Format og skala. Oppsett for tegning. Her velges tegnings-format og skala. Velg Format - Skala - OK. Følgende meny kommer opp på skjermen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Format og skala. Oppsett for tegning. Her velges tegnings-format og skala. Velg Format - Skala - OK. Følgende meny kommer opp på skjermen:"

Transkript

1 Format og skala Oppsett for tegning Her velges tegnings-format og skala. Velg Format - Skala - OK. Følgende meny kommer opp på skjermen: Fyll inn informasjon til tittelfelt. Velg Next for neste bilde. Velg OK

2 Valgt format i valgt skala settes inn med tittelfelt. I feltet øverst til høyere skriver du inn ditt firmanavn, adresse etc. med Text-kommandoen i AutoCAD. Eventuelt firma-logo, adresse etc. kan du legge inn permanent i tittelfeltet. Tittelfeltet ligger lagret som en vanlig tegning tittel.dwg under katalogen VVSLight. Åpne tittel.dwg, legg inn firma-informasjon/-logo og lagre tegningen. Du kan zoome inn og ut i tittelfeltet når du legger inn informasjon, men du må ikke flytte tekst-feltene eller tittelfeltet i tegningen. Velg lagre for å oppdatere tittelfeltet. Trenger du hjelp til å skreddersy ditt tittelfelt, kontakt CSC. Oppsett: Her kan du velge å sette inn ramme uten tittelfelt, og tilpasse tegningen i valgt skala og format uten å sette inn ramme og tittelfelt. Sanitærutstyr Symboler for opplegg: Øverst finner du symboler for sanitærutstyr i plan, nederst finner du symboler for sanitærutstyr opplegg. Symbolene er merket med innsettingspunkt. Flere symboler inneholder spørsmål om størrelse. Symboler for plan: Velg symbol fra menyen med venstre musknapp, eventuelt størrelse, symbolet blir hengende på trådkorset. Sett fra deg symbolet med venstre musknapp. Velg rotasjonsvinkel ved å bevege trådkorset rundt innsettingspunktet (NB! Ortho-funksjonen av/på ved rotering). Sett fra deg symbolet med venstre musknapp.

3 Symbolene velges som for plan, men har ingen rotasjonsmulighet. Symbolene har innsettingspunkt på gulv. Bruk Snap to nearst når du skal sette fra deg symbolene. Sanitær ventiler og rør Øverste del av menyen inneholder tegnerutiner og symboler for rør. Nederste del av menyen inneholder symboler for ventiler etc. Symboler er merket med innsettingspunkt. Tegn rør: Velg linjetype fra menyen med venstre musknapp for kaldtvann, varmtvann, overvann, drensledning eller spillvann. Bruk venstre musknapp for å tegne linje fra/til. Kommandoen avsluttes med Enter. Dimensjonering av rør: Velg kommando fra menyen med venstre musknapp. Velg linje som skal dimensjoneres med venstre musknapp. Systemet finner selv ut hva slags linjetype som er brukt KV, VV etc. og gir deg dimensjonsvalg. Velg dimensjon etterfulgt av OK. Velg innsettingspunkt for dimensjonslinje på rør. Velg plassering av dimensjonstekst med venstre musknapp. Pass på at du trekker teksten langt nok ut fra røret. Innsetting av symboler: Får du følgende feilmelding, betyr det at linjen ikke er tegnet som kaldtvann, varmtvann, overvann, drensledning eller spillvann. Linjen kan da være tegnet som varme, gass, trykkluft, kjøling eller annen linjetype. Slett linjen og tegn den på nytt fra menyen Sanitær ventiler og rør. Velg symbol fra menyen med venstre musknapp. Symbolet blir hengende på trådkorset. Velg innsettingspunkt for symbol med venstre musknapp. Velg rotasjon for symbol med venstre musknapp. Innsetting av ventiler: Velg symbol fra menyen med venstre musknapp. Velg innsettingspunkt for ventil på linje med venstre musknapp. Velg retning for ventil med venstre musknapp. Symbolet brytes automatisk inn på linjen. Oppsett for ventiler: Skalering: Her velger du skalering av ventiler. 1 er standard, 0,5 er halve størrelsen, 2 er dobbelt så stor. Skaleringen er aktiv inntill du velger ny verdi. Bryt inn:

4 Her velger du om ventiler automatisk skal brytes inn på linjen. Skal du plassere ventiler før du tegner røret velger du Ikke bryt inn ventiler. Denne funksjonen er aktiv inntill du velger Bryt inn ventiler. Varme utstyr Symboler er merket med innsettingspunkt. Velg symbol fra menyen med venstre musknapp, eventuelt størrelse, symbolet blir hengende på trådkorset. Sett fra deg symbolet med venstre musknapp. Velg rotasjonsvinkel ved å bevege trådkorset rundt innsettingspunktet (NB! Ortho-funksjonen av/på ved rotering). Sett fra deg symbolet med venstre musknapp. Radiatorer har valg for høyde og/eller bredde. Varme ventiler og rør Øverste del av menyen inneholder tegnerutiner og symboler for rør. Nederste del av menyen inneholder symboler for ventiler etc. Symboler er merket med innsettingspunkt. Tegn rør: avsluttes med Enter. Velg linjetype fra menyen med venstre musknapp for varme, varmtvann sirkulasjon, damp, olje eller kondensat. Bruk venstre musknapp for å tegne linje fra/til. Kommandoen Dimensjonering av rør: Velg kommando fra menyen med venstre musknapp. Velg linje som skal dimensjoneres med venstre musknapp. Systemet finner selv ut hva slags linjetype som er brukt og gir deg dimensjonsvalg. Velg dimensjon etterfulgt av OK. Velg innsettingspunkt for dimensjonslinje på rør. Velg plassering av dimensjonstekst med venstre musknapp. Pass på at du trekker teksten langt nok ut fra røret. Innsetting av symboler: Får du følgende feilmelding, betyr det at linjen ikke er tegnet som varme, varmtvann sirkulasjon, damp, olje eller kondensat. Linjen kan da være tegnet som sanitær, gass, trykkluft, kjøling eller annen linjetype. Slett linjen og tegn den på nytt fra menyen Varme ventiler og rør. Velg symbol fra menyen med venstre musknapp. Symbolet blir hengende på trådkorset. Velg innsettingspunkt for symbol med venstre musknapp. Velg rotasjon for symbol med venstre musknapp.

5 Innsetting av ventiler: Velg symbol fra menyen med venstre musknapp. Velg innsettingspunkt for ventil på linje med venstre musknapp. Velg retning for ventil med venstre musknapp. Symbolet brytes automatisk inn på linjen. Oppsett for ventiler: Skalering: Her velger du skalering av ventiler. 1 er standard, 0,5 er halve størrelsen, 2 er dobbelt så stor. Skaleringen er aktiv inntill du velger ny verdi. Bryt inn: Her velger du om ventiler automatisk skal brytes inn på linjen. Skal du plassere ventiler før du tegner røret velger du Ikke bryt inn ventiler. Denne funksjonen er aktiv inntill du velger Bryt inn ventiler. Brannslukking Symboler er merket med innsettingspunkt. Velg symbol fra menyen med venstre musknapp, symbolet blir hengende på trådkorset. Sett fra deg symbolet med venstre musknapp. Velg rotasjonsvinkel ved å bevege trådkorset rundt innsettingspunktet (NB! Ortho-funksjonen av/på ved rotering). Sett fra deg symbolet med venstre musknapp. Gass og trykkluft Øverste del av menyen inneholder tegnerutiner og symboler for rør. Nederste del av menyen inneholder symboler for ventiler etc. Symboler er merket med innsettingspunkt. Tegn rør: Velg linjetype fra menyen med venstre musknapp for gass eller trykkluft. Bruk venstre musknapp for å tegne linje fra/til. Kommandoen avsluttes med Enter. Dimensjonering av rør: Velg kommando fra menyen med venstre musknapp. Velg linje som skal dimensjoneres med venstre musknapp. Systemet finner selv ut hva slags linjetype som er brukt og gir deg dimensjonsvalg. Velg dimensjon etterfulgt av OK. Velg innsettingspunkt for dimensjonslinje på rør. Velg plassering av dimensjonstekst med venstre musknapp. Pass på at du trekker teksten langt nok ut fra røret. Får du følgende feilmelding, betyr det at linjen ikke er tegnet som gass eller trykkluft. Linjen kan da være tegnet som sanitær, varme, kjøling eller annen linjetype. Slett linjen og tegn den på nytt fra menyen Gass og trykkluft.

6 Innsetting av symboler: Velg symbol fra menyen med venstre musknapp. Symbolet blir hengende på trådkorset. Velg innsettingspunkt for symbol med venstre musknapp. Velg rotasjon for symbol med venstre musknapp. Innsetting av ventiler: Velg symbol fra menyen med venstre musknapp. Velg innsettingspunkt for ventil på linje med venstre musknapp. Velg retning for ventil med venstre musknapp. Symbolet brytes automatisk inn på linjen. Oppsett for ventiler: Skalering: Her velger du skalering av ventiler. 1 er standard, 0,5 er halve størrelsen, 2 er dobbelt så stor. Skaleringen er aktiv inntill du velger ny verdi. Bryt inn: Her velger du om ventiler automatisk skal brytes inn på linjen. Skal du plassere ventiler før du tegner røret velger du Ikke bryt inn ventiler. Denne funksjonen er aktiv inntill du velger Bryt inn ventiler. Kulde Øverste del av menyen inneholder tegnerutiner og symboler for rør. Nederste del av menyen inneholder symboler for ventiler etc. Symboler er merket med innsettingspunkt. Tegn rør: Velg linjetype fra menyen med venstre musknapp for kjøling. Bruk venstre musknapp for å tegne linje fra/til. Kommandoen avsluttes med Enter. Dimensjonering av rør: Velg kommando fra menyen med venstre musknapp. Velg linje som skal dimensjoneres med venstre musknapp. Systemet finner selv ut hva slags linjetype som er brukt og gir deg dimensjonsvalg. Velg dimensjon etterfulgt av OK. Velg innsettingspunkt for dimensjonslinje

7 på rør. Velg plassering av dimensjonstekst med venstre musknapp. Pass på at du trekker teksten langt nok ut fra røret. Får du følgende feilmelding, betyr det at linjen ikke er tegnet som kjøling. Linjen kan da være tegnet som sanitær, varme, gass, trykkluft eller annen linjetype. Slett linjen og tegn den på nytt fra menyen Kulde. Innsetting av symboler: Velg symbol fra menyen med venstre musknapp. Symbolet blir hengende på trådkorset. Velg innsettingspunkt for symbol med venstre musknapp. Velg rotasjon for symbol med venstre musknapp. Innsetting av ventiler: Velg symbol fra menyen med venstre musknapp. Velg innsettingspunkt for ventil på linje med venstre musknapp. Velg retning for ventil med venstre musknapp. Symbolet brytes automatisk inn på linjen. Oppsett for ventiler: Skalering: Her velger du skalering av ventiler. 1 er standard, 0,5 er halve størrelsen, 2 er dobbelt så stor. Skaleringen er aktiv inntill du velger ny verdi. Bryt inn: Her velger du om ventiler automatisk skal brytes inn på linjen. Skal du plassere ventiler før du tegner røret velger du Ikke bryt inn ventiler. Denne funksjonen er aktiv inntill du velger Bryt inn ventiler. Rør i rør Øverste del av menyen inneholder tegnerutiner og symboler for rør. Nederste del av menyen inneholder symboler for ventiler etc. Symboler er merket med innsettingspunkt. Enter. Velg linjetype fra menyen med venstre musknapp for kaldtvann og varmtvann. Bruk venstre musknapp for å tegne linje fra/til. Kommandoen avsluttes med Rør i rør tegnes med AutoCAD-kommandoen Spline.

8 Dimensjonering av rør: Velg kommando fra menyen med venstre musknapp. Velg linje som skal dimensjoneres med venstre musknapp. Systemet finner selv ut hva slags linjetype som er brukt og gir deg dimensjonsvalg. Velg dimensjon etterfulgt av OK. Velg innsettingspunkt for dimensjonslinje på rør. Velg plassering av dimensjonstekst med venstre musknapp. Pass på at du trekker teksten langt nok ut fra røret. Får du følgende feilmelding, betyr det at linjen ikke er tegnet som rør i rør. Linjen kan da være tegnet som sanitær, varme, gass, trykkluft, kulde eller annen linjetype. Slett linjen og tegn den på nytt fra menyen Rør i rør. Innsetting av symboler: Velg symbol fra menyen med venstre musknapp. Symbolet blir hengende på trådkorset. Velg innsettingspunkt for symbol med venstre musknapp. Velg rotasjon for symbol med venstre musknapp. Luftbehandling Øverste del av menyen inneholder tegnerutiner og symboler for sirkulære kanaler. Nederste del av menyen inneholder tegnerutiner og symboler for rektangulære kanaler. Symboler er merket med innsettingspunkt. Sirkulære kanaler: Du kan tegne kanaler på to måter, enkeltvis eller sammenhengende: Tegn kanal. Velg symbol med venstre musknapp. Følgende meny kommer opp på skjermen: Velg kanaldimensjon med venstre musknapp. Velg Venstre, Senter eller Høyere avhengig om du vil tegne kanalvegg venstre eller høyere side, eller senterlinje. Trykk OK for å starte kanaltegning. Tegn kanal fra/til med venstre musknapp. Du kan angi lengde på kanalen fra tastaturet. Sett startpunkt for kanal med venstre musknapp, pek retning for kanal med trådkorset, angi lengde i mm fra tastaturet etterfulgt av Enter. Eks (Enter) for 1000 mm.

9 Tegn kanal sammenhengende. Disse funksjonene kan kun brukes for sammenhengende tegning av kanaler. Det vil si at du må sette inn kanaldel fra menyen som første kommando etter at du har tegnet kanal. Velg symbol med venstre musknapp. Følgende meny kommer opp på skjermen: Tegn kanal Velg symbol med venstre musknapp. Følgende meny kommer opp på skjermen: Velg kanaldimensjon med venstre musknapp. Velg Venstre, Senter eller Høyere avhengig om du vil tegne kanalvegg venstre eller høyere side, eller senterlinje. Trykk OK for å starte kanaltegning. Tegn kanal fra/til med venstre musknapp. Du kan angi lengde på kanalen fra tastaturet. Sett startpunkt for kanal med venstre musknapp, pek retning for kanal med trådkorset, angi lengde i mm fra tastaturet etterfulgt av Enter. Eks (Enter) for 1000 mm. Bend 90-, 45-, 30-, 15-grader vinkel. Symbolene må settes inn som første kommando etter at du har tegnet kanal. Velg bend fra menyen med venstre musknapp. Bendet settes automatisk inn i kanalens endepunkt, og du kan fortsette å tegne kanal. Sentrisk og Eksentrisk overgang. Symbolene må settes inn som første kommando etter at du har tegnet kanal. Velg overgang fra menyen med venstre musknapp. Følgende meny kommer opp på skjermen: Velg kanaldimensjon-til etterfulgt av OK. Overgangen settes automatisk inn på kanalens endepunkt, og du kan fortsette å tegne kanal.

10 Sett vinkel Denne funksjonen brukes til å sette trådkorset i vinkel eks. 45, 30 eller 15 grader når du skal sette på kanaldel i annen vinkel enn 0-, 90-, 180-, 270-grader. Velg kommando med venstre musknapp, pek på linje med ønsket vinkel. Trådkorset vil bli satt i samme vinkel som linjen du peker på. Bend 90-, 45-, 30-, 15-grader vinkel. Velg bend fra menyen med venstre musknapp. Velg senterlinje på kanal med venstre musknapp. Kanaldimensjon hentes automatisk fra senterlinjen for riktig skalering av symbol. Sett fra deg bendet på senterlinjens endepunkt med venstre musknapp, velg rotasjon med venstre musknapp. Hvis senterlinjen ikke inneholder informasjon om dimensjon får du følgende dialogboks opp på skjermen. Velg OK, velg dimensjon, sett fra deg bendet på senterlinjens endepunkt og velg rotasjon som beskrevet ovenfor. Dimensjonering av kanaler Velg kommando fra menyen med venstre musknapp. Velg senterlinje på kanal med venstre musknapp. Systemet finner selv kanaldimensjon som ligger lagret i senterlinjen. Velg startpunkt for målsettingslinje med venstre musknapp, senterlinje eller kanalvegg, velg plassering av tekst med venstre musknapp. Pass på at du plasserer teksten langt nok fra kanalen. Hvis senterlinjen ikke inneholder informasjon om dimensjon får du følgende dialogboks opp på skjermen. Velg OK, velg dimensjon, og plasser målsettingen som beskrevet ovenfor. T-Stykke, Kryss og Påstikk Velg kommando fra menyen med venstre musknapp. Pek senterlinje på hovedkanal med venstre musknapp, systemet finner selv kanaldimensjon for skalering av symbol. Følgende meny kommer opp på skjermen: Velg kanaldimensjon for grenkanal etterfulgt av OK. Velg innsettingspunkt på kanalvegg med venstre musknapp. Velg retning for grenkanal med venstre musknapp. Hvis senterlinjen ikke inneholder informasjon om dimensjon får du følgende dialogboks opp på skjermen.

11 Velg OK, velg dimensjon, og plasser symbol som beskrevet ovenfor. Sentrisk- og Eksentrisk-overgang Velg kommando fra menyen med venstre musknapp. Pek senterlinje på hovedkanal med venstre musknapp, systemet finner selv kanaldimensjon for riktig skalering av symbol. Følgende meny kommer opp på skjermen: Velg kanaldimensjon-til etterfulgt av OK. Velg innsettingspunkt på kanalens senterlinje med venstre musknapp. Velg retning for overgang med venstre musknapp. Hvis senterlinjen ikke inneholder informasjon om dimensjon får du følgende dialogboks opp på skjermen. Velg OK, velg dimensjon, og plasser symbol som beskrevet ovenfor. Lydfelle Velg kommando fra menyen med venstre musknapp. Pek senterlinje på hovedkanal med venstre musknapp, systemet finner selv kanaldimensjon for riktig skalering av symbol. Følgende meny kommer opp på skjermen: Velg isolasjonstykkelse og lengde for lydfelle etterfulgt av OK. Velg innsettingspunkt på senterlinje med venstre musknapp. Velg retning på senterlinje med venstre musknapp. Hvis senterlinjen ikke inneholder informasjon om dimensjon får du følgende dialogboks opp på skjermen. Velg OK, velg dimensjon, og plasser symbol som beskrevet ovenfor. Kanal opp/ned, Endelokk, Kuttet kanal, Renseluke, Reguleringsspjeld, Brannspjeld og El.sonebatteri.

12 Velg kommando fra menyen med venstre musknapp. Pek senterlinje på kanal med venstre musknapp, systemet finner selv kanaldimensjon for riktig skalering av symbol. Velg innsettingspunkt på senterlinje med venstre musknapp. Velg retning på senterlinje med venstre musknapp. Hvis senterlinjen ikke inneholder informasjon om dimensjon får du følgende dialogboks opp på skjermen. Velg OK, velg dimensjon, og plasser symbol som beskrevet ovenfor. Kryssende kanal Kanalisolasjon utvendig og innvendig Velg kommando fra menyen med venstre musknapp. Pek senterlinje på kanal med venstre musknapp, systemet finner selv kanaldimensjon for riktig skalering av symbol, og følgende meny kommer opp på skjermen: Velg isolasjonstykkelse etterfulgt av OK. Hvis senterlinjen ikke inneholder informasjon om dimensjon får du følgende dialogboks opp på skjermen. Velg OK, velg dimensjon og isolasjonstykkelse. Tegn rektangulær kanal Velg kommando fra menyen med venstre musknapp. Følgende meny kommer opp på skjermen: Velg kanaldimensjon med venstre musknapp. Velg Venstre eller Høyere avhengig om du vil tegne kanalvegg venstre eller høyere side. Trykk OK for å starte kanaltegning. Tegn kanal fra/til med venstre musknapp. Du kan angi lengde på kanalen fra tastaturet. Sett startpunkt for kanal med venstre musknapp, pek retning for kanal med trådkorset, angi lengde i

13 mm fra tastaturet etterfulgt av Enter. Eks (Enter) for 1000 mm. Bend 90-, 45-grader vinkel. Velg bend fra menyen med venstre musknapp. Velg kanalvegg med venstre musknapp. Kanaldimensjon hentes automatisk fra kanalvegg for riktig skalering av symbol. Sett fra deg bendet på kanalveggens endepunkt med venstre musknapp, velg rotasjon med venstre musknapp. Hvis kanalvegg ikke inneholder informasjon om dimensjon får du følgende dialogboks opp på skjermen. Velg OK, velg dimensjon, sett fra deg bendet på kanalveggens endepunkt og velg rotasjon som beskrevet ovenfor. Overgang Velg overgang fra menyen med venstre musknapp. Velg kanalvegg med venstre musknapp. Kanaldimensjon hentes automatisk fra kanalvegg for riktig skalering av symbol. Følgende meny kommer opp på skjermen: Velg kanaldimensjon-til etterfulgt av OK med venstre musknapp. Velg innsettingspunkt for overgang på kanalvegg. Velg rotasjon med venstre musknapp. Hvis kanalvegg ikke inneholder informasjon om dimensjon får du følgende dialogboks opp på skjermen. Velg OK, velg dimensjon, sett fra deg bendet på kanalveggens endepunkt og velg rotasjon som beskrevet ovenfor. Dimensjonering av kanaler Velg kommando fra menyen med venstre musknapp. Velg kanalvegg med venstre musknapp. Systemet finner selv kanaldimensjon som ligger lagret i kanalveggen. Velg startpunkt for målsettingslinje med venstre musknapp, velg plassering av tekst med venstre musknapp. Pass på at du plasserer teksten langt nok fra kanalen. Hvis kanalveggen ikke inneholder informasjon om dimensjon får du følgende dialogboks opp på skjermen. Velg OK, velg dimensjon, og plasser målsettingen som beskrevet ovenfor. Bend opp/ned, Endelokk, Renseluke, Regulerings- og Brann-spjeld.

14 Velg symbol fra menyen med venstre musknapp. Velg kanalvegg med venstre musknapp. Kanaldimensjon hentes automatisk fra kanalvegg for riktig skalering av symbol. Sett fra deg bendet på kanalveggens endepunkt med venstre musknapp, velg rotasjon med venstre musknapp. Hvis kanalvegg ikke inneholder informasjon om dimensjon får du følgende dialogboks opp på skjermen. Velg OK, velg dimensjon, sett fra deg symbol på kanalveggens endepunkt og velg rotasjon som beskrevet ovenfor. Luftfordeling Øverste del av menyen inneholder symboler for luftfordeling. Nederste del av menyen inneholder tegnerutiner og symboler automatikk. Symboler er merket med innsettingspunkt. Sett vinkel Denne funksjonen brukes til å sette trådkorset i vinkel eks. 45, 30 eller 15 grader når du skal sette på luftfordelingsutstyr i annen vinkel enn 0-, 90-, 180-, 270-grader. Velg kommando med venstre musknapp, pek på linje med ønsket vinkel. Trådkorset vil bli satt i samme vinkel som linjen du peker på. Difusor og avtrekksventiler Velg symbol fra menyen med venstre musknapp. Velg kanalens senterlinje med venstre musknapp. Kanaldimensjon hentes automatisk fra senterlinjen slik at symbolet blir skalert riktig. Sett fra deg symbolet på senterlinjens endepunkt med venstre musknapp, velg rotasjon med venstre musknapp. Hvis senterlinjen ikke inneholder informasjon om dimensjon får du følgende dialogboks opp på skjermen. Velg OK, velg dimensjon, sett fra deg symbol på senterlinjens endepunkt og velg rotasjon som beskrevet ovenfor. Piler for angivelse av luftretning

15 Velg symbol fra menyen med venstre musknapp. Velg kanalens senterlinje med venstre musknapp. Kanaldimensjon hentes automatisk fra kanalvegg for riktig skalering av symbol. Sett fra deg symbolet med venstre musknapp, velg rotasjon med venstre musknapp. Hvis senterlinjen ikke inneholder informasjon om dimensjon får du følgende dialogboks opp på skjermen. Velg OK, velg dimensjon, sett fra deg symbol på senterlinjens endepunkt og velg rotasjon som beskrevet ovenfor. Luftfordelingsarmatur Velg symbol fra menyen med venstre musknapp. Velg kanalens senterlinje med venstre musknapp. Kanaldimensjon hentes automatisk fra kanalvegg for riktig skalering av symbol. Sett fra deg symbolet med venstre musknapp, velg rotasjon med venstre musknapp. Hvis senterlinjen ikke inneholder informasjon om dimensjon får du følgende dialogboks opp på skjermen. Velg OK, velg dimensjon, sett fra deg symbol på senterlinjens endepunkt og velg rotasjon som beskrevet ovenfor. Symboler for automatikk Sett tegneskala Velg kommando fra menyen med venstre musknapp. Følgende meny kommer opp på skjermen: Velg skala med venstre musknapp etterfulgt av OK. Du kan endre symbolskalering mens du tegner for større eller mindre symboler. Verdien er gjeldende inntill ny skalering settes. Symboler generelt, Vifte, Varmebatteri, Kjølebatteri, Luftfukter, Lyddemper, Luftfilter, Spjeld, Brannspjeld, Platevarmeveksler, Roterende varmeveksler, Filtervakt, Programkopler, Termostat og Føler. Velg symbol fra menyen med venstre musknapp. Sett fra deg symbolet med venstre musknapp, velg rotasjon med venstre musknapp. Tilluft og fraluft Velg symbol fra menyen med venstre musknapp. Tegn linje fra/til med venstre musknapp. Linjen tegnes med AutoCAD kommandoen Polyline, bredde er avhengig av satt tegneskala beskrevet ovenfor.

16 Arkitekt Menyen inneholder tegnerutiner og symboler for vegger, dører og vinduer. Symboler er merket med innsettingspunkt. Tegn vegg venstre, senter og høyere. Velg symbol fra menyen med venstre musknapp. Følgende meny kommer opp på skjermen: Velg veggtykkelse med venstre musknapp, velg bærende eller ikke bærende vegg med venstre musknapp etterfulgt av OK. Tegn vegg fra/til med venstre musknapp. Kommandoen avsluttes med Enter. Du kan angi lengde på vegg fra tastaturet. Velg punkt for vegg-fra, pek retning for vegg, angi lengde på vegg i mm fra tastaturet etterfulgt av Enter. Sett inn dør Velg symbol fra menyen med venstre musknapp. Følgende meny kommer opp på skjermen: Velg dørbredde med venstre musknapp etterfulgt av OK. Sett inn vindu Velg innsettingspunkt for dør med venstre musknapp. Pek vegglinje på motsatt side. Pek retning for dørsving med venstre musknapp, samme linje som innsettingspunkt. Velg symbol fra menyen med venstre musknapp. Følgende meny kommer opp på skjermen: Avstand fra Velg vindusbredde med venstre musknapp etterfulgt av OK. Velg innsettingspunkt for vindu med venstre musknapp. Pek vegglinje på motsatt side. Pek retning for vindu med venstre musknapp, samme linje som innsettingspunkt. Brukes når du skal sette inn dør eller vindu en bestemt avstand fra et punkt. Velg Dør- /Vindu-bredde og Avstand fra etterfulgt av Enter. Velg punkt avstand fra, bruk AutoCAD funksjon Snap til krysningspunkt eller endepunkt, velg retning for innsettingspunkt på linje, angi avstand i mm på tastaturet etterfulgt av Enter. Pek vegglinje på motsatt side, og angi punkt for retning på dør eller vindu som beskrevet ovenfor.

Innhold VVSLight Academic... 5 Brukergrensesnitt... 5 Format og skala... 6 Laginndelign i VVSLight... 7 Sanitær utstyr... 8 Sanitær ventiler og

Innhold VVSLight Academic... 5 Brukergrensesnitt... 5 Format og skala... 6 Laginndelign i VVSLight... 7 Sanitær utstyr... 8 Sanitær ventiler og 1 Innhold VVSLight Academic... 5 Brukergrensesnitt... 5 Format og skala... 6 Laginndelign i VVSLight... 7 Sanitær utstyr... 8 Sanitær ventiler og rør... 9 Dimensjonering av rør... 11 Sette inn ventilsymbol...

Detaljer

Innredning. Kapittel 7 - Innredning...3

Innredning. Kapittel 7 - Innredning...3 21.10.2009 Kapittel 7... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 7 -...3 Møbler... 3 Automatisk rotasjon... 5 Se inn i rommodellen... 7 Pipe... 7 Trapp... 10 Kjøkkeninnredning... 12 Speilvende objekt... 18

Detaljer

Søyle, drager og balkongrekke... 3

Søyle, drager og balkongrekke... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Søyle, drager og balkongrekke Kapittel 5 1 Innhold Side Kapittel 5 Søyle, drager og balkongrekke... 3 Søyle... 3 Drager... 5 Balkongrekke... 9 Flytt rekkverk/vegg... 11 Gulv i balkong...

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 20.10.2009 Kapittel 3... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 -... 3 Vinduer... 3 Gitter posisjonering... 4 Hvordan ser fasaden ut?... 5 Lukkevinduer... 6 Relativ posisjonering... 7 Se på 3D-modell...

Detaljer

Underetasje. Kapittel 11 - Underetasje... 3

Underetasje. Kapittel 11 - Underetasje... 3 21.10.2009 Kapittel 12... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 11 -... 3 Plan i underetasje... 3 Underlagstegning... 3 Yttervegg... 4 Vindu... 6 Bærevegg... 8 Dør... 10 Pipe... 12 Trapp... 12 Gulv i underetasjen...

Detaljer

Dekorere fasade og snitt... 3

Dekorere fasade og snitt... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Dekorere fasade og snitt Kapittel 12 1 Innhold Side Kapittel 12 Dekorere fasade og snitt... 3 Fasade... 3 Vektorfil (geometrifil)... 6 Skriv ut fasaden... 6 Figur som raderer bort...

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 19.07.2012 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Vindu og dør Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6

Detaljer

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3 19.07.2012 Kapittel 12... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Dekorere fasade og snitt Kapittel Innhold... Side Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3 Fasade... 3 Vektorfil... 6 Skriv

Detaljer

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vindu og dør Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6 Vinduene 5, 6, og 7... 7 Relativ posisjonering... 9 Se

Detaljer

Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3

Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3 19.07.2012 Kapittel 5... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Søyle, drager og balkongrekke Kapittel Innhold... Side Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3 Søyle... 3 Drager...

Detaljer

Pipe, trapp og innredning... 3

Pipe, trapp og innredning... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Pipe, trapp og innredning Kapittel 7 1 Innhold Side Kapittel 7 Pipe, trapp og innredning... 3 Pipe... 3 Trapp... 4 Møbler... 7 Automatisk rotasjon... 8 Kjøkkeninnredning polyline (F2)...

Detaljer

Kapittel 7 - Pipe, trapp og innredning... 3

Kapittel 7 - Pipe, trapp og innredning... 3 19.07.2012 Kapittel 7... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Pipe, trapp og innredning Kapittel Innhold... Side Kapittel 7 - Pipe, trapp og innredning... 3 Pipe... 3 Trapp... 4 Møbler...

Detaljer

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt...3

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt...3 27.10.2009 Kapittel 12... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 12 -...3 Fasade... 3 Raderingsområde... 6 Vektorfil... 7 Skriv ut fasaden... 7 Figur som raderer bort... 8 Snitt... 10 Takstol... 12 2... Kapittel

Detaljer

Redigering. Kapittel 17 - Redigering... 3

Redigering. Kapittel 17 - Redigering... 3 21.10.2009 Kapittel 17... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 17 -... 3 Bodvegg... 3 Gulv... 6 Dør... 7 Skyvedør... 9 Søyle... 10 Frittdefinert tak... 13 Kvist i 2. etasje... 19 Vindu i kvist... 21 Koblingstak

Detaljer

2 Kapittel 8 Loftsetasjen DDS-CAD Arkitekt 10

2 Kapittel 8 Loftsetasjen DDS-CAD Arkitekt 10 DDS-CAD Arkitekt 10 Loftsetasjen Kapittel 8 1 Innhold Side Kapittel 8 Loftsetasjen Loftsetasjen... 3 Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for trapp... 6 Knevegger... 8 2 Kapittel 8 Loftsetasjen

Detaljer

27.10.2009 Kapittel 5... 1. Søyle og drager. DDS-CAD Arkitekt FP 6.5 SR1. Kapittel 5 - Søyle og drager... 3. Søyle... 3 Drager...

27.10.2009 Kapittel 5... 1. Søyle og drager. DDS-CAD Arkitekt FP 6.5 SR1. Kapittel 5 - Søyle og drager... 3. Søyle... 3 Drager... 27.10.2009 Kapittel 5... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 5 -... 3 Søyle... 3 Drager... 6 2... Kapittel 5 27.10.2009 27.10.2009 Kapittel 5... 3 Kapittel 5 - Søyle Det skal plasseres to søyler samt en

Detaljer

Kapittel 15 - Utvidet målsetting... 3

Kapittel 15 - Utvidet målsetting... 3 19.07.2012 Kapittel 15... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Utvidet målsetting Kapittel Innhold... Side Kapittel 15 - Utvidet målsetting... 3 Målsettingsområde... 5 Hvordan når det ikke

Detaljer

Utvidet målsetting... 3

Utvidet målsetting... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Utvidet målsetting Kapittel 15 1 Innhold Side Kapittel 15 Utvidet målsetting... 3 Målsettingsområde... 5 Hvordan når det ikke stemmer?... 6 Dør - vindu - åpning... 6 Område... 7 Skjæringspunkt...

Detaljer

Loftsetasjen. Kapittel 8 - Loftsetasjen... 3. Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for trapp... 6 Knevegger... 8

Loftsetasjen. Kapittel 8 - Loftsetasjen... 3. Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for trapp... 6 Knevegger... 8 19.07.2012 Kapittel 8... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Loftsetasjen Kapittel Innhold... Side Kapittel 8 - Loftsetasjen... 3 Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for

Detaljer

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 20.10.2009 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 -... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Innervegg... 11 Hvordan ser veggene ut?... 17 Referansepunkt i vegg på venstre/høyre side... 23 Start fra

Detaljer

Deltegning + fritt definert tak... 3

Deltegning + fritt definert tak... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Deltegning + fritt definert tak Kapittel 16 1 Innhold Side Kapittel 16 Deltegning + fritt definert tak... 3 Oppstart deltegning... 3 Vegg... 4 Gulv... 6 Tak... 7 Automatiske taksymbol...

Detaljer

Stenderverk/bindingsverk

Stenderverk/bindingsverk 20.01.2010 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 2-... 3 Koblingspunkt for vegg... 4 Søylepunkt... 5 Generer vegg... 7 Forklaring til funksjonen generer vegg... 7 Yttervegg... 9 Bærevegg...

Detaljer

Kapittel 2. Vegg/gulv... 3. Vegg/gulv. Vegg/gulv Kapittel 2

Kapittel 2. Vegg/gulv... 3. Vegg/gulv. Vegg/gulv Kapittel 2 DDS-CAD Arkitekt 10 Vegg/gulv Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Vegg/gulv Vegg/gulv... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Innervegg... 12 Hvordan ser veggene ut?... 18 Angre/gjøre om... 20 Tips og triks vegg...

Detaljer

22.10.2009 Kapittel 3... 1. Kapittel Innhold... Side

22.10.2009 Kapittel 3... 1. Kapittel Innhold... Side 22.10.2009 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Konstruksjon FP 6.5 Bjelkelag I-bjelker Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Bjelkelagstegning... 3 Start for første gang et nytt prosjekt... 3 Prosjektinformasjon...

Detaljer

MagiCAD Mengde. Masseberegning fra MagiCAD VVS og overføring til beskrivelsesprogram. NTI Nestor AS MagiCAD Mengde VVS 1

MagiCAD Mengde. Masseberegning fra MagiCAD VVS og overføring til beskrivelsesprogram. NTI Nestor AS MagiCAD Mengde VVS 1 MagiCAD Mengde Masseberegning fra MagiCAD VVS og overføring til beskrivelsesprogram NTI Nestor AS MagiCAD Mengde VVS 1 1 Innledning Nestor MagiCAD Mengde VVS behandler mengdene fra MagiCAD, og tilpasser

Detaljer

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3 30.01.2012 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Komme i gang Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Komme i gang... 3 Velkommen... 3 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 4 Operativmiljøet

Detaljer

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 30.01.2012 Kapittel 2... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Vegg/gulv Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Innervegg... 12 Hvordan ser veggene ut?... 18 Angre/gjøre

Detaljer

Tak. Kapittel 4 - Tak...3

Tak. Kapittel 4 - Tak...3 27.10.2009 Kapittel 4... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 -...3 Loftsetasje... 3 Underlagstegning... 3... 4 Hvordan ser taket ut?... 6 Yttervegg... 8 Gulv i loftsetasjen... 11 Slett underlagstegning...

Detaljer

Energiberegning, hvordan uføre

Energiberegning, hvordan uføre Page 1 of 10 Energiberegning, hvordan uføre Å utføre energiberegning det gjeldende prosjektet. Dette blir generert via den 3 dimensjonelle modellen. Energiberegning blir generert via den 3 dimensjonale

Detaljer

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1 DDS-CAD Arkitekt 10 Komme i gang Kapittel 1 1 Kapittel Side Kapittel 1 Komme i gang... 5 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 5 Operativmiljøet Windows... 6 Begreper... 6 Start DDS-CAD Arkitekt... 6 Start

Detaljer

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 26.10.2009 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 -... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Tilpasse vegg til gulv på grunn... 11 Innervegg... 13 Hvordan ser veggene ut?... 19 Referansepunkt i vegg

Detaljer

Illustrasjoner. Illustrasjoner ILLUSTRASJONER... 1

Illustrasjoner. Illustrasjoner ILLUSTRASJONER... 1 ILLUSTRASJONER... 1 ILLUSTRASJONER... 1 Knapperaden, illustrasjoner... 2 KNAPPERADEN: FARGE, SKRAVUR, LINJE OG SYMBOL... 11 SLETTE ET EGENDEFINERT OBJEKT... 11 FLYTTE EN EGENDEFINERT TEKST... 11 ROTERE

Detaljer

Kapittel 2 - Stenderverk/bindingsverk... 3

Kapittel 2 - Stenderverk/bindingsverk... 3 18.02.13 Kapittel 2... 1 DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Stenderverk/bindingsverk Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 - Stenderverk/bindingsverk... 3 Generelle anbefalinger... 3 Beskrivelse

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3 30.01.2012 Kapittel 4... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 -... 3 Loftsetasje... 3 Underlagstegning... 3... 4 Yttervegg... 6 Vindu i gavl... 9 Gulv i loftsetasjen...

Detaljer

2017/01/23 15:20 1/10 Endre

2017/01/23 15:20 1/10 Endre 2017/01/23 15:20 1/10 Endre Endre Denne menyen har følgende undervalg: Trasé > Splitte Benytt denne funksjonen til å splitte en grøftetrasé i en valgfri node. Nedtrekksmeny: Novapoint VA Konstruksjon >

Detaljer

Stenderverk/bindingsverk

Stenderverk/bindingsverk 28.12.2011 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold...Side Kapittel 2-... 3 Koblingspunkt for vegg... 4 Søylepunkt... 6 Generer vegg... 7 Forklaring til funksjonen generer vegg... 8 Yttervegg... 10 Bærevegg...

Detaljer

Tips og triks 3. Fargelagte fasader Felles bruker hvordan håndtere? Penn, lag og fontfiler

Tips og triks 3. Fargelagte fasader Felles bruker hvordan håndtere? Penn, lag og fontfiler Tips og triks 3 Fargelagte fasader Felles bruker hvordan håndtere? Penn, lag og fontfiler Enkel render av fasader Det er tilføyd en ny materialfil som inneholder enkle fargekoblinger til alle materialer.

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

Kapittel 12 - Vektorfil og linjeskjuling... 3

Kapittel 12 - Vektorfil og linjeskjuling... 3 21.10.2009 Kapittel 12... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 12 -... 3 Verktøysett for høsting fra modellen... 3 Automatisk generering av vektorfiler... 3 Tips for generering av enkeltfiler... 5 Linjeskjuling...

Detaljer

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Multiline

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Multiline Odd-Sverre Kolstad AUTOCAD 2008 Artikkelserie Multiline Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Omslag Marianne Thrap Redaktør: Rune Kjelvik Formgiver: Rune Kjelvik 1. opplag ISBN 978-82-05-37108-8 Alle henvendelser

Detaljer

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser?

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? I flere tilfeller er et vindu som ikke er standard ønskelig. I dette tilfellet skal vinduet under lages. Prinsippene er de samme for andre sammensatte

Detaljer

Romtekster. Kapittel 10 - Romtekster... 3. Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8. DDS-CAD Arkitekt FP 6.

Romtekster. Kapittel 10 - Romtekster... 3. Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8. DDS-CAD Arkitekt FP 6. 27.10.2009 Kapittel 10... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 10 -... 3 Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8 2... Kapittel 10 27.10.2009 27.10.2009 Kapittel 10... 3

Detaljer

Figuren over viser en parallell linje hvor startpunkt og endepunkt ligger på innsiden av toleransen.

Figuren over viser en parallell linje hvor startpunkt og endepunkt ligger på innsiden av toleransen. Rydde planens linjenettverk Drawing Cleanup I denne øvingen skal vi rydde opp i grensene og de andre linjene fra forrige øving, og vi skal bruke en funksjon i Autodesk Map for å rydde i tegningen. Forklaring

Detaljer

Perspektiv. Kapittel 13 - Perspektiv D modell... 3 Siktepunkt og kameraposisjon... 3 Linjeskjult til dekor... 5 Med og uten skygge...

Perspektiv. Kapittel 13 - Perspektiv D modell... 3 Siktepunkt og kameraposisjon... 3 Linjeskjult til dekor... 5 Med og uten skygge... 27.10.2009 Kapittel 2... 11 Kapittel Innhold... Side Kapittel 13 -...3 3D modell... 3 Siktepunkt og kameraposisjon... 3 Linjeskjult til dekor... 5 Med og uten skygge... 9 2... Kapittel 13 27.10.2009 27.10.2009

Detaljer

ELEKTROPARTNER VERSJON 6.35 OPPLÆRINGSHEFTE INSTALLASJON & SKJEMA

ELEKTROPARTNER VERSJON 6.35 OPPLÆRINGSHEFTE INSTALLASJON & SKJEMA ELEKTROPARTNER VERSJON 6.35 OPPLÆRINGSHEFTE INSTALLASJON & SKJEMA 27.11.2006 1 ElektroPartner 6.3 Opplæringshefte Kapittel Innhold...Side Kapittel 1 Tegningsliste... 3 Tegningsliste... 3 Programmodulene...

Detaljer

GISLINE Webinnsyn. Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes. Trykk på link - dette bildet kommer frem.

GISLINE Webinnsyn. Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes. Trykk på link - dette bildet kommer frem. GISLINE Webinnsyn Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes Trykk på link - dette bildet kommer frem. Søkefelt, søkeresultat synlig automatisk ved søk URL til identisk

Detaljer

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Tabeller

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Tabeller Odd-Sverre Kolstad AUTOCAD 2008 Artikkelserie Tabeller Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Omslag Marianne Thrap Redaktør: Rune Kjelvik Formgiver: Rune Kjelvik 1. opplag ISBN 978-82-05-37108-8 Alle henvendelser

Detaljer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Åpning av DMK-base og ortofoto... 3 Redigering... 5 Rediger markslagsgrenser...

Detaljer

Plasser på ark. Kapittel 14 - Plasser på ark...3

Plasser på ark. Kapittel 14 - Plasser på ark...3 27.10.2009 Kapittel 14... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 14 -...3 Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Skriv ut arket... 7 Fasader på ark... 8 Perspektiv... 8 Skriv tekst i tegning... 10 2...

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09

Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09 Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09 Fikset Brukere av 64 bit operativsystem har meldt om problemer med verdier i forhåndsinnstillinger og manuell målsetting (JavaScript filer). Dette

Detaljer

Hvordan legge ut en melding i Fronter

Hvordan legge ut en melding i Fronter OPPDATERT 1. sept 2008 Hvordan legge ut en melding i Fronter Vi skal her lære å legge ut meldinger. De vil være noe kjedelige av utseende fordi vi har lagt vekt på at det skal være rask å bruke, lett å

Detaljer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer Veiledning RoofCon Viewer Innhold Veiledning RoofCon Viewer... 1 Innhold... 2 Installasjon... 3 Marker objekt... 3 Zoom... 3 Mål avstand... 3 Verktøyfelt og Tegnealternativ... 4 Lager... 5 3D... 6 Forhåndsgranske...

Detaljer

2017/01/23 15:20 1/10 Ændre. PullDown menu: Novapoint VA Konstruktion > Ændre > Udgravning > Opdel

2017/01/23 15:20 1/10 Ændre. PullDown menu: Novapoint VA Konstruktion > Ændre > Udgravning > Opdel 2017/01/23 15:20 1/10 Ændre Ændre Menuen har følgende funktioner: Udgravning > Opdel / Forbind / Vend Ledning > Fastgør / Adskil / Kopier egenskaber / Erstat geometri Samling > Juster dækselkoten / Juster

Detaljer

Takplan. Kapittel 4 - Takplan... 3

Takplan. Kapittel 4 - Takplan... 3 17.02.13 Kapittel 4... 1 DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Takplan Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 - Takplan... 3 DDS-CAD Konstruksjon... 3 Underlag fra Arkitekt... 4 Dragere... 5 Forhåndsinnstillinger...

Detaljer

PDF Expert for politikere

PDF Expert for politikere PDF Expert for politikere Brukerveiledning Innhold Oversikt:... 2 Hvordan fungerer Synk?... 2 Sette opp Synk... 3 Navigere og søke... 4 Markere og notere... 4 Andre tips.... 5 Notatverktøy... 6 Legge til

Detaljer

DDS-CAD 11 Rør & Ventilasjon Introduksjon

DDS-CAD 11 Rør & Ventilasjon Introduksjon DDS-CAD 11 Rør & Ventilasjon Introduksjon DDS-CAD 11 Innhold 3 Kapittel Innhold Side Kapittel 1 - Prosjektmeny... 6 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Kapittel 6 Kapittel 7 Kapittel 8 Prosjektmeny...

Detaljer

Plasser på ark. Kapittel 13 - Plasser på ark... 3. Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Skriv ut arket... 7 Fasader på ark...

Plasser på ark. Kapittel 13 - Plasser på ark... 3. Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Skriv ut arket... 7 Fasader på ark... 19.07.2012 Kapittel 13... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Plasser på ark Kapittel Innhold... Side Kapittel 13 - Plasser på ark... 3 Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Skriv ut

Detaljer

VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING

VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING KOMPETANSE - KVALITET - VALGFRIHET Attraktiv varme eller kjøling Aeros står for design og kvalitet og bygger kun 13 cm fra vegg. Den er utstyrt med en stillegående

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

03.10.2013 Manual til. GeoGebra. Ungdomstrinnet. Ressurs til. Grunntall 8 10. Bjørn Bakke og Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS

03.10.2013 Manual til. GeoGebra. Ungdomstrinnet. Ressurs til. Grunntall 8 10. Bjørn Bakke og Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS 03.10.2013 Manual til GeoGebra Ungdomstrinnet Ressurs til Grunntall 8 10 Bjørn Bakke og Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS Innhold Verktøy... 4 Hva vinduet i GeoGebra består av...

Detaljer

Geometri Verktøylinja i GeoGebra Konstruksjon / tegning Konstruksjonsforklaring Normaler, paralleller og vinkler Mangekant, areal og omkrets

Geometri Verktøylinja i GeoGebra Konstruksjon / tegning Konstruksjonsforklaring Normaler, paralleller og vinkler Mangekant, areal og omkrets 2 Geometri Verktøylinja i GeoGebra Konstruksjon / tegning Konstruksjonsforklaring Normaler, paralleller og vinkler Mangekant, areal og omkrets Eksamensoppgaver 0 Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON GEOGEBRA...

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under.

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Dette er det første bilde du får opp på skjermen. Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Fjern personen i midten ved å høyreklikke

Detaljer

Glava Akryl Fugemasse

Glava Akryl Fugemasse GENERELT Glava fugemasse Akryl er en brannhemmende enkomponent vannbasert akrylfugemasse med branntekniske egenskaper. BRUKSOMRÅDE n benyttes i hovedsak som brannsikker fugetetting av større fuger og spalter,

Detaljer

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning BLISSTAVLE for Rolltalk Designer Veiledning Innhold Installasjon av Blisstavla... 3 Blisstavla forside... 3 Teste programmet... 3 Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet... 4 Blisstavla med ordforslag...

Detaljer

Brukerveiledning Kart i RMP

Brukerveiledning Kart i RMP Brukerveiledning Kart i RMP Du kommer inn i kartet fra skjemaet i Altinn eller estil. Her finner du: Veiledning Kartlagsliste Nedtrekksmenyer Verktøylinje Denne veiledningen omfatter: 1) Hvordan registrere

Detaljer

Romdefinisjon. Kapittel 10 - Romdefinisjon Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8

Romdefinisjon. Kapittel 10 - Romdefinisjon Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8 30.01.2012 Kapittel 10... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Romdefinisjon Kapittel Innhold... Side Kapittel 10 - Romdefinisjon... 3 Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og

Detaljer

Merke objekt Kapittel 3. Merke objekt Kapittel 3

Merke objekt Kapittel 3. Merke objekt Kapittel 3 DDS-CAD 10 Merke objekt Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 Merke objekt... 3 Endre parametre for merket objekt... 3 Merke objekt innenfor og som berøres av et rektangel... 5 Merke alle objekt innenfor

Detaljer

1. Kom i gang 2. Slik tegner du 3. Slik bestiller du. Velkommen til en enkel og morsom måte å skape din garderobe på - alt på skreddersøm!

1. Kom i gang 2. Slik tegner du 3. Slik bestiller du. Velkommen til en enkel og morsom måte å skape din garderobe på - alt på skreddersøm! 1. Kom i gang 2. Slik tegner du 3. Slik bestiller du Velkommen til en enkel og morsom måte å skape din garderobe på - alt på skreddersøm! La oss komme i gang 1. Kom i gang Registrer deg - logg inn For

Detaljer

Undersøke modellen... 3

Undersøke modellen... 3 DDS-CAD 9 Undersøke modellen Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Undersøke modellen... 3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3 Midterste musetast holdes nede...

Detaljer

Firesafe Fugemasse Akryl

Firesafe Fugemasse Akryl Side: 1 av 5 GENERELT FIRESAFE fugemasse Akryl er en brannhemmende enkomponent vannbasert akrylfugemasse med branntekniske egenskaper. BRUKSOMRÅDE n benyttes i hovedsak som brannsikker fugetetting av større

Detaljer

Monteringsanvisning MA 6.C

Monteringsanvisning MA 6.C Monteringsanvisning 1/28 Monteringsanvisning Innhold Fremgangsmåte 3 Avstand fra vegg til rør 3 Montering av Rørføringslist Dekor 22 4 Montering av Lukket Rørklamme 4 Montering av Åpen Rørklamme 5 Montering

Detaljer

Takplan. Kapittel 4 - Takplan... 3

Takplan. Kapittel 4 - Takplan... 3 20.01.2010 Kapittel 4... 1 DDS-CAD Konstruksjon 6.5 Takplan Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 - Takplan... 3 Tilpassing i Arkitekt... 3 Lag underlag for Konstruksjon... 3 DDS-CAD Konstruksjon... 4 Underlag

Detaljer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Uttrekk av DMK fra NGIS... 4 Åpning av ortofoto... 7 Redigering...

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER

NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER 1 Innhold - HVORFOR? - GAMMELT OG NYTT - OVERGANGEN - NY PROSJEKTERING - VENTILASJON I DRIFT UNDER BRANN - PRAKTISK LØSNING FRA GLAVA 2 Hvorfor skjer

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Hvordan manøvrere i menyene... 6 Funksjon varme... 6 Hvordan øke eller minske tilgjengelig mengde varmtvann...

Detaljer

AJOURFØRING AV DMK I FYSAK G 1.32

AJOURFØRING AV DMK I FYSAK G 1.32 Veileder fra Skog og landskap -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AJOURFØRING AV DMK I FYSAK G 1.32 Gårdskarthåndboka kokebok,

Detaljer

2017/02/01 03:43 1/9 Node. Funksjonen benyttes til å flytte en node. Legg trådkorset over valgt node, trykk høyre museknapp og velg Flytt fra menyen.

2017/02/01 03:43 1/9 Node. Funksjonen benyttes til å flytte en node. Legg trådkorset over valgt node, trykk høyre museknapp og velg Flytt fra menyen. 2017/02/01 03:43 1/9 Node Node Horisontalvinduet Øverst i menyen er det angitt informasjon om hvilken node som er valgt. Høyreklikkmeny for node har følgende valg: Node Flytt Funksjonen benyttes

Detaljer

GEOGEBRA (3.0) til R1-kurset

GEOGEBRA (3.0) til R1-kurset GEOGEBRA (3.0) til R1-kurset INNHOLD Side 1. Konstruksjon 2 1.1 Startvinduet 2 1.2 Markere punkter 3 1.3 Midtpunkt 4 1.4 Linje mellom punkter 5 1.5 Vinkelrett linje 6 1.6 Tegne en mangekant 6 1.7 Høyden

Detaljer

1 Introduksjon GeoGebra 2 Speiling, rotasjon og parallellforskyvning 3 Perspektivtegning 4 Symmetriakser

1 Introduksjon GeoGebra 2 Speiling, rotasjon og parallellforskyvning 3 Perspektivtegning 4 Symmetriakser 1 Geometri i kunsten: 1 Introduksjon GeoGebra 2 Speiling, rotasjon og parallellforskyvning 3 Perspektivtegning 4 Symmetriakser MKH GeoGebra - Geometri i kunsten Innhold 1 Introduksjon GeoGebra... 1 1.1

Detaljer

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit er laget for å hjelpe deg i gang med å lage mønster, snitt og å strikke interaktivt. Her finner du en enkel og logisk fremgangsmåte.

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER TROMSØ TROMSØ KOMMUNE - 2006 LGA SKOLENES IT-SENTER 2 1. Starte programmet Start Photo Story 3 1. Klikk og velg 2.

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide 1 Få en profesjonell hjemmeside på få minutter GoMinisite nå: Sett deg foran PC en din, åpne nett-browseren din og skriv www.gominisite.no Fyll

Detaljer

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor?

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor? Yrkeshygieniker ved SAGA BHT får innspill om symptomer/plager som ansatte har i innemiljøet. Dette gir grunnlag for hva man bør kartlegge i lokalene, og videre hvilke tiltak som kan vurderes. Listen nedenfor

Detaljer

DDS-CAD 11 Elektro Installasjon og automasjon Introduksjon

DDS-CAD 11 Elektro Installasjon og automasjon Introduksjon DDS-CAD 11 Elektro Installasjon og automasjon Introduksjon DDS-CAD 11 Innhold 3 Kapittel Innhold Side - Prosjektmeny... 5 Prosjektmeny... 5 Ny modell... 6 Inndeling av modellnummer og disipliner... 7

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

Kapittel 1 - Bjelkelagstegning... 3

Kapittel 1 - Bjelkelagstegning... 3 17.02.13 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelagstegning Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Bjelkelagstegning... 3 Generelle anbefalinger... 3 Tilpassing i Arkitekt... 3

Detaljer

Kapittel 3 - Bjelkelag I-bjelker... 3

Kapittel 3 - Bjelkelag I-bjelker... 3 17.02.13 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelag I-bjelker Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Bjelkelag I-bjelker... 3 Start for første gang et nytt prosjekt... 3 Prosjektinformasjon...

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

Takplan. Kapittel 4 - Takplan... 3

Takplan. Kapittel 4 - Takplan... 3 22.10.2009 Kapittel 4... 1 DDS-CAD Konstruksjon FP 6.5 Takplan Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 - Takplan... 3 Tilpassing i Arkitekt... 3 Lag underlag for Konstruksjon... 3 DDS-CAD Konstruksjon... 5

Detaljer

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray HamboHus Technical Note Nr 10: Terreng HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray I HamboHus 5.4 er implementasjonen av terreng utvidet og forbedret. Det er lettere å lage terrengpunkter, og mye

Detaljer