EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2013"

Transkript

1 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2013 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR OMSETNINGSTAKT DATAGRUNNLAG OG METODE VEDLEGG: PRISENE I BYER OG FYLKER Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF), Finn.no, og Pöyry oppgis som kilde. 1

2 1 Hovedpunkter Gjennomsnittlige priser på boliger formidlet gjennom Finn.no i januar 2013 var: 3,8 prosent høyere enn i desember Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 0,6 prosent høyere enn forrige måned, det vil si at den underliggende prisutviklingen i januar var klart positiv. Differansen mellom faktisk og sesongkorrigert prisendring indikerer at januar er en måned som normalt har en mye sterkere prisutvikling enn gjennomsnittsmåneden. 8,5 prosent høyere enn i januar Gjennomsnittsprisen i januar 2013 var 4,9 prosent høyere enn snittprisen i Figur 1 Nominell prisendring fra desember til januar i perioden og fra januar 2012 til januar Alle boliger. Prosent Foreløpige tall: Statistikken produseres normalt 3-4 virkedager før månedsslutt. Alle tall som inneholder informasjon om den siste måneden er derfor foreløpige. Tallene for den nest siste måneden revideres månedlig, slik at vi også får med observasjonene for de siste virkedagene. Vanligvis gir ikke revisjonen store utslag på pristallene. Omfang: Statistikken omfatter boliger som er annonsert på Finn.no, det vil si nærmere halvparten av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år. Areal: Til og med des brukte vi Boligareal (BOA) NS 3940 som arealmål i statistikken. I løpet av 2008 ble flere og flere boliger solgt og registrert med primærromsareal. I 2009 ble BOA kun brukt i svært få tilfeller og f.o.m 2010, ikke i det hele tatt. Nå er det primærromsareal som brukes som arealmål i statistikken. 2

3 For de ulike boligtypene endret prisene seg slik: Prisene på eneboliger steg med hele 8,7 prosent fra desember 2012 til januar Prisene i januar 2013 var 6,8 prosent høyere enn i januar Prisene på delte boliger steg med 5,0 prosent fra desember 2012 til januar Prisene i januar 2013 var 7,0 prosent høyere enn i januar Prisene på leiligheter steg med 2,3 prosent fra desember 2012 til januar Prisene i januar 2013 var hele 9,2 prosent høyere enn i januar Prisene på eierleiligheter steg med 2,4 prosent fra desember 2012 til januar Prisene i januar 2013 var 8,5 prosent høyere enn i januar Prisene på andelsleiligheter steg med 2,3 prosent fra desember 2012 til januar Prisene i januar 2013 var 9,8 prosent høyere enn i januar Figur 2 Nominell prisvekst siste måned og siste 12 måneder. Eneboliger, delte boliger og leiligheter. Prosent 3

4 2 Prisene, måned for måned og år for år Nedenfor viser vi, i figurer og tabeller, hvordan prisene svinger gjennom året, og hvordan de har utviklet seg historisk. Alle figurene og tabellene viser faktiske nominelle priser. Figur 4 og tabell 1 og 2 viser i tillegg sesongkorrigerte tall. Figur 6 og tabell 5 viser i tillegg realpriser. Figurene har ulike skalaer på de vannrette og loddrette aksene for å bedre få frem informasjonen i hver enkelt figur. Det må man være oppmerksom på dersom man skal sammenlikne figurer. Figur 3 Gjennomsnittlig pris pr. m Nominelle priser. Månedstall. Alle boliger kroner Figur 4 Gjennomsnittlig pris pr. m Nominelle priser. Faktiske og sesongkorrigerte månedstall. Alle boliger kroner Note: Prisene for 2012 gjelder kun t.o.m. januar. 4

5 Tabell 1 og 2 på side 7 viser flere detaljer for priser og prisendringer siste år. Tolvmånedersveksten i figur 5 nedenfor angir prisvekst fra januar 2000 til januar 2001, fra februar 2000 til februar 2001, og så videre frem til intervallet fra januar 2012 til januar Tolvmånedersveksten sier noe om temperaturen i markedet nå i forhold til temperaturen for ett år siden. Figur 5 Tolvmåneders nominell prisvekst. Alle boliger. Månedstall Prosent Figur 6 Gjennomsnittlig pris pr. m Nominelle og reelle årstallspriser. Alle boliger kroner. Realpriser målt i 2012-kroner Note: Prisene for 2012 gjelder kun t.o.m. januar. 5

6 Tabell 3 og 5 på side 8 og 9 viser ytterligere detaljer. Figur 7 nedenfor viser prisutviklingen for eneboliger, delte boliger og leiligheter, samt eier- og andelsleiligheter som undergrupper av leiligheter. Selv om utviklingen fra måned til måned varierer mellom boligtypene beveger prisene seg klart i samme retning over tid. Figur 7 Gjennomsnittlig pris pr. m 2 for ulike boligtyper. Nominelle priser. Månedstall kroner 6

7 Tabell 1 Gjennomsnittlig pris pr. m 2 for ulike boligtyper. Nominelle priser. Månedstall jan 2012 jan kroner jan. 12 feb. 12 mar. 12 apr. 12 mai. 12 jun. 12 jul. 12 aug. 12 sep. 12 okt. 12 nov. 12 des. 12 jan. 13 Enebolig 19,3 19,5 19,7 20,1 20,1 19,9 19,0 20,1 20,2 20,1 19,7 19,0 20,6 Delt 25,2 25,3 25,5 25,8 25,8 25,7 24,9 26,3 26,2 26,1 25,5 25,6 26,9 Leilighet 34,8 35,1 35,6 36,0 36,1 36,1 36,5 37,1 36,9 36,7 36,9 37,2 38,1 EIER-Leilighet 37,1 37,2 37,7 38,0 38,2 38,2 38,7 39,2 39,3 39,2 39,2 39,3 40,2 ANDELS-Leilighet 33,2 33,5 34,0 34,5 34,4 34,5 34,9 35,5 35,0 34,9 35,1 35,6 36,4 Gjennomsnitt (E, D og L) 28,9 29,0 29,4 29,8 29,9 29,8 29,7 30,5 30,4 30,3 30,2 30,1 31,3 Sesongkorrigert gjennomsnitt 28,9 28,9 29,1 29,4 29,5 29,7 30,0 30,2 30,3 30,5 30,6 31,1 31,3 Tabell 2 Nominell prisendring fra forrige måned for ulike boligtyper. Januar januar Prosent jan. 12 feb. 12 mar. 12 apr. 12 mai. 12 jun. 12 jul. 12 aug. 12 sep. 12 okt. 12 nov. 12 des. 12 jan. 13 Enebolig 6,8 0,8 0,9 2,4 0,0-1,0-4,9 5,8 0,6-0,5-1,7-3,7 8,7 Delt 4,5 0,4 0,9 1,1 0,1-0,4-3,1 5,5-0,5-0,5-2,2 0,6 5,0 Leilighet 3,1 0,7 1,4 1,2 0,2 0,1 1,2 1,5-0,6-0,3 0,4 0,8 2,3 EIER-Leilighet 4,0 0,4 1,2 0,9 0,6 0,0 1,2 1,4 0,1-0,3 0,1 0,1 2,4 ANDELS-Leilighet 2,4 0,9 1,5 1,5-0,1 0,1 1,2 1,6-1,3-0,3 0,7 1,4 2,3 Gjennomsnitt (E, D og L) 4,0 0,7 1,2 1,4 0,2-0,2-0,5 2,8-0,4-0,4-0,3-0,1 3,8 Sesongkorrigert gjennomsnitt 0,8 0,3 0,6 1,0 0,2 0,8 1,1 0,5 0,3 0,8 0,4 1,5 0,6 7

8 Tabell 3 Gjennomsnittlig pris pr. m 2 for ulike boligtyper. Nominelle priser kroner Enebolig 4,1 4,8 4,5 4,7 5,3 5,7 6,2 6,8 7,5 8,2 9,3 9,8 10,4 10,6 11,7 12,7 14,3 16,2 16,1 16,3 17,5 18,7 19,7 20,6 Delt 4,3 5,3 5,0 5,2 6,1 6,6 7,2 8,0 8,9 9,9 11,3 12,1 12,6 12,7 14,2 15,6 17,8 20,4 19,9 20,3 22,3 24,1 25,7 26,9 Leilighet 5,3 6,7 6,0 6,5 7,4 7,9 8,9 9,8 11,6 13,4 15,5 16,7 17,8 18,1 20,5 22,4 26,1 28,8 27,2 28,1 30,4 33,4 36,2 38,1 EIER 19,4 22,1 24,1 27,8 30,7 29,0 29,9 32,4 35,5 38,4 40,2 ANDEL 17,1 19,4 21,2 24,8 27,3 25,8 26,6 28,9 31,8 34,6 36,4 Snitt (EDL) 5,0 6,0 5,5 5,9 6,7 7,2 8,0 8,7 10,0 11,3 13,0 14,0 14,9 15,2 17,1 18,6 21,4 23,9 22,8 23,5 25,4 27,7 29,8 31,3 Note: Prisene for 2012 gjelder kun t.o.m. januar. Tabell 4 Nominell prisendring fra foregående år for ulike boligtyper Prosent Enebolig ,6 4,7 Delt bolig ,4 5,0 Leilighet ,5 5,0 EIER ,1 4,6 ANDEL ,9 5,3 Snitt (EDL) ,7 4,9 Note: Prisene for 2012 gjelder kun t.o.m. januar. 8

9 Tabell 5 Gjennomsnittlig pris pr. m 2 for ulike boligtyper. Korrigert for endring i konsumprisindeksen. Årstall kroner. (2012-priser) Enebolig 8,7 7,2 6,6 6,8 7,6 8,0 8,6 9,1 9,9 10,5 11,6 11,8 12,4 12,3 13,6 14,5 16,0 17,9 17,2 17,0 17,9 18,8 19,7 20,5 Delt 9,2 8,1 7,4 7,5 8,8 9,2 9,9 10,7 11,7 12,7 14,1 14,6 15,0 14,8 16,4 17,9 19,9 22,6 21,3 21,2 22,8 24,3 25,7 26,7 Leilighet 11,2 10,1 8,9 9,4 10,5 11,0 12,3 13,2 15,2 17,1 19,4 20,2 21,2 21,1 23,8 25,6 29,1 31,9 29,0 29,3 31,0 33,6 36,2 37,8 EIER 22,6 25,6 27,5 31,0 34,0 30,9 31,3 33,0 35,8 38,4 39,9 ANDEL 19,9 22,4 24,2 27,7 30,3 27,5 27,8 29,5 32,0 34,6 36,1 Snitt (EDL) 10,5 9,2 8,2 8,5 9,6 10,1 11,0 11,7 13,1 14,5 16,1 16,9 17,8 17,7 19,8 21,2 23,9 26,4 24,4 24,5 25,9 27,9 29,8 31,1 Note: Prisene for 2012 gjelder kun t.o.m. januar. Tabell 6 Total salgspris for ulike boligtyper. Nominelle priser. Årstall kroner Enebolig Delt bolig Leilighet EIER ANDEL Snitt (EDL) Note: Total salgspris er den prisen som betales for boligen. 9

10 3 Omsetningstakt Nedenfor viser vi formidlingstiden for boliger i statistikken, samt omfanget av usolgte boliger i Finn.no sin database. Formidlingstiden er definert som tiden fra siste gang en boligannonse legges ut for salg på Finn.no til boligen registreres som solgt. Gjennomsnittlig formidlingstid for boliger omsatt i januar 2013 var 33 dager. Det er tre dager mindre enn i desember 2012, og to dager mer enn i januar Figur 8 Gjennomsnittlig formidlingstid for alle boliger på Finn.no. Antall dager. Januar 2002 til januar 2013 Formidlingstiden slik vi har definert den, viser ikke nødvendigvis den reelle salgstiden (tiden fra første gang en bolig ble annonsert for salg på Finn.no til den registreres som solgt). Det skjer at boligannonser tas inn og ut av meglernes systemer, noe som påvirker den observerte salgstiden (tiden fra siste gang annonsen legges ut på Finn.no til boligen registreres som solgt). Denne praksisen skyldes både at meglerne ønsker å få boligene opp som første annonserte bolig når potensielle kjøpere legger inn søk som fanger opp den aktuelle boligen, og for å generere e-poster til abonnenter av bestemte søk. Vi kjenner ikke omfanget av denne praksisen, eller hvordan den har variert over tid. Det er trolig reelt at salgstiden falt i periodene og , da aktiviteten i markedet var høy, samt at den begynte å stige sommeren I tillegg observerer vi sesongmessige økninger i salgstiden noe før og etter jul og om sommeren, da mange objekter blir liggende usolgt noen uker lenger enn når det ikke er høytid og ferietid. Figur 8 viser at formidlingstiden varierer fra måned til måned. Tabell 7 nedenfor viser at formidlingstiden også varierer mye fra region til region. 10

11 Tabell 7 Formidlingstid i byer og fylker. Antall dager og Sortert etter formidlingstid i januar jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan Bergen Oslo Trondheim Stavanger Buskerud Hordaland u Bergen Rogaland u Stavanger Akershus Trøndelagsfylkene Tromsø Vestfold Oppland Nord-Norge Hedmark Østfold Telemark Møre og Romsdal Agderfylkene Gjennomsnitt

12 Figur 9 nedenfor viser hvor mange boliger som ligger i Finn.no sin database, og hvor lenge de har ligget der. Den øverste delen av figuren viser totalt antall boliger i basen. Den nederste delen av figuren viser hvor stor andel av totalen som har ligget henholdsvis kortere enn to uker, to til fire uker, en til tre måneder, tre til seks måneder, seks til tolv måneder og mer enn ett år. Figur 9 Usolgte boliger i Finn.no sin database. Antall og liggetider. Februar 2003-januar 2013 Antall boliger til salgs. Note: Antallet er angitt på to toppunkt, ett bunnpunkt og siste måned. Topp- og bunnpunktene er angitt med grønn sirkel, alle januarmånedene er markert med rødt. Liggetider for boliger til salgs. 12

13 4 Datagrunnlag og metode Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk er et samarbeid mellom bransjen og Finn.no. Fra november 2011 er Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) eier av statistikken. Frem til og med oktober 2011 var statistikken eid felles av Eff og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF). Tallgrunnlag fra før 2002 eies av NEF. Statistikken utarbeides av Pöyry Management Consulting (Norway). Statistikken er beregnet på grunnlag av følgende opplysninger om de solgte boligene: boligtype, antall kvadratmeter boligareal (p-rom), kommune og datoene for innmelding av salg og inngåelse av kontrakt mellom kjøper og selger. Statistikken er ikke en totaltelling over solgte boliger. Frem til 2002 er statistikken basert på frivillig rapportering fra medlemmer av NEF, deretter er den basert på salg formidlet av meglere som er medlem av NEF og EFF og annonsert gjennom Finn.no. For 2002 til 2011 har vi registrert 2-4 ganger så mange salg som i Det skyldes først og fremst at vi har lagt om rutinene for datainnsamlingen. I januar 2013 var det i alt solgte boliger med i statistikken. Statistikken er produsert før månedsslutt, og boliger solgt de to til tre siste dagene i gjeldende måned mangler i statistikken. Statistikken revideres derfor etter månedslutt, og erfaringsmessig stiger da antall solgte boliger med prosent. Revisjonen betyr imidlertid vanligvis lite for de beregnede prisnivåene. Tabell 8 viser antall solgte boliger i statistikken i perioden 1996-januar

14 Tabell 8 Antall solgte boliger i statistikken januar 2013 År og måned Enebolig Delt bolig Leilighet SUM Andelsleilighet Eier-leilighet (hittil) Jan. 13* * Tallene for siste måned er ufullstendige da statistikken er produsert før månedsslutt. Erfaringsvis stiger antall solgte i måneden med prosent når alle salg blir registrert. Boliger med manglende opplysninger om kommunen boligen er solgt i, boligtype, areal og priser er ikke med i statistikken. I tillegg trekker vi ut: Boliger som er større enn 500 m 2 Eneboliger og delte boliger som er mindre enn 50 m 2 Leiligheter som er mindre enn 20 m 2 Boliger med priser under kroner pr. m 2 Boliger med priser over kroner pr. m 2. 14

15 4.1 Landsgjennomsnitt og nivåtall De ulike tallene i denne statistikken er regnet ut i flere trinn. Først har vi regnet ut prisnivåene for henholdsvis eneboliger, delte boliger og leiligheter i 52 geografiske regioner. Deretter har vi regnet ut et landsgjennomsnitt for hver boligtype, og til slutt et landsgjennomsnitt for alle boligtyper i Norge. Landsgjennomsnitt for hver boligtype er regnet ut ved å vekte prisene i hver region med andelen omsatte boliger i denne regionen de foregående tre årene. Landsgjennomsnitt for alle boligene er regnet ut ved å vekte prisene på hver boligtype med omsetningen av denne boligtypen de foregående tre årene. Se Tabell 9 nedenfor. Vektene kan således endre seg noe fra år til år. Dette innebærer et potensielt brudd i statistikken. For å unngå bruddet korrigerer vi for skiftet i vektene ved å benytte vekstratene til å regne ut nivåtallene bakover. Dette betyr at nivåtallene for tidligere år ikke tilsvarer de nivåene vi har beregnet før. Differansen er imidlertid ikke stor. Fram til 2001 var datagrunnlaget salgsinformasjon fra NEF. Fra og med 2002 er datagrunnlaget salgsinformasjon fra Finn.no. Vi har også når det gjelder dette bruddet benyttet vekstrater til å regne ut nye nivåtall før Tabell 9 Grunnlag for beregning av vekter som brukes for å lage landsgjennomsnitt for alle boliger VEKTER Basert på Enebolig Delt Leilighet Totalt Fortsettelse Tabell 9 VEKTER Basert på Enebolig Delt Leilighet Totalt De totale salgsprisene for hver boligtype er regnet ut ved hjelp av det som til enhver tid er gjennomsnittlig størrelse på boligene som omsettes. Størrelsen på standardboligen endrer seg noe over tid, og er som vist i Tabell 10 nedenfor. 15

16 Tabell 10 Grunnlag for beregning av vekter som brukes for å lage landsgjennomsnitt for alle boliger AREAL Basert på Enebolig Delt Leilighet Totalt Fortsettelse Tabell 10 AREAL Basert på Enebolig Delt Leilighet Totalt Sesongkorrigering Normalt stiger prisene mest om våren, mens de synker eller flater ut på høsten. For å kunne skille mellom sesongfaktorer, sesongkorrigerer vi tallene. Differansen mellom endringen i faktiske priser og sesongkorrigerte priser tilskrives sesongvariasjoner. Sesongkorrigeringen er gjort ved hjelp av et X-12- ARIMA-program. 16

17 Vedlegg: Prisene i byer og fylker Både gjennomsnittlige boligpriser, formidlingstider og antall solgte boliger varierer betydelig mellom de ulike regionene i statistikken. Variasjonene skyldes først og fremst reelle forskjeller mellom regionene, men også tilfeldige avvik. Prisstatistikken i regionene er mer usikker enn for landet totalt, på grunn av lavt antall solgte boliger i enkelte regioner, samt variasjoner i omsatte boligers kvaliteter fra måned til måned som det ikke kan korrigeres for. Eksempelvis kan enkelte nybygg påvirke prisene relativt mye i områder med få solgte boliger. Tabellene V1 til V4 viser detaljerte tall for prisutviklingen i byer og fylker. Vi presenterer ikke priser for regioner der det ble omsatt fem eller færre boliger i løpet av én måned. Oslo, Bergen og Trondheim er delt opp i bydeler og områder. Bydelene i Oslo omfatter følgende steder: O1 Gamle Oslo: Gamle Oslo + sørvestre del av Helsfyr-Sinsen, Ekebergskråningen og øyene O2 Grünerløkka: Grünerløkka-Sofienberg minus Hausmannskvartalene + nordre del av Helsfyr- Sinsen O3 Sagene: Sagene-Torshov O4 St.Hanshaugen: St.Hanshaugen-Ullevål minus Ullevål hageby mm + Hausmannskvartalene og en del av Sentrum O5 Frogner: Bygdøy-Frogner og Uranienborg-Majorstuen minus øyene + Aker brygge og Filipstad O6 Ullern: Ullern O7 Vestre Aker: Vindern og Røa minus Gaustadområdet O8 Nordre Aker: Grefsen-Kjelsås og Sogn + Ullevål Hageby mm og Gaustad området O9 Bjerke: Bjerke O10 Grorud: Grorud og Romsås O11 Stovner: Stovner og Høybråten O12 Alna: Hellerud og Furuset minus Nordre Trasop og Høybråten + sørøstre del av Helsfyr- Sinsen O13 Østensjø: Bøler, Manglerud og Østensjø + Nordre Trasop O14 Nordstrand: Ekeberg-Bekkelaget, Nordstrand og Lambertseter, minus Ekebergskråningen O15 Søndre Nordstrand: Søndre Nordstrand Områdene i Bergen dekker følgende steder: B1 Arna og Åsane: Kvamme, Arnavågen, Festtangen, Arnatveit, Haukeland, Eidsvåg, Haukås, Jordal, Haukedal, Tertnes, Rolland B2 Bergenhus og Årstad: Fjellsiden, Nordnes, Nøstet, Møhlenpris, Nygard, Sentrum, Løvstakken, Fantoft, Fjøsanger, Landås, Solemsviken B3 Fana og Ytrebygda: Minde, Flesland, Nordås, Kokstad, Sandsli, Titlestad, Sele, Fjellbirkeland, Riple, Haugland B4 Fyllingsdalen og Laksvåg: Varden, Bønes, Fjøsanger, Knappen, Straume, Kongshavn, Håkonsvern, Lyngbø, Ørnafjell, Loddefjord Områdene i Trondheim dekker følgende steder: T1 Sentrum og Byåsen: Tømmerdal, Byåsen, Lade, Leangen, Ringve, Singsaker, Øya T2 Strindheim og Nardo: Nardo, Dragvoll, Lerkendal, Myrvang, Tyholt, Moholt, Kleiva, Dragvoll T3 Saupstad og Heimdal: Haukåsen, Munkvoll, Saupstad, Heggstad, Kattem, Heimstad 17

18 - EFF - FINN.no - Pöyry Management Consulting (Norway) AS Tabell V1 Pris pr. kvadratmeter for alle boliger. Nominelle priser. Års- og månedstall kroner Regioner Årstall Årlig %vis endring Månedstall %endring Antall jan. 12 des. 12 jan. 13 t-1 jan. 12 des. 12 jan. 13 Moss 22,7 23,8 25,2 5 % 6 % 23,1 24,1 25,2 4,6 % Sarpsborg 18,0 19,1 20,2 6 % 6 % 18,6 19,1 20,2 5,4 % Fredrikstad 20,5 21,7 22,7 6 % 5 % 21,2 21,6 22,7 5,1 % Resten av Østfold 17,6 18,7 19,5 6 % 4 % 18,3 18,5 19,5 5,8 % SNITT Østfold 19,3 20,4 21,4 6 % 5 % 19,9 20,3 21,4 5,3 % Asker 34,0 36,0 37,7 6 % 5 % 35,0 36,5 37,7 3,5 % Bærum 38,4 40,5 42,1 6 % 4 % 39,7 41,0 42,1 2,9 % Follo 29,6 31,5 32,8 6 % 4 % 30,6 31,6 32,8 3,8 % Øvre Romerike 22,9 24,6 25,8 8 % 5 % 23,9 24,5 25,8 5,1 % Nedre Romerike 27,2 29,3 30,7 8 % 5 % 28,5 29,6 30,7 3,7 % SNITT Akershus 29,7 31,7 33,1 7 % 4 % 30,9 31,9 33,1 3,7 % SNITT Oslo 39,7 43,0 45,1 8 % 5 % 41,5 43,9 45,1 3,0 % Hamar 22,1 22,7 23,7 2 % 4 % 22,2 22,6 23,7 4,8 % Hedmark utenom Hamar 16,5 17,1 18,1 4 % 6 % 16,5 17,0 18,1 6,6 % SNITT Hedmark 18,2 18,7 19,8 3 % 5 % 18,3 18,7 19,8 5,8 % Lillehammer 24,1 26,4 27,6 9 % 5 % 25,4 26,5 27,6 4,1 % Oppland utenom Lillehm. 18,0 19,1 19,5 6 % 2 % 18,8 18,5 19,5 5,4 % SNITT Oppland 20,0 21,5 22,3 7 % 3 % 21,0 21,2 22,3 4,9 % Drammen 23,6 26,5 27,8 12 % 5 % 25,3 26,6 27,8 4,1 % Buskerud utenom Dram. 20,8 22,6 23,7 9 % 5 % 21,8 22,6 23,7 4,5 % SNITT Buskerud 21,8 24,1 25,2 10 % 5 % 23,1 24,1 25,2 4,4 % Tønsberg 24,0 25,4 26,6 6 % 5 % 24,5 25,5 26,6 4,5 % Sandefjord 21,5 22,7 24,1 6 % 6 % 22,1 22,9 24,1 4,9 % Larvik 19,9 21,2 22,5 7 % 6 % 20,4 21,3 22,5 5,3 % Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav 20,2 21,4 22,7 6 % 6 % 20,5 21,5 22,7 5,3 % SNITT Vestfold 21,3 22,5 23,9 6 % 6 % 21,7 22,7 23,9 5,0 % Telemark 17,4 18,3 18,9 5 % 3 % 17,9 17,8 18,9 5,8 % Kristiansand 27,9 28,5 29,0 2 % 2 % 28,4 28,0 29,0 3,5 % Agder utenom Krist.sand 21,5 22,2 22,9 3 % 3 % 22,0 21,8 22,9 5,1 % SNITT Agderfylkene 24,8 25,5 26,1 3 % 2 % 25,3 25,1 26,1 4,1 % Stavanger 37,2 40,2 42,2 8 % 5 % 38,9 41,0 42,2 3,1 % Sandnes 32,2 35,1 37,1 9 % 6 % 33,8 36,0 37,1 3,2 % Rogaland utenom S&S 25,0 26,6 27,9 7 % 5 % 25,9 26,8 27,9 4,4 % SNITT Rogaland 31,1 33,5 35,3 8 % 5 % 32,5 34,1 35,3 3,5 % B1 Arna og Åsane 25,7 27,5 28,7 7 % 4 % 26,5 27,6 28,7 3,9 % B2 Bergenhus og Årstad 34,7 37,4 38,9 8 % 4 % 36,3 37,8 38,9 2,9 % B3 Fana og Ytrebygda 29,5 31,7 33,1 8 % 4 % 30,6 32,0 33,1 3,5 % B4 Fyllingsdalen og Laksevåg 27,0 28,8 30,3 7 % 5 % 27,9 29,1 30,3 4,2 % SNITT Bergen 30,3 32,4 33,8 7 % 4 % 31,5 32,7 33,8 3,4 % Hordaland utenom Bergen 22,6 23,8 24,3 5 % 2 % 23,3 23,2 24,3 4,6 % SNITT Hordaland 28,1 30,0 31,2 7 % 4 % 29,2 30,1 31,2 3,7 % Møre- og Romsdal 21,1 22,4 23,3 6 % 4 % 21,9 22,2 23,3 4,7 % T1 Sentrum og Byåsen 31,4 34,2 36,3 9 % 6 % 32,9 35,0 36,3 3,7 % T2 Strindheim og Nardo 29,9 32,5 34,4 9 % 6 % 31,2 33,2 34,4 3,7 % T3 Saupstad og Heimdal 24,7 26,9 28,5 9 % 6 % 25,9 27,4 28,5 4,2 % SNITT Trondheim 29,6 32,2 34,2 9 % 6 % 31,0 32,9 34,2 3,8 % Resten av Trøndelag 19,9 21,2 22,2 7 % 5 % 20,7 21,1 22,2 5,0 % SNITT Trøndelagsfylkene 25,7 28,0 29,7 9 % 6 % 26,9 28,5 29,7 4,2 % Tromsø 27,4 29,4 31,5 7 % 7 % 28,1 30,1 31,5 4,4 % Resten av Nord-Norge 20,4 22,2 23,1 8 % 4 % 21,4 22,1 23,1 4,6 % SNITT Nord-Norge 22,3 24,1 25,4 8 % 5 % 23,2 24,3 25,4 4,6 % SUM 27,7 29,8 31,3 7,7 % 4,9 % 28,9 30,1 31,3 3,8 % Kilde: NEF, EFF, FINN.no og Pöyry Prisene for 2011 gjelder kun t.o.m. november Note: " " betyr at det kun er obsertvert 5 eller færre salg - og da publiseres ingen priser 18

19 - EFF - FINN.no - Pöyry Management Consulting (Norway) AS Tabell V2 Pris pr. kvadratmeter for eneboliger. Nominelle priser. Års- og månedstall kroner. Regioner Årstall Årlig %vis endring Månedstall %endring Antall jan. 12 des. 12 jan. 13 t-1 jan. 12 des. 12 jan. 13 Moss 19,8 20,5 21,9 4 % 7 % 20,2 20,2 21,9 8,2 % Sarpsborg 15,0 15,7 16,7 4 % 6 % 15,5 15,0 16,7 11,1 % Fredrikstad 16,1 16,8 17,6 5 % 4 % 16,6 16,0 17,6 9,9 % Resten av Østfold 14,6 15,3 15,9 5 % 4 % 15,1 14,2 15,9 11,8 % SNITT Østfold 15,5 16,3 17,0 5 % 5 % 16,0 15,4 17,0 10,7 % Asker 31,4 32,6 33,9 4 % 4 % 32,0 32,1 33,9 5,8 % Bærum 36,3 37,6 39,2 4 % 4 % 37,1 37,5 39,2 4,6 % Follo 24,7 25,9 27,1 5 % 5 % 25,4 25,4 27,1 6,7 % Øvre Romerike 16,8 18,0 18,9 7 % 5 % 17,5 17,3 18,9 9,4 % Nedre Romerike 21,8 22,9 24,0 5 % 5 % 22,6 22,2 24,0 8,0 % SNITT Akershus 24,1 25,3 26,4 5 % 5 % 24,8 24,7 26,4 7,0 % SNITT Oslo 38,7 41,0 42,7 6 % 4 % 40,1 40,8 42,7 4,7 % Hamar 17,5 17,6 18,4 1 %... 17,5 16, Hedmark utenom Hamar 11,3 11,5 12,2 2 % 7 % 11,3 10,6 12,2 15,8 % SNITT Hedmark 12,3 12,5 13,3 1 % 6 % 12,3 11,6 13,3 14,6 % Lillehammer 18,8 20,5 21,3 9 % 4 % 20,0 19,8 21,3 7,6 % Oppland utenom Lillehm. 11,8 12,3 12,9 4 % 5 % 12,3 11,3 12,9 13,9 % SNITT Oppland 13,0 13,6 14,2 5 % 5 % 13,5 12,7 14,2 12,3 % Drammen 20,1 22,0 23,1 10 % 5 % 21, , Buskerud utenom Dram. 16,2 17,4 18,2 7 % 4 % 16,9 16,6 18,2 9,6 % SNITT Buskerud 16,9 18,2 19,1 8 % 5 % 17,7 17,5 19,1 9,1 % Tønsberg 20,9 21,8 22,9 4 % 5 % 21,3 21,2 22,9 8,0 % Sandefjord 18,8 19,5 20,4 4 % 5 % 19,0 18,9 20,4 7,9 % Larvik 16,8 17,5 18,0 4 % 3 % 17,5 16,5 18,0 9,0 % Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav 17,0 17,9 19,0 5 % 7 % 17,2 17,3 19,0 10,0 % SNITT Vestfold 17,9 18,8 19,8 5 % 5 % 18,3 18,1 19,8 9,0 % Telemark 14,1 14,7 15,1 4 % 3 % 14,6 13,6 15,1 11,4 % Kristiansand 22,8 23,1 23,7 1 % 3 % 22,9 22,0 23,7 7,5 % Agder utenom Krist.sand 15,8 16,5 17,0 4 % 3 % 16,4 15,4 17,0 10,4 % SNITT Agderfylkene 17,5 18,1 18,6 4 % 3 % 18,0 17,0 18,6 9,5 % Stavanger 31,2 33,5 35,3 7 % 5 % 32,5 33,5 35,3 5,4 % Sandnes 25,7 27,7 29,1 8 % 5 % 27,0 27,4 29,1 6,3 % Rogaland utenom S&S 18,6 19,9 20,8 7 % 5 % 19,4 19,2 20,8 8,4 % SNITT Rogaland 22,5 24,1 25,3 7 % 5 % 23,5 23,7 25,3 7,1 % SNITT Bergen 25,8 27,7 28,7 7 % 4 % 26,9 27,1 28,7 5,9 % Hordaland utenom Bergen 16,8 17,4 18,0 4 % 3 % 17,3 16,4 18,0 10,0 % SNITT Hordaland 20,8 22,1 22,9 6 % 4 % 21,7 21,3 22,9 7,6 % Møre- og Romsdal 14,6 15,5 16,2 6 % 5 % 15,2 14,6 16,2 11,3 % SNITT Trondheim 24,3 26,0 27,4 7 % 5 % 25,3 25,6 27,4 7,0 % Resten av Trøndelag 12,6 13,7 14,7 8 % 7 % 13,2 13,1 14,7 12,7 % SNITT Trøndelagsfylkene 15,9 17,2 18,3 8 % 7 % 16,6 16,6 18,3 10,2 % Tromsø 22,6 23,9 25,4 6 % 7 % 22,9 23,7 25,4 7,5 % Resten av Nord-Norge 14,0 14,8 15,5 5 % 5 % 14,5 13,9 15,5 11,6 % SNITT Nord-Norge 15,4 16,2 17,1 5 % 5 % 15,8 15,4 17,1 10,6 % SUM 18,7 19,7 20,6 6 % 5 % 19,3 19,0 20,6 8,7 % Kilde: NEF, EFF, FINN.no og Pöyry Prisene for 2011 gjelder kun t.o.m. november Tabell V3 Pris pr. kvadratmeter for delte boliger. Nominelle priser. Års- og månedstall kroner. Regioner Årstall Årlig %vis endring Månedstall %endring Antall jan. 12 des. 12 jan. 13 t-1 jan. 12 des. 12 jan. 13 SNITT Østfold 16,3 17,2 18,4 5 % 7 % 16,9 17,0 18,4 7,9 % SNITT Akershus 27,3 29,1 30,6 6 % 5 % 28,4 29,3 30,6 4,6 % SNITT Oslo 36,9 39,6 41,3 7 % 4 % 38,7 39,9 41,3 3,5 % SNITT Hedmark 15,7 16,1 16,9 2 % 5 % 15, , SNITT Oppland 17,2 18,4 19,0 7 % 3 % 18,2 17,9 19,0 6,2 % SNITT Buskerud 18,7 20,3 21,2 8 % 5 % 19,9 20,0 21,2 6,1 % SNITT Vestfold 17,3 18,5 19,6 7 % 6 % 18,0 18,4 19,6 6,5 % Telemark 14,9 15,7 16,3 5 % 4 % 15,6 15,1 16,3 8,1 % SNITT Agderfylkene 19,6 20,0 20,6 2 % 3 % 20,2 19,3 20,6 6,3 % SNITT Rogaland 27,5 29,5 31,0 7 % 5 % 29,0 29,6 31,0 4,4 % SNITT Bergen 25,5 27,2 28,4 7 % 4 % 26,7 27,1 28,4 5,0 % SNITT Hordaland 23,9 25,3 26,5 6 % 4 % 24,9 25,1 26,5 5,3 % Møre- og Romsdal 19,3 20,5 21,7 6 % 6 % 19,8 20,5 21,7 5,8 % SNITT Trondheim 25,3 27,1 28,4 7 % 5 % 26,6 27,2 28,4 4,5 % SNITT Trøndelagsfylkene 22,4 23,9 25,1 6 % 5 % 23,6 23,8 25,1 5,3 % SNITT Nord-Norge 19,3 20,6 22,2 7 % 8 % 20,0 20,9 22,2 6,1 % SUM 24,1 25,7 26,9 6 % 5 % 25,2 25,6 26,9 5,0 % Kilde: NEF, EFF, FINN.no og Pöyry Prisene for 2011 gjelder kun t.o.m. november Note: " " betyr at det kun er registrert 5 salg eller færre og at datagrunnlaget derfor er for dårlig til å presentere den beregnede prisen. 19

20 - EFF - FINN.no - Pöyry Management Consulting (Norway) AS Tabell V4a Pris pr. kvadratmeter for leiligheter. Nominelle priser. Års- og månedstall kroner. Regioner Årstall Årlig %vis endring Månedstall %endring Antall jan. 12 des. 12 jan. 13 t-1 jan. 12 des. 12 jan. 13 Moss 25,0 26,3 27,7 5 % 5 % 25,5 27,0 27,7 2,7 % Sarpsborg 20,1 21,5 22,6 7 % 5 % 20,8 21,9 22,6 3,0 % Fredrikstad 23,8 25,2 26,3 6 % 4 % 24,6 25,5 26,3 3,0 % Resten av Østfold 19,8 21,2 22,1 7 % 4 % 20,5 21,4 22,1 3,3 % SNITT Østfold 21,9 23,3 24,4 6 % 5 % 22,6 23,7 24,4 3,0 % Asker 36,2 38,6 40,7 7 % 5 % 37,4 39,7 40,7 2,5 % Bærum 40,1 42,8 44,3 7 % 4 % 41,7 43,5 44,3 1,9 % Follo 33,1 35,4 36,7 7 % 4 % 34,3 35,9 36,7 2,4 % Øvre Romerike 26,9 29,0 30,3 8 % 4 % 28,0 29,3 30,3 3,5 % Nedre Romerike 30,8 33,5 35,1 9 % 5 % 32,4 34,4 35,1 2,0 % SNITT Akershus 33,3 35,8 37,3 8 % 4 % 34,7 36,5 37,3 2,3 % O5 Frogner 53,3 58,1 60,8 9 % 5 % 56,0 59,8 60,8 1,7 % O4 St.Hanshaugen 48,0 52,7 55,3 10 % 5 % 50,4 54,3 55,3 1,9 % O3 Sagene 42,9 47,6 50,5 11 % 6 % 45,4 49,5 50,5 2,1 % O2 Grünerløkka 41,0 45,1 47,8 10 % 6 % 43,0 46,8 47,8 2,1 % O1 Gamle Oslo 39,3 43,0 45,7 10 % 6 % 41,2 44,7 45,7 2,3 % O14 Nordstrand 36,9 40,3 42,3 9 % 5 % 38,8 41,3 42,3 2,4 % O15 Søndre Nordstrand 27,7 30,4 32,2 10 % 6 % 28,9 31,5 32,2 2,4 % O13 Østensjø 33,9 37,1 39,2 9 % 6 % 35,1 38,4 39,2 2,2 % O12 Alna 29,9 33,3 35,4 11 % 6 % 31,5 34,5 35,4 2,6 % O11 Stovner 27,9 30,7 32,7 10 % 6 % 29,2 32,0 32,7 2,2 % O10 Grorud 28,5 31,8 33,7 12 % 6 % 29,9 32,9 33,7 2,5 % O9 Bjerke 34,2 37,7 40,0 10 % 6 % 35,8 39,2 40,0 2,2 % O8 Nordre Aker 46,6 51,5 54,3 11 % 5 % 49,6 53,2 54,3 1,9 % O7 Vestre Aker 46,2 50,4 52,3 9 % 4 % 48,3 51,4 52,3 1,7 % O6 Ullern 49,5 54,2 56,1 9 % 4 % 52,1 55,3 56,1 1,5 % SNITT Oslo 40,8 44,8 47,3 10 % 5 % 42,9 46,4 47,3 2,0 % Hamar 25,2 26,1 27,2 3 % 4 % 25,4 26,6 27,2 2,4 % Hedmark utenom Hamar 19,7 20,6 21,8 5 % 6 % 19,8 20,9 21,8 4,0 % SNITT Hedmark 21,9 22,7 23,9 4 % 5 % 22,0 23,2 23,9 3,3 % Lillehammer 27,8 30,5 32,0 9 % 5 % 29,1 31,2 32,0 2,7 % Oppland utenom Lillehm. 21,9 23,4 23,8 7 % 2 % 23,0 23,1 23,8 2,9 % SNITT Oppland 24,5 26,5 27,3 8 % 3 % 25,6 26,6 27,3 2,8 % Drammen 26,4 30,0 31,3 13 % 4 % 28,5 30,5 31,3 2,6 % Buskerud utenom Dram. 23,8 26,1 27,4 10 % 5 % 24,9 26,7 27,4 2,5 % SNITT Buskerud 25,2 28,1 29,4 12 % 5 % 26,8 28,7 29,4 2,6 % Tønsberg 26,6 28,1 29,7 6 % 5 % 27,0 28,8 29,7 3,0 % Sandefjord 23,9 25,4 27,1 7 % 7 % 24,6 26,2 27,1 3,6 % Larvik 22,3 24,1 25,7 8 % 7 % 22,8 24,7 25,7 3,9 % Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav 22,7 24,1 25,5 6 % 6 % 22,9 24,7 25,5 3,2 % SNITT Vestfold 24,0 25,5 27,0 6 % 6 % 24,4 26,2 27,0 3,3 % Telemark 19,7 20,8 21,5 5 % 3 % 20,2 20,8 21,5 3,5 % Kristiansand 32,0 32,9 33,4 3 % 1 % 32,6 32,8 33,4 1,9 % Agder utenom Krist.sand 25,6 26,4 27,1 3 % 3 % 26,0 26,3 27,1 3,1 % SNITT Agderfylkene 30,0 30,7 31,3 3 % 2 % 30,4 30,7 31,3 2,2 % Stavanger 41,8 45,4 47,7 9 % 5 % 43,8 46,7 47,7 2,1 % Sandnes 36,4 40,1 42,4 10 % 6 % 38,3 41,6 42,4 1,9 % Rogaland utenom S&S 28,9 30,7 32,3 6 % 5 % 29,8 31,4 32,3 3,0 % SNITT Rogaland 36,5 39,6 41,6 8 % 5 % 38,1 40,7 41,6 2,2 % B1 Arna og Åsane 28,4 30,7 32,0 8 % 4 % 29,5 31,3 32,0 2,3 % B2 Bergenhus og Årstad 37,7 40,3 41,9 7 % 4 % 39,1 41,1 41,9 1,9 % B3 Fana og Ytrebygda 31,8 34,3 36,0 8 % 5 % 32,8 35,2 36,0 2,5 % B4 Fyllingsdalen og Laksevåg 29,0 30,9 32,6 7 % 5 % 29,8 31,7 32,6 2,7 % SNITT Bergen 33,8 36,1 37,7 7 % 4 % 35,0 36,9 37,7 2,2 % Hordaland utenom Bergen 26,3 27,9 28,3 6 % 1 % 27,3 27,6 28,3 2,6 % SNITT Hordaland 33,0 35,3 36,8 7 % 4 % 34,2 36,0 36,8 2,2 % Møre- og Romsdal 25,0 26,6 27,4 6 % 3 % 25,9 26,8 27,4 2,5 % T1 Sentrum og Byåsen 35,4 38,9 41,5 10 % 7 % 37,1 40,5 41,5 2,5 % T2 Strindheim og Nardo 32,9 36,1 38,3 10 % 6 % 34,5 37,4 38,3 2,6 % T3 Saupstad og Heimdal 27,2 30,2 32,1 11 % 6 % 28,8 31,4 32,1 2,5 % SNITT Trondheim 33,3 36,7 39,1 10 % 6 % 35,0 38,1 39,1 2,5 % Resten av Trøndelag 24,6 26,2 27,1 6 % 4 % 25,5 26,5 27,1 2,6 % SNITT Trøndelagsfylkene 31,8 34,8 36,9 10 % 6 % 33,3 36,0 36,9 2,5 % Tromsø 30,6 32,9 35,3 8 % 7 % 31,4 34,3 35,3 3,1 % Resten av Nord-Norge 24,6 27,0 28,0 10 % 4 % 25,9 27,3 28,0 2,5 % SNITT Nord-Norge 26,7 29,1 30,6 9 % 5 % 27,9 29,8 30,6 2,7 % SUM 33,4 36,2 38,1 9 % 5 % 34,8 37,2 38,1 2,3 % Kilde: NEF, EFF, FINN.no og Pöyry Prisene for 2011 gjelder kun t.o.m. november 20

21 - EFF - FINN.no - Pöyry Management Consulting (Norway) AS Tabell V4b Pris pr. kvadratmeter for eierleiligheter. Nominelle priser. Års- og månedstall kroner. Regioner Årstall Årlig %vis endring Månedstall %endring Antall jan. 12 des. 12 jan. 13 t-1 jan. 12 des. 12 jan. 13 Moss 27,2 28,6 30,0 5 % 5 %... 29,3 30,0 2,7 % Sarpsborg 23,2 24,4 24,7 5 %... 24, Fredrikstad 25,9 27,5 28,6 6 % 4 % 26,7 27,8 28,6 3,0 % Resten av Østfold 21,8 23,4 24,4 7 % 4 % 22,3 23,6 24,4 3,0 % SNITT Østfold 24,3 25,8 26,7 6 % 4 % 25,0 26,0 26,7 3,0 % Asker 36,6 39,0 41,0 7 % 5 % 37,7 40,0 41,0 2,5 % Bærum 41,7 44,3 45,8 6 % 3 % 43,2 45,0 45,8 1,9 % Follo 34,4 36,9 38,4 7 % 4 % 35,6 37,4 38,4 2,8 % Øvre Romerike 27,7 30,3 31,8 9 % 5 % 29,2 30,6 31,8 3,8 % Nedre Romerike 33,5 36,3 37,9 9 % 4 % 35,1 36,9 37,9 2,8 % SNITT Akershus 35,2 37,9 39,5 8 % 4 % 36,7 38,5 39,5 2,6 % O5 Frogner 53,9 58,8 61,5 9 % 4 % 56,8 60,4 61,5 1,7 % O4 St.Hanshaugen 49,5 54,1 56,7 9 % 5 % 52,0 55,6 56,7 1,9 % O3 Sagene 45,2 50,1 52,8 11 % 5 % 48,0 51,7 52,8 2,1 % O2 Grünerløkka 42,5 46,5 49,1 9 % 6 % 44,5 48,0 49,1 2,3 % O1 Gamle Oslo 40,3 44,3 47,0 10 % 6 % 42,1 46,0 47,0 2,3 % O14 Nordstrand 42,0 44,8 46,9 7 % 5 % 44, , O15 Søndre Nordstrand 29,1 31,9 33,5 10 % 5 % 30, , O13 Østensjø 36,2 38,7 40,9 7 % 6 % 36,9 40,2 40,9 1,9 % O12 Alna 31,7 34,6 35,8 9 % 4 % 33, , O11 Stovner 28,5 30,3 31,8 6 % 5 % 29,4 31,0 31,8 2,8 % O10 Grorud 31,7 35,9 37,2 13 % O9 Bjerke 35,9 39,0 41,5 8 % 6 % 36,9 40,6 41,5 2,1 % O8 Nordre Aker 48,3 52,7 55,1 9 % 5 % 51, ,1 1,9 % O7 Vestre Aker 48,8 53,2 55,3 9 % 4 % 51,0 54,3 55,3 1,9 % O6 Ullern 50,8 55,2 57,0 9 % 3 % 53,4 56,2 57,0 1,6 % SNITT Oslo 42,7 46,6 49,0 9 % 5 % 44,8 48,0 49,0 2,1 % Hamar 26,8 28,5 30,4 6 % Hedmark utenom Hamar 21,4 23,3 24,4 9 % 5 % 21,8 23,5 24,4 3,6 % SNITT Hedmark 23,6 25,4 26,8 8 % 5 % 24,0 26,1 26,8 2,7 % Lillehammer 29,2 31,9 33,2 9 % 4 % 30,5 32,4 33,2 2,5 % Oppland utenom Lillehm. 23,0 24,7 24,6 8 % SNITT Oppland 25,7 27,8 28,3 8 % 2 % 27,1 27,5 28,3 3,2 % Drammen 30,4 33,9 34,9 12 % 3 % 32, , Buskerud utenom Dram. 26,2 28,3 29,3 8 % 3 % 27,5 28,5 29,3 2,8 % SNITT Buskerud 28,4 31,2 32,2 10 % 3 % 30,1 31,4 32,2 2,6 % Tønsberg 28,1 29,9 31,1 7 % 4 % 28, , Sandefjord 28,7 30,2 32,5 5 % 8 % 29, , Larvik 25,7 27,5 29,0 7 % 6 % 26, , Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav 24,8 26,2 27,9 5 % 7 % 25,0 27,1 27,9 2,9 % SNITT Vestfold 26,8 28,4 30,1 6 % 6 % 27,2 29,1 30,1 3,4 % Telemark 23,4 24,2 24,8 3 % 3 % 23, , Kristiansand 34,0 34,9 35,3 3 % 1 % 34,4 34,7 35,3 1,7 % Agder utenom Krist.sand 25,3 26,2 26,9 4 % 2 % 25,9 26,0 26,9 3,2 % SNITT Agderfylkene 30,9 31,8 32,3 3 % 2 % 31,4 31,6 32,3 2,2 % Stavanger 42,9 46,5 49,0 9 % 5 % 44,9 48,0 49,0 2,0 % Sandnes 38,8 43,0 44,9 11 % 5 % 41,1 44,3 44,9 1,5 % Rogaland utenom S&S 30,9 32,8 34,5 6 % 5 % 32,0 33,5 34,5 3,2 % SNITT Rogaland 38,3 41,4 43,6 8 % 5 % 40,0 42,6 43,6 2,2 % B1 Arna og Åsane 30,2 32,6 33,8 8 %... 31, B2 Bergenhus og Årstad 40,6 43,4 45,1 7 % 4 % 42,0 44,3 45,1 1,8 % B3 Fana og Ytrebygda 33,8 36,6 38,2 8 % 5 % 35, , B4 Fyllingsdalen og Laksevåg 32,6 34,5 36,1 6 % 5 % 33, , SNITT Bergen 36,8 39,3 40,9 7 % 4 % 38,0 40,1 40,9 2,1 % Hordaland utenom Bergen 26,7 28,3 28,5 6 % 1 % 27,7 27,8 28,5 2,7 % SNITT Hordaland 35,7 38,2 39,7 7 % 4 % 36,9 38,8 39,7 2,2 % Møre- og Romsdal 26,6 28,2 29,0 6 % 3 % 27,5 28,3 29,0 2,4 % T1 Sentrum og Byåsen 37,9 41,6 44,2 10 % 6 % 39,8 43,1 44,2 2,5 % T2 Strindheim og Nardo 36,0 39,3 41,5 9 % 5 % 37,8 40,3 41,5 3,0 % T3 Saupstad og Heimdal 30,8 34,7 36,5 13 % 5 % , SNITT Trondheim 36,2 39,9 42,2 10 % 6 % 38,1 41,2 42,2 2,5 % Resten av Trøndelag 26,1 27,7 28,5 6 % 3 % 27,0 27,8 28,5 2,5 % SNITT Trøndelagsfylkene 34,4 37,7 39,7 10 % 5 % 36,1 38,7 39,7 2,5 % Tromsø 32,3 34,3 36,8 6 % 7 % 33,1 35,6 36,8 3,3 % Resten av Nord-Norge 26,0 28,3 29,4 9 % 4 % 27,1 28,8 29,4 2,3 % SNITT Nord-Norge 28,3 30,5 32,1 8 % 5 % 29,2 31,2 32,1 2,7 % SUM 35,5 38,4 40,2 8 % 5 % 37,1 39,3 40,2 2,4 % Kilde: NEF, EFF, FINN.no og Pöyry Prisene for 2011 gjelder kun t.o.m. november Note: " " betyr at det kun er registrert 5 salg eller færre og at datagrunnlaget derfor er for dårlig til å presentere den beregnede prisen. 21

22 - EFF - FINN.no - Pöyry Management Consulting (Norway) AS Tabell V4c Pris pr. kvadratmeter for andelsleiligheter. Nominelle priser. Års- og månedstall kroner. Regioner Årstall Årlig %vis endring Månedstall %endring Antall jan. 12 des. 12 jan. 13 t-1 jan. 12 des. 12 jan. 13 Moss 24,1 25,5 26,9 6 % 5 % 24, , Sarpsborg 19,4 20,8 22,1 7 % 6 % 20,1 21,5 22,1 2,8 % Fredrikstad 21,7 22,9 24,0 6 % 5 % 22,5 23,3 24,0 3,1 % Resten av Østfold 18,8 20,1 21,0 7 % 5 % 19,6 20,3 21,0 3,4 % SNITT Østfold 20,8 22,1 23,3 6 % 5 % 21,6 22,6 23,3 3,0 % Asker 27,1 29,7 31,6 10 % Bærum 35,0 38,1 39,7 9 % 4 % 37,0 39,0 39,7 1,9 % Follo 30,6 32,5 33,5 6 % 3 % 31,7 32,9 33,5 1,7 % Øvre Romerike 24,2 25,1 25,7 4 % 2 % 24,5 25,1 25,7 2,4 % Nedre Romerike 29,6 32,2 33,6 9 % 5 % 31,0 33,1 33,6 1,6 % SNITT Akershus 30,2 32,6 34,0 8 % 4 % 31,6 33,4 34,0 1,8 % O5 Frogner 51,1 55,4 58,3 8 % 5 % 52, , O4 St.Hanshaugen 45,6 50,5 53,3 11 % 6 % 48,0 52,3 53,3 2,0 % O3 Sagene 42,0 46,7 49,7 11 % 6 % 44,5 48,7 49,7 2,1 % O2 Grünerløkka 40,1 44,3 47,1 11 % 6 % 42,2 46,2 47,1 2,0 % O1 Gamle Oslo 38,7 42,3 45,0 9 % 6 % 40,6 43,9 45,0 2,3 % O14 Nordstrand 35,0 38,6 40,5 10 % 5 % 36,9 39,7 40,5 2,2 % O15 Søndre Nordstrand 26,8 29,4 31,4 10 % 7 % 27,9 30,6 31,4 2,6 % O13 Østensjø 33,4 36,7 38,9 10 % 6 % 34,8 38,0 38,9 2,3 % O12 Alna 29,6 33,0 35,3 12 % 7 % 31,2 34,4 35,3 2,6 % O11 Stovner 27,5 31,0 33,2 13 % 7 % 29,1 32,6 33,2 1,9 % O10 Grorud 28,2 31,3 33,4 11 % 7 % 29,4 32,6 33,4 2,5 % O9 Bjerke 33,0 36,9 39,1 12 % 6 % 35,0 38,2 39,1 2,3 % O8 Nordre Aker 45,1 50,4 53,5 12 % 6 % 48, , O7 Vestre Aker 42,1 46,0 47,5 9 % 3 % 44, , O6 Ullern 46,8 52,1 54,2 11 % 4 % 49, , SNITT Oslo 39,6 43,7 46,2 10 % 6 % 41,6 45,3 46,2 2,0 % Hamar 24,8 25,4 26,3 2 % 4 % 24, , Hedmark utenom Hamar 18,7 19,1 20,3 2 % 6 % 18,6 19,5 20,3 4,3 % SNITT Hedmark 21,2 21,6 22,7 2 % 5 % 21,2 22,0 22,7 3,5 % Lillehammer 26,7 29,4 31,1 10 % Oppland utenom Lillehm. 21,2 22,6 23,2 6 % 3 % 21,9 22,7 23,2 2,2 % SNITT Oppland 23,6 25,5 26,6 8 % 4 % 24,6 26,0 26,6 2,5 % Drammen 23,4 27,0 28,5 15 % 6 % 25,4 27,8 28,5 2,8 % Buskerud utenom Dram. 21,7 24,2 25,7 11 % 6 % 22,7 25,2 25,7 2,2 % SNITT Buskerud 22,6 25,7 27,2 13 % 6 % 24,1 26,5 27,2 2,5 % Tønsberg 25,0 26,2 28,1 5 % 7 % 25, , Sandefjord 20,8 22,4 23,7 8 % 6 % 21,7 23,0 23,7 3,1 % Larvik 20,7 22,5 24,1 8 % 7 % 21,2 23,1 24,1 4,1 % Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav 21,5 22,8 24,1 6 % 6 % 21,7 23,3 24,1 3,4 % SNITT Vestfold 22,1 23,5 25,0 6 % 6 % 22,5 24,2 25,0 3,3 % Telemark 18,6 19,7 20,5 6 % 4 % 19,2 19,8 20,5 3,5 % Kristiansand 30,4 31,3 31,8 3 % 2 % 31,1 31,2 31,8 2,0 % Agder utenom Krist.sand 26,3 26,6 27,6 1 % 4 % 26,2 26,8 27,6 3,1 % SNITT Agderfylkene 28,9 29,6 30,3 2 % 2 % 29,4 29,6 30,3 2,3 % Stavanger 40,3 43,8 45,9 9 % 5 % 42,3 44,9 45,9 2,2 % Sandnes 33,2 36,3 39,0 9 % 7 % 34,6 38,0 39,0 2,5 % Rogaland utenom S&S 24,4 25,8 27,4 6 % 6 % 24,8 26,7 27,4 2,4 % SNITT Rogaland 33,9 36,6 38,6 8 % 5 % 35,2 37,8 38,6 2,3 % B1 Arna og Åsane 27,8 30,0 31,4 8 % 5 % 28,8 30,7 31,4 2,2 % B2 Bergenhus og Årstad 34,8 37,3 38,7 7 % 4 % 36,3 38,0 38,7 2,1 % B3 Fana og Ytrebygda 28,6 30,6 32,6 7 % 6 % 29,2 31,7 32,6 2,8 % B4 Fyllingsdalen og Laksevåg 28,1 30,1 31,8 7 % 6 % 28,9 30,9 31,8 2,7 % SNITT Bergen 31,7 34,0 35,6 7 % 5 % 32,9 34,8 35,6 2,3 % Hordaland utenom Bergen 25,0 26,4 27,5 6 % 4 % 25, , SNITT Hordaland 31,0 33,2 34,7 7 % 5 % 32,2 34,0 34,7 2,3 % Møre- og Romsdal 23,6 25,1 26,0 7 % 4 % 24,5 25,4 26,0 2,6 % T1 Sentrum og Byåsen 33,1 36,5 39,1 10 % 7 % 34,6 38,1 39,1 2,6 % T2 Strindheim og Nardo 31,5 34,7 36,9 10 % 6 % 33,0 36,0 36,9 2,3 % T3 Saupstad og Heimdal 26,5 29,4 31,3 11 % 6 % 28,1 30,6 31,3 2,6 % SNITT Trondheim 31,6 34,8 37,2 10 % 7 % 33,1 36,3 37,2 2,5 % Resten av Trøndelag 22,5 24,0 25,2 7 % 5 % 23,4 24,5 25,2 2,8 % SNITT Trøndelagsfylkene 30,0 32,9 35,0 10 % 7 % 31,3 34,2 35,0 2,6 % Tromsø 28,9 31,6 34,0 9 % 7 % 29,8 33,0 34,0 2,9 % Resten av Nord-Norge 23,8 26,2 27,2 10 % 4 % 25,3 26,5 27,2 2,6 % SNITT Nord-Norge 25,7 28,2 29,6 10 % 5 % 27,0 28,8 29,6 2,7 % SUM 31,8 34,6 36,4 9 % 5 % 33,2 35,6 36,4 2,3 % Kilde: NEF, EFF, FINN.no og Pöyry Prisene for 2011 gjelder kun t.o.m. november Note: " " betyr at det kun er registrert 5 salg eller færre og at datagrunnlaget derfor er for dårlig til å presentere den beregnede prisen. 22

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK November 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK November 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK November 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2009

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2009 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Januar 2009 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for FINN.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...2 2. PRISENE,

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mai 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mai 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mai 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK August 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK August 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK August 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Februar 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Februar 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Februar 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER... 2 2. PRISENE,

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk juli 2013 INNHOLD Hovedpunkter 2 Nærmere om prisutviklingen 4 Aktivitet og omsetning 9 Datagrunnlag og metode 12 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling og

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK september 2009 Med Boligbarometer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK september 2009 Med Boligbarometer EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK september 2009 Med Boligbarometer Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for FINN.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...2

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk november 2013 Innhold Hovedpunkter 2 Nærmere om prisutviklingen 4 Aktivitet og omsetning 9 Datagrunnlag og metode 12 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer Mars 2013

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer Mars 2013 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer Mars 2013 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT...

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer Desember 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer Desember 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer Desember 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT...

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK September 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK September 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK September 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 BOLIGBAROMETER...

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK - NEF - EFF - FINN.NO - ECON PÖYRY

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK - NEF - EFF - FINN.NO - ECON PÖYRY EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Med Boligbarometer September 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER...

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2009 Med Boligbarometer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2009 Med Boligbarometer EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2009 Med Boligbarometer Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for FINN.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...2

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK med Boligbarometer Mars 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK med Boligbarometer Mars 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK med Boligbarometer Mars 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2010 Med Boligbarometer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2010 Med Boligbarometer EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2010 Med Boligbarometer Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Juni 2010 Med Boligbarometer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Juni 2010 Med Boligbarometer EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Juni 2010 Med Boligbarometer Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER...

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 2 Nærmere om prisutviklingen 4 Aktivitet og omsetning 9 Boligbarometer 12 Datagrunnlag og metode 14 Vedlegg Geografiske områder

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Innhold 2013 Hovedpunkter Nærmere om prisutviklingen 2 4 Aktivitet og omsetning Boligbarometer 9 11 Datagrunnlag og metode 14 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk August 2014 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode 13 Vedlegg Geografiske områder

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode 13 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Juli 2014 INNHOLd Hovedpunkter Prisutviklingen Antall solgte boliger Omsetningstid Antall aktive annonser Boligtyper, prisutvikling Datagrunnlag og metode 2 4 7 8 10 12 13 Vedlegg Geografi ske områder

Detaljer

Januar 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Januar 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Januar 2014 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode 13 Vedlegg Geografiske områder

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Mai 2014 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode 13 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk april 2014 INNHOLd Hovedpunkter Prisutviklingen Antall solgte boliger Omsetningstid Antall aktive annonser Boligtyper, prisutvikling Datagrunnlag og metode 2 4 7 8 10 12 13 Vedlegg Geografi ske områder

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK November 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK November 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK November 2011 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Desember 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde Innhold Hovedpunkter

Detaljer

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk November 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Februar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Januar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk JULI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid Antall aktive annonser 8 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk APRIL 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk MAI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og

Detaljer

September 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

September 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk September 2014 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk MARS 2015 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk SEPTEMBER 2015 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

MAI 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

MAI 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk MAI Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode 12

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

FEBRUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

FEBRUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk FEBRUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

vinter 2014 Eff Fritidsboliger på fjellet Innhold Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

vinter 2014 Eff Fritidsboliger på fjellet Innhold Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 vinter 2014 Innhold Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Eff Fritidsboliger på fjellet Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken,

Detaljer

NR. 05/2014. for OPAK AS. Oslo, 11.08.14. Øystein Dieseth Avd.leder Eiendomsrådgiving. Side 1/8 3968.1

NR. 05/2014. for OPAK AS. Oslo, 11.08.14. Øystein Dieseth Avd.leder Eiendomsrådgiving. Side 1/8 3968.1 3968.1 Side 1/8 NR. 05/2014 I følge OPAKs boligundersøkelse i mai har nominell prisoppgang det siste året vært fra 1 til 6 prosent. Selveierleiligheter har som eneste prissegment hatt prisnedgang. Meglerbransjens

Detaljer

NR. 05/2013. Dette indikerer at troen på en fortsatt sterk prisvekst i boligmarkedet er blitt mindre. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør.

NR. 05/2013. Dette indikerer at troen på en fortsatt sterk prisvekst i boligmarkedet er blitt mindre. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør. 3880.1 Side 1/8 NR. 05/2013 I følge OPAKs boligundersøkelse i april har prisoppgangen det siste året vært mellom 8 og 12 prosent, mest for selveierleiligheter og rekkehus/tomannsboliger, og minst for borettslagsleiligheter

Detaljer

MARS 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

MARS 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk MARS 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode

Detaljer

Effs årsrapport Hytter ved sjøen. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Juni 2013

Effs årsrapport Hytter ved sjøen. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Juni 2013 Effs årsrapport Hytter ved sjøen Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Juni 2013 Oppsummering 2012 I 2012 ble det solgt 1 376 fritidsboliger ved sjøen

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Boligmeteret Juni 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Byggevarehandelens tertialrapport for 3. tertial, 2014

Byggevarehandelens tertialrapport for 3. tertial, 2014 Byggevarehandelens tertialrapport for 3. tertial, 2014 Virke Analyse og bransjeutvikling Samlet omsetningsvekst på 4,1 prosent 1) Proff 5,00 % Privat 2,80 % Samlet 4,10 % Alle tall er basert på innrapporterte

Detaljer

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000 INNLEDNING Presentere oss og arbeidsfordelingen oss imellom. Rapporteringstallene fra dere brukes som grunnlag for Fylkesmannens oppfølging av kommuner og bydeler. Rapporteringstallene videresendes til

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Effs årsrapport Fritidsboliger på fjellet. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Januar 2013

Effs årsrapport Fritidsboliger på fjellet. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Januar 2013 Effs årsrapport Fritidsboliger på fjellet Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Januar 2013 Oppsummering 2012, fritidsboliger på fjellet I 2012 ble

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 Noen highlights fra denne rapport: Møre og Romsdal økte losjiomsetningen med 14.5 % fra september 2010 til 2011. Tilsvarende omsetning falt med 22.4 % i Aust Agder. Oppland

Detaljer

DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum. Forventninger til 2013

DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum. Forventninger til 2013 DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum Forventninger til 203 Innledning Meget stor optimisme blant bedriftene i Asker og Bærum for 203 Bedriftene i Asker og Bærum på topp i forventningsbarometer

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

FRITIDSBOLIGER VED SJØEN

FRITIDSBOLIGER VED SJØEN FRITIDSBOLIGER VED SJØEN Årsrapport juli 2014 - juni 2015 INNHOLD Oppsummering 2 Prisutvikling 3 Antall solgte 6 Omsetninger 9 Aktive annonser 10 Alle rettigheter til datamateriale, de enkelte rapporter,

Detaljer

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET HOTELLÅRET 212 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 212 OG ÅRET I SIN HELHET NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 05/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 19/2007 (07.-13.mai): side 2/10 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR OKTOBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 12/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 48/2006: side 2/12 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser

Detaljer

Fritidsboliger på fjellet Årsrapport februar 2014 januar 2015

Fritidsboliger på fjellet Årsrapport februar 2014 januar 2015 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger på fjellet Årsrapport februar 2014 januar 2015 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk August 2011

Husbankens månedsstatistikk August 2011 Husbankens månedsstatistikk August 2011 Hovedtall per 31.08.2011: Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem Ved utgangen av august har det kommet inn søknader om tilskudd til i alt 692 boenheter,

Detaljer

NM for janitsjarkorps 2012, Trondheim 23. 24. mars. Elitedivisjon trekk total. 1. divisjon

NM for janitsjarkorps 2012, Trondheim 23. 24. mars. Elitedivisjon trekk total. 1. divisjon Elitedivisjon 1 96 96 Lillestrøm Musikkorps, Akershus 2 94 94 Nittedal og Hakadal Janitsjar, Akershus 3 92 92 Sandvikens Ungdomskorps, Hordaland 4 91 91 Dragefjellets Musikkorps, Hordaland 5 90 90 Sarpsborg

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer