Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004"

Transkript

1 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004

2

3 Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under drift... 3 Fôringsmodul... 8 Laserstråling... 9 Sikkerhet under service og vedlikehold Universalarmen Installasjonsrelaterte saker Plassering av advarselsetiketter Generell beskrivelse Introduksjon Elektrisk boks Universalarm Kameraenhet Magasin Melkemodul Speneklargjøringsmodul Stall og porter Fôringsmodul Styring og overvåking Datakommunikasjon og VMS-styringssystemet Flere systemer Etablere kommunikasjon Integrering med ALPROs besetningsstyringssystem Feilregistrering og fjerntilgang Drift Generelle råd for drift av VMS Starte, restarte og slå av melkestasjonen Restarte melkestasjonen etter en nødstopp Veksle mellom automatisk og manuell modus... 33

4 Bruke styringssystemet Hente- og startposisjoner Oppnå vellykket påsett av spenekopp Arbeide i manuell modus Vanlige manuelle oppgaver Starte melkestasjonen for automatisk drift Slå av melkestasjonen Restarte melkestasjonen Veksle fra manuell til automatisk modus Veksle fra automatisk til manuell modus Deaktivere universalarmen Slå av trykkluften til universalarmen Restarte melkestasjonen etter et strømbrudd En fullstendig manuell melkeprosedyre Stall- og fôringsfunksjoner Manuell identifisering Endring av melkedestinasjon Sette på spenekopper for hånd Sette på én kopp om gangen Sette på to kopper om gangen Støtte for melkeslanger Tømme sluttenheten og skylle melkerørene Slå av trykkluften til portene Tanktømming Tanktømmingsprosess FCC Alternativer* Tanktømming FCC: melking stoppes umiddelbart Tanktømming FCC: melkingen fortsetter et par minutter Tømme andre enn DeLaval-tanker Tanktømmingsprosess i systemer Tanktømming: DeLaval lagringstanker... 64

5 Tanktømming: lagringstanker av annet merke enn DeLaval Fastsette kopp- og startposisjoner Generelt prinsipp Fastsette posisjonene til alle spenekoppene samtidig Fastsette posisjonene til de enkelte spenekoppene Fastsette posisjonen til speneklargjøringskoppen Fastsette posisjonen til kameravaskeren (svamp) Fastsette alle speneposisjoner samtidig Fastsette enkelte speneposisjoner Verifisering av de fastsatte posisjonene Verifisere posisjonene til spenekoppene Verifisere posisjonen til speneklargjøringskoppen Verifisere speneposisjonene Søke etter spener VMS-vasking Drift Innhold Generelle råd for hvordan man oppnår gode vaskeresultater Vannkvalitet Vaskemiddelforbruk og -konsentrasjon Vanntemperatur Varmtvannsforsyning Vaskemidler og dosering Vaskeplan (alkalisk) Veksle mellom syreholdig og alkalisk vaskemiddel Holdbarhet for vaskemidler Doseringsparametere Vedlikehold og kalibrering Starte vasking eller skylling fra berøringsskjermen DeLaval frivillig melkesystem VMS Vedlikehold... 87

6 Introduksjon Symboler Daglig sjekkliste Generell ytelse Styringssystem Vakuumpumpe Atlas Copco SF4 fullfunksjons kompressor Vaskemiddel Filterstrømpe Daglig vedlikehold Vaskeutstyr Sikkerhetsforberedelser Vasking av magasin, spenekopper og melkeslanger Vasking av speneklargjøringskopp Kontroll av aktiv luft-inntak Vasking av gripeklo Vasking av kameravindu Vasking av fôringsmodul Vasking av stall og gulv Utskifting av filterstrømpe Ukentlig vedlikehold Vasking av aktiv luft-inntak Melkefilterenhet: vaske innvendige deler Vasking av fotocelle Kontroll av speneklargjøringsmodul Kontroll av oljeresirkuleringssystem (ORS) Vedlikehold annenhver uke Utskifting av spenegummi Utskifting av fleksible dobbeltslanger Månedlig vedlikehold Utskifting av luft- og oljefilter og olje i oljeresirkuleringssystemet (ORS).. 114

7 Atlas Copco SF4 fullfunksjons kompressor Vedlikehold annenhver måned Fjerne hår fra jur Årlig vedlikehold Smøring av hengsler på portene Melkekjøling Vedlikeholdsplan: et sammendrag Prøvemelkuttaker Drift Om å ta melkeprøver Ta melkeprøver Koble til prøvemelkuttakeren Starte en prøveuttakssekvens Stoppe en prøveuttakssekvens Vedlikehold Om å utføre vedlikehold Manuell vasking Ekstra vedlikehold Skifte ut slanger Skifte ut filterpakningen DeLaval frivillig melkesystem VMS Problemløsing Introduksjon Alarmer Feilkoder Alarmtyper Betydning og handlinger

8

9 Erklæring om overensstemmelse med EU-standarder Navn på produkt: DeLaval frivillig melkesystem VMS Type: VMS melkestasjon, venstre: VMS melkestasjon, høyre: Produktet er i overensstemmelse med følgende direktiver: 89/336/EØF 73/23/EØF, 93/68/EØF 98/37/EG Harmoniserte standarder som er brukt: EN :1997 EN - ISO EN EN - ISO EN EN EN EN EN Nasjonale tekniske standarder og spesifikasjoner som er brukt: MAR (00) MAR (00) MAR (00) MAR (06) Dato: Signert: Navn: Stilling: Forretningsenhet: Uzi Birk Adm. dir. VMS Produsentens navn og adresse: DeLaval International AB P.O. Box 39 SE Tumba, Sverige Agentens navn og adresse: 1(172)

10 2(172)

11 Sikkerhetstiltak DeLaval frivillig melkesystem VMS Sikkerhetstiltak Advarsler Advarsler gir viktig informasjon om hvordan du kan unngå feil eller farlig bruk av utstyr, maskiner eller programvare. Listen nedenfor viser de ulike typene som brukes i denne håndboken: Advarsel: viser til en fare som kan føre til alvorlige skader eller død. Forsiktig: viser til en fare som kan føre til skader på utstyr og maskiner. Merk: skal rette oppmerksomheten mot viktige punkter i teksten. Følgende symboler brukes i denne håndboken: Advarsel Fare Risiko for skade på utstyr Advarsel Fare for elektrisk støt Advarsel Risiko for laserstråling Sikkerhet under drift Advarsel: VMS-systemet bør kun betjenes av opplært personale. Dette gjelder alle deler av systemet. 3(172)

12 Sikkerhetstiltak Advarsel: Området innenfor de stiplede linjene er arbeidsområdet for melkestasjonen. Dette området er ikke trygt når melkestasjonen er i bruk, spesielt i automatisk modus. Advarsel: Ingen må oppholde seg i arbeidsområdet til universalarmen lenger enn nødvendig. Legg om mulig en hånd på universalarmen når du går inn i dette området. På denne måten kan du stoppe eventuelle brå bevegelser som armen gjør i din retning. cd24778 Advarsel: Ikke legg hånden eller fingrene mellom den nedre armen og sylinderen. Hånden eller fingrene kan hekte seg fast og komme i klem. Du kan stoppe en brå bevegelse fra universalarmen ved å holde armen i posisjonen som er nærmest kameraet. 4(172)

13 Sikkerhetstiltak Advarsel: Ingen kroppsdeler må komme mellom universalarmen og magasinet når melkestasjonen er i drift. Du kan bli alvorlig skadet. Advarsel: Hvis du må utføre oppgaver i arbeidsområdet til universalarmen, for eksempel sette på spenekopper for hånd eller sjekke jurhelsen, må du alltid sette melkestasjonen i manuell modus og deretter parkere armen. Du oppnår ytterligere sikkerhet når du slår av trykkluften til de tre sylindrene som beveger armen. Advarsel: Ingen må oppholde seg i arbeidsområdet til portene. De kan bevege seg uten forvarsel, og du kan da bli truffet eller klemt. Sett stasjonen i manuell modus hvis du må arbeide i nærheten av portene. 5(172)

14 Sikkerhetstiltak Advarsel: Ikke legg hender eller fingre inn i rengjøringshylleområdet. Under backflush og rengjøring tiltes rengjøringshyllen oppover, og hender og fingre kan hekte seg fast og komme i klem. Advarsel: Bare opplært servicepersonale er autorisert til å endre parametrene i databasen som styrer sikkerhetsfunksjonene til universalarmen. Sikkerhetsfunksjonene må alltid være aktivert under drift. (Se nedenfor for å få mer informasjon.) 6(172)

15 Sikkerhetstiltak Porsjonerer Renne Krybbestøtte Bakplate cd24737 Frontgavl Bakgavl Advarsel: Legg aldri hender, armer, fingre eller hodet mellom bakplaten og bakgavlen, mellom krybbestøtten og frontgavlen eller mellom rennen og dosereren. Armene, hendene, fingrene eller hodet kan da få alvorlige skader. 7(172)

16 Sikkerhetstiltak Renne Fôringsmodul Advarsel: Ikke legg hendene eller fingrene mellom trakten og rennen. De kan komme i klem. Trakt cd24749 Krybbe Advarsel: Hold alltid gulvet rent rundt melkestasjonen. Et glatt gulv utgjør en sikkerhetsfare. Merk: Sørg for at hver ku får den tiden hun trenger for å bli vant med melkestasjonen. Hvis kuen ikke får nok tid på seg, kan hun bli stresset under melkeøkten, noe som igjen kan føre til skader. 8(172)

17 Sikkerhetstiltak cd24527 LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM OR VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS CLASS 2M LASER PRODUCT EN :1994+A11:1996+A2:2001(E) Lasere Laserstråling Advarsel: Laserstråling. Stirr ikke på strålen eller se direkte på den med optiske instrumenter. Laserprodukt i klasse 2M. Maks. utgangseffekt < 20 mw for hver laserenhet. Avgitt bølgelengde: nm ved 20 C. Laserne brukes under prosedyrene som er oppgitt nedenfor. Kontrollene som er forbundet med prosedyrene, utføres på berøringsskjermen, som refereres til vinduer og knapper. Navnet på vinduene står med kursiv, navnet på knappene med fet skrift. Når universalarmen setter på kopper. Dette gjelder både automatisk og manuell modus. Klargjør kuen for melking:vask spener;spenepåsett og melking:sett på kopper auto. Disse knappene brukes bare i manuell modus. Ved fastsettelse av speneposisjoner. Robotlæring: Lær alle speneposisjoner, Lær spenepos. Ved bekreftelse av speneposisjoner og testing av at armen kan finne spenene. Robotkontroll: Test startposisjoner, Sett på uten kopper. Ved testing av laserne. Robotservice: Hovedlaser, Spenelaser. Ved testing av div. koder 55 (aktiverer de to laserlinjene) og 66 (restarter kameraenheten). Teste div. koder: VMS > Robotservice > Test div. Når du skal bruke kamerabildemenyen til å vise et bilde av hva kameraenheten ser. Kamerabildemeny: VMS > Robotkontroll > Analyser bilde. Når du starter melkestasjonen ved å trykke på Start-knappen (I) på Av/på-boksen etter en nødstopp. Merk: Det er ikke tillatt å demontere laserne. Merk: Laserne må ikke justeres ute i feltet. 9(172)

18 Sikkerhetstiltak Advarsel: Bruk av kontroller eller justeringer eller utføring av andre prosedyrer enn de som er spesifisert her, kan føre til farlig stråling. Sikkerhet under service og vedlikehold Merk: Service bør kun utføres av personale med nødvendig opplæring og autorisasjon. Dette gjelder alle deler av systemet. Merk: Utvendig vasking av melkestasjonen bør utføres tre ganger om dagen. Skitt, støv og fôrrester kan tiltrekke seg bakterier og insekter. Deler som man bør være spesielt nøye med, er krybben, bakplaten, spenekoppene og speneklargjøringskoppen. Forsiktig: Bruk ikke spraybokser som inneholder insektmiddel rundt melkestasjonen, for eksempel mot fluer. Dette vil skade delene som er laget av plast, f.eks. trykkluftslangene. Advarsel: Sett alltid melkestasjonen i manuell modus, og parker armen når du skal utføre utvendig vasking eller annet vedlikeholdsarbeid, f.eks. skifte ut spenegummier. Du oppnår ytterligere sikkerhet når du slår av trykkluften til de tre sylindrene som beveger armen. Advarsel: Selv om stasjonen er i manuell modus må du være forsiktig når du vasker bevegelige deler, slik som fôringsmodulen, bakplaten, magasinet og portene. Hendene eller fingrene kan hekte seg fast og komme i klem. 10(172)

19 Sikkerhetstiltak Universalarmen Advarsel: Vær forsiktig når du vasker gripekloen. Den nedre armen har sin egen lufttilførsel, og dens deler kan bevege seg selv om du har slått av trykklufttilførselen til sylindrene på armen. Nedre arm Sylinder Gripeklo cd24696 Spjeldventiler på lagringstanken(e). Spjeldventiler på melkestasjonen. 11(172)

20 Sikkerhetstiltak Advarsel: Bruk aldri fingrene direkte til utvendig rengjøring av VMS-systemet, for eksempel når du skal rengjøre spjeldventilene på lagringstanken(e) og melkestasjonen. Bruk en børste i stedet. Forsiktig: Bruk aldri høytrykksspyler når du skal vaske melkestasjonen. Forsiktig: Du kan bruke en vanlig vannslange når du skal vaske melkestasjonen. Du bør imidlertid bruke den med måte. Spyl ikke vann direkte på den elektriske boksen eller på bestemte deler av universalarmen (se bildet). Sørg for at dekslet er på den elektriske boksen under vaskingen. Melkestasjonen er klassifisert som IP55. 12(172)

21 Sikkerhetstiltak Advarsel: Gå aldri fra høygafler, koster eller andre verktøy som ligger inntil portene eller universalarmen. Det vil hindre at disse delene beveger seg normalt og kan føre til skader på mennesker og dyr, så vel som mekanisk skade på melkestasjonen. Hovedbryter cd24493 Advarsel: Slå alltid av melkestasjonen og strømforsyningen (ved å dreie hovedbryteren mot klokken) før du utfører noen form for service eller reparasjon på det elektriske anlegget. Bruk hengelås til å sikre at strømmen ikke kan slås på uten din kjennskap. Advarsel: Bare kvalifisert personale er autorisert til å utføre service og reparasjon på det elektriske anlegget. Merk: Bruk berøringsskjermen til å slå av melkestasjonen. Programmene som utføres i melkestasjonen, vil da bli slått av på riktig måte. Merk: Strømforsyningen trenger bare bli slått av under service eller reparasjon av det elektriske anlegget. 13(172)

22 Sikkerhetstiltak Forsiktig: La ikke moduler eller deler som inneholder elektriske komponenter så åpne etter service eller vedlikehold. Dette gjelder spesielt for den elektriske boksen, men også for den øvre bjelken og melkemodulen. Sett på dekslene igjen for å hindre at støv og skitt kommer inn og fører til funksjonssvikt. Melkestasjonen er klassifisert som IP55 når alle dekslene er på plass. Hovedventilen for trykkluften til melkestasjonen. Hovedlufttilførsel Del av øvre bjelke, stasjon med venstreinngang Advarsel: Slå alltid av hovedlufttilførselen til den øvre bjelken før du utfører service eller reparasjoner. Service eller reparasjon bør kun utføres av opplærte serviceteknikere. 14(172)

23 Sikkerhetstiltak Installasjonsrelaterte saker Advarsel: For å unngå utslipp av farlige gasser, bør anlegget og tankrengjøringsenhetene ha separat drenering. Det vil oppstå gasser når du blander syreholdige og basiske rengjøringsløsninger. Plassering av advarselsetiketter Klemfare. 2. Laserstråling: Stirr ikke på strålen. Laserprodukt i klasse Ekstern oppstart. 15(172)

24 Sikkerhetstiltak 4. Stå utenfor arbeidsområdet. 5. Kun for opplærte operatører. 6. Sikkerhetstiltak. 7. Gulvmerking: angir arbeidsområdet til universalarmen. 8. Laserstråling. 9. Laserstråling. 16(172)

25 Generell beskrivelse DeLaval frivillig melkesystem VMS Generell beskrivelse Introduksjon Dette kapitlet beskriver kort funksjonene til de viktigste komponentene i melkestasjonen. Det gir også en generell oversikt over datakommunikasjonen mellom melkestasjonen og PCen og hvordan de andre systemene (for eksempel ALPRO-prosessoren) er integrert i VMS-systemet. Melkestasjonen består av følgende hoveddeler: G A H E D F C B A. Elektrisk boks B. Universalarm C. Kameraenhet D. Magasin E. Melkemodul F. Speneklargjøringsmodul G. Stall og porter 17(172)

26 Generell beskrivelse Elektrisk boks H. Fôringsmodul Elektrisk boks Melkestasjonen styres av programmer som kjøres i stasjonens datamaskin, som befinner seg i den elektriske boksen. Sylinder Kameraenhet Brakett Øvre arm Nedre arm Universalarm Universalarmen utfører sju grunnleggende operasjoner under melking: Henter speneklargjøringskoppen fra utgangsposisjonen. Holder og flytter speneklargjøringskoppen til hver spene under speneklargjøringen før den slipper koppen. Henter spenekoppene i magasinet. Lokaliserer og gjenkjenner spener. Setter på spenekoppene. Holder melkeslangene. Etterbehandling av spener. Armen drives av trykkluft og bruker to lasere og et videokamera til å lokalisere spenene. Universalarmen består av fem hoveddeler: Brakett Øvre arm Nedre arm Tre pneumatiske sylindre 18(172)

27 Generell beskrivelse Kameraenhet Videokamera Lasere LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM OR VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS CLASS 2M LASER PRODUCT Kameraenhet Kameraenheten inneholder to lasere, et videokamera og elektronikk for bildebehandling. Kameraenheten er laget av aluminium med et glassvindu. Den har en "gummihette" som skal beskytte mot skitt. Glassvinduet foran laserne og kameraet rengjøres ved hjelp av vann og trykkluft etter hver melking. Armen kan dessuten gni kameravinduet mot en kameravasker (svamp) med jevne mellomrom. Kameraenheten bør vaskes regelmessig for å sikre best mulig ytelse. Se kapitlet DeLaval frivillig melkesystem VMS; Vedlikehold. cd24527 EN :1994+A11:1996+A2:2001(E) Tilførsel av trykkluft og vann som holder kameravinduet rent. Gummihette 19(172)

28 Generell beskrivelse B C D E A Magasin Magasinet inneholder melkeslangene og spenekoppene. Hovedfunksjonen til magasinet er å slippe ut og trekke inn melkeslangene og spenekoppene ved riktige intervaller under melking. Magasinet inneholder også speneklargjøringsmodulen, som er beskrevet i avsnittet nedenfor. Magasinet inneholder følgende hovedkomponenter: A. Tilbaketrekkingssylindre B. Vaskehylle C. Speneklargjøringsmodul D. Spenekopper E. Luftinntak Tilbaketrekkingssylindre Tilbaketrekkingssylindrene brukes til å holde, slippe og trekke inn koppene og til å styre vaskehyllen. Vaskehylle Vaskehyllen brukes under melking, backflush og systemvask. Under drift går vaskehyllen mellom to posisjoner; én for melking og én for backflush og vasking. 20(172)

29 Generell beskrivelse Pulseringskanal Melkekanal Fleksibel dobbeltslange Forlengelsesstykke Luftinntakskanal Lufting Spenekopper En spenekopp omfatter koppen, spenegummien, en kort og fleksibel dobbeltslange og et forlengelsesstykke. Luftinntak Trykkluft slippes inn gjennom luftinntakskanalen og inn i melkekanalen via luftingen. Luften trengs til å transportere melken til sluttenheten. All trykkluft i VMS-systemet filtreres før det tas i bruk. Spenekopp Spenegummi Luftinntakskanal Melkekanal De pneumatiske rørene fra panelet kobles til melke- og pulseringsslangene bak på magasinet. Luftinntakene bør kontrolleres og rengjøres regelmessig. Se kapitlet DeLaval frivillig melkesystem VMS; Vedlikehold. Pulseringskanal Melkemodul Melkemodulen melker hver jurfjerdedel for seg. Melkeprosessen involverer overvåking av melkeflyten, måling av melkemengden, tilførsel av riktige vakuumnivåer i melkeslangen og initiering av 21(172)

30 Generell beskrivelse spenekoppavtak på riktig tidspunkt. Følgende deler i melkemodulen er involvert i melkeprosessen: A. Avstengings- og regulatorventiler B. DeLaval melkemåler MM25 C. DeLaval melkemåler MM15 D. Kontrollboks E. Beholder F. Melkepumpe G. Ventiler H. Vakuumtilførsel I. Pulsatorer I A B D H C E F G Avstengings- og regulatorventiler Disse ventilene styrer vakuumnivået i melkeslangen. DeLaval melkemåler MM25 Disse fire melkemålerne måler melkeflyten for å få melkemengden fra hvert jur. De måler også konduktivitetsnivået til melken. 22(172)

31 Generell beskrivelse DeLaval melkemåler MM15 DeLaval melkemåler MM15 måler melkemengden direkte, noe som gir den totale melkemengden for alle spenene. Kontrollboks Kontrollboksen inneholder elektronikk og styreventiler som styrer melke- og vaskeprosessene. Sluttenhet Melken samles i sluttenheten før den transporteres til den endelige destinasjonen, vanligvis melketanken. Melkepumpe Melkepumpen pumper melken til melketanken etter at hver ku er melket. Ventiler Spyleventilen slipper trykkluft inn i melkerøret før systemvasken startes. Trykkluften skyver den gjenværende melken i røret til tanken. Ventilen brukes også til å fjerne vannet i rørene etter en systemvask. De to spjeldventilene styrer melken enten gjennom leveringsrøret (til lagringstanken) eller utskillingsrøret (til drenering eller melkespann). Pulsatorer Spyleventil Spjeldventiler Endrer vakuumnivået i spenekoppkammeret slik at spenegummien åpner og lukker seg. 23(172)

32 Generell beskrivelse Spillvanntank Speneklargjøringsmodul Speneklargjøringen utføres av speneklargjøringsmodulen, som er en del av magasinet. Denne modulen utfører funksjoner som f.eks. å vaske spener, trekke ut prøvemelk og tørke spener. Modulen har en kopp som er spesialdesignet for disse oppgavene. Spillvannet og prøvemelken transporteres til spillvanntanken i melkemodulen og blandes aldri med den vanlige melken. Speneklargjøringsmodul Speneklargjøringskopp 24(172)

33 Generell beskrivelse Øvre bjelke Nedre bjelke Frontgavl Bakgavl Stall og porter Stallen består av fem deler: Bakgavl Frontgavl Øvre bjelke Nedre bjelke Portseksjon Portstøtte Portseksjon 25(172)

34 Generell beskrivelse Pneumatiske sylindre Fotocelle En fotocelle oppå støtten registrerer kuen når hun går inn i stasjonen. Utgangsporten har en transponderantenne som identifiserer hver ku som går med transponder. Portene styres av to pneumatiske sylindre. cd24759 Utgangsport Inngangsport Transponderantenne Fôringsmodul Fôringsmodulen består av to hoveddeler: Fôringsmodul Fôrporsjonerere Krybbe cd24737 Krybbe 26(172)

35 Generell beskrivelse Porsjonerer Fôr fra porsjonererne samles i en trakt, og en renne fører fôret fra trakten til krybben. Det kan installeres opptil fire porsjonerere med hvert sitt fôrslag. Trakt Frontgavl Renne Krybbe På samme måte som utgangsporten har også krybben en transponderantenne som identifiserer hver ku som går med transponder. Kuene identifiseres når de senker hodene for å få tilgang til fôret. Merk: For å oppnå fôringspresisjon, er det viktig å kalibrere fôrporsjonererne. Utfør en kalibrering ved regelmessige intervaller, og hver gang et nytt fôr er levert og skal tas i bruk. Kalibreringen utføres via berøringsskjermen. Antenne 27(172)

36 Generell beskrivelse Styring og overvåking Datakommunikasjon og VMS-styringssystemet Datakommunikasjon er en viktig del av VMS-systemet. De viktigste elementene i VMS-systemet er melkestasjonen og det PC-baserte styringssystemet. Datamaskinen i melkestasjonen og PCen er koblet opp mot hverandre og utveksler data fortløpende. Dataene kan settes i to kategorier: data som styrer hvordan systemet og stasjonen fungerer, og besetningsdata som f.eks. melkemengde og fôrforbruk. Data av den første typen overføres til stasjonen ved oppstart, mens data av den andre typen overføres kontinuerlig mellom melkestasjonen og PCen. Alle dataene lagres i PCen. Dataene kan vises og redigeres av en rekke programmer du kjører på PCen. Disse programmene utgjør VMS-styringssystemet. Konfigurasjonsdata, data som styrer hvordan systemet og stasjonen fungerer, kan endres under driften. Merk: Fordi PCen er en så viktig del av VMS-systemet, må det ikke installeres andre programmer (f.eks. Office-pakker og spill) enn de som er forhåndsinstallert. PC må kun brukes til VMS-programmene. Flere systemer VMS-styringssystemet kan håndtere opptil fire melkestasjoner, og dermed opptil fire separate besetninger. I tillegg kan det brukes stasjoner med venstre- eller høyreinngang i det samme VMS-systemet. Etablere kommunikasjon Kommunikasjon mellom PCen og melkestasjonen etableres når systemet starter opp. PCen og stasjonen kan startes i 28(172)

37 Generell beskrivelse en hvilken som helst rekkefølge. Hvis PCen startes først, forsøker den å etablere kommunikasjon med melkestasjonen. Så snart stasjonen er startet og kommunikasjonen er etablert, overfører PCen konfigurasjonsdataene til stasjonen, som stasjonen deretter bruker under sin konfigurasjonsprosess. ALCOM-bus ALPRO-prosessor Ethernet Hvis melkestasjonen startes først, venter den på kommunikasjon fra PCen. Når kommunikasjonen er etablert, fortsetter prosessen som ovenfor. Integrering med ALPROs besetningsstyringssystem VMS bruker ALPROs besetningsstyringssystem til å etablere kommunikasjon med, for eksempel, fôrstasjoner eller porter. ALPROs bestningsstyringssystem er bygget rundt en systemprosessor og bruker ALCOM-busen til kommunikasjon mellom prosessoren og underenhetene. Prosessoren er koblet til PCen via den serielle porten, hvor dataene synkroniseres. Vær klar over at PCen og datamaskinen i melkestasjonen er koblet opp mot hverandre via en Ethernet-kabel. Ethernet er en standard som ofte brukes til å bygge datamaskinnettverk over mindre områder, slik som f.eks. en drifts- eller kontorbygning. Feilregistrering og fjerntilgang Hele døgnet året rundt stilles det en rekke krav til automatiske systemer, ikke bare når det gjelder vedlikehold og service, men også når det gjelder sikkerhet og pålitelighet. VMS-systemet har en rekke funksjoner til å tilfredsstille disse kravene. Én av disse funksjonene er evnen til å utløse alarmer. Alarmene kan ha ulike alvorlighetsgrader. Noen utløses for å tiltrekke seg operatørens oppmerksomhet eller gjøre ham eller henne klar over et avvik i den normale driften uten å avbryte 29(172)

38 Generell beskrivelse systemdriften. Andre igjen kan indikere en sikkerhetsrisiko for personer eller dyr og stoppe driften av systemet umiddelbart. Alarmene kan være relatert til dyreatferd, for eksempel en ku som nekter å forlate stasjonen, eller til tekniske feil. I de fleste tilfeller starter systemet en rekke selvtester for å forsøke å rette opp feilen før det gir en alarm. Alarmer vises på PC-skjermen og berøringsskjermen, men kan også sendes som SMS-meldinger til mobiltelefoner så vel som talemeldinger til en hvilken som helst type telefon. Fjerntilgang for servicepersonale gjør at man kan holde systemet på et høyt ytelsesnivå. En serviceperson kan for eksempel finjustere systemkonfigurasjonen ved å gå inn på gårdens PC via sin egen bærbare datamaskin. Med fjerntilgang kan man også kalibrere universalarmen via en sentralt plassert datamaskin. 30(172)

39 Drift DeLaval frivillig melkesystem VMS Drift Advarsel: For sikker betjening av VMS-systemet bør du lese sikkerhetstiltakene nøye. Generelle råd for drift av VMS Berøringsskjerm Starte, restarte og slå av melkestasjonen Hvis det er mulig, bør du alltid restarte og slå av melkestasjonen fra berøringsskjermen. Dette sikrer at programmene i melkestasjonens datamaskin slås av på riktig måte. I nødsituasjoner må du bruke nødstoppknappene på melkestasjonen. Dette vil slå av tilførselen av trykkluft, strøm og vakuum til melkestasjonen. Knappen Start (I) bør kun brukes etter en nødstopp. Se instruksjonene nedenfor om hvordan du restarter stasjonen etter en nødstopp. Start-knapp cd24765 Nødstoppknapper 31(172)

40 Drift Strømforsyningen til stasjonen trenger bare slås av (hovedbryteren mot klokken) når det skal utføres service, skiftes ut deler eller når det elektriske anlegget skal repareres. Melkestasjonen er alltid i manuell modus når den er startet eller restartet. Arbeidsmodusen kan endres til automatisk fra berøringsskjermen. cd25143 Melkerør dreneres når stasjonen slås av eller restartes. For å unngå tap av restmelk i rørene kan melken transporteres til lagringstanken ved hjelp av trykkluft som blåses inn i rørene. Se "Tømme sluttenheten og skylle melkerørene" i dette kapitlet. Hovedbryter 1 Restarte melkestasjonen etter en nødstopp 1) Dra ut nødstoppknappen. 2) Trykk på knappen Start (I). 3) Trykk på Start VMS i vinduet som vises på berøringsskjermen. 2 1 cd (172)

41 Drift Veksle mellom automatisk og manuell modus Du kan når som helst i melkeprosedyren veksle fra automatisk til manuell modus eller omvendt. Fra automatisk til manuell modus: I dette tilfellet vil melkestasjonen først avslutte pågående handlinger før den stopper og går over til manuell modus. Hvis for eksempel arbeidsmodusen har endret seg under speneklargjøring, vil denne prosedyren bli fullført før stasjonen stopper og går over til manuell modus. Fra manuell til automatisk modus: I dette tilfellet vil melkestasjonen fortsette i automatisk modus fra det trinnet den har kommet til i melkesekvensen. Hvis for eksempel arbeidsmodusen har endret seg under hovedmelkefasen, vil stasjonen fortsette med etterbehandling når melkefasen er fullført. Når kua forlater stasjonen, vil stasjonen være klar til å ta imot neste ku. Bruke styringssystemet Det er en viktig oppgave å bruke VMS-styringssystemet når du arbeider med VMS. Dette avsnittet omhandler noen av funksjonene til programmene i styringssystemet, samt når og hvor ofte de kan brukes. VMS Status VMS Status brukes til å overvåke melkingskøen, melkemengdene og en rekke andre viktige faktorer. Følgende funksjoner er nyttige: Online visning Melkingskø Avvik Forhåndsdefinerte rapporter for utskrift Rapportene kan dekke ulike perioder. Kuhendelsesliste Hendelsesliste 33(172)

42 Drift Observasjonskyr Kustatistikk Melkemengder Systemstatistikk VMS-utnyttelse Prøveuttak Utskilt melk Alle tilgjengelige rapporter er ikke med i listen ovenfor, som fokuserer på melkeproduksjon og dyrehelse. Det er andre som er nyttige når du skal overvåke den tekniske ytelsen til systemet, for eksempel Alarmer eller avvik - teknisk. CowMon CowMon er et program som bruker lagrede melkedata til å overvåke jurhelse og den generelle helsen til de enkelte kyr. Nøyaktigheten til CowMon øker med mengden data. Derfor må hver enkelte ku melkes i ca. én uke før CowMon gir pålitelige resultater. Anbefalt bruk: sjekk to eller tre ganger om dagen. ALPRO Windows ALPRO Windows brukes til en rekke oppgaver, for eksempel til å konfigurere systemet. Noe av dette er følgende: Intervaller for planlagt vasking Type vaskemiddel Melkeparametre Konfigurasjon av smarte porter og sorteringsporter Sette opp en liste over personer til å motta alarmanrop Et annet bruksområde er å legge inn eller endre kudata: Handling som melkestasjonen bør utføre når kuen går inn (melk eller fôr) Tid som må gå mellom etterfølgende handlinger 34(172)

43 Drift Type melk (styrer melkedestinasjonen) Strategier for påsett av spenekopper På samme måte som VMS Status gir også ALPRO Windows muligheten til å vise data online (skjønt ikke i sanntid), slik som melkemengder. Det ovennevnte fokuserer på VMS-relaterte funksjoner. ALPRO Windows har imidlertid flere som også brukes i andre melkeanlegg. Disse inkluderer valg av fôrrasjoner, type fôr og kukalenderfunksjoner. Hente- og startposisjoner For at universalarmen skal kunne fungere, må posisjonene til koppene og posisjonen til hver enkelt spene på kuen fastsettes. Når du skal fastsette posisjonene, har du fem muligheter: A. Posisjonene til alle spenene samtidig. B. Posisjonene til de enkelte spenene. C. Posisjonene til alle spenekoppene samtidig. D. Posisjonene til de enkelte spenekoppene. E. Posisjonen til speneklargjøringskoppen. F. Posisjonen til kameravaskeren (svamp). Fastsettelse av speneposisjonene (startposisjonene) må gjøres hver gang en ny ku introduseres. Speneposisjonene vil bli oppdatert etter hvert vellykkede påsett og fullføre melkingen for å ta i betraktning den endrede formen til juret under laktasjonsperioden. Kua må være registrert i databasen før speneposisjonene kan fastsettes. Merk: Sørg for at kuen har hatt noe erfaring med melkestasjonen før du fastsetter speneposisjonene. Alle posisjonene kan kontrolleres via berøringsskjermen, for eksempel at armen kan hente spenekoppene i magasinet. Se "Verifisering av fastsatte posisjoner" senere i dette kapitlet. 35(172)

44 Drift B C A Oppnå vellykket påsett av spenekopp Punktene nedenfor beskriver gode arbeidsrutiner når det gjelder påsett av spenekopper, og de gir forslag til tiltak når universalarmen har problemer med å sette spenekoppene på én eller flere kuer. Jurgeometri/speneanatomi Kuene bør oppfylle følgende krav til jurgeometri: A. Ikke mindre enn 30 mm. B. Ikke mindre enn 30 mm. C. Ikke mindre enn 270 mm, og ikke mer enn 750 mm. D. Ikke mindre enn 15 mm. E. Ikke mer enn 45 grader. F. Ikke mindre enn 30 mm. Diameteren til en spene bør ikke være mindre enn 15 mm og ikke mer enn 50 mm. D E F E 36(172)

45 Drift Maksimal spenelengde Den maksimale spenelengden som kan håndteres av speneklargjøringskoppen, er 70 mm. En indikasjon på en spene som er for lang, er at vannet lekker ut fra toppen eller ved hullene på sidene av koppen. Hold jurene frie for langt hår Langt hår på jurene kan gjøre det vanskelig for den bildetolkende programvaren å lokalisere spenene. I tillegg kan strå feste seg til juret og hindre spenelokaliseringen. Klipp håret på jurene for å unngå dette problemet. Spenene skal alltid holdes frie for hår. Innenfor grensene. For lang. Hente- og startposisjoner Feil eller dårlig funksjon under henting eller påsett av kopper kan skyldes unøyaktig programmering av posisjoner. Du kan løse problemet ved å fastsette posisjonene på nytt. Gode speneposisjoner (startposisjoner) oppnås best når kua er klar for melking. Kameravindu Kameravinduet bør rengjøres manuelt og regelmessig. Sørg for at instruksjonene i kapitlet DeLaval frivillig melkesystem VMS; Vedlikehold blir fulgt. Kontroller også at den automatiske spylingen av kameravinduet utføres regelmessig. 37(172)

46 Drift Bruke alternative innstillinger for påsett av spenekopp Du kan løse problemer med påsett ved hjelp av alternativer for påsett av spenekopper i ALPRO Windows. Disse alternativene er ikke ment å skulle brukes som normal driftsrutine, bare som en måte å holde kuen i VMS-besetningen på. Arbeide i manuell modus Når melke manuelt Manuell melking bør vurderes når kyrne er nye i systemet eller skal melkes for første gang. Nye kyr trenger tid på å venne seg til de automatiske prosedyrene, for eksempel speneklargjøringen. Manuell melking med spenevasking på den tradisjonelle måten kan da være en måte å vinne kuas tillit på. Manuell melking kan også vurderes når du skal melke kyr med en speneanatomi som ikke egner seg for automatisk melking, eller når du skal melke råmelk fra kyr som nettopp har kalvet. Sette på spenekopper Du har tre muligheter når du skal sette på spenekopper i manuell modus: Universalarmen setter på spenekoppene. Magasinet frigjør to spenekopper om gangen i en bestemt rekkefølge, og spenekoppene settes deretter på spenene for hånd. Hver spenekopp frigjøres separat fra magasinet, og hver spenekopp settes på for hånd. 38(172)

47 Drift Når spenekoppene skal settes på for hånd, er det viktig at den riktige spenekoppen festes til riktig spene: På en stasjon med venstreinngang skal for eksempel spenekopp nummer én alltid settes på høyre spene bak. VMS-styringsprogrammene (ALPRO Windows, VMS Status og CowMon) krever at påsettingen må utføres riktig og konsekvent for å kunne lagre data ordentlig og for å kunne gi pålitelig informasjon. I automatisk modus holder universalarmen automatisk melkeslangene etter påsett av spenekoppene. Du kan imidlertid også få armen til å holde melkeslangene hvis spenekoppene er satt på for hånd. På denne måten unngår du at kuene tramper på melkeslangene og at slangene slepes langs gulvet. Se "Støtte for melkeslanger" i dette kapitlet. Vanlige manuelle oppgaver De neste avsnittene beskriver manuelle oppgaver som det er vanlig å utføre, for eksempel oppstart av melkestasjonen. 39(172)

48 Drift Starte melkestasjonen for automatisk drift 1. Slå på strømmen ved å dreie hovedbryteren med klokken. 2. Trykk på Start VMS-knappen på berøringsskjermen. Vinduet Venter på ku vil da vises på berøringsskjermen. cd I vinduet Venter på ku trykker du på Bekreft ku-knappen for å gjøre stasjonen klar til å ta imot en ku. 4. Trykk på Auto-knappen for å vise vinduet Auto og manuell. Vinduet Venter på ku 40(172)

49 Drift 5. I vinduet Auto og manuell trykker du på Auto-knappen. Melkestasjonen vil nå fortsette å arbeide i automatisk modus. Vinduet Auto og manuell VMS-meny Slå av melkestasjonen Merk: Melkerørene dreneres når stasjonen slås av. Når det gjelder transport av restmelk i rørene til lagringstanken, kan du se "Tømme sluttenheten og skylle melkerørene" i dette kapitlet. På berøringsskjermen: 1. Trykk på VMS-knappen øverst til høyre. Dette vil vise VMS-menyen. 2. Trykk på Slå av VMS-knappen, og bekreft. 3. Vent et par sekunder til berøringsskjermen er tom. 4. Sett hovedbryteren på VMS-strømboksen i AV-posisjon. 41(172)

50 Drift Restarte melkestasjonen Merk: Melkerørene dreneres når stasjonen starter. Når det gjelder transport av restmelk i rørene til lagringstanken, kan du se "Tømme sluttenheten og skylle melkerørene" i dette kapitlet. På berøringsskjermen: 1. Trykk på knappene VMS > Restart VMS. 2. Bekreft at du vil restarte melkestasjonen. Veksle fra manuell til automatisk modus 1. Trykk på Auto-knappen øverst på berøringsskjermen for å vise vinduet Auto og manuell. (Auto-knappen har ikke noe kryss hvis stasjonen er i manuell modus.) 2. I vinduet Auto og manuell trykker du på Auto-knappen. Vinduet Auto og manuell Veksle fra automatisk til manuell modus 1. Trykk på Auto-knappen øverst på berøringsskjermen for å vise vinduet Auto og manuell. (Auto-knappen har et kryss hvis stasjonen er i automatisk modus.) 2. Trykk på Manuell-knappen. 42(172)

51 Drift Deaktivere universalarmen 1. Trykk på Auto-knappen øverst på berøringsskjermen for å vise vinduet Auto og manuell. 2. Når du skal deaktivere universalarmen, trykker du på "Avbryt robotop. og gå til manuell modus" eller "Avbryt pågående robotoperasjon". Dette vil også sette stasjonen i manuell modus. 3. Du kan trykke på Avbryt-knappen hvis du ikke vil foreta noen endringer i arbeidsmodusen eller armens aktivitet. Vinduet Auto og manuell Vinduet Robot service Slå av trykkluften til universalarmen For å kunne slå av trykkluften til armen, må vinduet Robot service vises på berøringsskjermen. Merk: Vinduet Robot service er hovedsakelig ment å brukes av serviceteknikere til å teste ulike funksjoner. Bruk ikke dette vinduet til andre oppgaver enn å slå av trykkluften til armen. På berøringsskjermen: 1. Trykk på VMS-knappen øverst til høyre. Dette vil vise VMS-menyen. 2. Trykk på Robotservice-knappen. 3. Trykk på Robot luftlås-knappen for å stenge luften. Forviss deg om at det er et kryss ved siden av knappen. Merk: Hvis det er et kryss ved siden av knappen, må du trykke to ganger på knappen for å forvisse deg om at lufttilførselen til armen er slått av. 4. Trykk på Lukk-knappen for å lukke vinduet. 43(172)

52 Drift Advarsel: Robot luftlås-knappen stenger ikke lufttilførselen til den nedre armen (armrotasjon, gripeklo, endeeffektor); bare luften til de tre sylindrene på armen. Advarsel: De to knappene Hovedlaser og Spenelaser nede til venstre i vinduet slår på laserne. Stirr ikke på laserstrålen. Restarte melkestasjonen etter et strømbrudd 1. Sørg for at hovedbryteren på strømboksen er slått på. 2. Vent til vinduet VMS start vises på berøringsskjermen. 3. Start melkestasjonen ved å trykke på Start VMS på berøringsskjermen. - Hvis du vil melke automatisk, kan du se "Starte melkestasjonen for automatisk drift" ovenfor og følge trinn 3 til 5. - Hvis du vil melke manuelt, kan du trykke på Start VMS på berøringsskjermen. Se "En fullstendig manuell melkeprosedyre" nedenfor, og følg instruksjonene fra trinn 3. 44(172)

53 Drift En fullstendig manuell melkeprosedyre Når du skal melke en ku i melkestasjonen manuelt, utfører du følgende prosedyre: 1. Sørg for at hovedbryteren på strømboksen er slått på. 2. Trykk på Start VMS-knappen på berøringsskjermen. Vinduet Venter på ku vil da vises på berøringsskjermen. 3. I vinduet Venter på ku trykker du på Bekreft ku-knappen for å gjøre stasjonen klar til å ta imot en ku. Vinduet Venter på ku 4. Trykk på fanen Forbered ku for melking. 5. Sørg for at kuen er blitt identifisert. En identifisert ku indikeres av kunummeret, en uidentifisert ku av "0" (null). - Hvis kuen ikke er blitt identifisert, trykker du på Manuell identifisering-knappen, legger inn kunummeret via tastaturet og trykker på knappen "Spør om kuen skal melkes". Vinduet Forbered ku for melking 6. Sørg for at kuen har fått melketillatelse. Dette indikeres av ordet "Innvilget". Hvis hun derimot ikke har fått melketillatelse, angis dette med ordet "Avslått". Hvis kuen ikke har fått melketillatelse, kan du slippe henne ut av stasjonen ved å trykke på Slipp ut ku-knappen. 7. Trykk på Vask spener-knappen for å starte speneklargjøringen. 45(172)

54 Drift 8. Når speneklargjøringsprosedyren er ferdig, trykker du på fanen Påsett og melking. 9. Kontroller at melkedestinasjonen er riktig. "Tank" betyr at melken vil bli transportert til lagringstanken, "Utskill" at melken vil bli transportert gjennom utskillingsrøret. Når du skal endre melkedestinasjonen, trykker du på knappene Reset melking > Tank > Bekreft. Vinduet Påsett og melking 10. Trykk på Sett på spenekopper auto for å få universalarmen til å sette på spenekoppene. Stasjonen vil starte melkingen så snart hver kopp er satt på. Merk: Du må aldri flytte en spenekopp fra en spene til en annen uten å bruke knappene "Stopp melking" og "Start melking". Tips! Universalarmen kan holde melkeslangene under melkingen. Dette hindrer kyrne i å trampe på slangene. Dette gjøres automatisk i automatisk modus, men må gjøres via berøringsskjermen i manuell modus. Se "Støtte for melkeslanger" nedenfor. Advarsel: Hold avstand til melkeslangene mens de trekkes inn i magasinet. Du kan bli truffet hvis du står for nærme. 11. Når melkingen er fullført, trykker du på fanen Etterbehandling. 12. Trykk på Spray spener-knappen for å få universalarmen til å desinfisere spenene. 13. Trykk på Slipp ut ku-knappen for å åpne utgangsporten og slippe ut kuen. 14. Vent til kuen har forlatt stasjonen, og trykk på Skyll spenekopper-knappen for å starte backflush. Vinduet Etterbehandling 46(172)

55 Drift Oppgavene som utføres under den manuelle melkeprosedyren, for eksempel identifisering av en ku, er beskrevet mer detaljert som separate oppgaver i avsnittene som følger. Stall kontroll, stasjon med venstreinngang Stall- og fôringsfunksjoner Stall- og fôringsfunksjonene inkluderer åpning og lukking av porter, utfôring, justering av krybbe, kontroll av bakplate og bruk av gulvspyling. Disse funksjonene utføres via vinduet Stallkontroll. Merk: Sørg for at stasjonen er i manuell modus. Slik viser du vinduet Stallkontroll: 1. Trykk på VMS-knappen øverst til høyre. Dette vil vise VMS-menyen. 2. Trykk på Stallkontroll-knappen. Knappene brukes på følgende måte: Åpne- og Lukk-knapper: åpner eller lukker inngangs- og utgangsportene. Frigjør (bakplate): frigjør bakplaten mot bakbenene til kuen for at spenepåsettet skal fungere ordentlig. Trekk inn (bakplate): trekker bakplaten tilbake til oppreist posisjon. Lang ku eller Kort ku (krybbeposisjon): justerer posisjonen til krybben. Kort ku flytter krybben mot kua, Lang ku lenger vekk. Fôr 50 gr: mater ut 50 gram fôr i krybben. (Hvor mange knapper som kan brukes, avhenger av antallet porsjonerere som er installert og i bruk.) Gulvspyling: spyler gulvet med vann. Lukk: lukker vinduet. 47(172)

56 Drift Manuell identifisering Merk: Sørg for at stasjonen er i manuell modus. 1. Trykk på fanen Forbered ku for melking på berøringsskjermen. 2. Trykk på Manuell identifisering-knappen. 3. Velg om du vil legge inn enten kunummeret eller transpondernummeret. Kunummeret er standard. Vinduet Forbered ku for melking 4. Legg inn nummeret via tastaturet. Nummeret vil bli vist ovenfor tastaturet. Bruk Slett-knappen hvis du legger inn feil nummer. 5. Trykk på "Spør om kuen skal melkes". Det sendes da en forespørsel til VMS-styringssystemet. 6. Du kan avbryte prosedyren ved å trykke på Avbryt-knappen. 48(172)

57 Drift Endring av melkedestinasjon Merk: Sørg for at stasjonen er i manuell modus. 1. Trykk på fanen Påsett og melking på berøringsskjermen. 2. Trykk på Reset melking-knappen. Vinduet Påsett og melking - Når du skal pumpe melken til lagringstanken, trykker du på Tank-knappen. - Når du skal transportere melken gjennom utskillingsrøret, trykker du på Utskill-knappen. 49(172)

58 Drift Melken kan enten samles i et melkespann eller føres ut i avløpet. Se figuren. Avløp 3. Trykk på Bekreft-knappen for å bekrefte valget. Dette lukker vinduet og viser vinduet Påsett og melking igjen. Merk: Unngå å trykke på Reset melking-knappen under melking. Alle spenekopper vil da bli tatt av spenene. Utskill 1 Utskill 3 Utskill 2 Sette på spenekopper for hånd Sette på én kopp om gangen Merk: Sørg for at stasjonen er i manuell modus. I denne prosedyren brukes "Start melking"-knappene til å frigjøre spenekoppene. Bildene gjelder for stasjon med venstreinngang. 1. Trykk på fanen Påsett og melking på berøringsskjermen. Påsett og melking (stasjon med venstreinngang). 50(172)

59 Drift 2. Trykk på Start melking (høyre bak). Dette frigjør spenekoppen Høyre bak og slår på vakuumet i melkeslangen. Ta koppen og sett den på spene nummer Trykk på Start melking (venstre bak). Ta koppen og sett den på spene nummer Trykk på Start melking (høyre foran). Ta koppen og sett den på spene nummer Trykk på Start melking (venstre foran). Ta koppen og sett den på spene nummer 4. Merk: Hvis kuen sparker av spenekoppen under melkingen, vil knappen "Stopp melking" endre seg til "Start melking". Trykk på "Start melking"-knappen, og sett på koppen. Vær imidlertid klar over at armen setter på koppen igjen hvis stasjonen arbeider i automatisk modus. Påsett og melking (stasjon med venstreinngang). 51(172)

60 Drift Sette på to kopper om gangen Merk: Sørg for at stasjonen er i manuell modus. Bildene gjelder for stasjon med venstreinngang. 1. Trykk på fanen Påsett og melking på berøringsskjermen. 2. Trykk på Sett på manuelt-knappen. Koppene vil bli frigjort i par. Spenekoppene 1 og 2 vil bli frigjort først, deretter 3 og Ta hvert spenekopp-par og sett dem på de riktige spenene. Vinduet Påsett og melking 52(172)

61 Drift Sette på spenekopper for hånd i en stasjon med høyreinngang Prosedyrene for en stasjon med høyreinngang er de samme som for stasjoner med venstreinngang. Følg instruksjonene på de forutgående sidene, og bruk disse bildene som veiledning når du skal arbeide med en stasjon med høyreinngang. Vær klar over at knappene for fremre og bakre spener har ulik plassering på berøringsskjermen. Påsett og melking (stasjon med høyreinngang). Støtte for melkeslanger Merk: Sørg for at stasjonen er i manuell modus. Hvis melkeslangene skal holdes, gjør du følgende på berøringsskjermen: 1. Trykk på VMS-knappen øverst til høyre. Dette vil vise VMS-menyen. 2. Trykk på Robotkontroll-knappen. 53(172)

62 Drift 3. Trykk på Hold melkeslanger-knappen. 4. Trykk på Lukk-knappen for å lukke vinduet. Armen vil holde melkeslangene under melkingen. Den vil gå vekk fra slangene når en spenekopp trekkes inn i magasinet. Vinduet Robot kontroll Vinduet Melketransport service Tømme sluttenheten og skylle melkerørene Merk: Sørg for at stasjonen er i manuell modus. Når du skal tømme sluttenheten og skylle melkerørene, gjør du dette via vinduet Melketransport service. På berøringsskjermen: 1. Trykk på VMS-knappen øverst til høyre. Dette vil vise VMS-menyen. 2. Trykk på Melketransport service-knappen. - Når du skal tømme sluttenheten, trykker du på Tøm sluttenhet-knappen. - Når du skal skylle melkerørene, trykker du på Spyl melk-knappen. 3. Trykk på knappen nederst til høyre for å lukke vinduet. 54(172)

63 Drift Vinduet Stall kontroll Slå av trykkluften til portene Når du slår av trykkluften til portene, kan du åpne og lukke portene for hånd. Dette er nyttig når du skal vaske melkestasjonen da dette hindrer kuene i å komme inn mens du vasker stasjonen, for eksempel krybben. Merk: Stall luft-knappen stenger lufttilførselen til den nedre armen (armrotasjon, gripeklo, endeeffektor). På berøringsskjermen: 1. Trykk på VMS-knappen øverst til høyre. 2. Trykk på Stallkontroll-knappen. 3. Trykk på Stall luft-knappen. Forviss deg om at det ikke er et kryss ved siden av knappen. Dette betyr at lufttilførselen til portene er slått av. Advarsel: Knappen Stall luft stenger ikke luften til de tre sylindrene på universalarmen. Tanktømming Merk: Det er svært viktig at meieripersonale er informert om alle håndterings- og sikkerhetsaspekter rundt tanktømmingen. Merk: Flere instruksjoner om tankhåndtering, for eksempel sikkerhetstiltak, finner du i dokumentasjonen som følger med tanken. Vi anbefaler på det sterkeste at du leser disse før du utfører tanktømming eller betjener tanken på noen måte. 55(172)

64 Drift Vaskeventil Henteventil Melkeventil Tanktømmingsprosess FCC I et FCC-system starter du tanktømmingsprosessen ved å trykke på henteknappen på tanken, noe som igjen starter vaskingen av VMS-systemet. Melkeøkten stopper*; melkeventilen stenges, noe som igjen stenger inntaket til tanken, og vaskeventilen åpnes, noe som igjen åpner returrøret til vaskeenhet C200. Slangen fra tankbilen kobles til tankuttaket, henteventilen åpnes og tanktømmingen starter. Når tanken er tømt og slangen koblet fra igjen, starter tankvaskingen. Når begge systemene er vasket, gjenopptas melkingen. Alternativer* Det er to alternativer når det gjelder tanktømming i et FCC-system: Melkingen kan stoppes når tanken er i ferd med å bli tømt. Melken kan holdes i sluttenheten i melkestasjonen til melkingen gjenopptas, eller den kan føres til tanken med en gang. Melkingen kan fortsette en bestemt tid etter at tanktømmingen har startet. Etter denne tiden føres melken i sluttenheten til tanken. Instruksjoner for begge situasjoner er gitt nedenfor. Vær klar over at lokale forskrifter ikke nødvendigvis tillater tanktømming og melkelevering fra VMS-systemet samtidig. Muligheten til å stoppe melkingen eller fortsette etter tanktømmingen har startet, avhenger av parameterinnstillingene som er angitt i vaskeenheten C200. Disse angis vanligvis under oppstart av VMS-systemet. Ta kontakt med servicetekniker hvis du har spørsmål om disse innstillingene. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du angir når melkingen kan fortsette etter tanktømmingen har startet, kan du se kapitlet ALPRO Windows 6.30/Melkestasjon; Drift i instruksjonsboken ALPRO Windows, VMS-tillegg. 56(172)

65 Drift Henteknapp Tanktømming FCC: melking stoppes umiddelbart 1. Trykk på den gule henteknappen på tankens styrings-/vaskeenhet. Knappen vil begynne å blinke, noe som angir at VMS-systemet er varslet om at tanktømmingen snart vil finne sted. Avhengig av parameterinnstillingene i vaskeenheten C200, vil melken nå enten forbli i sluttenheten eller bli pumpet over til tanken. Melke- og vaskeventilen ved tanken vil deretter skifte posisjon slik at leveringsrøret lukkes og returrøret åpnes; tanken vil begynne å røre melken. På dette stadiet vil knappen slutte å blinke og lyse permanent. 2. Kontroller alarmlampen på betjeningspanelet. Denne lille lampen angir om det har vært noen feil i kjøleprosessen. Hvis lampen lyser, må du ikke fortsette med tanktømmingen. Se håndboken for FCC for å få mer informasjon. Alarmlampe 3. Hvis du vil, kan du ta en melkeprøve via hullet øverst på tanken. 4. Ta av den grå hetten på utløpet. 5. Koble slangen fra tankbilen til tankutløpet. 57(172)

66 Drift Indikatorlampe Knapp 6. Når du skal starte tanktømmingen, åpner du henteventilen ved å trykke på henteventil-knappen nede til høyre på betjeningspanelet. (Du stenger ventilen ved å trykke to ganger på knappen.) Kjølingen vil nå stoppe automatisk. Henteventil-knapp Hvis du ikke kan tømme tanken helt, trykker du enda en gang på den gule henteknappen. Vær klar over at dette vil stoppe tanktømmingsprosedyren helt. Henteventilen vil da lukke, og melk- og vaskeventilen vil gå tilbake til sine opprinnelige melkeposisjoner. 7. Når tanken er tom, kobler du slangen fra tankutløpet. 8. Sett den svarte hetten på tankutløpet. 9. Trykk på start/stopp vasking-knappen for å starte vaskingen av tanken. Start/stopp vasking-knapp Den gule henteknappen vil gå av, og henteventilen vil stenge når vaskingen av tanken er fullført. 58(172)

67 Drift Henteknapp Tanktømming FCC: melkingen fortsetter et par minutter 1. Trykk på den gule henteknappen på tankens styrings-/vaskeenhet. Knappen vil begynne å blinke, noe som angir at VMS-systemet er varslet om at tanktømmingen snart vil finne sted. VMS-systemet vil starte et tidsur som styrer hvor lenge melkingen kan fortsette under tanktømmingen. Den gule henteknappen vil fortsette å blinke til melkestasjonen er ferdig med å melke kuen eller til tiden har forløpt, og til melken er pumpet over til tanken og melke- og vaskeventilen har skiftet posisjon. På dette stadiet vil knappen slutte å blinke og lyse permanent. Ideen her er å starte tanktømmingen før alt dette finner sted. 2. Kontroller alarmlampen på betjeningspanelet. Denne lille lampen angir om det har vært noen feil i kjøleprosessen. Hvis lampen lyser, må du ikke fortsette med tanktømmingen. Se håndboken for FCC for å få mer informasjon. 3. Hvis du vil, kan du ta en melkeprøve via hullet øverst på tanken. 4. Ta av den grå hetten på tankutløpet. 5. Koble slangen fra tankbilen til tankutløpet. Alarmlampe Indikatorlampe Knapp 6. Når du skal starte tanktømmingen, åpner du henteventilen ved å trykke på henteventil-knappen nede til venstre på betjeningspanelet. (Du stenger ventilen ved å trykke to ganger på knappen.) Henteventil-knapp 59(172)

68 Drift Hvis du ikke kan tømme tanken helt, trykker du enda en gang på den gule henteknappen. Vær klar over at dette vil stoppe tanktømmingsprosedyren helt. Henteventilen vil da lukke, og melk- og vaskeventilen vil gå tilbake til sine opprinnelige melkeposisjoner. 7. Stopp kjølingen ved å trykke på Stopp kjøling-knappen på betjeningspanelet. Stopp kjøling-knapp For at kjølingen skal stoppe automatisk, må henteknappen lyse permanent og henteventilen være åpen. 8. Når henteknappen lyser permanent og tanken er tom, kobler du slangen fra tankutløpet. 9. Sett den svarte hetten på tankutløpet. 10. Trykk på start/stopp vasking-knappen for å starte vaskingen av tanken. Start/stopp vasking-knapp Den gule henteknappen vil gå av, og henteventilen vil stenge når vaskingen av tanken er fullført. Tømme andre enn DeLaval-tanker Tanktømmingsprosessen for systemer som ikke bruker DeLaval-tanker er, i prinsippet, den samme som for FCC-systemer. Prosessen skjer imidlertid ved hjelp av MRC-tastaturet (MRC = melkeromskontroller) i stedet for vaske- og styringsenheten på tanken. Alternativene for tanktømming er også de samme som for FCC-systemer. Se "Tanktømmingsprosess FCC" ovenfor. Advarsel: For å utføre tanktømmingsprosessen sikkert og ordentlig, kan du se håndboken for tanken for ytterligere merknader. 60(172)

69 Drift Kontroller på MRC-tastaturet. Alarmlampe Melkelampe Henteknapp/-lampe Henteventil-knapp/-lampe Vaskelampe MRC-tastatur Kontroll Status Betydning Alarmlampe PÅ Brukervarsling angående tanksystemet. VMS-systemet er fortsatt i drift. Blinker AV. VMS-systemet er stoppet. Ingen alarm. Melkelampe PÅ Melk kan leveres til tanken; melken i tanken bør kjøles. Blinker Blinker raskt AV Melk kan leveres til tanken; melken i tanken bør ikke kjøles (tanken er trolig tom). Melken kan ikke leveres til tanken. (En alarm vil bli utløst hvis denne statusen varer for lenge.) Ingen melking finner sted. 61(172)

70 Drift Kontroll Status Betydning Henteknapp/-lampe PÅ Knappen er trykket på; tanktømming er i ferd med å finne sted. VMS-systemet har sluttet å transportere melk til tanken. Henteventil-knapp/ -lampe Blinker AV PÅ Blinker AV Knappen er trykket på; tanktømming er i ferd med å starte. Melkeøkten pågår fremdeles, og VMS-systemet vil transportere melken til tanken når økten er ferdig eller når tiden har forløpt. Knappen er ikke trykket ned. Henteknappen brukes til å varsle VMS-systemet om at tanktømmingen er i ferd med å starte. VMS-systemet svarer ved å stenge leveringsrøret og åpne returrøret. Knappen starter også vaskingen av systemet. Henteventilen åpnes, og tanken blir (trolig) tømt. Henteventilen åpnes, og tanken blir (trolig) tømt. Melkeøkten pågår fremdeles, og VMS-systemet vil transportere melken til tanken når økten er ferdig eller når tiden har forløpt. Henteventilen er stengt. Henteventilknappen brukes til å åpne henteventilen. Vaskelampe PÅ Tankvaskingen kjører; ikke mulig å transportere melk til tank. AV Tankvaskingen kjører ikke. Følg fremgangsmåten nedenfor for å tømme tanken. Se håndboken for tanken hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du betjener tanken. 1. Trykk på henteknappen på MRC-tastaturet. 2. Rør melken i minst to minutter. 3. Når melken er rørt ferdig, slår du av kjølingen. 4. Hvis du vil, kan du ta en melkeprøve via hullet øverst på tanken. 5. Ta den grå hetten av tankutløpet, og koble til slangen fra tankbilen. Hvis lokale forskrifter tillater melking mens tanktømming pågår, kan henteventilen åpnes og tanktømmingen starte mens hentelampen blinker. Hvis ikke, bør ikke disse handlingene utføres før hentelampen lyser permanent. 6. Når du skal starte tanktømmingen, åpner du henteventilen ved å trykke på henteventilknappen. 62(172)

71 Drift 7. Når tanken er tom, kobler du slangen fra tankutløpet. 8. Sett den svarte hetten på tankutløpet. 9. Start vaskingen av tanken. Lagringstank Henteventil Melkeventil Tanktømmingsprosess i systemer I et hurtigkjølesystem må melken i beholdertanken først pumpes over til lagringstanken før tanktømmingen kan starte. Når melken er transportert til lagringstanken, stenges melkeventilen ved inntaket til lagringstanken. VMS-systemet vil imidlertid fremdeles kunne levere melk til beholdertanken. Slangen fra tankbilen kobles til uttaket, henteventilen åpnes og tanktømmingen starter. Når tanken er tømt og slangen koblet fra igjen, starter vaskingen av tanken. Når tanken er vasket ferdig, kan beholderenheten fortsette å pumpe melk til lagringstanken. Beholdertank Inntak for VMS-system. Advarsel: For å utføre tanktømmingsprosessen sikkert og ordentlig, kan du se håndboken for tanken for ytterligere merknader. 63(172)

72 Drift Tanktømming: DeLaval lagringstanker 1. Når du skal pumpe melken i beholdertanken til lagringstanken, trykker du på melkepumpeknappen på henteboksen. Henteboks med melkepumpeknapp. Indikatorlampe Knapp 2. Trykk på røreverk-knappen på lagringstanken, og rør melken i minst to minutter. Røreverk-knapp 3. Når røringen er ferdig, trykker du på stoppe kjøling-knappen for å slå av kjølingen. Stopp kjøling-knapp 4. Hvis du vil, kan du ta en melkeprøve via hullet øverst på tanken. 5. Ta av den grå hetten på tankutløpet. 6. Koble slangen fra tankbilen til tankutløpet. 64(172)

73 Drift Henteventil-knapp 7. Når du skal starte tanktømmingen, åpner du henteventilen ved å trykke på henteventil-knappen nede til høyre på betjeningspanelet. (Du stenger ventilen ved å trykke to ganger på knappen.) 8. Når tanken er tom, kobler du slangen fra tankutløpet. 9. Sett den svarte hetten på tankutløpet. 10. Trykk på start/stopp vasking-knappen for å starte vaskingen av tanken. Start/stopp vasking-knapp Start-knapp Henteboks Melkepumpeknapp Stopp-knapp Tanktømming: lagringstanker av annet merke enn DeLaval Hvis du er i tvil om hvordan du betjener tanken, kan du se håndboken for å få mer informasjon. 1. Når du skal pumpe melken i beholdertanken til lagringstanken, trykker du på melkepumpeknappen på henteboksen. 2. Rør melken i lagringstanken i minst to minutter. 3. Når melken er rørt ferdig, slår du av kjølingen. 4. Hvis du vil, kan du ta en melkeprøve via hullet øverst på tanken. 5. Ta av den grå hetten på tankutløpet. 6. Koble slangen fra tankbilen til tankutløpet. 7. Når du skal starte tanktømmingen, åpner du henteventilen ved å trykke på Start-knappen på henteboksen. (Stopp-knappen stenger ventilen.) 65(172)

74 Drift 9. Når tanken er tom, kobler du slangen fra tankutløpet. 10. Sett den svarte hetten på tankutløpet. 9. Start vaskingen av tanken. 66(172)

75 Drift Fastsette kopp- og startposisjoner Stasjon med venstreinngang Generelt prinsipp Den generelle prosedyren når du skal fastsette posisjoner, er følgende: 1. Velge hvilken posisjon eller posisjoner du har bestemt deg for. Dette gjøres fra berøringsskjermen. 2. Flytte universalarmen forsiktig til ønsket posisjon ved hjelp av joysticken. Bekreft-knapp Stasjon med høyreinngang 3. Trykke på Bekreft-knappen på joysticken for å verifisere posisjonen. Gripekloen vil reagere ved å lukke og åpne seg når Bekreft-knappen er trykket ned. 4. Hvis gripekloen lukker og åpner seg tre ganger rett etter at du har trykket på Bekreft-knappen, betyr dette at: - Armen har problemer med å nå posisjonen, - eller at kopphåndtaket ikke er registrert av sensoren (dette skjer bare når du skal fastsette posisjonen for spenekoppene eller speneklargjøringskoppene). Løs problemet, og trykk på Bekreft-knappen igjen. 67(172)

76 Drift Advarsel: Hvis det er mulig, bør du oppholde deg utenfor arbeidsområdet til universalarmen under prosedyrene. Hvis du må være innenfor arbeidsområdet, må du legge en hånd på armen. På denne måten kan du stoppe eventuelle brå bevegelser som armen gjør i din retning. Når du skal fastsette posisjonene, trykker du på: 1. Trykk på VMS-knappen øverst til høyre. 2. På VMS-menyen trykker du på Robotlæring-knappen. Knappene i vinduet Robotlæring har følgende funksjoner: Lær alle speneposisjoner: for fastsettelse av alle speneposisjoner samtidig. Lær alle spenekopp-posisjoner: for fastsettelse av posisjonene til alle spenekoppene samtidig. Lær vaskekopp-posisjon: for fastsettelse av posisjonen til speneklargjøringskoppen. Lær kameravask pos.: for fastsettelse av posisjonen til kameravaskeren. Vinduet Robotlæring Ku nummer: viser kunummeret til en identifisert ku. Identifiser ku: for manuell identifisering av ei ku. 50 g fôr: for fôring av ei ku. Krybbeposisjon: for justering av krybbeposisjonen. Lær spenepos.: for fastsettelse av posisjonen til en bestemt spene. Lær kopp-pos.: for fastsettelse av posisjonen til en bestemt spenekopp. Avslutt: lukker vinduet Robotlæring. 68(172)

77 Drift Fastsette posisjonene til alle spenekoppene samtidig. Merk: Sørg for at stasjonen er i manuell modus. På berøringsskjermen: 1. Trykk på VMS-knappen øverst til høyre. 2. På VMS-menyen trykker du på Robotlæring-knappen. 3. Trykk på Lær alle spenekopp-posisjoner. Dette vil flytte armen til en utgangsposisjon i nærheten av spenekoppene. Vinduet Robotlæring 4. Følg instruksjonene på berøringsskjermen: - Posisjonér armen ved hjelp av joysticken; gripekloen må kunne gripe rundt håndtaket på spenekoppen. - Trykk på Bekreft-knappen på joysticken. Gripekloen vil reagere ved å gripe rundt håndtaket på spenekoppen og deretter slippe taket. Armen vil bevege seg et kort stykke vekk fra spenekoppen. - Gjenta de to forrige deltrinnene for de gjenværende spenekoppene. Bildet viser rekkefølgen for fastsettelse av posisjonene til spenekoppene. Posisjonene vil bli lagret i VMS-databasen når du har bekreftet posisjonen til den siste spenekoppen. Prosedyren kan avbrytes når som helst. Stasjon med venstreinngang 69(172)

78 Drift Fastsette posisjonene til de enkelte spenekoppene Merk: Sørg for at stasjonen er i manuell modus. 1. Når du skal starte prosedyren, går du til berøringsskjermen og trykker på VMS > Robotlæring > Spenekopp-posisjon. 2. Følg instruksjonene på skjermen. Spenekopp-posisjoner for stasjon med venstreinngang: - Spenekopp-posisjon (høyre bak): 1 - Spenekopp-posisjon (venstre bak): 2 - Spenekopp-posisjon (høyre foran): 3 - Spenekopp-posisjon (venstre foran): 4 Merk: Du følger samme prinsipp for en stasjon med høyreinngang. 70(172)

79 Drift Fastsette posisjonen til speneklargjøringskoppen Merk: Sørg for at stasjonen er i manuell modus. 1. Når du skal starte prosedyren, går du til berøringsskjermen og trykker på VMS > Robotlæring > Lær vaskekopp-posisjon. 2. Posisjonér armen ved hjelp av joysticken; gripekloen må kunne gripe rundt håndtaket på speneklargjøringskoppen. 3. Trykk på Bekreft-knappen på joysticken. Merk: Du kan avbryte prosedyren ved å trykke på "Avslutt", deretter på "Auto" øverst på berøringsskjermen og til slutt på "Avbryt pågående robotoperasjon og gå til manuell modus". Fastsette posisjonen til kameravaskeren (svamp) Merk: Sørg for at stasjonen er i manuell modus. 1. Når du skal starte prosedyren, går du til berøringsskjermen og trykker på VMS > Robotlæring > Lær kameravaskerpos. 2. Bruk joysticken til å flytte armen slik at kameradekslet berører svampen. 3. Trykk på Bekreft-knappen på joysticken. Fastsette alle speneposisjoner samtidig Advarsel: Melkestasjonen bruker laserne under denne prosedyren. Stirr ikke på laserstrålen. 71(172)

80 Drift Merk: Sørg for at stasjonen er i manuell modus. 1. La kua gå inn i stasjonen. 2. På berøringsskjermen trykker du på fanen Venter på ku. 3. Trykk på Bekreft ku-knappen. Forviss deg om at det er et kryss ved siden av knappen. 4. Når kuen har gått inn i stasjonen, trykker du på VMS > Robotlæring. Vinduet Venter på ku 5. Sørg for at kuen er blitt identifisert. En identifisert ku indikeres av kunummeret, en uidentifisert ku av "0" (null). - Hvis kuen ikke er identifisert, trykker du på Identifiser ku-knappen, legger inn kunummeret via tastaturet og bekrefter. 6. Trykk på 50g fôr-knappen for å fôre kuen. Det er viktig å justere krybbeposisjonen slik at kuen står så langt tilbake som mulig i stasjonen. Bakplaten må hvile mot bakbenene til kuen. Vinduet Robotlæring 7. Trykk på Krybbeposisjon-knappen. Dette vil vise vinduet Stallkontroll. 72(172)

81 Drift 8. Juster krybbeposisjonen ved å trykke på enten Lang ku eller Kort ku. Posisjonen til krybben vil bli lagret i databasen når du har fullført prosedyren. 9. Trykk på Lukk-knappen for å lukke vinduet Stallkontroll. 10. Vis vinduet Robotlæring, og trykk på Lær alle speneposisjoner for å starte prosedyren. Dette vil flytte armen til en utgangsposisjon under kuen. Vinduet Stall kontroll 11. Følg instruksjonene på berøringsskjermen: - Flytt armen forsiktig forover med joysticken slik at gripekloen kommer nær spenen. Forestill deg at det er en spenekopp i gripekloen. Sørg for at den røde laserstrålen er synlig på spenen og spesielt i nærheten av spenetuppen. - Trykk på Bekreft-knappen på joysticken. Armen skal reagere ved å lukke og åpne gripekloen. - Gjenta de to forrige deltrinnene for de gjenværende spenene. Bildet viser rekkefølgen for fastsettelse av posisjonene. 73(172)

82 Drift Armen vil bli parkert når den siste posisjonen er fastsatt. Speneposisjonene til kua lagres nå i VMS-databasen. Merk: Hvis kua har korte spener, er det viktig at du flytter gripekloen nær spenen for å oppnå en god posisjon. Rekkefølge for fastsettelse av speneposisjoner, stasjon med venstreinngang. 74(172)

83 Drift Ku i stasjon med høyreinngang. Fastsette enkelte speneposisjoner 1. Følg trinn 1 til 9 i forrige avsnitt. 2. Trykk på Lær spenepos. for spenen du skal fastsette posisjonen til. 3. Følg instruksjonene på berøringsskjermen og deltrinnene for trinn 11 på forrige side. Merk: Det anbefales å fastsette alle speneposisjonene samtidig. Hvis du fastsetter posisjonen til en bakspene, for eksempel nummer 3, anbefales det at du fastsetter posisjonen til den tilsvarende forspenen på nytt, i dette tilfellet nummer 1. Ku i stasjon med venstreinngang. Verifisering av de fastsatte posisjonene Advarsel: Opphold deg utenfor arbeidsområdet til universalarmen under disse testene. 75(172)

84 Drift Merk: Sørg for at stasjonen er i manuell modus. Merk: Hvis du vil stoppe universalarmen under disse testene, trykker du på VMS > Robotkontroll > Avbryt pågående robotoperasjon. Hvis du vil verifisere de fastsatte posisjonene, går du til VMS > Robotkontroll ved å trykke på VMS > Robotkontroll. Vinduet Robot kontroll Verifisere posisjonene til spenekoppene I denne testen går armen til magasinet, plukker opp hver enkelt spenekopp og slipper dem. - Trykk på Test hente spenekopper-knappen. Verifisere posisjonen til speneklargjøringskoppen I denne testen henter armen speneklargjøringskoppen, drar den ut og slipper den. - Trykk på Test hente vaskekopp-knappen. Verifisere speneposisjonene I denne testen går armen til speneposisjonene til ei identifisert ku. Advarsel: En av laserne brukes under denne testen. Stirr ikke på strålen. 76(172)

85 Drift - Slipp en ku inn i melkestasjonen. - Vis vinduet Venter på ku. - Trykk på Bekreft ku-knappen. - Vis vinduet Forbered ku for melking, og kontroller at kua er identifisert. - Hvis kuen ikke er identifisert, trykker du på Manuell identifisering-knappen og identifiserer kuen manuelt. - Vis vinduet Robotkontroll ved å trykke på VMS > Robotkontroll. - Trykk på Test startposisjoner-knappen for å starte testen. - Når armen går til den første posisjonen, må du kontrollere at posisjonen er god nok for påsett. Trykk deretter på Bekreft-knappen på joysticken. - Gjenta det forrige trinnet for de gjenværende posisjonene. Søke etter spener I denne testen søker armen etter spenene til en identifisert ku for å bekrefte at den kan finne spenene. Armen utfører testen uten å hente spenekoppene. Advarsel: Laserne brukes under denne testen. Stirr ikke på strålene. - Utfør trinnene i forrige test som er nødvendige for å kunne ta imot og identifisere kua. - I vinduet Robotkontroll trykker du på Sett på uten kopper. 77(172)

86 Drift 78(172)

87 VMS-vasking Drift VMS-vasking Drift Dette kapitlet er ment som et tillegg til instruksjonsboken for DeLavals vaskeenhet C200. Hvis du ikke har denne boken, kan du ta kontakt med din DeLaval-forhandler. Hvis du ønsker informasjon om systeminnstillinger og alternativer, kan du se ALPRO Windows-håndboken for VMS. Ta alltid kontakt med din DeLaval servicetekniker hvis du har spørsmål om vaskeenheten eller generelt om vasking på stedet. Innhold Dette kapitlet inneholder følgende avsnitt: Generelle råd for hvordan man oppnår gode vaskeresultater Vaskemidler og vaskemiddeldosering Doseringsparametere Starte vasking eller skylling fra berøringsskjermen Generelle råd for hvordan man oppnår gode vaskeresultater Vannkvalitet Vannet har mye å si for vaskeresultatet. Det er viktig å kjenne til følgende egenskaper: Hardheten bestemmes av kalsium- og magnesiumkonsentrasjonet i vannet. DeLavals vaskemidler gir gode vaskeresultater når vannet har en lavere hardhet enn 30 dh. Hvis hardheten er høyere enn 30 dh, må vannet behandles. Høye nivåer av jern og mangan vil gi et dårligere vaskeresultat og bør helst håndteres i et vannbehandlingsanlegg. Hvis vannet har en høy ph-verdi samt høy alkalitet, vil syrevaskingen bli mindre effektiv, og doseringen av 79(172)

88 VMS-vasking Drift syrekonsentrasjonen må økes. Vannet bør være nesten helt bakteriefritt. E-coli-typer bør ikke være sporbare i det hele tatt. Hvis de er det, bør du vurdere å skifte vannressurs. Vannet bør være rent, klart og ikke lukte dårlig. Vaskemiddelforbruk og -konsentrasjon Sørg for at du har nok vaskemidler til å utføre regelmessig vasking. Du bør imidlertid ikke kjøpe inn i store kvanta da de aktive komponentene nedbrytes over tid. Det må brukes en tilstrekkelig konsentrasjon av vaskemidler. Ved for lav konsentrasjon vil ikke urenhetene bli oppløst og skyllet ut av systemet. Se også "Vaskemidler og dosering" nedenfor. Se etter lekkasjer. Lekkasjer gjør at systemet vil kompensere for tapt vann under sirkulasjonsfasen, noe som igjen vil redusere vaskemiddelkonsentrasjonen. Vanntemperatur Vanntemperaturen må ligge i området C under hele sirkulasjonsfasen. Det første tallet er temperaturen på returvannet mot slutten av fasen, det andre tallet er starttemperaturen. En litt høyere starttemperatur vil ikke svekke vaskeresultatet. En lavere temperatur enn 45 C på returvannet vil imidlertid skape problemer. Fett vil krystallisere seg og danne avleiringer i rørsystemet som vil være vanskelig å fjerne. Én måte å rette opp en for lav returvanntemperatur på, kan være å øke starttemperaturen noe; en annen kan være å isolere rørene eller bruke varmeelementet i vaskeenheten (hvis den ikke allerede er i bruk). Optimal temperatur på forskyllevannet er C. I dette området vil melkerestene bli skyllet ut av systemet. Temperaturer over 50 C vil derimot føre til at proteinene i 80(172)

89 VMS-vasking Drift melken denatureres og utskilles som avleiringer i systemet. Varmtvannsforsyning Sørg for at det er nok varmtvann til å vaske alle delsystemer samtidig: melkestasjon(er), lagringstanker, osv. Vær klar over at noe varmtvann vil gå tapt da det vil blandes ut i kaldtvannet i kjelen(e). Hvis kjelen(e) ikke produserer nok varmtvann, kan det hende du har behov for en større kjele. Vaskemidler og dosering Vaskeplan (alkalisk) Et fosfatisk, alkalisk vaskemiddel slik som DeLaval Ultra kan håndtere vannhardheter opptil 30 dh. Hvis hardheten er høyere enn dette, må vannet behandles. Tabellen nedenfor kan fungere som en retningslinje for vaskestrategi med alkaliske vaskemidler. For hyppig vasking med syreholdige vaskemidler vil redusere effektten av vaskestrategien fordi det syreholdige vaskemiddelet, slik som f.eks. DeLaval Cidmax, er et avflakingsmiddel og er ikke beregnet for fjerning av proteiner og fett. Hvis man utelater bruk av alkaliske vaskemidler, vil dette derfor føre til en akkumulering av urenheter i systemet. Så få som to etterfølgende vaskinger med syreholdig vaskemiddel i stedet for alkalisk kan gjøre det nødvendig å øke doseringen av det alkaliske vaskemiddelet med så mye som 50 % ved neste alkaliske vasking. Det er spesielt viktig å sikre regelmessighet i alkaliske vaskinger for VMS fordi melkestasjonen bruker DeLaval melkemåler MM25 som er utstyrt med konduktivitetsmålende elektroder. Et fosfatisk, alkalisk vaskemiddel slik som DeLaval Ultra må brukes til å fjerne urenheter på disse elektrodene, og på denne måten sikre at melkemålerne fungerer optimalt. 81(172)

90 VMS-vasking Drift Merk: Tabellen må følges med fleksibilitet da forholdene kan variere på de ulike gårdene. Når du har endret vaskemiddeldosen, bør du alltid sjekke resultatet i opptil seks uker. Hardhet (dh) Dosering (%), Ultra Hyppighet av syreholdig vasking (Cidmax) Dosering (%), Cidmax Én for hver 7. vasking Én for hver 4. vasking 0.60 > Én for hver 2. vasking 0.80 Veksle mellom syreholdig og alkalisk vaskemiddel Beskrivelsen nedenfor går ut fra at du har tilgang til ALPRO Windows-håndboken for VMS. Se kapitlet "ALPRO Windows 6.30/Melkestasjon; Drift" for å få mer informasjon. I et VMS-system som bruker én melkestasjon, kan man kjøre en vaskestrategi som veksler mellom syreholdige og alkaliske vaskemidler med ovennevnte hyppighet ved å la DeLaval vaskeenhet C200 styre hvilken vaskemiddeltype som skal brukes. (Vaskemiddelstyring ved melkestasjonen gjør at du bare kan veksle mellom vaskemidler innenfor et 24-timers intervall.) Hyppigheten angis ved hjelp av parameter P9 på vaskeenheten. Se "Doseringsparametere" nedenfor. Vaskemiddelstyringen angis i ALPRO Windows; se figuren nedenfor. Konsulter alltid med din DeLaval servicetekniker før du endrer parameterinnstillinger. Det kan også hende du må ha autorisasjon for å endre parameterne. I et VMS-system med flere melkestasjoner, kan ikke den ovennevnte metoden brukes fordi blandingen av en alkalisk klorinert vaskeløsning og en syreholdig vaskeløsning bør unngås; løsningene kan reagere og danne giftige gasser. Du kan unngå dette ved å la melkestasjonen styre vaskemiddelet og (i ALPRO Windows) programmere en fjerde 82(172)

91 VMS-vasking Drift systemvask som starter fem minutter før en av de eksisterende og som bruker syreholdig vaskemiddel. (Det forutsettes at det brukes tre systemvaskinger regelmessig.) Denne fjerde syreholdige systemvaskingen bør ikke brukes før den planlagte dagen, dvs. den bør angis som "Gjør ingenting" i ALPRO Windows. Dagen når den syreholdige vaskingen skal finne sted, angis imidlertid denne fjerde systemvaskingen som "Systemvask" mens den alkaliske som er programmert fem minutter senere, bør angis som "Gjør ingenting". Så snart den syreholdige systemvaskingen har funnet sted, kan innstillingene returneres til det vanlige oppsettet. Se figuren nedenfor. Merk: Sørg for at du bruker disse innstillingene på alle melkestasjoner. Tre aktive systemvaskinger. Én inaktiv systemvasking. Vaskemiddelstyring ALPRO Windows Bruk disse innstillingene for alle melkestasjoner. Holdbarhet for vaskemidler Alle klorinerte, alkaliske flytende vaskemidler har en begrenset holdbarhet. Disse produktene bør helst forbrukes innen seks måneder fra produksjonsdatoen. 83(172)

Instruksjonsbok Frivillig melkesystem ver 2.3.1

Instruksjonsbok Frivillig melkesystem ver 2.3.1 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok Frivillig melkesystem ver 2.3.1 Innholdsfortegnelse Frivillig melkesystem... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under drift... 3 Fôringsmodul... 8

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2006

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2006 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2006-0806 - Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2007

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2007 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS modell 2007-0806 - Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkestasjon VMS modell 2011

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkestasjon VMS modell 2011 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkestasjon VMS modell 2011 V_112683-1011 - Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet

Detaljer

DeLaval frivillig melkesystem VMS 2014 Instruksjonsbok

DeLaval frivillig melkesystem VMS 2014 Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS 2014 Instruksjonsbok 87224334 2014-12-10, Versjon 2 Opprinnelig instruksjon Innholdsfortegnelse Erklæring om overensstemmelse med EU-standarder - DeLaval frivillig melkesystem

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Brukerveiledning. PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer

Brukerveiledning. PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer Brukerveiledning PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer Gratulerer med valget av kvalitet og presisjon fra METTLER TOLEDO. Korrekt bruk av ditt nye utstyr i samsvar med denne Brukerveiledningen og regelmessig

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700 Montering, bruk og vedlikehold CE-SAMSVARSERKLÆRING GIULIANO S.r.l. - Via Guerrieri, 6-42015 Correggio (RE) ITALIA erklærer

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

Metatron 21. METATRON 21. Den nye generasjonen. Kvantespranget innen melketeknikk.

Metatron 21. METATRON 21. Den nye generasjonen. Kvantespranget innen melketeknikk. Metatron 21 METATRON 21. Den nye generasjonen. Kvantespranget innen melketeknikk. Fremtidens melketeknikk for de Metatron Select 21 først og fremst for den store melkestallen. Metatron fra WestfaliaSurge

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender: Bestillingsnr.: 1151100 - HMS art. nr. 149663 INNHOLDSFORTEGNELSE Readable III bladvender... 1 1. Deler til Readable...

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

Elegant effektivitet for profesjonelle melkestaller

Elegant effektivitet for profesjonelle melkestaller DeLaval melkepunkt MPC580, MPC680 og MP780 Elegant effektivitet for profesjonelle melkestaller Klare og eksakte data om hver ku, koblet til melkestrømskontrollert melking og automatisk avtaking. DeLavals

Detaljer

Optimal fôrstyring DeLaval fôrstasjon FSC40

Optimal fôrstyring DeLaval fôrstasjon FSC40 1.11.120 Optimal fôrstyring DeLaval fôrstasjon FSC40 Din løsning hver dag DeLaval kraftfôrstasjon i kombinasjon med systemet Feed First Det forventes at melkekyr skal produsere stadig økende mengde melk.

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Kort instruks for Spectra S

Kort instruks for Spectra S Kort instruks for Spectra S Les bruker instruksene og kapittelet om sikkerhetsinstrukser før du tar i bruk maskinen. Behold disse instruksene nær maskinen. Innhold Fremgangsmåte. 2 Hvordan fylle på Spectra

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM AC-7W airconditioner NO BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM SIKKERHETSINSTRUKTIONER VIKTIG! Enheten er konstruert for innendørs bruk. Beregning: Denne enheten må være koblet til en 220-240 V / 50Hz jordet stikkontakt.

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

for deg som prioriterer hygiene Installasjonsveiledning for Palma Vita design produksjon levering montering service resirkulering

for deg som prioriterer hygiene Installasjonsveiledning for Palma Vita design produksjon levering montering service resirkulering for deg som prioriterer hygiene Installasjonsveiledning for Palma Vita design produksjon levering montering service resirkulering elektriker tjenester Elektrisk installasjon må utføres i samsvar med forskrifter

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Fullstendig ytelsesbehandling

Fullstendig ytelsesbehandling Fullstendig ytelsesbehandling Fungerer også med Windows XP og Windows Vista 2013 Oppgrader og ta ansvar for datamaskinens ytelse med et kraftig og raskt program. Nedlasting og installasjon av Powersuite

Detaljer

Brukerveiledning. PFK9-serie Høypresisjons veieplattformer

Brukerveiledning. PFK9-serie Høypresisjons veieplattformer Brukerveiledning PFK9-serie Høypresisjons veieplattformer Gratulerer med valget av kvalitet og presisjon fra METTLER TOLEDO. Korrekt bruk av ditt nye utstyr i samsvar med denne Brukerveiledningen og regelmessig

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

FDV dokumentasjon GDL takaltan

FDV dokumentasjon GDL takaltan FDV dokumentasjon GDL takaltan PRODUSERT FRA APRIL 2015 Takterrasse type GDL 3066 og 3066L lakkert furu GDL 2066 og 2066L hvitmalt furu Takvinkel 35-53 Utendørs bruk Ja Mål Bredde: 940 mm / Høyde: 2520

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Bonviva Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK. Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den.

INSTRUKSJONSHÅNDBOK. Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den. INSTRUKSJONSHÅNDBOK Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den. Innhold 1. Funksjon... 3 2. Sikkerhet... 3 3. Egenskaper... 4 4. Bruksanvisning...

Detaljer

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel Vedlikeholdsmanual Tørketrommel T5190LE Type N1190.. Originalanvisninger 438 9098-10/NO 2015.09.14 Innhold Innhold 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedlikehold...6 3.1 Rengjør lofiltrene...6 3.2 Spesialfilter...6

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE Readable bladvender... 1 1. Deler til Readable... 2 2. Hvordan sette inn en bok... 4 3. Å arbeide med Readable... 8 3.1. Manuell

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

Hvorfor VMS? Voluntary Milking System

Hvorfor VMS? Voluntary Milking System Hvorfor VMS? Voluntary Milking System Vi gjør bærekraftig matproduksjon mulig Bruk tiden din bedre Hver dag nyter tusenvis av gårdbrukere fordelene ved automatisk melking. Bare i Norge er det snart 1000

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

Brukerhåndbok Campingvogn

Brukerhåndbok Campingvogn Brukerhåndbok Campingvogn Side 1 Nøkkel til spikertelt finner du i svart boks montert i hjørne av spikertelt på elvesiden. Eierne av plassen, Henning og Maria Haukeland har også nøkkel og kan være behjelpelig

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Sjekkliste FØR feilrapportering

Sjekkliste FØR feilrapportering v3.4 Sjekkliste FØR feilrapportering 1. Start radioboks, router/brannvegg og datamaskin på nytt Koble fra strømadapteret til antennen ute på veggen og til evtuelle router/brannvegg. Vent 30 sekund før

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN DELELISTE 1. Indre isolasjon 2. Vannreservoar 3. Isbeholder 4. Isbitekurv 5. Sensor 6. Isskuff 7. Vannbeholder 8. Kjøleelement 9. Vannslange 10. Vannutslipp 11.

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

Bruksanvisning GEMINI R

Bruksanvisning GEMINI R Bruksanvisning GEMINI R 060999-10 02.09.2011 Generell informasjon Om sikkerhet Dokumentasjon Gjør deg kjent med denne bruksanvisningen og alle sikkerhetshenvisninger og informasjoner før du begynner å

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer