DeLaval frivillig melkesystem VMS Instruksjonsbok. DeLaval , Versjon Opprinnelig instruksjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DeLaval frivillig melkesystem VMS Instruksjonsbok. DeLaval , Versjon Opprinnelig instruksjon"

Transkript

1 Instruksjonsbok , Versjon Opprinnelig instruksjon

2

3 Innholdsfortegnelse Erklæring om overensstemmelse med EU-standarder - DeLaval frivillig melkesystem VMS Sikkerhetstiltak Advarsler Sikkerhet under drift Vasking av stall og gulv Laserstråling Sikkerhet under service og vedlikehold Plassering av advarselsetiketter Advarselsmerke som skal settes på alle dører til VMS-rommet: Standarder for Nord-Amerika Generell beskrivelse Innledning Sikkerhetsegenskaper Multi-formål arm Kameraenhet Lager Melking modul Spene forberedelsesmodul Stall og porter Hydraulikkpumpeenhet Vaskeenhet Power Box Elektrisk boks Fôringsmodul Servicebryter Berøringsskjerm Styring og overvåking Datakommunikasjon og VMS behandlingsprogramvaren Flere systemer Etablere kommunikasjon Integrasjon med systemkontroll Feilregistrering og fjerntilgang Databasebehandling Produktdata Tekniske spesifikasjoner Transport av VMS Transport av en melkestasjon uten emballasje Drift Berøringsskjermen, beskrivelse og funksjon Feltet på toppen Sikkerhetsbryter og robotarmens hastighet (B) Automatisk og manuell modus (C) , Versjon 2 3 (228)

4 Innholdsfortegnelse 2.3 VMS meny (D) Bunnrekken Når en alarm oppstår Velg språk og enhetssystem Generelle råd for drift av VMS Nødstopp Stoppe universalarmen Restart melkestasjonen etter en nødstopp eller strømstans Starte melkestasjonen for automatisk drift Slå av melkestasjonen Tømme sluttenheten og skylle melkerørene Arbeid i automodus For å unngå vanskeligheter Melking i manuell modus Når melke manuelt Start melkestasjonen Identifisering av kua Vask spenene Melk kuen Hold melkeslangene Desinfiser Steam backflush (Alternativ) Stall- og fôringsfunksjoner Slå av trykkluften til portene Diverse oppgaver Virker med melkekøen Parkere universalarmen Sette universalarmen i servicemodus Starte den hydrauliske pumpeenheten etter oljetemperatur-, oljenivå- eller motorbeskyttelsesalarm Slå av den hydrauliske pumpeenheten Trykkavlaste hydraulikksystemet Tilbakestille motorvern og styresikring Deaktivering av ventilfølere Tanktømming Tanktømmingsprosess FCC Muligheter Tanktømming FCC: melking stoppes umiddelbart Tanktømming FCC: melkingen fortsetter et par minutter Tanktømming: tanksystemer fra andre produsenter Tanktømmingsprosess: VMS/IN kjølesystemer Tanktømming: DeLaval lagringstanker Tanktømming: lagringstanker fra andre produsenter For å introdusere en ny ku i systemet Arbeide med styrespake , Versjon 2 4 (228)

5 Innholdsfortegnelse 12.2 Sikkerhetstiltak før du styrer melkestasjonen med styrespaken Hente- og startposisjoner Arbeide med styrespake Generelt prinsipp Fastsette alle speneposisjoner samtidig Fastsette enkelte speneposisjoner Ku som kommer tilbake etter kalving Verifisere speneposisjonene Søke etter spener Utsett vasking Prioriteringsmelking Opplæring VMS (Maskinvare) Fastsette posisjonene til alle spenekoppene samtidig Fastsette posisjonene til enkelte spenekopper Fastsette posisjonen til speneklargjøringskoppen Fastsette posisjonen til kameravaskeren (svamp) Fjerning av smart spenekopp VMS-rengjøringssystem Generell informasjon Innhold Generelle råd for hvordan man oppnår gode vaskeresultater Vaskemidler og dosering Doseringsparametere Vedlikehold og kalibrering Starte vasking eller skylling fra berøringsskjermen Vise fremdriften for en vaskeprosess Brukervedlikehold Innledning Daglig sjekkliste Generell ytelse Styringsprogramvare Vakuumpumpe Atlas Copco SF4 fullfunksjons kompressor Hydraulikkpumpeenhet Vaskemiddel Daglig vedlikehold Vaskeutstyr Sikkerhetsforberedelser Vasking av magasin, spenekopper og melkeslanger Vasking av speneklargjøringskopp Vasking av endeeffektor Vasking av kameravindu Vasking av fôringsmodul Vasking av stall og gulv , Versjon 2 5 (228)

6 Innholdsfortegnelse 3.9 Endre melkefilteret, enkelt filter Bytte av melkefilter, dobbelt filter Hvordan melkefilter byttes Ukentlig vedlikehold Melkefilterenhet: vaske innvendige deler Vasking av kuregistreringssensorer Kontroll av speneklargjøringsmodul Kontroll av oljeresirkuleringssystem (ORS) Vedlikehold hver tredje uke Utskifting av spenegummier Kontroll av oljeresirkuleringssystem (ORS) Månedlig vedlikehold Utskifting av fleksible dobbeltslanger Kontroll av universalarm Kontroll av Atlas Copco SF4 fullfunksjons kompressor Vakuumpumpe: DeLaval DVP-F Vedlikehold annenhver måned Fjerne hår fra jur Årlig vedlikehold Utskifting av hydraulikkpumpens oljefilter Smøring av hengsler på portene Melkekjøling Vedlikeholdsplan: et sammendrag Problemløsing Innledning Alarmer Feilkoder Alarmtyper Betydning og handlinger , Versjon 2 6 (228)

7 Erklæring om overensstemmelse med EU-standarder Navn på produkt: DeLaval frivillig melkesystem VMS 2011 Type: VMS melkestasjon høyre (artnr til 88) VMS melkestasjon venstre (artnr til 88) Serienumre Rapport nr Produktet er i samsvar med kravene til følgende direktiver: Maskindirektiv /42/EF Direktivet for Elektromagnetisk kompatibilitet /108/EF Harmoniserte standarder som har blitt brukt: EN :2006 EN :2009 EN :2003 EN :2003 EN :2005 EN :2007 Andre tekniske standarder og spesifikasjoner som benyttes: Ingen , Place: Tumba Signert: Navn: Stilling: Avdelning: Andrew Turner Vice President BA Capital Goods Kontakt: Jonas Hällman P.O. Box 39 SE TUMBA Sweden Navn og adresse på produsent: DeLaval International AB P.O. Box 39 SE TUMBA Sweden , Versjon 2 7 (228)

8 , Versjon 2 8 (228)

9 Sikkerhetstiltak Sikkerhetstiltak Advarsel! Uautoriserte endringer av VMS-melkestasjonen kan gjøre sikkerhetsgodkjenninger og sertifiseringer ugyldige. 1 Advarsler Definisjoner på advarsler Advarslene er trygghetsrelaterte varselmeldinger. Advarslene inneholder viktig informasjon som skal forhindre uriktig eller farlig bruk av utstyr, maskiner eller programvare, og gjøre det enklere å vurdere risikoer. Listen under viser de ulike typene som brukes i DeLavals dokumentasjon: Fare: Viser til umiddelbar og høy risiko. Hvis instruksjonene ikke følges, kan det sette liv og helse på spill. Advarsel: Viser til en potensiell men alvorlig fare. Dersom man ikke følger instruksjonene kan det føre til skader. Forsiktig: Viser til en begrenset risiko. Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til mindre personskader eller skader på eiendom. Obligatorisk: Viser til en handling eller oppførsel som er nødvendig for sikker og korrekt bruk av utstyret. Forbudt: Viser til en handling eller oppførsel som ikke er kompatibel med sikker og korrekt bruk av utstyret. Merk! Skal rette oppmerksomheten mot viktige punkter i teksten. Følgende symboler brukes i denne håndboken: Fare Risiko for skade på utstyr Fare for elektrisk støt , Versjon 2 9 (228)

10 Sikkerhetstiltak Risiko for laserstråling Klemfare Varm overflate Klemfare Fare for etsende kjemikalier Sklifare Fare for å falle ned i melkegrav Merk! For å sikre en trygg og riktig bruk av VMS, må du lese håndboken før du tar i bruk VMS. 2 Sikkerhet under drift Forbudt! Uautorisert personell har ikke tilgang til VMS-rommet, med mindre de er under tilsyn av autorisert personell. Advarsel! VMS-systemet må kun betjenes av personale opplært av DeLaval. Dette gjelder for alle delene av systemet , Versjon 2 10 (228)

11 Sikkerhetstiltak Advarsel! Området innenfor de stiplede linjene er arbeidsområdet for melkestasjonen. Dette området er ikke trygt når melkestasjonen er i bruk, spesielt i automatisk modus. Ikke opphold deg i dette området lenger enn nødvendig Merk! Gulvmerking angir arbeidsområdet til universalarmen Advarsel! Når du trykker på nødstoppknappen, vil treghetsenergien til universalarmen gjøre at den kan fortsette å bevege seg opptil én meter. Universalarmen vil stoppe helt innen ca. ett sekund , Versjon 2 11 (228)

12 Sikkerhetstiltak Advarsel! For å unngå faren for å bli skadet av bevegelige deler på melkestasjonen, må du alltid sette servicebryteren i servicemodus før du går inn i arbeidsområdet til melkestasjonen Forsiktig! Fare for å falle ned i melkegrav (hvis til stede) Advarsel! Ingen må oppholde seg i arbeidsområdet til universalarmen lenger enn nødvendig. Hvis du må utføre arbeid innenfor arbeidsområdet til armen, f.eks. sette på spenekopper for hånd eller sjekke jurhelsen, må du alltid sette servicebryteren i servicemodus og parkere armen. Du øker sikkerheten ved å deaktivere universalarmen , Versjon 2 12 (228)

13 Sikkerhetstiltak Advarsel! Ingen må oppholde seg i arbeidsområdet til portene. De kan bevege seg uten forvarsel, og du kan da bli truffet eller klemt. Sett alltid servicebryteren i servicemodus hvis du må arbeide i nærheten av portene Forsiktig! Ingen kroppsdeler må komme mellom universalarmen og magasinet når melkestasjonen er i drift. Du kan bli alvorlig skadet Fare! Ingen kroppsdeler må komme mellom universalarmen og magasinet når melkestasjonen er i drift. Du kan bli alvorlig skadet. Forsiktig! Hold avstand til universalarmen. Det er fare for å komme i klem mellom den nedre armen (A) og sylinderen (B). Hånden eller fingrene kan hekte seg fast og komme i klem. B A , Versjon 2 13 (228)

14 Sikkerhetstiltak Forsiktig! Hold avstand til vaskehylleområdet. Under backflush og vasking tiltes vaskehyllen oppover, og hender og fingre kan hekte seg fast og komme i klem Vasking av stall og gulv Advarsel! Legg aldri hender, armer, fingre eller hodet mellom bakplaten og bakgavlen, mellom krybbestøtten og frontgavlen eller mellom rennen og dosereren. Du kan bli alvorlig skadet , Versjon 2 14 (228)

15 Sikkerhetstiltak Advarsel! Pass på så ingen kroppsdeler kommer inn i melkestasjonen når det er en ku i melkestasjonen. Du kan bli alvorlig skadet. Fare! Portene styres automatisk. Gå aldri inn i melkestasjonen uten å ha satt servicebryteren i servicemodus. Advarsel! Vær forsiktig så du ikke slår hodet i overkonstruksjonen når du arbeider i melkestasjonen. Advarsel! Hold alltid gulvet rent rundt melkestasjonen. Et glatt gulv utgjør en sikkerhetsfare Advarsel! Sørg for at hver ku får den tiden hun trenger for å bli vant med melkestasjonen. Hvis kuen ikke får nok tid på seg, kan hun bli stresset under melkeøkten, noe som igjen kan føre til skader , Versjon 2 15 (228)

16 Sikkerhetstiltak Advarsel! Maks lydnivå 77 db(a). 2.2 Laserstråling Advarsel! Dette systemet bruker laser på indikerte områder. Stirr ikke inn i laserstrålen og se ikke direkte inn i laserstrålen med et optisk instrument. Laserne (1) brukes under prosedyrene som er oppgitt nedenfor. Kontrollene som er forbundet med prosedyrene, utføres på berøringsskjermen, som refereres til vinduer og knapper. Navnet på vinduene står med kursiv, navnet på knappene med fet skrift. Laserne brukes: Når universalarmen setter på kopper. Dette gjelder både automatisk og manuell modus. Klargjør kuen for melking: Clean Teats; Teat Attach and Milking: Attach Cups Auto. Disse knappene skal kun brukes i manuell modus. Ved fastsettelse av speneposisjoner. Robotlæring: Lær alle speneposisjoner, Lær spenepos, Autolæring. Ved bekreftelse av speneposisjoner og testing av at armen kan finne spenene. Robotkontroll: Test startposisjoner, Sett på uten kopper. Ved testing av laserne. Robotservice: Hovedlaser, Spenelaser. Ved testing av div. koder 55 (aktiverer de to laserlinjene) og 66 (restarter kameraenheten). Test misc codes: VMS > Robot Service > Test Misc , Versjon 2 16 (228)

17 Sikkerhetstiltak Når du skal bruke kamerabildemenyen til å vise et bilde av hva kameraenheten ser. Camera image menu: VMS > Camera > Image. Når du starter melkestasjonen ved å trykke på Start-knappen (I) på Av/på-boksen etter en nødstopp. Under vedlikehold og reparasjon: Når du kopler strømmen til kameraenheten igjen. Merk! Det er ikke tillatt å demontere laserne. Merk! Laserne kan ikke justeres på stedet. Advarsel! Bruk av kontroller, justeringer eller utføring av andre prosedyrer enn de som er spesifisert her, kan føre til farlig stråling. 3 Sikkerhet under service og vedlikehold Advarsel! Service bør kun utføres av personale med nødvendig opplæring og autorisasjon. Dette gjelder for alle delene av systemet , Versjon 2 17 (228)

18 Sikkerhetstiltak 1 Drei hovedbryteren mot klokken for å frakoble strøm Fare! Hovedstrømforsyningen må alltid kobles fra og en eventuell hovedbryter låses i av-stilling før installasjoner, inspeksjoner, justeringer, vedlikehold eller service på utstyret utføres. Fare! Bruk egnede lockout-/tagout-prosedyrer for å sørge for at strømmen ikke skrus på uten at du er klar over det. Fare! Den elektriske installasjonen eller annet arbeide på elektrisk utstyr skal utføres av en autorisert elektriker. Må samsvare med gjeldende regler og forskrifter og vedlagt koblingsskjemaer. Merk! Bruk berøringsskjermen til å slå av melkestasjonen. Programmene som utføres i melkestasjonen, vil da bli slått av på riktig måte , Versjon 2 18 (228)

19 Sikkerhetstiltak Advarsel! For å unngå faren for å bli skadet av bevegelige deler på melkestasjonen, må du alltid sette servicebryteren i servicemodus før du går inn i arbeidsområdet til melkestasjonen. Når du vrir bryteren slik at den peker på fastnøkkelen, går melkestasjonen fra driftsmodus til servicemodus Advarsel! Slå alltid av hovedventilen (1) for lufttilførselen til melkestasjonen før du utfører service eller reparasjoner. Bildet under viser deler av øvre bjelke. Merk! Universalarmen kan fortsatt beveges selv om lufttilførselen er slått av , Versjon 2 19 (228)

20 Sikkerhetstiltak Hvis servicebryteren er i arbeidsmodus. Hvis servicebryteren er i servicemodus og du trykker på dødmannsknappen og en eller annen operasjon er startet. 1 2 Advarsel! VMS-systemet inneholder én hydraulikkakkumulator (1) på den øvre delen av armen (braketten). Merk at universalarmen kan beveges selv om den hydrauliske pumpeenheten (2) er slått av. Slå av den hydrauliske pumpeenheten og reduser trykket i akkumulatoren på armen før service eller reparasjoner gjøres Advarsel! Du øker sikkerheten ved å deaktivere universalarmen. Sett alltid servicebryteren i servicemodus når du vasker utvendig eller gjør annet vedlikeholdsarbeid, f.eks. skifter ut spenegummier , Versjon 2 20 (228)

21 Sikkerhetstiltak Merk! Vær forsiktig når du vasker endeeffektoren (3). Den nedre armen (2) har sin egen lufttilførsel og delene dens kan bevege seg selv om armen er deaktivert og det hydrauliske systemet er trykkavlastet. Slå av hovedlufttilførselen for å deaktivere de nedre armdelene Merk! Vaskemidlene inneholder etsende kjemikalier. Fare! Håndter kjemikalier, vaskemidler og/ eller oljer med varsomhet. Unngå hudkontakt. Les og følg instruksjonene på produktetiketten. Bruk til enhver tid anbefalt verneutstyr, som vernebriller, hansker og forkle. Advarsel! Universalarmen drives av hydraulikkolje. Unngå hudkontakt når du håndterer olje. Overdreven kontakt med oljen kan forårsake alvorlige hudskader. Bruk vernehansker. Oppbevares utilgjengelig for barn og dyr. Advarsel! Kast brukt olje på riktig måte. Sikkerhetsinformasjon er tilgjengelig ved forespørsel. Spør din DeLaval servicetekniker , Versjon 2 21 (228)

22 Sikkerhetstiltak Merk! Utvendig vasking av melkestasjonen bør utføres tre ganger om dagen. Skitt, støv og fôrrester kan tiltrekke seg bakterier og insekter. Deler som man bør være spesielt nøye med, er krybben, bakplaten, spenekoppene og speneklargjøringskoppen Advarsel! Selv om stasjonen er i manuell modus må du være forsiktig når du vasker bevegelige deler, slik som fôringsmodulen, bakplaten, magasinet og portene. Du kan bli alvorlig skadet Advarsel! Du må aldri bruke fingrene når du utfører ekstern rengjøring på VMSsystemet, for eksempel når du rengjør membranventilene (vist til venstre) ved oppbevaringstanken(e) og melkestasjonen. Bruk en børste i stedet, for å unngå a skade fingrene eller huden med rengjøringsmidlene. Advarsel! Vasketankene blir varm under vaskingen. Kjøl ned før service , Versjon 2 22 (228)

23 Sikkerhetstiltak Advarsel! Gå aldri fra høygafler, koster eller andre verktøy som ligger inntil portene eller universalarmen. Det vil hindre disse delene i å bevege seg normalt og kan føre til skader på mennesker og dyr, så vel som mekanisk skade på melkestasjonen Advarsel! Ikke bruk spraybokser som inneholder insektmidler i nærheten av melkestasjonen. Dette vil skade delene som er laget av plast, f.eks. trykkluftslangene. Forsiktig! Du må aldri rengjøre utstyret med høytrykksvasker eller annen vanntilførsel. Utstyret er følsomt og kan ødelegges av høyt trykk , Versjon 2 23 (228)

24 Sikkerhetstiltak Advarsel! Du kan bruke en vanlig vannslange når du skal vaske melkestasjonen. Den må imidlertid brukes med forsiktighet. Spyl ikke vann direkte på den elektriske boksen eller på bestemte deler av universalarmen (se bildet). Sørg for at dekslet er på den elektriske boksen under vaskingen. Melkestasjonen er klassifisert som IP55. Forbudt! Bruk aldri løsemidler, vaskemidler, oppløsninger eller alkohol på noen av delene på utstyret. Mangel på overholdelse kan skade utstyret. Merk! Bruk bare svamp til rengjøring av universalarmen Advarsel! La ikke moduler eller deler som inneholder elektriske komponenter så åpne etter service eller vedlikehold. Dette gjelder spesielt for den elektriske boksen, men også for den øvre bjelken og melkemodulen. Sett på dekslene igjen for å hindre at støv og skitt kommer inn og fører til funksjonssvikt. Melkestasjonen er klassifisert som IP55 når alle dekslene er på plass , Versjon 2 24 (228)

25 Sikkerhetstiltak Plassering av advarselsetiketter Dette avsnittet beskriver hvor advarselsetikettene er plassert på melkestasjonen. En etikett må erstattes hvis den faller av. Av sikkerhetsårsaker må alle etiketter holdes rene og lesbare , Versjon 2 25 (228)

26 Sikkerhetstiltak 1. Advarsel: Farlig område. Se advarsler bak dekselet Hold deg utenfor arbeidsområdet Kun for opplært personale Fjernbetjent/automatisk start 2. Advarsel: Klempunkt. 3. Forsiktig: Laserstråling. 4. Advarsel: Klemfare. 5. Advarsel: Systemet har akkumulator. Slipp ut trykket før service Advarsel: Varm overflate. Kjøl ned før service Advarsel: Etsende kjemikalier , Versjon 2 26 (228)

27 Sikkerhetstiltak 8. Sikkerhetstiltak: En oversikt over advarselsetikettene. Advarselsetikettene for de ulike posisjonene er vist i én liste. Den inneholder imidlertid fire ekstra advarselsskilter samt informasjon om laserklassen. De ekstra skiltene i listen er som følger: Les håndboken. Forsiktig: Vått gulv kan være glatt. Forsiktig: Fare for å falle ned i melkegrav (hvis til stede). Forbudt: Uautorisert personell har ikke tilgang til VMS-rommet, med mindre de er under tilsyn av autorisert personell. Forsiktig: Laserstråling. Se ikke inn i laserstrålen. Laserprodukt i klasse 2. Bølgelengde 655 μm. Optisk utgangseffekt <15 mw. IEC versjon Overholder FDA CFR med unntak av avvik iht. lasermerknad nr. 50 fra 26. juli Forsiktig: Laserstråling. 10.Forsiktig: Laserstråling. Se ikke inn i laserstrålen. Laserprodukt i klasse Advarselsmerke som skal settes på alle dører til VMS-rommet: Forbudt: Uautorisert personell har ikke tilgang til VMS-rommet, med mindre de er under tilsyn av autorisert personell , Versjon 2 27 (228)

28 Sikkerhetstiltak gjelder for Nord-Amerika: Standarder som gjelder VMS melkestasjon Roboter og Robotutstyr UL 1740, tredje utgave, datert 7. desember, 2007 Industriroboter og robotsystemer - sikkerhetskrav, RIA R Industriroboter og robotsystemer - generelle sikkerhetskrav, CS-Z Standarder for Nord-Amerika Konstruksjon og test av elektrisk utrustet maskinverktøy - CSA C22.2 Nr (Bekreftet på nytt i 2004) Elektriske standarder for industrimaskiner, ANSI/NFPA utgave, datert 17.august, 2006 Innkapsling av Elektrisk Utstyr, UL 50 ellevte utgave, datert 19. oktober, 1995, revidert 12. september, , Versjon 2 28 (228)

29 Generell beskrivelse Generell beskrivelse 1 Innledning DeLaval Frivillig melkesystem (VMS) er en melkestasjon beregnet for automatisk melking av melkekyr i et løsdriftsfjøs. DeLaval frivillig melkestasjon VMS kan kun brukes av opplært personell. Dette kapitlet beskriver kort funksjonene til de viktigste komponentene i melkestasjonen. Det gir også en generell oversikt over datakommunikasjonen mellom melkestasjonen og PCen og hvordan de andre systemene (for eksempel systemkontroll) er integrert i VMS-systemet , Versjon 2 29 (228)

30 Generell beskrivelse K G F I N M D A C E L J H B A B C D E F G Multi-formål arm Gripeklo og kameraenhet Lager Melking modul Spene forberedelsesmodul Stall og porter Hydraulikkpumpeenhet H I J K L M N Vaskeenhet Power Box Elektrisk boks Fôringsmodul Servicebryter Berøringsskjerm med nødstoppknapp Nødstoppknapp , Versjon 2 30 (228)

31 Generell beskrivelse 1.1 Sikkerhetsegenskaper M N To nødstoppknapper. Plasseringen til disse vises som M og N i bildene på melkestasjonen i seksjonen over. Gult varsellys på kontrollpanelet når du opererer i automatisk modus eller eksternt drevet Dødmannsbryter på styrespaken (joystick) Redusert hastighet når arbeid trenges utført i området ved robotarmen, melkestasjonen settes da til opplæringsmodus , Versjon 2 31 (228)

32 Generell beskrivelse 1.2 Multi-formål arm 1 1 Brakett 2 øvre arm 3 Nedre arm 4 Roteringsfunksjon 5 Endeeffektor 6 Kameraenhet 7 Sylindre Universalarmen utfører sju grunnleggende operasjoner under melking: Henter speneklargjøringskoppen fra utgangsposisjonen. Holder og flytter speneklargjøringskoppen til hver spene under speneklargjøringen før den slipper koppen. Hent spenekoppene fra magasinet. Lokalisering og gjenkjenning av spener. Setter på spenekoppene. Holder melkeslangene. Etterbehandling av spener. Armen drives av hydraulikksylindre og bruker to lasere og et kamera til å lokalisere spenene. Universalarmen består av sju hoveddeler: Brakett øvre arm Nedre arm Tre hydrauliske sylindere Endeeffektor med griper Kameraenhet Roteringsutløser Kameraenhet 1 Kamera 2 Lasere 3 Tilførsel av trykkluft og vann som holder kameravinduet rent. 4 Gummihette , Versjon 2 32 (228)

33 Generell beskrivelse Kameraenheten inneholder to lasere, et videokamera og elektronikk for bildebehandling. Kameraenheten er laget i rustfritt stål med et glassvindu. Den har en "gummihette" som skal beskytte mot skitt. Glassvinduet foran laserne og kameraet rengjøres ved hjelp av vann og trykkluft etter hver melking. Armen kan dessuten gni kameravinduet mot en kameravasker (svamp) med jevne mellomrom. Kameraenheten bør vaskes regelmessig for å sikre best mulig ytelse. Se vedlikeholdskapitlet. B A 1.4 Lager A B C D Magasinet inneholder følgende hovedkomponenter: Tilbaketrekkingssylindre Vaskehylle Spene forberedelsesmodul Spenekopper Magasinet inneholder melkeslangene og spenekoppene. Hovedfunksjonen til magasinet er å slippe ut og trekke inn melkeslangene og spenekoppene ved riktige intervaller under melking. Magasinet inneholder også speneklargjøringsmodulen, som er beskrevet i avsnittet nedenfor. D C Tilbaketrekkingssylindre Tilbaketrekkingssylindrene brukes til å holde, slippe og trekke inn koppene og til å styre vaskehyllen. Vaskehylle Vaskehyllen brukes under melking, backflush og systemvask. Under drift går vaskehyllen mellom to posisjoner; én for melking og én for backflush og vasking. Spene forberedelsesmodul Se Ä Kapittel 1.6 "Spene forberedelsesmodul" på side , Versjon 2 33 (228)

34 Generell beskrivelse Spenekopper En spenekopp omfatter koppen, spenegummien, en kort og fleksibel dobbeltslange og et koplingsstykke. 1.5 Melking modul Melkemodulen melker hvert jur for seg. Melkeprosessen involverer overvåking av melkeflyten, måling av melkemengden, tilførsel av riktige vakuumnivåer i melkeslangen og initiering av spenekoppavtak på riktig tidspunkt. I J H H C G A 404 A 403 A 402 A 401 B A 621 A A D E F A B C D E Følgende deler i melkemodulen er involvert i melkeutdrivningsprosessen: Avstengings- og regulatorventiler DeLaval melkemåler MM25 Kontrollboks Tank Melkepumpe F G H I J Ventiler Vakuumforsyning Pulsatorer Luftinntakshus Vakuumsensorer , Versjon 2 34 (228)

35 Generell beskrivelse Avstengings- og regulatorventiler Disse ventilene styrer vakuumnivået i melkeslangen. Hvis vakuumnivået faller, vil avstengingsventilene umiddelbart blokkere vakuumtilførselen. DeLaval melkemåler MM25 Disse fire melkemålerne måler melkeflyten for å få melkemengden fra hvert jur. De måler også konduktivitetsnivået til melken. Kontrollboks Kontrollboksen inneholder elektronikk og styreventiler som styrer melke- og vaskeprosessene, vakuumet og distribuert I/U. Tank Melken samles i beholderen før den transporteres til den endelige destinasjonen, vanligvis lagringstanken. Melkepumpe Melkepumpen pumper melken til lagringstanken etter at hver ku er melket. Melkepumpen kan også utstyres med melkeprøveuttak for melkeprøver og DeLaval online celleteller OCC (begge er valgfritt ekstrautstyr) , Versjon 2 35 (228)

36 Generell beskrivelse Ventiler Spyleventilen (1) slipper komprimert luft inn i melkeledningen før systemrengjøringen startes. Den komprimerte luften skyver gjenværende melk i ledningen til tanken. Ventilen brukes også for å fjerne vann i ledningene etter en systemrengjøring. Det finnes et indikasjonshull på bunnen av ventilhuset. Hvis det lekker melk ut av hullet, indikerer dette en skadet o-ring i spyleventilen. De to membranventilene (2) styrer melken enten gjennom leveringsrøret (til lagringstanken) eller utskillingsrøret (til drenering eller melkespann). Det finnes et indikasjonshull på bunnen av hvert membranventilhus. Hvis det lekker melk fra dette hullet, indikerer dette en skade på ventilmembranen Vakuumforsyning VMS er koplet til vakuumtilførselssystemet. I noen VMS-konfigurasjoner bruker opptil tre melkestasjoner den samme vakuumpumpen. Til å styre det maksimale vakuumforbruket i hver VMS er det installert en FRV-ventil i vakuumtilførselssystemet. Dette er for å sikre et tilstrekkelig vakuum til hver VMS. Pulsatorer Endrer vakuumnivået i spenekoppkammeret slik at spenegummien åpner og lukker seg , Versjon 2 36 (228)

37 A 401 DeLaval frivillig melkesystem VMS 2012 Generell beskrivelse Luftinntakshus (1) 1 A 404 A 403 A 402 A 621 A , Versjon 2 37 (228)

38 Generell beskrivelse C J D E I F A B H G A B C D E Pulseringskanal Melkekanal Melkekanal Koplingsstykke Luftinntakskanal F G H I J Lufting Spenegummi Spenekopp Fleksibel dobbeltslange Pulseringskanal Luft slippes inn gjennom luftinntakskanalen og inn i melkekanalen via luftingen. Luften trengs til å transportere melken til tanken. Luftinntakshullene er inni luftinntakshuset som er plassert på den nedre bjelken. Før luften går inn i luftslangene som er koplet til luftinntakskanalene på baksiden av magasinet, filtreres den i luftefilteret. All luft i VMS-systemet filtreres før det tas i bruk. Luften føres deretter videre gjennom luftinntakskanalen til melkeslangen før den kommer til luftinntakshullet i koplingsstykket. Vakuumsensorer Vakuumsensorene er plassert på luftinntakshuset. Ved avspark vil sensorene umiddelbart registrere et vakuumtap. Det sendes et signal til avstengingsventilene, som stenger av vakuumet , Versjon 2 38 (228)

39 A 404 A 403 A 402 A 621 A 622 A 401 DeLaval frivillig melkesystem VMS 2012 Generell beskrivelse B 1.6 Spene forberedelsesmodul A B Spene forberedelsesmodul Speneklargjøringskopp Speneklargjøringen utføres av speneklargjøringsmodulen, som er en del av magasinet. Denne modulen utfører funksjoner som f.eks. å vaske spener, trekke ut prøvemelk og tørke spener. Modulen har en kopp som er spesialdesignet for disse oppgavene. Spillvannet og prøvemelken transporteres til spillvanntanken (1) i melkemodulen og blandes aldri med den utskilte melken. A Stall og porter 4 1 Bakgavl 2 Nedre bjelke 3 Frontgavl 4 øvre bjelke Stallen består av delene: Bakgavl (1) Nedre bjelke (2) Frontgavl (3) Øvre bjelke (4) , Versjon 2 39 (228)

40 Generell beskrivelse 1 Portseksjon 2 Portstøtte Sperrerammer En kuregistreringssensor på den øvre bjelken registrerer kuen når hun går inn i stasjonen. Utgangsporten (3) har en transponderantenne (4) som identifiserer hver ku som går med transponder. Dette er gyldig under bruk av B-transpondere. Transponderleserne er montert på forskjellig vis når ISO-transpondere brukes. Se Ä Kapittel "ISO-transpondere" på side 41. Portene styres av to pneumatiske sylindre (1) , Versjon 2 40 (228)

41 Generell beskrivelse ISO-transpondere 1 Veggmonterte transponderantenner Grindmonterte transponderantenner Transponderantennene er montert på forskjellig vis når kuene har ISO-transpondere istedenfor B- transpondere. Stallen er da utstyrt med enten veggmonterte eller grindmonterte transponderantenner avhenging av hvorvidt transponderen er plassert i høyre eller venstre øre på kua og hvorvidt MS er høyre eller venstre type. Både den øvre og nedre transponderantennen brukes til å identifisere kua, men bare den nedre antennen brukes for å tillate fôring , Versjon 2 41 (228)

42 Generell beskrivelse Hydraulikkpumpeenhet 1 Hydraulikkpumpeenhet Hydraulikkpumpeenheten (1) er plassert på braketten til universalarmen. Den korte avstanden til universalarmen reduserer behovet for lange hydraulikkslanger , Versjon 2 42 (228)

43 Generell beskrivelse Vaskeenhet Vaskeenheten er integrert i melkestasjonen. Vaskemiddelpumpene (3) pumper vaskemidlene inn i trykktanken (2), der vaskemidlene blandes med varmt vann. Vaskemiddelpumpene trenger ikke kalibreres. En trykksensor (1), som står på sensorrøret, sikrer riktig dosering av vaskemidlene. Vedlikehold er begrenset til utskifting av vaskemiddelslangene på vaskemiddelpumpene. Illustrasjon: Vaskeenheten Power Box Power Box er plassert i den øvre delen av skapet. Den inneholder et motorvern for hydraulikkpumpen og melkepumpen og en styresikring for interne viklinger og transformatorer Elektrisk boks Melkestasjonen styres av programmer som kjøres i stasjonens datamaskin, som befinner seg i den elektriske boksen , Versjon 2 43 (228)

44 Generell beskrivelse Fôringsmodul Fôringsmodul 2 Krybbe Fôringsmodulen (1) består av to hoveddeler: Fôrporsjonerere Trau (2) Fôr fra porsjonererne (1) samles i en trakt (4), og en renne fører fôret fra trakten til krybben (2). Det kan installeres opptil fire porsjonerere med hvert sitt fôrstoff. På samme måte som utgangsporten har også krybben en transponderantenne (3) som identifiserer hver ku som går med transponder. Kuene identifiseres når de senker hodene for å få tilgang til fôret. Dette er gyldig under bruk av B-transpondere. Transponderleserne er montert på forskjellig vis når ISO-transpondere brukes. Se Ä Kapittel "ISO-transpondere" på side 41. Merk! For å oppnå fôringspresisjon, er det viktig å kalibrere fôrporsjonererne. Utfør en kalibrering ved regelmessige intervaller, og hver gang et nytt fôr er levert og skal tas i bruk. Kalibreringen utføres via berøringsskjermen , Versjon 2 44 (228)

45 Generell beskrivelse 1.13 Servicebryter Servicebryteren er en sikkerhetsinnretning som brukes når du går inn i arbeidsområdet til melkestasjonen. Melkestasjonen er da endret fra arbeidsmodus til servicemodus. Når servicebryteren peker skrått nedover, er melkestasjonen i driftsmodus. Når bryteren peker skrått oppover (se pil), er melkestasjonen i servicemodus. Enhver sekvens vil da stoppe, og de bevegelige delene er blokkert. Fjernstyring er ikke mulig. Delene kan imidlertid beveges gjennom manuelle kommandoer. Når du setter bryteren tilbake i driftsmodus, vil melkestasjonen være klar for drift igjen Berøringsskjerm Melkestasjonens berøringsskjerm er en interaktiv skjerm hvor brukeren kan se informasjon og utføre oppgaver. Når stasjonen stilles i Automodus kan informasjonen sees. I manuell modus kan oppgaver utføres. Fra berøringskjermen kan roboten (Avbryt robot) alltid stoppes for å fôre en liten porsjon (Fôrporsjon). Vakuumnivået, hvilken ku som melkes, og om stasjonen er i automatisk eller manuell modus, kan også leses Midten på åpningsvinduet har fire/fem kategorier for de fleste fellesoppgavene. Den omhandler for eksempel melke/rengjøringsprosesser som er i gang, plasseringer av inngangs- og utgangsgrinder. (Merk at den femte kategorien Cows for melkekø/ status er bare synlig hvis VMS kontrollen er i bruk. Bilder av berøringsskjermen i denne boka har som oftes ikke med kategorien Cows , Versjon 2 45 (228)

46 Generell beskrivelse Skjermen vil også vise meldinger og alarmer Når du berører VMS menyknappen er det mulig å navigere i menyen for å utføre service, vedlikehold og konfigurering av melkestasjonen , Versjon 2 46 (228)

47 Generell beskrivelse Styring og overvåking 2.1 Datakommunikasjon og VMS behandlingsprogramvaren. Datakommunikasjon er en viktig del av VMSsystemet. Hovedelementene i VMS-systemet er melkestasjonen og en behandlingsprogramvare som kjører på PCen. Datamaskinen inne i melkestasjonen og PCen er koblet til hverandre og utveksler data under bruk. Dataen kan klassifiseres i to hovedkategorier: data som kontrollerer hvordan systemet og stasjonen driver og data om dyrene som melkeemengde og fôrinntak Data av den første typen overføres til stasjonen ved oppstart, mens data av den andre typen overføres kontinuerlig mellom melkestasjonen og PCen. All data blir lagret på PCen. Data kan sees og redigeres i behandlingsprogramvaren. VMSMgmt er en programvarepakke for melkebehandling som er ment som et hjelpemiddel i det daglige melkebehandlingsarbeidet. Konfigurasjonsdata, data som styrer hvordan systemet og stasjonen fungerer, kan endres under driften. Merk! Fordi PCen er en så viktig del av VMSsystemet, må det ikke installeres andre programmer (f.eks. Office-pakker og spill) enn de som er forhåndsinstallert. PCen må reserveres kun til behandlingsprogramvaren. 2.2 Flere systemer Når det trengs flere melkestasjoner i et fjøs finnes det to prinsippløsninger: Direkte levering betyr at hver melkestasjon har et melkeleveringsrør direkte til tanken. Master og slave betyr at leveringsrøret tilhører mastermelkestasjonen og at slavestasjonene leverer til leveringsrøret , Versjon 2 47 (228)

48 Generell beskrivelse VMSMgmt kan håndtere opptil fire melkestasjoner, og dermed opptil fire separate besetninger. I tillegg kan det brukes stasjoner med venstreeller høyreinngang i det samme VMS-systemet. Hvis det er flere enn fire melkestasjoner, kreves det en avansert PC Etablere kommunikasjon Kommunikasjon mellom PCen og melkestasjonen etableres når systemet starter opp. PCen og stasjonen kan startes i en hvilken som helst rekkefølge. Hvis PCen startes først, forsøker den å etablere kommunikasjon med melkestasjonen. Så snart stasjonen er startet og kommunikasjonen er etablert, overfører PCen konfigurasjonsdataene til stasjonen, som stasjonen deretter bruker under sin konfigurasjonsprosess. Hvis melkestasjonen startes først, venter den på kommunikasjon fra PCen. Når kommunikasjonen er etablert, fortsetter prosessen som ovenfor. 2.4 Integrasjon med systemkontroll I et VMS system har DeLaval systemkontroll SC to applikasjoner: ALPRO WE og VMS kontroll (VC). ALPRO WE tillater kommunikasjon mellom for eksempel melkestasjon, fôrstasjoner og aktivitetsmålere. VMS kontroll (VC) gir konfigurasjonsinformasjon for melkestasjonen(e). DeLaval systemkontroll SC bruker ALCOM bus for kommunikasjon med underenheter. Systemkontrollen er tilkoblet DelPro programvaredatamaskinen via eternett kabel som den synkroniserer dataen gjennom. For informasjon om systemkontroll, se i instruksjonsboken DeLaval systemkontroll SC , Versjon 2 48 (228)

49 Generell beskrivelse 2.5 Feilregistrering og fjerntilgang Hele døgnet året rundt stilles det en rekke krav til automatiske systemer, ikke bare når det gjelder vedlikehold og service, men også når det gjelder sikkerhet og pålitelighet. VMS-systemet har en rekke funksjoner til å tilfredsstille disse kravene. Én av disse funksjonene er evnen til å utløse alarmer. Alarmene kan ha ulike alvorlighetsgrader. Noen utløses for å tiltrekke seg operatørens oppmerksomhet eller gjøre ham eller henne klar over et avvik i den normale driften uten å avbryte systemdriften. Andre igjen kan indikere en sikkerhetsrisiko for personer eller dyr og stoppe driften av systemet umiddelbart. Alarmene kan være relatert til dyreatferd, for eksempel en ku som nekter å forlate stasjonen, eller til tekniske feil. I de fleste tilfeller starter systemet en rekke selvtester for å forsøke å rette opp feilen før det gir en alarm. Som et tilleggsvalg, kan en ekstern alarm kooples til VMS systemet. Alarmer vises på PC-skjermen og berøringsskjermen, men kan også sendes som SMS-meldinger til mobiltelefoner så vel som talemeldinger til en hvilken som helst type telefon. Fjerntilgang for servicepersonale gjør at man kan holde systemet på et høyt ytelsesnivå. En serviceperson kan for eksempel finjustere systemkonfigurasjonen ved å gå inn på gårdens PC via sin egen bærbare datamaskin. Med fjerntilgang kan man også kalibrere universalarmen via en sentralt plassert datamaskin Databasebehandling Databasen skal sikkerhetskopieres hver 24ende time. Dette er beskrevet nøyere i instruksjonsboken DelPro programvare, VMS , Versjon 2 49 (228)

50 Generell beskrivelse , Versjon 2 50 (228)

51 Produktdata Produktdata 1 Tekniske spesifikasjoner Mål Lengde Bredde Høyde Vekt Netto Totalt (inkludert emballasje) Energitilførsel Spenning Spenning Elektrisk strøm Trykkluft Vakuum Vanntrykk 3381 mm 2547 mm (3301 mm m/ forlenget arm) 2281 mm 1120 kg 1420 kg 3x V NAC, 16 A, 50/60 Hz 3x V AC, 25 A, 50/60 Hz 1800_VA 6-10 bar Maks. 50 kpa Maks. 4 bar Vanntemp Maks. 80 C Beskyttelsesklasse Lyd Kapasitet Hydraulikkolje Miljø IP 55, NEMA 4X Maks. 77 db(a) 22 liter. Resirkuler som farlig avfall Driftstemperatur 0 til 45 C Fuktighet under drift % Lagringstemperatur -65 til 70 C Lagringsfuktighet % , Versjon 2 51 (228)

52 Produktdata Brannvernutstyr Pulverapparat min. BC klasse 2 Transport av VMS Mens VMS melkestasjonen fortsatt er i emballasjen, viser symboler på emballasjen hvordan stasjonen skal transporteres. Betydningen av symbolene er: Løft ikke stasjonen fra denne siden Tyngdekraftsentret er plassert på dette nivået Remmene skal bare brukes til å feste stasjonen til lastebilen ved transport , Versjon 2 52 (228)

53 Produktdata Bruk dem aldri for løfting! Fest ikke her Bruk en truck med en vekt på minst 4 tonn og med løftegafler på 2 m. En traktor eller lastebil med tilsvarende god løftekapasitet kan også brukes Når en lastebil med kran brukes til løfting, bruk alltid en spreder. a b , Versjon 2 53 (228)

54 Produktdata Løft aldri uten en spreder Bruk aldri kroker på pallen for løfteformål Transport av en melkestasjon uten emballasje Bruk alltid løftebjelkene når du løfter VMS melkestasjonen , Versjon 2 54 (228)

55 Produktdata VMS melkestasjonen kan transporteres ved det følgende: en traktor med frontlaster en truck en kranbil Merk! Ved bruk av kranbil for løfting, bruk løftebjelkene og en spreder Stasjonen er også mulig å transportere med DeLaval transportsett , Versjon 2 55 (228)

56 Produktdata , Versjon 2 56 (228)

57 Drift Drift Obligatorisk! Les instruksjonene nøye før utstyret tas i bruk. Kontakt DeLaval forhandleren hvis det er deler av disse instruksjonene du ikke forstår. Ved å følge instruksjonene forsikres riktig og trygg bruk av utstyret. Ta vare på instruksjonene for fremtidlig bruk. Merk! Se kapitlet Sikkerhetstiltak. 1 Berøringsskjermen, beskrivelse og funksjon Berøringsskjermen er et verktøy når VMS stasjonen håndteres. Den kan brukes for å se informasjonen så vel som for utførende oppgaver , Versjon 2 57 (228)

58 Drift Bildet over viser åpningsvinduet på berøringsskjermen. I dette tilfelle viser midterste del fire/ fem kategorier: tre for melkeprosessen, en for båsen og en for melkekøen. (Merk at den femte kategorien Cows for melkekø/ status er bare synlig hvis VMS kontrollen er i bruk.) Knapper kan aktiveres (mulig å bruke) eller deaktiveres (ikke mulig å bruke). Den mest vanlige årsaken til at knapper deaktiveres er: Servicebryteren tillater ikke den spesifikke handlingen. Modus på stasjonen (manuell eller automatisk) tillater ikke den spesifikke handlingen. Kua i melkestasjonen er ikke identifisert. De mørkegrå knappene på skjermen er aktive. Det betyr at hvis en mørkegrå knapp trykkes vil aktiviteten starte eller stoppe. De lyse grå knappene er deaktivert, som betyr at under de nåværende omstendighetene kan de ikke brukes , Versjon 2 58 (228)

59 Drift Skjermen over er tatt fra en VMS stasjon i automatisk modus og alle knappene om manuell melking er derfor lys grå (deaktivert). Mens innholdet i midtpartiet av skjermen er forskjellig, er feltene på toppen og bunnen alltid lik. 2 Feltet på toppen A B C D A B C D Overskrift Arbeidshastighet for VMS stasjonen Modus VMS meny Dette feltet viser en overskrift (A), et bilde (B) som symboliserer arbeidshastigheten for VMS stasjonen og knappene for Modus (C) og VMS meny (D). Overskrift (A) på melkeskjermene viser hvilken fase av melkeprosessen stasjonen er i. For andre skjermer er overskriften kun en overskrift for vinduet. 2.1 Sikkerhetsbryter og robotarmens hastighet (B) Når servicebryteren er satt til service, vil arbeidshastigheten tilbakestilles og dette vises på berøringsskjermen med en nøkkel. Når melkestasjonen arbeider ved normal hastighet, vises arbeidshastigheten ved piler i firkant , Versjon 2 59 (228)

60 Drift Auto Manual 2.2 Automatisk og manuell modus (C) Ved å trykke Modus knappen, er det mulig å skifte mellom automatisk modus, manuell modus og manuell (Lukket stall). Du kan når som helst i melkesekvensen skifte driftmodus fra automatisk til manuell modus eller omvendt. Auto er den normale modusen, hvor melkestasjonen virker automatisk. Åpningsvinduet på berøringsskjermen følger melkesekvensen og gir kontinuerlig informasjon. I manuell modus, kontrolleres VMS stasjonen fra berøringsskjermen. Dette brukes når kyrne introduseres til VMS stasjonen og når vedlikeholdsarbeidet er utført. Valg av Manuell betyr at stasjonen skifter til manuell modus med en gang. Valg av Auto betyr at stasjonen fortsetter i automatisk modus fra det trinnet den har kommet til i melkesekvensen. Valg av Manuell (Lukket stall) betyr at VMS avslutter pågående aktiviteter før den skifter til manuell modus , Versjon 2 60 (228)

61 Drift 2.3 VMS meny (D) Ved å trykke på knappen VMS meny, vil skjermen vise hele servicemenyen. VMS menyen består av følgende punkt: Robot... Bås... Melk transport... Lager... Opplæring... Kamera... Utskillergrind... OCC... Spenerens... Hendelser Hydraulikk... Melk prøver... Backflush med damp... System... Avanserte funksjoner Herd Navigator... I/O test... Alcom Bus... Maskinvare.. Telnet , Versjon 2 61 (228)

62 Drift 3 Bunnrekken E F G H E F G H Avbryt robot Fôrporsjon Vakuumnivå Kunummer Bunnrekken har to bunner og to informasjonsfelt. Bunnen Avbryt Robot (E) gjør det mulig å stoppe robotarmen til ethvert tidspunkt. Trykk på knappen Fôrporsjon (F) fordeler en porsjon med 50 g fôr inn i krybben. Denne rekken informerer også om vakuumnivået (G) og kunummeret (H). Hvis det er en ku inni stasjonen, er nummeret i hvitt. Hvis nummeret er blått, vise det nummeret for kua som ble melket sist. 3.1 Når en alarm oppstår Når en alarm oppstår vil alarmteksten komme opp på skjermen. På samme tid vil et STOPP bilde vises i bunnfeltet , Versjon 2 62 (228)

63 Drift Trykk knappen Bekreft når alarmspørsmålet skal behandles. Trykk på Aksepter uten å behandle alarmspørmål vil få alarmen til å komme opp igjen inntil alarmspørsmålet blir behandlet. Trykk på knappen Lukk hvis du er klar over alarmen som er gitt, og velg å ikke håndtere den med det samme. I dette tilfellet vil alarmen forsvinne og vil ikke komme opp igjen. STOPP bildet på bunnrekken, vil imidlertid stå oppe inntil alarmspørsmålet blir behandlet. 3.2 Velg språk og enhetssystem Trykk VMS meny/ Trykk System/ Velg kategori Innstillinger/ Velg språk/ Trykk Bruk , Versjon 2 63 (228)

64 Drift B 4 Generelle råd for drift av VMS 4.1 Nødstopp A B Nødstoppknapp Nødstoppknapp I en nødsituasjon kan du bruke nødstoppknappene på melkestasjonen, som du finner ved A og B. Denne vil slå av trykkluften, den elektriske strømmen og vakuumtilførselen til melkestasjonen, i tillegg til å deaktivere armen. Når du trykker på nødstoppknappen, vil treghetsenergien til universalarmen gjøre at den kan fortsette å bevege seg opptil én meter. Universalarmen vil stoppe helt innen ca. ett sekund A Etter en nødstopp, kan den deaktiverte robotarmen beveges manuelt Berøringsskjempanelet inneholder: En nødstoppknapp Lampe, lyser i driftsmodus Bryter for drifts- eller servicemodus Plugg, ingen funksjon for øyeblikket Hvis det er mulig, bør du alltid starte og slå av melkestasjonen fra berøringsskjermen da dette vil avslutte programmene i melkestasjonens datamaskin riktig , Versjon 2 64 (228)

65 Drift 4.2 Stoppe universalarmen Trykk Avbryt robot knappen ned til venstre på berøringsskjermen. 4.3 Restart melkestasjonen etter en nødstopp eller strømstans Start-knappen (I/0) trengs bare etter en nødstopp eller strømstans , Versjon 2 65 (228)

66 Drift 1. Trekk ut nødstoppknappen (Kun etter et nødstopp). 2. Trykk på knappen Start (I). Dette vil restarte melkestasjonen Starte melkestasjonen for automatisk drift Melkestasjonen kan enten være i manuell eller automatisk modus når den er startet eller restartet. Hvis melkestasjonen står i manuell modus, vil systemoperasjonen starte ved å skifte arbeidsmodus til automatisk modus eller utføring av forskjellige oppgaver manuelt. På den annen side, dersom melkestasjonen er i automatisk modus når den er startet, vil systemet sette i gang driften automatisk; det vil si, melkestasjonen lar kuer gå inn i stasjonen og starter melkingen automatisk. "Manuell modus" når stasjonen startes er standardinnstilling, men den kan skiftes til "automatisk modus" dersom det foretrekkes. Kontakt servicetekniker for å få endret innstillingen. Merk! Hvis innstillingene endres slik at melkestasjonen starter i automatisk modus, er de følgende instruksjonene ikke nødvendige , Versjon 2 66 (228)

67 Drift 1. Slå på strømmen ved å dreie hovedbryteren (1) med klokken. Trykk på startknappen og vent et par sekunder til vinduet Venter på ku vises på berøringsskjermen. 2. I åpningsvinduet, velg Forberede og trykk Godta ku for å gjøre stasjonen klar til å motta en ku. 3. Trykk på Modus-knappen for å vise rullegardinlisten Auto og manuell Auto 4. Trykk på Auto-knappen. Melkestasjonen vil nå fortsette å arbeide i automatisk modus. 6 Slå av melkestasjonen Merk! Melkerørene dreneres når stasjonen slås av. For å transportere melk i rørene til lagringstanken, se Ä Kapittel 6.1 "Tømme sluttenheten og skylle melkerørene" på side 68. På berøringsskjermen: , Versjon 2 67 (228)

68 Drift 1. Trykk på VMS meny knappen øverst til høyre. Dette vil vise VMS-menyen. Velg kategorien System fra menyen. 2. Trykk på Slå av MS-knappen og bekreft. 3. Sett hovedbryteren på VMS-strømboksen i AV-posisjon Manual 6.1 Tømme sluttenheten og skylle melkerørene Merk! Sørg for at stasjonen er i manuell modus. Når du skal tømme sluttenheten og skylle melkerørene, gjør du dette via vinduet Melketransport. På berøringsskjermen: , Versjon 2 68 (228)

69 Drift 1. Trykk på VMS meny knappen øverst til høyre. Dette vil vise VMS-menyen. 2. Trykk på knappen Melketransport. 3. Trykk Melkedestinasjon og still inn destinasjon. 4. Trykk på knappen nederst til høyre for å lukke vinduet. Når du skal tømme beholderen, trykker du på Tøm sluttenhet-knappen. Når du skal skylle melkerørene, trykker du på Blås melk-knappen. 7 Arbeid i automodus I automatisk modus går hele melkeprosessen automatisk. Åpningsvinduet på berøringsskjermen følger prosessen og gir kontinuerlig informasjon Auto Som et eksempel, viser bildet til venstre åpningsvinduet, kategorien melk. For hver spene vises melkemengden og strømmen midt i skjermen. Den totale mengden vises til venstre sammen med melkedestinasjonen. Det er mulig å stoppe melkingen ved å trykke Stopp knappen for en eller flere spener , Versjon 2 69 (228)

70 Drift 7.1 For å unngå vanskeligheter A B C Kyrne skal oppfylle følgende krav til jurgeometri: Ikke mindre enn 30 mm Ikke mindre enn 30 mm Ikke mindre enn 270 mm, og ikke mer enn 750 mm Punktene beskriver gode arbeidsrutiner når det gjelder påsett av spenekopper, og de gir forslag til tiltak når universalarmen har problemer med å sette spenekoppene på ei ku eller flere kyr. B A C Jurgeometri/speneanatomi D E F Ikke mindre enn 15 mm Ikke mer enn 45 grader Ikke mindre enn 30 mm Diameteren til en spene skal ikke være mindre enn 15 mm og ikke mer enn 50 mm. D F F E , Versjon 2 70 (228)

71 Drift E E Maksimal spenelengde L <70 mm L >70 mm A B innenfor grensene for lang Maksimum spenelengde som kan behandles av speneklargjøringskoppen er 70 mm. En indikasjon på at en spene er for lang er at vannet kommer ut fra toppen eller ved hullene på siden av koppen A B Hold jurene frie for langt hår Langt hår på jurene kan gjøre det vanskelig for den bildetolkende programvaren å lokalisere spenene. I tillegg kan strå feste seg til juret og hindre spenelokaliseringen. Klipp håret på jurene for å unngå dette problemet. Spenene skal alltid holdes frie for hår. Hente- og startposisjoner Feil eller dårlig funksjon under henting eller påsett av kopper kan skyldes unøyaktig programmering av posisjoner. Du kan løse problemet ved å fastsette posisjonene på nytt. Gode speneposisjoner (startposisjoner) oppnås best når kua er klar for melking , Versjon 2 71 (228)

72 Drift 1 Kameravindu Kameravinduet (1) skal rengjøres manuelt og regelmessig. Pass på at instruksjonene i "Vedlikehold"-kapitlet følges. Kontroller også at den automatiske spylingen av kameravinduet utføres regelmessig Bruke valgfrie innstillinger for påsett av spenekopper Du kan løse noen påsettingssproblemer ved hjelp av alternativer for feste av spenekopper i behandlingsprogramvaren. Disse alternativene er ikke ment å skulle brukes som normal driftsrutine, bare som en måte å holde kua i VMSbesetningen på , Versjon 2 72 (228)

73 Drift I automatisk modus holder universalarmen automatisk melkeslangene etter påsett av spenekoppene. Dette forhindrer at kyrne trår på melkeslangene, og slangene fra å bli dratt på gulvet Melking i manuell modus 8.1 Når melke manuelt Manuell melking skal vurderes når kyrne er nye i systemet eller skal melkes for første gang. Nye kyr trenger tid på å venne seg til de automatiske prosedyrene, for eksempel speneklargjøringen. Manuell melking med spenevasking på den tradisjonelle måten kan da være en måte å vinne kuas tillit på. Manuell melking kan også vurderes når du skal melke kyr med en speneanatomi som ikke egner seg for automatisk melking, når du skal melke råmelk fra kyr som nettopp har kalvet, eller når noen av spenene til en ku ikke skal melkes til tanken , Versjon 2 73 (228)

74 Drift 8.2 Start melkestasjonen Hvis stasjonen ikke kjører: Slå på strømmen ved å dreie hovedbryteren med klokken. Trykk på startknappen og vent et par sekunder til vinduet Venter på ku vises på berøringsskjermen. Forviss deg om at servicebryteren er i arbeidsmodus. Stå utenfor arbeidsområdet til melkestasjonen (unntatt når du bruker berøringsskjerm) I vinduet Klargjør-kategorien, trykker du på Godta ku-knappen for å gjøre stasjonen klar til å ta imot en ku. 8.3 Identifisering av kua I bunnrekken, blir en identifisert ku indikert ved at kunummeret står i hvitt. Hvis kunummeret er blåaktig, er det nummeret på den forrige kua som ble melket - kua i stasjonen blir derfor uidentifisert , Versjon 2 74 (228)

75 Drift Hvis kua ikke har blitt identifisert, trykk Ku- ID knappen, trykk Kunummer eller Transponder-Id, før in nummeret på tastaturet og trykk OK knappen. Merk! Det er ikke mulig å føre inn transponder- ID her under bruk av ISO-transpondere. Sørg for at kua har fått melketillatelse. Dette indikeres ved Melketillatelse: Godkjent eller Melketillatelse: Avvist. Hvis kua ikke har mottatt melketillatelse (Melketillatelse: avvist), kan den bli sluppet fra stasjonen ved å trykke Frigjør Ku knappen. 8.4 Vask spenene Trykk Rengjør spener manuelt knappen og før speneklargjøringskoppen til spenene manuelt for å gjøre kua kjent med utstyret. Eller velg knappen Rengjør spener for automatisk vask av spenene. 8.5 Melk kuen Når speneklargjøringsprosedyren er ferdig, trykk Melk kategorien , Versjon 2 75 (228)

76 Drift Kontroller at melkedestinasjonen er riktig. Tank betyr at melken vil bli transportert til lagringstanken, Avlede at melken vil bli transportert gjennom utskillingsrøret. Hvis du vil at melken skal pumpes til lagringstanken må du passe på at tanken er valgt som melkedestinasjon. La universalarmen feste spenekoppene Sett på Koble til auto knappen for å få universalarmen til å sette på spenekoppene. Stasjonen vil starte melkingen så snart hver kopp er satt på. Merk! Flytt aldri en spenekopp fra en spene til en annen uten å bruke knappene "Stopp" og "Start". Ellers vil startposisjonene (armenes siste festeposisjoner) bli uriktig oppdatert. Tips: Universalarmen kan holde melkeslangene under melkingen. Dette hindrer kyrne i å trampe på slangene. Dette gjøres automatisk i automatisk modus, men må gjøres via berøringsskjermen i manuell modus. Advarsel! Hold avstand til melkeslangene mens de trekkes inn i magasinet. Du kan bli truffet hvis du står for nærme. Påfeste av spenekopper for hånd, en kopp om gangen I denne prosedyren brukes Start knappene til å frigjøre spenekoppene. Bildene gjelder for stasjon med venstreinngang , Versjon 2 76 (228)

77 Drift Velg Melk kategorien på berøringsskjermen. 2. Trykk Start knappen for spenen du ønsker å feste først. Dette frigjør den riktige spenekoppen og slår på vakuumet i melkeslangen. Ta spenekoppen og fest den. 3. Fortsett med festing av andre spener på samme måte. Merk! at spenene på skjermen er orientert etter juret Merk! Hvis kua sparker av spenekoppen under en melkeøkt, vil "Stopp" knappen skifte til "Start". Trykk "Start" knappen og fest koppen. Vær imidlertid klar over at armen setter på koppen igjen hvis stasjonen arbeider i automatisk modus , Versjon 2 77 (228)

78 Drift Påfeste av spenekopper for hånd, to kopper om gangen Merk! Sørg for at stasjonen er i manuell modus. Bildene gjelder for stasjon med venstreinngang. 1. Velg Melk kategorien på berøringsskjermen Trykk på Koble til manual knappen. Koppene vil bli frigjort i par. Spenekoppene 1 og 2 vil bli frigjort først, deretter 3 og Ta hvert spenekopp-par og sett dem på de riktige spenene , Versjon 2 78 (228)

79 Drift Sette på spenekopper for hånd på en stasjon med høyreinngang Prosedyrene for en stasjon med høyreinngang er de samme som for stasjoner med venstreinngang. Følg instruksjonene ovenfor, og bruk disse illustrasjonene som veiledning når du skal arbeide med en stasjon med høyreinngang. Vær klar over at knappene for fremre og bakre spener har ulik plassering på berøringsskjermen Fig. 1: Påsett og melking (stasjon med høyreinngang) Manual 8.6 Hold melkeslangene Merk! Sørg for at stasjonen er i manuell modus. Hvis melkeslangene skal holdes, gjør du følgende på berøringsskjermen: , Versjon 2 79 (228)

80 Drift Trykk på Hold melkeslanger knappen. Armen vil holde melkeslangene under melkingen. Den vil gå vekk fra slangene når en spenekopp trekkes tilbake inn i magasinet , Versjon 2 80 (228)

81 Drift 8.7 Desinfiser Trykk på Desinfiser-knappen for å få universalarmen til å desinfisere spenene. 2. Når desinfiseringen er ferdig, trykk på Frigjør Ku knappen for å åpne utgangsporten og slippe ut kua. 3. Trykk på Backflush for å utføre tilbakeskylling , Versjon 2 81 (228)

82 Drift 8.8 Steam backflush (Alternativ) Trykk på VMS meny-knappen øverst til høyre. Dette vil vise VMS-menyen Trykk på Steam backflush...-knappen. 9 Stall- og fôringsfunksjoner Stall- og fôringsfunksjonene inkluderer åpning og lukking av porter, utfôring, justering av krybbe, kontroll av bakplate og bruk av gulvspyling. Disse funksjonene utføres via vinduet Stall kontroll , Versjon 2 82 (228)

83 Drift Manual Merk! Sørg for at stasjonen er i manuell modus Sett servicebryteren i servicemodus. 2. Trykk på Bås kategorien. Knappene brukes på følgende måte: Inngang- og utgangsport: Åpne- og Lukk-knapper: åpner eller lukker inngangs- og utgangsportene. Gulvspyling: On: spyler gulvet med vann. Av : stopper spyling Rear plate: flytter bakplaten i henhold til pilene. Forover: frigjør bakplaten mot bakbenene til kuen for at spenepåsettet skal fungere ordentlig. Bakover: trekker bakplaten tilbake til oppreist posisjon. Lagre posisjon: lagrer satt posisjon etter justering av bakplaten. Manger: justerer posisjonen på krybben i henhold til pilene. fôrporsjon: deler ut 50 gram fôr i krybben. (Antallet knapper som kan brukes avhenger av antallet posjonerere som er installert og i bruk.) , Versjon 2 83 (228)

84 Drift 9.1 Slå av trykkluften til portene Når du slår av trykkluften til portene, kan du åpne og lukke portene for hånd. Dette er nyttig når du skal vaske melkestasjonen da dette hindrer kuene i å komme inn mens du vasker stasjonen, for eksempel krybben. Merk! Stall luft-knappen Av, stenger lufttilførselen til endeeffektoren. 1. Sett servicebryteren i servicemodus. På berøringsskjermen: 2. Trykk på VMS meny knappen øverst til høyre. 3. Trykk Bås knappen og velg kategori: Service 4. Trykk Av knappen for båsluft Diverse oppgaver Følgende oppgaver utføres under service eller når systemdriften har stoppet, for eksempel på grunn av strømbrudd , Versjon 2 84 (228)

85 Drift 10.1 Virker med melkekøen Melkekøen viser melkesesjonstatus. Ved å bruke denne funksjonen kan du bekrefte at alle dyrene faktisk melkes innen satte tidsperiode. Merk at melkekøen i berøringsskjermen bare er synlig hvis VMS kontrollen er i bruk. For å gå til melkekøen: Trykk på kategorien Cows på berøringsskjermen. For å kontrollere dyrene som har vært på en spesifikk melkestasjon: Trykk Preferring this MS. Hvis knappen ikke trykkes ned vil alle dyrene i VMS kontrollen vises i listen. Knappene til høyre sorterer radene i følge ønsket emne. Hovedfunksjoner Cow Id: Identifikasjon av kua. Gruppe:Gruppen som kuen tilhører. (Alternativ) Dager: Antall dager i lakt. Etter melking: Siste melkesesjon. Etter tillatelse: Tidspunktet når melketillatelsen ble gitt. Gjeldende plassering: Nåværende plassering av kua. For eksempel, fôringsområde, venteområde, osv , Versjon 2 85 (228)

86 Drift Tid i denne posisjonen: Tidsrommet i nåværende plassering. Info: Kuikonet betyr at melketillatelsen er gitt i følge forventet melkemengde. Røde flekker på jurene viser at melking av spesifikke spener er ufullstendig. Klokkeikonet betyr at melketillatelse er gitt i følge anvist tid i DelPro programvare. For mer informasjon om melkekøen, for eksempel farger på melkekørad, se DeLaval DelPro programvare, VMS (Hjelpefil) Ved å velge en rekke i melkekøen, vil den spesifikke kuen bli synlig i en ny kategori med et navn, navngitt etter kunavnet. I dette eksemplet er det automatisk genererte navnet 6140 siden ingen spesifikke navn har blitt angitt. Dette vinduet vil bli synlig når Day-knappen er trykket. Linjegrafen viser (i kg), mengden levert melk (blå), gjennomsnittsmengden av melk over de siste 7 dagene (grønn), og gjennomsnittsmengden av melk fra alle kyrne (brun). Hovedfunksjoner Dag: Melkedag. Mengde (kg):melk i kg. +/- kg rel siste 7d Melkemengde sammenlignet med gjennomsnittsmengden av melk for de siste 7 dagene , Versjon 2 86 (228)

87 Drift Ufullstendig: Ufullstendig melkeoperasjon. Avspark: Lite rødt merke: Spenekoppen sparket av minst en gang denne dagen. Stort rødt merke: Spenekopp sparket av ved alle melkinger denne dagen. Id: Gult merke: Ku har melketillatelse. Rødt merke: Kua har ikke melketillatelse. Melk i ku (kg): Mengden melk i kua. Område: Hvor kua er plassert Dette vinduet vil bli synlig når Melke-knappen er trykket. Den viser informasjon om hver melkeøkt , Versjon 2 87 (228)

88 Drift Dette vinduet vil bli synlig når Kuinnstillingerknappen blir trykket. Hovedfunksjoner Eksisterende spener: Velg spenene som skal brukes. Melkespener: Spenene som har blitt melket. Direkte påsett: Velg direkte påsett av spenekoppene. Hold ku: Start å holde ku for melking. Eller, hvis allerede startet, slutt å holde ku Det er mulig å velge hvilken spene eller hvilke spener som skal melkes , Versjon 2 88 (228)

89 Drift Dette vinduet vil bli synlig når Start å holde ku... knappen er trykket. Velg hvilken dag for å slutte og holde ku og mellom hvilke klokkeslett kua skal holdes Manual 10.2 Parkere universalarmen Universalarmen kan parkeres enten ved å stoppe armen når den er i automatisk modus eller ved å bruke parkeringsfunksjonen i robotserrvicevinduet (se Ä Kapittel 4 "Generelle råd for drift av VMS" på side 64). I noen tilfeller kan det imidlertid skje at armen ikke går i utgangsposisjon når den stoppes. Dersom det skjer kan du bruke parkeringsfunksjonen for å få armen i utgangsposisjon. Merk! Sørg for at stasjonen er i manuell modus. På berøringsskjermen: , Versjon 2 89 (228)

90 Drift 1. Trykk på VMS meny knappen øverst til høyre. Dette vil vise VMS-menyen. 2. Trykk Robot knappen og velg kategori Control. 3. Trykk på Parker Robot-knappen. Dette vil parkere universalarmen. 4. Trykk på Lukk knappen nederst til høyre for å lukke vinduet. Merk! Universalarmen kan ikke bevege seg hvis servicebryteren er i servicemodus Sette universalarmen i servicemodus Du deaktiverer universalarmen ved å sette servicebryteren i servicemodus. Når bryteren peker skrått oppover (se pil), er melkestasjonen i servicemodus. Advarsel! Knappen Robot / Service/ Luft til linse deaktiverer ikke endeffektoren. Advarsel! De to knappene Hovedlaser og Spenelaser til høyre i vinduet slår på laserne. Se ikke rett på laserstrålen Starte den hydrauliske pumpeenheten etter oljetemperatur-, oljenivåeller motorbeskyttelsesalarm Oljetemperaturen og ojlenivåsensorene utløser en alarm og stopper driften av den hydrauliske pumpeenheten når oljetemperaturen er for høy (over 60 C), oljenivået for lavt eller når motorbeskyttelsen stopper motoren. Utfør følgende oppgaver dersom noen av disse alarmene utløses: , Versjon 2 90 (228)

91 Drift A Oljetemperaturalarm Sørg for at omgivelsestemperaturen i VMS-rommet er under 40 C. Vent til oljetemperaturen i hydraulikkpumpeenheten faller under 55 C. Hydraulikkpumpeenheten vil da starte automatisk. A B C D Oljelokk Oljetemperatur-/Oljenivåindikator Maks. oljenivå 60 C = min. oljenivå B C D Fig. 2: Hydraulikkpumpeenhet Oljenivåalarm Sjekk oljenivået på indikatoren. Oljenivået skal ikke falle under minimumsnivået. Minimumsmerket for oljenivået er på samme nivå som 60 C. Om nødvendig åpner du oljelokket og fyller pumpeenheten med hydraulikkolje som anbefales av DeLaval , Versjon 2 91 (228)

92 Drift Advarsel! Universalarmen drives av hydraulikkolje. Unngå hudkontakt når du håndterer olje. Overdreven kontakt med oljen kan forårsake alvorlige hudskader. Oppbevares utilgjengelig for barn og dyr. Advarsel! Bruk kun DeLaval syntetisk olje eller olje med tilsvarende spesifikasjoner. Hvis du blander denne okjen med standard hydraulikkolje eller en annen oljetype, kan dette skade systemet. Advarsel! Når du fyller olje på pumpeenheten, forviss deg om at ikke skitt eller partikler kommer inn i enheten Slå av den hydrauliske pumpeenheten For å stenge hydraulikkpumpeenheten, trykk Shut down hydraulic pump unit på VMS menu>robot>servicekategorien på berøringsskjermen. Eller VMS menu>hydraulics. Hvis noe arbeid skal utføres på hydraulikksystemet må akkumulatoren avtrykkes, se Ä Kapittel 10.6 "Trykkavlaste hydraulikksystemet" på side , Versjon 2 92 (228)

93 Drift B 10.6 Trykkavlaste hydraulikksystemet Slå av hovedbryteren. På hydraulikkventilblokken (B), åpner du trykkavlastingsskruen (A) til trykket er fjernet fra systemet. Bekreft at systemet er trykkavlastet ved å bruke et manometer. A Tilbakestille motorvern og styresikring Advarsel! Service må bare utføres av personale med riktig opplæring og godkjenning. Dette gjelder for alle delene av systemet. Før noe annet utføres, kontroller hovedsikringen for VMS. Tilbakestill eller skift ut hovedsikringen om nødvendig. Motorvernet dekker hydraulikkpumpemotoren og melkepumpemotoren. Styresikringen dekker interne viklinger og transformatorer , Versjon 2 93 (228)

94 Drift 1 Tilbakestille motorvern F01/F02 1. Slå av strømmen ved å dreie hovedbryteren (1) mot klokken. 2. Åpne de to sperrene på Power Box, og åpne dekselet. 3. Tilbakestill motorvernet. 4. Lukk dekselet, og sett på de to sperrene Fig. 3: Power Box (hovedboks) 5. Slå på strømmen ved å dreie hovedbryteren med klokken Tilbakestille styresikring F03 1. Slå av strømmen ved å dreie hovedbryteren mot klokken. 2. Åpne de to sperrene på Power Box, og åpne dekselet. 3. Tilbakestill styresikringen. 4. Lukk dekselet, og sett på de to sperrene. 5. Slå på strømmen ved å dreie hovedbryteren med klokken , Versjon 2 94 (228)

95 Drift Deaktivering av ventilfølere Hvis det er problemer med ventilfølerene kan følgende ventiler kobles fra ved bruk av berøringsskjermen: Melkeventilsensor for god melk Melkeventilsensor for dårlig melk Tankventilsensor Merk! Ventilfølere må ikke deaktiveres før det er forsikret at ventilene virker. Denne funksjonen må bare brukes hvis det er et problem med følerene og ikke ventilen. Deaktivering av følerene er gyldige til melkestasjonen startes på nytt eller føleren startes igjen. For å deaktivere ventilføleren, gjør som følger: 1. På pekeskjermen, trykk på knappen VMS Menu. 2. Trykk på knappen Melketransport. 3. Trykk på knappen Valve. 4. Trykk på knappen Refresh for å forsikre at aktuell ventilstatus vises. 5. Trykk på knappen Disable for å deaktivere den ventilføleren som er nødvendig. 11 Tanktømming Merk! Det er svært viktig at meieripersonale er informert om alle håndterings- og sikkerhetsaspekter rundt tanktømmingen. Merk! Flere instruksjoner om tankhåndtering, for eksempel sikkerhetstiltak, finner du i dokumentasjonen som følger med tanken. Vi anbefaler på det sterkeste at du leser disse før du utfører tanktømming eller betjener tanken på noen måte , Versjon 2 95 (228)

96 Drift 11.1 Tanktømmingsprosess FCC I et FCC-system starter du tanktømmingsprosessen ved å trykke på henteknappen på tanken. Melken som er i sluttenheten blir pumpet over i tanken. Etter dette, lukker melkeventilen (3) innløpet til tanken og vaskeventilen (2) åpner returslangen til vaskeenheten. (Måten systemet virker på under tanktømming kan endres for å tilpasse ønsker eller lokale regler. Se Ä Kapittel 11.2 "Muligheter" på side 96.) Vasking av VMSsystemet starter deretter automatisk. Slangen fra tankbilen kobles deretter til utløpet, henteventilen (1) åpnes og tanktømmingen starter. Når tanken er tømt og slangen koblet fra igjen, starter vaskingen av tanken. Når begge systemene er vasket, gjenopptas melkingen Muligheter Det er to alternativer når det gjelder tanktømming i et FCC-system: 1) Melking til tanken er ikke tillatt når du har trykket på henteknappen. Melken som er i sluttenheten blir pumpet over i tanken. Melk som kommer etter dette kan enten holdes i sluttenheten frem til tanken er vasket eller, dersom melkeutskiller er installert, pumpes til utskiller 3, lengst unna avløpet. Vær klar over at VMS-systemet ikke kan vaskes samtidig som tanken når det er melk i sluttenheten under tankvaskingen. 2) Melking til tanken skjer med et spesielt antall minutter forsinkelse etter at du har trykket på henteknappen. Melken pumpes til tanken når melkingen er ferdig eller når forsinkelsen er over. Instruksjoner for begge situasjoner er gitt nedenfor. Vær klar over at lokale forskrifter ikke nødvendigvis tillater tanktømming og melkelevering fra VMS-systemet samtidig. Om du kan stoppe eller forsinke melkeleveransen til tanken etter at henteknappen er trykket ned, kommer an på parameterinnstillingene i MS , Versjon 2 96 (228)

97 Drift konfigurasjonen i PC. Disse angis vanligvis under oppstart av VMS-systemet. Ta kontakt med servicetekniker hvis du har spørsmål om disse innstillingene. For informasjon om hvordan du angir forsinkelse i melkingen eller sagt annerledes, når melkingen kan gjenopptas etter at tanktømmingen har startet, gå til avsnittet "konfigurasjon av enhet". "Melketransport" i VMS-kontrollens MEMO-bok Tanktømming FCC: melking stoppes umiddelbart Fig. 4: Henteknapp , Versjon 2 97 (228)

98 P?T DeLaval frivillig melkesystem VMS 2012 Drift 1. Trykk på den gule henteknappen på tankens styrings-/vaskeenhet. Knappen vil begynne å blinke, noe som angir at VMS-systemet er varslet om at tanktømmingen snart vil finne sted. Avhengig av parameterinnstillingene i vaskeenheten, vil melken nå enten forbli i beholderen eller bli pumpet over til tanken. Melke- og vaskeventilen ved tanken vil deretter skifte posisjon slik at leveringsrøret lukkes og returrøret åpnes; tanken vil begynne å røre melken. På dette stadiet vil knappen slutte å blinke og lyse permanent. 2. Kontroller det indikerte LED lyset (1) på betjeningspanelet. Denne lille lampen angir om det har vært noen feil i kjøleprosessen. Hvis lampen lyser skal du ikke fortsette med tanktømming. (Merk: krever Watchdog alternativet.) Se instruksjonsboken til FCC.) 3. Hvis du vil, kan du ta en melkeprøve via hullet øverst på tanken. 4. Ta av den grå hetten på utløpet. 5. Koble slangen fra tankbilen til tankutløpet. C Fig. 5: Henteventil-knapp. 6. For å starte tanktømming, åpne henteventilen ved å trykke på henteventilknappen (2) nederst i høyre hjørnet på betjeningspanelet. (Trykk to ganger på knappen som stenger ventilen.) Avkjølingen vil nå stoppes automatisk. Hvis du ikke kan tømme tanken helt, trykker du enda en gang på den gule henteknappen. Vær klar over at dette vil stoppe tanktømmingsprosedyren helt. Henteventilen vil da lukke, og melk- og vaskeventilen vil gå tilbake til sine opprinnelige melkeposisjoner. 7. Når tanken er tom, kobler du slangen fra tankutløpet. 8. Sett den svarte hetten på tankutløpet , Versjon 2 98 (228)

99 Drift 9. Trykk på start/stopp vasking-knappen for å starte vaskingen av tanken. Den gule henteknappen vil gå av, og henteventilen vil stenge når vaskingen av tanken er fullført Fig. 6: Start/stopp vasking-knapp , Versjon 2 99 (228)

100 P?DeLaval frivillig melkesystem VMS 2012 Drift Fig. 7: Henteknapp T Tanktømming FCC: melkingen fortsetter et par minutter 1. Trykk på den gule henteknappen på tankens styrings-/vaskeenhet. Knappen vil begynne å blinke, noe som angir at VMS-systemet er varslet om at tanktømmingen snart vil finne sted. VMSsystemet vil starte et tidsur som styrer hvor lenge melkingen kan fortsette under tanktømmingen. Den gule henteknappen vil fortsette å blinke til melkestasjonen er ferdig med å melke kua eller til tidtakeren er ferdig, melken er pumpet over til tanken og melk- og vaskeventilen har skiftet posisjon. På dette stadiet vil knappen slutte å blinke og lyse permanent. Ideen her er å starte tanktømmingen før alt dette finner sted. 2. Kontroller det indikerte LED lyset (1) på betjeningspanelet. Denne lille lampen angir om det har vært noen feil i kjøleprosessen. Hvis lampen lyser skal du ikke fortsette med tanktømming. (Merk: krever Watchdog alternativet.) Se instruksjonsboken til FCC.) 3. Hvis du vil, kan du ta en melkeprøve via hullet øverst på tanken. 4. Ta av den grå hetten på tankutløpet. 5. Koble slangen fra tankbilen til tankutløpet. C , Versjon (228)

101 Drift Fig. 8: Henteventil-knapp For å starte tanktømmingen, åpne henteventilen ved å trykke på henteventilknappen (2) nederst i venstre hjørnet på betjeningspanelet. (Trykk to ganger på knappen som stenger ventilen.) Hvis du ikke kan tømme tanken helt, trykker du enda en gang på den gule henteknappen. Vær klar over at dette vil stoppe tanktømmingsprosedyren helt. Henteventilen vil da lukke, og melk- og vaskeventilen vil gå tilbake til sine opprinnelige melkeposisjoner. 7. Stopp kjølingen ved å trykke på Stopp kjøling-knappen på betjeningspanelet. For at kjølingen skal stoppe automatisk, må henteknappen lyse permanent og henteventilen være åpen. 8. Når henteknappen lyser permanent og tanken er tom, kobler du slangen fra tankutløpet. 9. Sett den svarte hetten på tankutløpet Trykk på start/stopp vasking-knappen for å starte vaskingen av tanken. Den gule henteknappen vil gå av, og henteventilen vil stenge når vaskingen av tanken er fullført Fig. 9: Start/stopp vasking-knapp , Versjon (228)

102 Drift 11.5 Tanktømming: tanksystemer fra andre produsenter Tanktømmingsprosessen for VMS-systemer som bruker lagringstanker fra andre produsenter er, i prinsippet, den samme som for FCC-systemer. Prosessen skjer imidlertid ved hjelp av MRC-tastaturet (MRC= Milk room controller) i stedet for betjeningspanelet på tanken. Alternativene for tanktømming er også de samme som for FCC-systemer. Se Ä Kapittel 11.2 "Muligheter" på side 96. Advarsel! For å utføre tanktømmingsprosessen sikkert og ordentlig, kan du se håndboken for tanken for ytterligere merknader. Kontroller på MRC tastaturet. (Venstre illustrasjon) Alarmlampe 2 Melkelampe 3 Henteknapp/-lampe 4 Henteventil-knapp/-lampe 5 Vaskelampe , Versjon (228)

103 Drift Kontroll Status Betydning Alarmlampe (1) PÅ Brukervarsling angående tanksystemet. VMS-systemet er fortsatt i drift. Blinker AV Stoppalarm. VMS-systemet er stoppet. Ingen alarm. Melkelampe (2) PÅ Melk kan leveres til tanken; melken i tanken skal kjøles. Pickup-knapp/-lampe (3) Henteventil-knapp/- lampe (4) Blinker Blinker raskt AV PÅ Blinker AV PÅ Blinker AV Rengjøringslampe (5) PÅ AV Melk kan leveres til tanken; melken i tanken skal ikke kjøles (tanken er sannsynligvis tom). Melken kan ikke leveres til tanken. (En alarm vil bli utløst hvis denne statusen varer for lenge.) Ingen melking finner sted. Knappen er trykket på, noe som angir at VMS-systemet er varslet om at tanktømmingen snart vil finne sted. VMS-systemet har stoppet, eller har akkurat sluttet å transportere melk til tanken. Inntaket til tanken (melkeventilen) er stengt. Knappen er trykket på, noe som angir at VMS-systemet er varslet om at tanktømmingen snart vil finne sted. Melkingen pågår fremdeles, og VMS-systemet vil transportere melken til tanken når melkingen er ferdig eller når tiden har forløpt. Inntaket til tanken er fortsatt åpent. Knappen er ikke trykket ned. Henteventilen åpnes, og tanken blir (trolig) tømt. Henteventilen åpnes, og tanken blir (trolig) tømt. Melkingen pågår fremdeles, og VMS-systemet vil transportere melken til tanken når melkingen er ferdig eller når tiden har forløpt. Inntaket til tanken er fortsatt åpent. Henteventilen er stengt. Henteventilknappen brukes til å åpne henteventilen. Tankvaskingen kjører; ikke mulig å transportere melk til tank. Tankvaskingen kjører ikke. Følg fremgangsmåten nedenfor for å tømme tanken. Se håndboken for tanken hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du betjener tanken , Versjon (228)

104 Drift 1. Trykk på henteknappen på MRC-tastaturet. 2. Rør melken i minst to minutter. 3. Når melken er rørt ferdig, slår du av kjølingen. 4. Hvis du vil, kan du ta en melkeprøve via hullet øverst på tanken. 5. Ta den grå hetten av tankutløpet, og koble til slangen fra tankbilen. 6. Når du skal starte tanktømmingen, åpner du henteventilen ved å trykke på henteventilknappen. 7. Når tanken er tom, kobler du slangen fra tankutløpet. 8. Sett den svarte hetten på tankutløpet. 9. Start vaskingen av tanken. Hvis lokale forskrifter tillater melking mens tanktømming pågår, kan henteventilen åpnes og tanktømmingen starte mens hentelampen blinker. Hvis ikke, skal ikke disse handlingene utføres før hentelampen lyser uavbrutt Tanktømmingsprosess: VMS/IN kjølesystemer I et hurtigkjølesystem må melken i beholdertanken først pumpes over til lagringstanken (1) før tanktømmingen kan starte. Når melken er transportert til lagringstanken, stenges melkeventilen (3) ved inntaket til lagringstanken. VMS-systemet (5) vil imidlertid fremdeles kunne levere melk til beholdertanken (4). Slangen fra tankbilen kobles til uttaket, henteventilen (2) åpnes og tanktømmingen starter. Når tanken er tømt og slangen koblet fra igjen, starter vaskingen av tanken. Når tanken er vasket ferdig, kan beholderenheten fortsette å pumpe melk til lagringstanken Advarsel! For å utføre tanktømmingsprosessen sikkert og ordentlig, kan du se håndboken for tanken for ytterligere merknader , Versjon (228)

105 Drift 11.7 Tanktømming: DeLaval lagringstanker 1. Når du skal pumpe melken i beholdertanken til lagringstanken, trykker du på melkepumpeknappen på henteboksen Fig. 10: Henteboks med melkepumpeknapp 2. Trykk på røreverk-knappen på lagringstanken, og rør melken i minst to minutter Fig. 11: Røreverkknapp. (1) Indikator LED. (2) Knapp , Versjon (228)

106 Drift 0 3. Når røringen er ferdig, trykker du på stoppe kjøling-knappen for å slå av kjølingen. 4. Hvis du vil, kan du ta en melkeprøve via hullet øverst på tanken. 5. Ta av den grå hetten på tankutløpet. 6. Koble slangen fra tankbilen til tankutløpet Fig. 12: Stopp kjøling-knapp 7. For å starte tanktømmingen, åpne henteventilen ved å trykke på henteventilknappen nederst i høyre hjørnet på betjeningspanelet. (Trykk to ganger på knappen som stenger ventilen.) 8. Når tanken er tom, kobler du slangen fra tankutløpet. 9. Sett den svarte hetten på tankutløpet Fig. 13: Henteventil-knapp. 10.Trykk på start/stopp vasking-knappen for å starte vaskingen av tanken Fig. 14: Start/stopp vasking-knapp 11.8 Tanktømming: lagringstanker fra andre produsenter Hvis du er i tvil om hvordan du betjener tanken, kan du se håndboken for å få mer informasjon , Versjon (228)

107 Drift A B C Henteboks Melkepumpeknapp Startknapp A 1. Når du skal pumpe melken i beholdertanken til lagringstanken, trykker du på melkepumpeknappen på henteboksen. 2. Rør melken i lagringstanken i minst to minutter. 3. Når melken er rørt ferdig, slår du av kjølingen. C START STOP B 4. Hvis du vil, kan du ta en melkeprøve via hullet øverst på tanken. 5. Ta av den grå hetten på tankutløpet. 6. Koble slangen fra tankbilen til tankutløpet Når du skal starte tanktømmingen, åpner du henteventilen ved å trykke på Startknappen på henteboksen. (Stoppknappen lukker ventilen.) 8. Når tanken er tom, kobler du slangen fra tankutløpet. 9. Sett den svarte hetten på tankutløpet. 10.Start vaskingen av tanken. 12 For å introdusere en ny ku i systemet Når en ny ku skal introduseres til VMS melkestasjonen, må posisjonen til spenene og startposisjonene til spenekoppene osv. bestemmes. Med andre ord må VMS stasjonen læres opp til hvordan den skal finne juret og spenene , Versjon (228)

108 Drift 12.1 Arbeide med styrespake. Fastsetting av posisjoner for spener, spenekopper, og så videre, betyr arbeid med styrespake. Styrespaken er en tohånds betjeningsenhet. Dette betyr at du må trykke dødmannsbryteren på baksiden av joysticken (halvveis inn) for å bevege universalarmen og for å kunne bruke posisjoneringsknappene på fremsiden. Dette er tilfellet når du ønsker å bevege universalarmen med servicebryteren i servicemodus, også når du ikke skal fastsette posisjoner Sikkerhetstiltak før du styrer melkestasjonen med styrespaken 1. Før du bruker styrespaken må du kontrollere roboten og sørge for at det ikke kan oppstå farlige situasjoner. 2. Test funksjonen til dødmannsbryteren. 3. Test nødstoppfunksjonen og bevegelsene til universalarmen for sikre at de fungerer som de skal. 4. Eventuelle skader eller feil må repareres før du kan bruke styrespaken. 5. Gå ikke inn i området til armen før alle vern er på plass , Versjon (228)

109 Drift A 12.3 Hente- og startposisjoner A B C D E F Posisjonene til alle spenene samtidig Posisjonene til de enkelte spenene Posisjonene til alle spenekoppene samtidig Posisjonene til de enkelte spenekoppene Posisjonen til speneklargjøringskoppen Posisjonene på kameravaskeren (svampen) Fastsettelse av speneposisjonene (startposisjonene) må gjøres hver gang en ny ku introduseres. Speneposisjonene vil bli oppdatert etter hvert vellykkede påsett og fullføre melkingen for å ta i betraktning den endrede formen til juret under laktasjonsperioden. Kua må være registrert i databasen før speneposisjonene kan fastsettes. Merk! Sørg for at kuen har hatt noe erfaring med melkestasjonen før du fastsetter speneposisjonene. Alle posisjonene kan kontrolleres via berøringsskjermen, for eksempel at armen kan hente spenekoppene i magasinet. B E C F D , Versjon (228)

110 Drift 12.4 Arbeide med styrespake. Fastsetting av posisjoner for spener, spenekopper osv. betyr arbeid med styrespake. Styrespaken er en tohånds betjeningsenhet. Dette betyr at du må trykke dødmannsbryteren på baksiden av joysticken (halvveis inn) for å bevege universalarmen og for å kunne bruke posisjoneringsknappene på fremsiden. Dette er tilfellet når du ønsker å bevege universalarmen med servicebryteren i servicemodus, også når du ikke skal fastsette posisjoner C A 12.5 Generelt prinsipp Bokstavene A, B, C osv. i joystick-bildet tilsvarer de samme bokstavene i bildene av stasjon med venstreinngang og stasjon med høyreinngang. F B D E G Fig. 15: Joystick B E A C C A F E D B F D Fig. 16: Venstre-stasjon med venstreinngang. Høyre-stasjon med høyreinngang , Versjon (228)

111 Drift Den generelle prosedyren når du skal fastsette posisjoner, er følgende: 1. Sette servicebryteren i servicemodus. For mer informasjon, se Ä Kapittel 10.3 "Sette universalarmen i servicemodus" på side Velge hvilken posisjon eller posisjoner du har bestemt deg for. Dette gjøres fra berøringsskjermen. 3. Flytte universalarmen forsiktig til ønsket posisjon ved hjelp av joysticken. 4. Trykk bekreftknappen OK (G) på styrespaken for å bekrefte posisjonen. Hvis det er ok vil flerfunksjonsarmen bevege seg bort fra kopp-posisjonen. 5. Hvis kameraets rensedyse begynner å sprøyte etter at bekreftknappen OK har blitt trykket inn, betyr dette: - Armen har problemer med å nå posisjonen, - eller at kopphåndtaket ikke er registrert av sensoren (dette skjer bare når du skal fastsette posisjonen for spenekoppene eller speneklargjøringskoppene). Løs problemet, og trykk på bekreftelsesknappen OK igjen. Advarsel! Hvis det er mulig, bør du oppholde deg utenfor arbeidsområdet til universalarmen under prosedyrene. Hvis du må gå inn i arbeidsområdet, må du sette servicebryteren i servicemodus og trykke inn dødmannsbryteren på styrespaken. På denne måten kan du stoppe eventuelle brå bevegelser som armen gjør i din retning. Hvis robotarmen er deaktivert, er det fortsatt mulig å flytte den manuelt , Versjon (228)

112 Drift 12.6 Fastsette alle speneposisjoner samtidig Advarsel! Melkestasjonen bruker laserne under denne prosedyren. Se ikke rett på laserstrålen! Manual Merk! Sørg for at stasjonen er i manuell modus , Versjon (228)

113 Drift 1. Sett servicebryteren i arbeidsmodus. 2. La kuen gå inn i stasjonen Velg kategori Forberede på berøringsskjermen. 4. Trykk Godta ku 5. Når kuen har gått inn i stasjonen, vil systemet bruke litt tid på identifisere kuen. 6. Sett servicebryteren i servicemodus. 7. Sørg for at kua er blitt identifisert. Et blåaktig kunummer på berøringsskjermen tilhører kua som ble melket forrut - kua i stasjonen er ikke identifisert. Hvis kua har ikke blitt identifisert, trykk på knappen Ku-Id, skriv inn transponderkategorien (ikke under bruk av ISO transpondere) eller kunummeret på tastaturet som er åpnet. Trykk OK. 8. Trykk på Fôrporsjon knappen for å fôre kua , Versjon (228)

114 Drift 9. Trykk VMS meny> Opplæring > Kategori: Spener 10.Trykk på Startposisjoner knappen for å starte prosedyren. Dette vil flytte armen til en utgangsposisjon under kua. Trykk auto 11.Trykk på dødmannsbryteren på styrespaken og hold den inne under prosedyren. 12.Trykk på (og slipp) bekreftelsesknappen OK på joysticken slik popup-vinduet ber deg om Følg instruksjonene på berøringsskjermen: Flytt armen forsiktig forover med joysticken slik at endeeffektoren kommer nær spenen. Forestill deg at det er en spenekopp i endeffektoren. Sørg for at den røde laserstrålen er synlig på spenen og spesielt i nærheten av spenetuppen. Trykk bekreftknappen OK på styrepinnen. Hvis det er ok vil flerfunksjonsarmen bevege seg bort fra kopp-posisjonen. Gjenta de to forrige deltrinnene for de gjenværende spenene. Bildet viser rekkefølgen for fastsettelse av posisjonene , Versjon (228)

115 Drift Armen vil bli parkert når den siste posisjonen er fastsatt. Speneposisjonene til kua lagres nå i VMS-databasen. Prosedyren kan avbrytes når som helst. Merk! Hvis kuen har korte spener, er det viktig at du flytter endeeffektoren til spenen for å oppnå en god posisjon Fig. 17: Fastsettelse av rekkefølgen for speneposisjoner, stasjon med høyreinngang 12.7 Fastsette enkelte speneposisjoner 1. Følg trinnene 1 til 9 i Ä Kapittel 12.6 "Fastsette alle speneposisjoner samtidig" på side Trykk på Enkel spene-knapp for spenen du skal fastsette posisjonen til. 3. Følg instruksjonene på berøringsskjermen og undertrinnene for Ä trinn 13 på side Merk! Det anbefales å fastsette alle speneposisjonene samtidig. Hvis du fastsetter posisjonen til en bakspene, for eksempel nummer 3, anbefales det at du fastsetter posisjonen til den tilsvarende forspenen på nytt, i dette tilfellet nummer Fig. 18: Fastsettelse av rekkefølgen for speneposisjoner, stasjon med venstreinngang , Versjon (228)

116 Drift 13 Ku som kommer tilbake etter kalving Kuer som returnerer fra kalving til en ny laktasjon, har ofte endret jurform. Hvis dette er tilfellet, må posisjonen til hver spene defineres på nytt før kuen kan melkes i VMS igjen. Merk! Automatisk fastsettelse av speneposisjoner egner seg ikke for nye kuer før de har vent seg til VMS og universalarmen. Selv om de har nok erfaring med stallen til å tolerere manuell fastsettelse med universalarm og joystick, vil uvante kuer hoppe og bevege seg for mye til å oppnå vellykket automatisk fastsettelse. Merk! Automatisk fastsettelse av speneposisjoner fungerer bare for kuer med fire spener. Automatisk vurdering av speneposisjonene blir aktivert fra ku til ku i behandlerprogramvaren. For mer informasjon, se kapittel "VMS innstillinger" i DeLaval DelPro programvare, VMS (Hjelpefil). Melkestasjon i automatisk modus Når en ku med melketillatelse går inn i stallen i automatisk modus og automatisk fastsettelse av speneposisjoner er aktivert, vil dette bli utført uten noen kopp i endeeffektoren før spenevask eller påsett. Hvis vellykket lagres de nye speneposisjonene i VMS-databasen. Hvis det identifiseres færre enn fire spener innenfor en maksimumstid på 3 minutter, endres ingenting i VMS-databasen. Melkestasjon i manuell modus I manuell modus kan automatisk fastsettelse av speneposisjoner for en ku i stallen styres fra berøringsskjermen , Versjon (228)

117 Drift Velg kategori Forberede på berøringsskjermen. 2. Trykk på Godta Ku knappen. 3. Når kuen har gått inn i stasjonen, vil systemet bruke litt tid på identifisere kuen. 4. Sørg for at kua er blitt identifisert. En identifisert ku indikeres ved et kunummer i hvitt på skjermen. Hvis kuen ikke er identifisert, trykker du på Identifiser ku-knappen, legger inn kunummeret via tastaturet og bekrefter. Velg kategori Stall. Trykk på Fôrporsjon knappen for å fôre kua. 5. Det er viktig å justere krybbeposisjonen slik at kuen står så langt tilbake som mulig i stasjonen. Bakplaten må hvile mot bakbenene til kuen. Juster krybbeposisjonen ved å trykke på pilene. Posisjonen til krybben vil bli lagret i databasen når du har fullført prosedyren. 6. Sett servicebryteren i servicemodus , Versjon (228)

118 Drift 7. Trykk VMS meny> Opplæring knappene. Trykk på Robotlæring utført > Autoopplæring. Et popup-vindu vises: Sett servicebryteren i arbeidsmodus. Sett servicebryteren i arbeidsmodus. Automatisk fastsettelse av alle speneposisjoner starter automatisk, og alle de nye speneposisjonene lagres i VMS-databasen. 8. Slipp ut kuen Verifisere speneposisjonene I denne testen går armen til speneposisjonene til ei identifisert ku. Advarsel! En av laserne brukes under denne testen. Se ikke inn i laserstrålen. Med en identifisert ku i melkestasjonen: Trykk på Startposisjoner knappen for å starte testen. Når armen går til den første posisjonen, må du kontrollere at posisjonen er god nok for påsett. Trykk deretter på Bekreft-knappen på joysticken. Gjenta det forrige trinnet for de gjenværende posisjonene Søke etter spener I denne testen søker armen etter spenene til en identifisert ku for å bekrefte at den kan finne spenene. Armen utfører testen uten å hente spenekoppene. Advarsel! Laserne brukes under denne testen. Stirr ikke på strålene , Versjon (228)

119 Drift Utfør trinnene i forrige test som er nødvendige for å kunne ta imot og identifisere kua. I vinduet Opplæring trykker du på knappen Fest til uten kopper. 14 Utsett vasking I tilfeller når melkekøen består av flere kyr i en rekke med dårlig melkekvalitet, for eksempel på grunn av antibiotika, er det mulig å utsette vasking for å unngå å starte vaskeprosessen for hver ku Når Divert mode-knappen trykkes, vil ingen vasking utføres før en ku med akseptabel melkekvalitet kommer inn i MS eller hvis Normal mode-knappen trykkes. I utskillingsmodusen vil kuen med akseptabel melkekvalitet måtte vente i MS under vaskeprosessen inntil melkeprosessen er klar til å starte. Dette kan bli ungått ved å trykke på Normal mode-knappen før den siste kua med dårlig melkekvalitet i køen starter med melkingen , Versjon (228)

120 Drift 15 Prioriteringsmelking Etter en stopp i MS, kan Priority milking brukes til å prioritere melking av visse kuer i melkekøen. Velg dyregruppe og still inn varigheten på prioritetsmelkingen. For eksempel, hvis ei ku har hatt melketillatelse i en time og prioritetsmelking er satt til to timer, vil kua måtte vente i en time før den får melketillatelse igjen. Om innstilt, vil den resterende varigheten på prioritetsmelkingen bli vist Opplæring VMS (Maskinvare) Advarsel! Opphold deg utenfor arbeidsområdet til universalarmen under disse testene Manual 16.1 Fastsette posisjonene til alle spenekoppene samtidig Merk! Sørg for at stasjonen er i manuell modus , Versjon (228)

121 Drift 1. Sett servicebryteren i servicemodus. 2. Trykk på VMS meny knappen øverst til høyre. 3. Trykk på Teach knappen. 4. Velg kategorien Kopper. 5. Trykk Alle kopper knappen. 6. Trykk på dødmannsbryteren på styrespaken og hold den inne under prosedyren. 7. Trykk på (og slipp) bekreftelsesknappen OK på joysticken slik popup-vinduet ber deg om Følg instruksjonene på berøringsskjermen: På berøringsskjermen: Plasser armen ved å bruke styrepinnen; endeffektoren må kunne komme til for å feste spenekoppen. Trykk bekreftknappen OK på styrepinnen. Endeeffektoren vil feste spenekoppen og deretter slippe den. Armen vil bevege seg et kort stykke vekk fra spenekoppen. Gjenta de to forrige deltrinnene for de gjenværende spenekoppene. Bildet viser rekkefølgen for fastsettelse av posisjonene til spenekoppene. Armen vil bli parkert, og posisjonene vil bli lagret i VMS-databasen når du har bekreftet posisjonen til den siste spenekoppen. Prosedyren kan avbrytes når som helst. Det vil ikke bli utført noen endringer i VMS-databasen. Merk! Bekreft fastsettingen ved å trykke Hent kopper , Versjon (228)

122 Drift Manual 16.2 Fastsette posisjonene til enkelte spenekopper Merk! Sørg for at stasjonen er i manuell modus , Versjon (228)

123 Drift 1. Sett servicebryteren i servicemodus. 2. Trykk på VMS meny knappen øverst til høyre. 3. Trykk på Teach knappen. 4. Velg kategorien Kopper. 5. Trykk kopp1, kopp2, kopp 3, og /eller kopp 4 6. Trykk på dødmannsbryteren på styrespaken og hold den inne under prosedyren. 7. Trykk på (og slipp) bekreftelsesknappen OK på joysticken slik popup-vinduet ber deg om Følg instruksjonene på skjermen. På berøringsskjermen: Spenekopp-posisjoner for stasjon med venstreinngang: Spenekopp-posisjon (høyre bak): 1 Spenekopp-posisjon (venstre bak): 2 Spenekopp-posisjon (høyre foran): 3 Spenekopp-posisjon (venstre foran): 4 Merk! Du følger samme prinsipp for en stasjon med høyreinngang. Plasser armen ved å bruke styrepinnen; endeffektoren må kunne komme til for å feste spenekoppen. Trykk bekreftknappen OK på styrepinnen. Endeeffektoren vil gripe spenekoppen og deretter slippe den. Armen vil bevege seg et kort stykke vekk fra spenekoppen. Gjenta de to forrige deltrinnene for de gjenværende spenekoppene. Bildet viser rekkefølgen for fastsettelse av posisjonene til spenekoppene. 9. Armen vil bli parkert, og posisjonene vil bli lagret i VMS-databasen når du har bekreftet posisjonen til den siste spenekoppen. Prosedyren kan avbrytes når som helst. Det vil ikke bli utført noen endringer i VMSdatabasen , Versjon (228)

124 Drift Merk! Bekreft fastsettingen ved å trykke Hent kopper 16.3 Fastsette posisjonen til speneklargjøringskoppen Merk! Sørg for at stasjonen er i manuell modus. 1. Sett servicebryteren i servicemodus. 2. For å starte prosedyren, trykk VMS meny, Trykk Opplæring, velg kategori Kopper og trykk Spenevaskeinnretning 3. Trykk på dødmannsbryteren på styrespaken og hold den inne under prosedyren. 4. Trykk på (og slipp) bekreftelsesknappen OK på joysticken slik popup-vinduet ber deg om. 5. Plasser armen ved å bruke styrepinen; sluttbehandleren må kunne komme til for å feste speneklargjøringskoppen. 6. Trykk bekreftknappen OK på styrepinnen Merk! For å avbryte prosedyren, trykk "Avbryt". Merk! Bekreft posisjonen ved å trykke Hent vaskeinnretning 16.4 Fastsette posisjonen til kameravaskeren (svamp) Merk! Sørg for at stasjonen er i manuell modus. 1. Sett servicebryteren i serviceposisjon. 2. For å starte prosedyren, trykk VMS meny > Opplæring > Kategori Kopper > Kameravaskeinnretning. 3. Trykk på dødmannsbryteren på styrespaken og hold den inne under prosedyren. 4. Trykk på (og slipp) bekreftelsesknappen OK på joysticken slik popup-vinduet ber deg om. 5. Bruk joysticken til å flytte armen slik at kameradekslet berører svampen. 6. Trykk bekreftknappen OK på styrepinnen , Versjon (228)

125 Drift 16.5 Fjerning av smart spenekopp Egenskapen fjerning av smart spenekopp øker melkestrømmen gjennom melkestasjonen per dag. Fjerning av smart spenekopp er hovedsaklig utviklet for gårder med lite passiv tid. På slutten av melking vil den siste spenekoppen løsnes ved en ganske høy strømming på 500 gram per minutt. De andre spenene vil løsnes ved "grense lav melkestrøm". Resultatet er at en liten mengde melk vil gå tapt ved hver melking, men tiden som blir tilgjengelig for melking av andre kyr vil øke, og til sammen føre til en høyere melkestrømning igjennom melkestasjonen, hvis denne ekstra tiden brukes til å øke antallet melkinger per ku og per dag eller å øke antallet kyr som melkes , Versjon (228)

126 Drift Statusfunksjoner: Kyr som er satt for "Base for avtak ved lavere strømning" vil ha et avtaksnivå på alle spener som er -30% av "min.melkestrøm". Smart melking er slått på for alle kyr (unntak over) i VC under kategorien "Melking". 17 VMS-rengjøringssystem 17.1 Generell informasjon For informasjon om systeminnstillingene og alternativer, se kapitlet "Melkestasjon" i DeLaval DelPro programvare, VMS (Hjelpefil). Ta alltid kontakt med en DeLaval servicetekniker med spørsmål om vaskeenheten eller generelt om vasking på stedet (CIP) Innhold Dette kapitlet inneholder følgende avsnitt: Generelle råd for hvordan man oppnår gode vaskeresultater Vaskemidler og dosering Vedlikehold og kalibrering Starte vasking eller skylling fra berøringsskjermen Vise fremdriften for en vaskeprosess , Versjon (228)

127 Drift Illustrasjon: Vaskeenheten Generelle råd for hvordan man oppnår gode vaskeresultater Vannkvalitet Vannet har mye å si for vaskeresultatet. Det er viktig å kjenne til følgende egenskaper: Hardheten bestemmes av kalsium- og magnesiumkonsentrasjonet i vannet. DeLavals vaskemiddel er istand til å gi gode vaskeresultater når vannets hardhet er lavere enn 30 dh. Om vannets hardhet er høyere enn 30 dh, må det behandles. Høye nivåer av jern og mangan vil gi et dårligere vaskeresultat og skal helst håndteres i et vannbehandlingsanlegg. Hvis vannet har en høy ph-verdi samt høy alkalitet, vil syrevaskingen bli mindre effektiv, og doseringen av syrekonsentrasjonen må økes. Vannet skal være nesten fritt for bakterier. E- coli typer skal ikke være målbare i det hele tatt. Hvis de er det, skal du vurdere å skifte vannressurs. Vannet skal være rent, klart, og ikke ha dårlig lukt Vaskemiddelforbruk og -konsentrasjon Sørg for at du har nok vaskemidler til å utføre regelmessig vasking. Du bør imidlertid ikke kjøpe inn i store kvanta da de aktive komponentene nedbrytes over tid. Det må brukes en tilstrekkelig konsentrasjon av vaskemidler. Ved for lav konsentrasjon vil ikke urenhetene bli oppløst og skyllet ut av systemet. For mer informasjon, se Ä Kapittel 17.4 "Vaskemidler og dosering" på side Vanntemperatur Vanntemperaturen må ligge i området C under hele sirkulasjonsfasen. Det første tallet er temperaturen på returvannet mot slutten av fasen, det andre tallet er starttemperaturen. En litt høyere starttemperatur vil ikke svekke vaske , Versjon (228)

128 Drift resultatet. En lavere temperatur enn 45 C på returvannet vil imidlertid skape problemer. Fett vil krystallisere seg og danne avleiringer i rørsystemet som vil være vanskelig å fjerne. Hvis returvannet har for lav temperatur, kan du korrigere dette ved å øke starttemperaturen noe. Eller du kan isolere rørene i systemet. Optimal temperatur på forskyllevannet er C. I dette området vil melkerestene bli skyllet ut av systemet. Temperaturer over 50 C vil derimot føre til at proteinene i melken denatureres og utskilles som avleiringer i systemet Varmtvannsforsyning Sørg for at det er nok varmtvann til å vaske alle delsystemer samtidig: melkestasjon(er), lagringstanker, osv. Vær klar over at noe varmtvann vil gå tapt da det vil blandes ut i kaldtvannet i kjelen(e). Hvis kjelen(e) ikke produserer nok varmtvann, kan det hende du har behov for en større kjele. Ta alltid kontakt med DeLavals servicetekniker hvis du har spørsmål om vanntemperatur, vaskemidler, vanntilførsel, osv Vaskemidler og dosering Vaskeplan (alkalisk) Et fosfatisk, alkalisk vaskemiddel slik som DeLaval Ultra kan håndtere vannhardheter opptil 30 dh. Hvis hardheten er høyere enn dette, må vannet behandles. Tabellen nedenfor kan fungere som en retningslinje for vaskestrategi med alkaliske vaskemidler. For hyppig vasking med syreholdige vaskemidler vil redusere effektten av vaskestrategien fordi det syreholdige vaskemiddelet, slik som f.eks. DeLaval Cidmax, er et avflakingsmiddel og er ikke beregnet for fjerning av proteiner og fett. Hvis man utelater bruk av alkaliske vaskemidler, vil dette derfor føre til en akkumulering av urenheter i systemet. Så få som to etterfølgende vaskinger med syreholdig vaskemiddel i stedet for alkalisk kan gjøre det nødvendig å øke doseringen av det alkaliske vaskemiddelet med så mye som 50 % ved neste alkaliske vasking , Versjon (228)

129 Drift Det er spesielt viktig å sikre regelmessighet i alkaliske vaskinger for VMS fordi melkestasjonen bruker DeLaval melkemåler MM25 som er utstyrt med konduktivitetsmålende elektroder. Et fosfatisk, alkalisk vaskemiddel slik som DeLaval Ultra må brukes til å fjerne urenheter på disse elektrodene, og på denne måten sikre at melkemålerne fungerer optimalt. Merk! Tabellen må følges med fleksibilitet da forholdene kan variere på de ulike gårdene. Når du har endret vaskemiddeldosen, skal du alltid kontrollere resultatet i opptil seks uker. Hardhet (dh) Dosering (%), Ultra Hyppighet av syreholdig vasking (Cidmax) Dosering (%), Cidmax Én for hver 7. vasking Én for hver 4. vasking 0.60 > Én for hver 2. vasking Veksle mellom syreholdig og alkalisk vaskemiddel Parameterinnstillingene for vaskestrategi som veksler mellom syre og base (alkaline) rengjøringsmiddel er beskrevet i kapittelet "DeLaval DelPro programvare VMS (Hjelpefil). Konsulter alltid med din DeLaval servicetekniker før du endrer parameterinnstillinger. Det kan også hende du må ha autorisasjon for å endre parameterne. Merk! Du skal unngå å blande en alkalisk klorert vaskeløsning med en syrebasert vaskeløsning; løsningene kan reagere og produsere giftige gasser Holdbarhet for vaskemidler Alle klorinerte, alkaliske flytende vaskemidler har en begrenset holdbarhet. Disse produktene skal helst forbrukes innen seks måneder fra produksjonsdatoen. Grunnen til dette er at de aktive klorkomponentene brytes ned over tid, noe som reduserer vaskemiddelets evne til å desinfisere og løse opp proteiner. Ta følgende i betraktning: , Versjon (228)

130 Drift Sørg for at vaskemidlene brukes innen holdbarhetsdatoen utløper eller innen seks måneder fra produksjonsdatoen. Kjøp ikke inn i kvanta som vil vare lenger enn tre måneder. Unngå å kjøpe beholdere som er større enn 25 kilo (20 liter). Vaskemidler må ikke oppbevares ved høyere temperaturer enn 25 C, for eksempel i maskinrommet eller i andre varme rom/ avlukker. Se produsentens anbefalinger for oppbevaring Doseringsparametere Merk! Du må aldri endre parameterinnstillinger uten først å ha konsultert din DeLaval servicetekniker , Versjon (228)

131 Drift Vedlikehold og kalibrering 1 Trykksensor 2 Slanger 3 Vaskemiddelpumper Vaskemiddelpumpene trenger ikke kalibreres. En trykksensor, som står på sensorrøret, sikrer riktig dosering av vaskemidlene. Vedlikeholdspunktet nedenfor er viktig for å opprettholde riktig dosering av vaskemidler. Vær klar over at vedlikeholdsoppgaven skal utføres av en autorisert DeLaval servicetekniker. Slangene i vaskemiddelpumpene skal skiftes ut minst to ganger i året Starte vasking eller skylling fra berøringsskjermen Starte vasking og skylling manuelt Merk! En pågående backflush-prosess må først avsluttes før vasking eller skylling kan startes , Versjon (228)

132 Drift 1. Sørg for at melkestasjonen er i manuell modus. 2. Ta ut alle kyr som måtte være i melkestasjonen. Merk! Begge portene skal være lukket for å hindre en ku i å komme inn før systemvaskingen har startet. Du lukker og åpner porter via Stall kontroll-vinduet. 3. Velg kategorien Vask på berøringsskjermens åpningsvindu Trykk på Rengjøring knappen. Dette vil åpne vinduet Vaskeprogram. 5. Innstillingene for de seks tilgjengelige vaskeprogrammene er utført av serviceingeniører i behandlingsprogramvaren. Du kan velge en av disse seks vaskeprogrammene. De valgte programmene er de som du bruker når du starter manuell skylling og vasking fra pekeskjermen. Hvis du valgte feil type vasking/skylling eller ombestemte deg, trykker du på Avbryt vasking for å avbryte prosessen. Vær klar over at når vaskingen avbrytes, så vil systemet utføre en drenering og tørkesyklus uansett. Dette vil ta minst tre minutter. Skyllingen skjer kun med vann; systemvasking som startes manuelt fra berøringsskjermen, er alkaliske eller syrebaserte. Dette angis av serviceteknikeren , Versjon (228)

133 Drift Hvis du valgte en systemvasking, må du skifte filtersokk i melkefilterenheten etter vaskingen. Anbefalt intervall for utskifting av filtersokken er tre ganger om dagen. Du skal alltid sette inn en ny filtersokk etter en systemvasking Vise fremdriften for en vaskeprosess Under en VMS-vaskeøkt, vises hver vaskefase, for eksempel forskylling eller sirkulasjonsvasking, i vinduet "Clean". Når du har startet en vaske-/skylleprosess via berøringsskjermen, se informasjon om vaskeprosessen ved å trykke på Lukk knappen på Vaskeprogramvinduet. Nedenfor er et eksempel på en systemvasking Hver vaskefase vises øverst i vinduet. Når vaskeøkten starter, forandrer hver fase farge fra venstre til høyre. Ly blå betyr at vaskefasen er utført, blå betyr pågående vaskefase. Informasjon om vaskefasen som pågår er skrevet under fasesymbolene. Informasjonen som også viser nummeret på vasketrinnet, tidsforløp og vanntemperatur på returvannet , Versjon (228)

134 Drift , Versjon (228)

135 Brukervedlikehold Brukervedlikehold 1 Innledning Dette kapitlet inneholder instruksjoner om hvordan du utfører regelmessig vedlikehold: Regelmessig vedlikehold er svært viktig for melkekvaliteten og systemytelsen. Vær klar over at VMS-systemet omfatter DeLaval-produkter som brukes i andre typer installasjoner i tillegg til VMS. Disse produktene, dvs. kompressor, vakuumpumpe og kjøleutstyret, har derfor sine egne håndbøker og instruksjonsbøker. Merk! Til slutt i dette kapitlet vil du finne en vedlikeholdsplan. Vedlikeholdsplanen inneholder alle vedlikeholdsoppgaver som må utføres. Merk! Når du skal utføre vedlikehold, må du alltid bruke de aktuelle håndbøkene. Vedlikeholdsrutiner for prøvemelkuttakeren dekkes i MEMO-boken til prøvemelkuttakeren. Obligatorisk! Les instruksjonene nøye før utstyret tas i bruk. Kontakt DeLaval forhandleren hvis det er deler av disse instruksjonene du ikke forstår. Ved å følge instruksjonene forsikres riktig og trygg bruk av utstyret. Ta vare på instruksjonene for fremtidlig bruk. Merk! Se kapitlet Sikkerhetstiltak. 2 Daglig sjekkliste Følgende sjekkliste inkluderer ulike komponenter i et VMS-system som må sjekkes daglig. 1. Generell ytelse 2. VMS Behandlingsprogramvare 3. Vakuumpumpe: DeLaval DVP-F, eller VP Atlas Copco SF4 fullfunksjons kompressor 5. Vaskemiddel , Versjon (228)

136 Brukervedlikehold A 2.1 Generell ytelse Bevegelsene til bakplaten Følg med på en automatisk melkeøkt fra begynnelse til slutt i fjøset. Undersøk følgende for å bekrefte at melkestasjonen fungerer som den skal: Platen (A) må vippe forover og hvile mot bakbena til kua og trekkes tilbake til oppreist posisjon når kua har gått ut av melkestasjonen Multi-formål arm Armen skal bevege seg og rotere jevnt og kunne hente kopper uten problemer. Fastsett koppposisjonene på nytt om nødvendig. Hvis bakplaten og universalarmen fungerer som de skal, vil det bli lettere å lokalisere spenene, noe som bidrar til en mer pålitelig melkeprosess , Versjon (228)

137 Brukervedlikehold Speneklargjøring Sjekk at vakuumet slås på like før tilkopling ved å lytte til lydendringen i koppen. For å sikre god jurhelse må du sjekke at spenerengjøringen utføres uten at vann forsvinner ut av hullene på siden av koppen eller ut av toppen på koppen. Hvis dette skjer kan slangen være skadet eller spenen er for lang. Maksimum spenelengde er 70 mm. Sørg for at spillvannet og formelken fra speneklargjøringen siles fra spillvannstanken når spenerengjøringen er ferdig. Kontroller også spenerengjøringstetningene (A) for slitasje og lekkasje. A A Fig. 19: Speneklargjøringskopp Funksjonen til spenesprayen For å opprettholde god jurhelse bør du kontrollere at alle spenene desinfiseres som de skal. Fyll opp desinfiseringsvæske om nødvendig. (Væsken holdes i den fremste seksjonen på melkestasjonen.) Bevegelsene til magasinet mellom melke- og vaske-/backflush-posisjonen For å unngå stoppalarmer bør du kontrollere at bevegelsene er normale. Backflush: Innvendig skylling av spenekopper og speneklargjøringskopp For å unngå stoppalarm og kontaminasjon mellom kuer bør du bekrefte at lokket dekker speneklargjøringskoppen under backflush , Versjon (228)

138 Brukervedlikehold Koppdusj (utvendig skylling av spenekoppene) Kontroller at spenekoppene skylles på begge sider Spenegummier og melkeslanger For å opprettholde god jurhelse bør du kontrollere at spenegummiene og melkeslangene ikke er punktert eller skadet på annen måte. Kamerasvamp For å få godt utbytte av kameraet skal du kontrollere at kamerasvampen (1) er ren, hvis dette ikke er tilfellet, må den skylles godt. Følg med på en automatisk kameravask. Redefiner om nødvendig posisjonen til kameravaskeren (svampen) , Versjon (228)

139 Brukervedlikehold Gripersvamp Kontroller at gripeklosvampen (2) er ren, hvis dette ikke er tilfellet, må den skylles godt. Spyle gulvet med vann For å unngå kontaminasjon bør du kontrollere at vannstrålene har tilstrekkelig kraft. 2.2 Styringsprogramvare I behandlingsprogramvaren (program på PCen) må funksjoner som kuovervåking, status og rapporter kontrolleres daglig. For mer infromasjon om disse funksjonene, se hjelpefilen i DelPro programvare. Kontroller status-/melkekøvinduet for å få informasjon om melkeøktene, handlinger som melkestasjonen utfører og avvik, noe som kan være en indikasjon på at en del av systemet ikke fungerer riktig. Vinduet CowMon overvåker den generelle helsen og jurhelsen til individuelle dyr. Kontroller indikatorene i vinduet: Melkingsovervåkning Ufullstendige melkinger Avspark Melkingsintervall Kontroller følgende rapporter: Tilsynsrapporter som gir beskjed om blant annet lavt fôrforbruk, inseminasjonsdatoer osv. Systemrapporter 2.3 Vakuumpumpe Kontroller at vakuumnivået er 44+-1kPa. Vakuummålere er vanligvis plassert i maskinrommet og ved melkestasjonen. Vakuumnivået vises også på berøringsskjermen. Hvis nødvendig kan du se servicekapitlet i håndboken som fulgte med produktet , Versjon (228)

140 Brukervedlikehold 2.4 Atlas Copco SF4 fullfunksjons kompressor Kontroller at lufttrykket er mellom 7-8 bar. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon (eller oppvarming) til å oppnå en omgivelsestemperatur på mellom 10 og 30 C. Kontroller duggpunktmåleren. Drener kondensvannet manuelt. Kompressoren bør aldri utsettes for temperaturer under null grader. Kompressoren bør ikke ha en høyere omgivelsestemperatur enn 40 C. Advarsel! Du må ikke utføre service på kompressoren uten å lese håndboken først , Versjon (228)

141 Brukervedlikehold B C A 2.5 Hydraulikkpumpeenhet A B C D E Oljelokk Oljefilterindikator Temperatur/Oljenivåindikator Maks. oljenivå 60 C = min. oljenivå Kontroller oljetemperaturen til den hydrauliske pumpeenheten. Avhengig av temperaturen på omgivelsene, burde den normale temperaturen på oljen være mellom C. Hvis temperaturen stiger til mer enn 60 C, vil en alarm varsles og pumpen vil stoppe. Den hydrauliske pumpeenheten bør ikke ha en høyere omgivelsestemperatur enn 40 C. Sjekk oljenivået på indikatoren. Oljenivået bør ikke gå under minimumsnivået. Minimumsmerket for oljenivået er på samme nivå som 60 C. Om nødvendig åpner du oljelokket og fyller pumpeenheten med olje. D E Fig. 20: Hydraulikkpumpeenhet Advarsel! Universalarmen drives av hydraulikkolje. Unngå hudkontakt når du håndterer olje. Overdreven kontakt med oljen kan forårsake alvorlige hudskader. Oppbevares utilgjengelig for barn og dyr , Versjon (228)

142 Brukervedlikehold Advarsel! Bruk kun DeLaval syntetisk olje eller olje med tilsvarende spesifikasjoner. Hvis du blander denne okjen med standard hydraulikkolje eller en annen oljetype, kan dette skade systemet. Advarsel! Når du fyller olje på pumpeenheten, forviss deg om at ikke skitt eller partikler kommer inn i enheten. 2.6 Vaskemiddel Sørg for at vaskemiddelet som brukes til vasking av systemet ikke er brukt opp. Kontroller at vaskemiddelet brukes på riktig måte. 3 Daglig vedlikehold Melkestasjonen bør vaskes tre ganger pr. dag for å unngå kontaminasjon mellom kuene. Spesielt viktig er dette for: Magasin, spenekopper og melkeslanger Spene forberedelsesmodul Fôringsmodul Stall og gulv 3.1 Vaskeutstyr Én eller to børster Én eller to bøtter. En luftslange (6 mm i diameter) En skrutrekker med flatt blad Mildt vaskemiddel Vannslange , Versjon (228)

143 Brukervedlikehold 3.2 Sikkerhetsforberedelser Før du vasker melkestasjonen må du gjøre følgende: 1. Sett melkestasjonen i manuell modus, og parker universalarmen. 2. Du deaktiverer universalarmen ved å sette servicebryteren i servicemodus. 3. Lukk begge portene til stasjonen for å hindre at kyrne kommer inn Steng luften til stallen (porter og fôringsmodul), og senk armen med lufttilførselsbryteren (1) på den øvre bjelken. Portene kan åpnes for hånd når lufttilførselen er stengt. 1 For instruksjoner, se de følgende seksjonene i Driftskapitlet: "Automatisk og manuell modus (C)". "Stoppe universalarmen". "Stall- og fôringsfunksjoner". "Slå av trykkluften til portene" , Versjon (228)

144 Brukervedlikehold Følgende deler på melkestasjonen skal vaskes daglig: A B Magasin, spenekopper og melkeslanger Spene forberedelsesmodul A B C D Endeeffektor Kameraglass C D , Versjon (228)

145 Brukervedlikehold 2 1. Stall og gulv 2. Fôringsmodul , Versjon (228)

146 Brukervedlikehold A B 3.3 Vasking av magasin, spenekopper og melkeslanger 1. På berøringsskjermen trykker du på VMS og deretter på Service spenekoppmagasin. 2. Trykk på Frigjør-knappen for hver spenekopp. 3. Vask spenekoppene og melkeslangene med vann, mildt vaskemiddel og en børste. Kontroller spenegummiene og -slangene for punkteringer eller annen skade. 4. Bruk vannslangen til å fjerne sot fra rullene (A), munnstykkene (B), og tetningskragene (C). 5. Spyl spenekoppene og melkeslangene med vann for å fjerne vaskemiddelet. 6. Trekk spenekoppene tilbake inn i magasinet ved å trykke på Trekk inn-knappen for hver spenekopp. 7. Kontroller at strengene mellom tilbaketrekkingssylindrene og trinsene er stramme og ikke slitt eller ødelagt. 8. Trykk på Spenekopper testet IU for å lukke vinduet. C Vasking av speneklargjøringskopp , Versjon (228)

147 Brukervedlikehold 1. På berøringsskjermen trykker du på VMS meny og deretter på Spenevaskeinnretning knappen. 2. Trykk knappen Frigør vaskeinnretning, trekk deretter ut speneklargjøringskoppen. 3. Vask speneklargjøringskoppen og slangen med vann, mildt vaskemiddel og en børste. Kontroller slangen for skader. 4. Spyl med vann for å fjerne vaskemiddelet. 5. Spyl parkeringsposisjonen, inkludert lokket (A). 6. Trekk tilbake speneklargjøringskoppen ved å trykke på Trekk tilbake vaskeinnretning. 7. Kontroller at strengen mellom tilbaketrekkingssylinderen og trinsen er stram og ikke slitt eller ødelagt. A Fig. 21: Hjemmeposisjon for speneklargjøringskopp , Versjon (228)

148 Brukervedlikehold 3.5 Vasking av endeeffektor Advarsel! Bruk aldri fingrene når du vasker endeeffektoren. Forsiktig! Du må aldri rengjøre utstyret med høytrykksvasker eller annen vanntilførsel. Utstyret er følsomt og kan ødelegges av høyt trykk. 1. Vask endeeffektoren med vann, et mildt vaskemiddel og en børste. 2. Juster dysen på vannslangen slik at vannstrålen har moderat kraft. 3. Spyl med vann for å fjerne vaskemiddelet. 4. Spyl også ved sammenføyningen på endeeffektoren og gjennom hullene bak kamerahuset for å fjerne skitt inni endeeffektoren. Drei effektoren litt mens du spyler bak kamerahuset for å drenere vannet. Merk! Vannstrålen må aldri settes rett på kameraglasset Vasking av kameravindu Se ikke inn i strålen eller direkte på den med optiske instrumenter. Laserprodukt av klasse 2M. Merk! Bruk alltid myke og rene vaskeduker. Skift ut vaskedukene flere ganger under vaskingen for å unngå å skrape opp vinduet med skitt , Versjon (228)

149 Brukervedlikehold A B 1. Spyl kameraenheten med vann. Vent litt slik at vannet kan løse opp skitten. 2. Fjern den oppløste skitten med en fuktig og ren vaskeduk. 3. Hvis vannet ikke løste opp all skitten, kan du sprute på en blanding av vann og mildt vaskemiddel på glass: for eksempel med en sprayflaske. Ta en ny fuktig og ren klut, og tørk av glasset. 4. Når glasset er rent, tørker du over det med en tørr og ren klut Merk! Hvis spenelokaliseringen blir dårligere og dårligere, må du kontrollere kameravinduet grundig. Det kan hende at den trenger ekstra vedlikehold. Merk! Det er spesielt viktig å fjerne urenheter på område A siden hoved- og spenelaser er plassert høyt oppe bak glasset. Kontroller også etter skadet glass (B) Ekstra vedlikehold avhengig av vannkvalitet Kameraglasset vaskes automatisk med vann under operasjonen. Noen vanntyper kan in visse tilfeller lage et tynt belegg kalk eller urenheter. Hvis dette skjer, kan kameravinduet bare vaskes med syreholdige vaskemidler eller ved hjelp av et barberblad. Se prosedyren nedenfor. Merk! Syrebaserte løsninger som kommer inn i endeeffektoren, vil skade endeeffektoren innvendig. Bruk ikke vaskemiddel på kamerasvampen. Prosedyren nedenfor bør ikke utføres daglig, bare ved behov. Advarsel! Bruk ikke høytrykksspylere eller liknende når du skal vaske kameraglasset. Merk! Bruk ikke børster til daglig vasking av kameraglasset da det kan skade glasspakningen , Versjon (228)

150 Brukervedlikehold Advarsel! Hvis det brukes et syreholdig vaskemiddel, må du følge produsentens sikkerhetsforanstaltninger. Advarsel! Syreholdige løsninger er etsende. Bruk vernebriller og vernehansker. Advarsel! Spray ikke syreholdige løsninger på kamerafronten. Dette vil eksponere hele kamerahuset, og løsningen vil også komme inn i endeeffektoren. Rengjør med syreholdig vaskemiddel 1. Roter armen slik at kameraet er opp ned under vaskeprosedyren. Dette er for å beskytte endeeffektoren. 2. Bruk en svært liten mengde syreholdig vaskemiddel i konsentrert form på en myk klut, og gni det bare på glassdelen og ikke på aluminiumsflatene. Anbefalt type: Cidmax. DeLaval tar intet ansvar for bruken av andre vaskemidler som ikke har samme egenskaper og spesifikasjon. 3. Skyl kamerahuset grundig for å fjerne vaskemiddelet. Hvis belegget ikke går bort med det syreholdige vaskemiddelet, kan du gå forsiktig over med et barberblad. Pass på så du ikke lager riper i glasset! , Versjon (228)

151 Brukervedlikehold 3.7 Vasking av fôringsmodul Advarsel! Pass på så ingen kroppsdeler kommer mellom bakplaten og bakgavlen, mellom krybbestøtten og frontgavlen. Du kan bli alvorlig skadet Porsjonerer 2 Krybbe 3 Transponderantenne (kun under bruk av B- transpondere) 4 Trakt Merk! Bruk en spesialbørste for fôringsmodulen for å unngå bakteriespredning. Sett servicebryteren i servicemodus. Drei porsjonereren slik at den når trakten. Hvis det er to porsjonerere, må den ene løsnes og fjernes. Åpne fôringsrørlokket ved å trykke følgende knapper på berøringsskjermen: VMS > Båskontroll > Ekstra båskontroll > Åpen , Versjon (228)

152 Brukervedlikehold A B C A B C Fôringsrør Fôringsslange lokk Spyl vann i trakten, gjennom fôringsrøret og fôringsslangen, og ned i krybben. Bruk ikke høytrykksvasker. Bruk en børste i trakten og krybben om nødvendig. Vask kantene grundig. En uren krybbe fører til bakterievekst og kan gjøre kuene syke og uvillige til å gå inn i stasjonen. For å hindre at mold og fôr klumper seg sammen, bør du tørrblåse fôringsrøret, fôringsslangen og lokket med trykkluft. Tørk trakten og krybben med en tørr duk. Sett på den andre porsjonereren igjen, og fest den. Lukk fôringsrørlokket ved å trykke følgende knapper på berøringsskjermen: VMS > Båskontroll > Ekstra båskontroll > Lukk Sett servicebryteren i driftsmodus , Versjon (228)

153 Brukervedlikehold Vasking av stall og gulv Bakplate 2 Bakgavl 3 Frontgavl 4 Krybbestøtte 5 Porsjonerer Advarsel! Legg aldri hender, armer, fingre eller hodet mellom bakplaten og bakgavlen, mellom krybbestøtten og frontgavlen eller mellom rennen og dosereren. Du kan bli alvorlig skadet , Versjon (228)

154 Brukervedlikehold 1 Vask alle deler som har vært i kontakt med kuene, slik som portene (1), gulvmattene (2) og den nedre bjelken. Bruk vann, et mildt vaskemiddel og en børste. Vask bakplaten med en vannslange eller en børste om nødvendig. Merk! Bruk en spesialbørste for bakplaten for å unngå bakteriespredning. Vask/spyl gulvet og gulvmattene i og rundt melkestasjonen Endre melkefilteret, enkelt filter Filteret bør skiftes ut før hver VMS-systemvask. Anbefalt vaskeintervall er 3 ganger pr. dag. Advarsel! Skift aldri melkefilter når det pågår vasking av systemet! Du kan gjøre klar melkestasjonen for utskifting av melkefilterenhet ved å trykke på en knapp koplet til MRC , Versjon (228)

155 Brukervedlikehold A 2 1, 9 B A B Knapp for utskifting av melkefilter Melkeromskontroller 1. Trykk inn knappen for filterutskifting (A). Lampen i knappen lyser permanent hvis det er OK å skifte filter. Hvis ikke, blinker lampen. Det siste er tilfellet hvis en melkestasjon pumper melk eller er i en vaskepro , Versjon (228)

156 Brukervedlikehold sess. I så fall venter du til prosessen er fullført. Alle melkestasjoner tømmer nå melken til tanken og stenger tankventilen. Systemet er nå klargjort for filterutskifting. 2. Fjern låsemutteren, og dra i håndtaket for å ta ut innmaten. 3. Kontroller de innvendige delene for smuss. Vask enheten hvis det kreves. 4. Dra i håndtaket for å ta ut styrestangen med filteret fra fjæren. 5. Ta den gamle filtersokken av styrestangen. 6. Skru en ny filtersokk på styrestangen, og dra den opp på hylsen. 7. Sett inn styrestangen med filtersokk inn i fjæren. 8. Sett innmaten inn i filterenheten, og sett på låsemutteren igjen. 9. Trykk på knappen igjen slik at den utløses og kommer ut Bytte av melkefilter, dobbelt filter Advarsel! Bruk hansker når melkefilteret skal byttes p.g.a rengjøringsmiddel i filterhuset , Versjon (228)

157 Brukervedlikehold Filterne i dobbeltfilteret virker en av gangen. Melket fra pumpeledningen er rettet mot en av filterene og retningen byttes på i løpet av systemrengjøring Kontrollpanelet viser når det er på tide å bytte filter og hvilket filter som skal skiftes ved et blinkende grønt lys. Venstre knott (1) betyr at venstre filter burde endres og høyre bryter (2) betyr at høyre filter skal byttes. Når lampen i midten (A) viser et rødt lys er rengjøring i gang og bytte av melkefilter er ikke tillatt. 1 2 Advarsel! Skift aldri melkefilter når det pågår vasking av systemet! A , Versjon (228)

158 Brukervedlikehold A B Vasketid Utskiftningstid B A B 1 Klokken i illustrasjonen viser tanken bak dobbeltfilteret. Melkefilteret kan skiftes ut når som helst i løpet av utskiftingstiden. Det betyr at tre utskiftinger i løpet av 24 timer ikke nødvendigvis må utføres med jevne mellomrom, men kan utføres når det passer best. For eksempel, hvis melkefiltre byttes før og etter en systemrengjøring og så igjen etter neste rengjøring, er det ikke nødvendig med bytte ved tredje systemrengjøring. 1 A B A 1. Endre filter 1 i løpet av byttetid B1 2. Endre filter 2 i løpet av byttetid B2 3. Endre filter 1 i løpet av byttetid B Under systemrengjøring rettes væsken for forskylling gjennom det filteret som nettop ble brukt. Litt av rengjøringsmiddelet rettes også gjennom filteret før middelet rettes mot det andre filteret. Ved å sende forskyllingsvannet og vaskemiddelet gjennom det filteret som er brukt vil det holde seg ferskt, selv om det ikke byttes før det har gått noen timer Hvordan melkefilter byttes Når en bryter lyser grønt, drei bryteren og bytt ut melkefilteret (se Ä Kapittel 3.9 "Endre melkefilteret, enkelt filter" på side 154"). Drei bryteren tilbake etter utskiftingen, og lampen vil igjen lyse vedvarende. Hvis bryteren ikke settes tilbake i normal posisjon vil det gå av en alarm etter 15 minutter. Hvis en rengjøring starter med en bryter i feil posisjon, vil MS fortsette å rengjøre og å melke med det gamle filteret. Melkefilteret er ikke byttet ut Hvis et melkefilter ikke skiftes før neste systemrengjøring, vil lampen fortsette å blinke og melken vil fortsette å gå igjennom filteret som allerede er i bruk. Når det brukte melkefilteret skiftes ut vil systemet skifte til det filteret ved neste systemrengjøring , Versjon (228)

159 Brukervedlikehold 4 Ukentlig vedlikehold 4.1 Melkefilterenhet: vaske innvendige deler Ta ut og vask følgende deler for hånd: Låsemutteren. Styrestangen og da spesielt lokket. Fjæren Vasking av kuregistreringssensorer For å unngå stoppalarm bør du tørke godt av kuregistreringssensoren (A) oppå stasjonen ved hjelp av et rent håndkle eller klut. Det kan samle seg støv på sensoren, noe som vil svekke registreringen Fig. 22: Kusøkersensoren på den øvre stangen , Versjon (228)

160 Brukervedlikehold Hvis systemet bruker en smart selekteringsport, utfører du den samme prosedyren for alle fotoceller på porten Fig. 23: Smart-gate Kontroll av speneklargjøringsmodul 1. På berøringsskjermen trykker du først på VMS meny og deretter på Spenevaskeinnretning knappen. 2. Trykk knappen Frigør vaskeinnretning, trekk deretter ut speneklargjøringskoppen. 3. Trykk på Start vaskekopp-knappen for å starte speneklargjøringen. 4. Sett tommelen inni koppen. Kontroller deretter følgende: At det er vakuum inni koppen. Hvis vakuumet er svært svakt, kan slangen være ødelagt. At det kommer vann ut gjennom de fire dyseradene inni koppen. Vannet veksler mellom to rader om gangen med et intervall på to ganger pr. sekund. Vanntemperaturen som vises på skjermen er omtrent 30 C. 5. Kjør prosessen på nytt flere ganger slik at vanntemperaturen kan stabilisere seg. 6. Når kontrollen er utført, trykker du på knappen Trekk tilbake vaskeinnretning for å trekke tilbake speneklargjøringskoppen , Versjon (228)

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2007

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2007 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2007-0806 - Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under

Detaljer

DeLaval frivillig melkesystem VMS 2014 Instruksjonsbok

DeLaval frivillig melkesystem VMS 2014 Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS 2014 Instruksjonsbok 87224334 2014-12-10, Versjon 2 Opprinnelig instruksjon Innholdsfortegnelse Erklæring om overensstemmelse med EU-standarder - DeLaval frivillig melkesystem

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkestasjon VMS modell 2011

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkestasjon VMS modell 2011 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkestasjon VMS modell 2011 V_112683-1011 - Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2006

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2006 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2006-0806 - Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004 Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under drift...

Detaljer

Instruksjonsbok Frivillig melkesystem ver 2.3.1

Instruksjonsbok Frivillig melkesystem ver 2.3.1 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok Frivillig melkesystem ver 2.3.1 Innholdsfortegnelse Frivillig melkesystem... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under drift... 3 Fôringsmodul... 8

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

Brukerveiledning. PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer

Brukerveiledning. PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer Brukerveiledning PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer Gratulerer med valget av kvalitet og presisjon fra METTLER TOLEDO. Korrekt bruk av ditt nye utstyr i samsvar med denne Brukerveiledningen og regelmessig

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

MBM Domina 900. Vannbadtopp

MBM Domina 900. Vannbadtopp MBM Domina 900 EBM49T EBM99T Vannbadtopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 11 1. Tekniske data. 12 1.1 El. Vannbadtopp Domina 900... 12 1.2 Teknisk karakteristikk... 12 2. Installasjons

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Essence. Bruksanvisning

Essence. Bruksanvisning Essence Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhet 2 1.1 Sikkerhetsrisikoer 2 1.2 Sikkerhet og advarsler 2 1.3 og direktiver 2 2 Beskrivelse av automaten 3 2.1 Generelt 3 2.2 Maskinens innside og

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

for deg som prioriterer hygiene Installasjonsveiledning for Palma Vita design produksjon levering montering service resirkulering

for deg som prioriterer hygiene Installasjonsveiledning for Palma Vita design produksjon levering montering service resirkulering for deg som prioriterer hygiene Installasjonsveiledning for Palma Vita design produksjon levering montering service resirkulering elektriker tjenester Elektrisk installasjon må utføres i samsvar med forskrifter

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender: Bestillingsnr.: 1151100 - HMS art. nr. 149663 INNHOLDSFORTEGNELSE Readable III bladvender... 1 1. Deler til Readable...

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Force Feedback Race Master

Force Feedback Race Master Force Feedback Race Master Brukermanual Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 N Bruksanvisning

Detaljer

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Bonviva Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700 Montering, bruk og vedlikehold CE-SAMSVARSERKLÆRING GIULIANO S.r.l. - Via Guerrieri, 6-42015 Correggio (RE) ITALIA erklærer

Detaljer

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel Vedlikeholdsmanual Tørketrommel T5190LE Type N1190.. Originalanvisninger 438 9098-10/NO 2015.09.14 Innhold Innhold 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedlikehold...6 3.1 Rengjør lofiltrene...6 3.2 Spesialfilter...6

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

BRUKSANVISNING (Touchscreen)

BRUKSANVISNING (Touchscreen) BRUKSANVISNING (Touchscreen) U_NO Din forhandler Rev. 111003 1. INNHOLDSFORTEGNELSE. CQube Touchscreen 1. Innholdsfortegnelse side 2 2. Generelt / Beskrivelse: 3 3. Driftsmodus 4 4. Energisparemodus 5

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 2 INNHOLDSFORTEGNELSE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Bruksanvisning GEMINI R

Bruksanvisning GEMINI R Bruksanvisning GEMINI R 060999-10 02.09.2011 Generell informasjon Om sikkerhet Dokumentasjon Gjør deg kjent med denne bruksanvisningen og alle sikkerhetshenvisninger og informasjoner før du begynner å

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer