DeLaval frivillig melkesystem VMS 2014 Instruksjonsbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DeLaval frivillig melkesystem VMS 2014 Instruksjonsbok"

Transkript

1 DeLaval frivillig melkesystem VMS 2014 Instruksjonsbok , Versjon 2 Opprinnelig instruksjon

2

3 Innholdsfortegnelse Erklæring om overensstemmelse med EU-standarder - DeLaval frivillig melkesystem VMS Sikkerhetstiltak... 9 DeLaval frivillig melkesystem VMS Advarsler Sikkerhet under drift Vasking av stall og gulv Laserstråling Sikkerhet under service og vedlikehold Plassering av varselmerker Transport av VMS Varselmerker som skal settes på alle dører til VMS-rommet: Standarder for Nord-Amerika Generell beskrivelse DeLaval frivillig melkesystem VMS Innledning Sikkerhetsegenskaper Robotarm Kameraenhet Lager Melking modul Spene forberedelsesmodul Stall og porter Hydraulikkpumpeenhet Vaskeenhet Power Box Elektrisk boks Fôringsmodul Servicebryter Berøringsskjerm Styring og overvåking Datakommunikasjon og VMS behandlingsprogramvaren Flere systemer Etablere kommunikasjon Integrasjon med systemkontroll Feilregistrering og fjerntilgang Databasebehandling MyFarm fra Delaval Tekniske spesifikasjoner Media-inngangsbehov Drift DeLaval frivillig melkesystem VMS , Versjon 2 3 (248)

4 Innholdsfortegnelse 1 Berøringsskjermen, beskrivelse og funksjon Feltet på toppen Tilgangsnivå Servicebryter og robotarmens hastighet Automatisk og manuell modus VMS meny Bunnrekken Hvis en alarm oppstår Velg språk og enhetssystem Generelle råd for drift av VMS Nødstopp Stanse robotarmen Restart melkestasjonen etter en nødstopp eller strømstans Starte melkestasjonen for automatisk drift Slå av melkestasjonen Tømme sluttenheten og skylle melkerørene Arbeid i automodus For å unngå vanskeligheter Melking i manuell modus Når melke manuelt Start melkestasjonen Identifisering av kua Vask spenene Melk kuen Hold melkeslangene Desinfiser Steam backflush (Alternativ) Stall- og fôringsfunksjoner Slå av trykkluften til portene Diverse oppgaver Virker med melkekøen Parkere robotarmen Sette robotarmen i servicemodus Starte den hydrauliske pumpeenheten etter oljetemperatur-, oljenivå- eller motorbeskyttelsesalarm Slå av den hydrauliske pumpeenheten Tilbakestille motorvern og styresikring Deaktivering av ventilfølere Tanktømming Tanktømmingsprosess FCC Muligheter Tanktømming FCC: melking stoppes umiddelbart Tanktømming FCC: melkingen fortsetter et par minutter Tanktømming: tanksystemer fra andre produsenter Tanktømmingsprosess: VMS/IN kjølesystemer , Versjon 2 4 (248)

5 Innholdsfortegnelse 11.7 Tanktømming: DeLaval lagringstanker Tanktømming: lagringstanker fra andre produsenter For å introdusere en ny ku i systemet Sikkerhetstiltak før du styrer melkestasjonen med styrespaken Arbeide med styrespake Generelt prinsipp Fastsette alle speneposisjoner samtidig Fastsette enkelte speneposisjoner Ku som kommer tilbake etter kalving Verifisere speneposisjonene Søke etter spener Utsett vasking Prioriteringsmelking Opplæring VMS (Maskinvare) Fastsette posisjonene til alle spenekoppene samtidig Fastsette posisjonene til enkelte spenekopper Fastsette posisjonen til speneklargjøringskoppen Fastsette posisjonen til kameravaskeren (svamp) Fjerning av smart spenekopp VMS-rengjøringssystem Generell informasjon Innhold Generelle råd for hvordan man oppnår gode vaskeresultater Vaskemidler og dosering Doseringsparametere Starte vasking eller skylling fra berøringsskjermen Vise fremdriften for en vaskeprosess MyFarm fra Delaval MyFarm fra DeLaval, melkeproduksjon MyFarm fra DeLaval, dyreinfo MyFarm fra DeLaval, hent kyr MyFarm fra DeLaval, varslingssystem MyFarm fra DeLaval, oppslagstavle Brukers vedlikehold DeLaval frivillig melkesystem VMS Innledning Daglig sjekkliste Generell ytelse DelPro-programvare Vakuumpumpe Atlas Copco SF4 fullfunksjons kompressor Hydraulikkpumpeenhet Vaskemiddel Daglig vedlikehold , Versjon 2 5 (248)

6 Innholdsfortegnelse 3.1 Sikkerhetsforberedelser Vasking av magasin, spenekopper og melkeslanger Vasking av speneklargjøringskopp Vasking av endeeffektor Vasking av kameravindu Vasking av fôringsmodul Vasking av stall og gulv Endre melkefilteret, enkelt filter Bytte av melkefilter, dobbelt filter Hvordan melkefilter byttes Smart-selekteringsgrind (alternativ) Ukentlig vedlikehold Melkefilterenhet: vaske innvendige deler Vasking av kuregistreringssensor Smart-selekteringsgrind (alternativ) Kontroll av speneklargjøringsmodul Kontroll av oljeresirkuleringssystem (ORS) på LVP Vakuumpumpe: DeLaval DVP-F Vedlikehold hver tredje uke Utskifting av spenegummier Skifte av oljeresirkuleringssystem (ORS) på LVP Månedlig vedlikehold Utskifting av korte, fleksible slanger Kontroll av robotarm Kontroller hydraulikkpumpen Kontroll av Atlas Copco SF4 fullfunksjons kompressor Vedlikehold annenhver måned Fjerne hår fra jur Årlig vedlikehold Smøring av hengsler på portene Melkekjøling Vedlikeholdsplan: et sammendrag Problemløsing DeLaval frivillig melkesystem VMS Innledning Alarmer Feilkoder Alarmtyper Betydning og handlinger Alarmtabeller , Versjon 2 6 (248)

7 Erklæring om overensstemmelse med EU-standarder Navn på produkt: DeLaval frivillig melkesystem VMS 2013 Type: Høyre VMS-melkestasjon (art.nr til og med -85) Rapport nr Venstre VMS-melkestasjon (art.nr til og med -85) Serienumre: Produktet er i samsvar med kravene til følgende direktiver: Maskindirektiv /42/EF Direktivet for Elektromagnetisk kompatibilitet /108/EF Harmoniserte standarder som har blitt brukt: EN :2006 EN :2011 EN 12100:2010 EN :2005 EN :2007 Andre tekniske standarder og spesifikasjoner som benyttes: Ingen Tumba Signert: Navn: Stilling: Avdelning: Jan Ove Nilsson Vice President BA Capital Goods Kontakt: Jonas Hällman P.O. Box 39 SE TUMBA Sweden Navn og adresse på produsent: DeLaval International AB P.O. Box 39 SE TUMBA Sweden , Versjon 2 7 (248)

8 , Versjon 2 8 (248)

9 Sikkerhetstiltak Sikkerhetstiltak DeLaval frivillig melkesystem VMS 2014 Advarsel! Uautoriserte endringer av VMS-melkestasjonen kan gjøre sikkerhetsgodkjenninger og sertifiseringer ugyldige. 1 Advarsler Definisjoner på advarsler Advarslene er trygghetsrelaterte varselmeldinger. Advarslene inneholder viktig informasjon som skal forhindre uriktig eller farlig bruk av utstyr, maskiner eller programvare, og gjøre det enklere å vurdere risikoer. Listen nedenfor viser de ulike typene som brukes i DeLaval-dokumentasjon: Fare: Medfører umiddelbar og alvorlig risiko. Hvis instruksjonene ikke følges, kan det sette liv og helse på spill. Advarsel: Medfører potensiell, men alvorlig risiko. Dersom man ikke følger instruksjonene kan det føre til skader. Forsiktig: Medfører begrenset risiko. Dersom man ikke følger instruksjonene kan det føre til mindre personskader. Obligatorisk: Viser til en handling eller oppførsel som er nødvendig for sikker og korrekt bruk av utstyret. Forbudt: Viser til en handling eller oppførsel som er uforenelig for sikker og korrekt bruk av utstyret. Merk! Skal rette oppmerksomheten mot viktige punkt i teksten og råd for å forhindre skade på utstyret. Dette ikonet signaliserer en risiko for personskade. Dette symbolet signaliserer en risiko for elektrisk støt , Versjon 2 9 (248)

10 Sikkerhetstiltak Følgende symboler brukes i denne håndboken: Fare Risiko for skade på utstyr Fare for elektrisk støt Risiko for laserstråling Klemfare Varm overflate Klemfare Fare for etsende kjemikalier Sklifare Fare for å falle ned i melkegrav Merk! For å sikre en trygg og riktig bruk av VMS, må du lese håndboken før VMS tas i bruk. 2 Sikkerhet under drift Forbudt! Uautorisert personell har ikke tilgang til VMS-rommet, med mindre de er under tilsyn av autorisert personell. Advarsel! VMS-systemet må kun betjenes av personale opplært av DeLaval. Dette gjelder for alle delene av systemet , Versjon 2 10 (248)

11 Sikkerhetstiltak Advarsel! Området innenfor de stiplede linjene er arbeidsområdet for melkestasjonen. Dette området er ikke trygt når melkestasjonen er i bruk, spesielt i automatisk modus. Ikke opphold deg i dette området lenger enn nødvendig Fig. 1 Merk! Gulvmerking angir arbeidsområdet til robotarmen Fig. 2 Advarsel! Når du trykker på nødstoppknappen, vil treghetsenergien til robotarmen gjøre at den kan fortsette å bevege seg opptil én meter. Robotarmen vil stoppe helt innen ca. ett sekund. Forsiktig! Fare for å falle ned i melkegrav (hvis til stede) , Versjon 2 11 (248)

12 Sikkerhetstiltak Fig. 3 Advarsel! Klemfare! Ingen må oppholde seg i arbeidsområdet til robotarmen lenger enn nødvendig. Hvis du må utføre arbeid innenfor arbeidsområdet til armen, f.eks. sette på spenekopper for hånd eller sjekke jurhelsen, må du alltid sette servicebryteren i servicemodus og parkere armen. Du øker sikkerheten ved å deaktivere robotarmen. Advarsel! Ingen må oppholde seg i arbeidsområdet til portene. De kan bevege seg uten forvarsel, og du kan da bli truffet eller klemt. Sett alltid servicebryteren i servicemodus hvis du må arbeide i nærheten av portene Fig. 4 Fare! Ingen kroppsdeler må komme mellom robotarmen og magasinet når melkestasjonen er i drift. Du kan bli alvorlig skadet Fig , Versjon 2 12 (248)

13 Sikkerhetstiltak B Forsiktig! Hold avstand fra robotarmen. Det er fare for å komme i klem mellom den nedre armen (A) og sylinderen (B). Hånden eller fingrene kan hekte seg fast og komme i klem. A Fig. 6 Forsiktig! Hold avstand til vaskehylleområdet. Under backflush og vasking tiltes vaskehyllen oppover, og hender og fingre kan hekte seg fast og komme i klem Fig , Versjon 2 13 (248)

14 Sikkerhetstiltak 2.1 Vasking av stall og gulv Advarsel! Legg aldri hender, armer, fingre eller hodet mellom bakplaten og bakgavlen, mellom krybbestøtten og frontgavlen eller mellom rennen og dosereren. Du kan bli alvorlig skadet. Advarsel! Pass på så ingen kroppsdeler kommer inn i melkestasjonen når det er en ku i melkestasjonen. Du kan bli alvorlig skadet. Fare! Portene styres automatisk. Gå aldri inn i melkestasjonen uten å ha satt servicebryteren i servicemodus. Advarsel! Vær forsiktig så du ikke slår hodet i overkonstruksjonen når du arbeider i melkestasjonen. Advarsel! Hold alltid gulvet rent rundt melkestasjonen. Et glatt gulv utgjør en sikkerhetsfare Fig , Versjon 2 14 (248)

15 Sikkerhetstiltak Advarsel! Sørg for at hver ku får den tiden hun trenger for å bli vant med melkestasjonen. Hvis kuen ikke får nok tid på seg, kan hun bli stresset under melkeøkten, noe som igjen kan føre til skader Fig. 9 Advarsel! Maks lydnivå 77 db(a). 2.2 Laserstråling Fig. 10 Advarsel! Fare for redusert sikt. Dette systemet bruker laser på indikerte områder. Se ikke rett på laserstrålen. Laserne (1) brukes under prosedyrene som er oppgitt nedenfor. Kontrollene som er forbundet med prosedyrene, utføres på berøringsskjermen, som refereres til vinduer og knapper. Navnet på vinduene står med kursiv, navnet på knappene med fet skrift. Laserne brukes: Fig , Versjon 2 15 (248)

16 Sikkerhetstiltak Fig Når robotarmen setter på kopper. Dette gjelder både automatisk og manuell modus. "Klargjør kuen for melking:" Clean Teats; "Teat Attach and Milking:" Attach Cups Auto. Disse knappene skal kun brukes i manuell modus. Ved fastsettelse av speneposisjoner. "Robotlæring:" Lær alle speneposisjoner, Lær spenepos, Autolæring. Ved bekreftelse av speneposisjoner og testing av at armen kan finne spenene. "Robotkontroll:" Test startposisjoner, Sett på uten kopper. Ved testing av laserne. "Robotservice:" Hovedlaser, Spenelaser. Ved testing av div. koder 55 (aktiverer de to laserlinjene) og 66 (restarter kameraenheten). "Teste div. koder:" "VMS è Robotservice è Teste div". Når du skal bruke kamerabildemenyen til å vise et bilde av hva kameraenheten ser. "Kamerabildemeny:" "VMS è Kamera è Bilde". Når du starter melkestasjonen ved å trykke på Start-knappen (I) på Av/på-boksen etter en nødstopp. Under vedlikehold og reparasjon: Når du kopler strømmen til kameraenheten igjen. Merk! Det er ikke tillatt å demontere laserne. Merk! Laserne kan ikke justeres på stedet. Advarsel! Bruk av kontroller, justeringer eller utføring av andre prosedyrer enn de som er spesifisert her, kan føre til farlig stråling. 3 Sikkerhet under service og vedlikehold Advarsel! Service bør kun utføres av personale med nødvendig opplæring og autorisasjon. Dette gjelder for alle delene av systemet , Versjon 2 16 (248)

17 Sikkerhetstiltak Fare! Fare for elektrisk støt! Hovedstrømforsyningen må alltid kobles fra og en eventuell hovedbryter låses i av-stilling før installasjoner, inspeksjoner, justeringer, vedlikehold eller service på utstyret utføres. Vent på at alle bevegelige delene skal stoppe og alle kapasitatorer utlades Fare! Bruk egnede lockout-/tagout-prosedyrer for å sørge for at strømmen ikke skrus på uten at du er klar over det. 1 Drei hovedbryteren mot klokken for å isolere hovedstrømmen fra internnettet. Fare! Fare for elektrisk støt! Den elektriske installasjonen, eller annet arbeid på det elektriske utstyret, skal utføres av en autorisert elektriker. Det må være i samsvar med nasjonale forskrifter og de vedlagte koplingsskjemaene. Merk! Bruk berøringsskjermen til å slå av melkestasjonen. Programmene som utføres i melkestasjonen, vil da bli slått av på riktig måte , Versjon 2 17 (248)

18 Sikkerhetstiltak Advarsel! For å unngå faren for å bli skadet av bevegelige deler på melkestasjonen, må du alltid sette servicebryteren i servicemodus før du går inn i arbeidsområdet til melkestasjonen. Når du vrir bryteren slik at den peker på fastnøkkelen (stiplet posisjon), går melkestasjonen fra arbeidsmodus til servicemodus Fig. 13 Advarsel! Slå alltid av hovedventilen (1) for lufttilførselen til melkestasjonen før du utfører service eller reparasjoner. Bildet under viser deler av øvre bjelke , Versjon 2 18 (248)

19 Sikkerhetstiltak Merk! Robotarmen kan fortsatt beveges, selv om lufttilførselen er slått av. Hvis servicebryteren er i arbeidsmodus. Hvis servicebryteren er i servicemodus og du trykker på dødmannsknappen og en eller annen operasjon er startet. 1 2 Advarsel! Fare for skader. VMS-systemet inneholder én hydraulikkakkumulator (1) på den øvre delen av armen (braketten). Merk at robotarmen kan beveges selv om den hydrauliske pumpeenheten (2) er slått av. Slå av den hydrauliske pumpeenheten og reduser trykket i akkumulatoren på armen før service eller reparasjoner gjøres Fig. 14 Advarsel! Klemfare! Du øker sikkerheten ved å deaktivere robotarmen. Sett alltid servicebryteren i servicemodus når du vasker utvendig eller gjør annet vedlikeholdsarbeid, f.eks. skifter ut spenegummier , Versjon 2 19 (248)

20 Sikkerhetstiltak Merk! Vær forsiktig når du vasker endeeffektoren (3). Den nedre armen (2) har sin egen lufttilførsel og delene dens kan bevege seg selv om armen er deaktivert og det hydrauliske systemet er trykkavlastet. Slå av hovedlufttilførselen for å deaktivere de nedre armdelene Fig. 15 Merk! Vaskemidlene inneholder etsende kjemikalier. Fare! Giftige materialer. Håndter kjemikalier, vaskemidler og/ eller oljer med varsomhet. Unngå hudkontakt. Les og følg instruksjonene på produktetiketten. Bruk til enhver tid anbefalt verneutstyr, som vernebriller, hansker og forkle. Advarsel! Fare for hudskader. Robotarmen drives av hydraulikkolje. Unngå hudkontakt når du håndterer olje. Overdreven kontakt med oljen kan forårsake alvorlige hudskader. Bruk vernehansker. Oppbevares utilgjengelig for barn og dyr , Versjon 2 20 (248)

21 Sikkerhetstiltak Advarsel! Miljøfare. Kast brukt olje på riktig måte. Sikkerhetsinformasjon er tilgjengelig ved forespørsel. Spør din DeLaval servicetekniker. Advarsel! Selv om stasjonen er i manuell modus må du være forsiktig når du vasker bevegelige deler, slik som fôringsmodulen, bakplaten, magasinet og portene. Du kan bli alvorlig skadet Advarsel! Du må aldri bruke fingrene når du utfører ekstern rengjøring på VMSsystemet, for eksempel når du rengjør membranventilene (vist til venstre) ved oppbevaringstanken(e) og melkestasjonen. Bruk en børste i stedet, for å unngå a skade fingrene eller huden med rengjøringsmidlene. Fig. 16 Advarsel! Vasketankene blir varm under vaskingen. Kjøl ned før service , Versjon 2 21 (248)

22 Sikkerhetstiltak Advarsel! Fare for skader. Gå aldri fra høygafler, koster eller andre verktøy som ligger inntil portene eller robotarmen. Det vil hindre disse delene i å bevege seg normalt og kan føre til skader på mennesker og dyr, så vel som mekanisk skade på melkestasjonen. Advarsel! Ikke bruk spraybokser som inneholder insektmidler i nærheten av melkestasjonen. Dette vil skade delene som er laget av plast, f.eks. trykkluftslangene. Forsiktig! Fare for materiell skade, personskade eller elektrisk støt. Du må aldri rengjøre utstyret med høytrykksvasker eller annen vanntilførsel. Utstyret er følsomt og kan ødelegges av høyt trykk Fig. 17 Fig , Versjon 2 22 (248)

23 Sikkerhetstiltak Advarsel! Fare for materiell skade og personskade. Du kan bruke en vanlig vannslange når du skal vaske melkestasjonen. Den må imidlertid brukes med forsiktighet. Spyl ikke vann direkte på den elektriske boksen eller på bestemte deler av robotarmen (se bildet). Sørg for at dekslet er på den elektriske boksen under vaskingen. Forbudt! Bruk aldri løsemidler, vaskemidler, oppløsninger eller alkohol på noen av delene på utstyret. Mangel på overholdelse kan skade utstyret. Merk! Bruk bare svamp til rengjøring av robotarmen Fig Advarsel! La ikke moduler eller deler som inneholder elektriske komponenter så åpne etter service eller vedlikehold. Dette gjelder spesielt for den elektriske boksen, men også for den øvre bjelken og melkemodulen. Sett på dekslene igjen for å hindre at støv og skitt kommer inn og fører til funksjonssvikt. Fig. 20 Melkestasjonen er klassifisert som IP55 når alle dekslene er på plass , Versjon 2 23 (248)

24 Sikkerhetstiltak 3.1 Plassering av varselmerker Fig. 21 Dette avsnittet beskriver hvor advarselsetikettene er plassert på melkestasjonen. En etikett må erstattes hvis den faller av. Av sikkerhetsårsaker må alle etiketter holdes rene og lesbare , Versjon 2 24 (248)

25 Sikkerhetstiltak Advarsel: Farlig område. Se advarsler bak dekselet Hold deg utenfor arbeidsområdet Kun for opplært personale Fjernbetjent/automatisk start Fig Advarsel: Klempunkt Fig Forsiktig: Laserstråling Fig Advarsel: Klemfare Fig Advarsel: Systemet har akkumulator. Slipp ut trykket før service Fig Advarsel: Varm overflate. Kjøl ned før service Fig , Versjon 2 25 (248)

26 Sikkerhetstiltak 7. Advarsel: Etsende kjemikalier Fig Fig Sikkerhetstiltak: En oversikt over advarselsetikettene. Advarselsetikettene for de ulike posisjonene er vist i én liste. Den inneholder imidlertid fire ekstra advarselsskilter samt informasjon om laserklassen. De ekstra skiltene i listen er som følger: Les håndboken. Forsiktig: Vått gulv kan være glatt. Forsiktig: Fare for å falle ned i melkegrav (hvis til stede). Forbudt: Uautorisert personell har ikke tilgang til VMS-rommet, med mindre de er under tilsyn av autorisert personell. Forsiktig: Laserstråling. Se ikke inn i laserstrålen. Laserprodukt i klasse 2. Bølgelengde 655 μm. Optisk utgangseffekt <15 mw. IEC versjon Overholder FDA CFR med unntak av avvik iht. lasermerknad nr. 50 fra 26. juli Forsiktig: Laserstråling Fig Forsiktig: Laserstråling. Se ikke inn i laserstrålen. Laserprodukt i klasse Fig , Versjon 2 26 (248)

27 Sikkerhetstiltak 3.2 Transport av VMS Mens VMS melkestasjonen fortsatt er i emballasjen, viser symboler på emballasjen hvordan stasjonen skal transporteres. Betydningen av symbolene er: Løft ikke stasjonen fra denne siden Fig. 32 Tyngdekraftsentret er plassert på dette nivået Fig. 33 Remmene skal bare brukes til å feste stasjonen til lastebilen ved transport. Bruk dem aldri for løfting! Fig , Versjon 2 27 (248)

28 Sikkerhetstiltak Fest ikke her Fig. 35 Bruk en truck med en vekt på minst 4 tonn og med løftegafler på 2 m. En traktor eller lastebil med tilsvarende god løftekapasitet kan også brukes Fig. 36 Når en lastebil med kran brukes til løfting, bruk alltid en spreder. a b Fig , Versjon 2 28 (248)

29 Sikkerhetstiltak Løft aldri uten en spreder Bruk aldri kroker på pallen for løfteformål Fig Varselmerker som skal settes på alle dører til VMS-rommet: Forbudt: Uautorisert personell har ikke tilgang til VMS-rommet, med mindre de er under tilsyn av autorisert personell Fig Standarder for Nord-Amerika gjelder for Nord-Amerika: Standarder som gjelder VMS melkestasjon Roboter og Robotutstyr UL 1740, tredje utgave, datert 7. desember, 2007 Industriroboter og robotsystemer - sikkerhetskrav, RIA R Industriroboter og robotsystemer generelle sikkerhetskrav, CSA-Z (R2013) Konstruksjon og test av elektrisk utrustet maskinverktøy - CSA C22.2 Nr (Bekreftet på nytt i 2009) Elektriske standarder for industrimaskiner, ANSI/NFPA utgave, datert 17.august, 2006 Innkapsling av Elektrisk Utstyr, UL 50 ellevte utgave, datert 19. oktober, 1995, revidert 12. september, , Versjon 2 29 (248)

30 Generell beskrivelse Generell beskrivelse DeLaval frivillig melkesystem VMS Innledning DeLaval Frivillig melkesystem (VMS) er en melkestasjon beregnet for automatisk melking av melkekyr i et løsdriftsfjøs. DeLaval frivillig melkestasjon VMS kan kun brukes av opplært personell. Dette kapitlet beskriver kort funksjonene til de viktigste komponentene i melkestasjonen. Det gir også en generell oversikt over datakommunikasjonen mellom melkestasjonen og PCen og hvordan de andre systemene (for eksempel systemkontroll) er integrert i VMS-systemet. Mobilappen My Farm fra DeLaval tilbyr VMSgårdbrukeren informasjon om besetningens og gårdens ytelse på mobil og på Internett , Versjon 2 30 (248)

31 Generell beskrivelse K F N G I M A D C E L J B H Fig. 40 A Robotarm B Gripeklo og kameraenhet C Lager D Melking modul E Spene forberedelsesmodul F Stall og porter G Hydraulikkpumpeenhet H I J K L M N Vaskeenhet Power Box Elektrisk boks Fôringsmodul Servicebryter og nødstoppknapp på berøringsskjermen Berøringsskjerm Nødstoppknapp , Versjon 2 31 (248)

32 Generell beskrivelse M N 1.1 Sikkerhetsegenskaper To nødstoppknapper. Plasseringen til disse vises som M og N i bildene på melkestasjonen i seksjonen over. Gult varsellys på kontrollpanelet med automatisk modus eller ekstern betjening Servicemodus med redusert hastighet benyttes når arbeid skal utføres i nærheten av robotarmen. Servicemodus angis ved å vri servicebryteren til den peker på fastnøkkelen (stiplet posisjon) Fig. 41 M Nødstoppbryter og sikkerhetsbryter på berøringsskjermen N Nødstoppknapp Sikkerhetsbryter på joysticken Fig , Versjon 2 32 (248)

33 Generell beskrivelse Robotarm Robotarmen utfører sju grunnleggende oppgaver under melking: Henter speneklargjøringskoppen fra utgangsposisjonen. Holder og flytter speneklargjøringskoppen til hver spene under speneklargjøringen før den slipper koppen. Hent spenekoppene fra magasinet. Lokalisering og gjenkjenning av spener. Setter på spenekoppene. Holder melkeslangene. Etterbehandling av spener. Armen drives av hydraulikksylindre og bruker to lasere og et kamera til å lokalisere spenene Fig Brakett 2 Øvre arm 3 Nedre arm 4 Roteringsfunksjon 5 Endeeffektor 6 Kameraenhet 7 Sylindre Robotarmen består av sju hoveddeler: Brakett Øvre arm Nedre arm Tre hydrauliske sylindere Endeeffektor med griper Kameraenhet Roteringsutløser 1.3 Kameraenhet Fig , Versjon 2 33 (248)

34 Generell beskrivelse Fig Kamera 2 Lasere 3 Tilførsel av trykkluft og vann som holder kameravinduet rent 4 Gummihette 4 Kameraenheten inneholder to lasere, et videokamera og elektronikk for bildebehandling. Kameraenheten er laget i rustfritt stål med et glassvindu. Den har en "gummihette" som skal beskytte mot skitt. Glassvinduet foran laserne og kameraet rengjøres ved hjelp av vann og trykkluft etter hver melking. Armen kan dessuten gni kameravinduet mot en kameravasker (svamp) med jevne mellomrom. Kameraenheten fungerer optimalt når den blir rengjort regelmessig, som forklart i kapittel "DeLaval frivillig melkesystem VMS 2014, Vedlikehold" i instruksjonsboken til DeLaval frivillig melkesystem VMS 2014, dokumentnummer, pub-art-nummer. A 1.4 Lager Magasinet inneholder melkeslangene og spenekoppene. Hovedfunksjonen til magasinet er å slippe ut og trekke inn melkeslangene og spenekoppene ved riktige intervaller under melking. Magasinet inneholder også speneklargjøringsmodulen, som er beskrevet i avsnittet nedenfor. B D C Fig. 46 Magasinet inneholder følgende hovedkomponenter: A Tilbaketrekkingssylindre B Vaskehylle C Spene forberedelsesmodul D Spenekopper Tilbaketrekkingssylindre Tilbaketrekkingssylindrene brukes til å holde, slippe og trekke inn koppene og til å styre vaskehyllen , Versjon 2 34 (248)

35 Generell beskrivelse Vaskehylle Vaskehyllen brukes under melking, backflush og systemvask. Under drift går vaskehyllen mellom to posisjoner; én for melking og én for backflush og vasking. Spene forberedelsesmodul Se Ä Kapittel 1.6 "Spene forberedelsesmodul" på side 41. Spenekopper En spenekopp omfatter koppen, spenegummien, en kort og fleksibel dobbeltslange og et koplingsstykke. 1.5 Melking modul Melkemodulen melker hvert jur for seg. Melkeprosessen involverer overvåking av melkeflyten, måling av melkemengden, tilførsel av riktige vakuumnivåer i melkeslangen og initiering av spenekoppavtak på riktig tidspunkt , Versjon 2 35 (248)

36 Generell beskrivelse J I H C L B K G A D E F Fig. 47 Følgende deler i melkemodulen er involvert i melkeutdrivningsprosessen: A Avstengings- og regulatorventiler B DeLaval melkemåler MM25 C Kontrollboks D Tank E Melkepumpe F DeLavals aseptiske belgmelkeventiler G H I J K L Vakuumforsyning Pulsatorer Luftinntakshus Vakuumsensorer Pumpe Ventil VA401 Avstengings- og regulatorventiler Disse ventilene styrer vakuumnivået i melkeslangen. Hvis vakuumnivået faller, vil avstengingsventilene umiddelbart blokkere vakuumtilførselen , Versjon 2 36 (248)

37 Generell beskrivelse DeLaval melkemåler MM25 Disse fire melkemålerne måler melkeflyten for å få melkemengden fra hvert jur. De måler også konduktivitetsnivået til melken. Kontrollboks Kontrollboksen inneholder elektronikk og styreventiler som styrer melke- og vaskeprosessene, vakuumet og distribuert I/U. Tank Melken samles i beholderen før den transporteres til den endelige destinasjonen, vanligvis lagringstanken. Melkepumpe Melkepumpen pumper melken til lagringstanken etter at hver ku er melket. Melkepumpen kan også utstyres med melkeprøveuttak for melkeprøver og DeLaval online celleteller OCC (begge er valgfritt ekstrautstyr) , Versjon 2 37 (248)

38 Generell beskrivelse DeLavals aseptiske belgmelkeventiler Spyleventilen (1) slipper komprimert luft inn i melkeledningen før systemrengjøringen startes. Den komprimerte luften skyver gjenværende melk i ledningen til tanken. Ventilen brukes også for å fjerne vann i ledningene etter en systemrengjøring. Det finnes et indikasjonshull på bunnen av ventilhuset. Hvis det lekker melk ut av hullet, indikerer dette en skadet o-ring i spyleventilen. De to membranventilene (2) styrer melken enten gjennom leveringsrøret (til lagringstanken) eller utskillingsrøret (til drenering eller melkespann). Det finnes et indikasjonshull på bunnen av hvert membranventilhus. Hvis det lekker melk fra dette hullet, indikerer dette en skade på ventilmembranen Fig. 48 Vakuumforsyning VMS er koplet til vakuumtilførselssystemet. I noen VMS-konfigurasjoner bruker opptil tre melkestasjoner den samme vakuumpumpen. Til å styre det maksimale vakuumforbruket i hver VMS er det installert en FRV-ventil i vakuumtilførselssystemet. Dette er for å sikre et tilstrekkelig vakuum til hver VMS. Pulsatorer Endrer vakuumnivået i spenekoppkammeret slik at spenegummien åpner og lukker seg , Versjon 2 38 (248)

39 Generell beskrivelse A Luftinnslipp B Fig. 49: A Luftinntakshus B Avstengningsventiler , Versjon 2 39 (248)

40 Generell beskrivelse C J D E I F A B H G Fig. 50 A Pulseringskanal B Melkekanal C Melkekanal D Koplingsstykke E Luftinntakskanal F G H I J Lufting Spenegummi Spenekopp Fleksibel dobbeltslange Pulseringskanal Luft slippes inn gjennom luftinntakskanalen og inn i melkekanalen via luftingen. Luften trengs til å transportere melken til tanken. Luftinntakshullene er inni luftinntakshuset som er plassert på den nedre bjelken. Før luften går inn i luftslangene som er koplet til luftinntakskanalene på baksiden av magasinet, filtreres den i luftefilteret. All luft i VMS-systemet filtreres før det tas i bruk. Luften føres deretter videre gjennom luftinntakskanalen til melkeslangen før den kommer til luftinntakshullet i koplingsstykket. Vakuumsensorer Vakuumsensorene er plassert på luftinntakshuset. Ved avspark vil sensorene umiddelbart registrere et vakuumtap. Det sendes et signal til avstengingsventilene, som stenger av vakuumet , Versjon 2 40 (248)

41 Generell beskrivelse B 1.6 Spene forberedelsesmodul Speneklargjøringen utføres av speneklargjøringsmodulen, som er en del av magasinet. Denne modulen utfører funksjoner som f.eks. å vaske spener, trekke ut prøvemelk og tørke spener. Modulen har en kopp som er spesialdesignet for disse oppgavene. Spillvannet og prøvemelken transporteres til spillvanntanken (1) i melkemodulen og blandes aldri med den utskilte melken. A C Fig. 51 A Spene forberedelsesmodul B Speneklargjøringskopp C Spillvanntank , Versjon 2 41 (248)

42 Generell beskrivelse 1.7 Stall og porter Fig. 52 Stallen består av delene: 1 Bakgavl 2 Nedre bjelke 3 Frontgavl 4 Øvre bjelke , Versjon 2 42 (248)

43 Generell beskrivelse Fig Portseksjon 2 Portstøtte 3 Sperrerammer B- transpondere En fotocelle på den øvre bjelken registrerer kuen når hun går inn i stasjonen. Utgangsporten (3) har en transponderantenne (4) som identifiserer hver ku som går med transponder. Portene styres av to pneumatiske sylindre (1) Fig Pneumatiske sylindre 2 Inngangsport 3 Utgangsport 4 Transponderantenne (til B-antenne) , Versjon 2 43 (248)

44 Generell beskrivelse ISO-transpondere Fig Veggmonterte transponderantenner (til ISOtranspondere) 1 Transponderantennene er montert på forskjellig vis når kuene har ISO-transpondere istedenfor B- transpondere. Stallen er da utstyrt med enten veggmonterte eller grindmonterte transponderantenner avhenging av hvorvidt transponderen er plassert i høyre eller venstre øre på kua og hvorvidt MS er høyre eller venstre type. Både den øvre og nedre transponderantennen brukes til å identifisere kua, men bare den nedre antennen brukes for å tillate fôring Fig Grindmonterte transponderantenner (til ISOtranspondere) , Versjon 2 44 (248)

45 Generell beskrivelse Hydraulikkpumpeenhet Hydraulikkpumpeenheten (1) er plassert på braketten til robotarmen. Den korte avstanden til robotarmen reduserer behovet for lange hydraulikkslanger Fig Hydraulikkpumpeenhet , Versjon 2 45 (248)

46 Generell beskrivelse Vaskeenhet Vaskeenheten er integrert i melkestasjonen. Vaskemiddelpumpene (3) pumper vaskemidlene inn i trykktanken (2), der vaskemidlene blandes med varmt vann. Vaskemiddelpumpene trenger ikke kalibreres. En trykksensor (1), som står på sensorrøret, sikrer riktig dosering av vaskemidlene. Vedlikehold er begrenset til utskifting av vaskemiddelslangene på vaskemiddelpumpene. Illustrasjon: Vaskeenheten Fig Power Box Power Box er plassert i den øvre delen av skapet. Den inneholder et motorvern for hydraulikkpumpen og melkepumpen og en styresikring for interne viklinger og transformatorer Elektrisk boks Melkestasjonen styres av programmer som kjøres i stasjonens datamaskin, som befinner seg i den elektriske boksen , Versjon 2 46 (248)

47 Generell beskrivelse Fôringsmodul Fig. 59 Modulen består av to hoveddeler: 1 Fôringsmodul 2 Krybbe Fôr fra porsjonererne (1) samles i en trakt (4), og en renne fører fôret fra trakten til krybben (2). Det kan installeres opptil fire porsjonerere med hvert sitt fôrstoff. På samme måte som utgangsporten har også krybben en transponderantenne (3) som identifiserer hver ku som går med transponder. Kuene identifiseres når de senker hodene for å få tilgang til fôret. Dette er gyldig under bruk av B-transpondere. Transponderleserne er montert på forskjellig vis når ISO-transpondere brukes. Se Ä Kapittel "ISO-transpondere" på side 44. Merk! For å oppnå fôringspresisjon, er det viktig å kalibrere fôrporsjonererne. Utfør en kalibrering ved regelmessige intervaller, og hver gang et nytt fôr er levert og skal tas i bruk. Kalibreringen utføres via berøringsskjermen. Fig , Versjon 2 47 (248)

48 Generell beskrivelse 1.13 Servicebryter Servicebryteren er en sikkerhetsinnretning som brukes når du går inn i arbeidsområdet til melkestasjonen. Melkestasjonen er da endret fra arbeidsmodus til servicemodus. Når servicebryteren peker skrått nedover, er melkestasjonen i driftsmodus. Når bryteren peker skrått oppover (stiplet posisjon), er melkestasjonen i servicemodus. Enhver sekvens vil da stoppe, og de bevegelige delene er blokkert. Fjernstyring er ikke mulig. Delene kan imidlertid beveges gjennom manuelle kommandoer. Når du setter bryteren tilbake i driftsmodus, vil melkestasjonen være klar for drift igjen Fig Berøringsskjerm VMS-berøringsskjermen er en interaktiv skjerm hvor brukeren kan se informasjon og utføre oppgaver. Når stasjonen stilles til "Automodus" kan informasjonen sees. I "Manuell modus" kan oppgaver utføres. Fra berøringskjermen kan roboten ("Avbryt robot") alltid stoppes for å fôre en liten porsjon ("Fôrporsjon"). Vakuumnivået, hvilken ku som melkes, og om stasjonen er i "Automatisk" eller "Manuell" modus, kan også leses. Merk! Skjermen forandrer farge når den er i Manuell modus Fig , Versjon 2 48 (248)

49 Generell beskrivelse Fig. 63: Skjerm i Automatisk modus Midten på åpningsvinduet har fem/seks kategorier for de vanligste fellesoppgavene. Den omhandler for eksempel melke/rengjøringsprosesser som er i gang, plasseringer av inngangsog utgangsgrinder. Merk! Merk at den femte kategorien "Kyr" for melkekø/status bare er synlig hvis VMS-kontrollen er i bruk. Bilder av berøringsskjermen i denne boka har som oftes ikke med kategorien "Cows" Fig. 64: Skjerm i Manuell modus , Versjon 2 49 (248)

50 Generell beskrivelse Når du berører VMS menyknappen er det mulig å navigere i menyen for å utføre service, vedlikehold og konfigurering av melkestasjonen. Skjermen vil også vise meldinger og alarmer Fig , Versjon 2 50 (248)

51 Generell beskrivelse 2 Styring og overvåking 2.1 Datakommunikasjon og VMS behandlingsprogramvaren. Datakommunikasjon er en viktig del av VMSsystemet. Hovedelementene i VMS-systemet er melkestasjonen og en behandlingsprogramvare som kjører på PCen. Datamaskinen inne i melkestasjonen og PCen er koblet til hverandre og utveksler data under bruk. Dataen kan klassifiseres i to hovedkategorier: data som kontrollerer hvordan systemet og stasjonen driver og data om dyrene som melkeemengde og fôrinntak Data av den første typen overføres til stasjonen ved oppstart, mens data av den andre typen overføres kontinuerlig mellom melkestasjonen og PCen. All data blir lagret på PCen. Data kan sees og redigeres i behandlingsprogramvaren. VMSMgmt er en programvarepakke for melkebehandling som er ment som et hjelpemiddel i det daglige melkebehandlingsarbeidet. Konfigurasjonsdata, data som styrer hvordan systemet og stasjonen fungerer, kan endres under driften. Merk! Fordi PCen er en så viktig del av VMSsystemet, må det ikke installeres andre programmer (f.eks. Office-pakker og spill) enn de som er forhåndsinstallert. PCen må reserveres kun til behandlingsprogramvaren Fig Flere systemer Når det trengs flere melkestasjoner i et fjøs finnes det to prinsippløsninger: Direkte levering betyr at hver melkestasjon har et melkeleveringsrør direkte til tanken. Master og slave betyr at leveringsrøret tilhører mastermelkestasjonen og at slavestasjonene leverer til leveringsrøret , Versjon 2 51 (248)

52 Generell beskrivelse VMSMgmt kan håndtere opptil fire melkestasjoner, og dermed opptil fire separate besetninger. I tillegg kan det brukes stasjoner med venstreeller høyreinngang i det samme VMS-systemet. Hvis det er flere enn fire melkestasjoner, kreves det en avansert PC Fig Etablere kommunikasjon Kommunikasjon mellom PCen og melkestasjonen etableres når systemet starter opp. PCen og stasjonen kan startes i en hvilken som helst rekkefølge. Hvis PCen startes først, forsøker den å etablere kommunikasjon med melkestasjonen. Så snart stasjonen er startet og kommunikasjonen er etablert, overfører PCen konfigurasjonsdataene til stasjonen, som stasjonen deretter bruker under sin konfigurasjonsprosess. Hvis melkestasjonen startes først, venter den på kommunikasjon fra PCen. Når kommunikasjonen er etablert, fortsetter prosessen som ovenfor. 2.4 Integrasjon med systemkontroll I et VMS system har DeLaval systemkontroll SC to applikasjoner: ALPRO WE og VMS kontroll (VC). ALPRO WE tillater kommunikasjon mellom for eksempel melkestasjon, fôrstasjoner og aktivitetsmålere. VMS kontroll (VC) gir konfigurasjonsinformasjon for melkestasjonen(e). DeLaval systemkontroll SC bruker ALCOM bus for kommunikasjon med underenheter. Systemkontrollen er tilkoblet DelPro programvaredatamaskinen via eternett kabel som den synkroniserer dataen gjennom , Versjon 2 52 (248)

53 Generell beskrivelse Følg instruksjonene som er forklart i instruksjonsboken til DeLaval systemkontroll SC, dokumentnummer Feilregistrering og fjerntilgang Hele døgnet året rundt stilles det en rekke krav til automatiske systemer, ikke bare når det gjelder vedlikehold og service, men også når det gjelder sikkerhet og pålitelighet. VMS-systemet har en rekke funksjoner til å tilfredsstille disse kravene. Én av disse funksjonene er evnen til å utløse alarmer. Alarmene kan ha ulike alvorlighetsgrader. Noen utløses for å tiltrekke seg operatørens oppmerksomhet eller gjøre ham eller henne klar over et avvik i den normale driften uten å avbryte systemdriften. Andre igjen kan indikere en sikkerhetsrisiko for personer eller dyr og stoppe driften av systemet umiddelbart. Alarmene kan være relatert til dyreatferd, for eksempel en ku som nekter å forlate stasjonen, eller til tekniske feil. I de fleste tilfeller starter systemet en rekke selvtester for å forsøke å rette opp feilen før det gir en alarm. Som et tilleggsvalg, kan en ekstern alarm kooples til VMS systemet. Alarmer vises på PC-skjermen og berøringsskjermen, men kan også sendes som SMS-meldinger til mobiltelefoner så vel som talemeldinger til en hvilken som helst type telefon. Fjerntilgang for servicepersonale gjør at man kan holde systemet på et høyt ytelsesnivå. En serviceperson kan for eksempel finjustere systemkonfigurasjonen ved å gå inn på gårdens PC via sin egen bærbare datamaskin. Med fjerntilgang kan man også kalibrere robotarmen via en sentralt plassert datamaskin Fig , Versjon 2 53 (248)

54 Generell beskrivelse 2.6 Databasebehandling Databasen skal sikkerhetskopieres hver 24ende time. Dette er beskrevet nøyere i instruksjonsboken DelPro programvare, VMS. 3 MyFarm fra Delaval Fig. 69: MyFarm fra DeLaval, oversikt. MyFarm fra DeLaval tilbyr VMS-gårdbrukeren informasjon om besetningens og gårdens tilstand på mobil og på internett. Brukergrensesnittet er nettlesere på PC-er, nettbrett eller smarttelefoner. Støttede nettlesere: Google Chrome, versjon m eller nyere Støttede Android-enheter Googles Nexus-enheter, Android-versjon eller nyere Hvis MyFarm fra DeLaval brukes på stor skjerm (PC eller nettbrett), kan de ulike funksjonene brukes i oversiktsmodus. På små skjermer, som på smarttelefoner, er oversikten også synlig, men det er kun mulig å bruke én funksjon om gangen. MyFarm fra DeLaval inkluderer: Informasjon om melkeproduksjon Informasjon om dyr på gården En alarmliste En oppslagstavle der brukere kan utveksle meldinger. Oversikt-modus (5) Les mer om mobilappen i kapittelet Drift , Versjon 2 54 (248)

55 Generell beskrivelse 4 Tekniske spesifikasjoner Vekt Netto 1120 kg Totalt (inkludert emballasje) 1420 kg Energitilførsel Spenning 3x V NAC, 16 A, 50/60 Hz Spenning 3x V AC, 25 A, 50/60 Hz Elektrisk strøm 1800 VA Trykkluft 6-10 bar Vakuum Maks. 50 kpa Vanntrykk Maks. 4 bar Vanntemp Maks. 80 C (176 F) Beskyttelsesklasse IP 55, NEMA 4X Lyd Maks. 77 db(a) Kapasitet Hydraulikkolje 22 liter. Resirkuler som farlig avfall Miljø Driftstemperatur 7-45 C ( F) Fuktighet under drift % Lagringsfuktighet % Brannvernutstyr Pulverapparat min. BC klasse , Versjon 2 55 (248)

56 Generell beskrivelse 5 Media-inngangsbehov Vanntilførsel Akseptabelt område Kommentar Klassifisering Trygt vann Vann som brukes til å dekke behovet for vask av melkeutstyret må være trygt Trykk (kpa) 3-10 bar Min=3 bar, Maks=10 bar Rørdiameter di 22 mm (kaldt vann) di 15 mm (veldig varmt/varmt) Strøm (L/min) 35 L/min Trykktank Temperatur ( C)( F) Veldig varmt: C ( F) Varmt: C ( F) Kaldt: 0 30 C (32 86 F) Hardhet maks 30 ºdH Eller tilsvarende verdi i ditt land Mikrobiologi Uten bakterier og andre patogener (smittsomme virkemidler) Andre urenheter Ingen tungmetaller / mangan Klorid ppm <30 Silika (Si eller SiO2) ppm <10 Jern ppm <0,3 Surhetsgrad Ph-nivå 7-9 Annet Elektrisk strømtilførsel Spenning Frekvens 50/60 Hz Strøm 1800 VA Stabilitet +/-10% Vannet bør være rent, klart og ikke lukte dårlig. 3x VAC, 16A 3x VAC, 25A Bølgeform Ren sinus bølgeform Trykklufttilførselen» Fortsettelse neste side , Versjon 2 56 (248)

57 Generell beskrivelse Trykk 6-10 bar Strømmingskapasitet 6,6 L/s Akseptabelt område Kommentar Vanninnhold Maks trykk duggpunkt i C -70 ISO Klasse 1 Faste partikler/m 3 0,1-0,5 mikron 0, Maks ISO Klasse 1 Maks oljeinnhold mg/ 3 0,01 ISO Klasse 1 Vakuumforsyning Trykk (kpa) 45 kpa Kapasitet (L/min) >550 l/m Ved atmosfære på sjønivå Andre krav Vannfelle Syklonutskillerbeholder/vakuumtank (CIV) Lokalt miljø Driftstemperatur 7-45 C ( F) VMS-rom, og maskinrom Fuktighet under drift % , Versjon 2 57 (248)

58 Drift Drift DeLaval frivillig melkesystem VMS 2014 Obligatorisk! Les instruksjonene nøye før utstyret tas i bruk. Kontakt DeLaval-forhandleren hvis det er deler av disse instruksjonene som ikke blir forstått. Ved å følge instruksjonene forsikres riktig og trygg bruk av utstyret. Ta vare på instruksjonene for fremtidlig referanse. Merk! Se kapitlet Sikkerhetstiltak. 1 Berøringsskjermen, beskrivelse og funksjon Berøringsskjermen er et verktøy når VMS stasjonen håndteres. Den kan brukes for å se informasjonen så vel som for utførende oppgaver. Når VMS-stasjonen er i automatisk modus og øverste og nederste rad har blå farge, har de grå farge i manuell modus og modusknappen er gul. Mens innholdet i midtpartiet av skjermen er forskjellig, er feltene på toppen og bunnen alltid lik , Versjon 2 58 (248)

59 Drift Fig. 70: Skjerm i Automatisk modus Bildet over viser åpningsvinduet på berøringsskjermen. I dette tilfellet viser midterste del seks kategorier: tre for melkeprosessen, én for båsen, én for melkekøen og én for kua. Kategorien "Klargjøre" håndterer prosedyren for når kua skal slippes inn og klargjøres. Kategorien "Melk" håndterer den spesifikke oppgaven med melkeutvinning og etterbehandling. Kategorien "Vask" håndterer manuell rengjøring og gir en oversikt over vaskeprosessen og historikken. Kategorien "Stall" håndterer stallområdet og gir en oversikt over stallen. Kategorien "Kyr" viser dyrene i gruppen(e). Kategorien "Ku" gir operatøren en detaljert oversikt over valgt dyr. Merk! Kategorien "Kyr" er kun synlig hvis du har VC-konfigurasjon. Knapper kan aktiveres (mulig å bruke) eller deaktiveres (ikke mulig å bruke). Den mest vanlige årsaken til at knapper deaktiveres er: Servicebryteren tillater ikke den spesifikke handlingen. Modus på stasjonen (manuell eller automatisk) tillater ikke den spesifikke handlingen. Kua i melkestasjonen er ikke identifisert. Tilgangsnivå for bruker (når aktivert) , Versjon 2 59 (248)

60 Drift De mørkegrå knappene på skjermen er aktive. Det betyr at hvis en mørkegrå knapp trykkes vil aktiviteten starte eller stoppe. De lyse grå knappene er deaktivert, som betyr at under de nåværende omstendighetene kan de ikke brukes. Skjermen i Fig. 70 er tatt fra en VMS-stasjon i automatisk modus og alle knappene om manuell melking er derfor lys grå (deaktivert) Fig. 71: Skjerm i Manuell modus Prikkene etter knappenavnene angir at disse knappene er menyknapper. Knapper med navn uten prikker er handlingsknapper. 2 Feltet på toppen A B C D E A B C Logotype Overskrift "Servicebryter deaktivert"-ikon D E Modusknapp VMS-menyknapp Overskrift (B) på melkeskjermene viser hvilken fase av melkeprosessen stasjonen er i. For andre skjermer er overskriften kun en overskrift for vinduet , Versjon 2 60 (248)

61 Drift 2.1 Tilgangsnivå Følg trinnene under for å velge tilgangsnivå til systemet: 1. Klikk DeLaval-logoen og velg "Tilgangsnivå" Fig Angi PIN-koden. Minst ett siffer og maksimalt seks sifre Fig , Versjon 2 61 (248)

62 Drift 2.2 Servicebryter og robotarmens hastighet Når servicebryteren er satt til service (servicebryter aktivert), vil arbeidshastigheten reduseres og dette vises på berøringsskjermen med en nøkkel. Når melkestasjonen går med normal hastighet (servicebryter deaktivert) vises pilruten på berøringsskjermen Fig Automatisk og manuell modus Ved å trykke "Modus" knappen, er det mulig å skifte mellom automatisk modus, manuell modus og manuell (Lukket stall). Du kan når som helst i melkesekvensen skifte driftmodus fra automatisk til manuell modus eller omvendt. I automatisk modus har øverste og nederste rad blå farge, i manuell modus har de grå farge og modusknappen er gul Fig. 75 Mode Auto er den normale modusen, hvor melkestasjonen virker automatisk. Åpningsvinduet på berøringsskjermen følger melkesekvensen og gir kontinuerlig informasjon Fig. 76 Mode I manuell modus, kontrolleres VMS stasjonen fra berøringsskjermen. Dette brukes når kyrne introduseres til VMS stasjonen og når vedlikeholdsarbeidet er utført. Merk! Skjermen blir grå når den er i manuell modus , Versjon 2 62 (248)

63 Drift Fig. 77 Valg av "Manuell" betyr at stasjonen skifter til manuell modus med en gang. Valg av "Auto" betyr at stasjonen fortsetter i automatisk modus fra det trinnet den har kommet til i melkesekvensen. Hvis du velger "More modes" (flere modi), åpnes følgende alternativer: Hvis du velger "Manuell (Lukket stall) " avslutter VMS pågående aktiviteter (melking) før den skifter til manuell modus. Valg av "Prioritert melking" Valg av "Forsinket løsning" Valg av "Auto (godta ku)" , Versjon 2 63 (248)

64 Drift 2.4 VMS meny Fig. 78: Skjerm i Manuell modus. Alle knappenavn på displayet over ender med tre prikker. Det betyr at disse knappene er menyknapper. Knapper uten prikker er handlingsknapper Når du trykker på "VMS-meny" viser skjermen hovedmenyen for VMS-vedlikeholdsoppgaver. VMS menyen består av følgende punkt: Robot... Bås... Melk transport... Lager... Opplæring... Kamera... Utskillergrind... OCC... Spenerens... Hendelser... Hydraulikk... Sensorer... Melk prøver... Backflush med damp... System... Avanserte funksjoner Herd Navigator... I/O test... Alcom Bus... Maskinvare.. Telnet , Versjon 2 64 (248)

65 Drift 3 Bunnrekken Bunnrekken har to bunner og to informasjonsfelt. Bunnen "Avbryt Robot" (E) gjør det mulig å stoppe robotarmen til ethvert tidspunkt. Trykk på knappen "Fôrporsjon" (F) fordeler en porsjon med 50 g fôr inn i krybben. Denne rekken informerer også om vakuumnivået (G) og kunummeret (H). Hvis det er en ku inni stasjonen, er nummeret i hvitt. Hvis nummeret er blått, vise det nummeret for kua som ble melket sist. 3.1 Hvis en alarm oppstår E F G H Fig. 79 E Avbryt robot F Fôrporsjon G Vakuumnivå H Dyrenummer Fig. 80 Hvis en alarm oppstår vil alarmteksten komme opp på skjermen. På samme tid vil et STOPP bilde vises i bunnfeltet , Versjon 2 65 (248)

66 Drift Trykk knappen "Bekreft" når alarmspørsmålet skal behandles. Trykk på "Aksepter" uten å behandle alarmspørmål vil få alarmen til å komme opp igjen inntil alarmspørsmålet blir behandlet. Trykk på knappen "Lukk" hvis du er klar over alarmen som er gitt, og velg å ikke håndtere den med det samme. I dette tilfellet vil alarmen forsvinne og vil ikke komme opp igjen. STOPP-ikonet på den nederste raden vil imidlertid stå oppe inntil alarmspørsmålet blir behandlet. Merk! Hvis STOPP-ikonet er aktivt/vises på den nederste raden og "Lukk" er aktivert, slettes eventuelle andre alarmer som har blitt utløst i løpet av denne perioden. 3.2 Velg språk og enhetssystem Fig. 81 Trykk VMS meny/ Trykk System/ Velg kategori Innstillinger/ Velg språk/ Trykk Bruk "VMS-meny > System > Innstillinger" , Versjon 2 66 (248)

67 Drift 4 Generelle råd for drift av VMS 4.1 Nødstopp I en nødsituasjon kan du bruke nødstoppknappene på melkestasjonen, som du finner ved A og B. Denne vil slå av trykkluften, den elektriske strømmen og vakuumtilførselen til melkestasjonen, i tillegg til å deaktivere armen. Når du trykker på nødstoppknappen, vil treghetsenergien til robotarmen gjøre at den kan fortsette å bevege seg opptil én meter. Robotarmen vil stoppe helt innen ca. ett sekund. B A A B Nødstoppknapp Nødstoppknapp Etter en nødstopp, kan den deaktiverte robotarmen beveges manuelt Berøringsskjempanelet inneholder: En nødstoppknapp Lampe, lyser i driftsmodus Bryter for drifts- eller servicemodus Plugg, ingen funksjon for øyeblikket Merk! Stasjonen skal normalt slås av med menyen VMS-meny > System > Shut down MS (slå av MS). Programmene stanser deretter i angitt rekkefølge og forhindrer at elektronikkomponentene blir skadet. Hvis nødstoppknappen eller AV/PÅ-bryteren benyttes gjentatte ganger til å slå av VMS, kan det føre til skade på elektronikken i VMS Fig , Versjon 2 67 (248)

68 Drift 4.2 Stanse robotarmen Fig. 83 Trykk Avbryt robot knappen ned til venstre på berøringsskjermen. 4.3 Restart melkestasjonen etter en nødstopp eller strømstans Start-knappen (I/0) trengs bare etter en nødstopp eller strømstans Fig , Versjon 2 68 (248)

69 Drift 1. Trekk ut nødstoppknappen (1) (kun etter nødstopp). 2. Trykk på Start (2). Dette vil restarte melkestasjonen Fig Starte melkestasjonen for automatisk drift Melkestasjonen kan enten være i manuell eller automatisk modus når den er startet eller restartet. Hvis melkestasjonen står i manuell modus, vil systemoperasjonen starte ved å skifte arbeidsmodus til automatisk modus eller utføring av forskjellige oppgaver manuelt. På den annen side, dersom melkestasjonen er i automatisk modus når den er startet, vil systemet sette i gang driften automatisk; det vil si, melkestasjonen lar kuer gå inn i stasjonen og starter melkingen automatisk. "Manuell modus" når stasjonen startes er standardinnstilling, men den kan skiftes til "automatisk modus" dersom det foretrekkes. Kontakt servicetekniker for å få endret innstillingen. Merk! Hvis innstillingene endres slik at melkestasjonen starter i automatisk modus, er de følgende instruksjonene ikke nødvendige , Versjon 2 69 (248)

70 Drift 1. Slå på strømmen ved å dreie hovedbryteren med klokken. Trykk på startknappen og vent et par sekunder til vinduet Venter på ku vises på berøringsskjermen Fig , Versjon 2 70 (248)

71 Drift Fig Mode 2. I åpningsvinduet, velg Forberede og trykk Godta ku for å gjøre stasjonen klar til å motta en ku. 3. Trykk på Modus-knappen for å vise rullegardinlisten Auto og manuell 4. Trykk på Auto-knappen. Melkestasjonen vil nå fortsette å arbeide i automatisk modus. 6 Slå av melkestasjonen Merk! Melkerørene dreneres når stasjonen slås av. For å transportere melk i rørene til lagringstanken, se Ä Kapittel 6.1 "Tømme sluttenheten og skylle melkerørene" på side 73. På berøringsskjermen: , Versjon 2 71 (248)

72 Drift 1. Trykk på VMS meny knappen øverst til høyre. Dette vil vise VMS-menyen. Velg kategorien System fra menyen Fig Trykk på Slå av MS-knappen og bekreft. 3. Sett hovedbryteren på VMS-strømboksen i AV-posisjon Fig , Versjon 2 72 (248)

73 Drift Mode 6.1 Tømme sluttenheten og skylle melkerørene Merk! Sørg for at stasjonen er i manuell modus. Når du skal tømme sluttenheten og skylle melkerørene, gjør du dette via vinduet Melketransport. På berøringsskjermen: 1. Trykk på VMS meny knappen øverst til høyre. Dette vil vise VMS-menyen. 2. Trykk på knappen Melketransport Fig Trykk Melkedestinasjon og still inn destinasjon. Merk! Sørg for at væsken i beholderen trygt kan sendes til den manuelt angitt melkedestinasjonen før væsken tømmes 4. Trykk på knappen nederst til høyre for å lukke vinduet. Når du skal tømme beholderen, trykker du på Tøm sluttenhet-knappen. Når du skal skylle melkerørene, trykker du på Blås melk-knappen , Versjon 2 73 (248)

74 Drift 7 Arbeid i automodus Mode I automatisk modus fortsetter hele melkeprosessen automatisk. Standardkategorien "Melk" på berøringsskjermen følger prosessen og gir operatøren kontinuerlig informasjon Fig. 91 For eksempel viser bildet åpningsvinduet, kategorien melk. For hvert jur vises melkemengden og strømmen i skjermens fire deler. Den totale mengden vises til venstre sammen med melkedestinasjonen. Det er mulig å stanse melkingen på jurene enkeltvis ved å trykke på Stopp-knappen for én eller flere spener eller å starte melkingen på nytt , Versjon 2 74 (248)

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2007

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2007 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2007-0806 - Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2006

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2006 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2006-0806 - Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkestasjon VMS modell 2011

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkestasjon VMS modell 2011 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkestasjon VMS modell 2011 V_112683-1011 - Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004 Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under drift...

Detaljer

Instruksjonsbok Frivillig melkesystem ver 2.3.1

Instruksjonsbok Frivillig melkesystem ver 2.3.1 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok Frivillig melkesystem ver 2.3.1 Innholdsfortegnelse Frivillig melkesystem... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under drift... 3 Fôringsmodul... 8

Detaljer

Instruksjonsbok Kontrollboks for melkepumpe

Instruksjonsbok Kontrollboks for melkepumpe Instruksjonsbok Kontrollboks for melkepumpe 2006-05-05-0602 - 94091234.pdf Innholdsfortegnelse Kontrollboks for melkepumpe... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Produktdata... 5 Generell informasjon... 5 Artikkelnumre...

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval systemkontroller SC

Instruksjonsbok DeLaval systemkontroller SC Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval systemkontroller SC cd32176 2007-10-18-0910 - 94792734.pdf Innholdsfortegnelse DeLaval systemkontroller SC... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Forord... 3 Merknad

Detaljer

DeLaval fjøsvifte DF1300 Instruksjonsbok

DeLaval fjøsvifte DF1300 Instruksjonsbok Instruksjonsbok 94088334 2015-11-26, Versjon 4 Opprinnelig instruksjon Innholdsfortegnelse Erklæring om overensstemmelse med EU-standarder - DeLaval fjøsvifte DF1300... 5 Erklæring om overensstemmelse

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

DeLaval frivillig melkesystem VMS Instruksjonsbok. DeLaval , Versjon Opprinnelig instruksjon

DeLaval frivillig melkesystem VMS Instruksjonsbok. DeLaval , Versjon Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok 2012-01-31, Versjon 2 86245834 Opprinnelig instruksjon Innholdsfortegnelse Erklæring om overensstemmelse med EU-standarder - DeLaval frivillig melkesystem VMS 2011... 7 Sikkerhetstiltak...

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

Instruksjonsbok ALPRO ver 6.60/Tandem

Instruksjonsbok ALPRO ver 6.60/Tandem Instruksjonsbok ALPRO ver 6.60/Tandem - 0605 - Innholdsfortegnelse ALPRO ver 6.50/Tandem... 1 Generell beskrivelse... 1 Tandem type 1... 2 Tandem type 2... 3 Tandem type 3... 4 Rutiner... 5 En vanlig

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Brukerveiledning. PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer

Brukerveiledning. PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer Brukerveiledning PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer Gratulerer med valget av kvalitet og presisjon fra METTLER TOLEDO. Korrekt bruk av ditt nye utstyr i samsvar med denne Brukerveiledningen og regelmessig

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Instruksjonsbok Systemkontroll med ALPRO WE for melkestaller

Instruksjonsbok Systemkontroll med ALPRO WE for melkestaller Instruksjonsbok Systemkontroll med ALPRO WE for cd32176-0908 - Innholdsfortegnelse Systemkontroll med ALPRO WE for... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Forord... 3 Merknad til operatøren... 3 Generell beskrivelse...

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval melkepumpe FMP 110

Instruksjonsbok DeLaval melkepumpe FMP 110 Instruksjonsbok DeLaval melkepumpe FMP 110-0809 - Innholdsfortegnelse FMP 110... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Generell beskrivelse... 5 Melkepumpekapasitet... 5 Kontrollboks for melkepumpe... 6 Veiledning

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval drikkekar PT11

Instruksjonsbok DeLaval drikkekar PT11 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval drikkekar PT11-1005 - Innholdsfortegnelse DeLaval drikkekar PT11... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Generell beskrivelse... 5 Spesifikasjoner...

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

- Installasjon og Service Guide

- Installasjon og Service Guide INSTALLASJON 1) PLASSER MASKINEN PÅ ET STABILT OG FLATT UNDERLAG 2) MÅ IKKE PLASSERES I DIREKTE SOLLYS ELLER VED VARMEKILDER 3) DET BØR VÆRE CA. 80 MM ÅPNING PÅ BAKSIDEN AV MASKINEN OG 20 MM PÅ SIDENE

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel Vedlikeholdsmanual Tørketrommel T5190LE Type N1190.. Originalanvisninger 438 9098-10/NO 2015.09.14 Innhold Innhold 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedlikehold...6 3.1 Rengjør lofiltrene...6 3.2 Spesialfilter...6

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk.

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble strøm - 400/230V Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Sjekk

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

for deg som prioriterer hygiene Installasjonsveiledning for Palma Vita design produksjon levering montering service resirkulering

for deg som prioriterer hygiene Installasjonsveiledning for Palma Vita design produksjon levering montering service resirkulering for deg som prioriterer hygiene Installasjonsveiledning for Palma Vita design produksjon levering montering service resirkulering elektriker tjenester Elektrisk installasjon må utføres i samsvar med forskrifter

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

MBM Domina 900. Vannbadtopp

MBM Domina 900. Vannbadtopp MBM Domina 900 EBM49T EBM99T Vannbadtopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 11 1. Tekniske data. 12 1.1 El. Vannbadtopp Domina 900... 12 1.2 Teknisk karakteristikk... 12 2. Installasjons

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Brukermanual for FS, automatisk Bandforing

Brukermanual for FS, automatisk Bandforing Brukermanual for FS, automatisk Bandforing Innholdsfortegnelse: Produksjons deklarasjon 2 Viktig informasjon 3 Skap oversikt og beskrivelse 4 Skjerm 5 Manuell start/ start tider 6 Vekt innstilling 7 Instillinger

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkingsystem VMS 2010

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkingsystem VMS 2010 Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkingsystem VMS 2010-0912 - Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under drift... 4 Vasking av stall

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Stopp Kompressor. 1 Stopp kjøleren. 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen. 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute

Stopp Kompressor. 1 Stopp kjøleren. 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen. 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute Stopp Kompressor 1 Stopp kjøleren 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute 4 Drener kompressor og sikre at alt vann er ute (sitter på baksiden av komressoren)

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Bruksanvisning for UV-anlegg.

Bruksanvisning for UV-anlegg. Bruksanvisning for UV-anlegg. Ultrafiolett desinfisering av vann (SDE Serie) Navn: Ultrafiolett Vann Desinfeksjon System i 304 Rustfritt stål. Bruksområder: Drikkevann, matvareindustrien, medisin og næringsliv

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A EQUICALOR Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat 1/8 Beskrivelse Del 1 - Chronotermostat Display og knapper Advarsler Alarm historikk Monteringsanvisning Montering - -A Montering

Detaljer