Takplan. Kapittel 4 - Takplan... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Takplan. Kapittel 4 - Takplan... 3"

Transkript

1 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon FP 6.5 Takplan Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 - Takplan... 3 Tilpassing i Arkitekt... 3 Lag underlag for Konstruksjon... 3 DDS-CAD Konstruksjon... 5 Underlag fra Arkitekt... 6 Dragere... 7 Splitte bjelker i mønet Forhåndsinnstillinger Definere takområder Legge inn utsparinger Generere bjelker Strekke bjelker langs pipe Flytte og legge til ekstra taksperrer Legge inn kil/gradsperrer Taksperrer på koblingstak Splitte bjelker Flytt bjelkenummer Målsetting Lag liste Vektorfil Plasser på ark (ramme og tittelfelt)... 34

2 2... Kapittel Takplan DDS-CAD Konstruksjon FP 6 5

3 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon FP 6.5 Takplan Kapittel 4 - Takplan Med takmodulen av Konstruksjon kan det konstrueres/tegnes vilkårlige takplaner. Det finnes funksjoner i denne modulen som dekker vanlig utlegg av bjelker, samt funksjoner som muliggjør oppbygging basert på element-produksjon. Eksempelet som vises baseres på øvelsen i instruksjonshefte for Arkitekt FP 6.5. Tilpassing i Arkitekt Underlaget for taket gjøres klar i Arkitekt. Aktiver DDS-CAD Arkitekt FP 6.5 fra Data Design System. Åpne plantegning 2. etg. i prosjekt BYGG. Lag underlag for Konstruksjon Når gulv, vegger, tak og utsparinger er på plass, kan underlaget for Konstruksjon genereres. Velg Verktøysett for høsting fra modellen.

4 4... Kapittel Takplan DDS-CAD Konstruksjon FP 6 5 NB! Om vektorfil av plan for Konstruksjon i 0 eller 1 etg ønskes benyttet, må evnt denne lages i respektiv etasje. Velg Lag informasjon for Konstruksjon inkludert IFC fil Start deretter Konstruksjon direkte via menyen:

5 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon FP 6.5 DDS-CAD Konstruksjon Takplan med tilhørende pre-cut lister skal prosjekteres. Takplan Kontroller etasjenummeret og merk av for tak som bygningsdel og takplan som tegningstype. Trykk [Åpne]. Resultatet vi skal fram til:

6 6... Kapittel Takplan DDS-CAD Konstruksjon FP 6 5 Underlag fra Arkitekt Velg Verktøysett for takområde Klikk på Underlagstegning og velg etasjenummer 2 fra Arkitekt. [OK].

7 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon FP 6.5 Dragere Takplan Før vi starter å legge inn taksperrer skal det legges inn dragere langs mønet på begge takflater. Ekstra bjelker tilføyes via knappen for bjelke. Velg Bjelke: Inngi 2 punkter langs mønet på hovedtaket for å definere bjelkens posisjon (referert fra senter bjelke, (1,2). 1 2 Dialogen for bjelke fremkommer: Klikk på Typer og velg drager laminert (71) (se neste side).

8 8... Kapittel Takplan DDS-CAD Konstruksjon FP 6 5 Klikk [Bruk] - og angi dimensjon på 90 x 315mm. For at en bjelke skal tegnes inn må den tilhøre ett bjelkeområde. Dragerne som tegnes inn her skal ikke være inkludert i området for taksperrene, og dette kan vi overstyre manuelt. Under bjelkeparametre, marker for Overskriv parametre og Endre. Velg fanen Generelt og marker bort Kontroller imot område.

9 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon FP 6.5 [OK] Siden taksperrene skal ligge oppå drageren, ønsker vi å senke denne. Velg fanen Posisjon og skriv Z-nivå lik Takplan [OK] Langs mønet på kvisten skal vi kopiere drageren vi nettopp la inn. Marker bjelken, høyreklikk og velg kopier objekt (Ctrl+C): Høyreklikk igjen og velg Lim inn kopierte objekt (Ctrl+V). Roter drageren ved å holde inne [Shift]+[Ctrl]+høyre musetast, klikk på museknappen 2 ganger slik at drageren er rotert i vertikal stilling. Ønskes festepunkt i objekt endret, trykker man tabulatortasten [Tab] inntil du finner ønsket festepunkt. Plasser drageren med venstre musetast inntil hoveddrager i mønet.

10 10... Kapittel Takplan DDS-CAD Konstruksjon FP 6 5 Drageren skal forkortes i motsatt ende. Marker bjelken og klikk med venstre musetast i dragerens ende, plasser punktet oppå vinduet i kvisten (gitterpunktet). Splitte bjelker i mønet Det skal legges inn splitt i mønet langs dragerene slik at bjelker skjæres korrekt imot hverandre. Velg Splitt bjelker. Inngi 2 punkter langs hovedtakets møne (de samme punktene som du brukte på å legge inn drager).

11 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon FP 6.5 Takplan Marker i dialogen Splitt alle bjelker (dvs alle bjelketyper som ligger innefor inngitte punkter). [OK] Gjør tilsvarende over drager på koblingstak. Forhåndsinnstillinger For å få korrekte lengder på sperrene, må først takvinkelen defineres slik at programmet kan beregene reelle mål basert på projiserte mål. Eksempel viser hvordan sperrelengde blir beregent. L = reellt mål (oppriss) l = projisert mål (i planet) Velg Bjelkeparametre

12 12... Kapittel Takplan DDS-CAD Konstruksjon FP Marker for at hovedtakets vinkel skal brukes i beregningen av reelle sperrelenger. 2. Marker for at sperrene skal ha vertikalt kutt i toppen og dermed øverste del av sperr (den lengste siden) beregnes. 3. Inngi vinkel på hovedtaket til 32 grader. [OK] Definere takområder Nå skal områdene for taksperrene tegnes opp. I dette tilfellet vil dere være fornuftig å dele inn taket i 2 områder, en for hver takhalvdel. Velg Bjelkeområde i dialog for takområder: Området er rektangulært og tegnes vha 2 punkter, diagonalt fra nedre venstre hjørne på senter drager og diagonalt oppover til høyre side utvendig bindingsverk.

13 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon FP 6.5 Takplan 1 2 Inngi første punkt i 1, høyreklikk punkt 2 og velg Lag rektangel. Dialogen for området fremkommer: Marker for Ingen kantbjelke. Velg så fanen Modul.

14 14... Kapittel Takplan DDS-CAD Konstruksjon FP 6 5 Bruk innstillinger som vist over - [OK]. Første sperr skal legges på innside av veggen. Angi verdi på 172 på første CC (Veggtykkelse, halve bredden på sperr, 24 =172) For ytterligere forklaring til de ulike parametre med eksempler, trykk Hjelp. Motsatt takhalvdel Gjør tilsvarende som forrige takflate, inngi punkter som vist og benytt samme innstillinger. 1 2 Resultat!

15 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon FP 6.5 Legge inn utsparinger Det skal lages utsparing for pipe og ark (kvist). Start med pipen. Marker område, høyreklikk og velg Tilføy utsparing: Takplan Inngi første punkt i nedre venstre hjørne på pipesymbolet, deretter høyreklikk i øvre høyre hjørne og velg Lag rektangel. [OK] Inngi høyde på 223. Rundt koblingstaket (kvisten) skal først åpningen defineres.

16 16... Kapittel Takplan DDS-CAD Konstruksjon FP 6 5 Det skal legges inn hjelpelinjer parallelt med kilen på taket (stiplet strek i underlagstegning). Zoom opp området rundt koblingstaket. Hold inn [Ctrl]-tasten og beveg deg i mot den stiplede skrå taklinjen langs kvisten, pek på en av de små strekene slik at den er rød, høyreklikk og velg Parallell hjelpelinje (Ctrl+4) Inngi avstand på 48. Klikk på Velg side og klikk på oversiden av taklinjen (der hjelpelinjen skal ligge). Hold inne [Ctrl]-tasten igjen og gjør tilsvarende på kilen på motsatt side. I tillegg skal det lages hjelpelinjer langs innvendig vegg rundt kvisten.

17 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon FP 6.5 Takplan Hold inne [Ctrl]-tasten og høyreklikk på innvendig bindingsverk på den vertikale veggene rundt kvisten, og velg Strekk som hjelpelinje (Ctrl+1). Gjør tilsvarede på motsatt side (innside bindingsverk). Resultat: Punktene for utsparing for kvisten er dermed definert. Definere åpning (utsparing): Marker bjelkeområde, høyreklikk og velg Tilføy utsparing.

18 18... Kapittel Takplan DDS-CAD Konstruksjon FP 6 5 Følg anvisningene som vist over (1-7). Punkt 4 og 5 ligger i skjæringspunktet mellom hjelpelinje og underkant drager Når start- (1) og sluttpunkt (7) er i samme punkt, kommer dialogen for åpning frem. Marker for Ingen vekselbjelke rundt åpningen. [OK]

19 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon FP 6.5 Takplan Resultat: Generere bjelker Nå er bjelkene koblet til områder, vi ønsker å løsrive disse til enkeltbjelker. Marker nederste område, høyreklikk og velg Generer bjelker. [OK]

20 20... Kapittel Takplan DDS-CAD Konstruksjon FP 6 5 Tips: Bjelkenummer kan slås av ved å trykke Vis stendernummer i hovedknapperaden. Strekke bjelker langs pipe Bjelkene rundt pipen skal strekkes til nærmeste taksperre. Marker den øverste horisontale bjelken rundt pipen ved å peke og klikke venstre musetast. Klikk venstre musetast i gripepunktet i midten på høyre side på bjelkeenden som skal strekkes. Flytt markøren langs hjelpelinjen inntil nærmeste modulbjelke i Y-retning, programmet vil hekte seg på nærmeste kjente punkt langs bjelkeretningen og markerer dette med rød sirkel, og meldingen Normalt til linje - trykk venstre musetast for å bekrefte innsettingspunkt. Gjør tilsvarende med bjelke på motsatt side. Resultatet blir slik:

21 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon FP 6.5 Takplan Korreksjon av lengdeberegning Siden vekselbjelkenes lengde ikke skal beregnes i forhold til takets vinkel bør vi kompensere for dette. Dobbelklikk på en av pipens horisontalbjelke. Velg Endre i feltet for Bjelkeparametre. Marker for Bruk bjelkens faktorverdi (=1, dvs lengde i planet beregnes). [OK] + [OK] Gjør tilsvarende for horisontal bjelke motsatt side. Flytte og legge til ekstra taksperrer Under veggen på kvisten skal det forsterkes med ekstra sperrer, i tillegg skal eksisterende sperrer flyttes. Start med å flytte sperrene som allerede ligger under veggen. Disse skal flyttes innover slik at de flukter med innvendig bindingsverk på veggen. Der ligger det fra før en hjelpelinje som kan brukes som referanse. Marker venstre bjelke, ta tak i ett gripepunkt på høyre side av bjelken og klikk venstre musetast, flytt bjelken parallellt inntil hjelpelinja, plasser med venstre musetast.

22 22... Kapittel Takplan DDS-CAD Konstruksjon FP 6 5 Gjør tilsvarende på bjelke på motsatt side. Resultat: Ekstra sperrer Vi ønsker totalt 3 stk sperrer under veggen, det må altså tilføyes 2 stk ekstra under veggen på hver side.

23 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon FP 6.5 Takplan Velg Parallell bjelke - og inngi punkter som vist nedenfor (1-3): 1. Startpunkt (venstre side av eksisterende bjelke) 2. Sluttpunkt (venstre side av eksisterende bjelke) 3. Hvilken side skal bjelken legge på (venstre side) Dialogen for bjelke fremkommer og innstillingene kontrolleres [OK]

24 24... Kapittel Takplan DDS-CAD Konstruksjon FP 6 5 Marker sperren du nettopp la inn, høyreklikk og velg kopier bjelke (evnt Ctrl+C), høyreklikk igjen og velg lim inn bjelke (evnt Ctrl+V) og plasser bjelkene inntil hverandre. Tips: For å bytte festepunkt i objektet (bjelken) benyttes [Tab]-tasten. Legge inn kil/gradsperrer Det skal legges inn 2 stk 48 x 223 kil/gradsperrer langs begge sider av taket. Siden disse skal plasseres innenfor åpningskonturen som vi har definert, bør vi aktivere at kontroll mot område (områdesjekk) midlertidig ikke er aktiv. (dvs bjelker tegnes opp uten å være en del av ett område). Velg Bjelkeparametre. Velg fanen Generelt og marker bort Kontroll mot område. [OK] Velg Parallell bjelke i verktøysettet.

25 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon FP 6.5 Takplan Inngi 2 punkter langs hjelpelinjen (1 og 2) og klikk på nedsiden (3) - der bjelken skal plasseres). Velg bjelketype 411 (grad/kilsperr). [OK] Kopier bjelken og plasser den på nedsiden av den forrige bjelken. Gjennoppfrisk skjermen vil bjelkelengden tilpasses andre bjelker. På motsatt side kan vi kopiere over de 2 bjelkene som allerede er lagt inn. Marker begge bjelkene og kopier disse. Roter ved å holde inne [Shift]+[Ctrl]+venstre/høyre musetast (2 ganger mot venstre). Bytt festepunkt på objektet ved å trykke tabulator tasten [Tab] inntil du finner festepunkt. Lim dem inn på motsatt side. Ved behov strekkes bjelker inntil nærmeste sperr (bjelken vil da automatisk tilpasse seg andre bjelker). Resultat:

26 26... Kapittel Takplan DDS-CAD Konstruksjon FP 6 5 Taksperrer på koblingstak Det skal legges ut sperrer over koblingstaket. Dette legges inn som et nytt bjelkeområde. Vi trenger først 2 hjelpelinjer langs innvendige kil/gradsperrer. Hold inne [Ctrl]-tasten og beveg musepekeren inntil nedre kant av gradsperren, høyreklikk og velg Strekk som hjelpelinje (Ctrl+1). Gjør tilsvarende på motsatt side. Velg Bjelkeområde. Inngi punkter som vist under: (1-6):

27 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon FP 6.5 Takplan Marker for Ingen kantbjelke. Velg fanen Modul. Marker i feltet Bjelkeretning Parallellt til første linje i området, og sett Z-nivå til 400 slik at taksperrer blir liggende over drager. [OK] [OK] Justere modul Modulen for området skal flyttes, slik at første sperr ligger langs innside frontvegg. Marker området og klikk på modulorigo som ligger i punktet du startet å tegne området (punkt 1) dvs Flytt modulorigo. 1 Flytt musepekeren til innvendig bindingsverk på veggen rundt kvisten (innringet).

28 28... Kapittel Takplan DDS-CAD Konstruksjon FP 6 5 Høyreklikk og velg Flytt relativt fra markørens posisjon - Flytt i positiv y- retning (SHIFT+Pil opp) Inngi avstand på 24 (halv sperrebredde) [OK] Resultat: Splitte bjelker Langs mønet på koblingstaket skal taksperrene splittes. I tillegg skal sperrene tilpasses kilsperrene som er lagt inn. Velg Splitt bjelker. Inngi 2 punkter langs mønet på koblingstaket:

29 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon FP 6.5 Takplan Marker for Splitt alle bjelker. [OK] Splitt skal også legges inn langs innvendig kilsperre (1 og 2) på hver side av koblingstaket, slik at vinkelen på enden av taksperrene blir korrekt. Flytt bjelkenummer Hver bjelke i plantegningen er også automatisk blitt nummerert. Dersom nummer er slått av kan disse aktiviseres igjen.

30 30... Kapittel Takplan DDS-CAD Konstruksjon FP 6 5 Velg Vis stendernummer i hovedknapperaden øverst i skjermen. Nummer som blir liggende for nær hverandre kan flyttes ved å klikke en gang på nummeret, ta tak i gripepunktet for teksten, slik at det blir dynamisk, og plasser på ønsket sted. Målsetting Tegningen skal målsettes, og dette skal markeres ved å inngi punkter. Velg Verktøysett for målsetting og Inngi punkt som skal målsettes. Start med å målsette hovedområde og lysåpninger: Målsettingen som brukes er summasjonsmål fra venstre mot høyre.

31 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon FP 6.5 Takplan Inngi punktene i 1-6 i følgende posisjon: 1. Nullpunktet for tegningen 2. Senter drager på hovedtak 3. Innvendig pipe nedre venstre hjørne 4. Innvendig pipe diagonalt fra punkt 3 5. Senter drager koblingstak 6. Utvendig vegg og avslutt med [Esc] når punktene er inngitt. Hva målsettes: 0 = ingen målsetting 1 = del-mål 2 = hoved-mål 3 = del + hoved-mål Inngi verdier som vist under (delmål under og til venstre for tegningen) [OK] Mållinjene fremkommer dynamisk. Plasser først mållinjen under, deretter til venstre (se i meldingsfeltet øverst hvor de skal plasseres)

32 32... Kapittel Takplan DDS-CAD Konstruksjon FP 6 5 Resultat: Målsette bjelker Sperrene skal målsettes på samme måte. Velg Verktøysett for målsetting og Inngi punkt som skal målsettes. Inngi punktene 1 14 som vist - på venstre side av bjelkene. Avslutt med [Esc] Velg delmål på undersiden av tegningen. [OK]

33 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon FP 6.5 Plasser mållinjene på innsiden av eksisterende mållinjer. Resultat: Takplan Avslutt med å målsette sperrer på koblingstaket (venstre side): Inngi punkter fra utvendig bindingsverk på veggen og oppover imot mønet på oppsiden (venstre side) av sperr. Resultat: Flytte målsettingslinjer: Om det er behov for å flytte målsettingslinjer, kan det gjøres fra menyen. Velg Flytt mållinjer og klikk på mållinjen som skal flyttes. Den blir da dynamisk og plasser på ønsket sted.

34 34... Kapittel Takplan DDS-CAD Konstruksjon FP 6 5 Slett hjelpegeometri Vi kan for ordens skyld slette hjelpegeometrien i skjermen (NB! denne vil uansett ikke komme med på utskrift). Klikk på Slett hjelpegeometri i hovedknapperaden. Slett underlagstegning Underlagstegningen kan også fjernes før vi går videre. Marker underlagstengingen og trykk [Delete]-tasten. Lag liste Nå kan kappliste lages i henhold til tegningen. Velg i hovedknapperaden Verktøysett for høsting fra modellen. Velg Produser BOQ/LST-filer. Vektorfil Ønskes tegningen plassert på ark med ramme og tittelfelt, må det først lages en vektorfil. Velg Verktøysett for høsting fra modellen og Lag 2D modell Takplanen er nå ferdig laget. Velg Fil Lukk (og lagre) Plasser på ark (ramme og tittelfelt) Plassering på ark gjøres som i DDS-CAD Arkitekt. Velg Tegningsliste nederst til høyre i dialogboksen. Vi kan bruke samme nummerserie som DDS-CAD Arkitekt bruker for sine ark.

35 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon FP 6.5 Takplan Skriv inn 503 i feltet for Tegning og klikk på Tilføy. Skriv inn som vist ovenfor. Trykk [OK] og [Åpne] tegningen. Vi begynner så med å hente arkets ramme og tittelfelt. Velg Arkformat ISO A3 Vi fortsetter med tittelfeltet som vil hekte seg på et av hjørnene i arkets ramme. Hvilket hjørne det plasseres i, velges fra 2.parameter. Velg Tittelfelt type 3.

36 36... Kapittel Takplan DDS-CAD Konstruksjon FP = nedre venstre hjørne 2 = nedre høyre hjørne 3= øvre høyre hjørne 4= øvre venstre hjørne [OK]. Takplanen hentes fra verktøysettet. Vektorfilen (2D-modellen) kommer da bevegelig frem i skjermen slik at en kan posisjonere den på arket. Velg Sett inn vektorfil Kontroller etasjenummer, bygningsdel og tegningstype. [OK] Vektorfilen fremkommer nå dynamisk. Hvis takplanen skal endre størrelse på arket (dvs målestokk skal endres), kan man trykke på bokstaven S som gjør det mulig å skalere størrelsen på vektorfilen av plantegningen. (Hovedfaktor for skalering inngitt som 2, gir målestokk 1:50) Denne kan nå flyttes ved hjelp av trådkorset til ønsket posisjon. Festes til venstre på arket med venstre musetast. Kapplisten skal plasseres ved siden av planen.

37 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon FP 6.5 Velg Sett inn kappliste. Takplan Velg Etg.nr 2, Tak som bygningdel (3), tegningstype Takplan (4) og kappliste (7). [OK]. Plasser listen øverst til høyre på arket. Tegningen er klar for utskrift. Velg i øverste knapperad Skriv ut

38 38... Kapittel Takplan DDS-CAD Konstruksjon FP 6 5 Tilpass størrelse etter skriver og arkformat, og trykk [OK] for utskrift. Avslutt plotteprogrammet med [Avslutt]. Avslutt DDS-CAD Konstruksjon med å lagre tegningen.

Takplan. Kapittel 4 - Takplan... 3

Takplan. Kapittel 4 - Takplan... 3 17.02.13 Kapittel 4... 1 DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Takplan Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 - Takplan... 3 DDS-CAD Konstruksjon... 3 Underlag fra Arkitekt... 4 Dragere... 5 Forhåndsinnstillinger...

Detaljer

Takplan. Kapittel 4 - Takplan... 3

Takplan. Kapittel 4 - Takplan... 3 20.01.2010 Kapittel 4... 1 DDS-CAD Konstruksjon 6.5 Takplan Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 - Takplan... 3 Tilpassing i Arkitekt... 3 Lag underlag for Konstruksjon... 3 DDS-CAD Konstruksjon... 4 Underlag

Detaljer

Kapittel Kapittel Innhold... Side

Kapittel Kapittel Innhold... Side 22.10.2009 Kapittel 1... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - stegning... 3 Tilpassing i Arkitekt... 3 Kontroll av arkitekt-underlag... 3 Underlag for Konstruksjon... 7 DDS-CAD Konstruksjon... 8 Underlag

Detaljer

Bjelkelagstegning. Kapittel 1 - Bjelkelagstegning... 3

Bjelkelagstegning. Kapittel 1 - Bjelkelagstegning... 3 01.12.2011 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelagstegning Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Bjelkelagstegning... 3 Tilpassing i Arkitekt... 3 Kontroll av arkitekt-underlag...

Detaljer

22.10.2009 Kapittel 3... 1. Kapittel Innhold... Side

22.10.2009 Kapittel 3... 1. Kapittel Innhold... Side 22.10.2009 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Konstruksjon FP 6.5 Bjelkelag I-bjelker Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Bjelkelagstegning... 3 Start for første gang et nytt prosjekt... 3 Prosjektinformasjon...

Detaljer

Kapittel 3 - Bjelkelag I-bjelker... 3

Kapittel 3 - Bjelkelag I-bjelker... 3 17.02.13 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelag I-bjelker Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Bjelkelag I-bjelker... 3 Start for første gang et nytt prosjekt... 3 Prosjektinformasjon...

Detaljer

Kapittel 1 - Bjelkelagstegning... 3

Kapittel 1 - Bjelkelagstegning... 3 17.02.13 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelagstegning Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Bjelkelagstegning... 3 Generelle anbefalinger... 3 Tilpassing i Arkitekt... 3

Detaljer

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3 30.01.2012 Kapittel 4... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 -... 3 Loftsetasje... 3 Underlagstegning... 3... 4 Yttervegg... 6 Vindu i gavl... 9 Gulv i loftsetasjen...

Detaljer

DDS-CAD Arkitekt 9. Tak. Side. Innhold. Kapittel. k underlagstegning Fjern. Koble. Kvist/ark... 12

DDS-CAD Arkitekt 9. Tak. Side. Innhold. Kapittel. k underlagstegning Fjern. Koble. Kvist/ark... 12 DDS-CAD Arkitekt 9 Tak Kapittel 4 1 Innhold Kapittel 4 Tak Side k... 3 Loftsetasje... 3 Underlagstegning... 3 Tak... 4 Yttervegg... 6 Vindu i gavl... 9 Gulv i loftsetasjen... 10 Fjern underlagstegning...

Detaljer

Underetasje. Kapittel 11 - Underetasje... 3

Underetasje. Kapittel 11 - Underetasje... 3 21.10.2009 Kapittel 12... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 11 -... 3 Plan i underetasje... 3 Underlagstegning... 3 Yttervegg... 4 Vindu... 6 Bærevegg... 8 Dør... 10 Pipe... 12 Trapp... 12 Gulv i underetasjen...

Detaljer

Stenderverk/bindingsverk

Stenderverk/bindingsverk 20.01.2010 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 2-... 3 Koblingspunkt for vegg... 4 Søylepunkt... 5 Generer vegg... 7 Forklaring til funksjonen generer vegg... 7 Yttervegg... 9 Bærevegg...

Detaljer

Deltegning + fritt definert tak... 3

Deltegning + fritt definert tak... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Deltegning + fritt definert tak Kapittel 16 1 Innhold Side Kapittel 16 Deltegning + fritt definert tak... 3 Oppstart deltegning... 3 Vegg... 4 Gulv... 6 Tak... 7 Automatiske taksymbol...

Detaljer

Søyle, drager og balkongrekke... 3

Søyle, drager og balkongrekke... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Søyle, drager og balkongrekke Kapittel 5 1 Innhold Side Kapittel 5 Søyle, drager og balkongrekke... 3 Søyle... 3 Drager... 5 Balkongrekke... 9 Flytt rekkverk/vegg... 11 Gulv i balkong...

Detaljer

Redigering. Kapittel 17 - Redigering... 3

Redigering. Kapittel 17 - Redigering... 3 21.10.2009 Kapittel 17... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 17 -... 3 Bodvegg... 3 Gulv... 6 Dør... 7 Skyvedør... 9 Søyle... 10 Frittdefinert tak... 13 Kvist i 2. etasje... 19 Vindu i kvist... 21 Koblingstak

Detaljer

Loftsetasjen. Kapittel 8 - Loftsetasjen... 3. Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for trapp... 6 Knevegger... 8

Loftsetasjen. Kapittel 8 - Loftsetasjen... 3. Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for trapp... 6 Knevegger... 8 19.07.2012 Kapittel 8... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Loftsetasjen Kapittel Innhold... Side Kapittel 8 - Loftsetasjen... 3 Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 20.10.2009 Kapittel 3... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 -... 3 Vinduer... 3 Gitter posisjonering... 4 Hvordan ser fasaden ut?... 5 Lukkevinduer... 6 Relativ posisjonering... 7 Se på 3D-modell...

Detaljer

27.10.2009 Kapittel 5... 1. Søyle og drager. DDS-CAD Arkitekt FP 6.5 SR1. Kapittel 5 - Søyle og drager... 3. Søyle... 3 Drager...

27.10.2009 Kapittel 5... 1. Søyle og drager. DDS-CAD Arkitekt FP 6.5 SR1. Kapittel 5 - Søyle og drager... 3. Søyle... 3 Drager... 27.10.2009 Kapittel 5... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 5 -... 3 Søyle... 3 Drager... 6 2... Kapittel 5 27.10.2009 27.10.2009 Kapittel 5... 3 Kapittel 5 - Søyle Det skal plasseres to søyler samt en

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 19.07.2012 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Vindu og dør Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6

Detaljer

Tak. Kapittel 4 - Tak...3

Tak. Kapittel 4 - Tak...3 27.10.2009 Kapittel 4... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 -...3 Loftsetasje... 3 Underlagstegning... 3... 4 Hvordan ser taket ut?... 6 Yttervegg... 8 Gulv i loftsetasjen... 11 Slett underlagstegning...

Detaljer

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vindu og dør Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6 Vinduene 5, 6, og 7... 7 Relativ posisjonering... 9 Se

Detaljer

2 Kapittel 8 Loftsetasjen DDS-CAD Arkitekt 10

2 Kapittel 8 Loftsetasjen DDS-CAD Arkitekt 10 DDS-CAD Arkitekt 10 Loftsetasjen Kapittel 8 1 Innhold Side Kapittel 8 Loftsetasjen Loftsetasjen... 3 Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for trapp... 6 Knevegger... 8 2 Kapittel 8 Loftsetasjen

Detaljer

Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3

Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3 19.07.2012 Kapittel 5... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Søyle, drager og balkongrekke Kapittel Innhold... Side Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3 Søyle... 3 Drager...

Detaljer

Dekorere fasade og snitt... 3

Dekorere fasade og snitt... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Dekorere fasade og snitt Kapittel 12 1 Innhold Side Kapittel 12 Dekorere fasade og snitt... 3 Fasade... 3 Vektorfil (geometrifil)... 6 Skriv ut fasaden... 6 Figur som raderer bort...

Detaljer

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt...3

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt...3 27.10.2009 Kapittel 12... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 12 -...3 Fasade... 3 Raderingsområde... 6 Vektorfil... 7 Skriv ut fasaden... 7 Figur som raderer bort... 8 Snitt... 10 Takstol... 12 2... Kapittel

Detaljer

Kapittel 15 - Utvidet målsetting... 3

Kapittel 15 - Utvidet målsetting... 3 19.07.2012 Kapittel 15... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Utvidet målsetting Kapittel Innhold... Side Kapittel 15 - Utvidet målsetting... 3 Målsettingsområde... 5 Hvordan når det ikke

Detaljer

Utvidet målsetting... 3

Utvidet målsetting... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Utvidet målsetting Kapittel 15 1 Innhold Side Kapittel 15 Utvidet målsetting... 3 Målsettingsområde... 5 Hvordan når det ikke stemmer?... 6 Dør - vindu - åpning... 6 Område... 7 Skjæringspunkt...

Detaljer

Plasser på ark. Kapittel 14 - Plasser på ark...3

Plasser på ark. Kapittel 14 - Plasser på ark...3 27.10.2009 Kapittel 14... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 14 -...3 Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Skriv ut arket... 7 Fasader på ark... 8 Perspektiv... 8 Skriv tekst i tegning... 10 2...

Detaljer

Stenderverk/bindingsverk

Stenderverk/bindingsverk 28.12.2011 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold...Side Kapittel 2-... 3 Koblingspunkt for vegg... 4 Søylepunkt... 6 Generer vegg... 7 Forklaring til funksjonen generer vegg... 8 Yttervegg... 10 Bærevegg...

Detaljer

Innredning. Kapittel 7 - Innredning...3

Innredning. Kapittel 7 - Innredning...3 21.10.2009 Kapittel 7... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 7 -...3 Møbler... 3 Automatisk rotasjon... 5 Se inn i rommodellen... 7 Pipe... 7 Trapp... 10 Kjøkkeninnredning... 12 Speilvende objekt... 18

Detaljer

Pipe, trapp og innredning... 3

Pipe, trapp og innredning... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Pipe, trapp og innredning Kapittel 7 1 Innhold Side Kapittel 7 Pipe, trapp og innredning... 3 Pipe... 3 Trapp... 4 Møbler... 7 Automatisk rotasjon... 8 Kjøkkeninnredning polyline (F2)...

Detaljer

Kapittel 2 - Stenderverk/bindingsverk... 3

Kapittel 2 - Stenderverk/bindingsverk... 3 18.02.13 Kapittel 2... 1 DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Stenderverk/bindingsverk Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 - Stenderverk/bindingsverk... 3 Generelle anbefalinger... 3 Beskrivelse

Detaljer

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3 19.07.2012 Kapittel 12... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Dekorere fasade og snitt Kapittel Innhold... Side Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3 Fasade... 3 Vektorfil... 6 Skriv

Detaljer

Kapittel 7 - Pipe, trapp og innredning... 3

Kapittel 7 - Pipe, trapp og innredning... 3 19.07.2012 Kapittel 7... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Pipe, trapp og innredning Kapittel Innhold... Side Kapittel 7 - Pipe, trapp og innredning... 3 Pipe... 3 Trapp... 4 Møbler...

Detaljer

Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09

Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09 Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09 Fikset Brukere av 64 bit operativsystem har meldt om problemer med verdier i forhåndsinnstillinger og manuell målsetting (JavaScript filer). Dette

Detaljer

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 30.01.2012 Kapittel 2... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Vegg/gulv Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Innervegg... 12 Hvordan ser veggene ut?... 18 Angre/gjøre

Detaljer

Kapittel 12 - Vektorfil og linjeskjuling... 3

Kapittel 12 - Vektorfil og linjeskjuling... 3 21.10.2009 Kapittel 12... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 12 -... 3 Verktøysett for høsting fra modellen... 3 Automatisk generering av vektorfiler... 3 Tips for generering av enkeltfiler... 5 Linjeskjuling...

Detaljer

Perspektiv. Kapittel 13 - Perspektiv D modell... 3 Siktepunkt og kameraposisjon... 3 Linjeskjult til dekor... 5 Med og uten skygge...

Perspektiv. Kapittel 13 - Perspektiv D modell... 3 Siktepunkt og kameraposisjon... 3 Linjeskjult til dekor... 5 Med og uten skygge... 27.10.2009 Kapittel 2... 11 Kapittel Innhold... Side Kapittel 13 -...3 3D modell... 3 Siktepunkt og kameraposisjon... 3 Linjeskjult til dekor... 5 Med og uten skygge... 9 2... Kapittel 13 27.10.2009 27.10.2009

Detaljer

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 20.10.2009 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 -... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Innervegg... 11 Hvordan ser veggene ut?... 17 Referansepunkt i vegg på venstre/høyre side... 23 Start fra

Detaljer

Kapittel 2. Vegg/gulv... 3. Vegg/gulv. Vegg/gulv Kapittel 2

Kapittel 2. Vegg/gulv... 3. Vegg/gulv. Vegg/gulv Kapittel 2 DDS-CAD Arkitekt 10 Vegg/gulv Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Vegg/gulv Vegg/gulv... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Innervegg... 12 Hvordan ser veggene ut?... 18 Angre/gjøre om... 20 Tips og triks vegg...

Detaljer

Plasser på ark. Kapittel 13 - Plasser på ark... 3. Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Skriv ut arket... 7 Fasader på ark...

Plasser på ark. Kapittel 13 - Plasser på ark... 3. Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Skriv ut arket... 7 Fasader på ark... 19.07.2012 Kapittel 13... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Plasser på ark Kapittel Innhold... Side Kapittel 13 - Plasser på ark... 3 Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Skriv ut

Detaljer

Romdefinisjon. Kapittel 10 - Romdefinisjon Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8

Romdefinisjon. Kapittel 10 - Romdefinisjon Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8 30.01.2012 Kapittel 10... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Romdefinisjon Kapittel Innhold... Side Kapittel 10 - Romdefinisjon... 3 Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

Romtekster. Kapittel 10 - Romtekster... 3. Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8. DDS-CAD Arkitekt FP 6.

Romtekster. Kapittel 10 - Romtekster... 3. Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8. DDS-CAD Arkitekt FP 6. 27.10.2009 Kapittel 10... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 10 -... 3 Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8 2... Kapittel 10 27.10.2009 27.10.2009 Kapittel 10... 3

Detaljer

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 26.10.2009 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 -... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Tilpasse vegg til gulv på grunn... 11 Innervegg... 13 Hvordan ser veggene ut?... 19 Referansepunkt i vegg

Detaljer

DDS-CAD Konstruksjon Side. Kapittel. Kapittel Eksempel: Splitte

DDS-CAD Konstruksjon Side. Kapittel. Kapittel Eksempel: Splitte DDS-CAD Konstruksjon 9 Bjelkelagstegning Kapittel 1 1 Kapittel Kapittel 1 Bjelkelagstegning.. Side...... 3 Generelle anbefalinger... 3 Tilpassing i Arkitekt... 3 Kontroll av Arkitekt-underlagg... 4 Kontroll

Detaljer

Energiberegning, hvordan uføre

Energiberegning, hvordan uføre Page 1 of 10 Energiberegning, hvordan uføre Å utføre energiberegning det gjeldende prosjektet. Dette blir generert via den 3 dimensjonelle modellen. Energiberegning blir generert via den 3 dimensjonale

Detaljer

Merke objekt Kapittel 3. Merke objekt Kapittel 3

Merke objekt Kapittel 3. Merke objekt Kapittel 3 DDS-CAD 10 Merke objekt Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 Merke objekt... 3 Endre parametre for merket objekt... 3 Merke objekt innenfor og som berøres av et rektangel... 5 Merke alle objekt innenfor

Detaljer

DDS-CAD Arkitekt versjon 10. Innhold... Side. eksport... 3

DDS-CAD Arkitekt versjon 10. Innhold... Side. eksport... 3 19.02.2015 1 DDS-CAD Arkitekt versjon 10 Innhold... Side eksport... 3 Ifc-eksport av deltegning... 3 Eksempel bruk av deltegning... 3 Hva skjer ved eksport til Ifc... 5 Innstillinger... 5 Filter... 6 Generer...

Detaljer

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser?

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? I flere tilfeller er et vindu som ikke er standard ønskelig. I dette tilfellet skal vinduet under lages. Prinsippene er de samme for andre sammensatte

Detaljer

Konseptet. Kapittel 1 - Konseptet... 3

Konseptet. Kapittel 1 - Konseptet... 3 11.12.2008 Kapitte 1... 1 DDS-CAD 6.5 Konseptet Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Konseptet... 3 Skjermen... 3 Bruke verktøylinjer... 3 Hurtigmeny... 6 Verktøysett... 7 Bruk av mus... 7 Posisjonering...

Detaljer

Kapittel 2 - Undersøke modellen...3

Kapittel 2 - Undersøke modellen...3 18.11.2008 Kapittel 2... 1 DDS-CAD 6.5 Undersøke modellen Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 - Undersøke modellen...3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3

Detaljer

Perspektiv. Kapittel 14 - Perspektiv... 3. 3D modell... 3 Siktepunkt og kameraposisjon... 3 Linjeskjult til dekor... 5 Med og uten skygge...

Perspektiv. Kapittel 14 - Perspektiv... 3. 3D modell... 3 Siktepunkt og kameraposisjon... 3 Linjeskjult til dekor... 5 Med og uten skygge... 21.10.2009 Kapittel 14... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 14 -... 3 3D modell... 3 Siktepunkt og kameraposisjon... 3 Linjeskjult til dekor... 5 Med og uten skygge... 9 2... Kapittel 14 21.10.2009 21.10.2009

Detaljer

Innhold... Side. eksport... 3

Innhold... Side. eksport... 3 19.02.2013 1 DDS-CAD Arkitekt versjon 9 Innhold... Side eksport... 3 Ifc-eksport av deltegning... 3 Eksempel bruk av deltegning... 3 Hva skjer ved eksport til Ifc... 5 Innstillinger... 6 Filter... 7 Generer...

Detaljer

Nyhet i DDS-CAD Konstruksjon versjon 6.5 januar 2010 ***** Det er lagt inn utvidet funksjonalitet for koblingspunkter på vegg

Nyhet i DDS-CAD Konstruksjon versjon 6.5 januar 2010 ***** Det er lagt inn utvidet funksjonalitet for koblingspunkter på vegg Kjære Kunde Velkommen til oppdatering versjon av DDS-CAD Konstruksjon versjon 6.5 (utgitt januar 2010). Bla deg gjennom de forskjellige temaene som er presentert nedenfor. Det er viktig at du tar deg tid

Detaljer

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1 DDS-CAD Arkitekt 10 Komme i gang Kapittel 1 1 Kapittel Side Kapittel 1 Komme i gang... 5 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 5 Operativmiljøet Windows... 6 Begreper... 6 Start DDS-CAD Arkitekt... 6 Start

Detaljer

Vektorfil og linjeskjuling... 3

Vektorfil og linjeskjuling... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vektorfil og linjeskjuling Kapittel 11 1 Innhold Side Kapittel 11 Vektorfil og linjeskjuling... 3 Verktøysett for høsting fra modellen... 3 Automatisk generering av vektorfiler... 3

Detaljer

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3 30.01.2012 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Komme i gang Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Komme i gang... 3 Velkommen... 3 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 4 Operativmiljøet

Detaljer

Undersøke modellen... 3

Undersøke modellen... 3 DDS-CAD 9 Undersøke modellen Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Undersøke modellen... 3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3 Midterste musetast holdes nede...

Detaljer

Oppdatering av brukers veggdefinisjon

Oppdatering av brukers veggdefinisjon Page 1 of 7 Oppdatering av brukers veggdefinisjon Å oppdatere veggdefinisjoner som er laget i versjon 7 til å nytte versjon 9's muligheter. Konverter i nyopprettet prosjekt Dette forventer at Brukers veggdatabase

Detaljer

Format og skala. Oppsett for tegning. Her velges tegnings-format og skala. Velg Format - Skala - OK. Følgende meny kommer opp på skjermen:

Format og skala. Oppsett for tegning. Her velges tegnings-format og skala. Velg Format - Skala - OK. Følgende meny kommer opp på skjermen: Format og skala Oppsett for tegning Her velges tegnings-format og skala. Velg Format - Skala - OK. Følgende meny kommer opp på skjermen: Fyll inn informasjon til tittelfelt. Velg Next for neste bilde.

Detaljer

Illustrasjoner. Illustrasjoner ILLUSTRASJONER... 1

Illustrasjoner. Illustrasjoner ILLUSTRASJONER... 1 ILLUSTRASJONER... 1 ILLUSTRASJONER... 1 Knapperaden, illustrasjoner... 2 KNAPPERADEN: FARGE, SKRAVUR, LINJE OG SYMBOL... 11 SLETTE ET EGENDEFINERT OBJEKT... 11 FLYTTE EN EGENDEFINERT TEKST... 11 ROTERE

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Konstruksjon Versjon 11

Konstruksjon Versjon 11 Konstruksjon Versjon 11 Tips & Triks Sperre prosjektering Et par ting å være klar over: Hvis en tar over prosjekt fra v10 til v11 må en huske på i v11 Arkitekt å generere ny "Lag info for Konstruksjon

Detaljer

Konseptet Kapittel 1. Konseptet. Konseptet Kapittel 1

Konseptet Kapittel 1. Konseptet. Konseptet Kapittel 1 DDS-CAD 9 Konseptet Kapittel 1 1 Innhold Side Kapittel 1 Konseptet Konseptet... 3 Skjermen... 3 Hovedknapperad... 4 Hurtigmeny... 7 Verktøysett... 7 Bruk av mus/styreplate... 8 Styreplate (touch pad)...

Detaljer

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under.

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Dette er det første bilde du får opp på skjermen. Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Fjern personen i midten ved å høyreklikke

Detaljer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer Veiledning RoofCon Viewer Innhold Veiledning RoofCon Viewer... 1 Innhold... 2 Installasjon... 3 Marker objekt... 3 Zoom... 3 Mål avstand... 3 Verktøyfelt og Tegnealternativ... 4 Lager... 5 3D... 6 Forhåndsgranske...

Detaljer

DDS-CAD 6.4. Introduksjon Elektro. Installasjon og skjema

DDS-CAD 6.4. Introduksjon Elektro. Installasjon og skjema Introduksjon Elektro Installasjon og skjema DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 08.11.2007 1 Innhold Kapittel Innhold...Side KAPITTEL

Detaljer

Brukersamling DDS-5; Tips og triks 2 - Arbeidsrutiner DDS-5 1

Brukersamling DDS-5; Tips og triks 2 - Arbeidsrutiner DDS-5 1 Brukersamling 2015 DDS-5; Tips og triks 2 - Arbeidsrutiner DDS-5 1 Tips og triks 2 - Arbeidsrutiner Malprosjekt Malprosjekt - konfigurasjonsdatabase Tittelfelt Revisjoner Skapvarianter Romdefinisjon Vannstokk

Detaljer

DDS-CAD 7.3 Introduksjon Elektro

DDS-CAD 7.3 Introduksjon Elektro Introduksjon Elektro Installasjon og Automasjon DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 08.12.2011 1 Innhold Kapittel Innhold...Side

Detaljer

GISLINE Webinnsyn. Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes. Trykk på link - dette bildet kommer frem.

GISLINE Webinnsyn. Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes. Trykk på link - dette bildet kommer frem. GISLINE Webinnsyn Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes Trykk på link - dette bildet kommer frem. Søkefelt, søkeresultat synlig automatisk ved søk URL til identisk

Detaljer

IFC eksport av takvolumer

IFC eksport av takvolumer 08.03.09 Kapittel 1... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Opptegning takflater... 3 Takdefinisjoner... 3 Hovedtak: 3 Yttertak: 4 Innertak: 5 Mengdekoder... 6 Bruk av AY og HP 34... 7 Hovedtak: 7 Kvisttak,

Detaljer

DDS-CAD 10 Import og eksport av Ifc Introduksjon

DDS-CAD 10 Import og eksport av Ifc Introduksjon DDS-CAD 10 Import og eksport av Ifc Introduksjon DDS-CAD 10 BIM Innhold 3 Kapittel Innhold Side Kapittel 1 - Prosjektmeny... 5 Prosjektmeny... 5 Nytt prosjekt... 5 Ny modell... 7 Modellinformasjon...

Detaljer

Kapittel 13. Plasser på ark... 3. Plasser på ark Kapittel 13

Kapittel 13. Plasser på ark... 3. Plasser på ark Kapittel 13 DDS-CAD Arkitekt 10 Plasser på ark Kapittel 13 1 Innhold Side Kapittel 13 Plasser på ark... 3 Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Modell (tegnings) informasjon... 6 Alternative tittelfelt... 7 Skriv

Detaljer

DDS-CAD 7.2. Introduksjon Elektro FP. Installasjon og skjema

DDS-CAD 7.2. Introduksjon Elektro FP. Installasjon og skjema DDS-CAD 7.2 Introduksjon Elektro FP Installasjon og skjema DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 08.11.2010 1 Innhold Kapittel Innhold...Side

Detaljer

Tips og triks 3. Fargelagte fasader Felles bruker hvordan håndtere? Penn, lag og fontfiler

Tips og triks 3. Fargelagte fasader Felles bruker hvordan håndtere? Penn, lag og fontfiler Tips og triks 3 Fargelagte fasader Felles bruker hvordan håndtere? Penn, lag og fontfiler Enkel render av fasader Det er tilføyd en ny materialfil som inneholder enkle fargekoblinger til alle materialer.

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

HamboHus feb 2013 A. Cordray

HamboHus feb 2013 A. Cordray HamboHus Technical Note Nr 14: IFC Import HamboHus 7.0.1 15. feb 2013 A. Cordray Dette skrivet beskriver import av IFC-filer. Det beskriver hva som kan importeres og hvordan sette opp importen. Målet med

Detaljer

DDS-CAD 6.5. Introduksjon Elektro. Installasjon og skjema

DDS-CAD 6.5. Introduksjon Elektro. Installasjon og skjema Introduksjon Elektro Installasjon og skjema DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 16.12.2008 1 Innhold Kapittel Innhold...Side KAPITTEL

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne.

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. De mest elementære hurtigtastene i Windows 7+: La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. [Ctrl] + C (Copy) Gir

Detaljer

DDS-CAD 10. Rør & Ventilasjon Introduksjon

DDS-CAD 10. Rør & Ventilasjon Introduksjon DDS-CAD 10 Rør & Ventilasjon Introduksjon DDS-CAD 10 Innhold 3 Kapittel Innhold Side - Prosjektmeny... 6 Prosjektmeny... 6 Ny modell... 7 Inndeling av modellnummer... 7 Modellinformasjon... 8 Nytt prosjekt...

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

Geometri med GeoGebra

Geometri med GeoGebra Geometri med GeoGebra GeoGebra er et dynamisk geometriprogram. Det vil si at vi kan gjøre en del endringer på figurene vi tegner uten å måtte tegne dem på nytt. Dette gir oss mange muligheter til å utforske

Detaljer

DDS-CAD 11 Elektro Installasjon og automasjon Introduksjon

DDS-CAD 11 Elektro Installasjon og automasjon Introduksjon DDS-CAD 11 Elektro Installasjon og automasjon Introduksjon DDS-CAD 11 Innhold 3 Kapittel Innhold Side - Prosjektmeny... 5 Prosjektmeny... 5 Ny modell... 6 Inndeling av modellnummer og disipliner... 7

Detaljer

GEOGEBRA (3.0) til R1-kurset

GEOGEBRA (3.0) til R1-kurset GEOGEBRA (3.0) til R1-kurset INNHOLD Side 1. Konstruksjon 2 1.1 Startvinduet 2 1.2 Markere punkter 3 1.3 Midtpunkt 4 1.4 Linje mellom punkter 5 1.5 Vinkelrett linje 6 1.6 Tegne en mangekant 6 1.7 Høyden

Detaljer

Bruksanvisning hjemmesiden

Bruksanvisning hjemmesiden Bruksanvisning hjemmesiden Pålogging. Nederst til høyre på hjemmesiden ligger påloggingen. Trykk på «logg inn». Du får opp dette bildet : Fyll inn brukernavn og passord som du har fått tilsendt, og trykk

Detaljer

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen.

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen. 1 Tegne i GIMP Det er flere måter å tegne på i Gimp. Man kan bruke frihåndstegning, og man kan bruke utvalgsverktøy. Man kan også hente opp bilder som kan manipuleres med ulike verktøy. Åpne Gimp Start

Detaljer

Terrengforming i Quadrimodellen

Terrengforming i Quadrimodellen Terrengforming i Quadrimodellen Når du skaper nytt terreng kan du se høydepunkt, høydelinjer, helningspiler, TIN overflaten, høydekurver og en peker. Det gjør det mulig for brukeren å redigere punkthøyden,

Detaljer

Tillegg til BIM BO. Her presenteres hvilke innstillinger som er gjort i oppstartsfilen for boka BIM BO.

Tillegg til BIM BO. Her presenteres hvilke innstillinger som er gjort i oppstartsfilen for boka BIM BO. Tillegg til BIM BO Her presenteres hvilke innstillinger som er gjort i oppstartsfilen for boka BIM BO. Innhold Lagsinnstillinger... 3 Mengdelister... 6 Innstilling av målestokk.... 10 Hvordan lage nye

Detaljer

Layout og publisering

Layout og publisering Layout og publisering Målet for denne kursomgangen er at du skal: - Bli kjent med menyene i ArcMap - Gjøre enkle forandringer i et eksisterende prosjekt - Lage et kart basert på prosjektet, som kan skrives

Detaljer

DDS-CAD 7.3 Introduksjon Elektro FP

DDS-CAD 7.3 Introduksjon Elektro FP DDS-CAD 7.3 Introduksjon Elektro FP Installasjon og automasjon DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 08.12.2011 1 Innhold Kapittel

Detaljer

Fotorealistisk fremstilling... 3

Fotorealistisk fremstilling... 3 DDS-CAD 9 Fotorealistisk fremstilling Kapittel 4 1 Innhold Side Kapittel 4 Fotorealistisk fremstilling... 3 Perspektiv... 3 Rendere konturmodell... 4 Rendere sjattert - sanntid... 5 Materialer... 5 Teksturkobling...

Detaljer

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER TROMSØ TROMSØ KOMMUNE - 2006 LGA SKOLENES IT-SENTER 2 1. Starte programmet Start Photo Story 3 1. Klikk og velg 2.

Detaljer

Geometri med GeoGebra Del 2

Geometri med GeoGebra Del 2 Geometri med GeoGebra Del 2 Å endre linjestil eller farge, og vise navn på objekt Vi kan endre farge og stil på hjelpelinjer for å framheve det objektet vi egentlig skal lage. Ved hjelp av ikonene på stilmenyen

Detaljer

DDS-CAD 11 Rør & Ventilasjon Introduksjon

DDS-CAD 11 Rør & Ventilasjon Introduksjon DDS-CAD 11 Rør & Ventilasjon Introduksjon DDS-CAD 11 Innhold 3 Kapittel Innhold Side Kapittel 1 - Prosjektmeny... 6 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Kapittel 6 Kapittel 7 Kapittel 8 Prosjektmeny...

Detaljer

38. Utskrift - Master Layout

38. Utskrift - Master Layout 38. Utskrift - Master Layout Underlag med tittelfelt Den tredje mappa i Navigator er Layout. Der samler vi tegningene fra View Map for utskrift. Men før vi kan samle tegningene for utskrift, skal vi lage

Detaljer

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Åpning av filer: Velg mappeikonet på verktøylinjen øverst, du vil da få opp browseren. Velg dokumentet du ønsker og velg knappen åpne. Dokumentet som du har

Detaljer

Kapittel 4 - Fotorealistisk fremstilling... 3

Kapittel 4 - Fotorealistisk fremstilling... 3 11.12.2008 Kapittel 4... 1 DDS-CAD 6.5 Fotorealistisk fremstilling Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 - Fotorealistisk fremstilling... 3 Perspektiv... 3 Rendere konturmodell... 4 Rendere sjattert - sanntid...

Detaljer

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals 1 Dersom du vil ha en fullstendig oversikt over det som er nytt i versjon 3.0, kan du gå til denne nettsida: http://www.geogebra.org/static/geogebra_release_notes_prerelease.txt

Detaljer