Versjon 2 86245834 Opprinnelig instruksjon Innholdsfortegnelse Erklæring om overensstemmelse med EU-standarder - DeLaval frivillig melkesystem VMS 2011... 7 Sikkerhetstiltak...

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkestasjon VMS modell 2011

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkestasjon VMS modell 2011 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkestasjon VMS modell 2011 V_112683-1011 - Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet

Detaljer

DeLaval frivillig melkesystem VMS 2014 Instruksjonsbok

DeLaval frivillig melkesystem VMS 2014 Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS 2014 Instruksjonsbok 87224334 2014-12-10, Versjon 2 Opprinnelig instruksjon Innholdsfortegnelse Erklæring om overensstemmelse med EU-standarder - DeLaval frivillig melkesystem

Detaljer

Instruksjonsbok ALPRO ver 6.60/Tandem

Instruksjonsbok ALPRO ver 6.60/Tandem Instruksjonsbok ALPRO ver 6.60/Tandem - 0605 - Innholdsfortegnelse ALPRO ver 6.50/Tandem... 1 Generell beskrivelse... 1 Tandem type 1... 2 Tandem type 2... 3 Tandem type 3... 4 Rutiner... 5 En vanlig

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Instruksjonsbok Kontrollboks for melkepumpe

Instruksjonsbok Kontrollboks for melkepumpe Instruksjonsbok Kontrollboks for melkepumpe 2006-05-05-0602 - 94091234.pdf Innholdsfortegnelse Kontrollboks for melkepumpe... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Produktdata... 5 Generell informasjon... 5 Artikkelnumre...

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk.

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble strøm - 400/230V Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Sjekk

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval systemkontroller SC

Instruksjonsbok DeLaval systemkontroller SC Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval systemkontroller SC cd32176 2007-10-18-0910 - 94792734.pdf Innholdsfortegnelse DeLaval systemkontroller SC... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Forord... 3 Merknad

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval melkepumpe FMP 110

Instruksjonsbok DeLaval melkepumpe FMP 110 Instruksjonsbok DeLaval melkepumpe FMP 110-0809 - Innholdsfortegnelse FMP 110... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Generell beskrivelse... 5 Melkepumpekapasitet... 5 Kontrollboks for melkepumpe... 6 Veiledning

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Brukermanual for FS, automatisk Bandforing

Brukermanual for FS, automatisk Bandforing Brukermanual for FS, automatisk Bandforing Innholdsfortegnelse: Produksjons deklarasjon 2 Viktig informasjon 3 Skap oversikt og beskrivelse 4 Skjerm 5 Manuell start/ start tider 6 Vekt innstilling 7 Instillinger

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Instruksjonsbok Systemkontroll med ALPRO WE for melkestaller

Instruksjonsbok Systemkontroll med ALPRO WE for melkestaller Instruksjonsbok Systemkontroll med ALPRO WE for cd32176-0908 - Innholdsfortegnelse Systemkontroll med ALPRO WE for... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Forord... 3 Merknad til operatøren... 3 Generell beskrivelse...

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

BRUKSANVISNING (Touchscreen)

BRUKSANVISNING (Touchscreen) BRUKSANVISNING (Touchscreen) U_NO Din forhandler Rev. 111003 1. INNHOLDSFORTEGNELSE. CQube Touchscreen 1. Innholdsfortegnelse side 2 2. Generelt / Beskrivelse: 3 3. Driftsmodus 4 4. Energisparemodus 5

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Brukerveiledning. PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer

Brukerveiledning. PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer Brukerveiledning PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer Gratulerer med valget av kvalitet og presisjon fra METTLER TOLEDO. Korrekt bruk av ditt nye utstyr i samsvar med denne Brukerveiledningen og regelmessig

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

Stopp Kompressor. 1 Stopp kjøleren. 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen. 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute

Stopp Kompressor. 1 Stopp kjøleren. 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen. 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute Stopp Kompressor 1 Stopp kjøleren 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute 4 Drener kompressor og sikre at alt vann er ute (sitter på baksiden av komressoren)

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender: Bestillingsnr.: 1151100 - HMS art. nr. 149663 INNHOLDSFORTEGNELSE Readable III bladvender... 1 1. Deler til Readable...

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

XPRESS Transmission feilsøkingsveiledning. XPRESS Transmission. feilsøkingsveiledning. + Side 1 av 6 +

XPRESS Transmission feilsøkingsveiledning. XPRESS Transmission. feilsøkingsveiledning. + Side 1 av 6 + XPRESS Transmission feilsøkingsveiledning + Side 1 av 6 + Bruk vernebriller for å beskytte øynene. Bruk Nitrile Neoprene eller PVC-hansker for å beskytte hendene Bruk en langermet skjorte for å beskytte

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

Instruksjonsbok ALPRO ver 6.50/Sort system

Instruksjonsbok ALPRO ver 6.50/Sort system Instruksjonsbok ALPRO ver 6.50/Sort system Innholdsfortegnelse ALPRO ver 6.50/Sorteringssystem... 1 Generell beskrivelse... 1 Målområder... 1 Skille ut en bestemt ku... 2 Sortere etter kriterier... 2

Detaljer

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren.

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren. Gratulere med ny turtallsperre. Monteringen består av fire trinn. Det er viktig at du leser gjennom hele denne bruksanvisningen før du starter monteringen av turtallsperren. Det anbefales å gjennomgå alle

Detaljer

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3 BRUKERMANUAL NO 1 INNHOLD 1. Hva er mywellness key?... 3 2. Hva er mywellness key?... 3 3. Hva er Move?... 4 4. Hvilken informasjon før jeg fra displayet?... 5 5. Hvor skal jeg ha mywellness key mens jeg

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Optimal fôrstyring DeLaval fôrstasjon FSC40

Optimal fôrstyring DeLaval fôrstasjon FSC40 1.11.120 Optimal fôrstyring DeLaval fôrstasjon FSC40 Din løsning hver dag DeLaval kraftfôrstasjon i kombinasjon med systemet Feed First Det forventes at melkekyr skal produsere stadig økende mengde melk.

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow RainJet et serienummer for kundebetjening

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A EQUICALOR Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat 1/8 Beskrivelse Del 1 - Chronotermostat Display og knapper Advarsler Alarm historikk Monteringsanvisning Montering - -A Montering

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK. Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den.

INSTRUKSJONSHÅNDBOK. Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den. INSTRUKSJONSHÅNDBOK Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den. Innhold 1. Funksjon... 3 2. Sikkerhet... 3 3. Egenskaper... 4 4. Bruksanvisning...

Detaljer

FDV dokumentasjon GDL takaltan

FDV dokumentasjon GDL takaltan FDV dokumentasjon GDL takaltan PRODUSERT FRA APRIL 2015 Takterrasse type GDL 3066 og 3066L lakkert furu GDL 2066 og 2066L hvitmalt furu Takvinkel 35-53 Utendørs bruk Ja Mål Bredde: 940 mm / Høyde: 2520

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer