INSTRUKSJONER FOR BRUK AV KOMBIDAMPER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTRUKSJONER FOR BRUK AV KOMBIDAMPER"

Transkript

1 INSTRUKSJONER FOR BRUK AV KOMBIDAMPER 1. INTRODUKSJON 1.1 BESKRIVELSE AV UTSTYRET En kombidamper er et velkjent kjøkkenapparat. Med kombidamperen kan du lage en komplett meny. Matvarer kan bli tilberedt med: varmluft, damp eller ved å kombinere begge, Delta T steking eller lav temperatur steking (baking). Fordelene er: du bruker minimalt med vann og olje i tilberedelsen, hindrer at lukt oppstår ved steking, vitaminer og mineraler beholdes samt store innsparinger på energi, vann, plass og tid. En kan også regulere fuktigheten i ovnsrommet og dermed unngå svinn i form av vekttap. I tillegg kan kombidamperen bli brukt til rask opptining og oppvarming av mat, heving, konservering, tørking av frukt og andre metoder. Alle metoder er programmerbare og prosessen kan forsette uavhengig av betjeningspersonalet. En fordel er bruk av kjernetemperatur måler for mat som er sensitiv for oversteking (eks. roastbiff). Tilberedning av varmmat blir utført i ovnsrommet. Viften gir en balansert sirkulasjon av varmluft og er plassert bakerst i kombidamperen. Under kokeprosessen blir damp generert i ovnsrommet. Fuktigheten blir regulert automatisk iht. innstilte verdier og metoder. I dampprogrammet er fuktigheten inndelt i 5 ulike trinn. Alle prosesser er regulert automatisk av en mikroprosessor i kombidamperens sitt kontrollsystem. 99 ulike programmer kan bli lagret i minne. Hvert program kan så bli inndelt i 5 trinn. Etter du har startet et program går programmet til det er ferdig. Manuelle operasjoner uten program kan også bli stilt inn. Fordeler: rasjonell måte å tilberede mat vitaminer, mineraler og smakskvalitet beholdes i maten reduksjon av vekttap (svinn) tilberedning med mindre mengde vann og olje lukt oppstår ikke under tilberedning av mat økonomisk mht. energi, vann og olje i forhold til klassisk teknologi direkte damp generert i ovnsrommet hygienisk ovnsrom reverserbar vifte som sikrer perfekt balanse kombidamperen er regulert av en mikroprosessor med sitt eget minne statisk program-minne perfekt innsyn i ovnsrommet programmerbart halogen lys med automatisk avslåing etter 2 minutter 6-1 Norrøna Storkjøkken Tlf:

2 automatisk sikkerhetskontroll med diagnosesystem for service automatisk varmeregulering (basert på kondens tap) akustisk signal når programmet er ferdig innebygd dusj for rengjøring av innvendig ovnsrom panoramiske dører med dobbelt glass kjernetemperaturmåler for mat tilberedelse NB! 1: Sammenlignet med modellen Comfort, mangler følgende funksjoner på modellen Standard: klaffventil lav temperatur steking delta T steking halvhastighet vifte to-hastighetsvifte display av HACCP-data NB! 2: Sammenlignet med modell Standard, mangler følgende på Practic: Programmering (99 programmer) Kjernetemperatur måler 6-2

3 1.2 KONTROLLPANEL KOMBIDAMPER STANDARD, PRAKTIC (LED DISPLAY) COMFORT (LCD DISPLAY) START - STOP START - STOP CHOICE OF OPERATION MOD CHOICE OF OPERATION MOD LED - DISPLAY LCD - DISPLAY TEMPERATURE FUNCTION BUTTONS TIME CORE PROBE "MAGIC" BUTTON MULTI FUNCTION BUTTON "MAGIC" BUTTON SETTING ARROWS SETTING ARROWS 6-3

4 LCD DISPLAY FIELD INFORMING ABOUT RUNNING STATE 00 : 30 NAME OF THE MEAL IT SHOWS TIME OR CORE TEMPERATURE SPACE TEMPERATURE INFORMATION FIELD PALETTE OF ICONS LED DISPLAY CORE TEMPERATURE ICON ICON FOR DISPLAYING TIME ICON FOR DISPLAYING HUMIDITY LEVEL THE DISPLAY - IT SHOWS TIME OF THE COOKING PROCES THE DISPLAY - IT SHOWS TEMPERATURE OR HUMIDITY ICON FOR DISPLAYING PROGRAMS PROGRAM DISPLAY - IT SHOWS PROGRAM NUMBER PALETTE OF ICONS 6-4

5 1.3 Beskrivelse av symboler Temperatur i ovnsrommet Tilberedningstid Kjernetemperatur Fuktighetsgrad Programliste Manuell fuktighet Lav temperatur steking Delta T steking Nedkjøling av ovnsrom Klaffventil Viftehastighet Lys i ovnsrommet Tømming av boiler Fylling av boiler Servicemeny Flytte opp Flytte ned Flytte til venstre Flytte til høyre Returnere til tidligere nivå Lagre Opprette nye programmer Feilmeldingsliste 6-5

6 Hjelp Manuell modus Lage mellomrom, space. Sletting. Skifte fra store til små bokstaver Diakritisk tegn (tegn som angir en bokstav sin uttale) Forandre navn på måltid Fremvisning av program i tabellform Programmering Klaffventil åpne Klaffventil lukket Starttid Utskrift av HACCP-data på ekstern skriver 6-6

7 2. OPPSTART enkle oppgaver 2.1 Start kombidamperen Etter at strømmen er satt på er kombidamperen klar for bruk etter ca. 15 sekunder. NB!: Hvis du har en kombidamper med boiler blir den tømt ved begynnelsen av dagen og fylt opp igjen med rent vann. Hver gang du skrur på kombidamperen blir den manuelle kokeinnstillingen satt. Verdiene er de samme som sist gang kokeprosessen ble startet. Passer disse verdiene for deg kan du starte kombidamperen ved å trykke på START-knappen. NB!: Hvis du har boiler kombidamper og har satt på damp eller kombi modus, starter kokeprosessen etter at vannet i boileren er varmet opp til 90 C. Det blir vist på LCD-display med symbolet. For modeller med LED display, står ordet boil, når boileren fylles opp. 2.2 Avslutning på kokeprosessen Brukeren kan avslutte kokeprosessen med å trykke på STOPP- knappen ellers stopper kokeprosessen automatisk når koketiden er gått ut. Kokeprosessen kan også stoppes ved tidsbegrensning eller når ønsket kjernetemperaturen er nådd. 2.3 Valg av kokemodus En må velge kokemodus enten det er varmluft, kombi eller damp. 6-7

8 Režim "Kombi" Stiskem tlačítka se přednastaví ukončení přípravy časem doba přípravy 30 min teplota prostoru 160 C vlhkost 50 % Režim "Horký vzduch" Stiskem tlačítka se přednastaví ukončení přípravy časem doba přípravy 30 min teplota prostoru 180 C vlhkost 0 % Režim "Vaření" Stiskem tlačítka se přednastaví ukončení přípravy časem doba přípravy 30 min teplota prostoru 99 C vlhkost 100 % Hvis verdiene passer etter du har valgt modus, er det mulig å restarte kokeprosessen ved å trykke på START-knappen. 2.4 Bruk av programmer Modell Comfort Hvis du vil benytte parametrene for kokeprosessen iht. programmene som er forhåndslagret, trykker du knappen under ikonet. 6-8

9 Oversikt over programmene vil da bli vist. Du kan flytte deg opp og ned i listen ved å trykke på piltastene. Når du har valgt program, stiller du inn kokeparametrene for programmet ved å trykke på knappen MAGIC. Du starter kokeprosessen ved å trykke på START knappen Modell Standard Hvis du ønsker å benytte parametrene for kokeprosessen iht. til programmet som er laget under opplæring eller av kjøkkensjef trykk flere ganger til symbolet blinker foran deg. Trykk så MAGIC- knappen for å få oversikt over programmer. Nå kan du velge program ved å trykke på knappene eller. Tips: Du kan starte programmet ved å velge START-knappen. 3 AVANSERT - videregående operasjoner 3.1 Forandring av parametre i STOPP modus Innstiling av koketid Hvis nåværende koketid ikke passer deg, er det mulig å øyeblikkelig redusere eller øke dem ved å trykke på knappene.. eller Advarsel: Symbolet må blinke. Symbolet for tid må alltid blinke når koketid innstilles etter du har trykket på knappen START/STOPP. På modeller med et LED-display, må symbolet for blinke ved siden av TIME displayet. NB!: Tid kan stilles innen intervallet 1 min til 23 timer og 59 min. 6-9

10 NB!: Når tiden økes utover 23:59, vil tiden gå over til 1 min. Det samme gjelder hvis tiden er satt til 23:59, og minskes til under 1 min. NB!: Når knappene holdes nedpresset, blir auto-repeat aktivert, noe som automatisk øker eller minsker verdiene Innstilling av temperatur i ovnsrommet Hvis temperaturen i ovnsrommet ikke passer deg, trykk på symbolet. Før den viser temperaturen på koketiden vil symbolet blinke. Det er nå mulig å øke eller minske temperaturen med knappene. På modeller med LED-display, trykk på symbolet, og symbolet vil blinke ved siden av TEMPERATUR display. NB!: Det er mulig å stille inn temperatur innenfor rammene: varmluft 30 C til 250 C. kombi modus 50 C til 250 C. damp modus 30 C til 110 C. NB!: Når verdien på temperaturen minskes utover maks. verdi, går temperaturen over til min. verdi. Liknende skjer når verdien økes. NB!: Når knappene øker/minsker verdiene. holdes nedpresset vil auto-repeat aktivert som automatisk Innstilling av fuktighet i ovnsrommet NB!: Dette gjelder kun for kombi-modus. Hvis nåværende fuktighet i ovnsrommet ikke passer deg, trykk på knappen. Symbolet foran barografen som viser fuktighet, vil begynne å blinke. 6-10

11 På modeller med LED-display, trykk på knappen til symbolet begynner å blinke. Med å trykke på knappen MAGIC vil det samme symbolet, begynne å blinke i sammen med TEMPERATUR displayet. Nå er det mulig å minske eller øke fuktigheten i ovnsrommet ved å trykke på knappene: NB!: Det er mulig å stille inn fuktighet fra 0 % til 100 %. NB!: Når verdien for fuktighet blir økt over 100 %, vil fuktigheten gå over til 0 %. Det samme skjer hvis verdien reduseres. NB!: Når knappene eller blir trykket, blir auto-repeat aktivert, som automatisk øker eller minsker verdiene Innstilling av kjernetemperatur - når den er oppnådd er kokeprosessen ferdig Hvis du ønsker å avslutte tilberedningen ved ønsket kjernetemperatur, trykk på knappen under. TID- symbolet skifter da til kjernetemperatur symbolet og begynner å blinke på samme tid. Nå er det mulig å redusere eller øke temperaturen ved å trykke på knappene eller På modeller med LED-display, trykk på knappen symbolet vil blinke samtidig med TID displayet., og NB!: Det er mulig å stille ønsket kjernetemperatur fra 30 C til 110 C. NB!: Når verdien på kjernetemperaturen overstiger 110 C, går temperaturen over til 30 C. Det samme skjer når den er redusert. NB!: Når du trykker på eller blir auto-repeat aktivert noe som automatisk øker/minsker verdiene. 6-11

12 3.2 Forandring av parameter under bruk Skifte av kokemodus Under bruk kan kokemodus bli forandret. Parametrene for tilberedelse kan bli satt som beskrevet under artikkel 1.3 Advarsel: Brukes kun i spesielle tilfeller. Når du forandrer kokemodus, vil den forhåndsinnstilte temperaturen i ovnsrommet også forandres. På modeller med et LED display, vil et skifte av modus skje når knappen blir holdt inne lenge Skifte av koketid 00 : 30 Under bruk helt til koketiden er slutt og vises på LCD-displayet. Etter et lengre trykk på symbolet,vil tid bli vist. Tiden kan da økes eller minskes ved å bruke knappene: På modeller med LED-display, blinker symbolet i START status og ved hjelp av knappene og, kan du raskt skifte tilberedningstiden. NB!: Ved å benytte denne metoden, blir matens tilberedningstid økt eller redusert Skifte av temperatur i ovnsrommet 00 : 30 Under drift, vil den faktiske temperaturen i ovnsrommet vises i LCD- eller LED- displayet. Etter å ha trykket på knappen under symbolet (eller for modeller med LED-display ) vil temperaturen bli vist på skjermen. Temperaturen kan så økes eller minskes ved å trykke på knappen: 6-12

13 NB!: Det er mulig å sette temperaturen i varmluft program fra 30 C til 250 C. - kombi program fra 50 C til 250 C. - damp program fra 30 C til 110 C. NB!: Temperaturen kan kun økes til en maksimum verdi iht. til kokemodus, og likeledes reduseres til en minimumsverdi. NB!: Når knappen eller blir trykket blir auto-repeat aktivert, noe som automatisk øker/minsker verdiene Forandre fuktigheten i ovnsrommet 00 : 30 Fuktigheten kan bli forandret under bruk ved å trykke på knappen for reduksjon og for økning, knappen og på samme tid trykke på knappen under: NB!: Dette gjelder kun for kombi modus. På modeller med LED-display kan ikke fuktigheten endres under bruk!! Åpning av dør under bruk Hvis du åpner døren på ovnsrommet under bruk vil en midlertidig forsinkelse av kokeprosessen inntreffe, og koketiden vil bli forlenget. Måten dette blir signalisert på er via LCD displayet med sakte vifterotasjon og at ordet DOOR vises. Kokeprosessen starter etter døren blir lukket. På modeller med LED-display, lyser ordet door open på TIME display under START når døren er åpen. Advarsel: Åpne kun døren ved spesielt viktige tilfeller, fordi du mister varme- og næringsverdi! 6-13

14 4. MESTER FOR KJØKKENSJEFER OG LEDERE Modeller med LCD-display Når du trykker på knappen MAGIC, kommer symbolene på symbolpanelet som gir deg adgang til utvidede funksjoner til kombidamperen. NB!: Symbolene på panelet vil returnere til basis etter 10 sekunder uten bruk. 4.1 Lav temperatur steking maten. Passer for økonomisk steking over lengre tid i varmluft ved lav temperatur (f.eks. roastbiff / svinekjøtt). Det utføres i to faser. Første fase, porene i kjøttet blir lukket ved 120 C. I den andre fasen blir kjøttet gjennomstekt ved lav temperatur (iht. temperaturinnstillinger) for opp til 12 timer. Den optimale temperaturen ligger rundt 65 C (for svinekjøtt) til 75 C (for oksekjøtt). Kjøttet er mørt uten tap av safter og kan bli servert over en lengre tidsperiode. Det passer for steking over natten -. som sparer energi lave rater og tid, og øker resultatet på Du kan velge lav-temperatur-steking ved først å velge varmluft kombi program,og trykke på knappen under symbolet. Koketiden er automatisk forhåndsinnstilt for 8 timer og temperaturen på ovnsrommet 65 C. NB!: Når kombi modus er valgt, blir fuktigheten forhåndsinnstilt på 50 %. NB!: Det er mulig å sette temperaturen i ovnsrommet i mellom 40 C til 80 C. NB!: Dette er kun mulig for Comfort modellene. 4.2 Delta T steking Den ideelle tilberedelse av ulike typer sensitiv kjøtt er en konstant temperaturforskjell i matens kjerne og ovnsrom for å sikre jevn steking. Det blir brukt når en skal steke store stykker kjøtt, for eksempel lammelår etc. Prosessen avsluttes når kjernetemperaturen er nådd. Du velger delta T steking ved å trykke på knappen under symbolet. Etter du har valgt denne funksjonen, blir symbolet vist i informasjonspanelet, hvor temperaturen i ovnsrommet er forhåndsinnstilt. Når damp modus er valgt, er forskjellen på 35 C; for andre moduser er den 50 C. Ved bruk av kjernetemperatur er temperaturen forhåndsinnstilt på 70 C. NB!: Forskjell i temperatur kan bli satt mellom 20 og 70 ºC. NB!: Dette er kun mulig for Comfort modeller. 6-14

15 4.3 Innstilling av sykluser for ventilator Du velger funksjonen ved å trykke på knappen under symbolet. Etter du har valgt denne funksjonen, vil symbolet vises i informasjonspanelet.ventilatoren roterer i 30 sekunder, etterfulgt av et intervall på 180 sekunder, hvor ventilatoren roterer kun når varmelementene er varme. Etter det følger et intervall på 20 sekunder hvor ventilatoren/viften alltid står stille. Funksjonen skrus av ved nytt trykk på samme knapp. Funksjonen blir brukt ved langtidssteking for å hindre uttørking av kjøttet pga varmluft eller for å holde maten ved serveringstemperatur. Hvis funksjonen ikke blir valgt, vil ventilatoren fungere i reversibel modus. Den vil gå 100 sekunder til venstre, etterfulgt av en pause på 10 sekunder, før den går i 100 sekunder til høyre. Denne syklusen blir så repetert. Reverseringen sikrer jevn steking. NB!: Dette valget er kun på Comfort modellene. 4.4 Halv effekt på ventilatorrotasjonen Du kan velge halv viftehastighet, ved å trykke på funksjonsknappen under symbolet.etter du har valgt funksjonen, kommer ventilator symbolet opp i informasjonspanelet. Denne funksjonen blir hovedsakelig brukt til baking av lyst brød eller butterdeig/kaker. Når man ikke ønsker en for kraftig luftstrøm. NB!: Dette valget er kun mulig på Comfort modellene. 4.5 Klaffventil Klaffventilen skal få ut overflødig fuktighet, for eks. ved tørking eller grilling. Ventilen kan bli kontrollert både manuelt eller fra programmet under kokeprosessen. Du kan åpne klaffventilen manuelt og du kan stenge den manuelt. Etter du har valgt funksjonen, blir symbolet vist i informasjonspanellet. Du kan også lagre åpning og luking av klaffventilen i program. 6-15

16 Modeller med LED-display NB!: For modeller med LED display (standard, pratic), er klaffventil opsjon. Hvis du ønsker denne funksjonen, må det kjøpes i tillegg. Hvis du har valgt varmluftmodus og har trykket på knappen lenge nok til at symbolet lyser opp, kan du åpne klaffventilen ved å velge MAGIC - knappen. Åpningen av klaffventilen blir indikert ved at blinker. Du kan lukke klaffventilen enten ved å trykke på eller på for hvilket som helst kokemodus. Eller du kan lyse opp symbolet ved å trykke på og deretter på. Du lukker klaffventilen ved å trykke på MAGIC knappen. Symbolet vil da stoppe å blinke. NB!: Klaffventilen kan kun bli kontrollert i varmluft modus. Klaffventilen vil alltid lukkes når du velger andre kokemoduser. NB!: Dette valget er kun mulig på Comfort modellene. 4.6 Rask nedkjøling av ovnsrommet Du kan velge nedkjøling ved å trykke på funksjonsknappen under symbolet. Etter du har valgt funksjonen kommer opp i panelet. Ventilatoren på kombidamperen roterer med maksimum antall omdreininger. Klaffventilen åpnes, og vann blir sprayet inn i ovnsrommet. Funksjonen avsluttes ved nytt trykk på samme knapp. NB!: Rask nedkjøling kan også bli startet med døren åpen. Funksjonen starter etter knappen blir holdt inne i 5 sekunder, og den stopper når dette avsluttes. Modeller med LED-display Du kan velge denne operasjonen ved suksessivt å trykke på knappen til lyssymbolet lyser opp. Du kan starte nedkjøling ved å trykke på MAGIC- knappen. Ventilatoren til kombidamperen roterer maks. omdreininger, åpner klaffventilen og vann sprayes inn i ovnsrommet. Funksjonen kan avsluttes ved å trykke på funksjonsknappen eller ved å åpne døren. NB!: Rask nedkjøling av ovnsrommet kan startes selv med døren åpen. Funksjonen starter etter du å ha trykket på MAGIC-knappen i 5 sekunder og stopper når du slipper knappen. 6-16

17 4.7 Opplysing av ovnsrommet 6. BRUKSANVISNING Lyset i ovsrommet står vanligvis på i 2 minutter. Hvis du ønsker at ovnsrommet skal være opplyst lengre, press knappen ved symbolet NB!: Lengre opplysing av ovnsrommet er kun mulig hos Comfort modellene. 4.8 Oppdatering av feilmeldinger Ved å trykke på knappen under symbolet, vil det komme frem en liste med alle feilmeldinger som har oppstått siden kombidamperne ble tilkoblet strøm. 4.9 Tømming av boiler Ved å trykke på symbolet under tømmes boileren. NB!: Det gjelder kun for kombidampere med boiler. NB!: Etter tømmingen er avsluttet, vil den fylles automatisk. Ønsker du å tømme boileren for en lengre periode før ferie etc. lukk ventilen til vanntilkoblingen før du tømmer. Advarsel: Hvis det er fare for frysing, så er det nødvendig å tømme boileren! 4.10 Oppfylling av boiler Ved å trykke på knappen under symbolet blir boileren fylt opp. 6-17

18 4.11 Start kombidamperen på et bestemt tidspunkt Velg ønsket modus eller program. Ved å trykke på knappen under symbolet, vil info i displayet bli vist. Øverst vises startid som kan stilles etter behov. Med hjelp fra funksjonsknappene under symbolet og piltastene og kan du stille inn tid fra 0:00 til 23:59. Ved å trykke START, er kombidamperen i ventestatus som varer frem til innstilt tid nås. Da blir kombidamperen aktivert og starter. Modeller med LED-display Velg ønsket modus eller program. Når du trykker på knappene i 10 sekunder, vil du høre en pipelyd og informasjonen på displayet vil begynne å blinke. Ved hjelp av knappene kan du nå stille inn tiden når kombidamperen skal starte automatisk. Aktiver funksjonen ved å trykke på START- knappen. Tiden vil begynne å blinke. Når innstilt tid nås, vil kombidamperen starte av seg selv. Denne funksjonen kan bli avbrutt ved å trykke på STOPP- knappen Oversikt og utskrift av HACCP-data NB!: Kan kun velges dersom du har en kombidamper modell COMFORT med HACCP Display av HACCP fremstilling HACCP Ved å trykke på knappen under symbolet HACCP får du en HACCP-oversikt. Første kolonne viser dato for når kokeprosessen startet. Den andre kolonnen viser tid og den tredje hvilket program som kjørte. Hver start generer en ny linje i oversikten. Data er sortert fra topp til bunn slik at de nyeste dataene er på toppen. Ved hjelp av funksjonsknapper lokalisert under symbolene (nedenfor) kan du gå igjennom list en. 6-18

19 NB!: Fremvisningen av HACCP-data kan tas vekk ved å trykke på knappen B eller ved å trykke på START/STOPP knappen Display av HACCP-data Når du setter markøren på den informasjonen du ønsker og trykker på MAGIC knappen, får du frem konkrete data om kokeprosessen som for eksempel: tid, temperatur i ovnsrommet, temp. kjernetemperatur, kokeprogram og merknader (NB!). NB!: I feltet NB! kommer data om når døren ble åpnet eller lukket og når stekingen ble avsluttet etc. Dataene er ordnet fra topp til bunn, slik at de nyeste er på topp. Ved hjelp av knappene under symbolet eller kan du gå igjennom listen. Ved å trykke på knappen lokalisert under symbolet eller ved å trykke på START/STOPP kan du gå tilbake til oversikten Utskrift av HACCP-data Når du har åpnet HACCP-data oversikten kan du skrive ut dataene på skriveren du har tilkoblet ved å trykke på funksjonsknappen under symbolet NB!: Linjer hvor kjernetemperaturen er lavere enn 75 C blir skrevet ut i svart, og linjene hvor kjernetemperaturen er lik eller høyere enn 75 C blir skrevet ut i rødt. NB!: På utskriften står firmanavnet. Dette kan endres ved å gå inn på serviceredigering. Navnet på ovnen kan du også endre ved å gå inn på serviceredigering. 6-19

20 4.13 Serviceprogram Modeller med LCD display Du kan åpne service menyen ved å trykke på knappen under symbolet: Service programmet har tre nivåer: - kokk - kjøkkensjef - service Service modus med tilgang for kokk Innstilling av PIN PIN kode må bli stilt inn Informasjon Når du setter markøren på posisjon Info og trykker på MAGIC- knappen, vil informasjon vises. Du kan lese informasjon om innstillinger på kombidamperen, modell informasjon, kombidamper nummer, kommunikasjonsadresse, kommunikasjonshastighet, motorhastighet og versjon av implementert software Liste med feilmeldinger Når du setter markøren i posisjon: Liste med feilmeldinger og trykker på MAGIC knappen vil en liste med alle feil (minst 99) bli vist. Den inneholder feilkoder samt når de inntraff. NB!: Når du trykker på knappen under symbolet får man en beskrivelse av feilmeldingen. 6-20

21 Service modus med tilgang til kjøkkensjef Innstilling av PIN Når du setter markøren på innstilling av PIN og trykker på MAGIC- knappen, vises det hvor du kan skrive inn PIN. Etter at du har skrevet inn PIN 1001, vil du få adgang til servicemenyen til kjøkkensjefen. Prosedyren for å legge inn PIN er å bruke knappene for å øke eller minske antall blinkene tall. De blinkene tallene kan kan bli endret ved å trykke på knappene under symbolene eller.korrekt PIN kode bekreftes ved å trykke på MAGICknappen. Ved å legge inn ukorrekt PIN, vil du kun få tilgang til rettigheter som kokk Innstilling av klokke Her kan du stille inn korrekt tid og dato. Endringer lagres ved å velge knappen under symbolet : Lås endringer i menyen Her kan du låse menyen som vil da være sikker mot kopiering av ikke-autoriserte personer. Hvis du ønsker å gjøre endringer eller lage et nytt program, må du åpne menyen for å få et slikt valg. NB!: Kombidamperen blir levert fra fabrikken med ulåst meny Service Redigering av firmanavn Her kan du skrive teksten som skal bli skrevet ut på HACCP- utdraget som f.eks firmanavn. Teksten er skrevet på same måte som beskrevet i artikkel , oppretting og utforming av programmet sitt navn Redigering av kombidamperen sitt navn Her kan du skrive en tekst som kan bli skrevet ut på HACCP- utdraget som kombidamperen sitt navn. Teksten vil bli skrevet på same måte som beskrevet i artikkel , oppretting og utforming av programmet sitt navn. 6-21

22 Innstilling av display parameter Utvelging av bokstaver Ved å trykke på knappene kan du velge bokstaver. Du kan se forandringene på LCD-displayet med en gang. Du kan bekrefte type skrift som er valgt ved å trykke på knappen under symbolet for bekreftelse Innstilling av kontrast Ved å trykke på knappene kan du velge LCD kontrast. Du ser forandringen på LCD-displayet med en gang. Du bekrefter kontrasten ved å trykke på knappen under symbolet for bekreftelse Bakgrunnslys Ved å trykke på MAGIC-knappen kan du slå av- og på bakgrunnsbelysning av LCDdisplayet Invertèring av LCD-display Ved å trykke på MAGIC- knappen kan du invertère LCD-displayet Annullering av oppskrifter Ved å bekrefte dette valget kan du slette oppskrifter brukerprogrammer Basis oppskrifter Ved å bekrefte dette valget, kan du registrere basisoppskrifter du ønsker å lage selv Språk Her kan du velge et av de tre språkene installert. Valget blir bekreftet ved å trykke på MAGIC- knappen Avkalking NB!: Kun tilgjengelig på kombidampere med boiler. NB!: Korrekt avslutning på avkalkingsprogrammet nullstiller driftstiden fra sist avkalking. 6-22

23 NB!: Når du utfører avkalking regelmessig og korrekt, kan du forlenge kombidamperen sitt liv. NB!: Garantien dekker ikke feil pga kalkavleiringer. NB!! Avkalkingsprogrammet varer ca. 1 time, og må ikke bli avbrutt av at kombidamperen bli slått av og på igjen. Du kan starte avkalkingsprogrammet ved å sette markøren på avkalking og så trykke på MAGIC- knappen Avkalking trinn 1 Tømmer boileren Avkalking trinn 2 Fyller opp boileren Avkalking trinn 3 Skyller boileren Avkalking trinn 4 Ved hjelp av et akustisk signal gir kombidamperen beskjed om at det blir brukt et rensemiddel for å få vekk kalkavleiringer i boileren. Rensemiddelet blir sprayet inn. Før prosedyren blir utført, er det nødvendig å koble av rack og bakre vegg. Avkalking kan bli utført samtidig med rengjøring av kombidamperen Avkalking trinn 5 Fyller opp boileren 6-23

24 Avkalking trinn 6 6. BRUKSANVISNING Varmer opp boileren til en temperatur på 75 C og holder temperaturen i 30 min. Den faktiske avkalkingen foregår under denne prosessen Avkalking trinn 7 Boileren blir skylt 4 ganger Avkalking trinn 13 Under denne fasen blir boileren fylt opp Avkalking trinn 14 Boileren blir varmet opp til 90 C som holdes i 4 minutter Avkalking trinn 15 Skyller boileren 4 ganger Avkalking trinn 21 Fylles boileren Avkalking trinn 22 Skyller boileren en gang, markerer det slutten på avkalkingsprogrammet Modeller med LED display For tilgang til diagnose modusen er det viktig å slå inn korrekt PIN-kode, som gir brukeren tilgang til å utføre prosedyrer for hans/hennes opplæring. PIN-kode brukerrettigheter for kokk brukerrettigheter for kjøkkensjef og ledelse. * * * * - brukerrettigheter for service personell. Kombidamperen sitt eget diagnosesystem er delt inn i individuelle seksjoner såkalte BLOKKER. Hver blokk består av en del informasjon om kombidamperen, og mulighet for testing og innstilling av parametere. 6-24

25 BLOKK 0: Avkalking av boiler BLOKK 1: Systeminformasjon - modell kombidamper - kombidamper sin adresse for PC-software versjon - fabrikasjonsnummer på elektronikken BLOKK 2: Driftstid til kombidampere med bolier fra sist avkalking av bolier. BLOKK 3: Feilrapport historie - totalt antall rapporter - koder på feilmeldinger - dato når feilen oppstod - tid når feilen oppstod BLOKK 10: Diagnose sjekk - test av knapper og LED lysdioder - test av relays og ytelseselementer - test av teminalbrytere - test av vann-nivå indikatorer BLOKK 15: Innstilling av tid + - innstilling av tid annullering av protokoller - innstilling av dato - annullering av brukerprogrammer - annullering av HACCP-data Blokken er så delt inn i individuelle TRINN. Hvert TRINN viser innlagte verdier, forandring av innstillinger, en sjekk eller release av kontrollelementene til kombidamperen - se tabellen for diagnose modus. På temperaturdisplayet er det vist forkortelsen på elementene som er sjekket. TID-display viser antall elementer sjekket eller om de trenger å bli sjekket/status Tilgang på diagnose modus: - Trykk samtidig på knappene og i 3 sekunder. På TEMPERATUR displayet er det vist PIN, og under TID vises den første nummeret av PIN-koden 0000, og det begynner å blinke. Skriv inn PIN koden: a) skriv inn nummerne med å bruke knappen og b) skift av en linje til høyre ved å trykke tast (velg blinkende nummer) legg inn alle tallene i PIN-koden på denne måten. c) Bekreft PIN-KODEN ved MAGIC-knappen. 6-25

26 Ved å endre og bekrefte brukerens PIN-kode, vises nummeret på blokken en kan flytte til. Velg blokk nummer: a) Velg blokk nummer med knappen: the k og b) Bekreft blokk nummer med å trykke MAGIC-knappen. Bevegelse innenfor blokken valg av TRINN ved å trykke på knappen Innenfor rammene av individuelle trinn vi kan utføre: - annullering og bekreftelse av verdier ved å trykke på MAGIC-knappen - frigi av kontrollelementene ved å trykke på MAGIC- knappen - innstilling av parameter eller å fylle på/ tømme boileren ved å trykke på knappene: eller Tilbake til antall blokker velg knapp Gå ut av diagnose modus velg knapp 6-26

27 Nr. 6. BRUKSANVISNING Struktur på bruker menyen PIN kode 0000 Vises på display: Trin n Tid Temp. Navn på artikkel Mulige endringer /annullering 0 avkalking 1 System informasjon om kombidampere n CA 1 con PPEc Udir SoHE nothing 2 bojl 3 BoJA 4 2Pro 5 Stan 6 duo 7 JEHL 8 HLAP 9 IFA Fun nei JA nei Ja nei JA nei JA nei JA nei JA nei JA nei JA Ved å trykke på Magicknappen, starter avkalking av boileren. NB! Det tar ca 1 time. Kun boiler modell kombidamper bakeovn røykekammer blåsekjøler/nedkjølingskap ingenting injeksjon boiler Uten automatisk overgang til direkte damp Med automatisk overgang til direkte damp Enkelt kammer Dobbelt kammer Practic Standard Enkel-omdreining motor Dobbeltomdreining motor uten måler med måler Ikke klaffventil Med klaffventil Kombidamper utfører sjekk av fase driftsstans Kombidamper utfører ikke sjekk av fase driftsstans No 10 gas nei JA elektrisk kombidamper gass kombidamper 11 Port XXX kommunikasjonsadresse 12 xxxx SoF software versjon 13 xxxx Idc Fabrikknummer på elektronikken 6-27

28 Nr. 2 Driftinformasjon Trin n 1 B.ca Vises på display: PIN kode 0000 XXXX..XXX X Navn på artikkel Antall timer siden sist avkalking Tusenvis av timer (trykk ) Antall timer (trykk ) Antall avkalkinger Mulighet for forandring /annullering 3 Informasjon om feil 1 Trykk antall ErXX Hour.min. Day.month ErXX Hour.min. Day.month XX Rekkefølge av feil Tidligere feil Feilkode (trykk ) Tidspunkt for feilen (trykk) Dato når feilen oppstod Feilkode (trykk) Tidspunkt for feilen (trykk) Dato når feilen oppstod 15 Innstilling av tid 1 Tid HH.MM Innstilling av tid: 2 Dato DD.MM Display av dato JA trykk 6-28

29 Nr. Struktur på bruker menyen PIN kode 1001 Vises på display: Trin n Tid Temp. Navn på artikkel Mulige endringer /annullering 0 Avkalking 1 System informasjon på kombidampere n CA 1 con PPEc Udir SoHE nothing 2 bojl 3 BoJA 4 2Pro 5 Stan 6 duo 7 JEHL 8 HLAP 9 IFA Fun nei JA nei JA nei JA no YES nei Ja no YES nei Ja nei Ja Ved å trykke på Magicknappen, starter avkalking av boiler. NB! Det tar ca. 1 time. Kun boiler modell kombidamper bakeovn røykekammer sjokkfryser ingenting injeksjon boiler Uten automatisk overgang til direkte damp Med automatisk overgang til direkte damp Enkelt kammer Dobbelt kammer Practic Standard Enkel-omdreining motor Dobbeltomdreining motor uten måler med måler Ikke klaffventil Med klaffventil Kombidamperen sjekker fase driftsstans Kombidamperen sjekker ikke fase driftsstans Ja 10 gas nei Ja Elektrisk kombidamper Gass kombidamper 11 Port XXX kommunikasjonsadresse 12 xxxx SoF software versjon 13 xxxx Idc Fabrikknummer på elektronikken 6-29

30 PIN kode 1001 Nr. Trin n Vises på display: Navn på artikkel: Mulighet for forandring /annullering/ Nr. på blokk 2 Driftinformasjon 1 B.ca XXXX..XXX X Antall timer siden sist boiler avkaling Tusenvis av timer (trykk ) Antall timer (trykk ) Antall avkalkinger 3 Informasjon om feil 10 diagnose modus kombidamper 1 Trykk antall 1 ErXX Hour.min. Day.month ErXX Hour.min. Day.month tla XX Rekkefølge feil Tidligere feil 2 rel X Feilkode (trykk ) Tidspunkt feil oppstod (trykk) Dato feil oppstod Feilkode (trykk ) Tid feil oppstod (trykk Dato feil oppstod Diagnose på knapp og LED. Trykk på en knapp etterfulgt av et akustisk signal Test av relay: valg av tilsvarende relay knapp Release når relay er valgt: magic knappen 3 SPi Test av brytere 4 bojl HL Test av vann nivå indikatorer 15 Innstilling av tid 1 Time HH.MM Innstilling av tid: 2 Date DD.MM Display av data Ja knapp 6-30

31 00 : C 6. BRUKSANVISNING Opprettelse av programmer Modeller med LCD-display Retigo kombidamper gjør det mulig å lagre 99 programmer i minne. Hvert program kan ha 5 trinn subprogrammer. Nummeret på programmet er vist foran desimalbrøken, nummeret på subprogrammet bak desimalstreken. Bruk av program er fordelsaktig fordi du ikke trenger å huske prosedyren som trengs for å tilberede en bestemt type mat. Retigo kombidamper blir din gode rådgiver og hjelper. Ved å bruke programmer kan du benytte deg av hovedfordeler med kombidamperen, og gi maten det den trenger. Du kan lage et program ved å trykke på knappen under symbolet: Menyen vises. Velg ønsket rett og trykk på knappene under symbolene eller, eller trykk på knappen under symbolet. Display av valgt rett vises, og følgende ikoner vil komme opp på ikonlpaletten: Programmering av aktuell prosedyre Fremvisning av program via tabell. Opprettelse og utforming av programmets navn. Returnere til tidligere display Opprettelse og utforming av navn til programmet Når du trykker på knappen under o vil det vises hvor du kan legge inn tekst. 6-31

32 Posisjonen til markøren kan bli forandret ved å trykke på knappene eller. Ved å trykke på knappene under symbolene kan du flytte markøren i ønsket retning. Når du ønsker å bytte fra små til store bokstaver eller omvendt, trykk på knappen under symbolet:. Når du ønsker å bruke diakritiske tegn, trykk på knappen under symbolet. NB!: Du kan kun benytte diakritiske tegn med bokstaver som tar slike tegn. Når du trenger mellomrom, space eller å slette symbol som er skrevet kan du få opp passende symboler ved å trykke på MAGIC-knappen. Deretter velges knapp og får du funksjonen du trenger. Ved å trykke på MAGIC- knappen en gang til får du opp den opprinnelige paletten. 6-32

33 Når du trykker på MAGIC- knappen, vil ikonpaletten vises og du kan lagre teksten du har skrevet eller å gå ut av utformingen av programmets navn. Advarsel: Husk å lagre endringene! Utforming og opprettelse av et program Når du ønsker å lage ditt eget program, trykk på knappen under symbolet Lage et nytt program På skjermen vises teknisk info, hvor nummeret på programmet vises på den på øverste delen før desimalstreken og bak nummeret på subprogrammet. På tidsinnstillingen vil det bli stå END. På samme tid vil ikke LED-modus lyse opp. Når du trykker på modusknappen vil samsvarende modus lyse opp, og parametrer for mattilberedelse som passer til denne modusen bli valgt, se kapittel Endring av program som allerede eksisterer Nå kan du forandre parametrene for mattilberedelse, se kapittel 3.1, 3.2. Ved å trykke på knappen under symbolet vil en akustisk lyd bli hørt, og skjermen med programmet sitt andre trinn vil vises. Ønsker du å programmere det andre trinnet, gjør som beskrevet i tidligere kapittel. 6-33

34 00 : C 6. BRUKSANVISNING Hvis du ikke ønsker å programmere dette trinnet, trykk på knappen under symbolet: NB!: Når du lagrer og koketid er 0 eller END, vil dette trinnet være blankt. Det neste trinnet vil også være blank Gå igjennom programmer med hurtig-tast Når du vil sjekke ønskede programmer raskt, trykk på knappen under symbolet. Programmet vil da vises, med individuelle trinn listet i en tabell Modeller med LED-display NB!: Kun på STANDARD modeller. Trykk på knappen til symbolet under programmet lyser opp. Press magic-knappen foran på displayet så vil begynne å blinke. Velg nå med knappene ønsket programnummer. Programmet vil vises i formatet X.1, hvor nummeret før desimalstreken er programmets nummer og nummeret etter er subprogrammet sitt. Retigo kombidampere kan innstille 0 til 99 programmer, og hvert program kan ha opp til 5 subprogrammer. Et unntak er programmet 0 kalt manuell-modus, som kan koble kombidamperen til internett og som ikke kan ha subprogrammer Opprettelse av nytt program Se beskrivelsen ovenfor, still inn ønsket programnummer. Velg nødvendig modus for tilberedelse av mat og still inn temperatur og fuktighet hvis de forhåndsinnstilte verdiene ikke passer. Trykk på knappen til symbolet begynner å lyse opp. Ved å trykke på magic-knappen overføres subprogrammer til kombidamperens minne. Subprogrammene økes samtidig med en. Du kan gjenta dette for hvert subprogram. Når du vil avslutte programmeringen av valgt program, trykk på knappen til symbolet lyser opp. Trykk på magic-knappen (ca. 5 sekunder) hvis du vil stille inn subprogrammer nr 1. På samme tid vil programsymbolet i front av displayet begynne å blinke, du kan ta starte programmet ved å trykke START knappen eller gå over til å programmere et annet program ved å trykke på knappene: eller. 6-34

35 Endring av eksisterende program Legg inn nummeret på programmet du ønsker å forandre på displayet Program. Symbolet vil da begynne å blinke. Ved å trykke Magic-knappen stiller du inn ønsket subprogram som du vil endre. Etter denne innstillingen kan du forandre parametre som kokemodus, koketid og kjernetemperatur. Ved å trykke på Magic-knappen kan du lagre programmet. Hvis du ikke ønsker å bruke alle subprogrammene må du legge inn verdien 0 på tid. Kombidamperen vil oppfatte det som avslutning av programmet. Etter denne innstillingen vil alle de neste subprogrammene bli annullert Feilmelding Selvdiagnoseringssystemet er i stand til selv å dektere flere typer feil, både i det elektriske systemet og ved kokeprosessen. En liste med feilmeldinger finner du lengre bak i bruksanvisningen. Feiltesting blir utført oftere enn hvert sekund (eks. sjekk av måler til temperatur). Når kombidamperen tilkobles nettet, blir feilene annulert slik at kombidamperen var før strømstopp. Indikatoren for feil blir slått av i servicemodus. Når en feil er blitt oppdaget, blir det vist en feilmelding samtidig som det høres et akustisk signal. Du kan avbryte feilmeldingen ved å trykke på knappen under symbolet Er feilen av typen som ikke blokkerer modus, vil den ikke bli vist før kombidamperen er koblet fra nettet. NB!: På modeller med et LED-display, er feilmelding ErXX. Feilmeldingen vises på Tid displayet og et akustisk signal blir hørt. Du kan koble av feilmeldingen ved å trykke på alle andre knapper enn og Systemet indikerer feilen når den blir oppdaget og kombidamperen kommer i Stopp-modus. Hvis kombidamperen er i start modus blir feilen vist øyeblikkelig. Men bare hvis den blokkerer kokemodus (da blir kokeprosessen avbrutt deretter stoppet). Hvis feilen ikke blokkerer modus vil den ikke bli rapportert før kokeprosessen er avsluttet eller avbrutt av driftspersonell. Koden på feilmeldingen blir registrert på TID-displayet i formatet Erxx. XX representerer nummeret på feilen. Registreringen av feilen blir etterfulgt av et akustisk signal. Registreringen av feilen er ferdig når du trykker på en knapp. Feilen vil bli vist igjen hvis det blir gjort forsøk på å starte modus som er blokkert. 6-35

36 Hvis resultatet av feilen er at kombidamperen automatisk må gå over til direkte generert damp, vil den forbli der inntil den blir nullstilt (med nullstilt menes avslutning av kombidamperen i STOPP-modus). Feilmeldingene er kategorisert som kritiske eller informative, avhengige av hvilken type feilmelding, type kombidamper og valgt modus det dreier seg om. Hvis en feil ikke er av type kritisk, er den kun informativ Feilmelding som blokkerer alle modus Err15, Er14, Er40, Er59 Er25, Er35 på enkeltkammer kombidampere Er25 eller Er35 hvis på samme tid Er23 eller Er33 på dobbeltkammer kombidamper Feil som blokkerer dampmodus 3.5 Er10,Er11, Er12, Er13, Er16, Er20, Er30, Er22, Er Feil som forårsaker overgang til direkte damp hvis tillatt Er10, Er11, Er16,Er17,Er18,Er12, Er20, Er30, Er22, Er Feilmeldinger som blokkerer modus, som avslutter kjernetemperatur Er24, Er Feilmeldinger som ikke blokkerer noen modus Er19, Er21, Er31, Er41, Er42, Er50, Er51, Er52, Er53, Er Liste med feilmeldinger ordnet iht. opphav System feil Er 40 - overskridelse av temperaturgrense Er 41 - ødelagt termometer på kontrollpanelet Er 42 - urealistisk verdi på tid Er 50 - kommunikasjonsfeil med EEPROM Er 51 - oppdaget feil i EEPROM Er 52 - tap av data i EEPROM Er 53 - oppdaget feil i EEPROM av kilde Er 57 - kommunikasjonsfeil i panel med måler Er 58 - kommunikasjonsfeil i panel med lyd Er 59 - kommunikasjonsfeil i kilde med måler Er 60 - en knapp blir trykket ved oppstart Er 63 - feil i minne til kombidamperen 6-36

37 Feilmeldinger som er forbundet med vann-nivå indikatorer Er 10 - overflate skanner signaliserer maks. nivå, og ikke oppnådd min. overflate nivå lengre enn 2 min. Er 12 - ved oppfylling av boiler, er vann-nivået ikke nådd maks. nivå innen 2 min. Er 13 - ved oppfylling av boiler, er ikke nivået på vann nådd mini. etter 2 min. Er 17 - ved tømming av boiler, synker ikke vann nivået innen 2 min under mini. Er 18 - ved tømming av boiler, synker ikke vann nivået innen 2 minutter under maksimum nivå Feilmeldinger på oppvarming av boiler Er 11 - forvarmingen av boileren var ikke ferdig innen 6 min. etter varmeelementene på boileren var slått av. Er 16 - forvarmingen av boileren var ikke nådd innen 7 min. etter varmeelementene på boileren var blitt skrudd på Feilmelding på måler for måling av temperatur Er 20 - kortslutning av måler for utlufting av damp Er 21 - kortslutning av måler for avløpsvann Er 22 - kortslutning for måler for boiler Er 23 - kortslutning for måler for kammer 2 Er 24 - kortslutning for kjernemåler Er 25 - kortslutning av måler for kammer 1 Er 30 - avbrytelse av måler for utlufting av damp Er 31 - avbrytelse av måler for avløpsvann Er 32 - avbrytelse av måler for boiler Er 33 - avbrytelse for måler for kammer 2 Er 34 - avbrytelse for kjernemåler Er 35 - avbrytelse av måler for kammer Andre feilmeldinger Er 14 - feil på fase på nettverket Er 15 - tap av åpen fase på strømbryter Er 19 - automatisk over til direkte generert damp (uten å gjøre bruk av boiler). Er 64 - avkalking av boiler Er 99 - tap av effekt i START-fasen Liste med feilmeldinger ordnet etter nummer Er 10 - overflate skanner signaliserer at maks. og min. overflate nivå ikke er nådd innen 2 minutter. Er 11 - oppvarmingen av boileren var ikke ferdig, 6 min etter varmeelementene var skrudd av. Er 12 - ved oppfylling av boiler, har ikke nivået på vannet nådd maks. nivå innen 2 min. Er 13 - ved oppfylling boileren, har ikke nivået på vann nådd mini. nivå innen 2 min. Er 14 - feil ved fase i strømnettet Er 15 - tap av åpen fase i strømbryter 6-37

38 Er 16 - oppvarmingen av boileren var ikke ferdig innen 7 min. etter varmeelementene var skrudd av. Er 17 - når boiler blir tømt, synker ikke nivået under mini.nivå Er 18 - når bolier blir tømt, synker ikke nivået på vann innen 2 min under maks. Er 19 - automatisk over til direkte generert damp (uten å gjøre bruk av boiler). Er 20 - kortslutning av måler for damputblåsing Er 21 - kortslutning for avløp måler Er 22 - kortslutning for boiler måler Er 23 - kortslutning for måler for kammer 2 Er 24 - kortslutning for kjernemåler Er 25 - kortslutning for måler for kammer 1 Er 30 - avbrytelse for måler for damputblåsing Er 31 - avbrytelse av måler for avfallsvann Er 32 - avbrytelse av måler til boiler Er 33 - avbrytelse av måler for kammer 2 Er 34 - avbrytelse av kjernemåler Er 35 - avbrytelse av måler for kammer 1 Er 40 - overskridelse av termometergrense Er 41 - defekt termometer på kontrollpanelet Er 42 - urealistisk verdi på sanntid Er 50 - kommunikajonsfeil på EEPROM Er 51 - oppdaget feil i EEPROM Er 52 - tap av data i EEPROM Er 53 - oppdaget feil i EEPROM kilde Er 57 - kommunikasjonsfeil på panelet med målerer Er 58 - kommunikasjonsfeil på panelet med kilde Er 59 - kommunikasjonsfeil hos kilde med målerene Er 60 - en knapp blir trykket akkurat ved oppstart Er 63 - feil i minne til kombidamper Er 64 - avkalking av boiler Er 99 - tap av effekt i Start fasen 6-38

39 VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER 1.1 Generelle instruksjoner 10. Vedlikeholdsmanual Kombidamperen trenger ikke spesielt vedlikehold. Men det er viktig å holde den ren og fjerne rester av fett og mat. Daglige skyllingen av ovnsrom og oppfølgingen av vedlikeholdsinstruksjoner forlenger levetid og garanter feilfri drift. Bruker av kombidamper må ikke endre funksjoner som er innstilt av fabrikant eller sertifisert servicepersonell. Pass på dampen som kommer ut når man lukker opp døren (spesielt dampmodus). Stå så langt borte fra åpningen som mulig. Sett døren på gløtt, etter dampen har forsvunnet kan døren åpnes helt. Spray ikke vann (fra hånddusjen) på glasset hvis temperaturen er høyere enn 90 C. Glasset kan da knuse! For hver oppstart av kombidamperen - sjekk om vann- og gasstilkoblingen er åpen. Etter at arbeidet er ferdig - steng tilgangen! Daglig rengjøring (vedlikehold) Nedkjøl eller forvarm ovnsrommet til en temperatur på ca ºC. Temperaturen må aldri bli høyere enn 70 C! Spray ovnsrommet inkl. rack, hyller etc. med spesial rengjøringsmiddel (PUREX K), og la det virke i 15 minutter. Skru på dampmodus, og la det virke i 10 minutter på 60 C. Etter programmet er avsluttet, skru av hovedbryteren og skyll manuelt ovnsrommet med hånddusjen. Spray også det bakerste området ved viften, bak den innerste veggen, i dampåpningen og på begge sider av den innerste veggen. Fjern rister fra dryppbakken og med den manuelle hånddusjen spray et par sekunder, deretter skyll ut vannet. Sett på plass ristene. Hvis dørpakningen er full av smuss/dekket av fett: Vask den! Hvis nødvendig fjern den (uten å bruke verktøy, start i hjørnene) og vask den med vann og vaskemiddel. Sett den tørre dørpakningen tilbake på plass (start igjen i hjørnene, uten å bruke verktøy). 10-1

40 10. Vedlikeholdsmanual Etter rengjøring: La døren stå åpen/på gløtt slik at ovnsrommet kan bli luftet ut. Slik forlenger du levetiden til dørpakningen. Under rengjøring av kombidamperen bruker vi kun rengjøringsmiddel som er anbefalt av fabrikanten (PUREX K). Bruk aldri skuremiddel! Bruk aldri mekanisk rens. Gjennom daglig rengjøring av ovnsrommet kan levetiden bli forlenget samtidig som man sikret topp kvalitet på tilberedelsen. Når man bruker rengjøringsmiddel, må ikke temperaturen komme over 70 C. Med en høyere temperatur vil rengjøringsmiddelet bli brent inn i overflaten å lage flekker som ser ut som rust. Fjerningen av slike flekker kan skade overflaten, og må kun bli utført av fabrikanten. Garantien dekker ikke slik skade. Når du jobber med rengjøringsmidler (for eksempel PUREX K) vær ekstra forsiktig og følg alltid nøye bruksanvisningen og veiledningene fra fabrikanten, slik unngår man skader! Månedlig rengjøring (vedlikehold) Rent utstyr samt å følge vedlikeholdsinstruksjonene gir feilfri drift. Månedlig rengjøring utføres i samsvar med kapittel 1.2 Daglig rengjøring (vedlikehold). I tillegg skal den bakerste delen av viften blir grundig vasket og avkalket. Vask den innerste veggen (foran viften) og forsett på same måte som under punkt 1.2 daglig rengjøring (vedlikehold). Spray mer av spesial rengjøringsmiddelet (PUREX K) på hele bakerste del, vifte, vannrør (rør i midten av viften hvor vannet blir tømt) og varmeelementene. Etter grundig rengjøring av ovnsrommet, varm opp temperaturen til ca C. Temperaturen må ikke være høyere enn 70 C! Spray hele ovnsrommet, viften, vannsprayen (røret i midten av ventilatoren som tømmes) og varmeelemene med avkalkingsmiddel (PURON K) og la det virke i 15 minutter. Skyll grundig hele ovnsrommet med manuell hånddusj. Hvis noe ikke er tilstrekkelig rent, gjenta prosessen. Etter rengjøring av ovnsrommet, sett den innerste veggen (foran viften) tilbake på plass. Etter rengjøring: La døren stå på gløtt så ovnsrommet kan bli luftet ut. Slik forlenger man levetiden til dørpakningen. 10-2

41 10. Vedlikeholdsmanual Når man jobber med rengjøringsmiddel (PUREX K) vær forsiktig og følg alltid instruksjoner og veiledning til fabrikanten, slik unngår man skader. Kvartalsvis rengjøring (vedlikehold) Rengjøringen blir utført i samsvar med kapittel 1.3 Månedlig rengjøring (vedlikehold). I tillegg må luftfilteret skiftes. Hvis det er nødvendig må også boileren avkalkes se kapittel 1.5 Halvårs rengjøring (vedlikehold). Kombidamperen er designet for miljø IPX5 (innsprøyting av vann). Derfor har kombidamperen en reservevifte for nedkjøling av ovnsrom. Nedkjølingen av luft går igjennom et filter, som er lokalisert i den nederste delen av kontrollpanelet. Luften slippes ut igjennom den bakerste delen av kombidamperen. For effektiv nedkjøling er det nødvendig at luftfilteret skiftes hver 3 måned. Skulle filteret være fult av smuss, skift det oftere. Løsne de to skruene M4 (pos. 4) som håndtaket er festet til. Vask håndtaket, med luftfilteret (pos. 3). Fjern luftfilteret fra håndtaket (pos. 8). Sett inn nytt filter. Sett inn håndtaket med luftfilteret i åpningen og skru fast de de to skruene M4. Regelmessig skifte av luftfilter og oppfølging av vedlikeholdsinstruksjoner gir en dokumentert lengre levetid og garanter feilfri drift. 10-3

42 10. Vedlikeholdsmanual Halvårsrengjøring (vedlikehold) Halvårsrengjøringen utføres i samsvar med kapittel 1.3 Kvartalsvis rengjøring (vedlikehold). I tillegg skal boileren avkalkes. Boileren er utstyrt med en automatisk funksjon som rengjør de vanligste avleiringer og forurensinger. Denne rengjøringen foregår automatisk uavhengig av om driftspersonell starter kombidamperen hver dag. Dette forlenger intervallet mellom avkalkingene betraktelig. Hver 6. måned må boileren gå igjennom en grundig rengjøring av forkalkningsavleiringer. Hvis vannet er hardt, avkalk boileren hver 3 måned. Utfør avkalking regelmessig hvert halve år. Da slipper man skade på varmeelementene og sikrer drift av boileren. Garantien dekker ikke skader forårsaket av forkalking. Vann volum i boileren og mengde avkalkingsmiddel Modell kombidamper Volum boiler Mengde avkalkingsmiddel DA 6B 4 l DIAPUR 1.5 dl DA 10B 5 l DIAPUR 2 dl DA 20B 10 l DIAPUR 4 dl DA 102B 10 l DIAPUR 4 dl Årlig vedlikehold Årlig vedlikehold utføres i samsvar med kapittel 1.4 halvårsrengjøring (vedlikehold). I tilegg blir kombidamperen og utstyret grundig sjekket. Bare korrekt installasjon og utføring av vedlikeholdinstruksjonene øker levetiden på utstyret samt garanterer feilfri drift. Etter et års drift, sjekk grundig kombidamper og utstyr! 10-4