DDS-CAD Konstruksjon Side. Kapittel. Kapittel Eksempel: Splitte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DDS-CAD Konstruksjon Side. Kapittel. Kapittel Eksempel: Splitte"

Transkript

1 DDS-CAD Konstruksjon 9 Bjelkelagstegning Kapittel 1 1 Kapittel Kapittel 1 Bjelkelagstegning.. Side Generelle anbefalinger... 3 Tilpassing i Arkitekt... 3 Kontroll av Arkitekt-underlagg... 4 Kontroll av drager... 4 Kontroll av avstander mellomm vinduer/dører... 5 Kontroll av høyder på vegg og eventuelle justeringer... 6 Underlag for Konstruksjon... 6 DDS-CAD Konstruksjon... 7 Standardoppsettt for overføring fra Arkitekt... 8 Standardverdier for maskineksport... 9 Underlag fra Arkitekt Markering av område Stikkbjelker Justering av origo for stikkbjelker Justering av utsparing Ekstra vekselbjelke ved trappekravel Øke dimensjon på bjelke vedd trappekravel Splittt modulbjelker Redigering av bjelkeområde Målsett tegning Lag kappliste Vektorfil Plasser på ark (ramme og tittelfelt) Eksempel: Maskinstyring - nedsenket baderomsgulvv Eksempel: Forsterke bjelkelagg i våtrom Eksempel: Maskinstyring - boring Eksempel: Splitte bjelker mot ståldragerr Eksempel: Balkonggulv... 41

2 2 Kapittel 1 Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon 9

3 DDS-CAD Konstruksjon 9 Bjelkelagstegningg Kapittel 1 3 Kapittel 1 Bjelkelagstegning Med bjelkelagsmodulen av Konstruksjon kan det konstrueres/tegnes vilkårlige bjelkelag. Det finnes funksjonerr i denne modulen som dekker vanlig utlegg av bjelker, samt funksjoner som muliggjør oppbygging basert på element-produksjon. NB - Bjelkelaget kan automatiskk genereres av programmet i henhold till det som er lagt inn i Arkitekt. Dette forutsetter imidlertid at riktig informasjon er lagt inn. Eksempelet som vises baseres på øvelsen i instruksjonshefte for Arkitekt 7. NB! I Konstruksjon er "input"-enheten i mm! Generelle anbefalinger NB - Åpne alltid konstruksjonsmodeller gjennom denne dialogen: Det er kun «ark» tegninger (f.eks. 501) som skal åpnes via TegningslisteT e NB - Jobb alltid i samme prosjekt i Arkitekt og Konstruksjon. Når en står i et prosjekt i Konstruksjon IKKE åpne et annet prosjekt i Arkitekt. Tilpassing i Arkitekt Underlaget for bjelkelaget gjøres klar i Arkitekt. Aktiver DDS-CAD D Arkitekt 9 fra Data Design System. Åpne plantegning 1. etg. i prosjekt KURS.

4 4 Kapittel 1 Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon 9 Kontroll av Arkitekt-underlag Før vi lager underlag for Konstruksjon, err det viktig å sjekke at de delene d vi skal høste informasjon fra er tegnet mest mulig riktig i Arkitekt, slik at vi får et best mulig underlag ved overføring til Konstruksjon. Det gjelder i dette tilfellet vegger og gulv. Kontroll av drager I dette eksempelet skal vi se nærmere på den drageren som er tegnet inn øverst til venstre i planen. Velg i menyy Vindu Venstre fasade for å se den fra f siden. Zoom inn nærmere på drageren. Dragerenn skal i dette tilfelle ligge en gitt avstandd inn i veggen og toppen av drageren skal flukte med øverste toppsvill. Returner til plantegningen. Drageren bør endres fra planvisning for å sjekke avstand i plan til vegg/søyler. Zoom opp, og dobbeltklikk på drageren. Vi kommer da inn i dialogen som definerer drageren. Sjekk dragerens dimensjoner og Z-referanse. (Vegghøyde=2,443m dvs 2,4m nettohøyde pluss i himling). Velg deretter til fanen Taktilpassing, og at det ikke er noen justeringer til tak.

5 DDS-CAD Konstruksjon 9 Bjelkelagstegningg Kapittel 1 5 Sjekk i tillegg lengden på drageren. Vi ønsker at drageren skal s gå 96mmm inn i veggen målt fra utside bindingsverk. Dette for å settee inn en understøttende søyle til å bære lasten fra drageren (2stk 48mm stendere). NB! Husk å sjekke høyden på dee understøttende søylene i modellen. Dette vises ikke i dette eksempelet, da søyler ikkee blir overført til Konstruksjon. Kontroll av avstander mellom vinduer/dører Sjekk at avstander mellom dører og vinduer passer med den konstruksjonsløsningen du skal bruke. Juster vindu/dør plasseringer omm dette ikke stemmer.

6 6 Kapittel 1 Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon 9 Kontroll av høyder på vegg og eventuelle justeringer Det er svæt viktig at høyder på vegger ogg eventuelle justeringer av kjerne og kledning er korrekt. Sjekkk dette nøye i Arkitekt modellen. Sjekk disse verdiene: Tips! Det er svært viktig at underlaget fra Arkitekt er mest mulig korrekt. Det er da man får mest utbytte av automatikken i Konstruksjon. Nå er vi klar til å gå videre og modellen er nå klar for høsting over til Konstruksjon. Underlag for Konstruksjon Når utsparing, gulv og vegger er på plass, kan underlaget for Konstruksjon genereres. Velg Verktøysett for høsting fra modellen.

7 DDS-CAD Konstruksjon 9 Bjelkelagstegningg Kapittel 1 7 Velg Lag info for Konstruksjon n + Ifc. Start deretter Konstruksjon direkte fra menyen. Vektorfiler (underlagstegninger) lages automatisk for plann 0-2. DDS-CAD Konstruksjon Bjelkelag med utsparing, stikkbjelker og balkong skal konstrueres. Kontroller etasjenummeret og merk av for Gulv som Bygningsdel og g Bjelkelagsplan som Tegningstype. Velg Åpne. Programmet starter med å hente inn forhåndsfil, dvs. en standard kommandosekvens som f.eks. vil styre bjelkestørrelse og farge, hvilke nummer som skal globalt flyttes, sett s målsettingsnivå osv. Resultatet vi skal fram til:

8 8 Kapittel 1 Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon 9 Standardoppsett for overføring fra Arkitekt Før bjelkelaget konstrueres kan k det gjøress endringer med de verdiene som hentes inn. Vanligvis defineres tilpassett brukerstandard når programmet tas i bruk, og en velger Automatisk gulvgenereringg direkte. For å se inn på valgmulighetene, kan duu ta en titt innom dialogboksen hvor kobling mellom Arkitekt og Konstruksjon settes opp. Velg Verktøysett for gulvområder Koblingsområde Her vises de områdene som kan overføres fra Arkitekt. Se innn på detaljene for hovedbjelkelaget (bjelkene følger f Y-aksen). Tallet 11 viser til områdetype som er i gitt i Arkitekt (BuaFloor). Velg Endre. Her kan bjelketyper samt dimensjon, mm. endres før vi setter inn bjelkelaget fra Arkitekt. Konstruksjonn gir likevel brukeren mulighet til å gjøre disse endringene gjennom hele tegneprosessen. I denne omgang kan du ta en titt innomm de forskjellige knappene for å se på mulighetene. Avslutt med [Avbryt]. å trykke

9 DDS-CAD Konstruksjon 9 Bjelkelagstegningg Kapittel 1 9 Standardverdier for maskineksport Her finner du innstillinger for merking og fresing av kant- og vekselsbjelker: Merking M av stender/bjelker NB! Det er viktig att globale nummer brukes når man skal bruke b maskineksport. Dettee velges fra menyen Format => Globale nummer Velg Globale nummer, sjekk avv for Oppdater igjen og trykk så på Initier igjen. Bekreft meldingene som kommer.

10 10 Kapittel 1 Bjelkelagstegning Programmet leser informasjon om gulvområdene som er lagt inn i Arkitekt. Det kan velges om vektorfil som viser selve planen fra Arkitektt skal være med m som underlag, i tillegg til å sette rutenettett (grid) til samme høyde som underkant bjelkelag.. (null- nivå). Dialogboksen foreslår å lese informasjon fra Arkitekt. Velg OK. DDS-CAD Konstruksjon 9 Underlag fra Arkitekt Velg Verktøysett for gulvområde Velg Automatisk gulvgenerering

11 DDS-CAD Konstruksjon 9 Bjelkelagstegningg Kapittel 1 11 Markering av område NB - Vær oppmerksom på at det er viktig å velge rett bjelkeområde områder i samme modell: hvis det er flere Dettee gjelder spesielt når man jobber enkeltbjelker, f.ekss stikkbjelker og lignende. med bjelkeområder før generering av Stikkbjelker Vi skal først markere stikkbjelker rundt bjelkelaget. Marker først underlagstegningen og trykk underlagstegningen. [Del]-tasten for å slette Vi tar først for oss venstre v del avv planen. Marker bjelkeområdet (den svakt gråtonedee 45-graders rutenett), høyreklikk og velg Tilføy stikkbjelker:

12 12 Kapittel 1 Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon 9 Det skal nå inngis 2 diagonale punkter forr området hvor stikkbjelkerr skal legges ut. Første punkt inngis i områdets nedre kantbjelken. venstre hjørne (punkt 1), 1 på innsiden av Høyreklikk deretter i punktet diagonalt oppe til høyre i planen (punkt 2) og velg lag rektangel. 2 1 Dialogen for stikkbjelker dukker opp: Angii høyde på 223 mm.

13 DDS-CAD Konstruksjon 9 Bjelkelagstegningg Kapittel 1 13 Trykk OK Gjør tilsvarende i området oppee til venstre ved balkonggulvet og på planens høyre side. Marker stikkbjelker også i område der det skal være nedsenket gulv.. Utfresingen vil håndtere dette. Justering av origo for stikkbjelker Stikkbjelker oppe til venstre kan få litt feil posisjon av origo. Dette hvilket punkt du har valgt for å markere område. er avhengig av Dette kan enkelt justeres ved å merke stikkbjelkene, ogg ta fatt i origo markeringen og flytte den til ønsket posisjon. Juster evt.. de andre stikkbjelkene tilsvarende. Resultat:

14 14 Kapittel 1 Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon 9 Justering av utsparing Det er nå klart til å genereree bjelker for å kunne justere utsparinger og legge til ekstra bjelker. Utsparingen av pipen skal justeres j ved å strekke bjelkene som ligger i X-retning til nærmeste bjelker langs Y-aksen. Nå ligger alle bjelkene koblett til områder. Når endringer skal gjøres på enkeltbjelker, må områdene først genereres (omdannes) fra område til enkeltbjelker. Tips: Bjelkenummer kan slåss av ved å trykke Vis stendernummer i hovedknappeh raden Klikk venstre mustast på skravuren (svak grått 45-graders rutenett) i bjelkelaget. Trykk høyre mustast og velg generer bjelker. Programmet foreslår å generere veksel og modulbjelker. Trykk OK. Valgte bjelker blir nå delt opp i enkeltbjelker som kan redigeres i programmet. Slett først de vertikale vekselbjelkene, da disse ikke er nødvendige i dette d tilfellet. Kan slettes: Gjennomfrisk skjermen. Marker så den øverste horisontale bjelkenn rundt pipen ved å peke og klikk venstre mustast.

15 DDS-CAD Konstruksjon 9 Bjelkelagstegningg Kapittel 1 15 Trykkk venstre mustast i gripepunktet på høyre side på bjelkeenden somm skal strekkes. Flytt markøren langs hjelpelinjen inntil nærmeste modulbjelke i Y-retning, programmet vil hekte seg påå nærmeste kjente punkt langs bjelkeretningen og markerer dette med rød sirkel ved meldingenn Normalt til linje. Velg venstre mustast for å bekrefte innsettingspunkt.. Pek igjen på samme og klikk venstre mustast. Følg meldingene i meldingsfeltet øverst i skjermen og pek inn som angitt: Pek på aktuell bjelkeende, pek enden (1) og klikk venstre mustast m i gripepunktet. Pek og klikk venstre mustast på linje til nærmeste kantbjelke (2). Pek på nederste bjelke og klikk venstre mustast. Pek på aktuell bjelkeende (3) og klikk venstre mustast i gripepunktet. Pek og klikk venstre mustast på linje til nærmeste kantbjelke (4). Pek på aktuell bjelkeende, pek enden (5) og klikk venstre mustast. m Pek hvor til bjelken skal strekkes - pek linje på nærmeste modulbjelke (6) og klikk venstre mustast. Resultatet blir slik: Bjelkene omkring trappen t skal også strekkes som beskrevet for pipe.

16 16 Kapittel 1 Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon 9 Forstørr opp utsparingen forr trapp. Marker så den ene av de horisontale bjelkenee ved å peke og klikk venstre mustast. Ekstra vekselbjelke ved trappekravel Klikk også på venstree mustast på gripepunktet på bjelkeenden som skal strekkes, flytt markøren langs hjelpelinjen inntil nærmeste modulbjelke i Y-retning, programmet vil snappe seg inntil bjelken når du nærmer deg og meldingen Normal til linje kommer opp, trykk venstre mustast for å bekrefte innsettingspunkt. Avbryt med m [Esc]. Dette utføres også for de andre kravelsbjelkene. Ved trappekravelet skal vi legge inn en ekstra bjelke. Det kan lønne seg å sette denne inn ved hjelp av å splitte kommandofilen. Bjelkene er avhengig av rekkefølge i forhold til prioritet. Kommer vekselbjelken inn etter modulbjelkene vil modulbjelkene får prioritet før vekselbjelken. Dette gjøres ved å merke vekselbjelken den ekstra bjelken skal være parallell til, så trykke på knappen Splitt kommandofil : Programmet vil da stopp tegningen på den markerte bjelken, og du d kan sette inn en ekstra bjelke, eller kopiere den som finnes. Bjelken plasseres over den eksisterende bjelken:

17 DDS-CAD Konstruksjon 9 Bjelkelagstegningg Kapittel 1 17 Velg så Avslutt splitt av kommandofil: Bjelkene kommer med dette innn i rett rekkefølge, og modulbjelkene blirr kuttet korrekt. Øke dimensjon på bjelke vedd trappekravel Ved trappekravelett ønsker vi også å øke dimensjonen på den ene vekselbjelken. Dobbelklikke på den horisontalee bjelken ved svingen i trappen:

18 18 Kapittel 1 Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon 9 Velg så Dimensjoner. Velg dimensjon 73*223: Lukk dialogen. Velg så knappen Pek på siden: Klikk på oversiden av bjelken for at økningen skal utvides på denne siden. Resultat:

19 DDS-CAD Konstruksjon 9 Bjelkelagstegningg Kapittel 1 19 Splitt modulbjelker Modulbjelkene skal splittes, bæreveggen i underetasjen. og det skal legges på lasker. Dette gjøres langs Velg Underlagstegning. Skriv inn 0 for underetasjen- OK. Bjelkene skal splittes sentrert påå bæreveggen midt i planen og det skal legges på lasker Velg Splitt bjelker Nå skal laskenes posisjon inngis. Dette gjøres ved å markere startpunkt t og endepunkt. Marker første punkt i senter av bæreveggg på venstre side. Marker motsatt side: punkt nr 2 på

20 20 Kapittel 1 Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon Marker for Inkluder lask eller stegplate, klikk på knappen dimensjon og type. Marker for utside (høyre side) av bjelken. Mer og kontroller Bekreft med OK

21 DDS-CAD Konstruksjon 9 Bjelkelagstegningg Kapittel 1 21 Resultat: Lagre resultatet. Redigering av bjelkeområdee Når gulvet er markert, klikk høyre museknappp for hurtigmeny. Generer bjelker.... Omdanner et bjelkeområdet til enkelbjelker som kan flyttes parallelt, forlenges/forkortes, endre dimensjon, slettes osv. Tilføy utsparing : Vi kan sette inn utsparinger til f.eks. trapp eller pipe etter at bjelkelaget er tegnet opp. Utsparingen angis enten med too diagonale punkt, eller ved å gå rundt konturen. Rektangulære utsparinger angis ved å trykke venstre mustast i det første punktet og bevege seg diagonalt mot det andre punktet. Når en rød sirkel blir synlig kan man høyreklikke og velge lag rektangel. Utsparingen blir synlig, og bjelkene tilpasses det nye området. Tilføy modulbjelker : Her kan man legge til ekstra eksisterende område. områder med bjelker i ett Tilføy stikkbjelker : Legger til stikkbjelker i området enten via 2 eller 4 punkter.

22 22 Kapittel 1 Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon 9 Endre utsparing/modulområdet/stikkbjelker: informasjon for respektive områder. Her kan endre eksisterende Aktiviser området: Aktiviserer område områder i samme modell. man skal jobbe med. Viktig om det er flere Konturens posisjoner : Her kan man viaa egen dialog eksakt sjekke konturens posisjon (koordinater). Redigere og gjøre endringer. Kopier [Ctrl+C]: Tar kopi av aktivt(e) objekt(er). Limes inn i modellen ved Limm inn kopierte funksjonen (Ctrl+V) Koiper objekt via fritt referansepunkt: Kopierer som beskrevet over, o men man kan velge referansepunkt fritt i modellen. Slett: Marker rutenett i gulvv slik at gulvet er stiplet og trykk på slett. Evt. trykkk [Del] tasten. Flytt: Flytter markert objekt.. Objektet festes vha venstre mustast eller valg som ligger i hjelpemenyen som du får fram ved å klikke høyre mustast. Når objektet er dynamisk, kan festepunktet endres med [Tab]-tasten. Da kan duu feste objektet i tegningen ut fra det mest hensiktsmessige festepunktet. Flytt via fritt referansepunkt: Klikk påå punktet hvor du ønskerr at festepunktet i objektet skal være. Flytt relativt fra markørenss posisjon: Flytter dynamisk objekt relatert i fra markørens posisjon. Flytt relativt fra siste posisjon: Flytter dynamisk objekt relatert i fra siste posisjon. Zoom: Zoom inn på markertt objekt. Endre egenskap: Ønskes egenskapene e for gulvet endret, f.eks. bjelkedimensjb jon, z- høyde, c/c avstand, referansehøyde o.l., brukes denne. Dette kan også gjøres ved å dobbelklikke med venstre musetast på den 45 graders svake skravuren. Da vil man komme tilbake til dialogboksen som definerer området og foreta evnt. endringer..

23 DDS-CAD Konstruksjon 9 Bjelkelagstegningg Kapittel 1 23 Endre kontur: I hvert hjørne i konturen er det markert et knekkpunkt. k Disse kan flyttes, slettes, mm. Pek på ønsket knekkpunkt og trykk høyre mustast. Blått knekkpunkt ( i hvert hjørne): Hvitt knekkpunkt (på( midten mellom 2 blå knekkpunkter): : Utvide kontur: Det kan ogsåå tilføyes nye punkter i konturen k vedd å peke på punktene som ligger i mellom knekkpunktene. Pek på ønsket knekkpunkt og klikk høyre mustast for å få frem f hjelpemeny. de Her kan en da velge om nyttt punkt skal legges til, en e hel linje (dvs mellom to knekkpunkt) skal forskyves ellerr hele konturen skal parallellforskyves inn- eller utover. Aktivisere områder Dersom man jobber med flere bjelkelagsområder er det viktig v å være oppmerksom på at dersom man err aktiv i ett område (det sist tegnede) og o skal jobbee videre med ett annet som allerede er tegnet, bør man aktivisere det nye område forr å kunne jobbe videree i valgt område. Dettee gjøres via knappen for områdeadministrering som finnes i verktøysettet. Trykk på ikonet, og pek deretterr i området som skal aktiviseres., alternativt marker ett område, høyreklikkk og velg aktiver område.

24 24 Kapittel 1 Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon 9 Målsett tegningg Slett underlag fra Arkitekt. Velg Verktøysett for målsetting og Målsett bjelker/ekstra. Inngi avstand til mållinje med 10. Trykk OK. Hva målsettes: m 0 = ingen målsetting 1 = del-mål 2 = hoved-mål 3 = del + hoved-mål Inngi som vist - delmål over og under plantegning. Trykk [OK].

25 DDS-CAD Konstruksjon 9 Bjelkelagstegning Kapittel 1 25 Velg Målsett lysåpninger. Inngi 15 som avstand til mållinjene. Velg følgende for hvilke mållinjer som skal med:

26 26 Kapittel 1 Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon 9 Velg Målsett hovedområde Skriv inn som vist og trykk OK. Skriv inn som vist - dvs del- og hovedmål til høyre og over. Trykk OK.

27 DDS-CAD Konstruksjon 9 Bjelkelagstegningg Kapittel 1 27 Lag kappliste Hver bjelke i plantegningen er også automatisk blitt nummerert. Dersom nummer er e slått av kan disse aktiviseres igjen. Velg i så fall Vis stendernummer i øverste knapperad. Tips: man kan renumerer bjelkenummerne fra menyen Format Globale nummer Nå kan kappliste lages i henholdd til tegningen. Velg i hovedknapperaden Verktøysett for høsting av modellen. Velg Produser mengdeliste

28 28 Kapittel 1 Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon 9 Vektorfil Ønskes tegningen plassert vektorfil. på ark med ramme og tittelfelt, må det først lages en Velg Lag 2D modell Bjelkelaget er nå ferdig laget. Plasser på ark (ramme og tittelfelt) Plassering på ark gjøres som i DDS-CAD Arkitekt. Velg prosjektmeny spesial. Velg Tegningsliste nederst til t høyre i dialogboksen.

29 DDS-CAD Konstruksjon 9 Bjelkelagstegningg Kapittel 1 29 Vi åpner bjelkelag 1. etasje: Arket er ferdig oppsatt med bjelkelagstegningen og kappliste. TIPS! Skal det gjøres endringerr vedr. målestokk på vektorfil må dette gjøres ved vektorfilen er dynamisk og man høyreklikker og velger skaler. Kappliste kan enders ved å endree egenskaper for denne. at Juster evt. plassering av tekst ogg bilde. Tegningen er klar for f utskrift. Velg i øverste knapperad Skriv ut

30 30 Kapittel 1 Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon 9 Tilpass størrelsee etter skriverr og arkformat, og trykk [OK] for utskrift. Avslutt plotteprogrammet med Avslutt. Modellen kan også sjekkes i Vis og lagre IFC-fil:

31 DDS-CAD Konstruksjon 9 Bjelkelagstegningg Kapittel 1 31 NB! For at IFC visningen skal vises korrekt så må OpenCASCADE være aktiv i IFC visningen. Denne aktiveres under menyen Verktøy Innstillinger IFC-innstillinger : Avslutt DDS-CAD Konstruksjon n med å lagre tegningen.

32 32 Kapittel 1 Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon 9 Eksempel: Maskinstyring - nedsenket baderomsgulv I område ved badet skal det freses f ned 50mm for påstøp. Hent inn underlagstegningen av 1. etg fraa knappen Underlagstegning: Område med nedsenket gulvv skal være påå innsiden av bindingsverket ved yttervegg og på innsiden av plate ved innerveggene. Bruk hjelpegeometri og marker hjelpelinjer og senterpunktene langss område. (Les mer om bruk av hjelpegeometri i hjelp: DDS CAD konseptet): Når hjelpelinjer er markert kan underlagstegningen slettes. Mål avstanden mellom de horisontale hjelpelinjen:

33 DDS-CAD Konstruksjon 9 Bjelkelagstegningg Kapittel 1 33 NB! Det må markeres 2 områder i dette tilfellet. Området som skal ha stikkbjelker må markeres som ett eget område. Dette for at nedfresing må markeres på tvers av bjelkene. Tilsvarende må også gjøres om man har flere bredder på f.eks badet. (vinklede rom og lignende) Aktiver knappen Sett inn vertikal utfresing, marker 2 punkter : 1 2 Gi innn følgende verdier: Lengde er i dette tilfellet bredden på område som skal senkes ned. De innsatte punktene markerer lengden på område. Vær obs på Z nivå under fanen Posisjon:

34 34 Kapittel 1 Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon 9 Gjør tilsvarendee på område som s skal ha stikkbjelker, men marker da vertikalt: 2 1 Gi inn følgendee verdier: TIPS! For at de usynlige bjelkene skal vise hjelpebjelker: i plan så kan man aktivere knappen Vis

35 DDS-CAD Konstruksjon 9 Bjelkelagstegningg Kapittel 1 35 Området er nå markert i plan: I 3D vil dette kun vises korrekt i IFC eksporten. Selve 3DD visningen i Konstruksjon vil bare inneholde samme skravur som i plan. Eksempel: Forsterke bjelkelag i våtrom På badet skal det Settes inn ekstra modulbjelker og stikkbjelker for det nedsenkede område. Vi skal legge inn baderommet. ekstra stikkbjelker på tvers av modulbjelkene på hver side av Velg Bjelke. Vi starter med nederste stikkbjelke inn mot trapp. Marker punktet inntil trappen og til neste modulbjelke.

36 36 Kapittel 1 Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon Husk å velge rett bjelketype og dimensjon: Flytt om nødvendig stikkbjelken i etterkant om referansen blir feil. Gjør tilsvarendee på motsatt side s av rommet. Resultat:

37 DDS-CAD Konstruksjon 9 Bjelkelagstegningg Kapittel 1 37 Sett så inn på samme måte ekstra vekselbjelker langs Y aksen med høyde 223: 2 1 Bruk knappen Pek på side for å velge hvilken side bjelken skal referers til i forhold til punktene du har markert. Resultat: Juster eventuelt stikkbjelke ved trapp hvis det blir konflikt.. Vi skal så legge innn ekstra modulbjelker for å forsterke det nedsenkede område. Disse legges inntil modulbjelkene og har høyde 173mm.

38 38 Kapittel 1 Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon 9 Sett inn en som vist over, og kopier så denne videre til de neste bjelkene. Resultat i plan: Resultat i 3D- Vis og lagre IFC fil:

39 DDS-CAD Konstruksjon 9 Bjelkelagstegningg Kapittel 1 39 Eksempel: Maskinstyring - boring NB! Dette er ikke en del av kursprosjektet, bare nevnt som eksempel. Boring kan settes inn på sammee måte som utfresing. NB: Bredde = diameter boring NB: Husk å stille Z-verdi for senter boring Eksempel bilder: Boring og fresing i Weinmann elementlinje Produksjonsstyringg via Weinmann.

40 40 Kapittel 1 Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon 9 Eksempel: Splitte bjelker mot ståldrager NB! Dette er ikke en del av kursprosjektet, bare nevnt som eksempel. Her et eksempel på bjelker som skal splittes med avstand inn mot ståldrager. Velg Splitt bjelker. Avstanden mellom bjelkene som skal kuttes skal være 30 mm (15 mm på hver side) Inngi 2 punkter på begge sider av midtenn på ståldrageren: 1 2 Sett inn avstand mellom modulbjelken ne på 30mm. Marker for detaljnummed er 180 (dvs spesifikasjon på at bjelker skal kappes imot HE180B dragerenn fremkommer da i kapplisten). OK.

41 DDS-CAD Konstruksjon 9 Bjelkelagstegningg Kapittel 1 41 Resultat: Eksempel: Balkonggulv NB! Dette er ikke en del av kursprosjektet, bare nevnt som eksempel. Balkonggulv er tegnet inn oppe til venstre, og kommer fra Arkitekt underlaget. Balkonggulv eller andre gulvområder kan også legges inn direkte d i Konstruksjon. Starter med å fjerne underlagstegningen. Marker denne og trykk [Del]-tasten. Velg Bjelkeområdee for balkong. 2 1 Klikk på venstre mustast i ytterkant hjørne ved punkt 1 (en rød sirkel markerer hjørnet) En dynamisk linje blir aktiv. Pek på gitterpunkt ved punkt 2 (som flukter med kantbjelken) og trykk høyre mustast. Velg Lag rektangel. En dialogboks kommer automatisk opp. Her defineres bjelkeområdet (balkongområdet). Velg fanen Modul.. informasjonen om det nye

42 42 Kapittel 1 Bjelkelagstegning DDS-CAD Konstruksjon 9 Kontroller innstillinger. Avslutt med OK. Balkonggulvv blir nå tegnet opp. En rød sirkel i nedre venstre hjørne viser hvor modulorigo for bjelkeområdet er plassert. Den plasserer seg i det først punktet man markerer for å definere bjelkeområdet. Denne kan flyttes ved å trykke venstre musetast i den grønne sirkelen og velgee Flytt modulorigo (trykk venstre musetast) og denne blir dynamisk, plasser origoo med venstre musetast.

Kapittel 1 - Bjelkelagstegning... 3

Kapittel 1 - Bjelkelagstegning... 3 17.02.13 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelagstegning Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Bjelkelagstegning... 3 Generelle anbefalinger... 3 Tilpassing i Arkitekt... 3

Detaljer

Bjelkelagstegning. Kapittel 1 - Bjelkelagstegning... 3

Bjelkelagstegning. Kapittel 1 - Bjelkelagstegning... 3 01.12.2011 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelagstegning Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Bjelkelagstegning... 3 Tilpassing i Arkitekt... 3 Kontroll av arkitekt-underlag...

Detaljer

Kapittel Kapittel Innhold... Side

Kapittel Kapittel Innhold... Side 22.10.2009 Kapittel 1... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - stegning... 3 Tilpassing i Arkitekt... 3 Kontroll av arkitekt-underlag... 3 Underlag for Konstruksjon... 7 DDS-CAD Konstruksjon... 8 Underlag

Detaljer

Kapittel 3 - Bjelkelag I-bjelker... 3

Kapittel 3 - Bjelkelag I-bjelker... 3 17.02.13 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelag I-bjelker Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Bjelkelag I-bjelker... 3 Start for første gang et nytt prosjekt... 3 Prosjektinformasjon...

Detaljer

Takplan. Kapittel 4 - Takplan... 3

Takplan. Kapittel 4 - Takplan... 3 17.02.13 Kapittel 4... 1 DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Takplan Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 - Takplan... 3 DDS-CAD Konstruksjon... 3 Underlag fra Arkitekt... 4 Dragere... 5 Forhåndsinnstillinger...

Detaljer

22.10.2009 Kapittel 3... 1. Kapittel Innhold... Side

22.10.2009 Kapittel 3... 1. Kapittel Innhold... Side 22.10.2009 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Konstruksjon FP 6.5 Bjelkelag I-bjelker Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Bjelkelagstegning... 3 Start for første gang et nytt prosjekt... 3 Prosjektinformasjon...

Detaljer

Takplan. Kapittel 4 - Takplan... 3

Takplan. Kapittel 4 - Takplan... 3 22.10.2009 Kapittel 4... 1 DDS-CAD Konstruksjon FP 6.5 Takplan Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 - Takplan... 3 Tilpassing i Arkitekt... 3 Lag underlag for Konstruksjon... 3 DDS-CAD Konstruksjon... 5

Detaljer

Takplan. Kapittel 4 - Takplan... 3

Takplan. Kapittel 4 - Takplan... 3 20.01.2010 Kapittel 4... 1 DDS-CAD Konstruksjon 6.5 Takplan Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 - Takplan... 3 Tilpassing i Arkitekt... 3 Lag underlag for Konstruksjon... 3 DDS-CAD Konstruksjon... 4 Underlag

Detaljer

Søyle, drager og balkongrekke... 3

Søyle, drager og balkongrekke... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Søyle, drager og balkongrekke Kapittel 5 1 Innhold Side Kapittel 5 Søyle, drager og balkongrekke... 3 Søyle... 3 Drager... 5 Balkongrekke... 9 Flytt rekkverk/vegg... 11 Gulv i balkong...

Detaljer

Underetasje. Kapittel 11 - Underetasje... 3

Underetasje. Kapittel 11 - Underetasje... 3 21.10.2009 Kapittel 12... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 11 -... 3 Plan i underetasje... 3 Underlagstegning... 3 Yttervegg... 4 Vindu... 6 Bærevegg... 8 Dør... 10 Pipe... 12 Trapp... 12 Gulv i underetasjen...

Detaljer

DDS-CAD Arkitekt 9. Tak. Side. Innhold. Kapittel. k underlagstegning Fjern. Koble. Kvist/ark... 12

DDS-CAD Arkitekt 9. Tak. Side. Innhold. Kapittel. k underlagstegning Fjern. Koble. Kvist/ark... 12 DDS-CAD Arkitekt 9 Tak Kapittel 4 1 Innhold Kapittel 4 Tak Side k... 3 Loftsetasje... 3 Underlagstegning... 3 Tak... 4 Yttervegg... 6 Vindu i gavl... 9 Gulv i loftsetasjen... 10 Fjern underlagstegning...

Detaljer

Redigering. Kapittel 17 - Redigering... 3

Redigering. Kapittel 17 - Redigering... 3 21.10.2009 Kapittel 17... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 17 -... 3 Bodvegg... 3 Gulv... 6 Dør... 7 Skyvedør... 9 Søyle... 10 Frittdefinert tak... 13 Kvist i 2. etasje... 19 Vindu i kvist... 21 Koblingstak

Detaljer

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3 30.01.2012 Kapittel 4... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 -... 3 Loftsetasje... 3 Underlagstegning... 3... 4 Yttervegg... 6 Vindu i gavl... 9 Gulv i loftsetasjen...

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 20.10.2009 Kapittel 3... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 -... 3 Vinduer... 3 Gitter posisjonering... 4 Hvordan ser fasaden ut?... 5 Lukkevinduer... 6 Relativ posisjonering... 7 Se på 3D-modell...

Detaljer

Stenderverk/bindingsverk

Stenderverk/bindingsverk 20.01.2010 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 2-... 3 Koblingspunkt for vegg... 4 Søylepunkt... 5 Generer vegg... 7 Forklaring til funksjonen generer vegg... 7 Yttervegg... 9 Bærevegg...

Detaljer

Tak. Kapittel 4 - Tak...3

Tak. Kapittel 4 - Tak...3 27.10.2009 Kapittel 4... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 -...3 Loftsetasje... 3 Underlagstegning... 3... 4 Hvordan ser taket ut?... 6 Yttervegg... 8 Gulv i loftsetasjen... 11 Slett underlagstegning...

Detaljer

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vindu og dør Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6 Vinduene 5, 6, og 7... 7 Relativ posisjonering... 9 Se

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 19.07.2012 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Vindu og dør Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6

Detaljer

27.10.2009 Kapittel 5... 1. Søyle og drager. DDS-CAD Arkitekt FP 6.5 SR1. Kapittel 5 - Søyle og drager... 3. Søyle... 3 Drager...

27.10.2009 Kapittel 5... 1. Søyle og drager. DDS-CAD Arkitekt FP 6.5 SR1. Kapittel 5 - Søyle og drager... 3. Søyle... 3 Drager... 27.10.2009 Kapittel 5... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 5 -... 3 Søyle... 3 Drager... 6 2... Kapittel 5 27.10.2009 27.10.2009 Kapittel 5... 3 Kapittel 5 - Søyle Det skal plasseres to søyler samt en

Detaljer

Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3

Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3 19.07.2012 Kapittel 5... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Søyle, drager og balkongrekke Kapittel Innhold... Side Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3 Søyle... 3 Drager...

Detaljer

Deltegning + fritt definert tak... 3

Deltegning + fritt definert tak... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Deltegning + fritt definert tak Kapittel 16 1 Innhold Side Kapittel 16 Deltegning + fritt definert tak... 3 Oppstart deltegning... 3 Vegg... 4 Gulv... 6 Tak... 7 Automatiske taksymbol...

Detaljer

Kapittel 2 - Stenderverk/bindingsverk... 3

Kapittel 2 - Stenderverk/bindingsverk... 3 18.02.13 Kapittel 2... 1 DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Stenderverk/bindingsverk Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 - Stenderverk/bindingsverk... 3 Generelle anbefalinger... 3 Beskrivelse

Detaljer

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 20.10.2009 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 -... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Innervegg... 11 Hvordan ser veggene ut?... 17 Referansepunkt i vegg på venstre/høyre side... 23 Start fra

Detaljer

Kapittel 15 - Utvidet målsetting... 3

Kapittel 15 - Utvidet målsetting... 3 19.07.2012 Kapittel 15... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Utvidet målsetting Kapittel Innhold... Side Kapittel 15 - Utvidet målsetting... 3 Målsettingsområde... 5 Hvordan når det ikke

Detaljer

Utvidet målsetting... 3

Utvidet målsetting... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Utvidet målsetting Kapittel 15 1 Innhold Side Kapittel 15 Utvidet målsetting... 3 Målsettingsområde... 5 Hvordan når det ikke stemmer?... 6 Dør - vindu - åpning... 6 Område... 7 Skjæringspunkt...

Detaljer

Loftsetasjen. Kapittel 8 - Loftsetasjen... 3. Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for trapp... 6 Knevegger... 8

Loftsetasjen. Kapittel 8 - Loftsetasjen... 3. Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for trapp... 6 Knevegger... 8 19.07.2012 Kapittel 8... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Loftsetasjen Kapittel Innhold... Side Kapittel 8 - Loftsetasjen... 3 Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for

Detaljer

Stenderverk/bindingsverk

Stenderverk/bindingsverk 28.12.2011 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold...Side Kapittel 2-... 3 Koblingspunkt for vegg... 4 Søylepunkt... 6 Generer vegg... 7 Forklaring til funksjonen generer vegg... 8 Yttervegg... 10 Bærevegg...

Detaljer

Romdefinisjon. Kapittel 10 - Romdefinisjon Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8

Romdefinisjon. Kapittel 10 - Romdefinisjon Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8 30.01.2012 Kapittel 10... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Romdefinisjon Kapittel Innhold... Side Kapittel 10 - Romdefinisjon... 3 Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

2 Kapittel 8 Loftsetasjen DDS-CAD Arkitekt 10

2 Kapittel 8 Loftsetasjen DDS-CAD Arkitekt 10 DDS-CAD Arkitekt 10 Loftsetasjen Kapittel 8 1 Innhold Side Kapittel 8 Loftsetasjen Loftsetasjen... 3 Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for trapp... 6 Knevegger... 8 2 Kapittel 8 Loftsetasjen

Detaljer

Romtekster. Kapittel 10 - Romtekster... 3. Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8. DDS-CAD Arkitekt FP 6.

Romtekster. Kapittel 10 - Romtekster... 3. Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8. DDS-CAD Arkitekt FP 6. 27.10.2009 Kapittel 10... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 10 -... 3 Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8 2... Kapittel 10 27.10.2009 27.10.2009 Kapittel 10... 3

Detaljer

Plasser på ark. Kapittel 14 - Plasser på ark...3

Plasser på ark. Kapittel 14 - Plasser på ark...3 27.10.2009 Kapittel 14... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 14 -...3 Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Skriv ut arket... 7 Fasader på ark... 8 Perspektiv... 8 Skriv tekst i tegning... 10 2...

Detaljer

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 30.01.2012 Kapittel 2... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Vegg/gulv Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Innervegg... 12 Hvordan ser veggene ut?... 18 Angre/gjøre

Detaljer

Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09

Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09 Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09 Fikset Brukere av 64 bit operativsystem har meldt om problemer med verdier i forhåndsinnstillinger og manuell målsetting (JavaScript filer). Dette

Detaljer

Dekorere fasade og snitt... 3

Dekorere fasade og snitt... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Dekorere fasade og snitt Kapittel 12 1 Innhold Side Kapittel 12 Dekorere fasade og snitt... 3 Fasade... 3 Vektorfil (geometrifil)... 6 Skriv ut fasaden... 6 Figur som raderer bort...

Detaljer

Innredning. Kapittel 7 - Innredning...3

Innredning. Kapittel 7 - Innredning...3 21.10.2009 Kapittel 7... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 7 -...3 Møbler... 3 Automatisk rotasjon... 5 Se inn i rommodellen... 7 Pipe... 7 Trapp... 10 Kjøkkeninnredning... 12 Speilvende objekt... 18

Detaljer

Kapittel 2. Vegg/gulv... 3. Vegg/gulv. Vegg/gulv Kapittel 2

Kapittel 2. Vegg/gulv... 3. Vegg/gulv. Vegg/gulv Kapittel 2 DDS-CAD Arkitekt 10 Vegg/gulv Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Vegg/gulv Vegg/gulv... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Innervegg... 12 Hvordan ser veggene ut?... 18 Angre/gjøre om... 20 Tips og triks vegg...

Detaljer

Kapittel 12 - Vektorfil og linjeskjuling... 3

Kapittel 12 - Vektorfil og linjeskjuling... 3 21.10.2009 Kapittel 12... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 12 -... 3 Verktøysett for høsting fra modellen... 3 Automatisk generering av vektorfiler... 3 Tips for generering av enkeltfiler... 5 Linjeskjuling...

Detaljer

Perspektiv. Kapittel 13 - Perspektiv D modell... 3 Siktepunkt og kameraposisjon... 3 Linjeskjult til dekor... 5 Med og uten skygge...

Perspektiv. Kapittel 13 - Perspektiv D modell... 3 Siktepunkt og kameraposisjon... 3 Linjeskjult til dekor... 5 Med og uten skygge... 27.10.2009 Kapittel 2... 11 Kapittel Innhold... Side Kapittel 13 -...3 3D modell... 3 Siktepunkt og kameraposisjon... 3 Linjeskjult til dekor... 5 Med og uten skygge... 9 2... Kapittel 13 27.10.2009 27.10.2009

Detaljer

Pipe, trapp og innredning... 3

Pipe, trapp og innredning... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Pipe, trapp og innredning Kapittel 7 1 Innhold Side Kapittel 7 Pipe, trapp og innredning... 3 Pipe... 3 Trapp... 4 Møbler... 7 Automatisk rotasjon... 8 Kjøkkeninnredning polyline (F2)...

Detaljer

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 26.10.2009 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 -... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Tilpasse vegg til gulv på grunn... 11 Innervegg... 13 Hvordan ser veggene ut?... 19 Referansepunkt i vegg

Detaljer

Energiberegning, hvordan uføre

Energiberegning, hvordan uføre Page 1 of 10 Energiberegning, hvordan uføre Å utføre energiberegning det gjeldende prosjektet. Dette blir generert via den 3 dimensjonelle modellen. Energiberegning blir generert via den 3 dimensjonale

Detaljer

Plasser på ark. Kapittel 13 - Plasser på ark... 3. Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Skriv ut arket... 7 Fasader på ark...

Plasser på ark. Kapittel 13 - Plasser på ark... 3. Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Skriv ut arket... 7 Fasader på ark... 19.07.2012 Kapittel 13... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Plasser på ark Kapittel Innhold... Side Kapittel 13 - Plasser på ark... 3 Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Skriv ut

Detaljer

Kapittel 7 - Pipe, trapp og innredning... 3

Kapittel 7 - Pipe, trapp og innredning... 3 19.07.2012 Kapittel 7... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Pipe, trapp og innredning Kapittel Innhold... Side Kapittel 7 - Pipe, trapp og innredning... 3 Pipe... 3 Trapp... 4 Møbler...

Detaljer

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3 19.07.2012 Kapittel 12... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Dekorere fasade og snitt Kapittel Innhold... Side Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3 Fasade... 3 Vektorfil... 6 Skriv

Detaljer

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt...3

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt...3 27.10.2009 Kapittel 12... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 12 -...3 Fasade... 3 Raderingsområde... 6 Vektorfil... 7 Skriv ut fasaden... 7 Figur som raderer bort... 8 Snitt... 10 Takstol... 12 2... Kapittel

Detaljer

Nyhet i DDS-CAD Konstruksjon versjon 6.5 januar 2010 ***** Det er lagt inn utvidet funksjonalitet for koblingspunkter på vegg

Nyhet i DDS-CAD Konstruksjon versjon 6.5 januar 2010 ***** Det er lagt inn utvidet funksjonalitet for koblingspunkter på vegg Kjære Kunde Velkommen til oppdatering versjon av DDS-CAD Konstruksjon versjon 6.5 (utgitt januar 2010). Bla deg gjennom de forskjellige temaene som er presentert nedenfor. Det er viktig at du tar deg tid

Detaljer

DDS-CAD Arkitekt versjon 10. Innhold... Side. eksport... 3

DDS-CAD Arkitekt versjon 10. Innhold... Side. eksport... 3 19.02.2015 1 DDS-CAD Arkitekt versjon 10 Innhold... Side eksport... 3 Ifc-eksport av deltegning... 3 Eksempel bruk av deltegning... 3 Hva skjer ved eksport til Ifc... 5 Innstillinger... 5 Filter... 6 Generer...

Detaljer

Innhold... Side. eksport... 3

Innhold... Side. eksport... 3 19.02.2013 1 DDS-CAD Arkitekt versjon 9 Innhold... Side eksport... 3 Ifc-eksport av deltegning... 3 Eksempel bruk av deltegning... 3 Hva skjer ved eksport til Ifc... 5 Innstillinger... 6 Filter... 7 Generer...

Detaljer

Undersøke modellen... 3

Undersøke modellen... 3 DDS-CAD 9 Undersøke modellen Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Undersøke modellen... 3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3 Midterste musetast holdes nede...

Detaljer

Kapittel 2 - Undersøke modellen...3

Kapittel 2 - Undersøke modellen...3 18.11.2008 Kapittel 2... 1 DDS-CAD 6.5 Undersøke modellen Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 - Undersøke modellen...3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3

Detaljer

Oppdatering av brukers veggdefinisjon

Oppdatering av brukers veggdefinisjon Page 1 of 7 Oppdatering av brukers veggdefinisjon Å oppdatere veggdefinisjoner som er laget i versjon 7 til å nytte versjon 9's muligheter. Konverter i nyopprettet prosjekt Dette forventer at Brukers veggdatabase

Detaljer

Illustrasjoner. Illustrasjoner ILLUSTRASJONER... 1

Illustrasjoner. Illustrasjoner ILLUSTRASJONER... 1 ILLUSTRASJONER... 1 ILLUSTRASJONER... 1 Knapperaden, illustrasjoner... 2 KNAPPERADEN: FARGE, SKRAVUR, LINJE OG SYMBOL... 11 SLETTE ET EGENDEFINERT OBJEKT... 11 FLYTTE EN EGENDEFINERT TEKST... 11 ROTERE

Detaljer

Vektorfil og linjeskjuling... 3

Vektorfil og linjeskjuling... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vektorfil og linjeskjuling Kapittel 11 1 Innhold Side Kapittel 11 Vektorfil og linjeskjuling... 3 Verktøysett for høsting fra modellen... 3 Automatisk generering av vektorfiler... 3

Detaljer

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3 30.01.2012 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Komme i gang Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Komme i gang... 3 Velkommen... 3 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 4 Operativmiljøet

Detaljer

HamboHus feb 2013 A. Cordray

HamboHus feb 2013 A. Cordray HamboHus Technical Note Nr 14: IFC Import HamboHus 7.0.1 15. feb 2013 A. Cordray Dette skrivet beskriver import av IFC-filer. Det beskriver hva som kan importeres og hvordan sette opp importen. Målet med

Detaljer

IFC eksport av takvolumer

IFC eksport av takvolumer 08.03.09 Kapittel 1... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Opptegning takflater... 3 Takdefinisjoner... 3 Hovedtak: 3 Yttertak: 4 Innertak: 5 Mengdekoder... 6 Bruk av AY og HP 34... 7 Hovedtak: 7 Kvisttak,

Detaljer

Perspektiv. Kapittel 14 - Perspektiv... 3. 3D modell... 3 Siktepunkt og kameraposisjon... 3 Linjeskjult til dekor... 5 Med og uten skygge...

Perspektiv. Kapittel 14 - Perspektiv... 3. 3D modell... 3 Siktepunkt og kameraposisjon... 3 Linjeskjult til dekor... 5 Med og uten skygge... 21.10.2009 Kapittel 14... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 14 -... 3 3D modell... 3 Siktepunkt og kameraposisjon... 3 Linjeskjult til dekor... 5 Med og uten skygge... 9 2... Kapittel 14 21.10.2009 21.10.2009

Detaljer

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1 DDS-CAD Arkitekt 10 Komme i gang Kapittel 1 1 Kapittel Side Kapittel 1 Komme i gang... 5 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 5 Operativmiljøet Windows... 6 Begreper... 6 Start DDS-CAD Arkitekt... 6 Start

Detaljer

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under.

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Dette er det første bilde du får opp på skjermen. Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Fjern personen i midten ved å høyreklikke

Detaljer

Konseptet. Kapittel 1 - Konseptet... 3

Konseptet. Kapittel 1 - Konseptet... 3 11.12.2008 Kapitte 1... 1 DDS-CAD 6.5 Konseptet Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Konseptet... 3 Skjermen... 3 Bruke verktøylinjer... 3 Hurtigmeny... 6 Verktøysett... 7 Bruk av mus... 7 Posisjonering...

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Brukersamling DDS-5; Tips og triks 2 - Arbeidsrutiner DDS-5 1

Brukersamling DDS-5; Tips og triks 2 - Arbeidsrutiner DDS-5 1 Brukersamling 2015 DDS-5; Tips og triks 2 - Arbeidsrutiner DDS-5 1 Tips og triks 2 - Arbeidsrutiner Malprosjekt Malprosjekt - konfigurasjonsdatabase Tittelfelt Revisjoner Skapvarianter Romdefinisjon Vannstokk

Detaljer

DDS-CAD 10. Nyheter DDS-CAD Arkitekt DDS-CAD Konstruksjon

DDS-CAD 10. Nyheter DDS-CAD Arkitekt DDS-CAD Konstruksjon DDS-CAD 10 Nyheter DDS-CAD Arkitekt DDS-CAD Konstruksjon Velkommen til DDS-CAD 10 Velkommen til DDS-CAD 10 utgitt mars 2015. Les gjennom de forskjellige temaene som er presentert nedenfor. Det er viktig

Detaljer

Kapittel 13. Plasser på ark... 3. Plasser på ark Kapittel 13

Kapittel 13. Plasser på ark... 3. Plasser på ark Kapittel 13 DDS-CAD Arkitekt 10 Plasser på ark Kapittel 13 1 Innhold Side Kapittel 13 Plasser på ark... 3 Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Modell (tegnings) informasjon... 6 Alternative tittelfelt... 7 Skriv

Detaljer

DDS-CAD 6.4. Introduksjon Elektro. Installasjon og skjema

DDS-CAD 6.4. Introduksjon Elektro. Installasjon og skjema Introduksjon Elektro Installasjon og skjema DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 08.11.2007 1 Innhold Kapittel Innhold...Side KAPITTEL

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

Konstruksjon Versjon 11

Konstruksjon Versjon 11 Konstruksjon Versjon 11 Tips & Triks Sperre prosjektering Et par ting å være klar over: Hvis en tar over prosjekt fra v10 til v11 må en huske på i v11 Arkitekt å generere ny "Lag info for Konstruksjon

Detaljer

Kapittel 4 - Fotorealistisk fremstilling... 3

Kapittel 4 - Fotorealistisk fremstilling... 3 11.12.2008 Kapittel 4... 1 DDS-CAD 6.5 Fotorealistisk fremstilling Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 - Fotorealistisk fremstilling... 3 Perspektiv... 3 Rendere konturmodell... 4 Rendere sjattert - sanntid...

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

Tips og triks 3. Fargelagte fasader Felles bruker hvordan håndtere? Penn, lag og fontfiler

Tips og triks 3. Fargelagte fasader Felles bruker hvordan håndtere? Penn, lag og fontfiler Tips og triks 3 Fargelagte fasader Felles bruker hvordan håndtere? Penn, lag og fontfiler Enkel render av fasader Det er tilføyd en ny materialfil som inneholder enkle fargekoblinger til alle materialer.

Detaljer

GISLINE Webinnsyn. Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes. Trykk på link - dette bildet kommer frem.

GISLINE Webinnsyn. Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes. Trykk på link - dette bildet kommer frem. GISLINE Webinnsyn Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes Trykk på link - dette bildet kommer frem. Søkefelt, søkeresultat synlig automatisk ved søk URL til identisk

Detaljer

Fotorealistisk fremstilling... 3

Fotorealistisk fremstilling... 3 DDS-CAD 9 Fotorealistisk fremstilling Kapittel 4 1 Innhold Side Kapittel 4 Fotorealistisk fremstilling... 3 Perspektiv... 3 Rendere konturmodell... 4 Rendere sjattert - sanntid... 5 Materialer... 5 Teksturkobling...

Detaljer

Konseptet Kapittel 1. Konseptet. Konseptet Kapittel 1

Konseptet Kapittel 1. Konseptet. Konseptet Kapittel 1 DDS-CAD 9 Konseptet Kapittel 1 1 Innhold Side Kapittel 1 Konseptet Konseptet... 3 Skjermen... 3 Hovedknapperad... 4 Hurtigmeny... 7 Verktøysett... 7 Bruk av mus/styreplate... 8 Styreplate (touch pad)...

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon

DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon Nyheter i versjon 7 2011 - november Nyheter i DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 Før installasjonen Dette heftet beskriver viktig informasjon vedrørende oppdatering av versjon

Detaljer

GEOGEBRA (3.0) til R1-kurset

GEOGEBRA (3.0) til R1-kurset GEOGEBRA (3.0) til R1-kurset INNHOLD Side 1. Konstruksjon 2 1.1 Startvinduet 2 1.2 Markere punkter 3 1.3 Midtpunkt 4 1.4 Linje mellom punkter 5 1.5 Vinkelrett linje 6 1.6 Tegne en mangekant 6 1.7 Høyden

Detaljer

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser?

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? I flere tilfeller er et vindu som ikke er standard ønskelig. I dette tilfellet skal vinduet under lages. Prinsippene er de samme for andre sammensatte

Detaljer

Merke objekt Kapittel 3. Merke objekt Kapittel 3

Merke objekt Kapittel 3. Merke objekt Kapittel 3 DDS-CAD 10 Merke objekt Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 Merke objekt... 3 Endre parametre for merket objekt... 3 Merke objekt innenfor og som berøres av et rektangel... 5 Merke alle objekt innenfor

Detaljer

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit er laget for å hjelpe deg i gang med å lage mønster, snitt og å strikke interaktivt. Her finner du en enkel og logisk fremgangsmåte.

Detaljer

DDS-CAD 11 Rør & Ventilasjon Introduksjon

DDS-CAD 11 Rør & Ventilasjon Introduksjon DDS-CAD 11 Rør & Ventilasjon Introduksjon DDS-CAD 11 Innhold 3 Kapittel Innhold Side Kapittel 1 - Prosjektmeny... 6 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Kapittel 6 Kapittel 7 Kapittel 8 Prosjektmeny...

Detaljer

DDS-CAD 11 Elektro Installasjon og automasjon Introduksjon

DDS-CAD 11 Elektro Installasjon og automasjon Introduksjon DDS-CAD 11 Elektro Installasjon og automasjon Introduksjon DDS-CAD 11 Innhold 3 Kapittel Innhold Side - Prosjektmeny... 5 Prosjektmeny... 5 Ny modell... 6 Inndeling av modellnummer og disipliner... 7

Detaljer

DDS-CAD 7.3 Introduksjon Elektro

DDS-CAD 7.3 Introduksjon Elektro Introduksjon Elektro Installasjon og Automasjon DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 08.12.2011 1 Innhold Kapittel Innhold...Side

Detaljer

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals 1 Dersom du vil ha en fullstendig oversikt over det som er nytt i versjon 3.0, kan du gå til denne nettsida: http://www.geogebra.org/static/geogebra_release_notes_prerelease.txt

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray HamboHus Technical Note Nr 10: Terreng HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray I HamboHus 5.4 er implementasjonen av terreng utvidet og forbedret. Det er lettere å lage terrengpunkter, og mye

Detaljer

DDS-CAD 6.5. Introduksjon Elektro. Installasjon og skjema

DDS-CAD 6.5. Introduksjon Elektro. Installasjon og skjema Introduksjon Elektro Installasjon og skjema DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 16.12.2008 1 Innhold Kapittel Innhold...Side KAPITTEL

Detaljer

DDS-CAD 10. Rør & Ventilasjon Introduksjon

DDS-CAD 10. Rør & Ventilasjon Introduksjon DDS-CAD 10 Rør & Ventilasjon Introduksjon DDS-CAD 10 Innhold 3 Kapittel Innhold Side - Prosjektmeny... 6 Prosjektmeny... 6 Ny modell... 7 Inndeling av modellnummer... 7 Modellinformasjon... 8 Nytt prosjekt...

Detaljer

10 - Automatisk eksamensplanlegging

10 - Automatisk eksamensplanlegging 10 - Automatisk eksamensplanlegging Planmodulen Planmodulen er laget for å kunne legge eksamensplan på det tidspunkt man vet hvilke studenter som ønsker å ta hvilke eksamener. Målsetting med bruk av automatisk

Detaljer

Geometri med GeoGebra

Geometri med GeoGebra Geometri med GeoGebra GeoGebra er et dynamisk geometriprogram. Det vil si at vi kan gjøre en del endringer på figurene vi tegner uten å måtte tegne dem på nytt. Dette gir oss mange muligheter til å utforske

Detaljer

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen.

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen. 1 Tegne i GIMP Det er flere måter å tegne på i Gimp. Man kan bruke frihåndstegning, og man kan bruke utvalgsverktøy. Man kan også hente opp bilder som kan manipuleres med ulike verktøy. Åpne Gimp Start

Detaljer

INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON 6.5 PR. DESEMBER 2009

INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON 6.5 PR. DESEMBER 2009 INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON 6.5 PR. DESEMBER 2009 DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 10.12.2009 Installasjon

Detaljer

Geometri med GeoGebra Del 2

Geometri med GeoGebra Del 2 Geometri med GeoGebra Del 2 Å endre linjestil eller farge, og vise navn på objekt Vi kan endre farge og stil på hjelpelinjer for å framheve det objektet vi egentlig skal lage. Ved hjelp av ikonene på stilmenyen

Detaljer

DDS-CAD 10 Import og eksport av Ifc Introduksjon

DDS-CAD 10 Import og eksport av Ifc Introduksjon DDS-CAD 10 Import og eksport av Ifc Introduksjon DDS-CAD 10 BIM Innhold 3 Kapittel Innhold Side Kapittel 1 - Prosjektmeny... 5 Prosjektmeny... 5 Nytt prosjekt... 5 Ny modell... 7 Modellinformasjon...

Detaljer

D DD DS-CA AD D 9 Nyyheter i DDS-CAD Arkitekt DDS-CAD Konstruksjon

D DD DS-CA AD D 9 Nyyheter i DDS-CAD Arkitekt DDS-CAD Konstruksjon DDS-CAD 9 Nyheter i DDS-CAD Arkit tekt DDS-CAD Konstruksjon Innhold... Side Velkommen til DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon... 4 Før installasjonn... 4 2 Installasjon... 4 Drivere for skjermkort og printer...

Detaljer

38. Utskrift - Master Layout

38. Utskrift - Master Layout 38. Utskrift - Master Layout Underlag med tittelfelt Den tredje mappa i Navigator er Layout. Der samler vi tegningene fra View Map for utskrift. Men før vi kan samle tegningene for utskrift, skal vi lage

Detaljer

Layout og publisering

Layout og publisering Layout og publisering Målet for denne kursomgangen er at du skal: - Bli kjent med menyene i ArcMap - Gjøre enkle forandringer i et eksisterende prosjekt - Lage et kart basert på prosjektet, som kan skrives

Detaljer

DDS-CAD 6.5 INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON

DDS-CAD 6.5 INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON 18.03.2009 1 DDS-CAD 6.5 DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON INSTALLASJON DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 18.03.2009 Installasjon

Detaljer

C.9.7 Hoved- og deldokumenter

C.9.7 Hoved- og deldokumenter OpenOffice.org C Tekstbehandling med OpenOffice.org Writer.X C.9.7 Hoved- og deldokumenter Store dokumenter kan bygges opp av deldokumenter som f.eks. kan tilsvare kapitler i det store dokumentet (hoveddokumentet).

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer