Instruksjonsbok Frivillig melkesystem ver 2.3.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instruksjonsbok Frivillig melkesystem ver 2.3.1"

Transkript

1 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok Frivillig melkesystem ver 2.3.1

2

3 Innholdsfortegnelse Frivillig melkesystem... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under drift... 3 Fôringsmodul... 8 Laserstråling... 9 Sikkerhet under service og vedlikehold Universalarmen Installasjonsrelaterte saker Plassering av advarselsetiketter Drift Generelle råd Starte, restarte og slå av melkestasjonen Restarte melkestasjonen etter en nødstopp Veksle mellom automatisk og manuell modus Bruke styringssystemet Fastsette hente- og startposisjoner Oppnå vellykket påsett av spenekopp Arbeide i manuell modus Vanlige oppgaver Starte melkestasjonen for automatisk drift Slå av melkestasjonen Restarte melkestasjonen Restarte melkestasjonen etter et strømbrudd Veksle fra manuell til automatisk modus Veksle fra automatisk til manuell modus Deaktivere universalarmen Slå av trykkluften til universalarmen Manuell melking: en fullstendig melkeprosedyre Universalarmen setter på spenekoppene Manuell melking: separate oppgaver... 36

4 Stall- og fôringsfunksjoner Manuell identifisering Endring av melkedestinasjon (Reset melking) Sette på spenekoppene for hånd: hver kopp frigjøres og settes på for seg Sette på spenekoppene for hånd: to kopper om gangen Sette på spenekopper for hånd på en stasjon med høyreinngang Støtte for melkeslanger Tømme beholderen og skylle melkerørene Starte en systemvask manuelt Slå av trykkluften til portene Tanktømming Flytkontrollert kjøling (FCC) Enkelttank: ikke DeLaval-tanker Hurtigkjøling Fastsette kopp- og startposisjoner Det generelle prinsippet Fastsette posisjonene til alle spenekoppene samtidig Fastsette posisjonene til enkelte spenekopper Fastsette posisjonen til speneklargjøringskoppen Fastsette posisjonen til kameravaskeren (svamp) Fastsette alle speneposisjoner samtidig Fastsette enkelte speneposisjoner Manuell identifisering ved fastsettelse av speneposisjoner Verifisering av de fastsatte posisjonene Verifisere posisjonene til spenekoppene Verifisere posisjonen til speneklargjøringskoppen Verifisere speneposisjonene Søke etter spener Vedlikehold Introduksjon Symboler... 68

5 Daglig sjekkliste A. Generell ytelse B. Styringssystem C. Vakuumpumpe D. Kompressor: Atlas Copco SF4 fullfunksjons kompressor E. Vaskemiddel F. Melkefilter Daglig vedlikehold Vaskeutstyr Sikkerhetsforberedelser Vasking av melkestasjon Utskifting av melkefilter Ukentlig vedlikehold Vasking av aktiv luft-inntak Melkefilterenhet: vaske innvendige deler Vasking av kuregistreringssensorer Kontroll av speneklargjøringsmodulen Oljeresirkuleringssystem (ORS) Vedlikehold annenhver uke Utskifting av spenegummi Utskifting av fleksible slanger Månedlig vedlikehold Utskifting av luft- og oljefilter og olje i oljeresirkuleringssystemet (ORS) Kompressor: Atlas Copco SF4 fullfunksjons kompressor Vedlikehold annenhver måned Fjerne hår fra jur Melkekjøling Vedlikeholdsplan Prøvemelkuttaker Drift Om å ta melkeprøver

6 Ta melkeprøver Koble til prøvemelkuttakeren Starte en prøveuttakssekvens Stoppe en prøveuttakssekvens Vedlikehold Om å utføre vedlikehold Manuell vasking Ekstra vedlikehold Skifte ut slanger Skifte ut filterpakningen Frivillig melkesystem Problemløsing Introduksjon Alarmlister Feilkoder Alarmtyper Betydning og handlinger

7 Erklæring om overensstemmelse med EU-standarder Navn på produkt: Frivillig melkesystem Type: VMS melkestasjon, venstre: VMS melkestasjon, høyre: Produktet er i overensstemmelse med følgende direktiver: 89/336/EØF 73/23/EØF, 93/68/EØF 98/37/EG Harmoniserte standarder som er brukt: EN :1997 EN - ISO EN EN - ISO EN EN EN EN EN Nasjonale tekniske standarder og spesifikasjoner som er brukt: MAR (00) MAR (00) MAR (00) MAR (06) Dato: Signert: Navn: Stilling: Forretningsenhet: Uzi Birk Adm. dir. VMS Produsentens navn og adresse: DeLaval International AB P.O. Box 39, SE Tumba Sverige Agentens navn og adresse: 1(148)

8 2(148)

9 Sikkerhetstiltak Frivillig melkesystem Sikkerhetstiltak Advarsler Advarsler gir viktig informasjon om hvordan du kan unngå feil eller farlig bruk av utstyr, maskiner eller programvare. Listen nedenfor viser de ulike typene som brukes i denne håndboken: Advarsel: viser til en fare som kan føre til alvorlige skader eller død. Forsiktig: viser til en fare som kan føre til skader på utstyr og maskiner. Merk: skal rette oppmerksomheten mot viktige punkter i teksten. Følgende symboler brukes i denne håndboken: Advarsel Fare Risiko for skade på utstyr Advarsel Fare for elektrisk støt Advarsel Risiko for laserstråling Sikkerhet under drift Advarsel: VMS-systemet bør kun betjenes av opplært personale. Dette gjelder alle deler av systemet. 3(148)

10 Sikkerhetstiltak Advarsel: Området innenfor de stiplede linjene er arbeidsområdet for melkestasjonen. Dette området er ikke trygt når melkestasjonen er i bruk, spesielt i automatisk modus. Advarsel: Ingen må oppholde seg i arbeidsområdet til universalarmen lenger enn nødvendig. Legg om mulig en hånd på universalarmen når du går inn i dette området. På denne måten kan du stoppe eventuelle brå bevegelser som armen gjør i din retning. cd24778 Advarsel: Ikke legg hånden eller fingrene mellom den nedre armen og sylinderen. Hånden eller fingrene kan hekte seg fast og komme i klem. Du kan stoppe en brå bevegelse fra universalarmen ved å holde armen i posisjonen som er nærmest kameraet. 4(148)

11 Sikkerhetstiltak Advarsel: Ingen kroppsdeler må komme mellom universalarmen og magasinet når melkestasjonen er i drift. Du kan bli alvorlig skadet. Advarsel: Hvis du må utføre oppgaver i arbeidsområdet til universalarmen, for eksempel sette på spenekopper for hånd eller sjekke jurhelsen, må du alltid sette melkestasjonen i manuell modus og deretter parkere armen. Du oppnår ytterligere sikkerhet når du slår av trykkluften til de tre sylindrene som beveger armen. Advarsel: Ingen må oppholde seg i arbeidsområdet til portene. De kan bevege seg uten forvarsel, og du kan da bli truffet eller klemt. Sett stasjonen i manuell modus hvis du må arbeide i nærheten av portene. 5(148)

12 Sikkerhetstiltak Advarsel: Ikke legg hender eller fingre inn i rengjøringshylleområdet. Under backflush og rengjøring tiltes rengjøringshyllen oppover, og hender og fingre kan hekte seg fast og komme i klem. Advarsel: Bare opplært servicepersonale er autorisert til å endre parametrene i databasen som styrer sikkerhetsfunksjonene til universalarmen. Sikkerhetsfunksjonene må alltid være aktivert under drift. (Se nedenfor for å få mer informasjon.) 6(148)

13 Sikkerhetstiltak Doserer Renne Krybbestøtte Bakplate cd24737 Frontgavl Bakgavl Advarsel: Legg aldri hender, armer, fingre eller hodet mellom bakplaten og bakgavlen, mellom krybbestøtten og frontgavlen eller mellom rennen og dosereren. Armene, hendene, fingrene eller hodet kan da få alvorlige skader. 7(148)

14 Sikkerhetstiltak Renne Fôringsmodul Advarsel: Ikke legg hendene eller fingrene mellom trakten og rennen. De kan komme i klem. Trakt cd24749 Krybbe Advarsel: Hold alltid gulvet rent rundt melkestasjonen. Et glatt gulv utgjør en sikkerhetsfare. Merk: Sørg for at hver ku får den tiden hun trenger for å bli vant med melkestasjonen. Hvis kua ikke får nok tid på seg, kan hun bli stresset under melkeøkten, noe som igjen kan føre til skader. 8(148)

15 Sikkerhetstiltak cd24527 LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM OR VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS CLASS 2M LASER PRODUCT EN :1994+A11:1996+A2:2001(E) Lasere Laserstråling Advarsel: Laserstråling. Stirr ikke på strålen eller se direkte på den med optiske instrumenter. Laserprodukt i klasse 2M. Maks. utgangseffekt < 20 mw for hver laserenhet. Avgitt bølgelengde: nm ved 20 C. Laserne brukes under prosedyrene som er oppgitt nedenfor. Kontrollene som er forbundet med prosedyrene, utføres på berøringsskjermen, som refereres til vinduer og knapper. Navnet på vinduene står med kursiv, navnet på knappene med fet skrift. Når universalarmen setter på kopper. Dette gjelder både automatisk og manuell modus. Klargjør kua for melking: Rengjør spener; Spenepåsett og melking: Sett på kopper auto. Disse knappene brukes bare i manuell modus. Ved fastsettelse av speneposisjoner. Robotlæring: Lær alle speneposisjoner, Lær spenepos. Ved bekreftelse av speneposisjoner og testing av at armen kan finne spenene. Robotkontroll: Test startposisjoner, Sett på uten kopper. Ved testing av laserne. Robotservice: Hovedlaser, Spenelaser. Ved testing av div. koder 55 (aktiverer de to laserlinjene) og 66 (restarter kameraenheten). Teste div. koder: VMS > Robotservice > Test div. Når du skal bruke kamerabildemenyen til å vise et bilde av hva kameraenheten ser. Kamerabildemeny: VMS > Robotkontroll > Analyser bilde. Når du starter MS ved å trykke på Start-knappen (I) på Av/på-boksen etter en nødstopp. Merk: Det er ikke tillatt å demontere laserne. Merk: Laserne må IKKE justeres i feltet. 9(148)

16 Sikkerhetstiltak Advarsel: Bruk av kontroller eller justeringer eller utføring av andre prosedyrer enn de som er spesifisert her, kan føre til farlig stråling. Sikkerhet under service og vedlikehold Merk: Service bør kun utføres av personale med nødvendig opplæring og autorisasjon. Dette gjelder alle deler av systemet. Merk: Utvendig rengjøring av melkestasjonen bør utføres tre ganger om dagen. Skitt, støv og fôrrester kan tiltrekke seg bakterier og insekter. Deler som man bør være spesielt nøye med, er krybben, bakplateen, spenekoppene og speneklargjøringskoppen. Forsiktig: Bruk ikke spraybokser som inneholder insektmiddel rundt melkestasjonen, for eksempel mot fluer. Dette vil skade delene som er laget av plast, f.eks. trykkluftslangene. Advarsel: Sett alltid melkestasjonen i manuell modus, og parker armen når du skal utføre utvendig rengjøring eller annet vedlikeholdsarbeid, f.eks. skifte ut spenegummier. Du oppnår ytterligere sikkerhet når du slår av trykkluften til de tre sylindrene som beveger armen. Advarsel: Selv om stasjonen er i manuell modus må du være forsiktig når du rengjør bevegelige deler, slik som fôringsmodulen, bakplaten, magasinet og portene. Hendene eller fingrene kan hekte seg fast og komme i klem. 10(148)

17 Sikkerhetstiltak Universalarmen Advarsel: Vær forsiktig når du rengjør gripekloen Den nedre armen har sin egen lufttilførsel, og dens deler kan bevege seg selv om du har slått av trykklufttilførselen til sylindrene på armen. Nedre arm Sylinder Gripeklo 11(148)

18 Sikkerhetstiltak cd24696 Spjeldventiler på melktanken(e). Spjeldventiler på melkestasjonen. Advarsel: Bruk aldri fingrene direkte til utvendig rengjøring av VMS-systemet, for eksempel når du skal rengjøre spjeldventilene på melktanken(e) og melkestasjonen. Bruk en børste i stedet. Forsiktig: Bruk aldri høytrykksspyler når du skal vaske melkestasjonen. 12(148)

19 Sikkerhetstiltak Forsiktig: Du kan bruke en vanlig vannslange når du skal rengjøre melkestasjonen. Du bør imidlertid bruke den med måte. Spyl ikke vann direkte på den elektriske boksen eller på bestemte deler av universalarmen (se bildet). Sørg for at dekslet er på den elektriske boksen under rengjøringen. Melkestasjonen er klassifisert som IP55. Advarsel: Gå aldri fra høygafler, koster eller andre verktøy som ligger inntil portene eller universalarmen. Det vil hindre at disse delene beveger seg normalt og kan føre til skader på mennesker og dyr, så vel som mekanisk skade på melkestasjonen. 13(148)

20 Sikkerhetstiltak Hovedbryter cd24493 Advarsel: Slå alltid av melkestasjonen og strømforsyningen (ved å dreie hovedbryteren mot klokken) før du utfører noen form for service eller reparasjon på det elektriske anlegget. Bruk hengelås til å sikre at strømmen ikke kan slås på uten din kjennskap. Advarsel: Bare kvalifisert personale er autorisert til å utføre service og reparasjon på det elektriske anlegget. Merk: Bruk berøringsskjermen til å slå av melkestasjonen. Programmene som utføres i melkestasjonen, vil da bli slått av på riktig måte. Merk: Strømforsyningen trenger bare bli slått av under service eller reparasjon av det elektriske anlegget. Forsiktig: La ikke moduler eller deler som inneholder elektriske komponenter så åpne etter service eller vedlikehold. Dette gjelder spesielt for den elektriske boksen, men også for den øvre bjelken og melkemodulen. Sett på dekslene igjen for å hindre at støv og skitt kommer inn og fører til funksjonssvikt. Melkestasjonen er klassifisert som IP55. 14(148)

21 Sikkerhetstiltak Hovedventilen for trykkluften til melkestasjonen. Hovedlufttilførsel Del av øvre bjelke, stasjon med venstreinngang Advarsel: Slå alltid av hovedlufttilførselen til den øvre bjelken før du utfører service eller reparasjoner. Service eller reparasjon bør kun utføres av opplærte serviceteknikere. Installasjonsrelaterte saker Advarsel: For å unngå utslipp av farlige gasser, bør anlegget og tankrengjøringsenhetene ha separat drenering. Det vil oppstå gasser når du blander syreholdige og basiske rengjøringsløsninger. 15(148)

22 Sikkerhetstiltak Plassering av advarselsetiketter Klemfare. 2. Laserstråling: Stirr ikke på strålen. Laserprodukt i klasse Ekstern oppstart. 4. Stå utenfor arbeidsområdet. 5. Kun for opplærte operatører. 6. Sikkerhetstiltak. 7. Gulvmerking: angir arbeidsområdet til universalarmen. 16(148)

23 Sikkerhetstiltak 8. Laserstråling. 9. Laserstråling. 17(148)

24 Sikkerhetstiltak 18(148)

25 Drift Frivillig melkesystem Drift Advarsel: For sikker betjening av VMS-systemet bør du lese sikkerhetstiltakene nøye. Generelle råd Berøringsskjerm Starte, restarte og slå av melkestasjonen Hvis det er mulig, bør du alltid restarte og slå av melkestasjonen fra berøringsskjermen. Dette sikrer at programmene i MS-datamaskinen slås av på riktig måte. I nødsituasjoner må du bruke nødstoppknappene på melkestasjonen. Dette vil slå av tilførselen av trykkluft, strøm og vakuum til melkestasjonen. Start-knappen (I) bør kun brukes etter en nødstopp. Se instruksjonene nedenfor om hvordan du restarter stasjonen etter en nødstopp. Start-knapp cd24765 Nødstoppknapper 19(148)

26 Drift Strømforsyningen til stasjonen trenger bare slås av (hovedbryteren mot klokken) når det skal utføres service, skiftes ut deler eller når det elektriske anlegget skal repareres. Melkestasjonen er alltid i manuell modus når den er startet eller restartet. Arbeidsmodusen kan endres til automatisk fra berøringsskjermen. cd25143 Melkerør dreneres når stasjonen slås av eller restartes. For å unngå tap av restmelk i rørene kan melken transporteres til melktanken ved hjelp av trykkluft som blåses inn i rørene. Se "Tømme beholderen og skylle melkerørene" i dette kapitlet. Hovedbryter 1 Restarte melkestasjonen etter en nødstopp 1) Dra ut nødstoppknappen. 2) Trykk på Start (I)-knappen. 3) Trykk på Start VMS i vinduet som vises på berøringsskjermen. 2 1 cd (148)

27 Drift Veksle mellom automatisk og manuell modus Du kan når som helst i melkeprosedyren veksle fra automatisk til manuell modus eller omvendt. Fra automatisk til manuell modus: I dette tilfelle vil melkestasjonen først avslutte pågående handlinger før den stopper og går over til manuell modus. Hvis for eksempel arbeidsmodusen har endret seg under speneklargjøring, vil denne prosedyren bli fullført før stasjonen stopper og går over til manuell modus. Fra manuell til automatisk modus: I dette tilfellet vil melkestasjonen fortsette i automatisk modus fra det trinnet den har kommet til i melkesekvensen. Hvis for eksempel arbeidsmodusen har endret seg under hovedmelkefasen, vil stasjonen fortsette med etterbehandling når melkefasen er fullført. Når kua forlater stasjonen, vil stasjonen være klar til å ta imot neste ku. Bruke styringssystemet Det er en viktig oppgave å bruke VMS-styringssystemet når du arbeider med VMS. Dette avsnittet omhandler noen av funksjonene til programmene i styringssystemet, samt når og hvor ofte de kan brukes. VMS Status VMS Status brukes til å overvåke melkingskøen, melkemengdene og en rekke andre viktige faktorer. Følgende funksjoner er nyttige: Online visning Melkingskø Avvik Forhåndsdefinerte rapporter for utskrift Rapportene kan dekke ulike perioder. Kuhendelsesliste Hendelsesliste 21(148)

28 Drift Observasjonskyr Kustatistikk Melkemengder Systemstatistikk VMS-utnyttelse Prøveuttak Utskilt melk Alle tilgjengelige rapporter er ikke med i listen ovenfor, som fokuserer på melkeproduksjon og dyrehelse. Det er andre som er nyttige når du skal overvåke den tekniske ytelsen til systemet, for eksempel Alarmer eller avvik - teknisk. CowMon CowMon er et program som bruker lagrede melkedata til å overvåke jurhelse og den generelle helsen til de enkelte kyr. Nøyaktigheten til CowMon øker med mengden data. Derfor må hver enkelte ku melkes i ca. én uke før CowMon gir pålitelige resultater. Anbefalt bruk: en sjekk to eller tre ganger om dagen. ALPRO Windows ALPRO Windows brukes til en rekke oppgaver, for eksempel til å konfigurere systemet. Noe av dette er følgende: Intervaller for planlagt vasking Type vaskemiddel Melkeparametre Konfigurasjon av smarte porter og sorteringsporter Sette opp en liste over personer til å motta alarmanrop Et annet bruksområde er å legge inn eller endre kudata: Handling som melkestasjonen bør utføre når kua går inn (melk eller fôr) Tid som må gå mellom etterfølgende handlinger 22(148)

29 Drift Type melk (styrer melkedestinasjonen) Strategier for påsett av spenekopp På samme måte som VMS Status gir også ALPRO Windows muligheten til å vise data online (skjønt ikke i sanntid), slik som melkemengder. Det ovennevnte fokuserer på VMS-relaterte funksjoner. ALPRO Windows har imidlertid flere som også brukes i andre melkeanlegg. Disse inkluderer valg av fôrrasjoner, type fôr og kukalenderfunksjoner. Fastsette hente- og startposisjoner For at universalarmen skal kunne fungere, må posisjonene til koppene og posisjonen til hver enkelt spene på kua fastsettes. Når du skal fastsette posisjonene, har du fem muligheter: A. Posisjonene til alle spenene samtidig. B. Posisjonene til de enkelte spenene. C. Posisjonene til alle spenekoppene samtidig. D. Posisjonene til de enkelte spenekoppene. E. Posisjonen til speneklargjøringskoppen. Fastsettelse av speneposisjonene (startposisjonene) må gjøres hver gang en ny ku introduseres. Speneposisjonene vil bli oppdatert etter hvert vellykkede påsett og fullføre melkingen for å ta i betraktning den endrede formen til juret under laktasjonsperioden. Kua må være registrert i databasen før speneposisjonene kan fastsettes. Merk: Sørg for at kua har hatt noe erfaring med melkestasjonen før du fastsetter speneposisjonene. Alle posisjonene kan kontrolleres via berøringsskjermen, for eksempel at armen kan hente spenekoppene i magasinet. Se "Verifisering av de fastsatte posisjonene" senere i dette kapitlet. 23(148)

30 Drift Oppnå vellykket påsett av spenekopp Punktene nedenfor beskriver gode arbeidsrutiner når det gjelder påsett av spenekopper, og de gir forslag til tiltak når universalarmen har problemer med å sette spenekoppene på ei eller flere kyr. 24(148)

31 Drift B C A Jurgeometri/speneanatomi Forviss deg om at kyrne oppfyller kravene til jurgeometri. Kravene er som følger: A. Ikke mindre enn 30 mm. B. Ikke mindre enn 30 mm. C. Ikke mindre enn 270 mm, og ikke mer enn 750 mm. D. Ikke mindre enn 15 mm. E. Ikke mer enn 45 grader. F. Ikke mindre enn 30 mm. Diameteren til en spene bør ikke være mindre enn 15 mm og ikke mer enn 50 mm. D E F E 25(148)

32 Drift Innenfor grensene. For lang. Maksimal spenelengde Den maksimale spenelengden som kan håndteres av speneklargjøringskoppen, er 70 mm. En indikasjon på en spene som er for lang, er at vannet lekker ut fra toppen eller ved hullene på sidene av koppen. Hold jurene frie for langt hår Langt hår på jurene kan gjøre det vanskelig for den bildetolkende programvaren å lokalisere spenene. I tillegg kan strå feste seg til juret og hindre spenelokaliseringen. Klipp håret på jurene for å unngå dette problemet. Spenene skal alltid holdes frie for hår. Hente- og startposisjoner Feil eller dårlig funksjon under henting eller påsett av kopper kan skyldes unøyaktig programmering av posisjoner. Du kan løse problemet ved å fastsette posisjonene på nytt. Gode speneposisjoner (startposisjoner) oppnås best når kua er klar for melking. Kameravindu Kameravinduet bør rengjøres manuelt og regelmessig. Sørg for at instruksjonene i kapitlet "Frivillig melkesystem, vedlikehold" blir fulgt. Kontroller også at den automatiske spylingen av kameravinduet utføres regelmessig. 26(148)

33 Drift Bruke valgfrie innstillinger for påsett av spenekopper Du kan løse problemer med påsett ved hjelp av alternativer for påsett i ALPRO Windows. Disse alternativene er ikke ment å skulle brukes som normal driftsrutine, bare som en måte å holde kua i VMS-besetningen på. Arbeide i manuell modus Når melke manuelt Manuell melking bør vurderes når kyrne er nye i systemet eller skal melkes for første gang. Nye kyr trenger tid på å venne seg til de automatiske prosedyrene, for eksempel speneklargjøringen. Manuell melking med spenevasking på den tradisjonelle måten kan da være en måte å vinne kuas tillit på. Manuell melking kan også vurderes når du skal melke kyr med en speneanatomi som ikke egner seg for automatisk melking, eller når du skal melke råmelk fra kyr som nettopp har kalvet. Sette på spenekopper Du har tre muligheter når du skal sette på spenekopper i manuell modus: Universalarmen setter på spenekoppene; Magasinet frigjør to spenekopper om gangen i en bestemt rekkefølge, og spenekoppene settes deretter på spenene for hånd; Hver spenekopp frigjøres separat fra magasinet, og hver spenekopp settes på for hånd. 27(148)

34 Drift Når spenekoppene skal settes på for hånd, er det viktig at den riktige spenekoppen festes til riktig spene: På en stasjon med venstreinngang skal for eksempel spenekopp nummer én alltid settes på høyre spene bak. VMS-styringsprogrammene (ALPRO Windows, VMS Status og CowMon) krever at påsettingen må utføres riktig og konsekvent for å kunne lagre data ordentlig og for å kunne gi pålitelig informasjon. I automatisk modus holder universalarmen automatisk melkeslangene etter påsett av spenekoppene. Du kan imidlertid også få armen til å holde melkeslangene hvis spenekoppene er satt på for hånd. På denne måten unngår du at kyrne tramper på melkeslangene og at slangene slepes langs gulvet. Se "Støtte for melkeslanger" i dette kapitlet. 28(148)

35 Drift Vanlige oppgaver Starte melkestasjonen for automatisk drift 1. Slå på strømmen ved å dreie hovedbryteren med klokken. 2. Trykk på Start VMS-knappen på berøringsskjermen. Vinduet Venter på ku vil da vises på berøringsskjermen. cd I vinduet Venter på ku trykker du på Bekreft ku-knappen for å gjøre stasjonen klar til å ta imot ei ku. 4. Trykk på Auto-knappen for å vise vinduet Auto og manuell. Vinduet Venter på ku 29(148)

36 Drift 5. I vinduet Auto og manuell trykker du på Auto-knappen. Melkestasjonen vil nå fortsette å arbeide i automatisk modus. Vinduet Auto og manuell VMS-meny Slå av melkestasjonen Merk: Melkerørene dreneres når stasjonen slås av. Når det gjelder transport av restmelk i rørene til lagringstanken, kan du se "Tømme beholderen og skylle melkerørene" i dette kapitlet. På berøringsskjermen trykker du på: 1. VMS øverst til høyre. Dette vil vise VMS-menyen. 2. Trykk på Slå av VMS-knappen, og bekreft. Hvis du ombestemmer deg, kan du avbryte prosedyren ved å trykke på Lukk nederst til høyre. 3. Vent et par sekunder til berøringsskjermen er tom. 4. Sett hovedbryteren på VMS-strømboksen i AV-posisjon. Restarte melkestasjonen Merk: Melkerørene dreneres når stasjonen starter. Når det gjelder transport av restmelk i rørene til lagringstanken, kan du se "Tømme beholderen og skylle melkerørene" i dette kapitlet. 30(148)

37 Drift På berøringsskjermen trykker du på: 1. VMS 2. Restart VMS 3. Bekreft at du vil restarte melkestasjonen. Restarte melkestasjonen etter et strømbrudd 1. Sørg for at hovedbryteren på strømboksen er slått på. 2. Vent til vinduet VMS start vises på berøringsskjermen. 3. Start melkestasjonen ved å trykke på Start VMS på berøringsskjermen. - Hvis du vil melke automatisk, kan du se "Starte melkestasjonen for automatisk drift" ovenfor og følge trinn 3 til 5. - Hvis du vil melke manuelt, trykker du på Start VMS-knappen på berøringsskjermen før du går til "Manuell melking: en fullstendig melkeprosedyre" nedenfor. Følg instruksjonene fra trinn 3. Veksle fra manuell til automatisk modus 1. Trykk på Auto-knappen øverst på berøringsskjermen for å vise vinduet Auto og manuell. (Auto-knappen har ikke noe kryss hvis stasjonen er i manuell modus.) 2. I vinduet Auto og manuell trykker du på Auto-knappen. Vinduet Auto og manuell Veksle fra automatisk til manuell modus 1. Trykk på Auto-knappen øverst på berøringsskjermen for å vise vinduet Auto og manuell. (Auto-knappen har et kryss hvis stasjonen er i automatisk modus.) 2. Trykk på Manuell-knappen. Deaktivere universalarmen 1. Trykk på Auto-knappen øverst på berøringsskjermen for å vise vinduet Auto 31(148)

38 Drift og manuell. 2. Når du skal deaktivere universalarmen, trykker du på Avbryt robotop. og gå til manuell modus eller Avbryt pågående robotoperasjon!. Dette vil også sette stasjonen i manuell modus. 3. Du kan trykke på Avbryt-knappen hvis du ikke vil foreta noen endringer i arbeidsmodusen eller armens aktivitet. Slå av trykkluften til universalarmen For å kunne slå av trykkluften til armen, må vinduet Robot service vises på berøringsskjermen. Merk: Vinduet "Robot service" er hovedsakelig ment å brukes av serviceteknikere til å teste ulike funksjoner. Bruk ikke dette vinduet til andre oppgaver enn å slå av trykkluften til armen. På berøringsskjermen trykker du på: 1. VMS øverst til høyre. Dette vil vise VMS-menyen. 2. Robot service 3. Trykk på Robot luftlås-knappen for å stenge luften. Forviss deg om at det er et kryss ved siden av knappen. 4. Trykk på Lukk-knappen for å lukke vinduet. Vinduet Robot service 32(148)

39 Drift Advarsel: Robot luftlås-knappen stenger ikke lufttilførselen til den nedre armen (armrotasjon, gripeklo, endeeffektor); bare luften til de tre sylindrene på armen. Advarsel: De to knappene Hovedlaser og Spenelaser nede til venstre i vinduet slår på laserne. Stirr ikke på laserstrålen. Manuell melking: en fullstendig melkeprosedyre Universalarmen setter på spenekoppene 1. Sørg for at hovedbryteren på strømboksen er slått på. 2. Trykk på Start VMS-knappen på berøringsskjermen. Vinduet Venter på ku vil da vises på berøringsskjermen. 3. I vinduet Venter på ku trykker du på Bekreft ku-knappen for å gjøre stasjonen klar til å ta imot ei ku. Vinduet Venter på ku 33(148)

40 Drift 4. Trykk på fanen Forbered ku for melking. 5. Sørg for at kua er blitt identifisert. En identifisert ku indikeres av kunummeret, en uidentifisert ku av "0" (null). - Hvis kua ikke er blitt identifisert, trykker du på Manuell identifisering-knappen, legger inn kunummeret via tastaturet og trykker på Spør om kua skal melkes. Vinduet Forbered ku for melking 6. Sørg for at kua har fått melketillatelse. Dette indikeres av ordet "Innvilget". "Avslått" betyr at hun ikke har fått tillatelse. Hvis kua ikke har fått melketillatelse, kan du slippe henne ut av stasjonen ved å trykke på Slipp ut ku-knappen. 7. Trykk på Vask spener-knappen for å starte speneklargjøringen. 8. Når speneklargjøringsprosedyren er ferdig, trykker du på fanen Påsett og melking. 9. Kontroller at melkedestinasjonen er riktig. "Tank" betyr at melken vil bli transportert til melktanken, "Utskill" at melken vil bli transportert gjennom utskillingsrøret. Når du skal endre melkedestinasjonen, trykker du på Reset melking > Tank > Bekreft. 10. Trykk på Sett på spenekopper auto for å få universalarmen til å sette på spenekoppene. Stasjonen vil starte melkingen så snart hver kopp er satt på. Vinduet Påsett og melking Merk: Du må aldri flytte en spenekopp fra en spene til en annen uten å bruke knappene "Stopp melking" og "Start melking". Tips! Universalarmen kan holde melkeslangene under melkingen. Dette hindrer kyrne i å trampe på slangene. Dette gjøres automatisk i automatisk modus, men må gjøres via berøringsskjermen i manuell modus. Se "Støtte for melkeslanger" nedenfor. Advarsel: Hold avstand til melkeslangene mens de trekkes inn i magasinet. Du kan bli truffet hvis du står for nærme. 34(148)

41 Drift 10. Når melkingen er fullført, trykker du på fanen Etterbehandling. 11. Trykk på Spray spener-knappen for å få universalarmen til å desinfisere spenene. 12. Trykk på Slipp ut ku-knappen for å åpne utgangsporten og slippe ut kua. 13. Vent til kua har forlatt stasjonen, og trykk på Skyll spenekopper-knappen for å starte backflush. Vinduet Etterbehandling 35(148)

42 Drift Manuell melking: separate oppgaver Stall kontroll, stasjon med venstreinngang Stall- og fôringsfunksjoner Stall- og fôringsfunksjonene inkluderer åpning og lukking av porter, utfôring, justering av krybbe, kontroll av bakplate og bruk av gulvspyling. Disse funksjonene utføres via vinduet Stall kontroll. Merk: Sørg for at stasjonen er i manuell modus. Når du skal vise vinduet Stall kontroll, trykker du på: 1. VMS øverst til høyre. Dette vil vise VMS-menyen. 2. Stall kontroll Knappene brukes på følgende måte: Åpne- og Lukk-knapper: åpner eller lukker inngangen og utgangsportene. Frigjør (bakplate): frigjør bakplaten mot bakbena til kua for at spenepåsettet skal fungere ordentlig. Trekk inn (bakplate): trekker bakplaten tilbake til oppreist posisjon. Lang ku eller Kort ku (krybbeposisjon): justerer posisjonen til krybben. Kort ku flytter krybben mot kua, Lang ku lenger vekk. Fôr 50 gr: mater ut 50 gram fôr i krybben. (Hvor mange knapper som kan brukes, avhenger av antallet porsjonerere som er installert og i bruk.) Gulvspyling: spyler gulvet med vann. Lukk: lukker vinduet. 36(148)

43 Drift Manuell identifisering Merk: Sørg for at stasjonen er i manuell modus. 1. Trykk på fanen Forbered ku for melking på berøringsskjermen. 2. Trykk på Manuell identifisering-knappen. 3. Velg om du vil legge inn enten kunummeret eller transpondernummeret. Kunummeret er standard. Vinduet Forbered ku for melking 4. Legg inn nummeret via tastaturet. Nummeret vil bli vist ovenfor tastaturet. Bruk Slett-knappen hvis du legger inn feil nummer. 5. Trykk på Spør om kua skal melkes. Det sendes da en forespørsel til VMS-styringssystemet. 6. Du kan avbryte prosedyren ved å trykke på Avbryt-knappen. 37(148)

44 Drift Endring av melkedestinasjon (Reset melking) Merk: Sørg for at stasjonen er i manuell modus. 1. Trykk på fanen Påsett og melking på berøringsskjermen. 2. Trykk på Reset melking-knappen. Vinduet Påsett og melking - Når du skal pumpe melken til melktanken, trykker du på Tank-knappen. - Når du skal transportere melken gjennom utskillingsrøret, trykker du på Utskill-knappen. 38(148)

45 Drift Melken kan enten samles i et melkespann eller føres ut i avløpet. Se figuren. Avløp 3. Trykk på Bekreft-knappen for å bekrefte valget. Dette lukker vinduet og viser vinduet Påsett og melking igjen. Merk: Unngå å trykke på Reset melking-knappen under melking. Alle spenekopper vil da bli fjernet fra spenene. Utskill 1 Utskill 3 Utskill 2 Sette på spenekoppene for hånd: hver kopp frigjøres og settes på for seg Merk: Sørg for at stasjonen er i manuell modus. I denne prosedyren brukes "Start melking"-knappene til å frigjøre spenekoppene. Bildene gjelder for stasjon med venstreinngang. 1. Trykk på fanen Påsett og melking på berøringsskjermen. Påsett og melking (stasjon med venstreinngang). 39(148)

46 Drift 2. Trykk på Start melking (høyre bak). Dette frigjør spenekoppen Høyre bak og slår på vakuumet i melkeslangen. Ta koppen og sett den på spene nummer Trykk på Start melking (venstre bak). Ta koppen og sett den på spene nummer Trykk på Start melking (høyre foran). Ta koppen og sett den på spene nummer Trykk på Start melking (venstre foran). Ta koppen og sett den på spene nummer 4. Merk: Hvis kua sparker av spenekoppen under melkingen, vil knappen "Stopp melking" endre seg til "Start melking". Trykk på "Start melking"-knappen, og sett på koppen. Vær imidlertid klar over at armen setter på koppen igjen hvis stasjonen arbeider i automatisk modus. Påsett og melking (stasjon med venstreinngang). 40(148)

47 Drift Sette på spenekoppene for hånd: to kopper om gangen Merk: Sørg for at stasjonen er i manuell modus. Bildene gjelder for stasjon med venstreinngang. 1. Trykk på fanen Påsett og melking på berøringsskjermen. 2. Trykk på Sett på manuelt-knappen. Koppene vil bli frigjort i par. Spenekoppene 1 og 2 vil bli frigjort først, deretter 3 og Ta hvert spenekopp-par og sett dem på de riktige spenene. Vinduet Påsett og melking 41(148)

48 Drift Sette på spenekopper for hånd på en stasjon med høyreinngang Prosedyrene for en stasjon med høyreinngang er de samme som for stasjoner med venstreinngang. Følg instruksjonene på de forutgående sidene, og bruk disse bildene som veiledning når du skal arbeide med en stasjon med høyreinngang. Vær klar over at knappene for fremre og bakre spener har ulik plassering på berøringsskjermen. Påsett og melking (stasjon med høyreinngang). Støtte for melkeslanger Merk: Sørg for at stasjonen er i manuell modus. Når du skal holde melkeslangene, trykker du på: 1. VMS øverst til høyre. Dette vil vise VMS-menyen. 2. Robot kontroll 42(148)

49 Drift 3. Trykk på Hold melkeslanger-knappen. 4. Trykk på Lukk-knappen for å lukke vinduet. Armen vil holde melkeslangene under melkingen. Den vil gå vekk fra slangene når en spenekopp trekkes inn i magasinet. Vinduet Robot kontroll Tømme beholderen og skylle melkerørene Merk: Sørg for at stasjonen er i manuell modus. Når du skal tømme beholderen og skylle melkerørene, gjør du dette via vinduet Melketransport service. På berøringsskjermen trykker du på: 1. VMS øverst til høyre. Dette vil vise VMS-menyen. 2. Melketransport service - Når du skal tømme beholderen, trykker du på Tøm sluttenhet-knappen. - Når du skal skylle melkerørene, trykker du på Blås melk-knappen. 3. Trykk på knappen nederst til høyre for å lukke vinduet. Vinduet Melketransport service 43(148)

50 Drift Starte en systemvask manuelt Merk: En backflush-prosedyre må fullføres før systemvasken kan starte. 1. Sørg for at melkestasjonen er i manuell modus. 2. Ta ut alle kyr som måtte være i melkestasjonen. Merk: Begge portene bør være lukket for å hindre ei ku i å komme inn før systemvasken har startet. Du lukker og åpner porter via Stall kontroll-vinduet. 3. Gå til melkerommet, ta ut rørfilteret og sett inn et nytt filter. 4. Sørg for at ventilen foran filteret er åpen. 5. Trykk på fanen Etterbehandling. 6. Trykk på Vask og skylling-knappen. 7. Bekreft at du har besluttet å starte en systemvask. Vinduet Etterbehandling 44(148)

51 Drift Slå av trykkluften til portene Når du slår av trykkluften til portene, kan du åpne og lukke portene for hånd. Det er nyttig å lukke portene når du skal vaske melkestasjonen da dette hindrer kyrne i å komme inn mens du vasker stasjonen, for eksempel krybben. Merk: Stall luft-knappen stenger lufttilførselen til den nedre armen (armrotasjon, gripeklo, endeeffektor). På berøringsskjermen trykker du på: 1. VMS øverst til høyre. 2. Stall kontroll 3. Trykk på Stall luft-knappen. Forviss deg om at det ikke er et kryss ved siden av knappen. Dette betyr at lufttilførselen til portene er slått av. Vinduet Stall kontroll Advarsel: Knappen Stall luft stenger ikke luften til de tre sylindrene på universalarmen. 45(148)

52 Drift Tanktømming Merk: Det er svært viktig at meieripersonale er informert om alle håndterings- og sikkerhetsaspekter rundt tanktømmingen. Merk: Flere instruksjoner om tankhåndtering, for eksempel sikkerhetstiltak, finner du i dokumentasjonen som følger med tanken. Les disse før du tømmer tanken. Flytkontrollert kjøling (FCC) I et FCC-system kan melkingen stoppes rett før tanken skal tømmes eller fortsette en tid etter at tanktømmingen har startet. Det er ikke sikkert at de lokale forskriftene tillater tanktømming samtidig som det leveres melk til tanken. Begge prosedyrene er imidlertid beskrevet nedenfor. Muligheten til å stoppe melkingen eller fortsette etter tanktømmingen har startet, avhenger av innstillingene som ble angitt under oppstart av tanksystemet. Ta kontakt med serviceteknikeren. Hvis du ønsker mer informasjon om FCC-systemet, kan du se instruksjonsboken for FCC. Det er spesielt viktig at du ikke betjener tanksystemet før du har lest sikkerhetstiltakene. Melkingen stoppes rett før tanktømmingen 1. Trykk på den gule henteknappen på tankens styrings-/vaskeenhet. Knappen vil begynne å blinke, noe som angir at VMS-systemet er varslet om at tanktømmingen snart vil finne sted. Avhengig av innstillingene i vaskeenheten C200, vil melken nå enten forbli i beholderen eller bli pumpet over til tanken. Melk- og vaskeventilen ved tanken vil deretter skifte posisjon slik at leveringsrøret lukkes og returrøret åpnes; tanken vil begynne å røre melken. På dette stadiet vil knappen slutte å blinke og lyse permanent. 46(148)

53 Drift 2. Kontroller "Mistenkelig melk"-lampen på betjeningspanelet. Lampen angir feil i kjøleprosessen. Hvis lampen lyser, må du ikke fortsette med tanktømmingen. 3. Hvis du vil, kan du ta en melkeprøve via hullet øverst på tanken. 4. Ta av den grå hetten på utløpet. 5. Koble slangen fra tankbilen til tankutløpet. 6. Åpne henteventilen ved å trykke på knappen nederst til venstre på betjeningspanelet. Kjølingen vil nå stoppe automatisk. 7. Start tanktømmingen. Hvis du ikke kan tømme tanken helt, trykker du enda en gang på den gule henteknappen. Henteventilen vil da lukke, og melk- og vaskeventilen vil gå tilbake til sine opprinnelige melkeposisjoner. 8. Når tanken er tom, kobler du slangen fra tankutløpet. 9. Sett den svarte hetten på tankutløpet. 10. Start vaskingen av tanken. Den gule henteknappen vil gå av, og henteventilen vil stenge når vaskingen av tanken er fullført. 47(148)

54 Drift Melkingen fortsetter under tanktømming 1. Trykk på den gule henteknappen på tankens styrings-/vaskeenhet. Knappen vil begynne å blinke, noe som angir at VMS-system er varslet om at tanktømmingen snart vil finne sted. VMS-systemet vil starte en tidtaker som kontrollerer hvor lenge melkingen kan fortsette under tanktømmingen. (Tidtakeren stilles inn i ALPRO Windows. Se "Tømme sluttenhet" på Melking-fanen.) Den gule henteknappen vil fortsette å blinke til melkestasjonen er ferdig med å melke kua eller til tidtakeren er ferdig, og til melken er pumpet over til tanken og melk- og vaskeventilen har skiftet posisjon. På dette stadiet vil knappen slutte å blinke og lyse permanent. Ideen her er å starte tanktømmingen før alt dette finner sted. 2. Kontroller "Mistenkelig melk"-lampen på betjeningspanelet. Lampen angir feil i kjøleprosessen. Hvis lampen lyser, må du ikke fortsette med tanktømmingen. 3. Hvis du vil, kan du ta en melkeprøve via hullet øverst på tanken. 4. Ta av den grå hetten på tankutløpet. 5. Koble slangen fra tankbilen til tankutløpet. 6. Åpne henteventilen ved å trykke på knappen nederst til venstre på betjeningspanelet. 48(148)

55 Drift 7. Stopp kjølingen ved å trykke på Stopp kjøling-knappen på betjeningspanelet. For at kjølingen skal stoppe automatisk, må henteknappen lyse permanent og henteventilen være åpen. 8. Start tanktømmingen. Hvis du ikke kan tømme tanken helt, trykker du enda en gang på den gule henteknappen. Henteventilen vil da lukke, og melk- og vaskeventilen vil gå tilbake til sine opprinnelige melkeposisjoner. 9. Når henteknappen lyser permanent og tanken er tom, kobler du slangen fra tankutløpet. 10. Sett den svarte hetten på tankutløpet. 11. Start vaskingen av tanken. Den gule henteknappen vil gå av, og henteventilen vil stenge når vaskingen av tanken er fullført. Tankbilsjåførens boks Grønn lampe Trykknapp med gul lampe Enkelttank: ikke DeLaval-tanker 1. Når du skal stoppe melkingen når tanken er i ferd med å bli tømt, trykker du på knappen på tankbilsjåførens boks én gang. Den grønne lampen vil da blinke én gang for å bekrefte at knappen er trykket ned. Når den grønne lampen begynner å blinke gjentatte ganger, kan du starte tanktømmingen. Merk: Når den gule lampen lyser, angir den at melkestasjonen kan levere melk. Muligheten til å levere melk til lagringstanken under melking, kan angis i Hygenius. Kontakt servicepersonale. 2. Rør melken i minst to minutter. 3. Hvis du vil ta en melkeprøve, tar du denne gjennom hullet oppå tanken. Advarsel: Se håndboken for tanken før du fortsetter. 49(148)

56 Drift 4. Ta den grå hetten av tankutløpet, og koble til slangen fra tankbilen. 5. Du kan nå åpne og lukke tanken etter behov ved hjelp av knappen. Den grønne lampen vil lyse permanent hvis tankventilen er åpen, og blinke hvis ventilen er lukket. 6. Når du er ferdig, kobler du slangen fra tankutløpet. 7. Slå av kjølingen. Alle indikatorer vil bli slått av. 8. Sett den svarte hetten på tankutløpet. 9. Start vaskingen. 50(148)

57 Drift Hurtigkjøling Vær klar over at instruksjonene nedenfor gjelder for en DeLaval hurtigkjøling. 1. Når hovedlagringstanken er klar for tømming, må bufferperioden startes manuelt. Først må restmelken i mottakstanken pumpes til hovedlagringstanken ved å trykke på Pump til tank-knappen på henteboksen. Når all melken er pumpet til tanken, vil bufferperioden starte automatisk. 2. Rør melken i minst to minutter. 3. Når melken er rørt ferdig, slår du av kjølingen. 4. Ta en prøve gjennom hullet oppå tanken. Advarsel: Se håndboken for tanken før du fortsetter. 5. Koble slangen fra tankbilen til tankutløpet. 6. Åpne utløpsventilen. (To alternativer) 51(148)

58 Drift - Hvis tanken ikke er utstyrt med Hygenius, trykker du på Start-knappen på henteboksen for å åpne ventilen. Du kan når som helst stoppe tømmingen midlertidig ved å trykke på Stopp-knappen, men ventilen bør forbli åpen når tømmingen er ferdig, (stengt etter vasking). - Hvis tanken er utstyrt med Hygenius, trykker du én gang på Åpne utløpsventil-knappen for å åpne ventilen, og to ganger for å lukke den igjen. Henteboks på lagringstanker som ikke er utstyrt med Hygenius. 7. Koble fra slangen. 8. Sett på den svarte hetten. 9. Start vaskeprosedyren. Merk: Flere instruksjoner om tankhåndtering finner du i dokumentasjonen som følger med tanken. Henteboks på lagringstanker som er utstyrt med Hygenius. 52(148)

59 Drift Fastsette kopp- og startposisjoner Stasjon med venstreinngang Det generelle prinsippet Den generelle prosedyren når du skal fastsette posisjoner, er følgende: 1. Velge hvilken posisjon eller posisjoner du har bestemt deg for. Dette gjøres fra berøringsskjermen. 2. Flytte universalarmen forsiktig til ønsket posisjon ved hjelp av joysticken. Bekreft-knapp Stasjon med høyreinngang 3. Trykke på Bekreft-knappen på joysticken for å verifisere posisjonen. Gripekloen vil reagere ved å lukke og åpne seg når Bekreft-knappen er trykket ned. 4. Hvis gripekloen lukker og åpner seg tre ganger rett etter at du har trykket på Bekreft-knappen, betyr dette at: - Armen har problemer med å nå posisjonen, - eller at kopphåndtaket ikke er registrert av sensoren (dette skjer bare når du skal fastsette posisjonen for spenekoppene eller speneklargjøringskoppene). Løs problemet, og trykk på Bekreft-knappen igjen. 53(148)

60 Drift Advarsel: Hvis det er mulig, bør du oppholde deg utenfor arbeidsområdet til universalarmen under prosedyrene. Hvis du må være innenfor arbeidsområdet, må du legge en hånd på armen. På denne måten kan du stoppe eventuelle brå bevegelser som armen gjør i din retning. Når du skal fastsette posisjonene, trykker du på: 1. VMS øverst til høyre på berøringsskjermen. 2. På VMS-menyen, Robotlæring Knappene i vinduet Robotlæring har følgende funksjoner: Lær alle speneposisjoner: for fastsettelse av alle speneposisjoner samtidig. Lær alle spenekopp-posisjoner: for fastsettelse av posisjonene til alle spenekoppene samtidig. Lær vaskekopp-posisjon: for fastsettelse av posisjonen til speneklargjøringskoppen. Lær kameravask pos.: for fastsettelse av posisjonen til kameravaskeren. Vinduet Robotlæring Ku nummer: viser kunummeret til en identifisert ku. Identifiser ku: for manuell identifisering av ei ku. 50 g fôr: for fôring av ei ku. Krybbeposisjon: for justering av krybbeposisjonen. Lær spenepos.: for fastsettelse av posisjonen til en bestemt spene. Spenekopp-posisjon: for fastsettelse av posisjonen til en bestemt spenekopp. Avslutt: lukker vinduet Robotlæring. Fastsette posisjonene til alle spenekoppene samtidig Merk: Sørg for at stasjonen er i manuell 54(148)

61 Drift modus. På berøringsskjermen trykker du på: 1. VMS øverst til høyre på berøringsskjermen. 2. På VMS-menyen, Robotlæring 3. Lær alle spenekopp-posisjoner. Dette vil flytte armen til en utgangsposisjon i nærheten av spenekoppene. Vinduet Robotlæring 55(148)

62 Drift 4. Følg instruksjonene på berøringsskjermen: - Posisjoner armen ved hjelp av joysticken; gripekloen må kunne gripe rundt håndtaket på spenekoppen. - Trykk på Bekreft-knappen på joysticken. Gripekloen vil reagere ved å gripe rundt håndtaket på spenekoppen og deretter slippe grepet. Armen vil bevege seg et kort stykke vekk fra spenekoppen. - Gjenta de to forrige deltrinnene for de gjenværende spenekoppene. Bildet viser rekkefølgen for fastsettelse av posisjonene til spenekoppene. Posisjonene vil bli lagret i VMS-databasen når du har bekreftet posisjonen til den siste spenekoppen. Prosedyren kan avbrytes når som helst. Stasjon med venstreinngang 56(148)

63 Drift Fastsette posisjonene til enkelte spenekopper Merk: Sørg for at stasjonen er i manuell modus. 1. Når du skal starte prosedyren, trykker du på VMS > Robotlæring > Spenekopp-posisjon. 2. Følg instruksjonene på skjermen. Spenekopp-posisjoner for stasjon med venstreinngang: - Spenekopp-posisjon (høyre bak): 1 - Spenekopp-posisjon (venstre bak): 2 - Spenekopp-posisjon (høyre foran): 3 - Spenekopp-posisjon (venstre foran): 4 Merk: Du følger samme prinsipp for en stasjon med høyreinngang. 57(148)

64 Drift Fastsette posisjonen til speneklargjøringskoppen Merk: Sørg for at stasjonen er i manuell modus. 1. Når du skal starte prosedyren, trykker du på VMS > Robotlæring > Lær vaskekopp-posisjon. 2. Posisjoner armen ved hjelp av joysticken; gripekloen må kunne gripe rundt håndtaket på speneklargjøringskoppen. 3. Trykk på Bekreft-knappen på joysticken. Merk: Du kan avbryte prosedyren ved å trykke på Avslutt, deretter på Auto øverst på berøringsskjermen og til slutt på Avbryt pågående robotoperasjon og Gå til manuell modus. Fastsette posisjonen til kameravaskeren (svamp) Merk: Sørg for at stasjonen er i manuell modus. 1. Når du skal starte prosedyren, trykker du på VMS > Robotlæring > Lær kameravaskerpos. 2. Bruk joysticken til å flytte armen slik at kameradekslet berører svampen. 3. Trykk på Bekreft-knappen på joysticken. 58(148)

65 Drift Fastsette alle speneposisjoner samtidig Advarsel: Melkestasjonen bruker laserne under denne prosedyren. Stirr ikke på laserstrålen. Merk: Sørg for at stasjonen er i manuell modus. 1. La kua gå inn i stasjonen. 2. Trykk på fanen Venter på ku. 3. Trykk på Bekreft ku-knappen. Forviss deg om at det er et kryss ved siden av knappen. 4. Når kua har gått inn i stasjonen, trykker du på VMS > Robotlæring. Vinduet Venter på ku 59(148)

66 Drift 5. Sørg for at kua er blitt identifisert. En identifisert ku indikeres av kunummeret, en uidentifisert ku av "0" (null). - Hvis kua ikke er identifisert, trykker du på Identifiser ku-knappen, legger inn kunummeret via tastaturet og bekrefter. 6. Trykk på 50g fôr-knappen for å fôre kua. Det er viktig å justere krybbeposisjonen slik at kua står så langt tilbake som mulig i stasjonen. Bakplaten må hvile mot bakbena til kua. Vinduet Robotlæring 7. Trykk på Krybbeposisjon-knappen. Dette vil vise vinduet Stall kontroll. 8. Juster krybbeposisjonen ved å trykke på enten Lang ku eller Kort ku. Posisjonen til krybben vil bli lagret i databasen når du har fullført prosedyren. 9. Trykk på Lukk-knappen for å lukke vinduet Stall kontroll. 10. Vis vinduet Robotlæring, og trykk på Lær alle speneposisjoner for å starte prosedyren. Dette vil flytte armen til en utgangsposisjon under kua. Vinduet Stall kontroll 60(148)

67 Drift 11. Følg instruksjonene på berøringsskjermen: - Flytt armen forsiktig forover med joysticken slik at gripekloen kommer nær spenen. Forestill deg at det er en spenekopp i gripekloen. Sørg for at den røde laserstrålen er synlig på spenen. - Trykk på Bekreft-knappen på joysticken. Armen skal reagere ved å lukke og åpne gripekloen. - Gjenta de to forrige deltrinnene for de gjenværende spenene. Bildet viser rekkefølgen for fastsettelse av posisjonene. Armen vil bli parkert når den siste posisjonen er fastsatt. Speneposisjonene til kua lagres nå i VMS-databasen. Merk: Hvis kua har korte spener, er det viktig at du flytter gripekloen nær spenen for å oppnå en god posisjon. Rekkefølge for fastsettelse av speneposisjoner, stasjon med venstreinngang. 61(148)

68 Drift Fastsette enkelte speneposisjoner 1. Følg trinn 1 til 9 i forrige avsnitt. 2. Trykk på Lær spenepos. for spenen du skal fastsette posisjonen til. 3. Følg instruksjonene på berøringsskjermen og deltrinnene for trinn 11 på forrige side. Merk: Det anbefales å fastsette alle speneposisjonene samtidig. Hvis du fastsetter posisjonen til en bakspene, for eksempel nummer 3, anbefales det at du fastsetter posisjonen til den tilsvarende forspenen på nytt, i dette tilfellet nummer 1. Ku i stasjon med høyreinngang. Ku i stasjon med venstreinngang. 62(148)

69 Drift Manuell identifisering ved fastsettelse av speneposisjoner På berøringsskjermen trykker du på VMS > Robotlæring > Identifiser ku. Du kan velge om du vil legge inn enten kunummeret eller transpondernummeret. Kunummeret er standard. 1. Legg inn nummeret via tastaturet. Bruk Slett-knappen hvis du legger inn feil nummer. 2. Trykk på OK-knappen. Verifisering av de fastsatte posisjonene Advarsel: Opphold deg utenfor arbeidsområdet til universalarmen under disse testene. Merk: Sørg for at melkestasjonen er i manuell modus. Merk: Hvis du vil stoppe universalarmen under disse testene, trykker du på VMS > Robot kontroll > Avbryt pågående robotoperasjon. Verifiseringen av de fastsatte posisjonene går til vinduet VMS > Robot kontroll. Vinduet Robot kontroll 63(148)

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004 Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under drift...

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2006

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2006 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2006-0806 - Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2007

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2007 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2007-0806 - Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkestasjon VMS modell 2011

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkestasjon VMS modell 2011 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkestasjon VMS modell 2011 V_112683-1011 - Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet

Detaljer

Instruksjonsbok ALPRO ver 6.60/Tandem

Instruksjonsbok ALPRO ver 6.60/Tandem Instruksjonsbok ALPRO ver 6.60/Tandem - 0605 - Innholdsfortegnelse ALPRO ver 6.50/Tandem... 1 Generell beskrivelse... 1 Tandem type 1... 2 Tandem type 2... 3 Tandem type 3... 4 Rutiner... 5 En vanlig

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

DeLaval frivillig melkesystem VMS 2014 Instruksjonsbok

DeLaval frivillig melkesystem VMS 2014 Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS 2014 Instruksjonsbok 87224334 2014-12-10, Versjon 2 Opprinnelig instruksjon Innholdsfortegnelse Erklæring om overensstemmelse med EU-standarder - DeLaval frivillig melkesystem

Detaljer

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk.

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble strøm - 400/230V Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Sjekk

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer

Instruksjonsbok Kontrollboks for melkepumpe

Instruksjonsbok Kontrollboks for melkepumpe Instruksjonsbok Kontrollboks for melkepumpe 2006-05-05-0602 - 94091234.pdf Innholdsfortegnelse Kontrollboks for melkepumpe... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Produktdata... 5 Generell informasjon... 5 Artikkelnumre...

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender: Bestillingsnr.: 1151100 - HMS art. nr. 149663 INNHOLDSFORTEGNELSE Readable III bladvender... 1 1. Deler til Readable...

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Brukermanual for FS, automatisk Bandforing

Brukermanual for FS, automatisk Bandforing Brukermanual for FS, automatisk Bandforing Innholdsfortegnelse: Produksjons deklarasjon 2 Viktig informasjon 3 Skap oversikt og beskrivelse 4 Skjerm 5 Manuell start/ start tider 6 Vekt innstilling 7 Instillinger

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK. Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den.

INSTRUKSJONSHÅNDBOK. Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den. INSTRUKSJONSHÅNDBOK Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den. Innhold 1. Funksjon... 3 2. Sikkerhet... 3 3. Egenskaper... 4 4. Bruksanvisning...

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Romtermostatens brukerveiledning For brukeren Romtermostatens brukerveiledning geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 NO INNHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN BRUKE APPARATET DITT 1 Bruk av apparatet...2

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700 Montering, bruk og vedlikehold CE-SAMSVARSERKLÆRING GIULIANO S.r.l. - Via Guerrieri, 6-42015 Correggio (RE) ITALIA erklærer

Detaljer

Kort instruks for Spectra S

Kort instruks for Spectra S Kort instruks for Spectra S Les bruker instruksene og kapittelet om sikkerhetsinstrukser før du tar i bruk maskinen. Behold disse instruksene nær maskinen. Innhold Fremgangsmåte. 2 Hvordan fylle på Spectra

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE Readable bladvender... 1 1. Deler til Readable... 2 2. Hvordan sette inn en bok... 4 3. Å arbeide med Readable... 8 3.1. Manuell

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval systemkontroller SC

Instruksjonsbok DeLaval systemkontroller SC Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval systemkontroller SC cd32176 2007-10-18-0910 - 94792734.pdf Innholdsfortegnelse DeLaval systemkontroller SC... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Forord... 3 Merknad

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

BRUKSANVISNING (Touchscreen)

BRUKSANVISNING (Touchscreen) BRUKSANVISNING (Touchscreen) U_NO Din forhandler Rev. 111003 1. INNHOLDSFORTEGNELSE. CQube Touchscreen 1. Innholdsfortegnelse side 2 2. Generelt / Beskrivelse: 3 3. Driftsmodus 4 4. Energisparemodus 5

Detaljer

Stopp Kompressor. 1 Stopp kjøleren. 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen. 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute

Stopp Kompressor. 1 Stopp kjøleren. 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen. 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute Stopp Kompressor 1 Stopp kjøleren 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute 4 Drener kompressor og sikre at alt vann er ute (sitter på baksiden av komressoren)

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

ERserver. Tilføye stasjoner for utskiftbare medier til systemenhet 830, 840, 870 eller 890 eller utvidelsesenhet 5074, 5079, 5094 eller 5095.

ERserver. Tilføye stasjoner for utskiftbare medier til systemenhet 830, 840, 870 eller 890 eller utvidelsesenhet 5074, 5079, 5094 eller 5095. ERserver iseries Tilføye stasjoner for utskiftbare medier til systemenhet 830, 840, 870 eller 890 eller utvidelsesenhet 5074, 5079, 5094 eller 5095 Versjon 5 ERserver iseries Tilføye stasjoner for utskiftbare

Detaljer

Instruksjonsbok Systemkontroll med ALPRO WE for melkestaller

Instruksjonsbok Systemkontroll med ALPRO WE for melkestaller Instruksjonsbok Systemkontroll med ALPRO WE for cd32176-0908 - Innholdsfortegnelse Systemkontroll med ALPRO WE for... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Forord... 3 Merknad til operatøren... 3 Generell beskrivelse...

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2005

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2005 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2005 Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under drift...

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Sprinklersentral Våt pretrimmet Tverrsnitt

Sprinklersentral Våt pretrimmet Tverrsnitt Sprinklersentral Våt pretrimmet Tverrsnitt Test og vedlikeholds veiledning Test Før du setter i gang med test som medfører vannføring, må visse forhåndsregler tas. 1. Sjekk stedet der vannet slippes ut,

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Brukerhåndbok Campingvogn

Brukerhåndbok Campingvogn Brukerhåndbok Campingvogn Side 1 Nøkkel til spikertelt finner du i svart boks montert i hjørne av spikertelt på elvesiden. Eierne av plassen, Henning og Maria Haukeland har også nøkkel og kan være behjelpelig

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow RainJet et serienummer for kundebetjening

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 MOUNTING INSTRUCTION 04-09-6 38-6803c Automatdrag 6-00000 Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert låsing. ECE-testet

Detaljer

Brukerveiledning. PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer

Brukerveiledning. PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer Brukerveiledning PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer Gratulerer med valget av kvalitet og presisjon fra METTLER TOLEDO. Korrekt bruk av ditt nye utstyr i samsvar med denne Brukerveiledningen og regelmessig

Detaljer

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren.

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren. Gratulere med ny turtallsperre. Monteringen består av fire trinn. Det er viktig at du leser gjennom hele denne bruksanvisningen før du starter monteringen av turtallsperren. Det anbefales å gjennomgå alle

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN DELELISTE 1. Indre isolasjon 2. Vannreservoar 3. Isbeholder 4. Isbitekurv 5. Sensor 6. Isskuff 7. Vannbeholder 8. Kjøleelement 9. Vannslange 10. Vannutslipp 11.

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Brukermanual. Revisjon manual 01 Programversjon E

Brukermanual. Revisjon manual 01 Programversjon E Brukermanual PLS type XV-152 Revisjon manual 01 Programversjon E Innhold Hovedmeny... 2 Innlogging... 2 Parameterliste (variabler)... 3 Endring av parameter:... 3 Kjølevariabler... 3 Vaskevariabler...

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval drikkekar PT11

Instruksjonsbok DeLaval drikkekar PT11 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval drikkekar PT11-1005 - Innholdsfortegnelse DeLaval drikkekar PT11... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Generell beskrivelse... 5 Spesifikasjoner...

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer