Kapittel Kapittel Innhold... Side

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapittel Kapittel Innhold... Side"

Transkript

1 Kapittel Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - stegning... 3 Tilpassing i Arkitekt... 3 Kontroll av arkitekt-underlag... 3 Underlag for Konstruksjon... 7 DDS-CAD Konstruksjon... 8 Underlag fra Arkitekt... 9 Standardoppsett for overføring fra Arkitekt Stikkbjelker Justering av utsparing Dobbelbjelke Rediger bjelke i våtrom Splitt modulbjelker Splitte bjelker mot ståldrager Balkonggulv Målsett tegning Lag liste Vektorfil Plasser på ark (ramme og tittelfelt)... 45

2 2... Kapittel

3 Kapittel Kapittel 1 - stegning Med bjelkelagsmodulen av Konstruksjon kan det konstrueres/tegnes vilkårlige bjelkelag. Det finnes funksjoner i denne modulen som dekker vanlig utlegg av bjelker, samt funksjoner som muliggjør oppbygging basert på elementproduksjon. NB - et kan automatisk genereres av programmet i henhold til det som er lagt inn i Arkitekt. Dette forutsetter imidlertid at riktig informasjon er lagt inn. Eksempelet som vises baseres på øvelsen i instruksjonshefte for Arkitekt FP 6.5. Tilpassing i Arkitekt Underlaget for bjelkelaget gjøres klar i Arkitekt. Aktiver DDS-CAD Arkitekt FP 6.5 fra Data Design System. Åpne plantegning 1. etg. i prosjekt BYGG. Kontroll av arkitekt-underlag Før vi lager underlag for Konstruksjon, er det viktig å sjekke at de delene vi skal høste informasjon fra er tegnet mest mulig riktig i Arkitekt, slik at vi får et best mulig underlag ved overføring til Konstruksjon. Det gjelder i dette tilfellet vegger og gulv. I dette eksempelet skal vi se nærmere på den drageren som er tegnet inn øverst i planen. Klikk Vindu Høyre fasade for å se den fra siden.

4 4... Kapittel Zoom inn nærmere på drageren. Denne drageren er av typen som justerer seg automatisk til nærmeste takflate. Vi ønsker å endre på denne før vi høster underlaget til Konstruksjon. Dragerene skal i dette tilfelle ligge en gitt avstand inne i veggen og toppen av drageren skal flukte med øverste toppsvill. Gå tilbake til plantegningen. Drageren skal endres derfra. Zoom opp, og dobbelklikk på drageren. Vi kommer da inn i dialogen som definerer drageren. Endre dragerhøyde til 0,315 og Z-referanse til 2,443 relatert til dragers overkant. (Elementhøyde=2,443m dvs 2,4m nettohøyde pluss i himling) Gå deretter til fanen taktilpassing og merk av for ingen justering.

5 Kapittel [OK]. I tillegg skal vi endre lengden på drageren. Denne skal ikke gå så langt inn på veggen slik som den er tegnet nå (148mm). Vi ønsker at drageren skal gå 96mm inn i veggen målt fra utsiden. Dette for å sette inn en understøttende søyle til å bære lasten fra drageren (2stk 48mm stendere). Vi ønsker altså å flytte innsettingspunktet til høyre ende av drager (148mm- 96mm) 52mm til høyre. Marker drageren og klikk på knekkpunktet i enden av drager. Trykk pil høyre og skriv inn 0,052 [OK].

6 6... Kapittel NB! Husk å redusere høyden på de understøttende søylene i modellen. Dette vises ikke i dette eksempelet, da søyler ikke blir overført til Konstruksjon. Nå er vi klar til å gå videre, modellen er nå klar for høsting over til Konstruksjon.

7 Kapittel Underlag for Konstruksjon Når utsparing, gulv og vegger er på plass, kan underlaget for Konstruksjon genereres. Velg Verktøysett for høsting fra modellen. Lag også vektorfil av plan for Konstruksjon for alle etasjer - dvs i 0. og 1. etasje. NB! (Du må gå i 0.etg for å lage vektorfil for kjeller.) Velg Lag informasjon for Konstruksjon Start deretter Konstruksjon direkte via menyen:

8 8... Kapittel DDS-CAD Konstruksjon med utsparing, stikkbjelker og balkong skal konstrueres. Kontroller etasjenummeret og merk av for Gulv som Bygningsdel og splan som Tegningstype. Trykk [Åpne]. Programmet starter med å hente inn forhåndsfil, dvs. en standard kommandosekvens som f.eks vil styre bjelkestørrelse og farge, hvilke nummer som skal globalt flyttes, sett målsettingsnivå (AD), osv. Resultatet vi skal fram til:

9 Kapittel Underlag fra Arkitekt Velg Verktøysett for gulvområder Velg Automatisk gulvgenerering Programmet leser informasjon om gulvområdene som er lagt inn i Arkitekt. Det kan velges om vektorfil som viser selve planen fra Arkitekt skal være med som underlag, i tillegg til å å sette rutenettet (grid) til samme høyde som underkant bjelkelag. (null-nivå). Dialogboksen foreslår å lese informasjon fra Arkitekt. Trykk [OK].

10 10... Kapittel Standardoppsett for overføring fra Arkitekt Før bjelkelaget konstrueres kan det gjøres endringer med de verdiene som hentes inn. Vanligvis defineres tilpasset brukerstandard når programmet tas i bruk, og en velger Automatisk gulvegenerering slik som du nå har gjort. For å se inn på valgmulighetene, kan du ta en titt innom dialogboksen hvor kobling mellom Arkitekt og Konstruksjon settes opp. Velg Verktøysett for gulvområder Koblingsområde Her vises de områdene som kan overføres fra Arkitekt. Se inn på detaljene for hovedbjelkelaget (bjelkene følger Y-aksen). Tallet 11 viser til områdetype som er i gitt i Arkitekt (BuaFloor). Trykk [Endre].

11 Kapittel Her kan bjelketyper samt dimensjon, mm. endres før vi setter inn bjelkelaget fra Arkitekt. Konstruksjon gir likevel brukeren mulighet til å gjøre disse endringene gjennom hele tegneprosessen. I denne omgang kan du ta en titt innom de forskjellige knappene for å se på mulighetene. Avslutt med å trykke [Avbryt]. Stikkbjelker Vi starter med å legge inn stikkbjelker rundt bjelkelaget. Marker først underlagstegningen og trykk [Del]-tasten for å slette underlagstegningen. Vi tar først for oss høyre del av planen. Marker bjelkeområdet (den svakt gråtonede 45-graders rutenett), høyreklikk og velg Tilføy stikkbjelker: Det skal nå inngis 2 diagonale punkter for området stikkbjelker skal legges ut. Første punkt inngis i områdets nedre venstre hjørne (punkt 1). Høyreklikk deretter i punktet diagonalt oppe til høyre i planen (punkt 2) og velg lag rektangel

12 12... Kapittel Dialogen for stikkbjelker dukker opp: Angi høyde på 223 mm. [OK] Gjør tilsvarende i området på planens venstre side.

13 Kapittel Øverst oppe til høyre skal det også legges inn stikkbjelker. Dette gjøre på samme måte, men her er punktene gitt inn ovenfra og ned. Marker først utvendig hjørne (1). For å finne punkt 2 strekker vi opp en hjelpelinje fra underkant kantbjelke (innringet i rødt) Høyreklikk og velg Hjelpegeometri, velg så Horisontal hjelpelinje ( Høyreklikk i punkt 2 og velg Lag rektangel. 1 2 Resultat:

14 14... Kapittel Justering av utsparing Utsparingen av pipen skal justeres ved å strekke bjelkene som ligger i X-retning til nærmeste bjelker langs Y-aksen. Nå ligger alle bjelkene koblet til områder. Når endringer skal gjøres på enkeltbjelker, må områdene først genereres (omdannes) fra område til enkeltbjelker. Tips: Bjelkenummer kan slås av ved å trykke Vis stendernummer i hovedknapperaden Klikk venstre musetast på skravuren (svak grått 45-graders rutenett) i bjelkelaget. Trykk høyre musetast og velg generer bjelker. Programmet foreslår å generere veksel og modulbjelker. Trykk [OK]. Valgte bjelker blir nå delt opp i enkeltbjelker som kan redigeres i programmet. Marker så den ene av øverste horisontale bjelken rundt pipen ved å peke og klikke venstre musetast. Trykk venstre musetast i gripepunktet på høyre side på bjelkeenden som skal strekkes.

15 Kapittel Flytt markøren langs hjelpelinjen inntil nærmeste modulbjelke i Y-retning, programmet vil hekte seg på nærmeste kjente punkt langs bjelkeretningen og markerer dette med rød sirkel, og meldingen Normalt til linje trykk venstre musetast for å bekrefte innsettingspunkt. Pek igjen på samme og klikk venstre musetast. Følg meldingene i meldingsfeltet øverst i skjermen og pek inn som angitt: Pek på aktuell bjelkeende pek enden (1) og klikk venstre musetast i gripepunktet. Pek og klikk venstre musetast på linje til nærmeste kantbjelke (2). 6 Pek på nederste bjelke og klikk venstre musetast. Pek på aktuell bjelkeende (3) og klikk venstre musetast i gripepunktet, pek og klikk venstre musetast på linje til nærmeste kantbjelke (4). Pek på aktuell bjelkeende, pek enden (5) og klikk venstre musetast. Pek hvor til bjelken skal strekkes pek linje på nærmeste modulbjelke (6) og klikk venstre musetast. Resultatet blir slik: Bjelkene omkring trappen skal også strekkes som beskrevet for pipe.

16 16... Kapittel Forstørr opp utsparingen for trapp. Marker så den ene av de horisontale bjelkene ved å peke og klikke venstre musetast. Trykk venstre musetast på gripepunktet på bjelkeenden som skal strekkes, flytt markøren langs hjelpelinjen inntil nærmeste modulbjelke i Y-retning, programmet vil snappe seg inntil bjelken når du nærmer deg og meldingen normal til linje kommer opp, trykk venstre musetast for å bekrefte innsettingspunkt. Avbryt med [Esc] Dette utføres også på den motstående horisontale bjelken og gir følgende resultat: Dobbelbjelke Det skal legges inn en dobbelbjelke ved trapp:

17 Kapittel Velg Verktøysett for gulvområde Parallell bjelke Ved hjelp av to punkt markeres bjelkens posisjon. Punktene markeres ved hjelp av venstre musetast på venstre siden av bjelken - se neste bilde: Pek i nærheten av nede venstre endepunkt på bjelken, en rød sirkel vil snappe til punktet, trykk venstre musetast. Angi på samme måte punktet på den andre enden av bjelken, velg deretter side som bjelken skal legges på. Klikk på venstre side av bjelken. 2 1

18 18... Kapittel Klikk på [Typer] og velg vekselbjelke (type 21). Juster dimensjon til 223mm. [OK] Rediger bjelke Den høyre bjelken for trappeområdet skal ha en annen dimensjon. Dobbelklikk på bjelken.

19 Kapittel Følgende dialogboks kommer opp. Skriv inn ny dimensjon bredde 73. Trykk [Pek på siden]. Det pekes på den siden av bjelken hvor den økte dimensjonen skal vokse. Det er viktig å peke utenfor bjelken. Hvis det markeres inni bjelken, vil ny dimensjon bli sentrert. Klikk venstre musetast på høyre side av bjelken.

20 20... Kapittel Dialogboksen kommer tilbake kontroller om markering er riktig og trykk [OK]

21 Kapittel i våtrom På badet skal det tegnes ett nedsenket bjelkelag med senteravstand 300mm. Aktiver underlagstegning for 1.etg. Og velg etasjenr 1: Forstørr opp området av tegningen der badet ligger. Vi starter med å tegne en hjelpelinje langs bæreveggen på tvers i midten av bygget.

22 22... Kapittel Aktiviser hjelpegeometri fra menyen, plasser musepekeren i skjæringspunktet mellom venstre modulbjelke på baderommet og øverste del av bæreveggen, Høyreklikk i punktet og velg hjelpepunkt mellom dette og neste punkt [SHIFT+6] Klikk deretter på motsatt side av bæreveggen i det andre punktet.

23 Kapittel Programmet spør så hvor mange deler linjestykket mellom de 2 punktene skal deles inn i, her velges 2. [OK] Midtpunktet på bæreveggen blir markert med ett grønt kryss. Posisjoner musepekeren i det nye midtpunktet høyreklikk og velg horisontal hjelpelinje [Shift+H] Avbryt hjelpegeometri med [Esc] tasten. Senterlinja langs bæreveggen er dermed markert. De 2 midterste modulbjelkene på badet skal forkortes. Marker den ene modulbjelken og klikk i bjelkendens midtpunkt, flytt bjelkeenden midlertidig opp til den horisontale hjelpelinjen i senter på bærevegg. Gjør tilsvarende med den andre modulbjelken. Resultat:

24 24... Kapittel Vi skal legge inn 2 ekstra bjelker inntil modulbjelkene på hver side av baderommet. Klikk på bjelke. Vi starter med høyre siden av baderommet. Her skal det legges inn en 36mm bjelke. Beveg musepekeren til punkt (1), (på innsiden i skjæringspunktet mellom kantbjelke og modulbjelke.) Vi skal flytte oss halve bjelkebredden mot venstre. Trykk [SHIFT]+[Pil høyre] og skriv inn 18. [OK]. Det andre punktet (2) inngis normalt på hjelpelinja i senter vegg. 2 1

25 Kapittel Skriv inn bredde på 36. Klikk på typer og velg vekselbjelke (20-26). [OK] Ønsker en bjelke på andre siden også. Marker bjelken du nettopp la inn, høyreklikk og velg kopier objekt [Ctrl+C], høyreklikk en gang til og velg Lim inn kopierte objekt [Ctrl+V] Tips: For å endre festepunktet på bjelken kan [Tab]-tasten benyttes (også flere ganger). Plasser bjelken inntil modulbjelken på motsatt side. Resultat:

26 26... Kapittel Vekselbjelker Her skal vi bruke 2 sammensatte bjelker med hhv 48mm bredde og mm høyde. Velg sammensatt bjelke i menyen: Referansepunktet på denne bjelken er senter bjelke. Sett første punkt i skjæringen mellom underkanten av den horisontale platen på bæreveggen og vekselbjelkens høyre side (1),. 1 2 Plasser det andre punktet på motsatt side inntil vekselbjelken (2). (skjermtipset viser meldingen Normal til linje ) Klikk på typer og velg sammensatt vekselbjelke - [Bruk]. Vi skal definere en ny bjelke (2*48+198/223), klikk på Sammensette.

27 Kapittel Her ønsker vi å definere en ny type sammensetning enn de som ligger i nedtrekkslisten. Endrer på oppsettet som programmet har foreslått. Dobbelklikk på første markerte linje og velg dimensjon 48x223 i listen. [Bruk] Gjør tilsvarende med den andre bjelken og velg dimensjon 48x198. Klikk [OK] i påfølgende dialog for bjelke. [OK]

28 28... Kapittel På motsatt side skal vi gjøre tilsvarende. Velg sammensatt bjelke og inngi første punkt i skjæringen mellom innside plate på ytterveggen og innside vekselbjelke (1). Andre punktet plasseres inntil vekselbjelke på motsatt side (2) 2 1 Programmet husker sist innsatt bjelke. [OK] Forlenge modulbjelker:

29 Kapittel Modulbjelkene i overkant av baderommet forlenges ned til den sammensatte vekselbjelken. Marker bjelke og klikk i bjelkenes endepunkt, plasser endepunktet inntil den sammensatte vekselbjelken. Gjør tilsvarende med den andre modulbjelken. Tilslutt skal vi legge inn bjelkene i åpningen vi har laget. Marker hovedområdet (det grå skraverte 45 graders rutenettet), høyreklikk og velg tilføy modulbjelker: Inngi første punkt i nedre venstre hjørne på vekslingen (1), beveg musepekeren diagonalt mot øverste høyre hjørne (2), høyreklikk og velg lag rektangel 2 1

30 30... Kapittel Dialogen for det nye området med ekstra bjelker fremkommer, velg bjelkeretning parallell til første linje i området (x-aksen) og senteravstand mellom bjelkene på 300mm. [OK] - Underlagstegningen kan med fordel nå fjernes. Klikk på underlagstegningen og slett denne ved å trykke på [Del]-tasten. Resultat: Splitt modulbjelker Modulbjelkene skal splittes, og det skal legges på lasker. Dette gjøres langs med den midterste betongveggen i underetasjen.

31 Kapittel Velg Underlagstegning. Skriv inn 0 for underetasjen - og dette forutsetter at du har laget underlagstegning for Konstruksjon av 0. etg. (i Arkitekt). Trykk [OK]. Bjelkene skal splittes sentrert på bæreveggen midt i planen og det skal legges på lasker. Hjelpelinjen vi laget i senter bærevegg 1.etg vil også fungere som senterlinje for veggen i underetasjen. Vi starter med delen til venstre for trappen. Velg Splitt bjelker Nå skal laskenes posisjon inngis. Dette gjøres ved å markere startpunkt og endepunkt. Klikk første punkt på innsiden av modulbjelke ved siden av pipe veksling (1) Inngi neste punkt til høyre for modulbjelke (2).

32 32... Kapittel Posisjonen er da definert vha 2 punkter. Dialogen for splitt bjelker fremkommer Marker for inkluder lask eller stegplate, klikk på knappen Mer og kontroller dimensjon og type. Marker for utside (høyre side) av bjelken. [OK], [OK] Resultat:

33 Kapittel Gjør tilsvarende på høyre side av trappen med å markere 2 punkter som vist under: - og velg lask på utside. Resultat: 1 2 Husk å lagre inni mellom. Den ytterste modulbjelken til høyre skal splittes og det skal legges på lask på motsatt side. Velg Splitt bjelker Klikk på midten på begge sider av bjelke og velg lask på innside. 1 2 Resultat:

34 34... Kapittel Vi ønsker tilslutt å splitte bjelkene mellom baderommet og trappevekslingen og sette på lasker. Velg Splitt bjelker 1 Inngi punktene 1 og 2 og velg lask på utside Velg deretter splitt bjelker på ny, inngi punktene 3 og 4 og marker for lask på innside. Tilslutt tar vi for oss bjelken til venstre for baderommet. Velg splitt bjelker. Marker punkt 1 på venstre side av bjelken og punkt 2 på høyre side av bjelke. Velg lask på utside. Avslutter med å slette hjelpelinjen som er tegnet (merk: denne vil uansett ikke komme med på utskrift). Klikk på slett hjelpegeometri i menyen. Planen ser nå slik ut:

35 Kapittel Lagre resultatet. Splitte bjelker mot ståldrager Bjelkene øverst til venstre i planen skal splittes med avstand inn mot ståldrageren som er tegnet i underetasjen. Velg splitt bjelker Avstanden mellom bjelkene som skal kuttes skal være 30mm (15mm på hver side) Inngi 2 punkter på begge sider av midten på ståldrageren: 1 2

36 36... Kapittel Sett inn avstand mellom modulbjelkene på 30mm. Marker for detaljnummer 180 (dvs spesifikasjon på at bjelker skal kappes imot HE180B drageren fremkommer da i kapplisten). [OK] Resultat: Balkonggulv Balkonggulv skal markeres i øvre høyre del av planen. Dette var ikke satt inn i tegningen som kom fra Arkitekt. Balkonggulv kan likevel legges inn direkte i Konstruksjon. Starter med å fjerne underlagstegningen. Marker denne og trykk [Del]-tasten. Velg Bjelkeområde for balkong.

37 Kapittel Klikk på venstre musetast i ytterkant hjørne ved punkt 1 (en rød sirkel markerer hjørnet) En dynamisk linje blir aktiv. Pek på gitterpunkt ved punkt 2 (som flukter med kantbjelken) og trykk høyre musetast. Velg lag rektangel. En dialogboks kommer automatisk opp. Her defineres informasjonen om det nye bjelkeområdet (balkongområdet). Velg fanen Modul.

38 38... Kapittel Kontroller innstillinger. Avslutt med [OK]. Balkongen blir nå tegnet opp. En rød sirkel i nedre venstre hjørne viser hvor modulorigo for bjelkeområdet er plassert. Den plasserer seg i det først punktet man markerer for å definere bjelkeområdet. Denne kan flyttes ved å trykke venstre musetast i den grønne sirkelen og velge flytt modulorigo (trykk venstre musetast) og denne blir dynamisk, plasser origo med venstre musetast. Følgende er ikke knyttet til oppgaven, men ment som en veiledning: Etter at et bjelkeområde er tegne oppt, har man flere mulige valg for å gjøre endringer. Vi skal ta en titt på hvilke muligheter vi har i forbindelse med redigering av et bjelkeområde. Redigering av bjelkeområde Når gulvet er markert, klikk høyre museknapp for hurtigmeny.

39 Kapittel Generer bjelker... Omdanner et bjelkeområdet til enkelbjelker som kan flyttes parallellt, forlenges/forkortes, endre dimensjon, slettes osv. Tilføy utsparing: Vi kan sette inn utsparinger til f.eks trapp eller pipe etter at bjelkelaget er tegnet opp. Utsparingen angis enten med to diagonale punkt, eller ved å gå rundt konturen. Rektangulære utsparinger angis ved å trykke venstre musetast i det første punktet og bevege seg diagonalt mot det andre punktet. Når en rød sirkel blir synlig kan man høyreklikke og velge lag rektangel. Utsparingen blir synlig, og bjelkene tilpasses det nye området. Tilføy modulbjelker: Her kan man legge til ekstra områder med bjelker i ett eksisterende område. Tilføy stikkbjelker: Legger til stikkbjelker i området enten via 2 eller 4 punkter. Endre utsparing/modulområdet/stikkbjelker: Her kan endre eksisterende informasjon for respektive områder. Velg kontur som skal endres: Pek på konturen som skal endres. Konturens posisjoner: Her kan man via egen dialog eksakt sjekke konturens posisjon (koordinater). Redigere og gjøre endringer. Kopier objekt [Ctrl+C]: Tar kopi av aktivt(e) objek(er). Limes inn i modellen ved lim inn kopierte objekt funksjonen (Ctrl+V) Slett objekt Marker rutenett i gulv slik at gulvet er stiplet og trykk på slett. Evnt. trykk [Del]-tasten.

40 40... Kapittel Flytt objekt: Flytter markert objekt. Objektet festes vha venstre musetast eller valg som ligger i hjelpemenyen som du får fram ved å klikke høyre musetast. Når objektet er dynamisk, kan festepunktet endres med [Tab]-tasten. Da kan du feste objektet i tegningen ut fra det mest hensiktsmessige festepunktet. Flytt objekt via fritt referansepunkt: Klikk på punktet hvor du ønsker at festepunktet i objektet skal være. Flytt relativt fra markørens posisjon: Flytter dynamisk objekt relatert i fra markørens posisjon. Flytt relativt fra siste posisjon: Flytter dynamisk objekt relatert i fra siste posisjon. Zoom objekt: Zoom inn på markert objekt. Endre egenskap Ønskes egenskapene for gulvet endret, f.eks. bjelkedimensjon, z-høyde, c/c avstand, referansehøyde o.l, brukes denne. Dette kan også gjøres ved å dobbelklikke med venstre musetast på den 45 graders svake skravuren. Da vil man komme tilbake til dialogboksen som definerer området og foreta evnt. endringer. Endre kontur I hvert hjørne i konturen er det markert et knekkpunkt. Disse kan flyttes, slettes, mm. Pek på ønsket knekkpunkt og trykk høyre musetast. Blått knekkpunkt (i hvert hjørne):

41 Kapittel Hvitt knekkpunkt (på midten mellom 2 blå knekkpunkter): Utvide kontur Det kan også tilføyes nye punkter i konturen ved å peke på de punktene som ligger i mellom knekkpunktene. Pek på ønsket knekkpunkt og klikk høyre musetast for å frem hjelpemeny. Her kan en da velge om nytt punkt skal legges til, en hel linje (dvs mellom to knekkpunkt) skal forskyves eller hele konturen skal parallellforskyves inn- eller utover. Aktivisere områder: Dersom man jobber med flere bjelkelagsområder er det viktig å være oppmerksom på at dersom man er aktiv i ett område (det sist tegnede) og skal jobbe videre med ett annet som allerede er tegnet, bør man aktivisere det nye områdefor å kunne jobbe videre i valgt område. Dette gjøres via knappen for områdeadministrering som finnes i verktøysettet. Trykk på ikonet, og pek deretter i området som skal aktiviseres., alternativt marker ett område, høyreklikk og velg aktiver område.

42 42... Kapittel Målsett tegning Velg Verktøysett for målsetting og Målsett bjelker/ekstra Inngi avstand til mållinje med 15. Trykk OK. Inngi som vist - delmål over og under plantegning. Trykk [OK] Hva målsettes: 0 = ingen målsetting 1 = del-mål 2 = hoved-mål 3 = del + hoved-mål

43 Kapittel Velg Målsett lysåpninger Inngi 20 som avstand til mållinjene: - og følgende for hvilke mållinjer som skal med:

44 44... Kapittel Velg Målsett hovedområde Skriv inn som vist og trykk [OK] Skriv inn som vist - dvs del- og hovedmål til høyre og over. Trykk [OK].

45 Kapittel Lag liste Hver bjelke i plantegningen er også automatisk blitt nummerert. Dersom nummer er slått av kan disse aktiviseres igjen. Velg isåfall Vis stendernummer i øverste knapperad. Nå kan kappliste lages i henhold til tegningen. Velg i hovedknapperaden Verktøysett for høsting av modellen. Velg Produser BOQ/LST-filer Vektorfil Ønskes tegningen plassert på ark med ramme og tittelfelt, må det først lages en vektorfil. Velg lag 2D modell et er nå ferdig laget. Velg Fil Lukk (og lagre) Plasser på ark (ramme og tittelfelt) Plassering på ark gjøres som i Arkitekt. Velg Tegningsliste nederst til høyre i dialogboksen. Vi kan bruke samme nummerserie som Arkitekt bruker for sine ark.

46 46... Kapittel Skriv inn 501 i feltet for Tegning og klikk på Tilføy. Skriv inn som vist ovenfor. Trykk [OK] og [Åpne] tegningen. Vi begynner så med å hente arkets ramme og tittelfelt. Velg Arkformat ISO A3 Velg Tittelfelt type 3. Vi fortsetter med tittelfeltet som vil hekte seg på et av hjørnene i arkets ramme. Hvilket hjørne det plasseres i, velges fra 2.parameter:

47 Kapittel = nedre venstre hjørne 2 = nedre høyre hjørne 3= øvre høyre hjørne 4= øvre venstre hjørne Trykk [OK]. et hentes fra verktøysettet. Vektorfilen (2D modellen) kommer da bevegelig frem i skjermen slik at en kan posisjonere den på arket. Velg Sett inn vektorfil Den fremkommer dynamisk, og hvis det skal endres størrelse på arket (dvs målestokk skal endres), kan du trykke på bokstaven S som gjør det mulig å skalere størrelsen på vektorfilen av plantegningen. Denne kan nå flyttes ved hjelp av trådkorset til ønsket posisjon. Festes i tegningen med venstre musetast. Avbryt kommandoen så med [Esc].

48 48... Kapittel Kapplisten skal plasseres ved siden av planen. Velg Sett inn kappliste Trykk [OK]. Plasser listen øverst til venstre på arket.

49 Kapittel Tegningen er klar for utskrift. Velg i øverste knapperad Skriv ut Tilpass størrelse etter skriver og arkformat, og trykk [OK] for utskrift. Avslutt plotteprogrammet med [Avslutt]. Avslutt Konstruksjon med å lagre tegningen.

Bjelkelagstegning. Kapittel 1 - Bjelkelagstegning... 3

Bjelkelagstegning. Kapittel 1 - Bjelkelagstegning... 3 01.12.2011 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelagstegning Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Bjelkelagstegning... 3 Tilpassing i Arkitekt... 3 Kontroll av arkitekt-underlag...

Detaljer

Kapittel 1 - Bjelkelagstegning... 3

Kapittel 1 - Bjelkelagstegning... 3 17.02.13 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelagstegning Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Bjelkelagstegning... 3 Generelle anbefalinger... 3 Tilpassing i Arkitekt... 3

Detaljer

Kapittel 3 - Bjelkelag I-bjelker... 3

Kapittel 3 - Bjelkelag I-bjelker... 3 17.02.13 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelag I-bjelker Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Bjelkelag I-bjelker... 3 Start for første gang et nytt prosjekt... 3 Prosjektinformasjon...

Detaljer

22.10.2009 Kapittel 3... 1. Kapittel Innhold... Side

22.10.2009 Kapittel 3... 1. Kapittel Innhold... Side 22.10.2009 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Konstruksjon FP 6.5 Bjelkelag I-bjelker Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Bjelkelagstegning... 3 Start for første gang et nytt prosjekt... 3 Prosjektinformasjon...

Detaljer

Takplan. Kapittel 4 - Takplan... 3

Takplan. Kapittel 4 - Takplan... 3 17.02.13 Kapittel 4... 1 DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Takplan Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 - Takplan... 3 DDS-CAD Konstruksjon... 3 Underlag fra Arkitekt... 4 Dragere... 5 Forhåndsinnstillinger...

Detaljer

Takplan. Kapittel 4 - Takplan... 3

Takplan. Kapittel 4 - Takplan... 3 22.10.2009 Kapittel 4... 1 DDS-CAD Konstruksjon FP 6.5 Takplan Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 - Takplan... 3 Tilpassing i Arkitekt... 3 Lag underlag for Konstruksjon... 3 DDS-CAD Konstruksjon... 5

Detaljer

Takplan. Kapittel 4 - Takplan... 3

Takplan. Kapittel 4 - Takplan... 3 20.01.2010 Kapittel 4... 1 DDS-CAD Konstruksjon 6.5 Takplan Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 - Takplan... 3 Tilpassing i Arkitekt... 3 Lag underlag for Konstruksjon... 3 DDS-CAD Konstruksjon... 4 Underlag

Detaljer

Søyle, drager og balkongrekke... 3

Søyle, drager og balkongrekke... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Søyle, drager og balkongrekke Kapittel 5 1 Innhold Side Kapittel 5 Søyle, drager og balkongrekke... 3 Søyle... 3 Drager... 5 Balkongrekke... 9 Flytt rekkverk/vegg... 11 Gulv i balkong...

Detaljer

Underetasje. Kapittel 11 - Underetasje... 3

Underetasje. Kapittel 11 - Underetasje... 3 21.10.2009 Kapittel 12... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 11 -... 3 Plan i underetasje... 3 Underlagstegning... 3 Yttervegg... 4 Vindu... 6 Bærevegg... 8 Dør... 10 Pipe... 12 Trapp... 12 Gulv i underetasjen...

Detaljer

Redigering. Kapittel 17 - Redigering... 3

Redigering. Kapittel 17 - Redigering... 3 21.10.2009 Kapittel 17... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 17 -... 3 Bodvegg... 3 Gulv... 6 Dør... 7 Skyvedør... 9 Søyle... 10 Frittdefinert tak... 13 Kvist i 2. etasje... 19 Vindu i kvist... 21 Koblingstak

Detaljer

27.10.2009 Kapittel 5... 1. Søyle og drager. DDS-CAD Arkitekt FP 6.5 SR1. Kapittel 5 - Søyle og drager... 3. Søyle... 3 Drager...

27.10.2009 Kapittel 5... 1. Søyle og drager. DDS-CAD Arkitekt FP 6.5 SR1. Kapittel 5 - Søyle og drager... 3. Søyle... 3 Drager... 27.10.2009 Kapittel 5... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 5 -... 3 Søyle... 3 Drager... 6 2... Kapittel 5 27.10.2009 27.10.2009 Kapittel 5... 3 Kapittel 5 - Søyle Det skal plasseres to søyler samt en

Detaljer

Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3

Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3 19.07.2012 Kapittel 5... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Søyle, drager og balkongrekke Kapittel Innhold... Side Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3 Søyle... 3 Drager...

Detaljer

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3 30.01.2012 Kapittel 4... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 -... 3 Loftsetasje... 3 Underlagstegning... 3... 4 Yttervegg... 6 Vindu i gavl... 9 Gulv i loftsetasjen...

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 20.10.2009 Kapittel 3... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 -... 3 Vinduer... 3 Gitter posisjonering... 4 Hvordan ser fasaden ut?... 5 Lukkevinduer... 6 Relativ posisjonering... 7 Se på 3D-modell...

Detaljer

Tak. Kapittel 4 - Tak...3

Tak. Kapittel 4 - Tak...3 27.10.2009 Kapittel 4... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 -...3 Loftsetasje... 3 Underlagstegning... 3... 4 Hvordan ser taket ut?... 6 Yttervegg... 8 Gulv i loftsetasjen... 11 Slett underlagstegning...

Detaljer

Stenderverk/bindingsverk

Stenderverk/bindingsverk 20.01.2010 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 2-... 3 Koblingspunkt for vegg... 4 Søylepunkt... 5 Generer vegg... 7 Forklaring til funksjonen generer vegg... 7 Yttervegg... 9 Bærevegg...

Detaljer

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vindu og dør Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6 Vinduene 5, 6, og 7... 7 Relativ posisjonering... 9 Se

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 19.07.2012 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Vindu og dør Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6

Detaljer

DDS-CAD Konstruksjon Side. Kapittel. Kapittel Eksempel: Splitte

DDS-CAD Konstruksjon Side. Kapittel. Kapittel Eksempel: Splitte DDS-CAD Konstruksjon 9 Bjelkelagstegning Kapittel 1 1 Kapittel Kapittel 1 Bjelkelagstegning.. Side...... 3 Generelle anbefalinger... 3 Tilpassing i Arkitekt... 3 Kontroll av Arkitekt-underlagg... 4 Kontroll

Detaljer

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 20.10.2009 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 -... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Innervegg... 11 Hvordan ser veggene ut?... 17 Referansepunkt i vegg på venstre/høyre side... 23 Start fra

Detaljer

DDS-CAD Arkitekt 9. Tak. Side. Innhold. Kapittel. k underlagstegning Fjern. Koble. Kvist/ark... 12

DDS-CAD Arkitekt 9. Tak. Side. Innhold. Kapittel. k underlagstegning Fjern. Koble. Kvist/ark... 12 DDS-CAD Arkitekt 9 Tak Kapittel 4 1 Innhold Kapittel 4 Tak Side k... 3 Loftsetasje... 3 Underlagstegning... 3 Tak... 4 Yttervegg... 6 Vindu i gavl... 9 Gulv i loftsetasjen... 10 Fjern underlagstegning...

Detaljer

Deltegning + fritt definert tak... 3

Deltegning + fritt definert tak... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Deltegning + fritt definert tak Kapittel 16 1 Innhold Side Kapittel 16 Deltegning + fritt definert tak... 3 Oppstart deltegning... 3 Vegg... 4 Gulv... 6 Tak... 7 Automatiske taksymbol...

Detaljer

Loftsetasjen. Kapittel 8 - Loftsetasjen... 3. Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for trapp... 6 Knevegger... 8

Loftsetasjen. Kapittel 8 - Loftsetasjen... 3. Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for trapp... 6 Knevegger... 8 19.07.2012 Kapittel 8... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Loftsetasjen Kapittel Innhold... Side Kapittel 8 - Loftsetasjen... 3 Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for

Detaljer

Stenderverk/bindingsverk

Stenderverk/bindingsverk 28.12.2011 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold...Side Kapittel 2-... 3 Koblingspunkt for vegg... 4 Søylepunkt... 6 Generer vegg... 7 Forklaring til funksjonen generer vegg... 8 Yttervegg... 10 Bærevegg...

Detaljer

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 30.01.2012 Kapittel 2... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Vegg/gulv Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Innervegg... 12 Hvordan ser veggene ut?... 18 Angre/gjøre

Detaljer

2 Kapittel 8 Loftsetasjen DDS-CAD Arkitekt 10

2 Kapittel 8 Loftsetasjen DDS-CAD Arkitekt 10 DDS-CAD Arkitekt 10 Loftsetasjen Kapittel 8 1 Innhold Side Kapittel 8 Loftsetasjen Loftsetasjen... 3 Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for trapp... 6 Knevegger... 8 2 Kapittel 8 Loftsetasjen

Detaljer

Romtekster. Kapittel 10 - Romtekster... 3. Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8. DDS-CAD Arkitekt FP 6.

Romtekster. Kapittel 10 - Romtekster... 3. Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8. DDS-CAD Arkitekt FP 6. 27.10.2009 Kapittel 10... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 10 -... 3 Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8 2... Kapittel 10 27.10.2009 27.10.2009 Kapittel 10... 3

Detaljer

Romdefinisjon. Kapittel 10 - Romdefinisjon Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8

Romdefinisjon. Kapittel 10 - Romdefinisjon Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8 30.01.2012 Kapittel 10... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Romdefinisjon Kapittel Innhold... Side Kapittel 10 - Romdefinisjon... 3 Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og

Detaljer

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 26.10.2009 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 -... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Tilpasse vegg til gulv på grunn... 11 Innervegg... 13 Hvordan ser veggene ut?... 19 Referansepunkt i vegg

Detaljer

Kapittel 2. Vegg/gulv... 3. Vegg/gulv. Vegg/gulv Kapittel 2

Kapittel 2. Vegg/gulv... 3. Vegg/gulv. Vegg/gulv Kapittel 2 DDS-CAD Arkitekt 10 Vegg/gulv Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Vegg/gulv Vegg/gulv... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Innervegg... 12 Hvordan ser veggene ut?... 18 Angre/gjøre om... 20 Tips og triks vegg...

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

Kapittel 2 - Stenderverk/bindingsverk... 3

Kapittel 2 - Stenderverk/bindingsverk... 3 18.02.13 Kapittel 2... 1 DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Stenderverk/bindingsverk Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 - Stenderverk/bindingsverk... 3 Generelle anbefalinger... 3 Beskrivelse

Detaljer

Innredning. Kapittel 7 - Innredning...3

Innredning. Kapittel 7 - Innredning...3 21.10.2009 Kapittel 7... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 7 -...3 Møbler... 3 Automatisk rotasjon... 5 Se inn i rommodellen... 7 Pipe... 7 Trapp... 10 Kjøkkeninnredning... 12 Speilvende objekt... 18

Detaljer

Plasser på ark. Kapittel 14 - Plasser på ark...3

Plasser på ark. Kapittel 14 - Plasser på ark...3 27.10.2009 Kapittel 14... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 14 -...3 Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Skriv ut arket... 7 Fasader på ark... 8 Perspektiv... 8 Skriv tekst i tegning... 10 2...

Detaljer

Pipe, trapp og innredning... 3

Pipe, trapp og innredning... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Pipe, trapp og innredning Kapittel 7 1 Innhold Side Kapittel 7 Pipe, trapp og innredning... 3 Pipe... 3 Trapp... 4 Møbler... 7 Automatisk rotasjon... 8 Kjøkkeninnredning polyline (F2)...

Detaljer

Kapittel 7 - Pipe, trapp og innredning... 3

Kapittel 7 - Pipe, trapp og innredning... 3 19.07.2012 Kapittel 7... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Pipe, trapp og innredning Kapittel Innhold... Side Kapittel 7 - Pipe, trapp og innredning... 3 Pipe... 3 Trapp... 4 Møbler...

Detaljer

Perspektiv. Kapittel 13 - Perspektiv D modell... 3 Siktepunkt og kameraposisjon... 3 Linjeskjult til dekor... 5 Med og uten skygge...

Perspektiv. Kapittel 13 - Perspektiv D modell... 3 Siktepunkt og kameraposisjon... 3 Linjeskjult til dekor... 5 Med og uten skygge... 27.10.2009 Kapittel 2... 11 Kapittel Innhold... Side Kapittel 13 -...3 3D modell... 3 Siktepunkt og kameraposisjon... 3 Linjeskjult til dekor... 5 Med og uten skygge... 9 2... Kapittel 13 27.10.2009 27.10.2009

Detaljer

Kapittel 15 - Utvidet målsetting... 3

Kapittel 15 - Utvidet målsetting... 3 19.07.2012 Kapittel 15... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Utvidet målsetting Kapittel Innhold... Side Kapittel 15 - Utvidet målsetting... 3 Målsettingsområde... 5 Hvordan når det ikke

Detaljer

Dekorere fasade og snitt... 3

Dekorere fasade og snitt... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Dekorere fasade og snitt Kapittel 12 1 Innhold Side Kapittel 12 Dekorere fasade og snitt... 3 Fasade... 3 Vektorfil (geometrifil)... 6 Skriv ut fasaden... 6 Figur som raderer bort...

Detaljer

Utvidet målsetting... 3

Utvidet målsetting... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Utvidet målsetting Kapittel 15 1 Innhold Side Kapittel 15 Utvidet målsetting... 3 Målsettingsområde... 5 Hvordan når det ikke stemmer?... 6 Dør - vindu - åpning... 6 Område... 7 Skjæringspunkt...

Detaljer

Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09

Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09 Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09 Fikset Brukere av 64 bit operativsystem har meldt om problemer med verdier i forhåndsinnstillinger og manuell målsetting (JavaScript filer). Dette

Detaljer

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt...3

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt...3 27.10.2009 Kapittel 12... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 12 -...3 Fasade... 3 Raderingsområde... 6 Vektorfil... 7 Skriv ut fasaden... 7 Figur som raderer bort... 8 Snitt... 10 Takstol... 12 2... Kapittel

Detaljer

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3 19.07.2012 Kapittel 12... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Dekorere fasade og snitt Kapittel Innhold... Side Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3 Fasade... 3 Vektorfil... 6 Skriv

Detaljer

Kapittel 12 - Vektorfil og linjeskjuling... 3

Kapittel 12 - Vektorfil og linjeskjuling... 3 21.10.2009 Kapittel 12... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 12 -... 3 Verktøysett for høsting fra modellen... 3 Automatisk generering av vektorfiler... 3 Tips for generering av enkeltfiler... 5 Linjeskjuling...

Detaljer

Plasser på ark. Kapittel 13 - Plasser på ark... 3. Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Skriv ut arket... 7 Fasader på ark...

Plasser på ark. Kapittel 13 - Plasser på ark... 3. Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Skriv ut arket... 7 Fasader på ark... 19.07.2012 Kapittel 13... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Plasser på ark Kapittel Innhold... Side Kapittel 13 - Plasser på ark... 3 Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Skriv ut

Detaljer

Energiberegning, hvordan uføre

Energiberegning, hvordan uføre Page 1 of 10 Energiberegning, hvordan uføre Å utføre energiberegning det gjeldende prosjektet. Dette blir generert via den 3 dimensjonelle modellen. Energiberegning blir generert via den 3 dimensjonale

Detaljer

Illustrasjoner. Illustrasjoner ILLUSTRASJONER... 1

Illustrasjoner. Illustrasjoner ILLUSTRASJONER... 1 ILLUSTRASJONER... 1 ILLUSTRASJONER... 1 Knapperaden, illustrasjoner... 2 KNAPPERADEN: FARGE, SKRAVUR, LINJE OG SYMBOL... 11 SLETTE ET EGENDEFINERT OBJEKT... 11 FLYTTE EN EGENDEFINERT TEKST... 11 ROTERE

Detaljer

Undersøke modellen... 3

Undersøke modellen... 3 DDS-CAD 9 Undersøke modellen Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Undersøke modellen... 3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3 Midterste musetast holdes nede...

Detaljer

Nyhet i DDS-CAD Konstruksjon versjon 6.5 januar 2010 ***** Det er lagt inn utvidet funksjonalitet for koblingspunkter på vegg

Nyhet i DDS-CAD Konstruksjon versjon 6.5 januar 2010 ***** Det er lagt inn utvidet funksjonalitet for koblingspunkter på vegg Kjære Kunde Velkommen til oppdatering versjon av DDS-CAD Konstruksjon versjon 6.5 (utgitt januar 2010). Bla deg gjennom de forskjellige temaene som er presentert nedenfor. Det er viktig at du tar deg tid

Detaljer

Kapittel 2 - Undersøke modellen...3

Kapittel 2 - Undersøke modellen...3 18.11.2008 Kapittel 2... 1 DDS-CAD 6.5 Undersøke modellen Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 - Undersøke modellen...3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3

Detaljer

Konseptet. Kapittel 1 - Konseptet... 3

Konseptet. Kapittel 1 - Konseptet... 3 11.12.2008 Kapitte 1... 1 DDS-CAD 6.5 Konseptet Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Konseptet... 3 Skjermen... 3 Bruke verktøylinjer... 3 Hurtigmeny... 6 Verktøysett... 7 Bruk av mus... 7 Posisjonering...

Detaljer

Perspektiv. Kapittel 14 - Perspektiv... 3. 3D modell... 3 Siktepunkt og kameraposisjon... 3 Linjeskjult til dekor... 5 Med og uten skygge...

Perspektiv. Kapittel 14 - Perspektiv... 3. 3D modell... 3 Siktepunkt og kameraposisjon... 3 Linjeskjult til dekor... 5 Med og uten skygge... 21.10.2009 Kapittel 14... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 14 -... 3 3D modell... 3 Siktepunkt og kameraposisjon... 3 Linjeskjult til dekor... 5 Med og uten skygge... 9 2... Kapittel 14 21.10.2009 21.10.2009

Detaljer

Brukersamling DDS-5; Tips og triks 2 - Arbeidsrutiner DDS-5 1

Brukersamling DDS-5; Tips og triks 2 - Arbeidsrutiner DDS-5 1 Brukersamling 2015 DDS-5; Tips og triks 2 - Arbeidsrutiner DDS-5 1 Tips og triks 2 - Arbeidsrutiner Malprosjekt Malprosjekt - konfigurasjonsdatabase Tittelfelt Revisjoner Skapvarianter Romdefinisjon Vannstokk

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Konseptet Kapittel 1. Konseptet. Konseptet Kapittel 1

Konseptet Kapittel 1. Konseptet. Konseptet Kapittel 1 DDS-CAD 9 Konseptet Kapittel 1 1 Innhold Side Kapittel 1 Konseptet Konseptet... 3 Skjermen... 3 Hovedknapperad... 4 Hurtigmeny... 7 Verktøysett... 7 Bruk av mus/styreplate... 8 Styreplate (touch pad)...

Detaljer

GISLINE Webinnsyn. Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes. Trykk på link - dette bildet kommer frem.

GISLINE Webinnsyn. Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes. Trykk på link - dette bildet kommer frem. GISLINE Webinnsyn Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes Trykk på link - dette bildet kommer frem. Søkefelt, søkeresultat synlig automatisk ved søk URL til identisk

Detaljer

GEOGEBRA (3.0) til R1-kurset

GEOGEBRA (3.0) til R1-kurset GEOGEBRA (3.0) til R1-kurset INNHOLD Side 1. Konstruksjon 2 1.1 Startvinduet 2 1.2 Markere punkter 3 1.3 Midtpunkt 4 1.4 Linje mellom punkter 5 1.5 Vinkelrett linje 6 1.6 Tegne en mangekant 6 1.7 Høyden

Detaljer

Vektorfil og linjeskjuling... 3

Vektorfil og linjeskjuling... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vektorfil og linjeskjuling Kapittel 11 1 Innhold Side Kapittel 11 Vektorfil og linjeskjuling... 3 Verktøysett for høsting fra modellen... 3 Automatisk generering av vektorfiler... 3

Detaljer

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser?

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? I flere tilfeller er et vindu som ikke er standard ønskelig. I dette tilfellet skal vinduet under lages. Prinsippene er de samme for andre sammensatte

Detaljer

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3 30.01.2012 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Komme i gang Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Komme i gang... 3 Velkommen... 3 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 4 Operativmiljøet

Detaljer

Geometri med GeoGebra

Geometri med GeoGebra Geometri med GeoGebra GeoGebra er et dynamisk geometriprogram. Det vil si at vi kan gjøre en del endringer på figurene vi tegner uten å måtte tegne dem på nytt. Dette gir oss mange muligheter til å utforske

Detaljer

DDS-CAD Arkitekt versjon 10. Innhold... Side. eksport... 3

DDS-CAD Arkitekt versjon 10. Innhold... Side. eksport... 3 19.02.2015 1 DDS-CAD Arkitekt versjon 10 Innhold... Side eksport... 3 Ifc-eksport av deltegning... 3 Eksempel bruk av deltegning... 3 Hva skjer ved eksport til Ifc... 5 Innstillinger... 5 Filter... 6 Generer...

Detaljer

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under.

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Dette er det første bilde du får opp på skjermen. Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Fjern personen i midten ved å høyreklikke

Detaljer

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1 DDS-CAD Arkitekt 10 Komme i gang Kapittel 1 1 Kapittel Side Kapittel 1 Komme i gang... 5 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 5 Operativmiljøet Windows... 6 Begreper... 6 Start DDS-CAD Arkitekt... 6 Start

Detaljer

Merke objekt Kapittel 3. Merke objekt Kapittel 3

Merke objekt Kapittel 3. Merke objekt Kapittel 3 DDS-CAD 10 Merke objekt Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 Merke objekt... 3 Endre parametre for merket objekt... 3 Merke objekt innenfor og som berøres av et rektangel... 5 Merke alle objekt innenfor

Detaljer

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals 1 Dersom du vil ha en fullstendig oversikt over det som er nytt i versjon 3.0, kan du gå til denne nettsida: http://www.geogebra.org/static/geogebra_release_notes_prerelease.txt

Detaljer

Format og skala. Oppsett for tegning. Her velges tegnings-format og skala. Velg Format - Skala - OK. Følgende meny kommer opp på skjermen:

Format og skala. Oppsett for tegning. Her velges tegnings-format og skala. Velg Format - Skala - OK. Følgende meny kommer opp på skjermen: Format og skala Oppsett for tegning Her velges tegnings-format og skala. Velg Format - Skala - OK. Følgende meny kommer opp på skjermen: Fyll inn informasjon til tittelfelt. Velg Next for neste bilde.

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

Kurs. Kapittel 2. Bokmål

Kurs. Kapittel 2. Bokmål Kurs 8 Kapittel 2 Bokmål D.8.2.1 1 av 4 Introduksjon til dynamisk geometri med GeoGebra Med et dynamisk geometriprogram kan du tegne og konstruere figurer som du kan trekke og dra i. I noen slike programmer

Detaljer

Kapittel 13. Plasser på ark... 3. Plasser på ark Kapittel 13

Kapittel 13. Plasser på ark... 3. Plasser på ark Kapittel 13 DDS-CAD Arkitekt 10 Plasser på ark Kapittel 13 1 Innhold Side Kapittel 13 Plasser på ark... 3 Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Modell (tegnings) informasjon... 6 Alternative tittelfelt... 7 Skriv

Detaljer

1 Introduksjon GeoGebra 2 Speiling, rotasjon og parallellforskyvning 3 Perspektivtegning 4 Symmetriakser

1 Introduksjon GeoGebra 2 Speiling, rotasjon og parallellforskyvning 3 Perspektivtegning 4 Symmetriakser 1 Geometri i kunsten: 1 Introduksjon GeoGebra 2 Speiling, rotasjon og parallellforskyvning 3 Perspektivtegning 4 Symmetriakser MKH GeoGebra - Geometri i kunsten Innhold 1 Introduksjon GeoGebra... 1 1.1

Detaljer

Oppdatering av brukers veggdefinisjon

Oppdatering av brukers veggdefinisjon Page 1 of 7 Oppdatering av brukers veggdefinisjon Å oppdatere veggdefinisjoner som er laget i versjon 7 til å nytte versjon 9's muligheter. Konverter i nyopprettet prosjekt Dette forventer at Brukers veggdatabase

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Innhold... Side. eksport... 3

Innhold... Side. eksport... 3 19.02.2013 1 DDS-CAD Arkitekt versjon 9 Innhold... Side eksport... 3 Ifc-eksport av deltegning... 3 Eksempel bruk av deltegning... 3 Hva skjer ved eksport til Ifc... 5 Innstillinger... 6 Filter... 7 Generer...

Detaljer

Tips og triks 3. Fargelagte fasader Felles bruker hvordan håndtere? Penn, lag og fontfiler

Tips og triks 3. Fargelagte fasader Felles bruker hvordan håndtere? Penn, lag og fontfiler Tips og triks 3 Fargelagte fasader Felles bruker hvordan håndtere? Penn, lag og fontfiler Enkel render av fasader Det er tilføyd en ny materialfil som inneholder enkle fargekoblinger til alle materialer.

Detaljer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer Veiledning RoofCon Viewer Innhold Veiledning RoofCon Viewer... 1 Innhold... 2 Installasjon... 3 Marker objekt... 3 Zoom... 3 Mål avstand... 3 Verktøyfelt og Tegnealternativ... 4 Lager... 5 3D... 6 Forhåndsgranske...

Detaljer

Bruksanvisning hjemmesiden

Bruksanvisning hjemmesiden Bruksanvisning hjemmesiden Pålogging. Nederst til høyre på hjemmesiden ligger påloggingen. Trykk på «logg inn». Du får opp dette bildet : Fyll inn brukernavn og passord som du har fått tilsendt, og trykk

Detaljer

Geometri med GeoGebra Del 2

Geometri med GeoGebra Del 2 Geometri med GeoGebra Del 2 Å endre linjestil eller farge, og vise navn på objekt Vi kan endre farge og stil på hjelpelinjer for å framheve det objektet vi egentlig skal lage. Ved hjelp av ikonene på stilmenyen

Detaljer

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray HamboHus Technical Note Nr 10: Terreng HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray I HamboHus 5.4 er implementasjonen av terreng utvidet og forbedret. Det er lettere å lage terrengpunkter, og mye

Detaljer

HamboHus feb 2013 A. Cordray

HamboHus feb 2013 A. Cordray HamboHus Technical Note Nr 14: IFC Import HamboHus 7.0.1 15. feb 2013 A. Cordray Dette skrivet beskriver import av IFC-filer. Det beskriver hva som kan importeres og hvordan sette opp importen. Målet med

Detaljer

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit er laget for å hjelpe deg i gang med å lage mønster, snitt og å strikke interaktivt. Her finner du en enkel og logisk fremgangsmåte.

Detaljer

DDS-CAD 6.4. Introduksjon Elektro. Installasjon og skjema

DDS-CAD 6.4. Introduksjon Elektro. Installasjon og skjema Introduksjon Elektro Installasjon og skjema DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 08.11.2007 1 Innhold Kapittel Innhold...Side KAPITTEL

Detaljer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Åpning av DMK-base og ortofoto... 3 Redigering... 5 Rediger markslagsgrenser...

Detaljer

DDS-CAD 7.3 Introduksjon Elektro

DDS-CAD 7.3 Introduksjon Elektro Introduksjon Elektro Installasjon og Automasjon DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 08.12.2011 1 Innhold Kapittel Innhold...Side

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen.

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen. 1 Tegne i GIMP Det er flere måter å tegne på i Gimp. Man kan bruke frihåndstegning, og man kan bruke utvalgsverktøy. Man kan også hente opp bilder som kan manipuleres med ulike verktøy. Åpne Gimp Start

Detaljer

03.10.2013 Manual til. GeoGebra. Ungdomstrinnet. Ressurs til. Grunntall 8 10. Bjørn Bakke og Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS

03.10.2013 Manual til. GeoGebra. Ungdomstrinnet. Ressurs til. Grunntall 8 10. Bjørn Bakke og Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS 03.10.2013 Manual til GeoGebra Ungdomstrinnet Ressurs til Grunntall 8 10 Bjørn Bakke og Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS Innhold Verktøy... 4 Hva vinduet i GeoGebra består av...

Detaljer

GeoGebraøvelser i geometri

GeoGebraøvelser i geometri GeoGebraøvelser i geometri av Peer Andersen Peer Andersen 2014 Innhold Innledning... 3 Øvelse 1. Figurer i GeoGebra... 4 Øvelse 2. Noen funksjoner i GeoGebra... 8 Øvelse 3. Omskrevet sirkelen til en trekant...

Detaljer

Kapittel 4 - Fotorealistisk fremstilling... 3

Kapittel 4 - Fotorealistisk fremstilling... 3 11.12.2008 Kapittel 4... 1 DDS-CAD 6.5 Fotorealistisk fremstilling Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 - Fotorealistisk fremstilling... 3 Perspektiv... 3 Rendere konturmodell... 4 Rendere sjattert - sanntid...

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 Excel Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 1 Excel: Basisfunksjoner Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav) og vannrette

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no Excel Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015 Laget av trond.sundnes@dn.no 1 Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav)

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

IFC eksport av takvolumer

IFC eksport av takvolumer 08.03.09 Kapittel 1... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Opptegning takflater... 3 Takdefinisjoner... 3 Hovedtak: 3 Yttertak: 4 Innertak: 5 Mengdekoder... 6 Bruk av AY og HP 34... 7 Hovedtak: 7 Kvisttak,

Detaljer

Terrengforming i Quadrimodellen

Terrengforming i Quadrimodellen Terrengforming i Quadrimodellen Når du skaper nytt terreng kan du se høydepunkt, høydelinjer, helningspiler, TIN overflaten, høydekurver og en peker. Det gjør det mulig for brukeren å redigere punkthøyden,

Detaljer

Menylinje og de vanligste funksjonene. Her gjør du de tilpasningene du trenger.

Menylinje og de vanligste funksjonene. Her gjør du de tilpasningene du trenger. GeoGebra GeoGebra 1 GeoGebra er et dynamisk geometriprogram. Ved hjelp av dette programmet kan du framstille forskjellige geometriske figurer, forskjellige likninger (likningssett) og ulike funksjonsuttrykk,

Detaljer

10 - Automatisk eksamensplanlegging

10 - Automatisk eksamensplanlegging 10 - Automatisk eksamensplanlegging Planmodulen Planmodulen er laget for å kunne legge eksamensplan på det tidspunkt man vet hvilke studenter som ønsker å ta hvilke eksamener. Målsetting med bruk av automatisk

Detaljer

Veiledning - Avansert kart

Veiledning - Avansert kart Veiledning - Avansert kart Nedenfor får du tips til hvordan det avansert kartet kan brukes. Dette er webapplikasjon som kan presentere både vektorkart (punkter, linjer og flater) og rasterkart (punktgrafikk).

Detaljer

Fotorealistisk fremstilling... 3

Fotorealistisk fremstilling... 3 DDS-CAD 9 Fotorealistisk fremstilling Kapittel 4 1 Innhold Side Kapittel 4 Fotorealistisk fremstilling... 3 Perspektiv... 3 Rendere konturmodell... 4 Rendere sjattert - sanntid... 5 Materialer... 5 Teksturkobling...

Detaljer

Hvordan lage terreng i ArchiCAD (mesh tool):

Hvordan lage terreng i ArchiCAD (mesh tool): Hvordan lage terreng i ArchiCAD (mesh tool): Når man skal lage terreng i ArchiCAD må man først ha et kartgrunnlag å gå ut fra. Dette kan godt være en jpeg eller lignende, men det beste er en vektortegning.

Detaljer