Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkestasjon VMS modell 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkestasjon VMS modell 2011"

Transkript

1 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkestasjon VMS modell 2011 V_

2

3 Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under drift... 4 Vasking av stall og gulv... 8 Laserstråling... 9 Sikkerhet under vedlikehold og service Plassering av advarselsetiketter Advarselsmerke som skal settes på alle dører til VMS-rommet: Standarder for Nord-Amerika Generell beskrivelse Innledning Sikkerhetsegenskaper Universalarm Kameraenhet Magasin Melkemodul Speneklargjøringsmodul Stall og porter Hydraulikkpumpeenhet Vaskeenhet Power Box Elektrisk boks Fôringsmodul Servicebryter Berøringsskjerm Styring og overvåking Datakommunikasjon og VMS behandlingsprogramvaren Flere systemer Etablere kommunikasjon Integrasjon med systemkontroll... 43

4 Feilregistrering og fjerntilgang Databasebehandling Produktdata Transport av VMS Transport av en melkestasjon uten emballasje Drift Berøringsskjermen, beskrivelse og funksjon Feltet på toppen Sikkerhetsbryter og robotarmens hastighet (B) Automatisk og manuell modus (C) VMS meny (D) Bunnrekken Når en alarm oppstår Velg språk og enhetssystem Generelle råd for drift av VMS Nødstopp Stoppe universalarmen Restart melkestasjonen etter en nødstopp eller strømstans Starte melkestasjonen for automatisk drift Slå av melkestasjonen Tømme sluttenheten og skylle melkerørene Arbeid i automodus For å unngå vanskeligheter Melking i manuell modus Når melke manuelt Start melkestasjonen Identifisering av kua Vask spenene Melk kuen Hold melkeslangene Etter behandling... 73

5 Stall- og fôringsfunksjoner Slå av trykkluften til portene Diverse oppgaver Virker med melkekøen Parkere universalarmen Sette universalarmen i servicemodus Starte den hydrauliske pumpeenheten etter oljetemperatur-, oljenivåeller motorbeskyttelsesalarm Slå av den hydrauliske pumpeenheten Trykkavlaste hydraulikksystemet Tilbakestille motorvern og styresikring Deaktivering av ventilfølere Tanktømming Tanktømmingsprosess FCC Alternativer Tanktømming FCC: melking stoppes umiddelbart Tanktømming FCC: melkingen fortsetter et par minutter Tanktømming: tanksystemer fra andre produsenter Tanktømmingsprosess: VMS/IN kjølesystemer Tanktømming: DeLaval lagringstanker Tanktømming: lagringstanker fra andre produsenter For å introdusere en ny ku i systemet Arbeide med styrespake Sikkerhetstiltak før du styrer melkestasjonen med styrespaken Hente- og startposisjoner Generelt prinsipp Fastsette alle speneposisjoner samtidig Fastsette enkelte speneposisjoner Ku som kommer tilbake etter kalving Verifisere speneposisjonene Søke etter spener Opplæring VMS (Maskinvare)

6 Fastsette posisjonene til alle spenekoppene samtidig Fastsette posisjonene til enkelte spenekopper Fastsette posisjonen til speneklargjøringskoppen Fastsette posisjonen til kameravaskeren (svamp) Fjerning av smart spenekopp VMS-vasking Drift Innhold Generelle råd for hvordan man oppnår gode vaskeresultater Vannkvalitet Vaskemiddelforbruk og -konsentrasjon Vanntemperatur Varmtvannsforsyning Vaskemidler og dosering Vaskeplan (alkalisk) Veksle mellom syreholdig og alkalisk vaskemiddel Holdbarhet for vaskemidler Doseringsparametere Vedlikehold og kalibrering Starte vasking eller skylling fra berøringsskjermen Starte vasking og skylling manuelt Vise progressen til en vaskeprosess DeLaval frivillig melkesystem VMS Vedlikehold Introduksjon Daglig sjekkliste Generell ytelse Behandlingsprogramvare Vakuumpumpe Atlas Copco SF4 fullfunksjons kompressor Hydraulikkpumpeenhet

7 Vaskemiddel Daglig vedlikehold Vaskeutstyr Sikkerhetsforberedelser Vasking av magasin, spenekopper og melkeslanger Vasking av speneklargjøringskopp Vasking av endeeffektor Rengjøring av vindu for spenelokaliseringssensor Vasking av fôringsmodul Vasking av stall og gulv Endre melkefilteret, enkelt filter Bytte av melkefilter, dobbelt filter Hvordan melkefilter byttes Ukentlig vedlikehold Melkefilterenhet: vaske innvendige deler Vasking av kuregistreringssensorer Kontroll av speneklargjøringsmodul Kontroll av oljeresirkuleringssystem (ORS) Vedlikehold hver tredje uke Utskifting av spenegummier Kontroll av oljeresirkuleringssystem (ORS) Månedlig vedlikehold Utskifting av fleksible dobbeltslanger Kontroll av universalarm Kontroll av Atlas Copco SF4 fullfunksjons kompressor Vakuumpumpe: DeLaval DVP-F Vedlikehold annenhver måned Fjerne hår fra jur Årlig vedlikehold Utskifting av hydraulikkpumpens oljefilter Smøring av hengsler på portene

8 Melkekjøling Vedlikeholdsplan: et sammendrag Prøvemelkuttaker Drift Om å ta melkeprøver Ta melkeprøver Koble til prøvemelkuttakeren Starte en prøveuttakssekvens Stoppe en prøveuttakssekvens Vedlikehold Om å utføre vedlikehold Manuell vasking Ekstra vedlikehold Skifte ut slanger DeLaval online celleteller OCC Drift Innledning Tilkoplinger Brukergrensesnitt Behandlingsprogramvare Berøringsskjerm Vedlikehold DeLaval frivillig melkesystem VMS Problemløsing Introduksjon Alarmer Feilkoder Alarmtyper Betydning og handlinger

9 Erklæring om overensstemmelse med EU-standarder Navn på produkt: DeLaval frivillig melkesystem VMS Type: VMS melkestasjon høyre (artnr til 88) VMS melkestasjon venstre (artnr til 88) Serienumre Rapport Nr. Produktet er i overensstemmelse med følgende direktiver: Maskindirektiv 2006/42/EF Elektromagnetisk komatibilitetsdirektiv /108/EF Harmoniserte standarder som er brukt: EN :2006 EN :2009 EN :2003 EN :2003 EN :2005 EN :2007 Andre tekniske standarder og spesifikasjoner som er brukt? Ingen Dato: , Plass: Tumba Signert: Kontakt: Jonas Hällman P.O. Box 39 SE TUMBA Sverige Navn: Stilling: Avdelning: Andrew Turner Visepresident BA Capital Goods Produsentens navn og adresse: DeLaval International AB P.O. Box 39 SE TUMBA Sverige 1(220)

10 2(220)

11 Sikkerhetstiltak DeLaval frivillig melkesystem VMS Advarsel: Uautoriserte endringer av VMS-melkestasjonen kan gjøre sikkerhetsgodkjenninger og sertifiseringer ugyldige. Sikkerhetstiltak Advarsler Advarsler gir viktig informasjon om hvordan du kan unngå feil eller farlig bruk av utstyr, maskiner eller programvare. Listen nedenfor viser de ulike typene som brukes i denne håndboken: Fare: Viser til umiddelbar og høy risiko. Hvis instruksjonene ikke følges, kan det sette liv og helse på spill. Advarsel: Viser til en potensiell men alvorlig fare. Hvis instruksjonene ikke følges, kan det sette liv og helse på spill. Forsiktig: Viser til en begrenset risiko. Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til mindre personskader eller skader på eiendom. Merk: Skal rette oppmerksomheten mot viktige punkter i teksten. Følgende symboler brukes i denne håndboken: Fare Risiko for skade på utstyr Fare for elektrisk støt Risiko for laserstråling 3(220)

12 Sikkerhetstiltak Klemfare Varm overflate Klemfare Fare for etsende kjemikalier Sklifare Fare for å falle ned i melkegrav Merk: For å sikre en trygg og riktig bruk av VMS må du lese håndboken før du tar i bruk VMS. Sikkerhet under drift Forbudt: Uautorisert personell har ikke tilgang til VMS-rommet, med mindre de er under tilsyn av autorisert personell. Advarsel: VMS-systemet må kun betjenes av personale opplært av DeLaval. Dette gjelder alle deler av systemet. 4(220)

13 Sikkerhetstiltak Advarsel: Området innenfor de stiplede linjene er arbeidsområdet for melkestasjonen. Dette området er ikke trygt når melkestasjonen er i bruk, spesielt i automatisk modus. Ikke opphold deg i dette området lenger enn nødvendig. Merk: Gulvmerking angir arbeidsområdet til universalarmen. Advarsel: Når du trykker nødstopp, vil restenergien i flerfunksjonsarmen la den fortsette bevegelsen videre i inntil en meter. Flerfunksjonsarmen vil stoppes helt etter omtrent ett sekund. 5(220)

14 Sikkerhetstiltak Advarsel: For å unngå faren for å bli skadet av bevegelige deler på melkestasjonen, må du alltid sette servicebryteren i servicemodus før du går inn i arbeidsområdet til melkestasjonen. Advarsel: Fare for å falle ned i melkegrav (hvis til stede). Advarsel: Ingen må oppholde seg i arbeidsområdet til universalarmen lenger enn nødvendig. Hvis du må utføre arbeid innenfor arbeidsområdet til armen, f.eks. sette på spenekopper for hånd eller sjekke jurhelsen, må du alltid sette servicebryteren i servicemodus og parkere armen. Du øker sikkerheten ved å deaktivere universalarmen. Advarsel: Ingen må oppholde seg i arbeidsområdet til portene. De kan bevege seg uten forvarsel, og du kan da bli truffet eller klemt. Sett alltid servicebryteren i servicemodus hvis du må arbeide i nærheten av portene. 6(220)

15 Sikkerhetstiltak Advarsel: Ingen kroppsdeler må komme mellom universalarmen og magasinet når melkestasjonen er i drift. Du kan bli alvorlig skadet. Advarsel: Hold avstand til universalarmen. Det er fare for å komme i klem mellom den nedre armen (A) og sylinderen (B). Hånden eller fingrene kan hekte seg fast og komme i klem. Advarsel: Hold avstand til vaskehylleområdet. Under backflush og vasking tiltes vaskehyllen oppover, og hender og fingre kan hekte seg fast og komme i klem. 7(220)

16 Sikkerhetstiltak 5 Vasking av stall og gulv 4 1 cd Advarsel: Legg aldri hender, armer, fingre eller hodet mellom bakplaten og bakgavlen, mellom krybbestøtten og frontgavlen eller mellom rennen og dosereren. Du kan få alvorlige skader. 1. Bakplate 2. Bakgavl 3. Frontgavl 4. Krybbestøtte 5. Porsjonerer Advarsel: Pass på så ingen kroppsdeler kommer inn i melkestasjonen når det er en ku i melkestasjonen. Du kan bli alvorlig skadet. 8(220)

17 Sikkerhetstiltak Advarsel: Portene styres automatisk. Gå aldri inn i melkestasjonen uten å ha satt servicebryteren i servicemodus. Forsiktig: Vær forsiktig så du ikke slår hodet i overkonstruksjonen når du arbeider i melkestasjonen. Advarsel: Hold alltid gulvet rent rundt melkestasjonen. Et glatt gulv utgjør en sikkerhetsfare. Advarsel: Pass på at hver ku får den tiden den trenger til å bli vant til melkestasjonen. Et presset tidsskjema kan gjøre at kua får panikk under melkingen, noe som kan føre til skader. Forsiktig: Maks lydnivå 77 db(a). CAUTION - LASER RADIATION Do not stare into the beam or view directly with optical instruments Class 2M Laser product Laserstråling Forsiktig: Laserstråling. Se ikke inn i laserstrålen. 9(220)

18 Sikkerhetstiltak Laserne (1) brukes under prosedyrene som er oppgitt nedenfor. Kontrollene som er forbundet med prosedyrene, utføres på berøringsskjermen, som refereres til vinduer og knapper. Navnet på vinduene står med kursiv, navnet på knappene med fet skrift. Laserne brukes: Når universalarmen setter på kopper. Dette gjelder både automatisk og manuell modus. Klargjør kuen for melking: Vask spener; Spenepåsett og melking: Sett på kopper auto. Disse knappene brukes bare i manuell modus. Ved fastsettelse av speneposisjoner. Robotlæring: Lær alle speneposisjoner, Lær spenepos, Autolæring. Ved bekreftelse av speneposisjoner og testing av at armen kan finne spenene. Robotkontroll: Test startposisjoner, Sett på uten kopper. Ved testing av laserne. Robotservice: Hovedlaser, Spenelaser. Ved testing av div. koder 55 (aktiverer de to laserlinjene) og 66 (restarter kameraenheten). Teste div. koder: VMS > Robotservice > Test div. Når du skal bruke kamerabildemenyen til å vise et bilde av hva kameraenheten ser. Kamerabildemeny: VMS > Robotkontroll > Analyser bilde. Når du starter melkestasjonen ved å trykke på Start-knappen (I) på Av/på-boksen etter en nødstopp. Under vedlikehold og reparasjon: Når du kopler strømmen til kameraenheten igjen. Merk: Det er ikke tillatt å demontere laserne. Merk: Laserne kan ikke justeres på stedet. Advarsel: Bruk av kontroller, justeringer eller utføring av andre prosedyrer enn de som er spesifisert her, kan føre til farlig stråling. 10(220)

19 Sikkerhetstiltak cd Sikkerhet under vedlikehold og service Advarsel: Service skal bare utføres av personale med riktig opplæring og tillatelse. Dette gjelder for alle delene av systemet. Fare: Slå alltid av melkestasjonen og strømforsyningen (ved å dreie hovedbryteren (1) mot klokken) før du utfører service eller reparasjon på det elektriske anlegget. Bruk egnede lockout-/tagout-prosedyrer for å sørge for at strømmen ikke skrus på uten at du er klar over det. Merk: Bruk berøringsskjermen til å slå av melkestasjonen Programmene som utføres i melkestasjonen vil da avsluttes på korrekt måte. Advarsel: For å unngå faren for å bli skadet av bevegelige deler på melkestasjonen, må du alltid sette servicebryteren i servicemodus før du går inn i arbeidsområdet til melkestasjonen. Når du vrir bryteren slik at den peker på fastnøkkelen, går melkestasjonen fra driftsmodus til servicemodus. 11(220)

20 Sikkerhetstiltak Advarsel: Slå alltid av hovedventilen (1) for lufttilførselen til melkestasjonen før du utfører service eller reparasjoner. Bildet under viser deler av øvre bjelke. Merk: Universalarmen kan fortsatt beveges selv om lufttilførselen er slått av. - Hvis servicebryteren er i arbeidsmodus. - Hvis servicebryteren er i servicemodus og du trykker på dødmannsknappen og en eller annen operasjon er startet. 12(220)

21 Sikkerhetstiltak 2 Advarsel: VMS-systemet inneholder én hydraulikkakkumulator (!) på den øvre delen av armen (brakett). Merk at universalarmen kan beveges selv om den hydrauliske pumpeenheten (2) er slått av. Slå av den hydrauliske pumpeenheten og reduser trykket i akkumulatoren på armen før service eller reparasjoner gjøres. 1 cd29802 Advarsel: Du øker sikkerheten ved å deaktivere universalarmen. Sett alltid servicebryteren i servicemodus når du vasker utvendig eller gjør annet vedlikeholdsarbeid, f.eks. skifter ut spenegummier. 13(220)

22 Sikkerhetstiltak 3 1 Advarsel: Vær forsiktig når du vasker endeeffektoren (3). Den nedre armen (2) har sin egen lufttilførsel og delene dens kan bevege seg selv om armen er deaktivert og det hydrauliske systemet er trykkavlastet. Slå av hovedlufttilførselen for å deaktivere de nedre armdelene. 1. Sylindere 2. Nedre arm 3. Endeeffektor cd Advarsel: Vaskemidlene inneholder etsende kjemikalier. Vær svært forsiktig når du håndterer etsende kjemikalier. Bruk vernebriller og vernehansker. Advarsel: Universalarmen drives av hydraulikkolje. Unngå hudkontakt når du håndterer olje. Overdreven kontakt med oljen kan forårsake alvorlige hudskader. Bruk vernehansker. Oppbevares utilgjengelig for barn og dyr. Advarsel: Kast brukt olje på riktig måte. Sikkerhetsinformasjon er tilgjengelig ved forespørsel. Spør din DeLaval servicetekniker. 14(220)

23 Sikkerhetstiltak Merk: Melkestasjonen skal vaskes utvendig tre ganger daglig. Skitt, støv og fôrrester kan tiltrekke bakterier og insekter. Deler som trenger spesielt tilsyn er krybben, bakplaten, spenekoppene og speneforberedelseskoppen. Advarsel: Selv om stasjonen er i manuell modus, må du være forsiktig når du rengjør bevegelige deler, så som fôringsmodulen, bakplaten, magasinet og portene. Du kan få alvorlige skader. Advarsel: Du må aldri bruke fingrene når du utfører ekstern rengjøring på VMS-systemet, for eksempel når du rengjør membranventilene (vist til venstre) ved oppbevaringstanken(e) og melkestasjonen. Bruk en børste i stedet, for å unngå a skade fingrene eller huden med rengjøringsmidlene. Advarsel: Vasketankene blir varme under vaskingen. Kjøl ned før service. Forsiktig: Gå aldri fra høygafler, koster eller andre verktøy som ligger inntil portene eller universalarmen. Det vil hindre disse delene i å bevege seg normalt og kan føre til skader på mennesker og dyr, så vel som mekanisk skade på melkestasjonen. 15(220)

24 Sikkerhetstiltak Forsiktig: Ikke bruk spraybokser som inneholder insektmidler i nærheten av melkestasjonen. Dette vil skade de delene som er laget av plast, så som slangene for komprimert luft. Forsiktig: Bruk aldri høytrykksspyler når du skal vaske melkestasjonen. Forsiktig: En vanlig vannslange kan brukes når man rengjør melkestasjonen. Den må imidlertid brukes med forsiktighet. Ikke spyl vann direkte på den elektriske boksen og visse deler av universalarmen (se bildet). Sørg for at den elektriske boksens deksel er på i løpet av rengjøringsprosedyren. Melkestasjonen er klassifisert som IP55. 16(220)

25 Sikkerhetstiltak Forsiktig: Unngå bruk av rengjøringskjemikalier ved rengjøring av visse deler av universalarmen, som f.eks. sylindere, akkumulator, ventilhode osv. Dette kan skape korrosjon eller skade gummien eller plastdelene. Bruk bare svamp til rengjøring av armen. cd29802 Forsiktig: Ikke la modulene eller deler som inneholder elektriske komponenter stå åpne etter vedlikehold eller servicearbeid. Dette gjelder spesielt for den elektriske boksen, men også for den øvre bjelken og melkemodulen. Legg på dekslene for å forhindre støv og smuss i å forårsake funksjonsfeil. cd29901 Melkestasjonen er klassifisert som IP55 når alle dekslene er på plass. Plassering av advarselsetiketter Dette avsnittet beskriver hvor advarselsetikettene er plassert på melkestasjonen. En etikett må erstattes hvis den faller av. Av sikkerhetsårsaker må alle etiketter holdes rene og lesbare. 17(220)

26 Sikkerhetstiltak WARNING Multi Hazard area WARNING 1. Advarsel: Farlig område. Se advarsler bak dekselet Hold deg utenfor arbeidsområdet Kun for opplært personale Fjernbetjent/automatisk start 2. Advarsel: Klempunkt. CAUTION 3. Forsiktig: Laserstråling. WARNING 4. Advarsel: Klemfare. 18(220)

27 th DeLaval frivillig melkesystem VMS Sikkerhetstiltak WARNING 5. Advarsel: Systemet har akkumulator. Slipp ut trykket før service. WARNING Hot surface - Allow to cool before service 6. Advarsel: Varm overflate. Kjøl ned før service. WARNING Corrosive chemicals 7. Advarsel: Etsende kjemikalier. TM DeLaval VMS Safety precautions Read the manual. WARNING - pinch point Pinch/Squeeze risk, when working inside the restricted area marked by the black and yellow lines. Pinch risk between movable cleaning shelf on the Magazine. Pinch risk in feeding ans manure equipment. Pinch risk in the milk-control valbes when cleaning. Pinch risk at the junction between the lower and the upper arm. WARNING - Hot surface The cleaner containers get hot during cleaning. WARNING - Squeeze risk Squeeze risk between arm and the Magazine. Squeeze risk by automatic gates WARNING - Corrosive chemicals WARNING - System contains accumulator, Depressurize system before maintanance CAUTION - Floor slippery when wet CAUTION - Risk of falling into pit (if present) PROHIBITED - Unauthorized personnel not allowed within the VMS room, unless supervised by authorized personnel. CAUTION - Laser radiation. Do not stare into beam or view with optical instruments. Laser class 1, IEC Edition 1.2, Complies with FDA CFR with the exeption for deviations pursuant to laser notice no. 50 dated July Sikkerhetstiltak: En oversikt over advarselsetikettene. Advarselsetikettene for de ulike posisjonene er vist i én liste. Den inneholder imidlertid fire ekstra advarselsskilter samt informasjon om laserklassen. De ekstra skiltene i listen er som følger: Les håndboken. Forsiktig: Vått gulv kan være glatt. Forsiktig: Fare for å falle ned i melkegrav (hvis til stede). Forbudt: Uautorisert personell har ikke tilgang til VMS-rommet, med mindre de er under tilsyn av autorisert personell. Forsiktig: Laserstråling. Se ikke inn i laserstrålen. Laserprodukt i klasse 2. Bølgelengde 655 µm. Optisk utgangseffekt <15 mw. IEC versjon Overholder FDA CFR med unntak av avvik iht. lasermerknad nr. 50 fra 26. juli (220)

28 Sikkerhetstiltak CAUTION 9. Forsiktig: Laserstråling. CAUTION - LASER RADIATION Do not stare into the beam or view directly with optical instruments Class 2M Laser product 10. Forsiktig: Laserstråling. Se ikke inn i laserstrålen. Laserprodukt i klasse 2. PROHIBITED Advarselsmerke som skal settes på alle dører til VMS-rommet: Forbudt: Uautorisert personell har ikke tilgang til VMS-rommet, med mindre de er under tilsyn av autorisert personell. 20(220)

29 Sikkerhetstiltak Standarder for Nord-Amerika gjelder for Nord-Amerika: Standarder som gjelder VMS melkestasjon Roboter og Robotutstyr UL 1740, tredje utgave, datert 7. desember, 2007 Industriroboter og robotsystemer - sikkerhetskrav, RIA R Industriroboter og robotsystemer - generelle sikkerhetskrav, CS-Z Konstruksjon og test av elektrisk utrustet maskinverktøy - CSA C22.2 Nr (Bekreftet på nytt i 2004) Elektriske standarder for industrimaskiner, ANSI/NFPA utgave, datert 17.august, 2006 Innkapsling av Elektrisk Utstyr, UL 50 ellevte utgave, datert 19. oktober, 1995, revidert 12. september, (220)

30 Sikkerhetstiltak 22(220)

31 Generell beskrivelse DeLaval frivillig melkesystem VMS Generell beskrivelse Innledning DeLaval Frivillig melkesystem (VMS) er en melkestasjon beregnet for automatisk melking av melkekyr i et løsdriftsfjøs. DeLaval frivillig melkestasjon VMS kan kun brukes av opplært personell. Dette kapitlet beskriver kort funksjonene til de viktigste komponentene i melkestasjonen. Det gir også en generell oversikt over datakommunikasjonen mellom melkestasjonen og PCen og hvordan de andre systemene (for eksempel systemkontroll) er integrert i VMS-systemet. 23(220)

32 Generell beskrivelse K G F I N M D A C E L J H B V_ Melkestasjonen består av følgende hoveddeler: A. Universalarm B. Kameraenhet C. Magasin D. Melkemodul E. Speneklargjøringsmodul F. Stall og porter G. Hydraulikkpumpeenhet H. Vaskeenhet I. Power Box J. Strømboks 24(220)

33 Generell beskrivelse K. Fôringsmodul L. Servicebryter M. Berøringsskjerm med nødknapp N. Nødknapp Sikkerhetsegenskaper To nødstoppknapper. Plasseringen til disse vises som M og N i bildene på melkestasjonen i seksjonen over. Gult varsellys på kontrollpanelet når du opererer i automatisk modus eller eksternt drevet Dødmannsbryter på styrespaken (joystick) Redusert hastighet når arbeid trenges utført i området ved robotarmen, melkestasjonen settes da til opplæringsmodus. 25(220)

34 Generell beskrivelse cd Universalarm 1. Brakett 2. Øvre arm 3. Nedre arm 4. Roteringsfunksjon 5. Endeeffektor 6. Kameraenhet 7. Sylindere Universalarmen utfører sju grunnleggende operasjoner under melking: Henter speneklargjøringskoppen fra utgangsposisjonen. Holder og flytter speneklargjøringskoppen til hver spene under speneklargjøringen før den slipper koppen. Hent spenekoppene fra magasinet. Lokalisering og gjenkjenning av spener. Setter på spenekoppene. Holder melkeslangene. Etterbehandling av spener. Armen drives av hydraulikksylindre og bruker to lasere og et kamera til å lokalisere spenene. Universalarmen består av sju hoveddeler: Brakett Øvre arm Nedre arm Tre hydrauliske sylindere Endeeffektor med griper Kameraenhet Roteringsutløser 26(220)

35 Generell beskrivelse cd CAUTION - LASER RADIATION Do not stare into the beam or view directly with optical instruments Class 2M Laser product 3 4 Kameraenhet Kameraenheten inneholder to lasere, et videokamera og elektronikk for bildebehandling. Kameraenheten er laget i rustfritt stål med et glassvindu. Den har en "gummihette" som skal beskytte mot skitt. Glassvinduet foran laserne og kameraet rengjøres ved hjelp av vann og trykkluft etter hver melking. Armen kan dessuten gni kameravinduet mot en kameravasker (svamp) med jevne mellomrom. Kameraenheten bør vaskes regelmessig for å sikre best mulig ytelse. Se kapitlet "DeLaval frivillig melkesystem VMS; Vedlikehold". 1: Kamera 2: Lasere 3: Tilførsel av trykkluft og vann som holder kameravinduet rent. 4: Gummihette cd (220)

36 Generell beskrivelse cd29808 B C D A Magasin Magasinet inneholder melkeslangene og spenekoppene. Hovedfunksjonen til magasinet er å slippe ut og trekke inn melkeslangene og spenekoppene ved riktige intervaller under melking. Magasinet inneholder også speneklargjøringsmodulen, som er beskrevet i avsnittet nedenfor. Magasinet inneholder følgende hovedkomponenter: A. Tilbaketrekkingssylindre B. Vaskehylle C. Speneklargjøringsmodul D. Spenekopper Tilbaketrekkingssylindre Tilbaketrekkingssylindrene brukes til å holde, slippe og trekke inn koppene og til å styre vaskehyllen. Vaskehylle Vaskehyllen brukes under melking, backflush og systemvask. Under drift går vaskehyllen mellom to posisjoner; én for melking og én for backflush og vasking. Speneklargjøringsmodul Se seksjonen speneklargjøringsmodul. Spenekopper En spenekopp omfatter koppen, spenegummien, en kort og fleksibel dobbeltslange og et koplingsstykke. Melkemodul Melkemodulen melker hver jurfjerdedel for seg. Melkeprosessen involverer overvåking av melkeflyten, måling av melkemengden, tilførsel av riktige vakuumnivåer i melkeslangen og initiering av spenekoppavtak på riktig tidspunkt. Følgende deler i melkemodulen er involvert i melkeprosessen: A. Avstengings- og regulatorventiler 28(220)

37 A 404 A 403 A 402 A 621 A 622 A 401 DeLaval frivillig melkesystem VMS Generell beskrivelse B. DeLaval melkemåler MM25 C. Kontrollboks D. Sluttenhet E. Melkepumpe F. Ventiler G. Vakuumtilførsel H. Pulsatorer I. Luftinntakshus J. Vakuumsensorer I J H C G B cd32648 A D E F 29(220)

38 Generell beskrivelse Avstengings- og regulatorventiler Disse ventilene styrer vakuumnivået i melkeslangen. Hvis vakuumnivået faller, vil avstengingsventilene umiddelbart blokkere vakuumtilførselen. DeLaval melkemåler MM25 Disse fire melkemålerne måler melkeflyten for å få melkemengden fra hvert jur. De måler også konduktivitetsnivået til melken. Kontrollboks Kontrollboksen inneholder elektronikk og styreventiler som styrer melke- og vaskeprosessene, vakuumet og distribuert I/U. Sluttenhet Melk blir oppsamlet i mottakeren før den transporteres til siste bestemmelsesstedet som vanligvis er lagertanken. Melkepumpe Melkepumpen pumper melken til lagringstanken etter at hver ku har blitt melket. Melkepumpen kan også utstyres med melkeprøveuttak for melkeprøver og DeLaval online celleteller OCC (begge er valgfritt ekstrautstyr). 30(220)

39 Generell beskrivelse Ventiler Spyleventilen (1) slipper komprimert luft inn i melkeledningen før systemrengjøringen startes. Den komprimerte luften skyver gjenværende melk i ledningen til tanken. Ventilen brukes også for å fjerne vann i ledningene etter en systemrengjøring. Det finnes et indikasjonshull på bunnen av ventilhuset. Hvis det lekker melk ut av hullet, indikerer dette en skadet o-ring i spyleventilen. De to membranventilene (2) styrer melken enten gjennom leveringsrøret (til lagringstanken) eller utskillingsrøret (til drenering eller melkespann). Det finnes et indikasjonshull på bunnen av hvert membranventilhus. Hvis det lekker melk fra dette hullet, indikerer dette en skade på ventilmembranen. cd Vakuumforsyning VMS er koplet til vakuumtilførselssystemet. I noen VMS-konfigurasjoner bruker opptil tre melkestasjoner den samme vakuumpumpen. Til å styre det maksimale vakuumforbruket i hver VMS er det installert en FRV-ventil i vakuumtilførselssystemet. Dette er for å sikre et tilstrekkelig vakuum til hver VMS. Pulsatorer Endrer vakuumnivået i spenekoppkammeret slik at spenegummien åpner og lukker seg. 31(220)

40 A 404 A 403 A 402 A 621 A 622 A 401 DeLaval frivillig melkesystem VMS Generell beskrivelse Luftinntakshus (1) 1 cd32648 Melkekanal Koplingsstykke Luftinntakskanal Fleksibel dobbeltslange Pulseringskanal Pulseringskanal Lufting Melkekanal Spenekopp Spenegummi Luft slippes inn gjennom luftinntakskanalen og inn i melkekanalen via luftingen. Luften trengs til å transportere melken til tanken. Luftinntakshullene er inni luftinntakshuset som er plassert på den nedre bjelken. Før luften går inn i luftslangene som er koplet til luftinntakskanalene på baksiden av 32(220)

41 Generell beskrivelse magasinet, filtreres den i luftefilteret. All luft i VMS-systemet filtreres før det tas i bruk. Luften føres deretter videre gjennom luftinntakskanalen til melkeslangen før den kommer til luftinntakshullet i koplingsstykket. Vakuumsensorer Vakuumsensorene er plassert på luftinntakshuset. Ved avspark vil sensorene umiddelbart registrere et vakuumtap. Det sendes et signal til avstengingsventilene, som stenger av vakuumet. 33(220)

42 A 404 A 403 A 402 A 621 A 622 A 401 DeLaval frivillig melkesystem VMS Generell beskrivelse Speneklargjøringsmodul Speneklargjøringen utføres av speneklargjøringsmodulen, som er en del av magasinet. Denne modulen utfører funksjoner som f.eks. å vaske spener, trekke ut prøvemelk og tørke spener. Modulen har en kopp som er spesialdesignet for disse oppgavene. Spillvannet og prøvemelken transporteres til spillvanntanken (1) i melkemodulen og blandes aldri med den utskilte melken. Speneklargjøringskopp cd29895 Speneklargjøringsmodul 1 cd (220)

43 Generell beskrivelse 4 Stall og porter Stallen består av delene: Bakgavl (1) Frontgavl (3) Øvre bjelke (4) Nedre bjelke (2) cd Portseksjon (1) Portstøtte (2) Sperrerammer 2 1 cd (220)

44 Generell beskrivelse 4 1 En kuregistreringssensor på den øvre bjelken registrerer kuen når hun går inn i stasjonen. Utgangsporten (3) har en transponderantenne (4) som identifiserer hver ku som går med transponder. Portene styres av to pneumatiske sylindre (1). 3 2 cd (220)

45 Generell beskrivelse 1 Hydraulikkpumpeenhet Hydraulikkpumpeenheten (1) er plassert på braketten til universalarmen. Den korte avstanden til universalarmen reduserer behovet for lange hydraulikkslanger. cd (220)

46 Generell beskrivelse 3 2 Vaskeenhet Vaskeenheten er integrert i melkestasjonen. Vaskemiddelpumpene (3) pumper vaskemidlene inn i trykktanken (2), der vaskemidlene blandes med varmt vann. Vaskemiddelpumpene trenger ikke kalibreres. En trykksensor (1), som står på sensorrøret, sikrer riktig dosering av vaskemidlene. Vedlikehold er begrenset til utskifting av vaskemiddelslangene på vaskemiddelpumpene. Illustrasjon: Vaskeenheten 1 VC_ Power Box Power Box er plassert i den øvre delen av skapet. Den inneholder et motorvern for hydraulikkpumpen og melkepumpen og en styresikring for interne viklinger og transformatorer. Elektrisk boks Melkestasjonen styres av programmer som kjøres i stasjonens datamaskin, som befinner seg i den elektriske boksen. 38(220)

47 Generell beskrivelse 1 Fôringsmodul Fôringsmodulen (1) består av to hoveddeler: Fôrporsjonerere Trau (2) cd Fôr fra porsjonererne (1) samles i en trakt (4), og en renne fører fôret fra trakten til krybben (2). Det kan installeres opptil fire porsjonerere med hvert sitt fôrstoff. På samme måte som utgangsporten har også krybben en transponderantenne (3) som identifiserer hver ku som går med transponder. Kuene identifiseres når de senker hodene for å få tilgang til fôret. Merk: For å oppnå fôringspresisjon, er det viktig å kalibrere fôrporsjonererne. Utfør en kalibrering ved regelmessige intervaller, og hver gang et nytt fôr er levert og skal tas i bruk. Kalibreringen utføres via berøringsskjermen. cd (220)

48 Generell beskrivelse Servicebryter Servicebryteren er en sikkerhetsinnretning som brukes når du må gå inn i arbeidsområdet til melkestasjonen. Du skifter da fra driftsmodus til servicemodus. Når servicebryteren peker skrått nedover, er melkestasjonen i driftsmodus. Når bryteren peker skrått oppover (se pil), er melkestasjonen i servicemodus. Enhver sekvens vil da stoppe, og de bevegelige delene er blokkert. Fjernstyring er ikke mulig. Delene kan imidlertid beveges gjennom manuelle kommandoer. Når du setter bryteren tilbake i driftsmodus, vil melkestasjonen være klar for drift igjen. Berøringsskjerm Melkestasjonens berøringsskjerm er en interaktiv skjerm hvor brukeren kan se informasjon og utføre oppgaver. Når stasjonen stilles i Automodus, kan informasjonen sees. I manuell modus kan oppgaver utføres. Fra berøringsskjermen kan du alltid stoppe roboten (avbryte roboten) og fôre en liten porsjon (fôrporsjon). Du kan også se vakuumnivået, hvilken ku melkes og om stasjonen står i automatisk eller manuell modus. 40(220)

49 Generell beskrivelse Midten på åpningsvinduet har fire/fem kategorier for de fleste fellesoppgavene. Den omhandler for eksempel melke/rengjøringsprosesser som er i gang, plasseringer av inngangs- og utgangsgrinder. (Merk at den femte kategorien Cows for melkekø/status er bare synlig hvis VMS kontrollen er i bruk. Bilder av berøringsskjermen i denne boka har som oftes ikke med kategorien Cows. Skjermen vil også vise meldinger og alarmer. Når du berører VMS menyknappen er det mulig å navigere i menyen for å utføre service, vedlikehold og konfigurering av melkestasjonen. 41(220)

50 Generell beskrivelse Styring og overvåking cd29809 Datakommunikasjon og VMS behandlingsprogramvaren. Datakommunikasjon er en viktig del av VMS-systemet. Hovedelementene i VMS-systemet er melkestasjonen og en behandlingsprogramvare som kjører på PCen. Datamaksinen inne i melkestasjonen og PCen er koblet til hverandre og utveksler data under bruk. Dataen kan klassifiseres i to hovedkategorier: data som kontrollerer hvordan systemet og stasjonen driver og data om dyrene som melkeemengde og fôrinntak Data av første typen blir overført til stasjonen ved oppstart mens den andre blir overført kontinuerlig mellom melkestasjonen og PCen under drift. All data blir lagret på PCen. Data kan sees og redigeres i behandlingsprogramvaren. VMSMgmt er en programvarepakke for melkebehandling som er ment som et hjelpemiddel i det daglige melkebehandlingsarbeidet. Konfigurasjonsdata, data som styrer hvordan systemet og stasjonen fungerer, kan endres under driften. Merk: Siden PCen er en vital del av VMS-systemet, må annen programvare enn den som allerede er forinstallert, som kontorprogram eller spill, ikke installeres. PCen må reserveres kun til behandlingsprogramvaren. Flere systemer Når det trengs flere melkestasjoner i et fjøs, finnes det to prinsippløsninger: Direkte levering betyr at hver melkestasjon har et melkeleveringsrør direkte til tanken. Master og slave betyr at leveringsrøret tilhører mastermelkestasjonen og at slavestasjonene leverer til leveringsrøret. 42(220)

51 Generell beskrivelse VMSMgmt kan håndtere opptil fire melkestasjoner, og dermed opptil fire separate besetninger. I tillegg kan stasjoner med venstreinngang og høyreinngang brukes i det samme VMS-systemet. Hvis det er flere enn fire melkestasjoner, kreves det en avansert PC. cd29810 Etablere kommunikasjon Kommunikasjon mellom PCen og melkestasjonen etableres når systemet starter opp. PCen og stasjonen kan startes i en hvilken som helst rekkefølge. Hvis PCen startes først, forsøker den å etablere kommunikasjon med melkestasjonen. Så snart stasjonen er startet og kommunikasjonen er etablert, overfører PCen konfigurasjonsdataene til stasjonen, som stasjonen deretter bruker under sin konfigurasjonsprosess. Hvis melkestasjonen startes først, venter den på kommunikasjon fra PCen. Når kommunikasjonen er etablert, fortsetter prosessen som ovenfor. Integrasjon med systemkontroll I et VMS system har DeLaval systemkontroll SC to applikasjoner: ALPRO WE og VMS kontroll (VC). ALPRO WE tillater kommunikasjon mellom for eksempel melkestasjon, fôrstasjoner og aktivitetsmålere. VMS kontroll (VC) gir konfigurasjonsinformasjon for melkestasjonen(e). DeLaval systemkontroll SC bruker ALCOM bus for kommunikasjon med underenheter. Systemkontrollen er tilkoblet DelPro programvaredatamaskinen via eternett kabel som den synkroniserer dataen gjennom. For informasjon om systemkontroll, se i instruksjonsboken DeLaval systemkontroll SC. 43(220)

52 Generell beskrivelse Feilregistrering og fjerntilgang Hele døgnet året rundt stilles det en rekke krav til automatiske systemer, ikke bare når det gjelder vedlikehold og service, men også når det gjelder sikkerhet og pålitelighet. VMS-systemet har en rekke funksjoner til å tilfredsstille disse kravene. Én av disse funksjonene er evnen til å utløse alarmer. Alarmene kan ha ulike alvorlighetsgrader. Noen utløses for å tiltrekke seg operatørens oppmerksomhet eller gjøre ham eller henne klar over et avvik i den normale driften uten å avbryte systemdriften. Andre igjen kan indikere en sikkerhetsrisiko for personer eller dyr og stoppe driften av systemet umiddelbart. Alarmene kan være relatert til dyreatferd, for eksempel en ku som nekter å forlate stasjonen, eller til tekniske feil. I de fleste tilfeller starter systemet en rekke selvtester for å forsøke å rette opp feilen før det gir en alarm. Som et tilleggsvalg, kan en ekstern alarm kooples til VMS systemet. Alarmer vises på PC-skjermen og berøringsskjermen, men kan også sendes som SMS-meldinger til mobiltelefoner så vel som talemeldinger til en hvilken som helst type telefon. Fjerntilgang for servicepersonale gjør at man kan holde systemet på et høyt ytelsesnivå. En serviceperson kan for eksempel finjustere systemkonfigurasjonen ved å gå inn på gårdens PC via sin egen bærbare datamaskin. Med fjerntilgang kan man også kalibrere universalarmen via en sentralt plassert datamaskin. cd21574 Databasebehandling Databasen skal sikkerhetskopieres hver 44(220)

53 Generell beskrivelse 24ende time. Dette er beskrevet nøyere i instruksjonsboken DelPro programvare, VMS. 45(220)

54 Generell beskrivelse 46(220)

55 Produktdata DeLaval frivillig melkesystem VMS Produktdata Mål Lengde Bredde Høyde 3381 mm 2547 mm (3301 mm m/forlenget arm) 2281 mm Vekt Netto 1120 kg Totalt (inkludert emballasje) 1420 kg Energitilførsel Spenning 3x V NAC, 16 A, 50/60 Hz 3x V AC, 25 A, 50/60 Hz Elektrisk strøm 1800 VA Trykkluft 6-10 bar Vakuum Maks. 50 kpa Vanntrykk Maks. 4 bar Vanntemp Maks. 80 C Beskyttelsesklasse Lyd IP 55, NEMA 4X Maks. 77 db(a) Kapasitet Hydraulikkolje 22 liter. Resirkuler som farlig avfall Miljø Driftstemperatur 0 til 45 C Fuktighet under drift % Lagringstemperatur -65 til 70 C Lagringsfuktighet % Brannvernutstyr Pulverapparat min. BC klasse 47(220)

56 Produktdata Transport av VMS Mens VMS melkestasjonen fortsatt er i emballasjen, viser symboler på emballasjen hvordan stasjonen skal transporteres. Betydningen av symbolene er: Løft ikke stasjonen fra denne siden. VMS_ Tyngdekraftsentret er plassert på dette nivået. VMS_ Remmene skal bare brukes til å feste stasjonen til lastebilen ved transport. Bruk dem aldri for løfting! VMS_ (220)

57 Produktdata Fest ikke her. VMS_ Bruk en truck med en vekt på minst 4 tonn og med løftegafler på 2 m. En traktor eller lastebil med tilsvarende god løftekapasitet kan også brukes. VMS_ Når en lastebil med kran brukes til løfting, bruk alltid en spreder. a b VMS_ (220)

58 Produktdata Løft aldri uten en spreder Bruk aldri kroker på pallen for løfteformål VMS_ Transport av en melkestasjon uten emballasje Bruk alltid løftebjelkene når du løfter VMS melkestasjonen. VMS melkestasjonen kan transporteres ved en traktor med frontlaster, en truck eller en kranbil Merk! Ved bruk av kranbil for løfting, bruk løftebjelkene og en spreder. 50(220)

59 Produktdata Stasjonen er også mulig å transportere med DeLaval transportsett. 51(220)

60 Produktdata 52(220)

61 Drift DeLaval frivillig melkesystem VMS Drift Advarsel: For sikker betjening av VMS-systemet bør du lese sikkerhetstiltakene nøye. Berøringsskjermen, beskrivelse og funksjon Berøringsskjermen er et verktøy når VMS stasjonen håndteres. Den kan brukes for å se informasjonen så vel som for utførende oppgaver. 53(220)

62 Drift Bildet over viser åpningsvinduet på berøringsskjermen. I dette tilfelle viser midterste del fire/fem kategorier: tre for melkeprosessen, en for båsen og en for melkekøen. (Merk at den femte kategorien Cows for melkekø/status er bare synlig hvis VMS kontrollen er i bruk.) Knapper kan aktiveres (mulig å bruke) eller deaktiveres (ikke mulig å bruke). Den mest vanlige årsaken til at knapper deaktiveres er: - Servicebryteren tillater ikke den spesifikke handlingen. - Modus på stasjonen (manuell eller automatisk) tillater ikke den spesifikke handlingen. - Kua i melkestasjonen er ikke identifisert. De mørkegrå knappene på skjermen er aktive. Det betyr at hvis en mørkegrå knapp trykkes vil aktiviteten starte eller stoppe. De lyse grå knappene er deaktivert, som betyr at under de nåværende omstendighetene kan de ikke brukes. Skjermen over er tatt fra en VMS stasjon i automatisk modus og alle knappene om manuell melking er derfor lys grå (deaktivert). Mens innholdet i midtpartiet av skjermen er forskjellig, er feltene på toppen og bunnen alltid lik. Feltet på toppen Dette feltet viser en overskrift (A), et bilde (B) som symboliserer arbeidshastigheten for VMS stasjonen og knappene for Modus (C) og VMS meny (D). Overskrift (A) Overskriftene for melkeskjermene viser hvilken fase av melkeprosessen stasjonen er i. For andre skjermer er overskriften kun en overskrift for vinduet. 54(220)

63 Drift Sikkerhetsbryter og robotarmens hastighet (B) Når servicebryteren er satt til service, vil arbeidshastigheten tilbakestilles og dette vises på berøringsskjermen med en nøkkel. Når melkestasjonen arbeider ved normal hastighet, vises arbeidshastigheten ved piler i firkant. Automatisk og manuell modus (C) Ved å trykke Modus knappen, er det mulig å skifte mellom automatisk modus, manuell modus og manuell (Lukket stall). Du kan når som helst i melkesekvensen skifte driftmodus fra automatisk til manuell modus eller omvendt. Auto er den normale modusen, hvor melkestasjonen virker automatisk. Åpningsvinduet på berøringsskjermen følger melkesekvensen og gir kontinuerlig informasjon. I manuell modus, kontrolleres VMS stasjonen fra berøringsskjermen. Dette brukes når kyrne introduseres til VMS stasjonen og når vedlikeholdsarbeidet er utført. Valg av Manuell betyr at stasjonen skifter til manuell modus med en gang. Valg av Auto betyr at stasjonen fortsetter i automatisk modus fra det trinnet den har kommet til i melkesekvensen. Valg av Manuell (Lukket stall) betyr at VMS avslutter pågående aktiviteter før den skifter til manuell modus. 55(220)

64 Drift VMS meny (D) Ved å trykke på knappen VMS meny, vil skjermen vise hele servicemenyen. VMS menyen består av følgende punkt: Robot... Bås... Melk transport... Lager... Opplæring... Kamera... Utskillergrind... OCC... Spenerens... Hendelser Hydraulikk... Melk prøver... System... Herd Navigator... Avanserte funksjoner I/O test... Alcom Bus... Maskinvare.. Telnet... Bunnrekken Bunnrekken har to bunner og to informasjonsfelt. Bunnen Avbryt Robot (E) gjør det mulig å stoppe robotarmen til ethvert tidspunkt. Trykk på knappen Fôrporsjon (F) fordeler en porsjon med 50 g fôr inn i krybben. Denne rekken informerer også om vakuumnivået (G) og kunummeret (H). Hvis det er en ku inni stasjonen, er nummeret i hvitt. Hvis nummeret er blått, vise det nummeret for kua som ble melket sist. 56(220)

65 Drift Når en alarm oppstår Når en alarm oppstår vil alarmteksten komme opp på skjermen. På samme tid vil et STOPP bilde vises i bunnfeltet. Trykk knappen Bekreft når alarmspørsmålet skal behandles. Trykk Lukk uten å behandle alarmspørmål som vil få alarmen til å komme opp igjen inntil alarmspørsmålet blir behandlet. Trykk knappen Lukk hvis du er oppmerksom på alarmspørsmålet og velger ikke å behandle det direkte. I dette tilfellet vil alarmen forsvinne og ikke komme fram igjen. STOPP bildet på bunnrekken, vil imidlertid stå oppe inntil alarmspørsmålet blir behandlet. Velg språk og enhetssystem Trykk VMS meny/ Trykk System/ Velg kategori Innstillinger/ Velg språk/ Trykk Bruk 57(220)

66 Drift Generelle råd for drift av VMS B Nødstopp I en nødsituasjon kan du bruke nødstoppknappene på melkestasjonen, som du finner ved A og B. Denne vil slå av trykkluften, den elektriske strømmen og vakuumtilførselen til melkestasjonen, i tillegg til å deaktivere armen. Når du trykker på nødstoppknappen, vil treghetsenergien til universalarmen gjøre at den kan fortsette å bevege seg opptil én meter. Universalarmen vil stoppe helt innen ca. ett sekund. Etter en nødstopp, kan den deaktiverte robotarmen beveges manuelt. A 58(220)

67 Drift Berøringsskjempanelet inneholder: En nødstoppknapp Lampe, lyser i driftsmodus Bryter for drifts- eller servicemodus Plugg, ingen funksjon for øyeblikket Hvis det er mulig, bør du alltid starte og slå av melkestasjonen fra berøringsskjermen da dette vil avslutte programmene i melkestasjonens datamaskin riktig. Stoppe universalarmen Trykk Avbryt robot knappen ned til venstre på berøringsskjermen. 59(220)

68 Drift Restart melkestasjonen etter en nødstopp eller strømstans Start-knappen (I/0) trengs bare etter en nødstopp eller strømstans. 1. Trekk ut nødstoppknappen (Kun etter et nødstopp). 2. Trykk på knappen Start (I). Dette vil restarte melkestasjonen cd29813 Starte melkestasjonen for automatisk drift Melkestasjonen kan enten være i manuell eller automatisk modus når den er startet eller restartet. Hvis melkestasjonen står i manuell modus, vil systemoperasjonen starte ved å skifte arbeidsmodus til automatisk modus eller utføring av forskjellige oppgaver manuelt. På den annen side, dersom melkestasjonen er i automatisk modus når den er startet, vil systemet sette i gang driften automatisk; det 60(220)

69 Drift vil si, melkestasjonen lar kuer gå inn i stasjonen og starter melkingen automatisk. "Manuell modus" når stasjonen startes er standard innstilling, men den kan skiftes til "automatisk modus" dersom det foretrekkes. Kontakt servicetekniker for å få endret innstillingen Slå på strømmen ved å dreie hovedbryteren (1) med klokken. Trykk på startknappen og vent et par sekunder til vinduet Venter på ku vises på berøringsskjermen. cd30101 Merk! Hvis innstillingene endres slik at melkestasjonen starter i automatisk modus, er de følgende instruksjonene ikke nødvendige. 2. I åpningsvinduet, velg Forberede og trykk Godta ku for å gjøre stasjonen klar til å motta en ku. 3.Trykk på Modus knappen for å vise vinduet Auto og manuell 4.Trykk på Auto knappen. Melkestasjonen vil nå fortsette å arbeide i automatisk modus. 61(220)

70 Drift Slå av melkestasjonen Merk: Melkerørene dreneres når stasjonen slås av. Når det gjelder transport av restmelk i rørene til lagringstanken, kan du se "Tømme sluttenheten og skylle melkerørene" i dette kapitlet. På berøringsskjermen: 1. Trykk på VMS meny knappen øverst til høyre. Dette vil vise VMS-menyen. Velg kategorien System fra menyen. 2.Trykk på Slå av MS knappen og bekreft. 3. Vent et par sekunder til berøringsskjermen er tom. 4. Sett hovedbryteren på VMS-strømboksen i AV-posisjon. cd (220)

71 Drift Tømme sluttenheten og skylle melkerørene Merk: Sørg for at stasjonen er i manuell modus. Når du skal tømme sluttenheten og skylle melkerørene, gjør du dette via vinduet Melketransport. På berøringsskjermen: 1. Trykk på VMS meny knappen øverst til høyre. Dette vil vise VMS-menyen. 2.Trykk på Melketransport knappen. 3. Trykk Melkedestinasjon og still inn destinasjon. - Når du skal tømme sluttenheten, trykker du på Tøm sluttenhet-knappen. - Når du skal skylle melkerørene, trykker du på Spyl melk-knappen. 4. Trykk på knappen nederst til høyre for å lukke vinduet. 63(220)

72 Drift Arbeid i automodus I automatisk modus går hele melkeprosessen automatisk. Åpningsvinduet på berøringsskjermen følger prosessen og gir kontinuerlig informasjon. Som et eksempel, viser bildet til venstre åpningsvinduet, kategorien melk. For hver spene vises melkemengden og strømmen midt i skjermen. Den totale mengden vises til venstre sammen med melkedestinasjonen. Det er mulig å stoppe melkingen ved å trykke Stopp knappen for en eller flere spener. C B A For å unngå vanskeligheter Punktene beskriver gode arbeidsrutiner når det gjelder påsett av spenekopper, og de gir forslag til tiltak når universalarmen har problemer med å sette spenekoppene på ei ku eller flere kyr. Jurgeometri/speneanatomi Kuene bør oppfylle følgende krav til jurgeometri: A. Ikke mindre enn 30 mm. B. Ikke mindre enn 30 mm. C. Ikke mindre enn 270 mm, og ikke mer enn 750 mm. cd (220)

73 Drift D. Ikke mindre enn 15 mm. E. Ikke mer enn 45 grader. F. Ikke mindre enn 30 mm. Diameteren til en spene bør ikke være mindre enn 15 mm og ikke mer enn 50 mm. D E F cd18869 E E cd (220)

74 Drift Maksimal spenelengde Den maksimale spenelengden som kan håndteres av speneklargjøringskoppen, er 70 mm. En indikasjon på en spene som er for lang, er at vannet lekker ut fra toppen eller ved hullene på sidene av koppen. Hold jurene frie for langt hår Langt hår på jurene kan gjøre det vanskelig for den bildetolkende programvaren å lokalisere spenene. I tillegg kan strå feste seg til juret og hindre spenelokaliseringen. Klipp håret på jurene for å unngå dette problemet. Spenene skal alltid holdes frie for hår. innenfor grensene 1 for lang Hente- og startposisjoner Feil eller dårlig funksjon under henting eller påsett av kopper kan skyldes unøyaktig programmering av posisjoner. Du kan løse problemet ved å fastsette posisjonene på nytt. Gode speneposisjoner (startposisjoner) oppnås best når kua er klar for melking. Kameravindu Kameravinduet (1) må rengjøres manuelt og regelmessig. Sørg for at instruksjonene i kapitlet "DeLaval frivillig melkesystem VMS; Vedlikehold" blir fulgt. Kontroller også at den automatiske spylingen av kameravinduet utføres regelmessig. cd (220)

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2007

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2007 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2007-0806 - Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2006

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2006 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2006-0806 - Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under

Detaljer

DeLaval frivillig melkesystem VMS 2014 Instruksjonsbok

DeLaval frivillig melkesystem VMS 2014 Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS 2014 Instruksjonsbok 87224334 2014-12-10, Versjon 2 Opprinnelig instruksjon Innholdsfortegnelse Erklæring om overensstemmelse med EU-standarder - DeLaval frivillig melkesystem

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004 Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under drift...

Detaljer

Instruksjonsbok Frivillig melkesystem ver 2.3.1

Instruksjonsbok Frivillig melkesystem ver 2.3.1 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok Frivillig melkesystem ver 2.3.1 Innholdsfortegnelse Frivillig melkesystem... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under drift... 3 Fôringsmodul... 8

Detaljer

Instruksjonsbok Kontrollboks for melkepumpe

Instruksjonsbok Kontrollboks for melkepumpe Instruksjonsbok Kontrollboks for melkepumpe 2006-05-05-0602 - 94091234.pdf Innholdsfortegnelse Kontrollboks for melkepumpe... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Produktdata... 5 Generell informasjon... 5 Artikkelnumre...

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval systemkontroller SC

Instruksjonsbok DeLaval systemkontroller SC Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval systemkontroller SC cd32176 2007-10-18-0910 - 94792734.pdf Innholdsfortegnelse DeLaval systemkontroller SC... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Forord... 3 Merknad

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkingsystem VMS 2010

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkingsystem VMS 2010 Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkingsystem VMS 2010-0912 - Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under drift... 4 Vasking av stall

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

DeLaval frivillig melkesystem VMS Instruksjonsbok. DeLaval , Versjon Opprinnelig instruksjon

DeLaval frivillig melkesystem VMS Instruksjonsbok. DeLaval , Versjon Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok 2012-01-31, Versjon 2 86245834 Opprinnelig instruksjon Innholdsfortegnelse Erklæring om overensstemmelse med EU-standarder - DeLaval frivillig melkesystem VMS 2011... 7 Sikkerhetstiltak...

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk.

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble strøm - 400/230V Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Sjekk

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Instruksjonsbok ALPRO ver 6.60/Tandem

Instruksjonsbok ALPRO ver 6.60/Tandem Instruksjonsbok ALPRO ver 6.60/Tandem - 0605 - Innholdsfortegnelse ALPRO ver 6.50/Tandem... 1 Generell beskrivelse... 1 Tandem type 1... 2 Tandem type 2... 3 Tandem type 3... 4 Rutiner... 5 En vanlig

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval melkepumpe FMP 110

Instruksjonsbok DeLaval melkepumpe FMP 110 Instruksjonsbok DeLaval melkepumpe FMP 110-0809 - Innholdsfortegnelse FMP 110... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Generell beskrivelse... 5 Melkepumpekapasitet... 5 Kontrollboks for melkepumpe... 6 Veiledning

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Brukerveiledning. PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer

Brukerveiledning. PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer Brukerveiledning PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer Gratulerer med valget av kvalitet og presisjon fra METTLER TOLEDO. Korrekt bruk av ditt nye utstyr i samsvar med denne Brukerveiledningen og regelmessig

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow RainJet et serienummer for kundebetjening

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender: Bestillingsnr.: 1151100 - HMS art. nr. 149663 INNHOLDSFORTEGNELSE Readable III bladvender... 1 1. Deler til Readable...

Detaljer

Stopp Kompressor. 1 Stopp kjøleren. 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen. 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute

Stopp Kompressor. 1 Stopp kjøleren. 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen. 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute Stopp Kompressor 1 Stopp kjøleren 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute 4 Drener kompressor og sikre at alt vann er ute (sitter på baksiden av komressoren)

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2005

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2005 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2005 Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under drift...

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

BRUKSANVISNING (Touchscreen)

BRUKSANVISNING (Touchscreen) BRUKSANVISNING (Touchscreen) U_NO Din forhandler Rev. 111003 1. INNHOLDSFORTEGNELSE. CQube Touchscreen 1. Innholdsfortegnelse side 2 2. Generelt / Beskrivelse: 3 3. Driftsmodus 4 4. Energisparemodus 5

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Brukermanual for FS, automatisk Bandforing

Brukermanual for FS, automatisk Bandforing Brukermanual for FS, automatisk Bandforing Innholdsfortegnelse: Produksjons deklarasjon 2 Viktig informasjon 3 Skap oversikt og beskrivelse 4 Skjerm 5 Manuell start/ start tider 6 Vekt innstilling 7 Instillinger

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Sensotec Reporter BASIC

Sensotec Reporter BASIC Sensotec Reporter Basic bruker manual Oktober 2008 side 1 av 6 Sensotec Reporter BASIC Manual for: ENKEL bruker funksjoner lesemaskin for trykt tekst Bruker manual version 3.0 Oktober 2008 Sensotec Reporter

Detaljer

GC3007(A) Ultrasonisk avstandsmåler

GC3007(A) Ultrasonisk avstandsmåler GC3007(A) Ultrasonisk avstandsmåler Art no 401195 BRUKSANVISNING FORBEREDELSER INSTALLASJON AV BATTERIER Avstandsmåleren drives av 9V-batterier (følger ikke med). For best ytelse og levetid, anbefaler

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Instruksjonsbok Systemkontroll med ALPRO WE for melkestaller

Instruksjonsbok Systemkontroll med ALPRO WE for melkestaller Instruksjonsbok Systemkontroll med ALPRO WE for cd32176-0908 - Innholdsfortegnelse Systemkontroll med ALPRO WE for... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Forord... 3 Merknad til operatøren... 3 Generell beskrivelse...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS 2009

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS 2009 Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS 2009-0812 - Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under drift... 4 Laserstråling...

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel Vedlikeholdsmanual Tørketrommel T5190LE Type N1190.. Originalanvisninger 438 9098-10/NO 2015.09.14 Innhold Innhold 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedlikehold...6 3.1 Rengjør lofiltrene...6 3.2 Spesialfilter...6

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A EQUICALOR Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat 1/8 Beskrivelse Del 1 - Chronotermostat Display og knapper Advarsler Alarm historikk Monteringsanvisning Montering - -A Montering

Detaljer

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700 Montering, bruk og vedlikehold CE-SAMSVARSERKLÆRING GIULIANO S.r.l. - Via Guerrieri, 6-42015 Correggio (RE) ITALIA erklærer

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval drikkekar PT11

Instruksjonsbok DeLaval drikkekar PT11 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval drikkekar PT11-1005 - Innholdsfortegnelse DeLaval drikkekar PT11... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Generell beskrivelse... 5 Spesifikasjoner...

Detaljer

DeLaval fjøsvifte DF1300 Instruksjonsbok

DeLaval fjøsvifte DF1300 Instruksjonsbok Instruksjonsbok 94088334 2015-11-26, Versjon 4 Opprinnelig instruksjon Innholdsfortegnelse Erklæring om overensstemmelse med EU-standarder - DeLaval fjøsvifte DF1300... 5 Erklæring om overensstemmelse

Detaljer