EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer Desember 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer Desember 2012"

Transkript

1 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer Desember 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR OMSETNINGSTAKT BOLIGBAROMETER DATAGRUNNLAG OG METODE VEDLEGG: PRISENE I BYER OG FYLKER Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF), Finn.no, og Pöyry oppgis som kilde. 1

2 1 Hovedpunkter Gjennomsnittlige priser på boliger formidlet gjennom Finn.no i desember 2012 var: Uendret sammenlignet med november Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 1,7 prosent høyere enn forrige måned, det vil si at den underliggende prisutviklingen i desember var klart positiv. Differansen mellom faktisk og sesongkorrigert prisendring indikerer at desember er en måned som normalt har en svakere prisutvikling enn gjennomsnittsmåneden. 8,8 prosent høyere enn i desember Gjennomsnittsprisen hittil i 2012 er 7,7 prosent høyere enn snittprisen i Figur 1 Nominell prisendring i perioden november-desember og desember 2011-desember Alle boliger. Prosent Foreløpige tall: Statistikken produseres normalt 3-4 virkedager før månedsslutt. Alle tall som inneholder informasjon om den siste måneden er derfor foreløpige. Tallene for den nest siste måneden revideres månedlig, slik at vi også får med observasjonene for de siste virkedagene. Vanligvis gir ikke revisjonen store utslag på pristallene. Omfang: Statistikken omfatter boliger som er annonsert på Finn.no, det vil si nærmere halvparten av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år. Areal: Til og med des brukte vi Boligareal (BOA) NS 3940 som arealmål i statistikken. I løpet av 2008 ble flere og flere boliger solgt og registrert med primærromsareal. I 2009 ble BOA kun brukt i svært få tilfeller og f.o.m 2010, ikke i det hele tatt. Nå er det primærromsareal som brukes som arealmål i statistikken. 2

3 For de ulike boligtypene endret prisene seg slik: Prisene på eneboliger falt med hele 3,2 prosent fra november 2012 til desember Prisene i desember 2012 var 5,6 prosent høyere enn i desember Prisene på delte boliger steg med 0,6 prosent fra november 2012 til desember Prisene i desember 2012 var 6,4 prosent høyere enn i desember Prisene på leiligheter steg med 0,9 prosent fra november 2012 til desember Prisene i desember 2012 var hele 10,2 prosent høyere enn i desember Prisene på eierleiligheter steg med 0,2 prosent fra november 2012 til desember Prisene i desember 2012 var 10,4 prosent høyere enn i desember Prisene på andelsleiligheter steg med 1,5 prosent fra november 2012 til desember Prisene i desember 2012 var 10,0 prosent høyere enn i desember Figur 2 Nominell prisvekst siste måned og siste 12 måneder. Eneboliger, delte boliger og leiligheter. Prosent 3

4 2 Prisene, måned for måned og år for år Nedenfor viser vi, i figurer og tabeller, hvordan prisene svinger gjennom året, og hvordan de har utviklet seg historisk. Alle figurene og tabellene viser faktiske nominelle priser, figur 4 og tabell 1 og 2 viser i tillegg sesongkorrigerte tall, figur 6 og tabell 5 viser i tillegg realpriser. Figurene har ulike skalaer på de vannrette og loddrette aksene for å bedre få frem informasjonen i hver enkelt figur. Det må man være oppmerksom på dersom man skal se flere figurer i sammenheng. Figur 3 Gjennomsnittlig pris pr. m Nominelle priser. Månedstall. Alle boliger kroner Figur 4 Gjennomsnittlig pris pr. m Nominelle priser. Faktiske og sesongkorrigerte månedstall. Alle boliger kroner Note: Prisene for 2012 gjelder kun t.o.m. januar. 4

5 Tabell 1 og 2 på side 7 viser flere detaljer for priser og prisendringer siste år. Tolvmånedersveksten i figur 5 nedenfor angir prisvekst fra januar 2000 til januar 2001, fra februar 2000 til februar 2001, og så videre frem til intervallet fra desember 2011 til desember Tolvmånedersveksten sier noe om temperaturen i markedet nå i forhold til temperaturen for ett år siden. Figur 5 Tolvmåneders nominell prisvekst. Alle boliger. Månedstall Prosent Figur 6 Gjennomsnittlig pris pr. m Nominelle og reelle årstallspriser. Alle boliger kroner. Realpriser målt i 2011-kroner Note: Prisene for 2012 gjelder kun t.o.m. januar. 5

6 Tabell 3 og 5 på side 8 og 9 viser ytterligere detaljer. Figur 7 nedenfor viser prisutviklingen for eneboliger, delte boliger og leiligheter, samt eier- og andelsleiligheter som undergrupper av leiligheter. Selv om utviklingen fra måned til måned varierer mellom boligtypene beveger prisene seg klart i samme retning over tid. Figur 7 Gjennomsnittlig pris pr. m 2 for ulike boligtyper. Nominelle priser. Månedstall kroner 6

7 Tabell 1 Gjennomsnittlig pris pr. m 2 for ulike boligtyper. Nominelle priser. Månedstall des 2011 des kroner Enebolig Delt Leilighet EIER-Leilighet ANDELS-Leilighet Gjennomsnitt (E, D og L) Sesongkorrigert gjennomsnitt des. 11 jan. 12 feb. 12 mar. 12 apr. 12 mai. 12 jun. 12 jul. 12 aug. 12 sep. 12 okt. 12 nov. 12 des ,2 19,4 19,6 19,8 20,2 20,2 20,0 19,1 20,2 20,3 20,2 19,8 19,2 24,2 25,2 25,3 25,6 25,9 25,9 25,8 25,0 26,4 26,2 26,1 25,5 25,7 33,7 34,8 35,0 35,5 35,9 36,0 36,0 36,5 37,0 36,8 36,7 36,8 37,2 35,6 37,0 37,2 37,6 37,9 38,2 38,2 38,6 39,2 39,2 39,1 39,2 39,3 32,3 33,1 33,4 33,9 34,4 34,4 34,4 34,8 35,4 34,9 34,8 35,1 35,6 27,7 28,9 29,1 29,4 29,8 29,9 29,8 29,7 30,5 30,4 30,3 30,2 30,2 28,7 28,9 28,9 29,1 29,4 29,4 29,7 30,0 30,2 30,3 30,5 30,6 31,1 Tabell 2 Nominell prisendring fra forrige måned for ulike boligtyper. Desember desember Prosent des. 11 jan. 12 feb. 12 mar. 12 apr. 12 mai. 12 jun. 12 jul. 12 aug. 12 sep. 12 okt. 12 nov. 12 des. 12 Enebolig -3,5 6,8 0,8 0,9 2,4 0,0-1,0-4,9 5,8 0,6-0,5-1,7-3,2 Delt -1,6 4,5 0,4 0,9 1,1 0,1-0,4-3,1 5,5-0,5-0,5-2,2 0,6 Leilighet -0,8 3,1 0,7 1,4 1,2 0,2 0,1 1,2 1,5-0,6-0,3 0,4 0,9 EIER-Leilighet -1,7 4,0 0,4 1,2 0,9 0,6 0,0 1,2 1,4 0,1-0,3 0,1 0,2 ANDELS-Leilighet -0,1 2,4 0,9 1,5 1,5-0,1 0,1 1,2 1,6-1,3-0,3 0,7 1,5 Gjennomsnitt (E, D og L) -1,4 4,0 0,7 1,2 1,4 0,2-0,2-0,5 2,8-0,4-0,4-0,3 0,0 Sesongkorrigert gjennomsnitt 0,5 0,7 0,2 0,6 0,9 0,3 0,8 1,1 0,6 0,3 0,8 0,3 1,7 7

8 Tabell 3 Gjennomsnittlig pris pr. m 2 for ulike boligtyper. Nominelle priser kroner Enebolig 4,1 5,3 4,8 4,5 4,7 5,3 5,8 6,3 6,8 7,6 8,2 9,4 9,9 10,4 10,7 11,8 12,7 14,4 16,3 16,2 16,4 17,6 18,8 19,8 Delt 4,4 5,7 5,3 5,0 5,2 6,2 6,6 7,2 8,0 8,9 9,9 11,4 12,1 12,6 12,8 14,2 15,7 17,9 20,5 20,0 20,4 22,4 24,2 25,7 Leilighet 5,3 7,1 6,7 6,0 6,5 7,3 7,9 8,9 9,8 11,5 13,3 15,5 16,7 17,8 18,1 20,5 22,4 26,1 28,7 27,1 28,0 30,3 33,3 36,2 EIER 19,3 22,0 24,0 27,8 30,6 28,9 29,9 32,3 35,5 38,4 ANDEL 17,1 19,3 21,2 24,7 27,3 25,8 26,6 28,8 31,7 34,5 Snitt (EDL) 5,0 6,6 6,0 5,5 5,9 6,7 7,2 8,0 8,7 10,0 11,3 13,0 14,0 14,9 15,2 17,1 18,6 21,5 23,9 22,9 23,5 25,4 27,7 29,8 Note: Prisene for 2012 gjelder kun t.o.m. januar. Tabell 4 Nominell prisendring fra foregående år for ulike boligtyper Prosent Enebolig ,6 Delt bolig ,4 Leilighet ,6 EIER ,1 ANDEL ,9 Snitt (EDL) ,7 Note: Prisene for 2012 gjelder kun t.o.m. januar. 8

9 Tabell 5 Gjennomsnittlig pris pr. m 2 for ulike boligtyper. Korrigert for endring i konsumprisindeksen. Årstall kroner. (2011-priser) Enebolig 8,7 8,3 7,2 6,6 6,8 7,6 8,0 8,6 9,1 9,9 10,5 11,6 11,8 12,4 12,3 13,5 14,5 16,0 17,9 17,2 17,0 17,9 18,8 19,7 Delt 9,2 8,8 8,0 7,3 7,5 8,7 9,2 9,9 10,7 11,6 12,6 14,0 14,5 14,9 14,8 16,4 17,8 19,8 22,5 21,2 21,1 22,7 24,2 25,5 Leilighet 11,1 11,1 10,1 8,8 9,3 10,4 10,9 12,1 13,1 15,0 17,0 19,2 20,0 21,1 20,9 23,6 25,4 28,9 31,6 28,8 29,0 30,7 33,3 35,9 EIER 22,4 25,4 27,3 30,8 33,7 30,7 31,0 32,7 35,5 38,1 ANDEL 19,8 22,2 24,0 27,4 30,0 27,3 27,6 29,2 31,7 34,3 Snitt (EDL) 10,5 10,2 9,1 8,2 8,5 9,6 10,0 11,0 11,6 13,0 14,4 16,0 16,8 17,7 17,6 19,6 21,1 23,8 26,2 24,2 24,3 25,7 27,7 29,6 Note: Prisene for 2012 gjelder kun t.o.m. januar. Tabell 6 Total salgspris for ulike boligtyper. Nominelle priser. Årstall kroner Enebolig Delt bolig Leilighet EIER ANDEL Snitt (EDL) Note: Total salgspris er den prisen som betales for boligen. 9

10 3 Omsetningstakt Nedenfor viser vi formidlingstiden for boliger i statistikken, samt omfanget av usolgte boliger i Finn.no sin database. Formidlingstiden er definert som tiden fra siste gang en boligannonse legges ut for salg på Finn.no til boligen registreres som solgt. Gjennomsnittlig formidlingstid for boliger omsatt i desember 2012 var 35 dager. Det er ni dager mer enn i november 2012, og èn dag mer enn i desember Figur 8 Gjennomsnittlig formidlingstid for alle boliger på Finn.no. Antall dager. Januar 2002 til desember 2012 Formidlingstiden slik vi har definert den, viser ikke nødvendigvis den reelle salgstiden (tiden fra første gang en bolig ble annonsert for salg på Finn.no til den registreres som solgt). Det skjer at boligannonser tas inn og ut av meglernes systemer, noe som påvirker den observerte salgstiden (tiden fra siste gang annonsen legges ut på Finn.no til boligen registreres som solgt). Denne praksisen skyldes både at meglerne ønsker å få boligene opp som første annonserte bolig når potensielle kjøpere legger inn søk som fanger opp den aktuelle boligen, og for å generere e-poster til abonnenter av bestemte søk. Vi kjenner ikke omfanget av denne praksisen, eller hvordan den har variert over tid. Det er trolig reelt at salgstiden falt i periodene og , da aktiviteten i markedet var høy, samt at den begynte å stige sommeren I tillegg observerer vi sesongmessige økninger i salgstiden noe før og etter jul og om sommeren, da mange objekter blir liggende usolgt noen uker lenger enn når det ikke er høytid og ferietid. Figur 8 viser at formidlingstiden varierer fra måned til måned. Tabell 7 nedenfor viser at formidlingstiden også varierer mye fra region til region. 10

11 Tabell 7 Formidlingstid i byer og fylker. Antall dager og Sortert etter formidlingstid i desember des jan feb mar apr mai jun 2012 jul aug sep okt nov des Trondheim Bergen Stavanger Oslo Trøndelagsfylkene Akershus Hordaland u Bergen Buskerud Oppland Tromsø Rogaland u Stavanger Vestfold Østfold Nord-Norge Møre og Romsdal Hedmark Telemark Agderfylkene Gjennomsnitt

12 Figur 9 nedenfor viser hvor mange boliger som ligger i Finn.no sin database, og hvor lenge de har ligget der. Den øverste delen av figuren viser totalt antall boliger i basen. Den nederste delen av figuren viser hvor stor andel av totalen som har ligget henholdsvis kortere enn to uker, to til fire uker, en til tre måneder, tre til seks måneder, seks til tolv måneder og mer enn ett år. Figur 9 Usolgte boliger i Finn.no sin database. Antall og liggetider. Februar 2003-desember 2012 Antall boliger til salgs. Note: Antallet er angitt på to toppunkt, ett bunnpunkt og siste måned. Topp- og bunnpunktene er angitt med grønn sirkel, alle desembermånedene er markert med rødt. Liggetider for boliger til salgs. 12

13 4 Boligbarometer Med utgangspunkt i boligprisene, rente- og inntektsstatistikk har vi beregnet hvor stor andel av inntekten som går med til å dekke renteutgifter for tre eksempelhusholdninger. Disse er: 1) en enslig førstegangsetablerer med relativt lav inntekt som kjøper en gjennomsnittlig blokkleilighet og låner 80 prosent av kjøpesummen, 2) Et ungt par med relativt lav inntekt som kjøper et gjennomsnittlig rekkehus og låner 80 prosent av kjøpesummen, og 3) et etablert par med relativt høy inntekt som kjøper en gjennomsnittlig enebolig og låner 60 prosent av kjøpesummen. Vi beregner årlige renteutgifter etter skatt med utgangspunkt i rentesatser og boligpriser det året kjøpet gjennomføres, og sammenligner dette med inntekten etter skatt samme år. Renteutgiftene som andel av inntekt var i 2012 noe høyere enn i 2011 (se Figur 10 og Tabell 8 nedenfor). Renteutgiftsandelen i 2012 var 21 prosent for den enslige førstegangsetablereren 12 prosent for det unge paret 7 prosent for det etablerte paret. Renteutgiftene som andel av inntekten bestemmes av følgende nominelle størrelser: boligprisene, rentene og husholdningenes inntekter. Boligprisene var 7,7 prosent høyere i 2012 enn i 2011: Prisene på eneboliger var 5,6 prosent høyere enn i 2011, prisene på delte boliger var 6,4 prosent høyere og prisene på leiligheter var 8,6 prosent høyere. (Se Tabell 9 nedenfor). De nominelle rentene var i 2012 noe høyere enn i De nominelle rentene for lån innenfor 60 prosent av lånetakst var 0,1 prosentpoeng høyere enn i 2011, mens lån innenfor 80 prosent av lånetakst var 0,2 prosentpoeng høyere. (Se Tabell 10 nedenfor). Vi har forutsatt at inntektene har økt med 4,3 prosent fra 2011 til 2012 for alle. Det innebærer en brutto husholdningslønn på kr ,- for førstegangsetablereren, kr for det unge paret og kr for det etablerte paret. (Se Tabell 11 nedenfor). 13

14 Figur 10 Husholdningenes renteutgifter etter skatt som andel av lønnsinntekt etter skatt Kilde: NEF, EFF, FINN.no og Pöyry Note: Tallene i 2011 gjelder tom. fjerde kvartal. Tabell 8 Husholdningenes renteutgifter etter skatt som andel av lønnsinntekt etter skatt År Enslig Ungt par Etablert par % 12% 9% % 10% 7% % 10% 8% % 10% 7% % 8% 6% % 13% 9% % 15% 10% % 16% 11% % 18% 12% % 17% 11% % 12% 8% % 8% 5% % 8% 5% % 10% 6% % 14% 9% % 17% 12% % 10% 6% % 9% 6% % 11% 7% % 12% 7% Kilde: NEF, EFF, FINN.no og Pöyry Note: Tallene i 2011 gjelder tom. fjerde kvartal. 14

15 Tabell 9 Boligpriser endringer. Prosent Enebolig 2% 10% 8% 13% 13% -1% 1% 7% 7% 5,6% Delt bolig 1% 11% 10% 14% 15% -2% 2% 10% 8% 6,4% Leiligheter 2% 13% 9% 16% 10% -6% 3% 8% 10% 8,6% Gjennomsnitt 2% 12% 9% 15% 11% -4% 3% 8% 9% 7,7% Kilde: NEF, EFF, FINN.no, Pöyry. Note: Tallene i 2011 gjelder tom. fjerde kvartal. Tabell 10 Nominelle renter. Prosent Renter (60 %) 5,8% 3,4% 3,4% 3,9% 5,2% 7,0% 3,9% 3,6% 3,9% 4,0% Renter (80 %) 6,2% 3,7% 3,7% 4,3% 5,4% 7,3% 4,2% 3,8% 4,2% 4,4% Kilde: Note: Tallene i 2011 gjelder tom. fjerde kvartal. Tabell 11 Lønn og lønnsvekst. Prosent Nivå 2012 Lønnsvekst Enslig kroner 5,4% 5,7% 4,3% 3,7% 4,2% 4,3% Ungt par kroner 5,0% 6,7% 4,5% 4,1% 4,2% 4,3% Etablert par kroner 6,1% 5,2% 4,0% 3,8% 4,4% 4,3% Nivå 2012 Vekst i disponibel inntekt Enslig kroner 5,3% 5,6% 4,4% 3,7% 4,1% 4,3% Ungt par kroner 4,9% 6,5% 4,5% 4,0% 4,1% 4,3% Etablert par kroner 5,9% 5,2% 4,1% 3,8% 4,3% 4,3% Kilde: : og Pöyry 15

16 5 Datagrunnlag og metode Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk er et samarbeid mellom bransjen og Finn.no. Fra november 2011 er Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) eier av statistikken. Frem til og med oktober 2011 var statistikken eid felles av Eff og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF). Tallgrunnlag fra før 2002 eies av NEF. Statistikken utarbeides av Pöyry Management Consulting (Norway). Statistikken er beregnet på grunnlag av følgende opplysninger om de solgte boligene: boligtype, antall kvadratmeter boligareal (p-rom), kommune og datoene for innmelding av salg og inngåelse av kontrakt mellom kjøper og selger. Statistikken er ikke en totaltelling over solgte boliger. Frem til 2002 er statistikken basert på frivillig rapportering fra medlemmer av NEF, deretter er den basert på salg formidlet av meglere som er medlem av NEF og EFF og annonsert gjennom Finn.no. For 2002 til 2011 har vi registrert 2-4 ganger så mange salg som i Det skyldes først og fremst at vi har lagt om rutinene for datainnsamlingen. I desember 2012 var det i alt solgte boliger med i statistikken. Statistikken er produsert før månedsslutt, og boliger solgt de to til tre siste dagene i gjeldende måned mangler i statistikken. Statistikken revideres derfor etter månedslutt, og erfaringsmessig stiger da antall solgte boliger med prosent. Revisjonen betyr imidlertid vanligvis lite for de beregnede prisnivåene. Tabell 12 viser antall solgte boliger i statistikken i perioden 1996-desember

17 Tabell 12 Antall solgte boliger i statistikken desember 2012 År og måned Enebolig Delt bolig Leilighet SUM Eierleiligheleilighet Andels * Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des. 12* * Tallene for siste måned er ufullstendige da statistikken er produsert før månedsslutt. Erfaringsvis stiger antall solgte i måneden med prosent når alle salg blir registrert. Boliger med manglende opplysninger om kommunen boligen er solgt i, boligtype, areal og priser er ikke med i statistikken. I tillegg trekker vi ut: Boliger som er større enn 500 m 2 Eneboliger og delte boliger som er mindre enn 50 m 2 Leiligheter som er mindre enn 20 m 2 Boliger med priser under kroner pr. m 2 Boliger med priser over kroner pr. m 2. 17

18 5.1 Landsgjennomsnitt og nivåtall De ulike tallene i denne statistikken er regnet ut i flere trinn. Først har vi regnet ut prisnivåene for henholdsvis eneboliger, delte boliger og leiligheter i 52 geografiske regioner. Deretter har vi regnet ut et landsgjennomsnitt for hver boligtype, og til slutt et landsgjennomsnitt for alle boligtyper i Norge. Landsgjennomsnitt for hver boligtype er regnet ut ved å vekte prisene i hver region med andelen omsatte boliger i denne regionen de foregående tre årene. Landsgjennomsnitt for alle boligene er regnet ut ved å vekte prisene på hver boligtype med omsetningen av denne boligtypen de foregående tre årene. Se Tabell 13 nedenfor. Tabell 13 Grunnlag for beregning av vekter som brukes for å lage landsgjennomsnitt for alle boliger VEKTER Basert på Enebolig Delt Leilighet Totalt Fortsettelse Tabell 13 VEKTER Basert på Enebolig Delt Leilighet Totalt De totale salgsprisene for hver boligtype er regnet ut ved hjelp av det som til enhver tid er gjennomsnittlig størrelse på boligene som omsettes. Størrelsen på standardboligen endrer seg noe over tid, og er som vist i Tabell 14 nedenfor. 18

19 Tabell 14 Grunnlag for beregning av vekter som brukes for å lage landsgjennomsnitt for alle boliger AREAL Basert på Enebolig Delt Leilighet Totalt Fortsettelse Tabell 10 AREAL Basert på Enebolig Delt Leilighet Totalt Fram til 2001 er datagrunnlaget salgsinformasjon fra NEF. Fra og med 2002 er datagrunnlaget salgsinformasjon fra Finn.no. Dette innebærer et potensielt brudd i statistikken. For å unngå bruddet korrigerer vi for skiftet i vektene på følgende måte: Årsveksten fra 2002 til 2012 regner vi ut ved å bruke faste vekter. Deretter bruker vi vekstratene til å regne ut nivåtallene bakover. Dette betyr at nivåtallene for tidligere år ikke eksakt tilsvarer de nivåene vi har beregnet i første omgang, men differansen er ikke vesentlig. 5.2 Sesongkorrigering Normalt stiger prisene mest om våren, mens de synker eller flater ut på høsten. For å kunne skille mellom sesongfaktorer, sesongkorrigerer vi tallene. Differansen mellom endringen i faktiske priser og sesongkorrigerte priser tilskrives sesongvariasjoner. Sesongkorrigeringen er gjort ved hjelp av et X-12- ARIMA-program. 19

20 5.3 Definisjoner og begreper i boligbarometeret I boligbarometeret i kapittel 4 benyttes rente etter skatt samt boligpriser og rentekostnadene i forhold til disponibel inntekt før lån er tatt opp, for tre forskjellige husholdninger: A. Enslig førstegangsetablerende som kjøper leilighet i blokk. Husholdningen låner 80 prosent av kjøpesummen og har lån med sikkerhet innenfor 80 prosent av kjøpesummen. Personen har en bruttolønn i 2012 på kroner. Som tilsvarer gjennomsnittlig lønn i «Arbeidere i NHO-bedrifter Arbeidere i alt», jf. Tabell 2.1 i rapport fra TBU etter lønnsoppgjørene B. Førstegangsetablerende par som kjøper rekkehus. Husholdningen låner 80 prosent av kjøpesummen og har lån med sikkerhet innenfor 80 prosent av kjøpesummen. Den ene ektefellen har en bruttolønn i 2012 på kroner, mens den andre har en bruttolønn på kroner. Som tilsvarer gjennomsnittlig lønn i henholdsvis «Staten» og «Kommunene I alt», jf Tabell 2.1 i rapport fra TBU etter inntektsoppgjørene Til sammen har paret en bruttolønn på kroner. C. Etablert par som kjøper enebolig. Husholdningen låner 60 prosent av kjøpesummen og har lån med sikkerhet innenfor 60 prosent av kjøpesummen. Den ene ektefellen har en bruttolønn i 2012 på kroner, mens den andre har en lønn på kroner. Som tilsvarer gjennomsnittlig lønn i henholdsvis «Funksjonerer i NHO-bedrifter I alt» og «Varehandel», jf Tabell 2.1 i rapport fra TBU etter inntektsoppgjørene Til sammen har paret en bruttolønn på kroner. Følgende er felles for alle husholdningene: Ingen nettoformue og de betaler derfor ikke formuesskatt. 28 prosent fradrag for gjeldsrenter. Ingen fradrag utover minste- og oppgjørsfradrag på kroner (2012). Fra og med 2005 er fordelsbeskatningen for bruk av egen bolig opphevet. I boligbarometeret inngår følgende tallstørrelser: Gjennomsnittlig pris på enebolig, delt bolig og leilighet. Prisene er hentet fra Tabell 6. Renter på nye lån med sikkerhet innenfor 60 prosent og 80 prosent av lånetakst. Fra og med 2003 er renteopplysningene hentet fra rentebarometeret til VG/Dine Penger og er basert på rentene i Etnedal Sparebank, DNB Bank, Nordea, Skandiabanken, Storebrand bank, Grue Sparebank, KLP Banken AS, Indre Sogn Sparebank og Sparebank 1 Oslo. I perioden 2002 til 2005 ble opplysingene hentet fra rentebarometeret til Dine Penger, og perioden 1992 til 2002 fra rentebarometeret til Økonomisk rapport. Før 1992 ble rentene anslått på bakgrunn av gjennomsnittlige renter i forretnings- og sparebanker. Lønnsnivåene er vurdert ut fra rapportene fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene. Lønnsveksten fra 2011 til 2012 er hentet fra SSBs prognose i Økonomiske analyser nr. 6/

21 Vedlegg: Prisene i byer og fylker Både gjennomsnittlige boligpriser, formidlingstider og antall solgte boliger varierer betydelig mellom de ulike regionene i statistikken. Variasjonene skyldes først og fremst reelle forskjeller mellom regionene, men også tilfeldige avvik. Prisstatistikken i regionene er mer usikker enn for landet totalt, på grunn av lavt antall solgte boliger i enkelte regioner, samt variasjoner i omsatte boligers kvaliteter fra måned til måned som det ikke kan korrigeres for. Eksempelvis kan enkelte nybygg påvirke prisene relativt mye i områder med få solgte boliger. Tabellene V1 til V4 viser detaljerte tall for prisutviklingen i byer og fylker. Vi presenterer ikke priser for regioner der det ble omsatt fem eller færre boliger i løpet av én måned. Oslo, Bergen og Trondheim er delt opp i bydeler og områder. Bydelene i Oslo omfatter følgende steder: O1 Gamle Oslo: Gamle Oslo + sørvestre del av Helsfyr-Sinsen, Ekebergskråningen og øyene O2 Grünerløkka: Grünerløkka-Sofienberg minus Hausmannskvartalene + nordre del av Helsfyr- Sinsen O3 Sagene: Sagene-Torshov O4 St.Hanshaugen: St.Hanshaugen-Ullevål minus Ullevål hageby mm + Hausmannskvartalene og en del av Sentrum O5 Frogner: Bygdøy-Frogner og Uranienborg-Majorstuen minus øyene + Aker brygge og Filipstad O6 Ullern: Ullern O7 Vestre Aker: Vindern og Røa minus Gaustadområdet O8 Nordre Aker: Grefsen-Kjelsås og Sogn + Ullevål Hageby mm og Gaustad området O9 Bjerke: Bjerke O10 Grorud: Grorud og Romsås O11 Stovner: Stovner og Høybråten O12 Alna: Hellerud og Furuset minus Nordre Trasop og Høybråten + sørøstre del av Helsfyr- Sinsen O13 Østensjø: Bøler, Manglerud og Østensjø + Nordre Trasop O14 Nordstrand: Ekeberg-Bekkelaget, Nordstrand og Lambertseter, minus Ekebergskråningen O15 Søndre Nordstrand: Søndre Nordstrand Områdene i Bergen dekker følgende steder: B1 Arna og Åsane: Kvamme, Arnavågen, Festtangen, Arnatveit, Haukeland, Eidsvåg, Haukås, Jordal, Haukedal, Tertnes, Rolland B2 Bergenhus og Årstad: Fjellsiden, Nordnes, Nøstet, Møhlenpris, Nygard, Sentrum, Løvstakken, Fantoft, Fjøsanger, Landås, Solemsviken B3 Fana og Ytrebygda: Minde, Flesland, Nordås, Kokstad, Sandsli, Titlestad, Sele, Fjellbirkeland, Riple, Haugland B4 Fyllingsdalen og Laksvåg: Varden, Bønes, Fjøsanger, Knappen, Straume, Kongshavn, Håkonsvern, Lyngbø, Ørnafjell, Loddefjord Områdene i Trondheim dekker følgende steder: T1 Sentrum og Byåsen: Tømmerdal, Byåsen, Lade, Leangen, Ringve, Singsaker, Øya T2 Strindheim og Nardo: Nardo, Dragvoll, Lerkendal, Myrvang, Tyholt, Moholt, Kleiva, Dragvoll T3 Saupstad og Heimdal: Haukåsen, Munkvoll, Saupstad, Heggstad, Kattem, Heimstad 21

22 - EFF - FINN.no - Pöyry Management Consulting (Norway) AS Tabell V1 Pris pr. kvadratmeter for alle boliger. Nominelle priser. Års- og månedstall kroner Regioner Årstall Årlig %vis endring Månedstall %endring Antall des. 11 nov. 12 des. 12 t-1 des. 11 nov. 12 des. 12 Moss 21,5 22,7 23,8 6 % 5 % 22,2 24,1 24,2 0,4 % Sarpsborg 17,0 18,0 19,1 6 % 6 % 17,5 19,1 19,2 0,4 % Fredrikstad 19,3 20,5 21,7 6 % 6 % 20,1 21,6 21,6 0,0 % Resten av Østfold 16,4 17,6 18,7 7 % 6 % 17,3 18,6 18,5-0,4 % SNITT Østfold 18,1 19,3 20,4 6 % 6 % 18,9 20,4 20,3 0,0 % Asker 31,4 34,0 36,0 8 % 6 % 33,9 36,6 36,5-0,2 % Bærum 34,7 38,4 40,5 11 % 6 % 38,4 41,1 41,0-0,1 % Follo 27,5 29,6 31,5 8 % 6 % 29,5 31,7 31,6-0,2 % Øvre Romerike 21,1 22,9 24,6 8 % 8 % 22,7 24,7 24,6-0,5 % Nedre Romerike 25,3 27,2 29,3 7 % 8 % 27,4 29,6 29,6 0,1 % SNITT Akershus 27,3 29,7 31,7 9 % 7 % 29,7 32,0 32,0-0,1 % SNITT Oslo 36,2 39,7 43,1 10 % 8 % 40,4 43,9 44,0 0,2 % Hamar 20,7 22,1 22,7 7 % 3 % 21,4 22,6 22,6 0,1 % Hedmark utenom Hamar 15,4 16,5 17,1 7 % 4 % 15,6 17,0 17,0 0,1 % SNITT Hedmark 17,1 18,2 18,8 7 % 3 % 17,4 18,8 18,8 0,1 % Lillehammer 21,9 24,1 26,4 10 % 9 % 24,3 26,6 26,6-0,1 % Oppland utenom Lillehm. 16,5 18,0 19,1 9 % 6 % 17,8 18,6 18,6-0,1 % SNITT Oppland 18,3 20,0 21,5 9 % 7 % 19,9 21,2 21,2 0,0 % Drammen 21,2 23,7 26,5 12 % 12 % 24,1 26,7 26,7-0,2 % Buskerud utenom Dram. 19,4 20,8 22,6 7 % 9 % 20,7 22,7 22,7 0,0 % SNITT Buskerud 20,0 21,8 24,1 9 % 10 % 22,0 24,2 24,2-0,1 % Tønsberg 22,6 24,0 25,4 6 % 6 % 23,4 25,6 25,5-0,1 % Sandefjord 20,3 21,5 22,7 6 % 6 % 21,0 22,9 23,0 0,6 % Larvik 19,1 19,9 21,2 4 % 7 % 19,4 21,4 21,4-0,1 % Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav 19,1 20,2 21,4 6 % 6 % 19,5 21,6 21,6 0,1 % SNITT Vestfold 20,2 21,3 22,6 6 % 6 % 20,7 22,8 22,8 0,2 % Telemark 16,2 17,4 18,3 8 % 5 % 17,0 17,9 17,9-0,1 % Kristiansand 26,4 27,9 28,6 6 % 2 % 27,3 28,1 28,1-0,1 % Agder utenom Krist.sand 20,0 21,5 22,3 8 % 3 % 20,8 22,0 21,9-0,5 % SNITT Agderfylkene 23,3 24,9 25,6 7 % 3 % 24,3 25,2 25,2-0,2 % Stavanger 33,3 37,2 40,2 12 % 8 % 37,7 41,0 41,0 0,1 % Sandnes 28,6 32,2 35,2 13 % 9 % 32,6 36,0 36,0 0,0 % Rogaland utenom S&S 22,7 25,0 26,6 10 % 7 % 24,7 26,9 26,8-0,3 % SNITT Rogaland 28,0 31,2 33,6 11 % 8 % 31,4 34,2 34,2 0,0 % B1 Arna og Åsane 23,6 25,7 27,5 9 % 7 % 25,5 27,6 27,7 0,2 % B2 Bergenhus og Årstad 31,7 34,7 37,4 9 % 8 % 35,0 37,9 37,9 0,0 % B3 Fana og Ytrebygda 26,9 29,5 31,7 9 % 8 % 29,4 32,1 32,0-0,3 % B4 Fyllingsdalen og Laksevåg 24,4 27,0 28,8 11 % 7 % 27,0 29,0 29,2 0,4 % SNITT Bergen 27,6 30,2 32,4 10 % 7 % 30,3 32,7 32,7 0,0 % Hordaland utenom Bergen 21,6 22,6 23,8 5 % 5 % 22,2 23,5 23,3-0,9 % SNITT Hordaland 25,9 28,2 30,1 9 % 7 % 28,1 30,3 30,2-0,1 % Møre- og Romsdal 19,7 21,1 22,4 7 % 6 % 20,8 22,4 22,3-0,6 % T1 Sentrum og Byåsen 28,5 31,4 34,3 10 % 9 % 31,8 35,0 35,0 0,0 % T2 Strindheim og Nardo 27,0 29,9 32,5 11 % 9 % 30,2 33,2 33,3 0,3 % T3 Saupstad og Heimdal 21,9 24,7 27,0 12 % 9 % 24,9 27,4 27,5 0,3 % SNITT Trondheim 26,7 29,6 32,3 11 % 9 % 29,9 33,0 33,0 0,1 % Resten av Trøndelag 18,3 19,9 21,2 8 % 7 % 19,5 21,2 21,2-0,2 % SNITT Trøndelagsfylkene 23,4 25,8 28,1 10 % 9 % 25,9 28,6 28,6 0,1 % Tromsø 26,1 27,5 29,4 5 % 7 % 27,0 30,1 30,2 0,2 % Resten av Nord-Norge 18,9 20,5 22,2 8 % 8 % 20,3 22,2 22,2 0,0 % SNITT Nord-Norge 20,7 22,2 24,0 7 % 8 % 22,0 24,2 24,2 0,1 % SUM 25,4 27,7 29,8 9,0 % 7,7 % 27,7 30,2 30,2 0,0 % Kilde: NEF, EFF, FINN.no og Pöyry Prisene for 2011 gjelder kun t.o.m. november Note: " " betyr at det kun er obsertvert 5 eller færre salg - og da publiseres ingen priser 22

23 - EFF - FINN.no - Pöyry Management Consulting (Norway) AS Tabell V2 Pris pr. kvadratmeter for eneboliger. Nominelle priser. Års- og månedstall kroner. Regioner Årstall Årlig %vis endring Månedstall %endring Antall des. 11 nov. 12 des. 12 t-1 des. 11 nov. 12 des. 12 Moss 19,3 19,8 20,6 3 % 4 % 19,1 20,9 20,4-2,3 % Sarpsborg 14,2 15,1 15,7 6 % 4 % 14,3 15,8 15,2-4,0 % Fredrikstad 15,2 16,1 16,9 6 % 5 % 15,4 16,8 16,1-3,7 % Resten av Østfold 14,0 14,6 15,4 4 % 5 % 14,0 15,1 14,4-4,8 % SNITT Østfold 14,8 15,6 16,3 5 % 5 % 14,9 16,2 15,5-4,0 % Asker 29,4 31,5 32,7 7 % 4 % 30,9 32, Bærum 33,4 36,3 37,7 9 % 4 % 35,9 38,3 37,7-1,6 % Follo 23,8 24,7 26,0 4 % 5 % 24,2 26,2 25,6-2,5 % Øvre Romerike 16,1 16,9 18,0 5 % 7 % 16,3 18,0 17,4-3,4 % Nedre Romerike 21,0 21,8 23,0 4 % 5 % 21,4 23,0 22,4-2,6 % SNITT Akershus 22,8 24,0 25,2 5 % 5 % 23,5 25,4 24,8-2,4 % SNITT Oslo 35,2 38,7 40,9 10 % 6 % 38,9 41,4 40,9-1,3 % Hamar 16,8 17,6 17,7 5 % 1 % 16,6 17,4 16,8-3,3 % Hedmark utenom Hamar 10,8 11,4 11,6 5 % 2 % 10,2 11,4 10,7-5,7 % SNITT Hedmark 11,8 12,4 12,6 5 % 2 % 11,2 12,4 11,7-5,2 % Lillehammer 16,9 18,9 20,6 12 % 9 % 18,6 20,6 20,0-3,2 % Oppland utenom Lillehm. 11,6 11,9 12,4 3 % 4 % 11,1 12,1 11,5-4,9 % SNITT Oppland 12,5 13,0 13,7 4 % 5 % 12,3 13,4 12,8-4,5 % Drammen 18,3 20,1 22,0 10 % 10 %... 22, Buskerud utenom Dram. 15,3 16,3 17,5 6 % 7 % 15,7 17,4 16,8-3,8 % SNITT Buskerud 15,9 17,0 18,4 7 % 8 % 16,5 18,3 17,7-3,6 % Tønsberg 19,6 20,9 21,9 7 % 4 % 20,2 22,0 21,3-3,0 % Sandefjord 18,3 18,8 19,5 3 % 4 % 17,7 19,6 19,1-2,9 % Larvik 16,3 16,9 17,6 4 % 4 % 16,3 17,3 16,7-3,6 % Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav 16,4 17,0 17,9 4 % 5 % 16,1 18,1 17,5-3,6 % SNITT Vestfold 17,3 18,0 18,8 4 % 5 % 17,1 18,9 18,3-3,3 % Telemark 13,2 14,1 14,7 7 % 4 % 13,4 14,4 13,8-4,8 % Kristiansand 21,9 22,8 23,2 4 % 1 % 21,8 22,8 22,2-2,8 % Agder utenom Krist.sand 15,0 15,8 16,6 5 % 5 % 15,1 16,3 15,6-4,3 % SNITT Agderfylkene 16,7 17,6 18,2 5 % 4 % 16,8 17,9 17,2-3,8 % Stavanger 28,3 31,3 33,5 10 % 7 % 31,2 34,2 33,6-1,6 % Sandnes 23,0 25,8 27,7 12 % 8 % 25,8 28,1 27,5-2,0 % Rogaland utenom S&S 17,1 18,6 20,0 9 % 7 % 18,2 19,9 19,4-2,8 % SNITT Rogaland 20,6 22,7 24,3 10 % 7 % 22,4 24,5 24,0-2,3 % SNITT Bergen 23,8 25,8 27,7 8 % 7 % 25,6 27,9 27,3-2,1 % Hordaland utenom Bergen 15,7 16,8 17,5 7 % 4 % 16,2 17,2 16,5-4,0 % SNITT Hordaland 19,5 21,0 22,3 8 % 6 % 20,6 22,2 21,6-2,9 % Møre- og Romsdal 14,1 14,7 15,6 4 % 6 % 14,1 15,4 14,7-4,4 % SNITT Trondheim 22,2 24,4 26,2 10 % 7 % 24,3 26,5 25,9-2,4 % Resten av Trøndelag 11,9 12,7 13,8 7 % 9 % 12,0 13,9 13,2-4,9 % SNITT Trøndelagsfylkene 14,9 16,1 17,4 8 % 8 % 15,6 17,6 16,9-3,8 % Tromsø 21,8 22,7 23,9 4 % 6 % 21,8 24,4 23,8-2,2 % Resten av Nord-Norge 13,5 14,1 14,8 4 % 5 % 13,3 14,6 14,0-3,9 % SNITT Nord-Norge 14,9 15,5 16,3 4 % 5 % 14,6 16,2 15,6-3,5 % SUM 17,6 18,8 19,8 7 % 6 % 18,2 19,8 19,2-3,2 % Kilde: NEF, EFF, FINN.no og Pöyry Prisene for 2011 gjelder kun t.o.m. november Tabell V3 Pris pr. kvadratmeter for delte boliger. Nominelle priser. Års- og månedstall kroner. Regioner Årstall Årlig %vis endring Månedstall %endring Antall des. 11 nov. 12 des. 12 t-1 des. 11 nov. 12 des. 12 SNITT Østfold 15,6 16,4 17,2 5 % 5 % 16,0 16,9 17,1 0,9 % SNITT Akershus 25,4 27,4 29,2 8 % 6 % 27,5 29,2 29,4 0,6 % SNITT Oslo 34,2 37,0 39,7 8 % 7 % 37,5 39,9 40,0 0,3 % SNITT Hedmark 15,1 15,8 16,1 4 % 2 % 15,0 15, SNITT Oppland 15,9 17,2 18,4 8 % 7 % 17,1 17,7 17,9 0,7 % SNITT Buskerud 17,2 18,7 20,3 9 % 8 % 18,8 19,9 20,0 0,8 % SNITT Vestfold 16,8 17,4 18,5 3 % 7 % 17,0 18,3 18,4 0,6 % Telemark 14,0 15,0 15,8 7 % 5 % 14,6 15,1 15,1 0,6 % SNITT Agderfylkene 18,6 19,6 20,0 6 % 2 % 19,2 19,2 19,4 0,8 % SNITT Rogaland 24,9 27,6 29,6 11 % 7 % 28,0 29,5 29,7 0,6 % SNITT Bergen 23,1 25,5 27,3 10 % 7 % 25,7 27,0 27,1 0,2 % SNITT Hordaland 21,9 24,0 25,4 9 % 6 % 23,9 25,1 25,2 0,3 % Møre- og Romsdal 18,5 19,4 20,5 5 % 6 % 18,7 20,4 20,5 0,7 % SNITT Trondheim 23,3 25,4 27,1 9 % 7 % 25,5 27,0 27,2 0,6 % SNITT Trøndelagsfylkene 20,4 22,4 23,9 10 % 6 % 22,5 23,6 23,8 0,8 % SNITT Nord-Norge 18,3 19,2 20,6 5 % 7 % 18,9 20,8 20,9 0,3 % SUM 22,4 24,2 25,7 8 % 6 % 24,2 25,5 25,7 0,6 % Kilde: NEF, EFF, FINN.no og Pöyry Prisene for 2011 gjelder kun t.o.m. november Note: " " betyr at det kun er registrert 5 salg eller færre og at datagrunnlaget derfor er for dårlig til å presentere den beregnede prisen. 23

24 - EFF - FINN.no - Pöyry Management Consulting (Norway) AS Tabell V4a Pris pr. kvadratmeter for leiligheter. Nominelle priser. Års- og månedstall kroner. Regioner Årstall Årlig %vis endring Månedstall %endring Antall des. 11 nov. 12 des. 12 t-1 des. 11 nov. 12 des. 12 Moss 23,4 25,0 26,3 7 % 5 % 24,6 26,6 27,0 1,4 % Sarpsborg 18,9 20,0 21,4 6 % 7 % 19,8 21,5 21,9 2,0 % Fredrikstad 22,4 23,8 25,2 6 % 6 % 23,5 25,2 25,5 1,2 % Resten av Østfold 18,1 19,8 21,2 10 % 7 % 19,6 21,2 21,4 1,0 % SNITT Østfold 20,4 21,9 23,3 7 % 6 % 21,7 23,4 23,7 1,3 % Asker 33,2 36,2 38,6 9 % 7 % 36,3 39,5 39,7 0,4 % Bærum 35,9 40,0 42,8 12 % 7 % 40,4 43,3 43,5 0,5 % Follo 30,1 33,1 35,4 10 % 7 % 33,2 35,7 35,9 0,5 % Øvre Romerike 24,4 26,9 29,0 10 % 8 % 26,9 29,2 29,3 0,3 % Nedre Romerike 28,3 30,8 33,5 9 % 9 % 31,3 34,0 34,4 1,0 % SNITT Akershus 30,2 33,3 35,9 10 % 8 % 33,6 36,3 36,5 0,6 % O5 Frogner 48,4 53,3 58,1 10 % 9 % 54,6 59,6 59,8 0,4 % O4 St.Hanshaugen 43,5 47,9 52,6 10 % 10 % 49,2 53,9 54,3 0,6 % O3 Sagene 38,7 42,9 47,6 11 % 11 % 44,4 49,0 49,5 1,1 % O2 Grünerløkka 37,4 40,9 45,1 10 % 10 % 42,0 46,4 46,8 0,9 % O1 Gamle Oslo 35,7 39,3 43,0 10 % 10 % 40,2 44,3 44,7 0,9 % O14 Nordstrand 33,4 36,9 40,2 11 % 9 % 37,8 40,9 41,3 0,9 % O15 Søndre Nordstrand 25,5 27,6 30,3 8 % 10 % 27,8 31,1 31,5 1,1 % O13 Østensjø 30,8 33,9 37,0 10 % 9 % 34,4 37,9 38,4 1,2 % O12 Alna 27,3 29,9 33,2 10 % 11 % 30,7 34,0 34,5 1,5 % O11 Stovner 25,3 27,9 30,7 10 % 10 % 28,2 31,6 32,0 1,3 % O10 Grorud 25,9 28,5 31,7 10 % 12 % 29,0 32,5 32,9 1,5 % O9 Bjerke 31,3 34,2 37,7 9 % 10 % 34,7 38,8 39,2 1,1 % O8 Nordre Aker 41,5 46,6 51,5 12 % 11 % 48,2 52,9 53,3 0,7 % O7 Vestre Aker 41,8 46,2 50,3 10 % 9 % 47,0 51,2 51,4 0,5 % O6 Ullern 45,0 49,5 54,2 10 % 9 % 50,7 55,1 55,3 0,4 % SNITT Oslo 37,1 40,9 45,0 10 % 10 % 41,9 46,1 46,5 0,8 % Hamar 23,4 25,2 26,1 8 % 3 % 24,6 26,2 26,6 1,2 % Hedmark utenom Hamar 18,2 19,6 20,6 8 % 5 % 19,0 20,6 20,9 1,6 % SNITT Hedmark 20,3 22,0 22,8 8 % 4 % 21,3 23,0 23,3 1,4 % Lillehammer 25,2 27,8 30,5 10 % 9 % 28,1 30,9 31,2 1,0 % Oppland utenom Lillehm. 19,6 21,9 23,4 12 % 7 % 21,9 22,9 23,1 1,1 % SNITT Oppland 22,0 24,4 26,4 11 % 8 % 24,6 26,3 26,5 1,1 % Drammen 23,4 26,4 30,0 13 % 13 % 27,3 30,2 30,5 0,9 % Buskerud utenom Dram. 22,0 23,8 26,1 8 % 10 % 23,9 26,4 26,7 1,3 % SNITT Buskerud 22,7 25,1 28,1 10 % 12 % 25,6 28,3 28,6 1,1 % Tønsberg 24,9 26,6 28,1 7 % 6 % 26,0 28,5 28,8 1,1 % Sandefjord 22,2 23,8 25,4 7 % 7 % 23,7 25,7 26,2 2,0 % Larvik 21,2 22,3 24,0 5 % 8 % 22,0 24,4 24,7 1,1 % Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav 21,1 22,7 24,0 8 % 6 % 22,0 24,3 24,7 1,6 % SNITT Vestfold 22,4 24,0 25,5 7 % 6 % 23,5 25,8 26,2 1,5 % Telemark 18,2 19,7 20,7 8 % 5 % 19,4 20,4 20,8 1,6 % Kristiansand 29,9 32,0 32,9 7 % 3 % 31,6 32,5 32,8 0,8 % Agder utenom Krist.sand 23,6 25,6 26,3 9 % 3 % 24,8 26,1 26,3 0,7 % SNITT Agderfylkene 27,9 30,0 30,8 8 % 3 % 29,4 30,5 30,7 0,8 % Stavanger 37,1 41,8 45,4 13 % 9 % 42,6 46,4 46,7 0,7 % Sandnes 32,3 36,4 40,1 13 % 10 % 37,0 41,4 41,6 0,6 % Rogaland utenom S&S 26,1 28,9 30,7 11 % 6 % 28,7 31,2 31,4 0,5 % SNITT Rogaland 32,6 36,6 39,6 12 % 8 % 37,0 40,5 40,8 0,7 % B1 Arna og Åsane 25,7 28,4 30,7 10 % 8 % 28,6 30,9 31,3 1,3 % B2 Bergenhus og Årstad 34,5 37,7 40,3 9 % 7 % 37,9 40,9 41,1 0,6 % B3 Fana og Ytrebygda 29,0 31,7 34,2 9 % 8 % 31,6 35,0 35,2 0,6 % B4 Fyllingsdalen og Laksevåg 25,9 28,9 30,9 12 % 7 % 29,0 31,3 31,7 1,4 % SNITT Bergen 30,6 33,7 36,1 10 % 7 % 33,8 36,5 36,8 0,9 % Hordaland utenom Bergen 25,3 26,3 27,9 4 % 6 % 26,1 27,6 27,6-0,1 % SNITT Hordaland 30,1 33,0 35,3 10 % 7 % 33,1 35,8 36,0 0,8 % Møre- og Romsdal 23,0 25,0 26,6 9 % 6 % 24,9 26,7 26,8 0,4 % T1 Sentrum og Byåsen 31,8 35,4 38,9 11 % 10 % 35,9 40,1 40,5 0,9 % T2 Strindheim og Nardo 29,5 32,9 36,1 12 % 10 % 33,5 36,9 37,4 1,2 % T3 Saupstad og Heimdal 23,9 27,2 30,2 14 % 11 % 27,8 30,9 31,4 1,5 % SNITT Trondheim 29,9 33,4 36,8 12 % 10 % 33,9 37,8 38,2 1,0 % Resten av Trøndelag 22,6 24,6 26,1 9 % 6 % 24,4 26,2 26,5 0,8 % SNITT Trøndelagsfylkene 28,5 31,7 34,8 11 % 10 % 32,2 35,7 36,0 1,0 % Tromsø 28,8 30,5 32,9 6 % 8 % 30,4 33,9 34,3 1,1 % Resten av Nord-Norge 22,3 24,6 26,9 10 % 10 % 24,8 27,0 27,3 1,2 % SNITT Nord-Norge 24,4 26,5 28,9 9 % 9 % 26,6 29,3 29,6 1,1 % SUM 30,3 33,3 36,2 10 % 9 % 33,7 36,8 37,2 0,9 % Kilde: NEF, EFF, FINN.no og Pöyry Prisene for 2011 gjelder kun t.o.m. november 24

25 - EFF - FINN.no - Pöyry Management Consulting (Norway) AS Tabell V4b Pris pr. kvadratmeter for eierleiligheter. Nominelle priser. Års- og månedstall kroner. Regioner Årstall Årlig %vis endring Månedstall %endring Antall des. 11 nov. 12 des. 12 t-1 des. 11 nov. 12 des. 12 Moss 26,3 27,2 28,6 3 % 5 % 25,9 29,4 29,3-0,4 % Sarpsborg 21,9 23,1 24,3 6 % 5 %... 24, Fredrikstad 24,6 25,9 27,5 5 % 6 % 25,2 27,6 27,8 0,7 % Resten av Østfold 20,3 21,8 23,4 7 % 7 % 21,0 23,8 23,6-0,5 % SNITT Østfold 23,1 24,3 25,8 5 % 6 % 23,5 26,0 26,0-0,2 % Asker 33,6 36,6 39,0 9 % 7 % 36,7 39,9 40,0 0,4 % Bærum 37,4 41,7 44,3 11 % 6 % 41,8 44,9 45,0 0,3 % Follo 31,4 34,4 36,9 10 % 7 % 34,4 37,3 37,4 0,1 % Øvre Romerike 25,2 27,7 30,3 10 % 9 % 27,9 30,7 30,6-0,1 % Nedre Romerike 30,4 33,4 36,3 10 % 9 % 33,6 36,9 36,9 0,0 % SNITT Akershus 31,9 35,2 37,9 10 % 8 % 35,4 38,5 38,5 0,1 % O5 Frogner 48,9 53,9 58,8 10 % 9 % 55,3 60,2 60,4 0,3 % O4 St.Hanshaugen 44,9 49,5 54,1 10 % 9 % 50,6 55,5 55,6 0,3 % O3 Sagene 40,8 45,2 50,0 11 % 11 % 46,4 51,5 51,7 0,4 % O2 Grünerløkka 38,6 42,5 46,5 10 % 9 % 43,1 47,8 48,0 0,3 % O1 Gamle Oslo 36,5 40,3 44,2 11 % 10 % 40,7 45,9 46,0 0,3 % O14 Nordstrand 38,0 41,9 44,7 10 % 7 %... 45, O15 Søndre Nordstrand 27,4 29,1 31,8 6 % 10 % 28,9 32, O13 Østensjø 32,6 36,2 38,6 11 % 7 %... 39, O12 Alna 29,2 31,7 34,5 9 % 9 %... 34, O11 Stovner 25,9 28,5 30,3 10 % 6 %... 30,9 31,0 0,3 % O10 Grorud 27,4 31,7 35,8 16 % 13 % O9 Bjerke 32,6 35,9 38,9 10 % 8 % 35,7 40,5 40,6 0,3 % O8 Nordre Aker 43,3 48,2 52,7 11 % 9 % 49,4 53, O7 Vestre Aker 44,3 48,8 53,2 10 % 9 % 49,5 54,3 54,3 0,0 % O6 Ullern 46,0 50,8 55,1 10 % 9 % 51,8 56, SNITT Oslo 38,7 42,8 46,7 10 % 9 % 43,4 48,0 48,1 0,3 % Hamar 24,0 26,8 28,5 12 % 6 %... 30, Hedmark utenom Hamar 20,4 21,4 23,3 5 % 9 % 20,5 23,4 23,5 0,3 % SNITT Hedmark 21,9 23,7 25,5 8 % 8 % 22,6 26,3 26,2-0,2 % Lillehammer 26,2 29,2 31,9 11 % 9 % 29,2 32,5 32,5 0,0 % Oppland utenom Lillehm. 20,2 22,9 24,7 14 % 8 %... 23, SNITT Oppland 22,7 25,6 27,7 13 % 8 % 25,7 27,5 27,4-0,2 % Drammen 27,3 30,4 33,9 11 % 12 % 31,1 34, Buskerud utenom Dram. 24,1 26,1 28,3 9 % 8 % 26,1 28,3 28,5 0,5 % SNITT Buskerud 25,7 28,3 31,1 10 % 10 % 28,6 31,2 31,3 0,3 % Tønsberg 26,3 28,1 29,9 7 % 7 %... 30, Sandefjord 26,5 28,7 30,2 8 % 5 % 28,4 31, Larvik 24,1 25,7 27,4 7 % 7 %... 28, Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav 23,2 24,8 26,2 7 % 5 % 23,4 26,9 27,1 0,7 % SNITT Vestfold 25,0 26,8 28,4 7 % 6 % 25,9 29,0 29,1 0,4 % Telemark 22,2 23,3 24,1 5 % 3 % 22,3 24, Kristiansand 31,8 34,0 34,9 7 % 3 % 33,0 34,7 34,7 0,1 % Agder utenom Krist.sand 23,6 25,3 26,2 7 % 4 % 24,3 26,1 26,0-0,3 % SNITT Agderfylkene 29,0 31,0 31,9 7 % 3 % 30,0 31,8 31,8 0,0 % Stavanger 38,0 42,9 46,5 13 % 9 % 43,4 47,8 48,1 0,4 % Sandnes 34,4 38,8 42,9 13 % 11 % 39,3 44,2 44,3 0,3 % Rogaland utenom S&S 27,5 30,9 32,8 13 % 6 % 30,7 33,5 33,5-0,1 % SNITT Rogaland 33,9 38,3 41,5 13 % 8 % 38,6 42,6 42,7 0,3 % B1 Arna og Åsane 27,9 30,2 32,6 8 % 8 %... 32, B2 Bergenhus og Årstad 37,4 40,5 43,3 8 % 7 % 40,4 44,2 44,3 0,2 % B3 Fana og Ytrebygda 30,9 33,7 36,6 9 % 8 % 33,6 37, B4 Fyllingsdalen og Laksevåg 29,5 32,6 34,5 11 % 6 % 32,1 35, SNITT Bergen 33,7 36,7 39,2 9 % 7 % 36,5 39,9 40,0 0,2 % Hordaland utenom Bergen 25,8 26,6 28,3 3 % 6 % 26,3 28,0 27,8-0,6 % SNITT Hordaland 32,9 35,7 38,2 9 % 7 % 35,5 38,8 38,9 0,1 % Møre- og Romsdal 24,4 26,6 28,2 9 % 6 % 26,0 28,5 28,4-0,4 % T1 Sentrum og Byåsen 34,3 37,9 41,6 10 % 10 % 38,3 43,0 43,2 0,3 % T2 Strindheim og Nardo 32,4 36,0 39,3 11 % 9 % 36,5 40,2 40,3 0,3 % T3 Saupstad og Heimdal 27,8 30,8 34,7 11 % 13 % 30,9 35, SNITT Trondheim 32,8 36,2 39,9 11 % 10 % 36,6 41,1 41,2 0,4 % Resten av Trøndelag 24,1 26,1 27,6 8 % 6 % 25,4 27,8 27,8 0,1 % SNITT Trøndelagsfylkene 31,2 34,4 37,6 10 % 10 % 34,5 38,6 38,7 0,3 % Tromsø 30,6 32,3 34,3 6 % 6 % 31,8 35,3 35,6 0,8 % Resten av Nord-Norge 23,5 26,0 28,3 11 % 9 % 25,6 28,7 28,8 0,3 % SNITT Nord-Norge 25,8 28,1 30,3 9 % 8 % 27,7 30,9 31,0 0,5 % SUM 32,3 35,5 38,4 10 % 8 % 35,6 39,2 39,3 0,2 % Kilde: NEF, EFF, FINN.no og Pöyry Prisene for 2011 gjelder kun t.o.m. november Note: " " betyr at det kun er registrert 5 salg eller færre og at datagrunnlaget derfor er for dårlig til å presentere den beregnede prisen. 25

26 - EFF - FINN.no - Pöyry Management Consulting (Norway) AS Tabell V4c Pris pr. kvadratmeter for andelsleiligheter. Nominelle priser. Års- og månedstall kroner. Regioner Årstall Årlig %vis endring Månedstall %endring Antall des. 11 nov. 12 des. 12 t-1 des. 11 nov. 12 des. 12 Moss 22,2 24,1 25,5 8 % 6 % 24,2 25, Sarpsborg 18,3 19,4 20,8 6 % 7 % 19,3 21,0 21,5 2,6 % Fredrikstad 20,2 21,6 22,9 7 % 6 % 21,9 22,9 23,3 1,9 % Resten av Østfold 17,0 18,8 20,1 11 % 7 % 19,0 19,9 20,3 1,9 % SNITT Østfold 19,2 20,8 22,1 8 % 6 % 20,9 22,1 22,6 2,1 % Asker 24,1 27,1 29,7 12 % 10 % Bærum 31,0 35,0 38,1 13 % 9 %... 38,4 39,0 1,4 % Follo 27,7 30,5 32,5 10 % 6 % 31,0 32,5 32,9 1,4 % Øvre Romerike 22,0 24,2 25,0 10 % 4 %... 24,7 25,1 1,6 % Nedre Romerike 27,2 29,5 32,1 9 % 9 % 30,2 32,6 33,1 1,6 % SNITT Akershus 27,4 30,3 32,7 10 % 8 % 30,8 32,9 33,4 1,5 % O5 Frogner 46,8 51,1 55,3 9 % 8 %... 57, O4 St.Hanshaugen 41,5 45,6 50,5 10 % 11 % 47,1 51,7 52,3 1,2 % O3 Sagene 37,9 42,0 46,7 11 % 11 % 43,6 48,1 48,7 1,3 % O2 Grünerløkka 36,7 40,1 44,3 9 % 11 % 41,3 45,6 46,2 1,3 % O1 Gamle Oslo 35,2 38,7 42,3 10 % 9 % 39,9 43,4 44,0 1,3 % O14 Nordstrand 31,6 35,0 38,6 11 % 10 % 36,0 39,2 39,7 1,3 % O15 Søndre Nordstrand 24,3 26,8 29,4 10 % 10 % 27,2 30,1 30,6 1,8 % O13 Østensjø 30,4 33,4 36,7 10 % 10 % 34,1 37,5 38,0 1,3 % O12 Alna 27,0 29,6 33,0 10 % 12 % 30,5 33,9 34,4 1,7 % O11 Stovner 24,9 27,5 31,0 10 % 13 % 28,2 32,0 32,6 1,8 % O10 Grorud 25,7 28,1 31,3 9 % 11 % 28,7 32,0 32,6 1,7 % O9 Bjerke 30,4 33,0 36,9 9 % 12 % 34,1 37,6 38,2 1,6 % O8 Nordre Aker 39,7 45,0 50,4 13 % 12 % 47,0 51, O7 Vestre Aker 38,1 42,0 46,0 10 % 9 % 43,2 46, O6 Ullern 42,9 46,8 52,1 9 % 11 %... 53, SNITT Oslo 36,1 39,7 43,8 10 % 10 % 40,9 44,9 45,5 1,2 % Hamar 23,2 24,7 25,3 6 % 2 % 24,3 25, Hedmark utenom Hamar 17,0 18,7 19,1 10 % 2 % 18,2 19,1 19,5 2,5 % SNITT Hedmark 19,6 21,3 21,7 8 % 2 % 20,8 21,6 22,1 2,2 % Lillehammer 24,5 26,7 29,4 9 % 10 %... 29, Oppland utenom Lillehm. 19,2 21,2 22,6 10 % 7 % 21,1 22,2 22,7 2,3 % SNITT Oppland 21,4 23,5 25,4 10 % 8 % 23,7 25,4 25,9 2,1 % Drammen 20,6 23,4 27,0 14 % 15 % 24,5 27,3 27,8 1,6 % Buskerud utenom Dram. 20,3 21,7 24,2 7 % 11 % 21,9 24,7 25,2 2,0 % SNITT Buskerud 20,4 22,6 25,6 11 % 13 % 23,2 26,0 26,5 1,8 % Tønsberg 23,3 24,9 26,2 7 % 5 % 24,5 26, Sandefjord 19,5 20,8 22,4 6 % 8 % 20,7 22,3 23,0 3,0 % Larvik 19,9 20,7 22,4 4 % 8 % 20,5 22,7 23,1 1,9 % Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav 19,9 21,5 22,8 8 % 6 % 21,3 22,8 23,3 2,2 % SNITT Vestfold 20,7 22,1 23,5 7 % 6 % 21,8 23,7 24,2 2,4 % Telemark 16,9 18,6 19,7 10 % 6 % 18,5 19,3 19,8 2,4 % Kristiansand 28,4 30,4 31,2 7 % 3 % 30,4 30,7 31,2 1,5 % Agder utenom Krist.sand 23,6 26,2 26,6 11 % 1 %... 26,1 26,8 2,6 % SNITT Agderfylkene 26,7 29,0 29,6 8 % 2 % 28,8 29,1 29,7 1,8 % Stavanger 35,8 40,3 43,8 12 % 9 % 41,5 44,4 44,9 1,1 % Sandnes 29,4 33,2 36,3 13 % 9 % 33,9 37,6 38,1 1,2 % Rogaland utenom S&S 23,1 24,4 25,8 6 % 6 % 23,9 26,1 26,7 2,4 % SNITT Rogaland 30,6 33,9 36,7 11 % 8 % 34,5 37,3 37,8 1,4 % B1 Arna og Åsane 25,0 27,8 30,0 11 % 8 % 28,1 30,2 30,7 1,7 % B2 Bergenhus og Årstad 31,5 34,8 37,3 10 % 7 % 35,5 37,5 38,0 1,1 % B3 Fana og Ytrebygda 26,1 28,6 30,6 10 % 7 %... 31,2 31,7 1,7 % B4 Fyllingsdalen og Laksevåg 25,0 28,1 30,0 12 % 7 % 28,3 30,4 30,9 1,7 % SNITT Bergen 28,6 31,7 33,9 11 % 7 % 32,1 34,2 34,7 1,4 % Hordaland utenom Bergen 23,4 25,0 26,4 7 % 6 % 25,0 26, SNITT Hordaland 28,1 31,0 33,2 11 % 7 % 31,4 33,5 34,0 1,4 % Møre- og Romsdal 21,7 23,6 25,1 8 % 7 % 23,9 25,1 25,4 1,3 % T1 Sentrum og Byåsen 29,5 33,1 36,5 12 % 10 % 33,8 37,6 38,1 1,4 % T2 Strindheim og Nardo 28,1 31,5 34,7 12 % 10 % 32,1 35,5 36,1 1,7 % T3 Saupstad og Heimdal 23,1 26,5 29,4 15 % 11 % 27,3 30,0 30,6 1,8 % SNITT Trondheim 28,1 31,6 34,9 13 % 10 % 32,3 35,8 36,3 1,5 % Resten av Trøndelag 20,5 22,4 24,0 10 % 7 % 22,8 24,0 24,5 2,0 % SNITT Trøndelagsfylkene 26,7 29,9 32,8 12 % 10 % 30,6 33,6 34,1 1,6 % Tromsø 27,1 28,9 31,6 6 % 9 % 29,1 32,6 33,0 1,4 % Resten av Nord-Norge 21,7 23,8 26,2 10 % 10 % 24,4 26,1 26,5 1,7 % SNITT Nord-Norge 23,5 25,5 28,0 9 % 10 % 26,0 28,2 28,7 1,6 % SUM 28,8 31,7 34,5 10 % 9 % 32,3 35,1 35,6 1,5 % Kilde: NEF, EFF, FINN.no og Pöyry Prisene for 2011 gjelder kun t.o.m. november Note: " " betyr at det kun er registrert 5 salg eller færre og at datagrunnlaget derfor er for dårlig til å presentere den beregnede prisen. 26

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK September 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK September 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK September 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 BOLIGBAROMETER...

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK - NEF - EFF - FINN.NO - ECON PÖYRY

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK - NEF - EFF - FINN.NO - ECON PÖYRY EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer September 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER...

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2013

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2013 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2013 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK med Boligbarometer Mars 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK med Boligbarometer Mars 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK med Boligbarometer Mars 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER... 2 2. PRISENE,

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK september 2009 Med Boligbarometer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK september 2009 Med Boligbarometer EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK september 2009 Med Boligbarometer Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for FINN.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...2

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Innhold 2013 Hovedpunkter Nærmere om prisutviklingen 2 4 Aktivitet og omsetning Boligbarometer 9 11 Datagrunnlag og metode 14 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 2 Nærmere om prisutviklingen 4 Aktivitet og omsetning 9 Boligbarometer 12 Datagrunnlag og metode 14 Vedlegg Geografiske områder

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk april 2014 INNHOLd Hovedpunkter Prisutviklingen Antall solgte boliger Omsetningstid Antall aktive annonser Boligtyper, prisutvikling Datagrunnlag og metode 2 4 7 8 10 12 13 Vedlegg Geografi ske områder

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Mai 2014 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode 13 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode 13 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Juli 2014 INNHOLd Hovedpunkter Prisutviklingen Antall solgte boliger Omsetningstid Antall aktive annonser Boligtyper, prisutvikling Datagrunnlag og metode 2 4 7 8 10 12 13 Vedlegg Geografi ske områder

Detaljer

Januar 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Januar 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Januar 2014 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode 13 Vedlegg Geografiske områder

Detaljer

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Desember 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde Innhold Hovedpunkter

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk JULI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid Antall aktive annonser 8 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk MARS 2015 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Notater. Boligprisindeksen. Mona Takle. Dokumentasjon av metode. Documents 10/2012

Notater. Boligprisindeksen. Mona Takle. Dokumentasjon av metode. Documents 10/2012 Notater Documents 0/0 Mona Takle Dokumentasjon av metode Notater 0/0 Mona Takle Dokumentasjon av metode Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon,

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12 Side 1/12 NR. 12/2014 Det bygges fremdeles for få boliger i Norge sett i forhold til befolkningsveksten, og med de største utfordringene i Osloområdet. Boligprisene i Oslo har steget i 2014, men husholdningenes

Detaljer

Notater. Gunnlaug Daugstad. Levekår for ungdom i større byer. 2003/55 Notater 2003

Notater. Gunnlaug Daugstad. Levekår for ungdom i større byer. 2003/55 Notater 2003 2003/55 Notater 2003 Gunnlaug Daugstad Notater Levekår for ungdom i større byer Avdeling for personstatistikk/ Seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 00.02 Forord Utredningen er skrevet på oppdrag

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

8. Husholdningene. Økonomiske analyser 1/2011. Økonomisk utsyn

8. Husholdningene. Økonomiske analyser 1/2011. Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/211 8. Husholdningene Husholdningenes disponible realinntekter og konsum økte med hhv 3,8 prosent og 3,6 prosent i 21. Inntekts fordelingen er relativt stabil, etter at det var en

Detaljer

Utvidelse av Leiemarkedsundersøkelsen

Utvidelse av Leiemarkedsundersøkelsen Notater Documents 18/2013 Tarik Ogbamichael, Aina Holmøy og Ragnhild Nygaard Utvidelse av Leiemarkedsundersøkelsen Notater 18/2013 Tarik Ogbamichael, Aina Holmøy og Ragnhild Nygaard Utvidelse av Leiemarkedsundersøkelsen

Detaljer