Bjelkelagstegning. Kapittel 1 - Bjelkelagstegning... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bjelkelagstegning. Kapittel 1 - Bjelkelagstegning... 3"

Transkript

1 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelagstegning Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Bjelkelagstegning... 3 Tilpassing i Arkitekt... 3 Kontroll av arkitekt-underlag... 3 Underlag for Konstruksjon... 6 DDS-CAD Konstruksjon... 7 Underlag fra Arkitekt... 8 Standardoppsett for overføring fra Arkitekt... 9 Stikkbjelker Justering av utsparing Dobbelbjelke Rediger bjelke Bjelkelag i våtrom Splitt modulbjelker Splitte bjelker mot ståldrager Balkonggulv Redigering av bjelkeområde Målsett tegning Lag liste Vektorfil Plasser på ark (ramme og tittelfelt)... 42

2 2... Kapittel Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7

3 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelagstegning Kapittel 1 Bjelkelagstegning Med bjelkelagsmodulen av Konstruksjon kan det konstrueres/tegnes vilkårlige bjelkelag. Det finnes funksjoner i denne modulen som dekker vanlig utlegg av bjelker, samt funksjoner som muliggjør oppbygging basert på element-produksjon. NB - Bjelkelaget kan automatisk genereres av programmet i henhold til det som er lagt inn i Arkitekt. Dette forutsetter imidlertid at riktig informasjon er lagt inn. Eksempelet som vises baseres på øvelsen i instruksjonshefte for Arkitekt 7. Tilpassing i Arkitekt Underlaget for bjelkelaget gjøres klar i Arkitekt. Aktiver DDS-CAD Arkitekt 7 fra Data Design System. Åpne plantegning 1. etg. i prosjekt BYGG. Kontroll av arkitekt-underlag Før vi lager underlag for Konstruksjon, er det viktig å sjekke at de delene vi skal høste informasjon fra er tegnet mest mulig riktig i Arkitekt, slik at vi får et best mulig underlag ved overføring til Konstruksjon. Det gjelder i dette tilfellet vegger og gulv. I dette eksempelet skal vi se nærmere på den drageren som er tegnet inn øverst i planen. Velg i meny Vindu Høyre fasade for å se den fra siden.

4 4... Kapittel Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Zoom inn nærmere på drageren. Denne drageren er av typen som justerer seg automatisk til nærmeste takflate. Vi ønsker å endre på denne før vi høster underlaget til Konstruksjon. Dragerene skal i dette tilfelle ligge en gitt avstand inne i veggen og toppen av drageren skal flukte med øverste toppsvill. Returner til plantegningen. Drageren skal endres derfra. Zoom opp, og dobbelklikk på drageren. Vi kommer da inn i dialogen som definerer drageren. Endre dragerhøyde bredde til 0,9, høyde 0,315 og Z-referanse til 2,443 relatert til dragers overkant. (Elementhøyde=2,443m dvs 2,4m nettohøyde pluss i himling).

5 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelagstegning Velg deretter til fanen Taktilpassing, og merk av for ingen justering. Velg OK. I tillegg skal vi endre lengden på drageren. Denne skal ikke gå så langt inn på veggen slik som den er tegnet nå (148mm). Vi ønsker at drageren skal gå 96mm inn i veggen målt fra utsiden. Dette for å sette inn en understøttende søyle til å bære lasten fra drageren (2stk 48mm stendere). Vi ønsker altså å flytte innsettingspunktet til høyre ende av drager (148mm-96mm) 52mm til høyre. Marker drageren og klikk på knekkpunktet i enden av drager. Klikk på pil høyre og skriv inn 0,052.

6 6... Kapittel Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 [OK] NB! Husk å redusere høyden på de understøttende søylene i modellen. Dette vises ikke i dette eksempelet, da søyler ikke blir overført til Konstruksjon. Nå er vi klar til å gå videre og modellen er nå klar for høsting over til Konstruksjon. Underlag for Konstruksjon Når utsparing, gulv og vegger er på plass, kan underlaget for Konstruksjon genereres. Velg Verktøysett for høsting fra modellen. Velg Lag informasjon for Konstruksjon inkl.. Start deretter Konstruksjon direkte fra menyen. Vektorfiler (underlagstegninger lages automatsik for pla 0-2)

7 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon Bjelkelag med utsparing, stikkbjelker og balkong skal konstrueres. Kontroller etasjenummeret og merk av for Gulv som Bygningsdel og Bjelkelagsplan som Tegningstype. Velg Åpne. Programmet starter med å hente inn forhåndsfil, dvs. en standard kommandosekvens som f.eks vil styre bjelkestørrelse og farge, hvilke nummer som skal globalt flyttes, sett målsettingsnivå osv. Resultatet vi skal fram til:

8 8... Kapittel Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Underlag fra Arkitekt Velg Verktøysett for gulvområde Velg Automatisk gulvgenerering Programmet leser informasjon om gulvområdene som er lagt inn i Arkitekt. Det kan velges om vektorfil som viser selve planen fra Arkitekt skal være med som underlag, i tillegg til å å sette rutenettet (grid) til samme høyde som underkant bjelkelag. (nullnivå). Dialogboksen foreslår å lese informasjon fra Arkitekt. Velg OK.

9 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelagstegning Standardoppsett for overføring fra Arkitekt Før bjelkelaget konstrueres kan det gjøres endringer med de verdiene som hentes inn. Vanligvis defineres tilpasset brukerstandard når programmet tas i bruk, og en velger Automatisk gulvegenerering slik som du nå har gjort. For å se inn på valgmulighetene, kan du ta en titt innom dialogboksen hvor kobling mellom Arkitekt og Konstruksjon settes opp. Velg Verktøysett for gulvområder Koblingsområde Her vises de områdene som kan overføres fra Arkitekt. Se inn på detaljene for hovedbjelkelaget (bjelkene følger Y-aksen). Tallet 11 viser til områdetype som er i gitt i Arkitekt (BuaFloor). Velg Endre.

10 10... Kapittel Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Her kan bjelketyper samt dimensjon, mm. endres før vi setter inn bjelkelaget fra Arkitekt. Konstruksjon gir likevel brukeren mulighet til å gjøre disse endringene gjennom hele tegneprosessen. I denne omgang kan du ta en titt innom de forskjellige knappene for å se på mulighetene. Avslutt med å trykke [Avbryt]. Stikkbjelker Vi starter med å legge inn stikkbjelker rundt bjelkelaget. Marker først underlagstegningen og trykk [Del]-tasten for å slette underlagstegningen. Vi tar først for oss høyre del av planen. Marker bjelkeområdet (den svakt gråtonede 45-graders rutenett), høyreklikk og velg Tilføy stikkbjelker:

11 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelagstegning Det skal nå inngis 2 diagonale punkter for området stikkbjelker skal legges ut. Første punkt inngis i områdets nedre venstre hjørne (punkt 1) Høyreklikk deretter i punktet diagonalt oppe til høyre i planen (punkt 2) og velg lag rektangel. 2 1 Dialogen for stikkbjelker dukker opp: Angi høyde på 223 mm. OK

12 12... Kapittel Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Gjør tilsvarende i området på planens venstre side. Øverst oppe til høyre skal det også legges inn stikkbjelker. Dette gjøre på samme måte, men her er punktene gitt inn ovenfra og ned. Marker først utvendig hjørne (1). For å finne punkt 2 strekker vi opp en hjelpelinje fra underkant kantbjelke (innringet i rødt) Høyreklikk og velg Hjelpegeometri, velg så Horisontal hjelpelinje Høyreklikk i punkt 2 og velg Lag rektangel. 1 2 Resultat:

13 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Justering av utsparing Bjelkelagstegning Utsparingen av pipen skal justeres ved å strekke bjelkene som ligger i X-retning til nærmeste bjelker langs Y-aksen. Nå ligger alle bjelkene koblet til områder. Når endringer skal gjøres på enkeltbjelker, må områdene først genereres (omdannes) fra område til enkeltbjelker. Tips: Bjelkenummer kan slås av ved å trykke Vis stendernummer i hovedknapperaden Klikk venstre musetast på skravuren (svak grått 45-graders rutenett) i bjelkelaget. Trykk høyre musetast og velg generer bjelker. Programmet foreslår å generere veksel og modulbjelker. Trykk OK. Valgte bjelker blir nå delt opp i enkeltbjelker som kan redigeres i programmet. Marker så den ene av øverste horisontale bjelken rundt pipen ved å peke og klikk venstre musetast. Trykk venstre musetast i gripepunktet på høyre side på bjelkeenden som skal strekkes.

14 14... Kapittel Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Flytt markøren langs hjelpelinjen inntil nærmeste modulbjelke i Y-retning, programmet vil hekte seg på nærmeste kjente punkt langs bjelkeretningen og markerer dette med rød sirkel ved meldingen Normalt til linje. Velg venstre musetast for å bekrefte innsettingspunkt. Pek igjen på samme og klikk venstre musetast. Følg meldingene i meldingsfeltet øverst i skjermen og pek inn som angitt: Pek på aktuell bjelkeende, pek enden (1) og klikk venstre musetast i gripepunktet. Pek og klikk venstre musetast på linje til nærmeste kantbjelke (2). Pek på nederste bjelke og klikk venstre musetast. Pek på aktuell bjelkeende (3) og klikk venstre musetast i gripepunktet. Pek og klikk venstre musetast på linje til nærmeste kantbjelke (4). Pek på aktuell bjelkeende, pek enden (5) og klikk venstre musetast. Pek hvor til bjelken skal strekkes - pek linje på nærmeste modulbjelke (6) og klikk venstre musetast.resultatet blir slik: Bjelkene omkring trappen skal også strekkes som beskrevet for pipe. Forstørr opp utsparingen for trapp. Marker så den ene av de horisontale bjelkene ved å peke og klikk venstre musetast. Klikk også på venstre musetast på gripepunktet på bjelkeenden som skal strekkes, flytt markøren langs hjelpelinjen inntil nærmeste modulbjelke i Y-retning, programmet vil snappe seg inntil bjelken når du nærmer deg og meldingen Normal til linje kommer opp, trykk venstre musetast for å bekrefte innsettingspunkt. Avbryt med [Esc] Dette utføres også på den motstående horisontale bjelken. Dette gir følgende resultat:

15 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelagstegning Dobbelbjelke Det skal legges inn en dobbelbjelke ved trapp: Velg Verktøysett for gulvområde Parallell bjelke Ved hjelp av to punkt markeres bjelkens posisjon. Punktene markeres ved hjelp av venstre musetast på venstre siden av bjelken - se neste bilde: Pek i nærheten av nede venstre endepunkt på bjelken, en rød sirkel vil snappe til punktet, trykk venstre musetast. Angi på samme måte punktet på den andre enden av bjelken, velg deretter side som bjelken skal legges på. Klikk på venstre side av bjelken.

16 16... Kapittel Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon Velg Typer og velg vekselbjelke (type 21). Juster dimensjon til 223 mm. [OK]

17 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelagstegning Rediger bjelke Den høyre bjelken for trappeområdet skal ha en annen dimensjon. Dobbelklikk på bjelken. Følgende dialogboks kommer opp.

18 18... Kapittel Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Skriv inn ny dimensjon bredde 73. Trykk [Pek på siden]. Det pekes på den siden av bjelken hvor den økte dimensjonen skal vokse. Det er viktig å peke utenfor bjelken. Hvis det markeres inni bjelken, vil ny dimensjon bli sentrert. Klikk venstre musetast på høyre side av bjelken.

19 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelagstegning Dialogboksen kommer tilbake kontroller om markering er riktig og trykk [OK]. Bjelkelag i våtrom På badet skal det tegnes ett nedsenket bjelkelag med senteravstand 300mm. Aktiver underlagstegning for 1.etg. og velg etasjenr. 1:

20 20... Kapittel Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Forstørr opp området av tegningen der badet ligger. Vi starter med å tegne en hjelpelinje langs bæreveggen på tvers i midten av bygget. Aktiviser Hjelpegeometri fra menyen, plasser musepekeren i skjæringspunktet mellom venstre modulbjelke på baderommet og øverste del av bæreveggen. Høyreklikk i punktet og velg Hjelpepunkt mellom dette og neste punkt [SHIFT+6]. Klikk deretter på motsatt side av bæreveggen i det andre punktet. Programmet spør så hvor mange deler linjestykket mellom de 2 punktene skal deles inn i, her velges 2.

21 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelagstegning Midtpunktet på bæreveggen blir markert med ett grønt kryss. Posisjoner musepekeren i det nye midtpunktet høyreklikk og velg Horisontal hjelpelinje [SHIFT+H]. Avbryt hjelpegeometri med [Esc]-tasten. Senterlinja langs bæreveggen er dermed markert. De 2 midterste modulbjelkene på badet skal forkortes. Marker den ene modulbjelken og klikk i bjelkendens midtpunkt, flytt bjelkeenden midlertidig opp til den horisontale hjelpelinjen i senter på bærevegg. Gjør tilsvarende med den andre modulbjelken. Resultat: OK. Vi skal legge inn 2 ekstra bjelker inntil modulbjelkene på hver side av baderommet. Velg Bjelke.

22 22... Kapittel Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Vi starter med høyre siden av baderommet. Her skal det legges inn en 36 mm bjelke. Beveg musepekeren til punkt (1), (på innsiden i skjæringspunktet mellom kantbjelke og modulbjelke.) Vi skal flytte oss halve bjelkebredden mot venstre. Trykk [SHIFT]+[Pil høyre] og skriv inn 18.OK. Det andre punktet (2) inngis normalt på hjelpelinjen i senter vegg. 2 1 Skriv inn bredde på 36. Velg Typer og velg Vekselbjelke (20-26). Ønsker en bjelke på andre siden også. Marker bjelken du nettopp la inn, høyreklikk og velg Kopier objekt [Ctrl+C], høyreklikk en gang til og velg Lim inn kopierte objekt [Ctrl+V]. Tips: For å endre festepunktet på bjelken kan [Tab]-tasten benyttes (også flere ganger). Plasser bjelken inntil modulbjelken på motsatt side. OK.

23 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelagstegning Resultat Vekselbjelker: Her skal vi bruke 2 sammensatte bjelker med hhv 48 mm bredde og mm høyde. Velg sammensatt bjelke i menyen: Referansepunktet på denne bjelken er senter bjelke. Sett første punkt i skjæringen mellom underkanten av den horisontale platen på bæreveggen og vekselbjelkens høyre side (1). 1 2 Plasser det andre punktet på motsatt side inntil vekselbjelken (2) - skjermtipset viser meldingen Normal til linje. Velg Typer og velg Sammensatt vekselbjelke. Klikk Bruk. Vi skal definere en ny bjelke (2*48+198/223) og velg Sammensette.

24 24... Kapittel Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Her ønsker vi å definere en ny type sammensetning enn de som ligger i nedtrekkslisten. Endrer på oppsettet som programmet har foreslått. Dobbelklikk på første markerte linje og velg dimensjon 48 x 223 i listen. Gjør tilsvarende med den andre bjelken og velg dimensjon 48x198. [Lukk)

25 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelagstegning Klikk også OK i påfølgende dialog for bjelke. På motsatt side skal vi gjøre tilsvarende. Velg sammensatt bjelke og inngi første punkt i skjæringen mellom innside plate på ytterveggen og innside vekselbjelke (1). Andre punktet plasseres inntil vekselbjelke på motsatt side (2) OK. 2 1 Programmet husker sist innsatt bjelke.

26 26... Kapittel Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Strekke modulbjelker: Modulbjelkene i overkant av baderommet forlenges ned til den sammensatte vekselbjelken. Marker bjelke og klikk i bjelkenes endepunkt, plasser endepunktet inntil den sammensatte vekselbjelken. Gjør tilsvarende med den andre modulbjelken. Ekstra bjelker: Tilslutt skal vi legge inn bjelkene i åpningen vi har laget. Marker hovedområdet (det grå skraverte 45 graders rutenettet), høyreklikk og velg tilføy modulbjelker: OK. Marker hovedområdet (det grå skraverte 45 graders rutenettet), høyreklikk og velg tilføy modulbjelker.

27 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelagstegning 2 Inngi første punkt i nedre venstre hjørne på vekslingen (1), beveg musepekeren diagonalt mot øverste høyre hjørne (2), høyreklikk og velg Lag rektangel. 1 Dialogen for det nye området med ekstra bjelker fremkommer, velg bjelkeretning parallell til første linje i området (x-aksen) og senteravstand mellom bjelkene på 300mm. Underlagstegningen kan med fordel nå fjernes. Klikk på underlagstegningen og trykk på [Del]-tasten. OK.

28 28... Kapittel Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Resultat: Splitt modulbjelker Modulbjelkene skal splittes, og det skal legges på lasker. Dette gjøres langs med den midterste betongveggen i underetasjen. Velg Underlagstegning. Skriv inn 0 for underetasjen- OK.

29 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelagstegning Bjelkene skal splittes sentrert på bæreveggen midt i planen og det skal legges på lasker. Hjelpelinjen vi laget i senter bærevegg 1.etg vil også fungere som senterlinje for veggen i underetasjen. Vi starter med delen til venstre for trappen. Velg Splitt bjelker Nå skal laskenes posisjon inngis. Dette gjøres ved å markere startpunkt og endepunkt. Klikk første punkt på innsiden av modulbjelke ved siden av pipeveksling (1). Inngi neste punkt til høyre for modulbjelke (2). 1 2 Posisjonen er da definert vha 2 punkter. Dialogen for Splitt bjelker fremkommer

30 30... Kapittel Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Marker for Inkluder lask eller stegplate, klikk på knappen Mer og kontroller dimensjon og type. Marker for utside (høyre side) av bjelken. Resultat: OK - OK.

31 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelagstegning Gjør tilsvarende på høyre side av trappen med å markere 2 punkter som vist under: Velg Lask på utside. Resultat: 1 2 Husk å lagre inni mellom. Den ytterste modulbjelken til høyre skal splittes og det skal legges på lask på motsatt side. Velg Splitt bjelker. Klikk på midten på begge sider av bjelke og velg Lask på innside. Resultat: 1 2 Vi ønsker til slutt å splitte bjelkene mellom baderommet og trappevekslingen og sette på lasker.

32 32... Kapittel Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Velg Splitt bjelker. 1 Inngi punktene 1 og 2 og velg Lask på utside. Velg deretter splitt bjelker på ny, inngi punktene 3 og 4 og marker for lask på innside. Tilslutt tar vi for oss bjelken til venstre for baderommet. Velg Splitt bjelker, marker punkt 1 på venstre side av bjelken og punkt 2 på høyre side av bjelke. Velg Lask på utside. Avslutt med å slette hjelpelinjene som er tegnet (merk: denne vil uansett ikke komme med på utskrift). Velg Slett hjelpegeometri i menyen. Planen ser nå slik ut: Lagre resultatet.

33 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Splitte bjelker mot ståldrager Bjelkelagstegning Bjelkene øverst til venstre i planen skal splittes med avstand inn mot ståldrageren som er tegnet i underetasjen. Velg Splitt bjelker. Avstanden mellom bjelkene som skal kuttes skal være 30 mm (15 mm på hver side) Inngi 2 punkter på begge sider av midten på ståldrageren: 1 2 Sett inn avstand mellom modulbjelkene på 30mm. Marker for detaljnummer 180 (dvs spesifikasjon på at bjelker skal kappes imot HE180B drageren fremkommer da i kapplisten). OK.

34 34... Kapittel Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Resultat: Balkonggulv Balkonggulv skal markeres i øvre høyre del av planen. Dette var ikke satt inn i tegningen som kom fra Arkitekt. Balkonggulv kan likevel legges inn direkte i Konstruksjon. Starter med å fjerne underlagstegningen. Marker denne og trykk [Del]-tasten. Velg Bjelkeområde for balkong. 2 1 Klikk på venstre musetast i ytterkant hjørne ved punkt 1 (en rød sirkel markerer hjørnet) En dynamisk linje blir aktiv. Pek på gitterpunkt ved punkt 2 (som flukter med kantbjelken) og trykk høyre musetast. Velg Lag rektangel. En dialogboks kommer automatisk opp. Her defineres informasjonen om det nye bjelkeområdet (balkongområdet). Velg fanen Modul.

35 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelagstegning Kontroller innstillinger. Avslutt med OK. Balkonggulv blir nå tegnet opp. En rød sirkel i nedre venstre hjørne viser hvor modulorigo for bjelkeområdet er plassert. Den plasserer seg i det først punktet man markerer for å definere bjelkeområdet. Denne kan flyttes ved å trykke venstre musetast i den grønne sirkelen og velge Flytt modulorigo (trykk venstre musetast) og denne blir dynamisk, plasser origo med venstre musetast Følgende er ikke knyttet til oppgaven, men ment som en veiledning: Etter at et bjelkeområde er tegne oppt, har man flere mulige valg for å gjøre endringer. Vi skal ta en titt på hvilke muligheter vi har i forbindelse med redigering av et bjelkeområde. Redigering av bjelkeområde Når gulvet er markert, klikk høyre museknapp for hurtigmeny.

36 36... Kapittel Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Generer bjelker... Omdanner et bjelkeområdet til enkelbjelker som kan flyttes parallellt, forlenges/forkortes, endre dimensjon, slettes osv. Tilføy utsparing: Vi kan sette inn utsparinger til f.eks trapp eller pipe etter at bjelkelaget er tegnet opp. Utsparingen angis enten med to diagonale punkt, eller ved å gå rundt konturen. Rektangulære utsparinger angis ved å trykke venstre musetast i det første punktet og bevege seg diagonalt mot det andre punktet. Når en rød sirkel blir synlig kan man høyreklikke og velge lag rektangel. Utsparingen blir synlig, og bjelkene tilpasses det nye området. Tilføy modulbjelker: Her kan man legge til ekstra områder med bjelker i ett eksisterende område. Tilføy stikkbjelker: Legger til stikkbjelker i området enten via 2 eller 4 punkter. Endre utsparing/modulområdet/stikkbjelker: Her kan endre eksisterende informasjon for respektive områder. Velg kontur som skal endres: Pek på konturen som skal endres. Konturens posisjoner: Her kan man via egen dialog eksakt sjekke konturens posisjon (koordinater). Redigere og gjøre endringer. Kopier objekt [Ctrl+C]: Tar kopi av aktivt(e) objek(er). Limes inn i modellen ved lim inn kopierte objekt funksjonen (Ctrl+V) Slett objekt [Del] tasten. Marker rutenett i gulv slik at gulvet er stiplet og trykk på slett. Evnt. trykk

37 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelagstegning Flytt objekt: Flytter markert objekt. Objektet festes vha venstre musetast eller valg som ligger i hjelpemenyen som du får fram ved å klikke høyre musetast. Når objektet er dynamisk, kan festepunktet endres med [Tab]-tasten. Da kan du feste objektet i tegningen ut fra det mest hensiktsmessige festepunktet. Flytt objekt via fritt referansepunkt: Klikk på punktet hvor du ønsker at festepunktet i objektet skal være. Flytt relativt fra markørens posisjon: Flytter dynamisk objekt relatert i fra markørens posisjon. Flytt relativt fra siste posisjon: Flytter dynamisk objekt relatert i fra siste posisjon. Zoom objekt: Zoom inn på markert objekt. Endre egenskap Ønskes egenskapene for gulvet endret, f.eks. bjelkedimensjon, z- høyde, c/c avstand, referansehøyde o.l, brukes denne. Dette kan også gjøres ved å dobbelklikke med venstre musetast på den 45 graders svake skravuren. Da vil man komme tilbake til dialogboksen som definerer området og foreta evnt. endringer. Endre kontur I hvert hjørne i konturen er det markert et knekkpunkt. Disse kan flyttes, slettes, mm. Pek på ønsket knekkpunkt og trykk høyre musetast. Blått knekkpunkt (i hvert hjørne): Hvitt knekkpunkt (på midten mellom 2 blå knekkpunkter):

38 38... Kapittel Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Utvide kontur Det kan også tilføyes nye punkter i konturen ved å peke på de punktene som ligger i mellom knekkpunktene. Pek på ønsket knekkpunkt og klikk høyre musetast for å frem hjelpemeny. Her kan en da velge om nytt punkt skal legges til, en hel linje (dvs mellom to knekkpunkt) skal forskyves eller hele konturen skal parallellforskyves inn- eller utover. Aktivisere områder: Dersom man jobber med flere bjelkelagsområder er det viktig å være oppmerksom på at dersom man er aktiv i ett område (det sist tegnede) og skal jobbe videre med ett annet som allerede er tegnet, bør man aktivisere det nye områdefor å kunne jobbe videre i valgt område. Dette gjøres via knappen for områdeadministrering som finnes i verktøysettet. Trykk på ikonet, og pek deretter i området som skal aktiviseres., alternativt marker ett område, høyreklikk og velg aktiver område. Målsett tegning Velg Verktøysett for målsetting og Målsett bjelker/ekstra Inngi avstand til mållinje med 15. Trykk OK.

39 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelagstegning Hva målsettes: 0 = ingen målsetting 1 = del-mål 2 = hoved-mål 3 = del + hoved-mål Inngi som vist - delmål over og under plantegning. Trykk [OK] Velg Målsett lysåpninger Inngi 20 som avstand til mållinjene. Velg følgende for hvilke mållinjer som skal med:

40 40... Kapittel Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Velg Målsett hovedområde Skriv inn som vist og trykk OK.

41 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelagstegning Skriv inn som vist - dvs del- og hovedmål til høyre og over. Trykk OK. Lag liste Hver bjelke i plantegningen er også automatisk blitt nummerert. Dersom nummer er slått av kan disse aktiviseres igjen. Velg i så fall Vis stendernummer i øverste knapperad.

42 42... Kapittel Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Nå kan kappliste lages i henhold til tegningen. Velg i hovedknapperaden Verktøysett for høsting av modellen. Velg Produser BOQ/LST-filer Vektorfil Ønskes tegningen plassert på ark med ramme og tittelfelt, må det først lages en vektorfil. Velg Lag 2D modell Bjelkelaget er nå ferdig laget. Plasser på ark (ramme og tittelfelt) Plassering på ark gjøres som i DDS-CAD Arkitekt. Velg prosjektmeny spesial: Velg Tegningsliste nederst til høyre i dialogboksen. Vi åpner bjelkelag 1. etasje:

43 Kapittel DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelagstegning Arket er ferdig oppsatt med bjelkelagstegningen og kappliste. TIPS! Skal det gjøres endringer vedr. målestokk på vektorfil må dette gjøres ved at vektorfilen er dynamisk og man høyreklikker og velger skaler. Kappliste kan enders ved å endre egenskaper for denne. Tegningen er klar for utskrift. Velg i øverste knapperad Skriv ut

44 44... Kapittel Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Tilpass størrelse etter skriver og arkformat, og trykk [OK] for utskrift. Avslutt plotteprogrammet med Avslutt. Avslutt DDS-CAD Konstruksjon med å lagre tegningen.

Kapittel Kapittel Innhold... Side

Kapittel Kapittel Innhold... Side 22.10.2009 Kapittel 1... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - stegning... 3 Tilpassing i Arkitekt... 3 Kontroll av arkitekt-underlag... 3 Underlag for Konstruksjon... 7 DDS-CAD Konstruksjon... 8 Underlag

Detaljer

Kapittel 1 - Bjelkelagstegning... 3

Kapittel 1 - Bjelkelagstegning... 3 17.02.13 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelagstegning Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Bjelkelagstegning... 3 Generelle anbefalinger... 3 Tilpassing i Arkitekt... 3

Detaljer

Kapittel 3 - Bjelkelag I-bjelker... 3

Kapittel 3 - Bjelkelag I-bjelker... 3 17.02.13 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelag I-bjelker Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Bjelkelag I-bjelker... 3 Start for første gang et nytt prosjekt... 3 Prosjektinformasjon...

Detaljer

Takplan. Kapittel 4 - Takplan... 3

Takplan. Kapittel 4 - Takplan... 3 17.02.13 Kapittel 4... 1 DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Takplan Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 - Takplan... 3 DDS-CAD Konstruksjon... 3 Underlag fra Arkitekt... 4 Dragere... 5 Forhåndsinnstillinger...

Detaljer

22.10.2009 Kapittel 3... 1. Kapittel Innhold... Side

22.10.2009 Kapittel 3... 1. Kapittel Innhold... Side 22.10.2009 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Konstruksjon FP 6.5 Bjelkelag I-bjelker Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Bjelkelagstegning... 3 Start for første gang et nytt prosjekt... 3 Prosjektinformasjon...

Detaljer

Takplan. Kapittel 4 - Takplan... 3

Takplan. Kapittel 4 - Takplan... 3 22.10.2009 Kapittel 4... 1 DDS-CAD Konstruksjon FP 6.5 Takplan Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 - Takplan... 3 Tilpassing i Arkitekt... 3 Lag underlag for Konstruksjon... 3 DDS-CAD Konstruksjon... 5

Detaljer

Takplan. Kapittel 4 - Takplan... 3

Takplan. Kapittel 4 - Takplan... 3 20.01.2010 Kapittel 4... 1 DDS-CAD Konstruksjon 6.5 Takplan Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 - Takplan... 3 Tilpassing i Arkitekt... 3 Lag underlag for Konstruksjon... 3 DDS-CAD Konstruksjon... 4 Underlag

Detaljer

Søyle, drager og balkongrekke... 3

Søyle, drager og balkongrekke... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Søyle, drager og balkongrekke Kapittel 5 1 Innhold Side Kapittel 5 Søyle, drager og balkongrekke... 3 Søyle... 3 Drager... 5 Balkongrekke... 9 Flytt rekkverk/vegg... 11 Gulv i balkong...

Detaljer

Underetasje. Kapittel 11 - Underetasje... 3

Underetasje. Kapittel 11 - Underetasje... 3 21.10.2009 Kapittel 12... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 11 -... 3 Plan i underetasje... 3 Underlagstegning... 3 Yttervegg... 4 Vindu... 6 Bærevegg... 8 Dør... 10 Pipe... 12 Trapp... 12 Gulv i underetasjen...

Detaljer

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3 30.01.2012 Kapittel 4... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 -... 3 Loftsetasje... 3 Underlagstegning... 3... 4 Yttervegg... 6 Vindu i gavl... 9 Gulv i loftsetasjen...

Detaljer

Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3

Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3 19.07.2012 Kapittel 5... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Søyle, drager og balkongrekke Kapittel Innhold... Side Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3 Søyle... 3 Drager...

Detaljer

Redigering. Kapittel 17 - Redigering... 3

Redigering. Kapittel 17 - Redigering... 3 21.10.2009 Kapittel 17... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 17 -... 3 Bodvegg... 3 Gulv... 6 Dør... 7 Skyvedør... 9 Søyle... 10 Frittdefinert tak... 13 Kvist i 2. etasje... 19 Vindu i kvist... 21 Koblingstak

Detaljer

27.10.2009 Kapittel 5... 1. Søyle og drager. DDS-CAD Arkitekt FP 6.5 SR1. Kapittel 5 - Søyle og drager... 3. Søyle... 3 Drager...

27.10.2009 Kapittel 5... 1. Søyle og drager. DDS-CAD Arkitekt FP 6.5 SR1. Kapittel 5 - Søyle og drager... 3. Søyle... 3 Drager... 27.10.2009 Kapittel 5... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 5 -... 3 Søyle... 3 Drager... 6 2... Kapittel 5 27.10.2009 27.10.2009 Kapittel 5... 3 Kapittel 5 - Søyle Det skal plasseres to søyler samt en

Detaljer

Tak. Kapittel 4 - Tak...3

Tak. Kapittel 4 - Tak...3 27.10.2009 Kapittel 4... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 -...3 Loftsetasje... 3 Underlagstegning... 3... 4 Hvordan ser taket ut?... 6 Yttervegg... 8 Gulv i loftsetasjen... 11 Slett underlagstegning...

Detaljer

DDS-CAD Konstruksjon Side. Kapittel. Kapittel Eksempel: Splitte

DDS-CAD Konstruksjon Side. Kapittel. Kapittel Eksempel: Splitte DDS-CAD Konstruksjon 9 Bjelkelagstegning Kapittel 1 1 Kapittel Kapittel 1 Bjelkelagstegning.. Side...... 3 Generelle anbefalinger... 3 Tilpassing i Arkitekt... 3 Kontroll av Arkitekt-underlagg... 4 Kontroll

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 20.10.2009 Kapittel 3... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 -... 3 Vinduer... 3 Gitter posisjonering... 4 Hvordan ser fasaden ut?... 5 Lukkevinduer... 6 Relativ posisjonering... 7 Se på 3D-modell...

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 19.07.2012 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Vindu og dør Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6

Detaljer

Stenderverk/bindingsverk

Stenderverk/bindingsverk 20.01.2010 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 2-... 3 Koblingspunkt for vegg... 4 Søylepunkt... 5 Generer vegg... 7 Forklaring til funksjonen generer vegg... 7 Yttervegg... 9 Bærevegg...

Detaljer

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vindu og dør Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6 Vinduene 5, 6, og 7... 7 Relativ posisjonering... 9 Se

Detaljer

DDS-CAD Arkitekt 9. Tak. Side. Innhold. Kapittel. k underlagstegning Fjern. Koble. Kvist/ark... 12

DDS-CAD Arkitekt 9. Tak. Side. Innhold. Kapittel. k underlagstegning Fjern. Koble. Kvist/ark... 12 DDS-CAD Arkitekt 9 Tak Kapittel 4 1 Innhold Kapittel 4 Tak Side k... 3 Loftsetasje... 3 Underlagstegning... 3 Tak... 4 Yttervegg... 6 Vindu i gavl... 9 Gulv i loftsetasjen... 10 Fjern underlagstegning...

Detaljer

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 20.10.2009 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 -... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Innervegg... 11 Hvordan ser veggene ut?... 17 Referansepunkt i vegg på venstre/høyre side... 23 Start fra

Detaljer

Loftsetasjen. Kapittel 8 - Loftsetasjen... 3. Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for trapp... 6 Knevegger... 8

Loftsetasjen. Kapittel 8 - Loftsetasjen... 3. Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for trapp... 6 Knevegger... 8 19.07.2012 Kapittel 8... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Loftsetasjen Kapittel Innhold... Side Kapittel 8 - Loftsetasjen... 3 Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for

Detaljer

Deltegning + fritt definert tak... 3

Deltegning + fritt definert tak... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Deltegning + fritt definert tak Kapittel 16 1 Innhold Side Kapittel 16 Deltegning + fritt definert tak... 3 Oppstart deltegning... 3 Vegg... 4 Gulv... 6 Tak... 7 Automatiske taksymbol...

Detaljer

2 Kapittel 8 Loftsetasjen DDS-CAD Arkitekt 10

2 Kapittel 8 Loftsetasjen DDS-CAD Arkitekt 10 DDS-CAD Arkitekt 10 Loftsetasjen Kapittel 8 1 Innhold Side Kapittel 8 Loftsetasjen Loftsetasjen... 3 Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for trapp... 6 Knevegger... 8 2 Kapittel 8 Loftsetasjen

Detaljer

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 30.01.2012 Kapittel 2... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Vegg/gulv Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Innervegg... 12 Hvordan ser veggene ut?... 18 Angre/gjøre

Detaljer

Romdefinisjon. Kapittel 10 - Romdefinisjon Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8

Romdefinisjon. Kapittel 10 - Romdefinisjon Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8 30.01.2012 Kapittel 10... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Romdefinisjon Kapittel Innhold... Side Kapittel 10 - Romdefinisjon... 3 Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og

Detaljer

Stenderverk/bindingsverk

Stenderverk/bindingsverk 28.12.2011 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold...Side Kapittel 2-... 3 Koblingspunkt for vegg... 4 Søylepunkt... 6 Generer vegg... 7 Forklaring til funksjonen generer vegg... 8 Yttervegg... 10 Bærevegg...

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

Kapittel 2 - Stenderverk/bindingsverk... 3

Kapittel 2 - Stenderverk/bindingsverk... 3 18.02.13 Kapittel 2... 1 DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Stenderverk/bindingsverk Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 - Stenderverk/bindingsverk... 3 Generelle anbefalinger... 3 Beskrivelse

Detaljer

Romtekster. Kapittel 10 - Romtekster... 3. Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8. DDS-CAD Arkitekt FP 6.

Romtekster. Kapittel 10 - Romtekster... 3. Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8. DDS-CAD Arkitekt FP 6. 27.10.2009 Kapittel 10... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 10 -... 3 Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8 2... Kapittel 10 27.10.2009 27.10.2009 Kapittel 10... 3

Detaljer

Kapittel 2. Vegg/gulv... 3. Vegg/gulv. Vegg/gulv Kapittel 2

Kapittel 2. Vegg/gulv... 3. Vegg/gulv. Vegg/gulv Kapittel 2 DDS-CAD Arkitekt 10 Vegg/gulv Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Vegg/gulv Vegg/gulv... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Innervegg... 12 Hvordan ser veggene ut?... 18 Angre/gjøre om... 20 Tips og triks vegg...

Detaljer

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 26.10.2009 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 -... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Tilpasse vegg til gulv på grunn... 11 Innervegg... 13 Hvordan ser veggene ut?... 19 Referansepunkt i vegg

Detaljer

Plasser på ark. Kapittel 14 - Plasser på ark...3

Plasser på ark. Kapittel 14 - Plasser på ark...3 27.10.2009 Kapittel 14... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 14 -...3 Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Skriv ut arket... 7 Fasader på ark... 8 Perspektiv... 8 Skriv tekst i tegning... 10 2...

Detaljer

Innredning. Kapittel 7 - Innredning...3

Innredning. Kapittel 7 - Innredning...3 21.10.2009 Kapittel 7... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 7 -...3 Møbler... 3 Automatisk rotasjon... 5 Se inn i rommodellen... 7 Pipe... 7 Trapp... 10 Kjøkkeninnredning... 12 Speilvende objekt... 18

Detaljer

Perspektiv. Kapittel 13 - Perspektiv D modell... 3 Siktepunkt og kameraposisjon... 3 Linjeskjult til dekor... 5 Med og uten skygge...

Perspektiv. Kapittel 13 - Perspektiv D modell... 3 Siktepunkt og kameraposisjon... 3 Linjeskjult til dekor... 5 Med og uten skygge... 27.10.2009 Kapittel 2... 11 Kapittel Innhold... Side Kapittel 13 -...3 3D modell... 3 Siktepunkt og kameraposisjon... 3 Linjeskjult til dekor... 5 Med og uten skygge... 9 2... Kapittel 13 27.10.2009 27.10.2009

Detaljer

Kapittel 15 - Utvidet målsetting... 3

Kapittel 15 - Utvidet målsetting... 3 19.07.2012 Kapittel 15... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Utvidet målsetting Kapittel Innhold... Side Kapittel 15 - Utvidet målsetting... 3 Målsettingsområde... 5 Hvordan når det ikke

Detaljer

Pipe, trapp og innredning... 3

Pipe, trapp og innredning... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Pipe, trapp og innredning Kapittel 7 1 Innhold Side Kapittel 7 Pipe, trapp og innredning... 3 Pipe... 3 Trapp... 4 Møbler... 7 Automatisk rotasjon... 8 Kjøkkeninnredning polyline (F2)...

Detaljer

Kapittel 7 - Pipe, trapp og innredning... 3

Kapittel 7 - Pipe, trapp og innredning... 3 19.07.2012 Kapittel 7... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Pipe, trapp og innredning Kapittel Innhold... Side Kapittel 7 - Pipe, trapp og innredning... 3 Pipe... 3 Trapp... 4 Møbler...

Detaljer

Utvidet målsetting... 3

Utvidet målsetting... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Utvidet målsetting Kapittel 15 1 Innhold Side Kapittel 15 Utvidet målsetting... 3 Målsettingsområde... 5 Hvordan når det ikke stemmer?... 6 Dør - vindu - åpning... 6 Område... 7 Skjæringspunkt...

Detaljer

Plasser på ark. Kapittel 13 - Plasser på ark... 3. Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Skriv ut arket... 7 Fasader på ark...

Plasser på ark. Kapittel 13 - Plasser på ark... 3. Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Skriv ut arket... 7 Fasader på ark... 19.07.2012 Kapittel 13... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Plasser på ark Kapittel Innhold... Side Kapittel 13 - Plasser på ark... 3 Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Skriv ut

Detaljer

Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09

Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09 Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09 Fikset Brukere av 64 bit operativsystem har meldt om problemer med verdier i forhåndsinnstillinger og manuell målsetting (JavaScript filer). Dette

Detaljer

Kapittel 12 - Vektorfil og linjeskjuling... 3

Kapittel 12 - Vektorfil og linjeskjuling... 3 21.10.2009 Kapittel 12... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 12 -... 3 Verktøysett for høsting fra modellen... 3 Automatisk generering av vektorfiler... 3 Tips for generering av enkeltfiler... 5 Linjeskjuling...

Detaljer

Dekorere fasade og snitt... 3

Dekorere fasade og snitt... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Dekorere fasade og snitt Kapittel 12 1 Innhold Side Kapittel 12 Dekorere fasade og snitt... 3 Fasade... 3 Vektorfil (geometrifil)... 6 Skriv ut fasaden... 6 Figur som raderer bort...

Detaljer

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3 19.07.2012 Kapittel 12... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Dekorere fasade og snitt Kapittel Innhold... Side Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3 Fasade... 3 Vektorfil... 6 Skriv

Detaljer

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt...3

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt...3 27.10.2009 Kapittel 12... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 12 -...3 Fasade... 3 Raderingsområde... 6 Vektorfil... 7 Skriv ut fasaden... 7 Figur som raderer bort... 8 Snitt... 10 Takstol... 12 2... Kapittel

Detaljer

Energiberegning, hvordan uføre

Energiberegning, hvordan uføre Page 1 of 10 Energiberegning, hvordan uføre Å utføre energiberegning det gjeldende prosjektet. Dette blir generert via den 3 dimensjonelle modellen. Energiberegning blir generert via den 3 dimensjonale

Detaljer

Illustrasjoner. Illustrasjoner ILLUSTRASJONER... 1

Illustrasjoner. Illustrasjoner ILLUSTRASJONER... 1 ILLUSTRASJONER... 1 ILLUSTRASJONER... 1 Knapperaden, illustrasjoner... 2 KNAPPERADEN: FARGE, SKRAVUR, LINJE OG SYMBOL... 11 SLETTE ET EGENDEFINERT OBJEKT... 11 FLYTTE EN EGENDEFINERT TEKST... 11 ROTERE

Detaljer

Undersøke modellen... 3

Undersøke modellen... 3 DDS-CAD 9 Undersøke modellen Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Undersøke modellen... 3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3 Midterste musetast holdes nede...

Detaljer

Nyhet i DDS-CAD Konstruksjon versjon 6.5 januar 2010 ***** Det er lagt inn utvidet funksjonalitet for koblingspunkter på vegg

Nyhet i DDS-CAD Konstruksjon versjon 6.5 januar 2010 ***** Det er lagt inn utvidet funksjonalitet for koblingspunkter på vegg Kjære Kunde Velkommen til oppdatering versjon av DDS-CAD Konstruksjon versjon 6.5 (utgitt januar 2010). Bla deg gjennom de forskjellige temaene som er presentert nedenfor. Det er viktig at du tar deg tid

Detaljer

Perspektiv. Kapittel 14 - Perspektiv... 3. 3D modell... 3 Siktepunkt og kameraposisjon... 3 Linjeskjult til dekor... 5 Med og uten skygge...

Perspektiv. Kapittel 14 - Perspektiv... 3. 3D modell... 3 Siktepunkt og kameraposisjon... 3 Linjeskjult til dekor... 5 Med og uten skygge... 21.10.2009 Kapittel 14... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 14 -... 3 3D modell... 3 Siktepunkt og kameraposisjon... 3 Linjeskjult til dekor... 5 Med og uten skygge... 9 2... Kapittel 14 21.10.2009 21.10.2009

Detaljer

Kapittel 2 - Undersøke modellen...3

Kapittel 2 - Undersøke modellen...3 18.11.2008 Kapittel 2... 1 DDS-CAD 6.5 Undersøke modellen Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 - Undersøke modellen...3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3

Detaljer

Konseptet. Kapittel 1 - Konseptet... 3

Konseptet. Kapittel 1 - Konseptet... 3 11.12.2008 Kapitte 1... 1 DDS-CAD 6.5 Konseptet Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Konseptet... 3 Skjermen... 3 Bruke verktøylinjer... 3 Hurtigmeny... 6 Verktøysett... 7 Bruk av mus... 7 Posisjonering...

Detaljer

Vektorfil og linjeskjuling... 3

Vektorfil og linjeskjuling... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vektorfil og linjeskjuling Kapittel 11 1 Innhold Side Kapittel 11 Vektorfil og linjeskjuling... 3 Verktøysett for høsting fra modellen... 3 Automatisk generering av vektorfiler... 3

Detaljer

DDS-CAD Arkitekt versjon 10. Innhold... Side. eksport... 3

DDS-CAD Arkitekt versjon 10. Innhold... Side. eksport... 3 19.02.2015 1 DDS-CAD Arkitekt versjon 10 Innhold... Side eksport... 3 Ifc-eksport av deltegning... 3 Eksempel bruk av deltegning... 3 Hva skjer ved eksport til Ifc... 5 Innstillinger... 5 Filter... 6 Generer...

Detaljer

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser?

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? I flere tilfeller er et vindu som ikke er standard ønskelig. I dette tilfellet skal vinduet under lages. Prinsippene er de samme for andre sammensatte

Detaljer

GEOGEBRA (3.0) til R1-kurset

GEOGEBRA (3.0) til R1-kurset GEOGEBRA (3.0) til R1-kurset INNHOLD Side 1. Konstruksjon 2 1.1 Startvinduet 2 1.2 Markere punkter 3 1.3 Midtpunkt 4 1.4 Linje mellom punkter 5 1.5 Vinkelrett linje 6 1.6 Tegne en mangekant 6 1.7 Høyden

Detaljer

Brukersamling DDS-5; Tips og triks 2 - Arbeidsrutiner DDS-5 1

Brukersamling DDS-5; Tips og triks 2 - Arbeidsrutiner DDS-5 1 Brukersamling 2015 DDS-5; Tips og triks 2 - Arbeidsrutiner DDS-5 1 Tips og triks 2 - Arbeidsrutiner Malprosjekt Malprosjekt - konfigurasjonsdatabase Tittelfelt Revisjoner Skapvarianter Romdefinisjon Vannstokk

Detaljer

Innhold... Side. eksport... 3

Innhold... Side. eksport... 3 19.02.2013 1 DDS-CAD Arkitekt versjon 9 Innhold... Side eksport... 3 Ifc-eksport av deltegning... 3 Eksempel bruk av deltegning... 3 Hva skjer ved eksport til Ifc... 5 Innstillinger... 6 Filter... 7 Generer...

Detaljer

Geometri med GeoGebra

Geometri med GeoGebra Geometri med GeoGebra GeoGebra er et dynamisk geometriprogram. Det vil si at vi kan gjøre en del endringer på figurene vi tegner uten å måtte tegne dem på nytt. Dette gir oss mange muligheter til å utforske

Detaljer

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3 30.01.2012 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Komme i gang Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Komme i gang... 3 Velkommen... 3 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 4 Operativmiljøet

Detaljer

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under.

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Dette er det første bilde du får opp på skjermen. Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Fjern personen i midten ved å høyreklikke

Detaljer

Konseptet Kapittel 1. Konseptet. Konseptet Kapittel 1

Konseptet Kapittel 1. Konseptet. Konseptet Kapittel 1 DDS-CAD 9 Konseptet Kapittel 1 1 Innhold Side Kapittel 1 Konseptet Konseptet... 3 Skjermen... 3 Hovedknapperad... 4 Hurtigmeny... 7 Verktøysett... 7 Bruk av mus/styreplate... 8 Styreplate (touch pad)...

Detaljer

GISLINE Webinnsyn. Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes. Trykk på link - dette bildet kommer frem.

GISLINE Webinnsyn. Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes. Trykk på link - dette bildet kommer frem. GISLINE Webinnsyn Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes Trykk på link - dette bildet kommer frem. Søkefelt, søkeresultat synlig automatisk ved søk URL til identisk

Detaljer

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals 1 Dersom du vil ha en fullstendig oversikt over det som er nytt i versjon 3.0, kan du gå til denne nettsida: http://www.geogebra.org/static/geogebra_release_notes_prerelease.txt

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Kapittel 13. Plasser på ark... 3. Plasser på ark Kapittel 13

Kapittel 13. Plasser på ark... 3. Plasser på ark Kapittel 13 DDS-CAD Arkitekt 10 Plasser på ark Kapittel 13 1 Innhold Side Kapittel 13 Plasser på ark... 3 Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Modell (tegnings) informasjon... 6 Alternative tittelfelt... 7 Skriv

Detaljer

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1 DDS-CAD Arkitekt 10 Komme i gang Kapittel 1 1 Kapittel Side Kapittel 1 Komme i gang... 5 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 5 Operativmiljøet Windows... 6 Begreper... 6 Start DDS-CAD Arkitekt... 6 Start

Detaljer

Tips og triks 3. Fargelagte fasader Felles bruker hvordan håndtere? Penn, lag og fontfiler

Tips og triks 3. Fargelagte fasader Felles bruker hvordan håndtere? Penn, lag og fontfiler Tips og triks 3 Fargelagte fasader Felles bruker hvordan håndtere? Penn, lag og fontfiler Enkel render av fasader Det er tilføyd en ny materialfil som inneholder enkle fargekoblinger til alle materialer.

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Merke objekt Kapittel 3. Merke objekt Kapittel 3

Merke objekt Kapittel 3. Merke objekt Kapittel 3 DDS-CAD 10 Merke objekt Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 Merke objekt... 3 Endre parametre for merket objekt... 3 Merke objekt innenfor og som berøres av et rektangel... 5 Merke alle objekt innenfor

Detaljer

Kurs. Kapittel 2. Bokmål

Kurs. Kapittel 2. Bokmål Kurs 8 Kapittel 2 Bokmål D.8.2.1 1 av 4 Introduksjon til dynamisk geometri med GeoGebra Med et dynamisk geometriprogram kan du tegne og konstruere figurer som du kan trekke og dra i. I noen slike programmer

Detaljer

HamboHus feb 2013 A. Cordray

HamboHus feb 2013 A. Cordray HamboHus Technical Note Nr 14: IFC Import HamboHus 7.0.1 15. feb 2013 A. Cordray Dette skrivet beskriver import av IFC-filer. Det beskriver hva som kan importeres og hvordan sette opp importen. Målet med

Detaljer

Oppdatering av brukers veggdefinisjon

Oppdatering av brukers veggdefinisjon Page 1 of 7 Oppdatering av brukers veggdefinisjon Å oppdatere veggdefinisjoner som er laget i versjon 7 til å nytte versjon 9's muligheter. Konverter i nyopprettet prosjekt Dette forventer at Brukers veggdatabase

Detaljer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer Veiledning RoofCon Viewer Innhold Veiledning RoofCon Viewer... 1 Innhold... 2 Installasjon... 3 Marker objekt... 3 Zoom... 3 Mål avstand... 3 Verktøyfelt og Tegnealternativ... 4 Lager... 5 3D... 6 Forhåndsgranske...

Detaljer

Geometri med GeoGebra Del 2

Geometri med GeoGebra Del 2 Geometri med GeoGebra Del 2 Å endre linjestil eller farge, og vise navn på objekt Vi kan endre farge og stil på hjelpelinjer for å framheve det objektet vi egentlig skal lage. Ved hjelp av ikonene på stilmenyen

Detaljer

Format og skala. Oppsett for tegning. Her velges tegnings-format og skala. Velg Format - Skala - OK. Følgende meny kommer opp på skjermen:

Format og skala. Oppsett for tegning. Her velges tegnings-format og skala. Velg Format - Skala - OK. Følgende meny kommer opp på skjermen: Format og skala Oppsett for tegning Her velges tegnings-format og skala. Velg Format - Skala - OK. Følgende meny kommer opp på skjermen: Fyll inn informasjon til tittelfelt. Velg Next for neste bilde.

Detaljer

1 Introduksjon GeoGebra 2 Speiling, rotasjon og parallellforskyvning 3 Perspektivtegning 4 Symmetriakser

1 Introduksjon GeoGebra 2 Speiling, rotasjon og parallellforskyvning 3 Perspektivtegning 4 Symmetriakser 1 Geometri i kunsten: 1 Introduksjon GeoGebra 2 Speiling, rotasjon og parallellforskyvning 3 Perspektivtegning 4 Symmetriakser MKH GeoGebra - Geometri i kunsten Innhold 1 Introduksjon GeoGebra... 1 1.1

Detaljer

GeoGebraøvelser i geometri

GeoGebraøvelser i geometri GeoGebraøvelser i geometri av Peer Andersen Peer Andersen 2014 Innhold Innledning... 3 Øvelse 1. Figurer i GeoGebra... 4 Øvelse 2. Noen funksjoner i GeoGebra... 8 Øvelse 3. Omskrevet sirkelen til en trekant...

Detaljer

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit er laget for å hjelpe deg i gang med å lage mønster, snitt og å strikke interaktivt. Her finner du en enkel og logisk fremgangsmåte.

Detaljer

Bruksanvisning hjemmesiden

Bruksanvisning hjemmesiden Bruksanvisning hjemmesiden Pålogging. Nederst til høyre på hjemmesiden ligger påloggingen. Trykk på «logg inn». Du får opp dette bildet : Fyll inn brukernavn og passord som du har fått tilsendt, og trykk

Detaljer

Kapittel 4 - Fotorealistisk fremstilling... 3

Kapittel 4 - Fotorealistisk fremstilling... 3 11.12.2008 Kapittel 4... 1 DDS-CAD 6.5 Fotorealistisk fremstilling Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 - Fotorealistisk fremstilling... 3 Perspektiv... 3 Rendere konturmodell... 4 Rendere sjattert - sanntid...

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen.

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen. 1 Tegne i GIMP Det er flere måter å tegne på i Gimp. Man kan bruke frihåndstegning, og man kan bruke utvalgsverktøy. Man kan også hente opp bilder som kan manipuleres med ulike verktøy. Åpne Gimp Start

Detaljer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Åpning av DMK-base og ortofoto... 3 Redigering... 5 Rediger markslagsgrenser...

Detaljer

Innføring i GeoGebra (2 uv-timer)

Innføring i GeoGebra (2 uv-timer) 03/06/17 1/5 Innføring i GeoGebra (2 uv-timer) Innføring i GeoGebra (2 uv-timer) GeoGebra er et dynamisk matematikkprogram for skolebruk som forener geometri, algebra og funksjonslære. Programmet er utviklet

Detaljer

DDS-CAD 7.3 Introduksjon Elektro

DDS-CAD 7.3 Introduksjon Elektro Introduksjon Elektro Installasjon og Automasjon DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 08.12.2011 1 Innhold Kapittel Innhold...Side

Detaljer

IFC eksport av takvolumer

IFC eksport av takvolumer 08.03.09 Kapittel 1... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Opptegning takflater... 3 Takdefinisjoner... 3 Hovedtak: 3 Yttertak: 4 Innertak: 5 Mengdekoder... 6 Bruk av AY og HP 34... 7 Hovedtak: 7 Kvisttak,

Detaljer

DDS-CAD 6.4. Introduksjon Elektro. Installasjon og skjema

DDS-CAD 6.4. Introduksjon Elektro. Installasjon og skjema Introduksjon Elektro Installasjon og skjema DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 08.11.2007 1 Innhold Kapittel Innhold...Side KAPITTEL

Detaljer

10 - Automatisk eksamensplanlegging

10 - Automatisk eksamensplanlegging 10 - Automatisk eksamensplanlegging Planmodulen Planmodulen er laget for å kunne legge eksamensplan på det tidspunkt man vet hvilke studenter som ønsker å ta hvilke eksamener. Målsetting med bruk av automatisk

Detaljer

Fotorealistisk fremstilling... 3

Fotorealistisk fremstilling... 3 DDS-CAD 9 Fotorealistisk fremstilling Kapittel 4 1 Innhold Side Kapittel 4 Fotorealistisk fremstilling... 3 Perspektiv... 3 Rendere konturmodell... 4 Rendere sjattert - sanntid... 5 Materialer... 5 Teksturkobling...

Detaljer

Veiledning - Avansert kart

Veiledning - Avansert kart Veiledning - Avansert kart Nedenfor får du tips til hvordan det avansert kartet kan brukes. Dette er webapplikasjon som kan presentere både vektorkart (punkter, linjer og flater) og rasterkart (punktgrafikk).

Detaljer

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray HamboHus Technical Note Nr 10: Terreng HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray I HamboHus 5.4 er implementasjonen av terreng utvidet og forbedret. Det er lettere å lage terrengpunkter, og mye

Detaljer

Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet

Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en grov beskrivelse av hvilke innstillinger som skal gjøres på

Detaljer

DDS-CAD 11 Rør & Ventilasjon Introduksjon

DDS-CAD 11 Rør & Ventilasjon Introduksjon DDS-CAD 11 Rør & Ventilasjon Introduksjon DDS-CAD 11 Innhold 3 Kapittel Innhold Side Kapittel 1 - Prosjektmeny... 6 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Kapittel 6 Kapittel 7 Kapittel 8 Prosjektmeny...

Detaljer

INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON 6.5 PR. DESEMBER 2009

INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON 6.5 PR. DESEMBER 2009 INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON 6.5 PR. DESEMBER 2009 DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 10.12.2009 Installasjon

Detaljer

Menylinje og de vanligste funksjonene. Her gjør du de tilpasningene du trenger.

Menylinje og de vanligste funksjonene. Her gjør du de tilpasningene du trenger. GeoGebra GeoGebra 1 GeoGebra er et dynamisk geometriprogram. Ved hjelp av dette programmet kan du framstille forskjellige geometriske figurer, forskjellige likninger (likningssett) og ulike funksjonsuttrykk,

Detaljer

Mål med oppgaven: Vise ulike måter for å redigere geometri og bli kjent med kartverktøy som finnes i matrikkelklienten til Kartverket.

Mål med oppgaven: Vise ulike måter for å redigere geometri og bli kjent med kartverktøy som finnes i matrikkelklienten til Kartverket. 9/4/2015 Matrikkelenhet Oppgave M0 Gjennomgang av kartverktøy Mål med oppgaven: Vise ulike måter for å redigere geometri og bli kjent med kartverktøy som finnes i matrikkelklienten til Kartverket. Kontroller

Detaljer