Kapittel 3 - Bjelkelag I-bjelker... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapittel 3 - Bjelkelag I-bjelker... 3"

Transkript

1 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelag I-bjelker Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Bjelkelag I-bjelker... 3 Start for første gang et nytt prosjekt... 3 Prosjektinformasjon... 4 Legge inn bjelkelagskontur Legge inn utsparing Stikkbjelker Enkeltbjelke i 2 punkt Justering av utsparinger Stegplater og bjelkesko Ståldrager HE160B Splitte bjelker mot ståldrager Målsett tegning Lag liste Plasser på ark... 37

2 2... Kapittel Bjelkelag I-bjelker DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7

3 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelag I-bjelker Kapittel 3 - Bjelkelag I-bjelker Start DDS-CAD Konstruksjon 7 Start for første gang et nytt prosjekt Første gang Konstruksjon startes etter en ny installasjon, vil programmet opprette et startprosjekt og følgende prosjektmeny vises i skjermen. For å opprette nytt prosjekt velg Tegningsliste Dialogboksen som viser tegningslisten kalles prosjektadministrator. Via denne kan nye prosjekt opprettes, en kan starte nye og gamle prosjekt, samt åpne og opprette selvstendige tegninger som er uavhengige av et prosjekt så som systemfiler, figurer og symboler.

4 4... Kapittel Bjelkelag I-bjelker DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Dette viser tegningslisten som er utgangspunkt for et nytt prosjekt. Opprett nytt prosjekt ved å skrive inn prosjektnavnet i feltet øverst til venstre, merket Prosjekt. Skriv inn prosjektnavnet - maksimum 8 karakterer. Her kalt HYTTE. Velg Opprett. Ny katalog er opprettet under katalog C:\Documents and Settings\All Users\Documents\DDS\Prosjekter\ med navnet HYTTE - samt et prosjektnavn som danner grunnlaget for alle filnavnene (tegningene) som opprettes for prosjektet. Prosjektinformasjonen så som byggherrens navn, adresse, tegningsliste, mm. blir lagret i prosjektfilen som får navn som det inngitte prosjektnavn og etternavn PRJ. Prosjektnavn og katalognavn blir det samme. Bruk gjerne kun fire karakterer i prosjektnavnet slik at du gjenkjenner disse med en gang i tegningsnavnet. Prosjektinformasjon Det skal inngis informasjon om prosjektet som oppdragsgiver, tegningens innhold, o.l. Disse opplysningene kommer senere automatisk ut i tittelfelt på tegningene knyttet til prosjektet. Velg Info... - se dialogboksen ovenfor. Skriv inn som foreslått. Trykk OK. Gå til prosjektmeny via [OK]

5 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelag I-bjelker Kontroller etasjenummeret og merk av for Gulv som Bygningsdel og Bjelkelagsplan som Tegningstype. Velg Åpne. En tom tegning åpnes. Programmet starter med å hente inn forhåndsfil, dvs. en standard kommandosekvens som f.eks. vil styre bjelkestørrelse og farge, hvilke nummer som skal globalt flyttes, sett målsettingsnivå, osv. Resultatet vi skal fram til:

6 6... Kapittel Bjelkelag I-bjelker DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Legge inn bjelkelagskontur. Velg Verktøysett for I-bjelke. Vi starter med å velge hvilket type I-bjelke det skal arbeides videre med. I programmet er det lagt inn støtte for Hunton og Ranti sitt standard sortiment. I dette tilfellet ønsker vi å benytte oss av Ranti bjelken. Velg Bruk Ranti bjelker. Ikonet vil da være markert med gul bakgrunn. Start med å tegne opp konturen, området for bjelkene. Velg Bjelkeområde I-bjelke.

7 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelag I-bjelker Vi får nå frem et trådkors og en rød sirkel som skal hjelpe oss å tegne konturen for bjelkelaget. Den røde sirkelen markerer kjente punkter i tegningen. Siden dette nå er en tom tegning, vil programmet bare snappe seg til gitterpunkter. Vi kan velge å markere konturen av gulvet enten ved piltaster eller å klikke oss rundt med venstre mustast. Her passer det best og bruke piltaster, siden ikke alle lengdene følger gitteret. Konturen vi skal tegne ser slik ut: Vi starter i aksesystemets origo (0,0,0) og følger angitte mål rundt konturen. NB! Husk alltid å starte og slutte i samme punkt. Klikk startpunktet med venstre mustast i aksesystemets origo. Deretter ønsker vi å tegne konturen vha piltaster og skrive inn lengder manuelt. Trykk pil høyre [ ] og skriv inn OK.

8 8... Kapittel Bjelkelag I-bjelker DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Trykk pil ned [ ] og skriv inn 2400 [Enter] Trykk pil høyre [ } og skriv inn 4700 [Enter] Trykk pil opp [ ] og skriv inn 2400 [Enter] Trykk pil høyre [ ] og skriv inn 3200 [Enter] Trykk pil opp [ ] og skriv inn 8300 [Enter] Trykk pil venstre [ } og skriv inn 4800 [Enter] Trykk pil ned [ ] og skriv inn 3500 [Enter] Trykk pil venstre [ ] og skriv inn 6300 [Enter] Trykk pil ned [ ] og skriv inn 4800 [Enter] Konturen er nå lukket. Dersom et punkt blir feil kan man gå tilbake et steg ved og trykk på [Backspace] tasten. En dialogboks som definerer området vi har tegnet kommer automatisk opp når en kontur er lukket. Her defineres input for bjelkelaget (bjelketype, dimensjon, c/c avstand osv.) Fanen for kantbjelker er nå aktiv: Forslaget fra programmet er det vi skal bruke. Gå deretter videre til fanen for modulbjelker: Her skal det gjøres noen endringer: Korriger ditt eget vindu tilsvarende som vist under.

9 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelag I-bjelker For nærmere informasjon om de ulike parameter kan du trykke på Hjelpeknappen før du går videre. Trykk OK. Bjelkelaget ser nå slik ut:

10 10... Kapittel Bjelkelag I-bjelker DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Følgende er ikke knyttet til oppgaven men ment som en veiledning Redigering av bjelkeområde Når gulvet er markert, klikk høyre museknapp for hurtigmeny. Generer bjelker... Omdanner et bjelkeområdet til enkelbjelker som kan flyttes parallelt, forlenges/forkortes, endre dimensjon, slettes osv. Tilføy utsparing: Vi kan sette inn utsparinger til f.eks. trapp eller pipe etter at bjelkelaget er tegnet opp. Utsparingen angis enten med to diagonale punkt, eller ved å gå rundt konturen. Rektangulære utsparinger angis ved å trykke venstre mustast i det første punktet og bevege seg diagonalt mot det andre punktet. Når en rød sirkel blir synlig kan man høyreklikke og velge lag rektangel. Utsparingen blir synlig, og bjelkene tilpasses det nye området. Tilføy modulbjelker: Her kan man legge til ekstra områder med bjelker i ett eksisterende område. Tilføy stikkbjelker: Legger til stikkbjelker i området enten via 2 eller 4 punkter. Endre utsparing/modulområdet/stikkbjelker: Her kan endre eksisterende informasjon for respektive områder. Velg kontur som skal endres: Pek på konturen som skal endres. Konturens posisjoner: Her kan man via egen dialog eksakt sjekke konturens posisjon (koordinater). Redigere og gjøre endringer. Kopier objekt [Ctrl+C]: Tar kopi av aktivt(e) objekt(er). Limes inn i modellen ved lim inn kopierte objekt funksjonen (Ctrl+V) Slett objekt Marker rutenett i gulv slik at gulvet er stiplet og trykk på slett. Evt. trykk [Del] tasten.

11 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelag I-bjelker Flytt objekt: Flytter markert objekt. Objektet festes vha venstre mustast eller valg som ligger i hjelpemenyen som du får fram ved å klikke høyre mustast. Når objektet er dynamisk, kan festepunktet endres med [Tab]-tasten. Da kan du feste objektet i tegningen ut fra det mest hensiktsmessige festepunktet. Flytt objekt via fritt referansepunkt: Klikk på punktet hvor du ønsker at festepunktet i objektet skal være. Flytt relativt fra markørens posisjon: Flytter dynamisk objekt relatert i fra markørens posisjon. Flytt relativt fra siste posisjon: Flytter dynamisk objekt relatert i fra siste posisjon. Zoom objekt: Zoom inn på markert objekt. Endre egenskap Ønskes egenskapene for gulvet endret, f.eks. bjelkedimensjon, z-høyde, c/c avstand, referansehøyde o.l., brukes denne. Dette kan også gjøres ved å dobbelklikke med venstre musetast på den 45 graders svake skravuren. Da vil man komme tilbake til dialogboksen som definerer området og foreta evnt. endringer. Endre kontur I hvert hjørne i konturen er det markert et knekkpunkt. Disse kan flyttes, slettes, mm. Pek på ønsket knekkpunkt og trykk høyre mustast. Blått knekkpunkt (i hvert hjørne):

12 12... Kapittel Bjelkelag I-bjelker DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Hvitt knekkpunkt (på midten mellom 2 blå knekkpunkter): Utvide kontur Det kan også tilføyes nye punkter i konturen ved å peke på de punktene som ligger i mellom knekkpunktene. Pek på ønsket knekkpunkt og klikk høyre mustast for å få frem hjelpemeny. Her kan en da velge om nytt punkt skal legges til, en hel linje (dvs mellom to knekkpunkt) skal forskyves eller hele konturen skal parallellforskyves inn- eller utover. Legge inn utsparing Vi fortsetter med å legge inn utsparing. Marker bjelkeområdet (den svak gråtonede 45 graders skravuren) slik at tegning blir markert med blått. Høyreklikk og velg Tilføy utsparing. Utsparingen skal markers med 2 diagonale punkter. En rød sirkel blir synlig på kjente punkter i tegningen. Nedre venstre hjørne i utsparingen skal ligge i en kjent avstand fra innside på hjørne nr 2 der kantbjelkene møtes (nr 100 og 104) Plasser markøren i hjørnet på innsiden der kantbjelkene møtest og programmet kvitterer med meldingen endepunkt. Høyreklikk i punktet du nå står i, og velg Flytt relativt fra snappunkt - Relative koordinater: (hurtigtast [SHIFT]+8).

13 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelag I-bjelker Inngi som vist avstanden som startpunktet skal flyttes: (X=200, Y=200). Da er første punkt gitt, vi skal nå forflytte oss til øvre høyre hjørne av utsparingen. Denne merkes av litt vilkårlig i planen i et kjent punkt (gitter) (se neste bilde) Trådkorset viser en rød sirkel, høyreklikk og velg lag rektangel. OK. Kontroller bjelketype og dimensjoner i påfølgende dialogboks.

14 14... Kapittel Bjelkelag I-bjelker DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelaget ser nå slik ut: [OK] Det skal tegnes inn en mindre utsparing for pipe i øverste del av planen. Marker bjelkeområdet og høyreklikk på samme måte som forrige utsparing. Velg Tilføy utsparing. Vi nå flytte oss en gitt avstand fra et kjent hjørnepunkt til utsparingens øvre venstre hjørne. Plasser markøren i nærheten av det indre hjørnet mellom kantbjelkene og en rød sirkel vil snappe seg frem til endepunkt (indre hjørnet). Høyreklikk i punktet du nå står i, og velg Flytt relativt fra snappunkt - Relative koordinater (SHIFT+8):

15 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelag I-bjelker Angi verdier som vist under: (X=200 og Y= -200). Nå er startpunktet for utsparingen gitt. Vi skal nå angi målene rundt konturen manuelt vha piltaster. Trykk pil høyre [ ] og angi verdi 500 [Enter] Trykk pil ned [ ] og angi verdi 500 [Enter] Trykk pil venstre [ ] og angi verdi 500 [Enter] Trykk pil opp [ ] og angi verdi 500 [Enter] Konturen er da lukket og utsparingen er på plass. Klikk OK i påfølgende dialog som definerer utsparingen. Stikkbjelker Det skal settes inn stikkbjelker. Dette gjøres ved å markere området for bjelkene med venstre mustast. OK. Start med høyre del av planen Marker bjelkeområde og høyreklikk. Velg Tilføy stikkbjelker: En dynamisk linje fremkommer, og denne nyttes til å sette av 2 punkter for området.

16 16... Kapittel Bjelkelag I-bjelker DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Første punkt inngis med venstre mustast i områdets nedre venstre hjørne. Pek på det andre punktet i øvre høyre hjørne, høyreklikk og velg Lag rektangel. 2 1 En dialogboks kommer frem, og spør etter stikkbjelkenes dimensjon, CC avstand etc. Trykk OK. Stikkbjelkene på høyre del av planen er på plass.

17 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelag I-bjelker Vi trenger flere stikkbjelker: Velg Stikkbjelker igjen og inngi 2 punkter i øvre venstre del av planen. (punkt 1 settes på overkant av den horisontale kantbjelkens ende, punkt 2 diagonalt i motsatt hjørne.) 2 1 Gjør det samme til venstre i planen.

18 18... Kapittel Bjelkelag I-bjelker DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon Da gjenstår den nederste delen av planen. Pek inn punkter som angitt under, først for ene side deretter samme prosedyre for andre siden

19 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Da skal resultatet være som følger: Bjelkelag I-bjelker Enkeltbjelke i 2 punkt Vi skal nå sette inn en ekstra stikkbjelke øverst i planen (ringet inn i rødt). Den skal ha underkant på samme nivå som for den horisontale kantbjelken. Zoom opp øverste del av planen:

20 20... Kapittel Bjelkelag I-bjelker DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Velg Parallell I-bjelke. Nå skal 2 punkter for en ny bjelke angis. Sett første punkt på innsiden av hjørnet der kantbjelkene møtes. Inngi neste punkt normalt på første modulbjelke. Programmet spør nå hvor dimensjonen skal vokse ut i fra, pek på oversiden av de inngitte punktene. Bjelken er dermed definert, dialogen for en bjelke fremkommer: Skriv inn type 1041 (stikkbjelke I-profil).

21 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelag I-bjelker Bjelken er på plass. OK. Husk også å lagre iblant. [Ctrl+S] Justering av utsparinger Bjelkene som ligger langs x-aksen rundt utsparingene skal strekkes til nærmeste modulbjelker i y-retning. Nå ligger alle bjelkene koblet til områder. Når endringer skal gjøres på enkeltbjelker, må områdene først genereres (omdannes) fra område til enkeltbjelker. Marker bjelkeområdet, høyreklikk og velg Generer bjelker: Programmet spør om hvilke bjelker som skal genereres:

22 22... Kapittel Bjelkelag I-bjelker DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkene er nå løst opp i enkeltbjelker. Vi starter med å strekke de horisontale bjelkene rundt den store utsparingen. Marker den nederste bjelken, klikk venstre musetast i bjelkenes endepunkt (gripepunkt). En hjelpelinje kommer automatisk frem, følg denne til nærmeste modulbjelke i Y-retning, en rød sirkel blir synlig (normal til linje). OK. Klikk venstre musetast i punktet. Avslutt med [Esc] Gjør tilsvarende for den øverste bjelken samt utsparingen for pipe Resultat:

23 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelag I-bjelker Følgende er ikke knyttet til oppgaven, men ment som en veiledning: Hvordan gjøre hva: Forleng/forkort enkeltbjelke: Merk: Bjelker må være generert før dette kan gjøres! Marker ønsket bjelke vha. venstre mustast (denne blir nå markert stiplet blå) Pek på det midterste gripepunktet i den bjelkeenden som ønskes forlenges/forkortes, skjermtipset "flytt bjelkeende" kommer til syne, trykk venstre mustast i midtpunktet. Foreta så ett av følgende valg: Trykk piltast i den retningen bjelken ønskes forlenges/forkortes og angi verdi i neste dialogboks. [OK] Beveg musepekeren til ønsket innsettingspunkt og plasser med venstre mustast. Høyreklikk i bjelkens midtpunkt og foreta ett valg i hurtigmenyen. Parallell forflytt bjelke: (bjelker må være generert før dette kan gjøres!) Hvordan: Marker bjelke(r) slik at de er markert blå.

24 24... Kapittel Bjelkelag I-bjelker DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Foreta så ett av følgende valg: Trykk piltast i den retningen bjelken(e) ønskes flyttet og angi verdi for forflytning i neste dialogboks. [OK]. Ta tak i ett av gripepunktene på midten av bjelken og plasser deretter bjelken i ett kjent punkt, bekreft innsettingspunkt med venstre mustast. Klikk i gripepunktet for bjelken med venstre mustast. Høyreklikk i ett kjent referansepunkt og foreta ett valg i hurtigmenyen. Tips Når en eller flere bjelker er dynamisk kan man endre festepunktet til figuren ved og trykk på [Tab]- tasten.

25 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Stegplater og bjelkesko Bjelkelag I-bjelker Vi setter på stegplater og bjelkesko i overgangen mellom modulbjelkene og den øverste vekselbjelken rundt den største utsparingen. Velg Verktøysett for I-bjelke Stegplate (3). Marker bjelken som stegplatene skal festes til. Velg deretter lengde på stegplaten OK.

26 26... Kapittel Bjelkelag I-bjelker DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Pek på bjelkeendene som knyttes mot vekselbjelken. Avbryt med [Esc]. Gjenta samme prosessen for bjelkesko Velg Bjelkesko type 2 (dim). Klikk OK i neste dialog. (bjelkeskoen beregner automatisk dimensjon) Pek på bjelke vekselbjelken og deretter bjelkeendene som bjelkeskoen skal festes til. (som på stegplater). Avslutt med [Esc] Resultat: Ståldrager HE160B Det skal legges inn en HE 160 B ståldrager øverst i planen. Denne skal ha senterpunkt 3300 mm under den øverste kantbjelken. Velg HE-B bjelke.

27 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelag I-bjelker Vi skal nå vise en metode med å lage hjelpegeometri for å finne eksakte punkter mens en funksjon er aktiv. Hold inne [Ctrl]-tasten for å aktivere hjelpegeometri: Beveg musepekeren inntil toppen av bjelkeområdet (en rød linje markerer at en linje er valg) og høyreklikk hjelpegeometri parallell hjelpelinje (Ctrl+4): Skriv inn 3300 og trykk Velg side. Klikk venstre mustast på nedsiden av bjelken. En ny hjelpelinje er nå på plass i avstand 3300 mm fra øvre kantbjelke. Bjelkens punkter skal nå angis langs hjelpelinjen som er tegnet: 1 2

28 28... Kapittel Bjelkelag I-bjelker DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 [OK] Bjelken er på plass, men vi ønsker å trekke bjelkeendene inn 25 mm på hver side. Marker bjelken og klikk på endepunktet på den ene siden av bjelken. Trykk piltast i den retning bjelken skal forkortes og skriv inn 25. Gjør tilsvarende på andre siden av bjelken. [OK]

29 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Splitte bjelker mot ståldrager Bjelkene som går over ståldrageren skal splittes med avstand. Velg Splitt bjelker. Bjelkelag I-bjelker Avstanden mellom bjelkene som skal splittes skal være 30 cm. Inngi 2 punkter på begge sider av midten på ståldrageren. Sett inn avstand mellom modulbjelkene på 30 mm. Marker for detaljnummer 160 (dvs spesifikasjon på at bjelker skal kappes imot HE160B drageren fremkommer da i kapplisten). Det skal også legges på stegplater på begge sider av ståldrageren samtidig, merk av for inkluder lask eller stegplate og klikk mer Velg stegplater (ståldrager) og angi spesifiserte dimensjoner.

30 30... Kapittel Bjelkelag I-bjelker DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Resultatet blir som følger: Vi kan for ordens skyld slette hjelpegeometrien som er i tegningen. (denne ville uansett ikke kommet med på utskriften). Klikk på knappen Slett hjelpegeometri i øverste knapperad. Målsett tegning Så lenge vi ikke skal målsette hele bjelkelaget med hensyn på modulbjelker og vekslingsområder, vil vi for denne delen bruke manuell målsetting. For hovedkonturen vil vi bruke automatisk målsetting. Først målsetter vi modulbjelkene. Velg Verktøysett for målsetting Inngi målsettingspunkt Den røde ringen finner frem til kjente punkter i tegningen, klikk venstre mustast på følgende punkter (innside av modulbjelker):

31 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelag I-bjelker Avslutt med [Enter] og velg delmålsetting under tegningen: Gjenta prosess også på stikkbjelkene på venstre side, på følgende punkter: [OK] Avslutt med [Enter] og velg delmålsetting til venstre for tegningen.

32 32... Kapittel Bjelkelag I-bjelker DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Det målsatte området ser nå foreløpig slik ut: Målsette ståldrager: Avstand til ståldrager skal også målsettes manuelt: Velg marker for målsetting, og inngi følgende punkter (fra ytterkant kantbjelke til senter stålbjelke). 1 2 Avbryt med [Enter] og velg delmålsetting høyre side. Resultat:

33 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelag I-bjelker Vi ønsker å legge til en supplerende tekst under måltallet for denne mållinjen. Velg tekst fra menyen Skriv inn ståldrager i tekstfeltet, [OK] Roter teksten ved å holde inne [SHIFT]+[CTRL]+venstre mustast og plasser teksten rotert inntil mållinjen. Resultat: Målsett også trappeutsparingen manuelt, da denne skal plasseres inne i tegningen: Velg Inngi punkt som skal målsettes: Marker følgende punkter vha. venstre mustast: (1: Utvendig hjørne, 2 og 3 innvendig hjørne i utsparing.)

34 34... Kapittel Bjelkelag I-bjelker DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon Avslutt med [Enter]. Velg Målsetting over og til venstre i tegningen, marker i tillegg for at målsettingslinjene skal flyttes. 3 [OK] Flytte mållinjer: En rød hjelpesirkel fremkommer i modellen og kan klikkes direkte på for å flytte mållinjene.

35 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelag I-bjelker Klikk på sirkelen og klikk deretter på knekkpunktet i senter for å flytte målsettingslinjen (hjelpetekst parallellforskyv linje viser), mållinjen er nå dynamisk og plasseres inne i utsparingen. Gjør tilsvarende med mållinje til venstre. Trykk gjenoppfrisk skjerm dersom tekst faller bort. NB! Hjelpesirklene bør fjernes når målsettingslinjene er på plass. Dobbeltklikk på målsetting og fjern valget for flytt målsetting. Resultat: Nå skal resten av tegningen målsettes automatisk: Velg Målsett hovedområde: Inngi avstand til mållinjene som vist under :

36 36... Kapittel Bjelkelag I-bjelker DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 OK. Velg hva som skal målsettes og hvor: Forklaring til parametre: 0 = ingen målsetting av utvendig vegg 1 = del-mål av utvendig vegg 2 = hoved-mål av utvendig vegg 3 = del- + hoved-mål av utvendig vegg Resultat er nå slik: Lag liste Nå kan kapplister og 2D modell lages i henhold til tegningen. Disse skal senere plasseres på eget ark med ramme og tittelfelt. Velg Verktøysett høsting fra modellen:

37 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelag I-bjelker Velg Produser BOQ/LST-filer Velg Lag 2D modell Plasser på ark Velg Prosjektmeny spesial øverst til venstre i knapperaden LAGRE Velg tegningsliste: Velg Bjelkelag 1 etasje og ÅPNE Planen plasseres automatisk i skala 1:50 på arket via det ferdig arkoppsettet som er laget for tegning 501.

38 38... Kapittel Bjelkelag I-bjelker DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Plantegning som viser bjelkelaget plassert på ark Om det er behov for justeringer kan elementene på arket flyttes ved hjelp av trådkorset til ønsket posisjon. Festes i tegningen ved å klikke venstre mustast. Om målestokk ønskes endret kan planen flyttes vha trådkorset og på høreklikksmeny vil man finne Skaler objekt. Tegningen er klar for utskrift. Velg i øverste knapperad Skriv ut Tilpass størrelse etter skriver og arkformat. Trykk [OK] Avslutt plotteprogrammet. Avslutt DDS-CAD Konstruksjon med å lagre tegningen.

22.10.2009 Kapittel 3... 1. Kapittel Innhold... Side

22.10.2009 Kapittel 3... 1. Kapittel Innhold... Side 22.10.2009 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Konstruksjon FP 6.5 Bjelkelag I-bjelker Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Bjelkelagstegning... 3 Start for første gang et nytt prosjekt... 3 Prosjektinformasjon...

Detaljer

Bjelkelagstegning. Kapittel 1 - Bjelkelagstegning... 3

Bjelkelagstegning. Kapittel 1 - Bjelkelagstegning... 3 01.12.2011 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelagstegning Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Bjelkelagstegning... 3 Tilpassing i Arkitekt... 3 Kontroll av arkitekt-underlag...

Detaljer

Kapittel Kapittel Innhold... Side

Kapittel Kapittel Innhold... Side 22.10.2009 Kapittel 1... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - stegning... 3 Tilpassing i Arkitekt... 3 Kontroll av arkitekt-underlag... 3 Underlag for Konstruksjon... 7 DDS-CAD Konstruksjon... 8 Underlag

Detaljer

Takplan. Kapittel 4 - Takplan... 3

Takplan. Kapittel 4 - Takplan... 3 17.02.13 Kapittel 4... 1 DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Takplan Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 - Takplan... 3 DDS-CAD Konstruksjon... 3 Underlag fra Arkitekt... 4 Dragere... 5 Forhåndsinnstillinger...

Detaljer

Kapittel 1 - Bjelkelagstegning... 3

Kapittel 1 - Bjelkelagstegning... 3 17.02.13 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelagstegning Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Bjelkelagstegning... 3 Generelle anbefalinger... 3 Tilpassing i Arkitekt... 3

Detaljer

Takplan. Kapittel 4 - Takplan... 3

Takplan. Kapittel 4 - Takplan... 3 22.10.2009 Kapittel 4... 1 DDS-CAD Konstruksjon FP 6.5 Takplan Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 - Takplan... 3 Tilpassing i Arkitekt... 3 Lag underlag for Konstruksjon... 3 DDS-CAD Konstruksjon... 5

Detaljer

Søyle, drager og balkongrekke... 3

Søyle, drager og balkongrekke... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Søyle, drager og balkongrekke Kapittel 5 1 Innhold Side Kapittel 5 Søyle, drager og balkongrekke... 3 Søyle... 3 Drager... 5 Balkongrekke... 9 Flytt rekkverk/vegg... 11 Gulv i balkong...

Detaljer

Takplan. Kapittel 4 - Takplan... 3

Takplan. Kapittel 4 - Takplan... 3 20.01.2010 Kapittel 4... 1 DDS-CAD Konstruksjon 6.5 Takplan Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 - Takplan... 3 Tilpassing i Arkitekt... 3 Lag underlag for Konstruksjon... 3 DDS-CAD Konstruksjon... 4 Underlag

Detaljer

Underetasje. Kapittel 11 - Underetasje... 3

Underetasje. Kapittel 11 - Underetasje... 3 21.10.2009 Kapittel 12... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 11 -... 3 Plan i underetasje... 3 Underlagstegning... 3 Yttervegg... 4 Vindu... 6 Bærevegg... 8 Dør... 10 Pipe... 12 Trapp... 12 Gulv i underetasjen...

Detaljer

Tak. Kapittel 4 - Tak...3

Tak. Kapittel 4 - Tak...3 27.10.2009 Kapittel 4... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 -...3 Loftsetasje... 3 Underlagstegning... 3... 4 Hvordan ser taket ut?... 6 Yttervegg... 8 Gulv i loftsetasjen... 11 Slett underlagstegning...

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 20.10.2009 Kapittel 3... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 -... 3 Vinduer... 3 Gitter posisjonering... 4 Hvordan ser fasaden ut?... 5 Lukkevinduer... 6 Relativ posisjonering... 7 Se på 3D-modell...

Detaljer

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3 30.01.2012 Kapittel 4... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 -... 3 Loftsetasje... 3 Underlagstegning... 3... 4 Yttervegg... 6 Vindu i gavl... 9 Gulv i loftsetasjen...

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 19.07.2012 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Vindu og dør Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6

Detaljer

Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3

Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3 19.07.2012 Kapittel 5... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Søyle, drager og balkongrekke Kapittel Innhold... Side Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3 Søyle... 3 Drager...

Detaljer

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 20.10.2009 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 -... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Innervegg... 11 Hvordan ser veggene ut?... 17 Referansepunkt i vegg på venstre/høyre side... 23 Start fra

Detaljer

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vindu og dør Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6 Vinduene 5, 6, og 7... 7 Relativ posisjonering... 9 Se

Detaljer

Redigering. Kapittel 17 - Redigering... 3

Redigering. Kapittel 17 - Redigering... 3 21.10.2009 Kapittel 17... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 17 -... 3 Bodvegg... 3 Gulv... 6 Dør... 7 Skyvedør... 9 Søyle... 10 Frittdefinert tak... 13 Kvist i 2. etasje... 19 Vindu i kvist... 21 Koblingstak

Detaljer

Romdefinisjon. Kapittel 10 - Romdefinisjon Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8

Romdefinisjon. Kapittel 10 - Romdefinisjon Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8 30.01.2012 Kapittel 10... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Romdefinisjon Kapittel Innhold... Side Kapittel 10 - Romdefinisjon... 3 Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og

Detaljer

27.10.2009 Kapittel 5... 1. Søyle og drager. DDS-CAD Arkitekt FP 6.5 SR1. Kapittel 5 - Søyle og drager... 3. Søyle... 3 Drager...

27.10.2009 Kapittel 5... 1. Søyle og drager. DDS-CAD Arkitekt FP 6.5 SR1. Kapittel 5 - Søyle og drager... 3. Søyle... 3 Drager... 27.10.2009 Kapittel 5... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 5 -... 3 Søyle... 3 Drager... 6 2... Kapittel 5 27.10.2009 27.10.2009 Kapittel 5... 3 Kapittel 5 - Søyle Det skal plasseres to søyler samt en

Detaljer

Romtekster. Kapittel 10 - Romtekster... 3. Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8. DDS-CAD Arkitekt FP 6.

Romtekster. Kapittel 10 - Romtekster... 3. Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8. DDS-CAD Arkitekt FP 6. 27.10.2009 Kapittel 10... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 10 -... 3 Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8 2... Kapittel 10 27.10.2009 27.10.2009 Kapittel 10... 3

Detaljer

Loftsetasjen. Kapittel 8 - Loftsetasjen... 3. Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for trapp... 6 Knevegger... 8

Loftsetasjen. Kapittel 8 - Loftsetasjen... 3. Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for trapp... 6 Knevegger... 8 19.07.2012 Kapittel 8... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Loftsetasjen Kapittel Innhold... Side Kapittel 8 - Loftsetasjen... 3 Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for

Detaljer

Deltegning + fritt definert tak... 3

Deltegning + fritt definert tak... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Deltegning + fritt definert tak Kapittel 16 1 Innhold Side Kapittel 16 Deltegning + fritt definert tak... 3 Oppstart deltegning... 3 Vegg... 4 Gulv... 6 Tak... 7 Automatiske taksymbol...

Detaljer

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 30.01.2012 Kapittel 2... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Vegg/gulv Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Innervegg... 12 Hvordan ser veggene ut?... 18 Angre/gjøre

Detaljer

Stenderverk/bindingsverk

Stenderverk/bindingsverk 20.01.2010 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 2-... 3 Koblingspunkt for vegg... 4 Søylepunkt... 5 Generer vegg... 7 Forklaring til funksjonen generer vegg... 7 Yttervegg... 9 Bærevegg...

Detaljer

Innredning. Kapittel 7 - Innredning...3

Innredning. Kapittel 7 - Innredning...3 21.10.2009 Kapittel 7... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 7 -...3 Møbler... 3 Automatisk rotasjon... 5 Se inn i rommodellen... 7 Pipe... 7 Trapp... 10 Kjøkkeninnredning... 12 Speilvende objekt... 18

Detaljer

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3 30.01.2012 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Komme i gang Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Komme i gang... 3 Velkommen... 3 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 4 Operativmiljøet

Detaljer

DDS-CAD Arkitekt 9. Tak. Side. Innhold. Kapittel. k underlagstegning Fjern. Koble. Kvist/ark... 12

DDS-CAD Arkitekt 9. Tak. Side. Innhold. Kapittel. k underlagstegning Fjern. Koble. Kvist/ark... 12 DDS-CAD Arkitekt 9 Tak Kapittel 4 1 Innhold Kapittel 4 Tak Side k... 3 Loftsetasje... 3 Underlagstegning... 3 Tak... 4 Yttervegg... 6 Vindu i gavl... 9 Gulv i loftsetasjen... 10 Fjern underlagstegning...

Detaljer

Kapittel 7 - Pipe, trapp og innredning... 3

Kapittel 7 - Pipe, trapp og innredning... 3 19.07.2012 Kapittel 7... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Pipe, trapp og innredning Kapittel Innhold... Side Kapittel 7 - Pipe, trapp og innredning... 3 Pipe... 3 Trapp... 4 Møbler...

Detaljer

Kapittel 2. Vegg/gulv... 3. Vegg/gulv. Vegg/gulv Kapittel 2

Kapittel 2. Vegg/gulv... 3. Vegg/gulv. Vegg/gulv Kapittel 2 DDS-CAD Arkitekt 10 Vegg/gulv Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Vegg/gulv Vegg/gulv... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Innervegg... 12 Hvordan ser veggene ut?... 18 Angre/gjøre om... 20 Tips og triks vegg...

Detaljer

2 Kapittel 8 Loftsetasjen DDS-CAD Arkitekt 10

2 Kapittel 8 Loftsetasjen DDS-CAD Arkitekt 10 DDS-CAD Arkitekt 10 Loftsetasjen Kapittel 8 1 Innhold Side Kapittel 8 Loftsetasjen Loftsetasjen... 3 Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for trapp... 6 Knevegger... 8 2 Kapittel 8 Loftsetasjen

Detaljer

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 26.10.2009 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 -... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Tilpasse vegg til gulv på grunn... 11 Innervegg... 13 Hvordan ser veggene ut?... 19 Referansepunkt i vegg

Detaljer

Pipe, trapp og innredning... 3

Pipe, trapp og innredning... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Pipe, trapp og innredning Kapittel 7 1 Innhold Side Kapittel 7 Pipe, trapp og innredning... 3 Pipe... 3 Trapp... 4 Møbler... 7 Automatisk rotasjon... 8 Kjøkkeninnredning polyline (F2)...

Detaljer

Kapittel 15 - Utvidet målsetting... 3

Kapittel 15 - Utvidet målsetting... 3 19.07.2012 Kapittel 15... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Utvidet målsetting Kapittel Innhold... Side Kapittel 15 - Utvidet målsetting... 3 Målsettingsområde... 5 Hvordan når det ikke

Detaljer

Plasser på ark. Kapittel 14 - Plasser på ark...3

Plasser på ark. Kapittel 14 - Plasser på ark...3 27.10.2009 Kapittel 14... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 14 -...3 Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Skriv ut arket... 7 Fasader på ark... 8 Perspektiv... 8 Skriv tekst i tegning... 10 2...

Detaljer

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1 DDS-CAD Arkitekt 10 Komme i gang Kapittel 1 1 Kapittel Side Kapittel 1 Komme i gang... 5 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 5 Operativmiljøet Windows... 6 Begreper... 6 Start DDS-CAD Arkitekt... 6 Start

Detaljer

Stenderverk/bindingsverk

Stenderverk/bindingsverk 28.12.2011 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold...Side Kapittel 2-... 3 Koblingspunkt for vegg... 4 Søylepunkt... 6 Generer vegg... 7 Forklaring til funksjonen generer vegg... 8 Yttervegg... 10 Bærevegg...

Detaljer

Kapittel 2 - Stenderverk/bindingsverk... 3

Kapittel 2 - Stenderverk/bindingsverk... 3 18.02.13 Kapittel 2... 1 DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Stenderverk/bindingsverk Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 - Stenderverk/bindingsverk... 3 Generelle anbefalinger... 3 Beskrivelse

Detaljer

Utvidet målsetting... 3

Utvidet målsetting... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Utvidet målsetting Kapittel 15 1 Innhold Side Kapittel 15 Utvidet målsetting... 3 Målsettingsområde... 5 Hvordan når det ikke stemmer?... 6 Dør - vindu - åpning... 6 Område... 7 Skjæringspunkt...

Detaljer

Plasser på ark. Kapittel 13 - Plasser på ark... 3. Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Skriv ut arket... 7 Fasader på ark...

Plasser på ark. Kapittel 13 - Plasser på ark... 3. Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Skriv ut arket... 7 Fasader på ark... 19.07.2012 Kapittel 13... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Plasser på ark Kapittel Innhold... Side Kapittel 13 - Plasser på ark... 3 Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Skriv ut

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

DDS-CAD Konstruksjon Side. Kapittel. Kapittel Eksempel: Splitte

DDS-CAD Konstruksjon Side. Kapittel. Kapittel Eksempel: Splitte DDS-CAD Konstruksjon 9 Bjelkelagstegning Kapittel 1 1 Kapittel Kapittel 1 Bjelkelagstegning.. Side...... 3 Generelle anbefalinger... 3 Tilpassing i Arkitekt... 3 Kontroll av Arkitekt-underlagg... 4 Kontroll

Detaljer

Dekorere fasade og snitt... 3

Dekorere fasade og snitt... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Dekorere fasade og snitt Kapittel 12 1 Innhold Side Kapittel 12 Dekorere fasade og snitt... 3 Fasade... 3 Vektorfil (geometrifil)... 6 Skriv ut fasaden... 6 Figur som raderer bort...

Detaljer

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3 19.07.2012 Kapittel 12... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Dekorere fasade og snitt Kapittel Innhold... Side Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3 Fasade... 3 Vektorfil... 6 Skriv

Detaljer

Perspektiv. Kapittel 13 - Perspektiv D modell... 3 Siktepunkt og kameraposisjon... 3 Linjeskjult til dekor... 5 Med og uten skygge...

Perspektiv. Kapittel 13 - Perspektiv D modell... 3 Siktepunkt og kameraposisjon... 3 Linjeskjult til dekor... 5 Med og uten skygge... 27.10.2009 Kapittel 2... 11 Kapittel Innhold... Side Kapittel 13 -...3 3D modell... 3 Siktepunkt og kameraposisjon... 3 Linjeskjult til dekor... 5 Med og uten skygge... 9 2... Kapittel 13 27.10.2009 27.10.2009

Detaljer

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt...3

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt...3 27.10.2009 Kapittel 12... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 12 -...3 Fasade... 3 Raderingsområde... 6 Vektorfil... 7 Skriv ut fasaden... 7 Figur som raderer bort... 8 Snitt... 10 Takstol... 12 2... Kapittel

Detaljer

Illustrasjoner. Illustrasjoner ILLUSTRASJONER... 1

Illustrasjoner. Illustrasjoner ILLUSTRASJONER... 1 ILLUSTRASJONER... 1 ILLUSTRASJONER... 1 Knapperaden, illustrasjoner... 2 KNAPPERADEN: FARGE, SKRAVUR, LINJE OG SYMBOL... 11 SLETTE ET EGENDEFINERT OBJEKT... 11 FLYTTE EN EGENDEFINERT TEKST... 11 ROTERE

Detaljer

Kapittel 2 - Undersøke modellen...3

Kapittel 2 - Undersøke modellen...3 18.11.2008 Kapittel 2... 1 DDS-CAD 6.5 Undersøke modellen Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 - Undersøke modellen...3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3

Detaljer

Konseptet. Kapittel 1 - Konseptet... 3

Konseptet. Kapittel 1 - Konseptet... 3 11.12.2008 Kapitte 1... 1 DDS-CAD 6.5 Konseptet Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Konseptet... 3 Skjermen... 3 Bruke verktøylinjer... 3 Hurtigmeny... 6 Verktøysett... 7 Bruk av mus... 7 Posisjonering...

Detaljer

Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09

Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09 Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09 Fikset Brukere av 64 bit operativsystem har meldt om problemer med verdier i forhåndsinnstillinger og manuell målsetting (JavaScript filer). Dette

Detaljer

Undersøke modellen... 3

Undersøke modellen... 3 DDS-CAD 9 Undersøke modellen Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Undersøke modellen... 3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3 Midterste musetast holdes nede...

Detaljer

Kapittel 12 - Vektorfil og linjeskjuling... 3

Kapittel 12 - Vektorfil og linjeskjuling... 3 21.10.2009 Kapittel 12... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 12 -... 3 Verktøysett for høsting fra modellen... 3 Automatisk generering av vektorfiler... 3 Tips for generering av enkeltfiler... 5 Linjeskjuling...

Detaljer

Konseptet Kapittel 1. Konseptet. Konseptet Kapittel 1

Konseptet Kapittel 1. Konseptet. Konseptet Kapittel 1 DDS-CAD 9 Konseptet Kapittel 1 1 Innhold Side Kapittel 1 Konseptet Konseptet... 3 Skjermen... 3 Hovedknapperad... 4 Hurtigmeny... 7 Verktøysett... 7 Bruk av mus/styreplate... 8 Styreplate (touch pad)...

Detaljer

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under.

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Dette er det første bilde du får opp på skjermen. Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Fjern personen i midten ved å høyreklikke

Detaljer

Merke objekt Kapittel 3. Merke objekt Kapittel 3

Merke objekt Kapittel 3. Merke objekt Kapittel 3 DDS-CAD 10 Merke objekt Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 Merke objekt... 3 Endre parametre for merket objekt... 3 Merke objekt innenfor og som berøres av et rektangel... 5 Merke alle objekt innenfor

Detaljer

Innhold... Side. eksport... 3

Innhold... Side. eksport... 3 19.02.2013 1 DDS-CAD Arkitekt versjon 9 Innhold... Side eksport... 3 Ifc-eksport av deltegning... 3 Eksempel bruk av deltegning... 3 Hva skjer ved eksport til Ifc... 5 Innstillinger... 6 Filter... 7 Generer...

Detaljer

Nyhet i DDS-CAD Konstruksjon versjon 6.5 januar 2010 ***** Det er lagt inn utvidet funksjonalitet for koblingspunkter på vegg

Nyhet i DDS-CAD Konstruksjon versjon 6.5 januar 2010 ***** Det er lagt inn utvidet funksjonalitet for koblingspunkter på vegg Kjære Kunde Velkommen til oppdatering versjon av DDS-CAD Konstruksjon versjon 6.5 (utgitt januar 2010). Bla deg gjennom de forskjellige temaene som er presentert nedenfor. Det er viktig at du tar deg tid

Detaljer

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser?

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? I flere tilfeller er et vindu som ikke er standard ønskelig. I dette tilfellet skal vinduet under lages. Prinsippene er de samme for andre sammensatte

Detaljer

DDS-CAD Arkitekt versjon 10. Innhold... Side. eksport... 3

DDS-CAD Arkitekt versjon 10. Innhold... Side. eksport... 3 19.02.2015 1 DDS-CAD Arkitekt versjon 10 Innhold... Side eksport... 3 Ifc-eksport av deltegning... 3 Eksempel bruk av deltegning... 3 Hva skjer ved eksport til Ifc... 5 Innstillinger... 5 Filter... 6 Generer...

Detaljer

Energiberegning, hvordan uføre

Energiberegning, hvordan uføre Page 1 of 10 Energiberegning, hvordan uføre Å utføre energiberegning det gjeldende prosjektet. Dette blir generert via den 3 dimensjonelle modellen. Energiberegning blir generert via den 3 dimensjonale

Detaljer

Perspektiv. Kapittel 14 - Perspektiv... 3. 3D modell... 3 Siktepunkt og kameraposisjon... 3 Linjeskjult til dekor... 5 Med og uten skygge...

Perspektiv. Kapittel 14 - Perspektiv... 3. 3D modell... 3 Siktepunkt og kameraposisjon... 3 Linjeskjult til dekor... 5 Med og uten skygge... 21.10.2009 Kapittel 14... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 14 -... 3 3D modell... 3 Siktepunkt og kameraposisjon... 3 Linjeskjult til dekor... 5 Med og uten skygge... 9 2... Kapittel 14 21.10.2009 21.10.2009

Detaljer

DDS-CAD 11 Rør & Ventilasjon Introduksjon

DDS-CAD 11 Rør & Ventilasjon Introduksjon DDS-CAD 11 Rør & Ventilasjon Introduksjon DDS-CAD 11 Innhold 3 Kapittel Innhold Side Kapittel 1 - Prosjektmeny... 6 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Kapittel 6 Kapittel 7 Kapittel 8 Prosjektmeny...

Detaljer

DDS-CAD 11 Elektro Installasjon og automasjon Introduksjon

DDS-CAD 11 Elektro Installasjon og automasjon Introduksjon DDS-CAD 11 Elektro Installasjon og automasjon Introduksjon DDS-CAD 11 Innhold 3 Kapittel Innhold Side - Prosjektmeny... 5 Prosjektmeny... 5 Ny modell... 6 Inndeling av modellnummer og disipliner... 7

Detaljer

Kapittel 13. Plasser på ark... 3. Plasser på ark Kapittel 13

Kapittel 13. Plasser på ark... 3. Plasser på ark Kapittel 13 DDS-CAD Arkitekt 10 Plasser på ark Kapittel 13 1 Innhold Side Kapittel 13 Plasser på ark... 3 Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Modell (tegnings) informasjon... 6 Alternative tittelfelt... 7 Skriv

Detaljer

GISLINE Webinnsyn. Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes. Trykk på link - dette bildet kommer frem.

GISLINE Webinnsyn. Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes. Trykk på link - dette bildet kommer frem. GISLINE Webinnsyn Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes Trykk på link - dette bildet kommer frem. Søkefelt, søkeresultat synlig automatisk ved søk URL til identisk

Detaljer

DDS-CAD 6.4. Introduksjon Elektro. Installasjon og skjema

DDS-CAD 6.4. Introduksjon Elektro. Installasjon og skjema Introduksjon Elektro Installasjon og skjema DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 08.11.2007 1 Innhold Kapittel Innhold...Side KAPITTEL

Detaljer

DDS-CAD 10. Rør & Ventilasjon Introduksjon

DDS-CAD 10. Rør & Ventilasjon Introduksjon DDS-CAD 10 Rør & Ventilasjon Introduksjon DDS-CAD 10 Innhold 3 Kapittel Innhold Side - Prosjektmeny... 6 Prosjektmeny... 6 Ny modell... 7 Inndeling av modellnummer... 7 Modellinformasjon... 8 Nytt prosjekt...

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

Format og skala. Oppsett for tegning. Her velges tegnings-format og skala. Velg Format - Skala - OK. Følgende meny kommer opp på skjermen:

Format og skala. Oppsett for tegning. Her velges tegnings-format og skala. Velg Format - Skala - OK. Følgende meny kommer opp på skjermen: Format og skala Oppsett for tegning Her velges tegnings-format og skala. Velg Format - Skala - OK. Følgende meny kommer opp på skjermen: Fyll inn informasjon til tittelfelt. Velg Next for neste bilde.

Detaljer

DDS-CAD 7.3 Introduksjon Elektro

DDS-CAD 7.3 Introduksjon Elektro Introduksjon Elektro Installasjon og Automasjon DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 08.12.2011 1 Innhold Kapittel Innhold...Side

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Brukersamling DDS-5; Tips og triks 2 - Arbeidsrutiner DDS-5 1

Brukersamling DDS-5; Tips og triks 2 - Arbeidsrutiner DDS-5 1 Brukersamling 2015 DDS-5; Tips og triks 2 - Arbeidsrutiner DDS-5 1 Tips og triks 2 - Arbeidsrutiner Malprosjekt Malprosjekt - konfigurasjonsdatabase Tittelfelt Revisjoner Skapvarianter Romdefinisjon Vannstokk

Detaljer

GEOGEBRA (3.0) til R1-kurset

GEOGEBRA (3.0) til R1-kurset GEOGEBRA (3.0) til R1-kurset INNHOLD Side 1. Konstruksjon 2 1.1 Startvinduet 2 1.2 Markere punkter 3 1.3 Midtpunkt 4 1.4 Linje mellom punkter 5 1.5 Vinkelrett linje 6 1.6 Tegne en mangekant 6 1.7 Høyden

Detaljer

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen.

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen. 1 Tegne i GIMP Det er flere måter å tegne på i Gimp. Man kan bruke frihåndstegning, og man kan bruke utvalgsverktøy. Man kan også hente opp bilder som kan manipuleres med ulike verktøy. Åpne Gimp Start

Detaljer

Tips og triks 3. Fargelagte fasader Felles bruker hvordan håndtere? Penn, lag og fontfiler

Tips og triks 3. Fargelagte fasader Felles bruker hvordan håndtere? Penn, lag og fontfiler Tips og triks 3 Fargelagte fasader Felles bruker hvordan håndtere? Penn, lag og fontfiler Enkel render av fasader Det er tilføyd en ny materialfil som inneholder enkle fargekoblinger til alle materialer.

Detaljer

Kapittel 4 - Fotorealistisk fremstilling... 3

Kapittel 4 - Fotorealistisk fremstilling... 3 11.12.2008 Kapittel 4... 1 DDS-CAD 6.5 Fotorealistisk fremstilling Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 - Fotorealistisk fremstilling... 3 Perspektiv... 3 Rendere konturmodell... 4 Rendere sjattert - sanntid...

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

DDS-CAD 6.5. Introduksjon Elektro. Installasjon og skjema

DDS-CAD 6.5. Introduksjon Elektro. Installasjon og skjema Introduksjon Elektro Installasjon og skjema DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 16.12.2008 1 Innhold Kapittel Innhold...Side KAPITTEL

Detaljer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer Veiledning RoofCon Viewer Innhold Veiledning RoofCon Viewer... 1 Innhold... 2 Installasjon... 3 Marker objekt... 3 Zoom... 3 Mål avstand... 3 Verktøyfelt og Tegnealternativ... 4 Lager... 5 3D... 6 Forhåndsgranske...

Detaljer

1 Introduksjon GeoGebra 2 Speiling, rotasjon og parallellforskyvning 3 Perspektivtegning 4 Symmetriakser

1 Introduksjon GeoGebra 2 Speiling, rotasjon og parallellforskyvning 3 Perspektivtegning 4 Symmetriakser 1 Geometri i kunsten: 1 Introduksjon GeoGebra 2 Speiling, rotasjon og parallellforskyvning 3 Perspektivtegning 4 Symmetriakser MKH GeoGebra - Geometri i kunsten Innhold 1 Introduksjon GeoGebra... 1 1.1

Detaljer

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER TROMSØ TROMSØ KOMMUNE - 2006 LGA SKOLENES IT-SENTER 2 1. Starte programmet Start Photo Story 3 1. Klikk og velg 2.

Detaljer

DDS-CAD 10 Import og eksport av Ifc Introduksjon

DDS-CAD 10 Import og eksport av Ifc Introduksjon DDS-CAD 10 Import og eksport av Ifc Introduksjon DDS-CAD 10 BIM Innhold 3 Kapittel Innhold Side Kapittel 1 - Prosjektmeny... 5 Prosjektmeny... 5 Nytt prosjekt... 5 Ny modell... 7 Modellinformasjon...

Detaljer

ELEKTROPARTNER VERSJON 6.35 OPPLÆRINGSHEFTE INSTALLASJON & SKJEMA

ELEKTROPARTNER VERSJON 6.35 OPPLÆRINGSHEFTE INSTALLASJON & SKJEMA ELEKTROPARTNER VERSJON 6.35 OPPLÆRINGSHEFTE INSTALLASJON & SKJEMA 27.11.2006 1 ElektroPartner 6.3 Opplæringshefte Kapittel Innhold...Side Kapittel 1 Tegningsliste... 3 Tegningsliste... 3 Programmodulene...

Detaljer

It for Medisinsk sekretærer Av Kai Hagali

It for Medisinsk sekretærer Av Kai Hagali It for Medisinsk sekretærer Av Kai Nøye gjennomgang av WORD Proprietære standarder Oppgaver http://uh.hagali.com/ / Gammelt / andre oppgaver / word / Løs oppgavene. Er også ekstra oppgaver for andre Hva

Detaljer

Fotorealistisk fremstilling... 3

Fotorealistisk fremstilling... 3 DDS-CAD 9 Fotorealistisk fremstilling Kapittel 4 1 Innhold Side Kapittel 4 Fotorealistisk fremstilling... 3 Perspektiv... 3 Rendere konturmodell... 4 Rendere sjattert - sanntid... 5 Materialer... 5 Teksturkobling...

Detaljer

DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon

DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon Nyheter i versjon 7 2011 - november Nyheter i DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 Før installasjonen Dette heftet beskriver viktig informasjon vedrørende oppdatering av versjon

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

DDS-CAD 7.2. Introduksjon Elektro FP. Installasjon og skjema

DDS-CAD 7.2. Introduksjon Elektro FP. Installasjon og skjema DDS-CAD 7.2 Introduksjon Elektro FP Installasjon og skjema DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 08.11.2010 1 Innhold Kapittel Innhold...Side

Detaljer

Vektorfil og linjeskjuling... 3

Vektorfil og linjeskjuling... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vektorfil og linjeskjuling Kapittel 11 1 Innhold Side Kapittel 11 Vektorfil og linjeskjuling... 3 Verktøysett for høsting fra modellen... 3 Automatisk generering av vektorfiler... 3

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Layout og publisering

Layout og publisering Layout og publisering Målet for denne kursomgangen er at du skal: - Bli kjent med menyene i ArcMap - Gjøre enkle forandringer i et eksisterende prosjekt - Lage et kart basert på prosjektet, som kan skrives

Detaljer

Terrengforming i Quadrimodellen

Terrengforming i Quadrimodellen Terrengforming i Quadrimodellen Når du skaper nytt terreng kan du se høydepunkt, høydelinjer, helningspiler, TIN overflaten, høydekurver og en peker. Det gjør det mulig for brukeren å redigere punkthøyden,

Detaljer

C.9.7 Hoved- og deldokumenter

C.9.7 Hoved- og deldokumenter OpenOffice.org C Tekstbehandling med OpenOffice.org Writer.X C.9.7 Hoved- og deldokumenter Store dokumenter kan bygges opp av deldokumenter som f.eks. kan tilsvare kapitler i det store dokumentet (hoveddokumentet).

Detaljer

Veiledning - Avansert kart

Veiledning - Avansert kart Veiledning - Avansert kart Nedenfor får du tips til hvordan det avansert kartet kan brukes. Dette er webapplikasjon som kan presentere både vektorkart (punkter, linjer og flater) og rasterkart (punktgrafikk).

Detaljer

Terrengforming i Quadrimodellen

Terrengforming i Quadrimodellen Terrengforming i Quadrimodellen Når du skaper nytt terreng kan du se høydepunkt, høydelinjer, helningspiler, TIN overflaten, høydekurver og en peker. Det gjør det mulig for brukeren å redigere punkthøyden,

Detaljer

Kart i regionalt miljøtilskudd

Kart i regionalt miljøtilskudd Kart i regionalt miljøtilskudd 24.07.2017 Brukerveiledning INTRODUKSJON Når du søker regionalt miljøtilskudd elektronisk tegner du tiltakene dine i et elektronisk kart. Du slipper derfor papirvedlegg.

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

Kurs. Kapittel 2. Bokmål

Kurs. Kapittel 2. Bokmål Kurs 8 Kapittel 2 Bokmål D.8.2.1 1 av 4 Introduksjon til dynamisk geometri med GeoGebra Med et dynamisk geometriprogram kan du tegne og konstruere figurer som du kan trekke og dra i. I noen slike programmer

Detaljer

2017/02/01 03:43 1/9 Node. Funksjonen benyttes til å flytte en node. Legg trådkorset over valgt node, trykk høyre museknapp og velg Flytt fra menyen.

2017/02/01 03:43 1/9 Node. Funksjonen benyttes til å flytte en node. Legg trådkorset over valgt node, trykk høyre museknapp og velg Flytt fra menyen. 2017/02/01 03:43 1/9 Node Node Horisontalvinduet Øverst i menyen er det angitt informasjon om hvilken node som er valgt. Høyreklikkmeny for node har følgende valg: Node Flytt Funksjonen benyttes

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no Excel Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015 Laget av trond.sundnes@dn.no 1 Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav)

Detaljer